Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR Egészségügyi reform 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4"

Átírás

1 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR Egészségügyi reform Finanszírozás folyamatos változása Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése Közszolgálatiság Tulajdonforma váltás Működési hatékonyság EU csatlakozás hatásai 6 2. HELYZETELEMZÉS Intézmény rövid bemutatása Szakmai működési feltételek ismertetése 8 3. A RENDELŐINTÉZET KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVÉNEK KIINDULÓPONTJAI ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Ellátottakkal és az ellátással kapcsolatos célok Egyéni és szervezeti tanulási, fejlődési elvárások Pénzügyi célok és értelmezésük Stratégiai térkép A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ FELADATOK ÉS KAPACITÁS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TERVEK Meglévő járóbeteg struktúra módosítása 14 a. GYERMEKGYÓGYÁSZAT 14 b. UROLÓGIA 15 c. TÜDŐGYÓGYÁSZAT, TÜDŐGONDOZÓ 16 d. KARDIOLÓGIA 17 e. MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ 18 f. BELGYÓGYÁSZAT-DIABETOLÓGIA Új kapacitások, ellátási formák 19 a. NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁSOK 20 b. OTTHONI SZAKÁPOLÁS 20 c. BETEGSZÁLLÍTÁS 22 d. EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁSOK 23 2

3 e. KÚRASZERŰ ELLÁTÁSOK A FELADATOK VÁLTOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ BELSŐ SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK A fejlesztési célok meghatározásának módszere A fejlesztési irány meghatározás A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe Fejlesztési célok indoklása 28 a. A meglévő épület rövid leírása, problémák 28 b. Diagnosztikai és szakmai gép-műszer helyzet rövid leírása, problémák 29 c. Új ellátási formák tárgyi feltételének megteremtése 31 d. Informatikai rendszer fejlesztése A fejlesztés megvalósításának módjai alternatívák bemutatása 32 0 változat Sikertelen pályázat esetén történő működés 32 A változat leírása, összefoglaló ismertetése 32 A működés főbb jellemzői 32 A várható eredmények, hatások bemutatása 33 Költségek becslése 34 A változat Sikeres ÉMOP pályázat 35 A változat leírása, összefoglaló ismertetése 35 Beruházás hatása a működési költségekre és bevételekre 37 B változat TIOP pályázat keretében felépül az R2-es Mezőcsáti Kistérségi Rendelőintézet HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV IDŐKERETE 44 3

4 Bevezetés A következő öt év az egészségügyben, részben a már lezajlott változások, másrészt a még meg sem indult, de elkerülhetetlen változások okán igen izgalmasnak, és részben talán kiszámíthatatlannak tűnik. A tennivalókat és a lehetőségeket részben a között megvalósuló Uniós keretprogramok és az ehhez szorosan kapcsolódó a Nemzeti Egészségfejlesztési Tervben foglalt prioritások határozzák meg, kiegészülve a Kistérségi elvárásokkal és lehetőségekkel. Esetünkben nem hagyható figyelmen kívül a város kedvező ipari potenciálja, a jelen időre jelentős gyógyítási tapasztalatokkal rendelkező gyógyfürdője sem, amelynek további hasznosítása megyei és regionális elképzelések alanyává is válhat. 1. A következő időszak feladatait meghatározó problémakör Hosszú távú terveknél, mint jelen esetben is komoly tényező a bizonytalanság. Lesz reform vagy sem, milyen irányú, változik-e a finanszírozás? 1.1. Egészségügyi reform A jelen helyzetben az elkövetkező öt év reformlépési nagy valószínűséggel nem határozhatók meg, reméljük azonban, hogy bizonyos változások találkoznak a saját elképzeléseinkkel. A szakmai munka hatékonyságának, kihasználtságának, a beteg utak szervezése érdekében széleskörű szakmai önszerveződés (Dél-Borsodi Egészségügyi Klaszter) kialakítása, mely alkalmas a gazdasági folyamatok és a szakmai munka szervezésének összehangolására, a képzés színvonalának javítására, egységessé tételére, a területen lévő szolgálatok együttműködésének javítása a betegellátás érdekében, ellátásszervezői feladatok a felesleges jövőbeni kapacitások megteremtésének kiiktatása céljából. 4

5 1.2. Finanszírozás folyamatos változása A 2003-ban bevezetett és a mai napig funkcionáló TVK komoly negatív hatást eredményezett főleg gazdasági téren a Rendelőintézet életében, megakasztva véleményünk szerint azt a kialakulófélben lévő szolgáltatói versenyt, amelynek első, kívánatos hatásait már éreztük. Bizonyítékaként, hogy a betegek értékelték a megváltozott szolgáltatói attitűdöt, ez számukra kedvező. Azonban a finanszírozás meggátolta és gazdaságilag kétségessé tette a megindult változásokat. Ezen feltehetően a jövőben rendszerszinten változtatni kell, különben a pozitív folyamatok csírájában elhalnak. Az ismeretek és a folyamatszintű változások irányának hiányában két dolgot tehetünk menedzsment szinten: nem reagálunk az aktuális változásokra, bízva azok negatív hatásának korrekciójában. Folyamatosan, progresszíven reagálunk sejthető, várható változásokra, időnként veszélyeztetve az intézeti stabilitást Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése A biztosítási rendszer jelenlegi formája mellett reméljük megerősödnek az önkéntes kiegészítő egészségpénztárak, esetleg új biztosítási formák jelennek meg, melyek jó szakmai portfolió mellett jelentős bevételi forrást jelenthetnek Közszolgálatiság Az egészségügyi ellátás államilag garantált szolgáltatás, amely minden lakosnak jár. A közszolgáltatás kiszámíthatóságot és tervezhetőséget jelent, amely a piaci körülmények között működő egészségügyre nem mindig jellemzőek. Jelen gyakorlatunk közepette nem gondoljuk, hogy a közszolgálatiság és a piaci körülmények közötti működés előnyei nem volnának a javunkra fordíthatóak Tulajdonforma váltás Bár általánosságban elfogadott, hogy a piaci működés eredményesebb, de dogmaszerűen nem fogadható el, mert nem lehetetlen a kétféle működés előnyeinek összehangolása. 5

6 Az eredményesség technikai háttere rendelkezésre áll, megteremtettük a kapacitások kihasználásának érdekeltségi rendszerét, azonban az elmúlt évek finanszírozási anomáliái nem biztosították az önálló fejlődéshez szükséges költségvetési többletet. Ezen tények ismeretében nem biztos, hogy feltétlenül a tulajdonformában, vagy a közszolgálatiságon kell mindenáron változtatni. Az eredményességet, a fejlődőképességet azonban egyes egyedül a finanszírozás kiszámíthatósága, értékállósága jelenti Működési hatékonyság Az intézmény működési hatékonysága alapvetően a struktúrától és a finanszírozástól függ. (itt eltekintünk a rossz működés hatásától, tekintettel, hogy az menedzsment kérdés). A struktúrát a közszolgálatiság és a finanszírozás határozza meg. Tehát alapvetően a források hiánya, illetve biztosítottsága a döntő kérdés, amennyiben az irányítás és gazdálkodás optimálisan működik. Ennek a folyamatos optimalizálása alapvetően menedzsment feladat. A hatékony működés egyik feltétele a folyamatos, célszerű és kétirányú információáramlás, mely technikai feltételei az intézetben biztosításra kerültek. Másik feltétel a projectszemléletű vezetés, amely kialakítása a szakrendelőben megkezdődött. A hatékonyság biztosításához a piaci (marketing) elvek megjelenése, s a menedzsment szabadabb mozgástere szükséges EU csatlakozás hatásai Az EU-n belül minden tagország maga határozza meg egészségügye működését, de minden polgár minden tagállamban azonos szintű ellátást igényel mind szakmai, mind eszközös, mind infrastrukturális szinten. A három terület közül a szakmai ismeretei a szakrendelő dolgozóinak jó szintűek, a másik két területen azonban van még teendő. Nem elhanyagolható veszélyt jelenthet a szakembereket elszívó hatás, tekintettel arra, hogy bizonyos területeken jelenleg is szakemberhiány található. 6

7 2. Helyzetelemzés A Tiszaújváros Miskolctól délnyugatra, a megyehatáron, a 35-ös számú út mellett a Tisza folyó partján fekszik. A folyón hídon lehet átkelni, Polgár, Debrecen irányába. A megyeszékhelytől 30 kilométer a távolság. Nemcsak közúton, hanem vasúton is elérhető, itt van a szárnyvonal végállomása. A várossal szomszédos települések: Kesznyéten, Sajószöged, Tiszapalkonya, Polgár. A térségnek növekedési pólusa Tiszaújváros. A térség térszerkezetében a Tiszaújvárostól való távolság a fő alakító tényező. A város körül három gyűrű rajzolódik ki, amelyekben belülről kifelé haladva a területi fejlettség mutatói egyre rosszabbak. A térség fős lakosságának ellátását önálló járóbeteg rendelőintézet biztosítja, a rehabilitációt korszerű fiziko- és balneoterápia segíti Intézmény rövid bemutatása A tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet önálló járóbeteg szakrendelő Tiszaújváros Önkormányzatának tulajdonában költségvetési intézmény. A Rendelőintézet két telephelyen működik, egyik a járóbeteg szakrendelések épülete, a másik a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg, mely a Tiszaújvárosi Gyógyfürdő épületkomplexumában található. A szakrendelő épületével közvetlen kapcsolatban áll a házi gyermekorvosok és védőnői szolgálatok, illetve a felnőtt háziorvosok működésének helyet biztosító további két épület. A Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben reumatológia, mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés szakmai felügyelete mellett fizikoterápia, gyógytorna és gyógyfürdő ellátásokat nyújtunk. A Rendelőintézet a város központjában jól megközelíthető helyen található, a központi telephely az autóbusz állomástól gyalog 10 perc a távolság. Gépkocsival a 35 főútról 2 perc alatt elérhető. A településen fekvőbeteg intézmény nem található, a legközelebbi kórház 30 km-re, Miskolcon érhető el. 7

8 2.2. Szakmai működési feltételek ismertetése Személyi feltételek A többször módosított 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletben előírt személyi feltételeknek valamennyi szakrendelés és gondozó megfelel, üres álláshely, tartós helyettesítéssel ellátott szakrendelés nincs. A dolgozók a feladat ellátáshoz szükséges szakmai végzettséggel rendelkeznek. A Rendelőintézet létszáma állománycsoportonként (fő) Megnevezés év év év Közalkalmazott Orvos, egyéb egyetemi 10,3 9,3 8,4 szakalkalmazottak Szakdolgozó 88,2 87,9 84,9 Vállalkozó szakalkalmazottak Orvos 11,2 11,3 17,0 Szakdolgozó 4 4 4,2 Nem szakalkalmazottak Gazdasági, adminisztratív Fizikai alkalmazottak 26,5 25,5 23,5 Összesen 157, Ellátási terület A Rendelőintézet a Tiszaújvárosi és Mezőcsáti kistérség centrumában finanszírozási szerződése szerint ember, 18 település járóbeteg szakellátója. A kedvező közlekedési feltételek és a tiszaújvárosi munkahely miatt Polgár város és környékének lakói (Polgár, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza) is az Intézet szolgáltatásait veszik igénybe. A tényleges ellátási terület ezáltal 25%-kal nagyobb azaz fő körüli. Járóbeteg szakellátás és gondozóintézeti ellátási struktúra Az évek során a járóbeteg szakrendelések vertikuma jelentősen bővült től ortopédia, onkológia, oszteoporózis, ultrahang, reumatológia, 1997-től pszichiátria, 1999-től urológia, 2000-től audiológia, 2002-től kardiológia, mozgásszervi rehabilitáció és tüdőgyógyászat működik évben a traumatológia szakrendelés beindítására kaptunk engedélyt. A minőségi ellátás érdekében pedig a volumen korlátok módosítása nélkül azon szakrendelések óraszámát bővíthettük, ahol a magas esetszám miatt az egy betegre eső percátlag kevesebb volt, mint az országos átlag. 8

9 Jelenleg 28 szervezeti egységkódon, heti 475 szakorvosi és 200 nem szakorvosi órában működik a járóbeteg szakellátás, a 6 gondozó pedig heti 67 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órában látja el a betegeket. Járóbeteg és gondozóintézeti ellátás esetszám, heti óraszáma és ellátási terület lakosságszáma Szakrendelés év év év Ellátási terület (fő)* Heti óraszám (szakorvos, gondozói) 1. Belgyógyászat Endokrinológia Diabetológia (2007. márctól) 4. Kardiológia Ell. Ter. nélküli Bőr- és nemibeteg gy Fül-orr-gégészet Audiológia Ideggyógyászat Sebészet Traumatológia Szemészet Nőgyógyászat Ortopédia Ortopédia gyermek Onkológia Oszteoporozis Pszichiátria Pszichológia Gyermek pszichológia (2007. márctól) 20. Tüdőgyógyászat Ell. Ter. nélküli Tüdőszűrő Urológia Labor Röntgen Ultrahang Reumatológia Mozgásszervi rehab Ell. Ter. nélküli Fizikotereápia Összesen *Jelenleg hatályos OEP finanszírozási szerződés alapján Fiziko- és balneoterápiás ellátások, gyógyfürdő ellátások Fiziko- és Balneoterápiás részlegünkben a reumatológia és a mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés orvosszakmák szakmai felügyeletével járóbeteg szakellátás formájában elektroterápiás, balneoterápiás kezelések, valamint gyógytorna és masszázs szolgáltatások nyújtása történik. A Fiziko- és Balneoterápiás Részlegünk nyarán kapta meg OGYFI minősítését, mely szerint országos jelentőségű gyógyfürdőként 9

10 nyújthat a betegek részére gyógyfürdőkezeléseket februárjában a gyógyvíz minősítést is megszereztük. A részlegben a fizikoterápiát és a balneoterápiás kezeléseket 16 szakképzett aszszisztens, a masszázst 8 gyógymasszőr, a gyógytornát pedig 5 gyógytornász biztosítja. A gyógyfürdő kezelések száma évben Kód Megnevezés év év év "01" Góygyvizes gyógymedence "02" Gyógyvizes kádfürdő "03" Iszappakolás, iszapfürdő "04" Súlyfürdő "05" Szénsavas fürdő "06" Orvosi gyógymasszázs "07" Víz alatti vízsugármasszázs "08" Víz alatti csoportos gyógytorna "09" Komplex gyógyfürdőellátás "10" Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt ÖSSZESEN Az ellátott lakosság morbiditási és mortalitási adatainak elemzése Az ellátási terület mortalitási adatainak bemutatása: - a halálesetek majdnem fele kardiovascularis eredetű, amely a vezető halálokokon belüli arányát tekintve az országos alatt marad - a vezető halálokok második helyén a tumoros halálozás áll, ezen belül évben a légúti 17,9%-ot, a végbélrák 10,9%-ot, az emlőtumor 7,6%- ot képviselt. - A halálokok harmadik, negyedik, ötödik helyén az emésztőrendszer, a légzőrendszer betegségei miatt halálozás valamint a balesetek állnak. A háziorvosi gondozási adatokra támaszkodva a leggyakoribb megbetegedések a következők: - Magasvérnyomás betegségek miatt kerül a legtöbb beteg gondozásba. Számuk folyamatosan növekszik, a város felnőtt lakosságából évben 3524 főt kezeltek folyamatosan a háziorvosok. A nők esetében 100 bejelentkezettből 27, a férfiaknál 25 gondozott. 10

11 - Ischaemiás szívbetegség miatt évben 1648 főt gondoztak, férfiaknál 100 bejelentkezett közül 11 gondozott, nőknél 14 fő. 3. A Rendelőintézet középtávú stratégiai tervének kiindulópontjai és várható eredményei 3.1. Ellátottakkal és az ellátással kapcsolatos célok a. Területi ellátásszervezővé válás: a progresszív ellátási struktúrában a dél borsodi terület aktív kórházi ellátáson kívüli egészségügyi szolgáltatásainak szervezése az ellátásszervezés szakmai tartalmának fejlesztése b. Emeltszíntű R1 típusú járóbeteg szakrendelővé válás profilbővítés, amely lehetővé teszi az egynapos fekvőbeteg ellátást (egynapos sebészet, nappali kórház) (egynapos sebészet; sürgősségi felvevőhely; nappali kórház; sportegészségügy) c. A modern szolgáltatási profilhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések teljesítése Épület (2 szintes tömb) Minimum feltételeknek megfelelés Gép-; műszerpark fejlesztés IT fejlesztés d. Területi vezető intézménnyé válás 11

12 3.2. Egyéni és szervezeti tanulási, fejlődési elvárások a. Egyéni érdekeltség erősítése: összekapcsolása a szervezeti célokkal, legyen egyszerű és egyértelmű b. Kritikus emberi erőforrások megtartása: differenciált bérezés, felelősség, szakmailag kihívó feladat, karrier menedzsment c. A szervezeti kultúra korszerűsítése: egymás elismerése, teljesítményorientáltság, kiszámíthatóság, bevonás 3.3. Pénzügyi célok és értelmezésük a. Nem E-Alapból származó szakmai bevételek arányának növelése b. Pozitív működési eredmény elérése: ráfordítások kontrollálása, egyéni szintű ösztönzés beépítése, outsoursching ahol célszerű. c. Külső források bevonása a fejlesztésre: nem csak EU forrás, a döntés előkészítés megerősítése (legyen elegendő idő, legyenek előkészített témák) A fenti célok megvalósításának legfőbb eszközrendszere a május 16-ig benyújtandó ÉMOP Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap, járóbeteg szakellátás korszerűsítése pályázat. 12

13 3.4 Stratégiai térkép 13

14 4. A gyógyító-megelőző feladatok és kapacitás fejlesztésével kapcsolatos tervek Az ÉMOP pályázat a szakmai struktúra, a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan meghatároz kötelező és opcionális tartalmi elemeket. Az emeltszintű járóbeteg szakellátásra előírt követelmények teljesítése érdekében az alábbiakban leírt kapacitás fejlesztéseket és módosításokat tervezzük. A kapacitások befogadására vonatkozó kérelmünket februárjában az Észak-Magyarországi Regionális Egészségtanácshoz benyújtottuk, melyet a Tanács teljes mértékben támogatott Meglévő járóbeteg struktúra módosítása A meglévő járóbeteg szakrendelési szakmai struktúrán belül az alábbi módosításokat illetve kapacitások végleges befogadását kérelmeztük: a. GYERMEKGYÓGYÁSZAT A gyermekgyógyászati szakellátás feladata a 18 év alatti populáció betegségeinek szakorvosi ellátása. A szakellátást heti 5 szakorvosi órában kívánjuk működtetni, havonta 3 alkalommal gyermek pulmonólógia szakmai profillal, egy alkalommal pedig gyermek gasztroenterológiai ellátással. A feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A szükséges óraszámot a traumatológiai szakrendelésről kívánjuk átcsoprotosítani. Az ellátandó feladatok tételes meghatározása A gyermek pulmonológia ellátás keretében az alábbi feladatokat kívánjuk végezni: - krónikus légúti betegségekben szenvedő gyermekek (0-18 év) kezelése, gondozása, - felső- és alsólégúti allergiás betegségek részletes diagnosztikája, - asthma bronchialéban szenvedő betegek kezelése, életmód tanácsadás. 14

15 A gyermek gasztroenterológia az alábbi területeken nyújt ellátást: - csecsemőkori táplálási és fejlődési zavarok kivizsgálása, kezelése - visszatérő hasi fájdalom okainak vizsgálata, kezelése - krónikus hányás, hasmenés, testi fejlődési zavar diagnosztikája, életmód tanácsadás - emésztőszervi betegségek, allergiák kezelése, gondozása A feladatok ellátását a házi gyermekorvosokkal szorosan együttműködve, gondozási eredményeikkel és igényeikkel összehangolva végeznénk. A helyi ellátás feltételei lehetőséget teremtenek a háziorvos és a szakorvos közötti személyes konzultációra, mely növeli a gondozás hatékonyságát. A feladatok ellátását nagymértékben segít a területi háziorvosok IBR-ben szerzett szűrési és gondozási tapasztalata is (obesitas szűrés és gondozás) Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Az ellátandó terület megegyezik a Rendelőintézet szakrendeléseinek fős területének 18 év alatti lakosságával. Beutaló orvosként elsősorban a tiszaújvárosi 4 házi gyermekorvosi praxis illetve a kistelepülések vegyes szolgálatai jelentkeznek. b. UROLÓGIA Az urológia szakrendelés heti 5 órában működik a Rendelőintézetben. Az urológia szakrendelés beutaló nélkül vehető igénybe és a húgy-ivari szervek betegségeinek szűrésével, diagnosztizálásával, gyógyításával, gondozásával foglalkozik. További feladata a vese és a vizeletkiválasztó-rendszer, a férfi nemi szervek daganatos megbetegedéseinek szűrése, gyógyítása, a fekvőbeteg ellátást igénylő esetek kórházba utalása. A folyamatos gondozást igénylők ellátása. Tiszaújváros Önkormányzatának támogatásával a városi egészséghét keretében a férfi lakosság részére évente prosztata szűrést végzünk. A fokozódó igény miatt a heti óraszámot 5-ről 10 órára kívánjuk növelni, melyhez a szükséges órát a traumatológiából csoportosítjuk át. 15

16 A módosítani kívánt feladat ellátandó lakosságszáma A szakrendelés ellátási területe megegyezik a Rendelőintézet fős ellátási területével. A többi szakrendeléshez hasonlóan azonban Polgár és környékéről is ellátunk betegeket. c. TÜDŐGYÓGYÁSZAT, TÜDŐGONDOZÓ évtől komplex tüdőgyógyászati ellátás működik az intézetben, amely magába foglalja a prevenciót, a kiszűrtek illetve a hozzánk forduló akut betegek gyógyítását és gondozását. 10 órában tüdőszűrést, 10 órában tüdőgyógyászati szakellátás, 10 órában pedig gondozási tevékenységet végzünk. A Rendelőintézet 1982 óta tüdőszűrő állomást működtet, ahol Tiszaújváros 30 év feletti lakosságának rendszeres, évenkénti szűrése történik. Az állomás feladata még a területéhez tartozó lakosok alkalmassági szűrővizsgálata. A áprilisától rendelő tüdőgyógyászati szakrendelésen a légzőszervi betegségben szenvedő betegek akut gyógyítása történik. A gondozóban a gondozásra szoruló asztmás, TBC-s és krónikus tüdőbetegek ellátása zajlik. A tüdőgyógyászat szakrendelésen folyamatosan magas és a vizitdíj ellenére sem csökkenő betegforgalom, ennek következtében a 2-3 hetes előjegyzési idő, valamint az ellátási területen élők megbetegedési adatai alapján szükséges a heti óraszámot 10 órával növelni, azaz 20 órára módosítani. A szükséges többletórát a reumatológia szakrendelésről kívánjuk átcsoportosítani. Célunk a terület népegészségügyi mutatóihoz szakmai összetételben jobban igazodó ellátás nyújtása. Mivel: - a területen élők körében magas az asztmás és alsó légúti betegségben szenvedők száma és arányuk évről-évre növekszik, - hosszú az előjegyzési idő, - az ellátott és évről-évre emelkedő betegszám indokolja az óraszám bővítést. 16

17 Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A pulmonológia szakellátás és tüdőgondozó évben területi ellátási kötelezettség nélkül lett befogadva és az eltelt 6 évben így működik. Az ellátottak lakóhelyének elemzése alapján azonban megállapítható, hogy az megegyezik a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésekével. A dél-borsodi kistérség fős populációja mellett, munkahelyi és közlekedési okok miatt, Hajdú-Bihar megye határtelepülései is hozzánk fordulnak panaszukkal. d. KARDIOLÓGIA A szakrendelésen a szív- érrendszeri betegségekben szenvedők ellátása és gondozása történik. A népegészségügyi program céljai közt szereplő koszorúér- és agyérbetegségek okozta korai halálozás csökkentéséhez a rendelés további finanszírozása is hozzájárulhat. A személyi feltételekkel rendelkezünk. A 25 órában működő kardiológia szakrendelés szakmai irányítását belgyógyász és kardiológus szakvizsgával rendelkező főorvos látja el. A kapacitás további működésének indoklása - A szakrendelés kihasználtsága folyamatosan magas, ezt mutatja az egy esetre jutó perces átlagos ellátási idő. - Az országos és helyi morbiditási és mortalitási adatok alapján szakmailag megalapozott a szakrendelés határozatlan idejű működtetése. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A kardiológia szakellátás évben területi ellátási kötelezettség nélkül lett befogadva és az eltelt 6 évben így működik. Az ellátottak lakóhelyének elemzése alapján azonban megállapítható, hogy az megegyezik a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésekével. A dél-borsodi kistérség fős populációja mellett, munkahelyi és közlekedési okok miatt, Hajdú-Bihar megye határtelepülései is hozzánk fordulnak panaszukkal. 17

18 e. MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ A szakrendelés a mozgásszervi betegségben szenvedők ellátását végzi a Fizikoés Balneoterápiás részlegben igénybe vehető kezelésekre építve. A részlegben a gyógyfürdő kezeléseken túl korszerű gépeinkkel a fiziko- és elektroterápiás kezelések, a gyógytorna és a masszázs segíti a betegek gyógyulását. A szakrendelés a részlegben működik, így közvetlen szakmai kapcsolat alakult ki a kezelő személyzet és a szakorvosok között. A Népegészségügyi Program céljainak eleget téve a szakrendelés működtetésével hozzá kívánunk járulni a mozgásszervi betegségek csökkentéséhez és a krónikus mozgásszervi betegek életminőségének javításához. A kapacitás további működésének indoklása - a morbiditási statisztikák azt mutatják, hogy nő a mozgásszervi betegségben szenvedők száma, - a működés tapasztalatai azt mutatják, hogy szükség van a rendelésre, - a gyógyfürdő országos ellátási területe indokolja, ugyanis gyógyfürdő kezelések megkezdése előtt és után szakorvosi vizsgálat szükséges. - A meglévő és korszerű infrastruktúra és az eltelt 8 évben végzett hatékony szakmai munka, mely betegek ezreinek hozott gyógyulást és jobb életminőséget. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A mozgásszervi rehabilitációs szakellátás évben területi ellátási kötelezettség nélkül lett befogadva és az eltelt 6 évben így működik. Az ellátottak lakóhelyének elemzése alapján azonban megállapítható, hogy az megegyezik a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szakrendelésekével. A dél-borsodi kistérség fős populációja mellett, munkahelyi és közlekedési okok miatt, Hajdú-Bihar megye határtelepülései is hozzánk fordulnak panaszukkal. Országos jelentőségű gyógyfürdőként pedig a kezeléseket az egész ország területéről érkező betegeknek jogosultak vagyunk kezelést elrendelni és végezni. 18

19 f. BELGYÓGYÁSZAT-DIABETOLÓGIA A Rendelőintézetben heti 20 órában működik belgyógyászati szakrendelés, melyből hetente 2 órában a diabetológia esetek ellátása folyik. Tekintettel a diabetes sokirányú hatására, a várható szövődmények súlyosságára (vakság, veseelégtelenség, diabeteses gangréna, köszvény) indokolt a betegségben szenvedők gondozásának hosszútávú megteremtése. A kapacitás további működésének indoklása - a morbiditási statisztikák azt mutatják, hogy nő a cukorbetegségben szenvedők száma, - a működés tapasztalatai azt mutatják, hogy szükség van a betegek helyi szakmai gondozására, - emellett a gondozó a személyes konzultáció lehetősége miatt a háziorvosok munkáját is nagymértékben támogatja. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A diabetológia szakrendelés területi ellátási kötelezettsége fő, földrajzilag a tiszaújvárosi kistérség települései alkotják. Mezőcsáton működik általános belgyógyászat, de a diabeteszes betegek szakellátása ott sem megoldott Új kapacitások, ellátási formák Az ÉMOP pályázati kiírásban meghatározott a kötelező és opcionális tartalmi elemek lehetőséget biztosítanak új ellátási formák, szolgáltatások tárgyi és működési feltételeinek kialakítására és OEP finanszírozásának befogadására. A szolgáltatások a következő: 19

20 a. NAPPALI KÓRHÁZI ELLÁTÁSOK Az ÉMOP pályázat részeként a Rendelőintézet földszintjén megteremtődik az egynapos sebészeti ellátás feltételrendszere. Az ébredő és megfigyelő helyiségekben 10 ágy elhelyezésére van lehetőség. Az ellátandó feladatok tételes meghatározása - egynapos sebészeti ellátások utáni ébredő, megfigyelő feladatok ellátása, - kúraszerű ellátás keretében adott infúziós kezelések, - gyógyfürdő kezelésekhez kapcsolódó nappali kórházi ellátás, - komplex kivizsgálás lehetőségének biztosítása elsősorban az idős emberek számára. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Az ellátást a rendelőintézet fős ellátási területén túl, országos ellátási területtel biztosítanánk, mivel a gyógyfürdő kezelések területén ellátási területünk az egész országra kiterjed. b. OTTHONI SZAKÁPOLÁS Az otthoni szakápolás önálló (saját felelősséggel) végzett tevékenység, mely lehetővé teszi az alap, a járó és a fekvőbeteg ellátás kezdeményezésére hogy a beteg a kórházi ellátás helyett vagy azt lerövidítve otthonában gyógyuljon. A szakápolást a kezelőorvos illetve szakorvos javaslata alapján a beteg háziorvosa ítéli meg és rendeli. A szakápolás során a szakápolást végző ápolók tevékenységüket team munkában szakmai felügyelettel végzik, emellett együttműködnek a beteg ellátásában résztvevő háziorvos szolgálat ápolónőivel és a szociális ellátással, szükség esetén az önkéntes ellátókkal. Tevékenységünket a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről alapján kívánjuk végezni. 20

21 Az ellátandó feladatok tételes meghatározása - Az otthoni szakápolás keretében ellátandó feladatokat tételesen a 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. számú melléklete meghatározza. - A kistérségi ellátás megszervezésével és működtetésével a szakemberek közötti kapcsolattartás hatékonyabb, mely a betegek érdekeit jobban szolgálja - Gyermek otthonápolása és rehabiltációja: kórházi ágyak számának csökkenése miatt rövidebb a kórházi ápolási idő, mely maga után vonja az otthoni szakápolás szükségességét. Ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Tiszaújváros kistérség településeit kívánjuk ellátni. A kistérség lakóinak Tiszaújváros központtal történő ellátását és a szolgálat működtetését a következőkkel indokoljuk: - A kistérséghez tartozó települések megközelítés és ellátás szempontjából hátrányos helyzetűek a jelenlegi szolgáltatók mellett. - Jelenleg 3 szolgálat látja el a feladatokat, az egymás közötti és az alapellátókkal való szakmai kapcsolatuk nem megfelelő. A kistérség alapellátóival összefogva hatékonyabb team munkában látható le a feladat. - A kistérség falvaiban magas a szociálisan és etnikai szempontból hátrányos helyzetüek száma. - A betegek saját környezetükben gyorsabban, eredményesebben gyógyulnak. - A gyermek szakellátás jelenleg nem megoldott, pedig az esetükben még inkább kimutatható az otthoni gyógyulás hatékonysága. - Az egységes szakmai és szervezeti irányítás a szakrendelőn keresztül valósulna meg, mely a szakmaiságot és a szervezettséget jelentősen javítja. 21

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Készítette: Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma 2011-2016. önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Pályázati alapvető információk TIOP-2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000 1. sz. melléklet 1. oldal 1. Laboratórium Labor berendezések cseréje/pénzügyileg teljesítve 3482 25000 Labor berendezések cseréje/köt.vállalás/pénzügyileg 2013-ban teljesült 15227 Hűtő kapacitás felújítása

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/ A Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 50 ágyon, két részlegen fogadja a betegeket, mely a MISEK infrastruktúráját tekintve a Semmelweis Kórházrészben helyezkedik el. Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

2011-ben az Európai Uniós beruházás révén intézetünk emeltszintű kistérségi járóbeteg-szakellátó központtá vált

2011-ben az Európai Uniós beruházás révén intézetünk emeltszintű kistérségi járóbeteg-szakellátó központtá vált HOGYAN LEHET KÖLTSÉGHATÉKONY AZ EGYNAPOS SEBÉSZET ÖNÁLLÓ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN? A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Egynapos sebészetének bemutatkozása Dr. Raffay Éva főigazgató Marosi Zoltánné

Részletesebben

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Kedvezményezett: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A megvalósult projekt elért eredményei, fejlesztései

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Hatályosság: 2009.11.17 -

Hatályosság: 2009.11.17 - 1192/2009. (XI. 16.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2007 2008. évi pályázataival összefüggı

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Kórházi betegút szervezés hatásai az intézmények működésére

Kórházi betegút szervezés hatásai az intézmények működésére Kórházi betegút szervezés hatásai az intézmények működésére Dr. Tóth Tibor Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen 2014.10.08-10. Intézményi betegút szervezés Rendszer Önálló járóbeteg intézményben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16 Szakma Szakmakód Szakorvosi szünetelő órák órák a idejére a a idejére a feladatot 094000 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Belgyógyászat 0100 224 0 2012.02.06 094000

Részletesebben

Zárórendezvény. Tiszaújváros, 2011. április 2. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ felújítása Tiszaújvárosban ÉMOP-4.1.

Zárórendezvény. Tiszaújváros, 2011. április 2. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ felújítása Tiszaújvárosban ÉMOP-4.1. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése kistérségi Kistérségi járóbeteg szakellátó központ felújítása Tiszaújvárosban Zárórendezvény Tiszaújváros, 2011. április 2. Miért pályáztunk? Tiszaújváros Önkormányzata

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser

2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok. Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser 2014. OKTÓBER 9. Debrecen XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Előadó: Fodor Péter Pál Egészségügyi menedzser Merre tovább? Hogyan tovább? SOK értelmes munkát kellene elvégeznie NÉHÁNY tanult embernek!

Részletesebben

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.273/2006. Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására Összeállította: Egyeztetve: Jirkovszkyné

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet általános belgyógyászat Délegyháza általános belgyógyászat Dunaharaszti

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet általános belgyógyászat Délegyháza általános belgyógyászat Dunaharaszti 1 / 7 Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Délegyháza 09973-0100 általános

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám Szakma a ellátó a idejére Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és Szolgáltató 3529 Miskolc Bottyán J. u. 16. fogszabályozás 1302 120 0 2002.05 Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

a jövőről gondoskodik

a jövőről gondoskodik Aki az egészségre épít, a jövőről gondoskodik Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban KMOP 4.3.2 2008 0003 Érdi Emelt Szintű Kistérségi kialakítása 2009. október 30.

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

KDRET tanulmány. Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása

KDRET tanulmány. Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása KDRET tanulmány Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása 2008. 1 Vezetői összefoglaló Bicske Város Önkormányzata a Egészségügyi

Részletesebben

Szerződés vége Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés nettó értéke. TIOP projekt keretében orvostechnikai eszközök beszerzése

Szerződés vége Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés nettó értéke. TIOP projekt keretében orvostechnikai eszközök beszerzése 1. TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0019 - A járóbeteg rehabilitációs ellátás humán erőforrásának fejlesztése az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézetben A megítélt támogatás összege: 21.916.047 F 2. TIOP-2.2.8-14-2015-0002

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa J A VA S L A T az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi tagként való részvételére az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Rendelőintézet. Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/ /

Rendelőintézet. Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/ / Rendelőintézet Levelezési cím: Miskolc, 3529 Csabai kapu 9-11 Orvos igazgató: Dr. Pap Tibor Tel.: 46/555-666/6001 E-mail: igazgato@misek.hu Vezető asszisztens: Novák Mária Tel.: 46/555-680 46/555-666/1200-as

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben