ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu"

Átírás

1 ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) Tudományos minősítés: 2002 tudománytörténet (szociológia) PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2002 BME GTK Tudományfilozófia és tudománytörténet Doktori iskola PhD ELTE BTK Szociológia szak okleveles szociológus BME Gépészmérnöki kar Gépgyártástechnológia szak okl. gépészmérnök Egyéb végzettség, szakképzettség: Közvetítő, Döntőbíró (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat képzése a tagjai számára). Mediation and Arbitration (ILO, FMCS, ACAS) Kutatási terület: Szaktevékenységem keretében egyetemi oktatói, kutatói tevékenységem mellett vitarendező szakemberként (mediátor) is dolgozom. E tevékenységek gyakorlásához úgy jutottam el, hogy korábban, kutatóként két fő terület foglalkoztatott, az egyik az üzem- és munkaszociológia, azon belül is a technikai fejlődés társadalmi, üzemi, szervezeti feltételei, hatása a munkavállalókra és munkaviszonyukra, valamint a vállalatokra, intézményekre, piaci és munkaerő-piaci helyzetükre. Másik szakterületem az önkormányzatokhoz, településekhez, térségekhez kötődött, szociológusként, és szakértőként egyaránt. Később, a különféle társadalmi hatásvizsgálatok készítése, szakpolitikák (policy) elemzése került vizsgálódásom egyik középpontjába, ezen belül is az egyeztetések, azok során alkalmazható konfliktuskezelési és együttműködést fejlesztő eljárások, valamint a társadalmi részvétel kérdései. Szociológusként, kutatási területem a település és városszociológia, ezen belül a településfejlesztés és igazgatás, a közszolgáltatások szervezése, a területfejlesztés, az ezekhez kapcsolódó társadalmi hatásvizsgálatok, különös tekintettel a regionális és településfejlesztés, gazdaságfejlődés, kérdéseire, a régió gazdasága, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatára, valamint a társadalmi részvétel tartalmára és formáira, kisebbségi csoportok konfliktusaira. Az előző területekhez kapcsolódóan a konfliktuskutatás, konfliktuskezelés, konszenzuskeresés, kollektív probléma megoldás, elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozom, ideértve a participáció, a közösségi tervezés, stratégiai tervezés kérdéseit is. E tárgyban, az utóbbi években számos képzésen vettem részt, hallgatóként és trénerként egyaránt, melyek során több szervezet is elfogadott trénerként, CDR, ILO, FMCS, ACAS, mely szervezetek hivatalos bizonyítványokkal is elismerték tevékenységemet. Az FMCS-nél három hetet töltöttem Cleveland-ben, Daytonban és a szervezet Washington DC-i központjában.

2 Kutatói tevékenységemet a Magyar Szociológiai Társaság 1995ben az Erdei Ferenc díj odaítélésével ismerte el. Ph.D. disszertációmat a társadalmi hatásvizsgálatok témakörében készítettem, (summa cum laude minősítéssel). Az elmúlt években több felsőoktatási intézményben is tanítottam alternatív vitarendezést és ehhez kapcsolódó tárgyakat, e tevékenységemet a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is címzetes egyetemi docensi címmel ismerte el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Általános Mediáció (közvetítés) képzés egyik kidolgozójaként az első végzős évfolyamának záróvizsga bizottságában bizottsági tag, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) képzése első végzős évfolyamában államvizsga bizottsági elnök voltam a képzések vezetőinek felkérésére óta a Szegedi Tudományegyetem főiskolai tanáraként rendszeresen oktatok alternatív vitarendezés tárgyakat ban az Országos Mediációs Egyesület közgyűlése a szervezet elnökségébe választott, 2005-ben az egyesület elnökévé, mely posztot 2011-ig töltöttem be, 2013-ban újra alelnökké választottak január 1.-től 2013-ig az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat közvetítőjeként foglalkoztam az alternatív vitarendezés gyakorlati alkalmazásával. Több alkalommal volt lehetőségem területi, települési konfliktusokban közvetítőként eljárni, ezek között több is érintett kisebbségi, etnikai vonatkozásokat. Közvetítői minőségemben eddig összesen mintegy 500 vita megoldásában vettem részt (80% feletti sikerességi aránnyal), s a viták jellege igen széles skálát fog át az oktatástól a környezetvédelmen és a munkaügyi vitákon, gazdasági konfliktusokon át a családi vitákig. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének felkérésére, tagja voltam a Hivatalban ig működő Mediációs Munkacsoportnak, a mediátor szakma képviselőjeként. Publikációk: Könyv: Település és városszociológia szöveggyűjtemény (Társszerző: Mészáros József) /Tankönyvkiadó 1991/ Település és városszociológia /Egyetemi Jegyzet, Társszerzők Farkas János, Berey Katalin, Virányi Péter/ Műegyetemi Kiadó 1998 Tér és Tudás, Egyetemek, mint tudás-, innovációs- és regionális központok (szerkesztőtárs: Matiscsák Attila) Belvedere Szeged, A közösségi konfliktuskezelés, (Társszerzők: Fürjes Balázs, Pallai Katalin) ObmB, Budapest, Konfliktuskezelés, protokoll, etikett (szerzőtársak: Pallai Katalin, Bajnok Andrea) TÖOSZ Települési, környezeti és közösségi konfliktusok kezelése alternatív vitarendezési módszerekkel. In: Szervezet, konfliktus, mediáció, Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére. Szerk: Janky Béla, Gondolat, Budapest, Könyv fejezet: A környezetorientált közlekedéspolitikai koncepció társadalmi feltételei in. Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció Környezetorientált értékrendben Kiadó: Magyar Közlekedési Klub, Budapest, Szerk.: Lukács András, Fleischer Tamás

3 Nemzeti Területfejlesztési Koncepció Társadalmi blokk (fejezet), Fővállalkozó MTA Regionális Kutatások Központja, témavezető: Illés Iván főigazgató (Társszerző: Várnai Gábor közreműködők: Hegedűs József, Tosics Iván /Városkutatás Kft/, Vécsei Pál /VÁTI/ 1995) Térségfejlesztés, területfejlesztés és annak társadalmi feltételei /Társszerző: Várnai Gábor, In: Térségfejlesztés és organikus társadalom Székesfehérvár MTA Veszprémi Területi Bizottsága/ A pozícionális és érdekalapú tárgyalás in: Döntőbíráskodás, Szerk: Tóth Pál Péter, Püski, Bp A hírközlési és informatikai adatbázis regionális adatainak kidolgozása. In: Az infrastruktúra és a szolgáltatások szerepe a regionális versenyképességben, MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kutatásvezető: Dr. Erlich Éva, Társszerző: Dr. Schmideg Iván Social Impact Assessment and Social Participation, In: The Region, Ed: Gy. Enyedi, I. Tózsa, Akadémiai Kiadó, Budapest, Konfliktusok és konfliktusmegoldó stratégiák a Társadalomban (Társszerző Balogh Eszter), in: Társadalmi Kommunikáció Szerk. Horányi Özséb (Corvinus, e-learning, 2007.) A tárgyalás, mint a társadalmi kommunikáció sajátos színtere in: Társadalmi Kommunikáció Szerk. Horányi Özséb (Corvinus, e-learning, 2007.) A Felsőoktatás és a gazdasági- társadalmi szereplők kapcsolata (társszerző: Matiscsák Attila) In: FKI NKTH Bologna process sorozat Az egyetemek térségfejlesztő hatása, in: Tér és Tudás, Szerk: Krémer András és Matiscsák Attila, Belvedere Szeged, p Felsőoktatás és a gazdasági, társadalmi szereplők kapcsolata (szerzőtárs: Matiscsák Attila), in: Tér és Tudás, Szerk: Krémer András és Matiscsák Attila, Belvedere Szeged, p A mediáció alapkérdései, in: MEDIÁCIÓ Közvetítői eljárások, szerk: Sáriné Simkó Ágnes, HVG-ORAC Tanulmányok, cikkek: Urban Research in the Department of Sociology and Social History, In Research News 1999/1 Technical University of Budapest (társszerző: Mészáros József) A mediácós folyamat előkészítésének eredményei a 4-es villamos meghosszabbításának ügyében, /3K, Kutatási beszámoló, 1992/ A vállalatok és a tanácsadók Figyelő TOP 200 Különszám Innovational perspectives contributions to the national conception for regional development in Hungary /In: Europian Spatial Research and Policy Volume 3, No. 2/1996/ A budapesti ÁRT-t érintő lakossági véleményekről /Társszerző: Várnai Gábor, In: Comitatus Önkormányzati szemle szeptember. A térinformatikai rendszerek alkalmazása a terület- és településfejlesztési koncepciók, tervek elkészítése során /In: Autonómia július-augusztus/ Abstract on the regional questions of employment, BME Periodical, Az Információs társadalom térbeli megvalósulásának mérése Térinformatika december

4 Alternatív vitarendezési eljárások az önkormányzati célok megvalósításában In: Építésügyi Szemle, 2005/5. Alternatív vitarendezés In: ÖNKORKÉP 2005/8-9. A vitarendezés lehetősége, Lélegzet XVII. Évfolyam, tél. p Konfliktusok és konfliktusmegoldó stratégiák a Társadalomban (Társszerző Balogh Eszter), in: Társadalmi Kommunikáció Szerk. Horányi Özséb (Corvinus, e-learning, 2007.) A tárgyalás, mint a társadalmi kommunikáció sajátos színtere in: Társadalmi Kommunikáció Szerk. Horányi Özséb (Corvinus, e-learning, 2007.) Tér és Tudás, Egyetemek, mint tudás-, innovációs- és regionális központok (szerk.) Belvedere Szeged, Alternatív vitarendezés és resztoratív eljárások az oktatásügyben. In: Új Pedagógiai Szemle, sz. p Oktatott tárgyak: A mediációs tevékenység szupervíziója Mediáció alapjai Mediációt igénylő szervezeti helyzetek Egyéb oktatási, szakmai tevékenység: - Szegedi Tudományegyetem JGYPK, főiskolai tanár - Címzetes egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Címzetes egyetemi docens Budapesti Corvinus Egyetem - Címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyéb szakmai tapasztalat - korábbi munkahelyek, munkakörök: Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, igazgató, közvetítő, vezető koordinátor MTA-BMGE Kutatás-fejlesztési és Térségfejlesztési Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan tanszék, tudományos munkatárs Oktatási Minisztérium, oktatásügyi közvetítő KRÉTA Tanácsadó és Tervező Kft. /ügyvezető igazgató/ BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus PROFiNFO Információs Szolgáltató Kft. /ügyvezető igazgató/ Sziget Rehabilitációs Kisszövetkezet /tanácsadó/ Másokat Segítő Gt. /tanácsadó/ Kommunális Ipari Szolgáltató Szakcsoport /számítógépes programozó/ Szervezeti tagságok: - Rézler Gyula Mediációs Intézet, igazgató,

5 - Országos Mediációs Egyesület, alelnök - Rézler Gyula Alapítvány, kuratóriumi tag - Bírók a Mediációért Egyesület, elnökségi tag - Salva Vita Alapítvány, kuratóriumi tag - Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, közvetítő, döntőbíró - MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság, Környezeti Menedzsment Albizottság - Magyar Szociológiai Társaság, Oktatásszociológiai és Település és Városszociológiai Szekció Díjak, elismerések: Erdei Ferenc díj Nyelvismeret: angol közép

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT

A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT A HASZNÁLHATÓ TUDÁSÉRT BUDAPEST MAGYARORSZÁG BEMUTATKOZÁS A HÉTFA gazdaság- és társadalomkutatással, elemzéssel és fejlesztéssel foglalkozó, hazai magánalapítású intézmények csoportja, melynek tagja a

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál A szerzõ leírja, hogy a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma pályázati rendszerében hogyan lehet elnyerni a Dunaferr

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

III. ESÉLYKONFERENCIA

III. ESÉLYKONFERENCIA Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás III. ESÉLYKONFERENCIA 2013. május 30. Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata Munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III.

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013.

Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin: Karriermenedzsment Budapesti Corvinus Egyetem, 2013. Koncz Katalin könyve új színfoltot képez az emberi erőforrás menedzsment hazai szakirodalmában. Noha ezen a területen számos tudományos

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Egyetemi adjunktus (SZIE GTK Társadalomtudományi Intézet)

Egyetemi adjunktus (SZIE GTK Társadalomtudományi Intézet) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ S ZEMÉLYI AD AT OK Név: Dr. Kollár Csaba PhD. Cím: 1173 Budapest, 521. utca 8. Tel.: [+36-20] 9-32-32-64 e-mail: info@drkollar.hu Fokozat: Egyetemi adjunktus (SZIE GTK Társadalomtudományi

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE. Helyi fejlesztés. Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar PROGRAM 2014. november 27. 10.00 Közgyűlés A1 terem Alapszabály

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Controlling-esettanulmányok

Controlling-esettanulmányok Dr. Böcskei Elvira Fabricius Ferke György Gácsi Roland Dr. Kandikó József Dr. Komáromi Kálmán Kristóf Péter Küsz András Seremet Anna Tirvol Tamás Dr. Tóth Antal Dr. Zéman Zoltán Controlling-esettanulmányok

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben