RADIESZTEZIA. A földsugárzások tudománya. Az inga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIESZTEZIA. A földsugárzások tudománya. Az inga"

Átírás

1 RADIESZTEZIA A földsugárzások tudománya Az inga

2 Az élet titkát kutatva az atomoknál és az elektronoknál kötöttem ki, melyekben egyáltalán nincs élet. Valahol útközben az élet kiszaladt az ujjaim közül, úgyhogy öregkoromra most újra átgondolom a lépéseimet. " (Szent- Györgyi AIbert) Kedves Hallgatónk! A radiesztézia gyakorlása során Ön kapcsolatba kerül eddig kihasználatlan képességeivel, úgynevezett hatodik érzékével. Elmélyül a kapcsolata tudatalattijával, olyan ismeretek birtokába jut önmagáról és a világról, amelyek hagyományos módon nem, vagy csak nehezen volnának megszerezhetőek. Az ősidőkben felfedezték, hogy az ember és a természet elválaszthatatlan egységet alkot. Mintegy kétszáz éve próbálja az ember uralma alá hajtani a természetet", az eredmény ismert. Korábban az ember igyekezett megfigyelni a természet jelenségeit és alkalmazkodott hozzájuk. Nem volt kérdéses, hogyha bizonyos betegség tüneteit észlelte magán meghatározott gyógynövényekhez nyúljon, illetve felkeressen gyógyító helyeket. Tartósabb letelepedés előtt pedig gondosan megvizsgálták, hogy a hely nem betegítő hatású-e. Ön ezzel az ősi tudással kerülhet kapcsolatba, ha megismerkedik a radiesztézia tudományával. A radiesztézia fogalma A radiesztézia szó első, latin nyelvű tagja (radio) sugárzást, az esthenai" görög szó pedig érzékelést jelent. A latin-görög összetett szó jelentése tehát sugárzásérzékelés". Közismert a fénysugárzás, a hősugárzás. Ön milyen további sugárzásokat ismer?

3 A radiesztézia nem fény-vagy hősugárzással foglalkozik. Milyen sugárzásokról is van szó? Rengetegféle sugárzás vesz körül bennünket, természetes -és mesterséges eredetűek (rádió- és televízióadások, mobiltelefonok hullámai) egyaránt. A radiesztézia a láthatatlan, az öt érzékszervvel (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) nem érzékelhető, nagyon finom sugárzásokkal foglalkozik. Ezek mérőműszere maga az ember, a műszer mutatója pedig a kézben tartott radiesztéziás eszköz (legtöbbször inga vagy úgynevezett lengyel pálca). Milyen haszna van a radiesztéziának? A teljesség igénye nélkül: * Ön nyomára bukkanhat rejtett, megbetegítő hatású helyeknek a környezetében, lakásában. Ezeken a helyeken kevesebbet tartózkodva az ott élők immunrendszere erősödik, a rejtélyes eredetű, kellemetlen tüneteik elmúlnak. * Az egészségre ártalmas zónák, pontok figyelembe vételével telepített gyümölcsösök bővebb és egészségesebb termést hoznak, az állatok tej s tojáshozama növekszik. Kell-e ennél egyértelműbb bizonyíték? Ön könnyen meg tudja állapítani, mely ételek használnak az egészségének és melyekre érzékeny. Területek, ahol a radiesztéziát eredménnyel lehet alkalmazni * baleset-megelőzés, helyes közlekedési útvonalak kijelölése, * mezőgazdaság, * egészségvédelem, természetgyógyászat, * geológia, * tudományos kutatás (parapszichológia, pszichotronika, orvostudomány), * az ember képességeinek feltérképezése. A tudomány és a közvélemény számos dolgot lehetetlennek tartott, amelyet bátor feltalálók mégis megvalósítottak. Ilyen például a repülőgép vagy a fémből készült hajó. Ismer Ön további olyan találmányokat, amelyek ma mindennapjaink részét képezik, de korábban elképzelhetetlennek tartották őket?

4 A radiesztézia tárgya lehet: Ember (egészségi állapota, lelki állapota, holléte). Allatok (mi a betegségük oka, csirkék nemének megállapítása). Növények (pl. gyógynövények kiválasztása, magvak csíraképességének megállapítása). Helyek (pl. alkalmas-e a hely ház, istálló építésére). Anyagok (ivóvíz felkutatása, ércek keresése, minőségének megvizsgálása). Varázsvesszős" vízkutató A radiesztézia fajtái Fizikai radiesztézia. Táplálékok egészséges voltával, víz, kőolaj és ércek keresésével, drágakövek valódiságának megállapításával stb. foglalkozik - tehát konkrét, kézzel fogható anyagokkal. Ide tartozik a természetgyógyászati állapotfelmérés is jelen lévő személy esetén. Szellemi radiesztézia (teleradiesztézia). Abban különbözik a fizikai radiesztéziától, hogy nem a terepen" vagy kézben tartott anyaggal foglalkozik, hanem távban". Ez azt jelenti, hogy a vizsgált dolog nincs jelen a közelben. Geológiai terepbejárás helyett a radiesztéta a terület térképét és a keresett érc egy darabkáját veszi elő. A vizsgált embert egy fénykép, pálcikaember rajz, vagy leírt neve stb. helyettesíti. A szellemi radiesztéziát nem szabad összetéveszteni a szellemidézéssel, ami a természetgyógyászatnak nem tárgya, nem feladata. Pszichés (lelki) radiesztézia. A vizsgálat tárgya az élőlények lelki élete, jelleme, tulajdonságai stb. A lelki radiesztézia alkalmazása igen nagy erkölcsi igényességet, érettséget és tiszteletet követel művelőitől! Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ki alkalmas radiesztétának? Gyakorlatilag mindenki rendelkezik az ehhez szükséges érzékenységgel. Természetesen van, akinek előbb sikerül sikerélményt elérnie, mint ahogy van, akinek jobb a zenei érzéke. Am a képesség mindenkinél fejleszthető. Óvatosság ajánlatos azonban, ha a személy nem tudjál koncentrálni, például beteg, legyengült szervezetű, alkohol vagy más, idegrendszerre ható szer hatása alatt áll, illetve idegrendszere labilis. Őnekik a radiesztéziával való kísérletezés nem ajánlott.

5 Mit gondol: a fizikai, a szellemi vagy a pszichés radiesztézia művelése nehezebb feladat? A radiesztézia működésének magyarázata A modern kutatások szerint az anyag voltaképpen egyfajta sűrű energia. Vagyis mindennek megvan a maga sajátos energiarezgése (ezt egy korai kutató, Reichenbach Od-nak nevezte el), amely kisugárzik, hasonlóan a rádióadóból kisugárzott rádiójelekhez. A kisugárzott jel a távolságtól függetlenül eljut az érzékelő személyhez (a radiesztétához), aki a rádióvevő-készülék szerepét tölti be. Elengedhetetlen, akárcsak a rádióadás esetében, hogy a radiesztéta a megfelelő adó" hullámhosszára hangolódjon. A radiesztézia megtanulása voltaképpen ennek a finomhangolódásnak a gyakorlása. A radiesztéta saját testének izomválaszát erősíti fel, hasonlóan a kineziológiához (lásd később, az utolsó előtti könyvben). Milyen a jó radiesztéta? Egészséges, felnőtt ember, akinek józan esze van, nem hagyja magát befolyásolni, bízik magában és örömmel kísérletezik. Radiesztéziai eszközök A történelem folyamán számos radiesztéziai eszköz alakult ki. A legősibb az Y alakú levágott faág. Elsősorban forrásokat, érceket és elásott kincset kerestek vele. A radiesztéta lassan sétált a terepen, miközben az Y alakú faág két rövidebb szárát fogta, vízszintesen maga előtt tartva az eszközt. Ha rábukkant a keresett dologra, a faág fel- vagy lecsapódott a kezében. A faág természetesen nem lehetett akármilyen: a babonák aprólékosan szabályozták beszerzésének minden részletét. Előírás volt, hogy a kiválasztott fűzfavesszőt pontban éjfélkor, teliholdkor vágja le egy ártatlan gyermek egyetlen vágással, miközben a Szentháromságot emlegeti. Ennek természetesen az égvilágon semmi jelentősége nincs a pálcás keresés hatékonysága szempontjából. Levágott faágat használó pálcás kereső Ma a legtöbb radiesztéta úgynevezett lengyel pálcát ( varázsvesszőt") használ. Ez egy L alakban meghajlított rézhuzal, amelyet rövidebb száránál fognak, úgy, hogy a hosszabb szára vízszintesen álljon előre. Laza, egyben stabil kéztartással haladva a terepen a radiesztéta meg tudja találni a földsugárzásos helyeket, föld alatt rejtőző dolgokat (ércek, víz, betemetődött hajdani pince, beaszfaltozott csa-

6 tornafedél stb.) Van, aki mindkét kezében tart egy-egy lengyel pálcát, és van, aki csak egyet használ, miközben a szabadon maradó kezét használja érzékelőként. A szenzibil: egy kanyargósra meghajlított körülbelül 1 milliméter átmérőjű rézhuzal. A radiesztéta a szenzibil két végét hüvelyk- és mutatóujja közé fogja, és függőlegesen tartja az eszközt. A szenzibil balra vagy jobbra kileng, így jelez a radiesztétának. A Köbler-inga: szintén a modernebb eszközök közé tartozik. Ez egy nyéllel ellátott hosszú, de erős rugó, amely fából készült gömbben végződik. A Köbler-ingát maga elé tartja a vizsgálódó ember, és a rugós gömb kilengése ad jelzést számára. A biotenzort a Körbler-féle, úgynevezett új homeopátiában használják elterjedten. Az eszköz másik neve bioindikátor. A biotenzor tartása Meghajlított rugó: a hosszú, erős rugó két végét markolja a radiesztéta, magát a rugót hurok alakban meghajlítva és maga elé tartva. A rugó működése pontosan megegyezik az Y alakú faágéval. A rugó kétféle tartása

7 Az inga: (pendulum) a legismertebb radiesztéziás eszközök egyike. Ősidők óta ismert, és ma is használatos. Számtalan inga fajta létezik, ezekkel részletesebben a 12. lecke foglalkozik majd. Mennyiféle eszköz! Vajon lehet-e segédeszköz nélkül is radiesztéziával foglalkozni? Az eszközök elmozdulását parányi, öntudatlan izommozgás okozza, amelyet nem tudatosan irányít a radiesztéta, vagyis a radiesztéziát végző ember. Ez mindegyik radiesztéziás eszközre vonatkozik. A tudatalatti reagál a kisugárzásra, az inga, a pálca, vagy egyéb eszköz csupán felerősíti az észlelt finom jelet, hogy az tudatosan is érzékelhető legyen. Emiatt nevezik a lengyel pálcát rezonátornak is. Van, aki az egyik, van, aki a másik eszközzel boldogul könnyebben. Lehet eszköz nélkül is vizsgálatokat végezni, mivel gyakorlással a kezek is nagyon érzékennyé tehetők. Sok ember az arcán, szélfúvásként észleli például a föld mélyén futó vízáramlásokat, sőt olyan is van, aki a földrengéseket megérzi. Nem ajánlatos azonban elhagyni az eszközöket, mert a túlérzékennyé válás nem lehet célja a természetgyógyásznak, és a tévedés lehetősége is nagyobb. A radiesztézia alkalmazásának három tényezője a radiesztéta személye, a vizsgálat tárgya (ember, állat, növény, anyag), a radiesztéziás segédeszköz (inga, pálca stb). A radiesztézia rövid története Ókor Tudta, hogy a bibliai Mózes is rendelkezett radiesztéta képességgel? A történet szerint pálcájával suhintva vizet fakasztott a sivatagban szomjazó népe számára. Lehet, hogy valóban isteni csoda segítette Mózest, de az is lehet, hogy fordítva történt: ott mozdult a kezében a pálca, ahol a rejtett forrás volt. A sivatagi népek ma is ismerik a vízkeresésnek ezt a módját. A pálca használata az ókori egyiptomiak előtt is ismeretes volt (a piramisok helyének kitüzésénél egészen biztosan alkalmazták a radiesztéziát). A régi Kínában sem volt ismeretlen fogalom: egy ősi agyagtáblán Yü császár látható, amint egy kettős vesszővel vizet kutat. Yü császár könyve" négyezer évvel ezelőtt íródott! Az ősi Európában sok régészeti lelet mutatja, hogy a régiek tudatosan keresték a megfelelő helyet szent építményeik számára. Olyan helyeket kerestek, amelyek földsugárzása megfelelő volt. Emiatt a fennmaradt kőkörök (megalitok) ilyen különleges energiájú helyeken találhatók. A régi rómaiak, etruszkok és szkíták igazmondó vesszővel" keresték meg a vízforrásokat.

8 Középkor A középkorban folytatódott a pálcás víz- és érckeresés hagyománya. Az Európába beáramló pogány népek, például a hunok is ismerték a radiesztéziát. Attila hun vezér például sámánjaival vizsgáltatta meg, hogy a kiszemelt hely alkalmas-e sátorverésre. Szent László, magyar király Mózeshez hasonló módon fakasztott vizet a sziklából. A pálcás emberek látványa a középkori német bányavidékeken megszokott volt. Az egyház viszonyulása a későbbiekben ellenmondásossá vált: könnyen boszorkányság vádja érhette azt, aki radiesztéziával foglalkozott. Egyesek úgy hitték, hogy a pálca vagy az inga használata nem más, mint cimborálás a sátánnal. Még ma is sokszor kíséri gyanakvás és bizalmatlanság a varázsvesszős" tevékenységét. Mit gondol Ön: jogos volt az egyház haragja a pálcás kutatók iránt? Újkor A boszorkányüldözés sötét korszakának elmúlta után ismét fellendült az érdeklődés a radiesztézia iránt. A XIX. és a XX. század fordulóján Gustav Pohl báró számtalan kísérletet végzett: megállapította, hogy a láthatatlan sugárzás" áthatol a falakon. A bátor kutató léghajóval nagy magasságba emelkedve is végzett méréseket, és bebizonyította, hogy a földsugárzások még itt is érzékelhetők, sávos elrendezésben. A radiesztézia felkeltette az arisztokraták érdeklődését. A magyar Tüköry grófnő pálcával fedezte fel a híres pöstyéni gyógyforrásokat, de híres pálcás kutató volt Schulek János műépítész is. Eközben a falvak népénél sem merült feledésbe a varázsvessző tudománya": minden vidéken volt tudálékos" kútfúró mester vagy gyógyító asszony.! Tudta, hogy Albert Einstein is kísérletezett a varázsvesszővel"? Sőt, nem- \ csak őt, hanem a Nobel-díjas Max Planckot, a költő Goethét és a fizikus Nicola Teslát is foglalkoztatta a rejtélyes energia. Hallott róla, hogy olykor a régi idők nyomozói is igénybe vették a radiesztéziát? Jacques Aymand 1692-ben pálcát használva a lyoni (Franciaország) kettős gyilkosság tettesét kutatta fel. Aymand végig követte a gyilkos útját, aki egy másik bűntény miatt fogdában ült, és beismerte tettét a varázsvesszős" nyomozónak. Emiatt nevezték a pálcát francia földön igazmondó vesszőnek" is. Aymand nagyon híressé vált, és rengetegen fordultak hozzá

9 segítségért. Sajnos Aymand tehetsége később kimerült -jó példa ez a túlerőltetésre, ami árt a radiesztéta érzékenységének. Tudta, hogy a II. Világháború idején az amerikai hadsereg katonái fémkereső detektor híján pálca segítségével kutatták fel az elrejtett taposóaknákat? Tudta, hogy a csehszlovák hadseregben is szolgált varázsvesszös" alakulat? Tudta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az egyik legjobban fizetett szakma a pálcás kőolajkeresés? A földsugárzások Egyre közismertebb, hogy sok betegség, rossz közérzet hátterében állnak az úgynevezett földsugárzások. Ezek elektromágneses természetű, általában erővonalak formájában megtalálható rezgéssávok, amelyek behálózzák a Földet. Ősidők óta ismertek, amint az a történelmi áttekintésből is kiderült. Ezek a sugárzások a Föld középpontja felől tartanak a világegyetem felé, ezért még a Föld felszíne fölött is érzékelhetők, ahogyan azt Pohl báró léghajós kísérlete bizonyítja. Az emberre, állatra és növényekre ártalmas földsugárzásokat geopatikus sugárzásoknak is nevezik. Geopatikus sugárzástól megcsavarodott fa Gyerekkoromban a falu szélén volt egy mező, amibe mindig belevágott a villám egy ponton. Furcsállottuk, mert nem volt ott magas fa, vagy más efféle. Valószínűleg, a földsugárzásokkal függ össze a dolog. A földsugárzásos helyeken erőteljes elektromos töltéscsere zajlik a földfelszín és a levegő között, Így itt a levegő elektromos vezetőképessége jobb, mint máshol és ez vonzza" oda a villámokat. A földsugárzásoknak számos fajtája ismert, ezek közül egyesek meglehetősen ritkák, mások pedig nem károsítják az élő szervezetet. A természetgyógyásznak ismernie kell a gyakoribb, illetve a geopatikus" (ártalmas) fajtákat!

10 Ezek, amelyekkel a napi gyakorlata során rendszeresen találkozik a természetgyógyász, illetve a radiesztéta szakember: * a Hartmann-hálórendszer, * a Föld alatti vízerek, * az érctelepek, * a kőzetrepedések (vetődések), * a barlangüregek, * a Sárkányvonalak". Tudta, hogy a Hartmann-hálórendszert is magyar kutató fedezte fel a tudomány számára? Dr. Hernádi Mihály minisztériumi közegészségügyi felügyelő az 1950-es években húszéves kutatómunkáját a Magyar Tudományos Akadémiának is benyújtotta, ám válaszra sem méltatták. Sőt, a hatóságok babonás, varázsvesszős" tevékenysége miatt 48 évesen kényszernyugdíjazták is. Így ezt a földsugárzásos hálórendszert nem róla, hanem a német Hartmannról nevezték el. A Hartmann-hálórendszer A hálórendszert úgy kell elképzelni, ahogyan a földgömbünkön ábrázolják a hosszúsági és szélességi köröket. Ezek a sávok is Észak-Dél és Kelet-Nyugat irányúak. A sávok szélessége körülbelül centiméter, és 2,5-3 méteres térközzel követik egymást. A sávok kereszteződései adják a gép írólap nagyságú Hartmann-csomópontot, amelyre a természetgyógyásznak figyelmet kell fordítania, ugyanis ezek a csomópontok a veszélyesek". Ez az eredetileg szabályos hálórendszer meglehetősen könnyen deformálódik, kőzetrétegektől, föld alatti vízfolyásoktól és az emberi létesítményektől függően eltorzul. Ezen kívül a Hold állásainak hatására is elmozdul egy rövid időre (újholdkor és teliholdkor ezért nem érdemes méréseket végezni, nem lesz reális az eredmény). A kisugárzás erőssége az időjárástól függően is változik. A Hartmann-sugárzás minden emeleten érezhető

11 Úgy tartják, a kutya ösztönösen elkerüli a Hartmann-csomópontokat, a macska viszont kifejezetten belefekszik. Ezért ahol a macska jól érzi magát, az az embernek nem jó hely. A valóságban ez nem ilyen egyszerű: lehet, hogy igaz volna akkor, ha a szobában nem lennének bútorok. A helyzet az, hogy a kényelemszerető macskát egy puha párna, és a kedvenc gazdája közelsége bizony eltéríti az esetleges földsugárzásoktól! Ezért ennek a hiedelemnek nem kell komoly hitelt adni. Föld alatti vízerek A Föld kérgét különböző mélységben, különböző szélességű vízerek fúrják keresztül. Nem búvópatakok" ezek, inkább repedések mentén szivárgó vizek. Kanyarulataiknak megfelelően a felszínen megjelenik a vízerek kisugárzása". Pohl Gusztáv báró léghajón végzett kísérletei során még 1200 méter magasságban is mérte ezeket a sugárzásokat. A vízerek sugárzásának erősségét is sok dolog befolyásolja: a vízfolyás szélessége, sebessége és a benne oldott ásványianyag-tartalom. Ezek a vízerek akár 100 méter mélyen is lehetnek, de lehetnek közvetlenül a felszín alatt is. Ez utóbbiakat keresi a radiesztéta akkor, ha kút helyét kell kijelölnie. Előfordul, hogy a vízerek keresztezik egymást, mégpedig szintkülönbséggel (az egyik például húsz méter mélyen, míg a másik hatvan méter mélységben áramlik), a felszínen ilyenkor vízér-csomópontot találunk. Ezek a csomópontok igen erőteljes élettani hatást fejtenek ki! Az ágy, az íróasztal helyének kijelölésekor ezt okvetlenül figyelembe kell venni. Az ember egészsége megsínyli a vízerek jelenlétét, kiváltképp a csomópontokét. A vízerek sugárzására némelyik növényfaj nagyon érzékenyen reagál (kidől, furcsán nő), például a gyümölcsfák, ezért sokszor valósággal kirajzolódik egy vízérsáv a gyümölcsösben. Vízérsugárzástól kitérő fák

12 Ismerősöm több radiesztétát is kihívott a lakását felmérni, és bizony egyszer volt vízér, második alkalommal nem találták! Hogyan lehetséges ez? Vagy nem volt igazán hozzáértő, illetve gyakorlott valamelyikük, mert ilyen is előfordul, vagy pedig arról van szó, hogy a föld alatti vízfolyások éppen olyanok, mint a föld felettiek: olykor elapadnak, máskor kiáradnak. Emiatt egy esős tavaszon sokkal több vízeret találni, mint mondjuk ugyanott egy száraz augusztusban. Érctelepek Az érctelepek, éppúgy, mint a vízerek, a környező kőzetrétegekhez képest más elektromos vezetőképességgel rendelkeznek. Ezért az érctelep határa jól érzékelhető a föld felszínén mérve. A bányászok évezredek óta keresik pálcával a különféle érceket. Persze, ami a bányásznak örömteli lelet, az kevésbé szerencsés a lakásban. Az érctelepekhez hasonlóan viselkedik a pincében, a lakás alatti garázsban található jókora fémdarab (gépek, autó). Ezért könnyen meg lehet állapítani, hogy bent van-e az autó a garázsban, vagy nincs! A vetődések A vetődések (törésvonalak) valójában kőzetrepedések, amelyek szintén befolyásolják a felszín elektromágneses viszonyait. A kőzetrepedések mentén kőzettömbök feszülnek egymásnak, és ha ez a feszültség túl nagy lesz, bekövetkezik a földrengés. Ezért van, hogy az érzékeny emberek, illetve az állatok előre megérzik a közelgő földrengést. Voltaképpen a vetődés (törésvonal) mentén felerősödő földsugárzást érzik meg. Törésvonal (vetődés) sugárzása a felszínen

13 A sugárzás áthatol az emeleteken Bányabevágásban feltáruló kis vetődés A barlangüregek A barlangüregekben levegő van, aminek más az elektromos vezetőképessége, mint a kőzeteknek. Emiatt érzékelhető a felszínen, ha a mélyben üreg van. Ez elsősorban a barlangászokat érdekli, illetve a földgázkutatókat. Az emberi településeken a barlangüreg" általában befalazott, elfeledett pincét, felszín alatti tárnát (bányát, amilyenek Magyarországon is szép számmal vannak, még települések alatt is), illetve ellenség veszélye miatt ásott menekülőjáratokat jelent. Nagymaroson például a tatár, török elől rejtőző lakosság vájt mély pinceaknákat, amelyek miatt ma is be-beszakadozik az úttest egy nehezebb jármű alatt. Hasonló a helyzet Egerben, ahol a járatrendszer a mai város határain túlra is kinyúlik (ezeket a járatokat említi Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében). Efféle üregek fölé nem biztonságos épületet emelni, mert beszakadhatnak! A sárkányvonalak" Ezt a földsugárzás típust említi Yü kínai császár négyezer éves könyvében. Szintén vonalas, sávos jellegű, mint a Hartmann-hálórendszer, de térköze sokkal ritkább, és nem befolyásolják meteorológiai jelenségek. Ma is ott találhatóak, ahol évezredekkel ezelőtt. A sárkány-vonalakat" Európában Szent György-vonalaknak, illetve Ley-vonalaknak nevezik. (A ley régi angol szó, és ösvényt jelent.) Attila hun vezér sámánjaira bízta, hogy jelöljék ki, hol legyen a sátor helye. A sámánok és más, hasonló gyógyítók, akik a természettel közeli kapcsolatban álltak, érzékenyen figyelték a Föld láthatatlan energiavonalait is. Kínában egyenesen császári rendelettel tiltották, hogy az emberek közönséges épületeket emeljenek a Sárkány ösvényén", vagyis a Föld energiacsatornáján. Ezt a régi

14 Japánban is külön hivatal ellenőrizte. A mesés magyarázat szerint a Földanya meridiánjain" közlekedik a jóságos, bölcs sárkány, és nem célszerű elállni az útját", mert megharagszik. Valójában nem sárkány, hanem energia mozog ezeken az ösvényeken". Csak meghatározott épületeket, pagodákat, templomokat volt szabad ide építeni, és azokat is a meghatározott pontokon. Magyarországon is sokféle hagyomány kapcsolódik a mágikus helyekhez. Ezek sokszor a kereszténység előtti korok emlékei. Ma is találunk a térképen szentkút", pogánykő", tündérszikla" nevű helyeket. A Mária-kegyhelyek és zarándokhelyek sokszor ilyen ősi gyógyító erejű, szent helyeken alakultak ki. Számos régi templomunk építésénél még élt az ősi tudás: a kínaiakhoz hasonlóan itt is energiavonalakon, gyógyító pontokon jelölték ki a templom helyét, mégpedig úgy, hogy az oltár jusson a kiemelt pontra. Ilyen helyen épült például a tihanyi apátsági templom. Ez később feledésbe merült és a városiasodással sokszor oda építették a templomot, ahol, jól mutat". A reneszánsz kortól pedig már a tájolással sem törődtek. A különbség belépve egy ilyen templomba azonnal érezhető. A Szent György-vonalak jelenléte egy lakásban ritkaság, és nem éppen szerencse. Mivel ezt a földsugárzás típust nem lehet közömbösíteni, célszerűbb a fekvőhelyet odébb tenni. Maga a Szent György-vonal csak egy méter széles, és sok kisebb párhuzamos interferencia vonal kíséri. Gyógyító helyek Magyarországon A sárkányösvényeket Magyarországon Szent György-vonalnak nevezik - ami Kínában sárkány, az itt sárkányölő... Sok Szent Györgyről elnevezett templom, település közelében gyakoriak az ilyen szent helyek. Ilyen gyógyító hely a szentbékállai kőtenger, a tápiószentmártoni Attila-domb, a Hegyestű a Balaton-felvidéken, Dobogókő és számos pont a Pilisben. Valamennyi hely a sárkány ösvényén" található. A Mária-kegyhelyek és zarándokhelyek (pl. a Hideglelőskereszt a Pilisben) csodálatos gyógyító hatásába a hit mellett közrejátszik a hely energia-harmonizáló ereje is. Szent György legyőzi a sárkányt

15 Mesterséges eredetű sugárzások A természetes eredetű földsugárzások mellett ma már számítani kell sokfajta, emberi tevékenység által keltett földsugárzás-féleséggel is. Ezek is egészségkárosító hatásúak, hogy mennyire, az éppen az utóbbi időkben kezd napvilágot látni. A főbb ártalmas tényezők az alábbiak: elektroszmog, padlófűtés, szennyvízelvezető csatornák, élszögsugárzás. Az eletroszmog A Földnek megvan a maga elektromágneses mezője, amelyhez testünk az elmúlt évmilliók alatt hozzászokott. Az emberi tevékenységek viszont mesterséges frekvenciákat keltenek, amelyek már az egész Földön érzékelhetőek. Az elektroszmog elektromos- és mágneses összetevőin keresztül hat. Akkor is létrejön, ha az elektromos készülékek nincsenek bekapcsolva, de áram alatt vannak (elektromos mező). A mágneses mező a készülék bekapcsolásakor keletkezik, amikor az áram folyása megindul. Az elektromágneses sugárzás két csoportba osztható: Magas frekvenciájú elektroszmog: mobiltelefonok, mobilantennák, tévé- és rádióadók, számítógépek, monitorok, mikrohullámok, katonai radarok. Alacsony frekvenciájú elektroszmog: elektromos gépek, le nem árnyékolt kábelek, tetőantennák, nagyfeszültségű vezetékek, trafóházak. Mobiltelefon és a mikrohullámú átjátszó állomások hatása A testünkön belüli folyamatok nemcsak kémiai reakciók, hanem elektromágnesesek is. Ezért tévedés azt hinni, hogy egy olyan mobiltelefon, amelytől ugrálni kezd a tévéműsor, zizegni a rádió, és megbolondulnak a repülőgépek radarjai, nem hat a finom emberi szervezetre. Ugyan nincs közvetlen, egyértelmű bizonyíték a rák és a mobiltelefon-használat összefüggésére, mégis vannak vizsgálatok, amelyek bizonyítják, hogy bizonyos panaszokért (álmatlanság, vérképben mutatkozó eltérések, fejfájás, agresszivitás) a mobiltelefonok és az átjátszóadók felelősek. Mit tehetünk egészségünk védelméért? Ne telefonáljunk hosszasan mobilon, használjuk inkább a vonalas készülékeket. Ne tartsuk testünk közvetlen közelében (pl. övbe csippentve, vagy főleg a nyakba akasztva a szívünkön!) a bekapcsolt mobiltelefont.

16 Ne tartsuk folyamatosan bekapcsolva éjszaka a hálószobánkban (még csendes üzemmódban sem). Ne hagyjuk, hogy házunk tetejére, illetve a közelbe átjátszóállomást telepítsenek. A mikrohullámú sütők A mikrohullámú sütők működési elve az, hogy az étel vízmolekuláit olyan erős rezgésbe hozzák, hogy felmelegítik az ételt. Bár készítésükkor leszigetelik a készüléket, a mikrohullámok kiszökése lehetséges. Ráadásul az eredetileg katonai célokra kifejlesztett mikrohullám tönkreteszi az étel biológiai értékeit. A megoldás egyedül az lehet, hogy bár kényelmes, minél kevésbé használjuk a mikrohullámú sütőt. Végezzen el egy kísérletet! Vegyen két egyforma, szép almát. Az egyiket pár másodpercre tegye a mikrohullámú sütőbe, majd mindkettőt tegye egy tálra, és pár napra tegye félre. Majd nézze meg: mi történt az almákkal? A mikrohullámmal kezelt" alma pár nap alatt tönkremegy, mert a sugárzás megölte a sejtjeit. Monitorok (televízió, számítógép) A legjobb megoldás az, ha nem ülünk órák hosszat a monitor előtt (irodában legalább óránként felállunk és sétálunk egy kicsit, felfrissülünk), illetve a televíziót sem közvetlen közelről nézzük. A készülékeket, ha nem használjuk őket, érdemes áramtalanítani. Ez a készülékek élettartamának is jót tesz. Nagyfeszültségű vezetékek A villamos- és trolivezetékek, villamosított vasútvonalak, transzformátorházak mind-mind veszélyes elektroszmog források. Költözéskor például részesítsük előnyben azokat az ingatlanokat, ahol ilyen hatás nincs, például a magasfeszültségű távvezetéktől legalább 200 méterre legyen az otthonunk. Az elektroszmog megzavarja a sejtek közötti információáramlást, és ez már bizonyítottan testi elváltozásokhoz vezet. Ha pedig már olyan helyen lakunk, ahol ez a hatás jelen van, érdemes az egészséges életmódra fokozottan odafigyelni.

17 Padlófűtés A padlófűtést már a rómaiak is alkalmazták a fürdőkben, igaz, ők forró gőzt áramoltattak, nem pedig vizet. A padlót behálózó fűtéscsövek, amikor áramlik bennük a meleg víz, gyakorlatilag a vízereknek felelnek meg. Emiatt sok padlófűtés tulajdonos panaszkodik, hogy nem érzi jól magát kényelmes lakásában. Lehetőleg a hálószobában ne építsünk ki padlófűtést, hogy testünk éjszaka regenerálódhasson! Ugyanez fokozottan igaz a gyerekszobára. A padlófűtés nemcsak energetikailag nem tanácsolható, de a talpunk érzékeny receptorait is becsapja", így sokkal könnyebben meghűlnek azok, akik sokat tartózkodnak padlófűtéses helyen. Az élszögsugárzás A kínai lakberendezés tudományában, a feng shuiban évezredek óta előírás, hogy kerülni kell az emberre szegeződő éles, csúcsos épületelemek, bútorok használatát. Emiatt pöndörödik felfelé a kínai pagodák eresze is. Egészségesebbek a legömbölyített formák. Az élekből, csúcsokból ugyanis kis nyilacskák" válnak le, és szegeződnek az emberre. A régi korok építészetében és lakberendezésében ezt magától értetődően alkalmazták minden kultúrában, csak a huszadik század hozott ilyen szúrós formákat. Szúrós" épületmegoldás, az élszögsugárzás forrása

18 A földsugárzások hatása az élővilágra Növények Gyümölcsöskertekben gyakran láthatunk sávokban elhelyezkedő, gyengébben fejlődő, beteg vagy furcsán növő fákat. Lakásban tartott szobanövényeknél is megfigyelhető, hogy bizonyos sarkokban a leggondosabb ápolás esetén is senyvednek, kiszáradnak, lehullatják a leveleiket. Amikor áttesszük őket egy másik helyre, nagyon gyorsan magukhoz térnek és fejlődésnek indulnak. Különösen érzékenyek az alábbi növényfajták: almafa, körtefa, barackfa, ribizli, orgonabokor. A lakásban tartott növények közül: kaktuszok, begónia, fikusz, szanzavéra, muskátli, filodendron. A természetben a tuják, fenyők, akácfák jelzik a földsugárzások jelenlétét. Rákos daganatok a fa törzsén Földsugárzás miatt rendellenesen nőtt ág A földsugárzásos helyen növő fák mintha menekülnének valamilyen láthatatlan hatás elől: törzsük ferde, olykor valósággal elfekszenek a talajon. A sugárzásos helyen lévő ágak sokszor torz módon, lefelé nőnek, a törzs megcsavarodik, berepedezik és mézgásodik. A termés kicsi és hamar lepotyog, hiába volt sok virág a fán. Előfordul, hogy csak a fa fele ér bele a földsugárzásos részbe, ilyenkor jellegzetesen féloldalasan fog növekedni. A földsugárzásba érő ágai rendre leszaradnak. Jellegzetes torzulások földsugárzások hatására

19 Gyümölcsös telepítésénél ezért eleve érdemes figyelembe venni a földsugárzásokat. Intő jel a rákos fa jelenléte, ha lakást keresünk. Ahol a fák daganatos betegséget kapnak, ott az ember számára sem megfelelő a hely. A daganatos fák általában vízérkereszteződést szoktak jelezni. Hétvégi kiskertemben volt egy kis mandulafa, ami sehogysem akart megnőni, a törzse megcsavarodott, a mandulát még zölden elhullatta. A többi fa eközben szépen növekedett és bő termést hozott. Megmértem a helyet pálcával: pontosan egy Hartmann-csomópontban állt szegény mandulafa. Ki kellett vágni, mert már túl nagy volt ahhoz, hogy átültessem. Állatok Egyes állatfajták nem érzékenyek a földsugárzásokra, ilyenek az odúlakók (mókus, harkály stb.) A hangyák kifejezetten keresik a Hartmann-csomópontokat, ezért az ősi Kínában szokás volt, hogy olyan helyre, ahol hangyaboly telepedett meg, sosem építettek házat. A régi római polgárok hangyabolyokat telepítettek az építési területre, és ha két hét múlva is ott voltak a hangyák, akkor nem oda építkeztek. A méhek szintén szeretnek fészket építeni földsugárzásos helyekre, itt nagyobb lesz a mézhozam is. Az emlősállatok viszont többnyire elkerülik a földsugárzásos helyeket. Ez főleg a háziállatok eseteben nyilvánvaló, hiszen ha az istálló rossz helyen van, akkor is kénytelen az állat hosszú időn át benne tartózkodni, és ezt megsínyli az egészsége. A lovak, tehenek hamar elveszítik szőrük fényét, lusták és csökönyösek lesznek, rosszul esznek. A versenylovak teljesítménye nagyon hamar visszaesik. A juhok az istálló egyik sarkában tömörülnek, a disznók a legjobb táplálékon sem híznak. A tyúkok nem hajlandók tojni, kotlani földsugárzásos helyeken. De még a kalitkában tartott énekesmadarak sem viselik el a földsugárzásokat (kanári, papagáj). Régen a falunkban úgy tartották, hogy a frissen felépített házba egy kutyát kell beengedni, és ahol a kutya leheveredik, oda kell tenni az ágyat. Végeztek egy kis érietet fehér egerekkel. Az állatok ketrecét úgy helyezték el, hogy afele belelógjon a földsugárzás sávjába, a fele pedig semleges területen legyen. Az egerek mindig a semleges területen tolongtak. Amikor a ketrecet teljes egészében a földsugárzás sávjába tették, az egerek egy részénél pár hónap múlva rákos betegségek fejlődtek ki, nagy volt a vetélések száma és a tüdőgyulladásoké is.

20 Az emberekre kifejtett hatás Ha az ágyunkat földsugárzásos helyre tesszük, amikor ide lepihenünk, több órán keresztül ki vagyunk téve egy állandó rezgésnek, ami az aurán (lásd a 8. leckét) keresztül támadja meg a szervezetünket. Az a szerv, amelyen a sugárzás áthalad, nem pihen, nem regenerálódik, így pár hónap alatt kifejlődhet egy betegség. Aki ért a radiesztéziához, hamar megállapíthatja, hogy jó helyen van-e az ágya. Vannak más figyelmeztető jelzések is, amelyek jelzik, hogy esetleg földsugárzásos helyen pihenünk: Kellemes, szép az otthonunk, mégsem érezzük jól magunkat benne, menekülnénk onnan. Sehogy sem tudunk elaludni, alvásunk hánykolódó, nyugtalan, sokszor felriadunk, és kimerülten ébredünk. Sokat alszunk, mégsem vagyunk kipihentek, napközben csak kávéval tudunk ébren maradni és dolgozni. Indokolatlan" kimerültség, ingerültség, rosszkedv vesz erőt rajtunk napközben. Hugo Hubacek, osztrák professzor 1990 elején kísérletekkel igazolta, hogy a földsugárzások ártalmasan befolyásolják az egészséget vizsgálatot végzett, a kísérleti alanyokat negyedórára semleges területre állította, majd negyedórára földsugárzásos helyre, azután ismét semleges helyre. Adatai meggyőzőek. A földsugárzásban való tartózkodás hatására, már negyedóra elteltével: a bőr elektromos ellenállása nagy mértékben lecsökkent, a szívverés ritmusa gyorsulni, a vérnyomás ingadozni kezdett, a szerotonin nevű hormon szintje a vérben drámai módon lecsökkent (ez az anyag felelős a depresszió és az alvászavar, vagy a jó közérzet és pihentető alvás kialakulásáért), az izmok feszessége fokozódott, megváltoztak az agyhullámok. A tanárok tudják, hogy bizonyos padokban a tanulók mindig fegyelmezetlenek, rossz tanulók lesznek, nem tudnak koncentrálni és zavarják az órát. Ha a rossz tanulót" elültetik onnan, máris megjavul az iskolai teljesítménye. A szamárpad" ilyenkor valószínűleg földsugárzásos helyen található, ez zavarja a diákot (a gyerekek sokkal érzékenyebbek a földsugárzásra, minta felnőttek). A figyelemzavar közlekedési balesetet okozhat! Ha mindig ugyanott történik érthetetlen" baleset, útról való lesodródás, fának rohanás stb., akkor érdemes földsugárzásra is gyanakodni a területen. Máshol bizonyos lépcsőfokok azok, ahol mindig megbotlik valaki. Ez is jelzés lehet.

Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula. Tudatos álmodás

Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula. Tudatos álmodás 1 Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula Tudatos álmodás Egy óriási, szűkfonású háló kellene nékem! Ó, mily diadal volna az élet, hogyha egy-egy álom bennakadna hálómban, mint a hal! (Jékely

Részletesebben

29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok

29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok 29. Dibáczi Enikő: Alternatív tanulásmódszertani gyakorlatok Közel 10 év tapasztalatait gyűjtöttem össze. Már ennél is régebben foglalkozom nap mint nap különböző alternatív módszerekkel, és majdnem 10

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben

WALTRAUD-MARIA HULKE. Prahtikus kézikönyv

WALTRAUD-MARIA HULKE. Prahtikus kézikönyv WALTRAUD-MARIA HULKE Prahtikus kézikönyv Tartalom Előszó 8 Bevezető 9 A varázskőben rejlő titok 13 A mágnesség felfedezése 14 A mágnes története 16 Mesmerizmus 18 Geomágnesség: az élet ősereje 23 A mágneses

Részletesebben

KELETI GYÓGYMÓDOK KÉZIKÖNYVE

KELETI GYÓGYMÓDOK KÉZIKÖNYVE KELETI GYÓGYMÓDOK KÉZIKÖNYVE Kicsit össze vagy zavarodva. Megint felbuktál egy információbuckában. Elbizonytalanodsz. Feltápászkodsz a földről, és igyekszel megérteni újabb buktatód esszenciális jelentőségét.

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért

A LÉGZÉS HATALMA UMAR. Ősi perzsa mestergyakorlatok. Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért A LÉGZÉS HATALMA Ősi perzsa mestergyakorlatok Tizenöt légzőgyakorlat életerőnk és egészségünk megőrzéséért UMAR ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996 ^Ajánlom e könyvet Ulikának, mert hálás, vagyok neki a gyakorlatok

Részletesebben

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk vállalni

Részletesebben

Psziché és a kvantumleves

Psziché és a kvantumleves Psziché és a kvantumleves Szakdolgozat Írta: dr. Fenesi Gabriella Zsófia Paramed Holisztikus Parapszichológiai és Természetgyógyászati Oktatási és Gyógyító Központ 2006. május Tartalom Bevezető - kezdőpont...3

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

2009. 5LETEK A FOGYÁSHOZ 1SZERŰEN. Sarok Istvánné Tóti Zsófia. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont

2009. 5LETEK A FOGYÁSHOZ 1SZERŰEN. Sarok Istvánné Tóti Zsófia. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont Sarok Istvánné Tóti Zsófia 2009. TNT Slim Fogyasztó és Szépségközpont 1053 Budapest, Veres Pálné u 10. I. em. 1. tel: (1)266-7407 www.tntslim.hu info@tntsim.hu A fogyás az egyik legnépszerűbb téma a világon.

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest Korunk tudománya Selye János distressz nélkül Akadémiai Kiadó Budapest Előszó 11 Bevezetés 15 Életünk és a stressz 23 Mi a stressz? 23 A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre

Részletesebben

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására

A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének fokozására ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vargha Zoltán A Vargha-módszer továbbfejlesztése az extrém terhelésnek kitett állomány teljesítő képességének

Részletesebben

FÁLUN GONG LI HONGZHI ÚT A MEGVILÁGOSODÁSHOZ EREDETI CÍM : Fálun Fofá Dayuanman Fá

FÁLUN GONG LI HONGZHI ÚT A MEGVILÁGOSODÁSHOZ EREDETI CÍM : Fálun Fofá Dayuanman Fá FÁLUN GONG ÚT A MEGVILÁGOSODÁSHOZ LI HONGZHI EREDETI CÍM : Fálun Fofá Dayuanman Fá 1 2 AZ ÍRÓ KÉPE 3 4 1. FEJEZET Bevezető 7 1. A Qigong eredete 7 2. Qi és Gong 8 3. Az energiaszint és a természetfeletti

Részletesebben

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye...16 - apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú

Részletesebben

A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI

A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY A VÍZ REJTETT TULAJDONSÁGAI A Víz Világnapja a 1992 évi Dublin-i Környezetvédelmi Világkonferencia javaslata alapján március 22-e. (1950-ben ezen a

Részletesebben

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET Harald W. Tietze Urine the Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET A címben szereplő Holy Water - angol elnevezés - magyarul nem más, mint felszentelt víz, amely összefüggésbe hozható a vizelet ősi indiai nevével:

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november TARTALOM ELŐSZÓ... 3 BEVEZETÉS A FENG-SHUIBA... 4 A FENG-SHUI MÓDSZEREI... 21 EGY HÁZ ALAKJÁNAK HATÁSA... 37 A LAKÁS HELYISÉGEI... 54 PÉLDÁK LAKÁSOK FENG-SHUI ELRENDEZÉSÉRE... 71 MUNKAHELY... 90 PÉLDÁK

Részletesebben

FÁSI KATALIN VALAMINT EGYÉB HÁZI GYÓGYMÓDOK

FÁSI KATALIN VALAMINT EGYÉB HÁZI GYÓGYMÓDOK FÁSI KATALIN VALAMINT EGYÉB HÁZI GYÓGYMÓDOK KOSSUTH KÖNYVKIADÓ 1991 Kedves Olvasó! Örömmel nyújtom át a Talpmasszázs otthon" című füzet után újabb, természetgyógyászattal foglalkozó könyvecskémet, amit

Részletesebben

1 Tartalom: Első rész Így kezdődött Van-e a kéznek gyógyító ereje? Az energia áramoltatás tanítói Miért a Japán gyógyítás? Ezt neked írom! Felelősek vagyunk a saját, és a családunk egészségéért! Hogyan

Részletesebben

Erényi Optika INGYENES KÖZÉRZETI MAGAZIN. díjmentes kipróbálással! Jöjjön el megéri = Erényi. egészségügyi szolgáltatásokat

Erényi Optika INGYENES KÖZÉRZETI MAGAZIN. díjmentes kipróbálással! Jöjjön el megéri = Erényi. egészségügyi szolgáltatásokat 2010/III. ÉVFOLYAM/5. SZÁM www.egeszsegbar.hu Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében" (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉRZETI MAGAZIN Mo s t v a n itt a z i d e j e a s z

Részletesebben

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XII. évfolyam 11. szám 2007. november Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Az Ön gyógyszertára A gyógyszertár ajándéka! 2007.

Részletesebben

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet ParaMed Holisztikus Akadémia Parapszichológia- és Természetgyógyászati Oktatási Központ Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet Konzulensek: Kern Antal Készítette: Magyar István Holisztika-szimbológia

Részletesebben