Török Tamás, Mári László Bevenni Budapestet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Török Tamás, Mári László Bevenni Budapestet"

Átírás

1 Török Tamás, Mári László Bevenni Budapestet szeptember 27. Budapest programok a 2010-es önkormányzati választásokon október 3-án önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon. Elemző cikkünkben összehasonlítást végeztünk, kiemelve az ország legnagyobb és legfontosabb városáért, Budapestért induló négy jelölt választási programját. Az önkormányzati választás előtt érdemes összevetni a pártok budapesti programjait, hiszen talán itt érhető tetten leginkább a választás pártos jellege. Budapest megszerzése minden párt számára létfontosságú, hiszen Budapest az a város, amely képes ellensúlyként funkcionálni a kormánnyal szemben, egyben menedéket nyújtani az ellenzéknek, ahogy történt ez között. Valójában erre a forgatókönyvre most kicsi az esély, de az ellenzék láthatóan bízik a jobb eredményben, mint amilyet tavasszal elért. A várakozásuk nem alaptalan, de kétséges, hogy a Fidesz gőzhenger megállítható-e. A pártok programjai bemutatják, hogy melyek azok a célok, amelyeket mindenképpen el akarnak érni, és azt, hogy az ígérethalmazban az adott párt kinek akar kedvezni, hová teszi a hangsúlyt. Az is nyilvánvalóan kiderül a programokból, hogy a megvalósíthatóság, a realitás mennyire nyer teret a világváros építő, de totális kudarcot felmutató, a várost a működésképtelenség szélére sodró jelenlegi városvezetéssel szemben. Közlekedési koncepciók: A Fidesz közlekedési koncepciója a mindenből egy kicsit elvet vallja, azaz nem szorítja egyik területet sem háttérbe a másik rovására erőszakkal. Legalábbis programszinten semmiképpen sem. Számolva azzal, hogy nagy valószínűség szerint Tarlós István nyeri meg a választást, és egyben kapja azt a feladatot, hogy vezesse a várost, nem hagyhatja figyelmen kívül azt a gigantikus adóssághalmazt, amelyet a BKV felhalmozott. A programban fontos szerepet kap a 260 milliárd körüli adóssághalmaz kezelése. Metróügyben a négyes metró folytatása mellett tesz hitet a program, tekintettel arra, ha csak a jelenlegi szakasz készül el, akkor nem lesz sem rentábilis, sem hasznos. Emellett az egyéni közlekedés fejlesztésében kisebb vállalásokat tesz a program. Fejleszteni kívánja a kerékpáros közlekedést, amely úgy fest, hogy a kampány sláger témája lett csakúgy, mint a Duna bevonása a tömegközlekedésbe, amit a Fidesz programjában szintén megtalálunk. A program prioritásokat állít fel. Előnyben részesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedést, továbbá a közösségi közlekedést. Azt nyugodtan leszögezhetjük, hogy ezzel nem áll egyedül a program, hiszen minden párt hasonlóan áll a kérdéshez, azonban itt jóval kevésbé demagóg módon jelenik ez meg, jobban érezhető a

2 realitás figyelembe vétele. Konkrét ígéretek terén a program nem túl bőkezű. Nem is lehet az, hiszen szemben a többi párttal, ezeket az ígéreteket majdan be is kell tartani! A hangsúly érezhetően a szervezeti, szervezési kérdéseken van, hiszen azok inkább pénzt hoznak, nem pedig visznek. Talán a tarifa rendszer, a négyes metró, a forgalomszervezési, útfelújítási rész tekinthető úgy, mint számon kérhető ígéret ebben a fejezetben. LMP: A párt programja nem fukarkodik a konkrétumokkal. Teheti is ezt, hiszen előreláthatólag vajmi kevés beleszólása lesz Budapest kormányzásába, ezért bátrabban ígérhet is. Nem meglepő módon a programban a kerékpárosok viszik a prímet. Tekintettel arra, hogy a pártban felülreprezentáltak a zöldek, az alternatív megoldásokat pártolók, ez szinte szükségszerű. Nagy hangsúlyt kapnak a villamos vonalhosszabbítások, a tarifarendszer átalakítása, amely könnyen összhangba hozható a Fideszes elképzelésekkel. Hasonlóság a Duna hasznosítása is. A párt korszerűsítené a buszokat (ahogy minden párt), de mi mást is lehetne tenni 30 évnél is idősebb buszokkal? Az autósoknak természetesen nem juttat el semmiféle pozitív üzenet a párt programja, azon kívül, hogy tegyék le az autójukat. Egyensúlyt nem lehet találni a különböző területek között. A program hoz követhető példákat a világ különböző részeiből, de nem számol a helyi realitásokkal. Olyan fejlesztéseket irányoz elő, amelyeknek maximum 20 éves távlatban megvalósíthatóak. Talán a legdurvább példa erre a pesti alsó rakpart lezárásának erőltetése. Szimpatikusak a francia példák, csak az anyagi lehetőségek nem ugyanazok. Aki valaha közlekedett a városban, tudja, mit jelentene ez a lépés. Gyakorlatilag az M0-ás befejezéséig ez megvalósíthatatlan. A programban sok a számon kérhető konkrétum, amely egyben megvalósíthatatlan a következő négy évben, de a következő húsz év is kevés lenne ezekre. A program megfontolandó része a tarifarendszer és a regionális gondolkodás. Leszögezhető, hogy a legnagyobb bajba akkor kerülne a párt ezen a területen, ha nyerne. A jobboldali radikális jelölt bevezetőjét a párt elnöke, Vona Gábor írta, aki nem fukarkodott az erős jelzőkkel, Budapestet bűzös, mocskos, veszélyes és élhetetlen lepényként jellemezte, mintegy megadva az alaphangot magának a programnak is. A pártelnök számos létező és Budapest működését súlyosan terhelő dolgot leíró bevezetője után kellemes meglepetésként hatott számomra a jelölt világos programja, amelyben megjelenik ugyan a pártra jellemező radikális változást igénylő, néhol eltúlzott, ámde mégis a realitásokat követni próbáló irányvonala. A programban nagyon helyesen megjelenik egy határozott cselekvési program, amely a pénzügyi-gazdasági stabilitás helyreállítását helyezi legelső és legfontosabb pozícióba, azonban ez nem kapott a szerepéhez méltó hangsúlyt a részletekben. A városfejlesztési stratégia alapja a főváros gazdasági szanálása és a szigorú költségvetési politika megvalósítása, amelyet követhetnek az átfogó városfejlesztési tervek, tehát konkrétan a program nagy részét alkotó részletek. Nem várható el a párt jelöltjétől, hogy részletesen ismerje a főváros pontos gazdasági mutatóit, azonban nem derül ki egyértelműen, hogy a program második felében ismertetett városfejlesztési pontokból mennyi valósítható meg abban az esetben, ha a gazdasági mozgástér szűkebb lesz a vártnál. Vegyük górcső alá az egyes sarokpontokat: Budapest legnagyobb kihívása a közösségi közlekedés katasztrófális helyzetének rendbetétele - hangzik a legfontosabb alapelvek között, amely részletes terveket ígér a

3 programban. Ezt maradéktalanul be is tartják, hiszen 13 oldalon keresztül, alpontokra bontva fejtik ki az elképzeléseiket. A rendszer teljes, átfogó, mondhatni radikális reformjára van szükség a program szerint, folytatva a történelmi hagyományokat, a föld alatti kötöttpályás közlekedés fejlesztésével az elővárosok bekapcsolásával a rendszerbe. Ezt a földalatti közlekedést (nevezzük mi csak metrónak) össze kell kötni az elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerrel (hívjuk csak elővárosi vonatoknak és HÉV-nek ezt egyszerűen), a város lakott területein, lehetőleg a föld alatt. A járműpark modernizációja, a közlekedésirányítási rendszer fejlesztése és az elmaradhatatlan pénzügyi elszámoltatás ígérete sem maradt ki a programból. Az ígéretek egyik sarkalatos pontja a közműalagútak létrehozásának terve, amely szerint a föld alatt tervezett alagútban lesznek elvezetve a fontos közművezetékek. Az ötlet értelmes, összefogja a közműhálózatokat és elkerülhető a folyamatos útfelbontás is, de ennek költsége akkora, hogy bevezetésének realitása kétséges. Szerepel itt még a közlekedési egység létrehozása, koordinálva a fővárosi és elővárosi közlekedést, BKV átvilágítása és az elszámoltatás, a BKV struktúrális átszervezése, egységes forgalomirányító és menetrendszerkesztő rendszer létrehozása, közlekedési tarifarendszer reformja, járműfejlesztés, Budapesti Gyorsvasúti Rendszer létrehozása, ötös metró terve, metrófejlesztések (meglévő hálózat bővítése), valóban rendkívül részletes villamos, autóbusz, metró, HÉV, trolifejlesztési, sőt még fogaskerekű-vasút fejlesztési elképzelések is, a dunai vízi közlekedés pedig majdnem fél oldalt érdemelt. Természetesen nem maradhatott ki a tragikus állapotban lévő közutak helyrehozásának igénye sem, két Duna-híd felépítésének szükségessége, valamint hosszan sorolt útszélesítési és modernizálási tervek igénye sem. Érezhetjük, hogy a lista szinte teljes, azonban erre egy eladósodott főváros képtelen, de még ha Budapest optimális pénzügyi helyzetben lenne is, ezek a fejlesztések aligha férnének bele egy ciklusba. Milyen forrásra gondoltak ehhez a Jobbiknál? Eltekintve a komolytalan ötletektől ( megszüntetjük a bliccelést és a büntetéseket behajtjuk ), a finanszírozási oldalon olyan tételek szerepelnek, mint az állami finanszírozás növelése (erre a jelenlegi gazdasági helyzetben minimális az esély), uniós források bevonása és a magántőke behívása korlátozott formában ( elidegeníthetetlen vagyonelemek maradnak a létrejövő közlekedési útvonalak ), azonban mindez meglepő fordulat a radikális párt részéről, főleg akkor, amikor azt olvasom, hogy a lehetőségek szinte vég nélküliek. Budapest a szabadság városa címszóval nyit Horváth Csaba, amely némi áthallást biztosít az előző szabad demokrata főpolgármesterrel és ellentétben a másik három jelölttel szemben, nem elhatárolódást, hanem az elért értékek továbbvitelét szimbolizálja első benyomásként ( kötelez minden elődöm szép öröksége ). Ebben semmi meglepő sincs, ha tudjuk, hogy Horváth alaposan benne volt az elmúlt évek helyi vezetésében, kerületi polgármesterként ívelt felfelé pályája, majd 2007-től két éven át főpolgármester-helyettes volt, ezt követően a kormányváltásig Budapestért felelős kormánybiztosként dolgozott fővárosunk fejlődéséért. Mindenesetre a többi jelölthöz képest Horváth nem látja annyira vészesnek Budapest állapotát: Ma azt látom, hogy könnyen Európa lecsúszó és vállalhatatlan fővárosává válhatunk, szemben a többiek elég erős kritikájával ő ennek rémképével riogat csupán. A bevezetés nem mentes az elmúlt évek dicstelen történéseinek finom magyarázkodásától ( nagyon sok volt az elfogadhatónak látszó megoldás, amelyekről csak utóbb derült ki, politikai vagy gazdasági részigazságok voltak csupán ) és több oldalon futó,

4 az eredményeket felsoroló listájától sem. Horváth programjában is szerepel a tömegközlekedés fejlesztése az autós közlekedés visszaszorításával kiváltva, körgyűrűk, nyugati példákban alkalmazott behajtási övezetek bevezetésével, amelyek díjaiból lehetne fedezni a már korábban bátran elhangzott csökkentett árú, majd a díjmentes tömegközlekedés létrehozását a már 4 éve itt élő lakosok számára. Horváth szerint mindenki jól jár: a díjat fizető autós a megspórolt üzemanyagköltséggel (hiszen a dugók megszűnnének a terv szerint a belvárosi részben) nem fizet többet az extra díjfizetés mellett sem. Itt is megjelenik a kerékpárutak és sétálóutcák fejlesztésének igénye és a tömegközlekedés (különösen a kötöttpályás) modernizálása. Gyakorlatilag a közlekedési koncepció nem egy kiemelt terület a programban, mint egyes jelölteknél, hanem egy egységes fejlesztési terv egyik alpontja csupán. Nem tartalmaz megvalósíthatatlan vállalásokat, de nem is kezeli a valós helyén a főváros egyik legnagyobb problémáját. Városfejlesztés: A Fidesz városfejlesztési elképzelései egyértelmű elszakadást jelentenek (legalábbis a programban) az előd városvezetés falanszter jellegű, pusztán a befektetői igényeket szem előtt tartó koncepciótól. Élhető zöld város koncepciója jelenik meg a programban, amely amellett, hogy megtartja a város jellegzetességeit, igyekszik adottságait jobban kihasználni. A regionális központok kialakítása nem új gondolat, számtalan programban szerepelt eddig is, de nem valósult meg. Az erőltetett világváros propaganda helyett, az élhető európai nagyváros koncepció jelenik meg a realitások talaján állva. Konkrétum egy új múzeumi negyed kialakítása az elvetélt kormányzati központ helyén. Nagyszabású hosszú távú tervekben sincs hiány, ilyen például a Déli pályaudvar új városnegyeddé alakítása. Ennek ellenére az egész koncepció mentes a felesleges nagyzolástól. Itt is visszaköszön a realitás. Ezen a területen nem várható, hogy a következő négy évben valamilyen nagy ugrás szemtanúi lehetünk. Létre fog jönni egy új, két lábbal a földön álló koncepció a város fejlesztésére, de ebből leginkább a már eddig elindult programok átalakítása, kiigazítása, és nem kívánatos folyamatok leállítása fog látszani, de ez sem kevés, ha valóban bekövetkezik. A válság viszonyai között nem is várhatunk ennél sokkal többet. LMP: Nehezen összeszámolható hányszor jelenik meg a zöld szó a programban, és ennek megfelelően a város fejlesztését teljesen ennek szellemében képzeli el a párt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy programjuk legerősebb oldala is ez. Ki ne akarna egy zöldebb városban élni? Elemi emberi igény, amit az LMP komolyan is vesz. A közparkok, zöld területek védelme és újak létrehozása nagy hangsúlyt kap a programban. Jogosan, hiszen az elmúlt 20 év a zöld felületek beépítésének, pusztításának ideje volt. Ennek az LMP programja éppen az ellentéte. Átalakítaná a szabályozást, fásítana, revitalizálna. Mondhatnánk éppen itt az ideje. Ami különösen érdekes, hogy a program ezen része a realitás talaján áll, és mellőzi a felesleges, megvalósíthatatlan koncepciókat. A belváros felélesztése szintén jó gondolat, az már kevésbé, hogy a párt az egyéni közlekedéshez meglehetősen doktriner módon közelít, kevés teret hagyva az életszerűségnek. A regionális alközpontok gondolata náluk is hasonló

5 hangsúlyt kap, mint a Fidesznél, de nem is meglepő, hiszen egy régóta létező, csak soha meg nem valósult gondolatról van szó. Összességében a párt által felvázolt fejlesztési irány koherens, és illeszkedhet a Fidesz programjához. Ez nem lényegtelen, hiszen, talán ez a két párt az, amely képes lehet az együttműködésre Budapesten. A már többször említett elszámoltatás és a korrupció felszámolása itt is hangsúlyos helyen szerepel. A párt és a jelölt programjának hangsúlyos eleme, hogy a történelmi városmagot meg kell őrizni és élhetővé kell tenni, valamint egy a Dunára nyitott fővárost kell létrehozni. A már említett komplex közlekedési koncepciókon túl, két Duna-hidat terveznek felépíteni (mellesleg szükséges lenne valóban), lakótelepek rehabilitációja, a Fővárosi Közmunkatanács és közmunkaprogram létrehozása, de még a munkahelyteremtő beruházások szükségessége is itt kap szerepet. Legfontosabb az életminőség fejlesztése a jelölt szerint, amelyhez különböző pontokon tudunk eljutni. Némileg érthető, amikor büszkén tekintenek az elmúlt tíz év fejlesztéseire, de az, hogy a jelölt szerint a metróépítés nélkül összeomlott volna a város, értelmezhetetlen a számomra (a négyes metró még el sem készült). Területfejlesztési terv, internet pontok tucatjai, Fővárosi Közmunkák Tanácsának bevezetése jelenik meg a tervezetben. Hangsúlyosan kerül bemutatásra itt is a Dunával kapcsolatos divatos fejlesztési koncepció, az épületrekonstrukciók a belvárosban és a panelfelújítási programok ötvözete. A turisztikai fejlesztésekre vonatkozó tervek üdítő kivételt hoznak a sokszor felületes elképzelésekbe. Közbiztonság: A közbiztonság a Fidesz számára kiemelt terület, amelyet a klasszikus állami erőszak monopólium segítségével kíván rendezni. Programjuk egybecseng a kormányéval, annak keretein belül kívánnak cselekedni. A hatósági fellépés erősítése, a közterület felügyelet megerősítése a fő irány. A civil szervezetek megemlítésre kerülnek ugyan, de jól látható, hogy a rendteremtésben csak a segédcsapat szerep jut nekik. Fontos próbája lesz az új vezetésnek a hajléktalanok és a koldusok kezelése, akik mondhatni elözönlötték a várost. A közbiztonság megteremtésének része a prevenció, amit szintén megemlít a program. Összességében ez a fejezet nem sok újat mond a tavaszi választáshoz képest. LMP: A párt programjában a közbiztonság, mint fogalom nem jelenik meg. Nyilvánvaló, hogy a szociálpolitika és az egyéb programpontok eredményeként érhető el szerintük a közbiztonság javulása. A hatósági fellépés erősítése nem az, amiben az LMP hisz, ez a programot elolvasva nyilvánvaló. A hajléktalanság, koldulás, bűnözés szociálpolitikai kérdés.

6 Ez erős kontinuitást mutat az SZDSZ gondolkodásával erről a kérdésről, legalábbis ami az elméletet illeti. A fővárosi rendőrség teljes reformja és finanszírozási gondjainak megoldása (ismét csak a források nem világosak a számomra), a Budapest Őrség létrehozásával (közterület felügyelet és kerületi városőri egységek integrációjával - kicsit homályos és nem szerepel itt, hogy akkor egy közterület-felügyelő egy szinten lesz majd egy rendőrrel? Itt nem merültek bele a részletekbe sajnos.), posztos rendőrök szolgálatba állításával (kitűnő ötlet), térfigyelő rendszerek telepítésével képzelhető el a párt szerint. A program vázolja egy bűnmegelőzési rendszer kialakítását nyugdíjas rendőrök bevonásával és a bűncselekményekkel fertőzött területeken bevetett kutyás rendőrökkel. Nem kisebb célt tűz ki a jelölt, mint hogy Budapest Európa legbiztonságosabb fővárosa legyen. Ezt a nagyratörő tervet egy komplex biztonsági programmal képzelik el, amelyet többek között olyan újdonságokkal terveznek, mint aluljáróőrök státuszának bevezetésével a rendőrség keretein belül. Kevés határozott terv hangzik el a megoldandó feladatokon kívül, kézzelfogható mindössze néhány: a rendőri ösztöndíjprogram bevezetése (részletek nélkül), a polgárőrség támogatásának növelése (konkrétumok nélkül), a közterület-felügyelők jogköreinek kibővítése (itt pontosabban fogalmazva) és a térfigyelő kamera rendszerek fejlesztése. Városgazdálkodás: Budapest közösségi szolgáltatásai, a gazdálkodás finoman szólva sem rendezett. A program tartalmazza azokat az irányelveket, amelyek révén rendezni kívánják ezt a területet, és általában a város gazdálkodását. Az előző városvezetés által felhalmozott adósságtömeg és az előre lekötött fejlesztések szinte kalodába zárják a leendő városvezetést, ami a programot olvasva is nyilvánvaló. A Budapesten található kétszintű önkormányzati rendszer átszervezése ennek jegyében nyilvánvaló forrás és hatásköri eltolódást indítványoz majd. Ez az átrendezés (bár konkrétan nincs leírva) nem a kerületek erősítése irányába fog zajlani. Az új vezetés át kívánja rendezni a különböző szakterületek irányítását is a centralizáció jegyében. Ugyan be kívánja vonni a polgármestereket Budapest irányításába, létre hozva számukra egy külön testületet, ez azonban inkább a központi döntéshozatal része, és annak erősítése. A tisztán fővárosi közszolgáltató cégeket is egy társaságba akarják átszervezni, amely közvetlenül gyakorolná a tulajdonosi jogokat, ellenőrizné, irányítaná az adott vállalatokat. Ez az intézkedés is a központosítás irányába mutat. Kérdés, vajon van-e más út, amikor az adott vállalatok szinte a széthullás előtt állnak? A rendteremtés megkívánja a szorosabb kontrollt. A párt programja láthatóan ennek szellemében íródott.

7 LMP: Az LMP programja teljesen máshová teszi a hangsúlyokat, mint a Fidesz. A párt bázis demokrata elkötelezettségének megfelelően a cél nem a központosítás, hanem sokkal inkább a decentralizáció, a kis közösségek részvétele a döntéshozatalban. Ennek fontos része a transzparencia, az átláthatóság. Olyan fogalmak, mint részvételi költségvetés, szomszédsági kerekasztal, mind azt sugallják, itt egy jól átgondolt egységes struktúráról van szó. Követhetőek azok a nemzetközi példák is, amit a párt ennél a fejezetnél példaként felhoz. Ennek jegyében ebben a programban szó sincs a központosításról, sokkal inkább a kerületek erősítéséről, a fővárosi önkormányzat koordinátori szerepéről, semmint arról, hogy a döntéshozatal főszereplője legyen. A transzparencia a párt programja szerint az a csodaszer, amely felszámolja a korrupciót, a részvételi döntéshozatali struktúra pedig az ésszerűtlen rossz döntések lehetőségét minimalizálja. Az átlátható gazdálkodás megszervezése valóban előremutató lehet. Azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy ennek konzekvens, rendszerszerű átgondolásával az LMP egyedül áll a pártpalettán. Ésszerű gondolataik megvalósításért kiáltanak. Esély erre természetesen csak akkor nyílik, ha a párt királycsináló szerepbe kerül, hiszen a jelenlegi struktúrákat, a hatósági szemléletre épülő gondolkodást alaposan át kellene szabni ehhez. A program szerint ökoszociális nemzetgazdaságra van szükség, amely elsőre emészthetetlen volt, így ki is fejtették a szerzők (nemzeti, környezeti és szociális gazdaság), amely a társadalom összeomlástól való megóvását célozza meg. Ez talán egy kicsit nagyobb ívű elképzelés, mint egy Budapest program gyakorlati leírása, de ne legyünk túl kritikusak és haladjunk tovább. Budapest gazdaságpolitikájának elsődleges célja megvédeni és támogatni a magyar vállalkozásokat és a magyar ipart (amely sajnos már csak nyomokban található), a még meglévő stratégiai vagyon megőrzése, az elszámoltatás, a közműcégek visszaszerzése, a közbeszerzési rendszer reformja. A takarékos energiafelhasználás célként szerepel itt, azonban az, hogy a pazarló felhasználást teljes piaci ár számlázásával szankcionáljuk - teljesen értelmetlen, hiszen milyen lenne, ha nem szankcionálnának, akkor nem a teljes piaci összeg kerülne számlázásra? Budapest gazdálkodása szerintük rendezett, tavaly javult az adósságbesorolása, a főváros mintegy sziget a válságban. Újdonságként jelenik meg egy fővárosi ombudsman bevezetésének igénye, akinek több más feladat mellett a közszolgáltatási szerződések betartásának felügyelete is a munkájához tartozik majd. A program megkímél minket az elmúlt éveket jellemző sorozatos bűnügyi hírekből ismert városvezetési botrányoktól, és a lefektetett alapok következetes és tisztességes folytatásában látja a főváros gazdálkodásának jövőjét. Szociálpolitika:

8 Ha röviden össze akarom foglalni a program szociálpolitikai lényegét, akkor azt kell írnom, hogy a program pragmatikus, a problémák megoldására kísérletet tenni képes intézkedéseket sejtet, amelyeknek lényege a munkára ösztönzés, az önfenntartás. Tehát az elesettnek úgy akar segíteni, szemben az eddigiekkel, hogy azok képessé váljanak a segítség nélküli életre, amennyiben ez lehetséges. Az EU-ban indított programokhoz kíván a Fidesz is csatlakozni, elfogadva azt, hogy az ellesetteknek nyújtott támogatás érje el a nemzeti átlagjövedelem 60%-át. Ezen a területen nyilvánvaló, hogy a főváros csak résztvevő lehet, a fő döntések állami szinten valósulnak majd meg. Ennek szellemében a Fidesz főváros programja illeszkedik a párt országos elképzeléseihez. Nincs speciális Budapestre komponált szociálpolitika, ami helyes is. A cigányság helyzetének rendezése is ebben a fejezetben kapott helyet, azzal a finom utalással, hogy a bűncselekményeket, a következő városvezetés semmiképpen nem tekinti megmagyarázhatónak szociális alapon. Helyet ad a program a civil szervezeteknek is a budapesti szociálpolitikában, kérdés, hogy majd a gyakorlat mennyire igazodik ehhez, hiszen a civil szervezetek bevonása minden pártnak szívügye, de a gyakorlatban csak azokat a szervezeteket fogadják el, amelyek mind világnézetileg, mind személyi állományukban igazodnak hozzájuk, azaz nem a problémához legközelebb állók, hanem a párthoz legközelebbieket hozzák helyzetbe. Budapest sokszínűsége ezt a gondolkodást nem teszi lehetővé, ezt a zátonyt mindenképpen el kell kerülni a Fidesznek, ha sokáig akarja Budapest kormányzását folytatni. LMP: Az LMP ennek a területnek a taglalását is az egész részeként képzeli el. A szociálpolitika része annak a gondolatnak, ami az Élhető Budapest gondolat köré szerveződik. Nem kevés idealizmus szövi át a programot ezen a téren. Fellelhető az a szociálliberális optimizmus, ami arra épül, hogy minden ember jó, vagy azzá tehető. Nagyon nehéz lenne azokkal a kategóriákkal leírni a gondolataikat a szociálpolitikáról, amelyek a többi pártnál egyértelműek. A hatósági intézkedéseket például hajléktalan ügyben elutasítja a párt. Szociális bérlakás programot javasolnak, ami bizony szép illúzió, csak kivitelezhetetlen egy olyan társadalomban, ahol a középosztály is súlyosan érintett a lakhatási problémákban, és egyébként sincs szabad forrás az építkezésre. Az LMP ebben a fejezetben is koncentrál a kis közösségekre, az összefogásra és az öngondoskodásra. A szegénységet, az előítéleteket egyfajta kommunikációs problémaként is ábrázolják, amelyek a társadalom különböző csoportjai között állnak fenn, és meggátolják a közös cselekvést, a kilábalást a problémákból. Tagadhatatlan, hogy ez a jelenség létezik, és valóban mérgezi a közösségek működését. Az azonban erősen kérdéses, hogy egy olyan erősen individualista társadalomban, amilyen a magyar, mennyire lehet sikeres a kis közösségeken alapuló szociálpolitika? A realitás sajnos az, ahogy a világ a legtöbb polgár számára a kerítéskapunál, vagy a bejárati ajtónál véget ér. Ebből fakad az államra mutogatás, az elvárásokra épülő gondolkodás. Erre nem találunk választ a párt programjában. Persze nem is biztos, hogy célja ennek a programnak a válasz megadása. Sokkal inkább cél annak a szubkultúrának az elérése, amely úgymond vevő a párt által hangoztatott megoldásokra. Itt szerepel a már említett Közmunkatanács program, a bérlakás-építési program az iromány hangsúlyos eleme, a legnagyobb kritikával is ez a program alaposan kidolgozott és a realitásokhoz leginkább közelítő eleme. Azonban itt sem hiányoznak olyan ötletek (a problémás devizahiteleket kiváltó központi bank létrehozása), amelyek nem egy fővárosi

9 irányítás (főleg a jelenlegi) képességeihez mértek. A problémás hajléktalankérdéssel kapcsolatban ugyan felvetik, hogy el kell tűnniük a kéregető hajléktalanoknak a főváros köztereiről, de ezt egy gondoskodó szociálpolitikának kell öveznie (éjszakai szállás és napi meleg étkezéssel és a társadalomba történő visszavezetéssel karöltve). Véleményem szerint a jobbikos főpolgármester-jelölt programja meglehetősen alapos és kidolgozott munka, azonban sem a pénzügyi finanszírozás valós alapjai, sem a megvalósíthatóság nem fekszik stabil alapokon. A program bővelkedik a fővárosi kereteken túlnyúló elképzelésekben és nemzetpolitikai víziókban. A jelölt ellen szól fiatal életkora (27 éves), valamint a városvezetésben nem túl nagy tapasztalata (gyakorlatilag négy éve kerületi önkormányzati képviselő) és korábbi, mondhatni nem túl nagy ismertsége a fővárosiak körében. A jelölt szerint a leszakadó rétegek integrált oktatásával, a meglévő fővárosi díjkompenzáció pontosításával siethetnek azok segítésére, akiknek van még hol lakniuk, de a közüzemi számlák befizetése már gondot jelent a számukra. A hajléktalankérdést a szociális bérlakások és ideiglenes hajléktalanszállók számának növelésével és az elesettek társadalmi visszatérítésével foglalkozó szervezetek támogatásával kívánja orvosolni, amely meglehetősen sovány ígéret annak ellenére, hogy a program szerint is körülbelül húszezer hajléktalan él fővárosunk utcáin. Horváth programja nem szűkölködik nagyratörő tervekben sem: létre kívánja hozni a Budapesti Szívességbankot, amely keretén belül egy internetes közösségi térben hozná össze a különböző szívességből (és viszontszívességből) elvégzett munkák önkéntes vállalóit és az internettel nem rendelkező önkénteseket segítő brókereket. A Kanadában már bevált próbálkozás aligha aratna nagy sikert Budapesten, ennek felvetése is leginkább mosolygásra ad okot annak, aki ismeri a budapestiek egymástól való elidegenedésének jelenlegi fokozatait. A romapolitikában az integráció és a felzárkóztatás híve, kevés konkrétummal. Megjelenik a nagyszabású Budapesti Egészségügyi Modell terve, amely elsősorban a fejlesztési és megelőző programokkal kívánja szolgálni az itt élők érdekeit. Kevés konkrétum jelenik meg egyes szociálpolitikai területeken (hajléktalankérdés), annál több vízió és néha a fellegekben járó elképzelés jellemző a jelöltnél. Összegzés: A közvéleménykutatási adatok alapján Tarlós István a legfőbb esélyese a választásoknak Budapesten, talán ennek tudható be a többi pártnál néhol megfigyelhető felületesség, hiszen komolyan mindössze a Fidesz-KDNP jelöltje számíthat arra, hogy beválthatja ígéreteit a következő években Budapesten. Bátor ígéreteket inkább az ellenzéki pártok programjaiban találunk, a megvalósítás problémáinak komoly átgondolása nélkül. Leginkább a források megteremtése és az adósságkezelés az, amit az ellenzéki pártok elfelejtenek. A programok október 3-án megmérettetnek, bár nem valószínűsíthető, hogy nagy meglepetés érne minket a végeredmény tekintetében.

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 1 Tartalom A BKK létrehozásának okai és céljai A BKK feladatai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés 2011-05-26 1 Az SL mottója: Az SL a közösségi közlekedésen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy Stockholmot Európa

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Európai Mobilitási Hét Európai Autómentes Nap Záró Értekezlet Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Kerényi László Sándor Főosztályvezető BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt 1 Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Lakhatási szegénység

Lakhatási szegénység Lakhatási szegénység Megfelelő lakhatás Lakhatás jogi biztonsága Szolgáltatások, infrastruktúra elérhetősége Megfizethetőség Lakásra való fizikai alkalmasság Akadálymentes Lokáció Kulturális megfelelőség

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl

Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Költségvetési poli.ka az egyenlegcélon túl Budapes. Gazdasági Fórum 2011 október 27. Romhányi Balázs A lényeg A magyar költségvetési poli.ka legnagyobb baja, hogy nincs. A költségvetési poli.ka lényege

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A szanálhatóság akadályainak kezelése vagy megszüntetése

A szanálhatóság akadályainak kezelése vagy megszüntetése A szanálhatóság akadályainak kezelése vagy megszüntetése Kómár András Intézményi kapcsolatok és szanálási szabályozási főosztály Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 24. Tartalom 1. A szabályozás célja

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben