Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása július 01. napjától - Településrendezési szerződés 3. számú módosítás - Települési főépítész költségátvállalására vonatkozó megállapodás - Club Aliga területére történő beléptetésre vonatkozó közös nyilatkozat - Nyilatkozat fejlesztési területre vonatkozó zöldterület kialakításáról - Transzplantációs Alapítvány kérelme - Club Aliga Üdülőközpont kérelme - Kovács Gyuláné kérelme - Szabadstrand büfé épület bérbeadásának ügye - Balatonvilágosi Nők Egyesülete kérelme - Balaton Volán Zrt. állásfoglalás kérése - Sziget Kulturális Szervezőiroda együttműködési ajánlata - Gainer Falmilyer Kft. kérelme - Előirányzatok biztosítása

2 2 10 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én a községháza tanácstermében 17 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Távol maradt: Koloti Béla alpolgármester Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens Pártl Zoltánné vezető főtanácsos Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai rendkívüli testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, alpolgármester úr késik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Viszt Attila és Molnár János képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszt Attila és Molnár János képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendet javasolom kiegészíteni a központi orvosi ügyelet, a településrendezési szerződés módosításának, a települési főépítész költsége átvállalására vonatkozó megállapodásnak, a Club Aliga beléptetésre vonatkozó közös nyilatkozatnak, zöldterület kijelöléssel kapcsolatos nyilatkozatnak, menetrend változtatással kapcsolatos állásfoglalásnak, területhasználati kérelmeknek, előirányzatok biztosításának tárgyalásával. Kérem, aki a napirend kiegészítésével és annak tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend kiegészítésével, és annak tárgyalásával egyhangúlag egyetért.

3 3 Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület korábbi határozatával kezdeményezte a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városőrsége illetékességi, működési területének kiterjesztését Balatonvilágos közigazgatási területére. Ehhez szükséges a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosításának tervezetét. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal megküldte az Alapító Okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Felkérem Pártl Zoltánné vezető főtanácsost tájékoztassa a képviselő-testületet a várható költségekről. Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Az egyik városőrnek a jogviszony hiánya miatt minimálbért kell megállapítani, melynek összege 114 ezer Ft. A másik városőrnek 26 év jogviszonya van, az illetménye 119 ezer Ft. Ehhez jön a képzések díja, a képzésekre járás díja, Siófokon történő alapképzésnek a díja, és a bejárás díja. Ez összesen Ft. Itt az a kérdés, hogy ennyi pénzért dolgoznak-e? Az illetmények összegét csak vélelmeztük, mert nem állnak rendelkezésünkre a dokumentumok. A bért hat hónapra számoltam, mivel a decemberi bér a következő évre húzódik át. Hat hónapra számoltam a cafetériát. Mindkettőnél figyelembe vettem a 114 ezer Ft képzési díjat. 70 ezer Ft-ot számoltam bejárásra Veszprémbe. A Csopaki képzésnek a költsége 57 ezer Ft. Együtt mennének ezért az útiköltségre 17 ezer Ft-ot számoltam. A Siófoki képzésre, a bejárásra 9 ezer Ft-ot terveztem. A heti egyszeri bejárásra számoltam 25 ezer Ft-ot. Így jött ki a Ft. Viszt Attila képviselő: A képzés mennyi ideig tart? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az első közterület-felügyelői három és fél hónap, és a képzés pénteki és szombati napokon van. A jövő évben esedékes Budapesti képzés öt napba lesz sűrítve. A Siófoki nem minősül képzésnek, hanem a vezető akarja, hogy két hétig járjanak be azért, hogy megismerjék a tevékenységüket. Viszt Attila képviselő: A képzés elvégzése előtt is tud kijárni, és intézkedni? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Egyetlen dolgot nem tud tenni, helyszíni bírságolni! Az összes többi feladatot el tudja látni. Viszt Attila képviselő: Akkor elméletileg június 1-től tudnak kezdeni. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Igen. Amivel nem számoltunk, az a plusz 100 km. A városőrség vezetője heti rendszerességgel kijár a településre ellenőrizni. Fekete Barnabás polgármester: Korábban a Pro-Mot úgy nyilatkozott, hogy az egyik városőr költségét vállalja. A hétfői egyeztetésen pontosítjuk ezt a kérdést. Viszt Attila képviselő: A kurtaxát is tudják ellenőrizni a városőrök? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Megállapodás kérdése, elvileg igen. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom, hogy biztosítsuk a szükséges előirányzatot, a részleteket meg egyeztetjük.

4 4 Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Tanácskozási jogommal élve javasolom, hogy amikor lejár a próbaidő, mindenképpen javasolnám megfontolásra, hogy munkáltatói döntés alapján kapjanak illetmény kiegészítést, mert ennyi pénzért azt a munkát, amit el kell látni, nem fogják megcsinálni. Fekete Barnabás polgármester: Azt is lehetne csinálni, hogy a beszedett pénz x %-át megkapnák, kvázi érdekeltté tenni őket. Molnár János képviselő: Ha úgy dolgoznak, akkor lehet jövőre, vagy az év végén adni juttatást. Viszt Attila képviselő: Azt meg minél előbb kihirdetni, hogy június 1-től ellenőrzések lesznek. A közterület-használatra vonatkozóan van rendeletünk? Fekete Barnabás polgármester: Igen van, de módosítani kell. Viszt Attila képviselő: Büntethetőségi tétel? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az nincs benne. A közösség elleni magatartást lehet, illetve kell szabályozni, szankcionálni a rendeletünkben. Kovács Tamás képviselő: Azt is ellenőrizhetik, hogy van-e valakinek kukaedénye, vagy nincs? Fekete Barnabás polgármester: Szerintem igen. Kovács Tamás képviselő: Sajnos van pár renitens nyaralós, aki a szemetet a közterületen lévő szemetesekbe rakja. Kovács Béla képviselő: Ezek az összegek itt maradnak, amit bírságként beszednek a városőrök? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Nem tudom, meg kell beszélni Jegyző Asszonnyal, Herke úrral. A bevételt vagy el kellene különíteni, vagy egyből ide folyhatna be az önkormányzat számlájára. Kovács Béla képviselő: Azt kell megvizsgálni hosszú távon, még ha alacsony is a bérük, de befolyik-e a ráfordított költség. Koloti Béla alpolgármester 17,15 órakor megérkezett a testületi ülésre. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Úgy nem szabad nekiállni a dolognak, hogy csak egy évig működtetjük. Viszt Attila képviselő: Az sem elfogadható, hogy szerdán viszik a zöldhulladékot, és még aznap, vagy másnap már kirakják az újabb zsákokat, ami ott díszeleg újabb két hétig. Ezt is büntetni kell újra, meg újra! Azt is meg kell nézni, hogy a közterület-használati díjakon nem kell-e változtatni.

5 5 Szombathyné dr. Kézi _Aranka jegyzői referens: Szerintem azok eléggé aktuálisak, de a közterület-használatról szóló rendeletet megküldjük minden képviselőnek, és kérünk konkrét javaslatokat a módosításra. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy június 1-től módosítsuk a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Városőrség illetékességi, működési területének Balatonvilágos település közigazgatási területére történő kiterjesztésével. Egyidejűleg hagyjuk jóvá az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Továbbá nyilatkozzunk, hogy vállaljuk a Városőrség Balatonvilágos településen történő működésével kapcsolatos költségeket, melynek fedezetére a szükséges előirányzatot az adott évi költségvetésében biztosítjuk. Az idei évre vonatkozó költségekre biztosítsunk Ft előirányzatot. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 198/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete június 1-től módosítja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a Városőrség illetékességi, működési területének Balatonvilágos település közigazgatási területére történő kiterjesztésével. Egyidejűleg jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Alapító Okirat módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A képviselő-testület vállalja a Városőrség Balatonvilágos településen történő működésével kapcsolatos költségeket, melynek fedezetére a szükséges előirányzatot adott évi költségvetésében biztosítja. Egyidejűleg a évre vonatkozó költségekre Ft előirányzatot biztosít a Önkormányzati jogalkotás szakfeladatra a működési tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, a döntést tartalmazó határozat Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének történő megküldésre. Határidő: haladéktalanul Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása július 01. napjától Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A központi orvosi ügyeletet ellátó társulás június 30. napjával megszűnik. Több lehetőség lenne a feladat elláttatására, de maradnánk Siófok Város Gondozási Központjánál, aki jelenleg is ellátja ezt a feladatot.

6 6 Molnár János képviselő: Van információ, hogy a többi település milyen formában szeretné megoldani? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Ezt javasoljuk, mivel megvan hozzá a szükséges infrastruktúra és személyi feltétel. Molnár János képviselő: Ha a többi település is ezt tartja célszerűnek, akkor mi is a Gondozási Központtal láttassuk el a központi orvosi ügyeleti feladatot. Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Pénzügyi vonzata nem lesz az ügyeleti ellátásnak? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Az a pénzügyi vonzata van, ami már szerepel a költségvetésben. Plusz előirányzat igénye nincs. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, kössünk Balatonvilágos településre vonatkozóan külön feladat-átvállalási szerződést Siófok Város Gondozási Központjával, ahol jelenleg is működik a központi orvosi ügyelet, van hozzá infrastruktúra és személyi feltétel. Egyidejűleg javasolom a vonatkozó feladat-átvállalási szerződés aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 199/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a június 30. napjával, közös megegyezéssel megszűnik a január 24-én kelt, Siófok és Környéke Többcélú Társulás, Balatonvilágos Község Önkormányzata, Siófok Város Önkormányzata, és Siófok Város Gondozási Központja között kötött megállapodás a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tekintetében. Balatonvilágos Község Önkormányzata tekintettel arra, hogy Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás június 30. napjával jogutód nélkül megszűnik, kinyilvánítja szándékát, hogy a Siófok Város Gondozási Központjával kívánja elláttatni a központi orvosi ügyeleti ellátás feladatait. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-átvállalási szerződés aláírására, illetve az ügyeleti ellátással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul

7 7 Településrendezési szerződés 3. számú módosítás Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Pro-Mot megküldte a településrendezési szerződés módosításra vonatkozó tervezetet, melyben az infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződéskötés határidejét módosítanák július 31. napjára. A településrendezési szerződést ki kellene annyival egészíteni, mivel változott a jogszabály, változott az építési jelrendszer, egyebek, hogy most elfogadjuk a régi jelrendszerrel, és az első átdolgozásnál 2015-ben, amikor sor kerülne rá, azt a Pro-Mot finanszírozná. Kovács Tamás képviselő: Korábban meg arról volt szó, hogy át kellene dolgozni a jelrendszert! Molnár János képviselő: A főépítésznek is ez a véleménye? Fekete Barnabás polgármester: Szerintem Ő nem problémázik ezen. Neki vannak egyéb észrevételei, amit el is küldtünk. A zöldterületeken megy a harc. Amire majd lesz egy határozati javaslatom, hogy az önkormányzat nem tud további zöldterületeket kijelölni. Viszt Attila képviselő: Ne keverjük össze, menjünk sorba a napirendeken! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Pro-Mot Hungária Kft-vel január 20-án megkötött településrendezési szerződés 5.7. pontját módosítsuk azzal, hogy a tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében a szerződés megkötésének határideje július 31. Egyidejűleg javasolom a településrendezési szerződés 3. számú módosításának jóváhagyását, annak aláírására a felhatalmazást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 200/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft-vel január 20. napján megkötött településrendezési szerződés 5.7. pontját az alábbiak szerint: "5.7 Az ÖNKORMÁNYZAT kijelenti, PRO-MOT pedig tudomásul veszi, hogy a Településrendezési eszközök elfogadásának további feltétele, hogy a Felek a PRO- MOT által tervezett projektfejlesztéssel kapcsolatosan szükséges infrastrukturális beruházások tekintetében szerződést kössenek egymással július 31-ig. Az erre vonatkozóan a már megkezdett tárgyalásokat a Felek haladéktalanul folytatják. Egyidejűleg jóváhagyja a Településrendezési Szerződés 3. számú módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul

8 8 Települési főépítész költségátvállalására vonatkozó megállapodás Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Pro-Mot Hungária Kft. a települési főépítész költségeit továbbra is átvállalja. Erre vonatkozóan megküldte a megállapodás tervezetet. Javasolom annak jóváhagyását. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Nem tudom, hogy miért csak július 31-ig, amikor tudjuk, hogy december 31-ig meg kell lennie a módosításnak. Írjuk december 31-ig, illetve a rendezési terv hatálybalépéséig! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Pro-Molt Hungária Kftvel a területi főépítész költségének átvállalására havi bruttó Ft összegre megállapodás megkötését. Egyidejűleg javasolom a vonatkozó megállapodás tervezet jóváhagyását azzal a feltétellel, hogy a megállapodás 2.1. pontjában a költségek átvállalásának időszaka január 1-től július 31-ig, módosításra kerül január 1- napjától december 31. napjáig terjedő időszakra, de legkésőbb a rendezési terv hatálybalépésének időpontjáig. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 201/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-Mot Hungária Kft-vel megállapodást köt a települési főépítész évi költségeinek átvállalására. Egyidejűleg jóváhagyja a megállapodás tervezetben foglaltakat azzal, hogy a 2.1. pontja az alábbira módosul: 2.1. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy PRO-MOT a Balatonvilágos Község Területszabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos költségekhez - a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft tervező megbízásából eredő költségeken kívül - a jelen megállapodás alapján a január 1. napjától a szabályozási terv hatálybalépéséig, de legkésőbb december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan maximum bruttó ,--Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint összeggel, végleges pénzeszköz átadás címén hozzájárul, mely összeg kizárólag a települési főépítész költségét, illetve a szabályozási terv elkészítése során felmerülő készkiadások megtérítésének költségátalányát (mindösszesen havi bruttó ,-Ft) tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy a fenti összegek az alábbi részletekben kerül megfizetésre: jelen szerződés aláírásától számított 10 napon belül bruttó ,-- Ft, majd negyedévente az adott negyedév első hónapjának 20. napjáig (azaz július 20. illetve október 20. napjáig) bruttó ,-- Ft-ot. PRO-MOT a fenti költségátalányt arra a hónapra vonatkozóan köteles utoljára megfizetni, amely hónapban a szabályozási terv elfogadásra kerül, így az esetleges túlfizetésekkel Felek a szabályozási terv elfogadását követő 30 napon belül egymással elszámolnak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul

9 9 Club Aliga területére történő beléptetésre vonatkozó közös nyilatkozat Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Pro-Mot Hungária Kft. a tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő Club Aliga Üdülőközpont területére történő belépéssel, a Club Aliga területének forgalomszabályozásával, a Pro-Mot által biztosított kedvezményes belépéssel kapcsolatban megküldte a közös nyilatkozat tervezetet, mely a beléptetési rendre vonatkozó megállapodást tartalmazza az önkormányzattal. A közös nyilatkozat az előző évivel azonos tartalmú. Kérem javaslataikat a nyilatkozattal kapcsolatban. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Miért kell nekünk nyilatkozatot tenni? Ezzel akarja legalizálni, hogy szedi a díjat? Kovács Béla képviselő: Én nem értek vele egyet. Évek óta ígérték, hogy a KVI-vel, az Állammal egyeztetnek. Ők kötöttek egy vagyonkezelési szerződést. Az alapján mindenkit be kellene engedni a területre, nem kellene hozzá önkormányzati igazolás sem, semmi sem. A strandot nem kell, az rendbe van, de a beléptetésért nem kérhetne pénzt senkitől. Korábban is ígérte, nem történt semmi. Viszt Attila képviselő: óta ígérik! Akkor volt az első ígéret arra, hogy a strandot leválasztják. Fekete Barnabás polgármester: Akkor nem kívánjuk megkötni a közös nyilatkozatot? Molnár János képviselő: Szerintem kössük meg még erre az évre! A következő évben úgyis már más lesz. Fekete Barnabás polgármester: Azt nem lehetne beírni, hogy a garázs sortól az étterem túlsó sarkáig a kanyarban ne álljanak autók? Kovács Tamás képviselő: Ott a horgászok, és a hajósok autói állnak! Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Parkol ott szállóvendég is! Ennek viszont nincs köze a beléptetéshez! Kovács Béla képviselő: Már korábban is elmondtad, hogy a rendezvényeknél se engedjenek oda parkolni senkit se, mert mindig tumultus lesz, és egyébként a szezonban is akadályozzák a forgalmat. Molnár János képviselő: Ezt a parkolási problémát hétfőn megbeszéljük velük. A beléptetéssel kapcsolatban a helyi lakosnak, ingatlan tulajdonosnak belépőt nem kell fizetni. Aki szálláshely kiadással foglalkozik, az lépjen be a Turisztikai Egyesületbe, és az éves tagdíj fejébe kap 5-6 ingyenes belépőt, amivel a vendégei tudnak közlekedni a Club Aliga területén. Aki nyaraltat, áldozzon erre!

10 10 Fekete Barnabás polgármester: Kérem a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy foglaljunk állást, aláírjuk a Pro-Mot Hungária Kft-vel a 2013-as nyári szezonra (2013.június 17. és augusztus 25. közötti időszakban), a Club Aliga területére való belépés és ott tartózkodás rendjére vonatkozó közös nyilatkozat -ot a tervezetben foglaltaknak megfelelően, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 202/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pro-Mot Hungária Kft-vel a 2013-as nyári szezonra (2013.június 17. és augusztus 25. közötti időszakban), a Club Aliga területére való belépés és ott tartózkodás rendjére vonatkozó közös nyilatkozat -ban foglaltakat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közös nyilatkozat aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul Nyilatkozat fejlesztési területre vonatkozó zöldterület kialakításáról Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A településszerkezeti terv készítése során az Állami Főépítész azt kifogásolta, hogy az Aliga 4 terület, a volt virágkertészet területén kialakítandó épületegyüttes nagyon sűrű beépítésű, és annak feloldására további zöldterület kialakítását kéri. A terület a fejlesztő Pro-Mot Ingatlanfejlesztő Kft tulajdonában van. Az utak mentén ki van jelölve zöldterület. Érdekes dolog, hogy pl. nem zölddel van jelölve a szakadó-part területe. A környező településrészen az önkormányzat nem rendelkezik saját tulajdonú területtel. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Valamit nem értek. Az egyeztető tárgyaláson úgy álltunk fel, hogy a Club Aliga részéről, akik itt voltak, felajánlották, hogy ezen a területen további zöldterület lesz. Ennek ellenére Városy úr olyan anyagot küldött el a Főépítészi Hivatalnak, amin nincs több zöldterület jelölve. Fekete Barnabás polgármester: Akkor arról volt szó, hogy Városy úr egyeztet a főépítész úrral. Nem ez történt, hanem küldött neki egy anyagot, ami nem arról szól, mint amiről megállapodtunk. Molnár János képviselő: Zöldterületet akarnak kialakíttatni magántulajdonon? Hogyan? Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: A jogszabály lehetővé teszi. Január 1-től zöldterület lesz, úgy fog funkcionálni, és nem tudja visszaminősíttetni.

11 11 Molnár János képviselő: Én úgy értelmezem, hogy olyan zöldterületet akarnak kijelölni, amit mindenki használ, tehát közterület. Viszt Attila képviselő: Azt mondták, hogy kiszélesítik az utakat. Szabó István képviselő: De az zöldfelület, és nem zöldterület! Fekete Barnabás polgármester: Lemondhat Aliga II. sétányról, az az ő tulajdona. Javasolom olyan nyilatkozat megtételét, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan területtel, melyen további zöldterület kijelölésére módja lenne. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 203/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan területtel, melyen további zöldterület kijelölésére lenne módja. A képviselő-testület felkéri Fekete Barnabás polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésről. Felelős Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Transzplantációs Alapítvány kérelme Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Transzplantációs Alapítvány a Volán Hotelben nyári tábort szervez a szervátültetett és szervre váró gyerekek részére június 28-ai hétvégére. A szervezők a táborban résztvevők részére június 28-ára egy élménymotorozást szerveznek 16 órától 18 óráig. A Korona melletti kerékpárutat tartják alkalmasnak, és kérik a terület használatának engedélyezését. Modellező, repülőröptető programjuk helyszínéül kérik a Nádfedeles Vendégház melletti terület használatának biztosítását. Továbbá kérik, hogy az önkormányzat tekintsen el az idegenforgalmi adó megfizetésétől. Mondtam nekik, hogy ettől nem tekinthetünk el, de a befizetett összeget támogatásként visszafizetjük. Kérem, tegyék meg észrevételeiket. Molnár János képviselő: 14 év alatt nem is kell idegenforgalmi adót fizetni. Viszt Attila képviselő: Szülők is jönnek, meg kísérők. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére a szervátültetett és szervre váró gyerekek részére Balatonvilágos településre június 28-ai hétvégére szervezett nyári tábor programjainak helyszínéül biztosítsa térítésmentesen a kért területeket. Az élménymotorozás helyszínéül június 28-án 16 órától 18 óráig a Korona melletti kerékpárút térítésmentes használatát, a

12 12 modellező, repülőröptető program helyszínéül a Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát. Egyidejűleg tájékoztassuk a szervezőt, hogy nem tudunk eltekinteni a tábor ideje alatt fizetendő idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségtől. Azonban vállaljuk, hogy a táborozás ideje alatt keletkezett és az önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adónak megfelelő összeget a Transzplantációs Alapítványnak támogatásként biztosítjuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 204/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért (1095 Bp. Tinódi u. 2. (székhely), 1138 Bp. Váci út 184. telephely és levelezési cím) részére a szervátültetett és szervre váró gyerekek részére Balatonvilágos településre június 28-ai hétvégére szervezett nyári tábor programjainak helyszínéül biztosítja térítésmentesen az alábbi területeket: Az élménymotorozás helyszínéül június 28-án 16 órától 18 óráig biztosítja a Korona melletti kerékpárút térítésmentes használatát. A modellező, repülőröptető program helyszínéül biztosítja a Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát. A képviselő-testület nem tekint el a tábor ideje alatt fizetendő idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségtől. Vállalja, hogy a táborozás ideje alatt keletkezett és az önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adónak megfelelő összeget a Transzplantációs Alapítványnak támogatásként biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területhasználati engedély kiadására, a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: haladéktalanul /területhasználati engedély kiadás idegenforgalmi adó befizetését követően /támogatási megállapodás aláírás Club Aliga Üdülőközpont kérelme Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A Club Aliga Üdülőközpont bonyolítja le június ig terjedő időszakban a MOL Nyrt. családi nap rendezvényt, melyhez kéri a gépjárművek parkolásához a Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatának biztosítását, a buszok parkolásához a Kultúrházzal szembeni terület használatának biztosítását, továbbá kérik a sportrendezvény lebonyolításához a sportpálya használatának biztosítását. Javasolom, hogy a korábbi tarifák szerint a gépjárművek parkolásáért 450 Ft-ot, a buszok parkolásáért 1000 Ft-ot kérjünk járművenként. A sportpályát biztosítsuk térítésmentesen. Viszt Attila képviselő: A gépjárművek parkolásáért nem 600 Ft-ot kértünk? Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Az előző évben 450 Ft/gépjármű volt a területhasználat díja.

13 13 Szabó István képviselő: A sportpálya használatát azzal a feltétellel adjuk oda ingyen, hogy tisztán adják vissza. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Club Aliga Üdülőközpont részére a június ig megrendezésre kerülő MOL Nyrt. családi nap lebonyolításához a gépjárművek parkolásához biztosítsuk a 295/1 hrsz-ú Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát 450 Ft/gépkocsi területhasználati díjért, a buszok parkolásához a 020/3 hrsz-ú ingatlan területét 1000 Ft/busz területhasználati díjért, és a sportrendezvények lebonyolításához térítésmentesen - rendbetételi kötelezettség mellett- a sportpálya használatát. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 205/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Club Aliga Üdülőközpont (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére területhasználatot biztosít a június 14-től 16-ig megrendezésre kerülő MOL Nyrt. családi napjának a lebonyolításához az alábbiak szerint: -a gépjárművek parkolásához a 295/1 hrsz-ú Nádfedeles Vendégház melletti zöldterület használatát biztosítja 450 Ft/gépkocsi területhasználati díjért, -a buszok parkolásához a 020/3 hrsz-ú ingatlan területét biztosítja 1000 Ft/busz területhasználati díjért, -a sportpálya használatát a sportrendezvények lebonyolításához térítésmentesen, a használatot követő rendbetételi kötelezettség mellett biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a területhasználati megállapodás aláírására. Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: haladéktalanul Kovács Gyuláné kérelme Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: Kérelmező a községi strand területe használatának biztosítását kéri főtt kukorica és kürtöskalács árusításához. Kérem, tegyék meg javaslataikat. Viszt Attila képviselő: Ne biztosítsunk konkurenciát azoknak, akiknek már bérbe adtuk a területet. Fekete Barnabás polgármester. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy utasítsuk el Kovács Gyuláné területhasználati kérelmét, és ne biztosítsunk területet a fizető strandon főtt kukorica és kürtöskalács árusításához. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

14 14 206/2013.(V.29.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Gyuláné (8600 Siófok, Irinyi J. u. 12.) területhasználati kérelmében foglaltakat elutasítja, nem biztosít területet a balatonvilágosi községi strand területén főtt kukorica, és kürtös kalács árusításához. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Határidő: június 10. Szabadstrand büfé épület bérbeadásának ügye Szóbeli előterjesztés. Fekete Barnabás polgármester: A szabadstrandon lévő büfé épület bérlőjének a képviselőtestület felmondta a bérleti jogviszonyát. Remélhetőleg a bérlemény átadása június 4-én megtörténik. Érkezett a bérlemény bérbevételére egy ajánlat. Ajánlattevő 200 ezer Ft bérleti díjat ajánlott fel a bérlemény idei szezonra történő bérbevételére. Viszt Attila képviselő: A jelenlegi bérlő az elmaradását mikor fogja megfizetni? Pártl Zoltánné vezető főtanácsos: Az elmaradt közműdíj megfizetését keddre ígérte. A másodszori felszólításnak várjuk a tértivevényét vissza, hogy át tudjuk az ügyvéd úrnak adni behajtásra a tartozást. Viszt Attila képviselő: Nem lehetne megoldani, hogy a közművet átíratjuk a bérlő nevére? Kovács Tamás képviselő: Almérős a rendszer! Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: A másik probléma, hogy akkor az önkormányzat fizeti a bérlőnek a vizesblokk közműköltségét? Molnár János képviselő: Csobaiéknak, -akik az ajánlatot tették- a 200 ezer Ft bérleti díj mellett 100 ezer Ft kaució befizetését is ki kell kötni. Ha lesz elmaradt rezsi, egyéb tartozás, akkor a kaucióból fedezzük. Ha nem lesz tartozása, akkor visszakapja a bérlet lejártakor. Viszt Attila képviselő: A bérleti díjat, és a kauciót a bérlemény átadásakor, a bérleti szerződés megkötésekor fizesse meg. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzői referens: Csak erről az egy szezonról beszélünk!? Fekete Barnabás polgármester: Igen, és az ősszel meg kell hirdetni a büfé épület bérbeadását.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 29/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben