3. Közép-Magyarország 3.1. Budapest (KMR)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Közép-Magyarország 3.1. Budapest (KMR)"

Átírás

1 3. Közép-Magyarország 3.1. Budapest (KMR) Magyarország fővárosa az Alföld, az Északi- és a Dunántúli-középhegység találkozásánál, a Duna partján. A Szentendrei-szigettől a Csepel-szigetig, illetve a Pilistől, Budaihegységtől és Tétényi-fennsíktól a Gödöllői-dombságig terjedő település nagyobb része a Pesti-hordalékkúpsíkságon fekszik. Magyarország és a Kárpát-medence legnagyobb közlekedési csomópontja, a magasabb rendű vasút- és közúthálózat központja. Vasutak Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Kunszentmiklós, Kecskemét, Cegléd, Nagykáta, Hatvan, Fót és Vác felé hagyják el, HÉV vonalak Szentendrére, Gödöllőre, illetve Ráckevére vezetnek a fővárosból. A gyorsforgalmi úthálózat fontosabb elemei (M0, M1, M2, M3, M31, M4, M5, M6, M7) is a főváros és környezete kapcsolatát szolgálják. A legjelentősebb dunai átkelőhely, kikötőváros (Csepel). Elérhetőségét javítja hazánk legforgalmasabb légikikötője, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Kedvező közlekedés-földrajzi helyzetére települt a logisztikai tevékenységek kiemelkedő hazai koncentrációja, köztük a soroksári Budapesti Intermodális Logisztikai Központ. Kelta és római gyökerekkel rendelkező település (Aquincum), mely a XIII. századtól vált az ország fővárosává, vezető közigazgatási, politikai, kulturális és gazdasági központjává. Fejlődését helyi (jól védhető Gellért-hegy és Várhegy, budai termális vonal meleg vizű forrásai, Budai-hegység nyersanyagai, szőlő- és gyümölcsérlelő domboldalai) és helyzeti energiák (vásárváros a Duna vízi útja mellett, folyami átkelőhely) segítették. Modern nagyvárossá Pest, Buda és Óbuda egyesítése után, az 1870-es évektől kibontakozó konjunktúra idején vált. Az I. világháború előtt az Osztrák-Magyar Monarchia Béccsel rivalizáló társközpontja, elővárosaival együtt milliós népességet koncentráló település. Az ország területi zsugorodásával, majd a főváros közigazgatási határainak 1950-ben végrehajtott kiterjesztésével, korábbi elővárosainak (Újpest, Rákospalota, Kispest, Pestszentlőrinc, Csepel, Budafok, stb.) csatolásával jelentősen nőtt országon belüli súlya. Budapest és elővárosai a dualizmus idején európai jelentőségű ipari központtá váltak. Sokoldalú élelmiszer- és könnyűipara (egykor világelső malomipara) mellett gépipara (mezőgazdasági és élelmiszeripari gépek, közlekedési eszközök, vízgépek, villamos gépek, izzólámpa gyártása), vegyipara (háztartási vegyi áruk, gyógyszerek), vas- és acélipara, alumíniumipara már a XX. század elején jelentőssé vált. A XX. század közepén a hazai ipari foglalkoztatás fele a fővároshoz kötődött. Már a szocialista időszakban megkezdődött iparának leépülése, mely előbb a vidéki térségekbe történő kitelepülést, majd a rendszerváltás idején, az üzemek egy részének felszámolását jelentette. Gazdasági növekedése ma a szolgáltató szektor dinamizmusán alapul: a GDP és a foglalkoztatás mintegy 80%-a ehhez az ágazathoz köthető, míg az ipar súlya a főváros gazdaságában 20% körülire becsülhető. Magyarország legfontosabb gazdaságirányító központja, mely különösen a magasabb hozzáadott értéket előállító szolgáltatások és iparágak, továbbá a felsőoktatás és K+F terén játszik kimagasló szerepet. Magyarország egyik legfontosabb turisztikai célpontja. Az ország bruttó hazai termékének 40%-át adja. Lakossága az 1980-as években megközelítette a 2,1 millió főt, majd részben a természetes fogyás, részben a szuburbanizáció hatására bekövetkező migrációs veszteség hatására több százezer fővel csökkent. Az ipar leépülése nyomán Kelet-Közép-Európa legnagyobb városi barnamezős területeivel rendelkezik, melyek XIX-XX. század fordulóján épült, leromlott állapotú belső lakóövezete és XX. század második felében született lakótelepei mellett komoly városfejlesztési kihívásokat jelentenek napjainkban. Lélekszáma ma 1,74 millió fő, de agglomerációja összesen közel 2,5 milliós népességet koncentrál. 1

2 3.2. Pest megye (KMR) Abony: város a Gerje-Perje-síkon, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen. Egykori mezőváros, ma is számottevő mezőgazdasággal. Közelmúltban bezárt téglagyára hosszú ideig az egyik legjelentősebb ipari üzeme volt. Szolnok vonzáskörzetéhez tartozik. Albertirsa: város a Pilis-Alpári-homokháton, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen. A szlovák népességű Alberti és a magyar Irsa közigazgatási egyesítésével hozták létre. Környék zöldség- és gyümölcstermését feldolgozó hűtőháza, illetve a Vinnyica Albertirsa nagyfeszültségű távvezeték transzformátor-állomása érdemel említést. Aszód: város, járásszékhely a Galga-völgyben, a Galga partján. Budapest Hatvan Miskolc közlekedési tengelyen (M3 autópálya) fekvő, növekvő népességű település. Jelentősek oktatási funkciói, legnagyobb vállalkozása gépjárműalkatrészeket gyárt. Biatorbágy: város a Zsámbéki-medencében, a Budapest Tatabánya Győr közlekedési tengelyen (M1 autópálya). A Budapesti agglomeráció része, Bia és Torbágy egyesítésével született. Bia járásszékhely volt: német lakosságát nagyobbrészt kitelepítették. Napjainkban, autópálya mellé települt kereskedelmi-logisztikai funkciói mellett elektronikai ipara jelentős. Budakalász: város a Vác-Pesti-Duna-völgy területén. A Budapest Szentendre főútvonal, a Szentendrei HÉV és az M0 autópálya egyaránt érinti. A Budapesti agglomeráció települése: a XVII. századtól szerbek, a XIX. század elejétől németek is lakják. Mezőgazdasága (szőlő- és gyümölcstermelése), később kőbányászata, textilipara, gyógynövénykutató intézete vált jelentőssé. Csomóponti fekvésének köszönhetően mind fontosabb kereskedelmi funkciója. Budakeszi: város, járásszékhely a Budakeszi-medencében, a Budapesti agglomeráció települése. A XVII. századtól németek is lakják: a II. világháború után kitelepítettek helyére magyarok érkeztek. Hagyományos szőlő- és bortermelése a filoxéra-járvánnyal lehanyatlott: napjainkban korlátozott mezőgazdasági funkciói mellett főként egészségügyi-rekreációs szerepe (szanatóriumok, Főváros Zöld Kapuja ) és alvóváros-jellege emelhető ki. Budaörs: város, a Budaörsi-medencében. A Budapest Tatabánya Győr közlekedési tengelyen (M0, M1, M7 autópályák). A Budapesti agglomeráció dinamikus peremvárosa, Magyarország egyik legfejlettebb és leggazdagabb városa. A XVIII. században német telepesek népesítették be, lakossága a II. világháború után nagyobbrészt kicserélődött. Egykor szőlő- és gyümölcstermelés, keserűvíz-palackozás jellemezte. Ma főként kereskedelmi és logisztikai funkciókat (Auchan, Decathlon, Ikea, Metro, Tesco, Porsche Hungaria) koncentrál. Biatorbággyal és Törökbálinttal együtt a főváros nyugati kapuja. Népessége közel 30 ezer fő. Cegléd: város, járásszékhely a Pilis-Alpári-homokháton, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen. Vasúti és közúti csomópont. Nagy hagyományú alföldi mezőváros: fejlett szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrája (gyümölcstermesztési kutatóállomás). Korábban élelmiszeripara (malom-, hús- és tejipar), gép- és könnyűipara is számottevő volt, ma főként gépgyártása, elektronikai alkatrészgyártása érdemel említést. Pest megye délkeleti részének legjelentősebb városi funkciókkal bíró települése. Termálfürdője és aquaparkja van. Korábban katonaváros volt, egykori laktanyái hasznosításra várnak. Közel 38 ezer lakosa van. Dabas: város, járásszékhely a Kiskunsági-homokháton, a Budapest Kecskemét közlekedési tengelyen (M5 autópálya). A XVIII. században magyar és szlovák lakosság által újratelepített település. Mezőgazdasági profilú, szőlőtermelő és kertészkedő térség központja, számottevő nyomdaiparral. A közeli Újhartyán ipari parkja, autópálya melletti elhelyezkedéséből profitál. Délegyháza: község a Csepeli-síkon, a Budapest Kelebia vasút és a Budapest Baja főút mellett. A Budapesti agglomeráció települése, mely hosszú ideig puszta, illetve tanyavilág volt, csak a II. világháború után lett önálló község. Mezőgazdasága, kavicsbányászata és bányászat nyomán keletkezett mesterséges tavakra épülő rekreációs funkciója jelentős. Dunaharaszti: város a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Soroksári-Duna partján. A Budapest Kelebia vasút, a Budapest Baja főút és az M0 autóút metszéspontjában fekszik, érinti a 2

3 Ráckevei HÉV. A Budapesti agglomeráció növekvő népességű települése: középkori eredetű, a XVIII. században német telepesek népesítették újra. A HÉV megépülésével üdülőhellyé vált, térsége központja lett, de kimaradt a főváros-környéki iparosításból. Újabban dinamikus peremvárosként erősödőben vannak ipari és logisztikai funkciói (Coca-Cola, Gebrüder Weiss, Schwarzmüller, Wincanton, stb.). Számottevő rekreációs szerepköre. Dunakeszi: város, járásszékhely a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Duna partján, a Budapest Vác közlekedési tengelyen (M0 és M2 autóutak csomópontjában). Középkori eredetű, a XIX. században felívelt fejlődési pályájú település. Zöldségkertészete (főként paradicsom), illetve a később hozzácsatolt Alag lótenyésztése és lóversenyei komoly tradíciókkal bírnak. A helyi nyersanyagokra konzervgyár, majd hűtőház települt, korán megjelent a vasúti járműgyártás (ma Bombardier), de jelentős elektronikai ipara és világítóeszköz-gyártása is. A Budapesti agglomeráció második legnépesebb települése: több mint 40 ezer lakosa van. Dunavarsány: város a Csepeli-síkon, a Budapest Kelebia vasút és Budapest Baja főút mellett. A Budapesti agglomeráció települése, mely a német lakosságú Dunanagyvarsány és a vegyes népességű Dunakisvarsány egyesítésével született. Dunára és bányatavakra épülő rekreációs funkcióját ipari szerepkör (gépjárműalkatrész-gyártás) egészíti ki. Érd: város, járásszékhely, megyei jogú város a Tétényi-fennsíkon, a Budapest Székesfehérvár és Budapest Pécs közlekedési tengelyek mentén. Ősidők óta lakott területen fekvő, középkori eredetű település. Hagyományos gazdaságát főként a szőlőművelés és a juhtartás, később gyümölcs (őszibarack) termelése jellemezte. A XX. század elejétől előbb üdülőtelepként, majd kertvárosként ívelt fel fejlődése. Alapvetően alvóváros maradt, de szolgáltató funkciói számottevőek. Turisztikai látványosságai közé tartozik termálfürdője, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum is. Egykor Közép-Európa legnagyobb faluja volt, ma a Budapesti agglomeráció legnépesebb települése: több mint 65 ezren lakják. Fót: város a Pesti-hordalékkúpsíkságon, az M0 és M3 autópályák csomópontjában. A főváros környéki agráröv részeként hagyományos zöldség- és gyümölcstermelő (bolgárkertészek), a filoxéra-járványig szőlőművelő település. A Magyar Filmgyártó Vállalat 1970-es években létrehozott telephelye, valamint új keletű kereskedelmi-logisztikai funkciói számottevőek. Göd: város a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Budapest Vác közlekedési tengelyen (M2 autóút). Ősidők óta lakott területen fekvő, középkori település. A munkás-jellegű Felsőgöd és a jómódú villatulajdonosok által lakott Alsógöd egyesítésével jött létre. Alapvetően ingázók által lakott alvótelepülés, napjainkban elektronikai ipara (Samsung) számottevő. Gödöllő: város, járásszékhely a Gödöllői-dombságban, a Budapest Hatvan Miskolc közlekedési tengelyen (M3 és M31 autópályák). A Gödöllői HÉV végállomása. A Budapesti agglomeráció funkcionálisan egyik legfejlettebb települése, a XVIII. században német és szlovák telepesek népesítették be. A dualizmus idején királyi nyaralóhely és koronauradalom (mezőgazdasági tanintézetek, mintagazdaságok). Ma mezőgazdasági felsőoktatása, kutatása (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont) és ipara is jelentős. Gépgyártása (Caterpillar, GANZ Mérőgyár, Lear), gyógyszeripara (GlaxoSmithkline, TEVA) kiemelkedő. A város turisztikai kínálatát kiegészíti Máriabesnyő búcsújáróhelye. Több mint 34 ezer lakosa van. Gyál: város, járásszékhely a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Budapest Kecskemét közlekedési tengelyen (M0 és M5 autópályák). A Budapesti agglomeráció települése: az egykori alföldi marhahajtó útvonalon fekvő, szőlőművelő település a XX. század eleji parcellázások nyomán vált jelentőssé. Ma főként kereskedelmi-logisztikai funkciói számottevőek (McDonalds). Gyömrő: város a Gödöllői-dombságban, a Budapest Nagykáta közlekedési tengelyen (M0 autópálya). A Budapesti agglomeráció települése, egykoron járásszékhely. Mezőgazdaságát és csekély iparát egykori téglagyári agyagbányája helyén kialakított tófürdője egészíti ki. Halásztelek: város a Csepeli-síkon (Csepel-sziget), az M0 autóút mellett. A Budapesti agglomeráció települése: görögdinnyések, majd zöldségtermelő bolgárkertészek népesítették 3

4 be a XX. század elején. II. világháború idején kialakult ipari profilját a későbbiekben is megőrizte (tartósítóipar, Szerszámgépipari Művek telepén ma gépjárműalkatrészek gyártása). Hernád: község a Kiskunsági-homokháton, a Budapest Kecskemét közlekedési tengelyen (M5 autópálya). Hagyományos szőlőművelése, baromfifeldolgozása jelentős. Isaszeg: város a Gödöllői-dombságban, a Rákos-patak mentén, a Budapest Hatvan Miskolc vasútvonal mentén (M31 autópálya). A Budapesti agglomeráció főként ingázók által lakott települése, mely a XVIII. században jelentős német és szlovák betelepülés színtere volt. Kistarcsa: város a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Budapest Gödöllő közlekedési tengelyen, a Gödöllői HÉV mellett (M0 autópálya). A Budapesti agglomeráció települése, melyet a XVIII. században szlovák népesség telepített be újra. Kórháza Pest megye legnagyobb egészségügyi intézménye, a térség fekvőbeteg-ellátásában meghatározó szerepet játszik. Lórév: község a Csepeli-síkon (Csepel-sziget). Dunai kompátkelőhely, a XVII. század vándormozgalmai óta lakossága többségében szerb nemzetiségű. Maglód: város a Gödöllői-dombságban, a Budapest Nagykáta közlekedési tengelyen (M0 autópálya). A középkori eredetű települést a XVIII. században szlovák telepesek népesítették be újra. Eredetileg gabonatermelő és juhtenyésztő, később alvóvárossá vált település, ahol az elmúlt évtizedekben az ipar és a kereskedelmi funkció is erősebbé vált. Mogyoród: nagyközség a Gödöllői-dombságban, az M3 autópálya és a Gödöllői HÉV mellett. Látványosságai közül a Hungaroring és az Aquaréna vízi élményparkja nevezetes. Monor: város, járásszékhely a Monor-Irsai-dombságban, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen. Szűkebb térsége hagyományos központja, szőlő- és bortermelő település (nevezetessége a Strázsa-hegyi pincefalu). Erős szolgáltató szektora mellett főként élelmiszeripara (sörgyár, likőrgyár, főváros piacára is termelő sütőipara) érdemel említést. Nagykáta: város, járásszékhely a Tápió-vidéken, a Budapest Nagykáta Szolnok vasút és a Budapest Nagykáta Jászberény főút mentén. A Tápió-vidék hagyományos központja, ahol a rendszerváltás után megtelepült az elektronikai ipar (Clarion autórádió-gyártása) is. A város gyógyvizű strandja a turizmus fejlesztésének potenciális alapja. Nagykőrös: város, járásszékhely a Pilis-Alpári-homokháton, a Cegléd Kecskemét közlekedési tengelyen. Már a XIV. században mezőváros volt, a török hódoltság idején is folyamatosan lakott hász város. Sokáig agrárjellegű település volt állattartással, majd szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrával. Utóbbi ágazatokra épült országos jelentőségű tartósítóipara (Bonduelle). A rendszerváltás után elektronikai ipara (Sanshin) is fontossá vált. Iskolaváros, korábbi határának egy részén önálló községeket (Kőröstetétlen, Nyársapát, Törtel) szerveztek. Nagymaros: város a Visegrádi-Dunakanyarban, a Duna partján, a Vác Szob közlekedési tengelyen. A XVIII. században később nagyobbrészt kitelepített németek által benépesített település (szőlő- és gyümölcstermelés). Nevét a leállított vízerőmű-beruházás tette ismertté. Ócsa: város a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Budapest Kecskemét közlekedési tengelyen (M5 autópálya). A Budapesti agglomeráció települése, mely Árpád-kori monostoráról is nevezetes. Sokáig agrárjellegű, szőlőművelő település: a közeli foglalkoztatási központokba ingázás mellett ma is számottevő a zöldségvetőmagok előállítása és gépgyártása (FÉG). Örkény: város a Kiskunsági-homokháton, a Budapest Kecskemét közlekedési tengelyen (M5 autópálya). Agrárjellegű település, a környék nagyüzemi mezőgazdaságának központja volt korábban. Továbbélő egykori ipari melléküzemágai ma is számottevőek. Őrbottyán: nagyközség a Gödöllői-dombságban. A Budapesti agglomeráció települése, Őrszentmiklós és Vácbottyán egyesítésével született. Tégla- és cserépipara számottevő. Pécel: város a Gödöllői-dombságban, a Rákos-patak mellett. A Budapest Hatvan Miskolc vasút és az M0 autópálya érinti. A Budapesti agglomeráció alvótelepülése, legjelentősebb helyi vállalkozása gépjárműalkatrész-gyártással foglalkozik. Pilis: város a Pilis-Alpári-homokháton, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen. Középkori eredetű, a XVIII. században szlovák telepesekkel benépesített település (később 4

5 érintette a csehszlovák magyar lakosságcsere). Az egykori mezőváros népessége ma nagyrészt ingázik: helyben a mezőgazdasági termékek feldolgozása és a könnyűipar jelentős. Piliscsaba: nagyközség a Pilisi-medencék területén, a Budapest Dorog közlekedési tengelyen. A Budapesti agglomeráció települése, a XVIII. században szlovák, majd német népesség által újratelepített település (II. világháború után cserélődő lakosság). Felsőoktatási szerepköre, valamint rekreációs funkciója (Klotildliget nyaralótelep) említésre méltó. Pilisszentkereszt: község a Pilisi-medencék területén. XII. században épített cisztercita kolostorának romjairól is ismert. A törökdúlás után elnéptelenedett falut a XVIII. század derekán szlovák és német telepesek keltették újra életre. Lakossága ma is szlovák többségű. Pilisvörösvár: város, járásszékhely a Pilisi-medencék területén, a Budapest Dorog közlekedési tengelyen. A Budapesti agglomeráció települése, ahol a XVII. század végén német, később számottevő izraelita népesség telepedett le. A XX. század elején szénbányász település volt, ma Magyarország legnagyobb lélekszámú német ajkú települése. Pomáz: város a Pilisi-medencék területén, a Dera-patak partján. A Szentendrei HÉV mellett található. Ősidők óta lakott helyen fekvő, a XVII-XVIII. században szerb, szlovák és német lakosság által újratelepített település. Egykor szőlőművelő, kőbányász, később mindinkább szövőgyáráról és irodaszergyártásáról ismert település. Kedvelt kirándulóhelyek övezik. Ráckeve: város, járásszékhely a Csepeli-síkon (Csepel-sziget), a Duna partján. A Ráckevei HÉV végállomása, jelentős Duna-hídja a Soroksári (Ráckevei) Duna felett. Már a XV. században jelentős volt a szerb népesség, a XVIII. században a német telepesek bevándorlása. Duna-parti üdülőterületei, termálvizes strandja, kastélya turisztikai attrakciót képeznek. Solymár: nagyközség a Pilisi-medencék területén, a Budapest Dorog közlekedési tengelyen. A Budapesti agglomeráció települése, amely a XVIII. században előbb szerb, majd német lakosság betelepülésének színtere volt (a II. világháború után kicserélődött népessége). Hagyományos szőlő-, búza-, káposztatermesztése, téglagyára és műanyagipara jelentős. Százhalombatta: város az Érd-Ercsi-hátság területén, a Benta-patak és a Duna partján. A Budapest Pécs közlekedési tengelyen fekszik (M6 autópálya), a nemzetközi kőolaj- és földgázvezetékek végállomása. A Budapesti agglomeráció települése, magyar, szerb és német népességgel. Szocialista időszakban létesített kőolaj- és villamosenergia-ipara teljesen átformálta arculatát, de ma már gépjárműalkatrész-gyártása is jelentős. Turizmusfejlesztési ambícióit mutatják múzeumai (Matrica Múzeum, Régészeti Park), rendezvényei (Nemzetközi Folklórfesztivál, sportrendezvények), illetve Konferencia- és Rendezvényközpontja. Szentendre: város, járásszékhely a Vác-Pesti-Duna-völgyben, a Szentendrei-Duna partján. A Dunát kísérő főútvonal mentén fekszik, a Szentendrei HÉV végállomása. A XVII. század végén szerb, dalmát, majd szlovák, német, görög bevándorlás célpontja. A hagyományos gyümölcstermesztés és kertművelés helyett egyre inkább a lakófunkció jellemzi. Művészek kedvelt tartózkodási helye, idegenforgalmi célpont (művészeti múzeumok, skanzen), de ipari és oktatási-kulturális szerepköre is jelentős. A Pilisi Parkerdő erdészete, papírgyára és betongyártása is fontos gazdasági tényező. A szerb kisebbség kulturális és egyházi központja. Szigethalom: város a Csepeli-síkon (Csepel-sziget), a Ráckevei HÉV mentén. Duna-menti üdülőterülete, szőlőkultúrája és konyhakertjei jelentős múltra tekintenek vissza. Lakói foglalkoztatásában a Dunai Repülőgépgyár, majd a Csepel Autógyár és a Pestvidéki Gépgyár szerepe is számottevő volt. Népessége nagyobbrészt ma is ingázik. Szigetszentmiklós: város, járásszékhely a Csepeli-síkon (Csepel-sziget), a Ráckevei HÉV és az M0 autóút mentén. A Budapesti agglomeráció települése, egykor mezőváros volt. Környezetének ipari üzemei (Csepel Autógyár) nagyban segítették várossá fejlődését: az egykori autógyár helyén kialakított ipari parkban ma is jelentős a gépjárműalkatrész-gyártás. Élelmiszeripara és elektronikai ipara (Samsung) mellett Magyarország legnagyobb virágpiaca (Flora Hungaria), illetve a város kereskedelmi-logisztikai funkciói is jelentősek. Ipartörténeti műemléke a Lakihegyi rádió-adótorony. Duna-parti nyaralóhely. Közel 35 ezer lakosa van. 5

6 Szob: város, járásszékhely a Visegrádi-Dunakanyarban. Vác Szob közlekedési tengelyen fekvő vasúti határátkelőhely. A XVII-XVIII. században szlovák lakók népesítették be. Egykor mezőváros, melynek gyümölcstermelése és -feldolgozása jelentős hagyományokkal bír. Tápiószele: város a Tápió-vidéken, a Budapest Nagykáta Szolnok vasútvonalon. Agrárjellegű térség települése, jelentős villamos gépgyártása (volt Ganz Villamossági Gyár). Tököl: város a Csepeli-síkon (Csepel-sziget), a Ráckevei HÉV mellett. A Budapesti agglomeráció települése. Egykor mezőváros: XVII. században betelepült délszláv és német lakossága jelentős. Számottevőek zöldség- és tejtermelő tradíciói. Hasznosításra váró katonai repülőteréről és egykori repülőgép-javító iparáról (Pestvidéki Gépgyár) nevezetes. Törökbálint: város a Budaörsi-medence, valamint a Tétényi-fennsík határán, a Budapest Tatabánya Győr közlekedési tengelyen (M0, M1, M7 autópályák). A Budapesti agglomeráció települése, melyet a XVII-XVIII. században szerb és német népesség telepített be. Régebbi keletű élelmiszeripara, tégla- és cserépgyártása mellett a dinamikus peremváros kereskedelmi-szolgáltató funkciói (DM, Magyar Hipermarket, Telenor) jelentősek. Tura: város a Hatvani-síkon, a Galga partján, a Budapest Hatvan Miskolc közlekedési tengely (M3 autópálya) közelében. Régóta lakott területen fekvő egykori mezőváros. A vasút mellett mezőgazdasági szerepe jelentős: állattenyésztés, nagyüzemi gyümölcstermesztés, fővárosi piacra irányuló konyhakerti zöldség- és virágpalánta-termelés jellemzi. Üllő: város a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen (M0 autópálya). A Budapesti agglomeráció része: a XIX. századtól előbb zöldségtermesztő (sárgarépa, gyökér, paprika, paradicsom, káposzta) település, majd egyre inkább alvóváros. Kereskedelmi-logisztikai funkciói (Auchan) erősödőben vannak. Vác: város, járásszékhely a Vác-Pesti-Duna-völgy területén, a Duna partján. A Budapest Vác közlekedési tengelyen (M2 autóút) fekszik, dunai kompátkelőhely. XI. századi alapítású püspöksége és kiterjedt központi funkciói (közigazgatás, oktatás, egészségügy, kereskedelem) a Budapesti agglomeráció északi részének központjává teszik. Különösen a XVIII. században vegyes népességű település: magyar, német, cseh és szlovák, délszláv, illetve francia és olasz telepesek népesítették be. Korai vasúti kapcsolatának köszönhetően is, a XIX-XX. században ipari központ lett. Korábban jelentős gépipari (fényforrás- és konténergyártás) és vegyipari ágai (fotokémiai ipar, ragasztógyártás) mellett ma is meghatározó elektronikai ipara (IBM, Zollner), Naszály mészkövét feldolgozó cement- és mészipara (Heidelberg Cement), könnyűés élelmiszeripara. Turisztikai célpontként is számottevő, közel 35 ezer lakosa van. Vecsés: város, járásszékhely a Pesti-hordalékkúpsíkságon, a Budapest Cegléd Szolnok közlekedési tengelyen (M0 autópálya). A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Ferihegy II.), részben a település közigazgatási területén található. A Budapesti agglomeráció települése: a XVIII. században német telepesek népesítették be újra. Hagyományos zöldségtermelése (például káposzta, savanyúságok termelése) mellett napjainkban elsősorban kereskedelmi és logisztikai funkciói (Charles Vögele, DHL, UPS, Wizz Air) jelentősek. A település turisztikai attrakciónak számító legjelentősebb rendezvénye a Vecsési Káposztafesztivál. Veresegyház: város a Gödöllői-dombságban. A Budapesti agglomeráció dinamikusan növekvő települése. Jelentős gépipara (GE turbinagyára), vegyipara (Sanofi/Aventis üzeme). Medveotthona és a Veresegyházi Asszonykórus ismert látványosságai. Visegrád: város a Visegrádi-Dunakanyarban, a Duna partján. A Dunát kísérő főút mentén fekszik (kompátkelőhely Nagymaros felé). Kulturális örökségének köszönhetően, a Budapesti agglomeráció és a Dunakanyar egyik leglátogatottabb települése: évente többszázezer látogatót fogad. A Pilisi Parkerdő központja és helyi erdészete is jelentős gazdasági tényező. Zsámbék: város a Zsámbéki-medencében. A Budapesti agglomeráció települése. Középkori eredetű romtemplomáról nevezetes, egykori mezőváros, a XVIII. században részben németek által benépesített település (a II. világháború utáni kitelepítések során lakossága szinte teljesen kicserélődött). Kulturális programjai, szőlő- és bortermelése jelentős. 6

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I.

Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I. Megye Település Cím Intézmény Budapest Budapest Budapest, I. kerület Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények Budapest Budapest Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Közkönyvtárak Budapest Budapest

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

ELLATASIFORMACSOPORT NEV

ELLATASIFORMACSOPORT NEV USZOLGNV LLATASIFORMACSOPORT NV TLPHLY_IRSZ allergológia és klinikai immunológiaszentendre Város gészségügyi Járóbeteg szakellátás 2000 Szentendre Kanonok u. 1. allergológia és klinikai immunológia Tormay

Részletesebben

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében 2013. április 29. Pomáz épület átadásának 10. évfordulója Jogszabályi

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hortobágy-Berettyó (2-17 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hortobágy-Berettyó (2-17 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (2-17 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép dro g ódva B Bo Lón ya i- Tis za He rná d satorn a főc.) jai-(iii fő folyás Va S a or na r-f őc s at Be re ó tty Ho b rt o y ág et er -B tyó S ebe s-k örös 0 vízfolyás

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.)

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) 4. SZÁMÚ MELLÉKLET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE Település: Pécel Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Ellenőrzés ideje/negyedév: I Ellenőrzést

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: 2008. Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Technikai kód: 12558000. Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A fenntartók átlageredményeinek összehasonlítása Matematika Az Önökhöz

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Velencei-tó (1-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Velencei-tó (1-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely i-tó (1-14 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2.5 5 7.5 10 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely i-tó (1-14 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Dunakeszi Rendőrkapitányság. Gödöllő Rendőrkapitányság. 1. Közr. O. 08.00-18.00 Gödöllő. 2. Közl. O. 06.00-22.00 Gödöllő

Dunakeszi Rendőrkapitányság. Gödöllő Rendőrkapitányság. 1. Közr. O. 08.00-18.00 Gödöllő. 2. Közl. O. 06.00-22.00 Gödöllő Dunakeszi Rendőrkapitányság Nap Napszak Helyszín 1. 07-08 Dunakeszi Pálya 2. 13-15 Fót, 2102-es 3. 10-12 Dunakeszi, Kossuth 4. 09-11 Dunakeszi, Kossuth, Fóti 5. 10-14 Fót 2102-es, Keleti M. u. 6. 13-15

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 76. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 5., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LXXXVIII. törvény A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. törvény

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

Újpest gazdasági szerepe

Újpest gazdasági szerepe 2015. március 5. Újpest gazdasági szerepe 1. ábra Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 2012-ben, kerületenként, ezer Ft Forrás: TEIR A helyi GNP a vizsgált időszakban 66%-os növekedést mutatott, mely

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest

Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest Pest megye terüle,ejlesztési elképzelései (2014-2020) 2014.06.26. Budapest A terüle(ejlesztés dokumentumai* 2014. június 2013. november Terüle&ejlesztési koncepció javasla;evő fázis 2012. november Terüle&ejlesztési

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Sebes-Körös (2-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Sebes-Körös (2-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (2-14 alegység) ÁTNZETI TRKP Hort ob ágy - Be r et tyó Hortobágy-B eret tyó 1-1. térkép re Be tty ó Seb es-k örös rmas-kör Há ös Ke ttő s- K ör ös Körös te- Fek e 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Adományozó neve, székhelye Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám

Adományozó neve, székhelye Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám Adományozó neve, székhelye Cegléd Város 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db használt számítógép A Ceglédi

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

XI. Gazdasági szervek 1701 1959 104,41 fm

XI. Gazdasági szervek 1701 1959 104,41 fm XI. Gazdasági szervek 1701 1959 104,41 fm K 1 Budakalászi Textilművek Klinger Henrik Rt. iratai 1925 1945 0,34 fm N 2 Csőke és Vince Ceglédi Vezér cipőüzemének iratai 1942 1944 0,04 fm K 3 Dunakeszi Vagongyár

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Elektronikus ügyindítás

Elektronikus ügyindítás Lakossági tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról Jelen tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás, a fennmaradási engedélyezési eljárás, a bontási engedélyezési

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció bemutatása Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata.

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/13673 számú törvényjavaslat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Előadó : dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli

Részletesebben

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok

Építésrendészeti téren ő adott engedélyt új épületek emelésére, régiek javítására. Hatáskörébe tartozott a színielőadások, táncmulatságok IV. 421-449. A vármegyei törvényhatóság területe járásokra oszlik. Egy-egy járás több községből áll. A vármegye egy-egy járás kis és nagyközségeinek közvetlen felügyeletét és ellenőrzését a főszolgabíró

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Pest Megye Közgyőlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete melléklete. 1.1. melléklet

Pest Megye Közgyőlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete melléklete. 1.1. melléklet Pest Megye Közgyőlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete melléklete 1.1. melléklet Pest Megye Területrendezési Terve hatálya alá tartozó települések Abony, Acsa, Albertirsa, Apaj, Aszód, Áporka,

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

PREMISSZÁK BUDAPEST KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

PREMISSZÁK BUDAPEST KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ PREMISSZÁK BUDAPEST KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ GfK Budapest, 2014. szeptember GfK 2014 Premisszák Budapest kereskedelemfejlesztési stratégiájának aktualizálásához 1 Bevezető

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

Megjelentek az első EU-s támogatások eredményei

Megjelentek az első EU-s támogatások eredményei Megjelentek az első EU-s támogatások eredményei 2007. májusában megjelentek az első EU-s támogatások eredményei, így a lehívott támogatási összegek illetve a sikeres pályázatok száma mostantól bárki számára

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

Uniós mellékút-felújítások az ország közepén

Uniós mellékút-felújítások az ország közepén MAGYAR KÖZÚT. Közép-magyarországi regionális hírlevél 2010. április Új Magyarország Fejlesztési Terv Uniós mellékút-felújítások az ország közepén A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 13000/8511/2013.ált. 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Érd, Fehérvári út Szeptember

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében Átalány-kártérítést teljesítő pénztár Ács Agárd Ajka Albertirsa Alsógalla Alsógöd Alsóörs Aszód Árpád híd Bácsalmás Badacsony Bag Baja Bakonyszentlászló Balassagyarmat Balatonakarattya Balatonalmádi Balatonberény

Részletesebben

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó) MiniPolisz Promóció néven Promóciót indít (a továbbiakban:

Részletesebben