JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június"

Átírás

1 JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről június

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2004/05. Témaszám: 731 Vizsgálat-azonosító szám: V-0146 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr.műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Kurucz István számvevő igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Juhász József Gábor számvevő Fekete Anikó Gyöngyi számvevő dr. Kuti Anna számvevő Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő Molnár Istvánné külső munkatárs Salamin Viktor számvevő gyakornok Szendrődi Józsefné számvevő tanácsos, tanácsadó Szólya Ildikó számvevő Tóth Árpád számvevő tanácsos Winter Zsuzsa számvevő A fejezetet érintő korábbi ellenőrzéseink címei: címe Jelentés az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés az állami egészségügyi beruházásokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről Jelentés az egészségügy területén megvalósult PHARE programok ellenőrzéséről Jelentés a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének és fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről Jelentés az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A fejezet szakmai irányító, felügyeleti tevékenysége A feladatrendszer és a szervezeti keretek, valamint a működés összhangja A fejezet egészségügyi ágazatra vonatkozó szakmai ágazatirányító tevékenysége Az egészségügy átalakítására vonatkozó kormányprogramok, hosszú távú ágazati programok Az egészségügyi ellátórendszer működésének szakmai irányítása, felügyelete A társadalombiztosítási alapok igazgatási szerveinek felügyelete A minisztérium szabályozó tevékenysége A jogszabály előkészítő tevékenység Az alapítványokkal, civil szervezetekkel való együttműködés A szakmai képesítés rendszerének, követelményeinek meghatározása, a rendszer működésének tapasztalatai A belső kontrollrendszer működése A fejezet irányítás ellenőrzési tevékenysége Az intézményi belső ellenőrzési rendszer Az intézmények informatikai kontrolljainak működése A fejezet költségvetési gazdálkodást irányító és felügyeleti tevékenységének ellenőrzése A tervezési rendszer kialakításának és működésének rendje, szabályozottsága A költségvetés fejezeti szintű végrehajtása A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása, hatása a működésre és a szakmai feladatok ellátására A fejezeti szöveges beszámolók előírás szerinti részletezettsége, egységes felépítése A létszám alakulása A Központi Igazgatás pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzésének előkészítése 43 1

5 3. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása Az előirányzatok számának alakulása, változásai Az előirányzat felhasználása, az előirányzat-maradvány alakulása A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának ellenőrzése Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok Az egészségügyi reform előkészítése Az egészségügy regionális szervezése, tervezése, finanszírozása A kórházak konszolidációjára és reorganizációjára fordított előirányzatok hasznosulása A reform kidolgozása Az informatika fejezeti irányítási rendszere A korábbi számvevőszéki vizsgálatok utóellenőrzése Az átfogó ellenőrzés megállapításai alapján tett javaslatok megvalósulása A zárszámadási ellenőrzések, témavizsgálatok megállapításainak, javaslatainak hasznosulása 64 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. melléklet 2/c. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4/a. sz. melléklet 4/b. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet EüM Dr. Rácz Jenő miniszter úr észrevétele Eredeti, módosított és teljesített kiadási, bevételi és támogatási előirányzatok alakulása címenként év Eredeti, módosított és teljesített kiadási, bevételi és támogatási előirányzatok alakulása címenként év Eredeti, módosított és teljesített kiadási, bevételi és támogatási előirányzatok alakulása címenként év Az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési adatai között Az ESzCsM fejezeti kezelésű előirányzat egészségügyi. kiadásainak alakulása Az ESzCsM fejezeti kezelésű kiadásainak alakulása Kimutatás a konszolidációban részt vett intézmények támogatásáról A GDP és az egészségbiztosítás természetbeni kiadásai reálértékének éves átlagos növekedési üteme 2

6 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. Ámr. ÁNTSZ ÁSZ évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Állami Számvevőszék E. Alap Egészségbiztosítási Alap EKG Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EszCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ESzCsM EKH Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala ESZIB Egészségügyi és Szociális Információs Bizottság ESZTT Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács ETT Egészségügyi Tudományos Tanács EU Európai Unió EüM Egészségügyi Minisztérium Eütv évi CLIV. törvény az egészségügyről FMM Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium GYISM Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium GYÓGYINFOK Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja HEFOP Humánerőforrás fejlesztési Operatív Program ICsSzEM Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium IT Információs Technológia KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal KES Kórházi Ellátási Standardok KI Központi Igazgatás KORFOK Főkönyvi könyvelő program MEDINFO Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár MITS Magyar Információs Társadalom Stratégia MITSESZ A Magyar Információs Társadalom Stratégia Egészségügyi és Szociális részstratégiája MKMK Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány MOK Magyar Orvosi Kamara MOTESZ Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége NEP Nemzeti Egészségfejlesztési Program NFT Nemzeti Fejlesztési Terv NM Népjóléti Minisztérium Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási Alap 3

7 BEVEZETÉS OBSI OEFI OEP OGY OGYI OGYK OKJ OMSZ ONKI ONYF OORI OSEI OTH OVSZ PM RET RFT SOTE SzCsM SzMSz TGAZD Üvegzseb törvény Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országgyűlés Országos Gyógyszerészeti Intézet Országos Gyógyintézeti Központ Országos Képzési Jegyzék Országos Mentőszolgálat Országos Onkológiai Intézet Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Országos Sportegészségügyi Intézet Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Vérellátó Szolgálat Pénzügyminisztérium Regionális Egészségügyi Tanács Regionális Fejlesztési Tanács Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szociális és Családügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzat Tárgyi eszköznyilvántartó program A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény 4

8 JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet 1 működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az egészségügy az állami újraelosztás egyik legjelentősebb, az egész társadalmat érintő ágazata. Az Országgyűlés már az egészségügyi törvény megalkotásakor 2 hangsúlyozta, hogy szükség van az egészségügyben átfogó, egyes területeken alapvető változtatásokat eredményező, összehangolt lépésekre. A változtatások célja a betegségek gyógyítását és megelőzését lehetővé tevő, a megváltozott szükségletekhez és gyógyítási technológiákhoz alkalmazkodó, számon kérhető minőségű és finanszírozható egészségügyi rendszer kialakítása, és az ellátásokhoz a betegek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. A törvény a kormányprogramok és az egészségügyi programok kidolgozásában, meghatározta a Kormány és a miniszter feladatát. Az ellátórendszer feltételeinek megteremtésében, a kötelező egészségbiztosítási rendszer működtetésében, az egészségpolitikai cél-, feladat- és eszközrendszer meghatározásában és annak érvényre juttatásában a felelősséget a Parlament, a Kormány, a helyi önkormányzatok, az egészségbiztosítási szervek és az egészségügyi intézmények fenntartói között osztotta meg. Az Egészségügyi Minisztérium (EüM) közvetlen jogelődje az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (EszCsM), amely a évi kormányváltást követően a Szociális és Családügyi Minisztérium (SzCsM), valamint az EüM öszszevonásával jött létre. A fejezet megnevezése a szeptemberi kormányváltás után, október 21-től ismét Egészségügyi Minisztériumra változott, ugyanis a szociális és családügyi feladat- és hatáskör átkerült az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz (ICsSzEM-hez). A minisztérium jogelődjénél ben végeztünk átfogó pénzügyigazdasági ellenőrzést. Ezt követően évente ellenőriztük a fejezet költségvetési előirányzatainak tervezését és azok végrehajtását. Témaellenőrzés keretében vizsgáltuk többek között az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak és egyetemi klinikák gazdálkodását, az állami egészségügyi beruházásokra fordí- 1 Az ÁSZ évi ellenőrzési tervében az ESzCsM fejezet működésének ellenőrzése szerepelt, de a szeptemberi kormányváltást követően az ÁSZ az EüM fejezet működését vizsgálta 2 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv) 5

9 BEVEZETÉS tott pénzeszközök hasznosulását, az egészségügy területén megvalósult PHARE programokat. A jelenlegi ellenőrzés a január október közötti időszakot fogta át, ezen belül hangsúlyozottan a I. félévére terjedt ki. A helyszíni ellenőrzés során a pénzügyi gazdasági folyamatokat 2004 végéig figyelemmel kísértük. A költségvetés fejezeti szintű végrehajtásának ellenőrzésénél a költségvetési törvényben jóváhagyott adatok helyett a minisztérium által számított adatokat vettük figyelembe, tekintettel a fejezet októberi átszervezésére. Az egészségügyi területet érintő kiadási előirányzat 2002-ben 114,8 Mrd Ft, 2003-ban 160,4 Mrd Ft, 2004-ben 145,9 Mrd Ft volt. A évre jóváhagyott kiadási előirányzat 141,2 Mrd Ft. A évben az EüM a Központi Igazgatás (KI) mellett 25 önálló költségvetéssel rendelkező intézmény irányítását végzi, a fejezet évre elfogadott létszámkerete fő. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezet szervezeti, irányítási és működési rendszere, költségvetési előirányzatai, személyi és tárgyi feltételei összhangban voltak-e a jogszabályokban meghatározott szakmai feladatokkal, biztosították-e a szakmai feladatok ellátását; a felügyeleti és ágazati irányító a szakmai és költségvetési gazdálkodási feladatokat a jogszabályoknak megfelelően, célszerűen látta-e el, intézményeinél és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál biztosította-e a források szabályszerű felhasználását, a kitűzött ágazati szakmai célok elérését; informatikai stratégiája reálisan tükrözi-e az ágazat szakmai információs szükségleteit, az intézmények informatikai rendszereinek szabályozottsága, működtetése, fejlesztése megfelelt-e a célszerűségi szempontoknak; a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait a fejezet irányító és gazdálkodási tevékenységében hasznosították-e. Az ellenőrzés során áttekintettük az egészségügyi reform előkészítését és a teljesítményellenőrzés módszerével értékeltük a feladatra jóváhagyott előirányzatok hasznosulását. Értékeltük a minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények belső kontroll rendszerét, a zárszámadási vizsgálat előkészítéseként a Központi Igazgatás (KI) évet érintő évközi tevékenységét. Utóellenőrzés keretében vizsgáltuk a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulását. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) 120/A. (1) bekezdése alapján ellenőrzi az államháztartás forrásait, azok felhasználását, a vagyonnal való gazdálkodást. A fejezet ellenőrzését az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) és 17. (5) bekezdése alapján végeztük. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 25.. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük az egészségügyi miniszternek, aki a jelentésben foglaltakat elfogadta, észrevételt nem tett. Levelének másolatát a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezet alapvető feladatát elsősorban az egészségügyi törvény, a tárca mindenkori vezetőjének feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet határozta meg. A feladatok rangsorolásában éreztette a hatását, hogy az ellenőrzött három évben a tárca vezetésében többször volt személyi változás. A szervezeten belüli feladatmegosztás felülvizsgálata elmaradt. A vizsgált időszakban az ágazati feladatok elvégzéséhez szükséges források csak részben álltak rendelkezésre és a meglevő bizonytalanság (pl. az évközi elvonás, zárolás) megnehezítette a hosszabb távú programok megkezdését, illetve végrehajtását. Rendszeressé vált a fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása, eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználása, ami azzal is összefüggött, hogy gyakran változtak a kormányzati egészségpolitika prioritásai. Az egészségügyi törvény előírta a Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotását és országgyűlési jóváhagyását, de ez nem történt meg. Az Országgyűlés 2003-ban határozott az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja elfogadásáról. 3 Az egészségügyi törvény alapján készített különböző kormányprogramok nem hoztak reform értékű változásokat, de előrehaladás történt a szakmai szabályozás megújításában. A korlátozott pénzügyi lehetőségek ellenére a tárca erőfeszítéseket tett egyes hosszú távú programok folytatására, például a sürgősségi betegellátás fejlesztésére. A következetes megvalósítást akadályozta, hogy az ellenőrzött időszakban a Kormánynak erre vonatkozóan nem volt elfogadott koncepciója. Az egészségügyi intézmények gépparkjának megújítására indított hosszú távú program a forráshiány miatt lényegében egy éves időszakra szűkült. 4 Az egészségügyi törvény az egészségügyi szolgáltatók számára kötelezővé tette 1999 januárjától a belső minőségügyi rendszer működtetését. A törvény meghatározta az egészségügyi szolgáltatások megfelelő minőségének alap fel- 3 A jóváhagyott program a Kormány által 2001-ben elfogadott, a közötti évekre szóló Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Programra épült. 4 A címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenőrzéséről szóló évi ÁSZ jelentés megállapításai szerint a tervezhetőséget nehezítette, hogy nem határozták meg legalább középtávon a támogatások pénzügyi keretét. Az egészségügyi ágazat címzett támogatásának éves ütemei jelentősen ingadoztak, reálértéken csökkentek. A jelentés megállapította, hogy a beruházók az építés-szereléssel összefüggő kiadások többletforrás igényét kényszerűségből a gép-műszer keretük terhére biztosították. 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tételeit. Ehhez kapcsolódóan az évi miniszteri rendelet előírta a szakmai minimum feltételeket és a évi módosítás lehetővé tette, hogy az intézményeken számon kérhető legyen e feltételek megteremtése. Az egészségügyi ellátások hatékonyságát biztosíthatják a tudományos bizonyítékokra, szakértői véleményekre támaszkodó szakmai irányelvek, de e tekintetben még nincsenek igazi eredmények. A tárca jogszabály alkotási programját a mindenkori Kormány munkaterve határozta meg. Az Eütv-hez kötődő szabályozás teljes körű volt. Az ellenőrzött időszakban elsősorban a szabályozás korszerűsítését, az egészségpolitika változásához igazodó módosításokat, az európai uniós elvárásokhoz kapcsolódó jogharmonizációt végezték el. A tárcánál 2004 májusától működik a belső határidő-figyelő informatikai rendszer, amely a megfelelő adatbevitellel naprakész információt biztosít. Az egészségügyi képzés az ellátás valamennyi területére kiterjed az ágazatban, amelynek magas színvonalát mutatja, hogy a szakmai okleveleket, végbizonyítványokat az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban korlátozás nélkül elismerik. A tárca felügyelete alá tartozó intézményeknél a belső kontrollrendszer működését tekintve kedvező változást állapítottunk meg. A javulás az intézmények szervezete, tevékenysége szabályozottságának, a hiányzó szabályzatok elkészítésének, aktualizálásának tulajdonítható. Egyes intézmények szervezeti és működési szabályzatának (SzMSz) felügyeleti jóváhagyása, az intézményi alapító okiratok aktualizálása elmaradt. Kielégítő a számviteli rendszer szabályozottsága és informatikai támogatottsága. A függetlenített belső ellenőrzés kontroll kockázatát közepesnek értékeljük, mert a jogszabályi előírások csak részben teljesültek. Továbbra is magas kockázatúnak minősítjük az intézmények informatikai tevékenységét a szabályozottságnál, az informatikai rendszer működésénél megállapított hiányosságok miatt. Nem biztosított az intézmények szakmai tevékenységét támogató és a gazdasági rendszerek közötti kölcsönös adatcseréhez szükséges automatikus adatkapcsolat. A tárca a jogszabályi rendelkezések szerint látta el a költségvetési tervezéssel kapcsolatos feladatait. A költségvetési javaslatokat a tervezési előírások figyelembevételével készítették el. A tervezés folyamatát hátrányosan befolyásolta, hogy az ellenőrzött időszakban többször változott a fejezet felépítése, amely egyúttal címrend és feladatváltozásokkal járt. A kormányzati munkamegosztásból, a fejezet feladatának és szervezetének változásából adódóan, valamint a kapcsolódó előirányzat-átadások és -átvételek következtében módosultak a bevételi és kiadási előirányzatok. Az ellenőrzéshez felhasznált tanúsítványok adatait a szociális terület előirányzatai leválasztásával számították, de nem volt mód az adatok elkülönítésére a KI-nál és azon fejezeti kezelésű előirányzatok vegyes jogcím csoportjainál, ahol a szociális és egészségügyi területek költségvetési támogatását, valamint a felhasználást nem tudták egyértelműen megállapítani. A fejezet költségvetési forrásainál 2002-ben a növekedés, ben az elvonás volt a jellemző. Az intézmé- 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nyek a kiadásaik 50%-át a saját bevételekből, 50%-át a költségvetési támogatásokból fedezték. Az előirányzat-módosításoknál betartották a jogszabályi előírásokat. Nyilvántartásuk és dokumentálásuk megfelelő volt. A támogatáscsökkentések a takarékosabb gazdálkodásra ösztönözték az intézményeket. A fejezet évi beszámolója nem az előírásoknak megfelelően készült, de a évről szóló beszámoló összeállítása már megfelelő volt. Elvégezték az önálló költségvetési szervek szakmai értékelését, a háromévenkénti felügyeleti ellenőrzés keretében értékelték az intézmények pénzügyi-számviteli tevékenységét. Az ún. üvegzseb törvény alapján a minisztérium és az intézmények felülvizsgálták az alapítványok, a közalapítványok, a közhasznú társaságok és a gazdasági társaságok tevékenységét, amelynek eredményeként 2004-ben egy alapítványt közalapítvánnyá minősítettek, négy alapítvány működését megszüntették. A minisztériumnál és az intézményeknél szabályozták a beruházások és az eszközbeszerzések rendjét. A évben jóváhagyott új közbeszerzési törvény szerint felül kellett vizsgálni a közbeszerzési szabályzatot és a közbeszerzési feladatokat ellátó létszámot, de ez elmaradt mind a minisztériumban, mind az intézményeknél. A fejezet engedélyezett létszáma az ellenőrzött időszakban ezer között alakult. Az ICsSzEM megalakulásával mintegy 1,8 ezer főt helyeztek át az újonnan létrehozott fejezethez. A minisztérium a kormányhatározatokban előírt létszámleépítéseknek, az előírt ütemtervnek megfelelően 5 eleget tett. A létszámleépítésekkel együtt az egészségügyi közigazgatás területén dolgozók feladata nem csökkent. A feladat ellátás érdekében a hiányzó létszámot átszervezéssel kivánták pótolni, ezért elsősorban a létszámleépítéssel érintett központi költségvetési szerveknél további szervezeti módosításokat hajtottak végre. A Központi Igazgatásnál és az intézményeknél az időszakosan hiányzó létszámot egyes speciális területeken (pl. informatikai, közbeszerzési feladatok ellátása) külső megbízásokkal pótolták. A létszámról, a külső munkatársak feladatairól nem készült megbízható nyilvántartás. A évi szabályozás előírta a munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatást szolgáló szerződések felülvizsgálatát, illetve megszüntetését, de ez elmaradt a fejezetnél. A Központi Igazgatásnál a zárszámadási ellenőrzés előkészítése érdekében végzett pénzügyi egyéb szabályszerűségi vizsgálat során nem tapasztaltunk alapvető szabálytalanságot, de az ellenőrzés feltárta többek között, hogy az 5. Összesen 614 főt (60 főt az Igazgatás, 554 főt az OTH központi és az ÁNTSz területi szerveitől) bocsátottak el. A vizsgált időszak kezdete és vége között adatok azonban nem hasonlíthatóak össze a különböző fejezetek közötti átcsoportosítások, szervezeti módosulások miatt, így nem lehet arra egyértelműen következtetni, hogy a munkavégzés hivatalszervezési szempontból hatékonyabbá vált vagy sem. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Igazgatásnak nincs alapító okirata, belső ügyrendje és több szabályzata pontosításra szorul és egyes előirányzatok, pl. az internetre fordítható előirányzat felhasználásának a feltételei nem rendezettek. Az Igazgatás feladata volt a Club Aliga Vagyonkezelő Rt-vel kapcsolatos minisztériumi kötelezettségek ellátása. A vagyon állagának megőrzésére vonatkozó törvényi kötelezettségüknek eleget tettek, de a kötelező felügyeleti ellenőrzések elmaradtak. Az EüM célja, hogy a pályázat útján értékesítendő Club Aliga ingatlan nettó bevételéből fele-fele arányban építési beruházást, illetve felújítást, rekonstrukciót finanszírozzon. A fejezeti kezelésű előirányzatok az ágazat szakmai programjait szolgálták. Az egészségügy fejlesztése, illetve szinten tartása növekvő forrást igényelt volna, de az előirányzatok összege évről-évre csökkent. Ez azonban nem indokolta, hogy a nagy értékű egészségügyi beavatkozások jogcímcsoport 59 M Ft előirányzat maradványát a vonatkozó kormányhatározatban előírt zárolás helyett felhasználják. Az előirányzatok száma és címszáma többször módosult. A két tárca évi összevonását követően olyan mértékben nőtt ez a szám, hogy szükségessé vált a jogcímcsoportok csökkentése. Az előirányzatok felhasználásáról nem vezettek pontos, jogcímcsoportonként részletezett, majd összegzett nyilvántartást, a kapcsolódó felügyeleti ellenőrzések tapasztalata nem ismert, a megállapítások realizálása még nem valósult meg. Az ellenőrzés továbbra sem kielégítő, mint ahogy azt a korábbi ÁSZ jelentés 6 is megállapította. Az előirányzaton belül a megvalósult beruházásoknál állandósult a forráshiány, a befejezésük többszöri halasztása többletköltséggel járt. A progresszív ellátás elveire épülő szolgáltatások megszervezése, a helyes fejlesztéspolitika kialakítása érdekében indokolt volt az egészségügy regionális szintű szervezése, amely szerepelt a évi kormányprogram céljai között. A regionális egészségügyi tanácsokat végül is 2004-ben hozták létre, egyelőre hat régióban. Jogi helyzetüket a évi költségvetési törvény rendezte. Az egészségügyi tanácsok a jövőben ajánlattevő, koordináló szerepet töltenek be a területi fejlesztések és kapacitások meghatározásában, 2006 januárjától kezelői az egészségügyi fejlesztési előirányzat regionális részének. A teljesítményellenőrzés módszerével vizsgáltuk az egészségügyi reform előkészítésére fordított pénzeszközök hasznosulását. Az ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy az előirányzatokat a céloknak megfelelően használták-e fel. Az eredményesség tekintetében a szándékolt és a tényleges hatást hasonlítottuk össze. Azt értékeltük, hogy a reform előkészítésére fordított összegek mennyiben alapozták meg az egészségügy átalakításának további lépéseit. Az egészségügyi reformmal kapcsolatos célokról, intézkedésekről 1994-től több mint 20 (ebből a évi kormányváltást követően 12) kormányhatározat jelent meg. Az említett időszakban az egészségügyi reformra fordított kiadások 6 Jelentés az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről, június 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK csak részben számszerűsíthetők, mivel a fejezet költségvetése pontosan nem határozta meg az e feladatot érintő előirányzatokat. A reform előkészítésére a Kormány az egészségügyi tárca keretein belül ben Programirodát hozott létre kormánymeghatalmazott, később kormánybiztos vezetésével. Az iroda két éves fennállása alatt mintegy 3,8 Mrd Ft-ot használt fel a reformmal kapcsolatos feladatok ellátására. A források 80%-át az ún. konszolidációs - reorganizációs program első lépését képező adósságkönnyítési program keretében a kórházak, klinikák pénzügyi támogatására fordították. A visszafizetési kötelezettség elengedésével a forrás felhasználás nem az eredeti céloknak megfelelően történt. A program az ún. adósságmentesség elérését, valamint a tartós működést megalapozó szerkezet-átalakítást illetően csak részben volt eredményes, tekintettel arra, hogy a 30 támogatott kórház közül 14 kórháznál továbbra is maradt lejárt tartozás, összesen 4,1 Mrd Ft (ebből 3 Mrd Ft a három egyetemi intézménynél), és a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó strukturális átalakítási feladat (pl. az aktív ágyak átalakítása krónikussá) csak részben valósult meg. A Programirodán a reform kidolgozása a Kormány reformmal kapcsolatos céljai, elvárásai alapján, szakértők közreműködésével folyt. A Kormány elvárásai a vizsgált időszakban az átfogó koncepciók helyett az azonnal végrehajtható tervezetek irányába tolódtak el, majd 2004 őszén a reformlépések lekerültek a napirendről. A Programirodán előkészített jogszabálytervezetek, átfogó reform program parlamenti megtárgyalására, a tervezetek elfogadására nem került sor. Az Iroda megszűnése után a minisztérium a helyszíni ellenőrzés befejezéséig nem kezdeményezte a szakmai anyagok hasznosítását. A szakértői díjakra mintegy 520 M Ft kifizetése - alapvetően a kormányzati koncepcióváltások miatt - nem volt eredményes, segítségükkel az egészségügy modernizációjához nem jutottak közelebb. A forrásfelhasználás részben minősíthető hatékonynak, a feladatváltozásokat esetenként (pl. a konszolidációval foglalkozó szakértők megbízásánál) nem követte a szerződések megfelelő módosítása, és a Programiroda feladataitól eltérő célokra is (pl. az Országos Tisztiorvosi Hivatal működésének finanszírozására) történt kifizetés. A kormányhatározatokban előírtak ellenére az ágazat 2003 júliusáig nem rendelkezett elfogadott informatikai stratégiával. Az informatikai stratégia elfogadása után, 2003 végén, a komplex fejlesztési program keretében mintegy 30 projektet indítottak. A hosszú távú fejlesztési tervek megvalósulását megnehezítheti a forráshiány, valamint az egészségügy ágazati stratégiájához kapcsolódó és az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) kiépítésére indított projektek összehangolásának elmaradása. Az ágazati informatikai irányításnak 2003-ig nem volt feladatokhoz rendelt szervezeti egysége. Az informatikai terület felügyelete nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, mert miniszteri, illetve államtitkári felügyelet helyett helyettes államtitkár hatáskörébe tartozik az ágazati informatika irányítása. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A korábbi ÁSZ ellenőrzések ajánlásainak többségét figyelembe vették. A tárca intézkedési tervei alapján elkezdődött, illetve megtörtént a javaslatok megvalósítása. Továbbra sem kielégítő a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés, illetve annak dokumentálása. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az egészségügyi miniszternek 1. intézkedjen, hogy az ágazati informatikai terület felügyelete összhangban legyen a jogszabályi előírásokkal; 2. intézkedjen, hogy a tárca felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek készítsék el a még hiányzó szabályzataikat és vizsgálják felül, illetve szüntessék meg a munkaszerződés-kötés nélküli foglalkoztatást szolgáló szerződéseket, gondoskodjon az intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról, az alapító okirataik aktualizálásáról; 3. kezdeményezze a sürgősségi ellátás fejlesztésére vonatkozó kormányzati koncepció jóváhagyását, a szakmai irányelvekkel összefüggő tudományos bizonyítékok gyűjtése, rendszerezése, ellenőrzése feltételeinek kialakítását, az egészségügyi reform előkészítésével kapcsolatos, a Programiroda irattárában található szakmai dokumentumok hasznosítását; 4. intézkedjen, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról megfelelő nyilvántartás készüljön és a korábbi ÁSZ ajánlásnak megfelelően rendszeressé váljon a felhasználással kapcsolatos ellenőrzés, intézkedjen hogy a nagy értékű egészségügyi beavatkozások előirányzatnál keletkezett 59 M Ft összegű megtakarítás a fejezet előirányzatmaradvány számlájára kerüljön, állapítsa meg a 2176/2004 (VII. 29.) számú Korm. határozat végrehajtásának elmulasztásával kapcsolatos személyi felelősséget. 12

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A FEJEZET SZAKMAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE 1.1. A feladatrendszer és a szervezeti keretek, valamint a működés összhangja A minisztérium feladatait, szervezeti struktúráját alapvetően a miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szabályozza. A miniszter feladatát az Eütv a határozta meg, amely szerint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelően ellátja az ágazat irányítását. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet az Ny. Alap igazgatási szerveinek irányításával bővítette. Ezt váltotta fel az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 288/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, amelyre az EU-hoz történt csatlakozás, a Kormány és miniszter váltás következményeként volt szükség. A vizsgált 3 évben a két kormányalakítás során 4 miniszter váltotta egymást a tárca élén. Ez utóbbi önmagában is hangsúly eltolódásokat vont maga után a feladatok rangsorolásában, a munka szervezésében. A Kormány éves jogharmonizációs programjai meghatározták a tárca szabályozási feladatait, melyek májusától a tagállami működésből származó új feladatokkal egészültek ki. A évi kormányprogram egészségügyi fejezete Egészség Évtizede címmel átfogó reformprogramot tartalmazott, ennek prioritásai, a végrehajtás sorrendje a későbbiekben az 1085/2003. (VIII. 19.), majd a 2334/2003. (XII. 23.) Korm. határozat szerint módosult. A szervezeti változások elsősorban a miniszter statútumának, illetve személyének változásához kötődtek. Az ESzCsM első SzMSz-e október 1-jétől április 7-ig volt hatályban, az összevont tárcák vezetési struktúráját öszszegezte. Az SzMSz 2003-ban kétszer, 2004-ben a minisztérium szétválásáig háromszor módosult október 21-től a Kormány döntése alapján ismét önálló lett az egészségügyi tárca. Az SzMSz-ek főosztályi szintű szabályozást tartalmaztak, abban az osztályszerkezet, illetve a feladatok osztályokra történő lebontása nem szerepelt. Az egyes főosztályok feladatait eltérő részletezettséggel és konkrétsággal határozták meg. A feladatváltozáshoz kötődően az engedélyezett létszám is módosult. Az ESzCsM megalakulásakor bővült, majd a évi feladatváltozáshoz létszámcsökkenés járult. Az EüM évi engedélyezett nyitólétszáma 356 fő (tárca Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalával EKH-val - együtt), ami 18 fővel kevesebb, mint az azonos feladatstruktúrával rendelkező minisztérium évi nyitó létszáma. Az egészségpolitikai államtitkárhoz tartozó területen a szakmai feladatok ellátására 2002-ben 81 fő, év végén 73 fő volt az engedélyezett létszámkeret. 13

17 A feladatellátáshoz a tárca megbízási, illetve vállalkozási szerződéssel rendszeresen foglalkoztatott külső munkatársakat. Olyan nyilvántartást, melyből egyértelműen megállapítható lett volna, hogy a tárcánál adott időszakban hány külső munkatárs vett részt a feladatellátásban, nem tudtak bemutatni. Egy június 30-i állapotot tükröző kimutatás szerint a külső munkatársak száma magában foglalta a jogszabályi előírások alapján működtetett különböző szakmai testületek tiszteletdíjas tagjainak létszámát is (Egészségügyi Tudományos Tanács /ETT/, Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács /ESZTT/ stb.), továbbá a tárca gyakornoki programja keretében meghatározott idejű szerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségű pályakezdőket is (számuk ebben az időpontban 38 fő volt). A fejezet intézményeinek köre az egészségügyi területet illetően ben a GYÓGYINFOK megszüntetésével csökkent, feladatát a jogutód Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) vette át. Az SzMSz szerint a szétválást megelőzően a tárca felügyeleti körébe az egészségügy területén 46 intézmény tartozott (ez a szám a részben önálló intézményeket is tartalmazza). A költségvetési törvényben nevesített 3 kiemelt egészségügyi intézmény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) közül az ÁNTSZ feladatai bővültek. Az integrációs felkészülés során 2002-ben folytatódott az intézményfejlesztési tevékenység a kémiai biztonság, a környezet egészségügy, a járványügyi biztonság növelése és a munkaegészségügy területén. Az ÁNTSZ részt vett a Nemzeti Népegészségügyi Program kidolgozásában és a végrehajtással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása is kötelessége. Megváltozott a népegészségügyi feladatokkal kapcsolatos koordinációs tevékenység szervezeti háttere, az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz (OTH) tartozó korábbi háttérintézmény átszervezésével erre a feladatra létrejött az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI). A szakfelügyeleti rendszer átalakítása kapcsán 2004-ben megkezdődött a fekvőbeteg ellátást nem végző, úgynevezett ráépített országos intézetek átszervezése. A vizsgált időszakban az ágazati feladatok elvégzéséhez szükséges források csak részben álltak rendelkezésre és a meglévő bizonytalanság (pl. az évközi elvonás, zárolás) megnehezítette a hosszabb távú programok megkezdését, illetve végrehajtását. Rendszeressé vált a fejezeti kezelésű előirányzatok átcsoportosítása, rendeltetéstől eltérő felhasználása ben a támogatások csökkentésére vonatkozó kormányzati döntések a legkülönbözőbb előirányzatokon fellelhető szabad (még le nem kötött) keretek folyamatos átcsoportosításával teremtettek forrást. Gyakran változott a kormányzati egészségpolitika prioritása és többször volt változás a tárca vezetésében. Az ágazati célok megvalósulásában azokon a területeken mutatható fel eredmény, amelyeknek minimális volt a forrásigénye, és távolabb estek az egészségpolitika változásainak fő folyamataitól. 14

18 A vizsgált időszakban kormányzati döntések alapján végrehajtott feladatátadások lebonyolítása kormányhatározatokkal, illetve az érintett szervek közötti megállapodásokkal történt július 1-jétől az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalhoz került egyes szociális feladatok ellátása. A miniszterek között létrejött megállapodás témánként felsorolta a tárcánál maradó, illetve az átkerülő feladatokat, ezen kívül meghatározta a működési feltételek biztosításának módját is. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XI. törvény módosításáról szóló évi XCV. törvényben foglalt kormányzati szerkezetváltozással összefüggő feladatok az ESzCsM szétválásának végrehajtására az érintett miniszterek között októberében megállapodás jött létre. A megállapodás mellékletében felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatok feletti rendelkezési jog átkerült az ICsSzEM fejezethez. Az EüM állományából 130 fő került át, a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokkal. Az Akadémia utcai székház vagyonkezelői jogának átadására intézkedést kezdeményeztek, a székházban található vagyontárgyakat térítésmentesen az ICsSzEM részére átadták. A Kormány januárjában döntött egyes egészségügyi és egészségbiztosítási informatikai feladatokat ellátó intézetek feladatainak átrendezéséről. Ez az ESzCsM informatikai háttérintézményének, a GYÓGYINFOK-nak a megszüntetését jelentette. A Megszüntető Okirat szerint a megszűnő költségvetési szerv jogutódja az OEP, de egyes feladatait az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), illetve az ÁNTSZ vette át. A források átcsoportosításáról a 2034/2004. (II. 12.) Korm. határozat rendelkezett. A Kormány a 32/2003. (III. 27.) Korm rendelettel április 1-jétől létrehozta az ESzCsM feladatkörébe tartozó közigazgatási és hatósági feladatok ellátására az ESzCsM (2004. októberétől EüM) Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalát. Alapító Okirata szerint a Hivatal tevékenységi köre többek között az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, a gyógyászati célú felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, a külföldi egészségügyi szakképesítések, diplomák honosítása, illetve elismerése. A regisztrációs és engedélyezési feladatok után a Hivatal a jogszabályban meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjakat számít fel. A belső ellenőr 2003-ban folytatott vizsgálatai megállapították, hogy a regisztrációs feladatokra és az igazgatási szolgáltatási díjak számlázására kialakított számítógépes rendszer megfelelően működött. A Hivatal az ügyfelekkel való kapcsolattartást heti háromszori ügyfélfogadás keretében végzi. Különösen növekszik az ügyfélforgalom a Kábítószer Igazgatóságon és az Elismerési Főosztályon ban a tényleges működés 6,5 hónapja alatt mintegy ezer ügyet intéztek. Tekintettel arra, hogy a regisztrációs és engedélyezési feladatok, és az azokkal kapcsolatos díjak számlázása nem illeszkedik a minisztérium hivatali rendjébe, így arra egy létszámában fejleszthető önálló hivatal létrehozása indokolt volt. 15

19 1.2. A fejezet egészségügyi ágazatra vonatkozó szakmai ágazatirányító tevékenysége Az Eütv a szerint a miniszter ágazati irányító tevékenységét az ETT, a szakmai kollégiumok és az országos intézetek segítik. Az ETT a miniszter javaslattevő, véleményező, tanácsadó és döntés-előkészítő testülete egészségpolitikai és az egészségügyet érintő kérdésekben, koordinálja a miniszter felelősségi körébe tartozó területen a hazai kutatás-fejlesztést és az eredmények alkalmazását, a betegellátásban véleményt alkot etikai kérdésekben. A testület feladatainak ellátását és munkája szervezését az ETT Titkársága segíti, amely a minisztérium kötelékében működik, a miniszter közvetlen alárendeltségében. A Titkárság ellátja az ETT és bizottságai döntés-előkészítő, koordináló és adminisztratív feladatait. A kutatási és fejlesztési albizottságokkal együttműködve javaslatokat dolgoz ki a tárca kutatási programjaira, gondoskodik a pályázat kiírásáról. Megbízás alapján képviseli a tárcát a tudományos testületek bizottságaiban. 7 A fekvőbeteg ellátást nyújtó országos intézetek az 1997-ben megújított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirataik szerint szakterületükön a legmagasabb szintű ellátást nyújtják, országos hatáskörűek, meghatározó szerepet töltenek be a szakmai terület módszertani, oktatási és kutatási tevékenységében. A szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet szerint az egészségügyért felelős miniszter legmagasabb szintű javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületeként az adott szakterületeken szakmai kollégiumok működnek. A miniszter ágazati irányító tevékenységének segítésében, a szakmapolitikai döntések előkészítésében kiemelt szerepet játszanak Az egészségügy átalakítására vonatkozó kormányprogramok, hosszú távú ágazati programok Az Egészségügyi Világszervezet évi felmérése szerint 191 ország egészségügyi rendszerének összehasonlítása alapján Magyarország a 151. helyre került. A évi népegészségügyi jelentés megállapította, hogy az egészségben eltöltött várható életévek számát tekintve a magyar nők a 43. a férfiak a 63. helyen állnak a világ országainak rangsorában. Az elmúlt másfél évtizedben az egészségbiztosítás természetbeni kiadásai reálértékének éves átlagos növekedési üteme az 1994, a évek kivételével kisebb volt a GDP növekedési üteménél (5. sz. melléklet). A kormányprogramok az egészségügyi rendszer teljes körű megújítását tűzték ki célul. A tárca reformprogramja az Egészség Évtizede négy fő csoportba so- 7 Az ÁSZ sz. jelentése a központi költségvetésből kutatás-fejlesztési célokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről (29. oldal) megállapítja, hogy az ETT Titkárság Kutatásszervezési Osztálya az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően látta el a feladatát. 16

20 rolta azokat a feladatokat, amelyektől a célok elérése várható. Ezek a népegészségügy, az egészségügyi ellátó rendszer konszolidációs és modernizációs programja, a finanszírozás reformja beleértve a forrásteremtést és az elosztás átalakítását is és a humán erőforrás fejlesztésének programja. Az Egészség Évtizede reformprogram egyes elemeinek kidolgozottsága a évi kormányváltás időpontjában különböző volt. A 100 napos program keretében végrehajtották az egészségügyben dolgozók 50%-os bérfejlesztését. Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programját mely sok tekintetben az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program folytatásaként tekinthető 2003 áprilisában a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozattal fogadta el az Országgyűlés. Az Eütv ában előírt Nemzeti Egészségfejlesztési Program (NEP) országgyűlési előterjesztésére nem került sor. Az Egészség Évtizedének Programja az éppen aktuálisan kiemelt, és a nyilvánosság számára reformként bemutatott elemeken kívül (intézményi konszolidáció-reorganizáció, majd az irányított betegellátás) számos olyan, a tárca ágazatirányító tevékenysége részét képező feladatot is integrált, amelyek esetében a megújítás, a kialakult anomáliák felszámolása a rendes feladatellátás része. Vitathatatlan, hogy ezek is új hangsúlyt kaptak és felgyorsultak. Megállapítottuk, hogy miközben a kiemelt programok nem hoztak reform értékű eredményeket, a szakmai szabályozás megújításában több területen (pl. a minőségügyben, a szakmai eljárási szabályok megújításában, a szakfelügyelet átszervezésében, a szakképzés rendszerének korszerűsítésében, a folyamatos betegellátás szabályrendszerének kidolgozásában) kedvező változás történt. A korlátozott pénzügyi lehetőségek ellenére a tárca erőfeszítéseket tett egyes hosszú távú programok folytatására. Ezek közül a sürgősségi betegellátás fejlesztését és a gép-műszerprogramokat vizsgáltuk részletesebben. A sürgősségi betegellátás fejlesztése mint komplex program 1998 óta szerepel a tárca hosszú távú programjai között, időszakonként változó prioritással és pénzügyi feltételekkel. Célja, hogy az európai normáknak megfelelően a rászoruló beteg az ország bármely pontján az első intézkedéstől számítva 15 percen belül szakszerű sürgősségi ellátásban részesüljön. A sürgősségi ellátásnak három összetevője van: az alapellátási ügyelet, a mentés és a kórházak sürgősségi osztályai. Ezek az elemek az ellátórendszer különböző szintjeihez tartoznak, eltérőek a tulajdonosi és felelősségifelügyeleti viszonyaik is. A sürgősségi betegellátás fejlesztésére 1998 óta nincs a Kormány által jóváhagyott koncepció. A vizsgált időszak eredményei közé sorolható a jogszabályi háttér megteremtése. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet meghatározta a sürgősségi ellátás egységes szakmai elveit, az orvosi ügyelet működési formáit, a fogadóhelyek kialakításának feltételeit, hierarchiáját, amely szerint január 1-jétől nem működtethető készenléti ügyelet. 17

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A GYEMSZI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Dr. Varga Gábor Igazgató, ÉD Térségi Igazgatóság 2014. október 29. A GYEMSZI létrejötte A Kormány az 59/2011. (IV.12.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. június 0222 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-18-41/2001-2002.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 11.779-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9.

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9. Dr Széll Enikő Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály 2014 Május 9 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni Arisztotelész

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/ INTÉZKEDÉSI TERV Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Tel.: 66/483-100 E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu INTÉZKEDÉSI TERV Dévaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése 2016. sorszám www.asz.hu 16025 Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben