RADIESZTEZIA. A földsugárzások tudománya. Az inga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIESZTEZIA. A földsugárzások tudománya. Az inga"

Átírás

1 RADIESZTEZIA A földsugárzások tudománya Az inga

2 Az élet titkát kutatva az atomoknál és az elektronoknál kötöttem ki, melyekben egyáltalán nincs élet. Valahol útközben az élet kiszaladt az ujjaim közül, úgyhogy öregkoromra most újra átgondolom a lépéseimet. " (Szent- Györgyi AIbert) Kedves Hallgatónk! A radiesztézia gyakorlása során Ön kapcsolatba kerül eddig kihasználatlan képességeivel, úgynevezett hatodik érzékével. Elmélyül a kapcsolata tudatalattijával, olyan ismeretek birtokába jut önmagáról és a világról, amelyek hagyományos módon nem, vagy csak nehezen volnának megszerezhetőek. Az ősidőkben felfedezték, hogy az ember és a természet elválaszthatatlan egységet alkot. Mintegy kétszáz éve próbálja az ember uralma alá hajtani a természetet", az eredmény ismert. Korábban az ember igyekezett megfigyelni a természet jelenségeit és alkalmazkodott hozzájuk. Nem volt kérdéses, hogyha bizonyos betegség tüneteit észlelte magán meghatározott gyógynövényekhez nyúljon, illetve felkeressen gyógyító helyeket. Tartósabb letelepedés előtt pedig gondosan megvizsgálták, hogy a hely nem betegítő hatású-e. Ön ezzel az ősi tudással kerülhet kapcsolatba, ha megismerkedik a radiesztézia tudományával. A radiesztézia fogalma A radiesztézia szó első, latin nyelvű tagja (radio) sugárzást, az esthenai" görög szó pedig érzékelést jelent. A latin-görög összetett szó jelentése tehát sugárzásérzékelés". Közismert a fénysugárzás, a hősugárzás. Ön milyen további sugárzásokat ismer?

3 A radiesztézia nem fény-vagy hősugárzással foglalkozik. Milyen sugárzásokról is van szó? Rengetegféle sugárzás vesz körül bennünket, természetes -és mesterséges eredetűek (rádió- és televízióadások, mobiltelefonok hullámai) egyaránt. A radiesztézia a láthatatlan, az öt érzékszervvel (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) nem érzékelhető, nagyon finom sugárzásokkal foglalkozik. Ezek mérőműszere maga az ember, a műszer mutatója pedig a kézben tartott radiesztéziás eszköz (legtöbbször inga vagy úgynevezett lengyel pálca). Milyen haszna van a radiesztéziának? A teljesség igénye nélkül: * Ön nyomára bukkanhat rejtett, megbetegítő hatású helyeknek a környezetében, lakásában. Ezeken a helyeken kevesebbet tartózkodva az ott élők immunrendszere erősödik, a rejtélyes eredetű, kellemetlen tüneteik elmúlnak. * Az egészségre ártalmas zónák, pontok figyelembe vételével telepített gyümölcsösök bővebb és egészségesebb termést hoznak, az állatok tej s tojáshozama növekszik. Kell-e ennél egyértelműbb bizonyíték? Ön könnyen meg tudja állapítani, mely ételek használnak az egészségének és melyekre érzékeny. Területek, ahol a radiesztéziát eredménnyel lehet alkalmazni * baleset-megelőzés, helyes közlekedési útvonalak kijelölése, * mezőgazdaság, * egészségvédelem, természetgyógyászat, * geológia, * tudományos kutatás (parapszichológia, pszichotronika, orvostudomány), * az ember képességeinek feltérképezése. A tudomány és a közvélemény számos dolgot lehetetlennek tartott, amelyet bátor feltalálók mégis megvalósítottak. Ilyen például a repülőgép vagy a fémből készült hajó. Ismer Ön további olyan találmányokat, amelyek ma mindennapjaink részét képezik, de korábban elképzelhetetlennek tartották őket?

4 A radiesztézia tárgya lehet: Ember (egészségi állapota, lelki állapota, holléte). Allatok (mi a betegségük oka, csirkék nemének megállapítása). Növények (pl. gyógynövények kiválasztása, magvak csíraképességének megállapítása). Helyek (pl. alkalmas-e a hely ház, istálló építésére). Anyagok (ivóvíz felkutatása, ércek keresése, minőségének megvizsgálása). Varázsvesszős" vízkutató A radiesztézia fajtái Fizikai radiesztézia. Táplálékok egészséges voltával, víz, kőolaj és ércek keresésével, drágakövek valódiságának megállapításával stb. foglalkozik - tehát konkrét, kézzel fogható anyagokkal. Ide tartozik a természetgyógyászati állapotfelmérés is jelen lévő személy esetén. Szellemi radiesztézia (teleradiesztézia). Abban különbözik a fizikai radiesztéziától, hogy nem a terepen" vagy kézben tartott anyaggal foglalkozik, hanem távban". Ez azt jelenti, hogy a vizsgált dolog nincs jelen a közelben. Geológiai terepbejárás helyett a radiesztéta a terület térképét és a keresett érc egy darabkáját veszi elő. A vizsgált embert egy fénykép, pálcikaember rajz, vagy leírt neve stb. helyettesíti. A szellemi radiesztéziát nem szabad összetéveszteni a szellemidézéssel, ami a természetgyógyászatnak nem tárgya, nem feladata. Pszichés (lelki) radiesztézia. A vizsgálat tárgya az élőlények lelki élete, jelleme, tulajdonságai stb. A lelki radiesztézia alkalmazása igen nagy erkölcsi igényességet, érettséget és tiszteletet követel művelőitől! Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ki alkalmas radiesztétának? Gyakorlatilag mindenki rendelkezik az ehhez szükséges érzékenységgel. Természetesen van, akinek előbb sikerül sikerélményt elérnie, mint ahogy van, akinek jobb a zenei érzéke. Am a képesség mindenkinél fejleszthető. Óvatosság ajánlatos azonban, ha a személy nem tudjál koncentrálni, például beteg, legyengült szervezetű, alkohol vagy más, idegrendszerre ható szer hatása alatt áll, illetve idegrendszere labilis. Őnekik a radiesztéziával való kísérletezés nem ajánlott.

5 Mit gondol: a fizikai, a szellemi vagy a pszichés radiesztézia művelése nehezebb feladat? A radiesztézia működésének magyarázata A modern kutatások szerint az anyag voltaképpen egyfajta sűrű energia. Vagyis mindennek megvan a maga sajátos energiarezgése (ezt egy korai kutató, Reichenbach Od-nak nevezte el), amely kisugárzik, hasonlóan a rádióadóból kisugárzott rádiójelekhez. A kisugárzott jel a távolságtól függetlenül eljut az érzékelő személyhez (a radiesztétához), aki a rádióvevő-készülék szerepét tölti be. Elengedhetetlen, akárcsak a rádióadás esetében, hogy a radiesztéta a megfelelő adó" hullámhosszára hangolódjon. A radiesztézia megtanulása voltaképpen ennek a finomhangolódásnak a gyakorlása. A radiesztéta saját testének izomválaszát erősíti fel, hasonlóan a kineziológiához (lásd később, az utolsó előtti könyvben). Milyen a jó radiesztéta? Egészséges, felnőtt ember, akinek józan esze van, nem hagyja magát befolyásolni, bízik magában és örömmel kísérletezik. Radiesztéziai eszközök A történelem folyamán számos radiesztéziai eszköz alakult ki. A legősibb az Y alakú levágott faág. Elsősorban forrásokat, érceket és elásott kincset kerestek vele. A radiesztéta lassan sétált a terepen, miközben az Y alakú faág két rövidebb szárát fogta, vízszintesen maga előtt tartva az eszközt. Ha rábukkant a keresett dologra, a faág fel- vagy lecsapódott a kezében. A faág természetesen nem lehetett akármilyen: a babonák aprólékosan szabályozták beszerzésének minden részletét. Előírás volt, hogy a kiválasztott fűzfavesszőt pontban éjfélkor, teliholdkor vágja le egy ártatlan gyermek egyetlen vágással, miközben a Szentháromságot emlegeti. Ennek természetesen az égvilágon semmi jelentősége nincs a pálcás keresés hatékonysága szempontjából. Levágott faágat használó pálcás kereső Ma a legtöbb radiesztéta úgynevezett lengyel pálcát ( varázsvesszőt") használ. Ez egy L alakban meghajlított rézhuzal, amelyet rövidebb száránál fognak, úgy, hogy a hosszabb szára vízszintesen álljon előre. Laza, egyben stabil kéztartással haladva a terepen a radiesztéta meg tudja találni a földsugárzásos helyeket, föld alatt rejtőző dolgokat (ércek, víz, betemetődött hajdani pince, beaszfaltozott csa-

6 tornafedél stb.) Van, aki mindkét kezében tart egy-egy lengyel pálcát, és van, aki csak egyet használ, miközben a szabadon maradó kezét használja érzékelőként. A szenzibil: egy kanyargósra meghajlított körülbelül 1 milliméter átmérőjű rézhuzal. A radiesztéta a szenzibil két végét hüvelyk- és mutatóujja közé fogja, és függőlegesen tartja az eszközt. A szenzibil balra vagy jobbra kileng, így jelez a radiesztétának. A Köbler-inga: szintén a modernebb eszközök közé tartozik. Ez egy nyéllel ellátott hosszú, de erős rugó, amely fából készült gömbben végződik. A Köbler-ingát maga elé tartja a vizsgálódó ember, és a rugós gömb kilengése ad jelzést számára. A biotenzort a Körbler-féle, úgynevezett új homeopátiában használják elterjedten. Az eszköz másik neve bioindikátor. A biotenzor tartása Meghajlított rugó: a hosszú, erős rugó két végét markolja a radiesztéta, magát a rugót hurok alakban meghajlítva és maga elé tartva. A rugó működése pontosan megegyezik az Y alakú faágéval. A rugó kétféle tartása

7 Az inga: (pendulum) a legismertebb radiesztéziás eszközök egyike. Ősidők óta ismert, és ma is használatos. Számtalan inga fajta létezik, ezekkel részletesebben a 12. lecke foglalkozik majd. Mennyiféle eszköz! Vajon lehet-e segédeszköz nélkül is radiesztéziával foglalkozni? Az eszközök elmozdulását parányi, öntudatlan izommozgás okozza, amelyet nem tudatosan irányít a radiesztéta, vagyis a radiesztéziát végző ember. Ez mindegyik radiesztéziás eszközre vonatkozik. A tudatalatti reagál a kisugárzásra, az inga, a pálca, vagy egyéb eszköz csupán felerősíti az észlelt finom jelet, hogy az tudatosan is érzékelhető legyen. Emiatt nevezik a lengyel pálcát rezonátornak is. Van, aki az egyik, van, aki a másik eszközzel boldogul könnyebben. Lehet eszköz nélkül is vizsgálatokat végezni, mivel gyakorlással a kezek is nagyon érzékennyé tehetők. Sok ember az arcán, szélfúvásként észleli például a föld mélyén futó vízáramlásokat, sőt olyan is van, aki a földrengéseket megérzi. Nem ajánlatos azonban elhagyni az eszközöket, mert a túlérzékennyé válás nem lehet célja a természetgyógyásznak, és a tévedés lehetősége is nagyobb. A radiesztézia alkalmazásának három tényezője a radiesztéta személye, a vizsgálat tárgya (ember, állat, növény, anyag), a radiesztéziás segédeszköz (inga, pálca stb). A radiesztézia rövid története Ókor Tudta, hogy a bibliai Mózes is rendelkezett radiesztéta képességgel? A történet szerint pálcájával suhintva vizet fakasztott a sivatagban szomjazó népe számára. Lehet, hogy valóban isteni csoda segítette Mózest, de az is lehet, hogy fordítva történt: ott mozdult a kezében a pálca, ahol a rejtett forrás volt. A sivatagi népek ma is ismerik a vízkeresésnek ezt a módját. A pálca használata az ókori egyiptomiak előtt is ismeretes volt (a piramisok helyének kitüzésénél egészen biztosan alkalmazták a radiesztéziát). A régi Kínában sem volt ismeretlen fogalom: egy ősi agyagtáblán Yü császár látható, amint egy kettős vesszővel vizet kutat. Yü császár könyve" négyezer évvel ezelőtt íródott! Az ősi Európában sok régészeti lelet mutatja, hogy a régiek tudatosan keresték a megfelelő helyet szent építményeik számára. Olyan helyeket kerestek, amelyek földsugárzása megfelelő volt. Emiatt a fennmaradt kőkörök (megalitok) ilyen különleges energiájú helyeken találhatók. A régi rómaiak, etruszkok és szkíták igazmondó vesszővel" keresték meg a vízforrásokat.

8 Középkor A középkorban folytatódott a pálcás víz- és érckeresés hagyománya. Az Európába beáramló pogány népek, például a hunok is ismerték a radiesztéziát. Attila hun vezér például sámánjaival vizsgáltatta meg, hogy a kiszemelt hely alkalmas-e sátorverésre. Szent László, magyar király Mózeshez hasonló módon fakasztott vizet a sziklából. A pálcás emberek látványa a középkori német bányavidékeken megszokott volt. Az egyház viszonyulása a későbbiekben ellenmondásossá vált: könnyen boszorkányság vádja érhette azt, aki radiesztéziával foglalkozott. Egyesek úgy hitték, hogy a pálca vagy az inga használata nem más, mint cimborálás a sátánnal. Még ma is sokszor kíséri gyanakvás és bizalmatlanság a varázsvesszős" tevékenységét. Mit gondol Ön: jogos volt az egyház haragja a pálcás kutatók iránt? Újkor A boszorkányüldözés sötét korszakának elmúlta után ismét fellendült az érdeklődés a radiesztézia iránt. A XIX. és a XX. század fordulóján Gustav Pohl báró számtalan kísérletet végzett: megállapította, hogy a láthatatlan sugárzás" áthatol a falakon. A bátor kutató léghajóval nagy magasságba emelkedve is végzett méréseket, és bebizonyította, hogy a földsugárzások még itt is érzékelhetők, sávos elrendezésben. A radiesztézia felkeltette az arisztokraták érdeklődését. A magyar Tüköry grófnő pálcával fedezte fel a híres pöstyéni gyógyforrásokat, de híres pálcás kutató volt Schulek János műépítész is. Eközben a falvak népénél sem merült feledésbe a varázsvessző tudománya": minden vidéken volt tudálékos" kútfúró mester vagy gyógyító asszony.! Tudta, hogy Albert Einstein is kísérletezett a varázsvesszővel"? Sőt, nem- \ csak őt, hanem a Nobel-díjas Max Planckot, a költő Goethét és a fizikus Nicola Teslát is foglalkoztatta a rejtélyes energia. Hallott róla, hogy olykor a régi idők nyomozói is igénybe vették a radiesztéziát? Jacques Aymand 1692-ben pálcát használva a lyoni (Franciaország) kettős gyilkosság tettesét kutatta fel. Aymand végig követte a gyilkos útját, aki egy másik bűntény miatt fogdában ült, és beismerte tettét a varázsvesszős" nyomozónak. Emiatt nevezték a pálcát francia földön igazmondó vesszőnek" is. Aymand nagyon híressé vált, és rengetegen fordultak hozzá

9 segítségért. Sajnos Aymand tehetsége később kimerült -jó példa ez a túlerőltetésre, ami árt a radiesztéta érzékenységének. Tudta, hogy a II. Világháború idején az amerikai hadsereg katonái fémkereső detektor híján pálca segítségével kutatták fel az elrejtett taposóaknákat? Tudta, hogy a csehszlovák hadseregben is szolgált varázsvesszös" alakulat? Tudta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az egyik legjobban fizetett szakma a pálcás kőolajkeresés? A földsugárzások Egyre közismertebb, hogy sok betegség, rossz közérzet hátterében állnak az úgynevezett földsugárzások. Ezek elektromágneses természetű, általában erővonalak formájában megtalálható rezgéssávok, amelyek behálózzák a Földet. Ősidők óta ismertek, amint az a történelmi áttekintésből is kiderült. Ezek a sugárzások a Föld középpontja felől tartanak a világegyetem felé, ezért még a Föld felszíne fölött is érzékelhetők, ahogyan azt Pohl báró léghajós kísérlete bizonyítja. Az emberre, állatra és növényekre ártalmas földsugárzásokat geopatikus sugárzásoknak is nevezik. Geopatikus sugárzástól megcsavarodott fa Gyerekkoromban a falu szélén volt egy mező, amibe mindig belevágott a villám egy ponton. Furcsállottuk, mert nem volt ott magas fa, vagy más efféle. Valószínűleg, a földsugárzásokkal függ össze a dolog. A földsugárzásos helyeken erőteljes elektromos töltéscsere zajlik a földfelszín és a levegő között, Így itt a levegő elektromos vezetőképessége jobb, mint máshol és ez vonzza" oda a villámokat. A földsugárzásoknak számos fajtája ismert, ezek közül egyesek meglehetősen ritkák, mások pedig nem károsítják az élő szervezetet. A természetgyógyásznak ismernie kell a gyakoribb, illetve a geopatikus" (ártalmas) fajtákat!

10 Ezek, amelyekkel a napi gyakorlata során rendszeresen találkozik a természetgyógyász, illetve a radiesztéta szakember: * a Hartmann-hálórendszer, * a Föld alatti vízerek, * az érctelepek, * a kőzetrepedések (vetődések), * a barlangüregek, * a Sárkányvonalak". Tudta, hogy a Hartmann-hálórendszert is magyar kutató fedezte fel a tudomány számára? Dr. Hernádi Mihály minisztériumi közegészségügyi felügyelő az 1950-es években húszéves kutatómunkáját a Magyar Tudományos Akadémiának is benyújtotta, ám válaszra sem méltatták. Sőt, a hatóságok babonás, varázsvesszős" tevékenysége miatt 48 évesen kényszernyugdíjazták is. Így ezt a földsugárzásos hálórendszert nem róla, hanem a német Hartmannról nevezték el. A Hartmann-hálórendszer A hálórendszert úgy kell elképzelni, ahogyan a földgömbünkön ábrázolják a hosszúsági és szélességi köröket. Ezek a sávok is Észak-Dél és Kelet-Nyugat irányúak. A sávok szélessége körülbelül centiméter, és 2,5-3 méteres térközzel követik egymást. A sávok kereszteződései adják a gép írólap nagyságú Hartmann-csomópontot, amelyre a természetgyógyásznak figyelmet kell fordítania, ugyanis ezek a csomópontok a veszélyesek". Ez az eredetileg szabályos hálórendszer meglehetősen könnyen deformálódik, kőzetrétegektől, föld alatti vízfolyásoktól és az emberi létesítményektől függően eltorzul. Ezen kívül a Hold állásainak hatására is elmozdul egy rövid időre (újholdkor és teliholdkor ezért nem érdemes méréseket végezni, nem lesz reális az eredmény). A kisugárzás erőssége az időjárástól függően is változik. A Hartmann-sugárzás minden emeleten érezhető

11 Úgy tartják, a kutya ösztönösen elkerüli a Hartmann-csomópontokat, a macska viszont kifejezetten belefekszik. Ezért ahol a macska jól érzi magát, az az embernek nem jó hely. A valóságban ez nem ilyen egyszerű: lehet, hogy igaz volna akkor, ha a szobában nem lennének bútorok. A helyzet az, hogy a kényelemszerető macskát egy puha párna, és a kedvenc gazdája közelsége bizony eltéríti az esetleges földsugárzásoktól! Ezért ennek a hiedelemnek nem kell komoly hitelt adni. Föld alatti vízerek A Föld kérgét különböző mélységben, különböző szélességű vízerek fúrják keresztül. Nem búvópatakok" ezek, inkább repedések mentén szivárgó vizek. Kanyarulataiknak megfelelően a felszínen megjelenik a vízerek kisugárzása". Pohl Gusztáv báró léghajón végzett kísérletei során még 1200 méter magasságban is mérte ezeket a sugárzásokat. A vízerek sugárzásának erősségét is sok dolog befolyásolja: a vízfolyás szélessége, sebessége és a benne oldott ásványianyag-tartalom. Ezek a vízerek akár 100 méter mélyen is lehetnek, de lehetnek közvetlenül a felszín alatt is. Ez utóbbiakat keresi a radiesztéta akkor, ha kút helyét kell kijelölnie. Előfordul, hogy a vízerek keresztezik egymást, mégpedig szintkülönbséggel (az egyik például húsz méter mélyen, míg a másik hatvan méter mélységben áramlik), a felszínen ilyenkor vízér-csomópontot találunk. Ezek a csomópontok igen erőteljes élettani hatást fejtenek ki! Az ágy, az íróasztal helyének kijelölésekor ezt okvetlenül figyelembe kell venni. Az ember egészsége megsínyli a vízerek jelenlétét, kiváltképp a csomópontokét. A vízerek sugárzására némelyik növényfaj nagyon érzékenyen reagál (kidől, furcsán nő), például a gyümölcsfák, ezért sokszor valósággal kirajzolódik egy vízérsáv a gyümölcsösben. Vízérsugárzástól kitérő fák

12 Ismerősöm több radiesztétát is kihívott a lakását felmérni, és bizony egyszer volt vízér, második alkalommal nem találták! Hogyan lehetséges ez? Vagy nem volt igazán hozzáértő, illetve gyakorlott valamelyikük, mert ilyen is előfordul, vagy pedig arról van szó, hogy a föld alatti vízfolyások éppen olyanok, mint a föld felettiek: olykor elapadnak, máskor kiáradnak. Emiatt egy esős tavaszon sokkal több vízeret találni, mint mondjuk ugyanott egy száraz augusztusban. Érctelepek Az érctelepek, éppúgy, mint a vízerek, a környező kőzetrétegekhez képest más elektromos vezetőképességgel rendelkeznek. Ezért az érctelep határa jól érzékelhető a föld felszínén mérve. A bányászok évezredek óta keresik pálcával a különféle érceket. Persze, ami a bányásznak örömteli lelet, az kevésbé szerencsés a lakásban. Az érctelepekhez hasonlóan viselkedik a pincében, a lakás alatti garázsban található jókora fémdarab (gépek, autó). Ezért könnyen meg lehet állapítani, hogy bent van-e az autó a garázsban, vagy nincs! A vetődések A vetődések (törésvonalak) valójában kőzetrepedések, amelyek szintén befolyásolják a felszín elektromágneses viszonyait. A kőzetrepedések mentén kőzettömbök feszülnek egymásnak, és ha ez a feszültség túl nagy lesz, bekövetkezik a földrengés. Ezért van, hogy az érzékeny emberek, illetve az állatok előre megérzik a közelgő földrengést. Voltaképpen a vetődés (törésvonal) mentén felerősödő földsugárzást érzik meg. Törésvonal (vetődés) sugárzása a felszínen

13 A sugárzás áthatol az emeleteken Bányabevágásban feltáruló kis vetődés A barlangüregek A barlangüregekben levegő van, aminek más az elektromos vezetőképessége, mint a kőzeteknek. Emiatt érzékelhető a felszínen, ha a mélyben üreg van. Ez elsősorban a barlangászokat érdekli, illetve a földgázkutatókat. Az emberi településeken a barlangüreg" általában befalazott, elfeledett pincét, felszín alatti tárnát (bányát, amilyenek Magyarországon is szép számmal vannak, még települések alatt is), illetve ellenség veszélye miatt ásott menekülőjáratokat jelent. Nagymaroson például a tatár, török elől rejtőző lakosság vájt mély pinceaknákat, amelyek miatt ma is be-beszakadozik az úttest egy nehezebb jármű alatt. Hasonló a helyzet Egerben, ahol a járatrendszer a mai város határain túlra is kinyúlik (ezeket a járatokat említi Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében). Efféle üregek fölé nem biztonságos épületet emelni, mert beszakadhatnak! A sárkányvonalak" Ezt a földsugárzás típust említi Yü kínai császár négyezer éves könyvében. Szintén vonalas, sávos jellegű, mint a Hartmann-hálórendszer, de térköze sokkal ritkább, és nem befolyásolják meteorológiai jelenségek. Ma is ott találhatóak, ahol évezredekkel ezelőtt. A sárkány-vonalakat" Európában Szent György-vonalaknak, illetve Ley-vonalaknak nevezik. (A ley régi angol szó, és ösvényt jelent.) Attila hun vezér sámánjaira bízta, hogy jelöljék ki, hol legyen a sátor helye. A sámánok és más, hasonló gyógyítók, akik a természettel közeli kapcsolatban álltak, érzékenyen figyelték a Föld láthatatlan energiavonalait is. Kínában egyenesen császári rendelettel tiltották, hogy az emberek közönséges épületeket emeljenek a Sárkány ösvényén", vagyis a Föld energiacsatornáján. Ezt a régi

14 Japánban is külön hivatal ellenőrizte. A mesés magyarázat szerint a Földanya meridiánjain" közlekedik a jóságos, bölcs sárkány, és nem célszerű elállni az útját", mert megharagszik. Valójában nem sárkány, hanem energia mozog ezeken az ösvényeken". Csak meghatározott épületeket, pagodákat, templomokat volt szabad ide építeni, és azokat is a meghatározott pontokon. Magyarországon is sokféle hagyomány kapcsolódik a mágikus helyekhez. Ezek sokszor a kereszténység előtti korok emlékei. Ma is találunk a térképen szentkút", pogánykő", tündérszikla" nevű helyeket. A Mária-kegyhelyek és zarándokhelyek sokszor ilyen ősi gyógyító erejű, szent helyeken alakultak ki. Számos régi templomunk építésénél még élt az ősi tudás: a kínaiakhoz hasonlóan itt is energiavonalakon, gyógyító pontokon jelölték ki a templom helyét, mégpedig úgy, hogy az oltár jusson a kiemelt pontra. Ilyen helyen épült például a tihanyi apátsági templom. Ez később feledésbe merült és a városiasodással sokszor oda építették a templomot, ahol, jól mutat". A reneszánsz kortól pedig már a tájolással sem törődtek. A különbség belépve egy ilyen templomba azonnal érezhető. A Szent György-vonalak jelenléte egy lakásban ritkaság, és nem éppen szerencse. Mivel ezt a földsugárzás típust nem lehet közömbösíteni, célszerűbb a fekvőhelyet odébb tenni. Maga a Szent György-vonal csak egy méter széles, és sok kisebb párhuzamos interferencia vonal kíséri. Gyógyító helyek Magyarországon A sárkányösvényeket Magyarországon Szent György-vonalnak nevezik - ami Kínában sárkány, az itt sárkányölő... Sok Szent Györgyről elnevezett templom, település közelében gyakoriak az ilyen szent helyek. Ilyen gyógyító hely a szentbékállai kőtenger, a tápiószentmártoni Attila-domb, a Hegyestű a Balaton-felvidéken, Dobogókő és számos pont a Pilisben. Valamennyi hely a sárkány ösvényén" található. A Mária-kegyhelyek és zarándokhelyek (pl. a Hideglelőskereszt a Pilisben) csodálatos gyógyító hatásába a hit mellett közrejátszik a hely energia-harmonizáló ereje is. Szent György legyőzi a sárkányt

15 Mesterséges eredetű sugárzások A természetes eredetű földsugárzások mellett ma már számítani kell sokfajta, emberi tevékenység által keltett földsugárzás-féleséggel is. Ezek is egészségkárosító hatásúak, hogy mennyire, az éppen az utóbbi időkben kezd napvilágot látni. A főbb ártalmas tényezők az alábbiak: elektroszmog, padlófűtés, szennyvízelvezető csatornák, élszögsugárzás. Az eletroszmog A Földnek megvan a maga elektromágneses mezője, amelyhez testünk az elmúlt évmilliók alatt hozzászokott. Az emberi tevékenységek viszont mesterséges frekvenciákat keltenek, amelyek már az egész Földön érzékelhetőek. Az elektroszmog elektromos- és mágneses összetevőin keresztül hat. Akkor is létrejön, ha az elektromos készülékek nincsenek bekapcsolva, de áram alatt vannak (elektromos mező). A mágneses mező a készülék bekapcsolásakor keletkezik, amikor az áram folyása megindul. Az elektromágneses sugárzás két csoportba osztható: Magas frekvenciájú elektroszmog: mobiltelefonok, mobilantennák, tévé- és rádióadók, számítógépek, monitorok, mikrohullámok, katonai radarok. Alacsony frekvenciájú elektroszmog: elektromos gépek, le nem árnyékolt kábelek, tetőantennák, nagyfeszültségű vezetékek, trafóházak. Mobiltelefon és a mikrohullámú átjátszó állomások hatása A testünkön belüli folyamatok nemcsak kémiai reakciók, hanem elektromágnesesek is. Ezért tévedés azt hinni, hogy egy olyan mobiltelefon, amelytől ugrálni kezd a tévéműsor, zizegni a rádió, és megbolondulnak a repülőgépek radarjai, nem hat a finom emberi szervezetre. Ugyan nincs közvetlen, egyértelmű bizonyíték a rák és a mobiltelefon-használat összefüggésére, mégis vannak vizsgálatok, amelyek bizonyítják, hogy bizonyos panaszokért (álmatlanság, vérképben mutatkozó eltérések, fejfájás, agresszivitás) a mobiltelefonok és az átjátszóadók felelősek. Mit tehetünk egészségünk védelméért? Ne telefonáljunk hosszasan mobilon, használjuk inkább a vonalas készülékeket. Ne tartsuk testünk közvetlen közelében (pl. övbe csippentve, vagy főleg a nyakba akasztva a szívünkön!) a bekapcsolt mobiltelefont.

16 Ne tartsuk folyamatosan bekapcsolva éjszaka a hálószobánkban (még csendes üzemmódban sem). Ne hagyjuk, hogy házunk tetejére, illetve a közelbe átjátszóállomást telepítsenek. A mikrohullámú sütők A mikrohullámú sütők működési elve az, hogy az étel vízmolekuláit olyan erős rezgésbe hozzák, hogy felmelegítik az ételt. Bár készítésükkor leszigetelik a készüléket, a mikrohullámok kiszökése lehetséges. Ráadásul az eredetileg katonai célokra kifejlesztett mikrohullám tönkreteszi az étel biológiai értékeit. A megoldás egyedül az lehet, hogy bár kényelmes, minél kevésbé használjuk a mikrohullámú sütőt. Végezzen el egy kísérletet! Vegyen két egyforma, szép almát. Az egyiket pár másodpercre tegye a mikrohullámú sütőbe, majd mindkettőt tegye egy tálra, és pár napra tegye félre. Majd nézze meg: mi történt az almákkal? A mikrohullámmal kezelt" alma pár nap alatt tönkremegy, mert a sugárzás megölte a sejtjeit. Monitorok (televízió, számítógép) A legjobb megoldás az, ha nem ülünk órák hosszat a monitor előtt (irodában legalább óránként felállunk és sétálunk egy kicsit, felfrissülünk), illetve a televíziót sem közvetlen közelről nézzük. A készülékeket, ha nem használjuk őket, érdemes áramtalanítani. Ez a készülékek élettartamának is jót tesz. Nagyfeszültségű vezetékek A villamos- és trolivezetékek, villamosított vasútvonalak, transzformátorházak mind-mind veszélyes elektroszmog források. Költözéskor például részesítsük előnyben azokat az ingatlanokat, ahol ilyen hatás nincs, például a magasfeszültségű távvezetéktől legalább 200 méterre legyen az otthonunk. Az elektroszmog megzavarja a sejtek közötti információáramlást, és ez már bizonyítottan testi elváltozásokhoz vezet. Ha pedig már olyan helyen lakunk, ahol ez a hatás jelen van, érdemes az egészséges életmódra fokozottan odafigyelni.

17 Padlófűtés A padlófűtést már a rómaiak is alkalmazták a fürdőkben, igaz, ők forró gőzt áramoltattak, nem pedig vizet. A padlót behálózó fűtéscsövek, amikor áramlik bennük a meleg víz, gyakorlatilag a vízereknek felelnek meg. Emiatt sok padlófűtés tulajdonos panaszkodik, hogy nem érzi jól magát kényelmes lakásában. Lehetőleg a hálószobában ne építsünk ki padlófűtést, hogy testünk éjszaka regenerálódhasson! Ugyanez fokozottan igaz a gyerekszobára. A padlófűtés nemcsak energetikailag nem tanácsolható, de a talpunk érzékeny receptorait is becsapja", így sokkal könnyebben meghűlnek azok, akik sokat tartózkodnak padlófűtéses helyen. Az élszögsugárzás A kínai lakberendezés tudományában, a feng shuiban évezredek óta előírás, hogy kerülni kell az emberre szegeződő éles, csúcsos épületelemek, bútorok használatát. Emiatt pöndörödik felfelé a kínai pagodák eresze is. Egészségesebbek a legömbölyített formák. Az élekből, csúcsokból ugyanis kis nyilacskák" válnak le, és szegeződnek az emberre. A régi korok építészetében és lakberendezésében ezt magától értetődően alkalmazták minden kultúrában, csak a huszadik század hozott ilyen szúrós formákat. Szúrós" épületmegoldás, az élszögsugárzás forrása

18 A földsugárzások hatása az élővilágra Növények Gyümölcsöskertekben gyakran láthatunk sávokban elhelyezkedő, gyengébben fejlődő, beteg vagy furcsán növő fákat. Lakásban tartott szobanövényeknél is megfigyelhető, hogy bizonyos sarkokban a leggondosabb ápolás esetén is senyvednek, kiszáradnak, lehullatják a leveleiket. Amikor áttesszük őket egy másik helyre, nagyon gyorsan magukhoz térnek és fejlődésnek indulnak. Különösen érzékenyek az alábbi növényfajták: almafa, körtefa, barackfa, ribizli, orgonabokor. A lakásban tartott növények közül: kaktuszok, begónia, fikusz, szanzavéra, muskátli, filodendron. A természetben a tuják, fenyők, akácfák jelzik a földsugárzások jelenlétét. Rákos daganatok a fa törzsén Földsugárzás miatt rendellenesen nőtt ág A földsugárzásos helyen növő fák mintha menekülnének valamilyen láthatatlan hatás elől: törzsük ferde, olykor valósággal elfekszenek a talajon. A sugárzásos helyen lévő ágak sokszor torz módon, lefelé nőnek, a törzs megcsavarodik, berepedezik és mézgásodik. A termés kicsi és hamar lepotyog, hiába volt sok virág a fán. Előfordul, hogy csak a fa fele ér bele a földsugárzásos részbe, ilyenkor jellegzetesen féloldalasan fog növekedni. A földsugárzásba érő ágai rendre leszaradnak. Jellegzetes torzulások földsugárzások hatására

19 Gyümölcsös telepítésénél ezért eleve érdemes figyelembe venni a földsugárzásokat. Intő jel a rákos fa jelenléte, ha lakást keresünk. Ahol a fák daganatos betegséget kapnak, ott az ember számára sem megfelelő a hely. A daganatos fák általában vízérkereszteződést szoktak jelezni. Hétvégi kiskertemben volt egy kis mandulafa, ami sehogysem akart megnőni, a törzse megcsavarodott, a mandulát még zölden elhullatta. A többi fa eközben szépen növekedett és bő termést hozott. Megmértem a helyet pálcával: pontosan egy Hartmann-csomópontban állt szegény mandulafa. Ki kellett vágni, mert már túl nagy volt ahhoz, hogy átültessem. Állatok Egyes állatfajták nem érzékenyek a földsugárzásokra, ilyenek az odúlakók (mókus, harkály stb.) A hangyák kifejezetten keresik a Hartmann-csomópontokat, ezért az ősi Kínában szokás volt, hogy olyan helyre, ahol hangyaboly telepedett meg, sosem építettek házat. A régi római polgárok hangyabolyokat telepítettek az építési területre, és ha két hét múlva is ott voltak a hangyák, akkor nem oda építkeztek. A méhek szintén szeretnek fészket építeni földsugárzásos helyekre, itt nagyobb lesz a mézhozam is. Az emlősállatok viszont többnyire elkerülik a földsugárzásos helyeket. Ez főleg a háziállatok eseteben nyilvánvaló, hiszen ha az istálló rossz helyen van, akkor is kénytelen az állat hosszú időn át benne tartózkodni, és ezt megsínyli az egészsége. A lovak, tehenek hamar elveszítik szőrük fényét, lusták és csökönyösek lesznek, rosszul esznek. A versenylovak teljesítménye nagyon hamar visszaesik. A juhok az istálló egyik sarkában tömörülnek, a disznók a legjobb táplálékon sem híznak. A tyúkok nem hajlandók tojni, kotlani földsugárzásos helyeken. De még a kalitkában tartott énekesmadarak sem viselik el a földsugárzásokat (kanári, papagáj). Régen a falunkban úgy tartották, hogy a frissen felépített házba egy kutyát kell beengedni, és ahol a kutya leheveredik, oda kell tenni az ágyat. Végeztek egy kis érietet fehér egerekkel. Az állatok ketrecét úgy helyezték el, hogy afele belelógjon a földsugárzás sávjába, a fele pedig semleges területen legyen. Az egerek mindig a semleges területen tolongtak. Amikor a ketrecet teljes egészében a földsugárzás sávjába tették, az egerek egy részénél pár hónap múlva rákos betegségek fejlődtek ki, nagy volt a vetélések száma és a tüdőgyulladásoké is.

20 Az emberekre kifejtett hatás Ha az ágyunkat földsugárzásos helyre tesszük, amikor ide lepihenünk, több órán keresztül ki vagyunk téve egy állandó rezgésnek, ami az aurán (lásd a 8. leckét) keresztül támadja meg a szervezetünket. Az a szerv, amelyen a sugárzás áthalad, nem pihen, nem regenerálódik, így pár hónap alatt kifejlődhet egy betegség. Aki ért a radiesztéziához, hamar megállapíthatja, hogy jó helyen van-e az ágya. Vannak más figyelmeztető jelzések is, amelyek jelzik, hogy esetleg földsugárzásos helyen pihenünk: Kellemes, szép az otthonunk, mégsem érezzük jól magunkat benne, menekülnénk onnan. Sehogy sem tudunk elaludni, alvásunk hánykolódó, nyugtalan, sokszor felriadunk, és kimerülten ébredünk. Sokat alszunk, mégsem vagyunk kipihentek, napközben csak kávéval tudunk ébren maradni és dolgozni. Indokolatlan" kimerültség, ingerültség, rosszkedv vesz erőt rajtunk napközben. Hugo Hubacek, osztrák professzor 1990 elején kísérletekkel igazolta, hogy a földsugárzások ártalmasan befolyásolják az egészséget vizsgálatot végzett, a kísérleti alanyokat negyedórára semleges területre állította, majd negyedórára földsugárzásos helyre, azután ismét semleges helyre. Adatai meggyőzőek. A földsugárzásban való tartózkodás hatására, már negyedóra elteltével: a bőr elektromos ellenállása nagy mértékben lecsökkent, a szívverés ritmusa gyorsulni, a vérnyomás ingadozni kezdett, a szerotonin nevű hormon szintje a vérben drámai módon lecsökkent (ez az anyag felelős a depresszió és az alvászavar, vagy a jó közérzet és pihentető alvás kialakulásáért), az izmok feszessége fokozódott, megváltoztak az agyhullámok. A tanárok tudják, hogy bizonyos padokban a tanulók mindig fegyelmezetlenek, rossz tanulók lesznek, nem tudnak koncentrálni és zavarják az órát. Ha a rossz tanulót" elültetik onnan, máris megjavul az iskolai teljesítménye. A szamárpad" ilyenkor valószínűleg földsugárzásos helyen található, ez zavarja a diákot (a gyerekek sokkal érzékenyebbek a földsugárzásra, minta felnőttek). A figyelemzavar közlekedési balesetet okozhat! Ha mindig ugyanott történik érthetetlen" baleset, útról való lesodródás, fának rohanás stb., akkor érdemes földsugárzásra is gyanakodni a területen. Máshol bizonyos lépcsőfokok azok, ahol mindig megbotlik valaki. Ez is jelzés lehet.

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól. A távolságszenzorral kapcsolatos kísérlet, megfigyelés és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg az ultrahangos távolságérzékelő használatát. Szerezzenek jártasságot a kezelőszoftver használatában,

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

Radiesztézia Nyáry Géza

Radiesztézia Nyáry Géza Radiesztézia zia Nyáry Géza Mi a radiesztézia? zia? Szó szerint sugárz rzás érzékelést jelent. A radiesztézia zia nem új tudomány.. Legrégebbi gebbi írásos nyoma ie.. 2200-bıl l származik. A vízkutatv

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Lotus Therme. Masszázs árak. www.lotustherme.net

Lotus Therme. Masszázs árak. www.lotustherme.net Lotus Therme Masszázs árak 1 www.lotustherme.net HU 2 Klasszikus masszázsok Talpmasszázs 30 perc HUF 8.500, A talpreflex masszázs alapja, hogy a szervezetnek több, mint hetvenezer idegvégződése van egy

Részletesebben

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő Dr. Molnár Csaba szakorvos, természetgyógyász szakértő (Tigrisszív Bt, Thai Masszázs Iskola, Debrecen www.thaimasszazsiskola.hu; facebook: Gyógyító Ember Egészség Klub): A,,keleti'' és,,nyugati'' masszázsmódszerek

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / /

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / / Fusion Vital tevékenységi napló Életmódfelmérés név / azonosító szám Firstbeat Bodyguard gyári szám program kezdő dátuma: / / tevékenységi napló - HÁttéR információk Az Ön telefonszáma: Az Ön email címe:

Részletesebben

Kísérleti doboz Vasporos doboz Mágnesrúd. Játékmezők Fémlemezek. Gemkapcsok. Kivágható ívek Arcok Tengelyklipsz és rúd

Kísérleti doboz Vasporos doboz Mágnesrúd. Játékmezők Fémlemezek. Gemkapcsok. Kivágható ívek Arcok Tengelyklipsz és rúd kísérletek, teljesen segítség nélkül mégsem végezhetők el. Segítsenek a kis kutatóknak, mivel gyakran a kíváncsiságuk és felfogó képességük megvan, sőt, jobban kifejlődött, mint a kézügyességük. Gondoskodjanak

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

Az egészség derűje portál O-Ring Teszt - egyszerű állapotfelmérés, akár otthon is. 2.rész

Az egészség derűje portál O-Ring Teszt - egyszerű állapotfelmérés, akár otthon is. 2.rész {mosimage}fontos tudnivalók a teszttel kapcsolatban. Mi minden befolyásolhatja a teszt elvégzéset, annak sikerét? Mi lehet vizsgálat tárgya az életünkből? Pl. allergia, fogyókúra, étrend, fizikai állapot,

Részletesebben

AVEO ÜZEMELTETŐI KÉZIKÖNYV

AVEO ÜZEMELTETŐI KÉZIKÖNYV AVEO ÜZEMELTETŐI KÉZIKÖNYV ELŐSZÓ Ez a kézikönyv megismerteti Önt új személygépkocsijának kezelésével és karbantartásával, és fontos biztonsági tudnivalókkal is szolgál. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

MG 148. H Shiatsu masszázsöv Használati útmutató

MG 148. H Shiatsu masszázsöv Használati útmutató MG 148 H H Shiatsu masszázsöv Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll PIROS Toll 1 A FITA PIROS TOLL JELVÉNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 6m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat =

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11.

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára) A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, amelyek az életminőség,

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

A patikában nem kapható: Egészség másképp

A patikában nem kapható: Egészség másképp A patikában nem kapható: Egészség másképp Egészség másképp? Azoknak, akik elviselhetetlen fájdalmaktól szenvednek, vagy olyan problémájuk van, amit az egészségügy feltehetően nem tud az elvárásunknak megfelelően,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17.

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. III. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2015. április 16 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

Részletesebben

ELSŐSEGÉLY. Automata Külső Defibrillátor AED. Hivatás az életért!

ELSŐSEGÉLY. Automata Külső Defibrillátor AED. Hivatás az életért! ELSŐSEGÉLY Automata Külső Defibrillátor AED Milyen szabályok szerint tanuljuk az AED használatát? Az AED használatát,akárcsak a BLS-t, a European Resuscitation Council (ERC) 2010-es és a Magyar Reanimációs

Részletesebben

Wellness és természetgyógyászat

Wellness és természetgyógyászat Wellness és természetgyógyászat Ha hatékonyan szeretnénk óvni saját és családunk egészségét a wellness segítségével, fontos tudnunk, hol kaphat helyet a természetgyógyászat a gyógyításban, kik gyógyíthatnak,

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben 1 / 7 Az ember és a környezet egyensúlyának megteremtésére törekszik a Feng

Részletesebben

A legpusztítóbb természeti katasztrófa?

A legpusztítóbb természeti katasztrófa? A legpusztítóbb természeti katasztrófa? Az emberiség történetének talán legpusztítóbb katasztrófája volt az indonéziai földrengés, amely az általa kiváltott szökőárral 150 ezer ember halálát okozta. A

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor A kézi hőkamerával végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg a kézi hőkamera használatát, hasonlítsák össze a fényképezőgép képalkotásával. Legyenek képesek a kijelzőn látható

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 1 jade köves kézi masszázs GYVM3 Használati útmutató Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! hasznalati.qxp 2008.06.25. 13:34 Page 2 A JADE KÕ A jade

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám>

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U

INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U INGATLAN FOTÓZÁS S Z A L L A S. H U Fontos teendők Szállásadó elérhetősége, pontos cím ellenőrzése Felszerelés áttekintése: állvány nagylátószögű objektív gép töltöttsége elég hely a memória kártyán egyéb

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

vérnyomásmérés Premium-minőség az Ön egészségéért. www.boso.co.hu

vérnyomásmérés Premium-minőség az Ön egészségéért. www.boso.co.hu vérnyomásmérés Premium-minőség az Ön egészségéért. www.boso.co.hu Erre kell figyelni vérnyomásmérésnél. Vérnyomásméréshez üljön kényelmesen. Támassza meg a hátát és a karját. Lábait ne keresztezze. Tegye

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít!

Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem. Megnyugtat és kényelmet biztosít! Aktív Oxigén és Negatív Ion Egészségügyi betét Kétszeres gondoskodás, kétszeres kényelem Megnyugtat és kényelmet biztosít! Sebezhetőség a nehéz napokon A WHO adatai szerint a nőgyógyászati problémák 63%-át

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952. : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952. : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők 1 : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők A vendégek az előnyös frizurára vonatkozó tanácsadást tartják a fodrász legfontosabb tevékenységének. A frizurának a koponya rendellenes formáját

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

9 tipp fejfájás ellen

9 tipp fejfájás ellen 9 tipp fejfájás ellen Lüktet a halántékod, és úgy érzed, pillanatokon belül szétrobban a fejed. Azonnal kell val Ki gondolná, hogy az emberek 80%-a szenved időről időre fejfájástól, ráadásul a nők jóval

Részletesebben

Egér - Kézi mutatóeszköz

Egér - Kézi mutatóeszköz Egér - Kézi mutatóeszköz Egerek a tenyér alatt A grafikus kezelőfelülettel rendelkező operációs rendszerek kezelése, de főleg a grafikus, képmanipuláló vagy a tervező szoftverek használata ma már szinte

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN. Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség

FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN. Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség FIZIKA A BIOLÓGIÁBAN HIDROSZTATIKA - HŐTAN Hidrosztatika Fogalmak: hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás (átlagsűrűség), felületi feszültség Lebegés: Süllyedés: Úszás: A bemerülési mélység a folyadék

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói AZ ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

FOGOM A KEZED Összefogás a Parkinson betegekért. 2009 tavasz

FOGOM A KEZED Összefogás a Parkinson betegekért. 2009 tavasz FOGOM A KEZED 2009 tavasz FOGOM A KEZED KÖSZÖNTÔ A Parkinson-kór a negyedik leggyakoribb szervi idegrendszeri betegség. Európában közel 800 ezer beteg él, évente mintegy 75 ezer új beteget diagnosztizálnak.

Részletesebben

Ne használja a terméket az alábbi területeken. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a

Ne használja a terméket az alábbi területeken. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a kárt okozhat. Tilos Tilos "Tilos a termék szétszedése""tilos a terméket nedves területen használni" "Nedves kézzel használni tilos" Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

13.1.1. Az elsősegélynyújtás és a mentőellátás története

13.1.1. Az elsősegélynyújtás és a mentőellátás története 13.1.1. Az elsősegélynyújtás és a mentőellátás története 13.1.1.01. Mikor alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME)? a.) 1887 b.) 1890 c.) 1913 d.) 1937 13.1.1.02. Melyik állítás NEM igaz

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 2011

INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 2011 NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ ZRT. KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY 2011 AZ ISKOLA NEVE:... AZ ISKOLA

Részletesebben

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Mi az a bázisállomás? Bázisállomásnak hívják azokat az antennákat vagy adótornyokat, amelyek továbbítják a működéshez elengedhetetlen

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

Soronics Krisztina Kémiai biztonság és munkahigiéne egészségügyi szakértő soronicsk@gmail.com 06/30-6844-543

Soronics Krisztina Kémiai biztonság és munkahigiéne egészségügyi szakértő soronicsk@gmail.com 06/30-6844-543 Soronics Krisztina Kémiai biztonság és munkahigiéne egészségügyi szakértő soronicsk@gmail.com 06/30-6844-543 a globalizáció, az információs technológiák térhódítása, a létszámcsökkenés, az időkényszer,

Részletesebben

Meleg, természetes módon

Meleg, természetes módon Meleg, természetes módon INFRAVÖRÖS FŰTÉS a láthatatlan fény www.solarcellhungary.com A láthatatlan fény Az infravörös hullám láthatatlan, mely fénysebességgel éri el a Naptól Földünket. Ellentétben az

Részletesebben

3. Mesterséges izom:

3. Mesterséges izom: 3. Mesterséges izom: Erősíts polimer horgászzsinórt egy elektromos fúróra, majd kezdd el feltekerni a megfeszített zsinórt. Egy idő után a zsinóron rugó-szerű elrendezésben feszes spirálok képződnek. Hő

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

VII.10. TORNYOSULÓ PROBLÉMÁK. A feladatsor jellemzői

VII.10. TORNYOSULÓ PROBLÉMÁK. A feladatsor jellemzői VII.10. TORNYOSULÓ PROBLÉMÁK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Szögfüggvények a derékszögű háromszögben. A szinusztétel és a koszinusztétel alkalmazása gyakorlati problémák megoldásában. Előzmények Szinusz-

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben