Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása július 01. napjától - Településrendezési szerződés 3. számú módosítás - Települési főépítész költségátvállalására vonatkozó megállapodás - Club Aliga területére történő beléptetésre vonatkozó közös nyilatkozat - Nyilatkozat fejlesztési területre vonatkozó zöldterület kialakításáról - Transzplantációs Alapítvány kérelme - Club Aliga Üdülőközpont kérelme - Kovács Gyuláné kérelme - Szabadstrand büfé épület bérbeadásának ügye - Balatonvilágosi Nők Egyesülete kérelme - Balaton Volán Zrt. állásfoglalás kérése - Sziget Kulturális Szervezőiroda együttműködési ajánlata - Gainer Falmilyer Kft. kérelme - Előirányzatok biztosítása

2 2 10 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én a községháza tanácstermében 17 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Távol maradt: Koloti Béla alpolgármester Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens Pártl Zoltánné vezető főtanácsos Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai rendkívüli testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, alpolgármester úr késik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Viszt Attila és Molnár János képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszt Attila és Molnár János képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendet javasolom kiegészíteni a központi orvosi ügyelet, a településrendezési szerződés módosításának, a települési főépítész költsége átvállalására vonatkozó megállapodásnak, a Club Aliga beléptetésre vonatkozó közös nyilatkozatnak, zöldterület kijelöléssel kapcsolatos nyilatkozatnak, menetrend változtatással kapcsolatos állásfoglalásnak, területhasználati kérelmeknek, előirányzatok biztosításának tárgyalásával. Kérem, aki a napirend kiegészítésével és annak tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend kiegészítésével, és annak tárgyalásával egyhangúlag egyetért.

3 3 Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület korábbi határozatával kezdeményezte a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városőrsége illetékességi, működési területének kiterjesztését Balatonvilágos közigazgatási területére. Ehhez szükséges a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosításának tervezetét. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal megküldte az Alapító Okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Felkérem Pártl Zoltánné vezető főtanácsost tájékoztassa a képviselő-testületet a várható költségekről. Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Az egyik városőrnek a jogviszony hiánya miatt minimálbért kell megállapítani, melynek összege 114 ezer Ft. A másik városőrnek 26 év jogviszonya van, az illetménye 119 ezer Ft. Ehhez jön a képzések díja, a képzésekre járás díja, Siófokon történő alapképzésnek a díja, és a bejárás díja. Ez összesen Ft. Itt az a kérdés, hogy ennyi pénzért dolgoznak-e? Az illetmények összegét csak vélelmeztük, mert nem állnak rendelkezésünkre a dokumentumok. A bért hat hónapra számoltam, mivel a decemberi bér a következő évre húzódik át. Hat hónapra számoltam a cafetériát. Mindkettőnél figyelembe vettem a 114 ezer Ft képzési díjat. 70 ezer Ft-ot számoltam bejárásra Veszprémbe. A Csopaki képzésnek a költsége 57 ezer Ft. Együtt mennének ezért az útiköltségre 17 ezer Ft-ot számoltam. A Siófoki képzésre, a bejárásra 9 ezer Ft-ot terveztem. A heti egyszeri bejárásra számoltam 25 ezer Ft-ot. Így jött ki a Ft. Viszt Attila képviselő: A képzés mennyi ideig tart? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az első közterület-felügyelői három és fél hónap, és a képzés pénteki és szombati napokon van. A jövő évben esedékes Budapesti képzés öt napba lesz sűrítve. A Siófoki nem minősül képzésnek, hanem a vezető akarja, hogy két hétig járjanak be azért, hogy megismerjék a tevékenységüket. Viszt Attila képviselő: A képzés elvégzése előtt is tud kijárni, és intézkedni? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Egyetlen dolgot nem tud tenni, helyszíni bírságolni! Az összes többi feladatot el tudja látni. Viszt Attila képviselő: Akkor elméletileg június 1-től tudnak kezdeni. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Igen. Amivel nem számoltunk, az a plusz 100 km. A városőrség vezetője heti rendszerességgel kijár a településre ellenőrizni. Fekete Barnabás polgármester: Korábban a Pro-Mot úgy nyilatkozott, hogy az egyik városőr költségét vállalja. A hétfői egyeztetésen pontosítjuk ezt a kérdést. Viszt Attila képviselő: A kurtaxát is tudják ellenőrizni a városőrök? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Megállapodás kérdése, elvileg igen. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom, hogy biztosítsuk a szükséges előirányzatot, a részleteket meg egyeztetjük.

4 4 Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Tanácskozási jogommal élve javasolom, hogy amikor lejár a próbaidő, mindenképpen javasolnám megfontolásra, hogy munkáltatói döntés alapján kapjanak illetmény kiegészítést, mert ennyi pénzért azt a munkát, amit el kell látni, nem fogják megcsinálni. Fekete Barnabás polgármester: Azt is lehetne csinálni, hogy a beszedett pénz x %-át megkapnák, kvázi érdekeltté tenni őket. Molnár János képviselő: Ha úgy dolgoznak, akkor lehet jövőre, vagy az év végén adni juttatást. Viszt Attila képviselő: Azt meg minél előbb kihirdetni, hogy június 1-től ellenőrzések lesznek. A közterület-használatra vonatkozóan van rendeletünk? Fekete Barnabás polgármester: Igen van, de módosítani kell. Viszt Attila képviselő: Büntethetőségi tétel? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az nincs benne. A közösség elleni magatartást lehet, illetve kell szabályozni, szankcionálni a rendeletünkben. Kovács Tamás képviselő: Azt is ellenőrizhetik, hogy van-e valakinek kukaedénye, vagy nincs? Fekete Barnabás polgármester: Szerintem igen. Kovács Tamás képviselő: Sajnos van pár renitens nyaralós, aki a szemetet a közterületen lévő szemetesekbe rakja. Kovács Béla képviselő: Ezek az összegek itt maradnak, amit bírságként beszednek a városőrök? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Nem tudom, meg kell beszélni Jegyző Asszonnyal, Herke úrral. A bevételt vagy el kellene különíteni, vagy egyből ide folyhatna be az önkormányzat számlájára. Kovács Béla képviselő: Azt kell megvizsgálni hosszú távon, még ha alacsony is a bérük, de befolyik-e a ráfordított költség. Koloti Béla alpolgármester 17,15 órakor megérkezett a testületi ülésre. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Úgy nem szabad nekiállni a dolognak, hogy csak egy évig működtetjük. Viszt Attila képviselő: Az sem elfogadható, hogy szerdán viszik a zöldhulladékot, és még aznap, vagy másnap már kirakják az újabb zsákokat, ami ott díszeleg újabb két hétig. Ezt is büntetni kell újra, meg újra! Azt is meg kell nézni, hogy a közterület-használati díjakon nem kell-e változtatni.

5 5 Szombathyné dr. Kézi _Aranka jegyzői referens: Szerintem azok eléggé aktuálisak, de a közterület-használatról szóló rendeletet megküldjük minden képviselőnek, és kérünk konkrét javaslatokat a módosításra. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy június 1-től módosítsuk a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Városőrség illetékességi, működési területének Balatonvilágos település közigazgatási területére történő kiterjesztésével. Egyidejűleg hagyjuk jóvá az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Továbbá nyilatkozzunk, hogy vállaljuk a Városőrség Balatonvilágos településen történő működésével kapcsolatos költségeket, melynek fedezetére a szükséges előirányzatot az adott évi költségvetésében biztosítjuk. Az idei évre vonatkozó költségekre biztosítsunk Ft előirányzatot. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 198/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete június 1-től módosítja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Városőrség illetékességi, működési területének Balatonvilágos település közigazgatási területére történő kiterjesztésével. Egyidejűleg jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A képviselő-testület vállalja a Városőrség Balatonvilágos településen történő működésével kapcsolatos költségeket, melynek fedezetére a szükséges előirányzatot adott évi költségvetésében biztosítja. Egyidejűleg a évre vonatkozó költségekre Ft előirányzatot biztosít a Önkormányzati jogalkotás szakfeladatra a működési tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, a döntést tartalmazó határozat Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének történő megküldésre. Határidő: haladéktalanul Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása július 01. napjától Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A központi orvosi ügyeletet ellátó társulás június 30. napjával megszűnik. Több lehetőség lenne a feladat elláttatására, de maradnánk Siófok Város Gondozási Központjánál, aki jelenleg is ellátja ezt a feladatot.

6 6 Molnár János képviselő: Van információ, hogy a többi település milyen formában szeretné megoldani? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Ezt javasoljuk, mivel megvan hozzá a szükséges infrastruktúra és személyi feltétel. Molnár János képviselő: Ha a többi település is ezt tartja célszerűnek, akkor mi is a Gondozási Központtal láttassuk el a központi orvosi ügyeleti feladatot. Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Pénzügyi vonzata nem lesz az ügyeleti ellátásnak? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az a pénzügyi vonzata van, ami már szerepel a költségvetésben. Plusz előirányzat igénye nincs. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, kössünk Balatonvilágos településre vonatkozóan külön feladat-átvállalási szerződést Siófok Város Gondozási Központjával, ahol jelenleg is működik a központi orvosi ügyelet, van hozzá infrastruktúra és személyi feltétel. Egyidejűleg javasolom a vonatkozó feladat-átvállalási szerződés aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 199/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a június 30. napjával, közös megegyezéssel megszűnik a január 24-én kelt, Siófok és Környéke Többcélú Társulás, Balatonvilágos Község Önkormányzata, Siófok Város Önkormányzata, és Siófok Város Gondozási Központja között kötött megállapodás a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tekintetében. Balatonvilágos Község Önkormányzata tekintettel arra, hogy Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás június 30. napjával jogutód nélkül megszűnik, kinyilvánítja szándékát, hogy a Siófok Város Gondozási Központjával kívánja elláttatni a központi orvosi ügyeleti ellátás feladatait. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-átvállalási szerződés aláírására, illetve az ügyeleti ellátással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul

7 7 Településrendezési szerződés 3. számú módosítás Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Pro-Mot megküldte a településrendezési szerződés módosításra vonatkozó tervezetet, melyben az infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződéskötés határidejét módosítanák július 31. napjára. A településrendezési szerződést ki kellene annyival egészíteni, mivel változott a jogszabály, változott az építési jelrendszer, egyebek, hogy most elfogadjuk a régi jelrendszerrel, és az első átdolgozásnál 2015-ben, amikor sor kerülne rá, azt a Pro-Mot finanszírozná. Kovács Tamás képviselő: Korábban meg arról volt szó, hogy át kellene dolgozni a jelrendszert! Molnár János képviselő: A főépítésznek is ez a véleménye? Fekete Barnabás polgármester: Szerintem Ő nem problémázik ezen. Neki vannak egyéb észrevételei, amit el is küldtünk. A zöldterületeken megy a harc. Amire majd lesz egy határozati javaslatom, hogy az önkormányzat nem tud további zöldterületeket kijelölni. Viszt Attila képviselő: Ne keverjük össze, menjünk sorba a napirendeken! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Pro-Mot Hungária Kft-vel január 20-án megkötött településrendezési szerződés 5.7. pontját módosítsuk azzal, hogy a tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződés megkötésének határideje július 31. Egyidejűleg javasolom a településrendezési szerződés 3. számú módosításának jóváhagyását, annak aláírására a felhatalmazást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 200/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft-vel január 20. napján megkötött településrendezési szerződés 5.7. pontját az alábbiak szerint: "5.7 Az ÖNKORMÁNYZAT kijelenti, PRO-MOT pedig tudomásul veszi, hogy a Településrendezési eszközök elfogadásának további feltétele, hogy a Felek a PRO- MOT által tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében szerződést kössenek egymással július 31-ig. Az erre vonatkozóan a már megkezdett tárgyalásokat a Felek haladéktalanul folytatják. Egyidejűleg jóváhagyja a Településrendezési Szerződés 3. számú módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul

8 8 Települési főépítész költségátvállalására vonatkozó megállapodás Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Pro-Mot Hungária Kft. a települési főépítész költségeit továbbra is átvállalja. Erre vonatkozóan megküldte a megállapodás tervezetet. Javasolom annak jóváhagyását. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Nem tudom, hogy miért csak július 31-ig, amikor tudjuk, hogy december 31-ig meg kell lennie a módosításnak. Írjuk december 31-ig, illetve a rendezési terv hatálybalépéséig! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Pro-Molt Hungária Kftvel a területi főépítész költségének átvállalására havi bruttó Ft összegre megállapodás megkötését. Egyidejűleg javasolom a vonatkozó megállapodás tervezet jóváhagyását azzal a feltétellel, hogy a megállapodás 2.1. pontjában a költségek átvállalásának időszaka január 1-től július 31-ig, módosításra kerül január 1- napjától december 31. napjáig terjedő időszakra, de legkésőbb a rendezési terv hatálybalépésének időpontjáig. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 201/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-Mot Hungária Kft-vel megállapodást köt a települési főépítész évi költségeinek átvállalására. Egyidejűleg jóváhagyja a megállapodás tervezetben foglaltakat azzal, hogy a 2.1. pontja az alábbira módosul: 2.1. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy PRO-MOT a Balatonvilágos Község Területszabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos költségekhez - a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft tervező megbízásából eredő költségeken kívül - a jelen megállapodás alapján a január 1. napjától a szabályozási terv hatálybalépéséig, de legkésőbb december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan maximum bruttó ,--Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint összeggel, végleges pénzeszköz átadás címén hozzájárul, mely összeg kizárólag a települési főépítész költségét, illetve a szabályozási terv elkészítése során felmerülő készkiadások megtérítésének költségátalányát (mindösszesen havi bruttó ,-Ft) tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy a fenti összegek az alábbi részletekben kerül megfizetésre: jelen szerződés aláírásától számított 10 napon belül bruttó ,-- Ft, majd negyedévente az adott negyedév első hónapjának 20. napjáig (azaz július 20. illetve október 20. napjáig) bruttó ,-- Ft-ot. PRO-MOT a fenti költségátalányt arra a hónapra vonatkozóan köteles utoljára megfizetni, amely hónapban a szabályozási terv elfogadásra kerül, így az esetleges túlfizetésekkel Felek a szabályozási terv elfogadását követő 30 napon belül egymással elszámolnak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul

9 9 Club Aliga területére történő beléptetésre vonatkozó közös nyilatkozat Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Pro-Mot Hungária Kft. a tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő Club Aliga Üdülőközpont területére történő belépéssel, a Club Aliga területének forgalomszabályozásával, a Pro-Mot által biztosított kedvezményes belépéssel kapcsolatban megküldte a közös nyilatkozat tervezetet, mely a beléptetési rendre vonatkozó megállapodást tartalmazza az önkormányzattal. A közös nyilatkozat az előző évivel azonos tartalmú. Kérem javaslataikat a nyilatkozattal kapcsolatban. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Miért kell nekünk nyilatkozatot tenni? Ezzel akarja legalizálni, hogy szedi a díjat? Kovács Béla képviselő: Én nem értek vele egyet. Évek óta ígérték, hogy a KVI-vel, az Állammal egyeztetnek. Ők kötöttek egy vagyonkezelési szerződést. Az alapján mindenkit be kellene engedni a területre, nem kellene hozzá önkormányzati igazolás sem, semmi sem. A strandot nem kell, az rendbe van, de a beléptetésért nem kérhetne pénzt senkitől. Korábban is ígérte, nem történt semmi. Viszt Attila képviselő: óta ígérik! Akkor volt az első ígéret arra, hogy a strandot leválasztják. Fekete Barnabás polgármester: Akkor nem kívánjuk megkötni a közös nyilatkozatot? Molnár János képviselő: Szerintem kössük meg még erre az évre! A következő évben úgyis már más lesz. Fekete Barnabás polgármester: Azt nem lehetne beírni, hogy a garázs sortól az étterem túlsó sarkáig a kanyarban ne álljanak autók? Kovács Tamás képviselő: Ott a horgászok, és a hajósok autói állnak! Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Parkol ott szállóvendég is! Ennek viszont nincs köze a beléptetéshez! Kovács Béla képviselő: Már korábban is elmondtad, hogy a rendezvényeknél se engedjenek oda parkolni senkit se, mert mindig tumultus lesz, és egyébként a szezonban is akadályozzák a forgalmat. Molnár János képviselő: Ezt a parkolási problémát hétfőn megbeszéljük velük. A beléptetéssel kapcsolatban a helyi lakosnak, ingatlan tulajdonosnak belépőt nem kell fizetni. Aki szálláshely kiadással foglalkozik, az lépjen be a Turisztikai Egyesületbe, és az éves tagdíj fejébe kap 5-6 ingyenes belépőt, amivel a vendégei tudnak közlekedni a Club Aliga területén. Aki nyaraltat, áldozzon erre!

10 10 Fekete Barnabás polgármester: Kérem a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy foglaljunk állást, aláírjuk a Pro-Mot Hungária Kft-vel a 2013-as nyári szezonra (2013.június 17. és augusztus 25. közötti időszakban), a Club Aliga területére való belépés és ott tartózkodás rendjére vonatkozó közös nyilatkozat -ot a tervezetben foglaltaknak megfelelően, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 202/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pro-Mot Hungária Kft-vel a 2013-as nyári szezonra (2013.június 17. és augusztus 25. közötti időszakban), a Club Aliga területére való belépés és ott tartózkodás rendjére vonatkozó közös nyilatkozat -ban foglaltakat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közös nyilatkozat aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul Nyilatkozat fejlesztési területre vonatkozó zöldterület kialakításáról Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A településszerkezeti terv készítése során az Állami Főépítész azt kifogásolta, hogy az Aliga 4 terület, a volt virágkertészet területén kialakítandó épületegyüttes nagyon sűrű beépítésű, és annak feloldására további zöldterület kialakítását kéri. A terület a fejlesztő Pro-Mot Ingatlanfejlesztő Kft tulajdonában van. Az utak mentén ki van jelölve zöldterület. Érdekes dolog, hogy pl. nem zölddel van jelölve a szakadó-part területe. A környező településrészen az önkormányzat nem rendelkezik saját tulajdonú területtel. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Valamit nem értek. Az egyeztető tárgyaláson úgy álltunk fel, hogy a Club Aliga részéről, akik itt voltak, felajánlották, hogy ezen a területen további zöldterület lesz. Ennek ellenére Városy úr olyan anyagot küldött el a Főépítészi Hivatalnak, amin nincs több zöldterület jelölve. Fekete Barnabás polgármester: Akkor arról volt szó, hogy Városy úr egyeztet a főépítész úrral. Nem ez történt, hanem küldött neki egy anyagot, ami nem arról szól, mint amiről megállapodtunk. Molnár János képviselő: Zöldterületet akarnak kialakíttatni magántulajdonon? Hogyan? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: A jogszabály lehetővé teszi. Január 1-től zöldterület lesz, úgy fog funkcionálni, és nem tudja visszaminősíttetni.

11 11 Molnár János képviselő: Én úgy értelmezem, hogy olyan zöldterületet akarnak kijelölni, amit mindenki használ, tehát közterület. Viszt Attila képviselő: Azt mondták, hogy kiszélesítik az utakat. Szabó István képviselő: De az zöldfelület, és nem zöldterület! Fekete Barnabás polgármester: Lemondhat Aliga II. sétányról, az az ő tulajdona. Javasolom olyan nyilatkozat megtételét, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan területtel, melyen további zöldterület kijelölésére módja lenne. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 203/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan területtel, melyen további zöldterület kijelölésére lenne módja. A képviselő-testület felkéri Fekete Barnabás polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről. Felelős Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Transzplantációs Alapítvány kérelme Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Transzplantációs Alapítvány a Volán Hotelben nyári tábort szervez a szervátültetett és szervre váró gyerekek részére június 28-ai hétvégére. A szervezők a táborban résztvevők részére június 28-ára egy élménymotorozást szerveznek 16 órától 18 óráig. A Korona melletti kerékpárutat tartják alkalmasnak, és kérik a terület használatának engedélyezését. Modellező, repülőröptető programjuk helyszínéül kérik a Nádfedeles Vendégház melletti terület használatának biztosítását. Továbbá kérik, hogy az önkormányzat tekintsen el az idegenforgalmi adó megfizetésétől. Mondtam nekik, hogy ettől nem tekinthetünk el, de a befizetett összeget támogatásként visszafizetjük. Kérem, tegyék meg észrevételeiket. Molnár János képviselő: 14 év alatt nem is kell idegenforgalmi adót fizetni. Viszt Attila képviselő: Szülők is jönnek, meg kísérők. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére a szervátültetett és szervre váró gyerekek részére Balatonvilágos településre június 28-ai hétvégére szervezett nyári tábor programjainak helyszínéül biztosítsa térítésmentesen a kért területeket. Az élménymotorozás helyszínéül június 28-án 16 órától 18 óráig a Korona melletti kerékpárút térítésmentes használatát, a

12 12 modellező, repülőröptető program helyszínéül a Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát. Egyidejűleg tájékoztassuk a szervezőt, hogy nem tudunk eltekinteni a tábor ideje alatt fizetendő idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségtől. Azonban vállaljuk, hogy a táborozás ideje alatt keletkezett és az önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adónak megfelelő összeget a Transzplantációs Alapítványnak támogatásként biztosítjuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 204/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért (1095 Bp. Tinódi u. 2. (székhely), 1138 Bp. Váci út 184. telephely és levelezési cím) részére a szervátültetett és szervre váró gyerekek részére Balatonvilágos településre június 28-ai hétvégére szervezett nyári tábor programjainak helyszínéül biztosítja térítésmentesen az alábbi területeket: Az élménymotorozás helyszínéül június 28-án 16 órától 18 óráig biztosítja a Korona melletti kerékpárút térítésmentes használatát. A modellező, repülőröptető program helyszínéül biztosítja a Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát. A képviselő-testület nem tekint el a tábor ideje alatt fizetendő idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségtől. Vállalja, hogy a táborozás ideje alatt keletkezett és az önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adónak megfelelő összeget a Transzplantációs Alapítványnak támogatásként biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területhasználati engedély kiadására, a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: haladéktalanul /területhasználati engedély kiadás idegenforgalmi adó befizetését követően /támogatási megállapodás aláírás Club Aliga Üdülőközpont kérelme Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Club Aliga Üdülőközpont bonyolítja le június ig terjedő időszakban a MOL Nyrt. családi nap rendezvényt, melyhez kéri a gépjárművek parkolásához a Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatának biztosítását, a buszok parkolásához a Kultúrházzal szembeni terület használatának biztosítását, továbbá kérik a sportrendezvény lebonyolításához a sportpálya használatának biztosítását. Javasolom, hogy a korábbi tarifák szerint a gépjárművek parkolásáért 450 Ft-ot, a buszok parkolásáért 1000 Ft-ot kérjünk járművenként. A sportpályát biztosítsuk térítésmentesen. Viszt Attila képviselő: A gépjárművek parkolásáért nem 600 Ft-ot kértünk? Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Az előző évben 450 Ft/gépjármű volt a területhasználat díja.

13 13 Szabó István képviselő: A sportpálya használatát azzal a feltétellel adjuk oda ingyen, hogy tisztán adják vissza. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Club Aliga Üdülőközpont részére a június ig megrendezésre kerülő MOL Nyrt. családi nap lebonyolításához a gépjárművek parkolásához biztosítsuk a 295/1 hrsz-ú Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát 450 Ft/gépkocsi területhasználati díjért, a buszok parkolásához a 020/3 hrsz-ú ingatlan területét 1000 Ft/busz területhasználati díjért, és a sportrendezvények lebonyolításához térítésmentesen - rendbetételi kötelezettség mellett- a sportpálya használatát. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 205/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Club Aliga Üdülőközpont (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére területhasználatot biztosít a június 14-től 16-ig megrendezésre kerülő MOL Nyrt. családi napjának a lebonyolításához az alábbiak szerint: -a gépjárművek parkolásához a 295/1 hrsz-ú Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát biztosítja 450 Ft/gépkocsi területhasználati díjért, -a buszok parkolásához a 020/3 hrsz-ú ingatlan területét biztosítja 1000 Ft/busz területhasználati díjért, -a sportpálya használatát a sportrendezvények lebonyolításához térítésmentesen, a használatot követő rendbetételi kötelezettség mellett biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a területhasználati megállapodás aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul Kovács Gyuláné kérelme Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: Kérelmező a községi strand területe használatának biztosítását kéri főtt kukorica és kürtöskalács árusításához. Kérem, tegyék meg javaslataikat. Viszt Attila képviselő: Ne biztosítsunk konkurenciát azoknak, akiknek már bérbe adtuk a területet. Fekete Barnabás polgármester. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy utasítsuk el Kovács Gyuláné területhasználati kérelmét, és ne biztosítsunk területet a fizető strandon főtt kukorica és kürtöskalács árusításához. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

14 14 206/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Gyuláné (8600 Siófok, Irinyi J. u. 12.) területhasználati kérelmében foglaltakat elutasítja, nem biztosít területet a balatonvilágosi községi strand területén főtt kukorica, és kürtös kalács árusításához. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Határidő: június 10. Szabadstrand büfé épület bérbeadásának ügye Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A szabadstrandon lévő büfé épület bérlőjének a képviselőtestület felmondta a bérleti jogviszonyát. Remélhetőleg a bérlemény átadása június 4-én megtörténik. Érkezett a bérlemény bérbevételére egy ajánlat. Ajánlattevő 200 ezer Ft bérleti díjat ajánlott fel a bérlemény idei szezonra történő bérbevételére. Viszt Attila képviselő: A jelenlegi bérlő az elmaradását mikor fogja megfizetni? Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Az elmaradt közműdíj megfizetését keddre ígérte. A másodszori felszólításnak várjuk a tértivevényét vissza, hogy át tudjuk az ügyvéd úrnak adni behajtásra a tartozást. Viszt Attila képviselő: Nem lehetne megoldani, hogy a közművet átíratjuk a bérlő nevére? Kovács Tamás képviselő: Almérős a rendszer! Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: A másik probléma, hogy akkor az önkormányzat fizeti a bérlőnek a vizesblokk közműköltségét? Molnár János képviselő: Csobaiéknak, -akik az ajánlatot tették- a 200 ezer Ft bérleti díj mellett 100 ezer Ft kaució befizetését is ki kell kötni. Ha lesz elmaradt rezsi, egyéb tartozás, akkor a kaucióból fedezzük. Ha nem lesz tartozása, akkor visszakapja a bérlet lejártakor. Viszt Attila képviselő: A bérleti díjat, és a kauciót a bérlemény átadásakor, a bérleti szerződés megkötésekor fizesse meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Csak erről az egy szezonról beszélünk!? Fekete Barnabás polgármester: Igen, és az ősszel meg kell hirdetni a büfé épület bérbeadását.

15 15 Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Ajánlattevő tisztában van a kötelezettségekkel? Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Igen, tájékoztattam arról, hogy a mellékhelyiségeket, területet tisztán kell tartani, a füvet kell nyírni, szemetet összeszedni. Elmondtam, hogy egyedül a szemét elszállítása az önkormányzat feladata. Viszt Attila képviselő: Kérdés, hogy mi lesz azzal a gyönyörűen lefestett fallal. Fekete Barnabás polgármester: Nincs ilyen közfoglalkoztatott, aki meg tudná csinálni? Kovács Tamás megbízott intézményvezető: Június 1-től lesz. Molnár János képviselő: Ne festessük le, ne vállaljunk további költséget! Az ajánlattevő megnézte, és így tette a bérletre vonatkozó ajánlatot. Ha neki nem tetszik, oldja meg. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Csobai Zoltán Lajosné részére bérbe adni a balatonvilágosi 1346 hrsz-ú, Balatonvilágos, Csokonai utcában található, szabadstrandon lévő 72 m2 alapterületű büfé épületet, az épülethez tartozó előtetővel ellátott 59 m2 nagyságú területet, 116 m2 nagyságú (járdalappal lefedett) területet, határozott időre, június 5. napjától szeptember 30- napjáig, büfé üzemeltetéséhez. A bérleti díjat Ft összegben határozzuk meg, mely összeg a bérleti szerződés megkötésekor, egy összegben fizetendő. Egyidejűleg bérlő köteles Ft összegű kauciót megfizetni az esetleges károkozás/közüzemi díjtartozás fedezetének biztosítására. Ezen összeg a bérleti jogviszony lejártakor, a bérlemény átadásakor amennyiben károkozás, közüzemi díj tartozás nem történt- visszajár. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 207/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csobai Zoltán Lajosné (8171 Balatonvilágos, Hunor u. 46) részére bérbe adja a balatonvilágosi 1346 hrsz-ú, Balatonvilágos, Csokonai utcában található, szabadstrandon lévő 72 m2 alapterületű büfé épületet, az épülethez tartozó előtetővel ellátott 59 m2 nagyságú területet, 116 m2 nagyságú (járdalappal lefedett) területet, határozott időre, június 5. napjától szeptember 30- napjáig, büfé üzemeltetéséhez. A bérleti díjat Ft összegben határozza meg, mely összeg a bérleti szerződés megkötésekor, egy összegben fizetendő. Egyidejűleg bérlő köteles Ft összegű kauciót megfizetni az esetleges károkozás/közüzemi díjtartozás fedezetének biztosítására. Ezen összeg a bérleti jogviszony lejártakor, a bérlemény átadásakor amennyiben károkozás, közüzemi díjtartozás nem történt- visszajár. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét, és a jegyzőt a bérleti szerződés aláírására. Pártl Zoltánné intézményvezető Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: június 5.

16 16 Balatonvilágosi Nők Egyesülete kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Balatonvilágosi Nők Egyesülete kezdeményezte, hogy az önkormányzat vásároljon egy elektromos kerékpárt, és annak használatát biztosítsa az arra rászorulónak. Mennyiért vettük a védőnő kerékpárját? Kovács Tamás megbízott intézményvezető: 154 ezer Ft-ért. Kovács Béla képviselő: Megvennénk a kerékpárt, és oda adnánk a rászorulónak használatra? Fekete Barnabás polgármester: Igen. Molnár János képviselő: Tartós használatba adnánk. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Azt gondolom, annak, hogy a kerékpárt, amit megvettünk rászorulónak használatra átadjuk, jogi akadálya nincs. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Balatonvilágosi Nők Egyesülete kezdeményezésére, rászorulónak használatba adásra, egy elektromos kerékpár beszerzésére bruttó Ft előirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát. 208/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonvilágosi Nők Egyesülete kezdeményezésére, rászorulónak használatba adásra, egy elektromos kerékpár beszerzésére bruttó Ft előirányzatot biztosít a Családsegítés szakfeladatra, a működési tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét a kerékpár beszerzésére az intézkedés megtételére. Felelős: GEVSZ intézményvezető Határidő: haladéktalanul Balaton Volán Zrt. állásfoglalás kérése Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Balaton Volán Zrt. a 7324/627 számú, Veszprém Balatonfűzfő Balatonkenese Balatonvilágos - Siófok viszonylatban közlekedő, 17,30 órakor a veszprémi autóbusz-állomásról induló, valamint a 7324/634 számú Pécs Siófok - Veszprém viszonylatban közlekedő 18,20 órakor Siófokról induló járatot, valamint a 7655

17 17 számú, Balatonfüred Siófok útvonalon, a nyári tanszünet alatt közlekedtetett -101, -102, - 103, -104 számú járatokat kihasználtság hiánya, és financiális okokra hivatkozással le kívánja állítani, és erre vonatkozóan kéri az állásfoglalásunkat. Ez ellen sokat nem tehetünk. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a járatok leállításával értsünk egyet, ne emeljünk ellene kifogást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 209/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7324/627 számú, Veszprém Balatonfűzfő Balatonkenese Balatonvilágos - Siófok viszonylatban közlekedő, 17,30 órakor a veszprémi autóbusz-állomásról induló, valamint a 7324/634 számú Pécs Siófok - Veszprém viszonylatban közlekedő 18,20 órakor Siófokról induló járat, valamint a 7655 számú, Balatonfüred Siófok útvonalon, a nyári tanszünet alatt közlekedtetett -101, -102, - 103, -104 számú járat leállításával egyetért, ellene kifogást nem emel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állásfoglalás megküldésére a Balaton Volán Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 30. Levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 77.) részére. Határidő: haladéktalanul Sziget Kulturális Szervezőiroda együttműködési ajánlata Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Sziget Kulturális Szervezőiroda együttműködési ajánlatot tett a Balaton Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozat Balatonvilágosra (Balatonaligára) tervezett B my Lake című fesztivál lebonyolítása tárgyában. Korábban ezt már megbeszéltük. Véleményem szerint tárgyalni kell a bérletre felajánlott 1,5 millió Ft-ról, mert elég vékony az ajánlat. Azonban megjegyzem, hogy számításba kell venni a kurtaxa bevételt, és egyéb bevételt is. Viszt Attila képviselő: A parkolásra mit fizetne? Fekete Barnabás polgármester: Szerintem ebben az összegben az is benne van. Viszt Attila képviselő: Nagyon kevés ez a pénz, és felborítja az egész falut, nem támogatom. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Kérném, hogy foglaljátok össze, amit a megbeszélésen egyeztettetek. Koloti Béla alpolgármester: Amire ők igényt támasztanának: létesítenének három színpadot. Az egész volumen kb. 10 ezer fő lenne. Ez a negyede a Balaton Sound Fesztiválnak. Hasonló a vendégkör, akit ők terveznek, elektronikus zenével. Igazából az ő saját tulajdonukon, Aliga II. lenne, elég eldugott helyen lenne a camping rész. A II-es színpad lenne a móló mellett, ahol most a játszótér van. A többi színpad Aliga II. irányába lenne. A szervező ezekre a területekre tartana igényt. Az egész beléptetést megoldaná. Ez lenne az első rendezvény,

18 18 hagyományteremtő jelleggel. Azért is ajánlották ezt az összeget. Próbálták ők kikalkulálni, hogy mi az, amiből ők tudnának gazdálkodni, de ezt jelen állapotban nem tudják megítélni, hogy mennyire lesz sikeres, vagy nem. Ekkora összeget tudnak az önkormányzatnak felajánlani, ha mi elfogadjuk. Ha bejönne a rendezvény, és a következő évre is megszerveznék, akkor ez az összeg újra tárgyalás részét képezné. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az önkormányzatnak nincs ideiglenes iparűzési adó beszedési lehetősége, ezért a rendezvényen működő kereskedelmi cégek által fizetendő díj részét másként kellene kalkulálni. Továbbá egyet értek Viszt képviselő úrral abban, hogy kvázi jó értelemben véve az egész falut lebénítják, a 71-es úttól kezdve elterelik a forgalmat. Fekete Barnabás polgármester: Annyit mondtak, hogy az alsó utat teljesen nyitva hagyják, ott nem lesz parkolás, úgy hordják le az embereket. Az, hogy a következő évben is szerveznek-e egy ilyen rendezvényt, attól függ, hogy mennyire lesz látogatott. A helyi lakosoknak adnak minden rendezvényükre 25% kedvezményt. Viszt Attila képviselő: A zenével kapcsolatban fenntartásaim vannak, a pénzt nagyon kevésnek tartom ahhoz, hogy pont az augusztus 20-ai hétvégét tönkrevágja. Fekete Barnabás polgármester: Lesz egy közvetlen telefonszám, amin bárki, akinek valami reklamációja van, eléri a szervezőt. Molnár János képviselő: A konkrétumok ismeretében szerződést kell kötni velük. Viszt Attila képviselő: A kurtaxát hogyan szedik be? Molnár János képviselő: Nem szednek kurtaxát, bent lesz a belépő árába. Ettől függetlenül be tudja fizetni az önkormányzatnak. Ezt mindenképpen meg kell beszélnünk. Fekete Barnabás polgármester: Elvi hozzájárulást adunk, és a részleteket meg megbeszéljük. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy adjunk elvi hozzájárulást A Balaton Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozat Balatonvilágosra (Balatonaligára) tervezett B my Lake című fesztivál lebonyolításához. Tájékoztassuk a szervezőt, hogy az általuk a területek használatáért ajánlott Ft díj ismételt egyeztetést igényel. Az önkormányzatnak nincs ideiglenes iparűzési adó beszedési lehetősége, ezért a rendezvényen működő kereskedelmi cégek által fizetendő díjról is szükséges az egyeztetés. A részletek konkretizálása ügyében további tárgyalás szükséges. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 210/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget Kulturális Szervezőiroda (1033 Budapest, Hajógyári Sziget Hrsz: 23796/17) együttműködési ajánlata tekintetében elvi hozzájárulását adja a Balaton Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozat Balatonvilágosra (Balatonaligára) augusztus 18-tól augusztus 20-ig terjedő időszakra tervezett B my Lake című fesztivál lebonyolításához.

19 19 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa a szervezőt, hogy az általuk a területek használatáért ajánlott Ft díj ismételt egyeztetést igényel. Az önkormányzatnak nincs ideiglenes iparűzési adó beszedési lehetősége, ezért a rendezvényen működő kereskedelmi cégek által fizetendő díjról is szükséges az egyeztetés. A részletek konkretizálása ügyében további tárgyalás szükséges. Határidő: haladéktalanul Viszt Attila képviselő: A rendezvényen működő egységekre 100 ezer Ft-ot ki kellene vetni. Fekete Barnabás polgármester: Egyeztetünk róla. Gainer Falmilyer Kft. kérelme Szóbeli előterjesztés! Fekete Barnabás polgármester: Szunyogh János úr a Kft. képviselője a fizető strand területének 6-8 m2 nagyságú területrésze használata engedélyezését kéri a szezonra vízen járó gömb üzemeltetéséhez. Molnár János képviselő: Egyezkedjen a bérlővel! Viszt Attila képviselő: Nem sérti a bérlő érdekeit? Fekete Barnabás polgármester: Nem. Úgy szól a bérleti szerződés, hogy adhatunk használatba területet, csak tájékoztatni kell róla a bérlőt. A rendeletünk a strand területére nem határoz meg területhasználati díjat, az egyedi elbírálás alapján történik. Kérjünk a június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakra a területhasználatért 1000 Ft-ot naponta?! Az 77 ezer Ft. Kovács Béla képviselő: Ez nem azt jelenti, hogy a strandra ingyen bemehet? Szabó István képviselő: Nem azt jelenti. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Adjuk használatba a területet az adott időszakra 50 ezer Ft-ért, és akkor nem kell figyeltetni senkivel, hogy jó idő van, rossz idő van, üzemelteti, vagy nem. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Gainer Familyer Kft. részére a balatonvilágosi fizető strand területén 6 m2 terület használatának biztosítását vízen járó gömb üzemeltetéséhez. A területhasználatot június 15-től augusztus 31-ig engedélyezzük Ft, azaz ötvenezer forint területhasználati díj megfizetése ellenében. A területhasználat díja a megállapodás aláírásakor, egy összegben fizetendő. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

20 20 211/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gainer Familyer Kft. (2151 Fót, Hargita u. 95.) részére engedélyezi a balatonvilágosi fizető strand területén 6 m2 terület használatát vízen járó gömb üzemeltetéséhez. A területhasználatot június 15-től augusztus 31-ig biztosítja Ft, azaz ötvenezer forint területhasználati díj megfizetése ellenében. A területhasználat díja a megállapodás aláírásakor, egy összegben fizetendő. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a területhasználati megállapodás aláírására, egyben felkéri a polgármestert a strand bérlőjének tájékoztatására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: június 14. Előirányzatok biztosítása Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: Kérem, hogy annak érdekében, hogy az útépítésekkel kapcsolatban előrébb jussunk, biztosítson a képviselő-testület előirányzatot. Meg kellene csináltatni a Béke utcát és a Petőfi utcát. Az egyik ajánlattevő 10% kedvezményt felajánlott az eredeti ajánlatához képest. Viszt Attila képviselő: A Béke utcával csak úgy lehet bármit kezdeni, ha felszedik a közepét, ahol be van szakadva. Kovács Tamás képviselő: Az árajánlat alapján oda vízelvezető rácsot raknának. Fekete Barnabás polgármester: A másik, ami problémás, az a Tóth Árpád köz útburkolata. Hiába lett leaszfaltozva, ott annyira képlékeny a talaj, hogy ott egy komplett talajcserét kellene csináltatni, hogy az jó legyen, és végleges legyen. Göde úrral beszéltem, hogy csináljon egy tervet. Következő problémás rész a Csokonai és Ponty utca közötti sarok, ahol feltört a víz. A DRV kibontotta és megállapította, hogy ott nem az ő csövük folyat, hanem egy beton cső. Valamikor ban volt egy part csúszás, amikor a MÁV csináltatott szivárgó bordákat a csapadékvíz elvezetésére, amit bevezettek a Balatonba. Anno ezen a helyen még Balaton volt, és ez a cső folyat. Viszt Attila képviselő: Ezt a csövet nem lehetne rákötni a Horgásztanya elvezető csatornájába? Molnár János képviselő: De, be lehetne kötni.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Alapfokú Művészetoktatási Intézményi Társulásból való kilépés tárgyalása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2012. július 25-én 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 12.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,30 óra.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZŐKÖNYV

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK JEGYZŐKÖNYV PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám:150/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL MARADT: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 196/2015. (VIII.04.) határozat Lévai Istvánné és Lévai István bogácsi lakos részére

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-11/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. március 22-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben