Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR Egészségügyi reform 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4"

Átírás

1 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR Egészségügyi reform Finanszírozás folyamatos változása Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése Közszolgálatiság Tulajdonforma váltás Működési hatékonyság EU csatlakozás hatásai 6 2. HELYZETELEMZÉS Intézmény rövid bemutatása Szakmai működési feltételek ismertetése 8 3. A RENDELŐINTÉZET KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVÉNEK KIINDULÓPONTJAI ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Ellátottakkal és az ellátással kapcsolatos célok Egyéni és szervezeti tanulási, fejlődési elvárások Pénzügyi célok és értelmezésük Stratégiai térkép A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ FELADATOK ÉS KAPACITÁS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TERVEK Meglévő járóbeteg struktúra módosítása 14 a. GYERMEKGYÓGYÁSZAT 14 b. UROLÓGIA 15 c. TÜDŐGYÓGYÁSZAT, TÜDŐGONDOZÓ 16 d. KARDIOLÓGIA 17 e. MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ 18 f. BELGYÓGYÁSZAT-DIABETOLÓGIA Új kapacitások, ellátási formák 19 a. NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁSOK 20 b. OTTHONI SZAKÁPOLÁS 20 c. BETEGSZÁLLÍTÁS 22 d. EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁSOK 23 2

3 e. KÚRASZERŰ ELLÁTÁSOK A FELADATOK VÁLTOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ BELSŐ SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK A fejlesztési célok meghatározásának módszere A fejlesztési irány meghatározás A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe Fejlesztési célok indoklása 28 a. A meglévő épület rövid leírása, problémák 28 b. Diagnosztikai és szakmai gép-műszer helyzet rövid leírása, problémák 29 c. Új ellátási formák tárgyi feltételének megteremtése 31 d. Informatikai rendszer fejlesztése A fejlesztés megvalósításának módjai alternatívák bemutatása 32 0 változat Sikertelen pályázat esetén történő működés 32 A változat leírása, összefoglaló ismertetése 32 A működés főbb jellemzői 32 A várható eredmények, hatások bemutatása 33 Költségek becslése 34 A változat Sikeres ÉMOP pályázat 35 A változat leírása, összefoglaló ismertetése 35 Beruházás hatása a működési költségekre és bevételekre 37 B változat TIOP pályázat keretében felépül az R2-es Mezőcsáti Kistérségi Rendelőintézet HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV IDŐKERETE 44 3

4 Bevezetés A következő öt év az egészségügyben, részben a már lezajlott változások, másrészt a még meg sem indult, de elkerülhetetlen változások okán igen izgalmasnak, és részben talán kiszámíthatatlannak tűnik. A tennivalókat és a lehetőségeket részben a között megvalósuló Uniós keretprogramok és az ehhez szorosan kapcsolódó a Nemzeti Egészségfejlesztési Tervben foglalt prioritások határozzák meg, kiegészülve a Kistérségi elvárásokkal és lehetőségekkel. Esetünkben nem hagyható figyelmen kívül a város kedvező ipari potenciálja, a jelen időre jelentős gyógyítási tapasztalatokkal rendelkező gyógyfürdője sem, amelynek további hasznosítása megyei és regionális elképzelések alanyává is válhat. 1. A következő időszak feladatait meghatározó problémakör Hosszú távú terveknél, mint jelen esetben is komoly tényező a bizonytalanság. Lesz reform vagy sem, milyen irányú, változik-e a finanszírozás? 1.1. Egészségügyi reform A jelen helyzetben az elkövetkező öt év reformlépési nagy valószínűséggel nem határozhatók meg, reméljük azonban, hogy bizonyos változások találkoznak a saját elképzeléseinkkel. A szakmai munka hatékonyságának, kihasználtságának, a beteg utak szervezése érdekében széleskörű szakmai önszerveződés (Dél-Borsodi Egészségügyi Klaszter) kialakítása, mely alkalmas a gazdasági folyamatok és a szakmai munka szervezésének összehangolására, a képzés színvonalának javítására, egységessé tételére, a területen lévő szolgálatok együttműködésének javítása a betegellátás érdekében, ellátásszervezői feladatok a felesleges jövőbeni kapacitások megteremtésének kiiktatása céljából. 4

5 1.2. Finanszírozás folyamatos változása A 2003-ban bevezetett és a mai napig funkcionáló TVK komoly negatív hatást eredményezett főleg gazdasági téren a Rendelőintézet életében, megakasztva véleményünk szerint azt a kialakulófélben lévő szolgáltatói versenyt, amelynek első, kívánatos hatásait már éreztük. Bizonyítékaként, hogy a betegek értékelték a megváltozott szolgáltatói attitűdöt, ez számukra kedvező. Azonban a finanszírozás meggátolta és gazdaságilag kétségessé tette a megindult változásokat. Ezen feltehetően a jövőben rendszerszinten változtatni kell, különben a pozitív folyamatok csírájában elhalnak. Az ismeretek és a folyamatszintű változások irányának hiányában két dolgot tehetünk menedzsment szinten: nem reagálunk az aktuális változásokra, bízva azok negatív hatásának korrekciójában. Folyamatosan, progresszíven reagálunk sejthető, várható változásokra, időnként veszélyeztetve az intézeti stabilitást Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése A biztosítási rendszer jelenlegi formája mellett reméljük megerősödnek az önkéntes kiegészítő egészségpénztárak, esetleg új biztosítási formák jelennek meg, melyek jó szakmai portfolió mellett jelentős bevételi forrást jelenthetnek Közszolgálatiság Az egészségügyi ellátás államilag garantált szolgáltatás, amely minden lakosnak jár. A közszolgáltatás kiszámíthatóságot és tervezhetőséget jelent, amely a piaci körülmények között működő egészségügyre nem mindig jellemzőek. Jelen gyakorlatunk közepette nem gondoljuk, hogy a közszolgálatiság és a piaci körülmények közötti működés előnyei nem volnának a javunkra fordíthatóak Tulajdonforma váltás Bár általánosságban elfogadott, hogy a piaci működés eredményesebb, de dogmaszerűen nem fogadható el, mert nem lehetetlen a kétféle működés előnyeinek összehangolása. 5

6 Az eredményesség technikai háttere rendelkezésre áll, megteremtettük a kapacitások kihasználásának érdekeltségi rendszerét, azonban az elmúlt évek finanszírozási anomáliái nem biztosították az önálló fejlődéshez szükséges költségvetési többletet. Ezen tények ismeretében nem biztos, hogy feltétlenül a tulajdonformában, vagy a közszolgálatiságon kell mindenáron változtatni. Az eredményességet, a fejlődőképességet azonban egyes egyedül a finanszírozás kiszámíthatósága, értékállósága jelenti Működési hatékonyság Az intézmény működési hatékonysága alapvetően a struktúrától és a finanszírozástól függ. (itt eltekintünk a rossz működés hatásától, tekintettel, hogy az menedzsment kérdés). A struktúrát a közszolgálatiság és a finanszírozás határozza meg. Tehát alapvetően a források hiánya, illetve biztosítottsága a döntő kérdés, amennyiben az irányítás és gazdálkodás optimálisan működik. Ennek a folyamatos optimalizálása alapvetően menedzsment feladat. A hatékony működés egyik feltétele a folyamatos, célszerű és kétirányú információáramlás, mely technikai feltételei az intézetben biztosításra kerültek. Másik feltétel a projectszemléletű vezetés, amely kialakítása a szakrendelőben megkezdődött. A hatékonyság biztosításához a piaci (marketing) elvek megjelenése, s a menedzsment szabadabb mozgástere szükséges EU csatlakozás hatásai Az EU-n belül minden tagország maga határozza meg egészségügye működését, de minden polgár minden tagállamban azonos szintű ellátást igényel mind szakmai, mind eszközös, mind infrastrukturális szinten. A három terület közül a szakmai ismeretei a szakrendelő dolgozóinak jó szintűek, a másik két területen azonban van még teendő. Nem elhanyagolható veszélyt jelenthet a szakembereket elszívó hatás, tekintettel arra, hogy bizonyos területeken jelenleg is szakemberhiány található. 6

7 2. Helyzetelemzés A Tiszaújváros Miskolctól délnyugatra, a megyehatáron, a 35-ös számú út mellett a Tisza folyó partján fekszik. A folyón hídon lehet átkelni, Polgár, Debrecen irányába. A megyeszékhelytől 30 kilométer a távolság. Nemcsak közúton, hanem vasúton is elérhető, itt van a szárnyvonal végállomása. A várossal szomszédos települések: Kesznyéten, Sajószöged, Tiszapalkonya, Polgár. A térségnek növekedési pólusa Tiszaújváros. A térség térszerkezetében a Tiszaújvárostól való távolság a fő alakító tényező. A város körül három gyűrű rajzolódik ki, amelyekben belülről kifelé haladva a területi fejlettség mutatói egyre rosszabbak. A térség fős lakosságának ellátását önálló járóbeteg rendelőintézet biztosítja, a rehabilitációt korszerű fiziko- és balneoterápia segíti Intézmény rövid bemutatása A tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet önálló járóbeteg szakrendelő Tiszaújváros Önkormányzatának tulajdonában költségvetési intézmény. A Rendelőintézet két telephelyen működik, egyik a járóbeteg szakrendelések épülete, a másik a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg, mely a Tiszaújvárosi Gyógyfürdő épületkomplexumában található. A szakrendelő épületével közvetlen kapcsolatban áll a házi gyermekorvosok és védőnői szolgálatok, illetve a felnőtt háziorvosok működésének helyet biztosító további két épület. A Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés szakmai felügyelete mellett fizikoterápia, gyógytorna és gyógyfürdő ellátásokat nyújtunk. A Rendelőintézet a város központjában jól megközelíthető helyen található, a központi telephely az autóbusz állomástól gyalog 10 perc a távolság. Gépkocsival a 35 főútról 2 perc alatt elérhető. A településen fekvőbeteg intézmény nem található, a legközelebbi kórház 30 km-re, Miskolcon érhető el. 7

8 2.2. Szakmai működési feltételek ismertetése Személyi feltételek A többször módosított 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletben előírt személyi feltételeknek valamennyi szakrendelés és gondozó megfelel, üres álláshely, tartós helyettesítéssel ellátott szakrendelés nincs. A dolgozók a feladat ellátáshoz szükséges szakmai végzettséggel rendelkeznek. A Rendelőintézet létszáma állománycsoportonként (fő) Megnevezés év év év Közalkalmazott Orvos, egyéb egyetemi 10,3 9,3 8,4 szakalkalmazottak Szakdolgozó 88,2 87,9 84,9 Vállalkozó szakalkalmazottak Orvos 11,2 11,3 17,0 Szakdolgozó 4 4 4,2 Nem szakalkalmazottak Gazdasági, adminisztratív Fizikai alkalmazottak 26,5 25,5 23,5 Összesen 157, Ellátási terület A Rendelőintézet a Tiszaújvárosi és Mezőcsáti kistérség centrumában finanszírozási szerződése szerint ember, 18 település járóbeteg szakellátója. A kedvező közlekedési feltételek és a tiszaújvárosi munkahely miatt Polgár város és környékének lakói (Polgár, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza) is az Intézet szolgáltatásait veszik igénybe. A tényleges ellátási terület ezáltal 25%-kal nagyobb azaz fő körüli. Járóbeteg szakellátás és gondozóintézeti ellátási struktúra Az évek során a járóbeteg szakrendelések vertikuma jelentősen bővült től ortopédia, onkológia, oszteoporózis, ultrahang, reumatológia, 1997-től pszichiátria, 1999-től urológia, 2000-től audiológia, 2002-től kardiológia, mozgásszervi rehabilitáció és tüdőgyógyászat működik évben a traumatológia szakrendelés beindítására kaptunk engedélyt. A minőségi ellátás érdekében pedig a volumen korlátok módosítása nélkül azon szakrendelések óraszámát bővíthettük, ahol a magas esetszám miatt az egy betegre eső percátlag kevesebb volt, mint az országos átlag. 8

9 Jelenleg 28 szervezeti egységkódon, heti 475 szakorvosi és 200 nem szakorvosi órában működik a járóbeteg szakellátás, a 6 gondozó pedig heti 67 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órában látja el a betegeket. Járóbeteg és gondozóintézeti ellátás esetszám, heti óraszáma és ellátási terület lakosságszáma Szakrendelés év év év Ellátási terület (fő)* Heti óraszám (szakorvos, gondozói) 1. Belgyógyászat Endokrinológia Diabetológia (2007. márctól) 4. Kardiológia Ell. Ter. nélküli Bőr- és nemibeteg gy Fül-orr-gégészet Audiológia Ideggyógyászat Sebészet Traumatológia Szemészet Nőgyógyászat Ortopédia Ortopédia gyermek Onkológia Oszteoporozis Pszichiátria Pszichológia Gyermek pszichológia (2007. márctól) 20. Tüdőgyógyászat Ell. Ter. nélküli Tüdőszűrő Urológia Labor Röntgen Ultrahang Reumatológia Mozgásszervi rehab Ell. Ter. nélküli Fizikotereápia Összesen *Jelenleg hatályos OEP finanszírozási szerződés alapján Fiziko- és balneoterápiás ellátások, gyógyfürdő ellátások Fiziko- és Balneoterápiás részlegünkben a reumatológia és a mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés orvosszakmák szakmai felügyeletével járóbeteg szakellátás formájában elektroterápiás, balneoterápiás kezelések, valamint gyógytorna és masszázs szolgáltatások nyújtása történik. A Fiziko- és Balneoterápiás Részlegünk nyarán kapta meg OGYFI minősítését, mely szerint országos jelentőségű gyógyfürdőként 9

10 nyújthat a betegek részére gyógyfürdőkezeléseket februárjában a gyógyvíz minősítést is megszereztük. A részlegben a fizikoterápiát és a balneoterápiás kezeléseket 16 szakképzett aszszisztens, a masszázst 8 gyógymasszőr, a gyógytornát pedig 5 gyógytornász biztosítja. A gyógyfürdő kezelések száma évben Kód Megnevezés év év év "01" Góygyvizes gyógymedence "02" Gyógyvizes kádfürdő "03" Iszappakolás, iszapfürdő "04" Súlyfürdő "05" Szénsavas fürdő "06" Orvosi gyógymasszázs "07" Víz alatti vízsugármasszázs "08" Víz alatti csoportos gyógytorna "09" Komplex gyógyfürdőellátás "10" Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt ÖSSZESEN Az ellátott lakosság morbiditási és mortalitási adatainak elemzése Az ellátási terület mortalitási adatainak bemutatása: - a halálesetek majdnem fele kardiovascularis eredetű, amely a vezető halálokokon belüli arányát tekintve az országos alatt marad - a vezető halálokok második helyén a tumoros halálozás áll, ezen belül évben a légúti 17,9%-ot, a végbélrák 10,9%-ot, az emlőtumor 7,6%- ot képviselt. - A halálokok harmadik, negyedik, ötödik helyén az emésztőrendszer, a légzőrendszer betegségei miatt halálozás valamint a balesetek állnak. A háziorvosi gondozási adatokra támaszkodva a leggyakoribb megbetegedések a következők: - Magasvérnyomás betegségek miatt kerül a legtöbb beteg gondozásba. Számuk folyamatosan növekszik, a város felnőtt lakosságából évben 3524 főt kezeltek folyamatosan a háziorvosok. A nők esetében 100 bejelentkezettből 27, a férfiaknál 25 gondozott. 10

11 - Ischaemiás szívbetegség miatt évben 1648 főt gondoztak, férfiaknál 100 bejelentkezett közül 11 gondozott, nőknél 14 fő. 3. A Rendelőintézet középtávú stratégiai tervének kiindulópontjai és várható eredményei 3.1. Ellátottakkal és az ellátással kapcsolatos célok a. Területi ellátásszervezővé válás: a progresszív ellátási struktúrában a dél borsodi terület aktív kórházi ellátáson kívüli egészségügyi szolgáltatásainak szervezése az ellátásszervezés szakmai tartalmának fejlesztése b. Emeltszíntű R1 típusú járóbeteg szakrendelővé válás profilbővítés, amely lehetővé teszi az egynapos fekvőbeteg ellátást (egynapos sebészet, nappali kórház) (egynapos sebészet; sürgősségi felvevőhely; nappali kórház; sportegészségügy) c. A modern szolgáltatási profilhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések teljesítése Épület (2 szintes tömb) Minimum feltételeknek megfelelés Gép-; műszerpark fejlesztés IT fejlesztés d. Területi vezető intézménnyé válás 11

12 3.2. Egyéni és szervezeti tanulási, fejlődési elvárások a. Egyéni érdekeltség erősítése: összekapcsolása a szervezeti célokkal, legyen egyszerű és egyértelmű b. Kritikus emberi erőforrások megtartása: differenciált bérezés, felelősség, szakmailag kihívó feladat, karrier menedzsment c. A szervezeti kultúra korszerűsítése: egymás elismerése, teljesítményorientáltság, kiszámíthatóság, bevonás 3.3. Pénzügyi célok és értelmezésük a. Nem E-Alapból származó szakmai bevételek arányának növelése b. Pozitív működési eredmény elérése: ráfordítások kontrollálása, egyéni szintű ösztönzés beépítése, outsoursching ahol célszerű. c. Külső források bevonása a fejlesztésre: nem csak EU forrás, a döntés előkészítés megerősítése (legyen elegendő idő, legyenek előkészített témák) A fenti célok megvalósításának legfőbb eszközrendszere a május 16-ig benyújtandó ÉMOP Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap, járóbeteg szakellátás korszerűsítése pályázat. 12

13 3.4 Stratégiai térkép 13

14 4. A gyógyító-megelőző feladatok és kapacitás fejlesztésével kapcsolatos tervek Az ÉMOP pályázat a szakmai struktúra, a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan meghatároz kötelező és opcionális tartalmi elemeket. Az emeltszintű járóbeteg szakellátásra előírt követelmények teljesítése érdekében az alábbiakban leírt kapacitás fejlesztéseket és módosításokat tervezzük. A kapacitások befogadására vonatkozó kérelmünket februárjában az Észak-Magyarországi Regionális Egészségtanácshoz benyújtottuk, melyet a Tanács teljes mértékben támogatott Meglévő járóbeteg struktúra módosítása A meglévő járóbeteg szakrendelési szakmai struktúrán belül az alábbi módosításokat illetve kapacitások végleges befogadását kérelmeztük: a. GYERMEKGYÓGYÁSZAT A gyermekgyógyászati szakellátás feladata a 18 év alatti populáció betegségeinek szakorvosi ellátása. A szakellátást heti 5 szakorvosi órában kívánjuk működtetni, havonta 3 alkalommal gyermek pulmonólógia szakmai profillal, egy alkalommal pedig gyermek gasztroenterológiai ellátással. A feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A szükséges óraszámot a traumatológiai szakrendelésről kívánjuk átcsoprotosítani. Az ellátandó feladatok tételes meghatározása A gyermek pulmonológia ellátás keretében az alábbi feladatokat kívánjuk végezni: - krónikus légúti betegségekben szenvedő gyermekek (0-18 év) kezelése, gondozása, - felső- és alsólégúti allergiás betegségek részletes diagnosztikája, - asthma bronchialéban szenvedő betegek kezelése, életmód tanácsadás. 14

15 A gyermek gasztroenterológia az alábbi területeken nyújt ellátást: - csecsemőkori táplálási és fejlődési zavarok kivizsgálása, kezelése - visszatérő hasi fájdalom okainak vizsgálata, kezelése - krónikus hányás, hasmenés, testi fejlődési zavar diagnosztikája, életmód tanácsadás - emésztőszervi betegségek, allergiák kezelése, gondozása A feladatok ellátását a házi gyermekorvosokkal szorosan együttműködve, gondozási eredményeikkel és igényeikkel összehangolva végeznénk. A helyi ellátás feltételei lehetőséget teremtenek a háziorvos és a szakorvos közötti személyes konzultációra, mely növeli a gondozás hatékonyságát. A feladatok ellátását nagymértékben segít a területi háziorvosok IBR-ben szerzett szűrési és gondozási tapasztalata is (obesitas szűrés és gondozás) Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Az ellátandó terület megegyezik a Rendelőintézet szakrendeléseinek fős területének 18 év alatti lakosságával. Beutaló orvosként elsősorban a tiszaújvárosi 4 házi gyermekorvosi praxis illetve a kistelepülések vegyes szolgálatai jelentkeznek. b. UROLÓGIA Az urológia szakrendelés heti 5 órában működik a Rendelőintézetben. Az urológia szakrendelés beutaló nélkül vehető igénybe és a húgy-ivari szervek betegségeinek szűrésével, diagnosztizálásával, gyógyításával, gondozásával foglalkozik. További feladata a vese és a vizeletkiválasztó-rendszer, a férfi nemi szervek daganatos megbetegedéseinek szűrése, gyógyítása, a fekvőbeteg ellátást igénylő esetek kórházba utalása. A folyamatos gondozást igénylők ellátása. Tiszaújváros Önkormányzatának támogatásával a városi egészséghét keretében a férfi lakosság részére évente prosztata szűrést végzünk. A fokozódó igény miatt a heti óraszámot 5-ről 10 órára kívánjuk növelni, melyhez a szükséges órát a traumatológiából csoportosítjuk át. 15

16 A módosítani kívánt feladat ellátandó lakosságszáma A szakrendelés ellátási területe megegyezik a Rendelőintézet fős ellátási területével. A többi szakrendeléshez hasonlóan azonban Polgár és környékéről is ellátunk betegeket. c. TÜDŐGYÓGYÁSZAT, TÜDŐGONDOZÓ évtől komplex tüdőgyógyászati ellátás működik az intézetben, amely magába foglalja a prevenciót, a kiszűrtek illetve a hozzánk forduló akut betegek gyógyítását és gondozását. 10 órában tüdőszűrést, 10 órában tüdőgyógyászati szakellátás, 10 órában pedig gondozási tevékenységet végzünk. A Rendelőintézet 1982 óta tüdőszűrő állomást működtet, ahol Tiszaújváros 30 év feletti lakosságának rendszeres, évenkénti szűrése történik. Az állomás feladata még a területéhez tartozó lakosok alkalmassági szűrővizsgálata. A áprilisától rendelő tüdőgyógyászati szakrendelésen a légzőszervi betegségben szenvedő betegek akut gyógyítása történik. A gondozóban a gondozásra szoruló asztmás, TBC-s és krónikus tüdőbetegek ellátása zajlik. A tüdőgyógyászat szakrendelésen folyamatosan magas és a vizitdíj ellenére sem csökkenő betegforgalom, ennek következtében a 2-3 hetes előjegyzési idő, valamint az ellátási területen élők megbetegedési adatai alapján szükséges a heti óraszámot 10 órával növelni, azaz 20 órára módosítani. A szükséges többletórát a reumatológia szakrendelésről kívánjuk átcsoportosítani. Célunk a terület népegészségügyi mutatóihoz szakmai összetételben jobban igazodó ellátás nyújtása. Mivel: - a területen élők körében magas az asztmás és alsó légúti betegségben szenvedők száma és arányuk évről-évre növekszik, - hosszú az előjegyzési idő, - az ellátott és évről-évre emelkedő betegszám indokolja az óraszám bővítést. 16

17 Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A pulmonológia szakellátás és tüdőgondozó évben területi ellátási kötelezettség nélkül lett befogadva és az eltelt 6 évben így működik. Az ellátottak lakóhelyének elemzése alapján azonban megállapítható, hogy az megegyezik a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésekével. A dél-borsodi kistérség fős populációja mellett, munkahelyi és közlekedési okok miatt, Hajdú-Bihar megye határtelepülései is hozzánk fordulnak panaszukkal. d. KARDIOLÓGIA A szakrendelésen a szív- érrendszeri betegségekben szenvedők ellátása és gondozása történik. A népegészségügyi program céljai közt szereplő koszorúér- és agyérbetegségek okozta korai halálozás csökkentéséhez a rendelés további finanszírozása is hozzájárulhat. A személyi feltételekkel rendelkezünk. A 25 órában működő kardiológia szakrendelés szakmai irányítását belgyógyász és kardiológus szakvizsgával rendelkező főorvos látja el. A kapacitás további működésének indoklása - A szakrendelés kihasználtsága folyamatosan magas, ezt mutatja az egy esetre jutó perces átlagos ellátási idő. - Az országos és helyi morbiditási és mortalitási adatok alapján szakmailag megalapozott a szakrendelés határozatlan idejű működtetése. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A kardiológia szakellátás évben területi ellátási kötelezettség nélkül lett befogadva és az eltelt 6 évben így működik. Az ellátottak lakóhelyének elemzése alapján azonban megállapítható, hogy az megegyezik a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésekével. A dél-borsodi kistérség fős populációja mellett, munkahelyi és közlekedési okok miatt, Hajdú-Bihar megye határtelepülései is hozzánk fordulnak panaszukkal. 17

18 e. MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ A szakrendelés a mozgásszervi betegségben szenvedők ellátását végzi a Fizikoés Balneoterápiás részlegben igénybe vehető kezelésekre építve. A részlegben a gyógyfürdő kezeléseken túl korszerű gépeinkkel a fiziko- és elektroterápiás kezelések, a gyógytorna és a masszázs segíti a betegek gyógyulását. A szakrendelés a részlegben működik, így közvetlen szakmai kapcsolat alakult ki a kezelő személyzet és a szakorvosok között. A Népegészségügyi Program céljainak eleget téve a szakrendelés működtetésével hozzá kívánunk járulni a mozgásszervi betegségek csökkentéséhez és a krónikus mozgásszervi betegek életminőségének javításához. A kapacitás további működésének indoklása - a morbiditási statisztikák azt mutatják, hogy nő a mozgásszervi betegségben szenvedők száma, - a működés tapasztalatai azt mutatják, hogy szükség van a rendelésre, - a gyógyfürdő országos ellátási területe indokolja, ugyanis gyógyfürdő kezelések megkezdése előtt és után szakorvosi vizsgálat szükséges. - A meglévő és korszerű infrastruktúra és az eltelt 8 évben végzett hatékony szakmai munka, mely betegek ezreinek hozott gyógyulást és jobb életminőséget. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A mozgásszervi rehabilitációs szakellátás évben területi ellátási kötelezettség nélkül lett befogadva és az eltelt 6 évben így működik. Az ellátottak lakóhelyének elemzése alapján azonban megállapítható, hogy az megegyezik a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésekével. A dél-borsodi kistérség fős populációja mellett, munkahelyi és közlekedési okok miatt, Hajdú-Bihar megye határtelepülései is hozzánk fordulnak panaszukkal. Országos jelentőségű gyógyfürdőként pedig a kezeléseket az egész ország területéről érkező betegeknek jogosultak vagyunk kezelést elrendelni és végezni. 18

19 f. BELGYÓGYÁSZAT-DIABETOLÓGIA A Rendelőintézetben heti 20 órában működik belgyógyászati szakrendelés, melyből hetente 2 órában a diabetológia esetek ellátása folyik. Tekintettel a diabetes sokirányú hatására, a várható szövődmények súlyosságára (vakság, veseelégtelenség, diabeteses gangréna, köszvény) indokolt a betegségben szenvedők gondozásának hosszútávú megteremtése. A kapacitás további működésének indoklása - a morbiditási statisztikák azt mutatják, hogy nő a cukorbetegségben szenvedők száma, - a működés tapasztalatai azt mutatják, hogy szükség van a betegek helyi szakmai gondozására, - emellett a gondozó a személyes konzultáció lehetősége miatt a háziorvosok munkáját is nagymértékben támogatja. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A diabetológia szakrendelés területi ellátási kötelezettsége fő, földrajzilag a tiszaújvárosi kistérség települései alkotják. Mezőcsáton működik általános belgyógyászat, de a diabeteszes betegek szakellátása ott sem megoldott Új kapacitások, ellátási formák Az ÉMOP pályázati kiírásban meghatározott a kötelező és opcionális tartalmi elemek lehetőséget biztosítanak új ellátási formák, szolgáltatások tárgyi és működési feltételeinek kialakítására és OEP finanszírozásának befogadására. A szolgáltatások a következő: 19

20 a. NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁSOK Az ÉMOP pályázat részeként a Rendelőintézet földszintjén megteremtődik az egynapos sebészeti ellátás feltételrendszere. Az ébredő és megfigyelő helyiségekben 10 ágy elhelyezésére van lehetőség. Az ellátandó feladatok tételes meghatározása - egynapos sebészeti ellátások utáni ébredő, megfigyelő feladatok ellátása, - kúraszerű ellátás keretében adott infúziós kezelések, - gyógyfürdő kezelésekhez kapcsolódó nappali kórházi ellátás, - komplex kivizsgálás lehetőségének biztosítása elsősorban az idős emberek számára. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Az ellátást a rendelőintézet fős ellátási területén túl, országos ellátási területtel biztosítanánk, mivel a gyógyfürdő kezelések területén ellátási területünk az egész országra kiterjed. b. OTTHONI SZAKÁPOLÁS Az otthoni szakápolás önálló (saját felelősséggel) végzett tevékenység, mely lehetővé teszi az alap, a járó és a fekvőbeteg ellátás kezdeményezésére hogy a beteg a kórházi ellátás helyett vagy azt lerövidítve otthonában gyógyuljon. A szakápolást a kezelőorvos illetve szakorvos javaslata alapján a beteg háziorvosa ítéli meg és rendeli. A szakápolás során a szakápolást végző ápolók tevékenységüket team munkában szakmai felügyelettel végzik, emellett együttműködnek a beteg ellátásában résztvevő háziorvos szolgálat ápolónőivel és a szociális ellátással, szükség esetén az önkéntes ellátókkal. Tevékenységünket a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről alapján kívánjuk végezni. 20

21 Az ellátandó feladatok tételes meghatározása - Az otthoni szakápolás keretében ellátandó feladatokat tételesen a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. számú melléklete meghatározza. - A kistérségi ellátás megszervezésével és működtetésével a szakemberek közötti kapcsolattartás hatékonyabb, mely a betegek érdekeit jobban szolgálja - Gyermek otthonápolása és rehabiltációja: kórházi ágyak számának csökkenése miatt rövidebb a kórházi ápolási idő, mely maga után vonja az otthoni szakápolás szükségességét. Ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Tiszaújváros kistérség településeit kívánjuk ellátni. A kistérség lakóinak Tiszaújváros központtal történő ellátását és a szolgálat működtetését a következőkkel indokoljuk: - A kistérséghez tartozó települések megközelítés és ellátás szempontjából hátrányos helyzetűek a jelenlegi szolgáltatók mellett. - Jelenleg 3 szolgálat látja el a feladatokat, az egymás közötti és az alapellátókkal való szakmai kapcsolatuk nem megfelelő. A kistérség alapellátóival összefogva hatékonyabb team munkában látható le a feladat. - A kistérség falvaiban magas a szociálisan és etnikai szempontból hátrányos helyzetüek száma. - A betegek saját környezetükben gyorsabban, eredményesebben gyógyulnak. - A gyermek szakellátás jelenleg nem megoldott, pedig az esetükben még inkább kimutatható az otthoni gyógyulás hatékonysága. - Az egységes szakmai és szervezeti irányítás a szakrendelőn keresztül valósulna meg, mely a szakmaiságot és a szervezettséget jelentősen javítja. 21

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019 1. BEVEZETŐ... 8 2. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET... 10 2.1. Demográfiai helyzet... 10 2.1.1. Népesség, népmozgalom... 10 2.1.2. Természetes népmozgalom... 13 2.1.3. Vándorlási különbözet... 15 2.1.4.

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI)

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Egészségfejlesztési Terv Készítette: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei az EMESZ Zrt. közreműködésével Szentendre, 2011. január 1/109 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Bentlakásos intézmények kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP- 3.4.1.A-11/1 2013. július TARTALOMJEGYZÉK I.1 A projekt bemutatása... 2 I.1.1 Az érintett

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről Előterjesztő: Előkészítők: Véleményezi: Ügyiratszám: 390-4/ 2014. Melléklet:

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben