Környezet. A vidéki népesség jövedelemforrásai. Vasút, vízi és légi közlekedés. A régiót átszelı fı közlekedési útvonalak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet. A vidéki népesség jövedelemforrásai. Vasút, vízi és légi közlekedés. A régiót átszelı fı közlekedési útvonalak"

Átírás

1 HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 11. Elıadás: horvát-magyar határtérség bemutatása - a horvát határmenti megyék 1 horvát-magyar határmenti magyar megyék adottságai, vidék- és területfejlesztési tapasztalatai Horvát Köztársaság közigazgatása: helyi (városi és járási) és regionális (megyei) önkormányzatok 20 megye 12 város és 426 járása van. Vizsgált térség: három határmenti megye: Koprivničko-križevačka (Kapronca-Kırös) - székhelye Koprivnica (Kapronca); Meñimurska (Muraköz) - székhelye Čakovec (Csáktornya) Virovitičko-podravska (Verıce) - székhelye Virovitica 2 (Verıce) Meñimurska Városok Lakosság száma Laksőrőség fı/m² három megye jellemzıi: Megye Koprivničko-križevačka Virovitičko-podravska Városok száma ðurñevac Koprivnica Križevci Járások száma Megyék Meñimurska Čakovec Mursko Središće Prelog Megye székhely Koprivnica Čakovec Virovitica Orahovica Slatina Virovitica határmenti régió története horvát-magyar jelenlegi határ: elsı világháború után, a Dráva folyó mentén szomszédos nemzetiségi kisebbség, kétnyelvő, és jól beilleszkedett a két ország közti jó kapcsolat II. világháború után: határ erıs választóvonal ( politikai feszültségek) határsáv: senki földje maradt, a vasúti és közúti közlekedés megritkult, szomszédos településeket elválasztották 1990 után: új határátkelıhelyek, megkönnyítették az átkelést. jugoszláv háborúk idején: a horvát oldalon katonai konfliktusok Magyar oldalon piacgazdaság, mikrorégiók elszegényedése Máshol jelentıs bevásárlóturizmus Horvátországból Magyarországra. Magyar és szlovák tömegturizmus az dria felé Budapest-Zágráb-Rijeka/Split fıútvonal-rendszer kiépítése ( 2007-re) új és modern átkelıhely kialakítása a Dráva folyón (csak átjáró út!) Magyarország EU-csatlakozása (2004): hatása nem jelentıs 2007 okt. csatlakozik a schengeni övezethez: horvát-magyar határ külsı schengeni szakasz (?) Horvátország belép az EU-ba: végére határmentes átkelés a Dráva mentén 4 MEGYE Somogy Baranya Zala Virovitickopodravska Koprivnickokrizevacka Virovitičkopodravska Koprivničkokriževačka Demográfia, populációdinamika NÉPESSÉG (1991-es népszámlál ás) NÉPESSÉG (2001-es népszámlálás) SZÜLETÉSE K SZÁM HLÁLOZÁ- SOK SZÁM NETTÓ SZÜLE- TÉSEK Megye GDP/fı2001 ( ) GDP/fı 200 ( ) GDP Index 200/2001 Egyéni vállalkozók száma Társas vállalkozások száma Munkanélk. %-a a megyében Gazdaság: Medijimurska Megye Virovitickopodravskkrizevacka Medimurska Koprivnicko- Horváto. Népességfogyás mindkét oldalon GDP/fı2001 ( ) Elvándorlás GDP/fı 200 ( ) Korösszetétel: a nemzeti átlaghoz hasonló, elöregedés GDP Index 200/ ,7 107,9 112,6 De: horvát oldalon nagyobb a fiatal népesség aránya Egyéni vállalkozók száma egyes rurális mikrorégiók demográfiája eltér a teljes régiótól 5 Társas vállalkozások száma Munkanélk. %-a a megyében Zala 29, , Somogy 15, , ,7 Baranya 16, , ,1 Magyaro. 17, , , 1

2 İ r s é g i Ba lato n -felv idé ki K is - B a la to n D u n a - D r á va B a la t o n B o ro n k a -m e llé ki Z s e lic s ég K e le t- M e cs e k D u n a -D r á v a régiót átszelı fı közlekedési útvonalak Budapest-Zágráb-Rijeka/Split fıútvonal-rendszer (2007-re) új átkelıhely a Dráván Zágráb-Maribor Nagykanizsa-Maribor közti fıútvonal is kell Zágráb-Belgrád fıút a vizsgált határmenti területtıl délre Budapest-Osijek-Sarajevo transz-európai közúti folyosó. Budapest- Dunaújváros kész Dunaújváros - Pécs gyorsforgalmi út terv Régión belüli közutak: leromlott minıség Baranyában 96, Somogyban 74 település zsákutca nemzetközi határátkelıhelyek ritkasága 7 Vasút, vízi és légi közlekedés régiót átszelı vasútvonalak legnagyobb nemzetközi vasútvonalak a régió északi részén Nagykanizsa-Murakeresztúr/Kotoriba-Cakovec Kaposvár-Gyékényes /Gotalovo-Koprivnica legnagyobb városközpont, Pécs : csupán nem villamosított vasútvonalak déli irányban. Repülıterek sármelléki repülıtér nemzetközi forgalom Pécs-Pogány helységben 2006 márciusában repülıtér, a Pécs-Bécs légiforgalom Osijekben regionális repülıtér Taszáron a régi amerikai bázis, jelenleg nem használják. Vízi közlekedés Folyami kikötık találhatók a Dráva mentén, de a folyón a forgalom jelentéktelen Oka: a kereslet hiánya és a terület természeti adottságok védelme Duna folyó nemzetközi jelentıségő, de áteresztıképességének problémái vannak 8 N a tu re c o n s e r v a tio n a r e a s w i th n a ti o n a l im p o rta n c e, N a tu ra s i te s a n d R a m s a r a re a s Környezet Természetvédelmi és védett területek Duna-Dráva Nemzeti Park védett Mura folyó ökoszisztémája régióhoz tartozó terület horvát oldalán sok védett terület: Medvednica Természeti Park (Natúrpark) Papuk Natúrpark Kopački Rit Natúrpark ðurñevači pijesci speciális botanikai védett területe (rezervátuma) Kopački rit és Podpanj ornitológiai rezervátuma Mura menti vízi vidék. Mura és Dráva menti regionális park létrehozása is folyamatban L e g e n d S p e c ia l a re a f o r c o n s e rv a tio n S p e c ia l (b ird ) p r o te c tio n a re a R a m s a r a re a N a tio n a l p a rk L a n d s c a p e p r o te c tio n d is tric t N ature p ro tec tio n area D rá v a r iv e r B o rd e r E lig ib le a re a 9 Fejlesztési lehetıségek, határon átnyúló együttmőködés Kulturális Turisztikai adottságok együttmőködés: Természeti környezet Építészeti és kulturális Színházak Termálturizmus Levéltárak Borvidék termál-turizmus erıs jelenléte a határ két oldalán Múzeumok egymás versenytársai lehetıség a közös marketingre Egyetemek Turisztikai célpontok: Könyvkiadás Dráva környékét a víz- és környezet-orientált Pécs építészeti öröksége Harkány-Siklós-Villány térsége borászati és termál-turisztika Kaposváron és Szekszárdon is. Zala:Hévíz, Zalakaros. Medimurska megyében: Szent Martin Gyógyfürdı, Osjecko-baranjska megyében : Bizovacka Gyógyfürdı Varazdinska megyében a Varazdinske Gyógyfürdı Osijek város jelentıs építészeti örökség Varazdinska megyében:trakoscan-i Kastély, Varazdin (Varasd) város 10 Vidékfejlesztés Horvátországban Vidék: OECD 150 fı /km2 alatti népsőrőség EU: 100 fı/km2 alatti népsőrőség Népesség gyakorlatban: rurális térség: Népsőrőség alacsony, kis települések, Rurális népességfogyás, elöregedés Földhasználat mezıgazd. + erdészet Urbánus a közösség identitása Összesen Rurális térségek Horvátországban: Települések száma Rurális térség Urbánus térség Összesen OECD kritérium Km % 91,6 8,4 EU kritérium Km OECD- % 47,6 52,4 % 84,6 15,4 EU - % 6, 6,7 11 vidéki népesség jövedelemforrásai Legelmaradottabb vidéki területek: jövedelemnélküliek a lakosság 7 %-a Rurális térségek: bérjövedelembıl élık: 29 % Eltartottak: 1-6% városi lakosság, városias térség: bérjövedelembıl élık csoportja 8 % Eltartottak: 27-2 % 12 2

3 Regionális egyenlıtlenségek GDP Zágráb : 27.5%, az országos átlag -szorosa, a többi országrésznek 6-szorosa, a legszegényebb megyének 14-szerese, EU-színvonal Zágráb 1 fıre jutó GDP = 19,125 USD horvát átlag = 6,484 USD. Zágráb nélküli horvát átlag =,45 USD munkanélküliségi ráta 1% Krapina-Zagorje térségben, 1% Šibenik-Knin térségében. 25%-os, vagy nagyobb: Vukovar-Srijem, Zadar, Brod-Posavina, Split- Dalmatia és Sisak-Moslavina megyék nagy relatív növekedés: Virovitica-Podravina (27.%) és Sisak- Moslavina (29.1%) megyékben ( ) Három év alatt ( ) 10 %-os csökkenés: Isztria és Primorje- Gorski Kotar megyék képzettségi ráta, Zágrábban 16.6 % a felsıfokú képzettek aránya Krapina-Zagorje megye:.2% a legalacsonyabb 1 Vidék-város egyenlıtlenségek a gazdaságban Ágazatok részesedése a GDP-bıl: Minden régióban: nem-agrár szektor nagy fontossága az agrárszektor viszonylag kis fontossága (GDP 2-7 % -a) a feldolgozóipar, a kis- és nagykereskedelem, javítás az összes regionális jövedelmek 6-70%-a a feldolgozóipar: erısen rurális térségekben 47%, városi területeken 1% Foglalkoztatásban : mezıgazdaság 10,76% feldolgozóipar: az erısen rurális területeken a 4%- városi térségekben csak 27% egészségügy, szociális szektor, oktatás, közszolgáltatások: részesedése magasabb az erısen rurális térségekben, mint a városias régiókban. a beruházások: a rurális térségekben sokkal kisebb aránya a szolgáltató szektorba, nagyobb arány az infrastruktúra fejlesztés, építıipar, oktatás és mezıgazdaság felé, mint a városi régiókban. 14 z oktatási szerkezetet vidéki térségekben: csak általános iskolát végzettek aránya eltér majdnem kétszerese a városi térségekének -a Meñimurje megyében: rurális térségbeli felnıttek 1/ a a teljesen képzetlen lakosság aránya rurális térségekben -4- szerese is a városi térségekének közép- vagy felsıfokú végzettségőek (azaz a középfokú szakképzést, fıiskolát vagy egyetemet végzettek): a felsıfokú képzettséggel rendelkezı vidéki lakosok aránya csak ¼-e felsıfokú végzettségő városi lakosok arányának. HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 12. Elıadás: horvát-magyar határtérség - a horvát vidékfejlesztés helyzete Szomszédsági Program Interreg III keretén belül - Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban. két prioritás: Gazdasági és szociális feltételek kialakítása egy integrált regionális térség megteremtéséhez: gazdasági szerkezet,technológia és innováció z alapvetı szállítási, technikai és más infrastruktúrák Fenntartható regionális fejlıdés, környezeti károk megszüntetése, Oktatás és a foglalkoztatás, humán erıforrások, határmenti kapcsolatok erısítése az emberek, szervezetek és intézmények között határokon átnyúló gazdasági együttmőködés javítása korlátok csökkentése, határforgalomban, közlekedésben z erıforrások, környezet védelem határokon átívelı koordinációja határokat átlépı társadalmi és kulturális csere Kommunikációs hálózatok, határ menti terület regionális identitás prioritások közös meghatározása: Pl. gazdasági fejlıdés, infrastruktúra javítása, idegenforgalom, lakossági részvétel, emberi erıforrások és oktatás 1. lépés: a kölcsönös tájékoztatás és információnyújtás. Felkészülés az EU csatlakozásra Eddigi tanulságok z EUés más támogatási alapok elıkészítése és felhasználása: új kihívások Specifikus korlátok: fı vidéki ágazatok, ( mezıgazdaság, élelmiszerfeldolgozás, erdészet,) alacsony versenyképessége. vidéki infrastruktúra fejletlensége vidéki lakosság számára nem elégséges hozzáférés a közjavakhoz háború okozta károk, és stagnáló,leszakadó vidéki térségek vidéki népesség alacsony képzettségi szintje vidéki környezet és természeti erıforrások problémái Gyenge vertikális kapcsolatok a minisztériumok és a megyei/települési önkormányzati intézmények között Gyenge horizontális intézményi kapcsolatok a minisztériumok és más állami szervek között koordináció hiánya az agrár és vidéki szektort érintı politikáért felelıs hatóságok tevékenysége között professzionalizmus hiánya a specializálódott ügynökségek munkájában. Támogatás szükséges a vidékfejlesztés intézményeinek színvonaljavításához, EU joganyag átvételéhez 2. lépés: közös érdekek -ellentétes érdekek meghatározása. lépés: közös stratégia, célok, programok 17 18

4 SPRD Program általános célkitőzései SPRD Program : EU elıcsatlakozási alapelvek Prioritás: piaci hatékonyság, a minıség és egészségügyi színvonal növelése, a vidéki térségekben új munkahelyek teremtése közösségi joganyag (cquis Communautaire, a Közös grárpolitika és a kapcsolódó politikák átvétele Fenntartható megoldás az agrárszektor és rurális térségek adaptációs problémáira SPRD Program prioritásai - 1. Prioritás: vidéki gazdaság - 2. Prioritás: piacra jutás segítése -. Prioritás: vidéki infrastruktúra Prioritásonként egy specifikus célkitőzés és hozzárendelt intézkedés Prioritás 1. vidék gazdaságának 2. piaci hozzáférés javítása. vidéki infrastruktúra Specifikus célkitőzés mezıgazdasági termelési kapacitások, erısítése mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozási és marketing kapacitásainak, erısítése Jobb életkörülmények teremtése a vidéken, a rurális infrastruktúra fejlesztésével Hozzárendelt intézkedés mezıgazdasági birtokokon beruházások mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének speciális hátrányokkal küzfı vidékek infrastruktúrájának Kiegészítı támogató intézkedés: Technikai segélynyújtás, információs és nyilvánossági kampányok 19 Helyzetelemzés SWOT analízis Földrajzilag széleskörő külügyi kapcsolatok régió meghatározó szereplıi elkötelezettek és aktívak külkapcsolatokban Jelentıs idegenforgalom Több idegenforgalmi célpont: Balaton nemzetközi ismertsége Dél-dunántúli régióban nemzetközi vízi közlekedésre alkalmas folyó (Duna) Nemzetiségi sokszínőség és élénk kapcsolatok Idegen nyelvet beszélı lakosság Fejlett felsıoktatási intézményrendszer Gazdag interkulturális és történelmi örökség Gazdag borvidékek Erısségek TURIZMUS Siklós-Harkány-Villány borvidéki és termál-turizmus, Pécs, Osijek,Varazdin városi turizmus, Mohácsi néprajzi turizmus, Termál-turizmus a határ mindkét oldalán (Hévíz, Zalakaros, St.Martin, Bizovacke, Varazdinske) OKTTÁS Egyetem Pécsett és Osijekben, Fejlıdı egyetemi intézmények Varasdon, Krizevciben, Keszthelyen és Kaposváron. KÖRNYEZET határon átnyúló természetvédelmi terület (Duna-Dráva Nemzeti Park), a Mura folyóval együtt Gazdag vízforrások (felszíni, termál) KULTÚR Soknemzetiségő közösségek 20 SWOT /2 Gyengeségek külkapcsolatokkal foglalkozó KÖZLEKEDÉS-SZÁLLÍTÁS szereplık közötti kapcsolatok, Nem villamosított nemzetk. vasút kommunikáció esetleges belsı közúthálózat rossz állapota nemzetközi határátkelıhelyek ritkák. Nincs elegendı financiális (Átlagos távolságuk 62km.) forrás a külkapcsolatok DEMOGRÁFI fejlesztésére z életkor szerinti megoszlás regionális marketing Határmenti lakosság szerinti összetétele sokszereplıs és nem OKTTÁS koordinált, nem partnerségalapú felsıfokú képzettségőek alacsony tevékenység részaránya közlekedési hálózat kétnyelvőség alacsony kihasználása Rugalmatlan munkaerıpiac egészében korszerőtlen, a régió MUNKERİ-PIC nemzetközi elérhetısége nem magas munkanélküliségi ráta elsısorban kielégítı a horvát területen, a közös határ Kevés külföldi tıkebefektetés mentén. Gyenge ipari exportképesség kereslet és a kínálat nem illeszkedik régió gazdaságilagtársadalmilag TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET viszonylag zárt Árvízvédelem, szennyvízkezelés, 21 területi egység hulladék kezelés, fel nem robbant szárazföldi aknák, ktív és sikeres részvétel az EU nemzetközi együttmőködési programjaiban Kiemelt EU-támogatás közlekedés fejlesztésére, a régió közlekedésföldrajzi elszigeteltsége oldódik Határmenti (horvát) és nemzetközi (észak-olasz, dél-német) kapcsolatok erısödése Gazdasági kapcsolatok erısödése a stabilizálódó balkáni térséggel schengeni határrá váló déli régióhatár szerepének felértékelıdése Sikeres csatlakozást követıen a csatlakozással kapcsolatos tudás közvetítése a késıbb csatlakozó balkáni régiók felé Borturizmusban rejlı lehetıségek SWOT/ Lehetıségek TURIZMUS Duna-Dráva természet-védelmi terület a turizmus újabb lehetséges célpontja. KÖRNYEZET mezıgazdaságban a termelésére nem alkalmas területek ismételt erdısítése. HTÁR ELLENİRZÉSE belsı határ fokozatos felszámolása Horvátország EU-csatl., schengeni keretek KULTÚR kulturális együttmőködés növekszik. Kooperáció és hálózati jellegő együttmőködés az építészeti és egyéb örökségek közös kezelésére. GZDSÁG Vertikális integráció lehetısége a mezıgazdaság feldolgozóipari ágazataiban. Lehetıség a mezıgazdasági-erdészeti termékek exportálására. 22 SWOT/4 régió külkapcsolatokban érintett szereplıi közötti együttmőködés színvonala romlik külkapcsolatok ápolásához szükséges források hiánya jellemzı marad régió gyenge gazdasági aktivitása miatt a regionális intézmények saját forrásai tartósan elégtelenek maradnak régió elszigetelt jellege tartóssá válik a nemzetközi kapcsolatokban szakképzett, külkapcsolatok szempontjából értékes munkaerı elvándorlása (brain drain) Veszélyek DEMOGRÁFI régióból kifelé irányuló mobilitás és kivándorlás magas foka. z elzárt vidéki kistelepülések elnéptelenedése. TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET Dráva ökoszisztémájának romlása a nem megfelelı szennyvízkezelés miatt. KORMÁNYZÁS ÉS TERVEZÉS közös tervezés gyengesége. Részletesen kidolgozott tervek hiánya (oktatás, termál-turizmus ), helyi önkormányzatok kis mérete akadályozza a hatékony helyi fejlesztési politikát KULTÚR Nem megfelelı finanszírozás az építészeti kulturális örökség állapotának romlásához vezet. 2 térség fejlesztési prioritásai 1. Prioritás: Dráva folyó ökoturizmus határmenti projekt Közös központi projekt a Dráva-Duna természetvédelmi terület ökotutisztikai célra való hasznosítására, amely munkahelyeket is teremt. 2. Prioritás: Közös gazdasági, oktatás és nyelvi térség 2.1. Közös gazdasági tér Közös gazdasági k támogatása (partnerkeresés, vásárok, stb. ) 2.2. Közös oktatási tér Határmenti felsıoktatási projektek (képzés, kutatás-fejlesztés) 2.. Kétnyelvőség a határrégióban Egymás nyelvének oktatása Határmenti közbülsı szintő oktatási projektek (közös képzés, csereutak) Munkaerıpiaci együttmőködés (információ) Kétnyelvő feliratok. Prioritás: Technikai segítségnyújtás Határmenti, alacsonyabb szintő oktatási programok (közös képzés, cserék) 24 4

5 Kiscsoportos feladat djunk projektjavaslatokat az egyes prioritási területekre! HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 1. Elıadás: sikeres fejlesztési együttmőködés feltételei a horvát-magyar határtérségben: esettanulmány Kérdıívek és interjúk elemzése a horvát-magyar határtérségben INTERREG kutatás: kérdıíves lekérdezés Horvátország és Magyarország határmenti megyéiben. Magyarországon: 50 vállalkozás (ebıll 44 mezıgazd.) és 50 önkormányzat, Baranya, Zala, illetve Somogy megyébıl Horvátországban: a lekérdezettek köre szélesebb: mezıgazd- vállalkozók: 48 a mezıgazdasági vállalkozók szövetségei, a turizmusért felelıs települési tisztviselık, a vidékfejlesztésért felelıs osztályok vezetıi : 52 három határmenti megye: Koprivničko-križevačka (Kapronca-Kırös); Meñimurska (Muraköz); Virovitičko-podravska (Verıce) 27 felmérés célja a vidékfejlesztésben közremőködı határmenti megyékben tevékenykedı szervezetek és vállalkozások állapotának a felmérése és összehasonlítása kérdıív és interjú a határ mindkét oldalán Horvátországi kutatás fókusza: vidékfejlesztés új stratégiájának Horvátországban 2006 szept.-ben induló SPRD-al kapcsolatos, a felkészülés megyei, városi, falusi szinteken mőködı intézmények Eddigi vidékfejlesztési részvétel (intézmények, vállalkozások) 28 Fı problémák: Horvát oldalon: Túlszabályozottság az állam részérıl (2%) Beruházások hiánya (17%) Bonyolult adminisztrációs kötelezettségek (14%) Erıs piaci konkurencia (1%) szervezeteik, vállalkozásaik fejlıdését segítené: hazai piac védelme (18%) Nagyobb állami szerep a fejlesztési támogatások területén (18%) z adók mértékének csökkentése (15%) Egyszerőbb adminisztráció (15%) fejlesztési politika prioritásainak meghatározása a hazai és külföldi (EU) elvárások szerint(10%) tıkehiány, tudáshiány Magyarországi vállalkozások fı problémái: Forgótıke hiány (56%) ill. beruházási tıke hiány (22% elsı és 42 % második helyen!)). jogszabályok és elıírások (24,4% második, 21% harmadik helyen!) erıs verseny (15,6% második, 10,5 % harmadik helyen). magas bérjárulékok (4,2%), magas adók (1,2%), EU-elıírások (10,5-10,5%) 29 Pályázati tevékenység (Magyaro.) : átl. 2 pályázatot adtak be, ebbıl 1,26 nyertes, 760 eft átl. támogatás a megkérdezettek 78,6 %-a egyáltalán nem pályázott, 7,1 % 1 pályázatot adott be, 1-2 % pedig 2 50 (!) db pályázatot adott be. önkormányzatok az átlagnál magasabb pályázási hajlandósága évre kiegyensúlyozottabb nem pályázó válaszadók aránya 24,5 %-ra csökkent, vállalkozások: pályázati szám 1- db, Önkormányzatok: van, aki 21 pályázatot legnagyobb megnyert pályázati szám 17 db, átlagos: 1,97 Elnyert átlagos összeg eft, a maximális: eft. Megyénként: Zalában alacsonyabb a nem pályázók aránya (17,6 %,), Somogyban 26,9%; Baranyában 6,8% az idıszakhoz képest jelentısen mérséklıdött. Nyertesek: Önkormányzatok: nyertes pályázatok száma általában 0-4 Van 5 17-ot nyerı is! vállalkozások: 0- db. 40 % körüli a a nem nyerı pályázók aránya (ezek fele nem is pályázott!) 0 5

6 Pályázati tevékenység (Horváto.) vidék fı problémái - a válaszadók szerint horvátországi megkérdezettek 28% írt vidékfejlesztési projektet, és további 5% szándékozik írni. a magyarországi közötti állapothoz hasonló pályázatok témája: klasszikus mezıgazdasági tev. (növénytermesztés és állattartás) a környezetvédelem és a falvak kulturális tradicionális revitalizációja Maguk írják 0 nyertes projekt, átl. elnyert támogatás Kuna (kb 20 millió Ft) Miért nem pályáznak? - 67% nem pályázott! Tapasztalatlanság, elıtte sohasem pályázott (28%) Saját forrás hiánya (2%) Nem voltak meg a kellı információim (21%) Magyarországon a nem pályázás okai: 1: nem megfelelı kiírás 2: kedvezıtlen finanszírozás : nincs meg az önrész 4: túl bürokratikus 5: nem voltak kellıen tájékoztatva 6: túl drága a pályázatkészítés 7: egyéb1 2 Magyarország: munkahelyek hiányát, a vidéki infrastruktúra elégtelenségét, az állami szerepvállalás, támogatások elégtelenségét, elöregedést, elnéptelenedést piaci versenyképtelenséget alacsony felvásárlási árakat említették Emellett: pénzhiány, az életminıség kedvezıtlensége, az elaprózott birtokstruktúra, pályázatoknál a saját erı követelmény, a képzettséggel kapcsolatos problémák, az intézménystruktúra problémái szerepeltek 1: Vállalkozásfejlesztés általában 2: KKV-k : Vidéki mikrovállalkozások 4: Helyi szolgáltatások 5: Vidéki infrastruktúra 6: Falufejlesztés 7: Közlekedés, vidéki úthálózat 8: Kistérségi centrum 9: Romák és leszakadó rétegek integrálása 10: Munkahelyfejlesztés 11: Szociális gazdaság Legkevésbé fontos (átlagos pontszám) Legfontosabb (átlagos pontszám) Baranya 4. Helyi szolgáltatások (2,47) 7. Közlekedés, vidéki úthálózat (.95) Vidékfejlesztési feladatok a magyar válaszadók szerint Somogy 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,81) 6. Falufejlesztés (4,15) Zala 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,98) 6. Falufejleszté s (4,11) Eltérés: (legfontosabb legkevésbé fontos) 1,48 1,4 1,1 1-5 skálán pontozva, 5: nagyon fontos, 1: nem nagyon fontos a vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezık a legfontosabbak, a szociális problémákat kisebb fontosságúnak tekintik munkahelyfejlesztést is említik, magas pontszámmal 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,82) 5. Vidéki infrastruktúra (4,00) 1,18 Összes Horvát partnerrel meglévı kapcsolat, fontossága horvát partnerkapcsolattal nem rendelkezik a válaszadók 87 %-a, 6 %-nak van 1 horvát partnere, és 2 %-nak 2 vagy több. z eddigi kapcsolatot jónak v. közepesnek tartják legtöbb horvát kapcsolattal rendelkezı Somogy megyében van (19,2%), legkevesebb ilyen kapcsolattal a Zala megyeiek rendelkeznek (1,9%). 0 % szerint nem is lenne fontos horvát kapcsolatot létesíteni, 41 % kiegészítı fontosságúnak ítéli, 15 % számára nagyon fontosnak tőnik a kapcsolat. Somogy megyében tartják legtöbben nagyon fontosnak (4,6%) a. 4 Horvát vélemények: magyarországi üzleti kapcsolatokról a határmenti megyékben még nem túlságosan intenzívek csak 19 % rendelkezik valamilyen üzleti jellegő kapcsolattal. szándékozik-e ilyen kapcsolatot létesíteni: 16% nem tartotta ezt fontosnak, 25% csak a közös projektek miatt 45% jó lehetıségeket lát benne (15% nem válaszolt erre a kérdésre) Összesen: a jövıben Magyarországgal 72% szeretne együttmőködést. 5 Magyar tapasztalatok - összegzés horvát partnerkapcsolata nincs: 87 %, 1 partnere van: 6 %, 2 vagy több: 2 %. vállalkozások mőködését nehezíti: forgótıke ill. beruházási tıke hiány,jogszabályok és elıírások, erıs verseny, a magas bérjárulékok, magas adók, illetve EU-elıírások. vidékfejlesztésben a legfontosabb: vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezık, kevésbé fontos: szociális problémák megoldási feladatok fejlesztési feladatok megoldására aktív pályázati részvétel VOP pályázatokra 2005-ben: 80 % adott be pályázatot, 20 % egynél többet is. pályázás fı okai: nem volt más forráslehetıség, vonzó a finanszírozási konstrukció, már volt illeszkedı projektje készen Információforrások: tanácsadó, írott sajtó, és minisztériumok honlapja. legkevésbé használt forrás: az önkormányzat és az üzleti partner. Mindössze 10% valósítaná meg elképzelését pályázati forrás nélkül is Fı nehézségek: elhúzódó ügyintézés, indokolatlan hiánypótlások, a nem egyértelmő pályázati és végrehajtási feltételek. Második fı nehézség: finanszírozási, likviditási nehézségek: késedelmes kifizetések, utófinanszírozás. és likviditási gondok, Harmadik fı nehézség: a kapcsolattartás nehézségei, a nem megfelelı kommunikáció és az elszámolások körülményessége. Legtöbben (66%) külsı szakértı céggel. % önállóan készítette a pályázatot. z VOP intézkedések közül fontosnak tartják:: a mezıgazdasági beruházások támogatását, a vidéki jövedelemszerzési lehetıségek bıvítését és a mezıgazdasági infrastruktúra fejlesztését Kevésbé fontos: fiatal gazdák támogatása és a szakképzés LEDER programról kevesen voltak csak informálva. 6 6

7 Horvát tapasztalatok vizsgált horvátországi, határmenti megyék : a szomszéd ország fejlett agrártérségei komoly agrár- és tágabban vidékfejlesztési potenciál a térségben vidékfejlesztési intézményrendszer kialakítása kezdeti stádiumban Komoly lehetıség: fejlesztési hivatalok együttmőködése, vidékfejlesztés gazdasági és civil szférabeli szereplıi együttmőködése Javaslatok: a fejlesztési szakhivatalok közti tapasztalatcsere, tudástranszfer Ennek intézményes csatornái a regionális fejlesztési szervezeteken keresztül kialakíthatók Hosszabb távon a közös vidékfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása Dráva közös vidékfejlesztési jellegő hasznosítása, a vidéki vállalkozások közti kooperáció lehetıségei gazdasági kamarák, vállalkozószervezetek, települések és kistérségek közti együttmőködés megteremtése, támogatása, INTERREG-ben rejlı lehetıség mainál jobb kiaknázása. 7 Horvát problémák Nincs elegendı ember a számtalan tervhez, projekthez, a hivatalokban. Politikai körökben nem talál megértésre a vidékfejlesztés, ez a fejlesztés külön képzett embereket igényel. Horvátország nem vette elég komolyan a vidéki területek fejlesztésének feladatát. Sok program létezik, de nem tudni eleget a céljaikról, integrálódásukról és kivitelezésükrıl. Nehézséget jelent e programok beépülése, az alacsonyan képzett falusi lakosság körében ellenhatást vált ki. Létezik javaslat egy vidékfejlesztési iroda létrehozására, de ma csak javaslat. Nincs tisztázva a különbözı hivatalok vidékfejlesztési hatásköre, a hivatalok általában mindent önállóan végeznek, de egyedül nem tudnak eredményt elérni. programok elıkészítése komplikált, a szakértık képzetlennek érzik magukat. Képzetlenségbıl és informálatlanságból félelem és vonakodás a parasztoknál politikai akarat homályos, sok kimondatlan üzenet (az EU-hoz való viszony). Ellenállás, mert a döntéshozók nem szakemberek, csak politikailag kiemelkedı egyéniségek. Konfliktusok az adminisztratív akadályok, a szervezetek és pénz elosztás körül. vidékfejlesztést a mezıgazdaság fejlesztésével azonosítják, ami politikai szempontból is hátráltatja a vidékfejlesztéssel foglalkozó intézmények jobb szervezettségét. lokális és az országos hatalom gyenge együttmőködése. Kevés az alulról jövı kezdeményezés 8 HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 14. Elıadás: Hallgatói önálló esettanulmányok értékelése Hallgatói önálló feladat: ( feladat specifikálása a félév közepén, kb. a 7. elıadás során megtörténik!) Válasszon egy határmenti térséget (kistérségi, vagy megyei méret!) Magyarországon Elemezze a határ magyar és határontúli térségét a tanult szempontok alapján (terület, népesség, demográfia, gazdaság, oktatás, infrastruktúra, természeti adottságok Jellemezze a magyar és a határontúli térség helyzetét a saját országa regionális helyzetében. Készítsen SWOT elemzést a kiválasztott határtérség erısségeirıl, gyengeségeirıl, lehetıségeirıl és veszélyeirıl. Jellemezze a határmenti fekvést, a térség határmentiségének és periferialitásának lehetıségét. Számítsa ki a határrégió fejlettségét v. elmaradottságát tőkrözı néhány statisztikai mutatószám értékét, és értelmezze is szöveggel. Körvonalazzon lehetséges együttmőködési programokat. Jelölje ki az érintetteket, a bevonható szereplıket. Készítsen 10 perc idıtartamú PPT prezentációt, és egy 4-5 oldalas írásos anyagot is a fenti témáról

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárd MJV IVS. A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés. IVS 2. fejezet SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA Szekszárd MJV IVS A Város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés IVS 2. fejezet 1. oldal a 164-ből Tartalom Tartalom 1...3 1.1 Gazdaság...3 1.1.1 A szekszárdi vállalkozások összegzése ágazati szerkezet

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés. OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Regionális Gazdaságtan modul Bevezetés OKTATÓ: BACSI ZSUZSANNA (h5519bac@ella.hu) EGYETEMI DOCENS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK KÖVETELMÉNYEK, TEMATIKA 1 Ajánlott irodalom: Tanszéki honlapról

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 2012. augusztus Készült Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben