XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER"

Átírás

1 XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal oldal IV. HIBA JAVÍTÁS 51. oldal

3 8.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 2005.október 20-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 41/2005.(X.26.)sz. rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2004. (VI.9.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 42/2005.(X.26.)sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról 43/2005.(X.26.)sz. rendelet a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díj kedvezményének helyi szabályairól szóló 48/2003. (X.7.) sz. rendelet módosításáról 44/2005.(X.26.)sz. rendelet az önkormányzat egyes rendeleteinek felülvizsgálatáról 45/2005.(X.26.)sz. rendelet az elektronikus ügyintézés szabályairól

4 8.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VIII-234/ /2005. sz. határozat Riba Istvánné képviselő megválasztása a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának VIII-235/ /2005. sz. határozat Miskolci Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyének betöltése VIII-236/ /2005. sz. határozat Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása VIII-237/ /2005. sz. határozat VIII-238/ /2005. sz. határozat VIII-239/71.633/2005. sz. határozat Miskolc belvárosában mélyparkolók céljára kijelölt területekre érkezett befektetői ajánlatok értékelése Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítése Miskolc, Pozsonyi utcában elhelyezkedő KRESZ-park értékesítése

5 8.szám 5. Nyilvános ülésen hozott határozatok: VIII-240/ /2005. sz. határozat VIII-241/71.571/2005. sz. határozat Tisztségviselői beszámoló Miskolc városi villamosvasút fejlesztése VIII-242/71.573/2005. sz. határozat Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitás pályázat benyújtása VIII-243/71.574/2005. sz. határozat Diósgyőri Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitáslekötési-módosítási pályázat benyújtása VIII-244/71.575/2005. sz. határozat Javaslat normatíván felüli kapacitás befogadására, a járóbeteg fogászati szakellátáson belül röntgen szakellátás engedélyezésére VIII-245/71.576/2005. sz. határozat Miskolc város integrált hajléktalan ellátása. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportjával, a Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezetével, a Napfényt az Életnek Alapítvánnyal kötött ellátási szerződések felülvizsgálata VIII-246/71.577/2005. sz. határozat Területi Gondozószolgálat Alapító Okiratának, valamint a Szeretet Alapítvány ellátási szerződésének módosítása

6 8.szám 6. VIII-247/71.578/2005. sz. határozat Területi Gondozószolgálat létszámkeretének módosítása VIII-248/71.579/2005. sz. határozat Martin-Kertvárosban, a Templom téren történő köztéri korpusz kihelyezése VIII-249/71.577/2005. sz. határozat Miskolc, Park u. 8. sz. alatti 202 m2 alapterületű helyiségcsoportnak a Justitia Fuji-Yama Sportegyesület részére történő bérbeadás módosítása VIII-250/71.580/2005. sz. határozat VIII-251/71.581/2005. sz. határozat Ipartörténeti értékeink megóvása Anjou Tudományos Központ létrehozása Miskolc- Diósgyőrben VIII-252/71.631/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium évi közmunkaprogramjára VIII-253/71.632/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása a Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház sürgősségi betegellátó rendszer fejlesztése keretében sürgősségi betegellátó osztály (SO2) kialakítására

7 8.szám 7. VIII-254/ /2005. sz. határozat A gyermekközpontú Vadaspark szolgáltatásaink fejlesztése tárgyban benyújtott pályázathoz kapcsolódó, VI-201/71.188/2005. sz. határozat kiegészítése

8 8.szám 8. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 74/2005. sz. határozat Miskolc, Szentpéteri kapu 97. sz. (hrsz.: 3073/130) alatti Társasház önkormányzati közös tulajdonú hányadának társasházi tulajdonkénti megszüntetése, lakásszövetkezeti tulajdonná történő átalakítása 75/2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. és MIVÍZ Rt. Kft. között létrejött együttműködési és üzemeltetési megállapodás jóváhagyása 76/2005. sz. határozat Miskolc, Lyukóvölgyi légakna, 77591, és hrsz.-ú üzem megnevezésű ingatlanok megvásárlása 77/2005. sz. határozat Miskolc, Városház tér 22. sz. (hrsz.: 2415) alatti Társasház közös tulajdonából padlástér és pincei tároló értékesítése

9 8.szám 9. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2005. (X.26.).számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2004. (VI.9.). sz. önkormányzati rendelet módosításáról (1) A rendelet 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve a zárt szennyvíztározót is) alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó). (2) A rendelet 1. (2) bekezdésének illetve szennyezőanyagokra szövegrésze törlésre kerül. 2. (1) A rendelet 2. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A fizetendő díj alapját és mértékét a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak alapján kell megállapítani. (2) A rendelet 2. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A talajterhelési díj alapja egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A vízfogyasztási átalány megállapítása a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai alapján történik.

10 8.szám A rendelet 4. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31.-éig. 4. (1) A rendelet 5. a.) pontjának első bekezdéséből a az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott szövegrész törlésre kerül. (2) A rendelet 5. -a az alábbi c.) ponttal egészül ki: c.) Az adatok közlésére - a papíralapú adatszolgáltatáson kívül - elektronikus formában is sor kell, hogy kerüljön. Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon a szükséges személyi azonosító adatok közlésével - kell megadni. Az adatszolgáltatás keretében a fogyasztás adott évre vonatkozó időtartamának (tól-ig) közlése is szükséges. 5. (1) A rendelet 6. -ának (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátók bejelentési kötelezettségüknek első alkalommal a szennyvízelhelyezés megkezdésétől számított 15 napon belül kell eleget tenniük. (2) A rendelet 6. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A talajterhelési díjat Miskolc Megyei Jogú Város Képviselőtestülete számú, talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.

11 8.szám Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

12 8.szám 12. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2005. (X.26.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 37/D. (5) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az e rendeletben, valamint a Sztv. 17. (8) bekezdésében, 25.. (3) bekezdésében, 32/B., 32/C. (4) bekezdésében, 37/A., 37/D., 37/F., 38., 41., 43/A., 45., 46., 47. -aiban, 48. (3) bekezdésében, 50. (2) bekezdésében, 55., 94. (1) bekezdésében, 94/A. (3) bekezdésében, 94/E. (14) bekezdésében, 99. (1) bekezdésében, 101. (3) bekezdésében, 108., 109. (3) és (4) bekezdéseiben, 115. (4) és (6) bekezdéseiben, 117. (3) bekezdésében, valamint az évi XX. törvény 135. o.) pontjában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását az e rendeletben foglaltak kivételével az önkormányzat képviselő testülete a polgármesterre ruházza át. 2. (1) A R. 3. (4) bekezdésének a), c), d), e) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a) munkabér esetén az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed részével növelt az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó jövedelem esetén, személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző egy év átlagos havi nettó jövedelméről, c) munkanélküli járadékban részesülőknél az illetékes munkaügyi központtól beszerzett igazolás és a becsatolt utolsó 3 havi csekkszelvény alapján számított havi nettó jövedelem,

13 8.szám 13. d) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény becsatolása, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, e) vállalkozók esetében az állami adóhatóság illetékes igazgatóságától a kérelem benyújtását megelőző évről bekért jövedelemadó alap 1/12-ed része, (2) A R. 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A lakásfelújítási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez be kell szerezni a felújítási munkálatok indokoltságát tartalmazó szakvéleményt, továbbá a lakás bérleti szerződését, vagy három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát. 3. A R. 11. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) a Sztv. 38. (1) bekezdés b) pontja alapján jogosult esetében az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára kell megállapítani. 4. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként, a) amennyiben az Avasi lakótelepen van a bejelentett lakóhelye, vagy tartózkodási helye, az Iránytű Avasi Szociális Szolgálattal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), b) amennyiben bejelentett lakóhelye, vagy tartózkodási helye Miskolc város más területén van, akkor a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központtal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), az alábbiak szerint köteles együttműködni.

14 8.szám 14. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a) az együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba véteti magát, és b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d) az önkormányzat által felajánlott és számára a Sztv. 37/H. (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőséget elfogadja. (3) A beilleszkedést segítő programok típusai a) egyéni életvezetési, tanácsadási, b) munkaerőpiacra való visszatérést segítő, c) megváltozott helyzethez való alkalmazkodást segítő, d) mentálhigiénés, e) hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló, f) izoláció oldását segítő. (4) Az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködés eljárási szabályai a) a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a rendszeres szociális segély megállapításáról és az együttműködési kötelezettségről szóló határozat egy példányával értesíti az együttműködésre kijelölt szervet, b) az együttműködésre kijelölt szerv ba) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek korára, szociális helyzetére, mentális és egészségi állapotára tekintettel egyénre szabott együttműködési programot határoz meg írásos megállapodás keretében, s azt megküldi az Osztálynak, bb) az együttműködési megállapodás végrehajtásáról, eredményességéről és szükség szerinti módosításáról az Osztályt tájékoztatja.

15 8.szám 15. (5) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy nem vállalja az együttműködési kötelezettséget, illetve a (2) bekezdés szerint nem minősül együttműködőnek, nem állapítható meg részére a rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni. (6) Amennyiben az együttműködés hiánya valamely akadályoztatással összefüggő mulasztásból áll, a kötelezettséget az akadályoztatás megszűnését követő 8 munkanapon belül lehet pótolni annál a szervnél, amelynek eljárásában, illetőleg intézkedése során a mulasztás történt. (7) Akinek a rendszeres szociális segélyezése az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, ismételten csak a Sztv. 37/A -ában foglalt feltételek újbóli fennállása esetén segélyezhető. 5. (1) A R. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján keresőképtelenné válása esetén folyósítanak, (2) A R. 22. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (3) A R a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a 2. számú melléklet szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

16 8.szám (1) A R. 41. (2) bekezdésének d) -e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő f) ponttal egészül ki: d) adósságkezelési tanácsadást, e) szociális információs szolgáltatást biztosít, és f) idősek klubját működtet. (2) A R. 41. (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő c), d) pontokkal egészül ki: b) adósságkezelési tanácsadást, c) szociális információs szolgáltatást biztosít, és d) Integrált Szociális és Egészségügyi Diszpécser Központot működtet. (3) A R. 41. (5) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő g) ponttal egészül ki: f) támogató szolgáltatást, g) szociális információs szolgáltatást biztosít, illetve működtet. (4) A R. 41. (6) bekezdés b), df), dg), e) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az fa) és fb) pontok hatályukat vesztik : b) a Tiszáninneni Református Egyházkerület: ba) fogyatékosok nappali intézményét, bb) fogyatékos személyek otthonát, df) szociális információs szolgáltatást, dg) utcai szociális munkát, e) a Napfényt az Életnek Alapítvány: ea) nappali melegedőt, eb) szociális információs szolgáltatást, ec) utcai szociális munkát, ed) hajléktalan személyek átmeneti szállását, ee) hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét, f) a Szeretet Alapítvány fogyatékos személyek otthonát működtet.

17 8.szám (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. -ában a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztálya szövegrész helyébe a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya szövegrész lép. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a R. 3. (5) bekezdése, b) a R. 8. (1) bekezdésének a), b), f), g), h) pontjai, c) a R. 12. (4) bekezdése, d) a R. 41. (6) bekezdés df) pontja, egyidejűleg a jelenlegi dg) pont jelölése df) pontra, a dh) pont jelölése dg) pontra változik. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

18 8.szám 18. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 43/2005. (X.26.) számú rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díj kedvezményének helyi szabályairól szóló 48/2003. (X.7.) számú rendelet módosításáról. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 131. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolc város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a) magyar állampolgárságú, valamint b) ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, d) a Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre. 2. A R. 2. (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hatálya kiterjed továbbá a Gyvt. 4. (2) bekezdésében meghatározott személyekre is. 3. A R. 4. (2) bekezdése a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) munkabér esetén az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés, és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed részével növelt az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás, alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 1 év átlagos havi nettó jövedelméről,

19 8.szám 19. b) munkanélküli járadékban részesülőknél az illetékes munkaügyi központtól beszerzett igazolás és a becsatolt utolsó 3 havi csekkszelvény alapján számított havi nettó jövedelem, c) nyugdíjak, egyéb járadékok esetén a tárgyhavi, vagy előző havi szelvény, illetve folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, d) vállalkozók esetében az állami adóhatóság illetékes igazgatóságától - a kérelem benyújtását megelőző évről bekért jövedelemadó alap 1/12 része. 4. (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 3. (10)-(11) bekezdése. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

20 8.szám 20. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 44/2005. (X.26.) sz. rendelete az önkormányzat egyes rendeleteinek felülvizsgálatáról 1. (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III. 10.) sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 10. (1) bekezdésének az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt szövegrész lép. (2) Az SZMSZ 10. (2) bekezdésének az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényben szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben szövegrész lép. (3) Az SZMSZ 72. (2) bekezdés c) pontjának államigazgatási ügyeket szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági ügyeket szövegrész lép. (4) Az SZMSZ 72. (2) bekezdés d) pontjának államigazgatási feladatokat szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági feladatokat szövegrész lép. (5) Az SZMSZ 74. (2) bekezdésének államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági ügyek szövegrész lép. (6) Az SZMSZ 3. sz. mellékletének címe az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a III. sz. melléklet az alábbi III. ponttal egészül ki: A polgármesterre, az egyes bizottságokra, illetve Miskolc Kistérség Többcélú Társulására átruházott feladat- és hatáskörökről III. A Közgyűlés által Miskolc Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: A Közgyűlés által Miskolc Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatásköröket és döntési jogköröket a Miskolc Kistérség Többcélú Társulását létrehozó, napján kelt Társulási Megállapodás tartalmazza.

21 8.szám Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítéséről és működési rendjéről szóló 7/2004. (III. 10.) sz. rendelete 1. (2) bekezdésének államigazgatási ügyek szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági ügyek szövegrész lép. 3. (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997. (VII.1.) számú rendelete 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A szakhatóságok hozzájárulását az eljáró hatóság szerzi be. (2) A törvény 16. (2) bekezdésében található államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szövegrész lép. (3) A törvény 9. h) pontja hatályát veszti. 4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2001.(V.7.)sz. rendeletének 11. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (3) A (2) bekezdésben foglalt eljárásnál a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóságnak be kell szereznie a közegészségügyi valamint állategészségügyi hatóság írásbeli szakvéleményét és az elbírás során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvben foglalt szomszédjogokat, valamint az állattartás esetleges élethivatásszerűségét. 5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/1998. (VI. 1.) sz. rendelete 6. (2) bekezdés államigazgatási eljárási szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárási szövegrész lép:

22 8.szám Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi vízkárelhárítási feladatokról szóló 11/1998. (III. 30.) sz. rendelete 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A védekezés közigazgatási feladatait külön jogszabály szerint a polgármester látja el. 7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egységes központi közműnyilvántartásról szóló 50/1996. (XI. 4.) sz. rendelete 5. (4) bekezdésének az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint szövegrésze helyébe a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint szövegrész lép. 8. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

23 8.szám 23. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 45/2005. (X.26.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 8. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Ha magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés az elektronikus ügyintézést az 1.sz. mellékletben foglalt ügyek kivételével a közigazgatási hatósági ügyekben kizárja. 2. Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. Miskolc, október 20. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester 1.sz. melléklet Elektronikus ügyintézés keretében megvalósuló közigazgatási hatósági ügyek 1., időpontfoglalás útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, parkolási igazolvány, forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány igénylése esetén 2., lakcímbejelentés XR rendszeren keresztül (kivéve az elkészült okmányok aláírása, átvétele) 3., nemzetközi jogosítvány iránti kérelem beadása XR rendszeren keresztül (kivéve az elkészült okmányok aláírása, átvétele)

24 8.szám 24. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Nyilvános ülésen hozott határozatok: VII-240/ /2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Tisztségviselői beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptember szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tisztségviselői beszámolót elfogadta. Felelős: Polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: folyamatos

25 8.szám 25. VIII-241/71.571/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó nagyprojektet meg kívánja valósítani, EU-támogatás és állami forrásbiztosítás függvényében. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MVK Rt. folyamatos 2. A megvalósítandó nagyprojekt tartalma az alábbiak szerint meghatározott: 1. Tiszai pályaudvar Diósgyőr végállomások forgalmi, javítótelepi és bekötő vágányok és tartozékainak rekonstrukciója. 2. Villamos járműbeszerzés és a javító csarnok alkalmassá tétele. 3. Villamos járműfelújítás és átalakítás. 4. Diósgyőri végállomás Felső-Majláth vonalhosszabbítás, új végállomás kialakítása. Felelős: Polgármester Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MVK Rt. Határidő: december 31.

26 8.szám 26. A Közgyűlés elfogadja a vonalhosszabbítás tárgyában készített megvalósíthatósági tanulmány eredményét. (Jobb fekvésű villamos pálya az Árpád utca nyomvonalán, jobb oldali hurokvágánynyal a LÁÉV telep területén.) Az érvényben lévő Szabályozási Terv módosítását szükséges elkészíteni. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Polgármesteri Kabinet Főépítészi Csoport Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály MVK Rt december 31. (Szabályozási Terv módosítása esetében április 30.) 3. A Közgyűlés vállalja, hogy a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése tárgyú projekt előkészítéséhez: Az Önkormányzat évi költségvetésében a Pályázatok és energiaracionalizálási pályázatok önrésze sorról ,-Ft saját forrást biztosít a 107 millió Ft-os vissza nem térítendő állami támogatás kiegészítéseként. Az előkészítő munkákkal kapcsolatban felmerülő, a 143 millió Ftot meghaladó költségek finanszírozhatósága érdekében meg kell vizsgálni az MVK Rt. saját fejlesztési forrásai bevonásának lehetőségét, valamint az Önkormányzat által a évi költségvetés terhére biztosítható saját forrás nagyságrendjét. Felelős: Polgármester Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: december A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nagyprojekt konkrét megvalósításához szükséges önrész finanszírozhatóságával kapcsolatban kormányzati forrásvállalás tekintetében tárgyalásokat kezdeményezzen.

27 8.szám 27. Az önrész biztosítása érdekében meg kell vizsgálni egyéb források (pld. az MVK Rt. saját fejlesztési forrásai, stb.) bevonásának lehetőségét, valamint az Önkormányzat által biztosítható fejlesztési pénzeszközök nagyságrendjét is. Felelős: Polgármester Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MVK Rt. Határidő: december 31.

28 8.szám 28. VIII-242/71.573/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitás pályázat benyújtása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház évi normatíván felüli és normatíván belüli kapacitás pályázat benyújtására című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés fenntartja a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház október 31-ig benyújtott többletkapacitás iránti kérelmét. Amennyiben október 31-ig kihirdetésre kerül az elmúlt évi pályázat többletkapacitás eredménye és azt részben, vagy egészben nem fogadta be az OEP, úgy az Önkormányzat változatlan tartalommal október 31-ig újból pályázatot terjeszt elő a tavalyi sikertelen pályázati elemekre, az alábbi többletkapacitásokra: - felnőtt csontvelő transzplantációs eljárás bevezetéséhez és működtetéséhez, - IVF- Reprodukciós eljárás alkalmazására, - a járóbeteg ellátás keretében audiológiai szakrendelés bevezetése, hallókészülékek kiadásának engedélyezése, továbbá számítógépes illesztés, illetve programozás és lenyomatvétel, valamint ehhez 10 szakorvosi óraszám engedélyezése, - a kardiológiai ellátás keretében transoeseophagiális echo vizsgálat új eljárás és ehhez 10 szakorvosi többletóraszám, - a bőrgyógyászati fekvő és járóbetegek soft laser kezelés érdekében új eljárás és új eszköz befogadására irányul, szakorvosi óraszám bővítése nélkül. 2.) A Közgyűlés - az 1.) pontban foglaltakon felül - egyetért a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház által előkészített évi többletkapacitás befogadására irányuló kérelmével, amely - klinikai mammográfia végzés céljából + 10 óra képalkotó diagnosztikai szakóraszám befogadására irányul,

29 8.szám járóbeteg ellátás keretében, képalkotó diagnosztikai eljárás beindításával a regionális feladatok ellátására céljából, MR készülék működtetése érdekében új eljárás, új eszköz és heti 84 szakorvosi óra többletkapacitás befogadására, illetve - járóbeteg ellátás keretében, az osteoporosis-klimax ellátáshoz denzitometer működtetéssel új eljárás és új eszköz többletkapacitás befogadására irányul. A módosítás a normatíván belüli kapacitáslekötés- módosítás iránti pályázat elbírálását követően megkötendő finanszírozási szerződés módosításával egyidejűleg lép hatályba. A klinikai mammográfia végzés céljából + 10 óra képalkotó diagnosztikai szakóraszám befogadására irányuló többletkapacitás pályázat eredményessége esetén a Közgyűlés előzetesen hozzájárul a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, valamint az AA-MED Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) által mammográfiai vizsgálat végzésére kötött közreműködői szerződés módosításához, melynek eredményeként 10 képalkotó diagnosztikai szakorvosi óraszámmal emelkedik a közreműködő tevékenysége. Felelős: Polgármester Közreműködik: Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatója, Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Határidő: közgyűlést követően azonnal, illetve folyamatos 3.) Utasítja a Polgármestert és a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Főigazgatóját, a pályázat B.-A-.Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztárához történő benyújtására és a fentiekkel összefüggő további intézkedések megtételére. Felelős: Polgármester Közreműködik: Semmelweis Kórház Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály Határidő: folyamatos, illetve október 31.

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Javaslat. a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosítására

Javaslat. a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosítására ESZ. 740. 040-11/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosítására Összeállította:

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 2013. szeptember 19. Közgyűlési anyagok leadási határideje: 2013. augusztus 22. 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2005.(III.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2005.(III.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2005.(III.31.) KGY. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel) A Közgyűlés a környezetterhelési

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben