HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA 1561-BŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA 1561-BŐL"

Átírás

1 HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA 1561-BŐL Sziget várának a 16. század történetéről a közvéleménynek máig Zrínyi Miklós heroikus küzdelme jut először az eszébe. Ez természetes, hiszen a költő dédunoka által megénekelt harc mélyen beleivódott a romantikus közgondolkodásba, és a történetírásra is nagy hatást gyakorolt. Az évi ostrom eseményeire helyezte a fő hangsúlyt a város első historikusa, Németh Béla, 1 és Zrínyi Miklós kapitányságának történetét dolgozta fel évtizedekkel később Benda Kálmán is. 2 Szigetvár történetének következő monografikus feldolgozása 3 már igyekezett hangsúlyozni a Zrínyi előtti kapitányok erőfeszítéseit is, ám Szakály Ferenc 1981-ben írt műve hozta meg az áttörést e tekintetben. 4 Ő mutatott rá először, hogy az 1550-es évek kapitányainak, Dersffy Farkasnak és különösen Horváth Márknak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a várhoz adózó terület szisztematikus kiterjesztésével Sziget végvár a Dél-Dunántúl legjelentősebb bástyájává vált. A vár koraújkori történetéről írt legfrissebb összefoglalásban magunk is igyekeztünk erre helyezni a hangsúlyt. 5 Sziget legismertebb kapitánya Zrínyi mellett Horváth Márk volt, aki 1556-ban sikerrel védte meg a várat egy nagyobb török ostromtól. Ennek ellenére az életéről keveset tudunk, és nagy számban fennmaradt levelezésének jelentős részét csak 1987-ben dolgozta fel Szakály egy kitűnő tanulmányában. 6 Néhány évvel később újabb források láttak napvilágot Horváth Márk kapitányságának időszakából, amelyek a vár gazdálkodásának megértéséhez vittek közelebb. 7 Mindezek ellenére időről időre kerülnek elő újabb források Sziget történetéből, amelyek bár nem rajzolják át az eddigi ismereteinket ám mégis adalékul szolgálhatnak a téma jobb megismeréséhez. Az alább ismertetendő hagyatéki leltár a Horváth-Stansith család nagyőri levéltárában található. Ez nem ismeretlen a kutatók előtt, mert Iványi Béla már 1910-es években feltérképezte azt, és eredményeiről később be is számolt. 8 Jobbára az itt talált források alapján írta meg a Horváth család vázlatos történetét, amelyet azóta is alapműként használnak az újabb feldolgozások. 9 Az eddig ismertetett szakirodalom alapján a következő életpálya vázolható fel. Márk valamikor az 1510-es évek elején születhetett a Zágráb megyei Gradec városában. A családjáról keveset tudunk, csupán egy 1557-ben kelt tanúvallatási jegyzőkönyv említi, hogy apja a Syrawych nemzetségből való Pzethai másképp Stansith György. 10 András nevű öccsén és György nevű rokonán kívül a család többi tagját nem ismerjük. 11 Egy 1547-ben, a topuszkói apátsághoz tartozó Zrchyczán felvett tanúvallatási jegyzőkönyvben ugyan megemlítenek a tanúk között több Syrawych előnevűt, ám a Stansithokhoz fűződő rokoni 1 Németh Béla: Szigetvár története. Pécs, Benda Kálmán: Zrínyi Miklós a szigetvári hős. In: Szigetvári Emlékkönyv. Szigetvár évi ostromának 400. évfordulójára. Szerk: Rúzsás Lajos. Budapest, Sugár István: Szigetvár és viadala. Budapest, Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, különösen Varga Szabolcs: A vár és mezőváros története között. In: Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk: Bősze Sándor Ravazdi László Szita László. Szigetvár, különösen Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival ) In: Somogy Megye Múltjából, 18. (1987.) Timár György: Királyi Sziget. Szigetvár várgazdaságának iratai Pécs, ; Iványi Béla: A grádeci Horváth Stansith-család levéltára. In: Levéltári Közlemények, V. (1927.) Iványi Béla: A Grádeczi Horváth-Stansith család történetéhez. In: Közlemények Szepes vármegye múltjából, 10. (1918.) Iványi, Iványi, lj.

2 szálak nem bizonyíthatóak. 12 A család már a harmincas években átköltözhetett a biztonságosabbnak tűnő Körmendre, és Márk valamikor az évtized végén kezdte meg katonai pályafutását Nádasdy Tamás szolgálatában ben Török Bálint familiárisaként Kisbéren találjuk, majd a nagyúr fogságba vetése után Batthyány Ferenc szervitorai közé lépett. Bár a Batthyányval való jó viszony élete végéig megmaradt, 13 néhány évvel később ismét Nádasdy Tamás szolgálatában próbált érvényesülni. Az 1546 előtti néhány esztendőből sajnos vajmi kevés forrásunk szól Horváth Márk pályafutásáról. Egy 1544-ben kelt irat azonban arról tudósít, hogy Horváth Szigeten teljesített szolgálatot és itt különféle szöveteket vásárolt Sulyok Istvántól. 14 Az a probléma ezzel az adattal, hogy nem derül ki belőle, kinek a szolgálatában állt Horváth ekkor. Az eddigi szakirodalom állításai szerint Sziget 1545-ben, legkésőbb 1546-ban került királyi kézbe. 15 Tehát vagy egy évvel előre kell hoznunk ezt a dátumot, vagy még a Török család szervitoraként állomásozott ekkor a várban. Ettől függetlenül Sziget és későbbi kapitányának sorsa ekkortól kezdve, rövidebb-hosszabb kitérőket leszámítva, összefonódott között Nádasdy katonájaként 50 lovassal szolgált a várban, és Kerecsényi László után február 21-én első ízben vette át a kapitányi tisztséget. A nyár folyamán sikerrel védte meg Ali budai pasa támadásától a várat, ám 1557 elején súlyos lovasbalesetet szenvedett, 16 és emiatt, valamint az állandó fizetetlenség okán, még idén tavasszal megvált tisztségétől. Ekkor családjával együtt Körmendre költözött, 17 és innen tért vissza március végén, hogy immár haláláig ismét ő irányítsa a vár életét. Már ebbéli tisztségében vette el feleségül 1559-ben Both Erzsébetet, miután Hahóti Krisztina, akitől Gergely nevű fia született, elhalálozott. Az újabb kapitányi kinevezés meghozta a társadalmi ranglétrán való felemelkedést is. A földönfutó horvát kisnemest, aki 1548-ban kardjával szerzett magának nemesi címet, május 30-án Ferdinánd a bárók soraiba emelte. 18 Ezzel együtt Baranya megye ispánja, és a környék leghatalmasabb birtokosainak egyikévé is vált. 19 Hatalmát azonban nem sokáig élvezhette, mert lábsebe továbbra sem gyógyult, és hiába kezeltette magát Bécsben, az orvosok már nem tudták megmenteni augusztus 13-án végrendelkezett, és rá egy-két napra meg is halt. Holttestét Körmenden temették el, és fiának gyámja, Sennyey Ferenc intézte el, hogy Khöbl Benedek bécsi kőfaragó mester elkészítse díszes síremlékét. 20 Horváth halála után a hagyaték vészes fogyásnak indult, 21 ezért az uralkodó megbízásából augusztus 30-án Zárkándy Pál és Gerdák István leltárt készítettek a 12 Laszowski, Emilij: Monumenta Habsburgica regni Croatiae Dalmatiae Slavoniae. Knjiga III (MSHSM XL.) Zagreb, Nobilis Joannes Syrawych memorat Ladislaum regem Thomas Krayachych de Syrawyth, Petrus Syrawyth, Georgius idem ben ő ajánlotta be az uralkodónak Sziget megüresedett kapitányi posztjára. Szakály, MOL MKA E 185 Archivum Familiae Nádasdy 47. csomó 2. Nádasdy Tamás horvát bán, országbíró iratai fol dec. 22. Debitum Egregii domini Marcÿ Horwath nobili Stephano Sulyok anno Varga, Szakály, Tehát nem az ostrom alatt szerezte sérülését, mint azt Iványi feltételezte. 17 Az új lakhely megválasztása tudatos volt. Körmend mezőváros ekkor az ugyancsak horvát nemzetiségű Tarnóczy András zálogbirtoka volt, aki az 1530-as évek végén szintén Nádasdy Tamás szolgálatában tűnt fel, és annak vicebánja is volt. Tóth István György: Körmend a kora újkorban. ( ) In: Körmend története. Szerk.: Szabó László. Körmend, Dominkovits Péternek köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet erre a műre. 18 Iványi, ban Baranya megyében már 189 portával rendelkezett. Ehhez jött még az adók kezelése, a baranyai hadiadó 10 százaléka ugyanis a kapitányt illette, igaz, ez csak hivatala idején. Szakály, Somogyban is voltak kisebb birtokai, egy csurgói kúriát kapott az uralkodótól, valamint Nagymarton birtokot. Iványi, Iványi, Szakály, lj.

3 várkapitány után maradt javakról. 22 Ez azonban csak részben mutat átfedést az október 15-én felvett listával. Gerdákéknak az volt ekkor a dolguk, hogy a várkapitányi tisztségben felhalmozott javakat felmérjék. Így került sor a gabona, takarmány, liszt, valamint a borsó és a lencse összeírására, ami a későbbi jegyzékből kimaradt. A lovak és a szerszámok azonban szerepeltek az október 15-én, Terjék Tamás, Poky Gergely és Bakolcha Balázs által összeállított iratban is, igaz mindegyik kisebb tétellel, ami a hagyaték további kopását mutatja. 23 Az első összeírásban feltüntettek egy ládácskát is 355 forint 27 dénár készpénzzel, ennek későbbi sorsa azonban ismeretlen. 24 További érdekesség, hogy az első összeírásban feljegyezték, hogy Kereszt faluban 25 disznaja, és más helyen pedig ugyanannyi marhája volt a kapitánynak, ezeket azonban októberre eladhatták, mert kótyavetyére már nem kerültek. 25 Az október 15-én készült 18 oldalas regestrum sok tanulsággal szolgál a számunkra. Bár nem tudhatjuk, hogy mi az, ami eleve a család központjában Körmenden volt, illetve miket vitt magával Sennyey Ferenc, a tendenciák érzékelhetőek. 26 Annak ellenére, hogy Horváthot nem tartjuk a nagy katonák között számon, és inkább a szervezői és építői kvalitásait dicsérjük, mégis tekintélyes fegyvertár maradt utána. Hasonlóan nagy a lovak, és a hozzájuk kapcsolódó szerszámok jegyzéke. Csak szablyából négyet adtak el, és valószínűleg nem volt közöttük az, amelyet Zrínyi magának kért a hagyatékból. 27 Feltűnően nagy a különböző szövetek aránya. A Szigetben állomásozott katonaság nagy piacot jelentett a régió posztó kereskedelmében, és a különböző kereskedők előszeretettel keresték fel a várost, bár az nem számított fontos kereskedelmi központnak. 28 Az is megmagyarázza a szövetek jelenlétét, hogy a kapitány ebből fizette ki szervitorait, amint erre a velük kötött szerződésekben konkrét utalások vannak. A hagyaték második részében Horváth Márk szervitorai által benyújtott követelések kiegyenlítése szerepel. Ebből kirajzolódik, hogy milyen réteg állt egy alacsony sorból felkapaszkodott katonabáró szolgálatába. A szervitorok többségükben magyarok voltak, őket már itt fogadta fel, többen közülük már az 1556-os ostrom idején is Szigeten szolgáltak. Közülük kerültek ki a fontosabb üzenetek hírvivői is, és ők szállították a rabokat a közeli Babócsára. Az utóbbira való utalás megoldja azt a rejtélyt, amelyre már Szakály is felfigyelt, hogy miért nincsenek adatok Szigeten raboskodó törökökre, amikor Horváthnak komoly érdekeltségei voltak a rabkereskedelemben. 29 Nem akartak egy újabb veszélyforrást az amúgy is élethalál harcot vívó várban, és talán a rabok élelmezést sem kívánták magukra vállalni, amikor úgy is folyamatosan szűkölködtek az élelmiszerben. Feltűnően hiányoznak azonban az összeírásból a művelődésre és a luxusra utaló tárgyak. Nincsenek könyvek, tükör, fűszerek, és nincsenek edények, poharak sem. Ennek persze sok 22 Kassai Állami Levéltár Lőcsei Fiók Horváth-Stansith család nagyőri levéltára. Iratok C 94 Szigetvár / aug. 30. Inventarium Rerum universarum Magnifici quondam Marci Horwat, Praefecti olim et suppremi Capitanei Arcis et oppidi Zÿgeth necnon Comitis Comitatus Barsiensis [!] per Egregios dominationes Paulum Zarkandÿ et Stephanum Gerdak perlustratum et conscriptum ad Regiam racionem occupandam 30 die Augusti Anno Az augusztus végén összeírt 24 lóból már csak 18, a 35 nyeregből 33, 31 zablából 16 és a 15 pajzsból 12 szerepelt októberben. 24 Ladula secunda in qua habentur flor 355 d 27 Az augusztus 17-én Saáry István királyi biztos és Gerdák István számvevő által készített leltárban is található 509 forint 74 dénár készpénz, amit a tárnokházban (domus tavernicalis) írtak össze. Timár, Kereszt. Gréc puszta, Újpetréhez tartozik. Timár, A végrendeletek társadalomtörténeti feldolgozására kitűnő példa Solymosi László: Két középkorvégi testamentum Szabolcs vármegyéből. In: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk: Kovács Ágnes. Debrecen, Zrínyi kívánságára Batthyány Ferenc kérte Sennyeytől azt a szablyát, amelyikről az hírlett, hogy fiára hagyta volna, de az testamentumnak ereje nynchen. Iványi, Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl kereskedelmi útvonalai a XVI. század derekán. In: Somogy Megye Múltjából, 4. (1973.) Szakály,

4 oka lehet, ám az összeíráson végigtekintve egy tipikus katonasors relikviáinak jegyzéke tárul a szemünk elé. A leltár maga nem unikális, hiszen Thúry György hagyatékának 1571-ben kelt jegyzékét már a 19. század második felében kiadták. Összehasonlítva a két jegyzéket megállapítható, hogy Horváth Márknak lényegesen kevesebb értéket sikerült felhalmoznia pályafutása során. 30 További hasonló adatok találhatók Radvánszky Béla 1879-ben megjelent gyűjteményes kötetében, amelyek segítségével könnyebben elhelyezhető Horváth hagyatéki leltára a korabeli források értékrendjében. 31 A forrást betűhíven, csonkítatlan formában adjuk közre. Anno domini Regestum factum super universarum rerum quondam magnifici do: Marcÿ Horwath, per egregios dominos Thomam Therÿek, 32 Gregorium Pokÿ 33 et Blasium Bakolchia 34 in auctione vel kothÿavethie venditorum in Regia Zÿgeth: factum: 15 die octobris Anno: supra dicto. 35 (18 fol.) Egÿk Lowath attok el fl 5 d. 25 massÿk Lowath attok el fl 34 d. 10 harmadÿk Lowath attok el fl 6 d. 50 negiedÿk Lowath attok el fl 19 d. 25 ottodÿketh attok el fl 8 d. 21 hatodÿkath attok el fl 3 hetedÿketh attok el fl 11 nioltzadÿkath attok el fl 10 d. 25 kÿlenchedÿketh attok el fl 4 d. 10 tÿzedÿketh attok el fl 5 tÿzenegedÿketh attok el fl 10 tÿzen kettödÿketh attok el fl 10 d. 40 tÿzen harmadÿkath attok el fl 3 tÿzen negedÿketh attok el fl 6 tÿzen öttődÿketh attok el fl 5 tÿzen hatodÿkath attok el fl 2 d. 40 tÿzen hetedÿket es tÿzenniolchadÿkat nador ispan iramnak vittek per fl: Latus ff: fl 135 d 46 egÿk hegiesterth attok el fl 1 d. 31 massÿkath attok el fl 1. d. 22 harmadÿkath attok el fl 1. negedÿketh attok el fl 1. öttödÿketh attok el fl 1 d. 8 hatodÿkath attok el fl 1. Racio vendicionis pugionum Eőr-Darmay Zsolt: Törökverő Thúry György ingóságai. In: Századok, Ezúton köszönöm Pálffy Gézának, hogy felhívta a figyelmemet erre az adatra. 31 Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században I-III. Budapest, (A II. és III. kötet az évi gyűjtemények reprintje.) 32 Terjék Tamás kanizsai prefektus volt. Szakály, Poky Gergelyt már 1557-ben is a leghűbb szolgái között tartotta számon Horváth. Szakály, Medvez-i Bakolcha Balázs között baranyai alispán. Szakály, Kassai Állami Levéltár Lőcsei Fiók Horváth-Stansith család nagyőri levéltára. Iratok C 94 Szigetvár / okt. 15. (18 folio) 36 Tőrök eladásának jegyzéke

5 hetedÿketh attok el d. 70 niolchadÿkath attok el d. 75 kÿlenchedÿketh attok el d. 80 tÿzedÿketh attok el d. 50 tÿzen eggedÿketh attok el fl 1 d. 5 tÿzen kettodÿketh attok el fl 1 egÿk zablÿath attok el fl 2 d. 10 massÿk zablÿath attok el fl 1 d. 55 harmadÿk zablÿath attok el fl 3 d. 6 negedÿketh attok el fl 2 Racio vendicionis framearum 37 Racio vendicionis galearum 38 eggÿk sisakot hattok el fl 2 d. 2 massÿkath attok el fl 1 d. 52 Latus ff: fl 21 d 31 harmadÿkath attok el fl 1 d. 40 negedÿketh attok el fl 1 d. 50 öttödÿketh atto el fl 2 d. 45 egÿ kez Iÿoth thokostul nÿlastul fl 2 d. 23 egÿ karwassath attunk el fl 1 egÿ sarkantiwth attunk el d. 75 egÿ chizmath attunk el d. 73 massÿkath attok el d. 55 harmadÿkath attok el d. 60 negedÿketh attok el d. 60 ottodÿketh attok el d. 44 hatodÿkath attok el d. 82 hetedÿketh attok el d. 70 niolchadÿkath attok el d. 70 kilenchedÿketh attok el d. 70 tÿzedÿketh attok el d. 70 tÿzenegedöketh attok el d. 20 egÿk zatthÿanth attok el d. 23 massÿk zattÿanth attok el d. 23 harmadÿkath attok el d. 23 negedÿketh attok el d. 23 ottodÿketh attok el d. 23 Racio vendicionis cucium zattÿan Bár a framea eredetileg hajítódárdát jelentett, itt a szövegből kiderül, hogy a szablyák eladásának jegyzékéről van szó. 38 Sisakok eladásának jegyzéke 39 Szattyánbőr eladásának jegyzéke. A tételekből kiderül, hogy minden bőrből készült használati tárgyat és ruházati eszközt ezen címszó alatt írtak össze.

6 hatodÿkath attok el d. 23 hetedÿketh attok el d. 23 nioltzadÿkath attok el d. 23 Latus ff: fl 14 d [?] egÿ chiapath attunk el d. 95 egÿ ewregh zaras turbath d. 21 egÿ zöör pochrochoth d. 20 massÿk zoor pochrochoth d. 37 harmadÿkath attok el d 21 egÿ pochroch allÿath d 37 egÿ zöör pochrochioth d 19 egÿ pochroch allÿath d 43 massik pochroch alliath d 12 harmadÿkath d 54 egÿ fel zarasturbath d 11 massÿkath attok el d 10 harmadÿkath d 35 egÿ hewederth d 26 massÿk hewederth d 26 harmadÿkath attok el d 26 egÿ wegh hewederth fl 1 d 1 egÿ zöör meth d 7 ismegh kettöth d 6 keth ham feieth d 31 egÿ zÿh miak kotheleth (?) d 29 egÿ török kapath (?) d 66 massÿkath d 25 harmadÿkath d 19 egÿ nÿesth swegöth d 21 Latus ff: fl 7 d [?] egÿ wegh purpÿan szelith d 17 egÿ darab karasia szelith d 13 egÿ wegh swpormanÿ szelth d 15 egÿ fel wegh karassia szelit d 25 negÿ darab aclach szelth d 44 egÿ hüwelÿ kesth d 8 massÿkath d 8 negÿ hewederth fl 1 d 4 egÿ kÿs karpitoth fl 1 d 55 egÿ bokor pava tollath tokostul d 31 massÿkath mind tokostul d 48 egÿk niergeth attok d 17 massÿkath attok fl 2 d 45 harmadÿkath attok d 51 negedÿketh attok fl 1 Racio vendicionis sellarum Nyergek eladásának jegyzéke

7 öttödÿketh attok fl 1 d 55 hatodÿkath attok fl 2 hetedÿketh attok d 50 nioltzadÿkath attok fl 1 d 70 kilentzedÿketh attok fl 1 d 50 tÿzedÿketh attok d 70 tÿzen eggedÿketh attok d 27 Latus ff: fl 17 d [?] tÿzen kettődÿketh attok d 10 tÿzen harmadÿkath fl 1 d 35 tÿzen negedÿketh d 41 tÿzen ottodÿketh d 60 tÿzen hatodÿkath d 16 tÿzen hetedÿketh d 32 tÿzen niolchadÿkath d 27 tÿzen kilenchedÿkath d 57 huszadÿkath attok el fl 2 huszon eggedÿketh fl 3 Az kothiawethiesnek Iwthöth egÿ egÿ penzerth keth nierge. Nadorispan uramnak vettek el niolch niergeth harom harom forinterth kÿ teszen In summa: fl 24 Senneÿ ferenchnek ket nierget fl 4: Racio vendicionis clipeorum 41 egÿk paÿsth attok el d 29 massÿkath attok el d 32 harmadÿkath attok d 25 negedÿketh attok d 27 öttödÿketh attok d 23 hatodÿkath attok d 27 hetedÿketh attok d 20 niolchadikath attok d 20 Latus ff: fl 39 d [?] kÿlenchedÿketh attok el d 23 tÿzedÿketh attok d 16 Az kothiawethiesnek Iẅthoth Bennek egÿ egÿ pénzerth ketthő: d: egÿk feketh attok el d 53 massÿkath attok fl 1 d 1 harmadÿkath attok d 9 negiedÿketh attok d 43 öttödÿketh attok d 4 hatodÿkath attok d 5 hetedÿketh attok d 6 niolchadÿkath attok d Pajzsok eladásának jegyzéke 42 Zablák eladásának jegyzéke Racio vendicionis frenarum 42

8 kÿlenchedÿketh attok d 13 tÿzedÿketh attok fl 1 d 34 tÿzen eggedÿketh attok fl 1 d 37 tÿzen kettődÿketh d 67 tÿzen harmadÿkath d 60 tÿzen negedÿketh d 49 tÿzen öttödÿketh d 40 Az kothiawethiesnek Iwthoth benne egÿ fek: kith egÿ penzerth kerthek. Latus ff: fl 7 d 70 egÿ köttöfeketh attunk el d 6 massÿkath attunk el d 24 harmadÿkath attunk el d 7 negedÿketh attok el d 14 öttődÿketh attok el d 16 hatodÿkath attok el d 20 hetedÿketh attok el d 16 niolchadÿkath attok el d 16 kilenchedÿketh attok el d 17 tÿzedÿketh attok el d 20 Racio vendicionis Capisteriorum 43 [sic!] Racio vendicionis Culcitrarum 44 Egÿk paplanth attok el fl 3 d 25 massÿkath attok fl 1d 68 harmadÿkath attok fl 1 d 80 negedÿketh attok fl 3 d 32 őttödÿketh attok d 80 hatodÿkath attok fl 3 d 48 latus ff: fl 15 d [?] Egÿ Lasnokoth attunk fl 2 d 42 egÿ pochrochioth attunk d 64 egÿ Zöör pochrochioth d 65 egÿ wegh abath attunk fl 1 d 51 massÿkath attok fl 1 d 61 harmadikath hattok fl 1 d 20 negedÿketh attok fl 1 d 62 őttődÿketh attok fl 1 d 66 hatodÿkath attok fl 1 d 50 hetedÿketh attok fl 1 d 2 Racio vendicionis pannorum Aba Kötőfékek eladásának jegyzéke 44 Ágyneműk eladásának jegyzéke 45 Aba szövetek eladásának jegyzéke

9 egÿ Janchiar pwskath zerzámostul fl 3 d 27 egÿ bonchiokoth attunk el fl 16 d 20 egÿ darabh nesteth d 24 egÿ hegÿmant 46 d 25 egÿ terhes lora walo hewedert d 17 egÿ hewederth d 45 egÿ zÿk heweder d 17 egÿ wezetek pochrohioth fl 1 d 6 masÿk wezetek pochrochioth fl III egÿ karwassath d 31 latus ff: fl 38 d 13 egÿ sisakoth attunk d 85 massÿkath attunk d 25 harmadÿkath d 18 negiedÿketh attunk d 40 Galle vendite 47 negÿwen kÿlench darab pozto zel, kÿben volth nÿolch nÿolch sengh attok el mindenestul fl 6 d 58 Racio vendicionis sottorum 48 tÿzen ötth köthes delÿ kapchÿath kiben thÿz thÿz emberre walo kapchia wolth mindenestul somma szerenth attok fl 11 d 59 tÿzen ötth Janchiar kapchÿath: In somma attuk el fl 1 d 62 delÿ kapchÿath niolch emberre waloth In somma attunk el d 52 latus ff: fl 22 d 3 Egÿ fegÿwer derekath kÿ segeni uramme wolth ẅ magaié attok el Bakolchia Balasnak taller 12 Solucio quorum liberorum servitorum quondam magni[fici] domini Marcÿ Horwath per egregios d[omi]nos Thomam Thorÿek Gregorium Pokÿ, ac Blasium Bakolchÿa executores testamenti eiusdem mag[nifi]cÿ dom[ini] Marcÿ Horwath facta die 15 octobris Solucio Agazonum Vagy hagÿmanth. Bizonytalan olvasat. 47 Bizonytalan olvasat. Nagy valószínűséggel sisak eladásából. Kérdéses, hogy miért vette fel külön az összeírás készítője, amikor korábban már szerepelt ilyen tétel. 48 A sottorum bizonytalan olvasat. Talán sutorum. Varrott dolgoknak jegyzéke. 49 Néhai Horváth Márk úr szabad szervitorainak kifizetése ugyanannak a Horváth Márk végrendeletének végrehajtói, vitézlő Terjék Tamás, Poki Gergely és Bakolcsa Balázs urak részéről okt. 15-én.

10 Gaspar Dömöther 51 szolgalth harom egez eztendeigh wolth nekÿ szörzödesse fl 4 egÿ karasia dolmanÿ, egÿ karasia nadragh, egÿ aba kedmen keth ẅmegh, keth gathÿa egÿ chizma. Az Idotul fogwa kÿwel adossa marattanak wolth nekÿ, szamoth wetthwen wele attunk nekÿ fl 11 d 50 Sebestien Polÿaknak is ugian ezenn szerződesse wolth: kÿ zolgalth tÿzen keth egez eztendeigh szamoth wethwen wele amivel adossa marattunk [sic!], Attunk nekÿ fl 9 Zalaÿ Balÿntnak ezen zörzodesse wolth: kÿ zolgalth keth egez eztendeigh, szamot wele wethwen: Adossa marattak. Attak nekÿ fl 9 Chÿeh Giorgÿn[nek] ezen zörzodesse wolth: kÿ zolgalth őtth egez eztendeigh, szamot wele wethwen, es neki megh fÿzethwen: kivel neki adossa marattak Attunk neki flor 25. Pribek Janosnakis ezen szörződesse wolth: kÿ zolgalth negÿ egez eztendeigh szamot wele wethwen es nekÿ megh fÿzetwen: Attunk nekÿ flor 11 d 25 Solucio equilum 52 Janos deaknak wolth szorzodesse flor 12: egÿ karasia dolmanÿ nadragh egÿ chÿzma, kÿ zolgalth egÿ eztendeigh es harom holnapigh, egÿ lowal szamot wele wethwen es neki megh fÿzetwen kÿvel adossa marattak Attunk nekÿ fl 4 d 50 Körmöndenis az úr temetessekoris attak wolth nekÿ fl 3 Chioka Istvannakis ezen szorzodesse wolth: egÿ lowal kÿ zogalth tÿzenket eztendeigh wele szamoth wethwen es megh fÿzetwen kÿwel adossa marattun, Attunk nekÿ fl 9 Franchÿch Gwrkonakis ezen szörzödesse wolt egÿ lowal: kÿ szolgalth harom eztendeigh, wele szamoth wethwen kÿwel adossa marattak wolth attunk nekÿ fl VI karassia poztoth senget VI kermendenis attak az temeteskor neki fl VI Az úr előtth egÿ lowath wittek azzenth egÿhathoz fekestul niergestul kierth attunk itth nekÿ mas lowath fekestul niergestul. Naghÿ Ferenchnekis wolth keth lora szorzodesse eztendeigh őtthwen forintban marattak wolth adossa nekÿ fl 25 Attunk neki kez penzt fl 20 egÿ wegh stametheth? fl 20 Solucio adolescentum 53 Iwanisnak az poharnoknak kÿ szolgalth tÿzen őtth egez eztendeigh attunk nekÿ flor 3 d 50 negÿ sength es egÿ fertalÿ skarlatwth minden sengit per fl 2 adwan attok fl VIII kermenden is attak wolth nekÿ fl 10 Megh elteben zegeni uram adoth wolth nekÿ egÿ lowath minden zerzamostul, mÿis megh attok neki. 50 Lovászok kifizetése. Itt inkább a fő szervitorok értelemben szerepel. 51 Talán azonos azzal a Demeter diákkal, aki 1561-ben Horváth Márk adószedője volt. Timár, Lovasok kifizetése. 53 Apródok kifizetése.

11 Grechÿ Lenardnakis 54 kermenden attak fl 12 Ittis attunk neki koltsigre fl 1. Annak felewtthe attunk neki minden zerzamostul egÿ lowath es egÿ chÿzmath: Ez zolgalth negÿ egez eztendeigh Dobos Janosnak kÿ zolgalth niolch eztendeigh kermenden attak wolth nekÿ fl 4 Ittÿs attunk nekÿ fl VIII egÿ lowath minden zerzamostul kith zegeni uram megh elteben neki adoth wolth: Chÿzar Istwannakis kÿ zolgalta őtth egez eztendeigh, attak neki kormenden fl 10 mÿes attunk neki Itth egÿ paripath minden zerzamostul kit zegeni uramis neki adoth wolth elteben. Serafinnakis kÿ zolgalth harom etendeigh attak kormenden nekÿ fl V Ittis attunk nekÿ minden zerzamostul egÿ parÿpath Prÿbek Pethÿnekis kÿ zolgalth negÿ eztendeigh attunk nekÿ sisakoth paÿsth kopÿath az úr is adoth wolth megh eleben egÿ paripath Pachkonakis az Inasnak attak körmenden fl 25 Soklossÿ Alberth aztalmosonak is attunk karasÿath sengeth V Zabo Sÿmonnakis kÿ zolgalth harom eztendeigh szam wethwen attunk nekÿ kenz penzth fl VII egÿ paplanth attunk nekÿ fl V negÿ sengh skarlatwth flor 8 körmenden is attak wolth nekÿ flor 4 Zabo Gergelnekis kÿ zolgalth keth eztendeigh attunk neki szam wethwen fl V es karassÿath sengeth VI kermendenis attak neki flor 10 Barbelÿ Janosnak kÿ zolgalth harom eztendeigh harom holnapigh szam wethwen attunk nekÿ fl VI negÿ sengh granatoth per flor 12 Ennek szörzödesse wolth minden hora harom harom forinth hath hath kobol bwza es egÿ egÿ szalanna es rwha Nagÿ Palnakis zolgalattiaban attak ismegh egÿ parÿpath per flor 12 Költhsegereÿs hogÿ az thörök fogliokath ki vitte babolchara attak neki fl 3 Nagÿ Palnak kermenden is attak wolth fl 4 Bosnÿak Martonnak wolth Iargalassa: eztendo altal hatwan forinth megh marattak wolth adossa nekÿ negÿ holnapal es niolch napal attunk nekÿ granatoth sengeth [?] VII per flor 21 Radowanÿ waÿdanak 55 wolth Iargalassa eztendo altal ötthven forinth megh marattak wolth adossa nekÿ negÿ holnapal es niolch napal attunk nekÿ granatoth sengeth 4 per flor 12 Zechödÿ Mathe 56 waÿdanak wolth Iargalassa eztendo altal flor 50 megh marattunk adossa nekÿ es fÿzettunk nekÿ fl 12 d 50 Szerechenÿ Michalnak zolgalattaban attunk d 50 Nagÿ Marthonnak az lowaz mesternek 57 zolgalattaban attunk negÿ sengh skarlathinth fl 8 54 A valószínűleg zágrábi születésű (Grec Gradec Mond Grecensis) Greci Lenárd ifjú kora kétséges, mert 1559-ben kétszer is őt küldte fontos megbízatással Körmendre illetve Bécsbe Horváth. Szakály, Radován Jakab, gyalogosvajda, baranyai földbirtokos, már az évi ostrom alatt a várban szolgált. 56 Szigeti gyalogosvajda, baranyai földbirtokos, már az évi ostrom alatt a várban szolgált.

12 Pokÿ Gergelnek 58 zolgalattaban 6 sengh granatoth flor 18 Nagÿ Palnak attunk zolgalattaban Ismegh egÿ parÿpath per flor 12 kermendenis attak nekÿ flor 4 kölchügeth hogÿ babolchiara menth az fogliokal őrzenÿ attunk neki fl 3 skarlath fek wagion 9 egÿ fekethe borsonÿ fek 1 negÿ ganthar fek keth sÿsak akÿnek az szele Aranias keth sima sisak harom chÿapa egÿ barbelnak walo rez medencze ezek egÿ ladaban wannak Racio rerum in Zÿgeth Relictarum 59 keth panchelÿ egÿ karwas keth egez wegh skarlatin egÿ daraban wagion granath sengh 23 egÿ daraban wagion skarlatin sengh fertalÿ heian 12 flandria pozto sengh 12 [hátlap] 1561 Ez Regestrumban megh Irt summabanis semmi Senneÿ Ferencz uram kezebe nem adattatoth. (megjelent: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből. (forrásközlés). in: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 38. Szerkeszti Bősze Sándor. Kaposvár, ) 57 Ez is megerősíti, hogy az solutio Agazonum nem vonatkozhat lovászmesterekre. 58 Szigeti porkoláb, már 1557 márciusában Szigetben szolgált, és Horváth Márk többször küldte Nádasdyhoz levelekkel. Szakály, Szigeten maradt dolgok jegyzéke.

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ

MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRA LEVÉLTÁR-ISMERTETŐ HEVES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA A vármegye levéltára azt a hivatalt szolgálta ki, amely létrehozta iratait, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Nádasdy Anna csejtei tárházának jegyzéke 1617-ből

Nádasdy Anna csejtei tárházának jegyzéke 1617-ből Reichardt Gabriella Nádasdy Anna csejtei tárházának jegyzéke 1617-ből A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában az Egyedi iratok gyűjteményében található az 1617. december 21-én kelt jegyzék néhai

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Már megint az illeték,

Már megint az illeték, Már megint az illeték, avagy kell-e a társasházi öröklakással együtt, az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányadként vásárolt teremgarázs után külön vagyonszerzési illetéket fizetni? Az alább ismertetett

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Nőtincs és a pecsétes téglák

Nőtincs és a pecsétes téglák Nőtincs és a pecsétes téglák Eczl József és Menyhárt Miklós A településről röviden A község Nógrád megye délnyugati részén, a Naszály hegy lábánál, a Lókos és a Hangya patak völgyében ad otthont az itt

Részletesebben

Csapody kastély Ádánd

Csapody kastély Ádánd Csapody kastély Ádánd Az épület a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. Építtetője, Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50)

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) 4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) Az 1801. aug. 3-i dátummal keltezett, Povolni János építőmester által aláírt tervrajz Ismeretes egy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Vármegyék és szabad kerületek 197 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1878-ban és 1991-ben megállapított címere Botka János Az emberek csoportjai, közösségei már kezdetektől hitték a jelképek erejét. A legkülönbözőbb

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Nagyszentjános Településrendezési terv

Nagyszentjános Településrendezési terv Nagyszentjános Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Vágner Zsolt régész 2009. június 12. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Nagyszentjános település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-147/2011. Tárgy: A Rónay család története könyv megjelentetésének támogatása

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

VÍGH ANTAL EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN. A Határırség nyomozó hatósági hatásköre

VÍGH ANTAL EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN. A Határırség nyomozó hatósági hatásköre VÍGH ANTAL EMBERKERESKEDELEM ELLENI HARC A HATÁRİRSÉGNÉL EGY KONKRÉT BŐNCSELEKMÉNY BEMUTATÁSA ALAPJÁN A Határırség nyomozó hatósági hatásköre A büntetıeljárási törvény 2006. július 1-jén hatályba lépett

Részletesebben

A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN

A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI A KÖZÖSSÉG EGYÉN FELETTI KONTROLLJA A KORA ÚJKORI SZABOLCS VÁRMEGYE FALVAIBAN, MEZŐVÁROSAIBAN Szoboszlay György EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Történelemtudományi

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése.

Az elemzéshez elengedhetetlen az intézmények jelenlegi feladatellátásának komplex megismerése. Üsz.: 22-27/2012. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090, e-mail: phkiszombor@vnet.hu Ady Endre Mővelıdési Ház 6775 Kiszombor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora

Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora Wallner Ernı komoly tanári múlttal, középiskolai igazgatói tapasztalattal, egyetemi magántanári pályafutással (a pécsi egyetemrıl) érkezett az 1942-es esztendıhöz

Részletesebben

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE

14/2012. JEGYZŐKÖNYVE 14/2012. Üllés Községi Képviselőtestület 2012. június 27-i soros, nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Napirendek: 1) Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről előadó: A Homokháti

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

CÉHES B RIPAR SZÉKELYUDVARHELYEN 19

CÉHES B RIPAR SZÉKELYUDVARHELYEN 19 Varga Árpád Céhes b ripar Székelyudvarhelyen Az ember évezredek óta használja a b rt az öltözködésben és a különféle használati tárgyak készítésére. Az elmúlt századokban még több b rre volt szükség, mint

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-11/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Hálózatépítők Szakszervezeti Bizottsága felperes (1203 Budapest, Pázsitos sétány 8., képviseli: Légmán Miklós jogtanácsos,

Részletesebben

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése Papp János A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése 1852-ben, a forradalom és szabadságharc bukását követően Magyarországon elfogadták az osztrák büntető-törvénykönyvet, amely kimondta,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Kurta József-Tibor Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Areformációt követően a legtöbb református egyházközség tovább használta az anyanyelvre fordított és a protestáns hitelvekhez

Részletesebben

CSONGRÁDI. Leköszönt Bed Tamás szocialista önkormányzati képvisel. Gamesz + Városgondnokság = Városellátó? Id szakos önkormányzati tájékoztató

CSONGRÁDI. Leköszönt Bed Tamás szocialista önkormányzati képvisel. Gamesz + Városgondnokság = Városellátó? Id szakos önkormányzati tájékoztató Id szakos önkormányzati tájékoztató 2011. február Leköszönt Bed Tamás szocialista önkormányzati képvisel Lemondott a képvisel i politikus a február 18-i mandátumáról Bed testületi ülésen, a költ- Tamás

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

FELHÍVÁS! Történelemverseny a 7-8. osztályos diákok számára

FELHÍVÁS! Történelemverseny a 7-8. osztályos diákok számára FELHÍVÁS! Történelemverseny a 7-8. osztályos diákok számára Szervező: Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium A verseny témája: A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig A jelentkezés feltétele: minden általános

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Márciusi új könyveinkből

Márciusi új könyveinkből Márciusi új könyveinkből. Némedi Dénes Klasszikus szociológia (1980-1945) Budapest, Napvilág, cop. 2010. A klasszikus szociológia kialakulásának és eltűnésének áttekintését írva kettős célt tűztem magam

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL Farkas Gábor Farkas, farkas_g@ludens.elte.hu ELTE Egyetemi Könyvtár Az Egyetemi Könyvtár őrzi

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface SAJTÓKÖZLEMÉNY Azonnal közölhető Budapest, 2009. január 14. Kapcsolattartó: Bellon Julianna Marketing vezető (36-1) 299 2066 vagy (36-30) 914 4042 E-mail: julianna.bellon@coface.hu 2008 a tömeges bedőlések

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

Városlődi díszkulacs

Városlődi díszkulacs Városlődi díszkulacs Harminc-negyven esztendővel ezelőtt a néprajzkutatók és a művészettörténészek, ha a múlt tárgyi emlékei után kutattak, faluban városban egyaránt a házakat keresték fel. Ott aztán a

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Szakmai beszámoló: zárójelentés T049 440 sz. OTKA program (2005 2008)

Szakmai beszámoló: zárójelentés T049 440 sz. OTKA program (2005 2008) Témavezető: Bárth Dániel Résztvevő kutató: Bárth János A szakmai eredmények összefoglalása: I. Tizesek Szakmai beszámoló: zárójelentés T049 440 sz. OTKA program (2005 2008) Bárth János eredetileg kisebb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 18-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Rendkívüli körülmények

Rendkívüli körülmények Rendkívüli körülmények BEVEZETÉS Az épített örökségb ő l kiemelked ő műemlékek és együtteseik elismert értékük miatt részesülnek (jogi) védelemben. Kiemelt, különleges hely - zetük azonban sajnos egyáltalán

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN 145 SÁRÁNDI TAMÁS MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 2016/3

HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 2016/3 HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (TERVEZET) VÉLEMÉNYEZÉSE Tisztelt Partnereink! A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2016.április 4.-én megkapta a

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról 1. oldal 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t.

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t. VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-137/2006/23. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megalakítására 1991. március 12-én Tokajban került sor, ahol elfogadták a szövetség

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben