Környezet. A vidéki népesség jövedelemforrásai. Vasút, vízi és légi közlekedés. A régiót átszelı fı közlekedési útvonalak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet. A vidéki népesség jövedelemforrásai. Vasút, vízi és légi közlekedés. A régiót átszelı fı közlekedési útvonalak"

Átírás

1 HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 11. Elıadás: horvát-magyar határtérség bemutatása - a horvát határmenti megyék 1 horvát-magyar határmenti magyar megyék adottságai, vidék- és területfejlesztési tapasztalatai Horvát Köztársaság közigazgatása: helyi (városi és járási) és regionális (megyei) önkormányzatok 20 megye 12 város és 426 járása van. Vizsgált térség: három határmenti megye: Koprivničko-križevačka (Kapronca-Kırös) - székhelye Koprivnica (Kapronca); Meñimurska (Muraköz) - székhelye Čakovec (Csáktornya) Virovitičko-podravska (Verıce) - székhelye Virovitica 2 (Verıce) Meñimurska Városok Lakosság száma Laksőrőség fı/m² három megye jellemzıi: Megye Koprivničko-križevačka Virovitičko-podravska Városok száma ðurñevac Koprivnica Križevci Járások száma Megyék Meñimurska Čakovec Mursko Središće Prelog Megye székhely Koprivnica Čakovec Virovitica Orahovica Slatina Virovitica határmenti régió története horvát-magyar jelenlegi határ: elsı világháború után, a Dráva folyó mentén szomszédos nemzetiségi kisebbség, kétnyelvő, és jól beilleszkedett a két ország közti jó kapcsolat II. világháború után: határ erıs választóvonal ( politikai feszültségek) határsáv: senki földje maradt, a vasúti és közúti közlekedés megritkult, szomszédos településeket elválasztották 1990 után: új határátkelıhelyek, megkönnyítették az átkelést. jugoszláv háborúk idején: a horvát oldalon katonai konfliktusok Magyar oldalon piacgazdaság, mikrorégiók elszegényedése Máshol jelentıs bevásárlóturizmus Horvátországból Magyarországra. Magyar és szlovák tömegturizmus az dria felé Budapest-Zágráb-Rijeka/Split fıútvonal-rendszer kiépítése ( 2007-re) új és modern átkelıhely kialakítása a Dráva folyón (csak átjáró út!) Magyarország EU-csatlakozása (2004): hatása nem jelentıs 2007 okt. csatlakozik a schengeni övezethez: horvát-magyar határ külsı schengeni szakasz (?) Horvátország belép az EU-ba: végére határmentes átkelés a Dráva mentén 4 MEGYE Somogy Baranya Zala Virovitickopodravska Koprivnickokrizevacka Virovitičkopodravska Koprivničkokriževačka Demográfia, populációdinamika NÉPESSÉG (1991-es népszámlál ás) NÉPESSÉG (2001-es népszámlálás) SZÜLETÉSE K SZÁM HLÁLOZÁ- SOK SZÁM NETTÓ SZÜLE- TÉSEK Megye GDP/fı2001 ( ) GDP/fı 200 ( ) GDP Index 200/2001 Egyéni vállalkozók száma Társas vállalkozások száma Munkanélk. %-a a megyében Gazdaság: Medijimurska Megye Virovitickopodravskkrizevacka Medimurska Koprivnicko- Horváto. Népességfogyás mindkét oldalon GDP/fı2001 ( ) Elvándorlás GDP/fı 200 ( ) Korösszetétel: a nemzeti átlaghoz hasonló, elöregedés GDP Index 200/ ,7 107,9 112,6 De: horvát oldalon nagyobb a fiatal népesség aránya Egyéni vállalkozók száma egyes rurális mikrorégiók demográfiája eltér a teljes régiótól 5 Társas vállalkozások száma Munkanélk. %-a a megyében Zala 29, , Somogy 15, , ,7 Baranya 16, , ,1 Magyaro. 17, , , 1

2 İ r s é g i Ba lato n -felv idé ki K is - B a la to n D u n a - D r á va B a la t o n B o ro n k a -m e llé ki Z s e lic s ég K e le t- M e cs e k D u n a -D r á v a régiót átszelı fı közlekedési útvonalak Budapest-Zágráb-Rijeka/Split fıútvonal-rendszer (2007-re) új átkelıhely a Dráván Zágráb-Maribor Nagykanizsa-Maribor közti fıútvonal is kell Zágráb-Belgrád fıút a vizsgált határmenti területtıl délre Budapest-Osijek-Sarajevo transz-európai közúti folyosó. Budapest- Dunaújváros kész Dunaújváros - Pécs gyorsforgalmi út terv Régión belüli közutak: leromlott minıség Baranyában 96, Somogyban 74 település zsákutca nemzetközi határátkelıhelyek ritkasága 7 Vasút, vízi és légi közlekedés régiót átszelı vasútvonalak legnagyobb nemzetközi vasútvonalak a régió északi részén Nagykanizsa-Murakeresztúr/Kotoriba-Cakovec Kaposvár-Gyékényes /Gotalovo-Koprivnica legnagyobb városközpont, Pécs : csupán nem villamosított vasútvonalak déli irányban. Repülıterek sármelléki repülıtér nemzetközi forgalom Pécs-Pogány helységben 2006 márciusában repülıtér, a Pécs-Bécs légiforgalom Osijekben regionális repülıtér Taszáron a régi amerikai bázis, jelenleg nem használják. Vízi közlekedés Folyami kikötık találhatók a Dráva mentén, de a folyón a forgalom jelentéktelen Oka: a kereslet hiánya és a terület természeti adottságok védelme Duna folyó nemzetközi jelentıségő, de áteresztıképességének problémái vannak 8 N a tu re c o n s e r v a tio n a r e a s w i th n a ti o n a l im p o rta n c e, N a tu ra s i te s a n d R a m s a r a re a s Környezet Természetvédelmi és védett területek Duna-Dráva Nemzeti Park védett Mura folyó ökoszisztémája régióhoz tartozó terület horvát oldalán sok védett terület: Medvednica Természeti Park (Natúrpark) Papuk Natúrpark Kopački Rit Natúrpark ðurñevači pijesci speciális botanikai védett területe (rezervátuma) Kopački rit és Podpanj ornitológiai rezervátuma Mura menti vízi vidék. Mura és Dráva menti regionális park létrehozása is folyamatban L e g e n d S p e c ia l a re a f o r c o n s e rv a tio n S p e c ia l (b ird ) p r o te c tio n a re a R a m s a r a re a N a tio n a l p a rk L a n d s c a p e p r o te c tio n d is tric t N ature p ro tec tio n area D rá v a r iv e r B o rd e r E lig ib le a re a 9 Fejlesztési lehetıségek, határon átnyúló együttmőködés Kulturális Turisztikai adottságok együttmőködés: Természeti környezet Építészeti és kulturális Színházak Termálturizmus Levéltárak Borvidék termál-turizmus erıs jelenléte a határ két oldalán Múzeumok egymás versenytársai lehetıség a közös marketingre Egyetemek Turisztikai célpontok: Könyvkiadás Dráva környékét a víz- és környezet-orientált Pécs építészeti öröksége Harkány-Siklós-Villány térsége borászati és termál-turisztika Kaposváron és Szekszárdon is. Zala:Hévíz, Zalakaros. Medimurska megyében: Szent Martin Gyógyfürdı, Osjecko-baranjska megyében : Bizovacka Gyógyfürdı Varazdinska megyében a Varazdinske Gyógyfürdı Osijek város jelentıs építészeti örökség Varazdinska megyében:trakoscan-i Kastély, Varazdin (Varasd) város 10 Vidékfejlesztés Horvátországban Vidék: OECD 150 fı /km2 alatti népsőrőség EU: 100 fı/km2 alatti népsőrőség Népesség gyakorlatban: rurális térség: Népsőrőség alacsony, kis települések, Rurális népességfogyás, elöregedés Földhasználat mezıgazd. + erdészet Urbánus a közösség identitása Összesen Rurális térségek Horvátországban: Települések száma Rurális térség Urbánus térség Összesen OECD kritérium Km % 91,6 8,4 EU kritérium Km OECD- % 47,6 52,4 % 84,6 15,4 EU - % 6, 6,7 11 vidéki népesség jövedelemforrásai Legelmaradottabb vidéki területek: jövedelemnélküliek a lakosság 7 %-a Rurális térségek: bérjövedelembıl élık: 29 % Eltartottak: 1-6% városi lakosság, városias térség: bérjövedelembıl élık csoportja 8 % Eltartottak: 27-2 % 12 2

3 Regionális egyenlıtlenségek GDP Zágráb : 27.5%, az országos átlag -szorosa, a többi országrésznek 6-szorosa, a legszegényebb megyének 14-szerese, EU-színvonal Zágráb 1 fıre jutó GDP = 19,125 USD horvát átlag = 6,484 USD. Zágráb nélküli horvát átlag =,45 USD munkanélküliségi ráta 1% Krapina-Zagorje térségben, 1% Šibenik-Knin térségében. 25%-os, vagy nagyobb: Vukovar-Srijem, Zadar, Brod-Posavina, Split- Dalmatia és Sisak-Moslavina megyék nagy relatív növekedés: Virovitica-Podravina (27.%) és Sisak- Moslavina (29.1%) megyékben ( ) Három év alatt ( ) 10 %-os csökkenés: Isztria és Primorje- Gorski Kotar megyék képzettségi ráta, Zágrábban 16.6 % a felsıfokú képzettek aránya Krapina-Zagorje megye:.2% a legalacsonyabb 1 Vidék-város egyenlıtlenségek a gazdaságban Ágazatok részesedése a GDP-bıl: Minden régióban: nem-agrár szektor nagy fontossága az agrárszektor viszonylag kis fontossága (GDP 2-7 % -a) a feldolgozóipar, a kis- és nagykereskedelem, javítás az összes regionális jövedelmek 6-70%-a a feldolgozóipar: erısen rurális térségekben 47%, városi területeken 1% Foglalkoztatásban : mezıgazdaság 10,76% feldolgozóipar: az erısen rurális területeken a 4%- városi térségekben csak 27% egészségügy, szociális szektor, oktatás, közszolgáltatások: részesedése magasabb az erısen rurális térségekben, mint a városias régiókban. a beruházások: a rurális térségekben sokkal kisebb aránya a szolgáltató szektorba, nagyobb arány az infrastruktúra fejlesztés, építıipar, oktatás és mezıgazdaság felé, mint a városi régiókban. 14 z oktatási szerkezetet vidéki térségekben: csak általános iskolát végzettek aránya eltér majdnem kétszerese a városi térségekének -a Meñimurje megyében: rurális térségbeli felnıttek 1/ a a teljesen képzetlen lakosság aránya rurális térségekben -4- szerese is a városi térségekének közép- vagy felsıfokú végzettségőek (azaz a középfokú szakképzést, fıiskolát vagy egyetemet végzettek): a felsıfokú képzettséggel rendelkezı vidéki lakosok aránya csak ¼-e felsıfokú végzettségő városi lakosok arányának. HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 12. Elıadás: horvát-magyar határtérség - a horvát vidékfejlesztés helyzete Szomszédsági Program Interreg III keretén belül - Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban. két prioritás: Gazdasági és szociális feltételek kialakítása egy integrált regionális térség megteremtéséhez: gazdasági szerkezet,technológia és innováció z alapvetı szállítási, technikai és más infrastruktúrák Fenntartható regionális fejlıdés, környezeti károk megszüntetése, Oktatás és a foglalkoztatás, humán erıforrások, határmenti kapcsolatok erısítése az emberek, szervezetek és intézmények között határokon átnyúló gazdasági együttmőködés javítása korlátok csökkentése, határforgalomban, közlekedésben z erıforrások, környezet védelem határokon átívelı koordinációja határokat átlépı társadalmi és kulturális csere Kommunikációs hálózatok, határ menti terület regionális identitás prioritások közös meghatározása: Pl. gazdasági fejlıdés, infrastruktúra javítása, idegenforgalom, lakossági részvétel, emberi erıforrások és oktatás 1. lépés: a kölcsönös tájékoztatás és információnyújtás. Felkészülés az EU csatlakozásra Eddigi tanulságok z EUés más támogatási alapok elıkészítése és felhasználása: új kihívások Specifikus korlátok: fı vidéki ágazatok, ( mezıgazdaság, élelmiszerfeldolgozás, erdészet,) alacsony versenyképessége. vidéki infrastruktúra fejletlensége vidéki lakosság számára nem elégséges hozzáférés a közjavakhoz háború okozta károk, és stagnáló,leszakadó vidéki térségek vidéki népesség alacsony képzettségi szintje vidéki környezet és természeti erıforrások problémái Gyenge vertikális kapcsolatok a minisztériumok és a megyei/települési önkormányzati intézmények között Gyenge horizontális intézményi kapcsolatok a minisztériumok és más állami szervek között koordináció hiánya az agrár és vidéki szektort érintı politikáért felelıs hatóságok tevékenysége között professzionalizmus hiánya a specializálódott ügynökségek munkájában. Támogatás szükséges a vidékfejlesztés intézményeinek színvonaljavításához, EU joganyag átvételéhez 2. lépés: közös érdekek -ellentétes érdekek meghatározása. lépés: közös stratégia, célok, programok 17 18

4 SPRD Program általános célkitőzései SPRD Program : EU elıcsatlakozási alapelvek Prioritás: piaci hatékonyság, a minıség és egészségügyi színvonal növelése, a vidéki térségekben új munkahelyek teremtése közösségi joganyag (cquis Communautaire, a Közös grárpolitika és a kapcsolódó politikák átvétele Fenntartható megoldás az agrárszektor és rurális térségek adaptációs problémáira SPRD Program prioritásai - 1. Prioritás: vidéki gazdaság - 2. Prioritás: piacra jutás segítése -. Prioritás: vidéki infrastruktúra Prioritásonként egy specifikus célkitőzés és hozzárendelt intézkedés Prioritás 1. vidék gazdaságának 2. piaci hozzáférés javítása. vidéki infrastruktúra Specifikus célkitőzés mezıgazdasági termelési kapacitások, erısítése mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozási és marketing kapacitásainak, erısítése Jobb életkörülmények teremtése a vidéken, a rurális infrastruktúra fejlesztésével Hozzárendelt intézkedés mezıgazdasági birtokokon beruházások mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének speciális hátrányokkal küzfı vidékek infrastruktúrájának Kiegészítı támogató intézkedés: Technikai segélynyújtás, információs és nyilvánossági kampányok 19 Helyzetelemzés SWOT analízis Földrajzilag széleskörő külügyi kapcsolatok régió meghatározó szereplıi elkötelezettek és aktívak külkapcsolatokban Jelentıs idegenforgalom Több idegenforgalmi célpont: Balaton nemzetközi ismertsége Dél-dunántúli régióban nemzetközi vízi közlekedésre alkalmas folyó (Duna) Nemzetiségi sokszínőség és élénk kapcsolatok Idegen nyelvet beszélı lakosság Fejlett felsıoktatási intézményrendszer Gazdag interkulturális és történelmi örökség Gazdag borvidékek Erısségek TURIZMUS Siklós-Harkány-Villány borvidéki és termál-turizmus, Pécs, Osijek,Varazdin városi turizmus, Mohácsi néprajzi turizmus, Termál-turizmus a határ mindkét oldalán (Hévíz, Zalakaros, St.Martin, Bizovacke, Varazdinske) OKTTÁS Egyetem Pécsett és Osijekben, Fejlıdı egyetemi intézmények Varasdon, Krizevciben, Keszthelyen és Kaposváron. KÖRNYEZET határon átnyúló természetvédelmi terület (Duna-Dráva Nemzeti Park), a Mura folyóval együtt Gazdag vízforrások (felszíni, termál) KULTÚR Soknemzetiségő közösségek 20 SWOT /2 Gyengeségek külkapcsolatokkal foglalkozó KÖZLEKEDÉS-SZÁLLÍTÁS szereplık közötti kapcsolatok, Nem villamosított nemzetk. vasút kommunikáció esetleges belsı közúthálózat rossz állapota nemzetközi határátkelıhelyek ritkák. Nincs elegendı financiális (Átlagos távolságuk 62km.) forrás a külkapcsolatok DEMOGRÁFI fejlesztésére z életkor szerinti megoszlás regionális marketing Határmenti lakosság szerinti összetétele sokszereplıs és nem OKTTÁS koordinált, nem partnerségalapú felsıfokú képzettségőek alacsony tevékenység részaránya közlekedési hálózat kétnyelvőség alacsony kihasználása Rugalmatlan munkaerıpiac egészében korszerőtlen, a régió MUNKERİ-PIC nemzetközi elérhetısége nem magas munkanélküliségi ráta elsısorban kielégítı a horvát területen, a közös határ Kevés külföldi tıkebefektetés mentén. Gyenge ipari exportképesség kereslet és a kínálat nem illeszkedik régió gazdaságilagtársadalmilag TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET viszonylag zárt Árvízvédelem, szennyvízkezelés, 21 területi egység hulladék kezelés, fel nem robbant szárazföldi aknák, ktív és sikeres részvétel az EU nemzetközi együttmőködési programjaiban Kiemelt EU-támogatás közlekedés fejlesztésére, a régió közlekedésföldrajzi elszigeteltsége oldódik Határmenti (horvát) és nemzetközi (észak-olasz, dél-német) kapcsolatok erısödése Gazdasági kapcsolatok erısödése a stabilizálódó balkáni térséggel schengeni határrá váló déli régióhatár szerepének felértékelıdése Sikeres csatlakozást követıen a csatlakozással kapcsolatos tudás közvetítése a késıbb csatlakozó balkáni régiók felé Borturizmusban rejlı lehetıségek SWOT/ Lehetıségek TURIZMUS Duna-Dráva természet-védelmi terület a turizmus újabb lehetséges célpontja. KÖRNYEZET mezıgazdaságban a termelésére nem alkalmas területek ismételt erdısítése. HTÁR ELLENİRZÉSE belsı határ fokozatos felszámolása Horvátország EU-csatl., schengeni keretek KULTÚR kulturális együttmőködés növekszik. Kooperáció és hálózati jellegő együttmőködés az építészeti és egyéb örökségek közös kezelésére. GZDSÁG Vertikális integráció lehetısége a mezıgazdaság feldolgozóipari ágazataiban. Lehetıség a mezıgazdasági-erdészeti termékek exportálására. 22 SWOT/4 régió külkapcsolatokban érintett szereplıi közötti együttmőködés színvonala romlik külkapcsolatok ápolásához szükséges források hiánya jellemzı marad régió gyenge gazdasági aktivitása miatt a regionális intézmények saját forrásai tartósan elégtelenek maradnak régió elszigetelt jellege tartóssá válik a nemzetközi kapcsolatokban szakképzett, külkapcsolatok szempontjából értékes munkaerı elvándorlása (brain drain) Veszélyek DEMOGRÁFI régióból kifelé irányuló mobilitás és kivándorlás magas foka. z elzárt vidéki kistelepülések elnéptelenedése. TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET Dráva ökoszisztémájának romlása a nem megfelelı szennyvízkezelés miatt. KORMÁNYZÁS ÉS TERVEZÉS közös tervezés gyengesége. Részletesen kidolgozott tervek hiánya (oktatás, termál-turizmus ), helyi önkormányzatok kis mérete akadályozza a hatékony helyi fejlesztési politikát KULTÚR Nem megfelelı finanszírozás az építészeti kulturális örökség állapotának romlásához vezet. 2 térség fejlesztési prioritásai 1. Prioritás: Dráva folyó ökoturizmus határmenti projekt Közös központi projekt a Dráva-Duna természetvédelmi terület ökotutisztikai célra való hasznosítására, amely munkahelyeket is teremt. 2. Prioritás: Közös gazdasági, oktatás és nyelvi térség 2.1. Közös gazdasági tér Közös gazdasági k támogatása (partnerkeresés, vásárok, stb. ) 2.2. Közös oktatási tér Határmenti felsıoktatási projektek (képzés, kutatás-fejlesztés) 2.. Kétnyelvőség a határrégióban Egymás nyelvének oktatása Határmenti közbülsı szintő oktatási projektek (közös képzés, csereutak) Munkaerıpiaci együttmőködés (információ) Kétnyelvő feliratok. Prioritás: Technikai segítségnyújtás Határmenti, alacsonyabb szintő oktatási programok (közös képzés, cserék) 24 4

5 Kiscsoportos feladat djunk projektjavaslatokat az egyes prioritási területekre! HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 1. Elıadás: sikeres fejlesztési együttmőködés feltételei a horvát-magyar határtérségben: esettanulmány Kérdıívek és interjúk elemzése a horvát-magyar határtérségben INTERREG kutatás: kérdıíves lekérdezés Horvátország és Magyarország határmenti megyéiben. Magyarországon: 50 vállalkozás (ebıll 44 mezıgazd.) és 50 önkormányzat, Baranya, Zala, illetve Somogy megyébıl Horvátországban: a lekérdezettek köre szélesebb: mezıgazd- vállalkozók: 48 a mezıgazdasági vállalkozók szövetségei, a turizmusért felelıs települési tisztviselık, a vidékfejlesztésért felelıs osztályok vezetıi : 52 három határmenti megye: Koprivničko-križevačka (Kapronca-Kırös); Meñimurska (Muraköz); Virovitičko-podravska (Verıce) 27 felmérés célja a vidékfejlesztésben közremőködı határmenti megyékben tevékenykedı szervezetek és vállalkozások állapotának a felmérése és összehasonlítása kérdıív és interjú a határ mindkét oldalán Horvátországi kutatás fókusza: vidékfejlesztés új stratégiájának Horvátországban 2006 szept.-ben induló SPRD-al kapcsolatos, a felkészülés megyei, városi, falusi szinteken mőködı intézmények Eddigi vidékfejlesztési részvétel (intézmények, vállalkozások) 28 Fı problémák: Horvát oldalon: Túlszabályozottság az állam részérıl (2%) Beruházások hiánya (17%) Bonyolult adminisztrációs kötelezettségek (14%) Erıs piaci konkurencia (1%) szervezeteik, vállalkozásaik fejlıdését segítené: hazai piac védelme (18%) Nagyobb állami szerep a fejlesztési támogatások területén (18%) z adók mértékének csökkentése (15%) Egyszerőbb adminisztráció (15%) fejlesztési politika prioritásainak meghatározása a hazai és külföldi (EU) elvárások szerint(10%) tıkehiány, tudáshiány Magyarországi vállalkozások fı problémái: Forgótıke hiány (56%) ill. beruházási tıke hiány (22% elsı és 42 % második helyen!)). jogszabályok és elıírások (24,4% második, 21% harmadik helyen!) erıs verseny (15,6% második, 10,5 % harmadik helyen). magas bérjárulékok (4,2%), magas adók (1,2%), EU-elıírások (10,5-10,5%) 29 Pályázati tevékenység (Magyaro.) : átl. 2 pályázatot adtak be, ebbıl 1,26 nyertes, 760 eft átl. támogatás a megkérdezettek 78,6 %-a egyáltalán nem pályázott, 7,1 % 1 pályázatot adott be, 1-2 % pedig 2 50 (!) db pályázatot adott be. önkormányzatok az átlagnál magasabb pályázási hajlandósága évre kiegyensúlyozottabb nem pályázó válaszadók aránya 24,5 %-ra csökkent, vállalkozások: pályázati szám 1- db, Önkormányzatok: van, aki 21 pályázatot legnagyobb megnyert pályázati szám 17 db, átlagos: 1,97 Elnyert átlagos összeg eft, a maximális: eft. Megyénként: Zalában alacsonyabb a nem pályázók aránya (17,6 %,), Somogyban 26,9%; Baranyában 6,8% az idıszakhoz képest jelentısen mérséklıdött. Nyertesek: Önkormányzatok: nyertes pályázatok száma általában 0-4 Van 5 17-ot nyerı is! vállalkozások: 0- db. 40 % körüli a a nem nyerı pályázók aránya (ezek fele nem is pályázott!) 0 5

6 Pályázati tevékenység (Horváto.) vidék fı problémái - a válaszadók szerint horvátországi megkérdezettek 28% írt vidékfejlesztési projektet, és további 5% szándékozik írni. a magyarországi közötti állapothoz hasonló pályázatok témája: klasszikus mezıgazdasági tev. (növénytermesztés és állattartás) a környezetvédelem és a falvak kulturális tradicionális revitalizációja Maguk írják 0 nyertes projekt, átl. elnyert támogatás Kuna (kb 20 millió Ft) Miért nem pályáznak? - 67% nem pályázott! Tapasztalatlanság, elıtte sohasem pályázott (28%) Saját forrás hiánya (2%) Nem voltak meg a kellı információim (21%) Magyarországon a nem pályázás okai: 1: nem megfelelı kiírás 2: kedvezıtlen finanszírozás : nincs meg az önrész 4: túl bürokratikus 5: nem voltak kellıen tájékoztatva 6: túl drága a pályázatkészítés 7: egyéb1 2 Magyarország: munkahelyek hiányát, a vidéki infrastruktúra elégtelenségét, az állami szerepvállalás, támogatások elégtelenségét, elöregedést, elnéptelenedést piaci versenyképtelenséget alacsony felvásárlási árakat említették Emellett: pénzhiány, az életminıség kedvezıtlensége, az elaprózott birtokstruktúra, pályázatoknál a saját erı követelmény, a képzettséggel kapcsolatos problémák, az intézménystruktúra problémái szerepeltek 1: Vállalkozásfejlesztés általában 2: KKV-k : Vidéki mikrovállalkozások 4: Helyi szolgáltatások 5: Vidéki infrastruktúra 6: Falufejlesztés 7: Közlekedés, vidéki úthálózat 8: Kistérségi centrum 9: Romák és leszakadó rétegek integrálása 10: Munkahelyfejlesztés 11: Szociális gazdaság Legkevésbé fontos (átlagos pontszám) Legfontosabb (átlagos pontszám) Baranya 4. Helyi szolgáltatások (2,47) 7. Közlekedés, vidéki úthálózat (.95) Vidékfejlesztési feladatok a magyar válaszadók szerint Somogy 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,81) 6. Falufejlesztés (4,15) Zala 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,98) 6. Falufejleszté s (4,11) Eltérés: (legfontosabb legkevésbé fontos) 1,48 1,4 1,1 1-5 skálán pontozva, 5: nagyon fontos, 1: nem nagyon fontos a vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezık a legfontosabbak, a szociális problémákat kisebb fontosságúnak tekintik munkahelyfejlesztést is említik, magas pontszámmal 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,82) 5. Vidéki infrastruktúra (4,00) 1,18 Összes Horvát partnerrel meglévı kapcsolat, fontossága horvát partnerkapcsolattal nem rendelkezik a válaszadók 87 %-a, 6 %-nak van 1 horvát partnere, és 2 %-nak 2 vagy több. z eddigi kapcsolatot jónak v. közepesnek tartják legtöbb horvát kapcsolattal rendelkezı Somogy megyében van (19,2%), legkevesebb ilyen kapcsolattal a Zala megyeiek rendelkeznek (1,9%). 0 % szerint nem is lenne fontos horvát kapcsolatot létesíteni, 41 % kiegészítı fontosságúnak ítéli, 15 % számára nagyon fontosnak tőnik a kapcsolat. Somogy megyében tartják legtöbben nagyon fontosnak (4,6%) a. 4 Horvát vélemények: magyarországi üzleti kapcsolatokról a határmenti megyékben még nem túlságosan intenzívek csak 19 % rendelkezik valamilyen üzleti jellegő kapcsolattal. szándékozik-e ilyen kapcsolatot létesíteni: 16% nem tartotta ezt fontosnak, 25% csak a közös projektek miatt 45% jó lehetıségeket lát benne (15% nem válaszolt erre a kérdésre) Összesen: a jövıben Magyarországgal 72% szeretne együttmőködést. 5 Magyar tapasztalatok - összegzés horvát partnerkapcsolata nincs: 87 %, 1 partnere van: 6 %, 2 vagy több: 2 %. vállalkozások mőködését nehezíti: forgótıke ill. beruházási tıke hiány,jogszabályok és elıírások, erıs verseny, a magas bérjárulékok, magas adók, illetve EU-elıírások. vidékfejlesztésben a legfontosabb: vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezık, kevésbé fontos: szociális problémák megoldási feladatok fejlesztési feladatok megoldására aktív pályázati részvétel VOP pályázatokra 2005-ben: 80 % adott be pályázatot, 20 % egynél többet is. pályázás fı okai: nem volt más forráslehetıség, vonzó a finanszírozási konstrukció, már volt illeszkedı projektje készen Információforrások: tanácsadó, írott sajtó, és minisztériumok honlapja. legkevésbé használt forrás: az önkormányzat és az üzleti partner. Mindössze 10% valósítaná meg elképzelését pályázati forrás nélkül is Fı nehézségek: elhúzódó ügyintézés, indokolatlan hiánypótlások, a nem egyértelmő pályázati és végrehajtási feltételek. Második fı nehézség: finanszírozási, likviditási nehézségek: késedelmes kifizetések, utófinanszírozás. és likviditási gondok, Harmadik fı nehézség: a kapcsolattartás nehézségei, a nem megfelelı kommunikáció és az elszámolások körülményessége. Legtöbben (66%) külsı szakértı céggel. % önállóan készítette a pályázatot. z VOP intézkedések közül fontosnak tartják:: a mezıgazdasági beruházások támogatását, a vidéki jövedelemszerzési lehetıségek bıvítését és a mezıgazdasági infrastruktúra fejlesztését Kevésbé fontos: fiatal gazdák támogatása és a szakképzés LEDER programról kevesen voltak csak informálva. 6 6

7 Horvát tapasztalatok vizsgált horvátországi, határmenti megyék : a szomszéd ország fejlett agrártérségei komoly agrár- és tágabban vidékfejlesztési potenciál a térségben vidékfejlesztési intézményrendszer kialakítása kezdeti stádiumban Komoly lehetıség: fejlesztési hivatalok együttmőködése, vidékfejlesztés gazdasági és civil szférabeli szereplıi együttmőködése Javaslatok: a fejlesztési szakhivatalok közti tapasztalatcsere, tudástranszfer Ennek intézményes csatornái a regionális fejlesztési szervezeteken keresztül kialakíthatók Hosszabb távon a közös vidékfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása Dráva közös vidékfejlesztési jellegő hasznosítása, a vidéki vállalkozások közti kooperáció lehetıségei gazdasági kamarák, vállalkozószervezetek, települések és kistérségek közti együttmőködés megteremtése, támogatása, INTERREG-ben rejlı lehetıség mainál jobb kiaknázása. 7 Horvát problémák Nincs elegendı ember a számtalan tervhez, projekthez, a hivatalokban. Politikai körökben nem talál megértésre a vidékfejlesztés, ez a fejlesztés külön képzett embereket igényel. Horvátország nem vette elég komolyan a vidéki területek fejlesztésének feladatát. Sok program létezik, de nem tudni eleget a céljaikról, integrálódásukról és kivitelezésükrıl. Nehézséget jelent e programok beépülése, az alacsonyan képzett falusi lakosság körében ellenhatást vált ki. Létezik javaslat egy vidékfejlesztési iroda létrehozására, de ma csak javaslat. Nincs tisztázva a különbözı hivatalok vidékfejlesztési hatásköre, a hivatalok általában mindent önállóan végeznek, de egyedül nem tudnak eredményt elérni. programok elıkészítése komplikált, a szakértık képzetlennek érzik magukat. Képzetlenségbıl és informálatlanságból félelem és vonakodás a parasztoknál politikai akarat homályos, sok kimondatlan üzenet (az EU-hoz való viszony). Ellenállás, mert a döntéshozók nem szakemberek, csak politikailag kiemelkedı egyéniségek. Konfliktusok az adminisztratív akadályok, a szervezetek és pénz elosztás körül. vidékfejlesztést a mezıgazdaság fejlesztésével azonosítják, ami politikai szempontból is hátráltatja a vidékfejlesztéssel foglalkozó intézmények jobb szervezettségét. lokális és az országos hatalom gyenge együttmőködése. Kevés az alulról jövı kezdeményezés 8 HTÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SJÁTOSSÁGI 14. Elıadás: Hallgatói önálló esettanulmányok értékelése Hallgatói önálló feladat: ( feladat specifikálása a félév közepén, kb. a 7. elıadás során megtörténik!) Válasszon egy határmenti térséget (kistérségi, vagy megyei méret!) Magyarországon Elemezze a határ magyar és határontúli térségét a tanult szempontok alapján (terület, népesség, demográfia, gazdaság, oktatás, infrastruktúra, természeti adottságok Jellemezze a magyar és a határontúli térség helyzetét a saját országa regionális helyzetében. Készítsen SWOT elemzést a kiválasztott határtérség erısségeirıl, gyengeségeirıl, lehetıségeirıl és veszélyeirıl. Jellemezze a határmenti fekvést, a térség határmentiségének és periferialitásának lehetıségét. Számítsa ki a határrégió fejlettségét v. elmaradottságát tőkrözı néhány statisztikai mutatószám értékét, és értelmezze is szöveggel. Körvonalazzon lehetséges együttmőködési programokat. Jelölje ki az érintetteket, a bevonható szereplıket. Készítsen 10 perc idıtartamú PPT prezentációt, és egy 4-5 oldalas írásos anyagot is a fenti témáról

7. téma: A horvát-magyar határtérség bemutatása - a horvát határmenti megyék

7. téma: A horvát-magyar határtérség bemutatása - a horvát határmenti megyék HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 7. téma: A horvát-magyar határtérség bemutatása

Részletesebben

9. téma: A sikeres fejlesztési együttmőködés feltételei a horvát-magyar határtérségben: esettanulmány

9. téma: A sikeres fejlesztési együttmőködés feltételei a horvát-magyar határtérségben: esettanulmány HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 9. téma: A sikeres fejlesztési együttmőködés

Részletesebben

Szomszédsági Program

Szomszédsági Program HATÁRRÉGIÓK FEJLİDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ( DEVELOPMENT FEATURES OF CROSS-BORDER REGIONS) A 4012-106/2004/01/HU-74 sz. INTERREG projekt támogatásával készült képzés 8. téma: A horvát-magyar határtérség - a

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi 2. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A tradicionális regionális politika jellemzıi 1. 1. Mennyiségi növekedés, minták átültetése

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Mit értünk klaszterek alatt?

Mit értünk klaszterek alatt? 15. téma: Az egészségturisztikai szolgáltatók piaci pozíciójának erısítési módjai: az együttmőködés lehetıségei, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervek, klaszterek Magyarországon Marketing-Menedzsment

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 2.

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 2. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN. A világgazdaság és a világrend Bacsi - Nemz gazd 1 A VILÁGGAZDASÁG Fİ JELLEMZİI A XXI. SZD. ELEJÉN Komplex rendszer - Lakosság: 6,3milliárd fı Bruttó termelés: -ben > 35 trillió

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés Miért a turizmus? Dinamikusan fejlıdı Hazai erıforrásokra épít (általában) Cél: Turizmus az életminıségért vagy fordítva? Szoros kölcsönhatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában

Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában NAGY András vezetı tervezı VÁTI Nonprofit Kft Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda Kedvezményezett térségek lehatárolása Hatályba

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

Már István. Keszthely, 2007. december 11.

Már István. Keszthely, 2007. december 11. HELYI KÖZÖSSÉGEK területközi és nemzetközi együttmőködési lehetıségei Már István Referensi Hálózat vezetıje Magyarországi LEADER Központ Keszthely, 2007. december 11. Bevezetés EU áttekintés A LEADER hét

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Innovációk a vidék fejlesztésében

Innovációk a vidék fejlesztésében VIDÉK AKADÉMIA A VIDÉK JÖVŐJÉÉRT Mezőtúr 2012. október 16-18. Innovációk a vidék fejlesztésében Dr. G.Fekete Éva Mi a vidék? Az urbánus térségekhez viszonyítva: 1. Alacsonyabb koncentráció (népesség, vállalkozások,

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben