TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén"

Átírás

1 TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

2 TARTALOM - JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET OTSZ - CPR - FOGALMAK tűzterjedést gátló szerkezetek falak, födém - Építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása - Épületszerkezetek, falak tűzállósági teljesítmény követelményei, jellemzői - Vonatkozó szabványok : - MSZ EN :2005 Tervezés tűzterhelésre - MSZE :2008 Tervezés tűzterhelésre, nemzeti melléklet - Elvi, kutatási alapok pillérek átmelegedése - Falak méretezése az egyszerűsített felmelegedési modell alapján- EC Annex D - Falak méretezése tűzteherre táblázatok alapján példák - Falak méretezése laborvizsgálati eredmény alapján - Tűzgátló falak kapcsolatainak helyes kialakítása - MULTIPOR A2-s1,d0 BESOROLÁSÚ HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER - Összefoglalás tűzállósági teljesítmények, ezek igazolása

3 CPR JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - TELJESÍTMÉNY ELVŰ TERVEZÉS A tervezési folyamat a 275/2013.(VII.16.) KORM.RENDELET alapján: A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét a) az építési termék építményben való felhasználási módja, - FŐ FUNKCIÓK b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások, - BELSŐ HATÁSOK c) az építményt érő várható hatások, - KÜLSŐ HATÁSOK d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok figyelembevételével határozza meg. - JOGI KÖVETELMÉNYEK Tervező feladatai : - követelmények összeállítása OTÉK, OTSZ, KVSZ, EC stb. - terhek, hatások, környezeti feltételek meghatározása, - szerkezet típus választása, - a beépítendő építési termékek elvárt műszaki teljesítményeinek meghatározása, - az elvárt műszaki teljesítményeknek megfelelő építési termékek kiválasztása. Gyártó feladata: - egyértelmű és részletes, lehetőleg több műszaki paramétert, teljesítményt tartalmazó teljesítmény nyilatkozat kiállítása és közzététele. építőmérnök, okl. magasépítő

4 CPR JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT A teljesítménynyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a termék típusa, egyedi azonosító kódja; a termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám, amelyet a terméken kell feltüntetni; a harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentumnak megfelelő rendeltetése(k); a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesítési címe; az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe; teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek); az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum alapján, a megadott rendszerben elvégzett feladatok leírása, a kiadott tanúsítvány megnevezése, az értékelést és ellenőrzést végző bejelentett szervezet neve és azonosító száma; az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum hivatkozási száma és kibocsátási dátuma; az adott esetben felhasznált egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma, valamint azok a követelmények, amelyeknek a gyártó szerint a termék megfelel; a rendeltetés(ek) vonatkozásában a harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentum szerinti alapvető jellemzők jegyzéke; az alapvető jellemzők közül legalább egynek (relevánsnak) a teljesítménye, amelyet szintekkel, osztályokkal vagy leírással kell megadni; azon jellemzők esetében, amelyre nincs meghatározott teljesítmény, az NPD betűk írandók (NPD = No Performance Determined); az adott alapvető jellemzőt tartalmazó harmonizált szabvány, műszaki értékelési dokumentum, illetve egyedi műszaki dokumentáció hivatkozási száma és dátuma. építőmérnök, okl. magasépítő

5 CPR JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - TELJESÍTMÉNY ELVŰ TERVEZÉS A telj. nyilatkozat tartalma a 275/2013.(VII.16.) korm. rend. alapján falazó elemekre: építőmérnök, okl. magasépítő

6 CPR JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - TELJESÍTMÉNY ELVŰ TERVEZÉS A telj. nyilatkozat tartalma a 275/2013.(VII.16.) korm. rend. alapján YTONG áthidalókra: építőmérnök, okl. magasépítő

7 OTSZ FOGALMAK - AZ ÉPÜLET TŰZVÉDELMI BESOROLÁSA CÉL: Annak meghatározása, hogy az épületünk szerkezeteinek milyen tűzvédelmi követelményeket kell teljesíteniük.

8 OTSZ FOGALMAK - AZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZATBA SOROLÁSA CÉL: Annak meghatározása, hogy az épületünkbe adott helyen - milyen tűzvédelmi osztályba sorolt anyagokat - és azokból milyen tűzállósági határértékű szerkezeteket tervezhetünk be.

9 OTSZ FOGALMAK - Építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása A1, A2, B, C, D, E, F A1 - Tűz esetén nem képződik sem füst, sem mérges gázok, mely életveszélyt jelent, amíg a tüzet el nem oltják. FASZERKEZETEK 300. (1) A1 tűzvédelmi osztályba tartozik a) az a szerkezet, amely A1 tűzvédelmi osztályú anyagokból készül.

10 OTSZ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - KÖVETELMÉNYEK

11 OTSZ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - KÖVETELMÉNYEK

12 OTSZ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET - KÖVETELMÉNYEK Példa: Csarnok épületek szerkezeteinek tűzvédelmi követelményei

13 OTSZ FOGALMAK - Épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzői R - E I M - teherhordó képesség: a szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos ideig egy vagy több oldalukon fennálló meghatározott mechanikai igénybevétel mellett ellenállnak a tűz hatásának szerkezeti stabilitásuk bármilyen vesztesége nélkül. ( TEHERBÍRÁSI HATÁRÁLLAPOT, nem dől össze ) integritás: az épületszerkezetnek egy elválasztó funkcióval rendelkező olyan képessége, hogy tűznek az egyik oldalán történő kitéttel szemben ellenáll anélkül, hogy a tűz a lángok vagy a forró gázok átjutása következtében átterjedne a másik oldalra, s azok vagy a ki nem tett felületen, vagy a felülettel szomszédos bármely anyagon gyulladást okozhatnának. ( LÁNGÁTTÖRÉSI HATÁRÁLLAPOT forró gáz vagy láng nem tör át a falon) szigetelés: az épületszerkezet azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon bekövetkező tűzkitétnek anélkül, hogy szignifikáns hőátadás eredményeként a tűz átjutása bekövetkezne a kitett felületről a ki nem tett felületre. ( FELMELEGEDÉSI HATÁRÁLLAPOT ) t < 140 K 0 illetve t max < 180 K 0 mechanikai hatás: az épületszerkezeteknek az a képessége, hogy ütésnek ellenállnak abban az esetben, ha a tűzben egy másik komponens szerkezeti hibája következtében az illető szerkezethez ütődik. ( ÜTÉSÁLLÓSÁGI HATÁRÁLLAPOT) 289. Az épületszerkezeteket a tervezés során úgy kell kiválasztani, hogy a) az épületszerkezetek teherhordó képességüket tűz esetén az előírt időtartamig megtartsák, b) a tűzvédelmi célú épületszerkezetek, anyagok, termékek tűz esetén szerepüket az előírt időtartamig betöltsék, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak, c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy irányítsák, és d) az általuk okozott tűzterhelés, a belőlük fejlődő hő, füst, égésgázok mennyisége a lehető legkisebb legyen.

14 Vonatkozó szabványok EC-6 és nemzeti melléklete Egyenlőre sajnos angolul. Ez már magyarul.

15 Vonatkozó szabványok EC-6 és nemzeti melléklete Új fogalmak, követelmények falakra tűzállósági szempontból: R TEHERHORDÓ FAL - de nem elválasztó, pillér, merevítő fal többoldali tűzhatás RE KÜLSŐ TEHERHORDÓ FAL, azaz homlokzati REI elválasztó, BELSŐ TEHERHORDÓ FAL egyoldali tűzhatás REI-M TEHERHORDÓ TŰZFAL, TŰZGÁTLÓ FAL tűzszakasz elválasztó E - nem teherhordó külső fal, vázkitöltő fal fűtetlen csarnok EI elválasztó, nem teherhordó fal, válaszfal, vázkitöltő fal, lépcsőházi, belső folyosó fal, egyoldali tűzhatás EI-M - NEM TEHERHORDÓ TŰZFAL tűzszakasz határoló, elválasztó, egyoldali tűzhatás

16 Vonatkozó szabványok EC-6 és nemzeti melléklete Új fogalmak a szabványban falakra tűzállósági szempontból: Fal típusok funkciók szerint: különbséget kell tenni - a nem teherhordó és - teherhordó falak, - valamint az elválasztó és - nem elválasztó falazatok között. - Az elválasztó falak arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését egyik helyről a másikra, és tűznek csak az egyik oldalukon vannak kitéve. -A nem elválasztó teherhordó falak két vagy több oldalukon is tűznek vannak kitéve. (pl. pillér is ) - A külső falak lehetnek elválasztó vagy nem elválasztó falak, ahogy megkövetelik. megjegyzés: A kevesebb, mint 1 m hosszúságú külső falakat úgy kell kezelni, mint a nem elválasztó falakat tűzállósági tervezés szempontjából, a szomszédos felépítménytől függően.

17 Vonatkozó szabványok EC-6 és nemzeti melléklete Új fogalmak a szabványban falakra tűzállósági szempontból: - Falak, melyek nyílások feletti áthidalókat tartalmaznak, legalább azonos tűzállósággal kell rendelkezzenek mintha nem lenne áthidaló a falazatban. - A tűzfalak olyan elválasztó falak melyek ellen kell álljanak mechanikai behatásoknak együtt a REI vagy EI követelményekkel,amelyik releváns. - A merevítő elemeknek - mint a keresztfalak, födémek, gerendák, oszlopok, keretek- legalább a falazatnak a tűzállóságával azonos szinten kell lenniük. - A tűzállósági tervezéshez figyelembe veendő további tényezők: -a. nem éghető alapanyagok használata, -b. a tűzfalon keletkezett behatás termikus reakció vagy egy a tűzfalhoz közeli szomszédos szerkezet hőmozgása következtében, -c. a tűzbeni hatás a falazat elmozdulására, az oszlopokra és falhoz kapcsolódó gerendákra.

18 OTSZ FOGALMAK - Falszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzőinek vizsgálata R - teherbírás T t T 0 = 345 log 10 (8t + 1), [ K ] szabványos tűzhatás függvénye T (hőfok) t (idő) Tűzállósági vizsgálat elvi vázlata : E - lángáttörés I - hőszigetelés M - ütésállóság MSZ EN :2000 Tűzáll.vizsg. Ált. köv. MSZ EN :2000 Teherhordó elemek tűzáll.vizsg._falak

19 Vonatkozó szabványok EC-6 MSZ EN rövid ismertetése A szerkezet laboratóriumi vizsgálata szabványos módszerek Lényeges a vizsgálati jelentésben a teherhordó falak terhelési módjának - teher nagyságának, külpontosságának - a modell befogási, megtámasztási viszonyainak megadása.

20 Vonatkozó szabványok EC-6 MSZ EN rövid ismertetése A falszerkezetek tűzben való viselkedése, ellenálló képessége függ: -a falazóelem anyagától ( pl. mészhomok, pórusbeton, égetett agyag stb.) - a falazóelem típusától tömör, vagy üreges, milyen kategóriába tartozik! - a habarcs típusától, hagyományos, VÁ, könnyű hőszigetelő - a tervezési teher N Ed és az ellenállás arányától N Rd - a teherhordó fal karcsúságától - h eff / t eff < 27, válaszfalnál < 40 - a teher külpontosságától, a falra ható nyomatéktól - az elemek testsűrűségétől - a falszerkezet típusától, a kivitelezés minőségétől, a kapcsolatok típusától ( pl. kötésben falazott csomópont, rugalmas hézagolás, milyen csőáttörések, milyen befogási viszonyok a falvégeken ) - valamint az alkalmazott felületképzések ( vakolat, burkolat, festék stb. ) típusától.

21 Vonatkozó szabványok EC-6 MSZ EN rövid ismertetése Melyek a falszerkezetek ellenálló képességét befolyásoló, hőmérsékletfüggő - tehát a tűzterhelés alatt időben változó - ( 4G ) legfontosabb jellemzői: - anyagjellemzők : - hőmozgási együttható t ( YTONG x, SILKA 7-11 x /K ) - emissziós tényező m a test hősugárzás-kibocsátási képességének mértéke (0, ) - fajhő c a ( J/kgK) - hővezetési tényező ( W/mK ) - testsűrűség ( kg/m3 ) - száradás - szerkezet jellemzők: - - diagram, azaz az t értéke hőm. függő - teherbírás Tehát a feladat igen sokváltozós, modellezése, kutatása, vizsgálata ma is folyik!

22 Vonatkozó szabványok EC-6 MSZ EN rövid ismertetése Melyek a falszerkezetek tűzhatással szembeni ellenállása tervezésének EC szabványban ismertetett módszerei: - a szerkezet laboratóriumi vizsgálata szabványos módon - táblázatos adatok alkalmazása ez jelenleg előírás - hatékony keresztmetszetek módszere, - numerikus számítások: termo-hidro mechanikai méretezés - a szerkezeti rész analízise - globális szerkezeti analízis. Tehát a feladat igen sokváltozós, modellezése, kutatása, vizsgálata ma is folyik!

23 EC- lehetőség: méretezés laboratóriumi vizsgálat alapján - Szabványos tűzvizsgálat, - Megadott terheléssel, N Rd - Kihasználtsági fokkal, - R, E, I, M értékekkel Példák ismertetése Ilyen esetben elegendő a fal teherbírásának egyszerű igazolása: -a mértékadó tervezési teher vizsg. bizonyítványban szereplő teher, illetve - N ed N Rd - Ez az eset jellemző az áthidalók esetében is.

24 ELVI KUTATÁSOK PILLÉREK ÁTMELEGEDÉSE TŰZBEN NAGYMODELL KÍSÉRLETEK MA39 WIEN dipl. Ing. Georg Pommer Izotermák - 30 perces tűzhatás után

25 ELVI KUTATÁSOK PILLÉREK ÁTMELEGEDÉSE TŰZBEN NAGYMODELL KÍSÉRLETEK MA39 WIEN dipl. Ing. Georg Pommer Izotermák - 90 perces tűzhatás után

26 ELVI KUTATÁSOK alapján EC-modell: PILLÉREK ÁTMELEGEDÉSE TŰZBEN Izotermák - -eredeti teherbírás -200 C 700 C között YTONG fal még dolgozik -700 C fok feletti terület inaktív

27 EC-modell: csökkentett keresztmetszetre méretezés Izotermák - -eredeti teherbírás A1 felületen C 700 C között YTONG fal még dolgozik -700 C fok feletti terület inaktív EC függvénnye megadva építőmérnök, okl. magasépítő

28 EC-modell: csökkentett keresztmetszetre méretezés f d 2 = c x f d 1 Izotermák - -Határhőmérsékletek különböző falazó anyagokra EC-6 szerint - c tényező értékei anyag típusonként a NAD-ban lesznek megadva még nem határozták meg őket sem Magyarországon, sem a DIN-ben!

29 EC-modell: csökkentett keresztmetszetre méretezés -az inaktív zóna különböző YTONG szerkezetekre - segédábrák C fok feletti terület inaktív EC függvénnyel megadva REI érték függvényében, perc Példa: Y P2_0,4 Lambda Th= 180 percnél, 700 C foknál t ineff = 40 mm

30 EC-modell: csökkentett keresztmetszetre méretezés -az inaktív zóna különböző SILKA szerkezetekre C fok feletti terület inaktív EC függvénnye Megadva Th érték függvényében, perc Példa: SILKA HM 200 ÉMI Th = 240 REI180 percnél, 500 C foknál t ineff = 60 mm

31 EC- kötelező lehetőség: méretezés követelményszintre, anyag és falazat típustól, falazási módtól függő táblázatos módszerrel VÁLASZFALAK PÉLDA: - EI 60 KÖVETELMÉNY -Az YTONG válaszfalakra: Pve 10 cm-es fal -SILKA mészhomok válaszfalakra - Silka HML 100 fal

32 EC- kötelező lehetőség: méretezés táblázatos módszerrel BELSŐ TEHERHORDÓ FALAK - REI180 KÖVETELMÉNY - BELSŐ TEHERHORDÓ FALAKRA - Az YTONG falakra Megfelel: - Két oldalán vakolt 20 cm vastag falazat - SILKA mészhomok falakra Megfelel: - két oldalán vakolt HM 200 falazat

33 EC- kötelező lehetőség: méretezés táblázatos módszerrel TEHERHORDÓ TŰZGÁTLÓ FALAK -PÉLDA: - REI-M-90 KÖVETELMÉNY -Az YTONG teh.tg.falakra Megfelel: -Két oldalán vakolt 30 cm vastag LAMBDA, CLASSIC, FORTE falazat. - SILKA mészhomok falakra Megfelel: - két oldalán vakolt HM 250 falazat.

34 EC- kötelező lehetőség: méretezés táblázatos módszerrel TEHERHORDÓ PILLÉREK - YTONG hossza! -PÉLDA: - R-120 KÖVETELMÉNY - Az YTONG teh.pillér Megfelel: - Két oldalán vakolt 200/1000 mm, 250/730 mm, 300/500 mm, 375/500 mm. LAMBDA, CLASSIC, FORTE pillér. Tűzvédelmi követelmény miatt a pillér legkisebb mérete nagyobb lehet, mint ami statikailag szükséges!

35 EC- kötelező lehetőség: méretezés táblázatos módszerrel TEHERHORDÓ PILLÉREK - MÉSZHOMOK PÉLDA: - R-120 KÖVETELMÉNY - SILKA mészhomok PILLÉR Megfelel: - két oldalán vakolt HM 200/333 mm ( egy elem méretű ) HM250/248 mm ( egy elem méretű ) HM300/333 mm ( egy elem méretű )

36 EC- kötelező lehetőség: méretezés táblázatos módszerrel TEHERHORDÓ, NEM TEHERHORDÓ TŰZFALAK - YTONG - Példa: OTSZ KÖVETELMÉNY: REI-M240 - II. TÁF szintig - Az EC szabvány táblázata nem tartalmaz 240 perces követelményre egyik falazóelem típusra sem adatot. Példa: OTSZ követelmény: REI-M120 III. TÁF. 1-5 szintig -YTONG 375 mm vastag falazat megfelel! Példa: Követelmény: REI-M-180 ipari csarnok tűzfalra 375 mm vastag YTONG falazat megfelel! Tervező feladata: Vizsgálati jegyzőkönyvet kér! TMI IGAZOLÁST KÉR! ÉMI TMI-282/2008. alapján: 30-37,5 cm YTONG falak REI-M240 MEGFELEL.

37 EC- kötelező lehetőség: méretezés táblázatos módszerrel TEHERHORDÓ, NEM TEHERHORDÓ TŰZFALAK - SILKA - Példa: - Követelmény: - III. TÁF. - REI-M120, 2-3 szintre Az EC szabvány táblázata szerint: - HM 300 SILKA falazat megfelel. Követelmény: -REI-M180, csarnok I-III. TÁF. -HM 300 SILKA falazat megfelel.

38 EC- lehetőség: méretezés laboratóriumi vizsgálat alapján - Szabványos tűzvizsgálat, - Megadott terheléssel, N Rd - Kihasználtsági fokkal, - R, E, I, M értékekkel Példák ismertetése Ilyen esetben elegendő a fal teherbírásának egyszerű igazolása: -a mértékadó tervezési teher vizsg. bizonyítványban szereplő teher, illetve - N ed N Rd - Ez az eset jellemző az áthidalók esetében is.

39 EC- további tűzvédelmi előírások: csomópontok kialakítása - faláttörések kialakítása - gépészeti aknák tűzvédelme Falcsatlakozás állóhézaga habarccsal kitöltött legyen valamennyi falnál! Alternatív falcsatlakozás: statikailag méretezett HA bekötő kapcsok és nem éghető ásványgyapot kitöltés!

40 EC- további tűzvédelmi előírások: csomópontok kialakítása - faláttörések kialakítása - gépészeti aknák tűzvédelme Falcsatlakozás vázas vagy ipari épületben: csúszó kapcsolat Acél U szelvénnyel és ásványgyapot kitöltéssel! Csatlakozás rugalmas kapcsolattal vasbeton födémhez, függ. metszet - méretezett HA szögacél profilok és nem éghető ásványgyapot kitöltés!

41 Tervezés tűzteherre EC szerint: MULTIPOR HŐSZIGETELŐ RENDSZER TULAJDONSÁGAI A2-s1,d0 tűzállóság - kívül, belül alkalmas hőszigetelésre - nem fejleszt füstöt s1, nincs égve csepegés d0, akadályozza az esetleges tűzterjedést a homlokzaton - nincs mennyezetről lehulló anyag

42 Tervezés tűzteherre EC szerint: MULTIPOR HŐSZIGETELŐ RENDSZER TULAJDONSÁGAI A2-s1,d0 tűzállóság Szakszerű kivitelezés - teljes felületű ragasztás, légrés nélkül - előírt dűbelszám, - záró vakolatréteg min. 6 mm ( tapasz és nemesvakolat ) - minden homlokzati nyílászáró a falsíkok között található, - az egymás feletti ablakok közt 1,3 m tömör szakasz van, akkor T h 45 perc tűzterjedési határérték igazolható! Homlokzati hőszigetelő rendszer tűzterjedés vizsgálata (39) YTONG falon

43 Tervezés tűzteherre EC szerint: A1 MULTIPORRAL - Az építész, a statikus és a tűzvédelmi tervező feladatai, közös felelőssége: - a HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK TŰZVÉDELMILEG HELYES KIALAKÍTÁSA Javasolt minden D E tűzvédelmi osztályba tartozó homlokzati hőszigetelő rendszert a nyílások felett tűzvédelmi sávval kialakítani. ( különösen magas épületekben )

44 Összefoglalás tervezés tűzteherre EC szerint: Táblázatos összefoglaló - az építész, a statikus és a tűzvédelmi tervező feladatai, közös felelőssége Tűzállósági határértékek YTONG szerkezetekre ÉMI vizsgálatok és EC alapján: YTONG Pef 5 cm - méretkorláttal EI 60 Pef 7,5 cm - - EI 120 YTONG Pve 10, 12,5 cm EI 120 YTONG Pve 15 cm EI 120 YTONG P2, P4 20, 25 cm REI 180 YTONG P2-0,5 30, 37,5 cm REI M 240 YTONG Pu zsaluelem REI 180 YTONG födémpallók cm REI 120 YTONG tetőpallók 20 cm REI 90 YTONG Falpallók 15 cm EI60, 17,5 cm EI 90, - 20 cm EI 120, 24 cm EI 180 YTONG Peá áthidaló YTONG áthidalók, Ptá YTONG FURATOS Pfe 30 cm R30 R60 REI M90 Pfe 37,5 cm REI M120

45 Összefoglalás tervezés tűzteherre EC szerint: Táblázatos összefoglaló - az építész, a statikus és a tűzvédelmi tervező feladatai, közös felelőssége Tűzállósági határértékek SILKA szerkezetekre ÉMI vizsgálatok alapján: SILKA HML 100-1,4 EI 60 SILKA HML 150-1,4 EI 90 SILKA HM 200 NF+GT-1,8 REI 240 SILKA HM 250 NF+GT-2,0 REI 240 SILKA HML 300 NF+GT-1,4 REI 240 EC szabvány szerint táblázatból: SILKA HM 250 NF+GT-2,0 REI M 90 SILKA HML 300 NF+GT-1,4 REI M 180

46 Összefoglalás tervezés tűzteherre EC Tűzvédelmi megfelelőség igazolás módjai - az építész, a statikus, a tűzvédelmi tervező, a vizsgáló intézet, a felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr feladatai, felelőssége - Ha a szerkezet több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja, és az annak megfelelő kivitelezést felelős műszaki vezető naplóbejegyzése együttesen igazolja. - Ha a termék késztermék, CE jelöléssel rendelkezik gyártói teljesítmény nyilatkozat a jogszabályban előírt tűzvédelmi teljesítményt elérő tartalommal, - Ha a termék nem CE jelölésű, akkor akkreditált laboratóriumi vizsgálat és az alapján kiadott teljesítmény nyilatkozat szükséges, - EC szabvány szerinti méretezés és az annak megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezetői naplóbejegyzés együttesen, - Szakértői intézet vagy akkreditált laboratórium által kiadott igazolás és az annak megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezetői naplóbejegyzés együttesen. Javasolt minden esetben tűzvédelmi szakértő igénybe vétele!

47 Összefoglalás tervezés tűzteherre EC szerint Konklúziók, kérdések, konzultáció - további kutatások szükségesek a pontosabb számítási módszerekhez - az átmelegedett anyagok feszültségi viszonyai, terhelhetősége - a beégési mélységek alakulása vakolt és vakolatlan vagy tűzgátló burkolattal védett pilléreken, falakon ( pl. MULTIPOR hőszigetelő rendszer hatásai ) - a hőmérsékletek eloszlása különböző típusú tűzhatások esetében falak és pillérek keresztmetszeteiben alul, középen, felül födémsík alatt, - és végül ne feledjük, hogy

48 Összefoglalás tervezés tűzteherre EC szerint Konklúziók A pórusbeton és mészhomok tűzfalról tudják a tűzoltók a tüzet eloltani. Köszönöm a figyelmet!

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2011 október

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2011 október Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 október Termékfejlesztés Pvá Peá Nem teherhordó válaszfal áthidaló Teherhordó elem magas áthidaló 2 Áthidalók elhelyezése Xella Magyarország

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján - Ytong A+ P2-0,4 - Silka HM-150 NF+GT - Ytong Multipor www.xella.hu

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, 2011. április 14-15. Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága

Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, 2011. április 14-15. Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, 2011. április 14-15. Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága A Lindabról röviden Nemzetközi cégcsoport, amely tűzi horganyzott, vékonyfalú acéllemez termékeket és rendszereket

Részletesebben

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. Magyar Téglás Szövetség Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. JOG GYÁRTÓ TERVEZŐ TŰZVÉDELEM JOG GYÁRTÓ TERVEZŐ TŰZVÉDELEM

Részletesebben

Tűzterjedés elleni védelem

Tűzterjedés elleni védelem Tűzterjedés elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helyzete Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezetője Lakitelek, 2014. 09. 10. Ezt a Tűzvédelmi Műszaki

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

Érvényes 2010. március 1-jétől. Árlista

Érvényes 2010. március 1-jétől. Árlista Érvényes 2010. március 1-jétől Silka falazóelemek (Vámtarifaszám: 68 10 111 000) Terméktípus Méret (mm) H M Sz nettó árak Ft / db bruttó árak* Ft / db m 3 / raklap db / raklap Elemszükséglet db/m 2 fugaméret

Részletesebben

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm. Statika Tartalom Falazott szerkezetek...4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel...8 Pu 20/25 jelű YTONG kiváltógerenda...9 Pu 20/30 jelű YTONG kiváltógerenda...10 Pu 20/37,5 jelű YTONG kiváltógerenda...11 Pu

Részletesebben

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ CSERÉP TETÕFOKON! Körös falazóelem KÖRÖS FALAZÓELEMEK A KÖRÖS égetett agyag falazóelemekbõl készülõ falszerkezet erõtani tervezése minden esetben egyedi szerkezettervezõi feladat, amit

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen

Részletesebben

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltak szerint a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra amennyiben

Részletesebben

Érvényes 2009. március 1-től. Árlista

Érvényes 2009. március 1-től. Árlista Érvényes 2009. március 1-től Árlista Silka burkoló téglák (Vámtarifaszám: 68 10 111 000) Terméktípus Méret (mm) H M Sz Ft / db m 3 / raklap db / raklap Elemszükséglet Cikkszám db/m 2 falvastagság cm Silka-VB

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek A vakolt kôzetgyapot lemezes és lamellás homlokzati hôszigetelô rendszerek Közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek A közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek

Részletesebben

A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása

A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása Tartalom: Jogi és műszaki szabályozás A tűzvédelmi tervdokumentáció tartalmi elemei A tűzvédelmi tervdokumentáció javasolt elemei Jogi és műszaki szabályozás 1996.

Részletesebben

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu LEIERTHERM Égetett kerámia termékek www.leier.hu É G E T E T T K E R Á M I A É P Í T ŐA N YAG O K Válassza a LEIERTHERM égetett kerámia termékcsaládot, mert: pontos munkát tud végezni munkaidőt takarít

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

OTSZ (2011) Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Építészeti Tűzvédelem

OTSZ (2011) Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Építészeti Tűzvédelem OTSZ (2011) Országos Tűzvédelmi Szabályzat Építészeti Tűzvédelem Magyarországon az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza az építmények kialakítására vonatkozó szabályokat (ötödik rész), ezen fejezet

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

Építéstechnológiai adatok

Építéstechnológiai adatok Kivitelezés 2 Tartalom Építéstechnológiai adatok........................................3 Anyagkezelés..................................................4 A teherhordó fõfalak építése.....................................5

Részletesebben

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉME: A-706/2008 2/17 Budapest, 2013.01.30. UE: A-2449/2012 Budapest, 2013.01.30. I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

Építési 1 1. Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda 1135 Budapest Tahi u. 53-59. Tel.: +36 37 814 100 Fax: +36 37 814 190

Építési 1 1. Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda 1135 Budapest Tahi u. 53-59. Tel.: +36 37 814 100 Fax: +36 37 814 190 2012. február Építési 1 1 Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda 1135 Budapest Tahi u. 53-59. Tel.: +36 37 814 100 Fax: +36 37 814 190 E-mail: xella@t-online.hu Internet: www.xella.hu Ytong-Falazóelemgyár

Részletesebben

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben Csúcstechnika az építési tűzvédelemben Mit várunk a tűzgátló burkolatoktól? megfelelő szilárdság jó hőszigetelés magas hőmérsékleten is célszerű, ha az anyagban hőelvonó (endoterm) folyamatok indulnak

Részletesebben

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében Horváth Tamás Alkalmazható ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében segédlet Széchenyi István Egyetem, Gy r Épülettervezési és Építészeti Tanszék 2008. február 27. Gyártó

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

54. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez

54. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027. Budapest, II. Lipthay u. 5. Telefon: (36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157

Részletesebben

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem

Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ tűzterjedés elleni védelem TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Wagner Károly tű. alezredes

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

IV. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN KONFERENCIA Budapest, 2013. november 26.

IV. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN KONFERENCIA Budapest, 2013. november 26. Napkollektorok forgalmazási, betervezési és beépítési kérdései, valamint a teljesítmény-nyilatkozat kiállításának feltételei a megváltozott építési termék szabályozás szerint IV. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETEK FELÚJÍTÁSA

ÉPÜLETSZERKEZETEK FELÚJÍTÁSA ÉPÜLETSZERKEZETEK FELÚJÍTÁSA Meglévő épületek Jelentős mértékű felújítás esetén törlik azt az 1000 m 2 -es küszöböt, amely felett a nemzeti szinten megállapított energetikai követelményeknek eleget kell

Részletesebben

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés Előadás /10 2014. november 31., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés Detroit Marseille Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil, egy. docens Az előadás tartalmából Angolszász

Részletesebben

Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől

Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől Érvényes: 01. március 1-jétől Energiahatékony építés A hőszigetelés önmagában házunk nem minden energetikai problémáját oldja meg. Az igazán energiahatékony

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Ytong DA vasalt tetőpalló. Ytong DE vasalt födémpalló. Ytong Lambda/Classic falazóelem. Ytong Pke koszorúelem. Multipor kiegészítő hőszigetelés

Ytong DA vasalt tetőpalló. Ytong DE vasalt födémpalló. Ytong Lambda/Classic falazóelem. Ytong Pke koszorúelem. Multipor kiegészítő hőszigetelés 24 20 30 Ytong DA vasalt tetőpalló Ytong DE vasalt födémpalló Ytong Lambda/Classic falazóelem Ytong Pke koszorúelem Multipor kiegészítő hőszigetelés Ytong Peá elemmagas áthidaló cement habarcsba Ytong

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

Részletesebben

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK Az épületek külső falszerkezeteire kidolgozott, homlokzati hőszigetelési és felületképző megoldás. A neowall speciális expandált polisztirol keményhablemez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK Falazóhabarcs HF10; HF30; HF50; HF100 3 Hõszigetelõ falazóhabarcs 4 Falazóelem ragasztó Ytonghoz 5 Glas-BS kleber üvegtégla ragasztó 6 Burkolóhabarcs 7 Klinkerhabarcs

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálati háttere Nyílásos homlokzatok tűzterjedési jellemzőinek vizsgálata

Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálati háttere Nyílásos homlokzatok tűzterjedési jellemzőinek vizsgálata Budapest, 2010. április 15. Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálati háttere Nyílásos homlokzatok tűzterjedési jellemzőinek vizsgálata CONSTRUMA 2010 29. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

Építőanyagok, technológiák minősítési rendszere Igazodunk a XXI. század követelményeihez

Építőanyagok, technológiák minősítési rendszere Igazodunk a XXI. század követelményeihez Építőanyagok, technológiák minősítési rendszere Igazodunk a XXI. század követelményeihez XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási Konferencia Bükfürdő, 2014.03.18-20. Hogyan biztosítható az építményeink

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. július IV. évfolyam 7.szám A hónap témája Tartalom Lakások hőszigetelése

Részletesebben

Hőtechnika pótzárthelyi feladat

Hőtechnika pótzárthelyi feladat 6. március 6. Épületfizika Hőtechnika pótzárthelyi feladat A számítások elvégzéséhez a túloldali adatok alkalmazását javaslom. Kérem az ábrákban, táblázatokban jelölni a kiválasztott adatokat. A felsoroltakon

Részletesebben

Megtartandó homlokzatú lakóépületek utólagos hőszigetelése

Megtartandó homlokzatú lakóépületek utólagos hőszigetelése A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához.

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA A fal rétegrendje (belülről kifelé) 1,5 cm vakolat 20 cm vasbeton fal 0,5 cm ragasztás 12 cm kőzetgyapot hőszigetelés 0,5 cm vékonyvakolat Számítsuk ki a fal hőátbocsátási tényezőjét,

Részletesebben

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba

egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba Egyszerűe e az egyszerű falazott szerkezet? Dr. KEGYES Csaba műszaki tudományok kandidátusa Egyszerűe e az egyszerű falazott szerkezet? Az SZ EN 181:2008 1:2008 (EC 8) vezette be az egyszerű falazott épületekre

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 3726100 Fa: +36 (1) 3868794 Email: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

Csarnoktervezés a CPR előírásoknak megfelelően. Tervezési javaslatok és érdekességek a csarnokok felhasználási területei szerint.

Csarnoktervezés a CPR előírásoknak megfelelően. Tervezési javaslatok és érdekességek a csarnokok felhasználási területei szerint. Csarnoktervezés a CPR előírásoknak megfelelően. Tervezési javaslatok és érdekességek a csarnokok felhasználási területei szerint. Raport László Frisomat Kft Ügyvezető igazgató ÁLLÉKONYSÁG ÉS A MECHANIKAI

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

Szerkezeti csomópontok Silka

Szerkezeti csomópontok Silka Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi zártcellás kavicságy Dréncsőrendszer ha szükséges Burkolat vasalt aljzat talajnedvesség

Részletesebben

Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez

Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez RVEZET Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Környezetbarát Termék 1027 Budapest, Lipthay utca 5. 1027 Budapest, 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax:lipthay (+36-1)utca 336-1157 E-mail: info@okocimke.hu

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata Táj.szerz.mód - Vállalkozási szerződés a KEOP-2015-5.7.0 számú projekt keretében Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila u. 6. szám alatti óvodák épületeinek

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Xella szerkezetek a gyakorlatban Az alaptól a belsőépítészetig Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 május Külső határoló szerkezetek P2-0,5 NF+GT 600x200x250 U=0.44 W/m2K P2-0,5 NF+GT 600x200x300 U=0.37 W/m2K

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

Tűzvédelmi csappantyú

Tűzvédelmi csappantyú Beépítési és kezelési útmutató HU/hu Tűzvédelmi csappantyú FKS-EU típus Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP / FKS-EU / DE / 00 Minden munkakezdés előtt olvassa el az utasítást! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Részletesebben

Árlista 2012. Érvényes: 2012. január 1-jétől

Árlista 2012. Érvényes: 2012. január 1-jétől Magyar Innovációs Nagydíj 2010 Árlista 2012 Érvényes: 2012. január 1jétől RENDSZERHÁZ TÉGLA KISOKOS Termékfejlesztésünk lépései nútféderes (N+F) termékcsalád A nútféderes termékek horonyeresztékes módon

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A TERCA TÉGLABURKOLATOKHOZ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A TERCA TÉGLABURKOLATOKHOZ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A TERCA TÉGLABURKOLATOKHOZ Az a figyelmes sétáló, aki a nyüzsgő forgalom és a tarka kirakatok látványától elszakadva tekintetét kissé feljebb emeli, lenyűgöző épülethomlokzatokat és

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén

Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén Minőségirányítás hegesztett acélszerkezet gyártás területén Teljesítménynyilatkozat és CE jelölés építési termékekre 89/106/EGK Építési termék irányelv (1988. 12. 21.) Construction Product Directive

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

AZ ENERGIATAKARÉKOS ÉPÍTÉSZET KORÁBAN

AZ ENERGIATAKARÉKOS ÉPÍTÉSZET KORÁBAN ROKA-SHADOW ÁRNYÉKOLÁS RAFFSTORE-SZEKRÉNYEKKEL AZ ENERGIATAKARÉKOS ÉPÍTÉSZET KORÁBAN EGYSÉGES HOMLOKZAT - TECHNIKAI KIFINOMULTSÁG - BIZTONSÁGOS ÉPÍTÉSZET A kültéri zsalúziák nemcsak megakadályozzák az

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK . ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

Többrétegű épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi vizsgálata és osztályozása

Többrétegű épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi vizsgálata és osztályozása TSZVSZ Nemzetközi Tűzvédelmi Konferencia 2012. május 31 - június 1. Többrétegű épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi vizsgálata és osztályozása (MSZ EN 13501-1, MSZ EN 13501-5 és OTSZ) Lényeges

Részletesebben

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35 A vizsgafeladat ismertetése: Égéstermék elvezető rendszerek csoportosítása, valamint szabványok, technológiai utasítás szerinti vezetési, kitorkollási és tűzvédelmi előírások A tételekhez segédeszköz nem

Részletesebben

Miért az IsoteQ? Építkezni JÓ! Lehet másképp is: könnyen, gyorsan, egyszerûen az IsoteQ építési rendszerrel

Miért az IsoteQ? Építkezni JÓ! Lehet másképp is: könnyen, gyorsan, egyszerûen az IsoteQ építési rendszerrel Építkezni JÓ! Lehet másképp is: könnyen, gyorsan, egyszerûen az IsoteQ építési rendszerrel Miért az IsoteQ? Call Center: (+36 30) 525 1181 isoteq@isoteq.hu www.isoteq.hu Azért MERT... Hatékony energiafelhasználás

Részletesebben