XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER"

Átírás

1 XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal oldal IV. HIBA JAVÍTÁS 51. oldal

3 8.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 2005.október 20-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 41/2005.(X.26.)sz. rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2004. (VI.9.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 42/2005.(X.26.)sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról 43/2005.(X.26.)sz. rendelet a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díj kedvezményének helyi szabályairól szóló 48/2003. (X.7.) sz. rendelet módosításáról 44/2005.(X.26.)sz. rendelet az önkormányzat egyes rendeleteinek felülvizsgálatáról 45/2005.(X.26.)sz. rendelet az elektronikus ügyintézés szabályairól

4 8.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VIII-234/ /2005. sz. határozat Riba Istvánné képviselő megválasztása a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának VIII-235/ /2005. sz. határozat Miskolci Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltése VIII-236/ /2005. sz. határozat Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása VIII-237/ /2005. sz. határozat VIII-238/ /2005. sz. határozat VIII-239/71.633/2005. sz. határozat Miskolc belvárosában mélyparkolók céljára kijelölt területekre érkezett befektetői ajánlatok értékelése Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítése Miskolc, Pozsonyi utcában elhelyezkedő KRESZ-park értékesítése

5 8.szám 5. Nyilvános ülésen hozott határozatok: VIII-240/ /2005. sz. határozat VIII-241/71.571/2005. sz. határozat Tisztségviselői beszámoló Miskolc városi villamosvasút fejlesztése VIII-242/71.573/2005. sz. határozat Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitás pályázat benyújtása VIII-243/71.574/2005. sz. határozat Diósgyőri Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitáslekötési-módosítási pályázat benyújtása VIII-244/71.575/2005. sz. határozat Javaslat normatíván felüli kapacitás befogadására, a járóbeteg fogászati szakellátáson belül röntgen szakellátás engedélyezésére VIII-245/71.576/2005. sz. határozat Miskolc város integrált hajléktalan ellátása. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportjával, a Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezetével, a Napfényt az Életnek Alapítvánnyal kötött ellátási szerződések felülvizsgálata VIII-246/71.577/2005. sz. határozat Területi Gondozószolgálat Alapító Okiratának, valamint a Szeretet Alapítvány ellátási szerződésének módosítása

6 8.szám 6. VIII-247/71.578/2005. sz. határozat Területi Gondozószolgálat létszámkeretének módosítása VIII-248/71.579/2005. sz. határozat Martin-Kertvárosban, a Templom téren történő köztéri korpusz kihelyezése VIII-249/71.577/2005. sz. határozat Miskolc, Park u. 8. sz. alatti 202 m2 alapterületű helyiségcsoportnak a Justitia Fuji-Yama Sportegyesület részére történő bérbeadás módosítása VIII-250/71.580/2005. sz. határozat VIII-251/71.581/2005. sz. határozat Ipartörténeti értékeink megóvása Anjou Tudományos Központ létrehozása Miskolc- Diósgyőrben VIII-252/71.631/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium évi közmunkaprogramjára VIII-253/71.632/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása a Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház sürgősségi betegellátó rendszer fejlesztése keretében sürgősségi betegellátó osztály (SO2) kialakítására

7 8.szám 7. VIII-254/ /2005. sz. határozat A gyermekközpontú Vadaspark szolgáltatásaink fejlesztése tárgyban benyújtott pályázathoz kapcsolódó, VI-201/71.188/2005. sz. határozat kiegészítése

8 8.szám 8. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 74/2005. sz. határozat Miskolc, Szentpéteri kapu 97. sz. (hrsz.: 3073/130) alatti Társasház önkormányzati közös tulajdonú hányadának társasházi tulajdonkénti megszüntetése, lakásszövetkezeti tulajdonná történő átalakítása 75/2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. és MIVÍZ Rt. Kft. között létrejött együttműködési és üzemeltetési megállapodás jóváhagyása 76/2005. sz. határozat Miskolc, Lyukóvölgyi légakna, 77591, és hrsz.-ú üzem megnevezésű ingatlanok megvásárlása 77/2005. sz. határozat Miskolc, Városház tér 22. sz. (hrsz.: 2415) alatti Társasház közös tulajdonából padlástér és pincei tároló értékesítése

9 8.szám 9. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2005. (X.26.).számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2004. (VI.9.). sz. önkormányzati rendelet módosításáról (1) A rendelet 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve a zárt szennyvíztározót is) alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó). (2) A rendelet 1. (2) bekezdésének illetve szennyezőanyagokra szövegrésze törlésre kerül. 2. (1) A rendelet 2. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A fizetendő díj alapját és mértékét a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak alapján kell megállapítani. (2) A rendelet 2. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A talajterhelési díj alapja egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A vízfogyasztási átalány megállapítása a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai alapján történik.

10 8.szám A rendelet 4. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31.-éig. 4. (1) A rendelet 5. a.) pontjának első bekezdéséből a az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott szövegrész törlésre kerül. (2) A rendelet 5. -a az alábbi c.) ponttal egészül ki: c.) Az adatok közlésére - a papíralapú adatszolgáltatáson kívül - elektronikus formában is sor kell, hogy kerüljön. Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon a szükséges személyi azonosító adatok közlésével - kell megadni. Az adatszolgáltatás keretében a fogyasztás adott évre vonatkozó időtartamának (tól-ig) közlése is szükséges. 5. (1) A rendelet 6. -ának (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátók bejelentési kötelezettségüknek első alkalommal a szennyvízelhelyezés megkezdésétől számított 15 napon belül kell eleget tenniük. (2) A rendelet 6. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A talajterhelési díjat Miskolc Megyei Jogú Város Képviselőtestülete számú, talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.

11 8.szám Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

12 8.szám 12. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2005. (X.26.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 37/D. (5) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az e rendeletben, valamint a Sztv. 17. (8) bekezdésében, 25.. (3) bekezdésében, 32/B., 32/C. (4) bekezdésében, 37/A., 37/D., 37/F., 38., 41., 43/A., 45., 46., 47. -aiban, 48. (3) bekezdésében, 50. (2) bekezdésében, 55., 94. (1) bekezdésében, 94/A. (3) bekezdésében, 94/E. (14) bekezdésében, 99. (1) bekezdésében, 101. (3) bekezdésében, 108., 109. (3) és (4) bekezdéseiben, 115. (4) és (6) bekezdéseiben, 117. (3) bekezdésében, valamint az évi XX. törvény 135. o.) pontjában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását az e rendeletben foglaltak kivételével az önkormányzat képviselő testülete a polgármesterre ruházza át. 2. (1) A R. 3. (4) bekezdésének a), c), d), e) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a) munkabér esetén az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed részével növelt az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó jövedelem esetén, személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagos havi nettó jövedelméről, c) munkanélküli járadékban részesülőknél az illetékes munkaügyi központtól beszerzett igazolás és a becsatolt utolsó 3 havi csekkszelvény alapján számított havi nettó jövedelem,

13 8.szám 13. d) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény becsatolása, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, e) vállalkozók esetében az állami adóhatóság illetékes igazgatóságától a kérelem benyújtását megelőző évről bekért jövedelemadó alap 1/12-ed része, (2) A R. 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A lakásfelújítási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez be kell szerezni a felújítási munkálatok indokoltságát tartalmazó szakvéleményt, továbbá a lakás bérleti szerződését, vagy három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát. 3. A R. 11. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) a Sztv. 38. (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult esetében az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára kell megállapítani. 4. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként, a) amennyiben az Avasi lakótelepen van a bejelentett lakóhelye, vagy tartózkodási helye, az Iránytű Avasi Szociális Szolgálattal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), b) amennyiben bejelentett lakóhelye, vagy tartózkodási helye Miskolc város más területén van, akkor a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központtal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), az alábbiak szerint köteles együttműködni.

14 8.szám 14. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a) az együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba véteti magát, és b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d) az önkormányzat által felajánlott és számára a Sztv. 37/H. (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőséget elfogadja. (3) A beilleszkedést segítő programok típusai a) egyéni életvezetési, tanácsadási, b) munkaerőpiacra való visszatérést segítő, c) megváltozott helyzethez való alkalmazkodást segítő, d) mentálhigiénés, e) hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló, f) izoláció oldását segítő. (4) Az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködés eljárási szabályai a) a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a rendszeres szociális segély megállapításáról és az együttműködési kötelezettségről szóló határozat egy példányával értesíti az együttműködésre kijelölt szervet, b) az együttműködésre kijelölt szerv ba) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek korára, szociális helyzetére, mentális és egészségi állapotára tekintettel egyénre szabott együttműködési programot határoz meg írásos megállapodás keretében, s azt megküldi az Osztálynak, bb) az együttműködési megállapodás végrehajtásáról, eredményességéről és szükség szerinti módosításáról az Osztályt tájékoztatja.

15 8.szám 15. (5) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy nem vállalja az együttműködési kötelezettséget, illetve a (2) bekezdés szerint nem minősül együttműködőnek, nem állapítható meg részére a rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni. (6) Amennyiben az együttműködés hiánya valamely akadályoztatással összefüggő mulasztásból áll, a kötelezettséget az akadályoztatás megszűnését követő 8 munkanapon belül lehet pótolni annál a szervnél, amelynek eljárásában, illetőleg intézkedése során a mulasztás történt. (7) Akinek a rendszeres szociális segélyezése az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, ismételten csak a Sztv. 37/A -ában foglalt feltételek újbóli fennállása esetén segélyezhető. 5. (1) A R. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján keresőképtelenné válása esetén folyósítanak, (2) A R. 22. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (3) A R a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a 2. számú melléklet szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

16 8.szám (1) A R. 41. (2) bekezdésének d) -e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő f) ponttal egészül ki: d) adósságkezelési tanácsadást, e) szociális információs szolgáltatást biztosít, és f) idősek klubját működtet. (2) A R. 41. (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő c), d) pontokkal egészül ki: b) adósságkezelési tanácsadást, c) szociális információs szolgáltatást biztosít, és d) Integrált Szociális és Egészségügyi Diszpécser Központot működtet. (3) A R. 41. (5) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő g) ponttal egészül ki: f) támogató szolgáltatást, g) szociális információs szolgáltatást biztosít, illetve működtet. (4) A R. 41. (6) bekezdés b), df), dg), e) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az fa) és fb) pontok hatályukat vesztik : b) a Tiszáninneni Református Egyházkerület: ba) fogyatékosok nappali intézményét, bb) fogyatékos személyek otthonát, df) szociális információs szolgáltatást, dg) utcai szociális munkát, e) a Napfényt az Életnek Alapítvány: ea) nappali melegedőt, eb) szociális információs szolgáltatást, ec) utcai szociális munkát, ed) hajléktalan személyek átmeneti szállását, ee) hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét, f) a Szeretet Alapítvány fogyatékos személyek otthonát működtet.

17 8.szám (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. -ában a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya szövegrész helyébe a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya szövegrész lép. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a R. 3. (5) bekezdése, b) a R. 8. (1) bekezdésének a), b), f), g), h) pontjai, c) a R. 12. (4) bekezdése, d) a R. 41. (6) bekezdés df) pontja, egyidejűleg a jelenlegi dg) pont jelölése df) pontra, a dh) pont jelölése dg) pontra változik. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

18 8.szám 18. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 43/2005. (X.26.) számú rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díj kedvezményének helyi szabályairól szóló 48/2003. (X.7.) számú rendelet módosításáról. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 131. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a) magyar állampolgárságú, valamint b) ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, d) a Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre. 2. A R. 2. (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hatálya kiterjed továbbá a Gyvt. 4. (2) bekezdésében meghatározott személyekre is. 3. A R. 4. (2) bekezdése a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) munkabér esetén az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés, és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed részével növelt az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 1 év átlagos havi nettó jövedelméről,

19 8.szám 19. b) munkanélküli járadékban részesülőknél az illetékes munkaügyi központtól beszerzett igazolás és a becsatolt utolsó 3 havi csekkszelvény alapján számított havi nettó jövedelem, c) nyugdíjak, egyéb járadékok esetén a tárgyhavi, vagy előző havi szelvény, illetve folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, d) vállalkozók esetében az állami adóhatóság illetékes igazgatóságától - a kérelem benyújtását megelőző évről bekért jövedelemadó alap 1/12 része. 4. (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 3. (10)-(11) bekezdése. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

20 8.szám 20. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 44/2005. (X.26.) sz. rendelete az önkormányzat egyes rendeleteinek felülvizsgálatáról 1. (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III. 10.) sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 10. (1) bekezdésének az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt szövegrész lép. (2) Az SZMSZ 10. (2) bekezdésének az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényben szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben szövegrész lép. (3) Az SZMSZ 72. (2) bekezdés c) pontjának államigazgatási ügyeket szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági ügyeket szövegrész lép. (4) Az SZMSZ 72. (2) bekezdés d) pontjának államigazgatási feladatokat szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági feladatokat szövegrész lép. (5) Az SZMSZ 74. (2) bekezdésének államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági ügyek szövegrész lép. (6) Az SZMSZ 3. sz. mellékletének címe az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a III. sz. melléklet az alábbi III. ponttal egészül ki: A polgármesterre, az egyes bizottságokra, illetve Miskolc Kistérség Többcélú Társulására átruházott feladat- és hatáskörökről III. A Közgyűlés által Miskolc Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: A Közgyűlés által Miskolc Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatásköröket és döntési jogköröket a Miskolc Kistérség Többcélú Társulását létrehozó, napján kelt Társulási Megállapodás tartalmazza.

21 8.szám Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004. (III. 10.) sz. rendelete 1. (2) bekezdésének államigazgatási ügyek szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági ügyek szövegrész lép. 3. (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997. (VII.1.) számú rendelete 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A szakhatóságok hozzájárulását az eljáró hatóság szerzi be. (2) A törvény 16. (2) bekezdésében található államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szövegrész lép. (3) A törvény 9. h) pontja hatályát veszti. 4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2001.(V.7.)sz. rendeletének 11. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (3) A (2) bekezdésben foglalt eljárásnál a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóságnak be kell szereznie a közegészségügyi valamint állategészségügyi hatóság írásbeli szakvéleményét és az elbírás során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvben foglalt szomszédjogokat, valamint az állattartás esetleges élethivatásszerűségét. 5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/1998. (VI. 1.) sz. rendelete 6. (2) bekezdés államigazgatási eljárási szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárási szövegrész lép:

22 8.szám Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi vízkárelhárítási feladatokról szóló 11/1998. (III. 30.) sz. rendelete 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A védekezés közigazgatási feladatait külön jogszabály szerint a polgármester látja el. 7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egységes központi közműnyilvántartásról szóló 50/1996. (XI. 4.) sz. rendelete 5. (4) bekezdésének az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint szövegrész lép. 8. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

23 8.szám 23. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 45/2005. (X.26.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 8. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Ha magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés az elektronikus ügyintézést az 1.sz. mellékletben foglalt ügyek kivételével a közigazgatási hatósági ügyekben kizárja. 2. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester 1.sz. melléklet Elektronikus ügyintézés keretében megvalósuló közigazgatási hatósági ügyek 1., időpontfoglalás útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, parkolási igazolvány, forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány igénylése esetén 2., lakcímbejelentés XR rendszeren keresztül (kivéve az elkészült okmányok aláírása, átvétele) 3., nemzetközi jogosítvány iránti kérelem beadása XR rendszeren keresztül (kivéve az elkészült okmányok aláírása, átvétele)

24 8.szám 24. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Nyilvános ülésen hozott határozatok: VII-240/ /2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Tisztségviselői beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptember szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tisztségviselői beszámolót elfogadta. Felelős: Polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: folyamatos

25 8.szám 25. VIII-241/71.571/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó nagyprojektet meg kívánja valósítani, EU-támogatás és állami forrásbiztosítás függvényében. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MVK Rt. folyamatos 2. A megvalósítandó nagyprojekt tartalma az alábbiak szerint meghatározott: 1. Tiszai pályaudvar Diósgyőr végállomások forgalmi, javítótelepi és bekötő vágányok és tartozékainak rekonstrukciója. 2. Villamos járműbeszerzés és a javító csarnok alkalmassá tétele. 3. Villamos járműfelújítás és átalakítás. 4. Diósgyőri végállomás Felső-Majláth vonalhosszabbítás, új végállomás kialakítása. Felelős: Polgármester Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MVK Rt. Határidő: december 31.

26 8.szám 26. A Közgyűlés elfogadja a vonalhosszabbítás tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány eredményét. (Jobb fekvésű villamos pálya az Árpád utca nyomvonalán, jobb oldali hurokvágánynyal a LÁÉV telep területén.) Az érvényben lévő Szabályozási Terv módosítását szükséges elkészíteni. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Polgármesteri Kabinet Főépítészi Csoport Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály MVK Rt december 31. (Szabályozási Terv módosítása esetében április 30.) 3. A Közgyűlés vállalja, hogy a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése tárgyú projekt előkészítéséhez: Az Önkormányzat évi költségvetésében a Pályázatok és energiaracionalizálási pályázatok önrésze sorról ,-Ft saját forrást biztosít a 107 millió Ft-os vissza nem térítendő állami támogatás kiegészítéseként. Az előkészítő munkákkal kapcsolatban felmerülő, a 143 millió Ftot meghaladó költségek finanszírozhatósága érdekében meg kell vizsgálni az MVK Rt. saját fejlesztési forrásai bevonásának lehetőségét, valamint az Önkormányzat által a évi költségvetés terhére biztosítható saját forrás nagyságrendjét. Felelős: Polgármester Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: december A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nagyprojekt konkrét megvalósításához szükséges önrész finanszírozhatóságával kapcsolatban kormányzati forrásvállalás tekintetében tárgyalásokat kezdeményezzen.

27 8.szám 27. Az önrész biztosítása érdekében meg kell vizsgálni egyéb források (pld. az MVK Rt. saját fejlesztési forrásai, stb.) bevonásának lehetőségét, valamint az Önkormányzat által biztosítható fejlesztési pénzeszközök nagyságrendjét is. Felelős: Polgármester Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MVK Rt. Határidő: december 31.

28 8.szám 28. VIII-242/71.573/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitás pályázat benyújtása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitás pályázat benyújtására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés fenntartja a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház október 31-ig benyújtott többletkapacitás iránti kérelmét. Amennyiben október 31-ig kihirdetésre kerül az elmúlt évi pályázat többletkapacitás eredménye és azt részben, vagy egészben nem fogadta be az OEP, úgy az Önkormányzat változatlan tartalommal október 31-ig újból pályázatot terjeszt elő a tavalyi sikertelen pályázati elemekre, az alábbi többletkapacitásokra: - felnőtt csontvelő transzplantációs eljárás bevezetéséhez és működtetéséhez, - IVF- Reprodukciós eljárás alkalmazására, - a járóbeteg ellátás keretében audiológiai szakrendelés bevezetése, hallókészülékek kiadásának engedélyezése, továbbá számítógépes illesztés, illetve programozás és lenyomatvétel, valamint ehhez 10 szakorvosi óraszám engedélyezése, - a kardiológiai ellátás keretében transoeseophagiális echo vizsgálat új eljárás és ehhez 10 szakorvosi többletóraszám, - a bőrgyógyászati fekvő és járóbetegek soft laser kezelés érdekében új eljárás és új eszköz befogadására irányul, szakorvosi óraszám bővítése nélkül. 2.) A Közgyűlés - az 1.) pontban foglaltakon felül - egyetért a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház által előkészített évi többletkapacitás befogadására irányuló kérelmével, amely - klinikai mammográfia végzés céljából + 10 óra képalkotó diagnosztikai szakóraszám befogadására irányul,

29 8.szám járóbeteg ellátás keretében, képalkotó diagnosztikai eljárás beindításával a regionális feladatok ellátására céljából, MR készülék működtetése érdekében új eljárás, új eszköz és heti 84 szakorvosi óra többletkapacitás befogadására, illetve - járóbeteg ellátás keretében, az osteoporosis-klimax ellátáshoz denzitometer működtetéssel új eljárás és új eszköz többletkapacitás befogadására irányul. A módosítás a normatíván belüli kapacitáslekötés- módosítás iránti pályázat elbírálását követően megkötendő finanszírozási szerződés módosításával egyidejűleg lép hatályba. A klinikai mammográfia végzés céljából + 10 óra képalkotó diagnosztikai szakóraszám befogadására irányuló többletkapacitás pályázat eredményessége esetén a Közgyűlés előzetesen hozzájárul a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, valamint az AA-MED Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) által mammográfiai vizsgálat végzésére kötött közreműködői szerződés módosításához, melynek eredményeként 10 képalkotó diagnosztikai szakorvosi óraszámmal emelkedik a közreműködő tevékenysége. Felelős: Polgármester Közreműködik: Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatója, Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Határidő: közgyűlést követően azonnal, illetve folyamatos 3.) Utasítja a Polgármestert és a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Főigazgatóját, a pályázat B.-A-.Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztárához történő benyújtására és a fentiekkel összefüggő további intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester Közreműködik: Semmelweis Kórház Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Határidő: folyamatos, illetve október 31.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-33. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 34-70. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben