Használati útmutató DVD-HR English Magyar âesky Slovenãina AK G-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató DVD-HR720. www.samsung.com. English Magyar âesky Slovenãina AK68-00819G-00"

Átírás

1 Használati útmutató DVD-HR70 English Magyar âesky Slovenãina K G-00

2 Bevezetés Figyelmeztetések Z ÁRMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT. KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCS OLYN LKTRÉSZ, MELYET HÁZILG LEHETNE KRBNTRTNI. KÉSZÜLÉK JVÍTÁSÁT BÍZZ SZKEMBERRE. FIGYELEM FESZÜLTSÉG LTT! NE NYISS KI BURKOLTOT! Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést vagy személyi sérülést okozhat. Ez a szimbólum a készülékkel kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. FONTOS TUDNIVLÓ kézikönyvben ismertetett termék külsœ felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részérœl történœ magánjellegı, nem kereskedelmi felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. szellemi termékek használati engedélye csak erre a termékre korlátozódik, és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusított, ISO/[]IEC 7- vagy ISO/IEC 88- szabvány szerinti, a szellemi termék használatára nem jogosult termékre vagy eljárásra.e termék használati engedélye csak hangfájlok kódolására és/vagy dekódolására korlátozódik az ISO/IEC 7- vagy az ISO/IEC 88- szabvány szerint. használati engedély alá nem tartoznak olyan a termék jellemzœivel, vagy funkcióival kapcsolatos jogok, amelyek nem alkalmazkodnak az ISO/IEC 7- vagy ISO/IEC 88- szabványhoz. FIGYELMEZTETÉS:NE CSTLKOZTSS EGYIK VEZETÉKET SEM HHOZ FÖLD CSTLKOZÁSHOZ, MELYEN FÖLD SZIMBÓLUM JELE SZEREPEL, VGY MELYIK ZÖLD SZÍNÙ, VGY ZÖLD ÉS SÁRG. készüléket ne tegye zárt helyre, pl. könyvespolcra vagy hasonló helyre. FIGYELMEZTETÉS : tız és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek. FIGYELEM: KÉSZÜLÉK LÁTHTTLN LÉZERSUGÁRRL MÙKÖDIK, MELY SZEMBE IRÁNYÍTV VESZÉLYES LEHET. FELVEVÃT KIZÁRÓLG Z ÚTMUTTÓBN LEÍRTK SZERINT HSZNÁLJ. FIGYELEM EZ KÉSZÜLÉK LÉZERREL MÙKÖDIK. Z ITT LEÍRTKTÓL ELTÉRà KEZELÉSI VGY HSZNÁLTI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁST OKOZHTNK. NE NYISS FEL KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT, ÉS NE PRÓBÁLKOZZON JVÍTÁSSL. KÉSZÜLÉK JVÍTÁSÁT BÍZZ SZKEMBERRE. Ez a termék megfelel a CE elœírásoknak abban az esetben, ha árnyékolt kábelekkel és csatlakozókkal csatlakoztatja más készülékekhez. z árnyékolt kábelek és csatlakozók alkalmazásával elkerülheti más elektromos készülékek, pl. rádió vagy televízió zavarását. - Magyar

3 Biztonsági elœírások Fontos biztonsági utasítások készülék használata elœtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.kövesse az alábbi biztonsági utasításokat. Tegye el a használati útmutatót, a késœbbiekben még szüksége lehet rá. ) Olvassa el a használati útmutatót. ) Tartsa be ezeket az utasításokat. ) Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést. ) Kövessen minden utasítást. 5) Ne használja a készüléket víz közelében. 6) Csak száraz rongyot használjon a tisztításhoz. 7) Ne takarja le a szellœzœnyílásokat. készüléket a gyártó utasításainak megfelelœen helyezze el. 8) Ne tegye a készüléket sugárzó hœforrás (pl. radiátor, hœsugárzó, kályha) vagy más hœt termelœ berendezés (pl. erœsítœ) közelébe. 9) hálózati csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy ne lépjenek rá, ne csípœdjön be, és ne törjön meg. vezeték könnyen megtörhet a csatlakozási helyeken, a készüléken és a fali aljzatnál. 0) készülékhez kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítœket, tartozékokat használja. ) Csak a gyártó által meghatározott vagy a termékkel árusított állványt, asztalt használja. Ha mozgatható állványt használ, óvatosan mozgassa, nehogy a készülék leessen róla. ) Zivatar idején, vagy ha hosszú ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. ) Javítást kizárólag szakképzett személlyel végeztessen. Vigye szervizbe a készüléket, ha bármilyen módon megsérült (a készülék vagy hálózati kábele vagy csatlakozója), ha folyadék vagy valamilyen tárgy került belsejébe, ha megázott vagy nedvesség érte, ha rendellenesen mıködik, vagy ha leesett. Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban MielŒtt más berendezéseket csatlakoztatna a felvevœhöz, kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó berendezést. Lemez lejátszása közben ne mozgassa a készüléket, és ne játsszon le sérült vagy törött lemezt, mert a készülék belsœ részei károsodhatnak. Ne helyezzen a készülék tetejére vízzel töltött vázát vagy apró fémtárgyakat. Ne dugja a kezét a lemezfiók nyílásába. lemezfiókra kizárólag lemezt helyezzen. készülék mıködését megzavarhatják a külsœ hatások, mint például a villámlás és a statikus elektromosság.ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót a DVD STNDBY/ON gombbal, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. felvevœnek ezután normálisan kell mıködnie. Használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a készüléket. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. lemezt sugárirányban kifelé, egyenes vonalban tisztítsa burkolat tisztántartása Biztonsága érdekében elœbb húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. Ne használjon a tisztításhoz benzint, hígítót vagy más oldószert. burkolatot puha törlœkendœvel tisztítsa meg. Merevlemez () merevlemez nagy tárolókapacitással rendelkezik, ami lehetœvé teszi hosszú idœtartamú felvételek rögzítését és gyors hozzáférést biztosít a rögzített adatokhoz. zonban könnyen tönkre mehet ütés, rázkódás, vagy por hatására, és a mágnestœl is távol kell tartani.hogy elkerülje a fontos adatok elvesztését, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ne tegye ki a készüléket szélsœséges hœmérsékleti változásoknak. Ne mérjen erœs ütést a készülékre. Ne tegye ki a készüléket mechanikus rázkódásnak, és ne helyezze instabil helyre. Ne helyezze a készüléket hœforrás tetejére. Bekapcsolt állapotban ne húzza ki a kábelt a konnektorból. Magyar - Bevezetés

4 Ne próbálja meg kicserélni a merevlemezt. Ez mıködési hibát okozhat. merevlemez sérülhet, és az elvesztett adatokat nem hozhatja helyre. merevlemez csak egy ideiglenes tárolóhely. Ne használjon karcolás ellen védœ bevonatot, borítót. Ne nyomtasson a címkére a kereskedelemben kapható címkenyomtatóval. Ne használjon meggörbült, megrepedt lemezt. Bevezetés lemezekrœl Csak normál alakú lemezt használjon. különleges formájú lemezek megrongálhatják a készüléket. lemezek kezelése Ne érintse meg a lemez adathordozó felületét. DVD-RM, DVD-RW és DVD-R lemezek tárolása Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a lemezt, mert a rajta lévœ adatok nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Óvja a lemezeket a közvetlen napsugárzástól. lemezeket jól szellœzœ, hıvös helyen tartsa. lemezeket álló helyzetben tárolja. lemezeket tiszta lemeztokban tárolja. Ha a készüléket hideg helyrœl hirtelen meleg helyiségbe viszi, páralecsapódás keletkezhet az alkatrészeken és a lencséken, és ez rendellenes mıködést okoz.ha ezt tapasztalja, vegye ki a lemezt és várjon egy vagy két órát, mielœtt használja a készüléket. Óvja a lemezeket, mert a rajtuk tárolt adatok érzékenyek a környezeti hatásokra. Használjon DVD-RM/PD lemeztisztítót (LF-K00DC típusút, ha kapható). Ne használjon CD-khez való tisztítókat és törlœkendœket a DVD-RM-/RW/-R lemezekhez. Lemezfajták Lemeztípus DVD-Video DVD-Video, udio CD Puha kendœvel törölje le a port és a szennyezœdést a lemezrœl. Figyelmeztetések a lemezek kezelésével kapcsolatban Ne írjon golyóstollal vagy ceruzával a lemez nyomtatott oldalára. Ne használjon hanglemez-tisztító sprayt vagy antisztatizáló anyagot. Ne használjon illékony vegyi anyagokat (benzint, hígítót). Ne ragasszon címkét, matricát a lemezekre. (Ne használjon ragasztópapírral ragasztott vagy letépett matrica maradványt tartalmazó lemezt.) DVD (Digital Versatile Disc) legfeljebb 5 percnyi filmet, 8-nyelvı hangot és -nyelvı feliratot tartalmazhat.mpeg- videotömörítéssel és térhatású Dolby Digital hanggal a moziban tapasztalt kép- és hangélményt közvetíti lakásának kényelmében. Kétrétegı DVD-Video lemez rétegei közötti váltáskor a hang és a kép néhány pillanatra eltorzulhat.ez nem a készülék hibája. Ha a Videó módban rögzített DVD-RW/R lemezt lezárják, akkor DVD-Video lemezzé válik. - Magyar

5 udio CD DVD-RW lemez lejátszása és felvétele z audio CD-re, khz-es PCM hangot rögzítenek. készülék lejátssza a CD-D formátumú CD-R és CD-RW lemezeket. felvételi körülményektœl függœen elœfordulhat, hogy egyes CD-R vagy CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. CD-RW/-R 700 MB-os (80 perces) CD-R/RW lemezt használjon. Ha lehetséges, ne használjon 800 MB-os (90 perces) vagy nagyobb kapacitású lemezt, mivel azt esetleg nem lehet lejátszani! Ha a CD-R/RW lemez nincs lezárva, elœfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani, és a lejátszás elindítása is késedelmes lehet. felvevœ eszköztœl függœen elœfordulhat, hogy bizonyos CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani. személyes használatra, CD-rŒl CD-R/RW lemezre másolt anyagok a tartalomtól és a lemeztœl függœen játszhatók le. DVD-R lemez lejátszása és felvétele Ha a Videó módban rögzített DVD-R lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé. lemezen rendelkezésre álló szabad helyre felvehet, a felvett anyagot szerkesztheti (pl. címet adhat a lemeznek és a programoknak, törölheti a programokat) egészen addig, amíg a lemezt nem zárja le. Ha egy felvételt töröl a DVD-R lemezrœl, a program helye nem szabadul fel.ha egy DVD-R lemezre felvételt készített, hiába törli a felvételt, az adott helyre új felvétel már nem készíthetœ. készüléknek minden felvétel után kb. 0 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy a felvétel kezelési információit véglegesítse. készülék minden egyes felvételhez optimalizálja a DVD-R lemezt. z optimalizálási eljárás akkor kezdœdik, amikor a készülék bekapcsolása vagy a lemez behelyezése után elindítja a felvételt. Nem lehet további felvételt készíteni, ha az optimalizálást túl sokszor elvégezte a készülék. felvételi körülményektœl függœen elœfordulhat, hogy a lemezt nem lehet lejátszani. Ezzel a készülékkel olyan DVD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyeket Samsung DVD-felvevŒvel készítettek és zártak le. ElŒfordulhat, hogy a felvételi körülményektœl és a lemez állapotától függœen egyes lemezeket nem lehet lejátszani. DVD-RW lemezekre felvenni és azt lejátszani mind Video, mind VR üzemmódokban is lehet. Ha a DVD-RW lemezt Video vagy VR üzemmódban lezárta, további felvételt már nem készíthet a lemezre. Ha a Videó módban rögzített DVD-RW lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé. Mindkét üzemmódban a lemez lejátszható a lezárás elœtt és után is, de a lezárás után további felvételt nem készíthet a lemezre, törlést vagy más szerkesztési mıveletet már nem végezhet a lemezen. Ha egy lemezre VR módban, majd utána Video módban szeretne felvételt készíteni, formáznia kell a lemezt. Legyen óvatos, mert formázáskor minden adat elveszik a lemezrœl. készülék az üres DVD-RW lemezt az elsœ alkalommal a VR üzemmódhoz inicializálja. DVD-RM lemez lejátszása és felvétele EllenŒrizze, hogy a VR mód-e a kiválasztott felvételi üzemmód. EllenkezŒ esetben a felvételt nem tudja lejátszani a készülékkel. Kompatibilitási okok miatt a legtöbb DVD-lejátszó nem tud DVD-RM lemezeket lejátszani. Csak a.0-s verziójú szabványnak megfelelœ DVD- RM-ot lehet ezzel a készülékkel lejátszani. z egységgel felvett DVD-RM esetleg nem mıködik más DVD-készüléken. E DVD-RM lemezek kompatibilitásának meghatározásához használja útmutatóul a lejátszó használati utasítását. Tokos DVD-RM lemezeknél távolítsa el a tokot, és csak a lemezt használja. Lemez másolása Lemezmásolási táblát Tartalom DVD DVD Rögzített videotétel Támogatott Támogatott Másolásvédett tétel Nem támogatott Nem támogatott Egyszer másolható tétel Mozgatás (Törli a merevlemezen lévœ tételt másolás után) Nem támogatott MP Nem támogatott Támogatott JPEG(fénykép) Nem támogatott Támogatott DivX Nem támogatott Nem támogatott Ha egy Egyszer másolható programot rögzít a DVD-re, ez a tétel nem másolható át a merevlemezre. zonban ha az Egyszer másolható programot a merevlemezre rögzítette, akkor ezt a felvételt át lehet másolni DVD-RW (VR mód) vagy DVD-RM lemezre. Bevezetés Magyar - 5

6 Bevezetés Védelem MÁSOLÁSVÉDELEM Számos DVD védett a másolás ellen. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztassa és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védelemmel ellátott DVD-k lejátszásakor a kép torzulhat. készülék olyan szerzœi jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek a módszer tekintetében az Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt állnak, és a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezik. Ez a másolásvédelmi technológia csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthoni vagy más korlátozott felhasználás keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettœl eltérœ felhasználását nem engedélyezett. Tilos a kód visszafejtése vagy a másolásvédelem feltörése. Ezzel a készülékkel levédheti a lemezei tartalmát az alábbiak szerint. Programvédelem: Lásd a 97. oldalon a Felvétel védelme c. fejezetet. Lásd a. oldalon a Lemezvédelem c. fejezetet. DVD-Video formátummal nem kompatibilis DVD- RM/-RW/-R lemezek nem játszhatók le ezzel a készülékkel. DVD-felvétel kompatibilitására vonatkozó további tájékoztatásért forduljon a DVD-RM/-RW/-R lemez gyártójához. Gyenge minœségı DVD-RM/DVD-RW/DVD-R lemezek használata számos egyéb mellett váratlanul fellépœ felvételi hibát, a felvett vagy szerkesztett anyagok elvesztését vagy a készülék károsodását okozhatja. JPEG lemez használata CD-R-ra, DVD-R/RW/RM-ra, merevlemezre UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített JPEG fájlok játszhatók le. készülék csak a.jpg vagy.jpg kiterjesztésı fájlokat képes megjeleníteni. készülék legfeljebb 500 fájlt és 000 almappát tud kezelni. MOTION JPEG és progresszív JPEG nem támogatottak. MPEG- lemez használata CD-RW/-R, DVD-RM/-RW/-R következœ kiterjesztésı MPEG- fájlok játszhatók le:.avi,.divx,.vi,.divx MPEG- Codec formátum: DivX,, DivX.x, DivX 5.x, DivX-Pro (QPEL és GMC nélkül) lkalmazható hangformátum: MP, MPEG, WM, LPCM, C Támogatott filmfelirat formátumok: smi,.srt,.sub,.psb,.txt,.ass DVD-RW (VR mód) Ebben a formátumban lehet adatot rögzíteni egy DVD-RM vagy DVD-RW lemezre. Rögzíthet több tételt, szerkesztheti, törölheti, részlegesen törölheti a felvételt, lejátszási listát hozhat létre stb. z ebben az üzemmódban felvett lemezt nem biztos, hogy meg lehet tekinteni minden DVD-lejátszón. DVD-RW (V mód) Lemezformátum z MP lemez használata CD-R-ra, DVD-R/RW/RM-ra, merevlemezre UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített MP fájlok játszhatók le. készülék csak az.mp vagy az.mp kiterjesztésı fájlokat tudja lejátszani. változó bitsebességı (VBR, kb/s-0 kb/s) MP fájloknál hangkiesés léphet fel. z 56 Kb/s-0 Kb/s közötti bitsebességı fájlok játszhatók le. készülék legfeljebb 500 fájlt és 000 almappát tud kezelni. 6- Magyar Ebben a formátumban lehet adatot rögzíteni egy DVD-RW vagy DVD-R lemezre. Lezárása után a lemez lejátszható minden DVD-lejátszón. Ha a lemezt egy másik gyártó készülékével vették fel Video módban, és nem zárták le, akkor ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani, és további felvételt se lehet rá készíteni.

7 Ne használja az alábbi típusú lemezeket: LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, VCD, DVD+R és DVD+RW lemezeket ne használjon ezzel a készülékkel. [Megjegyzés] Lejátszható lemeztípusok: CD/CD-RW/-RW/MP/ JPEG/DVD-Video/DVD-RM/-RW/-R. Egy DVD-RW/-R lemezen más készüléken Video módban rögzített felvétel csak akkor játszható le, ha a lemez le van zárva. Néhány kereskedelmi forgalomban kapható lemez és a saját régióján kívül vásárolt DVD nem biztos, hogy lejátszható a készülékkel. Ha ilyen lemezt próbál lejátszani No disc. vagy Please check the regional code of the disc. üzenet jelenik meg. Ha a DVD-RW lemez illegális másolat vagy nem DVD-Video formátumú, nem biztos, hogy lejátszható a készülékkel. Bevezetés zt ajánljuk, hogy a táblázatban szereplœ lemezfajták közül válasszon, mert ezek a lemezek biztosan kompatibilisek ezzel a készülékkel. Más típusú lemezek használatakor problémák jelentkezhetnek. Lemeztípus Lemez SEBESSÉG TDK x Beall x DVD-R That s x Maxell x Panasonic x TDK x Maxell x DVD-RW Optodisc x Radius x Verbatim x Maxell x DVD-RM Fujifilm x TDK x Panasonic x Lemez Felvételek maximális száma lemez típustól függœen DVD-RM 00,000 DVD-RW,000 DVD-R Nem vállalunk felelœsséget, és nem ajánlunk kártérítést rögzítési hibáért, felvett, vagy szerkesztett anyag elvesztéséért és/vagy nem tanácsolt lemeztípus alkalmazásából származó kárért. Magyar - 7

8 Bevezetés Tartalom Bevezetés Figyelmeztetések Biztonsági elœírások Fontos biztonsági utasítások Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban burkolat tisztántartása Merevlemez () lemezekrœl lemezek tárolása Lemezfajták Lemez másolása Általános jellemzœk MielŒtt elolvassa a használati útmutatót készülék használata Kicsomagolás Leírás ElŒlap Kijelz Hátlap távvezérlœ Csatlakoztatás és beállítás Gyors áttekintés készülék csatlakoztatása További csatlakozók ntenna + DVD-felvevŒ + külsœ dekóder + TV...0 video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp...0. eset: Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz eset: Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz eset: Komponens videokimeneti csatlakozók..... z audio kimeneti kábel csatlakoztatása másképp... eset: Csatlakoztatás a tv-hez eset: Csatlakoztatás sztereó erœsítœhöz V kimeneti csatlakozókkal eset: Csatlakoztatás V erœsítœhöz digitális kimeneti csatlakozóval Csatlakoztatás az V IN, DV bemeneti csatlakozóhoz eset: Képmagnó, Set-Top Box (STB), DVD-lejátszó vagy kamera csatlakoztatása az V IN csatlakozókhoz eset: Videokamera csatlakoztatása a DV IN csatlakozóhoz rendszer beállítása Mozgás a képernyœn megjelenœ menüben...5 csatlakoztatás utáni üzembe helyezés...6 z óra beállítása...7 Csatornák programozása automatikus beállítási funkcióval...8 Csatornák programozása kézi beállítási funkcióval...0 Nyelvi beállítások... utomatikus kikapcsolás beállítása... CM idœ ugrás beállítás... EP üzemmód idœállítása... z elœlapi kijelzœ beállítása...5 Fejezetek automatikus létrehozása...6 NICM beállítások...7 DivX(R) regisztráció...8 Hang beállítása...8 Kép beállítása...0 Video kimenet beállítások... Progresszív letapogatás beállítása... Progresszív letapogatás kikapcsolása... Gyermekzár beállítása... Ha elfelejtette a jelszót... Korhatár besorolási szintek...5 Jelszó módosítás...5 Lejátszás TeendŒk a lejátszás elœtt...6 Lemez lejátszása...7 lemez- és a tételmenü használata...8 keresés és ugrás funkciók használata...8 Lassított lejátszás/léptetett lejátszás...9 z NYKEY üzemmód Magyar

9 tétellista lejátszása...5 Navigációs menü...5 JelzŒk használata...56 KönyvjelzŒk használata...58 Feliratozás nyelvének kiválasztása...60 Hangsávok és audio csatornák kiválasztása...6 Kameraállás módosítása...6 Ismételt lejátszás...6 Nagyítás...6 Média kiválasztása...65 udio CD/MP lejátszása...65 Kép lejátszása...7 MPEG- lejátszása...75 Felvétel TeendŒk a felvétel elœtt...77 z éppen nézett mısor felvétele...79 KülsŒ készülékrœl való felvétel...8 Másolás videokameráról...8 Felvétel egy gombnyomással (OTR)...8 Követéses lejátszás...8 Egyidejı felvétel és lejátszás...85 IdŒzített felvétel készítése...86 Rugalmas felvétel (csak idœzített felvételnél)...88 IdŒzített beállítás szerkesztése...88 IdŒzített beállítás törlése...89 ElŒzmény lista...90 ShowView funkció használata...9 BŒvített ShowView funkció...9 Lejátszási listában szereplœ jelenet szerkesztése...06 Lejátszási lista egy elemének törlése...0 MerevlemezrŒl DVD-re másolás... másolási képernyœrœl... felvételi üzemmód megváltoztatása... Több tétel egy idœben történœ másolása... Nem kívánt tétel törlése a másolási listából...6 Egy a másolási listából kiválasztott tétel elœzetes bemutatása...6 Minden egyes tétel felvételi módjának kiválasztása a másolási listában....7 Összes tétel felvételi módjának megváltoztatása a másolási listában...7 DVD-rŒl merevlemezre másolás...8 MP vagy JPEG fájlok másolása lemezrœl merevlemezre...9 Fájl másolás...9 Mappa másolás...0 LemezkezelŒ... Lemeznév szerkesztése... Lemezvédelem... Lemez formázása... Összes tétel-/zene-/fényképlista törlése... Összes tétel törlése...5 Lemez lezárása...6 Lemez lezárásának feloldása (V/VR mód)...7 További tudnivalók Hibaelhárítás...8 Mıszaki adatok... Bevezetés Szerkesztés lapvetœ szerkesztés (tétellista)...96 Tétel átnevezése (elnevezés)...96 Tétel lezárása (védelme)...97 Tétel törlése...98 Tétel szétvágása...99 Felvétel egy részének törlése (Részleges törlés)...0 További szerkesztési üzemmódok (Lejátszási lista)..0 Lejátszási lista létrehozása...0 Lejátszási lista tételeinek lejátszása...0 Lejátszási lista elemének átnevezése...05 Magyar - 9

10 Bevezetés Általános jellemzœk DVD-felvevŒ készülékkel DVD-RM/-RW/-R lemezekre kiváló minœségı digitális videót vehet fel, és játszhatja le azt. DVD-RM/-RW/-R lemezeken vagy a merevlemezen szerkesztheti is a digitális felvételeket. Felvétel a merevlemezre belsœ 80 GB-os merevlemezre (EP módban) 7 órányi videót rögzíthet. beépített DVD-felvevŒnek és a nagy-kapacitású merevlemeznek köszönhetœen megtarthatja a felvételeket a merevlemezen a gyors, tetszœleges hozzáférhetœség érdekében, vagy rögzítheti DVD-re archiválási célból vagy azért, hogy más lejátszókon is lejátszhassa. Másolás merevlemez és DVD között Átmásolhatja a felvételeket a merevlemezrœl írható DVDre, vagy DVD-rŒl a merevlemezre. Általában használhatja a nagy-sebességı másolás funkciót. rögzített anyagot az eredetitœl eltérœ felvételi minœségben is másolhatja. Például, egy XP módban (legjobb minœség) rögzített felvételt átmásolhat a merevlemezrœl SP (normál) minœségben DVD-re, így ugyanarra a lemezre más felvételeket is rögzíthet. Egyidejı felvétel és lejátszás lejátszás és a felvétel mind a DVD-n, mind a beépített merevlemezen () teljesen függetlenek egymástól Például, rögzíthet egy mısort írható DVD-re vagy a merevlemezre, miközben egy, a DVD-re vagy a merevlemezre már korábban rögzített felvételt néz. Kiváló minœségı digitális hang- és képfelvétel valamint -lejátszás készülékkel legfeljebb 6 órányi felvételt készíthet a kétoldalas 9, GB-os DVD-RM lemezre, és legfeljebb 8 órányi felvételt készíthet a,7 GB DVD-RM/-RW/-R lemezekre a felvételi üzemmódtól függœen. utomatikus minœség-beállítás idœzített felvételekhez Ha az FR módot választja, a videó minœségének beállítása automatikus, tehát az összes beütemezett mısort fel lehet venni a szabad lemezterületre. (Lásd a 88. oldalt) DVD-filmek készítése DVD-RW/DVD-R lemezekre készülékkel elkészítheti saját DVD-filmjeit a,7 GB-os DVD-RW/-R lemezekre. Felvétel videokameráról a DV bemenet használatával Rögzítse a DV eszköz felvételét a merevlemeze vagy a DVD-RM/-RW/-R lemezre a DV bemeneti csatlakozó (IEEE 9 / tıs) használatával. (Lásd a 8. oldalt) Kiváló minœségı, progresszív letapogatás progresszív letapogatás nagy felbontást és remegésmentes képet biztosít. 0 bites, 5 MHz-es digitális-analóg átalakító és a D Y/C szétválasztó áramkör a legjobb kép-lejátszási és felvételi minœséget biztosítja. (Lásd a -. oldalon) Változatos funkciók és egyszerı kezelés beépített menürendszerrel és az üzenetközvetítœ funkcióval a kívánt mıveleteket könnyen és kényelmesen végrehajthatja., DVD-RM vagy DVD-RW lemezeknél a felvett anyagot tetszés szerint szerkesztheti, lejátszási listát állíthat össze és a filmeket saját igényeinek megfelelœen át is rendezheti. MPEG lejátszás DVD felvevœ készülék alkalmas az avi fájlban MPEG formátum lejátszására. DivX minœsítés DivX, a DivX Certified és a kapcsolódó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk engedély alapján történik. Választható felvételi mód Készülékén négyféle felvételi sebességet állíthat be, amelyek felvételi minœségben és idœtartamban különböznek. z EP (6 óra, vagy 8 óra) mód eredményezi a leghosszabb felvételi idœt, az LP és az SP módok rövidebb felvételi idœt biztosítanak magasabb minœséggel, az XP mód pedig a legjobb minœséget nyújtja. 0 - Magyar

11 MielŒtt elolvassa a használati útmutatót Feltétlenül nézze át az alábbi szakkifejezéseket a használati utasítás elolvasása elœtt. z útmutatóban használt ikonok jelentése Ikon Fogalom DVD RM RW R CD JPEG MP MPEG Figyelem! Megjegyzés Egy gombnyomás NYKEY gomb z útmutató használatáról Meghatározás merevlemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. Videó üzemmódban felvett és lezárt DVD vagy DVD-R/DVD-RW lemezek használata esetén rendelkezésre álló funkció jelzése. DVD-RM lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. DVD-RW lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. DVD-R lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. dat CD (CD-R vagy CD-RW) lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. CD-R/RW és DVD-R/-RW/-RM lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. CD-R/RW és DVD-R/-RW/-RM lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. CD-R/RW és DVD-R/-RW/-RM lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. Olyan helyzetre hívja fel a figyelmet, ahol egy adott funkció nem mıködik, vagy a beállítások törlœdhetnek. Jó tanács, útmutatás, amely a funkció használatát segíti. Olyan funkció, amely egy gombbal mıködtethetœ. Olyan funkció, amely az NYKEY gombbal mıködtethetœ. ) készülék használata elœtt olvassa el a biztonsági elœírásokat. (Lásd a -7. oldalon) ) Ha hibát tapasztal, olvassa el a Hibaelhárítás c. fejezetet. (Lásd a 8-. oldalon) Copyright c 005 Samsung Electronics Co. Minden jog fenntartva. használati útmutató egésze vagy részei a Samsung Electronics Co. elœzetes írásos engedélye nélkül nem másolhatók, nem sokszorosíthatók. készülék használata. lépés Válassza ki a lemez típust vagy a merevlemezt készülékkel az alábbi lemezekre készíthet felvételt. Ha egy adott lemezre többször is felvételt kíván készíteni egymás után, vagy a lemezt a felvétel után szerkeszteni szeretné, újraírható DVD-RW vagy DVD-RM lemezt válasszon. Ha változtatások nélkül szeretné eltenni a felvételt, válassza az egyszer írható DVD-R lemezt. Közvetlenül rögzíthet felvételeket a beépített merevlemezre, vagy szerkesztheti a rögzített tételt.. lépés lemez formázása a felvétel elœtt EltérŒen a videomagnóktól, a készülék az új, még nem használt lemezt behelyezéskor automatikusan formázza. Ez a felvételhez szükséges elœkészítœ mıvelet. merevlemez használata formázás szükségtelen. DVD-RM használata Ezt a lemeztípust DVD-Video Recording (VR) formátumban lehet formázni. felvételt szerkesztheti, lejátszási listát állíthat össze és a felvételeket tetszés szerint rendezheti. DVD-RW használata Ezt a lemeztípust DVD Video (V mód) formátumban vagy DVD Video Recording (VR mód) formátumban formázhatja. Eddig még nem használt lemez behelyezésekor üzenet jelenik meg, hogy a formázás (VR) módban történjen-e vagy sem. Video formátumú lemez sok más DVD-lejátszón is lejátszható. VR formátumban több szerkesztési lehetœség áll rendelkezésre. DVD-R használata Ezt a lemeztípust DVD-Video formátumban lehet formázni. Formázás után fel lehet venni a lemezre. Ezt a lemezt csak lezárás után lehet a különbözœ DVD-készülékeken lejátszani. Magyar - Bevezetés

12 Bevezetés Megjegyzés Egy DVD-RW lemezen vagy a VR, vagy a Video üzemmódot használhatja, de egyszerre mindkettœt nem. Újrainicializálással más formátumra módosíthatja a DVD-RW formátumot. Fontos, hogy a lemez tartalma elveszhet, ha megváltoztatja a formátumát.. lépés Felvétel Két módszerrel készíthet felvételeket, a Közvetlen felvétellel és az IdŒzített felvétellel. z idœzített felvétel az elsœdleges Felvétel üzemmód: XP (legjobb minœség), SP (normál minœség), LP (hosszú felvételi idœ), és EP (extra hosszú felvételi idœ) a felvételi módtól függœen. Ha FR üzemmódban készíti a felvételt, akkor a készülék a lemezen hátralévœ idœt figyelembe véve készíti a legjobb minœségı képet. 5. lépés felvétel szerkesztése lemezek szerkesztése könnyebb, mint a hagyományos videoszalagoké. készülék számos különbözœ szerkesztési funkciót támogat, melyeket csak DVD-ken és merevlemezen lehet elvégezni. z egyszerı és könnyen használható szerkesztési menüvel a felvételen különféle szerkesztési funkciókat (pl. törlés, másolás, átnevezés, védelem stb.) alkalmazhat. Lejátszási lista létrehozása (DVD-RM/-RW lemezeken VR üzemmódban, merevlemezen) Ezzel a készülékkel létrehozhat a lemezen egy új lejátszási listát, és szerkesztheti azt az eredeti felvétel módosítása nélkül. 6. lépés Lezárás és lejátszás más DVD-készülékeken. lépés Lejátszás megjelenœ menübœl kiválaszthatja a lejátszani kívánt felvételt, és azonnal indíthatja a lejátszást. Egy DVD több önálló felvételi egységbœl (tételekbœl), és rövidebb egységekbœl (fejezetekbœl) áll. felvétel során a tétel a felvétel indítási és leállítási pontja között jön létre. fejezetek automatikusan létrejönnek, amikor lezárja a DVD-RW/-R lemezt Video módban. fejezetek hossza (a fejezetek közötti intervallum) a felvételi üzemmódtól függœen változik. lezárás szükséges lehet, ha a lemezt más DVDkészülékeken szeretné lejátszani. ElŒször fejezze be az összes szerkesztési és felvételi mıveletet, majd zárja le a lemezt. DVD-RW lemez használata VR üzemmódban Bár a lezárásra általában nincs szükség, ha a lemezt egy VR formátummal kompatibilis készüléken játssza le, érdemes a lejátszáshoz lezárt lemezt használni. DVD-RW lemez használata Video üzemmódban lemezt le kell zárni ahhoz, hogy le tudja játszani más készüléken. lezárás után a lemezre nem lehet felvenni, és nem lehet szerkeszteni. Ha a lemezre újabb felvételt kíván készíteni, a lemezt nem szabad lezárni. DVD-R lemez használata lemezt le kell zárni ahhoz, hogy más készüléken le tudja játszani. lezárás után a lemezre nem lehet felvenni, és nem lehet szerkeszteni azt. - Magyar

13 Kicsomagolás Tartozékok EllenŒrizze az alábbi mellékelt tartozékokat. távvezérlœ beállítása Ezzel a távvezérlœvel más gyártók tv készülékének egyes funkcióit is vezérelheti. vezérlœ funkciógombok a következœk : TV STNDBY/ON, PROG, TV VOL + -, számjegy gombok, TV MUTE, INPUT gomb. Bevezetés Video/udio kábel RF kábel tv-hez TávvezérlŒ Elemek a távvezérlœhöz ( méret) Használati útmutató Gyors útmutató távvezérlœ elœkészítése z elemek behelyezése a távvezérlœbe Nyissa fel az elemtartó fedelét a távvezérlœ hátoldalán. Helyezzen be két elemet. Vigyázzon a helyes polaritásra (+ és -) és a behelyezésre. Tegye vissza az elemtartó fedelét. Ha a távvezérlœ nem mıködik megfelelœen: EllenŒrizze az elemek polaritását (+ és ). EllenŒrizze, hogy az elemek nem merültek-e le. EllenŒrizze, hogy a távvezérlœ érzékelœt nem takarja-e valami. EllenŒrizze, hogy van-e fénycsœ a közelben. z elemeket kimerülésük után a helyi környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelœen dobja ki. Ne tegye a háztartási szemétgyıjtœbe. Magyar -

14 Bevezetés Televíziója kompatibilitásának meghatározásához kövesse az alábbi utasításokat:. Kapcsolja be televízióját.. Irányítsa a távvezérlœt a készülék felé.. Nyomja meg a TV STNDBY/ON gombot, és írja be a televíziója márkájának megfelelœ kétjegyı kódot a megfelelœ számjegy gombokkal. VezérelhetŒ tv-k kódjai GYÁRTMÁNY GOMB SMSUNG 0, 0, 0, 0, 05, 06, 07, 08, 09 IW 8 NM 0,,,,, 5, 6, 7, 8 BNG & OLUFSEN 57 BLUPUNKT 7 BRNDT 7 BRIONVEG 57 CGE 5 CONTINENTL EDISON 75 DEWOO 9, 0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, EMERSON 6 FERGUSON 7 FINLUX 06, 9, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 8 GRDIENTE 70 GRUNDIG 9, 5, 7 HITCHI 60, 7, 7, 75 IMPERIL 5 JVC 6, 79 LG 06, 9, 0,,, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPT 06, 57 MGNVOX 0 METZ 57 MITSUBISHI 06, 8, 6, 65 MIVR 5, 77 NEC 8 NEWSN 68 NOBLEX 66 NOKI 7 NORDMENDE 7, 7, 75 PNSONIC 5, 5, 7, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57 PHONOL 06, 56, 57 PIONEER 58, 59, 7, 7 RDIOL 06, 56 RDIOMRELLI 57 RC 5, 6 REX 7 SB 57, 7, 7, 7, 75 SLOR 7 SNYO,,,, 8 SCHNEIDER 06 GYÁRTMÁNY GOMB SELECO 7 SHRP 6, 7, 8, 9, 8 SIEMENS 7 SINGER 57 SINUDYNE 57 SONY 5, 8 TELEV 7 TELEFUNKEN 67, 7, 75, 76 THOMSON 7, 7, 75 THOMSON SI 80, 8 TOSHIB 7, 8, 9, 50, 5, 5 WEG 57 YOKO 06 ZENITH 6 Eredmény : Ha televíziója kompatibilis a távvezérlœvel, akkor ki fog kapcsolni. Most már tv-készüléke a távvezérlœvel mıködtethetœ. Megjegyzés TV gomb után a következœ gombokkal vezérelheti a televíziót: Gomb Üzemmód STNDBY/ON televízió be- és kikapcsolása. INPUT Bemenet kiválasztása. TV VOL (+ -) HangerŒ beállítására. PROG ( ) Csatorna kiválasztása. TV MUTE hang némítása és visszakapcsolása. Számjegy Számok közvetlen beírása. Megjegyzés Ha televíziója márkájához több kódot is talál, próbálja ki mindegyiket egymás után, amíg meg nem találja a megfelelœt. Ha cseréli a távvezérlœ elemeit, újra be kell állítani a márkakódot. különféle üzemmódok nem mıködnek szükségszerıen minden televíziónál. Ha problémát észlel, akkor vezérelje közvetlenül a televíziót. - Magyar

15 Leírás ElŒlap Bevezetés STNDBY/ON GOMB Be- és kikapcsolja a felvevœ készüléket.. DVD GOMB DVD mód kiválasztása. GOMB Merevlemez mód kiválasztása. DISC TRY (LEMEZTÁLC) Ide helyezheti be a lemezt. 5. KIJELZà Kijelzi a lejátszás állapotát, a tételt, a fejezetet, az idœt stb. 6. STOP GOMB Leállítja a lemez lejátszását. 7. KERESà GOMBOK következœ filmre, fejezetre vagy sávra lép, illetve visszalép az elœzœekre. Kijelz 8. PROGGOMBOK Kiválasztja a beprogramozott tv-csatornát. Ugyanaz, mint a távvezérlœ PROG gombja. 9. V INPUT KülsŒ készülék csatlakoztatása. 0. DV-INPUT DV csatlakozóval rendelkezœ külsœ digitális készüléket csatlakoztat. (például videokamerát). OPEN/CLOSE GOMB Nyitja és zárja a lemeztálcát.. PLY/PUSE GOMB Lejátszik egy lemezt vagy szünetelteti a lejátszást illetve a felvételt.. P.SCN GOMB Kiválasztja a progresszív letapogatás üzemmódot.. REC GOMB Elindítja a felvételt.. Jelzi, ha egy lemezt behelyeztünk.. Jelzi, ha felvétel üzemmódban van.. Jelzi az idœzített felvétel üzemmódot.. Jelzi, ha egy -R/RW/RM lemezt behelyeztünk. 5. Lejátszási idœ/óra/jelenlegi állapot jelzœ. 6. Kijelzi a progresszív letapogatás üzemmódot. Magyar - 5

16 Hátlap Bevezetés Ventilátor ventilátor mindig forog, ha a készülék be van kapcsolva. készülék elhelyezésekor biztosítson legalább 0 cm-es szabad helyet a ventilátor minden oldalánál.. DIGITL UDIO OUT (OPTICL) Ide csatlakoztathat egy digitális optikai audio bemeneti csatlakozóval rendelkezœ erœsítœt.. DIGITL UDIO OUT (COXIL) Ide csatlakoztathat egy digitális koaxiális audio bemeneti csatlakozóval rendelkezœ erœsítœt.. UDIO OUT udio kábelekkel egy külsœ készülék audio bementét csatlakoztathatja ide.. VIDEO OUT Video kábellel egy külsœ készülék bementét csatlakoztathatja ide. 5. S-VIDEO OUT S-video kábellel egy külsœ készülék bementét csatlakoztathatja ide. 6. COMPONENT VIDEO OUT Komponens videó bemenettel rendelkezœ készüléket csatlakoztathat ide. 7. V(TV) KIMENETI SCRT csatlakozó 8. V(EXT) BEMENETI SCRT csatlakozó 9. ntenna csatlakozó bemenete 0. Kimenet a tv csatlakozóra Megjegyzés z antenna csatlakozó nem visz át DVD kimenœ jelet. hhoz, hogy DVD-t nézzen a tv-n, csatlakoztatnia kell az audio/videó vagy a Scart kábeleket. 6 - Magyar

17 távvezérlœ DVD STNDBY/ON gomb. SZÁMGOMBOK. TV/DVD gomb. DVD gomb Nyomja meg a DVD vezérléséhez. 5. gomb Nyomja meg a merevlemez vezérléséhez. 6. TV VOL gomb tv hangerejének beállítása. 7. HÁTR/ELÃRE UGRÁS gombok Ezekkel a gombokkal a lemezen elœre, vagy hátra ugorhat. 8. HÁTR/ELÃRE LÉPTETÉS gombok Ha egyszer lenyomja, akkor egy képkockát játszik le elœre, vagy hátrafelé. 9. HÁTR/ELÃRE KERESÉS gombok Ezekkel a gombokkal a lemezen elœre, vagy hátrafelé kereshet. 0. ÁLLJ gomb Nyomja meg a lemez leállításához.. TITLE LIST/DISC MENU gomb View Recording list/disc menü megnyitása.. MENU gomb ElŒhozza a DVD készülék beállítás menüjét OK/DIRECTION ( œ gombok) gombok. RETURN (VISSZ) gomb 5. INFO gomb Megmutatja a jelenlegi beállításokat vagy a lemez állapotát. 6. REC gomb Felvétel készítése merevlemezre, DVD-RM/-RW/-R lemezekre. 7. COPY gomb Nyomja meg ha DVD-rŒl merevlemezre, vagy merevlemezrœl DVD-re szeretne másolni. másolás kezdéséhez nyomja meg a tétel lista képernyœ COPY gombját, vagy a COPY gombot lejátszás közben. 8. REPET gomb MegismételtethetŒ vele egy tétel, fejezet, sáv, vagy egy lemez. 9. REC PUSE gomb Szünetet tarthat a felvétel közben. 0. TV STNDBY/ON gomb. UDIO/TV MUTE gomb lemezen különféle hangfunkciók elérésére szolgál (DVD módban). Ezzel a gombbal némíthatja a hangot (TV üzemmódban).. INPUT gomb Válasszon bemeneti jelet, külsœ bemeneti módban (PROG, V,V, V vagy DV bemenet). TV gomb Nyomja meg, ha a tv-t szeretné vezérelni.. OPEN/CLOSE gomb Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca. 5. CM SKIP gomb mikor egy DVD lemezre vagy merevlemezre rögzített programot lejátszik, a készüléket lehet állítani, hogy a felvétel egy részét automatikusan átugorja. 6. PROG gomb tv-csatorna kiválasztását szolgálja. 7. LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb Elindítja/szünetelteti a lemez lejátszását. 8. PLY LIST/TITLE MENU gomb Visszatérhet a (Tétel) menübe, vagy megtekintheti a felvett fájlok listáját. 9. NYKEY gomb z aktuális állapotban megtekintheti és kiválaszthatja az alkalmazható szolgáltatásokat. 0. CNCEL gomb. SUBTITLE gomb Nyomja meg a DVD feliratnyelvének kiválasztásához.. TIMER gomb Közvetlenül beléphet a Timer Recording Mode menübe.. MRKER gomb Egy könyvjelzœt helyez el a lemez lejátszása közben.. REPET -B gomb MegismételtethetŒ vele egy tétel, fejezet, sáv, vagy egy lemez. 5. REC MODE gomb Beállíthatja a felvétel hosszát és a képminœséget. (XP/SP/LP/EP) Magyar - 7 Bevezetés

18 Csatlakoztatás és beállítás Csatlakoztatás és beállítás Ez a fejezet tartalmazza, hogyan csatlakoztassa a merevlemezes DVD-felvevŒt más külsœ készülékekhez, és milyen legyen a kezdeti beállítás Gyors áttekintés z útmutató Gyors áttekintés része elegendœ tájékoztatást nyújt a készülék használatának megkezdéséhez. készülék csatlakoztatása További csatlakozók ntenna + DVD-felvevŒ + külsœ dekóder + TV video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp z audio kimeneti kábel csatlakoztatása másképp Csatlakoztatás az V IN, DV bemeneti csatlakozóhoz Gyors áttekintés...8 készülék csatlakoztatása...9 További csatlakozók...9 ntenna + DVD-felvevŒ + külsœ dekóder + TV...0 videokimeneti kábel csatlakoztatása másképp...0 z audiokimeneti kábel csatlakoztatása másképp... Csatlakoztatás az V IN, DV bemeneti csatlakozóhoz Magyar

19 készülék csatlakoztatása További csatlakozók Csatlakoztathatja készülékét a tv-hez a SCRT kábel segítségével, ha a megfelelœ bemenet megtalálható a tv-n.. Csatlakoztassa az RF kábelt az ábra szerint.. Csatlakoztassa a SCRT kábel egyik végét a merevlemezes DVD-felvevŒ készülék hátulján lévœ V csatlakozó aljzathoz.. Dugja a kábel másik végét a televízió megfelelœ csatlakozójába.. Csatlakoztassa össze a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket és a tv-t. 5. Kapcsolja be a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket és a tv-t! 6. nyomogassa a tv távvezérlœjén az INPUT bemenetválasztó gombot, amíg a képernyœn a merevlemezes DVD-felvevŒ készülék videojele meg nem jelenik! Merevlemezes DVD-felvevŒjét csatlakoztathatja egy mıholdvevœ, vagy digitális tv-vevœ egységhez. külsœ készülék (Videomagnó/mıholdas vevœ) Csatlakoztatás és beállítás z RF IN bemenethez TV-hez ntennakábel - DVD üzemmód. Csatlakoztassa össze a merevlemezes DVDfelvevŒ készülék és a videomagnó/mıholdvevœ vagy digitális tv-vevœ egység V csatlakozóit egy SCRT kábellel.. Csatlakoztassa az V csatlakozót a tv-n lévœ SCRT V csatlakozóhoz.. Kapcsolja be a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket, a videomagnót/mıholdvevœt vagy a digitális tv-vevœt és a tv-t.. Állítsa a bemeneti módot V-re. Megjegyzés z NT INPUT bemenethez termék RF kábelcsatlakozója csak a tv-jeleket továbbítja. merevlemezes DVD-felvevŒ készülékérœl egy DVD megtekintéséhez csatlakoztatnia kell a SCRT kábelt vagy az audio/video kábeleket. távvezérlœn nyomja meg a TV/DVD gombot, amire az elœlapi LED kijelzœn megjelenik a TV (vagy kapcsolja ki a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket). Ezután nézheti az antennakábelen keresztül vett programokat. - TV üzemmód. távvezérlœn nyomja meg a TV/DVD gombot, amire az elœlapi LED kijelzœn megjelenik a TV jelzés. (vagy kapcsolja ki merevlemezes DVDfelvevŒjét). Programokat nézhet a merevlemezes DVDfelvevŒ készülékre csatlakoztatott mıholdvevœrœl vagy digitális tv-vevœ egységrœl, még a merevlemezes DVD-felvevŒ készülék kikapcsolt állapotában is. Magyar - 9

20 ntenna + DVDfelvevŒ + külsœ dekóder + TV video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp Csatlakoztatás és beállítás Ha külsœ dekódert csatlakoztat a készülékhez, felvételt készíthet a készülékbe épített tv-vevœn keresztül vett kódolt csatornákról (CNL+ vagy Premiere adások). Fali aljzat DEKÓDER. Csatlakoztassa az RF antennakábeleket az ábra szerint.. Csatlakoztassa a felvevœ készülék V csatlakozóját a tv-n lévœ SCRT V csatlakozóhoz egy SCRT kábel segítségével.. Csatlakoztassa az V csatlakozót a dekóderen levœ SCRT V csatlakozóhoz.. hhoz, hogy elœfizetéses Canal Plus programokat nézhessen vagy felvehessen, a képernyœn látható menük segítségével állítsa be a készüléket úgy, hogy fogja a csatornákat. (Lásd a 0. oldalt) videojelek többféleképpen továbbíthatók SCRT kábelek használata nélkül is. következœ videó csatlakoztatások közül válassza ki az Önnek legjobban megfelelœt:. eset : Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz. eset : Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz. eset : Komponens videokimeneti csatlakozók S-Video, komponens video- és progresszív kimeneti üzemmódok z S-Video és a komponens videokimenet csak akkor mıködik, ha tv-jén van S-Video, illetve komponens videobemenet. Ha az S-Video vagy a komponens videokimenet nem mıködik, ellenœrizze a tv csatlakoztatásait és a tv bemenetének beállításait! szabványos váltott soros videóhoz képest a progresszív letapogatás megkettœzi a tv-be juttatott képsorok számát, ami sokkal stabilabb, remegéstœl mentes és tisztább képet eredményez. Ez csak a progresszív letapogatással mıködœ tvkészülékeken használható. Progresszív letapogatás kimenet (576p) Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden nagyfelbontású tv-készülék kompatibilis ezzel a lejátszóval, és amennyiben torzul a kép a képernyœn, amikor 576 soros progresszív letapogatású képeket játszik le, akkor célszerı átkapcsolni standard definition, azaz hagyományos felbontású kimenetre. mennyiben a merevlemezes DVD-felvevŒ 576p módja és tvkészüléke kompatibilitásával kapcsolatban kérdései lennének, keresse fel ügyfélszolgálati központunkat. 0 - Magyar

Használati útmutató DVD-HR730 DVD-HR734. www.samsung.com/hu. English Magyar Česky Slovenčina AK68-01177A

Használati útmutató DVD-HR730 DVD-HR734. www.samsung.com/hu. English Magyar Česky Slovenčina AK68-01177A Használati útmutató DVD-HR70 DVD-HR74 English Magyar Česky Slovenčina www.samsung.com/hu K68-077 Bevezetés Figyelmeztetések Z ÁRMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT. KÉSZÜLÉK

Részletesebben

Használati útmutató DVD-HR749 DVD-HR750 <DVD-HR749> <DVD-HR750> www.samsung.com/hu. English Magyar Česky Slovenčina AK68-01392L

Használati útmutató DVD-HR749 DVD-HR750 <DVD-HR749> <DVD-HR750> www.samsung.com/hu. English Magyar Česky Slovenčina AK68-01392L Használati útmutató DVD-HR749 DVD-HR750 English Magyar Česky Slovenčina www.samsung.com/hu AK68-01392L Bevezetés Bevezetés Figyelmeztetések AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

Részletesebben

Használati útmutató DVD-HR733 DVD-HR738. www.samsung.com/hu. English Magyar Česky Slovenčina AK68-01236A

Használati útmutató DVD-HR733 DVD-HR738. www.samsung.com/hu. English Magyar Česky Slovenčina AK68-01236A Használati útmutató DVD-HR7 DVD-HR78 English Magyar Česky Slovenčina www.samsung.com/hu K68-06 Bevezetés Figyelmeztetések Z ÁRMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT. KÉSZÜLÉK

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

DVD. használati utasítás. képzelje el a lehetőségeket DVD-HR773 DVD-HR775 DVD-HR777. www.samsung.com/register oldalon.

DVD. használati utasítás. képzelje el a lehetőségeket DVD-HR773 DVD-HR775 DVD-HR777. www.samsung.com/register oldalon. DVD-HR773 DVD-HR775 DVD-HR777 DVD használati utasítás képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy a Samsung terméket választotta. Teljesebb szervízszolgáltatásért regisztrálja termékét a www.samsung.com/register

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-P245 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379517 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-E232 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379530 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER Használati útmutató + érdekességek a készülékről Németország számára készült, a Tchibo áruházban került forgalmazásba. A készülék hátlapja: Ebből látható, hogy gazdagon

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

DVD-HR753 DVD-HR755 DVD-HR756

DVD-HR753 DVD-HR755 DVD-HR756 Használati útmutató DVD-HR753 DVD-HR755 DVD-HR756 Az elülső panel színe a modelltől függően eltérhet. English Magyar Česky Slovenčina www.samsung.com/hu AK68-01370M Bevezetés Bevezetés

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók

Részletesebben

Használati utasítás DVD-V5600 DVD-V6600. Eng Magyar Czech Slovak. PAL www.samsung.com/hu

Használati utasítás DVD-V5600 DVD-V6600. Eng Magyar Czech Slovak. PAL www.samsung.com/hu Használati utasítás -V5600 -V6600 Eng Magyar Czech Slovak PAL www.samsung.com/hu Biztonsági elœírások Ügyeljen az alábbiakra. A villám jel figyelmeztet az eszközben található magasfeszültségre. NE SZERELJE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR730 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989630

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR730 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989630 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Gyors üzembehelyezési útmutató ComboBox CE HD Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Fontos biztonsági előírások - - Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. - - Kérjük, őrizze

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX820. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX820. Kezelési útmutató 2-886-041-E1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókkal és információkkal kapcsolatban kérjük keresse fel a: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-VR330 http://hu.yourpdfguides.com/dref/781138

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-VR330 http://hu.yourpdfguides.com/dref/781138 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv DVD Felvevő Modellszám DMR-EH770 Az egység által támogatott régiószám A régiószámok az eladási helytől függően hozzárendeltek a DVD-felvevőkhöz és a DVDvideohoz. Az egység régiószáma

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-SH877 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2184658

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-SH877 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2184658 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Magyar 1. fejezet: Bevezetés TVGo A31 TVGo A31 1.1 A csomag tartalma

Magyar 1. fejezet: Bevezetés TVGo A31 TVGo A31 1.1 A csomag tartalma 1. fejezet: Bevezetés Ez az új Genius TVGo A31 eszköz ideális választás TV-hez, videókészülékhez vagy akár 1280 x 1024 képpont felbontású TFT / LCD / CRT monitorokhoz. Ez a TV/ Video eszköz lehetővé teszi,

Részletesebben

DVD VIDEO LEJÁTSZÓ. Használati útmutató

DVD VIDEO LEJÁTSZÓ. Használati útmutató DVD VIDEO LEJÁTSZÓ Használati útmutató 2 Fontos tudnivalók Ismerje meg a következô biztonsági szimbólumokat! FIGYELEM! Elektromos áramütés veszélye! Nem szabad kinyitni! Figyelmeztetés: Az elektromos áramütés

Részletesebben

Yamada DVR-9300HX. Használati Utasítás

Yamada DVR-9300HX. Használati Utasítás Yamada DVR-9300HX Használati Utasítás 1 Tartalomjegyzék: Az antenna kábelek csatlakoztatása...3 Csatlakoztatás a TV-hez...4 Külső audió és videó eszköz csatlakoztatása...7 Házimozi csatlakoztatása...9

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BD-P3600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379506

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BD-P3600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379506 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR75 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4021102

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR75 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4021102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

BeoVision 8. Új szoftver Kiegészítés

BeoVision 8. Új szoftver Kiegészítés BeoVision 8 Új szoftver Kiegészítés Képernyőn megjelenő menük Televízióját új szoftverrel, és valószínűleg új hardverrel látták el. Ez olyan új funkciókat és szolgáltatásokat eredményezett, amelyeket ebben

Részletesebben

Használati útmutató UÏivatelská pfiíruãka. DVD LEJÁTSZÓ DVD P EHRÁVAâ DVD-1080P7

Használati útmutató UÏivatelská pfiíruãka. DVD LEJÁTSZÓ DVD P EHRÁVAâ DVD-1080P7 Használati útmutató UÏivatelská pfiíruãka DVD LEJÁTSZÓ DVD P EHRÁVAâ DVD-1080P7 ÓVINTÉZKEDÉSEK 1. Beállítás és elhelyezés 2 - Ügyeljen arra, hogy a lejátszót a hátoldalán feltüntetett hálózati feszültségrœl

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N9100W BDV-N8100W BDV-N7100W HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N8100W BDV-N7100W BDV-N9100W 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-N9100W

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-HR773 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379526

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-HR773 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379526 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az MP3 lejátszó használata

Az MP3 lejátszó használata Használat Az MP3 lejátszó használata Az MP3-ról Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3 fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint rádióadások, lemezek,

Részletesebben

A Memory Stick lejátszó használata

A Memory Stick lejátszó használata Használat A Memory Stick lejátszó használata A Memory Stickekről Ne tárolja a Memory Stickeket olyan helyeken, amelyek statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának vannak kitéve, különben

Részletesebben

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított

Részletesebben

16-18 Üzembe helyezés 16 A DVD-lejátszó bekapcsolása 16 A képernyőmenük nyelvének kiválasztása 16-18 A DVD-lejátszó illesztése a tévékészülékhez

16-18 Üzembe helyezés 16 A DVD-lejátszó bekapcsolása 16 A képernyőmenük nyelvének kiválasztása 16-18 A DVD-lejátszó illesztése a tévékészülékhez DVD-PLAYER GDP 2750 TARTALOM 4 GDP 2750 DVD-lejátszó 4 A DVD-lejátszó jellemzői 4 Szállított elemek 4 Lemezformátumok 5 Elhelyezés és biztonság 6-10 Áttekintés 6 A DVD-lejátszó elülső oldala 7 A DVD-lejátszó

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

2-635-893-E1(1) DVD-felvevő. Kezelési útmutató RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-E1(1) DVD-felvevő. Kezelési útmutató RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-E1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató RDR-HX1010 2005 Sony Corporation 2 HU FIGYELMEZTETÉS Atűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR5570H http://hu.yourpdfguides.com/dref/989621

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVDR5570H http://hu.yourpdfguides.com/dref/989621 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PHILIPS DVDR5570H. Megtalálja a választ minden kérdésre az PHILIPS DVDR5570H a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-VR375 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376126

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-VR375 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376126 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

Rendszerkövetelmények

Rendszerkövetelmények Használati útmutató Tulajdonságok: (1) Felhasználóbarát állomáskeresés TV Expert egyszerűen meghatározható TV lejátszóként, mindegy hogy digitális TV jelről vagy analog TV jelről van szó. A nem felhasználóbarát

Részletesebben

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver FM Stereo FM-AM Receiver FM Sztereó FM-AM Rádióerősítő Kezelési útmutató HU STR-DE545 STR-DE445 STR-SE501 2000 Sony Corporation FIGYELMEZTETÉS Előírások A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477

Az Ön kézikönyve PANASONIC DVD-S38 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2392477 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

2-684-432-21 (1) D-VE7000S. Használati útmutató. Instrukcja obsługi. DVD Walkman. Portable DVD/CD Player. 2006 Sony Corporation

2-684-432-21 (1) D-VE7000S. Használati útmutató. Instrukcja obsługi. DVD Walkman. Portable DVD/CD Player. 2006 Sony Corporation 2-684-432-2 () D-VE7000S Használati útmutató HU Instrukcja obsługi PL DVD Walkman Portable DVD/CD Player 2006 Sony Corporation FIGYELMEZTETÉS A tűz és az áramütés megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DAEWOO DV-3000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3406135

Az Ön kézikönyve DAEWOO DV-3000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3406135 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Ez az unverzális távirányító kompatibilis a legtöbb televízióval, videóval, Dvd-lejátszóval, műholdvevővel, valamint az infravörös vezérlésű(dvb-t) földi digitális vevőkkel. A távvezérlő úgy lett gyárilag

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BD-P1400 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584938

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BD-P1400 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584938 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

DVX-6 00. Magyar. Használati Utasítás

DVX-6 00. Magyar. Használati Utasítás DVX-6 00 Magyar Használati Utasítás Tartozékok és az előlap Tartozékok Audio/Video Kábel 1 Elemek. 2 Használati Utasítás 1 Távirányító 1 Audio/Video Kábel Két elem Használati utasítás Távirányító Előlap

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Hogyan kell a projektort használni?

Hogyan kell a projektort használni? Hogyan kell a projektort használni? Össze- és szétszerelési útmutató. Készítette: Sándor Tibor NYME MÉK 2006.03.14. 2 A projektor és tartozékai A+K x201-es projektor távirányító 230V-os tápkábel vga-vga

Részletesebben

MviX MV5000U. Használati Utasítás

MviX MV5000U. Használati Utasítás MviX MV5000U Használati Utasítás A doboz tartalma: - MV5000U készülék - Tartó - 12V-os adapter - Adapter kábel - Távirányító - USB adatkábel - A/V kábel - Telepítõ lemez - Tok (csak az MV-5000U-hoz) A

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N5200W HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N5200W 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-N5200W 2 3 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

BeoSound 4. Kiegészítés

BeoSound 4. Kiegészítés BeoSound 4 Kiegészítés Menürendszer Ez a kiegészítés a BeoSound 4 úmutatóra vonatkozó módosításokat tartalmazza. Az új szoftvernek köszönhetően, a zenei rendszer új szolgáltatásokkal bővült. A menürendszer

Részletesebben

HD-TV100 MP Digitális TV és médialejátszó

HD-TV100 MP Digitális TV és médialejátszó HD-TV100 MP Digitális TV és médialejátszó Használati utasítás 1. Funkciók áttekintése: FULL HD felbontású TV-készülék HD-felbontású digitális TV-készüléke MPEG-4(H.264) & MPEG-2, HD & SD szabványú DVB-T

Részletesebben

SJM10 Felhasználói útmutató

SJM10 Felhasználói útmutató SJM10 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4 B u d a p e s t, M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

DVD Lejátszó Használati útmutató

DVD Lejátszó Használati útmutató DVD-D360K DVD-D530 DVD Lejátszó Használati útmutató használja a képzeletét! Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta. A teljeskörı szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálja a terméket a következœ

Részletesebben

DNX450TR KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Hu_00 (E) GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNX450TR KEZELÉSI UTASÍTÁS. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Hu_00 (E) GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX450TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-N9200WL BDV-N7200WL HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-N9200WL 2 Televízió-készülék

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVP3142 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989660

Az Ön kézikönyve PHILIPS DVP3142 http://hu.yourpdfguides.com/dref/989660 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1

Kezdõ lépések. Nokia N93i-1 Kezdõ lépések Nokia N93i-1 A készülék gombjai és részei összecsukott mód 2. kiadás HU, 9253949 Típusszám: Nokia N93i-1. A további hivatkozásokban Nokia N93i néven szerepel. 1 A fõ kamera és az objektív.

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Tartalom. A Beo4 távirányító használata, 3. A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek

Tartalom. A Beo4 távirányító használata, 3. A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek Beo4 Útmutató Tartalom A Beo4 távirányító használata, 3 A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek A Beo4 testreszabása, 5 Extra gomb hozzáadása Az extra gombok

Részletesebben

Alcor HD-2800 digitális vevő

Alcor HD-2800 digitális vevő Alcor HD-2800 digitális vevő MPEG-4 HD DVB-T vevő, szabadon fogható és kódolt adásokhoz Beépített Conax 7 kártyaolvasó MinDigTV Extra kompatibilis Teljes kompatibilitás az MPEG-4 H.264/AVC High Definition

Részletesebben

ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó

ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó ConCorde FHD-1100S HD Médialejátszó Felhasználói kézikönyv Bevezetõ Az Ön által megvásárolt HD media lejátszója a következõ fájl formátumokat támogatja: Video: H.264, AVI MP4 RM MPEG RMVB VOB MOV DAT,

Részletesebben

Blu-ray lemez/dvd házimozi-rendszer. Kezdje itt Üdvözöljük, ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa

Blu-ray lemez/dvd házimozi-rendszer. Kezdje itt Üdvözöljük, ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa Blu-ray lemez/dvd házimozi-rendszer BDV-L600 HU Kezdje itt Üdvözöljük, ön a gyors üzembe helyezési útmutatót olvassa 1 2 3 4 5 HU A csomagolás tartalma A hangsugárzók beállítása A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval AVC78X QUICK START 1 GYORS INDÍTÁS 16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR 4 CSATORNÁS 16/8/4 CSATORNÁS 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval 1. Győződjön meg arról, hogy a csomag tartalmazza

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N95-1 9205559, 1. kiadás HU

Kezdő lépések. Nokia N95-1 9205559, 1. kiadás HU Kezdő lépések Nokia N95-1 9205559, 1. kiadás HU A készülék gombjai és részei (telefon mód) Típusszám: Nokia N95-1. A továbbiakban Nokia N95 néven szerepel. 1 Fõkapcsoló 2 és választógombok a parancsok

Részletesebben

Kezelési útmutató SCPH-77004. A termék használata elœtt az útmutatót figyelmesen olvassa el, és késœbbi tájékozódás végett Œrizze meg.

Kezelési útmutató SCPH-77004. A termék használata elœtt az útmutatót figyelmesen olvassa el, és késœbbi tájékozódás végett Œrizze meg. HU Kezelési útmutató SCPH-77004 A termék használata elœtt az útmutatót figyelmesen olvassa el, és késœbbi tájékozódás végett Œrizze meg. 7008134 FIGYELMEZTETÉSEK A tız és áramütés veszélyének csökkentése

Részletesebben

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15

Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Aktív DVB-T Kültéri Antenna SRT ANT 15 Használati útmutató 1.0 Bevezetés Köszönjük hogy megvásárolta termékünket a STRONG SRT ANT 15 DVB-T Antennát. Ez az antenna kifejezetten a földi digitalis jel vételére

Részletesebben

FASTNET FTR 250 PVR. Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához. www.betacom.hu

FASTNET FTR 250 PVR. Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához. www.betacom.hu FASTNET FTR 250 PVR Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához A készülék hátlapján található USB csatlakozóra a következő adathordozókat lehet csatlakoztatni a PVR (felvétel lejátszás)

Részletesebben

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 Fontos tájékoztató a készülék beüzemeléséhez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A készülék használatát megelőzően, kérjük olvassa el

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Beszerelési utasítás

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Beszerelési utasítás Rádió / CD lejátszó Toronto RDM 126 Beszerelési utasítás 12V Beszerelési utasítás Biztonsági tudnivalók Csatlakoztatás Átalakító- és csatlakozóvezetékkel Mielœtt az autórádióját beszereli, kérjük olvassa

Részletesebben

8. VIDEO KIMENET 9. Kezelőgombok 10. TÁPFESZÜLTSÉG jelzőfény 11. PAL jelzőfény 12. Csatornaválasztó kapcsoló 13. VIDEO BEMENET

8. VIDEO KIMENET 9. Kezelőgombok 10. TÁPFESZÜLTSÉG jelzőfény 11. PAL jelzőfény 12. Csatornaválasztó kapcsoló 13. VIDEO BEMENET Termékinformáció ADÓ VEVŐ 1. Antenna 2. VGA KIMENET 3. VGA BEMENET 4. AUDIO BEMENET 5. S-VIDEO 6. Tápfeszültség 7. Kezelőgombok 8. VIDEO KIMENET 9. Kezelőgombok 10. TÁPFESZÜLTSÉG jelzőfény 11. PAL jelzőfény

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Irányítás és az alap csatlakozások

Irányítás és az alap csatlakozások Irányítás és az alap csatlakozások Hátlap 1. 5.1-CH AUDIO Kimenet 2. VIDEO KIMENET 3. KOAX KIMENET 4. Y,CB/PB,CR/PR KIMENET 5. S-VIDEO KIMENET 6. OPTIKAI KIMENET 7. SCART KIMENET 8. TÁP Alap csatlakozások

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató

JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató JVJ DVD-1043 Tető DVD KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési útmutató Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! FIGYELMEZTETÉS A terméket ne szerelje a vezető ülés közelébe,

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

Blu-ray lemezlejátszó

Blu-ray lemezlejátszó Blu-ray lemezlejátszó User s Manual -P000 termék megfelelœ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése) terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplœ jelzés arra utal, hogy hasznos

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben