Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz"

Átírás

1 Összefoglaló a Budapest II. kerület Hidász utca Hűvösvölgyi út Riadó utca Pasaréti út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez készült közlekedési hatástanulmányhoz

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Budakeszi út Hűvösvölgyi út csomópont kialakítása 6 3. Budenz út-tárogató út-hűvösvölgyi út csomópont Kelemen László utca Hűvösvölgyi út csomópont Közösségi (tömeg)közlekedés Fejlesztési terület (Akadémia Park) Mellékletek Jelenlegi úthálózat a tervezési területen Tervezett úthálózat Válaszok az eddig felmerült kérdésekre 25

3 1. Bevezetés A Közelekedés Kft. a Mű-Hely Zrt.-vel együttműködve, Budapest II. Kerület Önkormányzatának megbízásából készített a II. kerület Hidász utca Hűvösvölgyi Út Riadó utca Pasaréti út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (KSZT) alátámasztó közlekedési hatástanulmányt. A jogi szabályozás szerint ebben az esetben a terv készítőjének a KSZT módosításakor vizsgálnia kell, hogy az új rendelkezések mennyiben befolyásolják a környék közlekedését, a tervezett beépítések generálnak-e többletforgalmat, és mindennek milyen hatása van a környezetre. A térség főúthálózatának fejlesztését a Fővárosi Szabályozási Keretterv és Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve és a tervezési terület környezetének jóváhagyott szabályozási tervei szerint vettük figyelembe. Az alátámasztó közlekedési hatástanulmány további célja volt azon lehetőségek, elképzelések vázolása, miként rendezhetők az említett terület új funkcióihoz rendelt közlekedési kapcsolatok, hogyan biztosítható a terület zökkenőmentes megközelítése és elhagyása mind a gépjárműforgalom, mind a közösségi közlekedés, illetve a gyalogos közlekedés szempontjából. Fontos megjegyezni, hogy mind a beruházó, mind pedig Budapest II. Kerület Önkormányzata a közlekedési rendet úgy kívánja kialakítani, hogy a területet gépjárművel csak a Hűvösvölgyi út felől lehessen megközelíteni ezzel mentesítve az átmenő forgalom alól a Hidász és Riadó utcákat. Mindezeken kívül a jelenlegi terhelés enyhítése céljából olyan elmaradt Fővárosi és kerületi fejlesztések pótlására is lehetőség nyílt, amelyeket a tervezési terület megközelítésének rendezése önmagában nem indokol. 1 Ezek: A Hűvösvölgyi út Kelemen László utcai csomópont bővítése, illetve az Ördögárok feletti híd kiszélesítése A Budakeszi út Hűvösvölgyi út csomópont fejlesztése A Hűvösvölgyi úti főpálya szélesítése a Budenz út és a Kelemen László utca között Az 59-es villamos János kórházi állomás áthelyezése a Kelemen László utca térségébe 1 Ezen fejlesztések a KSZT alátámasztó közlekedési hatástanulmányában való szerepeltetésének indoka, hogy a beruházó a Fővárosi Szabályozási Keretterv alapján Település Rendezési Szerződés-t (TRSZ) kötött Budapest Főváros Önkormányzatával, amelyben vállalta ezen fővárosi fejlesztések terveztetésének, engedélyeztetésének finanszírozását és lebonyolítását, valamint a beruházás finanszírozását is. A tervezett közúti fejlesztések ezért kerültek összefüggésbe az Akadémia Parknak nevezett fejlesztési terület beruházásaival.

4 A hatástanulmány elkészítését a Közlekedés Kft. a jelenlegi forgalmi rend és forgalmi állapotok megismerésével, felmérésével kezdte meg. A társaság áttekintette a közúti, a közforgalmú és a közösségi közlekedés (tömegközlekedés) helyzetét, állapotát, a már meglévő, állandó jellegű forgalomszámlálásokon kívül célirányos, hétköznapi és szombati forgalomszámlálásokat készített. A forgalomszámlálási tapasztalatok igazolták az előzetes várakozásokat. Az elmúlt évtizedekben a budai hegyvidék, valamint a városkörnyék hegyvidéki és mögöttes településeinek lakónépessége ugrásszerűen megnövekedett, a területeken az autóhasználók száma és aránya is jelentősen megemelkedett. A tervezési terület a hegyvidéki zóna szélén, Budapest legjelentősebb észak-nyugati közlekedési tengelye, illetve legfrekventáltabb elválási csomópontja mellett fekszik. A Szilágyi Erzsébet fasor - Hűvösvölgyi út a környező hegyvidék, valamint Nagykovácsi, Solymár és Budakeszi forgalmát gyűjti össze, illetve biztosítja a kapcsolatot a fővárosi és országos főúthálózattal. A hálózat jelenleg is leterhelt, a forgalom ezen a szakaszon rendkívül jelentősnek mondható: a Hűvösvölgyi úton naponta ezer, a Szilágyi Erzsébet fasoron naponta ezer személygépkocsi-egység (egységjármű) halad át. (E tekintetben a számlálás a személygépjárművet veszi alapegységnek oly módon, hogy a nagyobb járműveket megfelelő szorzóval veszi számításba). A közlekedési tengely, illetve az itt található két csomópont (Budakeszi út Hüvösvölgyi út, illetve Hűvösvölgyi út Kelemen László utca) az elmaradt fejlesztések és korszerűsítések miatt korlátozottan tudja teljesíteni feladatát. Mindezen okokból szakmailag szükségesnek és indokoltnak is látszik egy olyan városrészközpont létesítése, amely a forgalmat részben megállítja, másrészt pedig a mainál több P+R parkoló biztosításával a centrum felé igyekvő történő forgalmat a közösségi közlekedésre irányítja. A megfelelően kiválasztott funkció-összetétel (a lakóházak elhagyása) esetén a létesítmény által keltett forgalom zöme ellenirányú lesz a jelenlegi forgalommal minden csúcsforgalmi időszakban. A hatástanulmány készítésekor a Közlekedés Kft. nem törekedett a részletes műszaki megoldások kidolgozására így például nem adott javaslatot a műszaki megvalósítás szervezésére, vagy az Akadémia Park belső közlekedési és parkolási rendjének kialakítására. Ezen tervek elkészítésére a tervezés következő szakaszában kerülhet sor, a közlekedési engedélyezési terv kidolgozása során, ahol a részlet-kérdésekre kell megfelelő választ adni. Így a közlekedési engedélyezési terv előtt kell elkészülniük azon környezeti hatástanulmányoknak, zajvédelmi vizsgálatoknak is, amelyek a tervezett forgalmi rend változás hatásait vizsgálják illetve választ, konkrét műszaki megoldást adnak a felmerülő problémákra.

5 Az elkészült hatástanulmány célja az, hogy a KSZT-hez adjon eligazítást, útmutatót arról, hogy milyen megoldás képzelhető el a terület közlekedési rendjének átalakításakor. Jelen összefoglalóban részletesen bemutatjuk a tervezett átalakításokat, részletesen elemezve azok okát, várható forgalmi és a jelen munkafázisban megismerhető környezeti hatásait is.

6 2. Budakeszi út Hűvösvölgyi út csomópont kialakítása A Budakeszi út Hűvösvölgyi úti csomópont átalakítása több éve eldöntött, fővárosi célú fejlesztés, amely jelentős összvárosi probléma kezelését hivatott megoldani. A csomópont jelenleg a kedvezőtlen geometriai kialakítása és korlátozott közúti kapcsolatai miatt nem képes megfelelően lebonyolítani a forgalmakat. A reggeli csúcsforgalmi időszakban a Budakeszi úton a belváros felé jelentős torlódások alakulnak ki. További probléma, hogy a csomópont nem teszi lehetővé a Budakeszi útról érkezők számára a Hűvösvölgyi úton nyugati irányba való továbbhaladást. A jelenlegi közúti hálózat a két jelentős forgalmú út között a kapcsolatot lakóterületeken át, mellékutcákat igénybe véve teremti meg. A Tárogató út és Kuruclesi, illetve Budenz út forgalmi terhelése mindezen okokból jóval nagyobb a szükségesnél és az indokoltnál: a Budakesziről illetve Zugligetről érkező, és a Hűvösvölgy, illetve a Rózsadomb irányába tartó gépjárműforgalom ezen az útvonalon közlekedik. Kurucles környezeti terhelésének csökkentésének igénye miatt javasolt a Budakeszi út Hűvösvölgyi úti csomópont átalakítása. A kapacitás növelése és a forgalmak megfelelő terelése ezenkívül összvárosi érdek is, miután a csomópont nagyobb áteresztő képessége csökkenti a nagyobb környezeti terhelést jelentő torlódások kialakulását. 1. ábra: A Budakeszi út Hűvösvölgyi úti csomópont jelenleg

7 A változtatás célja a jelenlegi csomópont kapacitásainak növelése és a jelenleg a csomópontban nem biztosított forgalmi irányok lehetővé tétele. A Közlekedés Kft. átfogó változtatást javasolt a közlekedési csomópont kialakítására. Ezek: 1. A Budakeszi út és a Szilágyi Erzsébet fasorcsomópontban az útpályája egy sávos szélesítése 2. Balra kanyarodó sávok létrehozása a csomópontban a Budakeszi út felöl a hűvösvölgyi útra 3. Új járdasziget, kerékpárút építése 4. Új szervizút kialakítása 5. A villamos pálya kismértékű átalakítása 6. A közösségi közlekedési megállóhelyek átalakításoknak megfelelő átrendezése A csomópont kapacitásának növelését a Budakeszi úti csomópontban az útpálya egy sávos megtalálható szélesítésével, járműosztályozó sávok kialakításával, vagyis az út mellett található támfal áthelyezésével és megújításával lehet megoldani. Az útpálya centrum felé vezető irányában, a Budakeszi úton található, a villamos remíz felé vezető sínpályák oldalában szélesedne ki ~200 m-esméteres szakaszon. A változtatás további eleme a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út közötti, teljes értékű kapcsolat megteremtése a csomópontban. A javaslat ezt a fent említett útpálya-szélesítés a Szilágyi Erzsébet Fasoron történő meghosszabbításával érné el oly módon, hogy az új csomópontban felálló, balra forduló sávokat helyezne el. A Monda utca és a Volkmann utca közötti mintegy 80 méteres sávban történne meg a visszafordító sávok kialakítása, jelzőlámpás csomóponttal, szintén a centrum felé vezető oldalon. Az új csomóponti kialakítás lehetővé teszi egy új járdasziget, elválasztósáv megépítését, amellyel a Hűvösvölgyi útról a városhatár felől érkező a Budakeszi út irányába tartó forgalom lebonyolításának biztonsága növelhető. Az új terelő elem a gyalogosforgalom eddigieknél biztonságosabb lebonyolítását is szolgálja. Az átalakítás további elemei az új csomóponti rész kialakításához műszakilag szükséges egyéb változtatásokból állnak. Az új csomóponti rész kialakítása, a visszafordító sávok kialakítása lehetővé teszi, hogy az Akadémia Parkként elnevezett tervezési terület megközelítését szolgáló, vegyes forgalmú szervizút kialakítását a Lotz Károly utca vonalától a Szilágyi Erzsébet Fasor városhatár felé vezető részén. A Lotz Károly utca és a Hidász utca között jelenleg megtalálható szervizút ezzel párhuzamosan tetszőlegesen megszűntethető, helyette zöld felület alakítható ki.

8 A szükséges útpálya szélesítés miatt elengedhetetlen a jelenlegi csomópont után található, illetve a kialakítandó, új csomóponti részbe eső, centrum felé vezető buszmegálló áthelyezése. A megálló a már meglévő gyalogos átkelőhelyhez, a villamos megállójához közelebb, a városközpont felé 120 méterrel eltolva kerülne elhelyezésre ezzel jobb megközelítést biztosítva a jelenleg a területen megtalálható bevásárlóközpont számára. Az új csomóponti rész kialakítása szükségessé teszi a villamos-pálya kismértékű átalakítását is, ami végső soron azt eredményezi, hogy a pálya egy kisebb, száz méteres szakaszon közelebb kerül a Szilágyi Erzsébet Fasorhoz, és a mainál távolabb a Lotz Károly utca és a Volkmann utca között lévő házsortól. A centrum irányú peront a korrekciónak megfelelően a Hűvösvölgyi útra merőlegesen mintegy 6-10 méterrel kell eltolni a korábbi 58-as villamos megállóhely peronjáig. 2. ábra: A Budakeszi út Hűvösvölgyi úti csomópont a tervezett változtatást követően További vizsgálatok feladata tisztázni, hogy az útpálya mellett fekvő, a Lotz Károly utca Hidász utca közötti szakaszon megtalálható lakóházakat az új szervizút, és a visszafordító miatt érő zaj és egyéb környezeti terhelés milyen műszaki megoldással minimalizálható. A KSZT közlekedési alátámasztó hatástanulmányának a tervezési, megvalósulási folyamatban betöltött szerepe miatt nincs lehetősége ezen műszaki megoldások vizsgálatára, azonban a terület alkalmasnak látszik növényekkel betelepített védődomb kialakítására, de elképzelhető más, műszakilag és esztétikailag is megfelelő rendszer (pl. üveg védőfal) kialakítása is. A változtatások környezeti hatása összességében kedvező. A csomópont átalakítása, a sávok bővítése eredményeként a csomópont kapacitása mintegy %-kal növelhető, ennek

9 eredményeként jelentősen csökken a torlódások mennyisége és mértéke. A visszafordító sáv kialakításával mérsékelhető, vagy akár meg is szűntethető a Budenz út és a Tárogató út átmenő forgalma.

10 3. Budenz út-tárogató út-hűvösvölgyi út csomópont A Budenz út Tárogató út Hűvösvölgyi út csomópont jelenleg lámpával nem szabályozott csomópont. A becsatlakozó utakról forgalmasabb időszakokban rendkívül nehéz a Hűvösvölgyi út megközelítése, miközben Hűvösvölgyi úton a forgalom gyors lefolyását akadályozzák a kialakított kanyarodó sávok. Az egy forgalmi sávos lebonyolódó forgalom a reggeli csúcsidőszakban a városközpont felé okoz torlódásokat, a délutáni csúcsidőszakban pedig gyakorta alakul ki a városhatár felé hasonló torlódás. Az Akadémia Parknak nevezett fejlesztési területet jelenleg a terület közepén elhelyezkedő főkapunál lehet megközelíteni. Itt a Hűvsövölgyi út vonalában P + R parkolók kerültek kialakításra szervizutas megoldással. A lekanyarodási lehetőség és a P + R parkoló átjárhatósága, a szervizút miatt az útvonal menekülő útként szolgál a Hidász utca felé, amely így jelentős forgalmi terhelést szenved el. A forgalmi felmérés szerint a Hidász utcában jelenleg a délelőtti csúcsforgalomban 240, délután 155járműegység halad át óránként. 3. ábra: A Budenz út Tárogató út - Hűvösvölgyi úti csomópont jelenleg Az új csomóponti rendszer kialakítása hármas célt szolgál. 1. Szükség van a csomópont korszerűsítésére, az áthaladás jelzőlámpás szabályozásának a megteremtésére a Budenz út és a Tárogató út Hűvösvölgyi úti csatlakozásánál baleset-megelőzési és közlekedési szempontból egyaránt. 2. A csomóponti rendszer átalakításával, a P + R parkolók áthelyezésével (bővítésével) a tervezési területhez kötött parkolókba megszüntethető a korábbi szervizút és a Hidász utca menekülő út jellege, ezzel jelentősen csökkenthető a Hidász utca átmenő forgalmi terhelése. 3. A csomópont kialakításával biztosíthatók a fejlesztési terület, illetőleg a kialakításra kerülő új P + R parkolók közúti kapcsolatai is.

11 A változtatási javaslathoz szorosan kapcsolódik a Hűvösvölgyi út bővítése, amelynek elsődleges oka a Kelemen László utca Hűvösvölgyi út kapacitásának növelése. A bővítés részletes indoklását ezért a következő fejezetben kerül ismertetésre. Az út bővítésére lehetőséget ad a városhatár felé húzódó sáv és a villamos pálya között húzódó rendkívül széles sáv megléte. A Hűvösvölgyi út útpályájának szükséges szélesítése azonban lehetővé, a Budenz út Tárogató út Hűvösvölgyi út jelzőlámpás csomópont létesítése pedig szükségessé teszi, hogy az útpályát a kialakítandó csomópont városközpont felé eső részén is szélesítsük. A változtatás fő elemei így a következők lesznek: 1. Jelzőlámpás rendszer kialakítása a csomópontban, illetve a 61-es villamos Akadémia Park megállójánál elhelyezett gyalogátkelőhelyen 2. Az Akadémia Parknak nevezett fejlesztési terület feltárását és elhagyását biztosító kapcsolatok megteremtése, részben szerviz utas megoldással 3. A Hűvösvölgyi úton a balra kanyarodó sávok áthelyezése (minkét irányban) 4. A Tárogató út teljes hosszán a kétirányúság megteremtése 5. A Budenz út és a Budakeszi út között a Hűvösvölgyi úton a centrum felé vezető oldalon a buszsáv megszűntetése, a pálya két sávossá alakítása A villamos Akadémia Park megállójánál található gyalogátkelő védelmét jelzőlámpa segítségével javasoljuk növelni a megfelelő összehangolással a forgalom zavartalansága biztosítható. A csomópontban a közlekedés zavartalan lefolyását szintén új jelzőlámpás rendszer szolgálná, ugyanitt elhelyezhető újabb védett gyalogos átkelő is. Az Akadémia Parknak nevezett terület megközelítése teljesen elválik a Riadó utcától, amely a Hűvösvölgyi út felől továbbra sem lesz bejárható. A tervezet külön ki- és behajtókkal számol, melyek kialakítása során olyan hosszúságú, úgynevezett felállósávok létrehozására törekedtünk, amelyek biztosítják a terület zavartalan megközelítését és elhagyását a várható legnagyobb forgalom mellett is. A tervezett csomóponti átalakítás miatt szükséges a Hűvösvölgyi úton mindkét irányban a balra kanyarodó sávok áthelyezése. A centrum felé vezető oldalon a kanyarodó sáv mintegy kétszáz méterrel tolódik a városhatár irányába, közvetlenül a Tárogató út elé (a korábbi, az útpálya ellenoldalán található balra kanyarodó sáv helyére. A sáv biztosítja az Akadémia Parknak nevezett fejlesztési terület megközelítését a városhatár felől érkezők számára. A csomóponti átalakítás további eleme a városhatár felé vezető oldalon a Tárogató út felé balra kanyarodó sáv kiépítése. Ez a jelenlegihez képest mintegy hetven méterrel eltolva a centrum felé, a Budenz út előtt kerül kialakításra. Az új csomópont kialakítását lehetővé teszi a Hűvösvölgyi út más okokból is szükségessé váló bővítése, ugyanakkor mindezzel

12 párhuzamosan a Tárogató út teljes hosszában szükségessé és lehetségessé válik a kétirányú forgalom bevezetése. A forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében ezen kívül szükségesnek látszik a Hűvösvölgyi út a centrum felé vezető oldalán a Budenz út és a Budakeszi út között a pálya két sávossá alakítása. A buszsáv megszűntetését indokolja, hogy Budapest Fővárosának, illetve a Budapesti Közlekedési Vállalatnak azon korábbi, 2009-ben hatályba lépett döntése, amely a Hűvösvölgy Moszkva tér kapcsolat gerinceként a 61-es villamosvonalat jelölte meg. A Budenz út és a Budakeszi út közötti meglévő buszsávot nappal jelenleg egyetlen viszonylat, a 129-es busz használja, amelynek követési ideje csúcsidőben 12 perc. A buszsáv relatív kihasználatlansága, a kötött pályás alternatíva megléte indokolttá teszi annak megszűntetését, hiszen így a Kelemen László utca és a Budakeszi út között a centrum felé zajló forgalom tekintetében jelentős, min %-os kapacitásnövelés érhető el. 4. ábra: A Budenz út Tárogató út - Hűvösvölgyi úti csomópont a tervezett változtatást követően A tervezett átalakítások várakozásaink szerint úgy növelik a közlekedés biztonságát, hogy a körülvevő csomópontok megnövelt kapacitásával egyenértékű forgalmat képesek lebonyolítani, vagyis a gépjárművek várakozási idejének mérséklésével csökkentik a környezeti ártalmakat, miközben biztosítják a terület akadálytalan megközelítését.

13 4. Kelemen László utca Hűvösvölgyi út csomópont A Hűvösvölgyi út - Kelemen L. utcai csomópont az elmaradt fejlesztések, és korszerűsítések miatt csak korlátozottan tudja szerepét betölteni. Az itt kialakult forgalmi helyzet megoldása több éve eldöntött, kerületi célú fejlesztés, amely nem függetleníthető a Hűvösvölgyi út Szilágyi Erzsébet fasor közlekedési korszerűsítésének egyéb elemeitől. A csomópont tervezése során elsőrendű cél a forgalom lefolyásának gyorsítása, illetve a csomópont környékén lakók életkörülményeinek javítása, a környezeti terhelés csökkentése volt. 5. ábra: A Kelemen László utca - Hűvösvölgyi úti csomópont jelenleg Az alapvető problémát az Ördögárok feletti híd szűk keresztmetszete, illetve a Hűvösvölgyi út forgalmát jelentősen lassító, jelzőlámpás csomópont okozza, amely indokolatlanul duzzasztja fel a városhatár irányú forgalmat. Az átalakítási javaslat három fontos elemet tartalmaz, melyek együttesen képesek javítani a jelenleg alacsony kapacitású csomópont működésén. Ezek: 1. az Ördögárok feletti, két forgalmi sávos híd három forgalmi sávosra bővítése, 2. a Hűvösvölgyi út bővítése, melynek eredményeként a Hűvösvölgyi út Kelemen L. u. irányba tartó forgalom önálló forgalmi sávon kerülhet vezetésre, 3. a gyalogosforgalom átszervezése a villamosmegálló áthelyezésével, a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés érdekében.

14 A gyorsabb forgalomlefolyás érdekében, a tervek szerint, a Hűvösvölgyi út további egy sávval bővül, amely a Hidász utca és a Riadó utca között nyílhat meg és a villamos pálya felé bővíti a Hűvösvölgyi utat. A Kelemen László utca irányába tartó forgalom számára emellett önálló, jobbra kanyarodó sáv létesül, amely a Sodrás utca magasságában válik ki a városhatár felé tartó forgalomból. A jelenleg meglévő 1+1 kanyarodó sáv helyett így 2+ 1 kanyarodó sáv áll a közlekedők rendelkezésére. 6. ábra: A Kelemen László utca - Hűvösvölgyi úti csomópont a tervezett változtatást követően A közlekedési rekonstrukció a tömegközlekedést is érinti. A 29-es és 129-es busz megállójának áthelyezése nem indokolt, így az változatlanul a jelenlegi helyén marad, ugyanakkor a centrum irányába, vagyis befelé tartó villamos megállója a csomópont elé kerül kialakításra, segítve a gyalogos közlekedést. A kerékpárút gyakorlatilag változatlan elhelyezkedéssel, de a tömegközlekedés megállóinak figyelembe vételével kerül kialakításra. A kibővített csomópontban mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok balesetmentes közlekedését segíti a kanyarodó sávot fizikailag is leválasztó járdasziget, amely lehetőséget biztosít a strukturáltabb forgalomszervezése, a forgalom lefolyásának további gyorsítására. A csomópontot közvetve érintő, tovább változás, hogy az 59-es jelzésű villamos meghosszabbítása esetén itt, a 61-es viszonylat megállójában történik az utascsere. A járat végállomása a csomóponton túl, a Kelemen László utca és a Ditró utca közötti szakaszon kerül kialakításra. Az átalakításokkal és bővítésekkel a csomópont kapacitása kb. 40 %-kal növelhető. A jelenleg alultervezett csomópont a javasolt megoldásokkal elegendő kapacitással bírhat a

15 megnövekedett forgalom kezelésére, illetve a ma tapasztalható közlekedési problémák megoldására. A csökkenő várakozási idővel a környezeti terhelés jelentősen mérséklődésére számítunk, amely kiemelten érinti a csomópont közelségében élőket, de a teljes útszakasz, így a Szilágyi Erzsébet fasor kontextusában is érzékelhető lesz.

16 5. Közösségi (tömeg)közlekedés A Közlekedés Kft. a hatástanulmány elkészítése során a közúti közlekedés mellett áttekintette a közösségi közlekedés (tömegközlekedés) helyzetét, állapotát is. Az áttekintés további indoka volt, hogy a beruházó Település Rendezési Szerződés-t (TRSZ) kötött Budapest Főváros Önkormányzatával, amelyben több a közcélú közlekedést érintő, fővárosi célú fejlesztés terveztetését, illetve finanszírozását vállalta. A javaslatok megalapozása érdekében az állandó jellegű forgalomszámlálásokon kívül célirányos, hétköznapi és szombati forgalomszámlálások is készültek. Összességében elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben a budai hegyvidék, valamint a városkörnyék hegyvidéki és mögöttes településeinek lakónépessége ugrásszerűen megnövekedett és az erőteljesen autóhasználók irányába tolódott; a térség motorizációja a fővárosi átlagot jelentősen meghaladja. Ennek ellenére az egyéni és tömegközlekedés arány a fővárosi átlaghoz közel azonos, ~ 40-60%. A budai hegyvidék és a városközpont között emellett nincs a főváros más külső területeihez hasonló átmeneti zóna, amely a közlekedési eszközváltás sávja lenne, így a meglévő közösségi közlekedés fejlesztése, kiemelt hangsúllyal a Hűvösvölgyi út Szilágyi Erzsébet fasor nyomvonalán, elemi érdek. Villamos közlekedés A kötöttpályás közlekedés környezeti terhelése lényegesen alacsonyabb a buszforgalom által gerjesztetthez képest, emellett jelentős részben függetleníthető a közúti forgalomtól. A korábban meghatározó autóbusz közlekedés súlya ezért fokozatosan háttérbe szorult és előnyösen az 56-os (61-es) villamos vált meghatározó nyomvonallá. Az Akadémia Parknak nevezett terület beépítése, illetve a fejlesztés által érintett hatásterület (a Budagyöngye térségétől a Hűvösvölgyi út Kelemen L. utcai csomópontig) közlekedési rekonstrukciója teret ad a villamos közlekedés korszerűsítésének is. A tervek szerint a következő beavatkozások végezhetők el: A közlekedési fejlesztések során elsődleges a közforgalmú közlekedés (villamos közlekedés) előnyben részesítése, ezért a Hűvösvölgyi út vonalán lévő jelzőlámpás csomópontok a János kórház és a Kelemen L. utca között oly mértékig kerülnek átprogramozásra, hogy a villamost előnyben részesítő zöldhullám akadálytalanul biztosítható legyen. E célból a villamos részre a teljes szakaszon a megfelelő szabad jelzések rendelkezésre állnak.

17 Az 59-es villamos a János Kórházi végállomása funkcióhiányos, a vonal utasszáma jellemzően a Szilágyi Erzsébet fasorban nem éri el járművenként az 50 utast. A közforgalmú közlekedés színvonalának emelése érdekében az 59-es villamos János kórházi végállomása a Kelemen L. utca térségébe áthelyezésre kerül, így a terület felé dél-buda felől a 61-es, hegyvidék felé az 59-es villamos biztosít kapcsolatot. A 7,5 percenként közlekedő, meghosszabbított 59-es villamos óránként (csúcsidőben) 1600 új férőhelyet nyújt a térségben, a hosszabbítás várospolitikai célt szolgál. A Kelemen László utcánál, a végállomás a jelenlegi vágányok átalakításával, 3 vágányos betétjárati végállomásként alakítható ki a Kelemen L. u. Hűvösvölgyi út Völgy u. kezdete Ördögárok közötti területen. 7. ábra: A Kelemen László utcai fejvégállomás terve Az 59-es villamos meghosszabbítása mellett, a kedvezőbb ellátás érdekében indokolt a 61-es villamos csúcsidőn kívüli sűrítése. Az Akadémia Park fejlesztése során a jelenlegi Akadémia villamos megálló, a beépítéshez igazodva, m-en belül korrekcióra kerül, megfelelő szélességű peronokkal, gyalogos átjárókkal kialakítva. A két irány megállói egymással szemben, megnövelt szélességgel, illetve peronhosszúsággal helyezkednek majd el, felkészülve a járműhossz esetleges növekedésére, illetve a bővülő utasforgalomra. Az itt található gyalogátkelő védelmét jelzőlámpa segítségével javasoljuk növelni a megfelelő összehangolással a forgalom zavartalansága biztosítható. A csomópontban a közlekedés zavartalan lefolyását szintén új jelzőlámpás rendszer szolgálná, ugyanitt elhelyezhető újabb védett gyalogos átkelő is. A Szilágyi Erzsébet fasor Budakeszi út találkozásánál kialakítandó új csomóponti rész szükségessé teszi a villamos-pálya kismértékű átalakítását is. Ennek értelmében a pálya egy megközelítőleg száz méteres szakaszon közelebb kerül a

18 Szilágyi Erzsébet Fasorhoz, és a mainál távolabb a Lotz Károly utca és a Volkmann utca között lévő házsortól. A centrum irányú peront a korrekciónak megfelelően a Hűvösvölgyi útra merőlegesen mintegy 6-10 méterrel kell eltolni a korábbi 58-as villamos megállóhely peronjáig. 8. ábra: Villamos-pálya átalakítás és megálló-áthelyezések a Szilágyi Erzsébet Fasornál Buszközlekedés A kötöttpályás közlekedés előnyei, illetve koncepciózus előtérbe helyezése miatt a buszközlekedést a tervezett forgalomszervezési változások, illetve átépítések csak kis mértékben érintik. A Szilágyi Erzsébet fasor Budakeszi út találkozásánál kialakítandó új csomóponti rész területén, a szükséges útpálya szélesítés miatt szükséges a centrum felé vezető buszmegálló áthelyezése. A megálló a már meglévő gyalogos átkelőhelyhez, a villamos megállójához közelebb, a városközpont felé 120 méterrel eltolva kerülne elhelyezésre jobb megközelítést biztosítva a területen megtalálható bevásárlóközpont számára. A forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges a Hűvösvölgyi út centrum felé vezető oldalán a Budenz út és a Budakeszi út között a pálya két sávossá alakítása. Ez a buszsáv megszüntetésével érhető el, melyet Budapest Fővárosának, illetve a Budapesti Közlekedési Vállalatnak azon korábbi, 2009-ben hatályba lépett döntése indokol, amely a Hűvösvölgy Moszkva tér kapcsolat gerinceként a 61-es villamosvonalat jelölte meg. A Budenz út és a Budakeszi út közötti meglévő buszsávot nappal jelenleg egyetlen viszonylat, a 129-es busz használja, melynek követési ideje csúcsidőben 12 perc. A buszsáv relatív kihasználatlansága, a kötött pályás alternatíva megléte indokolttá teszi annak megszüntetését.

19 Várható hatások A közlekedési koncepció kialakítása során alapvető cél volt, hogy a jelentős autóforgalmat és környezeti terhelést indukáló egyéni közlekedés helyett a közösségi, elsősorban kötöttpályás közlekedés kerüljön előtérbe. A villamos a járatok megfelelő szervezésével, sűrítésével, az 59-es viszonylat meghosszabbításával, illetve a csomópontokban kialakított zöldhullám alkalmazásával viszonylag gyors és kiszámítható alternatívát jelent az autós, illetve részben a buszközlekedéssel szemben. Bár a kötöttpályás közlekedés közép- és hosszútávon jelentős forrásigény mellett fejleszthető tovább, a hatástanulmányban foglalt javaslatokkal már rövidtávon is jelentős eredményeket lehet elérni a közösségi közlekedésben részt vevők arányának javítása terén. A közösségi közlekedés jelentőségét erősíti a tervezett Akadémia Park forgalommegállító funkciója is. A beruházó és a Budapest Főváros Önkormányzata által létrejött Település Rendezési Szerződésben rögzített számú P+R parkolók (250db) átadásával a centrum irányú tömegközlekedés erősödésére lehet számítani, amely kerületi és fővárosi érdek egyaránt.

20 6. Fejlesztési terület (Akadémia Park) A vizsgált terület jelenleg használaton kívüli ingatlan, korábbi honvédségi terület, amelyre a behajtás engedélyhez kötött. Az ingatlan jelenleg egyetlen bejárón, a terület közepén található főkapun közelíthető meg a Hűvösvölgyi út felől, míg behajtási lehetőség adódik a Hidász utca felől is. A Hűvösvölgy út és a Pasaréti út érintett szakaszának keresztmetszeti elrendezése nem ad lehetőséget szegély menti parkolásra, de a Hidász utcában és a Riadó utcában a szegély menti parkolás engedélyezett. A Hűvösvölgyi úton a villamos pálya és a tervezési terület között amint azt fent említettük - kb. 80 férőhelyes P+R parkoló található, amelynek szervízutas forgalmi rendje miatt a Hidász utca jelenleg menekülő út szerepet lát el. 10. ábra: A fejlesztési terület megközelítése a Hűvösvölgyi út felől jelenleg A fejlesztési területet a Fővárosi Szabályozási Keretterv több funkciós városrész-központként definiálja, ennek megfelelően készült el a KSZT tervezete is. Ennek megfelelően a területen belül irodák, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, konferencia, oktatás és sport célú létesítmények kerülhetnek elhelyezésre. A fejlesztés parkolási igényét a Budapest Főváros Közgyűlésének 55/2002. (X.18.) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998 (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet módosításáról szóló rendelet alapján kell meghatározni. A jogszabályi előírások beépítési tervre vonatkoztatott részei alapján prognózisunk szerint a biztosítandó parkolóhelyek száma nagyságrendileg db lesz, ezen belül létesül a már említett 250 férőhelyes P + R parkoló. A parkolóhelyek pontos számát az engedélyezési tervekben kell meghatározni. A terület megközelítésének tervezésekor a következő alapvető szempontokat érvényesítettük: 1. A területet gépjárművel csak a Hűvösvölgyi útról lehessen megközelíteni 2. A területet határoló Hidász és Riadó utcákban ne jelenjen meg átmenő forgalom 3. A terület közúti kapcsolatainak kialakítása a főpálya forgalmának áramlását nem zavarhatja 4. A terület megfelelően megközelíthető legyen a különleges rendeltetésű járművek (mentők, tűzoltók) számára

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések FELJEGYZÉS 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések 1. Előzmények Az 1-es villamosvonal kiépítése 1982-ben kezdődött meg az óbudai szakaszon,

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Iksz: F /2015. Témafelelős: Cseuz András

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Iksz: F /2015. Témafelelős: Cseuz András Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 20998-3/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Tóth József u. forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSE

VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSE VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK Kedves Utasaink! KÖZLEKEDÉSE Tájékoztatjuk önöket, hogy a VOLÁNBUSZ vonalhálózatának módosítása miatt, 2016. augusztus 13-ától megváltozik a helyi járatok közlekedési rendje is.

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Tervezett hálózati és menetrendi változások

Tervezett hálózati és menetrendi változások Tervezett hálózati és menetrendi változások Bevezetés Pécs tömegközlekedése az elmúlt időszakban számos átalakításon ment keresztül. A fonódó hálózatként elnevezett új tömegközlekedési rendszer mintegy

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLATA

MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB KÖZLEKEDÉSI HATÁSVIZSGÁLATA Tsz.: 4642 BUDAPEST IX. KERÜLET, KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS MESTER UTCA VIOLA UTCA BALÁZS BÉLA UTCA THALY KÁLMÁN UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB Tervező: Ügyvezető igazgató: Rhorer Ádám Várady Tamás Budapest, 2013.

Részletesebben

Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló autópálya kapcsolat

Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló autópálya kapcsolat ~. MÚEGYETEM 17 82 BME Út és Vasútépítési Tanszék Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló autópálya kapcsolat '" 1..,/ I Készült az Érd és Térsége Szcnnyvízclvczctési- és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

MEPS számú projekt: Szilfákalja és térsége BESZÁMOLÓ. Middle European Planning Seminar. HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary. Anna UTASSY Zoltán BALOG

MEPS számú projekt: Szilfákalja és térsége BESZÁMOLÓ. Middle European Planning Seminar. HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary. Anna UTASSY Zoltán BALOG Middle European Planning Seminar HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary 2. számú projekt: Szilfákalja és térsége BESZÁMOLÓ Anna UTASSY Zoltán BALOG University of Debrecen Budapest University of Technology and Economics

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum

LIGET BUDAPEST. Liget Park Fórum Liget Park Fórum 2016.11.24. CSE OMR PVA CIR FAN PAV PHE LAK KKI BA P VAJ BAZ BRE ZEN NGL PAR KKO MKO KOM OLO ROM NEP REM PDO SZI ÚJ NEMZETI GALÉRIA Funkció: Múzeum Terület: nettó 51.950 m 2 Státusz: tervezés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

A budai Vár közlekedési rendszerének módosítása

A budai Vár közlekedési rendszerének módosítása A budai Vár közlekedési rendszerének módosítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a budai Vár közlekedési rendszerének módosításával kapcsolatban.

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL

SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL SAJTÓANYAG KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK A 2-ES VILLAMOS KÖZLEKEDÉSÉNEK ELINDULÁSÁVAL A 2-es villamos február 26-án kezdi meg az utasok szállítását a teljes vonalon, utasforgalmi próbaüzem keretében.

Részletesebben

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2 Vonal 2014.01.31-ig Vonal 2014.02.01-től Változás 1 1 Jelentősen sűrűbben közlekednek. Hétköznap reggel 8 helyett 6-7 percenként, este 40 helyett 20-30 percenként, szombaton délelőtt 20 helyett 15 percenként,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Várhegy

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Kálvin tér forgalmi rend tanulmánytervről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Kálvin tér forgalmi rend tanulmánytervről Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a Telefon: 0 3 310-174/4,, 33 mellék Fax: 0 3 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó ELŐTERJESZTÉS Kálvin

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON Kerékpárszállítás buszon, metrón, villamoson Kovács Gergely COWI Magyarország Kft. # 2011.03.16. Jelenlegi helyzet Budapest fogaskerekű HÉV vasút # # # # #

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást.

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Kedves Ügyfeleink, Látogatóink! Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Alapítványunk irodáját a belváros, ill. Újpalota felől a következő buszjáratokkal lehet

Részletesebben

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 1 2015.04.28. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM A forgalomcsillapítás jelentősége és kerékpárosbarát alkalmazása Megközelítési módok közlekedési hálózatok kialakításánál Cél Jellemző feladatok

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A mai korszerű rendszerben, figyelembe véve a kerékpár közlekedést: Parkolósáv előtt vezetett kerékpársáv

A mai korszerű rendszerben, figyelembe véve a kerékpár közlekedést: Parkolósáv előtt vezetett kerékpársáv 19/B tétel Munkáltatója egy város belső útjainak felújítására és építésére kapott megbízatást. Ismertesse a városi utak kialakításának elveit és szokásos burkolati rendszerüket! - Parkolósáv kialakítások,

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

MEPS 2015. Middle European Planning Seminar. HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary. 4. számú projekt: Dózsa György úti kerékpárút BESZÁMOLÓ

MEPS 2015. Middle European Planning Seminar. HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary. 4. számú projekt: Dózsa György úti kerékpárút BESZÁMOLÓ Middle European Planning Seminar HAJDÚSZOBOSZLÓ, Hungary 4. számú projekt: Dózsa György úti kerékpárút BESZÁMOLÓ Pedro BATISTA Nikoletta VARGA University of Debrecen Budapest University of Technology and

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés

Szombathely, Éhen Gy. tér 1-3. forgalomtechnikai felülvizsgálata egyirányúsítás, parkoló kijelölés H-9700 Szombathely Laky Demeter u. 8. Tel: +36-20-311-9750. Szombathely, 2015. május 22. Tartalomjegyzék: Címlap Tartalomjegyzék 1.0 Műszaki leírás Általános adatok Tervezési feladat Kiinduló adatok Jelenlegi

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Magyargencs a 8412. jelű Várkesző- Vönöck összekötő út mellett található. A település a térség kistérségi központjától Pápától 19 kilométerre északnyugatra,

Részletesebben

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság március 19-i ülésére

Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság március 19-i ülésére Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság 2009. március 19-i ülésére Cím: Előterjesztés a fizető pakolási rendszer bővítéséhez szükséges intézkedések Ügyiratszám: 59033/2009. Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

Közlekedésfejlesztés TERVEZET

Közlekedésfejlesztés TERVEZET 07 TERVEZET Pestszentimre közlekedésének főbb jellemzői Pestszentimre útvonalai Pestszentimre közlekedési hálózata az elmúlt 200 évben a település fejlődésével párhuzamosan alakult ki. Az utak településeket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-413 /2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-i ülésére Tárgy: Közterület-használati

Részletesebben

Az első ütem tervezett menetrend módosításai vonalanként (A Tisza Lajos krt. rekonstrukciója megkezdésétől)

Az első ütem tervezett menetrend módosításai vonalanként (A Tisza Lajos krt. rekonstrukciója megkezdésétől) Az első ütem tervezett menetrend módosításai vonalanként (A Tisza Lajos krt. rekonstrukciója megkezdésétől) 1. sz. melléklet 2 Makkosház Erdélyi tér változatlan. 2A Mars tér Erdélyi tér változatlan. 10

Részletesebben

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA BERHIDA VÁROS FORGALMI RENDJÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. Készítette: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 Veszprém, Kistó utca 25. Tsz.:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/221-1/2015/I. Üi.: Darabos Orsolya Katalin Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged elővárosi közösségi

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19.

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. 1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. felújítja az 1-es villamos vonal elöregedett pályaszakaszait. A két hétig tartó munka során a villamospálya egyes szakaszai

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékozató Közlekedés helyzetéről

Város Polgármestere. Tájékozató Közlekedés helyzetéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékozató Közlekedés helyzetéről

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt.

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. - Közúti biztonsági hatásvizsgálatok szerepe a közúti projektek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben