Megemlékezések ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megemlékezések. 1848-ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ-"

Átírás

1 A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XII. ÉVF. 5. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA OKTÓBER Megemlékezések AKÖZÖSSÉGI tevékenység ugyanúgy, mint a mindennapi megélhetést biztosító munka szüntelen és célratörő gondoskodást, cselekvést vár el az emberektől. Ebbe az életvitelbe tartozik hazánk hőseiről való megemlékezés is. Nemzetünk történelmünk során nem először többször bebizonyította a népek iránti megbecsülését, saját érdekei megvalósítására vállalt elkötelezettségét. Így történt ez 1848-ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ- ISKOLA őszi előadássorozatában ebben az évben is megemlékezett a szabadságharcok hőseiről, akik életüket adták, élen jártak elkötelezettségünk valóra váltásában, akik állták az ellen vad viharát. Október elsején, Balázs Gusztáv emlékeztetett Kik szabadon éltek haltak / Szolga földben nem nyughatnak c. előadásában névtelen hőseinkre, az Aradi Tizenhárom vértanúra. Október tizenötödikén, a népfőiskola résztvevői előadás közben emlékeztek az 56-os bagi eseményekre. Vendégünk Boda Vendel (ld. a képen), a Forradalmi Bizottság elnökhelyettese, az események élő tanúja, előadásában sajátos keresztmetszetét adta az akkori történéseknek. Az előadás, majd az azt követő beszélgetés méltó volt az eseményekhez. A résztvevők (különösen, akik akkor még nem is éltek) életre szóló tanulságok részeseivé válhattak. Az évforduló napján, 23-án, a Turulszobor ünnepi díszbe öltözött. Reggel nyolc órakor, a HBT és a BAGI GAZDAKÖR EGYESÜLET, megemlékezésül koszorúzási ünnepséget tartott. A zászlófelvonás közben énekeltük a Himnuszt, amelyet követően Antal Ádám, Ady Endre: Felszállott a páva c. versét szavalta. A megemlékezést Dr. Péter Mihály képviselő tartotta. Ezt követően Pap-Váry Elemérné: Hiszek egy c. dalának éneklése közben történt a koszorúzás. Az ünnepség a Szózat hangjaival fejeződött be.

2 2 XII. évf. 5. sz. Társulatunk őszi tevékenysége bővelkedik eseményekben. Két sikeres pályázatunk megvalósításán fáradozunk. Harmadik pályázatunk ugyan még nem került elbírálásra, az abban foglalt program teljesítése azonban hiánytalanul folyik. Csupán egy-egy pillanatkép bemutatásával kívánok betekintést nyújtani a munkánkat figyelemmel kísérők, érdeklődők számára. A bagi söprűk készítésének gyakorlatáról, műveléséről korábban már beszámoltunk tájékoztatónkban, összejöveteleinken. Augusztus 27-én, népfőiskolai előadásunk alkalmával, a pályázat-kiíró is (FVM KSZI), Dr. Kiszely István és Andó Márta személyében megtekintette helyszíni ellenőrzése kapcsán az elkészült söprűk bemutatóját. id. Katona Pál a söprűkészítést ismerteti FOTÓ:TSINOM Községünk valamikori söprű-készítőire való emlékezés, a bemutató, az önsegítőképesség művelése megerősítette bennünk, őseink reánk hagyott értékeinek, a helyi hagyományok művelésének a fontosságát. A gyakorlatvezető id. Katona Pál cirok- és Kovács Károly vesszősöprűi elnyerték a résztvevők tetszését. Reményeink szerint mesterségük művelését mások is gyakorolják. A következő sorokban Családi Ünnep című rendezvényünkre hívom fel a figyelmet. A plébánia közösségi termében kezdődött az eleddig szűkebb körben már hagyományosnak mondható találkozó. Tóth Ferenc plébános úr köszöntőjében méltatta a keresztény család értékeit és biztatást adott számunkra, jóra való törekvésünk folytatására. Családias vendégelés és beszélgetés után a résztvevők átsétáltak a templomkertbe, ahol Varga Katalin premontrei diák ismertette a templom-külső és a torony építészeti-, művészeti értékeit, majd helyet foglaltak a Grassalkovichék által is patronált templom padjaiban. Benedek József kántor úr művészi interpretálással bemutatta az orgonát. Előadásában, az egyházi énekkar közreműködésével, Bereczki Beáta szóló énekével hallhattuk J. S. Bach: H-moll fantasia, majd később Arioso és d-moll praeludium című művét. Közben elhangzottak Zimmermann Antal: A-dur praeludium, Liszt Ferenc: Ave Maria stella, Matild Marchesi: Ave Maria, Verner Alajos: Égi szűz virág művei. A zenés áhítatot sugárzó hangversenyt, Bloch József: Andante Religioso című műve zárta. A hangverseny után, Varga Katalin, iskolai feladatként készített dolgozata alapján készült az idegenvezetésre, a templombelső kincseiről tartott ismertetést. Az érdeklődő kérdések és azokra adott válaszok minden résztvevő megelégedésére szolgáltak. A Családi ünnep a művelődési házban folytatódott, ahol a rendezvény műsorral, családi vendégeléssel folytatódott, amelyet CARAVAN zenekarunk muzsikájára járt táncmulatság zárt be. Rendezvényünket, melyet a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület esemény-naptára is jelzett, a Pest Megyei Közgyűlés Idegenforgalmi és Kulturális Alapja támogatta. Hagyományos Családi Ünnepünket jövőre is megrendezzük. BAGI

3 2003. október 3 Helytörténeti források Bag múltjából II. rész Folytatjuk az 1931-es PEST-PILIS-SOLT- KISKUN VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS ISMERTETŐJE ÉS CÍMTÁRÁBÓL származó Bag község leírását. ÁLTALÁNOS ADATOK Lakosság az népsz. szerint: 3100 lélek, színmagyar. R. kath.: 3076, ref.: 4, ágh. ev.: 20, Házak száma :690. Az évi népszámlálás szerint a községben 3464 lélek és 693 ház van. Területe: 4300 kh., melyből a községé: 170 kh. Szántó: 1839, rét: 315, legelő: 240, erdő: 1520, szőlő: 128, kert: 47, nádas: 7, terméketlen: 180, egyéb: 24. Erdőbirtok: gyertyán, tölgy és juhar kh. a gödöllői kor. ur., 174 a Legeltetőtársulaté, 42 zselléreké. Talajviszonyok: homokos, agyagos, kötött talaj. Termények: rozs 7 q, kerti vetemények és gyümölcs. Vas. áll: helyben. Posta, tel.: helyben. Főszb., Táv., Cső., Pü. szak.: Aszód. Járásb., Adóh., Tkv., Pü. bizt.: Gödöllő. Pü. ig., OTI, Mezőg. Kamr., Ipar-fü., Keresk. Kamr.: Budapest. Vál. ker.: Tura. HATÓSÁGOK, INTÉZMÉNYEK Községi előljáróság. Tel.: 33 Aszód. Vezető jegyző: Bálint Gergely. Középiskoláit Csíksomlyón, 1908-ban, a közig. Tanfolyamot Pécsett 1911-ben végezte ig Versegen s. jegyző, 1912-től helyben aljegyző volt, 1919-től a község főjegyzőjének választották meg. Hangya Szöv. ig. tagja, Önk. Tűzoltó Test. főtitkára ben bevonult, orosz, román és olasz frontokon harcolt, megsebesült, 1918-ban mint npf. hadnagy szerelt le. Adóügyi jegyző: Begidsán József, A. ü. irnok: Rácz Ferenc. Közs. irnok: Faska Margit. Közs. bíró: Drávay János. Törv. bíró: B. Könczöl Mihály. Pénztárnok: Németh János. Közgyám: Deme Pál. Postamester: özv. Bíró Ödönné. EGYHÁZAK, ISKOLÁK R. kath. egyház. Plébános: Gulyás Ferenc. Kántor: Cserháti János. R. kath. elemi iskola, Tanítók: Beke Klára, Cserháti Erzsébet, Cserháti János, Enyedi Mária, Farkas István, Gergely Mihály, Gergely Mihályné, Szabó József, Vencel Kálmán. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK. IPARVÁLLALATOK. Önkéntes Tűzoltó Testület. Alakult 1909-ben, a háború alatt megszűnt, újra alakult 1921-ben, 28 tagja van. Fővédnök: Gulyás Ferenc esp. plébános, díszelnök: Cserháti János, örökös tb. tag: Drávay János közs. bíró. Elnök: Boda András főb., alelnök: Német István, főtitkár: Bálint Gergely főjegyző, parancsnok, Tóth Péter Hangya üzletvezető. Levente Egyesület. Elnök: Begidsán József. Egyetértés Daloskör. Elnök: Nagy Pál. Karnagy: Gergely Mihály. Hangya Szövetkezet. Ügyv. ig.: Tóth Lajos Aszód. Üzletvezető: Tóth Péter ben született helyben. Gyakornok-éveit az aszódi Hangyánál töltötte óta a helyi Hangya üzletvezetője, 1921 óta az Önk. Tűzoltó Test. parancsnoka. Szakaszparancsnoki tanfolyamot végzett 1920-ban Budapesten, 1927-ben tiszti tanfolyamot Újpesten ben a Magyar Lloyd Repülőgépgyár igazgatóságától elismerő oklevelet kapott. 5 és 10 éves szolgálati kitüntetés tulajdonosa, Közs. képv. test., Orsz. Üzletvezetők Egyesületének p. ü. biz. és a közs. építő biz. Tagja. Téglagyár és cserépedénygyár. Tulajd.: özv. Konkoly Imréné.

4 4 XII. évf. 5. sz. A jövőbeli hulladékártalmatlanítás problémái III. rész INFRASTRUKTÚRA Budapest körül mind a vasúthálózat, mind az autópályák sugaras szerkezetben helyezkednek el. Bag a közlekedési adottságok szempontjából igen kedvező helyzetben van, hiszen a főváros és az ország észak-keleti részének kapcsolatát biztosító közlekedési folyosó (M3-as autópálya, 3-as számú főút és a Budapest Miskolc vasúti fővonal) áthalad a településen. Ezek a nyomvonalak mind Budapest (jelen esetben megyeszékhely), mind a szomszédos városok és térségi központok (Hatvan, Tura, Aszód, Gödöllő) elérhetőségét megfelelő módon biztosítják. A közúti közlekedés legfontosabb eleme az M3-as autópálya. Jelenleg matricás díjfizetési rendszerben üzemel, amely tarifarendszer újra közkedveltté tette az M3-as autópályát, amelynek azért van a térségünk számára is óriási jelentősége, mivel az előzőleg használt kapus díjfizetési rendszer és az ezzel együtt járó magas úthasználati díjak hatására, a párhuzamosan futó főúton elviselhetetlenül megnőtt a forgalmi terhelés. A matricás díjfizetési rendszer mindenki számára elérhetőbbé teszi az autópálya használatát, ezáltal a funkciójának megfelelően az országos és nagytérségi kapcsolatokat megfelelően el tudja látni. Az autópálya csomópontja Bag belterületén, a szomszédos településeket felfűző és Bag főutcáját adó, 3105 jelű összekötő úthoz kapcsolódik. Az M3-as csomópont (a megelőző csomópont Gödöllőnél, a követő pedig Hatvannál található), rendszere következtében a település jelentős nagyságú terület gyorsforgalmi kapcsolatát szolgálja. A második út, a 3-as számú Budapest Miskolc Tornyosnémeti első rendű főút (Szlovákia felé), amely Bag lakott területének északi határán húzódik. Nyomvonala az M3- as autópályáéval párhuzamos, azonban díjfizetés nélkül igénybe vehető, ezért a mai napig is jelentős forgalmi terhelés-viseléssel szolgál az érintett települések számára. A főút ebben a térségben is jelentős hosszúságú átkelési szakaszokkal rendelkezik (pl.: Budapest bevezető szakasz, Gödöllő, Aszód, Hatvan), elsősorban a kistérségi és regionális kapcsolatokat szolgálja. A harmadik, de Bag lakossága által mégis a leggyakrabban használt útszakasz a 3105 jelű, Bag Sülysáp összekötő út. Ez az út biztosítja a kapcsolatot Pest megye Gödöllőidombságtól keletre eső településeinek az országos gyorsforgalmi és főúthálózathoz. Az összekötő út vonalát, főként Bag térségében, az összenőtt településeknek (Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura) köszönhetően, sűrű beépítés határolja, amely több helyen ráépül a nyomvonalra, beszorítva az utat a lakóépületek közé. A negyedik a jelű domonyi bekötőút, a 3105 jelű összekötő út északi folytatásaként, Domony főúti kapcsolatait és Bag elérhetőségét is szolgálja. A Szentlászló út jövőbeli szerepének titka, Bag javára való gazdagodása, ma még feltárásra vár.

5 2003. október 5 A vasúti közlekedés szintén fontos szerepet tölt be Bag életében, hiszen a települést átszeli a Budapest Hatvan Miskolc, illetve Salgótarján nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal, amely Bag számára elsősorban Budapest és Hatvan felé biztosít megfelelő színvonalú kapcsolatot. Az aszódi vasúti elágazás észak felé Galgamácsa Balassagyarmat irányába, míg nyugatnak Gödöllő Budapest (Keleti pályaudvar) kapcsolat mellett, a Galgamácsa Vácrátót vonalon keresztül, Vác irányába jelent eljutási lehetőséget. Ezek a vasútvonalak ugyan a kapcsolatokat biztosítják, azonban az utazási idők hosszát, és a vasúti pályák, illetve a szerelvények állapotát ismerve, a megfelelő szintű szolgáltatás biztosításához színvonaluk javítására lenne szükség. A hatvani csomópont az ország egyik legfontosabb vasúti elágazása, amely az előbbieken kívül dél felé, Jászberény Szolnok irányába, szintén jelentős szerepű vasúti tengelyhez kapcsolódik. Mindezen közlekedési elemek megfelelő használatához műtárgyakra is szüksége van Bagnak, hiszen mindamellett, hogy az áthaladó fő közlekedési vonalak kiváló közlekedési kapcsolatokat biztosítanak, a település szerkezetét is alapvetően meghatározzák. Az egyes településrészeket elválasztják egymástól, korlátot képezve a belső kapcsolatok kialakításában. Az M3-as autópálya keresztezése csak külön szintben lehetséges; az átvezetéseket Bag területén jelenleg 3 műtárgy biztosítja. Ezek sorban: a bagi autópálya-csomópontnál (Vak Bottyán híd), a 3105 jelű összekötő úton (Petőfi híd), valamint az aszódra vezető földút (Honvéd híd), átvezető felüljárók, amelyek közül jelenleg csak a Petőfi híd szolgálja hatékonyan a település belső kapcsolatait, a másik kettő még fejlesztésre vár. A másik településszerkezetet befolyásoló elem a településen átvezető vasútvonal. Ez a vonal egy szakaszon mély bevágásban halad, ahol a vasút fölött átvezető vasúti híddal keresztezi a vasút vonalát a 3105 jelű összekötő út. A 3-as számú főút mentén nincsenek hasonló műtárgyak Bag területén, a főút csupán a beépített terület terjeszkedésének szab gátat a település északi északnyugati részén. A községben jelentős járműelhelyezési problémák nincsenek, a nagyobb forgalmat vonzó közintézmények és kereskedelmi létesítmények térségében még elegendő parkolóhely áll rendelkezésére a gépkocsival érkezők részére. A gyalogosforgalom számára a település főutcája mentén, a teljes szakaszon legalább az egyik oldalon kiépült a járda, a gyűjtő- és lakóutcákban azonban több helyen a gyalogosok, az egyébként is keskeny burkolt felületet a gépjárművekkel és a kerékpárosokkal együtt használják. A lakóutcákban jellemző az egyoldali járda. Az összekötő utakon, és a gyűjtő utakon már biztonságosabb lenne a kétoldali gyalogos létesítmények kiépítése. Bagon jelentős a kerékpáros-forgalom. A napi hivatásforgalom és a településen belüli kerékpáros közlekedés mellett egyre jelentősebb a turisztikai célú idegenforgalom is. A községben kijelölt, illetve kiépített kerékpárút nincs, a kerékpárosok jelenleg az összekötő utat, és a kisforgalmú utakat (vagy járdákat) használják közlekedésre. A környező településeken, egyes szakaszokon épültek már kerékpárutak, azonban ezek hálózatot még nem alkotnak. Kis Dániel

6 6 XII. évf. 5. sz. A Galga menti népfőiskolák szerepe a felnőttek oktatásában III. rész MINTHOGY A bentlakásos különösen pedig a több hónapos népfőiskola nálunk még inkább álom, mint valóság, többnyire be kell érnünk a néhány napos és -órás együttlétekre szabdalt tanfolyamokkal, beszélgetéssorozatokkal. Ennek oka ez idő szerint nem csak az épületek és a működési költségek hiányában keresendő. Napjainkban a hazai népfőiskolák fejlődésének az az útja a leginkább járható, amely részben a szakmai képzési igények kielégítésén át vezet az eszményi szinten megfogalmazott népfőiskolai nevelési célok megvalósulásához. Előtérbe kerül például a gazdaképzés. Nem idegen ez az irányzat klasszikus népfőiskolai hagyományainktól, sőt nagyon is rokona az egykori Somogyi Imre-féle Kertmagyarország eszmének. Ez az eszme az 1940-es évek elejétől a hazai népfőiskolai mozgalom minden vonulata által elfogadott átfogó programja volt a magyar mezőgazdaság és a vidéki társadalom modernizációjának. Mindaddig kifejtette hatását, míg az állam-szocialista szövetkezeti koncepció nevében el nem némították. Ma ismét alapját képezheti a népfőiskolai együttgondolkodásnak. A mai magyar népfőiskolai mozgalom az egykori tanárok és növendékek baráti társaságaiból nőtt ki, amikor a civil társadalom fejlődésének gátjai omladozni kezdtek. Az 1988-ban megalakult Magyar Népfőiskolai Társaság elsősorban a sárospataki református népfőiskolások és a KALOT-osok kezdeményezéseihez kapcsolódott szervezeti kereteivel. Ma a Társaság tagszervezetek szövetségeként igyekszik segíteni természetes és intézményesült tagságának munkáját. A szervező és tájékoztató munkának egyre növekvő részét veszik át a területi egyesületek, szövetségek, táji központok és irodák. Katonáné Palya Réka TÁJÉKOZTATÓ megjelenik kéthavonta, kéziratként kiadja a Helytörténeti Baráti Társulat 2191 Bag, Malom út 14. Tel./ Fax: / Mobil: 06-30/ adószám: számlaszám: OTP honlap: elnök: id. Balázs Gusztáv tördelés: Katona Pál

Piros Pünkösdi Rózsa

Piros Pünkösdi Rózsa A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XIII. ÉVF. 3. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2004. JÚNIUS Piros Pünkösdi Rózsa AZ ÜNNEPLŐK szerint 2004. május 31- én, sikerrel zárult

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért)

Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha X. ÉVF. 1. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2001. FEBRUÁR Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) ANAPOKBAN

Részletesebben

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 1.2 Hajdúnánás polgárainak bevonásával 2012. november 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 Készítette a Hajdúnánás polgárainak

Részletesebben

SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE

SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE Készítette: Borics Katalin KTI / III. évfolyam 1.csoport -2005.- Tartalomjegyzék Témaválasztásom indoklása... 2 1. Szajol történetének áttekintése... 2 2. Szajol általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink!

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink! 2012 11 december hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA SZERVEZETI HÍREK 1 NET SAROK 1 KÖSZÖNTŐ 1 BESZÁMOLÓK KONFERENCIÁKRÓL 2 Közlekedésbiztonság és a járművezető tudományos ülés

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal

Kanizsa. XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. 2. oldal Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 24. szám 2013. június 20. Magyar gulág: Bûntetlenek voltak, de másként gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi 2. oldal 2 Kanizsa Fõhajtás 2013.

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 34. szám 2014. október 16. Dr. Erdõs László 1. választókerület Balogh László 2. választókerület Szõlõsi Márta 3. választókerület Jerausek István 4. választókerület

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Helyi Televíziók találkozója

Helyi Televíziók találkozója ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2014. május 23. Helyi Televíziók találkozója megszépülő templomok Kitüntetést kapott Lórántfy Mária szociális lakásügynökség Önkormányzati hírek 2 2014. május

Részletesebben

Nyári badacsonyi borfesztivál

Nyári badacsonyi borfesztivál XXV. évfolyam 8. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. augusztus A bor ünnepe Nyári badacsonyi borfesztivál A Badacsonyi BOR7 rendezvénysorozatot július 17 én nyitották meg ünnepélyes

Részletesebben

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor 4. A múlt emléke, a 8. A Balaton 17. ma hangulata összeköt

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Jtérleg CSABAI. Utak, ügyek, pénzhiány. Ili, www.bekescsaba.hu KÖZGYŰLÉSI MOZAIK. Ülésezett a testület. Közgyűlési visszhang. Visszaszámlálás 2006

Jtérleg CSABAI. Utak, ügyek, pénzhiány. Ili, www.bekescsaba.hu KÖZGYŰLÉSI MOZAIK. Ülésezett a testület. Közgyűlési visszhang. Visszaszámlálás 2006 Ili, CSABAI Jtérleg Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Visszaszámlálás 2006 Heltai-bohózat a színházban Száz éve történt - csabai krónika u Kiváló avi. evtoiyam j. szam 2006. február 9. INGYENES

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben