EMLÉKEZTETİ. Tárgy: Az Elıvárosi Közlekedésfejlesztési Stratégiai Terv és részletes megvalósíthatósági tanulmány társadalmi és civil egyeztetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMLÉKEZTETİ. Tárgy: Az Elıvárosi Közlekedésfejlesztési Stratégiai Terv és részletes megvalósíthatósági tanulmány társadalmi és civil egyeztetése"

Átírás

1 EMLÉKEZTETİ Felvéve: a május 12-én, a Ramada Resort Aquaworld Budapest konferenciatermében (1044 Budapest, Íves út 16.) lefolytatott társadalmi és civil egyeztetésrıl (melyrıl hangfelvétel készült) Elıadóként meghívottak: Hónig Péter miniszter KHEM Benyó Balázs igazgató NIF Zrt. Kéthelyi József ügyvezetı ig. BKSZ Kht. Molnár László elnök-vezérig. a tervezı FİMTERV-KÖZLEKEDÉS Konzorcium képviseletében Levezetı elnök: Mayer András irodavezetı NIF Zrt. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: Az Elıvárosi Közlekedésfejlesztési Stratégiai Terv és részletes megvalósíthatósági tanulmány társadalmi és civil egyeztetése Az alábbi tájékoztatások, ismertetık hangzottak el: Mayer András köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót Hónig Péter miniszternek, aki megtartotta a témához kapcsolódó megnyitó beszédét. Miniszter Úr ütemezett parlamenti elfoglaltsága miatt a beszédet követıen elment, a fórum további részében kollégája, Szőcs Lajos Úr helyettesítette ıt. Ezt követıen Mayer András bemutatta a meghívott további elıadókat és ismertette a fórum napirendjét. Benyó Balázs (NIF Zrt. igazgató) és Molnár László (FİMTERV Zrt. elnök-vezérigazgató) ismertette az Elıvárosi Közlekedésfejlesztési Stratégiai Terv és részletes megvalósíthatósági tanulmányban közremőködı szervezetek szerepét, a terv célját, a megvalósíthatóság idıbeli ütemezhetıségét (megvalósítható modulokban gondolkodás), pénzügyi forrását, a tervezési és vele járó egyeztetési munka folyamatát, mőszaki és gazdaságossági megalapozottságát (költség-haszon elemzés). Tervezıi megközelítésbıl a megvalósíthatósági tanulmányt Takács Miklós (FİMTERV Zrt. munkatársa) ismertette. Külön felhívták a figyelmet a komplex közlekedési szemléletre, minıségi közlekedési hálózatban, közlekedési fogadó terekben és közlekedési eszközökben gondolkodás fontosságára, az integrált intézményi háttér megteremtésére (intermodalitás, interoperabilitás, rugalmasság az utazási szokások változásának követésében, ráhordási-elhordási rendszerek fejlesztése, azok egymásra épülése, jó kapcsolódási csomópontok, egységes szolgáltatási színvonal kiépítése, stb.). Rövid szünet után a fórum Kéthelyi József (BKSz Kht. ügyvez. ig.) ismertetıjével folytatódott.

2 Kérdések és válaszok (hármas ütemekben): 1. kérdés Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármesterétıl: Üdvözli a kötöttpályás és közúti fejlesztéseket, de hiányolja a koncepcióból a víziközlekedés bevonását ebbe a rendszerbe, mivel a térképen is jól látható, hogy a szentendrei sziget településeit sem a kötöttpályás, sem pedig az autóbusz közlekedés nem köti be ebbe a rendszerbe. Budapest és az agglomeráció között egyenes utat teremhet a Duna, ezért fontosnak tartaná a koncepcióba beemelni a dunai víziközlekedést is (nem csak a turisztikai célú, hanem a hivatás célú hajóközlekedés). Ebben a szentendrei szigeti települések partnerek lennének. Kérdés, hogy véletlenül maradt-e ki az anyagból, vagy nem része ennek a fejlesztési koncepciónak? 1. válasz: (Mayer András) A tervnek nem volt része a víziközlekedés, koncepció szinten a teljes elıvárosi kötöttpályás közlekedést vizsgálta (HÉV-vonalakat is), részletes megvalósíthatósági tanulmány szinten már csak a 11 elıvárosi vasútvonalat. (Molnár László) a víziközlekedés része a Budapest és környéke közlekedési rendszer fejlesztésének. A Budapesti Közlekedésfejlesztési Terv külön fejezetben foglalkozott a víziközlekedés fejlesztésével, és éppen az agglomerációs relációban. Korlátai vannak, de kétféle tanulmány is készült rá (BUVÁTI és egy vállalkozói csoport, aki a hajógyártásban érdekelt). egy kapacitás korláttal lehet csak megvalósítani, tehát nem tud egy S- Bahnt kiváltani, de nagyon fontos kiegészítı elem kell hogy legyen, amivel a város és környékének élni kell. Rengeteg jogi, engedélyezési és egyéb kérdést vet föl, és jó kapcsolódási pontokat is kell keresni a kötöttpályás közlekedéshez. 2. kérdés Vígh Antal Rókus, Dunavarsány önkormányzatának képviseletében: Miért erıltetjük mindenáron a fejpályaudvari koncepciót? Van-e terv arra, hogy az elıvárosi koncepciót az országos hálózatba beillesszék (lehetıleg egy helyen vélhetıen Budapesten történı egyszerő átszállások megvalósítása, amit a jelenlegi fejpályaudvari rendszer megnehezít). Körvasúti rendszer kiépítése megkönnyíteni az átszállásokat. 2. válasz: Molnár László: Én abban bízom, hogy nem erıltetjük a fejpályaudvart, az ellen vagyunk, ami egy tendencia volt, voltak elképzelések, amelyek a fejpályaudvarok területfejlesztési célra történı túlzott használatára irányultak a közlekedéssel szemben (pl. Déli pu. megszüntetése). Fontos a hálózatosodás mellett a fejpályaudvarok bizonyos, ún. totális funkcióinak (pl. üzemi funkcióinak) csökkentése, amelyek funkciók kivihetık a fejpályaudvarokról. A fejpályaudvarok alapvetıen szükségesek. Mindamellett az elıvárosi relációk mintegy 50 %-a már nem fejpályaudvarra menne, hanem hálózatosodó rendszerben, sok kapcsolati ponton (tervezett új megállók) csatlakoznának a körvasúti rendszerhez. A relációk nagyobb része nem a fejpályaudvart használja, csak a zónázó vonatok futnak be a fejpályaudvarokra, tehát a távolsági és nem az S-Bahn típusú közlekedés. Országos hálózatba illesztés: Csak úgy foglalkoztunk vele, hogy milyen kapacitást lehet felszabadítani az S-Bahn közlekedésre, tekintettel az országos funkciókra is. Vannak összefüggések (pl. az ún. 5-ös metró Észak-déli Regionális Gyorsvasút vonal célja a Ráckeve és Szentendre, ill. Csepel és Szentendre között, valamint Ráckeve és Piliscsaba

3 között egy egységes vonalrendszer legyen,stb.), de a terv konkrétan nem foglalkozik az országos hálózat egészével. 3. kérdés Pásztor Béla, Veresegyház képviseletében: Elsısorban a politikának kell ebben a kérdésben nagyon elhatározottnak lenni és a négyéves ciklusokon nem szabad, hogy lásson, hogy a koncepciók változnak. A Budapest és az agglomerációs közlekedési rendszer összekapcsolásáról 20 éve hallunk, nincs kellı elhatározás a feladatok megoldására és a jelenlévı szakértık (köszönet nekik a munkájukért) erre nem képesek. A kérdéshez sokkal hatékonyabban kell hozzáállni, akár törvénnyel, akár elhatározással. Az intézményi rendszer folyamatosan változik, azt össze kell fogni, össze kell kapcsolni, ez lenne az egyik legfontosabb feladat, a többi talán könnyebben megoldható. Nem tartja szükségesnek a szokásrendszer vizsgálatát, mert mire megvalósul, más szokások lesznek. A szakma el tudja dönteni és vannak átvehetı példák. Pénz tekintetében: be kell vonni tıkét. A megvalósítást a ma embere is várja. A veresegyházi vonalra vonatkozóan örömmel üdvözli a P+R parkoló létrehozásának lehetıségét. A veresegyházi vonalon 80 éve hirdették, hogy 55 perc alatt el lehet jutni Budapestre, ma is ezt hirdetjük. A rendszert kell stabilizálni és a közlekedésben komolyan gondolkodni. (Említett rossz közlekedési megoldást a Szerencs utcánál.) Együttmőködést ajánlott. 3. válasz: Mayer András: A NIF Zrt. a tanulmány alapján néhány hónapon belül megkezdi a veresegyházi vonal felújítási munkálatainak elıkészítését, néhány hónapon belül közbeszerzés keretében szerzıdést kívánunk aláírni a leendı tervezıvel. Várhatóan a tervezési munkák úgy két éven belül befejezıdnek és akkor még ebben a költségvetési ciklusban meg fog indulni a veresegyházi korszerősítés. Molnár László: Az egységes intézményrendszer kialakításával egyet lehet érteni és az utóbbi 2-3 oldódni látszik a korábbi politikai elhatárolódás a közlekedési kérdésektıl, illetve a fıváros és a környezı települések közötti elhatárolódásról is elmondható ez. Molnár László A szokásrendszerrıl pedig annyit, hogy vagy megyünk a folyamatok után és mindig defenzívában vagyunk, vagy olyan fejlesztést csinálunk, amelyik a folyamatokat tudatosan befolyásolni akarja. Én az utóbbiban hiszek. Ennek az S-Bahn koncepciónak voltak olyan konkrét paraméterei, hogy ki lehet-e tőzni azt célul, hogy az agglomeráció majd minden településérıl 85 %-áról max. 60 perc alatt a kitőzött belvárosi célpontokat el lehessen érni, max. 2 átszállással lehessen közlekedni. És nézzük meg, hogy ezekért a célokért mit kell csinálni. Egyetértek azzal, hogy a jó közlekedési hálózatok meghozzák a várt utast. Szőcs Lajos oszt. vez. kiegészítıje: A fıváros és az állami közlekedésirányítás között az elmozdulás valóban megtörtént. Ennek eredményeképpen a Budapesti Közlekedési Szövetség mai formájában mőködik és ennek egyik eredménye, hogy elkezdıdhetett ennek a munkának az elızménye 4-5 évvel ezelıtt, és most tényleg nagyon szép eredményekrıl tudunk beszámolni. Ez megint egy olyan koncepció, ami egyszer a fiókba kerül, vagy van

4 esély a megvalósításra? Szerintem van esély, mert változás történt a közlekedés finanszírozásán belül a beruházás finanszírozásában is, Magyarország EU-s tagsága nagy elırelépést hozott. Nincs még ez a lépés a közlekedési rendszerek fenntartásának, mőködtetésének finanszírozás területén, de világosabban látjuk a jövıt a beruházások tekintetében. A jelenlegi KÖZOP program 2000 mrdft-ot irányoz elı 7 évre közlekedésfejlesztésre. Ez a kormány szándéka szerint mindenféle válsághelyzettıl függetlenül teljesítendı. A KÖZOP-os fejlesztés kb. felét a kötöttpályás közlekedésfejlesztésre irányoztuk elı, a másik felébıl a közúti közlekedést fejlesztjük. A közötti idıszakban döntı mértékben a kötöttpályás közlekedésfejlesztésre fordítódnak ezek a pénzek. Benyó Balázs: A NIF Zrt. ütemezése szerint 4,8 évre tehetı az az idıszak, hogy egy elhatározásból megvalósuló beruházás lehessen, azaz a beruházó a kivitelezıvel aláírhassa a szerzıdést. De csak abban az esetben, ha nem történik közben pl. egy koncepcionális változás. A vasút tekintetében is várjuk a tervezhetıséget biztosító jogi szabályozást, ahogy az megtörtént már a gyorsforgalmi utak tekintetében (törvényi szabályozást kapott). A vasút törvény jelenleg nem foglalkozik fejlesztési célokkal. kezdeményezni fogjuk a jogszabályalkotást, hogy megadjuk az esélyt az utánunk következıknek is meg tudják valósítani ezeket a beruházásokat. 4. kérdés Arató Balázs, vácrátóti lakos, 80-as években a fıvárosnál foglalkozott a közösségi közlekedéssel (volt Közlekedési Ügyosztály vezetı): Megdicsérte az elvégzett munkát, de helyi ismereteket igénylı kisebb dolgokat hiányol az anyagból és 2034 között megvalósuló dologról van szó, és nehogy valami más elképzelés meghiusítsa ezt (példákat sorolt föl a meghiúsult esetekre). Örül annak, hogy a P+R parkolók megvalósításának elıkészületei megindultak, melyben BKSz-es szakértıként részt vesz. Kérdések: - az S71-es, 142-es vonal összekapcsolásaként, tehát Vác-Veresegyház-Lajosmizse megalapozottsága hogy jön ki? Mert ma, ha az ember leül, akkor Újpestnél leszáll kb. az 1/3-a az utasoknak, a 2/3 pedig bemegy a Ny-i pu-ra; - a koncepció 47. oldalán a MÁV 70-es vonalhoz lett beírva az összes HÉV vonalakkal kapcsolatos megállapítás; - (elkészült már tavaly!) hogy veszi figyelembe a koncepció azt, hogy nemcsak Bp-re járunk be, hanem Bp-rıl is járunk be oldal csak a budapesti fejlesztések vannak csak benne - III. mellékletben a 71-es vonalon a ráhordást biztosítottnak veszi a tanulmány, ami nagy idı intervallumokkal (napi néhány alkalommal), gyakran csak 3 perces érkezésindulás közötti idı biztosításával valósul csak meg, ami szolgáltatás minıségi problémát vet föl; vagy pl. 700 m-re van a VOLÁN megállótól a felszállóhely. Megfelelı VOLÁN-MÁV menetrendi koordináció kell ahhoz, hogy tényleg vasúttal járjanak az emberek. 4. válasz: Mayer András: a NIF Zrt. uniós pénzekbıl kívánja megvalósítani a tervezett beruházásokat: 1. lépés: koncepciókészítés 4 költségvetési ciklusra (28 évre);

5 2. lépés: Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, az elsı ütemben megvalósítandó beruházások meghatározása céljából (társadalmi-gazdasági vizsgálatokkal alá kell támasztani a projekteket). Itt túltervezés is történt. 3. lépés: Részletes elıkészítés, engedélyezési, kiviteli tervek és kiviteli tenderdokumentáció készítése. Támogatási kérelem dokumentáció összeállítása. (Az elékészítésre tervezett projekteket tartalmazó táblázat bemutatása: pl. a 2-es vonalon az elıkészítés már befejezés elıtt tart, jövıre tervezett a vonal felújításának megkezdése; a többi projekteknek még csak az elıkészítése folyik, vannak már aláírt tervezési szerzıdések megvalósíthatóság miatt kivitelezési szempontjából több ütemre bontottak). Mangel János (tervezı): a vácrátóti vonalon az utasoknak vonzó vonalkorszerősítés a cél, a településtıl távol esı megállóhoz a buszközlekedés nagyon rossz, emiatt kicsi az utasforgalma. Jobb menetrenddel és jobb kiszolgálással várhatóan ez a probléma is megoldódik; kétvágányúsításra tettünk le javaslatot. Takács Miklós (tervezı): 71-es és 70-es vonal várható vonatkövetési gyakoriságára vonatkozó adatokat közölt; a HÉV-es megjegyzést elfogadta, amely szerkesztési hibából adódott, javításra kerül. Molnár László: Vác Lajosmizse összekapcsolásának (van Budakeszi Lajosmizse összekapcsolás is) a lényege az, hogy áthaladjon a városon és 5-6 kapcsolati ponton adjon át utast, tehát ott szálljon le, ahol a legkevesebb átszállással tud továbbutazni az uticélja felé. Egy a lényeg, hogy ne csak a fejpályaudvarra közlekedjen be. 5. kérdés Kocsi Katalin fıépítész, Bp. IX. ker., Ferencváros képviseletében: - Ki és mikor fogja jóváhagyni ezt a tanulmányt, milyen körben? Hogyan képzelik a továbblépést? - A vasutat hiányolom ebbıl az anyagból, a MÁV-nak egyetlen fejlesztésérıl sincs benne valamilyen összefoglaló. Tudomásom szerint párhuzamosan készül valamilyen országos vasútfejlesztési koncepció. A kerület is várja a Ferencvárosi pu. sorsának rendezését a ráckevei Duna ág mellett kell-e valamilyen rendezı pu. a nagyrészt megszőnt csepeli iparterületeknek, vagy Ferencvároson a 102 vágányból 7 mőködı vágánynak mi lesz a jövıje? Ezeket talán el kellene dönteni. - A Budapesti Fejlesztési Program része volt, hogy az érintett területekkel külön-külön megbeszélték az észrevételeket, problémákat itt is szerencsés lenne az S-Bahn kapcsán, ha az érintett területekkel beszélnének. Területi kapcsolatok optimalizálása kívánatos lenne (800 m-es rágyaloglások helyett); villamos hálózatok lehetséges vasúti kapcsolatait gyakorlatias, használható módon kellene megoldani, valamilyen ilyen kellene a MÁV, a nagyvasút kérdéseiben is (pl.) két vasúti töltés között lebegılépcsın fogják megoldani a gyalogos kapcsolatot, ami nincs összhangban az itt mutatott képekkel (külföldi példák). - Kulcskérdés: az intézményi rendszer és a döntéshozatali rendszer hogy fog alakulni (jelenleg mindig mással kell tárgyalni) a jövıben? - A jövıre tekintve, kínkeservesen épülı a 4-es metróhoz hasonló nagyságrendő beruházásokban gondolkodnak. Ezek között biztos, hogy szelektálni kell. Magának az anyagnak egy alapvetı felkiáltással kellene kezdıdni, meg végzıdni, kb. így: Így nem megy tovább! A fıváros egyedül nem tudja megoldani, ezt térségi szinten kell kezelni (fıváros térség együttmőködése szükséges).

6 - A városfejlesztést és a közlekedésfejlesztést (arányosan) együttesen kell kezelni. - Az 5-ös metró kapcsán: én picike, helyes, 2 év alatt megépülı földalattikat szeretnék. 5. válasz: Mangel János: A tanulmánykészítés úgy kezdıdött, hogy a meglévı és folyamatban lévı MÁV-os fejlesztéseket figyelembe vettük. Ez egy önkormányzatokkal és civil szervezetekkel egyeztetett tanulmányterv. A korábban meghirdetett egyeztetéseken az önkormányzatok részvétei aránya nem volt túl magas. Molnár László: Az országos vasútfejlesztési koncepció legfeljebb tervbe van véve, jelenleg nem készül ilyen. A felvetett kérdések országos vasútfejlesztési ügyek, nem S-Bahn kérdések. Az összekötı vasúti híd 2 vágányán fog bonyolódni a nagysebességő vasúti áru-, személy- és teherszállítás, S-Bahn forgalom, minden. Évek óta van a V0 koncepció, amire Balázs Úr is utalt Bagról, és úgy tőnik, hogy megint erısödik, elsısorban áruforgalmi, teherforgalmi prioritás okán, esetleg másra is. De ezek nem S-Bahn kérdések. Átmenni Budapesten egy külön rendszeren az alagutat jelentene szinte végig. Benyó Balázs: A NIF Zrt-nél kidolgozás alatt van egy nagyvasúti koncepció kidolgozására vonatkozó terv, beterjesztettük a minisztériumnak, aki szakmailag támogatja. Az elıvároshoz hasonló részletességő anyagot szeretnénk lerakni. Reméljük, hogy szabad utat kap. Az elıváros jövıjérıl: A szakmai fórum a MÁV elfogadta, szakállamtitkári értekezletre beterjesztettük, elfogadták. Az segítene, ha jogszabályba foglalnánk és az egyfajta kötelezvényt jelentene a megvalósításra vonatkozóan. Információ eljutási igény jelent meg: NIF Zrt. honlapján rajta van a tanulmány és az összes közbeszerzési eljárásunk (múlt, jelen, jövı). Ha igény van rá, akkor akár fél évenként tarthatunk tájékoztatókat is. 6. kérdés Balázs Zoltán, Bag Önkormányzat Polgármesteri Hivatala képviseletében: - Autópályák, M0 mintájára Budapesten az elıvárosi vasutat is az M0-on kívül kellene egy körgyőrőt elhelyezni, ami összekötné a vasutat, HÉV-et, mindent, Így az ország bármely részébıl bárhová eljuthatnék (valamennyi Bp-i pályaudvar érintésével). - Ha az agglomerációból beérkezı forgalmat egy M0 menti körvasút fel tudná fogni a P+R rendszer kiépítésével; közlekedési mátrix alkalmazásával (optimális kikerülési szituációk megadása). - Szerencs u-i forgalmi rend: kívánatos lenne a sávok számának irányonkénti változtatása a domináns forgalomhoz igazodva (a változó irányú reggeli és délutáni csúcsok irányonkénti kezelésére). - Be kellene fejezni a megkezdett projekteket: pl. 3-as metrót. A belátható koncepcióba kellene tenni a 4-es metró kérdését (DBR Metró nevében megjelenı végpontok!). Lakótelepek vasúti megállóval történı feltárása, ellátása évre szóló koncepció + megvalósíthatósági tanulmány: megvalósíthatóság csak belátható idın belül képzelhetı el, a gazdasági környezetbe illesztve, jogszabályi környezetbe ágyazva. Most pedig még a pénzügyi válság is átírta a rövid távú elképzeléseket is. Optimalizálni kellene, látható, kis, siker történeket kellene megvalósítani (pl. a BKSZ kombi bérlet az).

7 6. válasz: Mangel János: Nem csak tanulmányterv készül, hanem a következı stáció az engedélyezési terv készítése lesz, és aki készíti, az fogja a következı egyeztetéseket elvégezni, ahogy ez a keleti és nyugati vágánycsoportnál már ez történik. Molnár László: A Szerencs utca ügye abszolút akut kérdés. Valamikor ott egy közúti felüljáró épült volna, aztán forrás hiányában nem épült meg, aztán pedig filozófia lett belıle, hogy egy olyan csomópont, ami megállítja a beérkezı forgalmat, nem zúdul rá olyan mértékben a városra az autópálya forgalom. Van egy olyan pont, ami jelzi, hogy most már a városban közlekedsz. Nagyon balesetveszélyes hely. Az M3 vonzáskörzetében lévı kötöttpályás közlekedésnek kell olyan színvonalra emelkednie, ami elısegíti a beérkezı közúti forgalom csökkenését. Ettıl függetlenül kell a Szerencs utcát kezelni ig elkészül az M31, ami Gödöllıt rövidre zárja az M0-lal. Ez az M3 bevezetı szakasz forgalmát jelentısen csökkentené. Több győrő épüljön vasútból is, aminél a realitás a kis történetben van, a megoldás pedig a nagy történet lenne, csak arra meg nincs forrás. 7. kérdés Tóth Tamás, Soroksárról: - Amennyiben a járatsőrőségeket növeljük, akkor a sugárirányú kötöttpályás elemeket nehezebben lehet majd túljutni, kerületünkben ez már jelenleg is nagy problémát okoz (MÁV és HÉV vonala párhuzamosan halad fejlesztésnél ezt a helyzetet nem kellene konzerválni). Amennyiben a 6-os változat szerinti kialakítás megvalósul, akkor a Grassalkovich, ill. Haraszti út nyomvonalán haladó jelenlegi HÉV vonallal mi lesz? - Talán a 0-dik változatban szerepel a MÁV Kelebia vasútvonalnak a kétvágányúsítása. Ez mikorra várható? 7. válasz: Kovács Zsolt (MÁVTI-s tervezı): 150-es vasútvonal esetében fennáll a területelvágó hatás. Soroksár állomás mindkét végén számoltunk különszintő átvezetéssel. A kétvágányúsítást szeretnénk kibıvíteni egészen Délegyháza állomásig annak érdekében, hogy negyed órás követést tudjunk bevezetni. A vonatok Bp. Keleti pu-ra tudnának beérkezni. Ez ún. elsı ütemő fejlesztés lenne (2020-ig történı megvalósulással). A késıbbiekben kerülhetne sor a hálózatosodás megvalósítására (pl. egy Esztergom viszonylat, É-D-i gyorsvasútba történı integráció). 8. kérdés dr. Csabai Péter, II. ker-i önkormányzat, Pesthidegkút képviselıje (fıállásban VOLÁN dolgozó): - Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan. - 2-es vonal átépítése, kétvágányúsítás, P+R parkolók a ráhordást a VOLÁN mellett, pl. Solymár irányából, a BKV is vállalhatna ráhordási szerepet 8. válasz: Molnár László: A Hidegkút Hővösvölgyi térséget 2 irányból kell feltárni (Moszkva tér irányból elégtelen már a feltárás).

8 9. (kérdés) hozzászólás Tarsoly András, BKV Zrt.: - Kicsit hiányosnak érezzük az anyagban a BKV-val való párhuzamosság vizsgálatát, átszervezését (van rá lehetıség több helyen is). - A BKV-s Paraméter könyvet a fıváros illetékes bizottsága április végén elfogadta. Új elem pl. a XVII. ker-ben, ahol nincs kötöttpályás jelenléte a BKV-nak, busz fogja összekötni a Rákoskert Rákoscsaba állomást, ráhordást biztosítva a vasúti kötöttpályás közlekedésre. Ezzel biztosítva a belváros felé irányuló kötöttpályás közlekedéshez a ráhordást. - Elıbbi példa alapján is az S-Bahn koncepció térjen ki a fıvárosi kötöttpályás közlekedés racionalizálási lehetıségekre! - Amit még fontos lenne vizsgálni: az intézményi háttér egységesítését, átalakítását + jogi és finanszírozási háttér szabályozását. Ma Bp-en 3 szolgáltató látja el a közösségi közlekedést, több tulajdonossal, másfajta finanszírozási háttérrel. 9. válasz: Mayer András: A dokumentáció egyeztetési változata a augusztusi állapotot tükrözi. A fıvárosi kötöttpályás közlekedés racionalizálása óriási jelentıségő és munkaigényő vállalkozás és a fıváros hatásköre, jelen koncepció csak a csatlakozási pontokat adja meg. Az intézményi háttér egységesítése szintén nagy jelentıségő és jelen munka keretein túlmutató feladat, a KHEM hatásköre. 10. (kérdés) hozzászólás Pásti Imre alosztályvezetı, Bp. Fıv. Önk. FPH Közlekedési Ügyosztály.: - Fontos lenne a város felé irányuló forgalom mellett a városból kifelé irányuló forgalom figyelembevétele is. Eszközváltással kell megoldani a közúti forgalom torlódását ezért is fontos az elıvárosi vasútfejlesztés ott, ahol adott a kötöttpálya. Ahol viszont nincs kötöttpálya, de van buszközlekedés, ott az autóbusz is kivehetı a dugóból, mert az autópályán is kialakítható az önálló buszsáv. Ez az M3-ra is vonatkozik. - Intelligens közlekedési rendszer: pénz kérdése, de elindult a folyamat a tárcának köszönhetıen (pl. PILOT projektek). 8. válasz: Molnár László: Bp. ma nem akar belsı úthálózatot fejleszteni, fıleg nem sugárirányban. Ezt a problémát lehet fokozni pl. az amúgy is problémás M3 bevezetı szakán külön buszsáv kialakításával (szőkek a kapacitások). Mindent elkövettünk azért, hogy a vasúton ne legyen utas (menetrendi ráhordás, elérhetıség, megbízhatóság, menetrendtartás, színvonal). Ahhoz, hogy uniós szinten is finanszírozható legyen a projekt: jó együttmőködés kell a vasúti, a közúti ráhordó, a P+R rendszer között, hogy utas generálódjék a kötöttpályás közlekedésnél és az EU finanszírozáshoz kimutatható legyen az utaslétszám, megtérülés. Nagyon kemény megtérülési elvárások vannak az EU részérıl. Ahhoz, hogy hatékonyan hordjunk rá ezekre a rendszerekre, autóval, autóbusszal, kerékpárral és utas generálódjék, jó menterenddel, magas szolgáltatási színvonallal, alapvetı ahhoz, hogy az S-Bahn koncepció életképes legyen. Alapvetı az energia takarékosságra, elektromos és az alternatív energiá(k)ra alapozott közlekedés 5-10 éven belül triviális elvárás lesz az uniós nagyvárosokban. Erre is fel kell készülni.

9 11. kérdés Dorner Lajos, Városi és Elıvárosi Közlekedési Egyesülettıl (VEKE): - Tavaly augusztusban leadott felvetéseink egy jelentıs részével a tervezı egyet tudott érteni, de az anyagba történı bedolgozáshoz megbízói döntésre várt. Kérdésem, hogy ezek a döntések megszülettek-e, kaphatnánk-e ezekrıl valamiféle információt; mi történt a befogadott javaslatainkkal, mi történt azokkal, amik továbbtervezésre érdemesek és mi történt azokkal, amikben keményen vitatkozunk a tervezıkkel? Vannak stratégiai jellegő és vannak egészen konkrét mőszaki jellegő kitérık, vágánykapcsolatok, stb. kérdések. - Stratégiai kérdés a fejvégállomási koncepció kérdése. Elhangzott, a tervezık ugyan nem támogatják, de az elkövetkezendı 20 évben nem fog más történni, mint rendbe tesszük azt, amink most van. ennek a rendszernek az igazi hozzáadott értéke az a körvasúti jellegő közlekedés, ami a kis kör nagy kör, tehát, hogy éppen megszabaduljunk ettıl a fejvégállomási rendszertıl. Ha ezt több cikluson keresztül elhagyjuk és a jelenlegi rendszer konzerválására költünk, akkor az igazi cél, az igazi hozzáadott érték soha nem fog megvalósulni. Mi azt mondjuk, hogy nem az 1-es, hanem az 5-ös ütemmel kell kezdeni. - Összehangolt együttmőködési rendszer magyarországi megvalósításának fontossága (megrendelıi szerep, tarifaközösség, összehangolt menetrendek, ráhordás, stb.). Sok az ezzel a hiányossággal összefüggı panasz. A minisztérium létrehozott erre a célra egy külön szervezeti egységet (létszám, forrás biztosított), de évek óta nem történt semmi. Kérem vegye magára ez a szervezeti egység, akinek szól ez a kritika. 11. válasz: Mayer András: A beérkezett kérdéseket a tervezık nagyrész már megvizsgálták, a koncepcióba illeszkedı javaslatok beépítésre kerülnek az anyagra, a javaslat elutasítása esetén részletes indoklás készül, melyet minden érintett megkap. 12. kérdés Kertész István, közlekedési szakújságíró: A kötöttpályás közlekedés fejlesztése nagyon drága dolog. Kérni szeretném, hogy valami láthatósága legyen a ráhordásnak. Nem lehetne-e kijelölni erre egy mintaterületet? Szeretném, ha valahol egy igen intenzív felmérés és egy javító koncepció elindulna. Javasolnám, hogy legyen egy láthatósági szakasz. 12. válasz: Mayer András: Önkormányzati egyeztetések folyamatban vannak. a folyó tervezési projekteknél minden önkormányzattal történik egeztetés. Jelenleg a Ny-i vonalcsoport egyeztetése van folyamatban. A kiírási szakaszban is lehetıség van a tervek megismerésére, de egyelıre csak azoknál az önkormányzatokat kerestük meg, akiket érint 2013-ig tervezett fejlesztés. A többiek a NIF honlapjáról megismerhetik ezt az anyagot és írásban tehetnek fel kérdéseket. A jövıre induló esztergomi felújításánál már figyelembe vettük ennek az anyagnak az észrevételeit a B+R, ill. P+R parkolókra vonatkozóan. Molnár László: Stratégiai kérdés, miszerint Dorner Lajos az 5-ös ütemmel kezdene, amikor már van vasúti alagút. Ez egy stratégiai jelentıségő ügy lenne, csak ahhoz, hogy az alagútban olyan sőrőséggel legyen közlekedés és olyan utasforgalom áramoljék be, amivel az alagút rentábilisan megépíthetı, uniós forrással biztosítható, ahhoz olyan pályaállapotokat kell teremteni, hogy elérhetı legyen az alagút (Transman Kft. modellezte

10 az alagút forgalmát). Az alagút becsült költsége 300 mrdft. A megtérülés vitathatóságát el kell kerülni. Szakmailag örülnénk neki, ha az 5 ütem egybe csúszhatna. Egy hatalmas lépés lenne, ha a 3-as ütem (körvasút) is elıbbre jöhetne. Egyébként nem 20 évre van a tervezett 5-ös ütem, hanem azt jelenti, hogy 2020-ig nem kerül sorra, mert addig nem biztosítható forrás. A mintaterületrıl csak annyit, hogy a Pilis-völgy egy ilyen területnek volt szánva. A VOLÁN is nyilatkozta, hogy szívesebben ráhordana a kötöttpályára, szemben a nagy idıveszteséget jelentı 10-es úti buszközlekedtetéssel. Az esztergomi vonal, melynek folyik a fejlesztése, elbírná azt a többlet utasforgalmat, ami átterelhetı lenne a vasútra. Mayer András: A NIF Zrt-t gyakran éri az a vád, hogy esetenként szegényes a felújítás. A felújítások uniós támogatásból készülnek, mely feltétele a társadalmi-gazdasági vizsgálatok készítése. Esetenként a megtérülés nem biztosítható, ezért a projekt mőszaki tartalmát a támogathatóság érdekében csökkenteni kell (pl. kimaradnak emiatt az állomásépület felújítások, mert annak költsége az egész projekt támogathatóságát veszélyezteti). A nem megtérülı elemeket saját erıbıl lehet finanszírozni, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ennek elég kicsi az esélye. A mostani projekteknél megpróbáltunk minden olyan elemet a projekt részévé tenni, ami a szolgáltatási színvonalat emeli, de lesz még egy gazdaságossági vizsgálati része is a folyamatnak mi az, ami uniós forrásból támogatható és mi az, amit saját forrásból kell majd megoldani. A fórumról készülı emlékeztetı a NIF Zrt. honlapján megtekinthetı lesz. Amennyiben további kérdések fogalmazódnak meg, azokat a NIF Zrt. címére várjuk, és megválaszoljuk azokat. Köszönjük szépen a részvételt. Készítette. Hernesz Csilla

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása

A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása A fővárosi vízi közlekedés fejlesztése, a Dunai hajóforgalom hálózati terheléseinek meghatározása Budapest 2007. szeptember 13. Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

NYÍLT LEVÉL A HÉVEK és kiemelten a Csepeli HÉV miatt

NYÍLT LEVÉL A HÉVEK és kiemelten a Csepeli HÉV miatt 1 P a g e Buckai Szövetség Egyesület 2310 Szigetszentmiklós, Alsóbucka I. ker 23 levelezési cím: 1214 Bp. Erdősor utca 115 3. em 7 TE 5800 csizek.csaba@acsibucka.hu Előterjesztés Tárgya NYÍLT LEVÉL A HÉVEK

Részletesebben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben

A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben A közösségi közlekedés fejlesztési és népszerősítési lehetıségei Gyırben Winkler Ágoston menetrendi elıadó Kisalföld Volán Zrt. Bevezetés Egyéni közlekedés térnyerése Közösségi közlekedés szerepe csökken

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása

A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosításával kapcsolatban.

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök 2014. december 2-án országos kerékpáros konferenciát tartottak Budapesten, melynek mottója sajnos a Bringázni élmény! volt. Dr.

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Az áruházak vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos közlekedési változások

Az áruházak vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos közlekedési változások Az áruházak vasárnapi zárva tartásával kapcsolatos közlekedési változások 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK kikérte az utazóközönség véleményét az áruházak vasárnapi zárva tartásával

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december

A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Közlekedés Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december I. Prioritás bemutatása: 1.Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

A Metróért Egyesület javaslata Budapest gyorsvasúti hálózatának középtávú fejlesztésére

A Metróért Egyesület javaslata Budapest gyorsvasúti hálózatának középtávú fejlesztésére A Metróért Egyesület javaslata Budapest gyorsvasúti hálózatának középtávú fejlesztésére Számos kritikát kapott a Budapesti Közlekedési Központ által jegyzett Balázs Mór Terv, amely Budapest közlekedésfejlesztési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS BUSZON, METRÓN, VILLAMOSON Kerékpárszállítás buszon, metrón, villamoson Kovács Gergely COWI Magyarország Kft. # 2011.03.16. Jelenlegi helyzet Budapest fogaskerekű HÉV vasút # # # # #

Részletesebben

GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén

GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén 2014.06.05_RailHuc_GYSEV Liska Szilárd Személyszállítási koordinátor 1 GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. Múlt: 1872,

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A

E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 89/2013 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2013. február 28-ai ülésére Tárgy: Partnerségi megállapodás a Gyır-Gönyő országos

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 02-2/54-29/2010 TÁRGY: DDOP-5.1.2/A PÁLYÁZAT KERE- TÉBEN KIDOLGOZANDÓ 5 DB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJ- LESZTÉSI PROJEKT KIVÁLASZ- TÁSA MELLÉKLET: 2 DB CD-N E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

Az infrastruktúra hozzájárulása a közösségi közlekedéshez

Az infrastruktúra hozzájárulása a közösségi közlekedéshez Az infrastruktúra hozzájárulása a közösségi közlekedéshez Borbélyné dr. Szabó Ágnes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztály főosztályvezető-helyettes Új megoldások a közösségi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZPONTI TERVTANÁCS (JKV-13)

JEGYZŐKÖNYV KÖZPONTI TERVTANÁCS (JKV-13) Projekt: K083.03 a 83 sz. út Pápa Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 km sz.) közötti szakaszának 2X2 sávos, gyorsúti kiépítéséhez szükséges tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány,

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései

A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései IX. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Debrecen 2016. május 25. A közelmúlt és közeljövő miskolci pályás fejlesztései Készítette: Singlár Zsolt vezérigazgató A múlt és a jelen. Pályafelújítás, vonalhosszabbítás

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az állam szerepe az EU-s források felhasználása terén Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Korrigendum: Tervezési szerz.: az 1. sz. Bp.-Hegyeshalom vasútv.kelenföld (kiz.) - Bp.-Keleti (kiz.) vonalszakasz vizsg. új megállóhelyekkel és a Déli összekötő vasúti hidak felújítása, új vasúti híd építése

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c.

ÖSSZEFOGLALÓ. Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c. ÖSSZEFOGLALÓ Az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya c. előkészítési projekthez 1. A gödöllői és csömöri HÉV vonalak, illetve Rákoskeresztúr

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSE

VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSE VÁLTOZIK A HELYI JÁRATOK Kedves Utasaink! KÖZLEKEDÉSE Tájékoztatjuk önöket, hogy a VOLÁNBUSZ vonalhálózatának módosítása miatt, 2016. augusztus 13-ától megváltozik a helyi járatok közlekedési rendje is.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben