Tartalom KÖSZÖNTÔ MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL... 4 2. HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6"

Átírás

1 Tartalom KÖSZÖNTÔ MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN ÚJRA A KULTÚRÁÉ LESZ A BELEZNAY-KASTÉLY FONTOS ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÉRT AZ ORSZÁG LEGMODERNEBB IRODASZERRAKTÁRA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT ELÉBE MENNEK A VÁLTOZÁSOKNAK SZAKMÁT ADNAK A RÁSZORULÓ FIATALOKNAK MEGSZABADULNAK A LAKÓK A MÉRGEZÔ AZBESZTTÔL VILÁGOS VÁROS, KISEBB KÖLTSÉGEK PANORÁMA-KERÉKPÁRÚT ÉPÜL A DUNA MENTÉN ÚJ KÖRNYEZETBEN AZ ESÉLYEGYENLÔSÉGÉRT

2 TISZTELT OLVASÓ! A magyar pályázók szorgalmának köszönhetôen több mint 1700 magyar városban és községben valósul meg az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott fejlesztés. Minden második településen készül, vagy már el is készült olyan program, beruházás, amely az Európai Unió és a magyar adófizetôk támogatásával hozzájárul jobb, európai minôségû életfeltételeink megteremtéséhez. Több mint 14 ezren nyertek 2006 márciusának végéig az I. Nemzeti Fejlesztési Terv különféle pályázatain. Ezek európai mércével mérve is sikeres, példaértékû fejlesztési programok! Pályázóink érdeklôdésének, tehetségének és kitartó munkájának köszönhetôen 630 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás már a tagság elsô két évében gazdára talált. Ez pedig a 2006 végéig elosztható, teljes keret több mint kilenctizede! Hatezer sikeres pályázó bankszámlájára pedig márciusig megérkezett összesen 160 milliárd forint fejlesztési célú támogatás. Eddig 40 ezer új munkahely létrejöttéhez és 110 ezer munkahely megtartásához, vagyis 150 ezer család biztos megélhetéséhez járultak hozzá az Európai Unió támogatásával a magyar vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek programjai. Utak, iskolák épülnek szerte az országban, fejlesztenek, bôvítenek és versenyképesebbé válnak vállalkozásaink, napról napra lesznek élhetôbbek a településeink. Az európai uniós társfinanszírozású fejlesztések a Közép-magyarországi Régióban is éreztetik a hatásukat. A fôvárosban és Pest megyében több mint 4 ezer 200 sikeres pályázó eddig mintegy 150 milliárd forint fejlesztési forrást nyert a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatain. Hatalmas összeg ez, olyan fontos fejlesztések, beruházások százait téve lehetôvé, mint amilyenek ebben a kiadványban is megtalálhatók. Több uniós tagországot megelôztünk az uniós források felhasználásában. Bebizonyítottuk: pályázóink szorgalmának eredményeként, az itt is olvasható programoknak köszönhetôen képesek vagyunk élni a tagság nyújtotta lehetôségekkel! Elért eredményeink biztatást jelentenek, hogy képesek leszünk a 2007-tôl a mostani háromszorosára növekvô uniós támogatások hatékony felhasználására. Magyarország mára sikeres, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Budapest, április Dr. Szaló Péter a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke 3

3 Minôségi tejtermelés uniós segítséggel A Vácott mûködô Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. egy AVOP-pályázat segítségével, 188 millió forintos beruházás részeként komoly újításokat vezetett be eszközeiben és a tejtermékek gyártásához szükséges berendezéseiben. A Naszálytej jogelôdje már a hetvenes évek óta jelen van a piacon, mint Közép-Magyarország egyik jelentôs tejfeldolgozó üzeme. A száz százalékban magyar tulajdonú cég stratégiájának alapja az egészséges táplálkozást elôsegítô, sôt különleges igényeket kielégítô termékek gyártása, amelyre folyamatos gyártmányfejlesztéssel törekszik, úttörô szerepet vállalva a bioélelmiszerek elterjesztésében is. Nemrég még cégünk sem tudta megfelelô körülmények között tárolni a csomagolóanyagokat, ezért részben pályázati forrásokból építettünk egy majdnem 600 négyzetméteres, állványozható csomagolóanyag-raktárt, amely 28 millió forintba került mondta Kuk Titus, a részvénytársaság vezérigazgatóhelyettese. Szüksége volt a vállalatnak egy olyan pasztörizáló berendezésre is, amely megfelel az uniós normáknak. A tejkezelés so- Pályázatok nélkül nem lehet versenyképesnek maradni a piacon. KUK TITUS 4

4 rán a nyomás- és hômérsékletviszonyokat folyamatosan ellenôrizni és elektronikusan rögzíteni szükséges. Így lehet biztosítani a nyerstej és a pasztôrözött tej megbízható szétválasztását. A 180 fôt foglalkoztató cég ipari padlótisztító berendezést, továbbá egy önürítôs tejfölözô berendezést is vásárolt az élômunka kímélésére és a nagyobb technológiai biztonság elérésére. Laboratóriumi eszközöket is vásároltunk. Többek között egy automata vízdesztillálót, hogy a különbözô labormunkákhoz helyben legyen. Fontos beruházás volt annak a komplex automata adatgyûjtô rendszernek a beszerelése is, amely méri és regisztrálja a tárolóknak, az érlelôknek, hûtôraktáraknak a hômérsékletét mondta Kuk Titus. Hátravan még egy tejcsomagoló berendezés beszerzése, a hûtôraktár bôvítése, illetve egy automata tisztítórendszer, amely a technológiai berendezéseinket mossa ki és fertôtleníti. A cégvezetô tapasztalatai szerint túl azon, hogy rugalmasabbá kell tenni a pályázati rendszert, a pályázóknak is meg kell érteniük, hogy milyen szigorú formai, tartalmi követelményei vannak a pályázatírásnak, valamint azt, hogy a pályázatok nélkül gyakorlatilag nem lehet versenyképesnek maradni ezen a piacon. Magyarországon a nagymérvû import megjelenésével drasztikus mértékben romlottak a piaci viszonyok a tejiparban. Cégünk egy közepes tejipari vállalkozás, tudjuk és beláttuk, hogy ilyen típusú pályázatok nélkül nem tudnánk túlélni a tôkeerôs, multinacionális cégek között zajló uniós versenyt véli a szakember. VÁC EU- és hazai támogatás: 75 millió forint Projekt összköltsége: 188 millió forint A projekt befejezése: augusztus 31. Fejlesztés helyszíne: Vác 5

5 Hosszú távra terveznek az abonyi gazdaságban Korszerû mezôgazdasági gépeket vásárolt európai uniós fejlesztési pénzbôl az Abonyi Mezôgazdasági Részvénytársaság, amely a gépesítés és más beruházások révén nemzetközi mércével mérve is korszerû agrárvállalkozássá nôtte ki magát. Az Abonyi Mezôgazdasági Rt júniusa óta mûködik részvénytársaság formájában. Tevékenységi köre továbbra is a növénytermesztés és az állattenyésztés maradt. A növénytermelési ágazaton belül fôleg búza, árpa, kukorica, napraforgó és némi cukorrépa termesztése folyik. Fontos kiemelni, hogy e tevékenységeket egyre jövedelmezôbben végzi a társaság. Már a év minimális nyereséget hozott, ám Olyan beruházásokat tervezünk, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi és az állatjóléti elôírásoknak. VISZLAI BÉLA óta folyamatosan növekszik az eredményünk, amely 2005 végén 160 millió forint volt. A vállalkozás a következô öt évre évi millió forint közötti eredménnyel számol mondta Viszlai Béla agrármérnök, a részvénytársaság igazgatóságának elnöke. A termelés kiszámíthatóságát és tervezhetôséget biztosítja a földbérleti szerzôdések hosszabb távra általában tíz évre történô megkötése. A társaságnak megvan a lehetôsége arra is, hogy terményei és termékei értékesítésére mindig a legkedvezôbb árajánlatot fogadja el. A termeléshez szükséges megfelelô minôségû vetômagot, mûtrágyát, növényvédô szereket folyamatosan biztosítani tudja a társaság. Mindezt nagyban elôsegítette az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program pályázatán nyert csaknem 71 millió forint, amelyet saját forrásból további 100 millióval kiegészítve a társaság korszerû erô- és munkagépeket tudott vásárolni. Az állattenyésztési ágazat is kiemelten fontos a társaság számára, mivel a megtermelt tej értékesítésébôl itt képzôdik rendszeresen a napi likviditást biztosító bevétel, tehát a tej a napi jövedelem. Az állattenyésztésben elôtérbe kerültek az állatjólét szempontjai, az állattartási követelményeknek megfelelô fejlesztések megvalósítása. Ennek jegyében korábbi pályázatokkal sikerült felújítani a telepet, korszerûsíteni a fejôházat és megépíteni két szálastakarmány-tárolót. A tejtermelésben a minôségi tej nyerése a célunk. Ehhez rendelkezésre áll az állatok számára szükséges, megfelelô

6 összetételû és mennyiségû takarmány, amit magunk állítunk elô, és csak a szükséges kiegészítôket vásároljuk meg mondta Viszlai Béla. Az Abonyi Mezôgazdasági Rt. minôségre való törekvését bizonyítja, hogy a cég megszerezte ISO 9001:2000 minôségbiztosítási tanúsítványt. A vállalkozás jelenleg 142 fôt foglalkoztat. Szakmai kérdésekben a társaságot irányító menedzsment dönt, amelynek tagjai egyben az igazgatóság tagjai is. A tulajdonosok hosszú távú gazdálkodási koncepciójára jellemzô, hogy az eredményt nem osztják ki osztalék formájában, hanem a társaság vagyonát növelik vele. A társaság a jövôben mind az állattenyésztésben, mind a növénytermesztésben olyan beruházásokat tervez, olyan gépvásárlásokat akar végrehajtani, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi, állatjóléti, állattartási elôírásoknak. A fejlesztésekre azért is szükség van, hogy javuljon a vállalkozás jövedelmezôsége, és a költségek csökkenése révén is nôjön a mûködés eredményessége. Az új erô- és munkagépek beszerzése is a költségek csökkenésével járt, mivel csökkentek a javításokra és az üzemanyag-felhasználásra fordított költségek. A korszerûbb gépek hozzájárultak a termelés minôségi növeléséhez, ezáltal a gazdaságosabb termeléshez. ABONY EU- és hazai támogatás összege: 71 millió forint Projekt összköltsége: 170 millió forint Projekt befejezésének dátuma: december 31. Fejlesztés helyszíne: Abony 7

7 Újra a kultúráé lesz a Beleznay-kastély Hamarosan újra a régi pompájában láthatjuk a Beleznaykastélyt. Bugyi község legrégibb építészeti emléke az a barokk kúria, amelyet Beleznay János Mária Terézia egykori tábornoka építetett az 1730-as években. Az átépítések és a bontások miatt eredeti jellegzetességét mára szinte teljesen elvesztette, de a település önkormányzata mindent elkövetett azért, hogy egykori arculatát visszanyerje az épület. A három út keresztezôdésében álló, csillag alakú, már a korabeli iratokban is kisvárosiasnak nevezett fôtéren található a Beleznay-kastély mellett, a községháza szomszédságában a A jobb sorsra érdemes kastély felújítására eddig nem volt forrásunk. SZATMÁRI BENÔ 8 két templom, a Szent Adalbert tiszteletére szentelt római katolikus (1761-ben épült), illetve a református templom (1783-ból). A tér, amelynek összes épületét valamilyen mértékben felújították, összességében rendezett, hangulatos, de a jobb sorsra érdemes kastély felújítására eddig nem volt forrásunk tudtuk a település a polgármestertôl. A külsô homlokzati felújítása, vagyis a Beleznay-kastély településközpontba illesztése a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Programja keretében valósulhat meg. A település valamivel több mint 48 millió forint uniós pályázati forrást használhat fel a 64 milliós összköltségû beruházáshoz. A különbözet nagy részét pedig a Belügyminisztérium pályázati önerô-alapjából tudja finanszírozni Bugyi önkormányzata. Beleznay János fia szintén tábornoki rangot viselt. Nevét az egyház- és irodalomtörténeti mûvek is jegyzik. A királynô bizalmasaként szeptember 12-én a bugyi Beleznaykastélyban országos református konferenciát tartott egy fôkonzisztórium létrehozása céljából, amelynek világi elnöke ô, titkára pedig az általa patronált testôríró, Bessenyei György lett. A fiú, Beleznay Miklós és felesége, Podmaniczky Anna Mária a kor nagy mecénásai közé tartozott. Támogatta a sárospataki konviktus építését, melynek hálaadó küldöttségében a diák Kazinczy Ferenc is részt vett. A többször átépített U-alakú, barokk Beleznay-kúria falán mindkét író emléktáblát kapott.

8 A mesterek a kivitelezési szerzôdés aláírása után már javában dolgoznak a kastély külsô felújításán mondja Szatmári Benô. Jelenleg a korhû utánzatú nyílászárókat készíttetjük el. Korábban, évtizedeken keresztül Áfész-üzletek voltak a kastélyban, elavult, csúnya portálüvegezéssel és redônyözéssel. Ezeket építjük most át. A kastély utca felôli részét díszes attikafal is díszíti, ennek a felújítását is elvégzik a kivitelezôk, a tervek szerint június 30-ig. A nyílászárók felújítása belsô átalakítást is jelent, de ez már nem része a pályázatnak. Ezzel együtt változik a kastély funkciója is. Az önkormányzat már kiszervezte az üzletet is, így nem lesz akadálya annak, hogy ide költöztessék a jelenleg rossz állagú épületben lévô könyvtárat és mûvelôdési házat. A belsô átalakításra is megpróbálnak uniós forrásokat szerezni. A fôtéri kulturális központra biztosan lesz igény az e téren is nagy múltú községben, ahol a XVIII-XIX. század fordulóján, a felvilágosult és irodalompártoló földesúr kastélyában többször vendégeskedett Bessenyei György és Kazinczy Ferenc is. Ma pedig több országos hírû mûvészeti csoport mûködik a községben: népdal-, népzenei és néptánccsoport, amelyek évente többször rendeznek bemutatót. A településnek nem volt semmilyen nehézsége a pályázati szakaszban, a polgármester szerint nagyon jó csapat dolgozott a pályázaton, amelyet egy helyi pályázatíró cég készített el, és a terveket is helyi, a kastélyt jól ismerô építészvállalkozás készítette el. BUGYI EU- és hazai támogatás: 48 millió forint Projekt összköltsége: 64 millió forint Projekt befejezésének dátuma: június 30. Fejlesztés helyszíne: Bugyi 9

9 Fontos orvosbiológiai kutatások az egészségért A jövô gyógyászatának egyik legígéretesebb területe a sejtterápia, az ôssejtek alkalmazása. Bizonyos fejlôdési irányokba még nem vagy csak kevéssé elkötelezett sejtek szaporításával és fejlôdésük irányításával számos betegség válhat kezelhetôvé és gyógyíthatóvá. Az Országos Gyógyintézeti Központ Diószegi úti telephelyén 2005 márciusa óta folyik a kutatómunka. A kutatórészleg vezetôje nemzetközi hírû szaktekintély, dr. Sarkadi Balázs, a biológiatudomány doktora, a Haematológiai és Immunológiai Intézet vezetô fôorvosa. Az intézetben mûködô, tíz kutató szervezet által kialakított HumánBiotech Kooperációs Kutatási Központ (KKK) tavaly nyert a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázatán, amely négyszázmillió forint uniós forráshoz juttatja a tudományos együttmûködôket. Az elnyert támogatás mellé ugyanennyi önrészt is fel kellett mutatni, tehát összesen 800 millió forintból gazdálkodhat a KKK, amely szigetsejt- és ôssejt-laboratóriumot mûködtet, továbbá köldökzsinór-vérbankot tart fenn. A köldökzsinór-vérbank területén mintegy három éve folynak kutatások, de most próbálják kiszélesíteni, üzleti alapokra helyezni, nagyobb tömegeket érintôvé tenni ezt a tevékenységet. A pályázat egyelôre három évre szól, de úgy tudják, hogy még két hároméves ciklusban lehet pályázni hasonló feltéte- Új lehetôségek nyílnak meg a betegek elôtt például a cukorbetegség gyógyításában. DR. SARKADI BALÁZS 10

10 lek mellett, így összesen kilenc év állhat rendelkezésükre ahhoz, hogy igazán modern, európai színvonalú, komoly nemzetközi eredményeket produkálni képes intézményrendszert alakítsanak ki. Nagyon jók a kapcsolataik a különbözô biotechnológiai cégekkel, szándéknyilatkozatuk szerint ugyancsak tevékenyen részt vennének a további ciklusok fejlesztéseiben is. A pályázat elôkészítésben komoly fennakadás nem volt, csak abban voltak problémák, hogy megtalálják azokat a társ kutatócsoportokat, amelyek a magas szakmai színvonal mellett tôkeerôsek is. Végül sikerült létrehozni a HumánBiotech KKK-t. Igen nagy jelentôségû ez a projekt mondja az intézet vezetô fôorvosa. Az új lehetôségek kidolgozásával az úgynevezett helyreállító orvoslásban a különbözô sejteket, ôssejteket, más szervezetbôl kivett sejteket lehet alkalmazni arra, hogy helyreállítsunk károsodott funkciókat. Erre szervezôdött most egy összetett tudományos csoport, amely a szervátültetés és a szövetátültetés hátterét teremti meg. Ehhez fejlesztjük a szövettipizáló diagnosztikát, a köldökzsinór-vérbankot, amely kutatást és egészségügyi szolgáltatást egyaránt végezne. Emellett szintén a szervátültetéshez a transzplantációs klinikával együtt szigetsejt-átültetést dolgozunk ki, ami a cukorbetegség gyógyításában lesz fontos. Elindul az embrionálisôssejt-laboratórium, emellett fejlesztjük a génterápiás kísérleti laboratóriumot is. Új lehetôségek nyílnak meg a betegek elôtt, például a cukorbetegség gyógyításában a hasnyálmirigy-szigetek átültetésére. Ez olyan gyógyító módszer, amelyet a transzplantációs klinikán végeznek kísérleti fázisban; jelenleg is olyan készítményeket állítanak elô, amelyeket be tudnak majd ültetni. A technológiát behozzák, kiépítik a labort, kifejlesztik a technológiai hátteret, amely Magyarország regionális centrumként mûködhet ebben a gyógymódban. Ugyancsak jó példa a májsejtátültetés. Nem egész májat ültetnek át fôleg gyermekeknél, hanem csak néhány sejtet szétválasztva, átültetve, hogy új májszövet alakuljon ki. A világban ez már kipróbált technológia, de itthon is meg szeretnék valósítani és sikeresen alkalmazni. A köldökvérbank már elindította szolgáltatását: csontvelôátültetéshez köldökvért is lehet használni. Ehhez szeretnének gyógyászati célú bankot létrehozni. Az intézet tervei között szerepel, hogy a jövôben inkubátorházat hoz létre a HumánBiotech-projektben részt vevô szervezetekkel közösen. BUDAPEST EU- és hazai támogatás: 400 millió forint Projekt összköltsége: 800 millió forint Projekt befejezésének dátuma: március 1. Fejlesztés helyszíne: Budapest 11

11 Az ország legmodernebb irodaszerraktára A Miller és Morrison Kft. a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) támogatásával építette fel Dunakeszi határában azt a logisztikai központot, amelyet méltán nevezhetünk Magyarország legmodernebb irodaszerraktárának. A beruházás részeként készült el egy 3 ezer 810 négyzetméteres, 9 méter hasznos belmagasságú raktár, valamint egy 1450 négyzetméteres bemutató- és ügyféltér a hozzá kapcsolódó kiszolgáló irodákkal. Történetünk azzal kezdôdik, hogy alapítása után a Miller és Morrison Kft. különbözô ingatlanokat vásárolt és adott bérbe más cégeknek, vagyis korábban ingatlanok bérbeadásával foglalkoztunk emlékszik vissza a kezdetekre a modern logisztikai központ egyik tárgyalójában a cég ügyvezetô igazga- A pályázat írásakor tizenegyen voltunk. Ma már harminc embernek adunk munkát. WITTMANN RÓBERT 12 tója, Wittmann Róbert. Mikor a közös tulajdonosi körhöz tartozó, fôleg irodatechnikai kereskedelemmel foglakozó Corwell Kft. kinôtte az összes bérelt ingatlanát, minket keresett meg azzal, hogy szüksége lenne egy korszerû, nagy raktárra. Korábban a két cég tárgyalt klasszikus logisztikai cégekkel is, de hamar kiderült, hogy a termékeikhez szükséges raktározási technológiával egyik cég sem rendelkezik. A logisztikai cégek ugyanis általában egész dobozt tudnak kezelni, náluk pedig gyakran kartonbontással néhány darabos kiemelésekre van szükség, ráadásul nagyon nagy a termékskála: a legapróbb eszközöktôl kezdve a millióféle íróeszközön át a többméteres vásznakig vagy éppen a 120 kilogrammos széfekig. Úgy döntöttek hát: maguk építenek egy központot. Így kezdôdött ez a 750 millió forint értékû projekt. Az elhatározás után a Corwell pénzügyi vezetôje foglalkozott azzal, hogy a beruházás mögé megkeressék a megfelelô pályázatot. Volt egy pályázati kiírás, ami abszolút megfelelt a céljaiknak. A pályázat egyik feltétele az volt, hogy ha valóban logisztikai központot akarnak létrehozni, akkor további cégeket is be kell

12 fogadniuk. Jelenleg három cégnek szolgáltatnak, és még így is van egy kevés szabad kapacitásuk. A GVOP-pályázaton 100 millió forintot nyertek. Elmondhatjuk, hogy hihetetlenül nagy munka egy ilyen pályázatnak az elkészítése: nagyon alaposnak kell lenni mindvégig mondja Hamerszki Anikó. Szerencsére összesen csak egy hiánypótlásunk volt a teljes folyamat alatt. A Miller és Morrison Kft. tevékenységi köre mára némiképp módosult. Már nemcsak a cégcsoport ingatlanos cégének, hanem más vállalkozásoknak is nyújt logisztikai szolgáltatást. Az ügyvezetô igazgató szerint megeshet, hogy akár már középtávon is kinövik az új logisztikai központot is. Ebben az esetben valószínûleg új raktárt fognak építeni, amellyel a cégcsoporthoz tartozó Corwell is növekedhet. A fejlôdés ütemét jól jellemzi egyébként, hogy a Miller és Morrisonnál a pályázatírás idején 11 ember dolgozott, ma pedig már 30 fôt foglalkoztatnak. DUNAKESZI EU- és hazai támogatás: 100 millió forint Projekt összköltsége: 750 millió forint Projekt befejezésének dátuma: május 31. Fejlesztés helyszíne: Dunakeszi, Székes dûlô 13

13 Az egész életen át tartó tanulásért Az európai jövô szempontjából létfontosságú az egész életen át tartó tanulás eszméje. A tagállamok egyetértenek abban, hogy az elkövetkezendô évtizedben az Európai Uniónak példát kell mutatnia e téren is a világ számára. Magyarországon is javában zajlik az ehhez kapcsolódó munka. A magyar szakképzés kvalifikációs szerkezetének teljes megújítását célozza az a program, amelyet uniós források segítségével végez el a Nemzeti Szakképzési Intézet ban készült elôször olyan országos képzési jegyzék, amelybe bekerültek az állam által elismert képesítések. Azonban a jegyzék tartalma ma már elavult, ezért a szakmastruktúra alapján olyan új jegyzéket kell összeállítani, amely a gazdaság igényeinek megfelel ismerteteti a reformok hátterét Modláné Görgényi Ildikó, az intézet fôigazgató-helyettese. Ennek megfelelôen a foglalkoztatás és a munkakörök elemzésébôl indultak ki. Munkakörelemzéseket végeztek, majd az eredményeket elemezték. Úgy próbálták összeállítani a csoportokat, hogy a kis, a közepes méretû és a nagyüzemek képviselôi is részt vegyenek az elemzésben. Kétnapos kikérdezés keretében mérték fel a projektben részt vevô cégek igényeit. A felmérést megelôzôen mintegy 9 ezer cégnek küldtek A cégeket komolyan érdeklik a képzési-foglalkoztatási kérdések. MODLÁNÉ GÖRGÉNYI ILDIKÓ 14

14 ki kérdôíveket minôsítésre, amelybôl 8 ezer 80 vissza is érkezett (korábban eddig még sehol a világon nem értek el hasonló arányt). A cégek javaslatait azóta feldolgozta az intézet, így kiderült, hogy azok hol, miben igényelnek korrekciót. Vannak a rendszerben alap szakképesítések, de vannak olyan lehetôségek is, hogy ha az egyénnek nincs módja egy hosszasabb képzési folyamatot végigvinni, akkor ne úgy távozzon az iskolából, hogy semmije nincs, hanem lehetôsége legyen bizonyos idô és tanulás után rész-szakképesítést szerezni. Így csökken a lemorzsolódás, mert rugalmasabban kezeli a rendszer a résztvevôk eltérô tanulási képességét. A tervek szerint december 31-ig fejezi be a programot az intézet. Az Országos Képzési Jegyzék szerkezete egy 27 hónapos projektet követôen már elkészült. Folyik az államigazgatási egyeztetés, de ezzel párhuzamosan már megkezdték az egyes képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek a kidolgozását is. Tudni kell, hogy a moduláris felépítésnek köszönhetôen az állampolgár bármikor ki-, illetve visszaléphet, de ha egy képesítést megszerzett, azt is megnézheti, hogy milyen moduljai vannak, és mit kell tennie ahhoz, hogy gyorsan új képesítéshez jusson mutat rá Modláné Görgényi Ildikó, vagyis nem kell senkinek kétszer-háromszor ugyanabból a tárgyból vizsgáznia, mert illeszteni tudja új tanulmányait a régiekhez. A projekt újdonsága folytatja, hogy részletes munkaerôpiaci elemzésre épül. Jelenleg az intézet keretein belül mûködik egy programiroda, ahol 11 koordinátor dolgozik, de rajtuk kívül mintegy 7 8 ezer külsôs szakértô vesz részt a munkában. A szakértôket pályázatok révén választották ki. A szakmastruktúra átalakítására 5,3 milliárd forint uniós társfinanszírozású forrás áll az intézet rendelkezésére. Azt hiszem, hogy a magyar szakképzés még egyszer nem fog tudni ennyi pénzt strukturális átalakításra fordítani véli a fôigazgató-helyettes. Ez teljes egészében uniós pénz, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja pályázatának keretében használhat fel az intézet. A program másik eleme a szakmai anyagok digitalizálása, amit az intézettel konzorciumban végez az Apertus Közalapítvány, valamint az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Kht. EU- és hazai támogatás: 5,3 milliárd forint Projekt összköltsége: 5,3 milliárd forint Projekt befejezésének dátuma: december 31. Fejlesztés helyszíne: Magyarország 15

15 Elébe mennek a változásoknak A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében kiírt pályázat alapján, európai uniós, állami és önkormányzati forrásokból térségi integrált szakképzô központot létesíthetnek Vácott. A központot a városban nagy hagyományokkal rendelkezô mûszergyártásra, a vas- és faipari szakmákra építve alakítják ki. Három év áll a szervezôk rendelkezésére ahhoz, hogy a környék szakközépiskoláira, szakmunkásképzô intézményeire alapozva létrehozzanak egy korszerû központot, megalkossák a képzési programokat és megteremtsék azok személyi és tárgyi feltételeit. Az ilyen központok létesítését Európa-szerte az indokolja, hogy a munkáltatók a számukra fontos szakmákban azonnal hasznosítható képzettségû munkaerôt igényelnek, ugyanakkor a szakmák és a munkaerô-kereslet is gyorsan változik. A központok a várakozások szerint ezt az ellentmondást lesznek képesek feloldani. Ma már legtöbbször az átképzés hozza meg a kívánt eredményt. VOGEL ISTVÁN 16 A pályázat 35 résztvevôje közül 16 nyert, közöttük két nem megyei jogú város, Cegléd és Vác. A tervek szerint az integrált szakképzô központok színvonalas mûködése a munkába álló új generációk több mint felének, tehát a fôiskolákon, egyetemeken tovább nem tanulóknak kínál majd versenyképes, elismert és piacképes szaktudást. Jelenleg zajlik a szakképzô központot üzemeltetô kht. technikai feltételeinek a megteremtése tudtuk meg Vogel Istvántól, a kht. ügyvezetôjétôl. Folyik a projekt elôkészítése, a szerzôdést hamarosan aláírjuk. Az egész központ korszerû informatikai rendszerre épül majd, vezeték nélküli internetes rendszert építünk ki, internetes alapú telefonokkal. A technikai kiépítés várható befejése 2007 márciusa, ekkorra lesz kész a befogadó épület belsô és külsô átalakítása. Az Európai Unió 760 millió forint támogatást ad a legkorszerûbb laboratóriumok, eszközök beszerzésére, felépítésére. Három év kell a megfelelô programok elkészítéséhez is, ezt kormányzati és önkormányzati pénzekbôl fedezik. Ezután a mûködtetés is a társaságra hárul. Legfôbb feladata az oktatás, leginkább az iskolai képzési rendszerben résztvevôk szakmai oktatása lesz. A programban több iskola alkot konzorciumot

16 központosított órarend szerint. Ezzel kiküszöbölik azt a problémát, hogy több iskolában is ugyanazt a szakmát oktassák. A központ felállítása után ezek a szakmai képzések egy helyen valósulnak meg, így valószínûleg olcsóbb lehet maga az oktatás, valamint hatalmas elônye lesz, hogy az itteni képzés igazodni fog a munkaerô-piaci igényekhez. A projekt a térségben élô munkanélküliek mindegyikét érintheti. A térség a foglalkoztatás szempontjából nagyon kedvezô helyzetben van, már most elmondható, hogy munkaerôhiány van, mivel jelenleg nem megfelelô a szakemberképzés véli a projekt vezetôje. Oktatnak ugyan az iskolák, de idôközben megváltoztak az igények. A megváltozott igényekhez jelenleg nem vagy csak lassan tudnak alkalmazkodni az intézmények. Ma már legtöbbször az átképzés hozza meg a kívánt eredményt. Az ügyvezetô szerint továbbra is meghatározó lesz a munkaerôpiac átstrukturálódása. Nem feltétlenül diplomásokra, hanem középiskolai végzettségû jó szakemberekre lesz szükség az elkövetkezendô években. Vácott és térségében a legnagyobb igény várhatóan a fémipari és a szolgáltatás jellegû szakmákra lesz. A konzorcium elnöke, dr. Bóth János polgármester úgy véli, hogy a szakképzô központ nem fog az egyik pillanatról a másikra megoldani minden munkaerô-piaci problémát a térségben, de nagyon jótékony hatása lesz a folyamatokra. VÁC EU- és hazai támogatás: 760 millió forint Projekt összköltsége: 1,1 milliárd forint Projekt befejezésének dátuma: május 31. Fejlesztés helyszíne: Vác 17

17 Szakmát adnak a rászoruló fiataloknak A magyar iskolák pedagógiai eszközökkel többnyire nem képesek ellensúlyozni a társadalmi hátrányok tanulási eredményekre gyakorolt hatásait. Össztársadalmi érdek tehát a hátrányok felszámolását eredményesen szolgáló, új iskolai modellek kifejlesztése és elterjesztése, különös tekintettel az oktatás és a munka világa közötti átmenetet segítô, új oktatási formákra. Ilyen iskola mûködik már több éve sikeresen a Csepel-sziget déli csücskében. A szigetszentmiklósi 1000 Mester Alapítványi Iskolában ebben a dán típusú termelô iskolák mintájára mûködô intézményben a térség hátrányos helyzetû fiataljait képezik önálló életvezetésre. Az itt tanuló gyermekek az általános iskolai képzésen túl megtanulhatják a kômûves, bôrdíszmûves vagy varró- Jó hangulatban, nagyon lendületes kezdéssel, jó szakembergárdával sikerült indítani a programot. JUHÁSZ ILDIKÓ 18 szakmát. A program kibôvítéséhez most a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programjának pályázatával 107 millió forint uniós támogatást kap az iskola. Projektünk március 1-jén kezdôdött a támogatási szerzôdés aláírásával mondja Juhász Ildikó, az iskola igazgatója. A pályáztatás és a felkészülés nem okozott nagyobb gondot, ugyanis az elmúlt években komoly tapasztalatokat szereztünk. Egyesületünk 1998 óta mûködik Szigetszentmiklós és Ráckeve térségében a hátrányos helyzetû fiatalok társadalmi reintegrációját elôsegítendô. Az iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzésünkben olyan célcsoporttal foglalkozunk, amely pedagógiai és szociális értelemben egyaránt halmozottan hátrányos helyzetû. A hagyományos szakképzési rendszerbôl lemorzsolódtak, iskolai kudarcaik következtében a tanulást megtagadták, a családi háttér hiánya az emberi értékek további devalválódásához vezetett. Az alapítványi iskola megteremti azokat a feltételeket, amelyek sikeresen hozzájárulnak a fiatalok önálló életvezetéséhez. A foglalkoztatással egybekötött szakképzés eredményességét az állami szakmai vizsgák igazolják. A fiatalok személyisége megváltozik, korábbi kudarcaik helyett a sikerorientáció válik számukra természetessé. A szakmai vizsga után a fiatalok elhelyezkedésében is segítséget nyújtanak, további foglalkoztatásukról is gondoskodnak. Jó hangulatban, nagyon lendületes kezdéssel, jó szakembergárdával sikerült elindítani a programot. Az eddigi eredmények nagyon biztatóak, a szakképzésben 92 százalékos volt a hatékonysági mutató, a foglalkoztatásban pedig

18 teljesítették a 78 százalékot. A szakemberekre is nagy feladat hárul, mivel nagy önfegyelmet, reagáló képességet, empátiát és nagyon sokszor lemondást követel ez a pedagógiai munka ben 37 munkanélküli fiatal (köztük 18 fogyatékkal élô) szerzett OKJ-s szakképzettséget az iskolában. További 24 munkanélküli szakképzését kezdték meg, akik közül 22-en 2005-ben szereztek szakmát. Szakmáikat kimondottan a Csepel-szigeti munkaerô-piaci viszonyokhoz igazították, az utolsó évben nagy sikere volt a turisztikai ágazathoz kötôdô szakmáknak, valamint a kômûves és a szakács szakmának, illetve a gyorsétkeztetési eladónak. A legnehezebb a célcsoportnak megfelelô, piacképes szakma megtalálása. A projekt július 30-án fejezôdik be szakmai vizsgáztatással, majd a nyomon követéssel. Az évek során sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a térségbeli cégekkel és vállalkozásokkal, amelyek folyamatosan fogadják az iskolából kikerült fiatalokat. Ez jól illeszkedik az iskola fô céljához, vagyis ahhoz, hogy ne csak szakmát adjanak a tanulók kezébe, ne csak a foglalkoztatás szabályos elemeit ismertessék meg, hanem a nyílt munkaerôpiacon is legyen lehetôségük elhelyezkedni. SZIGETSZENTMIKLÓS EU- és hazai támogatás: 107 millió forint Projekt összköltsége: 107 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 30. Fejlesztés helyszíne: Szigetszentmiklós 19

19 Megszabadulnak a lakók a mérgezô azbeszttôl Országos méretûre bôvíthetô azbesztmentesítô program zajlik a budafoki Rózsakerti lakótelepen. A közegészségügyi szempontból nagyon fontos, országosan több mint húszezer lakást érintô munka komoly technológia hátteret igényel. Budafokon a kitartó önkormányzati munka meghozta az eredményt: uniós, állami és saját erôbôl finanszírozható a projekt. Az azbeszt tûz- és saválló, ezért használták Magyarországon és világszerte mindenhol tûzvédelemre és szigetelésre, Az azbesztszigetelés cseréje nagyfokú óvatosságot és körültekintést igényel. IVÁN JÁNOS 20 fôként a 70-es és a 80-as években. Akkor még nem tudták, hogy ez az anyag igen veszélyes és rákkeltô is lehet. Az egyébként csendes és virágos, szép Rózsakerti lakótelep 1070 lakásában használták ezt az anyagot mondja Iván János, a kerület alpolgármestere. Lakáson belül a strangszerelô aknákban közel egy négyzetméternyi azbeszt van beépítve, valamint a 49 négyemeletes, illetve két tízemeletes épület teljes alagsorának a födémét ezzel az anyaggal szigetelték. Az azbesztszigetelés cseréje nagyfokú óvatosságot, körültekintést igényel, mivel a szállongó por akár évtizedekkel késôbbi egészségügyi gondokat okozhat. Éppen ezért a kivitelezô cég szakemberei teljesen hermetikusan lezárják azokat a területeket, ahol éppen dolgoznak, és csak egy szkafanderszerû védôruhában lépnek be az úgynevezett fekete zónába. Iván János 2002-ben került a városrész alpolgármesteri székébe, ezután kezdett el foglalkozni komolyabban a városrész azbesztmentesítésével. Az ANTSZ szakemberei nemzetközi számítási rendszer alapján fogalmaztak meg ajánlást, amely szerint két éven belül el kell távolítani a házakból az azbesztet, ellenkezô esetben nagyon súlyos helyzet állhat elô. Kezdetben nem tudták pontosan, hogy milyen anyagi vonzata is lehet egy ilyen beruházásnak. Az önkormányzatnál azt gondolták: néhány tízmillió forint elég lehet arra, hogy az

20 összes házból eltávolítsák a mérgezô anyagot. Az alapos számítások után szembesültek a ténnyel, hogy a munkálatok költsége az önkormányzat költségvetéséhez képest hatalmas, mintegy 600 millió forint. Kezdetben úgy vélték, hogy az önkormányzaton belül létrehozott azbesztmentesítési alapban, illetve az ügyet felkaroló országgyûlési képviselôk erôfeszítései nyomán létrejött parlamenti azbesztmentesítési alapban elkülönített 40, illetve 30 millió forintból megkezdik a mentesítést. Tudták, hogy ez az összeg nem elegendô, de mindenképpen meg akarták kezdeni a mentesítést a lakók érdekében. Szerencsére idôben, 2004 elején értesültek arról, hogy a kiírtak egy pályázatot a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében. A pályázaton 3 milliárd 257 millió forintot állt rendelkezésre, többek között lakóépületek azbesztmentesítésére. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a korábban létrehozott azbesztmentesítési alap összegét arra fordítja, hogy kifizeti a lakók helyett az ötszázalékos önrészt, és egyúttal megbízta a projektet kezdeményezô alpolgármestert a projektmenedzseri feladattal. A pályázatot végül is elnyerték, és 2004 decemberében megkötötték a támogatási szerzôdést. Ezek után a közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelezô megkezdhette a munkát. Azóta meghatározott ütemterv szerint haladnak, folyamatos a házak alagsori azbesztmentesítése, már túl vannak több mint 30 épület alagsorának és 588 lakásnak a mentesítésén, a hátralévô két ütemben pedig július 1-ig befejezôdik az elsô magyarországi lakóépület-azbesztmentesítési program. A mentesítés végén a szakemberek méréseket végeznek, és csak akkor lehet átadni a területet, ha a laboratóriumi eredmények azt mutatják, hogy már nincs azbeszt a ház légterében. BUDAPEST EU- és hazai támogatás: 570 millió forint Projekt összköltsége: 600 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 1. Fejlesztés helyszíne: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület 21

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK.....................................................

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Tarnaörsi krónika EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK

Tarnaörsi krónika EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK Tarnaörsi krónika A TARNAÖRSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IDŐSZAKOS LAPJA 2011. augusztus 11. évfolyam, 15. szám EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK Tarnaörs Község Önkormányzata 2011. év nyarán két jelentős beruházást

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata 257 A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Közhasznú Társaságot az Európai Uniós csatlakozásra való hatékonyabb felkészülés érdekében

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben