V. évfolyam 2. szám február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. évfolyam 2. szám 2005. február"

Átírás

1 Ára: 159,- Ft OLDAL V. évfolyam 2. szám február I. Személyi hírek 1. Felmentés, kinevezés, megbízás Kitüntetések 2. Halálozás II. Az országos szervezetek határozatai és hivatalos közleményei 1. Az Országos Küldöttközgyûlés határozatai Helyesbítés:15/2004. (XI. 27.) K. számú határozata a évi tagdíj megállapítás módjáról és a tagdíj mértékérõl 2. Az Országos Elnökség határozatai 436/2004. Storno 437/2004. Storno 438/2004. (XII. 16) E. számú határozata Békés város ügyeleti rendjének módosítása tárgyában 439/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Sárospatak város ügyeleti rendjének módosítása tárgyában 440/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szegedi Kígyó Gyógyszertár ügyeleti rendjének módosítása tárgyában 441/2004. (XII. 16.) E. számú határozata az örkényi Õrangyal, a táborfalvi Amirillisz gyógyszertár, valamint a hernádi Szent Imre gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítása tárgyában 442/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Bicske város ügyeleti rendjének módosítása tárgyában 443/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a solti Hársfa Gyógyszertár szolgálati rendjének módosítása tárgyában 444/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a budapesti Börzsöny Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 445/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a budapesti Bókay Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 446/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a csóri fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 447/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szeghalmi Dózsa Gyógyszertár és a Park fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 448/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szeghalmi Cédrus Gyógyszertár szolgálati rendjének módosítása tárgyában 449/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a debreceni Sas Patika nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 450/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a csabacsüdi Than Károly Gyógyszertár és a kardosi fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének meghatározása 451/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szegedi Kálvária Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 452/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szentlõrinci Szent Lõrinc Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 453/2004. (XII. 21.) E. számú - rövid úton hozott határozata a budapesti Orient Gyógyszertár zárva tartása tárgyában 454/2004. (XII. 16.) E. határozata személyes gyógyszertár mûködtetési jog iránti pályázat kiírása Békés város vonatkozása tárgyában 455/2004. (XII. 16.) E. határozata személyes gyógyszertár mûködtetési jog iránti pályázat kiírása Budapest, XXI. kerülete vonatkozása tárgyában 456/2004. (XII. 16.) E. határozata Gyömrõ településre kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása tárgyában 457/2004. (XII. 16.) E. határozata Budapest, XXI. kerületében új közforgalmú gyógyszertár felállítása tárgyában 458/2004. (XII. 16.) E. határozata Dr. Rétsághy Béla gyógyszerész felelõsvezetõi engedélyének visszavonása tárgyában 459/2004. (XII. 16.) E. határozata Dr. Mezõné Piros Ágnes gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában 460/2004. (XII. 16.) E. határozata Hulják Orsolya gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában 461/2004. (XII. 16.) E. határozata Bebiák Miklósné gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában 462/2004. (XII. 16.) E. határozata Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában 463/2004. (XII. 16.) E. határozata Budaörs településre kiírt személyi jog pályázat eredményének megállapítása, és Riedl Zoltán gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog engedélyezése tárgyában 464/2004. (XI. 11.) E. számú határozata Dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítése tárgyában 465/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács támogatáskérésével kapcsolatban 466/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelme tárgyában Tibolddaróc településre 1/2005. (I. 6.) E. számú határozata a bajai Korona Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában 2/2005. (I. 6.) E. határozata Soós Józsefné gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában 3/2005. (I. 6.) E. határozata Szabóné Sas Enikõ gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában 4/2005. (I. 6.) E. határozata Barcs Antal Józsefné szakgyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog engedélyezése tárgyában 5/2005. (I. 6.) E. határozata Özv. Szikszay Lászlóné, Szikszay László és Szikszay Éva részére hozzátartozói személyi jog nyilvántartásba vétele tárgyában 6/2005. (I. 6.) E. számú határozata Dr. Gazda Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránti kérelme tárgyában 7/2005. (I. 6.) E. számú határozata dr. Jakab Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránti kérelme tárgyában 8/2005. (I. 6.) E. számú határozata a fõvárosi tisztifõgyógyszerész meghívásáról 3. A Magyar Gyógyszerész Kamara Hivatalának közleményei A Magyar Gyógyszerész Kamara Hivatala az alábbiakban közzéteszi az egységes szerkezetbe foglalt Etikai-Fegyelmi Szabályzatot és Etikai-Kódexet Helyesbítés 4. Az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság határozatai 5. Az Országos Felügyelõ Bizottság határozatai III. A területi szervezetek határozatai és hivatalos közleményei IV. Jogszabályok és állami irányítás egyéb eszközei Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai termék forgalomból történõ kivonásáról Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozó Országos Szakértõi Névjegyzék és az Országos Vizsgáztatási Névjegyzék kiegészítésérõl EK. 24/I. szám MGYK közlemény évi CXX. törvény a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról évi CXXIII. törvény a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról évi CXXVII. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl évi CXXXVI. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 1125/2004. (XI. 18.) Korm. határozat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója megbízatása megszûnésének megállapításáról 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról 6/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl 8/2004. (XII. 1.) EüM FVM KvVM GKM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési eljárás részletes szabályairól 327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 329/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltozásáról szóló 32/2004 (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról 11/2004. (XII. 15.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 24/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról 1142/2004. (XII. 15.) Korm. határozat a népegészségügyi program végrehajtásának koordinálásáért felelõs kormánymegbízott feladat- és hatáskörérõl 9/2004. (XII. 20.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékérõl 50/2004. (XII. 29.) PM rendelet az általános tételû eljárási illeték mértékérõl V. Állami szervezetek, egyetemek, társadalmi szervezetek közleményei VI. Gyógyszergyártók, nagykereskedõk közleményei VII. Képzés, szakképzés, továbbképzés Az új évezred gyógyszertára továbbképzõ konferencia VIII. Egyéb hirdetmények Meghívó a Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének küldöttközgyûlésére

2 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI I. Személyi hírek 1. Felmentés, kinevezés, megbízás Kitüntetések EK. 24/I. szám közlemény Állami és szakmai kitüntetések adományozásáról október 7-én a Gyógyszerészek Országos Kongreszszusának ünnepélyes megnyitásán az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate elismerésben részesítette: Csejtei Mariannát, a debreceni Erzsébet Patika személyi jogos gyógyszerészét; Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszteri Dicséret elismerésben részesítette: Dr. Schlégelné Békefi Csillát, a komáromi Mentha Patika személyi jogos gyógyszerészét november 19-én a Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumban megrendezésre került helyi ünnepségen az egészségügyi miniszter Batthyány-Strattmann László díjban részesítette: Prof. Dr. Máthé Imrét, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet intézetvezetõ egyetemi tanárát. Batthyány-Strattmann László születésének 134. évfordulója alkalmából Dr. Rácz Jenõ miniszter úr állami és szakmai elismeréseket adományozott. Több évtizeden keresztül végzett, kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült: több évtizedes oktató munkájáért, a gyógyszerészeti etika alapjainak lerakásában és fejlesztésében végzett elévülhetetlen érdemeiért. Prof. Dr. Kata Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi tanára, kimagasló szakmai tevékenységéért, a gyógyszerészet fejlesztéséért végzett munkájáért. Prof. Dr. Vincze Zoltán, a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár igazgatója. 2. Halálozás Réthelyi Károly gyógyszerész kolléga október 24-én. életének 90. évében elhunyt. II. Az országos szervezetek határozatai és hivatalos közleményei 1. Az Országos Küldöttközgyûlés határozatai Helyesbítés A Magyar Gyógyszerész Kamara Küldöttközgyûlésének 15/2004. (XI. 27.) K. számú határozata a évi tagdíj megállapítás módjáról és a tagdíj mértékérõl A Magyar Gyógyszerész Kamara Küldöttközgyûlése a évre vonatkozó tagdíj megállapítás módjára és mértékére tett elnökségi javaslatot elfogadva úgy határozott, hogy - személyes gyógyszertár mûködtetési joggal rendelkezõ gyógyszerészek a gyógyszertár évi nettó árbevételének 0,55 ezrelékét* kötelesek fizetni éves tagdíjként, - az alkalmazott gyógyszerészek (beleértve a dolgozó nyugdíjasokat is) tagdíjmértéke (figyelemmel a 38/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben foglaltakat) 8.000,- Ft/év, - a jogfenntartók (ide értve a GYES-en, GYED-en, GYÁS-on, tartós fizetés nélküli szabadságon, vagy tartós betegállományban lévõ gyógyszerészeket, PhD-s kollégákat, és a nem dolgozó nyugdíjas gyógyszerészeket) tagdíjmértéke 1.200,- Ft/év. A tagdíj összegének megosztása az országos és a megyei szervezetek között nem változik, az megegyezik a évben alkalmazott mértékkel. Budapest, november 27. Hávelné Szatmári Katalin elnök * (Kézirathiba, Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Hivatala) 2. Az Országos Elnökség határozatai Az Országos Elnökség 436/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Storno Az Országos Elnökség 437/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Storno Az Országos Elnökség 438/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Békés város ügyeleti rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a békési személyi jogos gyógyszerészek szolgálati rend módosítására irányuló közös kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Kecskeméti Ferencné (Jázmin Patika), Jeszenszky Attila (Levendula Patika) és Tóth Attila Árpád (Turul Gyógyszertár) személyi jogos gyógyszerészek kérték a ügyeleti rend módosítását. Kérelmezett ügyeleti rend: A hétköznapi ügyeletet óráig a soros gyógyszertár látja el. Szombaton a Levendula gyógyszertár óráig nyitva tart, vasárnap és ünnepnapokon: óráig és óráig ügyelet a beosztás szerinti soros gyógyszertárban. Telefonos egyeztetést követõen a gyógyszertár rendkívüli esetben az ügyeletes orvos kérésére biztosítja a szükséges gyógyszer kiadást. A kérelemmel Békés város képviselõtestülete egyetért. 154 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

3 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Békés Megyei Szervezete támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 439/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Sárospatak város ügyeleti rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a sárospataki személyi jogos gyógyszerészek szolgálati rend módosítására irányuló közös kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Vitányi János (Humitas Gyógyszertár), Kröll Dulay Nóra (Sanitas Gyógyszertár) és Sándor Árpád (Rákóczi Gyógyszertár) személyi jogos gyógyszerészek kérték a szolgálati rend módosítását. Kérelmezett ügyeleti rend és nyitvatartási idõ: A hétköznapi ügyeletet (ünnepnapok kivételével) a Humanitas Gyógyszertár látja el. A hétvégi és ünnepnapi ügyeleteket a három gyógyszertár váltva látja el. Ezeken a napokon a gyógyszertárak zárva tartanak. Az ügyeletet, illetve a nyitva tartást kor veszik át. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 440/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szegedi Kígyó Gyógyszertár ügyeleti rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége nem támogatja a Szegedi Kígyó Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerészének ügyeleti rendjének módosítására irányuló kérelmét. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Dr. Zsolnay Krisztina képviselõ, mint a Phama Kígyó Egészségügyi és Humán Szolgáltató Betéti Társaság (6720 Szeged, Klauzál tér. 3) - jogi képviselõje útján kérelmezte az ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézetétõl az ügyeleti rend módosítását. Az ÁNTSZ a kérelmet véleményezésre megküldte a Magyar Gyógyszerész Kamarának. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos elnöksége a Csongrád Megyei Szervezet véleményét megismerve hozta meg döntését. Az elutasítás indokai az alábbiak. - a lakosság érdekét nem szolgálja, mivel több gyógyszertár a központi ügyelettel távol esik, a betététi társaság az ügyeleti kötelezettségekkel és jogokkal vette át a gyógyszertár mûködtetését. A munkaügyi ellenõrzés és annak kimenetele önmagában nem indokolja az ügyeleti szolgálat megosztását. E döntésével az Elnökség megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Csongrád megyei Szervezete 105/2004 számú nem támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 441/2004. (XII. 16.) E. számú határozata az örkényi Õrangyal, a táborfalvi Amirillisz gyógyszertár, valamint a hernádi Szent Imre gyógyszertárak ügyeleti rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja Szigeti Julianna, Dr. Szabóné Radnai Mária és Simida János személyi jogos gyógyszerészeinek az ügyeleti rend módosítására irányuló közös kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Szigeti Julianna (Õrangyal Gyógyszertár), Dr. Szabóné Radnai Mária (Amarillisz Gyógyszertár) és Simida János (Szent Imre Gyógyszerár) személyi jogos gyógyszerészei az ügyeleti rend módosítására irányuló közös kérelmet terjesztettek elõ. Kérelmezett ügyeleti rend: hétfõtõl - péntekig: nyitvatartási idõ végétõl óráig zárt ajtók mellett szombaton: 8 00 órától óráig ügyelet, vasárnap és ünnepnapokon: 8 00 órától óráig ügyelet. A települések polgármesteri és a háziorvosok támogatják a kérelmet. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Pest Megyei Szervezete 55/2004. (XII. 2.) számú támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 155

4 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Az Országos Elnökség 442/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Bicske város ügyeleti rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a bicskei személyi jogos gyógyszerészek ügyeleti rend módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI.20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Czigány Norbert és Szilágyiné dr. Halász Éva személyi jogos gyógyszerészek kérték az ügyeleti rend módosítását. Kérelmezett szolgálati rend módosítás: hétfõtõl - péntekig: órától óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: 8 00 órától óráig A szolgálati rend ehhez igazodva munkanapokon óráról óráig meghosszabbodik. A nyitvatartási idõ meghoszszabbításával tovább elérhetõek a gyógyszertár teljes körû szolgáltatásai. A becsatolt 1 éves igénybevételi felmérés tanulsága szerint a folyamatos éjszakai ügyelet Bicske városban nem szükséges, minimális eset számú az ügyelet indokolt igénybevétele. Az orvosi sürgõsségi ellátás a településen folyamatosan adott. Folyamatos ügyelet a jól megközelíthetõ szomszédos megyeszékhelyen Tatabányán és a Budaörsi térségben mûködik. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 443/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a solti Hársfa Gyógyszertár szolgálati rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a solti Hársfa Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Mozol József személyi jogos gyógyszerész kérte a solti Hársfa közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendjének módosítását. Eredeti készenléti idõ: hétfõtõl - péntekig: órától óráig, szombaton: 8 00 órától óráig, vasárnap: 8 00 órától óráig. Kérelmezett készenléti idõ: hétfõtõl - péntekig: órától óráig, szombaton: 8 00 órától óráig, vasárnap: 8 00 órától óráig. Egy éves igénybevételi felmérések tanulsága szerint az igénybevétel a hétköznap este és szombat délután minimális. A jól megközelíthetõ Dunaföldváron (8 km) folyamatos ügyelet mûködik. A településen mûködõ háziorvosok egyetértenek a kérelemmel. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun megyei Szervezete 35/2004. támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 444/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a budapesti Börzsöny Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a Börzsöny Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Makay Judit személyi jogos gyógyszerész kérte a Budapest, Börzsöny u. 14. szám alatti közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Eredeti nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig. Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezete támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 445/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a budapesti Bókay Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a Bókay Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógy- 156 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

5 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI szertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Ferecskó Klára személyi jogos gyógyszerész kérte a Budapest, Margó T. u. 1. szám alatti közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig. A gyógyszertár biztosítani tudja a hosszabb nyitva tartáshoz szükséges létszámot. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezete támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 446/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a csóri fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a csóri fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Grigalaviusné Papp Ildikó személyi jogos gyógyszerész kérte a csóri fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõ: 9 00 órától óráig, kedd: 9 00 órától óráig, szerda: órától óráig, csütörtök: 9 00 órától óráig, Péntek: 9 00 órától óráig. Az új nyitvatartási idõ a háziorvos rendelési idejéhez igazodik. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Fejér Megyei Szervezete támogató véleményét. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 447/2004. (XII. 16.) E. számú határozata A szeghalmi Dózsa Gyógyszertár és a Park fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a Szeghalmi Dózsa Gyógyszertár és a Park fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Dr. Nagy-László Tamás személyi jogos gyógyszerész kérte a Dózsa Gyógyszertár és a Park fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Kérelmezett nyitvatartási idõ: Dózsa Gyógyszertár: szombaton: csak ügyeletes héten. Park fiókgyógyszertár kedd, csütrötök: órától óráig. A kérelmezett szolgálati rend az orvosi rendelés idejéhez alkalmazkodik. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Békés Megyei Szervezete támogató véleményét. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 448/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szeghalmi Cédrus Gyógyszertár szolgálati rendjének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a szeghalmi Cédrus Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Kovácsné Bánszki Éva személyi jogos gyógyszerész kérte a komlói Kökönyösi közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Kérelmezett nyitvatartási idõ: szombaton: csak ügyeletes héten. A nyitva tartás Békés város ügyeleti rendjéhez igazodik. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Békés megyei Szervezete támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 449/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a debreceni Sas Patika nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a debreceni Sas Patika Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 157

6 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Józsáné Juhász Gizella személyi jogos gyógyszerész kérte a Debrecen, Hatvan u. 66. szám alatti közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Eredeti nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig, szombat: 9 00 órától óráig. Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 9 00 órától óráig, szombat: 9 00 órától óráig. A debreceni Sas Patika orvosi rendelõktõl távolabb esik, a betegforgalom a délelõtti idõszakban kezdõdik. A többi debreceni gyógyszertár nyitva tartása igazodik az orvosi rendelések idejéhez. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 450/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a csabacsüdi Than Károly Gyógyszertár és a kardosi fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének meghatározása A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a csabacsüdi Than Károly Gyógyszertár és a kardosi fiókgyógyszertár nyitvatartási idejének meghatározására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Liptay Elekné személyi jogos gyógyszerész mûködési engedély kérelmet nyújtott be az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetéhez, amely engedély kiadásához szükséges a nyitvatartási idõ megállapítása. Kérelmezett nyitvatartási idõ: Than Károly Gyógyszertár,Csabacsûd: hétfõtõl-péntekig: de.: 7 30 órától óráig, du.: órától óráig, fiókgyógyszertár, Kardos: hétfõtõl-péntekig: órától óráig. Készenlét: hétfõtõl-péntekig minden nap: órától - reggel 7 30 óráig. E döntésével az Országos Elnökség megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Békés megyei Szervezete támogató véleményét. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 451/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szegedi Kálvária Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a szegedi Kálvária Gyógyszertár nyitvatartási idejének megállapítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Kopasz Ágnes személyi jogos gyógyszerész kérte a Szeged, Kálvária sgt. 68. sz. alatt mûködõ közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Eredeti nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig. Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 7 30 órától óráig. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Csongrád Megyei Szervezete támogató véleményét. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 452/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a szentlõrinci Szent Lõrinc Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a szentlõrinci Szent Lõrinc Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Igert Sára személyi jogos gyógyszerész kérte a szentlõrinci Szent Lõrinc közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. 158 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

7 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Eredeti nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig, Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig, A nyitva tartás az orvosi rendelési idõhöz igazodik. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya megyei Szervezete 23/2004. (XII. 2.) támogató határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 453/2004. (XII. 21.) E. számú - rövid úton hozott - határozata a budapesti Orient Gyógyszertár zárva tartása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége tudomásul veszi a budapesti Orient Gyógyszertár zárva tartására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Niszner Katalin személyi jogos gyógyszerész kérte, hogy a Budapest, Podmaniczky u szám alatti közforgalmú gyógyszertár december 27. és december 31. között kiköltözés miatt zárva tarthasson. Budapest, december 21. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 454/2004. (XII. 16.) E. határozata személyes gyógyszertár mûködtetési jog iránti pályázat kiírása Békés város vonatkozása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 16. -a alapján - új személyi jogra - országos pályázatot ír ki új közforgalmú gyógyszertár személyi jogának elnyerése iránt. A település megnevezése: Békés város Mûködési körzete: Lengyel Lajos u. - Móricz Zsigmond u. - Mezey u. - Kossuth u. - Csíkos u. - Fábián u. - Hõzsõ u. - Híd u. által határolt településrész. A Kamara intézkedést tesz a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben történõ közzétételére. A jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal országos tisztifõgyógyszerésze október 6. napján kelt, OTH/ /2004. sz. határozatával megállapította, hogy a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Békés város településen új közforgalmú gyógyszertár felállítása szükséges. A Magyar Gyógyszerész Kamara Békés Megyei Szervezete december 9-én kelt, K/245/2004. sz. határozatával a fent megjelölt mûködési körzetekben közforgalmú gyógyszertár létesítését támogatta. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a 338/2004. (IX. 23.) E. határozatában egyetértett Békés város településen új közforgalmú gyógyszertár felállításával. A Kamara fent megjelölt mûködési körzetre országos pályázat keretén belül kiírást kezdeményez. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 455/2004. (XII. 16.) E. határozata személyes gyógyszertár mûködtetési jog iránti pályázat kiírása Budapest, XXI. kerülete vonatkozása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 16. -a alapján - új személyi jogra - országos pályázatot ír ki új közforgalmú gyógyszertár személyi jogának elnyerése iránt. A település megnevezése: Budapest, XXI. kerület Mûködési körzete: Budapest XXI. kerület, Erdõalja út - Völgy u. - Szentmiklósi út - Csókás u. - Borz u. - Szent István út két oldala által határolt településrész. A Kamara intézkedést tesz a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben történõ közzétételére. A jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal országos tisztifõgyógyszerésze október 6. napján kelt, OTH/4200-6/2004. sz. határozatával megállapította, hogy a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Budapest XXI. kerület településen új közforgalmú gyógyszertár felállítása szükséges. A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezete a 87/2004. (IX. 22.) sz. határozatával a fent megjelölt mûködési körzetekben közforgalmú gyógyszertár létesítését támogatta. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a 339/2004. (IX. 23.) E. határozatában egyetértett Budapest XXI. kerület településen új közforgalmú gyógyszertár felállításával. A Kamara fent megjelölt mûködési körzetre országos pályázat keretén belül kiírást kezdeményez. GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 159

8 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 456/2004. (XII. 16.) E. határozata Gyömrõ településre kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) az Egészségügyi Közlöny évi 18. számában Gyömrõ településre a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége által kiírt személyi jog pályázat elbírálása során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara megállapítja, hogy Gyömrõ településre kiírt országos pályázat eredménytelen. A Kamara intézkedést tesz a pályázat eredményének (ill. eredménytelenségének) Egészségügyi Közlönyben való közzétételére. A Kamara tájékoztatást ad arról, hogy új pályázatot mûködési körzetre csak az eredménytelen határnap (2004. november 2.) elteltétõl számított hat hónapon túl ír ki, kivéve, ha a pályázat ismételt kiírását közforgalmú gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész kezdeményezi. Jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége az Egészségügyi Közlöny évi 18. számában pályázatot tett közzé az alábbi mûködési körzet vonatkozásában: A település megnevezése: Gyömrõ Mûködési körzete: Gyömrõ, vasútvonaltól északi irányban fekvõ településrész (Erzsébet telep, Petõfi-telep) Az Egészségügyi Közlöny 18. száma szeptember 24. napján jelent meg. A pályázat benyújtási határnapja november 2. napja volt. Az elõbb megjelölt határidõn belül két személy nyújtott be pályázatot, ami a közlönyben kiírt pályázati feltételeknek nem felelt meg, ezért a Kamara az alábbiak miatt a pályázat eredménytelenségét állapította meg: A Kamara képviseletében eljárt bontóbizottság a 1283/A/2004. ügyszámon kiadott közjegyzõi tanúsítvány és jegyzõkönyv alapján megállapította, hogy Dr. Piskóty Péter gyógyszerész pályázata, október 29-én érkezett a Kamara Hivatalához nyitott borítékban. A bontóbizottság a fentieken túl megállapította, hogy a pályázat mellékletei egy példányban kerültek benyújtásra, továbbá a Kamara egyidejûleg megállapította azt is, hogy a pályázati kiírás h.) pontjában meghatározott kötelezettséget vállaló nyilatkozatot a pályázó a törvényi elõírástól eltérõen tette meg. A október 16-án kelt nyilatkozatának 4.) pontjában. A Kamara megkereste a Pest Megyei Szervezetét, aki a 56/2004. (XII. 16.) sz. határozatával a Kamara Országos Elnökségével egyetértõen megállapította, hogy a fenti indokok miatt Dr. Piskóty Péter, valamint Csiszár Éva Mária pályázatai hiányosak. Csiszár Éva Mária gyógyszerész pályázatából hiányzott a szakmai gyakorlatra utaló igazolás. A Kamara a december 16-ai elnökségi ülésen a fent megjelölt hiányosságokat olyan jellegûnek találta, hogy azok érdemi elbírálásra alkalmatlanok. A Kamara közzétételi kötelezettségére vonatkozó rendelkezés a többször módosított évi LIV. törvény 18. (1) és (2) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 457/2004. (XII. 16.) E. határozata Budapest, XXI. kerületében új közforgalmú gyógyszertár felállítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) egyetért Budapest, XXI. kerületében új közforgalmú gyógyszertár felállításával. A jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal országos tisztifõgyógyszerésze december 1. napján érkezett OTH/5016-2/2004. sz. megkeresésével fordult a Kamarához, hogy a többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. (2) bekezdése szerinti egyetértési jogát gyakorolja. A közforgalmú gyógyszertár felállításának szükségessége iránti eljárást Dr. Bogdány Lászlóné gyógyszerész kezdeményezte, aki a Kamara rendelkezésre álló iratai alapján a Tv ában foglalt gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész. Az OTH a október 6. napján kelt, OTH/4200-6/2004. sz. határozatával jogerõsen és végrehajtható határozatával megállapította, hogy Budapest, XXI. kerületében szükséges új közforgalmú gyógyszertár felállítása. A Kamara megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg 13 db közforgalmú gyógyszertár mûködik. Budapest-Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Okmánycsoportja által, október 29-én kiadott igazolás alapján, Budapest, XXI. kerületének lakosságszáma: fõ. A Kamara az OTH fent hivatkozott határozata alapján a jövõben létesülõ 14. közforgalmú gyógyszertár számításba vételével megállapítja, hogy egy gyógyszertárra fõ lakosságszám jut. A Tv. 5. (3) bekezdés a) pontja alapján új közforgalmú gyógyszertár létesítése szükséges, a már jelenleg mûködõ, és figyelemmel a közforgalmú gyógyszertár felállításának szükségességét megállapító határozatra is, a jövõben kialakítandó gyógyszertárak mellett is. A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezete a 111/2004. (XII. 14.) sz., december 14-én kelt határozatával egyhangúlag támogatta Budapest, XXI. kerületében új közforgalmú gyógyszertár létesítését. Az új közforgalmú gyógyszertár mûködési körzetét a személyi jogra, a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a pályázati kiírásban fogja közzé tenni. 160 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

9 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A fentiekre tekintettel a Kamara a rendelkezõ részben foglaltak szerint, a Tv. 4. -ának (2) bekezdésén alapuló egyetértési jogán hozta meg határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 458/2004. (XII. 16.) E. határozata Dr. Rétsághy Béla gyógyszerész felelõsvezetõi engedélyének visszavonása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) az ÁNTSZ Fõvárosi Intézete tisztifõgyógyszerészének kérelmére az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara Dr. Rétsághy Béla (szül.: Budapest, november 24., a.n.: Lakics Klára, cím: 1102 Budapest, Harmat u. 12. II/6., országos nyilv. száma: 6961, mûködési nyilv. száma: 6302) gyógyszerész részére a Harmat Gyógyszertár (1105 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út ) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó felelõsvezetõ alkalmazására kiadott engedélyét visszavonja, egyidejûleg intézkedik a felelõsvezetõ nyilvántartásból való törlésérõl. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. A Kamara Országos Elnöksége 340/2004. (IX. 23.) E. számú határozatával személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett Dr. Rétsághy Béla gyógyszerész részére a Harmat gyógyszertár vonatkozásában. Erre tekintettel az ÁNTSZ Fõvárosi Intézete által november 1. napján kiadott, 501/4/4/2000. sz. felelõsvezetõ kijelölési határozatát a Kamara Országos Elnöksége - az ÁNTSZ Fõvárosi Intézete tisztifõgyógyszerészének megkeresése alapján - visszavonja. A rendelkezõ részben a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a többször módosított évi LIV. tv. 31. (2) bekezdés b) pontja alapján határozott. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 459/2004. (XII. 16.) E. határozata Dr. Mezõné Piros Ágnes gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Kovács Miklós és Dr. Mezõné Piros Ágnes gyógyszerészek kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara engedélyezi, hogy a Széchenyi Gyógyszertár (6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó személyes gyógyszertár mûködtetési jogát Kovács Miklós gyógyszerész átengedje Dr. Mezõné Piros Ágnes gyógyszerész részére. A Kamara egyidejûleg Dr. Mezõné Piros Ágnes (leánykori név: Piros Ágnes, szül.: Szeged, február 2., a.n: Nagypál Katalin, cím: 6000 Kecskemét, Barackos u. 9., gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 7469, mûködési nyilvántartási száma: 980) gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez az átengedés tárgyát képezõ közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Kovács Miklós (szül.: Kerta, június 10., a.n.: Vér Anna, cím: 6000 Kecskemét, Sólyom u. 19, gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 4864, mûködési nyilvántartási száma: 884) gyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból - az átengedés folytán - töröltessék. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Kecskemét, Lunkányi u Ady Endre u. 17-tõl - Balaton u Irinyi u Akadémia krt Pákozdi u Forradalom u. 24-ig - Irinyi u. 41-ig - Irinyi u. 60-ig - Szinferopol tér Lóverseny u Lánchíd u. 5.-5/A - Akadémia krt. 53-ig - Stádium u. 17-ig - Széchenyi sétány - Gõzhajó u. által határolt településrész. A Kamara felhívja Dr. Mezõné Piros Ágnes gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul, de legkésõbb egy éven belül mûködési engedélyt, vagy annak módosítását kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi az átvevõ gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Kovács Miklós és Dr. Mezõné Piros Ágnes gyógyszerészek kérelemmel fordultak a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez december 3. napján érkezett - a Széchenyi Gyógyszertár (6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.) közforgalmú gyógyszertár személyi jog átadásának engedélyezése ügyében. Dr. Mezõné Piros Ágnes kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának hiteles másolatát, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Dr. Mezõné Piros Ágnes a Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. Kovács Miklós gyógyszerész részére a népjóléti miniszter /95. sz. határozatában a rendelkezõ részben meghatáro- GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 161

10 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI zott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete december 14-én kelt, 195/2004. ikt. sz. levelével támogatta a jelen eljárás tárgyát képezõ átengedést. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. c) pontja alapján személyes gyógyszertár mûködtetési jog gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész részére - pályázat kiírása nélkül - a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége engedélyével átengedhetõ. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Dr. Mezõné Piros Ágnes megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai és szakirányú gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Kovács Miklós gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pontján, valamint (2) bekezdésén alapul a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló a többször módosított évi LI. törvény 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 460/2004. (XII. 16.) E. határozata Hulják Orsolya gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Bíró Györgyné és Hulják Orsolya gyógyszerészek kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara engedélyezi, hogy a Vidámvásár Patika (1164 Budapest, Vidámvásár u. 2.) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó személyes gyógyszertár mûködtetési jogát Bíró Györgyné gyógyszerész átengedje Hulják Orsolya gyógyszerész részére. A Kamara egyidejûleg Hulják Orsolya (leánykori név: Hulják Orsolya, szül.: Sátoraljaújhely, január 4., a.n.: Hegyaljai Viktória, cím: 1139 Budapest, Teve u. 9. c. I. em. 2.) gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 10761, mûködési nyilvántartási száma: 765) gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez az átengedés tárgyát képezõ közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Bíró Györgyné (leánykori név: Molnár Angyalka, szül.: Gyömrõ, február 21., a.n.: Csizmadia Ilona, cím: 1165 Budapest, Margit u. 96. fsz. 3., gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 2536, mûködési nyilvántartási száma: 3904) gyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból - az átengedés folytán - töröltessék. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Budapest, Szabadföld út - Simongát út - Vidámvásár u. - Somkút u. - Nógrádverõce u. által határolt településrész. A Kamara felhívja Hulják Orsolya gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul, de legkésõbb egy éven belül mûködési engedélyt, vagy annak módosítását kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi az átvevõ gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Bíró Györgyné és Hulják Orsolya gyógyszerészek kérelemmel fordultak a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez december 1. napján érkezett - a Vidámvásár Patika (1164 Budapest, Vidámvásár u. 2.) közforgalmú gyógyszertár személyi jog átadásának engedélyezése ügyében. Hulják Orsolya kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának hiteles másolatát, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Hulják Orsolya a Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. Bíró Györgyné gyógyszerész részére a népjóléti miniszter /96. sz. határozatában a rendelkezõ részben meghatározott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezete december 6-án kelt, 110/2004. sz. határozatában támogatta a jelen eljárás tárgyát képezõ átengedést. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. c) pontja alapján személyes gyógyszertár mûködtetési jog gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész részére - pályázat kiírása nélkül - a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége engedélyével átengedhetõ. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Hulják Orsolya megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai és szakirányú gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Bíró Györgyné gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pontján, valamint (2) bekezdésén alapul a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógy- 162 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

11 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI szerész Kamaráról szóló a többször módosított évi LI. törvény 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 461/2004. (XII. 16.) E. határozata Bebiák Miklósné gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Dr. Szemes Imréné Dr. Komlós Márta és Bebiák Miklósné gyógyszerészek kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara engedélyezi, hogy a Melissa Gyógyszertár (1224 Budapest, Dózsa György út 70.) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó személyes gyógyszertár mûködtetési jogát Dr. Szemes Imréné Dr. Komlós Márta gyógyszerész átengedje Bebiák Miklósné gyógyszerész részére. A Kamara egyidejûleg Bebiák Miklósné (leánykori név: Katona Éva, szül.: Siklós, október 17., a.n: Zboray Mária, cím: 1223 Budapest, Kapu u. 1.) gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 7641, mûködési nyilvántartási száma: 1377) gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez az átengedés tárgyát képezõ közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Dr. Szemes Imréné Dr. Komlós Márta (leánykori név: Dr. Komlós Márta, szül.: Budapest, május 28., a.n.: Ifjú Ilona, cím: 1224 Budapest, XIII. utca 46., gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 7133, mûködési nyilvántartási száma: 5657) gyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból - az átengedés folytán - töröltessék. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Budapest XXII. kerület, Bartók Béla u. - Baross Gábor telep - Minta u. által határolt településrész. A Kamara felhívja Bebiák Miklósné gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul, de legkésõbb egy éven belül mûködési engedélyt, vagy annak módosítását kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi az átvevõ gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Dr. Szemes Imréné Dr. Komlós Márta és Bebiák Miklósné gyógyszerészek kérelemmel fordultak a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez november 18. érkezett - a Melissa Gyógyszertár (1224 Budapest, Dózsa György út 70.) közforgalmú gyógyszertár személyi jog átadásának engedélyezése ügyében. Bebiák Miklósné kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának hiteles másolatát, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Bebiák Miklósné a Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. Dr. Szemes Imréné Dr. Komlós Márta gyógyszerész részére a népjóléti miniszter /94. sz. határozatában a rendelkezõ részben meghatározott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezete november 30-án kelt, 109/2004. sz. határozatában támogatta a jelen eljárás tárgyát képezõ átengedést. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. c) pontja alapján személyes gyógyszertár mûködtetési jog gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész részére - pályázat kiírása nélkül - a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége engedélyével átengedhetõ. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Bebiák Miklósné megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai és szakirányú gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Dr. Szemes Imréné Dr. Komlós Márta gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pontján, valamint (2) bekezdésén alapul a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló a többször módosított évi LI. törvény 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 163

12 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Az Országos Elnökség 462/2004. (XII. 16.) E. határozata Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara Burján Antalné és Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna gyógyszerészek kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara engedélyezi, hogy a Szent Benedek Patika (3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó személyes gyógyszertár mûködtetési jogát Burján Antalné gyógyszerész átengedje Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna gyógyszerész részére. A Kamara egyidejûleg Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna (leánykori név: Lopatovszki Zsuzsanna, szül.: Salgótarján, augusztus 25., a.n: Faragó Zsuzsanna, cím: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 12/A.. mfsz. 5., gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 10342, mûködési nyilvántartási száma: 6158) gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez az átengedés tárgyát képezõ közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Burján Antalné (leánykori név: Karsay Ildikó, szül.: Nagyvárad, február 03., a.n.: Zelley Marcella, cím: 1195 Budapest, Nagysándor József út 10. IV/12., gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 7601, mûködési nyilvántartási száma: 1332) gyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból - az átengedés folytán - töröltessék. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Salgótarján, Déryné u. - Rákóczi út - Bem út - Kóvár út - Karancs által határolt településrész. A Kamara felhívja Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul, de legkésõbb egy éven belül mûködési engedélyt, vagy annak módosítását kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi az átvevõ gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Burján Antalné és Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna gyógyszerészek kérelemmel fordultak a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez november 29. napján érkezett - a Szent Benedek Patika (3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.) közforgalmú gyógyszertár személyi jog átadásának engedélyezése ügyében. Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának hiteles másolatát, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna a Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. Burján Antalné gyógyszerész részére a népjóléti miniszter 85826/96. sz. határozatában a rendelkezõ részben meghatározott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Nógrád Megyei Szervezete december 13-án kelt, 5/2004. sz. határozatában támogatta a jelen eljárás tárgyát képezõ átengedést. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. c) pontja alapján személyes gyógyszertár mûködtetési jog gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész részére - pályázat kiírása nélkül - a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége engedélyével átengedhetõ. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Bertáné Lopatovszki Zsuzsanna megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai és szakirányú gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Burján Antalné gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pontján, valamint (2) bekezdésén alapul a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló a többször módosított évi LI. törvény 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 463/2004. (XII. 16.) E. határozata Budaörs településre kiírt személyi jog pályázat eredményének megállapítása, és Riedl Zoltán gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) az Egészségügyi Közlöny évi 18. számában Budaörs településre a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége által kiírt személyi jog pályázat elbírálása során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara megállapítja, hogy a pályázat nyertese Riedl Zoltán gyógyszerész. 164 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

13 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A Kamara Riedl Zoltán gyógyszerész (szül.: Rochlitz, április 5., a.n.: Mletzko Gisela, lakcím: 2040 Budaörs, Budapesti út 105., gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 10282, mûködési nyilvántartás száma: 4851) részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Budaörs: Észak: M1-M7 autópálya tengelyvonala, Kelet: Budapest közigazgatási határvonala, Repülõtéri út, Kamaraerdei út, Dél: Hosszúréti-patak tengelyvonala, Nyugat: Vasút u. - Méhecske u. - Temetõ u. vonala. A Kamara felhívja Riedl Zoltán gyógyszerész figyelmét arra, hogy a fenti mûködési körzetre vonatkozóan a közforgalmú gyógyszertárra létesítési engedélyt, valamint a jelen határozat kézhezvételétõl számított egy éven belül mûködési engedélyt kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Megyei Intézete megyei tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi a személyi jogos gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást, alapítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége az Egészségügyi Közlöny évi 18. számában - mely szeptember 24. napján jelent meg - pályázatot tett közzé az alábbi mûködési körzet vonatkozásában: Budaörs : Észak: M1-M7 autópálya tengelyvonala, Kelet: Budapest közigazgatási határvonala, Repülõtéri út, Kamaraerdei út, Dél: Hosszúréti-patak tengelyvonala, Nyugat: Vasút u. - Méhecske u. - Temetõ u. vonala. A pályázat benyújtási határnapja: november 15. A fent megjelölt határidõn belül két személy nyújtott be pályázatot a Magyar Gyógyszerész Kamara Hivatalába, Riedl Zoltán és Dr. Cseh János gyógyszerészek. Az átvett pályázati anyagokat november 23-án a Kamara Elnöksége által kijelölt bontóbizottsága közjegyzõ elõtt nyitotta fel. A közjegyzõ által okiratban foglalt jegyzõkönyv tételesen rögzíti a gyógyszerészek által csatolt okiratokat. A pályázók által benyújtott okiratokból megállapítható, hogy Riedl Zoltán és Dr. Cseh János gyógyszerészek rendelkeznek gyógyszerész diplomával, szakképesítéssel, a Kamara tagjai, a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyertek és mûködési nyilvántartásban szerepelnek. A többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. -a alapján gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerészek. Továbbá a rendelkezésre álló iratok alapján nem állnak cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, a bíróság jogerõs ítélettel gyógyszerészi foglalkozástól nem tiltotta el, így a Tv ában foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn. Riedl Zoltán gyógyszerész június 4. napján szerzett gyógyszerész diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A pályázati anyagában az alábbi szakmai ill. szakirányú gyakorlatra vonatkozó igazolást nyújtotta be: szeptember 1-tõl jelenleg is a Riedl Patikában dolgozik. A Tv. 17. (1) bekezdése szerint Riedl Zoltán szakmai gyakorlata a pályázat benyújtásának idõpontjáig 7 év 3 hónap. Dr. Cseh János gyógyszerész február 3. napján szerzett gyógyszerész diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A pályázati anyagában az alábbi szakmai ill. szakirányú gyakorlatra vonatkozó igazolásokat nyújtotta be: július január 20. Ajkai Kórház - fõgyógyszerész, augusztus jelenleg is Országos Gyógyintézeti Központ. A Tv. 17. (1) bekezdése szerint Dr. Cseh János pályázó szakmai gyakorlata a pályázat benyújtásának idõpontjáig 32 év 4 hónap. A Kamara megállapítja, hogy Dr. Cseh János jelenleg nyugdíjasként dolgozik. A Magyar Gyógyszerész Kamara Pest Megyei Szervezete december 13. napján kelt, 57/2004 (XII. 13.) sz. határozatával Riedl Zoltán személyi jog elnyerése iránti pályázatát támogatta, valamint Budaörs Város Önkormányzati Testülete március 19-én megtartott képviselõ testületi ülésén támogatta az új közforgalmú gyógyszertár létesítését. A Kamara összefoglalóan megállapítja, hogy a pályázatot benyújtott gyógyszerészek a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai gyakorlattal mindkét pályázó rendelkezik. A Kamara Területi Szervezetének szakmai véleményét, valamint az Önkormányzat által adott javaslatot figyelembe véve, továbbá a településen mûködõ közforgalmú gyógyszertárak személyi jogosai támogató véleménye alapján, annak ellenére, hogy Dr. Cseh János szakmai gyakorlatának idõtartama jóval meghaladja Riedl Zoltánét, Riedl Zoltán pályázó személyében látta meg azokat a garanciákat, melyek a közforgalmú gyógyszertár személyes mûködtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezért a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége megállapította, hogy Riedl Zoltán a pályázat nyertese, ezért a Tv. 2. f) pontjára tekintettel a pályázó részére e határozat rendelkezõ részében meghatározott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre az évi LI. törvény 10. -ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 464/2004. (XI. 11.) E. számú határozata Dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége nem ért egyet Dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítésével Pécs-Nagyárpád településre. GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 165

14 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Dr. Deák Zsófia háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránt nyújtott be kérelmet Pécs-Nagyárpád településre. A kérelmet a Pécs-Nagyárpád településrész önkormányzati vezetõje támogatja. A benyújtott dokumentumok és a térképvázlat azt bizonyítja, hogy Pécs-Nagyárpád településrész Pécs Megyei Jogú Város szoros része. Pécs Megye Jogú Város területén 34 közforgalmú gyógyszertár mûködik. A gyógyszertárak létesítésével és mûködésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvény 9. (2) bekezdése kimondja, hogy a Kézigyógyszertár tartása arra a mûködési területre engedélyezhetõ, ahol a háziorvos, illetve az állatorvos a tevékenységét folytatja, feltéve, hogy a településen gyógyszertár ide nem értve az intézeti gyógyszertárat nincs, vagy a legközelebbi gyógyszertár távolsága vagy megközelítésének nehézsége miatt a gyógyszerellátás akadályba ütközik. Pécs város területén mûködik közforgalmú gyógyszertár, elérhetõsége biztosított, így a törvény értelmében nem létesíthetõ kézigyógyszertár. E döntésével az Elnökség megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Baranya megyei Szervezete 19/2004. (XI. 9.) számú határozatát. Budapest, november 11. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 465/2004. (XII. 16.) E. számú határozata a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács támogatáskérésével kapcsolatban A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége megtárgyalta a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács támogatáskérését és úgy határozott, hogy egyetértve a kéréssel felkéri a Pharmacia Alapítványt az átutalás lebonyolítására. Felelõs: Dr. Major-Maróthy Géza országos titkár Határidõ: azonnal Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 466/2004. (XII. 16.) E. számú határozata Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelme tárgyában Tibolddaróc településre A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége egyetért Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész Tibolddaróc településre benyújtott fiókgyógyszertár létesítési kérelmével. Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész fiókgyógyszertár létesítése iránt nyújtott be kérelmet Tibolddaróc településre március 30-án. Tibolddaróc településen 2003-ig orvos által mûködtetett kézigyógyszertár látta el a lakosságot, mindenki megelégedésére. A kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertár a 3418 Szentistván, Széchenyi u. 14. szám alatti volt, melynek személyi jogos gyógyszerésze Pesti Ferenc. Tibolddaróc település Kelemen István bükkábrányi gyógyszertárának mûködési körzetébe tartozik. A tibolddaróci Önkormányzat Képviselõtestülete írásban kereste meg Kelemen István személyi jogos gyógyszerészt, hogy kíván-e létesíteni fiókgyógyszertárak Tibolddarócon. Kelemen István személyi jogos gyógyszerész válaszában leírta, hogy feltételekhez köti a fiókgyógyszertár létesítését (az ingatlant és a mûködési költségeket az önkormányzat biztosítsa). Ezt az Önkormányzat fedezet hiányában nem tudta teljesíteni, ezért fordult Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerészhez. Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész beadta kérelmét a fiókgyógyszertár létesítésére. Kelemen István személyi jogos gyógyszerész március 22-én kelt levelében, melyet a tibolddaróci polgármester asszonyhoz intézett, 5 év idõtartamra lemondott fiókgyógyszertár létesítési jogáról. Ezt követõen március 30-án Kelemen István személyi jogos gyógyszerész a március 22-i nyilatkozata második pontjában foglaltakat visszavonta, mely szerint a fiókgyógyszertár létesítésének jogáról nem mond le. Tibolddaróc polgármestere ismételten kérelmezte a fiókgyógyszertár létesítésének szükségességét. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége december 16-i ülésére - az ügy tisztázása érdekében - meghívta az összes érdekeltet. Meghívottak: - ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tisztifõgyógyszerész - Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész - Balla Erzsébet Tibolddaróc polgármestere - Kelemen István személyi jogos gyógyszerész - Dr. Tantó Miklós az MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke Az elnökségi ülésen a meghívottak közül a tibolddaróci önkormányzat jegyzõje jelent meg, aki megerõsítette a fenti megállapításokat. Az 1994 évi LIV. Tv. nem biztosít alanyi jogot fiókgyógyszertár létesítésére annak a gyógyszerésznek, akinek mûködési körzetébe esik a fiókgyógyszer létesítése helye szerinti település(rész). Ezért Kelemen István személyi jogos gyógyszerész azon nyilatkozata, hogy lemond, vagy nem mond le a fiókgyógyszertár létesítésérõl, csak abban a tekintetben és értelemben értékelhetõ, hogy kész-e biztosítani a lakosság ellátását az adott településen fiókgyógyszertár mûködtetésével. Az 1994 évi LIV. Tv. 7. (2) bekezdése szerint ugyanis a Fiókgyógyszertár létesítésére - a közlekedési viszonyok figyelembevételével - elsõsorban a legközelebb esõ fiókgyógyszertár mûködtetésére jogosult közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ gyógyszerész kaphat engedélyt. Miután megállapítható, hogy a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ személyi jogos gyógyszerész, Kelemen István csak meghatározott feltételekkel mûködtetne fiókgyógyszertárat, amely feltételeket az önkormányzat nem tud teljesíteni, továbbá fiókgyógyszertár létesítésére kérelmet egyáltalán nem terjesztett elõ Kelemen István, így a törvény által felállított prioritásban az általa történõ mûködtetés lehetõsége jelenleg nem áll fenn. A lakosság gyógyszerellátási érdeke ezzel szemben indokolja a fiókgyógyszertár mielõbbi létesítését, mely körülményt az önkormányzat kezdeményezése és a polgármester által tett nyilatkozat támaszt alá. Mindezek alapján a Kamara megvizsgálta azt, hogy Pesti Ferenc gyógyszerész kérelme szakmailag in- 166 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

15 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI dokolt, Pesti Ferenc által mûködtetett közforgalmú gyógyszertár közlekedési szempontból viszonylag közel esik Tibolddaróchoz, a személyi jogos gyógyszerész rendelkezik azon feltételekkel, amelyek alapján e településen fiókgyógyszertárat tud létesíteni. E fiókgyógyszertár azonban 3. fiókgyógyszertára lenne, így annak engedélyezéséhez a Kamara egyetértése szükséges az 1994 évi LIV. Tv. 7. (2) bekezdése szerint. Figyelemmel arra, hogy jelenleg más gyógyszerész nincs, aki Tibolddarócon fiókgyógyszertárat létesítene, továbbá a települési önkormányzat támogatta, sõt, kezdeményezte, hogy Pesti Ferenc létesítsen fiókgyógyszertárat Tibolddarócon, az Országos Elnökség egyetértett Pesti Ferenc személyi jogos gyógyszerész kérelmével. Ellátó gyógyszertár: Pesti Patika 3418 Szentistván, Széchenyi út 14. Személyi jogos gyógyszerész: Pesti Ferenc A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete /1. számú egyetértõ határozatát. Budapest, december 16. Horváth Tamás alelnök Az Országos Elnökség 1/2005. (I. 6.) E. számú határozata a bajai Korona Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítása tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége támogatja a bajai Korona Gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítására irányuló kérelmet. A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. (2) alapján a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenléti szolgálat formáját és idõtartamát is - a gyógyszertárak mûködtetõjének, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményének figyelembevételével, a tisztifõgyógyszerész a gyógyszertár mûködési engedélyében határozza meg. Dr. Szûts József személyi jogos gyógyszerész kérte a Baja, Tóth Kálmán tér 2. szám alatti közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejének módosítását. Eredeti nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 7 30 órától óráig, szombaton: óráig. Kérelmezett nyitvatartási idõ: hétfõtõl - péntekig: 8 00 órától óráig, szombaton: óráig. A gyógyszertárban dolgozók létszáma miatt a módosított nyitva tartás biztosítható. Az Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete 1/2005. számú támogató határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 2/2005. (I. 6.) E. határozata Soós Józsefné gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Várfi Mária és Soós Józsefné gyógyszerészek kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara engedélyezi, hogy az Aranyhíd Gyógyszertár (8230 Balatonfüred, Csárda u. 1.) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó személyes gyógyszertár mûködtetési jogát Várfi Mária gyógyszerész átengedje Soós Józsefné gyógyszerész részére. A Kamara egyidejûleg Soós Józsefné (leánykori név: Antal Ágnes, szül.: Medgyesegyháza május 23., an: Szabó Ilona, lakcím: 5743 Lökösháza, Jókai u. 14., orsz.nyilv.szám: 7431, mûk.nyilv.szám: 4807) gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez az átengedés tárgyát képezõ közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Várfi Mária (leánykori név: Várfi Mária, szül.: Székesfehérvár október 14., an.: Csiszár Mária, lakcím: 8230 Balatonfüred, Bajcsy Zs. u. 19., orsz.nyilv. szám: 1050, mûk.nyilv.szám: 2957) gyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból - az átengedés folytán - töröltessék. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Balatonfüred, városhatár - Siske út - Kossuth L. út - Arácsi út a Pálóczy utcáig - Pálóczy u. a Móra F. utcáig - Móra F. u. - Arad u. a Séta utcáig - Séta u. - Szabó L. u. - Arácsi út - Lóczy L. út - városhatár által határolt településrész. A Kamara felhívja Soós Józsefné gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul, de legkésõbb egy éven belül mûködési engedélyt, vagy annak módosítását kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi az átvevõ gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Várfi Mária és Soós Józsefné gyógyszerészek kérelemmel fordultak a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez november 29. napján érkezett - az Aranyhíd Gyógyszertár (8230 Balatonfüred, Csárda u. 1.) közforgalmú gyógyszertár személyi jog átadásának engedélyezése ügyében. Soós Józsefné kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának hiteles másolatát, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Soós Józsefné a Magyar Gyógy- GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 167

16 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI szerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. Várfi Mária gyógyszerész részére a népjóléti miniszter /96. sz. határozatában a rendelkezõ részben meghatározott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Veszprém Megyei Szervezete december 9. napján kelt, 261/2004. sz. határozatában támogatta a jelen eljárás tárgyát képezõ átengedést. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. c) pontja alapján személyes gyógyszertár mûködtetési jog gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész részére - pályázat kiírása nélkül - a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége engedélyével átengedhetõ. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Soós Józsefné megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai és szakirányú gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Várfi Mária gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pontján, valamint (2) bekezdésén alapul a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló a többször módosított évi LI. törvény 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 3/2005. (I. 6.) E. határozata Szabóné Sas Enikõ gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog átengedésének engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Szabó Lajos és Szabóné Sas Enikõ gyógyszerészek kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara engedélyezi, hogy a Fõtéri Patika (3000 Hatvan, Kossuth tér 21.) közforgalmú gyógyszertárra vonatkozó személyes gyógyszertár mûködtetési jogát Szabó Lajos gyógyszerész átengedje Szabóné Sas Enikõ gyógyszerész részére. A Kamara egyidejûleg Szabóné Sas Enikõ (leánykori név: Sas Enikõ, an.: Szederkényi Ágnes, szül.: Eger, december 20., lakcím: 3000 Hatvan, Vár u. 17., orsz.nyilv.szám: 8935, mûk.nyilv.szám: 2300) gyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez az átengedés tárgyát képezõ közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Szabó Lajos (szül.: Lõrinci, március 9., an.: Molnár Erzsébet, lakcím: 3000 Hatvan, Ifjúság u. 12. I/3., orsz.nyilv.szám: 1126, mûk.nyilv.szám: 2301) gyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból - az átengedés folytán - töröltessék. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Hatvan, Mikes u. a Zagyva folyóig - innen kelet felé Zagyvatározó partvonalán haladva a Boldogi utcáig - Boldogi u. - Radnóti tér - Grassalkovich u. a Bástya u-ig - Bástya u. - Thurzó u. - a Grassalkovich u. a Thurzó utcától a Templom térig - Mártírok útja - Ady E. u. - Szent Mihály u. az Ady E. utcától a Dózsa térig - Tabán u. - Zrinyi M. u. a Tabán u-tól a Kisfaludy u-ig - Barcsay J. u. - Mikes u. által határolt településrész. A Kamara felhívja Szabóné Sas Enikõ gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul, de legkésõbb egy éven belül mûködési engedélyt, vagy annak módosítását kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi az átvevõ gyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Szabó Lajos és Szabóné Sas Enikõ gyógyszerészek kérelemmel fordultak a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez december 10. napján érkezett - a Fõtéri Patika (3000 Hatvan, Kossuth tér 21.) közforgalmú gyógyszertár személyi jog átadásának engedélyezése ügyében. Szabóné Sas Enikõ kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának hiteles másolatát, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Szabóné Sas Enikõ a Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. Szabó Lajos gyógyszerész részére a népjóléti miniszter /96. sz. határozatában a rendelkezõ részben meghatározott mûködési körzetre személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyezett. A Magyar Gyógyszerész Kamara Heves Megyei Szervezete 09/12.22./2004. sz., december 22. napján kelt határozatában támogatta a jelen eljárás tárgyát képezõ átengedést. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. c) pontja alapján személyes gyógyszertár mûködtetési jog gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerész részére - pályázat kiírása nélkül - a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége engedélyével átengedhetõ. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Szabóné Sas Enikõ megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében 168 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

17 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai és szakirányú gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Szabó Lajos gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pontján, valamint (2) bekezdésén alapul a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló a többször módosított évi LI. törvény 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 4/2005. (I. 6.) E. határozata Barcs Antal Józsefné szakgyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jog engedélyezése tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Barcs Antal Józsefné gyógyszerész kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara Barcs Antal Józsefné (leánykori név: Horváth Anna, szül: Somlószöllõs, február 25., a.n: Auer Anna, cím: 9343 Beled, Rákóczi utca 158, gyógyszerészek országos nyilvántartási száma: 2104, mûködési nyilvántartási száma: 4377) szakgyógyszerész részére személyes gyógyszertár mûködtetési jogot engedélyez a Fenyõ Gyógyszertár (9343 Beled, Rákóczi u. 154.) közforgalmú gyógyszertárra. A Kamara egyidejûleg intézkedik, hogy Barcs Antal József (szül: Pestszentlõrinc, szeptemben 30., a.n: Sólyom Mária, címe: 9343 Beled, Rákóczi u. 158.) szakgyógyszerész személyes gyógyszertár mûködtetési joga az országos nyilvántartásból törlésre kerüljön. A Kamara megállapítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár mûködési körzete: Beled - Rábakecöl - Cirák - Dénesfa - Vásáros - Edve települések. A Kamara felhívja Barcs Antal Józsefné gyógyszerész figyelmét arra, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számított egy éven belül mûködési engedélyt kell kérnie, mely határidõ a területileg illetékes ÁNTSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézet tisztifõgyógyszerésze által, indokolt esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A Kamara kötelezi Barcs Antal Józsefné szakgyógyszerészt arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Barcs Antal József személyi jogos szakgyógyszerész december 7. napján elhunyt. Barcs Antal Józsefné túlélõ házastárs a hozzátartozói személyi jog nyilvántartásba vétele iránti kérelmet - amely december 10. napján érkezett a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez - benyújtotta. Egyidejûleg csatolta Barcs Antal József részére kiadott személyi jogot engedélyezõ határozatot (Népjóléti Minisztérium /96.), valamint halotti anyakönyvi kivonatát (száma: 18/2004., kelte: ) A kérelmezõ a többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 24. -a alapján jogosult a hozzátartozói személyi jogra. A Kamara megállapította a Tv. 23. (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerint Barcs Antal József személyi jogának megszûnését. Egyidejûleg Barcs Antal Józsefné a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez a fent megjelölt közforgalmú gyógyszertárra vonatkozóan személyes gyógyszertár mûködtetési jog engedélyezéséért folyamodott. Kérelmezõ lerótta az eljárási illetéket, Barcs Antal Józsefné mellékelte erkölcsi bizonyítványát, gyógyszerész diplomájának és szakgyógyszerészi képesítésének másolatait, továbbá igazolta szakmai gyakorlatát. A Magyar Gyógyszerész Kamara jogszabály által rendszeresített nyilvántartása szerint Barcs Antal Józsefné a Magyar Gyógyszerész Kamara tagja, továbbá a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartásába felvételt nyert. A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 23. (3) bekezdése alapján, valamint a 40. alkalmazásával személyes gyógyszertár mûködtetési jog annak a szakgyógyszerésznek engedélyezhetõ pályázat kiírása nélkül, akinek a Tv. 23. (1) bekezdés a) pontjában foglalt okból megszûnt személyi jogos gyógyszerész túlélõ házastársa, feltéve ha maga is gyógyszertár vezetésére jogosult szakgyógyszerész, és a Tv ában foglalt feltételeknek megfelel. A Kamara rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy Barcs Antal Józsefné megfelelt a Tv. 27. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint igazolta a Tv. 17. (1) bekezdésében foglalt szakmai gyakorlatot. Vele szemben a Tv ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. Barcs Antal József gyógyszerész személyi jogának törlése iránti intézkedés a Tv. 23. (1) bekezdése a) pont ab) alpontja, valamint (2) bekezdése a jogorvoslati lehetõség a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló évi LI. törvény módosított 2. -ának (3) bekezdésén alapul. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre az évi LI. törvény 10. -ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésén alapulnak. GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 169

18 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 5/2005. (I. 6.) E. határozata Özv. Szikszay Lászlóné, Szikszay László és Szikszay Éva részére hozzátartozói személyi jog nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége (továbbiakban: Kamara) Özv. Szikszay Lászlóné kérelmére indult eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozta: A Kamara a hozzátartozói személyi jogos nyilvántartásába bejegyzi az alábbi személyeket: 1. Özv. Szikszay Lászlóné (leánykori név: Ágoston Irén, an.: Balla Irén, szül: Dombrád, január 1., lakcím: 4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 19.) túlélõ házastárs. 2. Szikszay László (szül: Nyíregyháza, február 13., a.n.: Ágoston Irén, lakcím: 4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 19.), mint kiskorú leszármazó. 3. Szikszay Éva (szül: Nyíregyháza, június 28., an.: Ágoston Irén, lakcím: 4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 19.) mint kiskorú leszármazó. A Kamara tájékoztatja Özv. Szikszay Lászlónét, hogy hozzátartozói személyi joga, a nyilvántartásba vételtõl számított 5 évig érvényes. A hozzátartozói személyi jog lejártának idõpontja: január 6. Szikszay László és Szikszay Éva kiskorú leszármazókat a hozzátartozói személyi jog június 28. napjáig illeti meg. A Kamara egyidejûleg megállapítja, hogy Szikszay László személyi joga megszûnt, egyben intézkedik, hogy személyi joga a nyilvántartásból törlésre kerüljön. A Kamara tájékoztatja a hozzátartozói személyi jog jogosultjait, hogy a Kígyó Gyógyszertár (4501 Kemecse, Móricz Zs. u. 19.) közforgalmú gyógyszertár mûködtetését jogvesztõ hatállyal legkésõbb a jelen határozat kézhezvételétõl számított 3 hónapon belül felelõsvezetõ alkalmazásával, vagy haszonbérleti szerzõdés útján meg kell kezdenie, valamint a közforgalmú gyógyszertárra mûködési engedélyt kell, hogy kérjen. A Kamara kötelezi a hozzátartozói személyi jog jogosultjait arra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ betéti társaság társasági szerzõdését, illetõleg a társasági szerzõdést módosító okiratot, a módosítást követõ 30 napon belül a Kamara részére küldje meg. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslati lehetõség nincs. A jelen határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Fõvárosi Bírósághoz címzett, de hivatalomnál, vagy a bíróságnál 5 példányban benyújtott keresetet terjeszthet elõ. Szikszay László személyi jogos szakgyógyszerész december 1. napján elhunyt. Özv. Szikszay Lászlóné saját, és két kiskorú gyermeke részére hozzátartozói személyi jog nyilvántartásba vétele iránti kérelmet - amely december 16. napján érkezett a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségéhez - benyújtotta. Egyidejûleg csatolta házassági anyakönyvi kivonatát (száma: 31/1987.), Szikszay László részére kiadott személyi jogot engedélyezõ határozatot (népjóléti miniszter /96, kelte: május 8.), valamint Szikszay László halotti anyakönyvi kivonatát (száma: 2505/2004., kelte: Nyíregyháza, december 3), Szikszay László születési anyakönyvi kivonatát (száma: 395/1987., kelte: Nyíregyháza, április 6.), Szikszay Éva születési anyakönyvi kivonatát (száma: 1782/1988., kelte: Nyíregyháza, június 30.) A kérelmezõk a többször módosított évi LIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 24. -a alapján jogosultak a hozzátartozói személyi jogra, a hozzátartozói személyi jog érvényességének idõtartamát a törvény 25. (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a (2) bekezdés határozzák meg. A Kamara megállapította a Tv. 23. (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerint Szikszay László személyi jogának megszûnését. A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnökségének hatásköre a többször módosított évi LI. törvény ának (2) bekezdés b) pontján alapul. A jelen határozat rendelkezõ részében foglalt társasági szerzõdés, illetve társasági szerzõdés módosításának beküldési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a Tv ának (1) és (4) bekezdésein alapulnak. A fentiekre tekintettel a Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége a rendelkezõ rész szerint hozta meg a határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 6/2005. (I. 6.) E. számú határozata Dr. Gazda Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránti kérelme tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége ismételten tárgyalta Dr. Gazda Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránti kérelmet Csernely - Lénárddaróc - Bükkmogyorósd településekre és megerõsíti a 156/2003. (XII. 18.) E.GY. számú, valamint a 351/2004. (IX. 23.) E. számú támogató határozatát és egyetért a kézigyógyszertár létesítésével. Dr. Gazda Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránt nyújtott be kérelmet Csernely - Lénárddaróc - Bükkmogyorósd településekre. Fenti településeken korábban mûködött kézigyógyszertár. Dr. Gazda Tibor helyettesítõ háziorvos, aki egy letelepedõ orvos jelentkezéséig vállalja a kézigyógyszertár mûködtetését. A kérelem megfelel az évi LIV. törvény 9. -ban foglalt követelményeknek. Ellátó gyógyszertár: Sigtuna Patika 3663 Arló, Ady E. u Személyi jogos gyógyszerész: Oberting Pál Az Országos Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete támogató határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök 170 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

19 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Az Országos Elnökség 7/2005. (I. 6.) E. számú határozata dr. Jakab Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránti kérelme tárgyában A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége egyetért dr. Jakab Tibor háziorvos Fülöpjakab településen kézigyógyszertár létesítése továbbmûködtetési kérelmével. Dr. Jakab Tibor háziorvos kézigyógyszertár létesítése iránt nyújtott be kérelmet Fülöpjakab településre. A kézigyógyszertár továbbmûködtetési kérelmet Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselõtestülete támogatja, tekintettel arra, hogy június 11-ig a településen mûködött kézigyógyszertár, mely átmenetileg szünetel. A településen közforgalmú gyógyszertár nincs. A kérelem megfelel az évi LIV. törvény 9. -ban foglalt követelményeknek. Ellátó gyógyszertár: Körpatika 6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Személyi jogos gyógyszerész: Dr. Kõhalmi Józsefné Az Országos Elnökség e döntésével megerõsíti a Magyar Gyógyszerész Kamara Bács-Kiskun megyei Szervezete 2/2005. számú egyetértõ határozatát. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök Az Országos Elnökség 8/2005. (I. 6.) E. számú határozata a fõvárosi tisztifõgyógyszerész meghívásáról A Magyar Gyógyszerész Kamara Országos Elnöksége következõ elnökségi ülésére meghívja az ÁNTSZ fõvárosi tisztifõgyógyszerészét. Budapest, január 6. Hávelné Szatmári Katalin elnök 3. A Magyar Gyógyszerész Kamara Hivatalának közleményei A Magyar Gyógyszerész Kamara Hivatala az alábbiakban közzéteszi a 12/2004. (XI. 27.) K. számú határozattal elfogadott a Kamara módosított és egységes szerkezetbe foglalt Etikai-Fegyelmi Szabályzatát és a 13/2004. (XI. 27.) K. számú határozattal elfogadott módosított és egységes szerkezetbe foglalt Etikai- Kódexét, amely szabályzatok megtalálhatók a Kamara honlapjának Archívumán belül a Dokumentumtár - Szabályzatok rovatában is. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ KAMARA ETIKAI FEGYELMI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben, a Küldöttközgyûlés által november 27-én elfogadott módosításokkal. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló évi LI. törvény 2. (2) bekezdése ab) pontja és a Magyar Gyógyszerész Kamara (a továbbiakban: Kamara) Alapszabályának 35. b) pontjába foglalt kötelezettségnek megfelelõen a Kamara Küldöttközgyûlése a következõ Etikai-Fegyelmi Szabályzatot fogadja el. Jelen szabályzat elsõ része a tagsági viszonyból eredõ fegyelmi ügyek intézésének szabályait, míg a második rész - a fegyelmi eljárás szabályait alapul véve - az etikai-fegyelmi bizottságok gyógyszerészetikai ügyekkel kapcsolatos mûködését szabályozza. I. Rész FEGYELMI SZABÁLYZAT I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör, illetékesség a) A Kamara fegyelmi jogkörét, a fegyelmi eljárás megindításakor a kamara tagnyilvántartásába felvett kamarai tagokkal szemben gyakorolja. A kamarai tagság megszûnése - a halál esetét kivéve - a fegyelmi eljárás lefolytatását nem akadályozza. b) A fegyelmi eljárást a Kamara országos tisztségviselõivel, az országos elnökség tagjaival szemben az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság folytatja le. c) A területi szervezet tisztségviselõivel szembeni fegyelmi eljárás lefolytatására az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság más területi szervezet etikai-fegyelmi bizottságát kérheti fel, ha ezt az érintett területi szervezet indítványozza, vagy az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság megítélése szerint erre az eljárás elfogultságtól mentes lefolytatása érdekében szükség van. d) A fegyelmi felelõsséget az elkövetés idején hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell elbírálni. Amennyiben az elbíráláskor hatályban levõ jogszabály a korábbinál enyhébb elbírálást tesz lehetõvé, úgy ezen jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. e) A fegyelmi eljárásban érvényesülniük kell az alkotmányos alapelveknek, így különösen az ártatlanság vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás szabadságának és a jogorvoslat lehetõségének. f) A fegyelmi eljárás alá vont személy saját védekezése érdekében az eljáró fegyelmi hatóság tudomására hozhat olyan tényeket, amelyek egyébként titoktartási kötelezettség alá esnek. A fegyelmi eljárásban részt vevõ személyeket, az ilyen módon tudomásukra jutott tények, adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. 2. Eljárási kötelezettség, elévülés a) A fegyelmi eljárást fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén meg kell indítani, és azt a megindítástól számított 30 napon belül le kell folytatni. b) A fegyelmi eljárás nem indítható meg, ha azt az elsõfokú etikai-fegyelmi bizottság a cselekmény tudomására jutásától számított hat hónapon belül nem indítja meg, vagy ha a cselekmény elkövetése óta egy év már eltelt. c) Ha a fegyelmi vétségnek is minõsülõ ügyben büntetõ vagy szabálysértési eljárás is indult, a hat hónapos határidõ a jogerõs határozat területi szervezettel való közlésétõl, az egyéves határidõ pedig az eljárás jogerõs befejezé- GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 171

20 AZ ORSZÁGOS SZERVEZETEK HATÁROZATAI ÉS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI sétõl számít. A bíróság vagy a szabálysértési hatóság határozatát a jogerõre emelkedést követõ 30 napon belül megküldi az illetékes kamarai szervnek. 3. A területi, vagy az országos szervezethez, vagy nem az illetékes kamarai szervhez, etikai-fegyelmi bizottsághoz beérkezett írásbeli bejelentést haladéktalanul iktatni és továbbítani kell a hatáskörrel rendelkezõ, illetékes etikai-fegyelmi bizottság elnökéhez. Errõl a bejelentõt értesíteni kell. A bejelentést tartalma szerint kell megítélni. 4. A fegyelmi eljárásban az eljárás alá vont kamarai tag jogi képviselõ (ügyvéd) közremûködését igénybe veheti. Az eljáró etikai-fegyelmi bizottság is jogosult jogi képviselõ segítségét igénybe venni. 5. (1) A fegyelmi eljárás alá vont személy vagy jogi képviselõje, valamint az etikai-fegyelmi bizottság tagjai az eljárás bármely szakaszában az iratokba a kamara hivatalos helyiségében betekinthetnek. Az eljárást kezdeményezõ és jogi képviselõje azokba az iratokba tekinthet be, amelyeket õ maga vagy jogi képviselõje csatolt. Egyéb iratokba csak az etikai-fegyelmi bizottság elnökének engedélyével tekinthetnek bele. (2) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosság a tárgyalás bármelyik szakaszában az eljárás alá vont személy vagy jogi képviselõje kérelmére kizárható. Az etikai-fegyelmi bizottság hivatalból is dönthet a nyilvánosság kizárásáról, ha ezt indokoltnak tartja. (3) Az eljárás iratairól, szakvéleményekrõl az eljárás alá vont személy betekintési engedély esetén, az eljárást kezdeményezõ személy - kérésére és költségére másolatot kell kiadni. 5./A (1) A napokban megállapított határidõbe nem számít be az a nap, amelyre a határidõ kezdetére okot adó körülmény esik (kezdõ nap). Ha a határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, a határidõ a következõ munkanapon jár le. Nem számít a határidõ elmulasztásának, ha a beadványt a határidõ utolsó napján postára adták. (2) Ha az eljárás alá vont gyógyszerész vagy képviselõje valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely határidõt önhibáján kívül mulasztott el, 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elõ. Ezt a határidõt az elmulasztott határnaptól kell számítani, ha azonban a mulasztás csak késõbb jutott a félnek vagy képviselõjének tudomására, vagy az akadály csak késõbb szûnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetõleg az akadály megszûnésével veszi kezdetét. 30 napon túl igazolási kérelmet elõterjeszteni nem lehet. Az igazolási kérelem benyújtásával egyidejûleg a mulasztást pótolni kell. Az igazolási kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. II. Fejezet FEGYELMI JOGKÖRT GYAKORLÓK 6. Elsõ fokon: (1) A fegyelmi eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy gyógyszerészi tevékenységének helye szerint illetékes területi szervezet etikai-fegyelmi bizottsága (elsõfokú etikai-fegyelmi bizottság) jogosult. a) A közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszonyban álló kamarai tag esetén a kamarai fegyelmi eljárást megelõzi, a munkáltató által lefolytatott és elmarasztaló határozattal lezárt fegyelmi eljárás. b) A közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszonyban álló kamarai tag által elkövetett szakmai vétség alapos gyanúja esetén a területi szervezet a munkáltatót írásban értesíti. A munkáltató álláspontjáról illetve az általa tett intézkedésrõl a Kamarát 30 napon belül tájékoztatja. A munkáltató az általa tett intézkedés közlése mellett értesíti a Kamarát, amennyiben a kamarai tag olyan magatartást tanúsít, amely - véleménye szerint - a törvényben meghatározott szakmai vagy etikai vétséget valósítja meg. c) A területi szervezet etikai-fegyelmi bizottsága ebben a körben nem alkalmazhat felfüggesztést, illetve kizárást fegyelmi büntetést, ha a munkáltató által lefolytatott elõzetes fegyelmi eljárás eredményeképpen nem a közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati jogviszonyt megszüntetõ fegyelmi büntetést alkalmazott. d) Az évi LI. törvény 16. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, kamarai tagsággal nem rendelkezõ köztisztviselõkkel szemben fegyelmi eljárás kizárólag a közszolgálati jogviszony keretein kívül, a gyógyszerészi foglalkozás szakmai szabályainak megszegésével elkövetett fegyelmi vétség, illetve az évi LI. törvény 20. b) pontja szerinti, kamarai tagsági viszonnyal össze nem függõ etikai vétség alapos gyanúja esetén folytatható le. Ebben az esetben a fegyelmi eljárás során a fegyelmi felelõsség tárgyában hozható döntés, fegyelmi büntetés azonban nem szabható ki. Az eljárásra egyebekben az évi LI. törvény aiban foglalt rendelkezések irányadóak. Az eljárás lefolytatására az érintett lakóhelye szerint illetékes területi szervezet etikai-fegyelmi bizottsága illetékes. (2) Közalkalmazotti illetõleg közszolgálati jogviszonyban nem álló kamarai tag gyógyszerészek esetén, a fegyelmi jogkört közvetlenül a területi szervezet etikai-fegyelmi bizottsága gyakorolja. 7. Másodfokon A fegyelmi jogkört a Kamara Országos Etikai-Fegyelmi Bizottsága gyakorolja. 8. (1) A fegyelmi ügy elintézésébõl ki van zárva, és abban mint bizottsági tag nem vehet részt: a) az eljárás alá vont személy, továbbá az eljárást kezdeményezõ és ezek hozzátartozója, b) akitõl az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el, c) akit az ügyben tanúként kell kihallgatni, (2) A másodfokú eljárásban nem vehet részt az sem, aki az elsõfokú eljárásban közremûködött. (3) A kizárásra vonatkozó szabályokat a jegyzõkönyvvezetõre is megfelelõen alkalmazni kell. 9. (1) A kizárási okot az érintett személy haladéktalanul köteles bejelenteni az etikai-fegyelmi bizottság elnökének. Kizárási ok esetén a kizárást az etikai-fegyelmi bizottság elnöke hivatalból kezdeményezi. (2) Az eljárás alá vont személy illetve képviselõje az etikaifegyelmi bizottság tagja ellen elfogultsági kifogást terjeszthet elõ. Az érintett meghallgatása után a kifogás tárgyában az etikai-fegyelmi bizottság egyszerû szótöbbséggel, zárt ülésen határoz. Az elfogultsági kifogást és az e tárgyban hozott határozatot a tárgyalási jegyzõkönyvben rögzíteni kell. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. (3) Ha a kifogásnak helyt ad, a bizottság elnöke a kifogásolt tagot kizárja az eljárásból. Ha a kizárási ok az etikai-fegyelmi bizottság elnökével szemben áll fenn, akkor az elnöknek az ügy elintézésébõl való kizárása után az etikai-fegyelmi bizottság az egyik tagját jelöli ki az adott ügyben elnöknek. (4) Ha az etikai-fegyelmi bizottságnak nincs legalább 3 elfogulatlannak tekinthetõ tagja, akkor az eljárást az Országos 172 GYÓGYSZERÉSZI ÉRTESÍTÕ 5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014.

területi ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi praxis kialakítására Tisztelt Bizottság! I. E lőzmények Ügyiratszám: 129-4/2014. Egészségügyi Alapellátá~i Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Posta cím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám : (42 ) 461-217 E-maii: alapellatas(wnyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 129-4/2014.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július FELHÍVÁS Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének 28/2006. (VI.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6452 8/2014. (IX. 30.) KKM

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 3185 3224. OLDAL 2010. december 11. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: 02/2-7/2011. Tárgy: szakmai tájékoztató HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FŐJEGYZŐJE, CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Főjegyző, Címzetes Főjegyző,

Részletesebben