A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK"

Átírás

1 A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, augusztus 27.

2 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS STRUKTÚRA Gázdirektíva-javaslat Gázipari struktúrák és jogi szabályozói háttér A RENDSZERIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE EGYES ORSZÁGOKBAN Rendszerirányítás a liberalizált földgázpiacon Az ellátás biztonságának fenntartása a liberalizált földgázpiacon Rendszerirányítás GÁZVEZETÉKRENDSZEREK KAPACITÁSA A kapacitás definíciója Kapacitásmodellek a tagállamokban Kapacitás számítás Kapacitás elosztás KIEGYENLÍTÉS (BALANCING) Az irányítási rendszerek felülvizsgálata Problematikus területek Harmonizálás és helyettesítés Kulcsfontosságú jellemzők és eltérések EGY LEHETSÉGES KÖZÉPTÁVÚ MEGOLDÁS RENDSZERIRÁNYÍTÓTÓL RENDSZERIRÁNYÍTÓIG TÖRTÉNŐ POOL TÍPUSÚ SZABÁLYOZÁS A LIBERALIZÁLT FÖLDGÁZPIAC A FÖLDGÁZPIAC SZEREPLŐI: A FÖLDGÁZELLÁTÓ INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEI: TEVÉKENYSÉGEK: A RENDSZERIRÁNYÍTÁS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK FÖLDGÁZPIACI MODELL A földgáz fizikai útja Szerződéses kapcsolatok ALAPELVEK RENDSZERIRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON SZÁLLÍTÁSI VÁLLALKOZÁSOK FELADATAI A RENDSZERIRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI: Napi operatív tevékenységek Hosszútávú kapacitástervezés Szolgáltatások A RENDSZERIRÁNYÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A RENDSZERIRÁNYÍTÓ FÜGGETLENSÉGE ESZKÖZÖK, FELTÉTELEK JAVASLAT A RENDSZERIRÁNYÍTÓ OPERATÍV MŰKÖDÉSÉRE, PÉLDA KIEGYENSÚLYOZÁS (BALANCING) PÉLDA... 2 MELLÉKLETEK Törölt: 2 Törölt: 4 Törölt: 5 Törölt: 5 Törölt: 5 Törölt: 6 Törölt: 7 Törölt: 7 Törölt: 8 Törölt: Törölt: 22 Törölt: 25 Törölt: 25 Törölt: 26 Törölt: 26 Törölt: 27 Törölt: 28 Törölt: 28 Törölt: 28 Törölt: 29 Törölt: 34 Törölt: 34 Törölt: 35 Törölt: 35 Törölt: 38 Törölt: 38 Törölt: 39 Törölt: 40 Törölt: 40 Törölt: 41 Törölt: 41 Törölt: 42 1

3 Vezetői összefoglaló A Magyar Energiahivatal a földgázszállító rendszerek rendszerirányítási feladatainak tanulmányszintű kidolgozását rendelte meg a KJ+HM Bt.-től. A feladat a kiírás szerint az alábbi részekből áll: rendszerirányítással kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése és bemutatása, a hazai szabályozáshoz szükséges alapelvek kidolgozása és rögzítése, a rendszerirányító feladatainak, jogainak, kötelezettségeinek részletezése különös tekintettel az egyensúlyteremtésben és a kereskedelem területén. Mint ismeretes az EU csatlakozási tárgyalások során Magyarország nem kért derogációt az energetikában, ezért a csatlakozás várható időpontjában be kell vezetni a gáziparban a liberalizációt. A liberalizáció lényegi változásokat hoz gyakorlatilag minden területen, ami indokolja a felkészülést, és a szükséges intézkedések megtételét. Előkészítés alatt van a villamos- és gázenergia ellátási törvény, amely már figyelembe veszi a villamos és gázdirektívák előírásait. A változás egyik jelentős eleme, hogy a gázszállítási tevékenységet szét kell választani a kereskedelmi és termelői tevékenységektől, a szabad kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. Az együttműködő gázrendszer irányítását a logikai következtetések, a hazai sajátosságok, és a nyugat-európai tapasztalatok alapján úgy kell megszervezni, hogy az egyes részrendszerek irányítását minden rendszer üzemeltetője saját hatáskörben maga végezze. Mivel a szállító vezetékrendszer összekapcsolja a termelő, tároló és elosztó rendszereket, valamint a kereskedőket és a fogyasztókat, így a szállítórendszer rendszerirányítója kiemelt szerepet tölt be. A gázipar területén nem szükséges önálló rendszerirányító, mint a villamos iparban az eltérő sajátosságok miatt (a gáz tárolható, lassú folyamatok játszódnak le a vezetékhálózatban stb.). A hazai gázipar liberalizált környezetben való működtetésének néhány kiemelt fontosságú alapelve lehet a korábban említett szállítói tevékenység szétválasztása (unbundling), a kapacitásokhoz való szabad hozzáférés (TPA), diszkriminációmentes működés, és az információk bizalmas kezelése. A rendszer egyensúlyának megteremtését napi szinten kell biztosítani. Ebben fontos szerepet kap a vezetékpuffer kihasználása, megszakítható fogyasztók alkalmazása, napi gázkereskedelem működtetése, és végül a rendszerirányítók kizárólagos hatáskörébe tartozó, letárolt gázmennyiség felhasználása. A rendszerirányítónak a rendszer működtetéshez törvényben rögzített jogokat kell biztosítani. A bemutatott, egyszerűsített példa főképp a piaci szereplők közötti szerződéses kapcsolatokat kívánja bemutatni. 2

4 1. Bevezetés, előzmények A Magyar Energia Hivatal szerződést kötött a KJ+HM Bt.-vel (G-364/2001) A földgázszállító rendszerek Rendszerirányításával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése. A hazai szabályozáshoz szükséges alapelvek rögzítése. A rendszerirányító feladatainak részletezése az egyensúlyteremtésben és a kereskedelem területén. c. tanulmány kidolgozására. Mint ismeretes, Magyarország elfogadta az EU-csatlakozási tárgyalások során a liberalizáció derogáció nélküli végrehajtását, ami azt jelenti, hogy a gázpiaci liberalizáció végrehajtása viszonylag gyorsan, belátható időn belül esedékessé válik. Az EU már korábban kidolgozta a 98/30/EC Irányelv Egységes szabályozás a belső földgázpiac számára (Gázdirektíva) c. szabályozást. Várhatóan még ebben az évben elfogadásra kerül a Gázdirektíva módosítási javaslata, amely a jelenlegi érvényes szabályozáshoz képest részletesen foglalkozik a rendszerirányítás feladataival. Előkészítés alatt van a Gázenergia-ellátási törvény (GET), és várhatóan az Országgyűlés őszi ülésszakán megvitatásra kerül. Kidolgozásra került a földgázpiaci modell (jelenleg nincs elfogadva). A szállítóvezetékek és a tárolók szabad kapacitásához való hozzáférés (TPA), valamint az egyes földgázpiaci tevékenységek szétválasztása (unbundling) a liberalizált földgázpiac működésének fontos szabályozóeleme, amelyet be kell vezetni (a GET javaslat már tartalmazza). A liberalizáció megváltoztatja az eddigi működési mechanizmusokat a gázkereskedelem, tárolás és szállítás területén, emiatt szükséges a várható tevékenységek szabályozásának kidolgozása. 3

5 2. A rendszerirányítással kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok A rendszerirányítás és annak egyes elemeivel kapcsolatos, főképp nyugat-európai országok tapasztalatait foglaljuk össze ebben a fejezetben. Felhasználtuk a Regionális Energiatőzsdéért Egyesület és a MEH által készíttetett Arthur Andersen tanulmányokat, valamint a júl. 2-3-i Madridi Fórum anyagait Jogi szabályozás és struktúra Gázdirektíva-javaslat Az Európa Tanács március én megtartott lisszaboni konferenciáján mind a villamosenergia, mind a gázszektorban a belső piac kiterjesztése irányában elvégzendő gyors munkára, és arra hívott fel, hogy fel kell gyorsítani a liberalizációt ezekben a szektorokban annak érdekében, hogy ezeken a területeken teljes egészében működőképes belső piac jöjjön létre. Annak érdekében, hogy diszkriminációmentes hálózat hozzáférést érjünk el, a rendszerirányító függetlensége kiemelkedő fontosságú. A rendszerirányítás számvitelileg elkülönített, átlátható kezelésére (unbundling) vonatkozó javaslatot meg kell erősíteni. Az elosztórendszerre vonatkozó szétválasztást jan. 1-től kellene alkalmazni. További intézkedések szükségesek az átlátható és diszkriminációmentes tarifák megvalósítása érdekében. A belső piac megvalósításával szerzett tapasztalatok alapján tisztázni szükséges a tárolási és egyéb szolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó előírásokat, és meg kell erősíteni azok elkülönítését. Fentieknek megfelelően javaslatot dolgoztak ki, amely többek között a 98/30/EC. számú irányelv egyes paragrafusait is módosítja. Ezen javaslatokat várhatóan második félévében tárgyalják és fogadják el. A Gázdirektíva egyes cikkelyeinek módosítása közül az alábbiakat szükséges kiemelni: a tagállamok kötelesek kijelölni saját szállítási rendszerrel rendelkező vállalatokat, amelyek felelősek a szállítórendszer üzemeltetéséért, fenntartásáért, fejlesztéséért, ill. annak más rendszerekkel való összekapcsolásáért az ellátás biztonsága érdekében. Kötelező a szükséges információk átadása más vállalatok részére, hogy az összekapcsolt rendszert hatékonyan és biztonságosan lehessen üzemeltetni. A gázrendszer meghatározott időtartamra vonatkozó egyensúlyának kialakításához szükséges szabályoknak és a működtetéshez kapcsolódó tarifáknak diszkriminációmentesnek és átláthatónak kell lenniük úgy, hogy a tarifáknak tükrözniük kell az érvényes piaci árakat. Ha a rendszerirányító még nem független más tevékenységeket végző szervezetektől, akkor jogi formája, szervezete és döntéshozatala tekintetében függetlennek kell lennie. A függetlenség érdekében különböző kritériumoknak kell megfelelni, mint pl.: a rendszerirányító személyzete nem vehet részt abban az integrált vállalati struktúrában, amelyek más tevékenységekért felelősek, a személyi függőségi és egyéni felelősségeknél biztosítani kell a függetlenséget, 4

6 ellenőrzést kell gyakorolni a hálózat fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök fölött, ha integrált vállalathoz tartozik a rendszerirányító, akkor annak vezetői beszámoltatását a legfelsőbb fórumhoz kell rendelni Gázipari struktúrák és jogi szabályozói háttér Az európai gázipar fő jellemzője annak heterogenitása a szervezeti felépítések, a piaci penetráció az importfüggőség tekintetében. A nyugat-európai gázipar szervezeti struktúráit a széleskörű eltérések jellemzik, amelyek a nemzeti gáziparokban megjelenő eltérő kezdeti viszonyokból erednek. Néhány országban a nagyon magas fokú a vertikális integráció, és a néhány vállalatnak domináns pozíciója van, és sok esetben magas az állami befolyás. Más országokban a gázipar sokszereplős, ahol a vállalatok a magáncégeknek megfelelő módon működnek. A szervezeti struktúrák leglényegesebb tulajdonságait máig a következőképpen lehetne összefoglalni: A termelésben főleg a nemzetközi olajcégek aktívak. A szervezeti struktúra skálájának két végpontja: amikor egy tagállamban egy vállalat a felelős teljesen a szállításért és az importért, ill. mikor az import, a kereskedelem és a szállítás teljesen szabadversenyes pl. Németországban. Nagy-Britanniát kivéve a legtöbb országban a helyi és/vagy regionális cégek a legaktívabbak az elosztás területén (főleg önkormányzati közművállalatok, részben állami cégek). Nagy-Britanniában és Franciaországban például és az elosztás a szállítás integrált, más országokban ezek szét vannak választva. Mindegyik országban a gáztörvény összhangban az EU-direktívával előírja a szállítási tevékenység más tevékenységektől való szétválasztását, a diszkriminációmentességet és az információk bizalmas kezelését. Görögország kivételével amely 2006-ig derogációt kapott az EU tagállamokban a fentiek már többé-kevésbé megvalósultak. Egyedül Nagy-Britannia az az ország, ahol egy jogilag önálló társaság a Transco végzi a nagynyomású gázszállítást és a rendszerirányítást. Ez a szervezeti struktúrában meglévő heterogenitás vezetett a Nyugat-Európa gázpiacán óta fennálló pozitív fejlődéshez. Az 1. sz. mellékletben néhány nyugat-európai ország gáziparának struktúráját és jogi szabályozottságát foglaltuk össze A rendszerirányító működése egyes országokban Rendszerirányítás a liberalizált földgázpiacon A földgázellátás folyamatosságát csak úgy lehet biztosítani, ha a gázhálózatba táplált és az abból vételezett földgáz mennyisége egy adott, a földgáz áramlási sebességétől, és a rendszer pufferolási képességétől (a hálózatban tárolható földgáz mennyiségétől) függő időszakon belül megegyezik. Figyelembe véve a földgáz tárolhatósági tulajdonságát, ez a feltétel egyben azt is jelenti, hogy a piac szereplőinek nem szükséges minden pillanatban annyi földgázt fogyasztaniuk (betáplálniuk), mint amennyit vásároltak (értékesítettek). Elég, ha 5

7 földgázfogyasztásuk (betáplálásuk) egy adott időszakon belül egyezik meg azzal, amit vásároltak (értékesítettek). Mivel egyrészt mind a fogyasztók, mind a termelők valós földgázfogyasztása vagy termelése általában eltér a kereskedett mennyiségtől, másrészt a hálózatba táplált földgáz esetenként különböző molekuláris összetétellel rendelkezik, ezért a földgázellátás folyamatos és megközelítőleg állandó minőségű biztosításához szükség van a földgázszállítás felügyeletére. A nemzetközi gyakorlatban a szállítóvezetéket üzemeltető társaságok végzik az adott rendszer rendszerirányítási feladatait. A rendszerirányítást végző társaság folyamatosan figyeli a várható, valamint a tényleges szállítóvezetéki forgalmat, és tervezi a földgázszállítások menetrendjét. Amennyiben az egyensúly megbomlik, a vezetékekben lévő gáz nyomásának változtatásával, vagy tárolók alkalmazásával (a rendszerben lévő gáztöbblet tárolókba injektálásával, vagy a rendszerből hiányzó gáz a tárolókból hálózatba táplálásával) a rendszerirányítást végző társaság közbeavatkozik az egyensúly helyreállítása érdekében. Adminisztratív szabályozású környezetben ez a beavatkozás automatikusan megtörtént, költsége beépült a földgáz árába. Liberalizált környezetben a rendszerirányítási szolgáltatások költsége az igényvétel mértékétől függően differenciáltan kerül felosztásra a piac szereplői között. Annak érdekében, hogy a rendszer egyensúlyban maradjon, a rendszerirányítást végző társaság adott időintervallumokra általában meghatározott toleranciahatárokat állapít meg, amelyeken belül a piaci szereplők betáplálásai és vételezései, lejelentett és tényleges menetrendjei szabadon eltérhetnek. Erre általában fedezetet nyújt a szállítási kapacitásért fizetett díj. A rendszerirányítást végző társaság a toleranciahatárok túllépése esetén pótdíjat számít fel Az ellátás biztonságának fenntartása a liberalizált földgázpiacon A liberalizált földgázpiacon az ellátás biztonságának fenntartását operatív szinten az ellátási problémák kiküszöbölését lehetővé tévő tartalék kapacitásokkal (pl. biztonsági tartaléknak lekötött tárolói kapacitások), megszakítható szállítási szerződésekkel, és segítségnyújtási (back-up) megállapodásokkal lehet biztosítani. A műszaki hibák elkerülését a magas minőségi követelményeket előíró működési szabályok, és azok betartatása segíti elő. A hosszú távú ellátás biztonsága az új ellátási infrastruktúra kiépítését célzó projektek ösztönzésével fokozható. Ennek alapja a földgáz piaci árának az alakulása. Abban az esetben, ha az árak megfelelnek a piaci szereplők elvárásainak (a piaci kereslet és kínálat viszonyai alapján alakulnak ki), a piaci szereplők saját beruházásaikon keresztül biztosítani fogják a hosszú távú ellátáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósulását. Adott ország politikai vezetésének stratégiai feladata, hogy az ellátás biztonságát folyamatosan figyelemmel kísérje, és elősegítse ennek minél magasabb szintre történő emelését. Ugyanakkor operatív szinten a piaci szereplők döntési kompetenciájába kell utalni a beruházási és kereskedelmi döntések meghozatalának felelősségét, nem szerencsés, ha az állam direkt módon beavatkozik a piac működésébe. A 2. sz. melléklet tartalmazza a vizsgált földgázpiacok főbb jellemzőit az Egyesült Királyságban, USA-ban, Franciaországban és Németországban. 6

8 Rendszerirányítás A rendszerirányítás függetlensége A rendszerirányítást a vizsgált országok egyikében sem független rendszerirányító végzi, hanem az adott ország szállítótársaságainak tevékenységei közé tartozik. Így az Egyesült Királyságban a Transco, Franciaországban a GdF, CFM és a GSO, Németországban és az Egyesült Államokban az egyes szállítótársaságok felelősek az általuk felügyelt földgázszállító rendszer egyensúlyának biztosításáért A szállítási menetrend kialakítása A menetrend kialakítása a fentiekben említett országokban hasonló mechanizmus alapján történik: A szállítási kapacitásjoggal rendelkező társaság jelzi a szállítóvezetéket üzemeltető társaság felé a kapacitásjog kihasználásának igényét. A leadott adatok egy bizonyos időkereten belül esetleg módosíthatók. A szállítóvezetéket üzemeltető társaság leellenőrzi, hogy a kért útvonalakon megvalósítható-e a szállítás, és visszajelez az igénylőnek. Az Egyesült Államokban, ha egy társaság rendelkezik adott szállítási kapacitás használatának a jogával, írott vagy elektronikus formában jelenti a gázszállító társaságnak, hogy az adott nap mennyi gázt kíván a rendszerébe leszállítani, mennyit kíván onnan vételezni, és tárolóba helyezni a gázhálózat meghatározott pontjain. A lejelentett adatok havi, napi szinten és napon belül is módosíthatók a kapacitás lekötési szerződésben foglalt maximális napi mennyiség mértékéig. A lejelentett adatokat és az esetleges változtatási kérelmeket a gázszállító társaság visszaigazolja, miután leellenőrizte, hogy a lejelentett összes szállítás megvalósítható-e fizikailag. Az Egyesült Királyságban a szállítási kapacitás használati joggal rendelkező elosztók kapacitásjegyzés (gas nomination) keretében jelentik le, hogy mennyi gázt kívánnak adott nap leszállítani. Kapacitásjegyzést maximum egy hónapra előre lehet benyújtani. A benyújtott kapacitásjegyzések alapján, figyelembe véve az esetleges kapacitáskorlátokat a Transco meghatározza a gáz szállításának útvonalait. Franciaországban a szállítók minden nap kötelesek jelezni a szállítótársaság felé, hogy mennyi földgázt kívánnak a hálózatba juttatni az egyes betáplálási pontokon, és mennyit kívánnak onnan kivenni a vételezési pontokon. Ennek alapján a GdF minden szállítóra külön menetrendet készít, és kommunikálja azt az érintett szállítóknak. A szállítási szerződésben meghatározott bizonyos feltételek mellett a szállítótársaság kérheti a szállítót az általa igényelt ütemezés megváltoztatására. Németországban a napi menetrend kialakítására vonatkozó rendelkezéseket minden hálózatüzemeltető saját hatáskörében szabályozza. Például a Ruhrgas hálózatát igénybe vevő ügyfelek kötelesek péntek délig értesíteni társaságot arról, hogy a következő hét egyes napjain órára lebontva mennyi gázt szándékoznak a hálózatba juttatni egy adott betáplálási ponton. Ezen felül az ügyfeleknek minden nap déli 12 óráig le kell jelenteniük, hogy következő nap egyes óráiban mennyi gázt fognak ténylegesen leszállítani. 7

9 A rendszer egyensúlyának biztosítása Mindegyik vizsgált országban a földgázszállításra szerződő társaságok kötelesek tartani betáplálásaik és vételezéseik egyensúlyát egy bizonyos tolerancia és időhatáron belül. Az egyensúly biztosítása érdekében az Egyesült Államokban, a vizsgált országok közül egyedüliként, a piaci szereplőknek lehetőségük van arra, hogy kiegyenlítő szolgáltatásokat vásároljanak harmadik féltől, pl. piacközponttól. Mivel a betáplálások és vételezések egyensúlya nem minden esetben valósul meg, kiegyenlítést célzó beavatkozások válhatnak szükségessé. A rendszeregyensúly biztosításának minden vizsgált országban alkalmazott módszere a hálózatban tárolt földgáz nyomásának változtatásával történő kiegyenlítés, a gázhiány pótlása tárolókból, és az általában legvégső esetben alkalmazott megszakítható szállítás. A gázszállító társaságok összekapcsolódó hálózatuk kiegyenlítésének biztosítására általában minden a hálózatukhoz kapcsolódó gázszállító társasággal kiegyenlítési megállapodást kötnek. A kiegyenlítési megállapodásban a szerződő felek azokat a szabályokat rögzítik le, amelyeket a csatlakozási pontnál jelentkező eltérések kezelésére szolgálnak. Az Egyesült Királyságban a Transco a rendszerirányításhoz szükséges többlet földgázt a napon belüli földgázpiacon szerzi be, vagy a felesleges gázt ott adja el. Az OCM (on-the-day commodity market) keretein belül lehetőség van a Transco és az elosztócégek közötti napon belüli kereskedésre. Az OCM lehetőséget nyújt mind a Transco-nak, mind az elosztótársaságoknak, hogy a hirtelen fellépő fogyasztási igények kielégítésére földgázt vásároljanak, vagy többlet esetén azt értékesítsék, ezáltal elősegítve a rendszeregyensúly kialakítását. Az Egyesült Királyságban a rendszeregyensúly biztosításában kulcsszerepet játszanak a stratégiai hálózati pontokon elhelyezett LNG tárolók, amelyek lehetőséget nyújtanak a rendszerbe történő viszonylag gyors gázbetáplálásba. Az LNG rendelkezésre állása érdekében a Transco megköveteli az elosztóktól bizonyos gázkészlet (úgynevezett constrained LNG) téli tárolását ezekben a tárolókban, és szükség esetén elrendelheti adott készlet felhasználását. Ezen felül a Transco maga is leköt jelentős LNG kapacitásokat a működési fedezet (operating margin) és a vésztartalék (top-up gas) biztosítására. Az LNG tárolókapacitás jegyzésekor a Transco elsőbbséget élvez az aukción résztvevő más társaságokkal szemben. Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban a szállító társaságok maguk látják el a hálózatuk rendszerirányítási feladatait. A szállító társaságok a rendszerirányításhoz szükséges földgázt általában saját készleteikből vételezik. A társaságok általában rendelkeznek gyors reagálású (LNG vagy sóüreg) földgáztárolókkal, amelyek lehetőséget nyújtanak hálózati forgalomba történő gyors beavatkozásra A kiegyenlítő szolgáltatások költségének allokálása Mindegyik vizsgált országban a szerződéses feltételektől eltérő gázszállításra szerződött társaság fizeti meg a kiegyenlítő szolgáltatások költségét a toleranciahatárt meghaladó túlzott kapacitásfelhasználásért, a betáplálások és vételezések eltéréséért, és a menetrendtől való eltérésekért fizetendő büntetődíjakon keresztül. 8

10 A vizsgált országok közül a piaci szereplőknek az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban van lehetőség az eltérések miatti büntetés mértékének kereskedésen keresztül történő minimalizálására. A két országban alkalmazott módszer abban tér el egymástól, hogy míg az Egyesült Királyságban a piaci szereplők előzetesen, szervezett keretek között csökkenthetik eltéréseiket, addig az Egyesült Államokban ezt utólagosan és nem szervezett keretek között tehetik meg. Az Egyesült Királyságban az eltérések minimalizálásának, és a büntetések elkerülésének egyik az eszköze az elosztótársaságok között az OCM piacon lebonyolított napon-belüli kereskedés. A fizikai szállítás közeledtével az elosztótársaságok pontosabban tudják előjelezni a ténylegesen betáplálásra és vételezésre kerülő mennyiségeket. Az OCM lehetőséget nyújt arra, hogy a meglévő pozícióikat módosítsák a tényleges fizikai leszállítás előtt. Az Egyesült Királyságban a szállítói kapacitások piacán meglévő pozíciók módosításának lehetőségét nyújtják az elosztótársaságok számára a napi és napon belüli kapacitásaukciók. Ezeknek az aukcióknak a szerepe, hogy lehetőséget adnak a lekötött kapacitások finomhangolására, a lekötött és a ténylegesen használt kapacitások eltérésének minimalizálása érdekében. Németországban és Franciaországban nincs lehetőség az eltérések csökkentésére, a lejelentett, illetve leszerződött paraméterektől való eltérés mindenképpen büntetődíjat von maga után. A 3. sz. mellékletben a rendszerirányítás gyakorlatát és annak sajátosságait foglaltuk össze az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az USA vonatkozásában Gázvezetékrendszerek kapacitása A gázvezetékrendszerek kapacitásának meghatározásához abból kell kiindulni, hogy az európai gázhálózat nem központilag lett tervezve, hanem a kereslet-kínálat összehangolását figyelembe véve került kiépítésre. Az európai rendszerirányítók szempontjából elsődleges üzleti érdek a fogyasztók kiszolgálása. Ennek érdekében a rendszerirányító biztosítja a forrástól a fogyasztókig történő szállításhoz szükséges infrastruktúrát, azaz a kereskedők és fogyasztók részére rendelkezésre bocsátja a szállítási kapacitásokat A kapacitás definíciója A kapacitásnak nincs olyan egységes definíciója, amelyet kizárólagosan lehetne alkalmazni, így ez azt jelenti, hogy azt csak esetről esetre lehet meghatározni. Amíg egy csővezeték kapacitását annak fizikai jellemzői és a benne levő gáz nyomásviszonyai határozzák meg, addig egy többszörösen hurkolt gázhálózat kapacitásának meghatározása bonyolult és összetett probléma Kapacitásmodellek a tagállamokban A tagállamok által alkalmazott különböző kapacitás-megközelítések sokrétűek, de ezek közül két kapacitás modell emelhető ki, amellyel jellemezhető az egyes országok gázhálózata. 9

11 Fiktív út modell A rendszer kapacitását feltételezésekkel végrehajtott szimulációval határozzák meg. Ilyen feltétel pl. az év során előforduló legalacsonyabb hőmérséklet, a gáz elérhetősége bizonyos betáplálási pontokon, a rendszerbe való be- illetve onnan történő kiáramlás adott pontokon. A fiktív útvonalon (A pontból B pontba történő szállítás) a kapacitás a kereskedők tevékenységétől függetlenül elérhető. A fiktív út modellt különösen olyan rendszerekben alkalmazzák, amelyeket nemcsak a rendszeren belüli gázáramlással, hanem a rendszeren áthaladó ún. tranzittal is lehet jellemezni Betáplálási/kilépési modell A betáplálási/kilépési modellben a kapacitást nem az A-tól B pontig tartó fiktív útra, hanem a rendszerbe történő be- ill. a rendszerből történő kilépési pontokra vonatkoztatva határozzuk meg. A betáplálási/kilépési kapacitást az ellátás elérhető csúcskapacitása, minimális kapacitása vagy a szezonális profilja alapján lehet meghatározni. Ezt a modellt olyan a piacokon alkalmazzák, ahol minimális a tranzitszállítás, ugyanakkor alkalmassá tehető a tranzitszállításra is bizonyos paraméterek módosítása esetén Kapacitás számítás A két különböző kapacitás modellben a kapacitások becslése különbözőképpen történhet. A fiktív út modell amelyet a legtöbb kontinentális tagországban alkalmaznak szerint a kapacitást egy komplex szimuláció alapján számítják, amelyben legmagasabb fogyasztást veszik figyelembe az ellátás biztonságának garantálása mellett. A kapacitást a hálózat minden egyes részére kiszámítják különböző pontok között, ami azt jelenti, hogy a kapacitást nem adott pontokra van definiálva, hanem a rendszer különböző pontjai között egy-egy fiktív útvonalon. A betáplálási/kilépési modellben a kapacitásokat adott betáplálási/kilépési pontokra számítják. A fiktív út modell alapján számított kapacitások szerepet játszhatnak a betáplálási/kilépési pontoknál kiszámított kapacitások mennyiségében. A számítás eredményeképpen a betáplálási/kilépési pontokra vonatkozó mennyiségeket lehet meghatározni, függetlenül a fiktív út modellben meghatározottaktól Kapacitás elosztás A kapacitások kereskedők közti elosztásának módja attól függ, hogy melyik modellt alkalmazzák. A fiktív út modell esetében az érkezési sorrend alapú elosztást alkalmazzák, figyelembe véve az egyéb piaci sajátosságokat, pl. elsőbbséget kap a közszolgáltatás. A betáplálási/kilépési modellben a kapacitások elosztása történhet érkezési sorrend alapján vagy aukció keretében Kiegyenlítés (balancing) 10

12 Az Európai Gázszabályozási Fórumon (Madridi Fórum) a Kiegyenlítési és Tárolási Munkacsoport foglalkozott a rendszerirányítás kiegyenlítési kérdéseivel úgy, hogy az egyes tagországok által készített résztanulmányokat közösen feldolgozták, valamint a kiosztott kérdőívekre adott válaszokat közösen kiértékelték. A nyugati tagországok mellett a Cseh Köztársaságból a Transgas képviselői is részt vettek a fenti munkacsoportban. A csoport munkájából közreadott jelentésből az alábbiakat lehet megállapítani: Az irányítási rendszerek felülvizsgálata Az irányítási rendszerek jellemzői az alábbiak: A kiegyensúlyozásnak két alapvető típusa van, a napi és az óránkénti. A ellátók kiegyensúlyozatlansága és a nominációk pontossága alapján történik a díjtételek megállapítása. A törekvés az, hogy a díjszerkezet ésszerű, átlátszó, diszkriminációmentes legyen, és ösztönözze a jó kiegyensúlyozási viselkedést. Részleteit tekintve az rendszerirányító véleménye szerint abban az esetben, amikor magas kiegyensúlyozatlansági díjtételek kerültek megállapításra, mindig rendelkezésre állt elegendő lehetőség a ellátók számára ahhoz, hogy ne fizessék ki ezeket a magas díjtételeket, ideértve az ingyenes tűréshatárok biztosítását és/vagy ésszerű árakat tartalmazó rugalmassági szolgáltatásokat. Ennek ellenére azonban azonosításra kerültek egyes gyenge területek. Az átláthatóság például a díjszabási rendszerek közötti különbségek miatt szenvedett csorbát és voltak példák arra is, hogy a jogszerű megállapodásokat TPA kiegyensúlyozási szabályok nem fedték le. Még így is, a rendszerek részletekbe menő elemzése arra a következtetésre jutott, hogy a legtöbb irányítási rendszer beleillik egy közös alapértelmezésbe. Ezek közül a legfontosabbak: Az Üzemeltetési Kiegyensúlyozási Megállapodások (ÜKM), vagy egyéb elrendezések a rendszer interfészeknél. Előrehaladás történt olyan rendelkezések kidolgozása terén, melyet szélesebb körben lehet adaptálni. Üzemeltetési irányítási rendszerek, melyek az ellátók leszállított gáznominációin alapulnak. Ezek jellemzője az volt, hogy szerkezetük azonos, de eltértek a nominációkra helyezett korlátozások terén. Rugalmassági szolgáltatások kidolgozása a vezetékkészlet és tárolási lehetőségek alapján. 11

13 Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes rendszerek jellemzőit: Tagállam / Kiegyensúlyozási rendszerirányító periódus A kiegyensúlyozás díjtételei elkülönülnek a szállítástól? Ingyenes kiegyensúlyozatlanság megengedett? Ausztria / OMV Igen órai Igen Igen Belgium / Disrtigas Igen órai Igen Igen Cseh Köztársaság/ Nem meghatározandó Nem Nem Transgas Dánia / Dong Igen órai Igen Igen Franciaország / GdF, Igen napi Igen Igen CFM, GSO Németország / BEB, Ruhrgas, VNG, Wingas Igen órai Igen Nem Németország / Igen órai Nem Igen Thyssengas Írország / BGE Igen napi Nem Nem Olaszország / SNAM, Nem napi N/A N/A Edison Luxemburg / Soteg Igen napi Igen Igen Hollandia / Gasunie Igen órai Igen Igen Spanyolország / Nem napi N/A N/A Enagas Svédország / Energi Igen napi Igen Nem Nagy-Britannia / Transco Igen napi Nem Nem Felkínálnak-e rugalmatlansági szolgáltatást? Problematikus területek A díjtételek szerkezete és a rugalmassági szolgáltatások megnehezíthetik az ügyfél számára a rendszerek közötti díjak összehasonlítását. Ez fontos az olyan ellátók esetében, akik a rendszerhatárokon keresztül kívánnak szállítani, de bizonyos áttekintéssel rendelkeznek arról, hogy a kiegyensúlyozatlanság hol fordulhat elő. Eltérő a megközelítés a tárolás leválasztására a kereskedéstől és szállításról. Ez a tároló létesítmények tulajdoni és irányítási viszonyai miatti eltérő perspektívák következtében fordultak elő, annak érdekében, hogy a szükséges szállítási biztonságot lehessen nyújtani abban az esetben, ha azt az ügyfél igényli, továbbá részben tükrözi a tagországok által alkalmazott szabályzó rendszert. Bizonyos mértékig ez tükrözi azt a meglévő feszültséget abban az esetben, ha harmadik fél is hozzáférhet a torló kapacitáshoz, amellett, hogy felismerésre került egy megfelelő szintű stratégiai tárolási szint biztosításának az igénye is. Figyelembe véve a szállítási rendszerek közötti fizikai különbségeket, a csoport tagjait az foglalkoztatta, hogy az irányítási rendszerek bármely elemének harmonizálására irányuló szándék, mint például a kiegyensúlyozási időszak, korlátozni fogja a különálló rendszerek hatékony működtetését. Ez nem szolgálná az ügyfelek érdekeit, mivel magasabb szállítási 12

14 díjat kellene fizetniük annak érdekében, hogy kielégítő megtérülést lehessen biztosítani a rendszerirányítóknak a valószínűsíthető többletberuházások fedezésére Harmonizálás és helyettesítés A harmonizálás két lehetséges módozata: Egy olyan irányítási rendszer létrehozása, mely lefedi a tagországokat, Az eltérő irányítási rendszerek megtartása Európa szerte, de az egyes csoportok ugyan azon alapelvek szerint működnének. Egyetlen integrált irányítási rendszer gyakorlati megvalósítása jelen pillanatban nem lenne célszerű, és talán nem is lenne kívánatos hosszú távon. Például, hasznos lenne-e, ha egyetlen kiegyensúlyozatlansági és fizetendő díjtétel kerülne alkalmazásra a teljes európai piacon, még akkor is, ha lehetséges lenne megállapodni egy egységes kiegyensúlyozási időszakban? A második esetben rendszerek csatlakozhatnának a harmonizált csoporthoz akkor, amikor elérték a célkitűzésként szereplő konvergencia kritériumot. Ez alatt az időszak alatt a helyettesítés elve lehetővé tenné az előírások bizonyos mértékű diverzifikálását, feltéve, hogy a gáz utasítások elveit követik. Ez nem akadályozná meg közös elvek és szabályok kidolgozását, erre vonatkozó néhány példát meg is tárgyaltak. Tény az, hogy az elkülönülő kiegyensúlyozatlanság és tárolás néhány irányítási rendszerének aspektusát késedelem nélkül harmonizálni kell annak érdekében, hogy a gáz határokon keresztül történő áramlását tovább bátorítsa. A konvergencia kritériumok például tartalmazhatják az alábbiakat: Megfelelés egy közös követelmény rendszernek, a rugalmassági szolgáltatások és kiegyensúlyozatlansági díjak tekintetében, a kiegyensúlyozatlanság szabályainak következetes alkalmazása az összes rendszer felhasználó esetében, igazságos szabályok esetén, melyek biztosítják a szállítás biztonságát, a tulajdonban lévő tároló kapacitás rendszerirányítók általi felosztását és üzemeltetését igazságos és nyitott az összes rendszer üzemeltető számára ugyan olyan feltételek mellett Kulcsfontosságú jellemzők és eltérések A kiegyensúlyozás időszakai Ahol a napi, vagy óránkénti irányító rendszer működik, felismerték, hogy ha a tárolók vagy a vezetékkészlet nem elegendő, akkor korlátozásokat kell bevezetni az óránkénti kiegyensúlyozásnál. Számos megközelítést alkalmaznak, ideértve az ellátókkal szemben támasztott követelményeket is, mely szerint: állandó óránkénti hozamot kell biztosítani, vagy figyelni kell a fogyasztási pontokon a fogyasztás emelkedését, vagy az áramlás legyen belül az óránként rögzített mennyiségi eltérések határértékein. Néhány rendszerirányító felismerte, hogy ahol a napi irányítási rendszer működik vegyített áramlás mellett, ezeket a követelményeket nehéz betartatni olyan mechanizmus hiányában, mely óránkénti alapon méri a belépő és kilépő mennyiségeket. 13

15 Ott, ahol az óránkénti irányítási rendszer működik, a rendszerirányító gyakran rugalmassági szolgáltatást biztosít, ami elkülönül a szállítási szolgáltatástól, és az ellátók számára biztosít bizonyos fluktuációt óránkénti kiegyensúlyozatlanságban anélkül, hogy díjtétel kerülne felszámításra. Ez az egyensúlyon túli gáz tárolható, vagy fogadható a rendszerirányító által mint vezeték feltöltés. Hasonló eljárások alkalmazhatók egyes napi kiegyensúlyozási irányító rendszerek esetében is Ellátók ösztönzői Kétféle ellátói ösztönző van alkalmazásban annak érdekében, hogy támogatást nyújtson a szállítási rendszer gazdasági kiegyensúlyozására. Ezek a kiegyensúlyozatlansági és az ütemezési felárak. A kiegyensúlyozatlansági felárakat az allokált bementi és az allokált kimenet közötti különbségből számítják. Ezek a be és kimenetek az ellátónál összesítésre kerülnek, bemeneti pont összesítésként, vagy ellátó szerződési szintje szerint. Az ütemezési díjakat az ütemezett nominálás és az allokálás közötti különbségből számítják az egyes nominálási pontokon, vagy esetenként nominálási csoport esetében egy adott földrajzi területen. Azokban az esetekben, amikor az ellátónak egyensúlyozni kell a bemeneti és kimeneti nominációkat, az ütemezési díjak lényegében kiegyensúlyozatlansági díjként funkcionálnak. Figyelembe véve ezeket a hatásokat a rendszerirányítók lefölözik a kiegyensúlyozatlansági díjakat, és egyesek lefölözik az ütemezési díjak egyes formáit. Mind a kiegyensúlyozatlansági és ütemezési díjak esetében gyakran megtalálható egy belső ingyenes sáv, ahol a díjakat nem fölözik le, egy középső sáv, ahol a díjtétel lefölözésre kerül alacsony ráta esetén és külső sáv, ahol a díjtételt magas ráta esetén fölözik le. A kiegyensúlyozatlansági díjak esetében ez a díjmentes sáv általában kumulatív maximum tárgya. Körülbelül a rendszerirányítók fele nyújt flexibilis szolgáltatásokat, mely csökkenti az ellátó által fizetendő díjakat Üzemeltetési irányítási rendszerek Két koncepciót használnak a rendszerirányítók. Az egyik a Nominálás, a másik az Allokálás. Az ellátók kifejezésre juttatják a szándékolt gáz áramlási mennyiséget az általuk készített nominálással. Azt követően, hogy a gáznap megkezdődik, az ellátóknak esetlegesen lehetőségük van az újranominálásra a szándékokban, vagy a körülményekben bekövetkezett változások miatt. A nap elteltével a rendszerirányító allokálni fogja a gáz áramlásokat mindegyik érintett szállító mindegyik bementi és kimeneti pontján. A rendszerirányítók mintegy fele esetében az az igény, hogy a nominálást az előző hét vége felé tegyék meg. Ez két célt szolgál: A rendszerirányító számára lehetőség van arra, hogy tervezhesse a rendszer heti üzemeltetést, és képes legyen azonosítani a valószínű korlátozásokat, Az ellátók nominációi hatékony alapértelmezést jelentenek, melyek ha nem kerülnek módosításra, érvényesek a következő napi stádiumra. A nominálás kritikus fázisa a megelőző napi stádium. Az ellátót felkérik, hogy kora délutánra készítse el nominálását. Az rendszerirányító a következőket fogja ellenőrizni: 14

16 rendelkezik-e az ellátó érvényes szerződéssel, mely lehetővé teszi a nominálást az adott ponton, abban az esetben, ha egy ÜKM van érvényben, a nominálások konzisztensek-e az interfész minkét oldalán, a fizikai kapacitás rendelkezésre áll-e. A fenti ellenőrzések végrehajtását követően a rendszerirányító vagy megerősíti az ellátó nominálását, vagy csökkenti az ütemezett nominációkat késő délutánig. Ez után ütemezett és megerősített státuszt kapnak. Annak ellenére, hogy a rendszerirányítók hasonló gyakorlatot alkalmaznak az egy nappal előre történő feldolgozásban, bizonyos eltérések mégis előfordulhatnak az újranominálás során. Pl. egyik rendszerirányító nem engedi meg az újranominálást, néhányuk korlátozást vezet be, valamelyik csak egyetlen újranominálási lehetőséget kínál egy meghatározott időpontban, mások négy lehetőséget biztosítanak, ismét mások pedig egy lehetőséget biztosítanak óránként. A rendszerirányítók megszerzik a kért mennyiségeket a kiegyensúlyozás időszaka után minden egyes bementi és kimeneti pontnál, melyeket aztán allokálnak azon kereskedők között, akik addig az időpontig nominációval éltek. A 4. sz. mellékletben bemutatásra kerül a napi és az órai kiegyensúlyozás közötti különbségek összefoglalása és indoklása Egy lehetséges középtávú megoldás rendszerirányítótól rendszerirányítóig történő pool típusú szabályozás Elméletileg a hozzáférési díjakban megfizettetik a rendszerben levő torlódásokat, hogy hatékony költség-jelzéseket hozzanak létre. A fent leírtaknak megfelelően ezt a betáplálási és kilépési szabályozással lehet elérni, amely a rendszeren belüli, várható megnövekedett kapacitás-költségekért fizetendő díjakat taglalja. Annak ellenére, hogy az ilyen, optimális helyzeti árazást tovább kell vizsgálni, és végső célnak kell tekinteni, közép- ill. rövidtávon ez nem lehet elérhető, ugyanis ez többek között teljesen kiforrott ellenőrző rendszert, páneurópai rendszerirányító hálózatot, a tagországokban a költségek teljes átláthatóságát és minden tagországban teljesen jól működő csomóponti árazást (pl. betáplálás/kilépés) jelentene. Egy lehetséges áthidaló, középtávú megoldást jelenthetne a pool -rendszer bevezetése a tagállamok ill. az egyes rendszerirányítók területén. Ez egy olyan szisztémát jelentene, ahol a rendszerben történő kapacitás lekötéskor a betáplálási pont külön lenne választva a kilépési ponttól. Ezt egy betáplálást/kilépést árazó rendszerrel lehetne biztosítani. Így elkerülhető lenne, hogy egy hálózathasználóval minden alkalommal újra szerződni kelljen, mikor az a rendszerben áramló gáz mennyiségét megváltoztatná. A megközelítés első lépése a díjazási zónák meghatározása lenne, azaz a szállítórendszerek határainak kijelölése, amelyeken belül a meghatározott betáplálási/kilépési árak érvényesek. A legegyszerűbb eljárás az lenne, ha ezek a határok a jelenlegi rendszerirányító zónáknak felelnének meg. Ebből kifolyólag minden pool tipikusan egy tagállamot vagy rendszerirányító zónát (ami különösen Németország esetében fontos, ugyanis ott több 15

17 rendszerirányító található) fedne le, és minden rendszerirányítónak lehetőséget biztosítana arra, hogy fix és változó költségeiket azokból hozzáférési díjakból fedezzék, amelyek a torlódásokat is megfizettetik, illetve amelyek hatékony költség-jelzésekként funkcionálnak a betáplálók számára annak érdekében, hogy azok a rendszer legkevésbé terhelt részét használják. Az olyan módszernél, ahol betáplálásért és a kiléptetésért is fizetni kell, minden rendszerirányítónak meg kell határoznia minden, a saját szállítórendszerébe be- és az abból kilépő pontot. Ebből eredendően több lehetséges útvonal áll elő a betáplálási és kilépési pontok között. Minden útvonal szállítási költségét ki kell számítani a megfelelő költségszámítási módszerrel (pl. számviteli költségen alapuló, rövid távú ill. hosszú távú határköltségen alapuló stb.). A határköltségen alapuló megközelítés a piac számára egyértelműbb jelzéseket ad, mert ott magasabbak a költségek, ahol a rendszer telített, és ott alacsonyabbak, ahol nem. Ahelyett, hogy minden lehetséges szállítási útvonalra különböző tarifa lenne meghatározva, minden betáplálási pontra és kilépési pontra vonatkozóan bontják le a díjakat. Tehát a betáplált gáz nincs kilépési ponthoz kötve. Ennek célja mind a gázzal, mind a kapacitásokkal való kereskedelem elősegítése. Pl. ha feltételezzük, hogy 10 betáplálási és 20 kilépési pont van egy hálózatban, akkor a pontpont rendszerben 200 tarifa párt kellene nyilvántartani. Ezzel szemben a betáplálás/kilépési rendszerben csak 30 kapacitási pont van. Az egyszerűsített díjazási rendszer jól becsülhetővé teszi az aktuális szállítási szerződésekből adódó költségeket. Az Európában szállított gáz után minden érintett rendszerirányító részére be- és kilépési díjat kell fizetni. A díjak összeadhatóak lehetnének. Ez valószínűleg elfogadhatóan nagy méretű rendszerirányító területeket eredményezne. A betáplálókat ez arra ösztönözné, hogy csak ott kössenek le kapacitásokat, amely rendszereket ténylegesen használják. A díjak elméletileg azokat a túlterhelt zónákat érintik, ahol a gáz be- vagy kilép, és nem függnek a távolságtól. A gázkereskedelmet a be/kilépő rendszer elősegíti, ugyanis a beléptetett gázkapacitás amiért fizettek nincs meghatározott kiléptetési ponthoz kötve, ezért a pont-pont rendszerrel ellentétben a szállítási szerződéskötések újrakötése nélkül lehet a gázzal tovább kereskedni. A kereskedelmi gócpont egy fiktív pont a szállítórendszerben, ahol a be- és kilépési díjak fizetésével gázkereskedelem történik. Ha a betáplálók a gázt a gócpontok között fizikailag akarják mozgatni, akkor minden érintett rendszerirányító részére be-/kilépési díjat kellene fizetniük. Másik lehetőségként a betáplálók az egyes gócpontoknál a beléptetett gázokkal kereskedhetnek, elkerülve így a gócpontok közti szállítási díjakat. Pl. egy kereskedő, aki Zeebrugee-ben vett gázt, és a vevője Milánóban van, kifizeti a megfelelő belépési díjat Zeeburgee-ben, majd eladja a gázt, és az olasz hálózatba beléptetett gázt vesz, ezzel kiküszöbölve a két rendszer közti szállítási díjat. Ezt szem előtt tartva, és annak érdekében, hogy a konvergencia és a hozzáférési tarifák egységes megközelítése fokozatosan kifejlesztésre kerüljön, az elsődleges szempontnak azon minimális konvergencia kritériumok meghatározásának kell lenniük, amelyeknek minden 16

18 egyes tagállamnak meg kellene felelnie a pool -rendszerű díjazás bevezetésénél, figyelembe véve a hálózat hatékony kihasználtságát belföldi és nemzetközi tekintetben. Bármilyen tarifarendszert is válasszanak a tagállamok, látszana, hogy a be-/kilépési tarifarendszer által nyújtott előnyök legalább egy kis részét el kellene érniük a kereskedelem ösztönzése és a likviditás terén. Míg a pool -ok koncepciója éppen ezért egy középtávú ill. áthidaló megoldást jelent, gondoskodni kell arról, hogy azok a hosszútávú megoldások kidolgozását segítsék elő, marginális kapacitási költségek által előretekintő jelzéseket létrehozva. 17

19 3. A liberalizált földgázpiac 3.1. A földgázpiac szereplői: Termelők: Kereskedők: Közüzemi nagykereskedő: Szolgáltató: Szállítási vállalkozó: Tárolási vállalkozó: Közüzemi fogyasztó: Feljogosított fogyasztók: - A hazai földgáztermelő vállalkozások, illetve - import, ahonnan beszerezhető a földgázigény szükséges része. A földgázt rendszeresen és üzletszerűen, nem saját felhasználási céllal vásárolja és értékesíti. A termelők, nagykereskedők, szolgáltatók és a fogyasztók (pl. saját részére szerez be földgázt a kereskedői jogosultság megszerzése után) is lehetnek kereskedők, azaz a szereplőket tevékenységük alapján kell elkülöníteni egymástól. Aki köteles a közüzemi szolgáltató igénye szerinti földgáz ellátás biztosítására. - Egyrészt közüzemi szerződés alapján a közüzemi fogyasztók számára köteles folyamatosan, a fogyasztók igénye szerint gázt szolgáltatni. Ebben az esetben követelmény az ellátás biztosítása, szabályozott árak alapján. - Másrészt azon feljogosított fogyasztók ellátását végzi, amelyek a szolgáltató elosztó vezeték rendszeréről kerülnek kiszolgálásra. A földgáznak a szállítóvezetéken történő továbbítását végzi. Jogilag vagy számvitelileg elkülönülnek a kereskedelmi, tárolási és termelési tevékenységektől. A földgáz készletezését végzi földgáztárolókban. A tárolók a szezonális igények kielégítését, és a napon belüli kiegyenlítéseket biztosítják. Az a fogyasztó, aki a közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerződés alapján vételez földgázt. Az a fogyasztó, amely nem közüzemi szerződés alapján vásárol földgázt A földgázellátó infrastruktúra létesítményei: Szállítóvezeték: Elosztó vezeték: Az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja a termelés betáplálási pontjai, az országhatár, a gáztároló betáplálási pontja, végpontja a gázátadó állomások kilépő pontjai, az országhatár, a gáztároló betáplálási pontja. Az a csővezeték a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekkel, amelyen keresztül a földgázt a fogyasztókhoz továbbítják, amelynek kezdőpontja a gázátadó állomások kilépő csonkjai, végpontja a fogyasztó telekhatára. Együttműködő földgázrendszer: Az üzemi, és a kereskedelmi szabályzatban rögzített elvek szerint irányított, összekapcsolt szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló, beleértve a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatást nyújtó berendezéseket 18

20 Föld alatti gáztároló: Az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott természetes vagy mesterségesen kialakított földtani szerkezet, vagy föld alatti üreg, amely földgáz készletezésre alkalmas Tevékenységek: Földgázszállítás: A földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása. A rendszer egészének, vagy egy részének az üzemeltetése. Földgáz elosztás: A földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a Kereskedelem: fogyasztóhoz. földgáz rendszeres és üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése Rendszerirányítás: Az együttműködő földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának, karbantartásának, fejlesztésének, hosszú távú kapacitástervezési, ellátás biztonsági tevékenységének verseny semleges, folyamatos és átlátható koordinálása. 4. A rendszerirányítás hazai szabályozásához szükséges alapelvek. Liberalizált környezetben a szállítóvezetékek üzemeltetését és azok irányítását a kereskedelmi és termelő tevékenységtől jogilag vagy számvitelileg elkülönített szervezet végzi. A szállítási vállalkozó a gázvezeték rendszeren gázforgalmazást végez, melynek része a rendszerirányítás. A piac szereplői részére hozzáférést kell biztosítani a szabad szállítókapacitásokhoz, figyelembe véve adott technikai korlátokat. Ezen tevékenységért a szállító vezetékhasználati díjat kap a megbízóktól. A távvezeték rendszerbe betáplált földgáz közel egyenletes ütemű, ezzel szemben a fogyasztási oldalon napi, heti és éves ciklusidejű terhelésingadozások jelentkeznek. Ennek következtében a gázszállító rendszer feladata az előzők szerinti terheléskülönbségek kiegyenlítése. A földgázszállító rendszer mennyiségi egyensúlya mellett fontos követelmény hogy a betáplált földgáz minősége folyamatosan feleljen meg az előírásoknak. A földgázellátás folyamatos mennyiségi és minőségi felügyeletére szükség van, amelyet a nemzetközi gyakorlatban a szállítóvezetékeket üzemeltető társaságok végeznek az adott rendszer rendszerirányítási feladataként Jelenleg az adminisztratív módon szabályozott környezetben a fogyasztók a gáz árát, a szállítási és a rendszerirányítási költséget egy összegben fizetik meg. Piaci környezetben minden fogyasztó külön-külön megfizeti a szállítási, tárolási, valamint a lekötött és ténylegesen elfogyasztott gázmennyiség különbsége miatt felmerülő rendszerszolgáltatás díját is. Lehetőség van arra, hogy a fogyasztók csak a saját felhasználásukat fizessék meg, és hatékonyabb fogyasztás esetén költségmegtakarítást érjenek el. 19

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem Két kérdés a közeljövő változásai sorából Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem 1 Témaköreink A. BAL NC (312/2014 EU rendelet)

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal

Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal Hol tartunk? 23 fogyasztó lépett ki, az országos fogyasztás kb. 6 %-a 1 fogyasztó saját jogon vállalta a

Részletesebben

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15.

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15. Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete 2005. február 15. Szabadpiac áttekintése Keretek: GET, VHR-ek, IÜKSZ Kilépés dátumai Nominálás Pótdíj Kilépés feltételei Szabadpiaci ellátás Import Rendszerhasználati

Részletesebben

Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes. A magyar földgáztárolók piaci szerepe és lehetőségei GTTSZ Konferencia,

Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes. A magyar földgáztárolók piaci szerepe és lehetőségei GTTSZ Konferencia, Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes A magyar földgáztárolók piaci szerepe és lehetőségei GTTSZ Konferencia, 2014.11.19. 2. TARTALOM Értéklánc, alapfogalmak Magyarországi tárolók Értékteremtés tárolókkal

Részletesebben

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai Siófok 2009. október 29. Balázs István László MEH GEFO osztályvezető 1 A MEH nem rendelkezik forrásokkal, földgáz infrastruktúrával, az ország, illetve

Részletesebben

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2015. április 15. Emelkedő pályán hetvenöt év tapasztalatával

Részletesebben

A FÖLDGÁZ HATÁROKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KERESKEDELME ÉS SZÁLLÍTÁSA

A FÖLDGÁZ HATÁROKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KERESKEDELME ÉS SZÁLLÍTÁSA A FÖLDGÁZ HATÁROKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KERESKEDELME ÉS SZÁLLÍTÁSA Készítette: CITIUS Mérnöki Szolgáltató Bt. Szakértő: dr. Kriston József Budapest, 2002. május. 2 1. Bevezetés, előzmények A Magyar Energia

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Liberalizált energiapiacok az Európai Unióban

Liberalizált energiapiacok az Európai Unióban Liberalizált energiapiacok az Európai Unióban MTESZ Technika Háza 2008. április 16. Takácsné Tóth Borbála Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Jogszabályok Első csomag (1997-8)

Részletesebben

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála Verseny és szabályozás 2014 című kötet bemutatása alkalmából rendezett

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

Gázt a napi piacról. - A teljes földgázrendszer működésének összehangolása milyen feladatokat ró az FGSZ-re?

Gázt a napi piacról. - A teljes földgázrendszer működésének összehangolása milyen feladatokat ró az FGSZ-re? Gázt a napi piacról Ügyfél: FGSZ Földgázszállító Zrt. Iparág: energetika Megoldás: TSO Energy Platform, Balancing Energy Platform Az esettanulmány készítésének időpontja: 2011. december 7. Honlap: http://www.fgsz.hu

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

módosító javaslatokat Indokolás

módosító javaslatokat Indokolás O~yűlés Hivatala l~nyszám ; T { ~ ~ J b 1 ~ 1 Érkezet: 2005 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MSZP módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés Elnökének Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés

A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2014. április 16. Kapacitásigény, rendszerfejlesztés

Részletesebben

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.) Az energiapiac liberalizálása Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, 1996. jón. 20.) 1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira Dr. Tihanyi László, professor emeritus Galyas Anna Bella, PhD hallgató Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira 2 16 15 4 2 MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN 1 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN A Magyar Energia Hivatal által a földgázszállítás és tárolás

Részletesebben

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast GCF 1.1 Gas Consumption Forecast A szabadpiaci gáz-kereskedelem alapja a forrás- és a fogyasztói oldali menetrendek tervezése, operatív levezénylése és elszámolása. Az energia kereskedelem a jövõre vonatkozik,

Részletesebben

GDF SUEZ MAGYARORSZÁG. Magyar Földgázpiaci Fórum Konzultációs kérdőív válaszok

GDF SUEZ MAGYARORSZÁG. Magyar Földgázpiaci Fórum Konzultációs kérdőív válaszok GDF SUEZ MAGYARORSZÁG Magyar Földgázpiaci Fórum Konzultációs kérdőív válaszok I. Kapcsolattartási adatok Képviselt cég/szervezet neve és címe: GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

Az ENTSOG pán-európai kapacitás allokációs szabályokkal (CAM Network Code) kapcsolatos javaslat tervezete

Az ENTSOG pán-európai kapacitás allokációs szabályokkal (CAM Network Code) kapcsolatos javaslat tervezete Az ENTSOG pán-európai kapacitás allokációs szabályokkal (CAM Network Code) kapcsolatos javaslat tervezete Gellényi Zoltán Kapacitásértékesítés vezető FGSZ Zrt. Siófok, 2011. június 21. Időrend 2009.08.14:

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve

Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2005.11.3. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 289/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1775/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 28.) a földgázszállító-hálózatokhoz

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében REKK projekt konferencia Budapest, 2005.december 8. A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében Hatvani György helyettes államtitkár Az energiapolitika lényege Az

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól Hatályos: 2012.01.02-2012.03.31 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Bogoly Sándor Kapacitásgazdálkodás vezető

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Bogoly Sándor Kapacitásgazdálkodás vezető Konzultáció a Rendszerhasználókkal a fejlesztési javaslattal kapcsolatban Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Bogoly Sándor Kapacitásgazdálkodás vezető A Földgázellátásról szóló 2008. évi

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából Az okos mérés/smart metering rendszer hazai energiapiacon i történő ő bevezetése következtében várható hatások a rendszerirányítás szempontjából Perjési Zsófia ETV-ERŐTERV Zrt. Gombos Géza MAVIR Zrt. Siófok,

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

Gas és Contract Release Program. GasCon 2007 2007. február 21. Gáti István vezérigazgató

Gas és Contract Release Program. GasCon 2007 2007. február 21. Gáti István vezérigazgató Gas és Contract Release Program GasCon 2007 2007. február 21. Gáti István vezérigazgató GRP és CRP közös s hátth ttér: EU Bizottság 2005. december 21-i döntése Case No COMP/M. 3696 E.ON/MOL ERI undertakes

Részletesebben

Kihívások, előttünk álló feladatok a Hivatal szemszögéből

Kihívások, előttünk álló feladatok a Hivatal szemszögéből Kihívások, előttünk álló feladatok a Hivatal szemszögéből 2010. október 8. 110. éves a MEE Budapest, MTA díszterem Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2014. március 26-i 312/2014/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2014. március 26-i 312/2014/EU RENDELETE A BIZOTTSÁG 2014. március 26-i 312/2014/EU RENDELETE a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr MAVIR - ITO Modell szerinti működése Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Előzmények 3. ITO Modell 4. Megfelelési Ellenőr 5. Kérdések Előadás célja: fejtágito! 2012. szeptember

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal

Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2016. április 20-21. dr. Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat Mérés a magyar földgáz

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva

A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva XXIII. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia 2015. április 15-16 A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva Fritsch László, vezérigazgató Magyar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 312/2014/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 312/2014/EU RENDELETE 2014.3.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/15 A BIZOTTSÁG 312/2014/EU RENDELETE (2014. március 26.) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi

Részletesebben