12/ /2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 12/2014. Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének december 18-án megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 15/2014.(XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére /2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. 119/2014.(XII. 18.) HATÁROZATA: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. 121/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában pályázat benyújtásra. 122/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. 123/2014. (XII.18.) HATÁROZATA: A évi MUNKAPROGRAM jóváhagyására. 124/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagjai lemondásának elfogadására, új tagok kijelölésére. 125/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervére. /: Készült: 2 példányban. :/ 1 / 19

2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének december 18- én megtartott ülésén. Ülés helye: Jászszentandrás, Rákóczi út 82. /Házasságkötő terem/ Jelen vannak: Banka Ferenc polgármester Csikós Lajosné, Dávid Áron, Éles Andor, Kertész Zoltán, Kozma István, Szabó László képviselők. Márkus Erika jegyző, Kovácsné Petrovics Andrea mb. óvodavezető Budai András KMB rendőr, Kovács Zoltán ügyvezető Debrei János, Nagy László bizottsági tag Banka Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, a Képviselőtestület határozatképes, a 7 képviselőtestületi tag megjelent, az ülést megnyitom. Képviselőtársaim írásban megkapták a meghívót, javaslatot teszek az ülés napirendjére a meghívóban közöltek alapján azzal a kiegészítéssel, hogy 5./ napirendként kerüljön megtárgyalása: Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve. Kérdezem, van-e más javaslat? Miután további napirendi javaslat nincs, így a napirendek az alábbi szerint alakulnak: 1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. /Irásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 2./ Előterjesztés az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. /Írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 3./ Javaslat az önkormányzati Képviselőtestület évi munkaprogramjára./írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 4./ Előterjesztés Alapítvány elnökének és tagjainak megválasztására. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 5./ Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve./írásban/ Előadó: Márkus Erika jegyző Kérem, aki az elhangzott napirendre tett javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 2 / 19

3 A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 7 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot megtárgyalásra elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Interpelláció: /Nem hangzott el./ NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1./ Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. Előadó: Banka Ferenc polgármester /Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: A két ülés közötti tájékoztatóhoz van kiegészítés, amelyet írásban megkaptak képviselőtársaim. /Kiegészítés a jegyzőkönyv melléklete./ További kiegészítésem, a tegnapi Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén elhangzott, hogy a településen máj transzplantációs műtéten átesett gyermek utókezeléséhez kettő injekcióra van szükség, és ennek költségéhez nyújtottam egyszeri rendkívüli segélyt, amely több, mint, amelyet általában adni szoktam. A szociális társulás vezetői beosztásra három pályázat érkezett, melyek közül a választás Baginé Gavaldik Lívia pályázatára esett, így a korábbi intézményvezető lett kinevezve további öt évre. Dávid Áron: Az anyagban említve van, hogy jövő évtől felszabadul a Waldorf iskola által használt ingatlan. Konkrét időpontot lehet már tudni? 3 / 19

4 Banka Ferenc polgármester: Tulajdonképpen már bizonyos részei üresen állnak ennek a komplexumnak, viszonylag kevés gyermek jár ide, - úgy tudom -, Jászberénybe kapnak ideiglenes elhelyezést, de még egy évig fenn kell tartani ezt a székhelyet a támogatás jogfolytonossága miatt. Viszont az épület teljesen ki fog ürülni és gondolkodni kellene valamilyen szinten az újra hasznosításáról, de ez elmondható a Rákóczi úti volt idősek otthona épületéről is, annak is lehetne más funkciót keresni. Végül is nem fontos ebben a mai ülésen dönteni, de ezen gondolkodni lehetne. Szabó László alpolgármester: A Sport út 1 szám alatti ingatlan bontása tekintetében történt már számítás arra vonatkozóan, mennyibe fog az kerülni, ha külsős bevonására kerül sor, vagy próbáljunk inkább felkészülni, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ne kelljen bevonni külsőst. Banka Ferenc polgármester: Nem tudjuk kikerülni külsős bevonását, kell egy vállalkozó, aki az elektronikus munkanaplót vezeti és az ő irányításával, akár közfoglalkoztatottak is dolgozhatnak mellette. Számításokat még nem végeztünk. Szabó László alpolgármester: A bontott anyag használható lesz? Például a tűzoltók, amit már korábban is mondtak, hogy fel akarják újítani a tűzoltó őrszobát, ebben egyeztetni kellene, tehát ne adjuk oda senkinek, hasznosítsuk mi, ha lehetséges. Banka Ferenc polgármester: Ennek nem látom akadályát. Szabó László alpolgármester: A Waldorf iskola épületének hasznosításával kapcsolatban és úgy gondolom, elsősorban munkahely kialakításra kellene hasznosítani, vagy pályázat útján, vagy saját magunk járjunk utána. Lehetne belőle megfelelő felsőbb akarattal még talán iskola is újra, vagy a strandra, idegenforgalomra építve nyári tábort is lehetne kialakítani. Kertész Zoltán: Volt már korábban is próbálkozás a Szentandrás nevű településekkel csere üdülési programra, és továbbmenve lehetne ez más település vonatkozásában is. Banka Ferenc polgármester: Részemről is megfogalmazódott a tábor elindítás lehetősége, és információm szerint pályázati lehetőség erre jövő év őszétől várható. Kertész Zoltán: A két ülés közötti anyagban van szó fa kivágásról. Esetleg más részen van-e ilyen lehetőség, ugyanis a jó idő ellenére sok igény érkezik a bizottsághoz tűzifára. Banka Ferenc polgármester: Ott azért kerül rá sor, mert folyik a fa kitermelése és az út szélén elburjánzott cserjék kerülnek kivágásra, hogy a teherautók tudjanak közlekedni. 4 / 19

5 Kérem, aki a Regio-Kom társulás módosított társulási megállapodását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a módosítást 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 119/2014.(XII. 18.) HATÁROZATA: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Jászszentandrás Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács november 26. napján hozott 23/2014.(XI.26.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. Út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására. A Képviselő-testület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére. Határidő: december 20. Felelős: Banka Ferenc polgármester Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - értesül. Banka Ferenc polgármester: Az önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározására vonatkozó határozati javaslatot kérem, aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a határozati javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. 5 / 19

6 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolást az alábbi megbontásban jóváhagyja: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Iskolai intézményi étkeztetés Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 6 / 19

7 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2. A kormányzati funkciók a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013 (XI.11.) önkormányzati rendeletének 4. függelékét képezi. 3. A képviselő-testület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás lefolytatására. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta Dávid Áron képviselő önálló indítványát. Dávid Áron: Írásban mindenki megkapta a centenáriumi megemlékezésre vonatkozó anyagot. Ezzel kapcsolatos gondolat, hogy van egy pályázati lehetőség az önkormányzatnak, amellyel fel tudnánk újítani, illetve szebbé tudnánk tenni az I. Világháborús szobrot, annak környezetét. Az eltelt időszakban kutatott hősi halottak nevét fel lehetne vésni az obeliszkre, vagy ha ez nem megoldható, akkor mellette elhelyezett táblán nevesíteni őket. Még utána kell járni annak is, hogy műemlékvédelem alatt áll-e a szobor, hiszen akkor a felújítását is ennek megfelelően kell megoldani. Január 15-ig lehet pályázatot benyújtani, vissza nem térítendő támogatásról van szó, melyet a pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatott. Májusban van olyan évforduló, amelyhez lehetne kötni az ünnepséget, de annyiban tehetnénk függővé a májust, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat kivitelezését követően kerüljön sor az ünnepségre, és akkor egy felújított szép szobor mellett lehetne a megemlékezést tartani. A pénzügyi bizottság javasolja a pályázat benyújtást, illetve a szakmai jellegű feladatok ellátásával engem bízott meg. Márkus Erika jegyző: A képviselőtestület döntése szükséges, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen. Amennyiben a megemlékezéssel is egyetért a testület, akkor tervezésre kerül a költségvetésben, illetve beépítésre kerülhet a évi programtervezetbe is. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki el tudja fogadni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, hogy ezt a pályázatot benyújtsuk, az előkészítő munka elinduljon, kézfelemeléssel jelezze. 7 / 19

8 A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 121/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában pályázat benyújtásra. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására pályázatot nyújt be Jászszentandrás Község központjában található Kisfaludi Strobl Zsigmond által alkotott I. világháborús emlékmű helyreállítására. 2. A tervezett helyreállítása bekerülési költsége maximum: Ft 3. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Dávid Áron képviselőt az emlékmű helyreállítás szakmai jellegű feladatainak ellátásával. 4. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a pályázat benyújtására. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Dávid Áron képviselő - értesül. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki a két ülés közötti anyag vonatkozásában az írásos anyagot, az itt elhangzottakkal kiegészítve jóváhagyólag tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 122/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a testület két ülése közötti időszakban az átruházott hatáskör gyakorlása során tett polgármesteri intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. Határozatról: 8 / 19

9 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül 2./ Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. Előadó: Márkus Erika jegyző /Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Márkus Erika jegyző: Jövő év januártól nagyban változik a közétkeztetéssel kapcsolatos jogszabályi előírás. A napközi konyha üzemeltetője ennek kapcsán két nap próbafőzést tartott, melyet követően az óvodából, iskolából a pedagógusokkal együttesen megbeszélést tartottak, levonva a konzekvenciákat, illetve, hogy mi az elfogadható, mi nem. Az iskolások esetében a mennyiség kevésnek bizonyult, éhesek maradtak, de valamilyen arany középutat próbálnak kialakítani, hogy a gyerekeknek is megfelelő legyen, a szülők is elfogadják, elegendő legyen a mennyiség, a minőség, és a törvénynek is megfeleljen. Folyamatos lesz az ezzel kapcsolatos konzultáció, miután most kerül bevezetésre, biztosra vehető, hogy nem lesz minden gyermeknek kedvére való. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az előterjesztést. Dávid Áron: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását azzal a módosítással, hogy a közétkeztetés értékállandóságának megőrzése érdekében évre 2,5 %-os nyersanyagnorma emelést javasol az 5 %-kal szemben, amelyet az Ozirisz Kft javasolt. Szabó László alpolgármester: A közétkeztetés tekintetében úgy gondolom, vidéken, - nálunk is - felsőbb utasításra nem fog megoldódni ez a kérdés. Az étel nem lesz igazán egészségesebb, a gyerekek sem lesznek egészségesebbek, ez csak egy dolog, hogy ezzel az étkeztetési formával a gyerekek másként fognak majd hozzáállni, jobban fognak majd sportolni, szerintem nem ehhez kellett volna hozzányúlni, az étkeztetés nem fogja ezt megoldani, amit ők szeretnének, - ez így felsőbb utasításra nem fog menni. A gyerekek ezekhez az ételekhez nem szoktak hozzá, majd a gyakorlatban fog kiderülni, - szerintem is sok étel nem kerül elfogyasztásra, dobják ki az ételeket, amiket nem esznek meg. Megvárnám azt az időszakot, amikor ez a gyakorlatban is meg tud valósulni, nem csak próbálkozunk, hogy próbaétkeztetés, próbafőzés, amikor ez tényleg kiforrja magát és arra az időszakra én nem is engedném, hogy emeljék a díjat. Banka Ferenc polgármester: Az tény, hogy nekem annyi rálátásom sincs a konyhára, mint egy hölgynek, aki ténylegesen foglalkozik ezzel a dologgal, de kétségtelen, hogy nem lesz egyszerű az új étkezési forma elfogadása. Részemről tudom támogatni a Pénzügyi és 9 / 19

10 Településfejlesztési Bizottság javaslatát a 2,5 %-os nyersanyagnorma emelést az 5 %-kal szemben. A rendelet 1 számú melléklete tartalmazza a művelődési ház, sportpálya használatának szabályozását. Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén hangzott el, hogy Jámbor Lajos kupát akarnak tartani, amelyről szeretnék többet megtudni. Kertész Zoltán: Erről Kozma Képviselő Úr tudna tájékoztatást adni. Kozma István: Igen, bizottsági ülésen esett szó arról, hogy labdarúgás sportágban gondoltuk tartani, melyhez százezer forintos támogatásra lenne szükség, amelyből biztosítanánk a kupát, díjakat, terembérlet díját, egyéb költségeket. Erről fog kapni a testület a januári ülésre egy konkrét leírást, hogy mire lehetne ezt a pénzt költeni, de most csak kérdésként merült fel, hogy ezt az elképzelést a testület támogatja, vagy nem. Banka Ferenc polgármester: A művelődési ház, sportpálya ingyenes igénybevétele biztosított a civilszervezeteknek, a sportcsarnok igénybe vételét illetően azonban egyeztetni kell az iskolával, amely egy pici problémát jelent. Jelenleg az 1 számú mellékletben szerepel a Szentandrási Öregfiúk, Sportot kedvelő fiatalok, Jászszentandrási Sport Egyesület, amely szinte egyet jelent. Kozma István: Ez tényleg így van, illetve még külön szerepel a Női torna, de ezek szinte ugyanazt a kört takarják. Banka Ferenc polgármester: Kérdésem Kozma Úrhoz, hogy a Jászszentandrási Sport Egyesület működik? Kozma István: Igen, működik, személyi változás miatt kell a bíróságra benyújtani, ugyanis két személy távozik a tagságból. Banka Ferenc polgármester: Megnéztem, és az NAV honlapján még nem szerepel. Kozma István: Ott nem, így van. Banka Ferenc polgármester: Végül is négy éve, hogy nem szerepel. Kozma István: Másfél éve, decemberben jöttünk össze és januártól volt ilyen. 10 / 19

11 Banka Ferenc polgármester: Amikortól felmerült az egyesület léte, azóta nincs bejegyezve. Kozma István: Így van, hat alkalommal próbáltuk bejegyeztetni, a hetedik alkalom most volt augusztusban, viszont két tag kilépett, így most kezdhetjük az egészet újra. Banka Ferenc polgármester: A Szentandrási Öregfiúk, a Sportot kedvelő fiatalok, Egyéb helyi sport szerveződések, Jászszentandrási Sport Egyesület esetében mi maradjon meg a kedvezményezettek listáján? Márkus Erika jegyző: A Jászszentandrási Sport Egyesület akkor lefed néhány szerveződést, illetve még ott van a birkózás. Banka Ferenc polgármester: Akkor ki maradjon? A Szentandrási Öregfiúkat, Sportot kedvelő fiatalokat, Egyéb helyi sport szerveződéseket, a Waldorf Iskolát ki lehet venni. Akkor a Jámbor Lajos kupát illetően várjuk az írásos anyagot. Nagy László bizottsági tag: Én azt gondolom, ha az egyesület nincs bejegyezve, akkor ne dolgozzanak a költségvetéssel, hiszen pénzt nem lehet adni nekik. Kozma István: Végül is most nem kért senki, semmit, a kupát a bizottság szervezné. Banka Ferenc polgármester: Akkor maradjunk abban, hogy az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság beadványát januárban tárgyaljuk. Viszont akkor az 1 számu mellékletből javaslom törölni a Szentandrási Öregfiúk, a Sportot kedvelő fiatalok, és a Waldorf Iskola kedvezményezetteket. Kérem, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával ért egyet, miszerint a közétkeztetésnél a nyersanyagnorma emelés 2,5 %-os legyen, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 1 NEM ellenében 6 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az elhangzott módosítással az írásos rendelettervezetet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11 / 19

12 15/2014.(XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díja: Nyersanyag ÁFA Egyéb költs. Térítési Norma /rezsi/ díj Nyers.a.norm. 70 %-a Óvoda Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Iskola Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Menza Alkalmazottak Szoc. Étkezés (1) Szociális alapszolgáltatás térítési díjait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A tanyagondnoki szolgáltatásért fizetendő térítési díjak: a./ árubeszerzés és szállítás esetén: - intézmények esetében a szolgálat igénybevételével járó önköltség térítése. b./ személyszállítás: ba./ egészségügyi ellátással kapcsolatos szállítás, a mozgásában jelentősen korlátozott személyek esetében, ha az egészségügyi szállító szolgálat kapacitásának hiányában a szállítás nem biztosítható, külön polgármesteri engedéllyel 100,- Ft/km, bb./egyéb szállítás esetén /buszjárat, temetés, kirándulás, sport/ Ft/km. 12 / 19

13 3. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjára a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel két díjtételt állapít meg az Önkormányzat a következők szerint: 1/ Ft/m2/hó (összkomfortos) 4. A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja: Ft/m2/hó 5. A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogokért fizetendő díj: Egyes sírhely Díszsírhely Ft I. osztály Ft II. osztály Ft Kettes sírhely Az osztálynak megfelelő díj kétszerese Urnasírhely Az adott sírhely díjtételének 50 %-a. Urnafülke Ft 6. Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban a termek bérleti díja: (1)Alkalmanként: Nyár Tél Nagyterem: Első óra üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Második óra üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Minden további megkezdett óra üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Első óra egyéb célra Ft+áfa Ft+áfa Második óra egyéb célra Ft+áfa Ft+áfa Minden további megkezdett óra egyéb célra Ft +áfa Ft+áfa (2) Zárt előtér: üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Egyéb célra Ft+áfa Ft+áfa (3) Klubszobák: Ft+áfa Ft+áfa (4) A bérlet díja időszakosan változik, május 1-től - szeptember 30-ig nyári, október 1-től április 30-ig téli díjtétel kerül alkalmazásra. (5) Családi, egyéb rendezvény: Ft+áfa/alkalom+rezsi költség 7. A Művelődési Ház szolgáltatási, egyéb díja bruttó: (1) Internet használat: 13 / 19

14 Megnevezés Internet használat (2) Fénymásolás, nyomtatás: A/4 oldal A/4 lap A/3 oldal A/3 lap Fénymásolás: Nyomtatás Fekete-fehér Színes Diák ingyenes Ft Ft/oldal Felnőtt 15.- Ft/perc (3) Könyvtár beiratkozási díj: - 18 év alattiak: ingyenes - 18 év feletti diák: Ft/év - nyugdíjasoknak: Ft/év - Felnőtteknek: Ft/év - 70 éven felüliek: ingyenes (4) Könyvtár eseti igénybevételi díj: - Felnőtteknek Ft/alkalom 8. Az önkormányzat Mötv ban meghatározott feladatai ellátásához kapcsolódó használathoz az önkormányzat által támogatott önszerveződések, énekkarok, nyugdíjas klubok, egyesületek sport, tűzoltó önkormányzat által fenntartott közművelődési és sport intézményt Művelődési ház, sportpálya kivéve a pénzdíjas rendezvényeket, az 1. számu melléklet szerinti jogosultak heti egy alkalommal, minimum 10 fővel 2 órára ingyen igénybe venni, az ezen felüli órák igénybevétele térítés ellenében történhet. 9. (1) Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló bérlemények díja 2014 évben: 1. garázsbérlet Ft/hó + Áfa 2. Rendőr őrszoba - iroda Ft/m2/év + Áfa - tüzelőtároló Ft/m2/év + Áfa 3. Mártirok út 7. /napk.konyha/ Ft/hó + Áfa 4. Waldorf Iskola /Rákóczi 78./ Ft/év / Ft/év/terem +Áfa 5. Műv. Ház olvasószoba /Mné Dr. Gulyás Éva/ Ft/év + Áfa (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bérlemények díja évente emelkedik a bérleti szerződésben meghatározott, azaz a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs rátával. 10. Az önkormányzat tulajdonát képező földingatlanok bérleti díja: 1. Szivárvány út (300 m2) 2014 évben Ft/hó + Áfa /9. Hrsz. /TELENOR toronyhely / 2014 évben Ft/év + Áfa 3. Vodafone torony 2014 évben Ft/év + Áfa 14 / 19

15 A bérleti díj évente emelkedik a bérleti szerződésben meghatározott mértékkel. 4. szántó művelési ágú földterületek és üres belterületi telkek 3,00 Ft/m2 + Áfa a./ 618 hrsz b./ 452 hrsz Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet január 01-én lép hatályba. (2) A hatályba lépéssel egyidejűleg az Önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegéről szóló 17/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet hatályát veszti / Napirendi pont: Tárgy: Javaslat az önkormányzati Képviselőtestület évi munkaprogramjára Előadó: Márkus Erika jegyző /Javaslat a jegyzőkönyv melléklete./ Márkus Erika jegyző: A képviselőtestület munkaprogramját összeállítottuk, vannak napirendi pontok, amelyeket meghatározott időpontban kell tárgyalni, ezeket a kötelező napirendeket betettük. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetőjétől érkezett kérelem, miszerint a évben is szeretnének beszámolni és lehetőség szerint akkor, amikor a rendőrség is, tehát februárra javaslom betenni a beszámolót napirendi pontként. Banka Ferenc polgármester: Kérdezem van-e más javaslat? Miután nincs, akkor kérem, aki Jegyző Asszony javaslatával egyetért, hogy február 26-ára 4. napirendként kerüljön felvételre a Katasztrófavédelem beszámolója, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az elhangzott módosítással a évi munkaprogramra tett javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15 / 19

16 123/2014. (XII.18.) HATÁROZATA: A évi MUNKAPROGRAM jóváhagyására. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzati Képviselőtestülete a évi munkaprogramját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. Ezzel egy időben a évi munkaprogram jóváhagyásáról szóló 140/2013./XII.19./ számu önkormányzati határozat hatályát veszti. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. 4./ Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés Alapítvány elnökének és tagjainak megválasztására. Előadó: Banka Ferenc polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Az előterjesztést írásban megkapták képviselőtársaim. Alapítványunk tagjai kinyilatkozták azon szándékukat, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt, nem tudják ellátni a kuratóriumi tagsággal együtt járó feladatokat, ezért lemondanak tagságukról. A Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása a kuratórium megbízásával azonos időtartamban történik, ezért ők is úgy foglaltak állást, hogy a megbízásról lemondanak és akkor az új időtartam szerint vállalják a felügyelő bizottsági tagságot. A kuratórium elnöki teendőinek ellátását Balassa Elemérné vállalta, illetve a további tagok is kinyilatkozták, hogy vállalják. Az önkormányzat Ügyvédjével egyeztetve az volt a javaslata, mivel jelenleg be van adva a bírósághoz a jogszabályi változásnak megfelelő közhasznú társaságként történő nyilvántartásba vételi kérelem, - amelyet május 31-ig kellett megtenni -, de még visszajelzést erre vonatkozóan nem kaptunk, ha ez megérkezik, akkortól legyen hatályos az önkormányzat ezen határozata. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja, és bízik abban, hogy az új kuratórium aktívabban fog működni, az önkormányzat, illetve a falu lakosságának megelégedésére. Banka Ferenc polgármester: További vélemény, kérdés? Kérem, - miután további vélemény, kérdés nem hangzott el, - aki egyetért azzal, hogy a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratóriumának lemondását elfogadjuk, amely hatályba akkor lép, 16 / 19

17 amikor megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő személyek kuratórium tagjává történő megválasztásával egyetért, amely hatályba akkor lép, ha megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága lemondását elfogadjuk, amely hatályba akkor lép, amikor megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének Szabóné Tóth Erika, tagjának Márkus Erika, Kovács Zoltán személyeket megválasszuk, amely hatályba akkor lép, amikor megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 124/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagjai lemondásának elfogadására, új tagok kijelölésére. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratórium és Felügyelő Bizottság alábbi tagjainak megbízatásukról történő lemondását elfogadja: Kuratórium elnöke: Guba Bernadett /an. Farkas Edit, szül. Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Petőfi út 46./ Kuratórium titkára: Kelemenné Kurta Margit /an. Csikós Margit, szül: Gyula, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Rózsa út 47./ Kuratórium tagjai: Kerekné Jezsoviczki Edit /an.: Kerek Márta, szül: Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Váci Mihály út 21./ 17 / 19

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben