Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok. Helyzetelemzés április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok. Helyzetelemzés 2010. április"

Átírás

1 Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok Helyzetelemzés április Készült: áprilisában Készítette: Réger Balázs projekt menedzser és Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor Közreműködött: Mikó György tanácsadó és moderátor (Qualipharma Bt.) 3. verzió április 16. 1/9

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. A kapcsolatok szegmentációja 4. oldal II. Civil kapcsolatok 4. oldal III. Vállalkozói kapcsolatok 7. oldal IV Célok 8. oldal V. A kapcsolatok fejlesztésének módszere. Projekt indítás 9. oldal 3. verzió április 16. 2/9

3 BEVEZETÉS A pályázat Dombóvár Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez Dombóvár város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címmel. Az Önkormányzat a pályázatot megnyerte és a pályázat egyik nagyon fontos fejezete (3.b azonosító jelű) a Civil és vállalkozói szféra kapcsolatok fejlesztése; Projekt kialakítása és folyamat szabályozás elkészítése című, amelynek középpontjában a PH külső kapcsolatainak tovább fejlesztése áll márciusában a civil és vállalkozói szféra kapcsolatainak helyzetét adatgyűjtésszerűen áttekintettük, és az elkészült Helyzetfelmérés alapján összefoglaltuk a tanulságokat, elemeztük a kapcsolatokat erősségek és fejlesztési területek szempontjából. SWOT analízist készítettünk, aminek eredményeképpen meghatároztuk a fejlesztés céljait. A pályázat alapján, a fejlesztési munkát, a célok elérését, projekt keretében végezzük, aminek első induló része tartozik az elnyert pályázatba, a folytatást az Önkormányzat, illetve a PH már teljesen saját keretei között fogja végezni. A projektindításhoz az alapokat, az alábbiakban összeállított Helyzetelemzés és a Projekt alapító-okirat jelenti. A kiindulás Dombóvár Város Önkormányzata és a városban és a kistérségben működő civil és vállalkozói szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása alapvető szerepet játszott és játszik a gazdasági-társadalmi programok kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek csökkentik az egyes társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti különbségeket és ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés különböző formáit. Az önkormányzati és a civil valamint vállalkozói oldal közös részvétele a városi, majd a regionális fejlesztésben tágabb értelmezési keretbe helyezi a gazdasági, fejlődési programokat, bevonva abba különböző szociális, környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és egyéb szempontokat. A fentiek, új típusú együttműködési formák kialakulását segíthetik elő a város önkormányzati, gazdasági szereplői között, és tágabban az országos és nemzetközi színterek között. Szűkebben az önkormányzat célja a civil és vállalkozói kapcsolatok erősítése, a civil és vállalkozói szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és az érintett szervezetek közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A városi önkormányzat közfeladatait költségkímélőbb módon, és az állampolgárokhoz közelebb, azok igényeit jobban figyelembe véve valósíthatja meg a civil és vállalkozói szervezetekkel együttműködve. Ezek a szervezetek, közhasznú tevékenységükhöz támogatást kaphatnak. 3. verzió április 16. 3/9

4 I. A KAPCSOLATOK SZEGMENTÁCIÓJA Stratégiai céljainknak megfelelően két nagy csoportba szegmentáltuk a külső partnereinket: q q Civil kapcsolatok Vállalkozói kapcsolatok Sajnos, az adatgyűjtés érezhető gondja volt az a tény, hogy mind a civil, de főleg a vállalkozói területen a év, de a év első negyede is, adathiányos, aminek vélhetően az oka az, hogy a PH-ban humán kapacitás területén hiány jelentkezett, és jelentősek voltak a személycserék, illetve hosszabb ideig vezető beosztások betöltetlenek voltak. II. CIVIL KAPCSOLATOK Az Önkormányzat Közgyűlésének már évek óta célja a város civil szervezeteivel való minél szélesebb körű kapcsolatrendszer kidolgozása és annak megfelelő rendezése. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása körében számos civil szervezettel alakított ki különböző szintű kapcsolatot a közoktatás, az ifjúság, a sport és a kultúra területén, a nemzeti és etnikai kisebbségi valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban, illetve a természet- és környezetvédelem, valamint a környezetgazdálkodás, az idegenforgalom, a turizmus és a területfejlesztés területén: közös projektek generálásával, programok kidolgozásával, tanácsadással, véleményezéssel, közös rendezvények szervezésével, ellátási szerződések megkötésével. A civil szervezetek tevékenységükkel: munkahelyeket hozhatnak létre, lehetőséget teremtenek az aktív polgári részvételre a közéletben, hozzájárulnak a demokrácia működtetéséhez, széles körben szolgáltatásokat tudnak nyújtani, kiemelten fontos szerepet töltenek be a sportéletben, képviselik az állampolgárok érdekeit a különböző hatóságok előtt, kiemelten fontos szerepet játszanak az emberi jogok megvalósítása és védelme érdekében, a közpolitikánk kialakításának folyamataiban is. A Dombóváron működő civil szervezetek száma a város lakosságszámához mérten nagynak tekinthető. 111 szervezet ismert, regisztrált. Alcsoportokra történő szegmentációt tekintve tevékenységük szerint négy csoportra oszthatók: - művelődési, - szabadidős és egészségügyi, - érdekvédelmi és közéleti, - környezet és természetvédelmi 3. verzió április 16. 4/9

5 A civil szervezetek jelentősége különösen két területen mutatkozik meg: a szektor gazdasági jelentősége: tárgyi, anyagi eszközök felett rendelkezik és jelentős emberi erőforrásokat, mozgósít alkalmazottai és önkéntesei révén. a szektor társadalmi jelentősége: a társadalmi-kulturális élet fontos alkotóelemei, erősítik az állampolgári tudatot, valamint a demokrácia fejlődését. A civil szervezetek erősségei: Számos olyan speciális szolgáltatást kínálnak, illetve végeznek, amelyek az egyéb ellátások tevékenységi köréből hiányzik. Olyan feladatokat látnak el, melyeket az intézmények nem vagy csak részben látnak el, azaz bővítik, gazdagítják, választhatóvá teszik az egyes szolgáltatásokat. Rugalmasságuk révén gyorsabban reagálnak a társadalmi kihívásokra. Olyan társadalmi csoportokat szolgálnak, amelyek az intézmények számára csak nehezen érhetők el. Olyan társadalmi erőforrásokat mozgósítanak, amire az állami- önkormányzati ellátások nem képesek (kreativitás, kezdeményező-készség, élőmunka stb. mozgósításával járulnak hozzá a helyi ellátások bővítéséhez). Sok ezer ember számára nyújtanak programokat, szolgáltatásokat. Munkájuk a társadalmi szolidaritást, közösségi felelősségvállalást erősíti. A civil szervezetek működését akadályozó tényezők: A civil szervezetek infrastrukturális állapotának nem kielégítő szintje.(helyiségek, eszközök, stb.) A szakemberek, segítő munkatársak leterheltsége. Szakmai és készségbeli fejlesztést célzó képzések hiánya, költségessége; a szervezetek strukturált működésének viszonylag alacsony szintje. A szervezetek fizetett alkalmazottainak kérdése. Gazdálkodási problémák. Önkormányzatunk és így a PH is, törekszik a kapcsolatrendszer fenntartására, bővítésére, és célja, hogy megfelelő keretet adjon ezen együttműködésnek. Törekszik a közszolgáltatási szerződéseken keresztül történő önkormányzati feladatátvállalás kiszélesítésére. Tovább folytatja a jelentősebb, a közfeladatok ellátásában nagyobb részt vállaló szervezetekkel a kooperációt. A civil kapcsolatok erősségei és gyengeségei: A márciusában elvégzett helyzetfelmérés alapján, annak adataira támaszkodva, a civil szervezetek és az Önkormányzat kapcsolatáról az alábbi összefoglaló megállapítást tehetjük: o A civil szervezetek igazi önhordó szervezetek, előnyeikkel és hátrányaikkal. o A civil kapcsolatok széleskörűek, meghatározó, és jelentős a Civil Tanács és a Civil Fórum szerepe, valamint az a tény, hogy a KT egyik tagja, Civil és Kulturális Tanácsnok. 3. verzió április 16. 5/9

6 o Sajnos, nincsen teljes körű aktualizált áttekintés, elsősorban a civil szervezetek nagy száma és a kapacitás hiány miatt. Erősségek: Nap program- településfejlesztési tevékenységek éves munkaprogramban hangsúlyos intézkedések a kapcsolatrendszer bővítésére. (marketingstratégia, Dombóvár-kép javítása, stb.) 3. Van minőségirányítási szabályozás a külső és belső kapcsolatok kezelésére 4. Civil szervezetek anyagi támogatása pozitív tendenciával, pályáztatással, egységes rendszerben 5. A civil szervezetek infrastrukturális támogatása. Épületek termek, terek rendelkezésre bocsátása 6. A Dombó Táj és a Dombóvári Közlöny sajtótermékek működtetése. 7. honlap működtetése 8. Speciális környezetjavító és állampolgárbarát intézkedések, rendeletek 9. Több mint száz bejegyzett civil szervezet. 10. Civil Szolgáltató Iroda 2005 óta. 11. Civil Tanács február óta és, az Önkormányzat részéről Kulturális és Civil Tanácsnok funkció működtetése. 12. Civil Fórum összehívása és Civil Koncepció kidolgozása az Önkormányzat 314/2007 (XII. 17.) KT. Határozata alapján. Civil szféra megerősödésének előmozdítása program.(11 pontban intézkedések) 13. Non-profit menedzsment képzések biztosítása a Hivatal kapcsolati referensének közreműködésével decembere óta Civil Díj adományozása és működtetése. Gyengeségek: 1. Dombóvár Monográfia és az Arculati Kézikönyv még nem készült el. 2. A civil szervezetekkel, fórumokkal kapcsolatos közös rendezvények száma évről évre csökkenő tendenciát mutat. 3. Gyakori felső vezető cserék (Polgármester, Jegyző, Kabinetiroda vezető, irodavezetők) 4. Annak ellenére, hogy a létezik az Önkormányzat által meghirdetett Civilszféra megerősödésének előmozdítása program, nincs egyértelmű meghatározás és kapcsolat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal stratégiájában a fejlesztésre. Nem találtunk bizonyítékokat arra, hogy a 11 pontos intézkedési terv mennyire valósult meg, és hatékony volt-e. 5. A Civil Koncepció részletes intézkedéseket nem tartalmaz. 6. a Civil Tanács és az Önkormányzat évi együttműködése több területen változtatásra szorul, de a módosítás nem történt meg. 7. A Városalapítók Társasága nem valósult meg. 8. A Dombóvár Kártya kialakítása és használatának szabályozása még végleges formában nem kész. 9. A Civil Fórum SZMSZ alkalmazására nincsenek tapasztalatok 10. A nagyszámú civil szervezetek aktualizált, egységes rendszerben történő számbavétele, (Táblázatos formában feltöltött adatokkal jellemezőkkel és más információkkal) hiányzik a hatékony együttműködéshez. 3. verzió április 16. 6/9

7 11. A Civil Koncepció megvalósításának nyomon követése nem történt meg. 12. A rendelkezésre álló információk alapján nem világos, hogy milyen elképzeléseik vannak, milyen elvárások mellett. 13. A Civil Iroda működésének nehézkes körülményei. III. VÁLLALKOZÓI KAPCSOLATOK A vállalkozások száma az elmúlt években Dombóváron folyamatosan emelkedett. Az ágazati megoszlás az erős szolgáltatási szektor jelenlétét mutatja, míg az ipari szektor stagnált, a mezőgazdasági tevékenység jelentősen emelkedett. A Dombóvár Város Önkormányzata által elfogadott 4 éves munkaprogram egyik alprogramja a Kis- és középvállalkozások erősítése. A cél az volt, hogy a program alapján, a kis- és közepes cégek a lehető legnagyobb arányban tudjanak bekapcsolódni az elkövetkező évek fejlesztéseibe, a piacuk bővüléséből származó növekvő többletjövedelmüket tevékenységük bővítésére, technológiájuk fejlesztésére, versenyképességük javítására fordítsák. Dombóvár Város Önkormányzata áruk, szolgáltatások megrendelőjeként és a szükséges jogi szabályozással is segíti a helyi vállalkozások lehetőségeinek bővülését. A támogatás azt is jelenti, hogy a különböző beruházások kivitelezésekor a munka elvégzésére alkalmas cégek közül az önkormányzat a dombóvári cégeket preferálja. A vállalkozói kapcsolatok erősségei és gyengeségei A márciusában elvégzett Helyzetfelmérés alapján, annak adataira támaszkodva, a vállalkozói szervezetek és az Önkormányzat kapcsolatáról az alábbi megállapításokat tehetjük: A vállalati szféra kapcsolatok lényegesen szerényebbek, mint a hasonló civil területi együttműködések, kapcsolatok. Erősségek: 1. Van Dombóvár város Önkormányzatának elfogadott 4 éves munkaprogramjában egy alprogram ami Kis és középvállalkozások erősítése 2. Van a vállalkozók hivatali ügyintézését segítő program a Hívószám a kosárba, segítve a kiemelt ügyfeleket, bár a program számos nehézséggel, nem megvalósult részlettel működik. 3. A legjobb beszállítók listájának közzététele. Gyengeségek: 1. Nincsenek értékelhető és összegyűjtött adatok a helyi vállalkozások által elvégzett munkák értékének tendenciáiról. (Csak a 2007-s év adatai állnak elérhető, és feldolgozott állapotban.) 2. A kis és középvállalkozások programja csak anekdotikus intézkedéseket tartalmaz, konkrét mérhető, értékelhető adatok és felelősök, határidők nélkül. 3. A Vállalkozói kiskönyv nem készült el. 3. verzió április 16. 7/9

8 4. Az üzleti szolgáltató rendszer kialakítása valószínű nem valósult meg, de legalább is bizonyítékok erre nincsenek. 5. A Vállalkozó hírlevél csak novemberben és februárban jelent meg. 6. A Hívószám a kosárba program hiányosan működik, több intézkedés elhalt, illetve meg sem indult. 7. A vállalkozói fórumok működésére alig lehet bizonyítékot találni, 2009-ben már csak egy ilyen fórum megtartására került sor. 8. Az önkormányzati támogatások körül jelentős bizonytalanságok következtében, nem jött létre a Minerva-Klub, és nincsenek adatok bizonyítékok arra sem, hogy a nagy és kis adózók közül kerültek-e ki tanácsadó-testületi tagok. 9. Erős megfogalmazásban úgy tűnik, mintha az egész vállalkozói kapcsolat rendszernek a lényege az adófizetés növekedése, vagy ilyen-olyan mértékű csökkentése lenne. 10. Az év dombóvári vállalkozása kitüntető cím odaítélése, a pályázók hiánya és a nem eléggé hatékony propaganda miatt kissé elhalványult. IV: A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ Úgy látjuk, hogy a civil és vállalkozói szféra irányába menő PH külső kommunikációjában számos közösségi rendezvény és kapcsolati eszköz került évek alkalmazásra. Probléma a kapcsolatok kezelésének kapacitás hiánya, ami a strukturált, tudatos munkát nagyon nehezíti. További probléma, hogy a humán kapacitás bizonytalansága mellett az, hogy sok esetben a PH-tól, illetve munkatársaitól olyan szervezési tevékenységeket várnak el, vagy kérnek számon, ami valójában éppen a civil és vállalkozói szféra közreműködését jelentené. V. CÉLOK A KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉHEZ, AZ ÖNKORMÁNYZATI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A Polgármesteri Hivatal civil és vállalkozói szféra kapcsolatokban kiemelten közreműködő munkatársai (Jelen esetben a kapcsolatok fejlesztésére létrejött EU-s pályázati projekt tagjai) a Kapcsolatok Helyzetfelmérése és Helyzetértékelése figyelembevételével SWOT analízist végeztek a kapcsolatok fejlesztésére és az értékelést összevetve az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal elképzeléseivel az alábbi célokat határozta meg az induló projekt számára: A civil kapcsolatok fejlesztése területén: 1. Teljes kép kialakítása a civil szervezetek jelenlegi elvárásairól és azok kommunikálása a KT részére az Önkormányzat Civil Tanácsnokán keresztül, 2. A Civil Koncepció keretében újabb együttműködési módszerek kimunkálása a civil szervezetek bevonására, kapcsolatok hatékonyabbá tételére, 3. A szervezetek bevonása a közfeladatok ellátásába, 4. A szervezetek egymás közötti civil civil együttműködésének erősítése. A vállalkozói kapcsolatoknál: 1. Teljes kép kialakítása a vállalkozói szervezetek jelenlegi elvárásairól és azok kommunikálása a KT részére, 2. Az együttműködés formáinak fejlesztése a vállalkozók fokozottabb bevonása Dombóvár város következő évekre vonatkozó fejlesztéseibe, 3. Területfejlesztési és területrendezési, környezetvédelemi feladatok, a munkanélküliség 3. verzió április 16. 8/9

9 csökkentése, a foglalkoztatottság, az esélyegyenlőség javítása. VI. A KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERE. PROJEKT INDÍTÁS A kapcsolatok fejlesztésének módszeréhez, áprilisában az Önkormányzat, részben ÁROP EU-s pályázat keretében, Civil és vállalkozói szféra kapcsolatok fejlesztése néven, projektet indított. A projekt keretében elkészült a Projekt alapító-okirat, a Projekt menedzser kinevezése, és folyamatban van a Projekt Kézikönyv és a kapcsolatok fejlesztéséhez a Folyamatszabályozás elkészítése A projekt ezzel megindul, és a projekt teljes lefutása késő őszén zárul, a projektértékeléssel együtt. Dombóvár, április verzió április 16. 9/9

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 2 - Bevezető Szentes Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló alapvető szerepet játszhat a régió szintű gazdasági-társadalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Bevezetés... 2 1. A Nemzeti Civil Alapprogram... 3 1.1. A Nemzeti Civil Alapprogram célja... 3 1.2. A Nemzeti Civil Alapprogram célcsoportja... 3 1.2.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szolgáltatástervezési koncepció az Államreform Operatív Program 1.1.5/C. támogatásával, a Szatmári Többcélú Kistérségi

Részletesebben