Szolgáló Szeretet. Tél Ingyenes lap KARITÁSZ KALENDÁRIUM SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT. Szergej Jeszenyin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáló Szeretet. Tél Ingyenes lap KARITÁSZ KALENDÁRIUM SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT. Szergej Jeszenyin"

Átírás

1 Szergej Jeszenyin A kék tûzesõ hamu lett. Lemondtam a kóborlásról. Legelõször most szeretek, búcsúzva duhajkodástól. A kék tûzesõ (Weöres Sándor fordítása) Te finom-suhanású leány, makacs szíved érti-e végre: a csibész szeretni tud ám! És engedelmes a vére! KARITÁSZ Szolgáló Szeretet XIX. évfolyam Karitatív-szociális folyóirat Karácsony KARITÁSZ KALENDÁRIUM Kívántam a bort, a leányt s mi voltam? Elgazosult kert. De most az ivást-mulatást megutáltam: rontja az embert. Csak téged lássalak én, az örvényt barna szemedben. Ne bolyongj a múlt sûrûjén, ne lakjék más a szívedben. ene mind az ivó-helyeket, verset sem írok, ha kívánod; simogatnám lágy kezedet s hajadat, mint õszi virágot. Örökre nyomodba megyek, itthon, vagy akárhova, távol... Legelõször most szeretek, búcsúzva duhajkodástól. Szolgáló Szeretet Karitatív szociális folyóirat december, 72. szám. Az újság az Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítványának kiadása. elelõs kiadó és szerkesztõ: Nagy Lajosné Krisztina Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A. Telefon/ax: (22) , Szedés: Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon: (22) Nyomás: Regia Rex Nyomdaipari Kft. Tel.: (22) otó: Dr. Treuer Ákos eladó: Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) , ax: (22) Tél Ingyenes lap iacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. 1 János 3:18 72

2 2 egyházmegyei Kedves karitász-munkatársak, barátaink! A 2011-es esztendõben elõször jelenik meg a Szolgáló Szeretet karitászújság, mégpedig azért, mert ez az év az összefogás éve volt, és az egyházmegyei karitász szervezetek ezért csatlakoztak egy országos karitász újság meg- karitászigazgató jelentetéséhez. Ez a lap, Adásidõ néven el is indult, így ebben a közös, országos lapban jelentetjük meg a saját híreinket is, mindazt a jót, amit tapasztalunk az emberek segítõkészségérõl. Azért is tartottuk fontosnak ezt, mert ma nem szokás a jó dolgokról írni, a jót reklámozni, abban nincs semmi érdekes gondolják, vagyis inkább ránk erõltetik ezt a hivatalos sajtóorgánumok, a televíziók, a rádiók némelyike. A Karitász, mint egy, a felebaráti szeretetet közvetítõ segítõ szervezet pedig éppen azt látja és tapasztalja, hogy az emberek mennyire segítõkészek, milyen nagyvonalúak a pénztárcáik megnyitásával a különféle katasztrófák esetén. Mennyi olyan vállalkozás, cég van, akik jó célra szívesen adnak, és sokféle adakozásban partnereink, legyen az pénz, vagy tárgyi adomány. Ez a mentalitás tudja életben tartani többek között a segítõ szervezeteket. Soha nem lehet azonban az ilyen dolgokról konkrétan, névvel, címmel ellátva beszélni, vagy ha a beszélgetés során ilyesmi szóba jön, a riportba már bele sem kerül vagy egy televízió felvétel esetén, kivágják, mondván, ingyen reklámozásra nincs engedély. Ezzel szemben bezzeg szívesen vennék ugyanezek a médiák, ha nehézségekkel küzdõ emberek vállalnák személyesen a nyilvános szereplést, szíves örömest mutogatnák akár a tüzelõsegélyben részesülõ családokat, nagy kedvvel boncolgatnák nyilvánosan a családok problémáit, megborzongatva a kedves nézõt, vagy olvasót. Mert ma mindenbõl hátborzongató dolgokat kreálnak, állítólag csak ez érdekel minket, embereket. Magad uram, hogyha szolgád nincsen! tartja a mondás. Igen! Ezért fontos, hogy negyedévente egy saját kiadású, igényes, szép, színes országos lapban jelenjen meg a Katolikus Karitász a munkája. Az egyházmegyék mindegyike tudósít az evangéliumi indíttatású szeretetszolgálati munkájáról, ennek segítõirõl, a támogatókról, és a szolgáló munkatársak által végzett önkéntes munka eredményeirõl. Itt tudjuk néven nevezni támogatóinkat, akik velünk kapcsolatban állnak, meg tudjuk mutatni, hogy jó dolgok is történnek a világban. Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden önkéntesünknek, akik a hívó szóra azonnal jönnek segíteni, akik a saját autójukkal, a saját költségükön hordják, viszik az ajándékcsomagokat, jönnek ruhát válogatni, újságot csomagolni. Legyen áldott szép ünnepe mindenkinek, aki a Karitászt támogatja, legyen jó kedve egészsége az eljövendõ 2012-es esztendõre. Köszönöm, ha jövõre is velünk tartanak, és együtt tesszük derûsebbé a rászorulók, de mindnyájunk számára is, ezt a felbolydult világot! 2011 decemberében Mentálhigénés szakemberként dolgozom a Karitász Házban. Családok és egyedülállók is jönnek hozzánk nehézségeikkel. Élettörténeteiken keresztül újra és újra megjárom velük a válság sötét mélységeit eladósodás, munkanélküliség, az otthonuk elvesztése, fázás, éhezés, sokszor pánikbetegségben vagy depresszióban megnyilvánuló kétségbeesés, az emberi méltóság elvesztésének fájdalma. A válságot okoljuk ezekért a helyzetekért. De valóban a válság a bûnbak vagy inkább következménye egy társadalmi szintû élet és gondolkodásmódnak? A pszichológia ismeri az ún. normatív krízis fogalmát, mi szerint az ember személyiségfejlõdése során idõrõl idõre válságba kerül. A jól bevált viselkedésmódokkal már nem tudja konfliktusmentesen megoldani életét (az egyik legismertebb normatív krízis éppen kamaszkorban van!), az adott életszakaszra jellemzõ életfeladatok sürgetõ szükségletként jelentkeznek. Ezek a válságok kiváltói és egyben serkentõi is a szükséges változásoknak annak érdekében, hogy a fejlõdés következõ, magasabb szintjére lépjünk. Társadalmi szinten is jelentkeznek újra és újra válságok és a kiutat mindenkoron itt is a szükséges változások hozták meg. Az alábbi módon egyéni szinten is hozzá tudunk járulni a megoldást jelentõ változásokhoz úgy, hogy közben önbecsülésünk is növekedik, erõsítve megküzdési képességünket. 1. Nehéz helyzetünkbe könnyen beszûkülünk, hiányaink teljesen eltöltenek Válság, mint lehetõség bennünket. Ez érthetõ is, ha mindennapi létünk biztonságáról van szó. De ha körülnézünk, biztosan találunk még nehezebb helyzetben lévõ embereket. Hogy ettõl nem lesz könnyebb? Igaz, civil önkéntesként vagy karitász segítõként nem kapunk pénzt mások segítéséért, nem kerül több kenyér az asztalra. De ha kipróbálja, tapasztalni fogja, hogy kapcsolatokra tesz szert és megéli, hogy álláskeresõként is tud hasznos tagja lenni a társadalomnak. Közösségbe kerül, ahol egymást is segítik. Amikor pedig állásra jelentkezik, nem csak önéletrajza lesz gazdagabb egy szép példával a társadalmi felelõsségvállalásra, de önbecsülése is! 2. Annyira elmerültünk individuális világunkban, hogy elfelejtettük a közösség erejét. Ha nekem is nehéz és a családtagjaimnak is, együtt nem lehet, hogy könnyebb lenne? Két házat nem tudunk befûteni, egyet közösen talán igen. Bár átmenetileg fel kell adnunk megszokott kényelmünket, és a konfliktus helyzetek lehetõsége is növekedne, katasztrófák idején mégis befogadóbbak és elfogadóbbak vagyunk. Miért kell ehhez katasztrófa? 3. Minden szülõnek az a vágya, hogy gyermekének jobb legyen. Ennek érdekében erején felül vállal munkát, anyagi terhet. Akkor is, ha válság van, csak hogy ne szenvedjen hiányt semmiben. Ha a mindennapi betevõrõl van szó, érthetõ, de értékes ajándékra, modern tárgyakra csak mert a barátoknak is van megéri kimeríteni a hitelkártya keretét? 3

3 A hitelt nyújtó intézményeknek bizonyára. Akkor látjuk ezt igazán, amikor már a családi pótlékot is a a hitel törlesztésére írja jóvá a bank. Tárgyakat ugyan megadhatunk így gyermekeinknek, csak egy dolgot nem: életre szóló jó példát arra, hogy kell gazdálkodni és viselkedni szükség idején. Gyermekeink nem lesznek szegényebbek attól, ha hozzájárulnak munkájukkal, lemondásukkal, ha a helyzet úgy kívánja. Inkább megerõsödnek felnõtt korukban hasznosítható képességeikben. 4 Döntés, Szeretet, Csoda A változás mindig fájdalommal jár, a változtatás sosem egyszerû. Pál eri atya egy elõadásán, melynek témája éppen a változás volt, azt hallottam, hogy a fejlõdéshez nem az kell, hogy erõsségeinket tovább erõsítsük, hanem hogy gyengeségeinket feltárjuk és azokat fejlesszük. Hosszasan magamba néztem és két dolgot találtam: bõven van min dolgoznom, de velem van Isten. Vele pedig minden lehetséges Klesitz Angella krízis koordinátor Az emberek életében döntések sorozata, s annak következménye fontos szerepet játszik. Én is egy ilyen döntés során kerültem a Karitászhoz, amelyrõl addig nem tudtam semmit. Az Egyházmegyei Karitász a bajbajutott embereken, családokon segít a meglévõ eszközeivel és lehetõségeivel, de, ahogy a mondás tartja Segíts magadon, Isten is megsegít! Ahhoz, hogy az életük jobbra forduljon, bizony saját maguknak is tenniük kell érte. Ez az év a családok éve. Az önkormányzat, a Karitász és a Szociális Háló együttmûködésével közösen jött létre a Családok Karácsonya, amely 1400 családnak visz karácsonyi hangulatot és örömet az életükbe. A családok helyzetének könnyítése érdekében élelmiszercsomaggal és ajándékkal kedveskedik. A Karácsony a szeretet ünnepe és a csodák idõszaka. Bizony a csodáké! Biztos hallottak már Karácsonyi csodákról! Nos, ez nem mese, a Karácsony a csodák idõszaka, a szeretet csodájáé, ami bizony egy életen át tart és csodákra képes. Hiszen a szülõi szeretet gyermekünk vagy gyermekünk ártatlan szeretete a szülõk iránt az élet csodája. Családunk boldogságáért hajlandók vagyunk áldozatot hozni. Az élet ad jót és rosszat is egyaránt, de a legnagyobb csoda az élettõl az, amikor szeretteink, gyermekünk szemében az öröm fénye csillan és arcán boldog mosoly árad szét. A Karitász is ezért dolgozik. Ez az igazi csoda, rossz idõkben is boldogságot hozni a családba. Erre csak az igaz szeretet képes, amely a legtisztább emberi érzés a világon és örökké tart: Örökkön, örökké! Takács Tünde karitász koordinátor Január 1 Vasárnap Újév, ruzsina Hétfõ Vízkereszt, Ábel Kedd Benjámin Szerda Titusz, Leona Csütörtök Simon, Emília Péntek Gáspár, Boldizsár Szombat Attila, Ramóna Vasárnap Vízkereszt, Gyöngyvér, Hétfõ Marcell Kedd Vilmos, Melánia Szerda Ágota, Tasziló Csütörtök Ernõ Péntek Veronika, Csongor Szombat élix, Bódog Vasárnap Mór, Pál, Lóránt Hétfõ Marcell, Stefánia Kedd Antal, Antónia Szerda Piroska Csütörtök Sára, Márió Péntek ábián, Sebestyén Szombat Ágnes Vasárnap Vince, Artúr Hétfõ Emese, Zelma Kedd Timót, Xénia Szerda Pál, Henrik Csütörtök Vanda, Paula Péntek Angéla, Angelika Szombat Károly, Karola Vasárnap Adél, Valér Hétfõ Martina, Gerda Kedd Marcella Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert cél és értelem emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk szüksége. A világ több mint minden emberi, hiszek a világban, mert eszem el nem éri. 5

4 Támogató szolgálat ebruár A sérült embereknek joguk van a teljes és méltó élethez, olyan körülmények között, amelyek biztosítják méltóságukat, erõsítik önbizalmukat, és megkönynyítik aktív részvételüket a közösségben. A Támogató Szolgálat közvetlenül segíti a fogyatékossággal élõ személyeket mindennapjaikban; az élet szinte minden területére kiterjedõen. Ez egy, az önálló életvitelüknek megkönnyítése érdekében végzett segítségnyújtás. ontos a lakókörnyezetükben történõ ellátás is, életvitelük önállóságának megõrzése mellett a fizikai, szellemi, mentális állapotukból származó hátrányok csökkentése, az életminõségük javítása, hogy a társadalom értékes tagjának érezhessék magukat. 6 A Támogató Szolgálat tevékenységei: személyi segítés, személyszállítás, ügyintézés, információnyújtás. Szociális gondozási feladatok: étkezés segítése, fõzés, mosogatás, személy körüli takarítás, gyógyszer felíratása, kiváltása. Személyi segítés: bevásárlás a segítettel, vagy segített nélkül; sétáltatás, levegõztetés; kulturális, mûvelõdési lehetõségre való elkísérés; felolvasás; ügyintézés a segítettel, vagy segített nélkül. Azzal mindenki egyet ért, hogy ha bármiféle fogyatékossága van az embernek, az megnehezíti az életét. Mégis közelrõl látva a különféle problémákkal küzdõket, látható, hogy a dolog sokkal 1 Szerda Ignác, Brigitta Csütörtök Gyertyaszentelõ Boldogasszony Péntek Balázs, Oszkár Szombat Ráhel, Csenge Vasárnap Ágota, Ingrid Hétfõ Dorottya, Dóra Kedd Tódor, Rómeó Szerda Aranka, Jeromos Csütörtök Abigél, Alex Péntek Elvira Szombat Bertold, Marietta Vasárnap Lídia, Lívia Hétfõ Linda, Ella Kedd Bálint, Valentin Szerda Georgina, Kolos Csütörtök Julianna, Lilla Péntek Donát Szombat Bernadett, Konrád Vasárnap Zsuzsanna, Eliza Hétfõ Aladár, Álmos Kedd Eleonóra, Norina Szerda Hamvazószerda Csütörtök Alfréd Péntek Szökõnap Szombat Mátyás Vasárnap Géza Hétfõ Edina Kedd Ákos, Bátor Szerda Elemér S mégis hiszek, az észben, hogy ameddig ér, hûséges szolgája annak a Valaminek amit el nem ér... Építse életünket, s ahogy egy vers jobb lesz és nem rosszabb, ha az ész építi (csak ott álljon az építész mögött a gazda is!) akként legyen már egyszer jobb életünk. Esztelen iszonyokon ment át Európa (esztelen volt az én életem is): jöjjön most már az Ész! 7

5 Március árnyaltabb. A látássérültek például nagyon ügyesen tájékozódnak, de csak akkor, ha egy adott útvonalat meg tudnak tanulni. Minden egyéb új helyzetben, fokozottan igénylik a segítséget, hiszen állandóan változó helyszíneken részt venni bármiben nagyon nehéz, mert nincs lehetõség a begyakorlásra. Egyik ilyen gondozottunk, aki ráadásul másik városból járt Székesfehérvárra, hogy angolra tanítsa látássérült társait, azt mesélte, hogy szülõvárosában, Miskolcon autóbusszal megy haza a vasútállomásról, és a kanyarok számából tudja már, hogy mikor kell leszállni. De például éppen õ volt az, akit ha kikísért a személyi segítõ a vonathoz, mindig az elsõ kocsik egyikéhez kellett odakísérni, de utána kellett szólni, hogy balra induljon el, mert jobbra már a mozdony van. Minden új váratlan helyzetben igénylik a segítséget. A gyakorlat tehát azt mutatja, hogy egy sérült embert akár közösségi rendezvényekre, akár orvoshoz vagy bárhová lehessen kísérni, nagy szükség van a Támogató Szolgálatok munkájára. Az ilyen alkalmak is hozhatnak olyan váratlan helyzeteket, amikor a személyi segítõnek kell egy ügyes, gyors megoldást javasolni, és abban segíteni a sérült embert, hogy ki tudjon keveredni a nehézségbõl, hiszen nekik is vannak rossz napjaik, van, hogy egy program nem úgy hat rájuk, mint ahogy azt gondolta akár õ, akár a kísérõ segítõ. Célunk, hogy a fizikai, szellemi, mentális állapotukból származó hátrányuk csökkenjen, az életminõségük javuljon és a fogyatékossággal küzdõ emberek és családtagjaik számára is a mindennapi életet megkönnyítõ, valóságos segítséget nyújtsunk. ontos, hogy a fogyatékossággal élõ ember a társadalom értékes tagjának érezhesse magát! Szerk. 8 Születésnap a Szent Kristóf Klubban 1 Csütörtök Albin, Lea Péntek Henriett, Lujza Szombat Kornélia, rigyes Vasárnap Nagyböjt 2. Vasárnapja Hétfõ Adorján, Adrián Kedd Leonóra, Inez Szerda Tamás, Tomaj Csütörtök Zoltán Péntek Domonkos Szombat Ildikó, Emil Vasárnap Nagyböjt 3. Vasárnapja Hétfõ Gergely Kedd Krisztián Szerda Matild, Tilda Csütörtök Nemzeti ünnep, Kristóf Péntek Henrietta Szombat Patrik, Gertrúd Vasárnap Nagyböjt 4. Vasárnapja, Sándor Hétfõ József, Bánk Kedd Klaudia Szerda Benedek, Napsugár Csütörtök Beáta, Izolda Péntek Emõke Szombat Gábor, Karina Vasárnap Nagyböjt 5. Vasárnapja, Irén Hétfõ Emánuel, Árpád Kedd Hajnalka Szerda Gedeon, Johanna Csütörtök Auguszta Péntek Zalán Szombat Árpád Én hiszek a harcban, az ész harcában a vak erõk ellen, melyek, a világ vak erõi, vagy az én lelkem csüggedései és indulatai. Igaz, ezek a vak erõk hozzátartoznak ahhoz a minden észnél magasabb 9

6 A Karitászbolt Itt mindenki vásárolhat Április Székesfehérváron a Karitász segélyszervezetének több tevékenysége közül az egyik a bolt. Itt az évszakoknak megfelelõ gyermek- és felnõtt ruhák, cipõk árusítása történik. Ez a kis üzlet tevékenységével többféleképpen segít a rászorulókon. A ruhákhoz kedvezõ áron jutnak hozzá a vásárlók a használtruha-kereskedõknél olcsóbb áron. A cél nem a nyereség, hanem a segítségnyújtás. A befolyt pénzbõl a rászorulók kapnak élelmiszercsomagot, a szociális gondozók kiváltják a gyógyszert, családok jutnak tûzifához. Egyre több segítségre szoruló család, idõs ember, munkanélküli, egyedül élõ, alacsony keresetû ember jut el ide. A ruhanemûk nagy része külföldrõl érkezik a németországi karitasz adománya. Innen mást is kap alapítványunk. Évente 1 2-szer vásárt tudunk rendezni, amire egyre többen várnak, számítanak. üggönyök, ágyruhák, takarók, törölközõk, konyhafelszerelési cikkek, porcelán- és üvegáruk, játékok, táskák, sportszerek érkeznek. A bolti árakhoz képest olcsón lehet pótolni, kiegészíteni az otthon hiányzó tárgyakat. Az így befolyt pénzt szintén segítségnyújtásra használja a Karitász. A lakosság körébõl egyre többen belátják, ami valakinek felesleges, de még nem túlzottan elhasználódott ruha, cipõ, és az évszaknak megfelelõen használható, azt nem kell kidobni. Hisz az másoknak nagy segítség lehet! Segíteni pedig jó, másoknak örömöt okozni nemes cselekedet! 10 A behozott ruhanemûkrõl a segíteni kívánó dönt ingyenes kiosztásra kerüljenek behozott dolgai, vagy a boltban eladhatók. Így nem csak külföldrõl, hanem megyénkbõl, városunkból is érkeznek árusítható termékek. Idõnként áruházak, butikok segítenek új, használatlan ruhanemûvel. Köszönjük az õ segítségüket is! A kis üzletben egy eladó dolgozik. Õ segít, ha kell, a ruhanemûk kiválasztásában, tanácsokat ad az ide betérõknek. Egyre több a törzsvásárló. Õket is szívesen fogadjuk, akár az elõször ideérkezõket. Aki eljön, és ügyesen válogat, olcsón felöltözhet bármelyik évszakban. Saját öröme mellett eszébe juthat, vásárlásával másokon is segített! Kovács Jenõné Katalin karitász bolt és pénzügyi adminisztráció 1 Vasárnap Virágvasárnap, Hugó Hétfõ Áron Kedd Ottokár Szerda Izidor Csütörtök Vince Péntek Vilmos, Bíborka Szombat Herman Vasárnap Húsvétvasárnap, Dénes Hétfõ Húsvéthétfõ, Ákos, Erhard Kedd Zsolt Szerda Leó, Szaniszló Csütörtök Gyula Péntek Ida Szombat Tibor Vasárnap Anasztázia, Tas Hétfõ Csongor Kedd Izidóra, Rudolf Szerda Andrea, Ilma Csütörtök Emma, Malvin Péntek Tivadar, Tihamér Szombat Konrád Vasárnap Noémi, Csilla Hétfõ Béla Kedd György, Debóra Szerda Márk, Ányos Csütörtök Ervin, Aida Péntek Mariann, Zita Szombat Valéria Vasárnap Péter Hétfõ Katalin, Kitti Valamihez, amiben végre is meg kell nyugodnom, de a harc is hozzátartozik, s az is hogy eszem a saját törvényeit kövesse, s aszerint vezessen. Magunk is része vagyunk talán a vak erõknek, de ezt bízzuk csak a vak erõkre. 11

7 Mentálhigiénés munka a Karitásznál Május A Karitász munkatársaként számtalan esetben megtapasztaltam, hogy az embereknek nemcsak az anyagi támogatásra van nagy szükségük, hanem lelki támaszra is, ha nehéz helyzetbe kerülnek. Nagyon sok krízishelyzet adódik a válások, közmûtartozások, betegségek, balesetek, halálesetek, hiteltartozások következtében. Gyakran a nehézségek elmondásával is enyhül egy kicsit a teher. A krízisbe került embert gyakran elkerülik az ismerõsei, már nincsenek rítusaink a nehézségek feldolgozására. Egy lakás, ház, megbecsült közösségi szerep elvesztését nincs se idõ, se hely elsiratni, pedig ez elemi szükséglet. Aki nehéz helyzetbe került, nem szívesen panaszkodik, mert gyakran okoskodással, meg nem értéssel, hibáztatással találkozik. Sokszor a továbbmondástól való félelem is visszariasztja az embereket attól, hogy elmondják ismerõseiknek, szomszédaiknak a bánatukat. Ezzel azonban még rosszabb helyzetbe kerülnek, mert elszigetelõdnek, egyedül maradnak a fájdalmukkal. 12 A hozzánk fordulókat igyekszünk meghallgatni, megérteni, lehetõségünkhöz mérten segíteni. Gyakran mi is megérintõdünk egy-egy nehéz sors hallatán. A munkanélkülivé válás a biztonságérzés elvesztését is jelenti, és az önértékelés is csorbul. Nemcsak az egyén problémája, hanem az egész családjáé. A Karitász plébániákon mûködõ önkéntesei megpróbálják figyelemmel kísérni, hogy a területükön élõ családok, egyedülállók közül kik kerültek nehéz helyzetbe. Az élelmiszercsomagon kívül, amit idõnként vinni tudnak a rászorulóknak, néhány kedves szó is segít. Az idõs kor még inkább megnehezíti a nehézségekkel való megküzdést. Sokan magányosak, a családjuk gyakran nem ér rá meglátogatni õket. Mivel nehezen mozognak, a napjuk sokszor egyhangúan telik a négy fal között. Egy-egy náluk töltött óra színt visz az életükbe, és a figyelmes hallgatás segít nekik feldolgozni a múlt élményeit és a jelen fájdalmait. Az idõs kor életfeladatát, az életesemények átgondolását kísérjük odafigyelésünkkel. Az idõs emberekkel való beszélgetés nagyon sok lelki szépséget tár fel számunkra. A mentálhigiénés munka során azzal segíthetünk, ha lehetõséget biztosítunk arra, hogy a másik ember érzéseit szabadon kifejezhesse, és nem kisebbítjük fájdalmát, hiszen azt õ érzi. Izgalmas és szép egy másik ember lelkét megismerni. Csak alázattal szabad a másik ember bizalmát elfogadni. Tanosné Boda Zsuzsanna 1 Kedd Munka ünnepe, ülöp Szerda Zsigmond, Zoé Csütörtök Tímea, Irma Péntek Mónika, lórián Szombat Györgyi Vasárnap rida, Ivett Hétfõ Gizella, Gusztáv Kedd Mihály, Gyõzõ Szerda Gergely, Alberta Csütörtök Ármin, Pálma Péntek erenc Szombat Pongrác Vasárnap Szervác, Imola Hétfõ Bonifác, Gyöngyi Kedd Zsófia, Szonja Szerda Mózes, Botond Csütörtök Paszkál, Rezeda Péntek Alexandra, Erik Szombat Ivó, Milán Vasárnap Bernát Hétfõ Konstantin Kedd Rita, Júlia Szerda Renáta, Dezsõ Csütörtök Eszter, Eliza Péntek Orbán Szombat ülöp, Evelin Vasárnap Pünkösd,Hella Hétfõ Pünkösd, Emil, Csanád Kedd Magdolna Szerda Janka, Zsanett Csütörtök Angéla, Petronella Vallom azonban a bölcsességet is: harcom nem megy túl a józanság vonalán: magamban is érzem ami ellen küzdök s tudom, hogy minden rombolás engem rombol. 13

8 Krisztus azt mondta: szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket. Nekem ez a mondat azt jelenti, hogy ha Õt akarom követni, akkor meg kell értenem, hogy mit jelent az õ szeretete, s eszerint kell viselkednem, viszonyulnom embertársaimhoz. Hitem szerint Jézus szeretete minden embernek szól, de nem mindenkinek nyújtja ugyanazt. Elõször is abban nyilvánul meg, hogy szembesít magunkkal: cselekedeteinkkel, a szavaink és cselekedeteink közötti összhanggal, döntéseinkkel és döntésképtelenségünkkel. Ennek kapcsán meghív minket Isten egy más minõségû életre. Innentõl rajtunk áll, hogy mit adhat nekünk Krisztus szeretete. Ha együttmûködve dolgozunk a teremtés kiteljesítésében, akkor ez a szeretet tud támogatni bennünket. Ha erõnk és tehetségünk szerint a maximumot nyújtjuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ami hiányzik, az megadatik nekünk Isten kegyelmébõl. Megtapasztaljuk, hogy embertársainkon keresztül megjelenik az életünkben az a plusz, ami ahhoz kell, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, a célok megvalósuljanak. Ha csak nagyon kis teret engedünk Krisztusnak és az Õ szeretetének, akkor a legtöbb, amit hagyunk Neki, hogy elfogadja és tiszteletben tartsa, a mi szabad döntésünket arról, hogy a saját utunkat akarjuk járni. Nekem ezt jelenti Krisztus szeretete. Akik a saját útjukat akarják járni, azokat elfogadom olyannak, amilyenek. Azokkal, akik Krisztust követik földi életükben tehetségemmel, odafigyelésemmel, tapasztalataimmal, idõmmel, fizikai munkámmal, tervezési vagy szállítási kapacitással egyszóval mindazzal, amivel csak rendelkezem, segítem, hogy céljaikhoz közelebb kerülhessenek. Ennek számtalan formája lehet, de mindegyikben közös, hogy valamilyen formában mindannyian rászorulunk a Gondviselésre. Isten úgy mûködik együtt az emberekkel megváltó tervének kibontakoztatásában, hogy minden együttmûködõ megtapasztalja milyen a másikra utalva élni és értéke(ke)t megalkotni és fenntartani. Ami túlmutat az egyéni vagy éppen kiscsoportos érdekeken, az számomra alkalmas arra, hogy együtt olyan tapasztalatokat szerezzünk, ami közelebb vihet ahhoz, hogy átéljük a Megváltottság élményét. Ez vezérel akkor, amikor egyedül vagy a többekkel együtt részt veszek kezdeményezésekben, tevékenységekben, amelyek során segíthetünk másoknak. Szeretem Krisztust, ezért mindent megteszek, hogy úgy szerethessem embertársaimat, ahogy Õ szeret. Így lehetek Isten Országának polgára, a megváltás gyümölcseit élvezõ boldog ember. Nagy István nadapi önkéntes, csoportvezetõ 14 KARITAS a tevékeny, szolgáló szeretet Mit jelent nekem a Karitász? Június 1 Péntek Tünde Szombat Anita, Kármen Vasárnap Klotild Hétfõ Bulcsú Kedd atime Szerda Norbert Csütörtök Róbert Péntek Medárd Szombat Annamária, élix Vasárnap Úrnapja, Margit, Gréta Hétfõ Barnabás Kedd Villõ, Orfeusz Szerda Antal, Anett Csütörtök Vazul Péntek Vid, Jolán Szombat Jusztin Vasárnap Laura, Szabolcs Hétfõ Arnold, Levente Kedd Gyárfás Szerda Rafael, Paula Csütörtök Alajos, Leila Péntek Paulina Szombat Zoltán, Szultána Vasárnap Iván Hétfõ Vilmos, Vilma Kedd János, Pál Szerda László Csütörtök Levente, Irén Péntek Péter, Pál Szombat Pál Nem is rombolni akarok, inkább építeni: az ész halkan hasson a tényekre, mint a delej: nem ellensége az erõknek, hanem egy erõ a többi közt, együtt építve velük. Az erõk a múlt, az ész a jövõ: egymásba kapaszkodó fogaskerék. 15

9 Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány évi köszhasznúsági jelentésébõl Pályázatok Egyszerûsített mérleg Eredménykimutatás Cél szerinti juttatások 16 17

10 Július Az Alba Caritas Hungarica Alapítvány kuratóriumának tagjai munkájukat térítésmentesen végzik, nem részesülnek sem cél szerinti pénzbeli kifizetésben, sem természetbeni vagy értékpapír juttatásban, sem tiszteletdíjban vagy megbízási díjban, sem kölcsönben és egyéb juttatásban. Nagy Lajosné ügyvivõ olytatás a naptárak aljáról Hiszek a mûvészetben, mely kinyitja elénk a világot, mely kiröpít a pontból és a pillanatból, mely katolikussá és a kozmosz polgárává avat, l'art pour l'art ez, és mégsem l'art pour l'art: mert éppen az, hogy nem helyi és pillanatnyi célért harcol, éppen az teszi egy nagyobb ügynek harcosává. Hiszek a mûvészetben, mely nem tagad meg semmit, sem a l'art pour l'art-ot, sem a naturalizmust, de túlnõ mindeniken, mert nem rabja semminek. Hiszem, hogy érdemes... Hiszek a lélekben, mely szereti a világot, annyira szereti, hogy újra csinálja, annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele. Ha érdemes a világ, érdemes szeretni is, érdemes másolni, érdemes a fantáziának folytatni is. Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, nem mindenkié, csak a magasabb lelkeké, mint a nyelv sem minden állaté. Hiszek a munkában... Calepa ta cala. Ami szép, az nehéz: az anyag ellenáll, s az én lelkem csüggedései és indulatai. Hiszem, hogy ez a nehézség is hozzátartozik a szépséghez, mint a harc és szenvedés a világhoz. Hiszek a harcban, mely szüli a vágyat a békére. S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék benne, magam tenném lehetetlenné. Oly bûn, melyre nincsen föloldozás. Csak a hit teheti lehetségessé. Ember vagyok, s hiszek az emberben. Nem is az emberben. Az ember vakon botorkál, de a világ nyitja és súgja útjait. Az ember primitív lény, de az állat még primitívebb. Nem állatot kívánok, nem is embert! Többet! S ha néha elfáradok s az állatot és anyagot irigylem: ez nem hitem megtörése, csak erõmé, mely nem semmi, de nem minden. Derék erõ, s majd megnyugszik egyszer, de nem fogy el. Hiszem... Nyugodt kinccsé lesz és örök haszonná. 18 Babits Mihály Örökkék ég a felhõk mögött (Vallomás helyett hitvallás) 1 Vasárnap Tihamér, Annamária Hétfõ Ottó Kedd Kornél, Soma Szerda Ulrik Csütörtök Emese, Sarolta Péntek Csaba Szombat Apollónia Vasárnap Ellák Hétfõ Lukrécia Kedd Amália Szerda Nóra, Lili Csütörtök Izabella, Dalma Péntek Jenõ Szombat Örs, Stella Vasárnap Henrik, Roland Hétfõ Valter Kedd Endre, Elek Szerda rigyes Csütörtök Emília Péntek Illés Szombat Dániel, Daniella Vasárnap Magdolna Hétfõ Lenke Kedd Kinga, Kincsõ Szerda Kristóf, Jakab Csütörtök Anna, Anikó Péntek Olga, Liliána Szombat Szabolcs Vasárnap Márta, lóra Hétfõ Judit, Xénia Kedd Ignác, Oszkár Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem õrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? 19

11 20 Jön az Eu-s élelmiszersegély Üdvözlöm, Andrea vagyok a Karitászból! Jön az eus! Ezt már 9. alkalommal hallhatják tõlem, illetve már Tündétõl is tavaly óta, kedves településeim, melyek száma már elérte a 76-t. Nemrég eszméltem csak rá, hogy nyáron 150 tonna élelmet osztottunk ki közösen embernek. Bevallom, sokszor szerettem volna a bizonyos kulcsot bedobni, ugyanis ez a program emberi képességeim határait feszegeti nekem is. Az, hogy út közben lerobban a kamion, hogy 15 település tudja, hogy mit és mennyit kap holnap és ma még nincs fuvaros, aki vállalja a szállítást. Aggodalmaskodásomra Krisztina csak legyint, mert úgy gondolja, hogy úgyis megoldódik. Milyen erõs hite van! Szinte mindegyik osztás tartogatott új, csodaszámba menõ dolgokat. Az újabb és újabb adminisztrációs szabályok, a forró napsütés, a havas esõ, a 24 tonna kézi erõvel történõ lepakolása, a karitász elõtt lepakolt adomány õrzése, az MVH-, a NAVellenõrzések, a svéd és lengyel eubiztosok, a rengeteg telefon, amikor ismétlem önmagam, ek, papírhegyek. Eus osztás idején raklapokkal, kilogrammokkal, kartonokkal, dobozokkal és kamionokkal álmodom. Minden alkalommal együtt nyomom a gázt és váltok sebességet a kamionsorõrrel. Pár éve megfogalmazódott bennem, hogy minden települést az édes gyermekemnek tekintek és minden lehetségest igyekszem megtenni értük. Meglepõdöm, hogy idõnként a lehetetlenek is sikerülnek. Eus osztás után úgy érzem sziklák omlanak a vállaimról és valami fura örömöt érzek, talán-talán sokan örülnek az adománynak. Hallottam olyat is, hogy nagyon rászoruló néni pityergett és felajánlta másnak amit kapott, pedig magának is nagy szüksége lett volna rá. Annak örült a legjobban, hogy gondoltak rá. Tessék, itt a titok, már a gondolat is mennyit jelent, örömet szerez. Gyerekkoromban, õrsi óra helyett inkább hittanra mentem, mert egyidõben volt. Miért is? Aki Tóth Atya kérdésére helyesen válaszolt, az kartonból kivágott, apró, piros szívecskéket kapott. Kedves Testvéreim, amikor kulcsot akarok dobni, eszembe jut, ki volt az elsõ és legnagyobb önkéntes, aki ugyan nem eust osztott, de kenyeret és halat. Hiszem, hogy apró, piros, karton szívecskék helyett gyerekmosolyt, megható, õszinte könnyeket, kedves szavakat, mindig többet kapunk. Jön az Eus, dologidõ, a gáton kell lenni, kérdések és kételyek nélkül, hittel. Gyertek Kedves Testvérek, gyûjtsünk Szeretet Pontokat. Südi Andrea karitász munkatárs Augusztus 1 Szerda Boglárka Csütörtök Lehel Péntek Hermina Szombat Domonkos, Dominika Vasárnap Krisztina Hétfõ Berta, Bettina Kedd Ibolya Szerda Eszmeralda, László Csütörtök Román, Emõd Péntek Lõrinc, Csilla Szombat Zsuzsanna, Tiborc Vasárnap Klára, Diána Hétfõ Ipoly, Vitália Kedd Marcell Szerda Mária Csütörtök Ábrahám Péntek Jácint, Réka Szombat Ilona Vasárnap Huba, Emília Hétfõ Szent István király ünnepe Kedd Sámuel, Hajna Szerda Menyhért, Mirjam Csütörtök Bence Péntek Aliz, Bertalan Szombat Lajos, Patrícia Vasárnap Natália, Izsó Hétfõ Cézár, Gáspár Kedd Ágoston, Mózes Szerda Beatrix, Erna Csütörtök Rózsa, élix Péntek Erika, Bella A magyarság színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni vagy meggyengíteni! 21

12 Hajléktalanok gondozása karitász-módra Szeptember Mi a Karitász munkatársai a segítségnyújtás területén sok feladatot igyekszünk nap mint nap teljesíteni. A kérések elvárások közül most egy területrõl szeretném tisztelt olvasóimat tájékoztatni. Mégpedig a karitász hajléktalan ellátásáról. Városunk vezetése, a krízis központ vezetõje és munkatársai minden irányú megoldást igyekeznek megtalálni e súlyos probléma kezelésére, rendezésére. entiek mellett azonban sok éve önként vállalt feladat a Karitásznak is hozzájárulni, a rászorulók nyomorúságát enyhíteni, a hajléktalan munkanélküliek nehéz sorsát elviselhetõbbé tenni, a tõlünk telhetõ mértékben. Mi az, ami tõlünk telik, mi az, amit adni tudunk? Amit adni tudunk sokuknak talán a 22 rég elfeledett mosoly, szeretet, a még romokban levõ emberségük megértése. Amit adni tudunk kérésükre a téli hiányos ruházatuk, lábbelijük pótlása, tisztasági csomagok osztása. Ezek kínálatában, kiadásában névre szóló kartonok vezetésében hosszú évek óta társam az önként munkát vállaló Diána. Vele együtt ketten dolgozunk azon, hogy helyzetük elviselhetõbb legyen. Ez heti két alkalommal átlagosan fõt jelent. A ruházaton, cipõn kívül egy albán pék, Karavidaj Biszlim adja nekünk a boltban megmaradt és felajánlott kenyerét és süteményét, melyet heti két alkalommal a hajléktalanok kapnak meg. Ezúton is megköszönjük jólelkû adományát. Ezeket a kis péksütemény csomago- Megjött az Eu-s élelmiszersegély 1 Szombat Egyed, Egon Vasárnap Rebeka, Dorina Hétfõ Hilda Kedd Rozália, Ida Szerda Lõrinc, Viktor Csütörtök Zakariás, Beáta Péntek Regina Szombat Mária, Adrienn Vasárnap Ádám Hétfõ Nikolett, Hunor Kedd Helga, Teodóra Szerda Mária, Irma Csütörtök Kornél Péntek Szeréna, Roxána Szombat Enikõ, Melitta Vasárnap Edit Hétfõ Róbert, Zsófia Kedd Diána Szerda Szabolcs, Vilhelmina Csütörtök riderika Péntek Máté, Mirella Szombat Móric Vasárnap Tekla, Ila Hétfõ Gellért, Mercédesz Kedd Eufrozina, Kende Szerda Jusztina Csütörtök Adalbert Péntek Vencel Szombat Mihály Vasárnap Jeromos, Hunor Én hiszek a testvériségben, a színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon, hanem az ellen ami minden nemzet nagy veszélye: az elnyomás és a rombolás szelleme ellen! Micsoda leckét kaptunk ebbõl éppen mi, magyarok! 23

13 24 kat, melyet mi osztunk szét, nagyon örülnek és várják is a rászorulók, hisz ezekhez a finomságokhoz nem jutnának hozzá. Ha valami miatt nem jut péksütemény, a karitász saját pénzén vásárol tésztát és konzervet, és azt osztjuk részükre. Mi az, ami a tevékenységünkben öröm és jó? Az, hogy adni, segíteni tudunk, az, hogy elégedetten csomagolják a tiszta, szép inget, pulóvert, zoknit, sálat kis szatyraikba. Téli könnyû dzseki sajnos kevés van, sokkal többre lenne szükségünk. Örömünk, az, hogy vannak köztük, akik igyekeznek a mélységbõl felkapaszkodni, dolgoznak, munkát vállalnak, így csekély jövedelemhez is jutnak, ez ebben a körben nagyon dicséretes, amit meg is teszünk, így erõsítjük õket. A többségükkel szerencsére rendezett és kellemes az együttmûködés. Mi az ami keserûséggel és hiányérzettel tölt el? Sajnos vannak köztük szépszámmal olyanok, akik elfogadták, bele is törõdtek, hogy nekik ez a sors jutott. A feléjük nyújtott kéz helyett inkább a pohárhoz nyúlnak, ez jelenti keserû életük egyetlen bódító boldogságát. Vannak köztük deviáns magatartású, kriminalizálódott úgynevezett nehéz fiúk is. Õket szinte lehetetlen, reménytelen helyes útra téríteni. Viselkedésüket eseti kitiltással sem lehet megváltoztatni. Szánjuk õket, természetesen rajtuk is segítünk, hisz õk is embertársaink, ha hozzánk fordulnak józan állapotban. Nem tudjuk õket rábeszélni, hogy a téli, fagyos hónapokban életük, egészségük megóvása érdekében krízisszállásra, menhelyre menjenek be. Õk már a kötöttségeket, elvárásokat teljesíteni, elfogadni nem tudják és nem is akarják. Betegségük esetén gyógyszerkiváltásban is segítségükre vagyunk. Mi az, ami hiányzik? A téli meleg ruha, cipõ, tisztálkodási cikk. Amennyiben tisztelt olvasóink e sorokat megértéssel nyugtázzák, talán nem veszik rossz néven, ha az a kérésem, nézzenek körül otthonukban és a nélkülözhetõ, tisztaállapotú, továbbadható kesztyût, sapkát, meleg inget, alsót, dzsekit, takarót, szappant, cipõt, konzervet, száraztésztát szíveskedjenek eljuttatni hajléktalanjaink számára. (Lövölde út 28/A. Hajléktalan ellátás ) A Karitász mottója: Segíts, hogy segíthessünk! melyet most így Karácsony közeledtével elõre is hálás tisztelettel megköszönök! Kisgyörgy Miklósné Karitászmunkatárs Október 1 Hétfõ Malvin Kedd Petra, Örs Szerda Helga Csütörtök erenc Péntek Aurél Szombat Brúnó, Renáta Vasárnap Amália Hétfõ Koppány, Etelka Kedd Dénes Szerda Gedeon Csütörtök Brigitta, Gitta Péntek Rezsõ, Miksa Szombat Kálmán, Ede Vasárnap Helén Hétfõ Teréz, Aranka Kedd Gál, Hedvig Szerda Rudolf Csütörtök Lukács Péntek Nándor Szombat Vendel, Bendegúz Vasárnap Orsolya Hétfõ Elõd, Korinna Kedd Nemzeti ünnep, Gyöngyi Szerda Salamon Csütörtök Blanka, Bianka Péntek Dömötör Szombat Szabina Vasárnap Simon, Szimonetta Hétfõ Melinda, Nárcisz Kedd Stefánia, Alfonz Szerda arkas És micsoda hiba, másnak tenni, amit magunknak nem kívánunk holott már avval, hogy másnak megtettük, ajtót nyitottunk neki, hogy velünk is megtörténhessék. 25

14 Az Adventi-udvarban már harmadszor gyûjtünk adományt, gyertyát és karácsonyi gyufát adunk cserébe. Az összegyûlt pénzbõl tüzelõt vásárolunk a rászorulóknak. Tündével együtt álltunk a gyertyák és gyufák mögött az adventi fényekben. Egyszer csak megjelent egy kicsi lány és a szépséges karácsonyi gyufák felé nyúlt, miközben csillogó szemekkel a mi szemünket kérdezte. Anyuka szólt: Nem szabad! Mi gyorsan rávágtuk, hogy válasszon, melyik tetszik, gyertyásat, Jézuskásat, havasat. A kislány félve nyúlt a kosárba, majd hírtelen megragadott egy dobozkát és odarohant anyukához, aki intõ szóval figyelmeztette: Megköszönted? Köszönöm! kiáltotta kisleány. Anyuka örömmel mondta, hogy ez a gyufa gyújtja majd meg az otthoni adventi gyertyákat. Láttam, hogy mikor eltávolodtak, találkoztak Apukával, váltottak pár szót, amolyan családi kupaktanács volt. Aztán visszajött a kicsi lány és boldogan kiáltotta: Adományt akarok adni! Közösen mondtuk Tündivel, hogy Köszönjük szépen, a rászorulók nevében! Megkértük, hogy õ maga dobja be a gömbbe az adományát. Mielõtt visszarohant volna szüleihez, akik mosolyogva a távolból figyeltek, gyertyát is adtunk neki. Kedvesen megköszönte és örömmel vitte megmutatni a szüleinek. Anyuka még távozóban hozzáfûzte, hogy Most már gyertyád is van, amit meggyújtunk Karácsony este a szegényekért. Südi Andrea karitász koordinátor 26 Az újság fotóit Nagy Lajosné készítette. Egy millió csillag a szegényekért November 1 Csütörtök Mindenszentek, Marianna Péntek Halottak napja, Achilles Szombat Gyõzõ Vasárnap Károly, Karola Hétfõ Imre Kedd Lénárd Szerda Rezsõ Csütörtök Zsombor, Kolos Péntek Tivadar Szombat Réka Vasárnap Márton Hétfõ Jónás, Renátó Kedd Szilvia Szerda Alíz, Vanda Csütörtök Albert, Lipót Péntek Ödön Szombat Hortenzia, Gergõ Vasárnap Jenõ Hétfõ Árpád-házi Erzsébet Kedd Krisztus Király ünnepe Szerda Olivér Csütörtök Cecília Péntek Kelemen Szombat Emma Vasárnap Katalin Hétfõ Virág, Lénárd Kedd Anina, Virgil, Virgínia Szerda Stefánia Csütörtök Taksony Péntek András, Andor Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló, katolikus igazságban! Más szóval: hiszek igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyházam nem nemzeti egyház! Nem vagyok puritán: az én üdvösségemnek nem elégséges az ami szükséges: ami itt és most szükséges. 27

15 28 Kedves Támogatóink! Köszönjük adományaikat, amellyel egész évben támogatták a Karitász munkáját. Támogassanak bennünket továbbra is. Kérjük, adóbevallásaik elkészítésekor jelöljék a már kifizetett adójuk 1%-át a Karitász javára. A Karitász számára juttatott adó 1%-ból a hátrányos helyzetû embereket, a szenvedélybetegek gyógyulási lehetõségeit, a megváltozott munkaképességû embertársaink visszakerülését nyílt munkaerõpiacra, és általában minden elesett és a társadalom perifériájára szorult ember lehetõségeit segítik, javítják. Adószámunk: Egymillió csillag a szegényekért adománygyûjtés az adventi idõben KEDVES OLVASÓNK! Az újság ingyenes. Minden újságba teszünk befizetési csekket: ez azonban semmilyen kötelezettséget nem jelent. Azok dolgát szeretnénk megkönnyíteni, akiknek módjában áll a Karitászt anyagilag is támogatni. Szíves megértésüket kérjük! December 1 Szombat Elza, Natália Vasárnap Advent 1. vasárnapja Hétfõ erenc, Olívia Kedd Borbála Szerda Vilma Csütörtök Miklós Péntek Ambrus Szombat Mária Vasárnap Advent 2. vasárnapja Hétfõ Judit Kedd Árpád Szerda Gabriella Csütörtök Luca, Ottília Péntek Szilárd, Szilárda Szombat Valér, Detre Vasárnap Advent 3. vasárnapja Hétfõ Lázár, Olimpia Kedd Auguszta Szerda Viola, Violetta Csütörtök Teofil Péntek Tamás Szombat Zénó Vasárnap Advent 4. vasárnapja Hétfõ Ádám, Éva Kedd Karácsony, Urunk születése Szerda Karácsony, István Csütörtök János Péntek Aprószentek, Kamilla Szombat Tamás, Tamara Vasárnap Szent Család ünnepe Hétfõ Szilveszter Hiszek a feleslegben. Abban mi túl van családon és fajon, abban ami túl van a meszelt falakon. Elvégre lehet élni meszelt falak közt is, de ez nem katolikus élet. A fal véd, de zár is. Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot... 29

16 30 Ügyfélfogadás a Karitászházban Ruhaosztás szerdán és pénteken óráig Egyéb segítségkérés és tanácsadás kedd délelõtt ig szerda délután ig csütörtökön ig Karitászboltunk óráig tart nyitva (ruhanemû, cipõ, bõráru stb. kapható igen kedvezményes áron) Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A (a garázssor mellett az Erzsébet utcával párhuzamosan a Viktória központtal szemben, a vasútállomástól 5 percre) Telefon: (22) , ax: (22) A ház, a város és a Székesfehérvári Egyházmegye Karitász Központja. Mindenkit szeretettel várunk! Karitászbolt JÓTÉKONY KERESKEDÉS Szeretettel várunk minden kedves vásárlót a Karitász boltjában! Itt mindenki vásárolhat, hiszen ezzel a Karitászt támogatja! Segítsen, hogy segíthessünk! A bolt bevételébõl élelmiszer kerül a rászorulók asztalára... Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig. Cím: Karitászház Székesfehérvár, Lövölde út 28/A Nagyon olcsó áron kapható jó minõségû használt ruhanemû, cipõ, táska, bõráru. Köszönjük segítségét! Támogassuk a Karitászt! Kiemelten közhasznú szervezet A Karitász gyûjt: Használt levélbélyeget: Ne dobja el! Mindenféle bélyeget, válogatás nélkül értékesíteni tudunk. Ha valakinek nincs rá szüksége, kérjük ne dobja a szemétkosárba, hanem vágja körül a borítékon (kb. másfél cm-es szegélyt hagyva) nem kell leáztatni és gyûjtse össze, küldje el. Természetesen használt bélyegekrõl van szó: külföldi és magyar egyaránt. Használt felbélyegzett borítékot. Képes levelezõlapokat: régit és újat, bélyeggel és bélyeg nélkül is. Régi postai levelezõlapokat. Régi bélyeggyûjteményeket. Használt parafa dugót. Tartós élelmiszert. Régi szemüvegeket. Kérjük a fenti dolgokat összegyûjtve a Karitász címére elküldeni: Alba Caritas Hungarica Alapítvány Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Tel.: (22) , ax: (22) Pénzadományt is örömmel fogadunk, bármilyen csekély összeg is legyen. Sok kicsi sokra megy! Adóigazolást tudunk adni. Számlaszám: OTP Adószám: Mindezt a szegények támogatására fordítjuk! Köszönjük, hogy támogatják a Karitász munkáját. 31

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2003. június/július June/July 27. hét week 27

2003. június/július June/July 27. hét week 27 2003. június/július June/July 27. hét week 27 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 1 Szerda Wednesday 2 Csütörtök Thursday 3 Péntek Friday 4 Szombat Saturday 5 Vasárnap Sunday 6 Pál Tihamér, Annamária Ottó Kornél,

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2013 KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) JANUÁR 2013 1. 1 ÚJÉV Fruzsina, 2 Ábel 3 Genovéva, Benjámin 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 2. 7 Attila, Ramóna 8

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap:

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap: Boldog Új Esztendőt! design: Lézerpont Stúdió Kft. JANUÁR 1. hét 29 30 31 1 2 3 Charolais Kft., Lajosmizse Genovéva, Benjámin 4 Tamás, Tamara Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Titusz, Leona JANUÁR

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 AÁ - ACs Január Újév Fruzsina Ábel Ákos Genovéva Benjámin Titusz Leona Simon Árpád Boldizsár Gáspár Attila Ramóna Gyöngyvér Szeverin Marcell Juliánusz Melánia Vilmos Ágota Agáta Ernő Elek Veronika Csongor

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió.

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió. 2 0 3 2 0 3 J AN U ÁR / 203 ét f ő 7 Attila Ramó na Ked d S z er d a C sü t ö r t ö k P én t ek S z o mb a t Va sá r n a p 2 3 4 5 6 8 Újév Fruzsina Gyö ng yvér 9 Áb el Marcell Benjámin Geno véva Leo na

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata

Makó Város Önkormányzata MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 00. január 16. XII. évfolyam. szám Testület előtt az elmúlt év fejlesztései Az EU-csatlakozást követően a fejlesztések terén az uniós támogatásoknak

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

2015. december / január December / January

2015. december / január December / January 2016 2015. december / 2016. január 2015. December / 2016. January 1. hét Hétfő Monday 28 Kedd Tuesday 29 Szerda Wednesday 30 Csütörtök Thursday 31 Péntek Friday 1 Szombat Saturday 2 Vasárnap Sunday 3 week

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Eszkimó-Indián játékok június Hajdúnánás

Eszkimó-Indián játékok június Hajdúnánás Eszkimó-Indián játékok 2015. június. 20-21. Hajdúnánás Versenybírósági ülés kezdete: 2015. június 20. 9. 00 Eszkimó-Indián Játékok Hajdúnánás Műsora 2015. június 20-21. Szombat Vasárnap Technikai értekezlet

Részletesebben

H K Sz Cs P Sz V Titusz, Leona Simon, Edvárd Boldizsár, Gáspár Attila, Ramóna Gyöngyvér, Keve Marcell, Juliánusz Melánia, Vilma

H K Sz Cs P Sz V Titusz, Leona Simon, Edvárd Boldizsár, Gáspár Attila, Ramóna Gyöngyvér, Keve Marcell, Juliánusz Melánia, Vilma 2016 Régi mester: Kittlaus Január 1 2 3 Újév, Fruzsina Ábel, Ákos Genovéva,Benjamin 4 5 6 7 8 9 10 Titusz, Leona Simon, Edvárd Boldizsár, Gáspár Attila, Ramóna Gyöngyvér, Keve Marcell, Juliánusz Melánia,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek Agria Kupa - 21.12.19. Versenyszám 1 Férfi/Men 5 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek 1 1457 Földi, István 11Debreceni Búvárklub 27,33 2 1548 Acél, Áron 11 Dvcsh Ubse 28,44 3 Plavec, Peter 11Ksp Calypso Zvolen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK 2011-2012-ES TANÉVBEN ARANY DÁNIEL MATEMATIKA Nagy Péter Vince Takács Anikó D 9.a Selyem András János Takács Anikó D 9.a Varga Gábor Takács Anikó D D 9.a ARANY JÁNOS IRODALOM Zeller Rozália

Részletesebben

2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni

2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni 2017. március 25. Közép Dunántúli Régió mezei futóverseny U11 egyéni 1 Mayer Zsombor TSC-Geotech 2 Ódor Balázs ARAK 3 Várpalotai Huba Tamás Vedac 4 Balázsik Dávid ARAK 5 Birnbauer Zsombor Vedac 6 Bese

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 2. Nagy Krisztina Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 77 3. Horváth Cintia Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem Fordító és tolmács mesteri szak Pályaalkalmassági interjú 15-ös terem 1 Barabas F.-R. Blanka 9,00-9,10 2 Bartha E. Éva 9,10-9,20 3 Kiss Z. Tünde 9,20-9,30 4 Kopacz N. Réka-Orsolya 9,30-9,40 5 Szécsi J.

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás , Kádár Anna Edényi Nóri. Joó Dóra.

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás , Kádár Anna Edényi Nóri. Joó Dóra. Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszámok: 25m lány hátúszás 2006-2007, 2005 Név Időeredmény H Név Időeredmény H 2006-2007 2005 1. pálya László Dóri Fábián Kamilla Kádár Anna Edényi Nóri 2. pálya

Részletesebben