12/ /2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 12/2014. Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének december 18-án megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 15/2014.(XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére /2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. 119/2014.(XII. 18.) HATÁROZATA: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. 121/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában pályázat benyújtásra. 122/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. 123/2014. (XII.18.) HATÁROZATA: A évi MUNKAPROGRAM jóváhagyására. 124/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagjai lemondásának elfogadására, új tagok kijelölésére. 125/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervére. /: Készült: 2 példányban. :/ 1 / 19

2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének december 18- én megtartott ülésén. Ülés helye: Jászszentandrás, Rákóczi út 82. /Házasságkötő terem/ Jelen vannak: Banka Ferenc polgármester Csikós Lajosné, Dávid Áron, Éles Andor, Kertész Zoltán, Kozma István, Szabó László képviselők. Márkus Erika jegyző, Kovácsné Petrovics Andrea mb. óvodavezető Budai András KMB rendőr, Kovács Zoltán ügyvezető Debrei János, Nagy László bizottsági tag Banka Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, a Képviselőtestület határozatképes, a 7 képviselőtestületi tag megjelent, az ülést megnyitom. Képviselőtársaim írásban megkapták a meghívót, javaslatot teszek az ülés napirendjére a meghívóban közöltek alapján azzal a kiegészítéssel, hogy 5./ napirendként kerüljön megtárgyalása: Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve. Kérdezem, van-e más javaslat? Miután további napirendi javaslat nincs, így a napirendek az alábbi szerint alakulnak: 1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. /Irásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 2./ Előterjesztés az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. /Írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 3./ Javaslat az önkormányzati Képviselőtestület évi munkaprogramjára./írásban./ Előadó: Márkus Erika jegyző 4./ Előterjesztés Alapítvány elnökének és tagjainak megválasztására. /Írásban./ Előadó: Banka Ferenc polgármester 5./ Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve./írásban/ Előadó: Márkus Erika jegyző Kérem, aki az elhangzott napirendre tett javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. 2 / 19

3 A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 7 IGEN szavazattal megtárgyalásra elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot megtárgyalásra elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Interpelláció: /Nem hangzott el./ NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA ELŐTT NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1./ Napirendi pont: Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről. Előadó: Banka Ferenc polgármester /Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: A két ülés közötti tájékoztatóhoz van kiegészítés, amelyet írásban megkaptak képviselőtársaim. /Kiegészítés a jegyzőkönyv melléklete./ További kiegészítésem, a tegnapi Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén elhangzott, hogy a településen máj transzplantációs műtéten átesett gyermek utókezeléséhez kettő injekcióra van szükség, és ennek költségéhez nyújtottam egyszeri rendkívüli segélyt, amely több, mint, amelyet általában adni szoktam. A szociális társulás vezetői beosztásra három pályázat érkezett, melyek közül a választás Baginé Gavaldik Lívia pályázatára esett, így a korábbi intézményvezető lett kinevezve további öt évre. Dávid Áron: Az anyagban említve van, hogy jövő évtől felszabadul a Waldorf iskola által használt ingatlan. Konkrét időpontot lehet már tudni? 3 / 19

4 Banka Ferenc polgármester: Tulajdonképpen már bizonyos részei üresen állnak ennek a komplexumnak, viszonylag kevés gyermek jár ide, - úgy tudom -, Jászberénybe kapnak ideiglenes elhelyezést, de még egy évig fenn kell tartani ezt a székhelyet a támogatás jogfolytonossága miatt. Viszont az épület teljesen ki fog ürülni és gondolkodni kellene valamilyen szinten az újra hasznosításáról, de ez elmondható a Rákóczi úti volt idősek otthona épületéről is, annak is lehetne más funkciót keresni. Végül is nem fontos ebben a mai ülésen dönteni, de ezen gondolkodni lehetne. Szabó László alpolgármester: A Sport út 1 szám alatti ingatlan bontása tekintetében történt már számítás arra vonatkozóan, mennyibe fog az kerülni, ha külsős bevonására kerül sor, vagy próbáljunk inkább felkészülni, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ne kelljen bevonni külsőst. Banka Ferenc polgármester: Nem tudjuk kikerülni külsős bevonását, kell egy vállalkozó, aki az elektronikus munkanaplót vezeti és az ő irányításával, akár közfoglalkoztatottak is dolgozhatnak mellette. Számításokat még nem végeztünk. Szabó László alpolgármester: A bontott anyag használható lesz? Például a tűzoltók, amit már korábban is mondtak, hogy fel akarják újítani a tűzoltó őrszobát, ebben egyeztetni kellene, tehát ne adjuk oda senkinek, hasznosítsuk mi, ha lehetséges. Banka Ferenc polgármester: Ennek nem látom akadályát. Szabó László alpolgármester: A Waldorf iskola épületének hasznosításával kapcsolatban és úgy gondolom, elsősorban munkahely kialakításra kellene hasznosítani, vagy pályázat útján, vagy saját magunk járjunk utána. Lehetne belőle megfelelő felsőbb akarattal még talán iskola is újra, vagy a strandra, idegenforgalomra építve nyári tábort is lehetne kialakítani. Kertész Zoltán: Volt már korábban is próbálkozás a Szentandrás nevű településekkel csere üdülési programra, és továbbmenve lehetne ez más település vonatkozásában is. Banka Ferenc polgármester: Részemről is megfogalmazódott a tábor elindítás lehetősége, és információm szerint pályázati lehetőség erre jövő év őszétől várható. Kertész Zoltán: A két ülés közötti anyagban van szó fa kivágásról. Esetleg más részen van-e ilyen lehetőség, ugyanis a jó idő ellenére sok igény érkezik a bizottsághoz tűzifára. Banka Ferenc polgármester: Ott azért kerül rá sor, mert folyik a fa kitermelése és az út szélén elburjánzott cserjék kerülnek kivágásra, hogy a teherautók tudjanak közlekedni. 4 / 19

5 Kérem, aki a Regio-Kom társulás módosított társulási megállapodását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a módosítást 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 119/2014.(XII. 18.) HATÁROZATA: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról Jászszentandrás Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács november 26. napján hozott 23/2014.(XI.26.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. Út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására. A Képviselő-testület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére. Határidő: december 20. Felelős: Banka Ferenc polgármester Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - értesül. Banka Ferenc polgármester: Az önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározására vonatkozó határozati javaslatot kérem, aki el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a határozati javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. 5 / 19

6 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolást az alábbi megbontásban jóváhagyja: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakóépület építése Településfejlesztési projektek és támogatásuk Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Könyvtári szolgáltatások Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Iskolai intézményi étkeztetés Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 6 / 19

7 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2. A kormányzati funkciók a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013 (XI.11.) önkormányzati rendeletének 4. függelékét képezi. 3. A képviselő-testület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzsadattári nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás lefolytatására. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta Dávid Áron képviselő önálló indítványát. Dávid Áron: Írásban mindenki megkapta a centenáriumi megemlékezésre vonatkozó anyagot. Ezzel kapcsolatos gondolat, hogy van egy pályázati lehetőség az önkormányzatnak, amellyel fel tudnánk újítani, illetve szebbé tudnánk tenni az I. Világháborús szobrot, annak környezetét. Az eltelt időszakban kutatott hősi halottak nevét fel lehetne vésni az obeliszkre, vagy ha ez nem megoldható, akkor mellette elhelyezett táblán nevesíteni őket. Még utána kell járni annak is, hogy műemlékvédelem alatt áll-e a szobor, hiszen akkor a felújítását is ennek megfelelően kell megoldani. Január 15-ig lehet pályázatot benyújtani, vissza nem térítendő támogatásról van szó, melyet a pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatott. Májusban van olyan évforduló, amelyhez lehetne kötni az ünnepséget, de annyiban tehetnénk függővé a májust, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat kivitelezését követően kerüljön sor az ünnepségre, és akkor egy felújított szép szobor mellett lehetne a megemlékezést tartani. A pénzügyi bizottság javasolja a pályázat benyújtást, illetve a szakmai jellegű feladatok ellátásával engem bízott meg. Márkus Erika jegyző: A képviselőtestület döntése szükséges, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen. Amennyiben a megemlékezéssel is egyetért a testület, akkor tervezésre kerül a költségvetésben, illetve beépítésre kerülhet a évi programtervezetbe is. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki el tudja fogadni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, hogy ezt a pályázatot benyújtsuk, az előkészítő munka elinduljon, kézfelemeléssel jelezze. 7 / 19

8 A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 121/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában pályázat benyújtásra. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására pályázatot nyújt be Jászszentandrás Község központjában található Kisfaludi Strobl Zsigmond által alkotott I. világháborús emlékmű helyreállítására. 2. A tervezett helyreállítása bekerülési költsége maximum: Ft 3. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Dávid Áron képviselőt az emlékmű helyreállítás szakmai jellegű feladatainak ellátásával. 4. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestület felhatalmazza Banka Ferenc polgármestert a pályázat benyújtására. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Dávid Áron képviselő - értesül. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki a két ülés közötti anyag vonatkozásában az írásos anyagot, az itt elhangzottakkal kiegészítve jóváhagyólag tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 122/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: A két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a testület két ülése közötti időszakban az átruházott hatáskör gyakorlása során tett polgármesteri intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. Határozatról: 8 / 19

9 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül 2./ Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. Előadó: Márkus Erika jegyző /Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Márkus Erika jegyző: Jövő év januártól nagyban változik a közétkeztetéssel kapcsolatos jogszabályi előírás. A napközi konyha üzemeltetője ennek kapcsán két nap próbafőzést tartott, melyet követően az óvodából, iskolából a pedagógusokkal együttesen megbeszélést tartottak, levonva a konzekvenciákat, illetve, hogy mi az elfogadható, mi nem. Az iskolások esetében a mennyiség kevésnek bizonyult, éhesek maradtak, de valamilyen arany középutat próbálnak kialakítani, hogy a gyerekeknek is megfelelő legyen, a szülők is elfogadják, elegendő legyen a mennyiség, a minőség, és a törvénynek is megfeleljen. Folyamatos lesz az ezzel kapcsolatos konzultáció, miután most kerül bevezetésre, biztosra vehető, hogy nem lesz minden gyermeknek kedvére való. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az előterjesztést. Dávid Áron: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását azzal a módosítással, hogy a közétkeztetés értékállandóságának megőrzése érdekében évre 2,5 %-os nyersanyagnorma emelést javasol az 5 %-kal szemben, amelyet az Ozirisz Kft javasolt. Szabó László alpolgármester: A közétkeztetés tekintetében úgy gondolom, vidéken, - nálunk is - felsőbb utasításra nem fog megoldódni ez a kérdés. Az étel nem lesz igazán egészségesebb, a gyerekek sem lesznek egészségesebbek, ez csak egy dolog, hogy ezzel az étkeztetési formával a gyerekek másként fognak majd hozzáállni, jobban fognak majd sportolni, szerintem nem ehhez kellett volna hozzányúlni, az étkeztetés nem fogja ezt megoldani, amit ők szeretnének, - ez így felsőbb utasításra nem fog menni. A gyerekek ezekhez az ételekhez nem szoktak hozzá, majd a gyakorlatban fog kiderülni, - szerintem is sok étel nem kerül elfogyasztásra, dobják ki az ételeket, amiket nem esznek meg. Megvárnám azt az időszakot, amikor ez a gyakorlatban is meg tud valósulni, nem csak próbálkozunk, hogy próbaétkeztetés, próbafőzés, amikor ez tényleg kiforrja magát és arra az időszakra én nem is engedném, hogy emeljék a díjat. Banka Ferenc polgármester: Az tény, hogy nekem annyi rálátásom sincs a konyhára, mint egy hölgynek, aki ténylegesen foglalkozik ezzel a dologgal, de kétségtelen, hogy nem lesz egyszerű az új étkezési forma elfogadása. Részemről tudom támogatni a Pénzügyi és 9 / 19

10 Településfejlesztési Bizottság javaslatát a 2,5 %-os nyersanyagnorma emelést az 5 %-kal szemben. A rendelet 1 számú melléklete tartalmazza a művelődési ház, sportpálya használatának szabályozását. Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén hangzott el, hogy Jámbor Lajos kupát akarnak tartani, amelyről szeretnék többet megtudni. Kertész Zoltán: Erről Kozma Képviselő Úr tudna tájékoztatást adni. Kozma István: Igen, bizottsági ülésen esett szó arról, hogy labdarúgás sportágban gondoltuk tartani, melyhez százezer forintos támogatásra lenne szükség, amelyből biztosítanánk a kupát, díjakat, terembérlet díját, egyéb költségeket. Erről fog kapni a testület a januári ülésre egy konkrét leírást, hogy mire lehetne ezt a pénzt költeni, de most csak kérdésként merült fel, hogy ezt az elképzelést a testület támogatja, vagy nem. Banka Ferenc polgármester: A művelődési ház, sportpálya ingyenes igénybevétele biztosított a civilszervezeteknek, a sportcsarnok igénybe vételét illetően azonban egyeztetni kell az iskolával, amely egy pici problémát jelent. Jelenleg az 1 számú mellékletben szerepel a Szentandrási Öregfiúk, Sportot kedvelő fiatalok, Jászszentandrási Sport Egyesület, amely szinte egyet jelent. Kozma István: Ez tényleg így van, illetve még külön szerepel a Női torna, de ezek szinte ugyanazt a kört takarják. Banka Ferenc polgármester: Kérdésem Kozma Úrhoz, hogy a Jászszentandrási Sport Egyesület működik? Kozma István: Igen, működik, személyi változás miatt kell a bíróságra benyújtani, ugyanis két személy távozik a tagságból. Banka Ferenc polgármester: Megnéztem, és az NAV honlapján még nem szerepel. Kozma István: Ott nem, így van. Banka Ferenc polgármester: Végül is négy éve, hogy nem szerepel. Kozma István: Másfél éve, decemberben jöttünk össze és januártól volt ilyen. 10 / 19

11 Banka Ferenc polgármester: Amikortól felmerült az egyesület léte, azóta nincs bejegyezve. Kozma István: Így van, hat alkalommal próbáltuk bejegyeztetni, a hetedik alkalom most volt augusztusban, viszont két tag kilépett, így most kezdhetjük az egészet újra. Banka Ferenc polgármester: A Szentandrási Öregfiúk, a Sportot kedvelő fiatalok, Egyéb helyi sport szerveződések, Jászszentandrási Sport Egyesület esetében mi maradjon meg a kedvezményezettek listáján? Márkus Erika jegyző: A Jászszentandrási Sport Egyesület akkor lefed néhány szerveződést, illetve még ott van a birkózás. Banka Ferenc polgármester: Akkor ki maradjon? A Szentandrási Öregfiúkat, Sportot kedvelő fiatalokat, Egyéb helyi sport szerveződéseket, a Waldorf Iskolát ki lehet venni. Akkor a Jámbor Lajos kupát illetően várjuk az írásos anyagot. Nagy László bizottsági tag: Én azt gondolom, ha az egyesület nincs bejegyezve, akkor ne dolgozzanak a költségvetéssel, hiszen pénzt nem lehet adni nekik. Kozma István: Végül is most nem kért senki, semmit, a kupát a bizottság szervezné. Banka Ferenc polgármester: Akkor maradjunk abban, hogy az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság beadványát januárban tárgyaljuk. Viszont akkor az 1 számu mellékletből javaslom törölni a Szentandrási Öregfiúk, a Sportot kedvelő fiatalok, és a Waldorf Iskola kedvezményezetteket. Kérem, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával ért egyet, miszerint a közétkeztetésnél a nyersanyagnorma emelés 2,5 %-os legyen, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 1 NEM ellenében 6 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az elhangzott módosítással az írásos rendelettervezetet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11 / 19

12 15/2014.(XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díja: Nyersanyag ÁFA Egyéb költs. Térítési Norma /rezsi/ díj Nyers.a.norm. 70 %-a Óvoda Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Iskola Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen: Menza Alkalmazottak Szoc. Étkezés (1) Szociális alapszolgáltatás térítési díjait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A tanyagondnoki szolgáltatásért fizetendő térítési díjak: a./ árubeszerzés és szállítás esetén: - intézmények esetében a szolgálat igénybevételével járó önköltség térítése. b./ személyszállítás: ba./ egészségügyi ellátással kapcsolatos szállítás, a mozgásában jelentősen korlátozott személyek esetében, ha az egészségügyi szállító szolgálat kapacitásának hiányában a szállítás nem biztosítható, külön polgármesteri engedéllyel 100,- Ft/km, bb./egyéb szállítás esetén /buszjárat, temetés, kirándulás, sport/ Ft/km. 12 / 19

13 3. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjára a lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel két díjtételt állapít meg az Önkormányzat a következők szerint: 1/ Ft/m2/hó (összkomfortos) 4. A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja: Ft/m2/hó 5. A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogokért fizetendő díj: Egyes sírhely Díszsírhely Ft I. osztály Ft II. osztály Ft Kettes sírhely Az osztálynak megfelelő díj kétszerese Urnasírhely Az adott sírhely díjtételének 50 %-a. Urnafülke Ft 6. Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban a termek bérleti díja: (1)Alkalmanként: Nyár Tél Nagyterem: Első óra üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Második óra üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Minden további megkezdett óra üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Első óra egyéb célra Ft+áfa Ft+áfa Második óra egyéb célra Ft+áfa Ft+áfa Minden további megkezdett óra egyéb célra Ft +áfa Ft+áfa (2) Zárt előtér: üzleti célra Ft+áfa Ft+áfa Egyéb célra Ft+áfa Ft+áfa (3) Klubszobák: Ft+áfa Ft+áfa (4) A bérlet díja időszakosan változik, május 1-től - szeptember 30-ig nyári, október 1-től április 30-ig téli díjtétel kerül alkalmazásra. (5) Családi, egyéb rendezvény: Ft+áfa/alkalom+rezsi költség 7. A Művelődési Ház szolgáltatási, egyéb díja bruttó: (1) Internet használat: 13 / 19

14 Megnevezés Internet használat (2) Fénymásolás, nyomtatás: A/4 oldal A/4 lap A/3 oldal A/3 lap Fénymásolás: Nyomtatás Fekete-fehér Színes Diák ingyenes Ft Ft/oldal Felnőtt 15.- Ft/perc (3) Könyvtár beiratkozási díj: - 18 év alattiak: ingyenes - 18 év feletti diák: Ft/év - nyugdíjasoknak: Ft/év - Felnőtteknek: Ft/év - 70 éven felüliek: ingyenes (4) Könyvtár eseti igénybevételi díj: - Felnőtteknek Ft/alkalom 8. Az önkormányzat Mötv ban meghatározott feladatai ellátásához kapcsolódó használathoz az önkormányzat által támogatott önszerveződések, énekkarok, nyugdíjas klubok, egyesületek sport, tűzoltó önkormányzat által fenntartott közművelődési és sport intézményt Művelődési ház, sportpálya kivéve a pénzdíjas rendezvényeket, az 1. számu melléklet szerinti jogosultak heti egy alkalommal, minimum 10 fővel 2 órára ingyen igénybe venni, az ezen felüli órák igénybevétele térítés ellenében történhet. 9. (1) Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló bérlemények díja 2014 évben: 1. garázsbérlet Ft/hó + Áfa 2. Rendőr őrszoba - iroda Ft/m2/év + Áfa - tüzelőtároló Ft/m2/év + Áfa 3. Mártirok út 7. /napk.konyha/ Ft/hó + Áfa 4. Waldorf Iskola /Rákóczi 78./ Ft/év / Ft/év/terem +Áfa 5. Műv. Ház olvasószoba /Mné Dr. Gulyás Éva/ Ft/év + Áfa (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bérlemények díja évente emelkedik a bérleti szerződésben meghatározott, azaz a KSH által nyilvánosságra hozott inflációs rátával. 10. Az önkormányzat tulajdonát képező földingatlanok bérleti díja: 1. Szivárvány út (300 m2) 2014 évben Ft/hó + Áfa /9. Hrsz. /TELENOR toronyhely / 2014 évben Ft/év + Áfa 3. Vodafone torony 2014 évben Ft/év + Áfa 14 / 19

15 A bérleti díj évente emelkedik a bérleti szerződésben meghatározott mértékkel. 4. szántó művelési ágú földterületek és üres belterületi telkek 3,00 Ft/m2 + Áfa a./ 618 hrsz b./ 452 hrsz Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet január 01-én lép hatályba. (2) A hatályba lépéssel egyidejűleg az Önkormányzat által megállapítandó térítési, bérleti, szolgáltatási és egyéb díjak összegéről szóló 17/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet hatályát veszti / Napirendi pont: Tárgy: Javaslat az önkormányzati Képviselőtestület évi munkaprogramjára Előadó: Márkus Erika jegyző /Javaslat a jegyzőkönyv melléklete./ Márkus Erika jegyző: A képviselőtestület munkaprogramját összeállítottuk, vannak napirendi pontok, amelyeket meghatározott időpontban kell tárgyalni, ezeket a kötelező napirendeket betettük. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetőjétől érkezett kérelem, miszerint a évben is szeretnének beszámolni és lehetőség szerint akkor, amikor a rendőrség is, tehát februárra javaslom betenni a beszámolót napirendi pontként. Banka Ferenc polgármester: Kérdezem van-e más javaslat? Miután nincs, akkor kérem, aki Jegyző Asszony javaslatával egyetért, hogy február 26-ára 4. napirendként kerüljön felvételre a Katasztrófavédelem beszámolója, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az elhangzott módosítással a évi munkaprogramra tett javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15 / 19

16 123/2014. (XII.18.) HATÁROZATA: A évi MUNKAPROGRAM jóváhagyására. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzati Képviselőtestülete a évi munkaprogramját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. Ezzel egy időben a évi munkaprogram jóváhagyásáról szóló 140/2013./XII.19./ számu önkormányzati határozat hatályát veszti. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. 4./ Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés Alapítvány elnökének és tagjainak megválasztására. Előadó: Banka Ferenc polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Az előterjesztést írásban megkapták képviselőtársaim. Alapítványunk tagjai kinyilatkozták azon szándékukat, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt, nem tudják ellátni a kuratóriumi tagsággal együtt járó feladatokat, ezért lemondanak tagságukról. A Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása a kuratórium megbízásával azonos időtartamban történik, ezért ők is úgy foglaltak állást, hogy a megbízásról lemondanak és akkor az új időtartam szerint vállalják a felügyelő bizottsági tagságot. A kuratórium elnöki teendőinek ellátását Balassa Elemérné vállalta, illetve a további tagok is kinyilatkozták, hogy vállalják. Az önkormányzat Ügyvédjével egyeztetve az volt a javaslata, mivel jelenleg be van adva a bírósághoz a jogszabályi változásnak megfelelő közhasznú társaságként történő nyilvántartásba vételi kérelem, - amelyet május 31-ig kellett megtenni -, de még visszajelzést erre vonatkozóan nem kaptunk, ha ez megérkezik, akkortól legyen hatályos az önkormányzat ezen határozata. Kertész Zoltán: Az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja, és bízik abban, hogy az új kuratórium aktívabban fog működni, az önkormányzat, illetve a falu lakosságának megelégedésére. Banka Ferenc polgármester: További vélemény, kérdés? Kérem, - miután további vélemény, kérdés nem hangzott el, - aki egyetért azzal, hogy a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratóriumának lemondását elfogadjuk, amely hatályba akkor lép, 16 / 19

17 amikor megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő személyek kuratórium tagjává történő megválasztásával egyetért, amely hatályba akkor lép, ha megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága lemondását elfogadjuk, amely hatályba akkor lép, amikor megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja. Banka Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének Szabóné Tóth Erika, tagjának Márkus Erika, Kovács Zoltán személyeket megválasszuk, amely hatályba akkor lép, amikor megkapjuk a Bíróság közhasznúsággal kapcsolatos állásfoglalását kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a javaslatot 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 124/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagjai lemondásának elfogadására, új tagok kijelölésére. 1. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratórium és Felügyelő Bizottság alábbi tagjainak megbízatásukról történő lemondását elfogadja: Kuratórium elnöke: Guba Bernadett /an. Farkas Edit, szül. Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Petőfi út 46./ Kuratórium titkára: Kelemenné Kurta Margit /an. Csikós Margit, szül: Gyula, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Rózsa út 47./ Kuratórium tagjai: Kerekné Jezsoviczki Edit /an.: Kerek Márta, szül: Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Váci Mihály út 21./ 17 / 19

18 Csoszor Béláné/ln. Torba Magdolna, an. Sós Magdolna, szül: Jászszentandrás, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Dudás út 10./ Kovácsné Petrovics Andrea /an. Polyák Terézia, szül: Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Felszabadulás út 44./ Felügyelő Bizottság elnöke: Szabóné Tóth Erika /an. Visztra Mária, szül: Tiszafüred, lakcím: 5137 Jászkisér, Fő út 55./ Felügyelő Bizottság tagjai: Márkus Erika /an. Tolmács Piroska, szül: Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Haladás út 1/1./ Kovács Zoltán /an. Juni Ilona, szül: Heves, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Haladás út 14./ 2. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány Kuratórium és Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki az alapító okiratban foglalt időtartamra: Kuratórium elnöke: Balassa Elemér Zoltánné /ln. Fodor Margit, an. Nagy Magdolna, szül. Heves lakcím: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 129../ Kuratórium titkára: Kuratórium tagjai: Oláhné Nagy Brigitta /ln. Nagy Brigitta, an. Tajti Ibolya Anna, szül: Szolnok, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Rózsa út 47./ Dudásné Lombardova Peneva Nadja /ln.: Lombardova Peneva Nadja, an.: Damjanova Ilieva Elka, szül: Szinapovo, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Dudás út 29./ Csoszor Béláné/ln. Torba Magdolna, an. Sós Magdolna, szül: Jászszentandrás, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Dudás út 10./ Kovácsné Petrovics Andrea /ln. Petrovics Andrea, an. Polyák Terézia, szül: Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Szabadság út 44./ Felügyelő Bizottság elnöke: Szabóné Tóth Erika /ln. Tóth Erika, an. Visztra Mária, szül: Tiszafüred, lakcím: 5137 Jászkisér, Fő út 55./ Felügyelő Bizottság tagjai: Márkus Erika /ln. Márkus Erika, an. Tolmács Piroska, szül: Jászberény, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Haladás út 1/1./ Kovács Zoltán /szn. Kovács Zoltán, an. Juni Ilona, szül: Heves, lakcím: 5136 Jászszentandrás, Jókai út 3./ 18 / 19

19 3. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a határozat 1-2. pontja hatályba akkor lép, ha a Szolnoki Törvényszék megküldi a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány vonatkozásában a jogszabályi változásnak megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos végzését. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző 3./ Kuratórium, Felügyelő Bizottság Tagja - értesül. 5./ Napirendi pont: Tárgy: Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve. Előadó: Márkus Erika jegyző /Tervezet a jegyzőkönyv melléklete./ Banka Ferenc polgármester: Irásban megkapták képviselőtársaim az anyagot, kérdezem van-e kérdés, vélemény? Kérem, - miután kérdés, vélemény nem hangzott el, - aki a belső ellenőrzési tervet el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselőtestület a tervet 7 IGEN szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 125/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervére. Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászszentandrás Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határozatról: 1./ Banka Ferenc polgármester 2./ Márkus Erika jegyző - értesül. Banka Ferenc polgármester: A megjelenést köszönöm és az ülést bezárom. Kmf. /: BANKA FERENC :/ /: MÁRKUS ERIKA :/ polgármester jegyző 19 / 19

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-irendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására.

10/ /2014. (X.21.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tagjainak megválasztására. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 10/2014. 2014. október 21-én megtartott ALAKULÓ ülése jegyzőkönyve, határozatainak mutatója. 88/2014.(X.21.) HATÁROZATA: Az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET)

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására. Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jegyzője 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. sz. előterjesztés../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 27-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sápi András intézményi referens Véleményező

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. J

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben