Tartalom KÖSZÖNTÔ MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL... 4 2. HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6"

Átírás

1 Tartalom KÖSZÖNTÔ MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN ÚJRA A KULTÚRÁÉ LESZ A BELEZNAY-KASTÉLY FONTOS ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÉRT AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB IRODASZERRAKTÁRA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT ELÉBE MENNEK A VÁLTOZÁSOKNAK SZAKMÁT ADNAK A RÁSZORULÓ FIATALOKNAK MEGSZABADULNAK A LAKÓK A MÉRGEZÔ AZBESZTTÔL VILÁGOS VÁROS, KISEBB KÖLTSÉGEK PANORÁMA-KERÉKPÁRÚT ÉPÜL A DUNA MENTÉN ÚJ KÖRNYEZETBEN AZ ESÉLYEGYENLÔSÉGÉRT

2 TISZTELT OLVASÓ! A magyar pályázók szorgalmának köszönhetôen több mint 1700 magyar városban és községben valósul meg az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott fejlesztés. Minden második településen készül, vagy már el is készült olyan program, beruházás, amely az Európai Unió és a magyar adófizetôk támogatásával hozzájárul jobb, európai minôségû életfeltételeink megteremtéséhez. Több mint 14 ezren nyertek 2006 márciusának végéig az I. Nemzeti Fejlesztési Terv különféle pályázatain. Ezek európai mércével mérve is sikeres, példaértékû fejlesztési programok! Pályázóink érdeklôdésének, tehetségének és kitartó munkájának köszönhetôen 630 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás már a tagság elsô két évében gazdára talált. Ez pedig a 2006 végéig elosztható, teljes keret több mint kilenctizede! Hatezer sikeres pályázó bankszámlájára pedig márciusig megérkezett összesen 160 milliárd forint fejlesztési célú támogatás. Eddig 40 ezer új munkahely létrejöttéhez és 110 ezer munkahely megtartásához, vagyis 150 ezer család biztos megélhetéséhez járultak hozzá az Európai Unió támogatásával a magyar vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek programjai. Utak, iskolák épülnek szerte az országban, fejlesztenek, bôvítenek és versenyképesebbé válnak vállalkozásaink, napról napra lesznek élhetôbbek a településeink. Az európai uniós társfinanszírozású fejlesztések a Közép-magyarországi Régióban is éreztetik a hatásukat. A fôvárosban és Pest megyében több mint 4 ezer 200 sikeres pályázó eddig mintegy 150 milliárd forint fejlesztési forrást nyert a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatain. Hatalmas összeg ez, olyan fontos fejlesztések, beruházások százait téve lehetôvé, mint amilyenek ebben a kiadványban is megtalálhatók. Több uniós tagországot megelôztünk az uniós források felhasználásában. Bebizonyítottuk: pályázóink szorgalmának eredményeként, az itt is olvasható programoknak köszönhetôen képesek vagyunk élni a tagság nyújtotta lehetôségekkel! Elért eredményeink biztatást jelentenek, hogy képesek leszünk a 2007-tôl a mostani háromszorosára növekvô uniós támogatások hatékony felhasználására. Magyarország mára sikeres, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Budapest, április Dr. Szaló Péter a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke 3

3 Minôségi tejtermelés uniós segítséggel A Vácott mûködô Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. egy AVOP-pályázat segítségével, 188 millió forintos beruházás részeként komoly újításokat vezetett be eszközeiben és a tejtermékek gyártásához szükséges berendezéseiben. A Naszálytej jogelôdje már a hetvenes évek óta jelen van a piacon, mint Közép-Magyarország egyik jelentôs tejfeldolgozó üzeme. A száz százalékban magyar tulajdonú cég stratégiájának alapja az egészséges táplálkozást elôsegítô, sôt különleges igényeket kielégítô termékek gyártása, amelyre folyamatos gyártmányfejlesztéssel törekszik, úttörô szerepet vállalva a bioélelmiszerek elterjesztésében is. Nemrég még cégünk sem tudta megfelelô körülmények között tárolni a csomagolóanyagokat, ezért részben pályázati forrásokból építettünk egy majdnem 600 négyzetméteres, állványozható csomagolóanyag-raktárt, amely 28 millió forintba került mondta Kuk Titus, a részvénytársaság vezérigazgatóhelyettese. Szüksége volt a vállalatnak egy olyan pasztörizáló berendezésre is, amely megfelel az uniós normáknak. A tejkezelés so- Pályázatok nélkül nem lehet versenyképesnek maradni a piacon. KUK TITUS 4

4 rán a nyomás- és hômérsékletviszonyokat folyamatosan ellenôrizni és elektronikusan rögzíteni szükséges. Így lehet biztosítani a nyerstej és a pasztôrözött tej megbízható szétválasztását. A 180 fôt foglalkoztató cég ipari padlótisztító berendezést, továbbá egy önürítôs tejfölözô berendezést is vásárolt az élômunka kímélésére és a nagyobb technológiai biztonság elérésére. Laboratóriumi eszközöket is vásároltunk. Többek között egy automata vízdesztillálót, hogy a különbözô labormunkákhoz helyben legyen. Fontos beruházás volt annak a komplex automata adatgyûjtô rendszernek a beszerelése is, amely méri és regisztrálja a tárolóknak, az érlelôknek, hûtôraktáraknak a hômérsékletét mondta Kuk Titus. Hátravan még egy tejcsomagoló berendezés beszerzése, a hûtôraktár bôvítése, illetve egy automata tisztítórendszer, amely a technológiai berendezéseinket mossa ki és fertôtleníti. A cégvezetô tapasztalatai szerint túl azon, hogy rugalmasabbá kell tenni a pályázati rendszert, a pályázóknak is meg kell érteniük, hogy milyen szigorú formai, tartalmi követelményei vannak a pályázatírásnak, valamint azt, hogy a pályázatok nélkül gyakorlatilag nem lehet versenyképesnek maradni ezen a piacon. Magyarországon a nagymérvû import megjelenésével drasztikus mértékben romlottak a piaci viszonyok a tejiparban. Cégünk egy közepes tejipari vállalkozás, tudjuk és beláttuk, hogy ilyen típusú pályázatok nélkül nem tudnánk túlélni a tôkeerôs, multinacionális cégek között zajló uniós versenyt véli a szakember. VÁC EU- és hazai támogatás: 75 millió forint Projekt összköltsége: 188 millió forint A projekt befejezése: augusztus 31. Fejlesztés helyszíne: Vác 5

5 Hosszú távra terveznek az abonyi gazdaságban Korszerû mezôgazdasági gépeket vásárolt európai uniós fejlesztési pénzbôl az Abonyi Mezôgazdasági Részvénytársaság, amely a gépesítés és más beruházások révén nemzetközi mércével mérve is korszerû agrárvállalkozássá nôtte ki magát. Az Abonyi Mezôgazdasági Rt júniusa óta mûködik részvénytársaság formájában. Tevékenységi köre továbbra is a növénytermesztés és az állattenyésztés maradt. A növénytermelési ágazaton belül fôleg búza, árpa, kukorica, napraforgó és némi cukorrépa termesztése folyik. Fontos kiemelni, hogy e tevékenységeket egyre jövedelmezôbben végzi a társaság. Már a év minimális nyereséget hozott, ám Olyan beruházásokat tervezünk, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi és az állatjóléti elôírásoknak. VISZLAI BÉLA óta folyamatosan növekszik az eredményünk, amely 2005 végén 160 millió forint volt. A vállalkozás a következô öt évre évi millió forint közötti eredménnyel számol mondta Viszlai Béla agrármérnök, a részvénytársaság igazgatóságának elnöke. A termelés kiszámíthatóságát és tervezhetôséget biztosítja a földbérleti szerzôdések hosszabb távra általában tíz évre történô megkötése. A társaságnak megvan a lehetôsége arra is, hogy terményei és termékei értékesítésére mindig a legkedvezôbb árajánlatot fogadja el. A termeléshez szükséges megfelelô minôségû vetômagot, mûtrágyát, növényvédô szereket folyamatosan biztosítani tudja a társaság. Mindezt nagyban elôsegítette az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program pályázatán nyert csaknem 71 millió forint, amelyet saját forrásból további 100 millióval kiegészítve a társaság korszerû erô- és munkagépeket tudott vásárolni. Az állattenyésztési ágazat is kiemelten fontos a társaság számára, mivel a megtermelt tej értékesítésébôl itt képzôdik rendszeresen a napi likviditást biztosító bevétel, tehát a tej a napi jövedelem. Az állattenyésztésben elôtérbe kerültek az állatjólét szempontjai, az állattartási követelményeknek megfelelô fejlesztések megvalósítása. Ennek jegyében korábbi pályázatokkal sikerült felújítani a telepet, korszerûsíteni a fejôházat és megépíteni két szálastakarmány-tárolót. A tejtermelésben a minôségi tej nyerése a célunk. Ehhez rendelkezésre áll az állatok számára szükséges, megfelelô

6 összetételû és mennyiségû takarmány, amit magunk állítunk elô, és csak a szükséges kiegészítôket vásároljuk meg mondta Viszlai Béla. Az Abonyi Mezôgazdasági Rt. minôségre való törekvését bizonyítja, hogy a cég megszerezte ISO 9001:2000 minôségbiztosítási tanúsítványt. A vállalkozás jelenleg 142 fôt foglalkoztat. Szakmai kérdésekben a társaságot irányító menedzsment dönt, amelynek tagjai egyben az igazgatóság tagjai is. A tulajdonosok hosszú távú gazdálkodási koncepciójára jellemzô, hogy az eredményt nem osztják ki osztalék formájában, hanem a társaság vagyonát növelik vele. A társaság a jövôben mind az állattenyésztésben, mind a növénytermesztésben olyan beruházásokat tervez, olyan gépvásárlásokat akar végrehajtani, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi, állatjóléti, állattartási elôírásoknak. A fejlesztésekre azért is szükség van, hogy javuljon a vállalkozás jövedelmezôsége, és a költségek csökkenése révén is nôjön a mûködés eredményessége. Az új erô- és munkagépek beszerzése is a költségek csökkenésével járt, mivel csökkentek a javításokra és az üzemanyag-felhasználásra fordított költségek. A korszerûbb gépek hozzájárultak a termelés minôségi növeléséhez, ezáltal a gazdaságosabb termeléshez. ABONY EU- és hazai támogatás összege: 71 millió forint Projekt összköltsége: 170 millió forint Projekt befejezésének dátuma: december 31. Fejlesztés helyszíne: Abony 7

7 Újra a kultúráé lesz a Beleznay-kastély Hamarosan újra a régi pompájában láthatjuk a Beleznaykastélyt. Bugyi község legrégibb építészeti emléke az a barokk kúria, amelyet Beleznay János Mária Terézia egykori tábornoka építetett az 1730-as években. Az átépítések és a bontások miatt eredeti jellegzetességét mára szinte teljesen elvesztette, de a település önkormányzata mindent elkövetett azért, hogy egykori arculatát visszanyerje az épület. A három út keresztezôdésében álló, csillag alakú, már a korabeli iratokban is kisvárosiasnak nevezett fôtéren található a Beleznay-kastély mellett, a községháza szomszédságában a A jobb sorsra érdemes kastély felújítására eddig nem volt forrásunk. SZATMÁRI BENÔ 8 két templom, a Szent Adalbert tiszteletére szentelt római katolikus (1761-ben épült), illetve a református templom (1783-ból). A tér, amelynek összes épületét valamilyen mértékben felújították, összességében rendezett, hangulatos, de a jobb sorsra érdemes kastély felújítására eddig nem volt forrásunk tudtuk a település a polgármestertôl. A külsô homlokzati felújítása, vagyis a Beleznay-kastély településközpontba illesztése a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Programja keretében valósulhat meg. A település valamivel több mint 48 millió forint uniós pályázati forrást használhat fel a 64 milliós összköltségû beruházáshoz. A különbözet nagy részét pedig a Belügyminisztérium pályázati önerô-alapjából tudja finanszírozni Bugyi önkormányzata. Beleznay János fia szintén tábornoki rangot viselt. Nevét az egyház- és irodalomtörténeti mûvek is jegyzik. A királynô bizalmasaként szeptember 12-én a bugyi Beleznaykastélyban országos református konferenciát tartott egy fôkonzisztórium létrehozása céljából, amelynek világi elnöke ô, titkára pedig az általa patronált testôríró, Bessenyei György lett. A fiú, Beleznay Miklós és felesége, Podmaniczky Anna Mária a kor nagy mecénásai közé tartozott. Támogatta a sárospataki konviktus építését, melynek hálaadó küldöttségében a diák Kazinczy Ferenc is részt vett. A többször átépített U-alakú, barokk Beleznay-kúria falán mindkét író emléktáblát kapott.

8 A mesterek a kivitelezési szerzôdés aláírása után már javában dolgoznak a kastély külsô felújításán mondja Szatmári Benô. Jelenleg a korhû utánzatú nyílászárókat készíttetjük el. Korábban, évtizedeken keresztül Áfész-üzletek voltak a kastélyban, elavult, csúnya portálüvegezéssel és redônyözéssel. Ezeket építjük most át. A kastély utca felôli részét díszes attikafal is díszíti, ennek a felújítását is elvégzik a kivitelezôk, a tervek szerint június 30-ig. A nyílászárók felújítása belsô átalakítást is jelent, de ez már nem része a pályázatnak. Ezzel együtt változik a kastély funkciója is. Az önkormányzat már kiszervezte az üzletet is, így nem lesz akadálya annak, hogy ide költöztessék a jelenleg rossz állagú épületben lévô könyvtárat és mûvelôdési házat. A belsô átalakításra is megpróbálnak uniós forrásokat szerezni. A fôtéri kulturális központra biztosan lesz igény az e téren is nagy múltú községben, ahol a XVIII-XIX. század fordulóján, a felvilágosult és irodalompártoló földesúr kastélyában többször vendégeskedett Bessenyei György és Kazinczy Ferenc is. Ma pedig több országos hírû mûvészeti csoport mûködik a községben: népdal-, népzenei és néptánccsoport, amelyek évente többször rendeznek bemutatót. A településnek nem volt semmilyen nehézsége a pályázati szakaszban, a polgármester szerint nagyon jó csapat dolgozott a pályázaton, amelyet egy helyi pályázatíró cég készített el, és a terveket is helyi, a kastélyt jól ismerô építészvállalkozás készítette el. BUGYI EU- és hazai támogatás: 48 millió forint Projekt összköltsége: 64 millió forint Projekt befejezésének dátuma: június 30. Fejlesztés helyszíne: Bugyi 9

9 Fontos orvosbiológiai kutatások az egészségért A jövô gyógyászatának egyik legígéretesebb területe a sejtterápia, az ôssejtek alkalmazása. Bizonyos fejlôdési irányokba még nem vagy csak kevéssé elkötelezett sejtek szaporításával és fejlôdésük irányításával számos betegség válhat kezelhetôvé és gyógyíthatóvá. Az Országos Gyógyintézeti Központ Diószegi úti telephelyén 2005 márciusa óta folyik a kutatómunka. A kutatórészleg vezetôje nemzetközi hírû szaktekintély, dr. Sarkadi Balázs, a biológiatudomány doktora, a Haematológiai és Immunológiai Intézet vezetô fôorvosa. Az intézetben mûködô, tíz kutató szervezet által kialakított HumánBiotech Kooperációs Kutatási Központ (KKK) tavaly nyert a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázatán, amely négyszázmillió forint uniós forráshoz juttatja a tudományos együttmûködôket. Az elnyert támogatás mellé ugyanennyi önrészt is fel kellett mutatni, tehát összesen 800 millió forintból gazdálkodhat a KKK, amely szigetsejt- és ôssejt-laboratóriumot mûködtet, továbbá köldökzsinór-vérbankot tart fenn. A köldökzsinór-vérbank területén mintegy három éve folynak kutatások, de most próbálják kiszélesíteni, üzleti alapokra helyezni, nagyobb tömegeket érintôvé tenni ezt a tevékenységet. A pályázat egyelôre három évre szól, de úgy tudják, hogy még két hároméves ciklusban lehet pályázni hasonló feltéte- Új lehetôségek nyílnak meg a betegek elôtt például a cukorbetegség gyógyításában. DR. SARKADI BALÁZS 10

10 lek mellett, így összesen kilenc év állhat rendelkezésükre ahhoz, hogy igazán modern, európai színvonalú, komoly nemzetközi eredményeket produkálni képes intézményrendszert alakítsanak ki. Nagyon jók a kapcsolataik a különbözô biotechnológiai cégekkel, szándéknyilatkozatuk szerint ugyancsak tevékenyen részt vennének a további ciklusok fejlesztéseiben is. A pályázat elôkészítésben komoly fennakadás nem volt, csak abban voltak problémák, hogy megtalálják azokat a társ kutatócsoportokat, amelyek a magas szakmai színvonal mellett tôkeerôsek is. Végül sikerült létrehozni a HumánBiotech KKK-t. Igen nagy jelentôségû ez a projekt mondja az intézet vezetô fôorvosa. Az új lehetôségek kidolgozásával az úgynevezett helyreállító orvoslásban a különbözô sejteket, ôssejteket, más szervezetbôl kivett sejteket lehet alkalmazni arra, hogy helyreállítsunk károsodott funkciókat. Erre szervezôdött most egy összetett tudományos csoport, amely a szervátültetés és a szövetátültetés hátterét teremti meg. Ehhez fejlesztjük a szövettipizáló diagnosztikát, a köldökzsinór-vérbankot, amely kutatást és egészségügyi szolgáltatást egyaránt végezne. Emellett szintén a szervátültetéshez a transzplantációs klinikával együtt szigetsejt-átültetést dolgozunk ki, ami a cukorbetegség gyógyításában lesz fontos. Elindul az embrionálisôssejt-laboratórium, emellett fejlesztjük a génterápiás kísérleti laboratóriumot is. Új lehetôségek nyílnak meg a betegek elôtt, például a cukorbetegség gyógyításában a hasnyálmirigy-szigetek átültetésére. Ez olyan gyógyító módszer, amelyet a transzplantációs klinikán végeznek kísérleti fázisban; jelenleg is olyan készítményeket állítanak elô, amelyeket be tudnak majd ültetni. A technológiát behozzák, kiépítik a labort, kifejlesztik a technológiai hátteret, amely Magyarország regionális centrumként mûködhet ebben a gyógymódban. Ugyancsak jó példa a májsejtátültetés. Nem egész májat ültetnek át fôleg gyermekeknél, hanem csak néhány sejtet szétválasztva, átültetve, hogy új májszövet alakuljon ki. A világban ez már kipróbált technológia, de itthon is meg szeretnék valósítani és sikeresen alkalmazni. A köldökvérbank már elindította szolgáltatását: csontvelôátültetéshez köldökvért is lehet használni. Ehhez szeretnének gyógyászati célú bankot létrehozni. Az intézet tervei között szerepel, hogy a jövôben inkubátorházat hoz létre a HumánBiotech-projektben részt vevô szervezetekkel közösen. BUDAPEST EU- és hazai támogatás: 400 millió forint Projekt összköltsége: 800 millió forint Projekt befejezésének dátuma: március 1. Fejlesztés helyszíne: Budapest 11

11 Az ország legmodernebb irodaszerraktára A Miller és Morrison Kft. a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) támogatásával építette fel Dunakeszi határában azt a logisztikai központot, amelyet méltán nevezhetünk Magyarország legmodernebb irodaszerraktárának. A beruházás részeként készült el egy 3 ezer 810 négyzetméteres, 9 méter hasznos belmagasságú raktár, valamint egy 1450 négyzetméteres bemutató- és ügyféltér a hozzá kapcsolódó kiszolgáló irodákkal. Történetünk azzal kezdôdik, hogy alapítása után a Miller és Morrison Kft. különbözô ingatlanokat vásárolt és adott bérbe más cégeknek, vagyis korábban ingatlanok bérbeadásával foglalkoztunk emlékszik vissza a kezdetekre a modern logisztikai központ egyik tárgyalójában a cég ügyvezetô igazga- A pályázat írásakor tizenegyen voltunk. Ma már harminc embernek adunk munkát. WITTMANN RÓBERT 12 tója, Wittmann Róbert. Mikor a közös tulajdonosi körhöz tartozó, fôleg irodatechnikai kereskedelemmel foglakozó Corwell Kft. kinôtte az összes bérelt ingatlanát, minket keresett meg azzal, hogy szüksége lenne egy korszerû, nagy raktárra. Korábban a két cég tárgyalt klasszikus logisztikai cégekkel is, de hamar kiderült, hogy a termékeikhez szükséges raktározási technológiával egyik cég sem rendelkezik. A logisztikai cégek ugyanis általában egész dobozt tudnak kezelni, náluk pedig gyakran kartonbontással néhány darabos kiemelésekre van szükség, ráadásul nagyon nagy a termékskála: a legapróbb eszközöktôl kezdve a millióféle íróeszközön át a többméteres vásznakig vagy éppen a 120 kilogrammos széfekig. Úgy döntöttek hát: maguk építenek egy központot. Így kezdôdött ez a 750 millió forint értékû projekt. Az elhatározás után a Corwell pénzügyi vezetôje foglalkozott azzal, hogy a beruházás mögé megkeressék a megfelelô pályázatot. Volt egy pályázati kiírás, ami abszolút megfelelt a céljaiknak. A pályázat egyik feltétele az volt, hogy ha valóban logisztikai központot akarnak létrehozni, akkor további cégeket is be kell

12 fogadniuk. Jelenleg három cégnek szolgáltatnak, és még így is van egy kevés szabad kapacitásuk. A GVOP-pályázaton 100 millió forintot nyertek. Elmondhatjuk, hogy hihetetlenül nagy munka egy ilyen pályázatnak az elkészítése: nagyon alaposnak kell lenni mindvégig mondja Hamerszki Anikó. Szerencsére összesen csak egy hiánypótlásunk volt a teljes folyamat alatt. A Miller és Morrison Kft. tevékenységi köre mára némiképp módosult. Már nemcsak a cégcsoport ingatlanos cégének, hanem más vállalkozásoknak is nyújt logisztikai szolgáltatást. Az ügyvezetô igazgató szerint megeshet, hogy akár már középtávon is kinövik az új logisztikai központot is. Ebben az esetben valószínûleg új raktárt fognak építeni, amellyel a cégcsoporthoz tartozó Corwell is növekedhet. A fejlôdés ütemét jól jellemzi egyébként, hogy a Miller és Morrisonnál a pályázatírás idején 11 ember dolgozott, ma pedig már 30 fôt foglalkoztatnak. DUNAKESZI EU- és hazai támogatás: 100 millió forint Projekt összköltsége: 750 millió forint Projekt befejezésének dátuma: május 31. Fejlesztés helyszíne: Dunakeszi, Székes dûlô 13

13 Az egész életen át tartó tanulásért Az európai jövô szempontjából létfontosságú az egész életen át tartó tanulás eszméje. A tagállamok egyetértenek abban, hogy az elkövetkezendô évtizedben az Európai Uniónak példát kell mutatnia e téren is a világ számára. Magyarországon is javában zajlik az ehhez kapcsolódó munka. A magyar szakképzés kvalifikációs szerkezetének teljes megújítását célozza az a program, amelyet uniós források segítségével végez el a Nemzeti Szakképzési Intézet ban készült elôször olyan országos képzési jegyzék, amelybe bekerültek az állam által elismert képesítések. Azonban a jegyzék tartalma ma már elavult, ezért a szakmastruktúra alapján olyan új jegyzéket kell összeállítani, amely a gazdaság igényeinek megfelel ismerteteti a reformok hátterét Modláné Görgényi Ildikó, az intézet fôigazgató-helyettese. Ennek megfelelôen a foglalkoztatás és a munkakörök elemzésébôl indultak ki. Munkakörelemzéseket végeztek, majd az eredményeket elemezték. Úgy próbálták összeállítani a csoportokat, hogy a kis, a közepes méretû és a nagyüzemek képviselôi is részt vegyenek az elemzésben. Kétnapos kikérdezés keretében mérték fel a projektben részt vevô cégek igényeit. A felmérést megelôzôen mintegy 9 ezer cégnek küldtek A cégeket komolyan érdeklik a képzési-foglalkoztatási kérdések. MODLÁNÉ GÖRGÉNYI ILDIKÓ 14

14 ki kérdôíveket minôsítésre, amelybôl 8 ezer 80 vissza is érkezett (korábban eddig még sehol a világon nem értek el hasonló arányt). A cégek javaslatait azóta feldolgozta az intézet, így kiderült, hogy azok hol, miben igényelnek korrekciót. Vannak a rendszerben alap szakképesítések, de vannak olyan lehetôségek is, hogy ha az egyénnek nincs módja egy hosszasabb képzési folyamatot végigvinni, akkor ne úgy távozzon az iskolából, hogy semmije nincs, hanem lehetôsége legyen bizonyos idô és tanulás után rész-szakképesítést szerezni. Így csökken a lemorzsolódás, mert rugalmasabban kezeli a rendszer a résztvevôk eltérô tanulási képességét. A tervek szerint december 31-ig fejezi be a programot az intézet. Az Országos Képzési Jegyzék szerkezete egy 27 hónapos projektet követôen már elkészült. Folyik az államigazgatási egyeztetés, de ezzel párhuzamosan már megkezdték az egyes képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek a kidolgozását is. Tudni kell, hogy a moduláris felépítésnek köszönhetôen az állampolgár bármikor ki-, illetve visszaléphet, de ha egy képesítést megszerzett, azt is megnézheti, hogy milyen moduljai vannak, és mit kell tennie ahhoz, hogy gyorsan új képesítéshez jusson mutat rá Modláné Görgényi Ildikó, vagyis nem kell senkinek kétszer-háromszor ugyanabból a tárgyból vizsgáznia, mert illeszteni tudja új tanulmányait a régiekhez. A projekt újdonsága folytatja, hogy részletes munkaerôpiaci elemzésre épül. Jelenleg az intézet keretein belül mûködik egy programiroda, ahol 11 koordinátor dolgozik, de rajtuk kívül mintegy 7 8 ezer külsôs szakértô vesz részt a munkában. A szakértôket pályázatok révén választották ki. A szakmastruktúra átalakítására 5,3 milliárd forint uniós társfinanszírozású forrás áll az intézet rendelkezésére. Azt hiszem, hogy a magyar szakképzés még egyszer nem fog tudni ennyi pénzt strukturális átalakításra fordítani véli a fôigazgató-helyettes. Ez teljes egészében uniós pénz, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja pályázatának keretében használhat fel az intézet. A program másik eleme a szakmai anyagok digitalizálása, amit az intézettel konzorciumban végez az Apertus Közalapítvány, valamint az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Kht. EU- és hazai támogatás: 5,3 milliárd forint Projekt összköltsége: 5,3 milliárd forint Projekt befejezésének dátuma: december 31. Fejlesztés helyszíne: Magyarország 15

15 Elébe mennek a változásoknak A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében kiírt pályázat alapján, európai uniós, állami és önkormányzati forrásokból térségi integrált szakképzô központot létesíthetnek Vácott. A központot a városban nagy hagyományokkal rendelkezô mûszergyártásra, a vas- és faipari szakmákra építve alakítják ki. Három év áll a szervezôk rendelkezésére ahhoz, hogy a környék szakközépiskoláira, szakmunkásképzô intézményeire alapozva létrehozzanak egy korszerû központot, megalkossák a képzési programokat és megteremtsék azok személyi és tárgyi feltételeit. Az ilyen központok létesítését Európa-szerte az indokolja, hogy a munkáltatók a számukra fontos szakmákban azonnal hasznosítható képzettségû munkaerôt igényelnek, ugyanakkor a szakmák és a munkaerô-kereslet is gyorsan változik. A központok a várakozások szerint ezt az ellentmondást lesznek képesek feloldani. Ma már legtöbbször az átképzés hozza meg a kívánt eredményt. VOGEL ISTVÁN 16 A pályázat 35 résztvevôje közül 16 nyert, közöttük két nem megyei jogú város, Cegléd és Vác. A tervek szerint az integrált szakképzô központok színvonalas mûködése a munkába álló új generációk több mint felének, tehát a fôiskolákon, egyetemeken tovább nem tanulóknak kínál majd versenyképes, elismert és piacképes szaktudást. Jelenleg zajlik a szakképzô központot üzemeltetô kht. technikai feltételeinek a megteremtése tudtuk meg Vogel Istvántól, a kht. ügyvezetôjétôl. Folyik a projekt elôkészítése, a szerzôdést hamarosan aláírjuk. Az egész központ korszerû informatikai rendszerre épül majd, vezeték nélküli internetes rendszert építünk ki, internetes alapú telefonokkal. A technikai kiépítés várható befejése 2007 márciusa, ekkorra lesz kész a befogadó épület belsô és külsô átalakítása. Az Európai Unió 760 millió forint támogatást ad a legkorszerûbb laboratóriumok, eszközök beszerzésére, felépítésére. Három év kell a megfelelô programok elkészítéséhez is, ezt kormányzati és önkormányzati pénzekbôl fedezik. Ezután a mûködtetés is a társaságra hárul. Legfôbb feladata az oktatás, leginkább az iskolai képzési rendszerben résztvevôk szakmai oktatása lesz. A programban több iskola alkot konzorciumot

16 központosított órarend szerint. Ezzel kiküszöbölik azt a problémát, hogy több iskolában is ugyanazt a szakmát oktassák. A központ felállítása után ezek a szakmai képzések egy helyen valósulnak meg, így valószínûleg olcsóbb lehet maga az oktatás, valamint hatalmas elônye lesz, hogy az itteni képzés igazodni fog a munkaerô-piaci igényekhez. A projekt a térségben élô munkanélküliek mindegyikét érintheti. A térség a foglalkoztatás szempontjából nagyon kedvezô helyzetben van, már most elmondható, hogy munkaerôhiány van, mivel jelenleg nem megfelelô a szakemberképzés véli a projekt vezetôje. Oktatnak ugyan az iskolák, de idôközben megváltoztak az igények. A megváltozott igényekhez jelenleg nem vagy csak lassan tudnak alkalmazkodni az intézmények. Ma már legtöbbször az átképzés hozza meg a kívánt eredményt. Az ügyvezetô szerint továbbra is meghatározó lesz a munkaerôpiac átstrukturálódása. Nem feltétlenül diplomásokra, hanem középiskolai végzettségû jó szakemberekre lesz szükség az elkövetkezendô években. Vácott és térségében a legnagyobb igény várhatóan a fémipari és a szolgáltatás jellegû szakmákra lesz. A konzorcium elnöke, dr. Bóth János polgármester úgy véli, hogy a szakképzô központ nem fog az egyik pillanatról a másikra megoldani minden munkaerô-piaci problémát a térségben, de nagyon jótékony hatása lesz a folyamatokra. VÁC EU- és hazai támogatás: 760 millió forint Projekt összköltsége: 1,1 milliárd forint Projekt befejezésének dátuma: május 31. Fejlesztés helyszíne: Vác 17

17 Szakmát adnak a rászoruló fiataloknak A magyar iskolák pedagógiai eszközökkel többnyire nem képesek ellensúlyozni a társadalmi hátrányok tanulási eredményekre gyakorolt hatásait. Össztársadalmi érdek tehát a hátrányok felszámolását eredményesen szolgáló, új iskolai modellek kifejlesztése és elterjesztése, különös tekintettel az oktatás és a munka világa közötti átmenetet segítô, új oktatási formákra. Ilyen iskola mûködik már több éve sikeresen a Csepel-sziget déli csücskében. A szigetszentmiklósi 1000 Mester Alapítványi Iskolában ebben a dán típusú termelô iskolák mintájára mûködô intézményben a térség hátrányos helyzetû fiataljait képezik önálló életvezetésre. Az itt tanuló gyermekek az általános iskolai képzésen túl megtanulhatják a kômûves, bôrdíszmûves vagy varró- Jó hangulatban, nagyon lendületes kezdéssel, jó szakembergárdával sikerült indítani a programot. JUHÁSZ ILDIKÓ 18 szakmát. A program kibôvítéséhez most a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programjának pályázatával 107 millió forint uniós támogatást kap az iskola. Projektünk március 1-jén kezdôdött a támogatási szerzôdés aláírásával mondja Juhász Ildikó, az iskola igazgatója. A pályáztatás és a felkészülés nem okozott nagyobb gondot, ugyanis az elmúlt években komoly tapasztalatokat szereztünk. Egyesületünk 1998 óta mûködik Szigetszentmiklós és Ráckeve térségében a hátrányos helyzetû fiatalok társadalmi reintegrációját elôsegítendô. Az iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzésünkben olyan célcsoporttal foglalkozunk, amely pedagógiai és szociális értelemben egyaránt halmozottan hátrányos helyzetû. A hagyományos szakképzési rendszerbôl lemorzsolódtak, iskolai kudarcaik következtében a tanulást megtagadták, a családi háttér hiánya az emberi értékek további devalválódásához vezetett. Az alapítványi iskola megteremti azokat a feltételeket, amelyek sikeresen hozzájárulnak a fiatalok önálló életvezetéséhez. A foglalkoztatással egybekötött szakképzés eredményességét az állami szakmai vizsgák igazolják. A fiatalok személyisége megváltozik, korábbi kudarcaik helyett a sikerorientáció válik számukra természetessé. A szakmai vizsga után a fiatalok elhelyezkedésében is segítséget nyújtanak, további foglalkoztatásukról is gondoskodnak. Jó hangulatban, nagyon lendületes kezdéssel, jó szakembergárdával sikerült elindítani a programot. Az eddigi eredmények nagyon biztatóak, a szakképzésben 92 százalékos volt a hatékonysági mutató, a foglalkoztatásban pedig

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

Farkasné Fülöp Hajnalka Miénk itt a tér...

Farkasné Fülöp Hajnalka Miénk itt a tér... Farkasné Fülöp Hajnalka Miénk itt a tér... Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése címmel írták ki hazánkban az első, valamennyi régióra kiterjedő településfejlesztési programot. A 2002/2003-ban

Részletesebben

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. augusztus GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Fejlesztésekre készülve Miközben az élelmiszeripar

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke 2004-2006 Fényeslitke Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Észak-Alföld Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt.

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa Fornetti - felelősen és elkötelezetten a fogyasztókért Régi, hűséges fogyasztói is igazolhatják, hogy a Palásti József pékmester által alapított és tulajdonolt Fornetti bő

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEKÉRT RAJTOL A 2011-ES VERSENY (Információk a 3-5. oldalon) KÖZÉLET Itt a Magyar Piac Szövetkezet (7. oldal)

Részletesebben

ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. NYÍRBOGÁT Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. NYÍRBOGÁT Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program NYÍRBOGÁT Nagyközség Önkormányzata 2013-2018 Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) 2013. június 12. Cím: 1054

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

2007 a hatékonyság éve lesz

2007 a hatékonyság éve lesz 2007. FEBRUÁR A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Az Üzlettárs magazin elismerése Szeged a TOP tízben Patinás középiskola újul meg Szegeden A Tömörkény gimnáziumra 658 milliót költ a város A kivitelezésre

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén A Profession.hu immár a 4. sikeres Virtuális Állásbörzéjén van túl. 35 kiállító vett részt az idei tavaszi börzén, akik közel 1500 állásajánlattal

Részletesebben