Használati útmutató DVD-HR720. English Magyar âesky Slovenãina AK G-00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató DVD-HR720. www.samsung.com. English Magyar âesky Slovenãina AK68-00819G-00"

Átírás

1 Használati útmutató DVD-HR70 English Magyar âesky Slovenãina K G-00

2 Bevezetés Figyelmeztetések Z ÁRMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT. KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCS OLYN LKTRÉSZ, MELYET HÁZILG LEHETNE KRBNTRTNI. KÉSZÜLÉK JVÍTÁSÁT BÍZZ SZKEMBERRE. FIGYELEM FESZÜLTSÉG LTT! NE NYISS KI BURKOLTOT! Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést vagy személyi sérülést okozhat. Ez a szimbólum a készülékkel kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. FONTOS TUDNIVLÓ kézikönyvben ismertetett termék külsœ felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részérœl történœ magánjellegı, nem kereskedelmi felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. szellemi termékek használati engedélye csak erre a termékre korlátozódik, és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusított, ISO/[]IEC 7- vagy ISO/IEC 88- szabvány szerinti, a szellemi termék használatára nem jogosult termékre vagy eljárásra.e termék használati engedélye csak hangfájlok kódolására és/vagy dekódolására korlátozódik az ISO/IEC 7- vagy az ISO/IEC 88- szabvány szerint. használati engedély alá nem tartoznak olyan a termék jellemzœivel, vagy funkcióival kapcsolatos jogok, amelyek nem alkalmazkodnak az ISO/IEC 7- vagy ISO/IEC 88- szabványhoz. FIGYELMEZTETÉS:NE CSTLKOZTSS EGYIK VEZETÉKET SEM HHOZ FÖLD CSTLKOZÁSHOZ, MELYEN FÖLD SZIMBÓLUM JELE SZEREPEL, VGY MELYIK ZÖLD SZÍNÙ, VGY ZÖLD ÉS SÁRG. készüléket ne tegye zárt helyre, pl. könyvespolcra vagy hasonló helyre. FIGYELMEZTETÉS : tız és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek. FIGYELEM: KÉSZÜLÉK LÁTHTTLN LÉZERSUGÁRRL MÙKÖDIK, MELY SZEMBE IRÁNYÍTV VESZÉLYES LEHET. FELVEVÃT KIZÁRÓLG Z ÚTMUTTÓBN LEÍRTK SZERINT HSZNÁLJ. FIGYELEM EZ KÉSZÜLÉK LÉZERREL MÙKÖDIK. Z ITT LEÍRTKTÓL ELTÉRà KEZELÉSI VGY HSZNÁLTI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁST OKOZHTNK. NE NYISS FEL KÉSZÜLÉK BURKOLTÁT, ÉS NE PRÓBÁLKOZZON JVÍTÁSSL. KÉSZÜLÉK JVÍTÁSÁT BÍZZ SZKEMBERRE. Ez a termék megfelel a CE elœírásoknak abban az esetben, ha árnyékolt kábelekkel és csatlakozókkal csatlakoztatja más készülékekhez. z árnyékolt kábelek és csatlakozók alkalmazásával elkerülheti más elektromos készülékek, pl. rádió vagy televízió zavarását. - Magyar

3 Biztonsági elœírások Fontos biztonsági utasítások készülék használata elœtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.kövesse az alábbi biztonsági utasításokat. Tegye el a használati útmutatót, a késœbbiekben még szüksége lehet rá. ) Olvassa el a használati útmutatót. ) Tartsa be ezeket az utasításokat. ) Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést. ) Kövessen minden utasítást. 5) Ne használja a készüléket víz közelében. 6) Csak száraz rongyot használjon a tisztításhoz. 7) Ne takarja le a szellœzœnyílásokat. készüléket a gyártó utasításainak megfelelœen helyezze el. 8) Ne tegye a készüléket sugárzó hœforrás (pl. radiátor, hœsugárzó, kályha) vagy más hœt termelœ berendezés (pl. erœsítœ) közelébe. 9) hálózati csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy ne lépjenek rá, ne csípœdjön be, és ne törjön meg. vezeték könnyen megtörhet a csatlakozási helyeken, a készüléken és a fali aljzatnál. 0) készülékhez kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítœket, tartozékokat használja. ) Csak a gyártó által meghatározott vagy a termékkel árusított állványt, asztalt használja. Ha mozgatható állványt használ, óvatosan mozgassa, nehogy a készülék leessen róla. ) Zivatar idején, vagy ha hosszú ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. ) Javítást kizárólag szakképzett személlyel végeztessen. Vigye szervizbe a készüléket, ha bármilyen módon megsérült (a készülék vagy hálózati kábele vagy csatlakozója), ha folyadék vagy valamilyen tárgy került belsejébe, ha megázott vagy nedvesség érte, ha rendellenesen mıködik, vagy ha leesett. Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban MielŒtt más berendezéseket csatlakoztatna a felvevœhöz, kapcsolja ki az összes csatlakoztatandó berendezést. Lemez lejátszása közben ne mozgassa a készüléket, és ne játsszon le sérült vagy törött lemezt, mert a készülék belsœ részei károsodhatnak. Ne helyezzen a készülék tetejére vízzel töltött vázát vagy apró fémtárgyakat. Ne dugja a kezét a lemezfiók nyílásába. lemezfiókra kizárólag lemezt helyezzen. készülék mıködését megzavarhatják a külsœ hatások, mint például a villámlás és a statikus elektromosság.ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót a DVD STNDBY/ON gombbal, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. felvevœnek ezután normálisan kell mıködnie. Használat után vegye ki a lemezt és kapcsolja ki a készüléket. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. lemezt sugárirányban kifelé, egyenes vonalban tisztítsa burkolat tisztántartása Biztonsága érdekében elœbb húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból. Ne használjon a tisztításhoz benzint, hígítót vagy más oldószert. burkolatot puha törlœkendœvel tisztítsa meg. Merevlemez () merevlemez nagy tárolókapacitással rendelkezik, ami lehetœvé teszi hosszú idœtartamú felvételek rögzítését és gyors hozzáférést biztosít a rögzített adatokhoz. zonban könnyen tönkre mehet ütés, rázkódás, vagy por hatására, és a mágnestœl is távol kell tartani.hogy elkerülje a fontos adatok elvesztését, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ne tegye ki a készüléket szélsœséges hœmérsékleti változásoknak. Ne mérjen erœs ütést a készülékre. Ne tegye ki a készüléket mechanikus rázkódásnak, és ne helyezze instabil helyre. Ne helyezze a készüléket hœforrás tetejére. Bekapcsolt állapotban ne húzza ki a kábelt a konnektorból. Magyar - Bevezetés

4 Ne próbálja meg kicserélni a merevlemezt. Ez mıködési hibát okozhat. merevlemez sérülhet, és az elvesztett adatokat nem hozhatja helyre. merevlemez csak egy ideiglenes tárolóhely. Ne használjon karcolás ellen védœ bevonatot, borítót. Ne nyomtasson a címkére a kereskedelemben kapható címkenyomtatóval. Ne használjon meggörbült, megrepedt lemezt. Bevezetés lemezekrœl Csak normál alakú lemezt használjon. különleges formájú lemezek megrongálhatják a készüléket. lemezek kezelése Ne érintse meg a lemez adathordozó felületét. DVD-RM, DVD-RW és DVD-R lemezek tárolása Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a lemezt, mert a rajta lévœ adatok nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Óvja a lemezeket a közvetlen napsugárzástól. lemezeket jól szellœzœ, hıvös helyen tartsa. lemezeket álló helyzetben tárolja. lemezeket tiszta lemeztokban tárolja. Ha a készüléket hideg helyrœl hirtelen meleg helyiségbe viszi, páralecsapódás keletkezhet az alkatrészeken és a lencséken, és ez rendellenes mıködést okoz.ha ezt tapasztalja, vegye ki a lemezt és várjon egy vagy két órát, mielœtt használja a készüléket. Óvja a lemezeket, mert a rajtuk tárolt adatok érzékenyek a környezeti hatásokra. Használjon DVD-RM/PD lemeztisztítót (LF-K00DC típusút, ha kapható). Ne használjon CD-khez való tisztítókat és törlœkendœket a DVD-RM-/RW/-R lemezekhez. Lemezfajták Lemeztípus DVD-Video DVD-Video, udio CD Puha kendœvel törölje le a port és a szennyezœdést a lemezrœl. Figyelmeztetések a lemezek kezelésével kapcsolatban Ne írjon golyóstollal vagy ceruzával a lemez nyomtatott oldalára. Ne használjon hanglemez-tisztító sprayt vagy antisztatizáló anyagot. Ne használjon illékony vegyi anyagokat (benzint, hígítót). Ne ragasszon címkét, matricát a lemezekre. (Ne használjon ragasztópapírral ragasztott vagy letépett matrica maradványt tartalmazó lemezt.) DVD (Digital Versatile Disc) legfeljebb 5 percnyi filmet, 8-nyelvı hangot és -nyelvı feliratot tartalmazhat.mpeg- videotömörítéssel és térhatású Dolby Digital hanggal a moziban tapasztalt kép- és hangélményt közvetíti lakásának kényelmében. Kétrétegı DVD-Video lemez rétegei közötti váltáskor a hang és a kép néhány pillanatra eltorzulhat.ez nem a készülék hibája. Ha a Videó módban rögzített DVD-RW/R lemezt lezárják, akkor DVD-Video lemezzé válik. - Magyar

5 udio CD DVD-RW lemez lejátszása és felvétele z audio CD-re, khz-es PCM hangot rögzítenek. készülék lejátssza a CD-D formátumú CD-R és CD-RW lemezeket. felvételi körülményektœl függœen elœfordulhat, hogy egyes CD-R vagy CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. CD-RW/-R 700 MB-os (80 perces) CD-R/RW lemezt használjon. Ha lehetséges, ne használjon 800 MB-os (90 perces) vagy nagyobb kapacitású lemezt, mivel azt esetleg nem lehet lejátszani! Ha a CD-R/RW lemez nincs lezárva, elœfordulhat, hogy nem lehet a teljes lemezt lejátszani, és a lejátszás elindítása is késedelmes lehet. felvevœ eszköztœl függœen elœfordulhat, hogy bizonyos CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani. személyes használatra, CD-rŒl CD-R/RW lemezre másolt anyagok a tartalomtól és a lemeztœl függœen játszhatók le. DVD-R lemez lejátszása és felvétele Ha a Videó módban rögzített DVD-R lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé. lemezen rendelkezésre álló szabad helyre felvehet, a felvett anyagot szerkesztheti (pl. címet adhat a lemeznek és a programoknak, törölheti a programokat) egészen addig, amíg a lemezt nem zárja le. Ha egy felvételt töröl a DVD-R lemezrœl, a program helye nem szabadul fel.ha egy DVD-R lemezre felvételt készített, hiába törli a felvételt, az adott helyre új felvétel már nem készíthetœ. készüléknek minden felvétel után kb. 0 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy a felvétel kezelési információit véglegesítse. készülék minden egyes felvételhez optimalizálja a DVD-R lemezt. z optimalizálási eljárás akkor kezdœdik, amikor a készülék bekapcsolása vagy a lemez behelyezése után elindítja a felvételt. Nem lehet további felvételt készíteni, ha az optimalizálást túl sokszor elvégezte a készülék. felvételi körülményektœl függœen elœfordulhat, hogy a lemezt nem lehet lejátszani. Ezzel a készülékkel olyan DVD-R lemezeket lehet lejátszani, amelyeket Samsung DVD-felvevŒvel készítettek és zártak le. ElŒfordulhat, hogy a felvételi körülményektœl és a lemez állapotától függœen egyes lemezeket nem lehet lejátszani. DVD-RW lemezekre felvenni és azt lejátszani mind Video, mind VR üzemmódokban is lehet. Ha a DVD-RW lemezt Video vagy VR üzemmódban lezárta, további felvételt már nem készíthet a lemezre. Ha a Videó módban rögzített DVD-RW lemezt lezárja, akkor válik DVD-Video lemezzé. Mindkét üzemmódban a lemez lejátszható a lezárás elœtt és után is, de a lezárás után további felvételt nem készíthet a lemezre, törlést vagy más szerkesztési mıveletet már nem végezhet a lemezen. Ha egy lemezre VR módban, majd utána Video módban szeretne felvételt készíteni, formáznia kell a lemezt. Legyen óvatos, mert formázáskor minden adat elveszik a lemezrœl. készülék az üres DVD-RW lemezt az elsœ alkalommal a VR üzemmódhoz inicializálja. DVD-RM lemez lejátszása és felvétele EllenŒrizze, hogy a VR mód-e a kiválasztott felvételi üzemmód. EllenkezŒ esetben a felvételt nem tudja lejátszani a készülékkel. Kompatibilitási okok miatt a legtöbb DVD-lejátszó nem tud DVD-RM lemezeket lejátszani. Csak a.0-s verziójú szabványnak megfelelœ DVD- RM-ot lehet ezzel a készülékkel lejátszani. z egységgel felvett DVD-RM esetleg nem mıködik más DVD-készüléken. E DVD-RM lemezek kompatibilitásának meghatározásához használja útmutatóul a lejátszó használati utasítását. Tokos DVD-RM lemezeknél távolítsa el a tokot, és csak a lemezt használja. Lemez másolása Lemezmásolási táblát Tartalom DVD DVD Rögzített videotétel Támogatott Támogatott Másolásvédett tétel Nem támogatott Nem támogatott Egyszer másolható tétel Mozgatás (Törli a merevlemezen lévœ tételt másolás után) Nem támogatott MP Nem támogatott Támogatott JPEG(fénykép) Nem támogatott Támogatott DivX Nem támogatott Nem támogatott Ha egy Egyszer másolható programot rögzít a DVD-re, ez a tétel nem másolható át a merevlemezre. zonban ha az Egyszer másolható programot a merevlemezre rögzítette, akkor ezt a felvételt át lehet másolni DVD-RW (VR mód) vagy DVD-RM lemezre. Bevezetés Magyar - 5

6 Bevezetés Védelem MÁSOLÁSVÉDELEM Számos DVD védett a másolás ellen. Emiatt a készüléket közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztassa és ne a videomagnóhoz. Ha a készüléket a videomagnóhoz csatlakoztatja, a védelemmel ellátott DVD-k lejátszásakor a kép torzulhat. készülék olyan szerzœi jogok védelmét biztosító technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek a módszer tekintetében az Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt állnak, és a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezik. Ez a másolásvédelmi technológia csak a Macrovision Corporation engedélyével használható, és csak otthoni vagy más korlátozott felhasználás keretében, amennyiben a Macrovision Corporation ettœl eltérœ felhasználását nem engedélyezett. Tilos a kód visszafejtése vagy a másolásvédelem feltörése. Ezzel a készülékkel levédheti a lemezei tartalmát az alábbiak szerint. Programvédelem: Lásd a 97. oldalon a Felvétel védelme c. fejezetet. Lásd a. oldalon a Lemezvédelem c. fejezetet. DVD-Video formátummal nem kompatibilis DVD- RM/-RW/-R lemezek nem játszhatók le ezzel a készülékkel. DVD-felvétel kompatibilitására vonatkozó további tájékoztatásért forduljon a DVD-RM/-RW/-R lemez gyártójához. Gyenge minœségı DVD-RM/DVD-RW/DVD-R lemezek használata számos egyéb mellett váratlanul fellépœ felvételi hibát, a felvett vagy szerkesztett anyagok elvesztését vagy a készülék károsodását okozhatja. JPEG lemez használata CD-R-ra, DVD-R/RW/RM-ra, merevlemezre UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített JPEG fájlok játszhatók le. készülék csak a.jpg vagy.jpg kiterjesztésı fájlokat képes megjeleníteni. készülék legfeljebb 500 fájlt és 000 almappát tud kezelni. MOTION JPEG és progresszív JPEG nem támogatottak. MPEG- lemez használata CD-RW/-R, DVD-RM/-RW/-R következœ kiterjesztésı MPEG- fájlok játszhatók le:.avi,.divx,.vi,.divx MPEG- Codec formátum: DivX,, DivX.x, DivX 5.x, DivX-Pro (QPEL és GMC nélkül) lkalmazható hangformátum: MP, MPEG, WM, LPCM, C Támogatott filmfelirat formátumok: smi,.srt,.sub,.psb,.txt,.ass DVD-RW (VR mód) Ebben a formátumban lehet adatot rögzíteni egy DVD-RM vagy DVD-RW lemezre. Rögzíthet több tételt, szerkesztheti, törölheti, részlegesen törölheti a felvételt, lejátszási listát hozhat létre stb. z ebben az üzemmódban felvett lemezt nem biztos, hogy meg lehet tekinteni minden DVD-lejátszón. DVD-RW (V mód) Lemezformátum z MP lemez használata CD-R-ra, DVD-R/RW/RM-ra, merevlemezre UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített MP fájlok játszhatók le. készülék csak az.mp vagy az.mp kiterjesztésı fájlokat tudja lejátszani. változó bitsebességı (VBR, kb/s-0 kb/s) MP fájloknál hangkiesés léphet fel. z 56 Kb/s-0 Kb/s közötti bitsebességı fájlok játszhatók le. készülék legfeljebb 500 fájlt és 000 almappát tud kezelni. 6- Magyar Ebben a formátumban lehet adatot rögzíteni egy DVD-RW vagy DVD-R lemezre. Lezárása után a lemez lejátszható minden DVD-lejátszón. Ha a lemezt egy másik gyártó készülékével vették fel Video módban, és nem zárták le, akkor ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani, és további felvételt se lehet rá készíteni.

7 Ne használja az alábbi típusú lemezeket: LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, VCD, DVD+R és DVD+RW lemezeket ne használjon ezzel a készülékkel. [Megjegyzés] Lejátszható lemeztípusok: CD/CD-RW/-RW/MP/ JPEG/DVD-Video/DVD-RM/-RW/-R. Egy DVD-RW/-R lemezen más készüléken Video módban rögzített felvétel csak akkor játszható le, ha a lemez le van zárva. Néhány kereskedelmi forgalomban kapható lemez és a saját régióján kívül vásárolt DVD nem biztos, hogy lejátszható a készülékkel. Ha ilyen lemezt próbál lejátszani No disc. vagy Please check the regional code of the disc. üzenet jelenik meg. Ha a DVD-RW lemez illegális másolat vagy nem DVD-Video formátumú, nem biztos, hogy lejátszható a készülékkel. Bevezetés zt ajánljuk, hogy a táblázatban szereplœ lemezfajták közül válasszon, mert ezek a lemezek biztosan kompatibilisek ezzel a készülékkel. Más típusú lemezek használatakor problémák jelentkezhetnek. Lemeztípus Lemez SEBESSÉG TDK x Beall x DVD-R That s x Maxell x Panasonic x TDK x Maxell x DVD-RW Optodisc x Radius x Verbatim x Maxell x DVD-RM Fujifilm x TDK x Panasonic x Lemez Felvételek maximális száma lemez típustól függœen DVD-RM 00,000 DVD-RW,000 DVD-R Nem vállalunk felelœsséget, és nem ajánlunk kártérítést rögzítési hibáért, felvett, vagy szerkesztett anyag elvesztéséért és/vagy nem tanácsolt lemeztípus alkalmazásából származó kárért. Magyar - 7

8 Bevezetés Tartalom Bevezetés Figyelmeztetések Biztonsági elœírások Fontos biztonsági utasítások Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban burkolat tisztántartása Merevlemez () lemezekrœl lemezek tárolása Lemezfajták Lemez másolása Általános jellemzœk MielŒtt elolvassa a használati útmutatót készülék használata Kicsomagolás Leírás ElŒlap Kijelz Hátlap távvezérlœ Csatlakoztatás és beállítás Gyors áttekintés készülék csatlakoztatása További csatlakozók ntenna + DVD-felvevŒ + külsœ dekóder + TV...0 video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp...0. eset: Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz eset: Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz eset: Komponens videokimeneti csatlakozók..... z audio kimeneti kábel csatlakoztatása másképp... eset: Csatlakoztatás a tv-hez eset: Csatlakoztatás sztereó erœsítœhöz V kimeneti csatlakozókkal eset: Csatlakoztatás V erœsítœhöz digitális kimeneti csatlakozóval Csatlakoztatás az V IN, DV bemeneti csatlakozóhoz eset: Képmagnó, Set-Top Box (STB), DVD-lejátszó vagy kamera csatlakoztatása az V IN csatlakozókhoz eset: Videokamera csatlakoztatása a DV IN csatlakozóhoz rendszer beállítása Mozgás a képernyœn megjelenœ menüben...5 csatlakoztatás utáni üzembe helyezés...6 z óra beállítása...7 Csatornák programozása automatikus beállítási funkcióval...8 Csatornák programozása kézi beállítási funkcióval...0 Nyelvi beállítások... utomatikus kikapcsolás beállítása... CM idœ ugrás beállítás... EP üzemmód idœállítása... z elœlapi kijelzœ beállítása...5 Fejezetek automatikus létrehozása...6 NICM beállítások...7 DivX(R) regisztráció...8 Hang beállítása...8 Kép beállítása...0 Video kimenet beállítások... Progresszív letapogatás beállítása... Progresszív letapogatás kikapcsolása... Gyermekzár beállítása... Ha elfelejtette a jelszót... Korhatár besorolási szintek...5 Jelszó módosítás...5 Lejátszás TeendŒk a lejátszás elœtt...6 Lemez lejátszása...7 lemez- és a tételmenü használata...8 keresés és ugrás funkciók használata...8 Lassított lejátszás/léptetett lejátszás...9 z NYKEY üzemmód Magyar

9 tétellista lejátszása...5 Navigációs menü...5 JelzŒk használata...56 KönyvjelzŒk használata...58 Feliratozás nyelvének kiválasztása...60 Hangsávok és audio csatornák kiválasztása...6 Kameraállás módosítása...6 Ismételt lejátszás...6 Nagyítás...6 Média kiválasztása...65 udio CD/MP lejátszása...65 Kép lejátszása...7 MPEG- lejátszása...75 Felvétel TeendŒk a felvétel elœtt...77 z éppen nézett mısor felvétele...79 KülsŒ készülékrœl való felvétel...8 Másolás videokameráról...8 Felvétel egy gombnyomással (OTR)...8 Követéses lejátszás...8 Egyidejı felvétel és lejátszás...85 IdŒzített felvétel készítése...86 Rugalmas felvétel (csak idœzített felvételnél)...88 IdŒzített beállítás szerkesztése...88 IdŒzített beállítás törlése...89 ElŒzmény lista...90 ShowView funkció használata...9 BŒvített ShowView funkció...9 Lejátszási listában szereplœ jelenet szerkesztése...06 Lejátszási lista egy elemének törlése...0 MerevlemezrŒl DVD-re másolás... másolási képernyœrœl... felvételi üzemmód megváltoztatása... Több tétel egy idœben történœ másolása... Nem kívánt tétel törlése a másolási listából...6 Egy a másolási listából kiválasztott tétel elœzetes bemutatása...6 Minden egyes tétel felvételi módjának kiválasztása a másolási listában....7 Összes tétel felvételi módjának megváltoztatása a másolási listában...7 DVD-rŒl merevlemezre másolás...8 MP vagy JPEG fájlok másolása lemezrœl merevlemezre...9 Fájl másolás...9 Mappa másolás...0 LemezkezelŒ... Lemeznév szerkesztése... Lemezvédelem... Lemez formázása... Összes tétel-/zene-/fényképlista törlése... Összes tétel törlése...5 Lemez lezárása...6 Lemez lezárásának feloldása (V/VR mód)...7 További tudnivalók Hibaelhárítás...8 Mıszaki adatok... Bevezetés Szerkesztés lapvetœ szerkesztés (tétellista)...96 Tétel átnevezése (elnevezés)...96 Tétel lezárása (védelme)...97 Tétel törlése...98 Tétel szétvágása...99 Felvétel egy részének törlése (Részleges törlés)...0 További szerkesztési üzemmódok (Lejátszási lista)..0 Lejátszási lista létrehozása...0 Lejátszási lista tételeinek lejátszása...0 Lejátszási lista elemének átnevezése...05 Magyar - 9

10 Bevezetés Általános jellemzœk DVD-felvevŒ készülékkel DVD-RM/-RW/-R lemezekre kiváló minœségı digitális videót vehet fel, és játszhatja le azt. DVD-RM/-RW/-R lemezeken vagy a merevlemezen szerkesztheti is a digitális felvételeket. Felvétel a merevlemezre belsœ 80 GB-os merevlemezre (EP módban) 7 órányi videót rögzíthet. beépített DVD-felvevŒnek és a nagy-kapacitású merevlemeznek köszönhetœen megtarthatja a felvételeket a merevlemezen a gyors, tetszœleges hozzáférhetœség érdekében, vagy rögzítheti DVD-re archiválási célból vagy azért, hogy más lejátszókon is lejátszhassa. Másolás merevlemez és DVD között Átmásolhatja a felvételeket a merevlemezrœl írható DVDre, vagy DVD-rŒl a merevlemezre. Általában használhatja a nagy-sebességı másolás funkciót. rögzített anyagot az eredetitœl eltérœ felvételi minœségben is másolhatja. Például, egy XP módban (legjobb minœség) rögzített felvételt átmásolhat a merevlemezrœl SP (normál) minœségben DVD-re, így ugyanarra a lemezre más felvételeket is rögzíthet. Egyidejı felvétel és lejátszás lejátszás és a felvétel mind a DVD-n, mind a beépített merevlemezen () teljesen függetlenek egymástól Például, rögzíthet egy mısort írható DVD-re vagy a merevlemezre, miközben egy, a DVD-re vagy a merevlemezre már korábban rögzített felvételt néz. Kiváló minœségı digitális hang- és képfelvétel valamint -lejátszás készülékkel legfeljebb 6 órányi felvételt készíthet a kétoldalas 9, GB-os DVD-RM lemezre, és legfeljebb 8 órányi felvételt készíthet a,7 GB DVD-RM/-RW/-R lemezekre a felvételi üzemmódtól függœen. utomatikus minœség-beállítás idœzített felvételekhez Ha az FR módot választja, a videó minœségének beállítása automatikus, tehát az összes beütemezett mısort fel lehet venni a szabad lemezterületre. (Lásd a 88. oldalt) DVD-filmek készítése DVD-RW/DVD-R lemezekre készülékkel elkészítheti saját DVD-filmjeit a,7 GB-os DVD-RW/-R lemezekre. Felvétel videokameráról a DV bemenet használatával Rögzítse a DV eszköz felvételét a merevlemeze vagy a DVD-RM/-RW/-R lemezre a DV bemeneti csatlakozó (IEEE 9 / tıs) használatával. (Lásd a 8. oldalt) Kiváló minœségı, progresszív letapogatás progresszív letapogatás nagy felbontást és remegésmentes képet biztosít. 0 bites, 5 MHz-es digitális-analóg átalakító és a D Y/C szétválasztó áramkör a legjobb kép-lejátszási és felvételi minœséget biztosítja. (Lásd a -. oldalon) Változatos funkciók és egyszerı kezelés beépített menürendszerrel és az üzenetközvetítœ funkcióval a kívánt mıveleteket könnyen és kényelmesen végrehajthatja., DVD-RM vagy DVD-RW lemezeknél a felvett anyagot tetszés szerint szerkesztheti, lejátszási listát állíthat össze és a filmeket saját igényeinek megfelelœen át is rendezheti. MPEG lejátszás DVD felvevœ készülék alkalmas az avi fájlban MPEG formátum lejátszására. DivX minœsítés DivX, a DivX Certified és a kapcsolódó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk engedély alapján történik. Választható felvételi mód Készülékén négyféle felvételi sebességet állíthat be, amelyek felvételi minœségben és idœtartamban különböznek. z EP (6 óra, vagy 8 óra) mód eredményezi a leghosszabb felvételi idœt, az LP és az SP módok rövidebb felvételi idœt biztosítanak magasabb minœséggel, az XP mód pedig a legjobb minœséget nyújtja. 0 - Magyar

11 MielŒtt elolvassa a használati útmutatót Feltétlenül nézze át az alábbi szakkifejezéseket a használati utasítás elolvasása elœtt. z útmutatóban használt ikonok jelentése Ikon Fogalom DVD RM RW R CD JPEG MP MPEG Figyelem! Megjegyzés Egy gombnyomás NYKEY gomb z útmutató használatáról Meghatározás merevlemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. Videó üzemmódban felvett és lezárt DVD vagy DVD-R/DVD-RW lemezek használata esetén rendelkezésre álló funkció jelzése. DVD-RM lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. DVD-RW lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. DVD-R lemeznél rendelkezésre álló funkció jelzése. dat CD (CD-R vagy CD-RW) lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. CD-R/RW és DVD-R/-RW/-RM lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. CD-R/RW és DVD-R/-RW/-RM lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. CD-R/RW és DVD-R/-RW/-RM lemezeknél rendelkezésre álló funkció jelzése. Olyan helyzetre hívja fel a figyelmet, ahol egy adott funkció nem mıködik, vagy a beállítások törlœdhetnek. Jó tanács, útmutatás, amely a funkció használatát segíti. Olyan funkció, amely egy gombbal mıködtethetœ. Olyan funkció, amely az NYKEY gombbal mıködtethetœ. ) készülék használata elœtt olvassa el a biztonsági elœírásokat. (Lásd a -7. oldalon) ) Ha hibát tapasztal, olvassa el a Hibaelhárítás c. fejezetet. (Lásd a 8-. oldalon) Copyright c 005 Samsung Electronics Co. Minden jog fenntartva. használati útmutató egésze vagy részei a Samsung Electronics Co. elœzetes írásos engedélye nélkül nem másolhatók, nem sokszorosíthatók. készülék használata. lépés Válassza ki a lemez típust vagy a merevlemezt készülékkel az alábbi lemezekre készíthet felvételt. Ha egy adott lemezre többször is felvételt kíván készíteni egymás után, vagy a lemezt a felvétel után szerkeszteni szeretné, újraírható DVD-RW vagy DVD-RM lemezt válasszon. Ha változtatások nélkül szeretné eltenni a felvételt, válassza az egyszer írható DVD-R lemezt. Közvetlenül rögzíthet felvételeket a beépített merevlemezre, vagy szerkesztheti a rögzített tételt.. lépés lemez formázása a felvétel elœtt EltérŒen a videomagnóktól, a készülék az új, még nem használt lemezt behelyezéskor automatikusan formázza. Ez a felvételhez szükséges elœkészítœ mıvelet. merevlemez használata formázás szükségtelen. DVD-RM használata Ezt a lemeztípust DVD-Video Recording (VR) formátumban lehet formázni. felvételt szerkesztheti, lejátszási listát állíthat össze és a felvételeket tetszés szerint rendezheti. DVD-RW használata Ezt a lemeztípust DVD Video (V mód) formátumban vagy DVD Video Recording (VR mód) formátumban formázhatja. Eddig még nem használt lemez behelyezésekor üzenet jelenik meg, hogy a formázás (VR) módban történjen-e vagy sem. Video formátumú lemez sok más DVD-lejátszón is lejátszható. VR formátumban több szerkesztési lehetœség áll rendelkezésre. DVD-R használata Ezt a lemeztípust DVD-Video formátumban lehet formázni. Formázás után fel lehet venni a lemezre. Ezt a lemezt csak lezárás után lehet a különbözœ DVD-készülékeken lejátszani. Magyar - Bevezetés

12 Bevezetés Megjegyzés Egy DVD-RW lemezen vagy a VR, vagy a Video üzemmódot használhatja, de egyszerre mindkettœt nem. Újrainicializálással más formátumra módosíthatja a DVD-RW formátumot. Fontos, hogy a lemez tartalma elveszhet, ha megváltoztatja a formátumát.. lépés Felvétel Két módszerrel készíthet felvételeket, a Közvetlen felvétellel és az IdŒzített felvétellel. z idœzített felvétel az elsœdleges Felvétel üzemmód: XP (legjobb minœség), SP (normál minœség), LP (hosszú felvételi idœ), és EP (extra hosszú felvételi idœ) a felvételi módtól függœen. Ha FR üzemmódban készíti a felvételt, akkor a készülék a lemezen hátralévœ idœt figyelembe véve készíti a legjobb minœségı képet. 5. lépés felvétel szerkesztése lemezek szerkesztése könnyebb, mint a hagyományos videoszalagoké. készülék számos különbözœ szerkesztési funkciót támogat, melyeket csak DVD-ken és merevlemezen lehet elvégezni. z egyszerı és könnyen használható szerkesztési menüvel a felvételen különféle szerkesztési funkciókat (pl. törlés, másolás, átnevezés, védelem stb.) alkalmazhat. Lejátszási lista létrehozása (DVD-RM/-RW lemezeken VR üzemmódban, merevlemezen) Ezzel a készülékkel létrehozhat a lemezen egy új lejátszási listát, és szerkesztheti azt az eredeti felvétel módosítása nélkül. 6. lépés Lezárás és lejátszás más DVD-készülékeken. lépés Lejátszás megjelenœ menübœl kiválaszthatja a lejátszani kívánt felvételt, és azonnal indíthatja a lejátszást. Egy DVD több önálló felvételi egységbœl (tételekbœl), és rövidebb egységekbœl (fejezetekbœl) áll. felvétel során a tétel a felvétel indítási és leállítási pontja között jön létre. fejezetek automatikusan létrejönnek, amikor lezárja a DVD-RW/-R lemezt Video módban. fejezetek hossza (a fejezetek közötti intervallum) a felvételi üzemmódtól függœen változik. lezárás szükséges lehet, ha a lemezt más DVDkészülékeken szeretné lejátszani. ElŒször fejezze be az összes szerkesztési és felvételi mıveletet, majd zárja le a lemezt. DVD-RW lemez használata VR üzemmódban Bár a lezárásra általában nincs szükség, ha a lemezt egy VR formátummal kompatibilis készüléken játssza le, érdemes a lejátszáshoz lezárt lemezt használni. DVD-RW lemez használata Video üzemmódban lemezt le kell zárni ahhoz, hogy le tudja játszani más készüléken. lezárás után a lemezre nem lehet felvenni, és nem lehet szerkeszteni. Ha a lemezre újabb felvételt kíván készíteni, a lemezt nem szabad lezárni. DVD-R lemez használata lemezt le kell zárni ahhoz, hogy más készüléken le tudja játszani. lezárás után a lemezre nem lehet felvenni, és nem lehet szerkeszteni azt. - Magyar

13 Kicsomagolás Tartozékok EllenŒrizze az alábbi mellékelt tartozékokat. távvezérlœ beállítása Ezzel a távvezérlœvel más gyártók tv készülékének egyes funkcióit is vezérelheti. vezérlœ funkciógombok a következœk : TV STNDBY/ON, PROG, TV VOL + -, számjegy gombok, TV MUTE, INPUT gomb. Bevezetés Video/udio kábel RF kábel tv-hez TávvezérlŒ Elemek a távvezérlœhöz ( méret) Használati útmutató Gyors útmutató távvezérlœ elœkészítése z elemek behelyezése a távvezérlœbe Nyissa fel az elemtartó fedelét a távvezérlœ hátoldalán. Helyezzen be két elemet. Vigyázzon a helyes polaritásra (+ és -) és a behelyezésre. Tegye vissza az elemtartó fedelét. Ha a távvezérlœ nem mıködik megfelelœen: EllenŒrizze az elemek polaritását (+ és ). EllenŒrizze, hogy az elemek nem merültek-e le. EllenŒrizze, hogy a távvezérlœ érzékelœt nem takarja-e valami. EllenŒrizze, hogy van-e fénycsœ a közelben. z elemeket kimerülésük után a helyi környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelœen dobja ki. Ne tegye a háztartási szemétgyıjtœbe. Magyar -

14 Bevezetés Televíziója kompatibilitásának meghatározásához kövesse az alábbi utasításokat:. Kapcsolja be televízióját.. Irányítsa a távvezérlœt a készülék felé.. Nyomja meg a TV STNDBY/ON gombot, és írja be a televíziója márkájának megfelelœ kétjegyı kódot a megfelelœ számjegy gombokkal. VezérelhetŒ tv-k kódjai GYÁRTMÁNY GOMB SMSUNG 0, 0, 0, 0, 05, 06, 07, 08, 09 IW 8 NM 0,,,,, 5, 6, 7, 8 BNG & OLUFSEN 57 BLUPUNKT 7 BRNDT 7 BRIONVEG 57 CGE 5 CONTINENTL EDISON 75 DEWOO 9, 0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, EMERSON 6 FERGUSON 7 FINLUX 06, 9, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 8 GRDIENTE 70 GRUNDIG 9, 5, 7 HITCHI 60, 7, 7, 75 IMPERIL 5 JVC 6, 79 LG 06, 9, 0,,, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPT 06, 57 MGNVOX 0 METZ 57 MITSUBISHI 06, 8, 6, 65 MIVR 5, 77 NEC 8 NEWSN 68 NOBLEX 66 NOKI 7 NORDMENDE 7, 7, 75 PNSONIC 5, 5, 7, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57 PHONOL 06, 56, 57 PIONEER 58, 59, 7, 7 RDIOL 06, 56 RDIOMRELLI 57 RC 5, 6 REX 7 SB 57, 7, 7, 7, 75 SLOR 7 SNYO,,,, 8 SCHNEIDER 06 GYÁRTMÁNY GOMB SELECO 7 SHRP 6, 7, 8, 9, 8 SIEMENS 7 SINGER 57 SINUDYNE 57 SONY 5, 8 TELEV 7 TELEFUNKEN 67, 7, 75, 76 THOMSON 7, 7, 75 THOMSON SI 80, 8 TOSHIB 7, 8, 9, 50, 5, 5 WEG 57 YOKO 06 ZENITH 6 Eredmény : Ha televíziója kompatibilis a távvezérlœvel, akkor ki fog kapcsolni. Most már tv-készüléke a távvezérlœvel mıködtethetœ. Megjegyzés TV gomb után a következœ gombokkal vezérelheti a televíziót: Gomb Üzemmód STNDBY/ON televízió be- és kikapcsolása. INPUT Bemenet kiválasztása. TV VOL (+ -) HangerŒ beállítására. PROG ( ) Csatorna kiválasztása. TV MUTE hang némítása és visszakapcsolása. Számjegy Számok közvetlen beírása. Megjegyzés Ha televíziója márkájához több kódot is talál, próbálja ki mindegyiket egymás után, amíg meg nem találja a megfelelœt. Ha cseréli a távvezérlœ elemeit, újra be kell állítani a márkakódot. különféle üzemmódok nem mıködnek szükségszerıen minden televíziónál. Ha problémát észlel, akkor vezérelje közvetlenül a televíziót. - Magyar

15 Leírás ElŒlap Bevezetés STNDBY/ON GOMB Be- és kikapcsolja a felvevœ készüléket.. DVD GOMB DVD mód kiválasztása. GOMB Merevlemez mód kiválasztása. DISC TRY (LEMEZTÁLC) Ide helyezheti be a lemezt. 5. KIJELZà Kijelzi a lejátszás állapotát, a tételt, a fejezetet, az idœt stb. 6. STOP GOMB Leállítja a lemez lejátszását. 7. KERESà GOMBOK következœ filmre, fejezetre vagy sávra lép, illetve visszalép az elœzœekre. Kijelz 8. PROGGOMBOK Kiválasztja a beprogramozott tv-csatornát. Ugyanaz, mint a távvezérlœ PROG gombja. 9. V INPUT KülsŒ készülék csatlakoztatása. 0. DV-INPUT DV csatlakozóval rendelkezœ külsœ digitális készüléket csatlakoztat. (például videokamerát). OPEN/CLOSE GOMB Nyitja és zárja a lemeztálcát.. PLY/PUSE GOMB Lejátszik egy lemezt vagy szünetelteti a lejátszást illetve a felvételt.. P.SCN GOMB Kiválasztja a progresszív letapogatás üzemmódot.. REC GOMB Elindítja a felvételt.. Jelzi, ha egy lemezt behelyeztünk.. Jelzi, ha felvétel üzemmódban van.. Jelzi az idœzített felvétel üzemmódot.. Jelzi, ha egy -R/RW/RM lemezt behelyeztünk. 5. Lejátszási idœ/óra/jelenlegi állapot jelzœ. 6. Kijelzi a progresszív letapogatás üzemmódot. Magyar - 5

16 Hátlap Bevezetés Ventilátor ventilátor mindig forog, ha a készülék be van kapcsolva. készülék elhelyezésekor biztosítson legalább 0 cm-es szabad helyet a ventilátor minden oldalánál.. DIGITL UDIO OUT (OPTICL) Ide csatlakoztathat egy digitális optikai audio bemeneti csatlakozóval rendelkezœ erœsítœt.. DIGITL UDIO OUT (COXIL) Ide csatlakoztathat egy digitális koaxiális audio bemeneti csatlakozóval rendelkezœ erœsítœt.. UDIO OUT udio kábelekkel egy külsœ készülék audio bementét csatlakoztathatja ide.. VIDEO OUT Video kábellel egy külsœ készülék bementét csatlakoztathatja ide. 5. S-VIDEO OUT S-video kábellel egy külsœ készülék bementét csatlakoztathatja ide. 6. COMPONENT VIDEO OUT Komponens videó bemenettel rendelkezœ készüléket csatlakoztathat ide. 7. V(TV) KIMENETI SCRT csatlakozó 8. V(EXT) BEMENETI SCRT csatlakozó 9. ntenna csatlakozó bemenete 0. Kimenet a tv csatlakozóra Megjegyzés z antenna csatlakozó nem visz át DVD kimenœ jelet. hhoz, hogy DVD-t nézzen a tv-n, csatlakoztatnia kell az audio/videó vagy a Scart kábeleket. 6 - Magyar

17 távvezérlœ DVD STNDBY/ON gomb. SZÁMGOMBOK. TV/DVD gomb. DVD gomb Nyomja meg a DVD vezérléséhez. 5. gomb Nyomja meg a merevlemez vezérléséhez. 6. TV VOL gomb tv hangerejének beállítása. 7. HÁTR/ELÃRE UGRÁS gombok Ezekkel a gombokkal a lemezen elœre, vagy hátra ugorhat. 8. HÁTR/ELÃRE LÉPTETÉS gombok Ha egyszer lenyomja, akkor egy képkockát játszik le elœre, vagy hátrafelé. 9. HÁTR/ELÃRE KERESÉS gombok Ezekkel a gombokkal a lemezen elœre, vagy hátrafelé kereshet. 0. ÁLLJ gomb Nyomja meg a lemez leállításához.. TITLE LIST/DISC MENU gomb View Recording list/disc menü megnyitása.. MENU gomb ElŒhozza a DVD készülék beállítás menüjét OK/DIRECTION ( œ gombok) gombok. RETURN (VISSZ) gomb 5. INFO gomb Megmutatja a jelenlegi beállításokat vagy a lemez állapotát. 6. REC gomb Felvétel készítése merevlemezre, DVD-RM/-RW/-R lemezekre. 7. COPY gomb Nyomja meg ha DVD-rŒl merevlemezre, vagy merevlemezrœl DVD-re szeretne másolni. másolás kezdéséhez nyomja meg a tétel lista képernyœ COPY gombját, vagy a COPY gombot lejátszás közben. 8. REPET gomb MegismételtethetŒ vele egy tétel, fejezet, sáv, vagy egy lemez. 9. REC PUSE gomb Szünetet tarthat a felvétel közben. 0. TV STNDBY/ON gomb. UDIO/TV MUTE gomb lemezen különféle hangfunkciók elérésére szolgál (DVD módban). Ezzel a gombbal némíthatja a hangot (TV üzemmódban).. INPUT gomb Válasszon bemeneti jelet, külsœ bemeneti módban (PROG, V,V, V vagy DV bemenet). TV gomb Nyomja meg, ha a tv-t szeretné vezérelni.. OPEN/CLOSE gomb Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca. 5. CM SKIP gomb mikor egy DVD lemezre vagy merevlemezre rögzített programot lejátszik, a készüléket lehet állítani, hogy a felvétel egy részét automatikusan átugorja. 6. PROG gomb tv-csatorna kiválasztását szolgálja. 7. LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb Elindítja/szünetelteti a lemez lejátszását. 8. PLY LIST/TITLE MENU gomb Visszatérhet a (Tétel) menübe, vagy megtekintheti a felvett fájlok listáját. 9. NYKEY gomb z aktuális állapotban megtekintheti és kiválaszthatja az alkalmazható szolgáltatásokat. 0. CNCEL gomb. SUBTITLE gomb Nyomja meg a DVD feliratnyelvének kiválasztásához.. TIMER gomb Közvetlenül beléphet a Timer Recording Mode menübe.. MRKER gomb Egy könyvjelzœt helyez el a lemez lejátszása közben.. REPET -B gomb MegismételtethetŒ vele egy tétel, fejezet, sáv, vagy egy lemez. 5. REC MODE gomb Beállíthatja a felvétel hosszát és a képminœséget. (XP/SP/LP/EP) Magyar - 7 Bevezetés

18 Csatlakoztatás és beállítás Csatlakoztatás és beállítás Ez a fejezet tartalmazza, hogyan csatlakoztassa a merevlemezes DVD-felvevŒt más külsœ készülékekhez, és milyen legyen a kezdeti beállítás Gyors áttekintés z útmutató Gyors áttekintés része elegendœ tájékoztatást nyújt a készülék használatának megkezdéséhez. készülék csatlakoztatása További csatlakozók ntenna + DVD-felvevŒ + külsœ dekóder + TV video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp z audio kimeneti kábel csatlakoztatása másképp Csatlakoztatás az V IN, DV bemeneti csatlakozóhoz Gyors áttekintés...8 készülék csatlakoztatása...9 További csatlakozók...9 ntenna + DVD-felvevŒ + külsœ dekóder + TV...0 videokimeneti kábel csatlakoztatása másképp...0 z audiokimeneti kábel csatlakoztatása másképp... Csatlakoztatás az V IN, DV bemeneti csatlakozóhoz Magyar

19 készülék csatlakoztatása További csatlakozók Csatlakoztathatja készülékét a tv-hez a SCRT kábel segítségével, ha a megfelelœ bemenet megtalálható a tv-n.. Csatlakoztassa az RF kábelt az ábra szerint.. Csatlakoztassa a SCRT kábel egyik végét a merevlemezes DVD-felvevŒ készülék hátulján lévœ V csatlakozó aljzathoz.. Dugja a kábel másik végét a televízió megfelelœ csatlakozójába.. Csatlakoztassa össze a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket és a tv-t. 5. Kapcsolja be a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket és a tv-t! 6. nyomogassa a tv távvezérlœjén az INPUT bemenetválasztó gombot, amíg a képernyœn a merevlemezes DVD-felvevŒ készülék videojele meg nem jelenik! Merevlemezes DVD-felvevŒjét csatlakoztathatja egy mıholdvevœ, vagy digitális tv-vevœ egységhez. külsœ készülék (Videomagnó/mıholdas vevœ) Csatlakoztatás és beállítás z RF IN bemenethez TV-hez ntennakábel - DVD üzemmód. Csatlakoztassa össze a merevlemezes DVDfelvevŒ készülék és a videomagnó/mıholdvevœ vagy digitális tv-vevœ egység V csatlakozóit egy SCRT kábellel.. Csatlakoztassa az V csatlakozót a tv-n lévœ SCRT V csatlakozóhoz.. Kapcsolja be a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket, a videomagnót/mıholdvevœt vagy a digitális tv-vevœt és a tv-t.. Állítsa a bemeneti módot V-re. Megjegyzés z NT INPUT bemenethez termék RF kábelcsatlakozója csak a tv-jeleket továbbítja. merevlemezes DVD-felvevŒ készülékérœl egy DVD megtekintéséhez csatlakoztatnia kell a SCRT kábelt vagy az audio/video kábeleket. távvezérlœn nyomja meg a TV/DVD gombot, amire az elœlapi LED kijelzœn megjelenik a TV (vagy kapcsolja ki a merevlemezes DVD-felvevŒ készüléket). Ezután nézheti az antennakábelen keresztül vett programokat. - TV üzemmód. távvezérlœn nyomja meg a TV/DVD gombot, amire az elœlapi LED kijelzœn megjelenik a TV jelzés. (vagy kapcsolja ki merevlemezes DVDfelvevŒjét). Programokat nézhet a merevlemezes DVDfelvevŒ készülékre csatlakoztatott mıholdvevœrœl vagy digitális tv-vevœ egységrœl, még a merevlemezes DVD-felvevŒ készülék kikapcsolt állapotában is. Magyar - 9

20 ntenna + DVDfelvevŒ + külsœ dekóder + TV video kimeneti kábel csatlakoztatása másképp Csatlakoztatás és beállítás Ha külsœ dekódert csatlakoztat a készülékhez, felvételt készíthet a készülékbe épített tv-vevœn keresztül vett kódolt csatornákról (CNL+ vagy Premiere adások). Fali aljzat DEKÓDER. Csatlakoztassa az RF antennakábeleket az ábra szerint.. Csatlakoztassa a felvevœ készülék V csatlakozóját a tv-n lévœ SCRT V csatlakozóhoz egy SCRT kábel segítségével.. Csatlakoztassa az V csatlakozót a dekóderen levœ SCRT V csatlakozóhoz.. hhoz, hogy elœfizetéses Canal Plus programokat nézhessen vagy felvehessen, a képernyœn látható menük segítségével állítsa be a készüléket úgy, hogy fogja a csatornákat. (Lásd a 0. oldalt) videojelek többféleképpen továbbíthatók SCRT kábelek használata nélkül is. következœ videó csatlakoztatások közül válassza ki az Önnek legjobban megfelelœt:. eset : Csatlakoztatás a Video (kompozit) kimeneti csatlakozóhoz. eset : Csatlakoztatás az S-Video kimeneti csatlakozóhoz. eset : Komponens videokimeneti csatlakozók S-Video, komponens video- és progresszív kimeneti üzemmódok z S-Video és a komponens videokimenet csak akkor mıködik, ha tv-jén van S-Video, illetve komponens videobemenet. Ha az S-Video vagy a komponens videokimenet nem mıködik, ellenœrizze a tv csatlakoztatásait és a tv bemenetének beállításait! szabványos váltott soros videóhoz képest a progresszív letapogatás megkettœzi a tv-be juttatott képsorok számát, ami sokkal stabilabb, remegéstœl mentes és tisztább képet eredményez. Ez csak a progresszív letapogatással mıködœ tvkészülékeken használható. Progresszív letapogatás kimenet (576p) Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden nagyfelbontású tv-készülék kompatibilis ezzel a lejátszóval, és amennyiben torzul a kép a képernyœn, amikor 576 soros progresszív letapogatású képeket játszik le, akkor célszerı átkapcsolni standard definition, azaz hagyományos felbontású kimenetre. mennyiben a merevlemezes DVD-felvevŒ 576p módja és tvkészüléke kompatibilitásával kapcsolatban kérdései lennének, keresse fel ügyfélszolgálati központunkat. 0 - Magyar

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

SET TOP BOX Digitális vevőkészülék T-HD 2500 CX KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.

SET TOP BOX Digitális vevőkészülék T-HD 2500 CX KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót. SET TOP BOX Digitális vevőkészülék T-HD 500 CX KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

Részletesebben

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalom A digitális mûholdvevô (DSR) Felhasználói kézikönyve...72 A rendszer...72 1 Üzembe helyezés Kicsomagolás...73

Részletesebben

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45 LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 1 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15 D LED-tévé LED TV Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Magyar... 2 Slovenščina... 45 Érvényesség kezdete: 06/2014, Modell: LED TV 2242

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben

HUMAX UD Fox mediabox

HUMAX UD Fox mediabox UPC Direct HUMAX UD Fox mediabox A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Figyelmeztetés Köszönjük, hogy HUMAX terméket választott. Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy a készüléket biztonságosan

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése. 5.3 Hangerő szabályozás. 5.4 Információs sáv. 5.5 Nyelv kiválasztása

5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése. 5.3 Hangerő szabályozás. 5.4 Információs sáv. 5.5 Nyelv kiválasztása Használati utasítás Intek HDPV-C12CX HD digitális vevőkészülék 1 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági előírások 5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése 7.3.3 Csatorna zárolása 2. Általános jellemzők

Részletesebben

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS Mit szeretne tenni? Köszönjük, hogy KENWOOD GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZERT vásárolt! Ez az útmutató a rendszer számos hasznos

Részletesebben

EMTEC. Home Multimedia Center Movie Cube. D120H/D850H Használati útmutató

EMTEC. Home Multimedia Center Movie Cube. D120H/D850H Használati útmutató EMTEC Home Multimedia Center Movie Cube D120H/D850H Használati útmutató (Version 1.0) 1 Tartalomjegyzék 1. Felhasználói információk...3 1.1 Figyelmeztetések...3 2. Termék bevezetés...5 2.1 Termék áttekintés...5

Részletesebben

Mele HMC-35HD használati utasítás készítette: www.multimediaplayers.eu TARTALOM

Mele HMC-35HD használati utasítás készítette: www.multimediaplayers.eu TARTALOM 1 Mele HMC-35HD használati utasítás készítette: www.multimediaplayers.eu TARTALOM 1. Bevezetés 2. A doboz tartalma 3. Figyelmeztetések 3.1 Üzemeltetés 3.2 Energia ellátás 3.3 Rádió interferencia/kompatibilitás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

TARTALOMJEGYZÉK. Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. HU Kezelési Kézikönyv 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító 4 5. Az Előlap 5 6. A Hátlap 5 7. A készülék csatlakoztatása 5 8. Alapfunkciók 6 8.1 A vevőkészülék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

A kamera használati útmutatója Návod na používanie

A kamera használati útmutatója Návod na používanie 3-285-370-81(1) Digital Video Camera Recorder A kamera használati útmutatója Návod na používanie HU SK DCR-DVD510E/DVD910E E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre

Részletesebben

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék THD-3000 CHD-3000 THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék Használati útmutató 2 CHD-3000 / THD-3000 1. BIZTONSÁG....................................

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

HU kezelési útmutató

HU kezelési útmutató kezelési útmutató HU 2 HD Series TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító 4 5. Az Előlap 5 6. A Hátlap 5 7. A készülék csatlakoztatása 5 8. Alapfunkciók 6 8.1 A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 2. BEVEZETŐ...3 3. JELLEMZŐK...4 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 5. AZ ELŐLAP...7 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 8. ALAPFUNKCIÓK...9 8.1 A VEVŐKÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA...9

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEÓ KAMERA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEÓ KAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HU VIDEÓ KAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Tisztelt Vásárlók! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kamerát. Használat előtt, a termék biztonságos üzemeltetése érdekében, kérjük, olvassa

Részletesebben

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. www.venice.hu 1

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. www.venice.hu 1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A termék sajátosságai és szolgáltatásai értesítés nélkül változhatnak a fejlesztések vagy a firmware frissítése során! www.venice.hu 1 Dolby Digital: A Dolby és a dupla D-jel a Dolby

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság........................... 3 12.5 Common interface............... 18 2. Bevezet............................ 3 12.6 CA beállítások.................. 18 3. Jellemz k...........................

Részletesebben

HD-8840 Series USER`S MANUAL. Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka

HD-8840 Series USER`S MANUAL. Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka En Hu Sk Cz USER`S MANUAL Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka HD-8840 Series Available Combinations: 13/18V 400mA Max. 13/18V 400mA Max. 13/18V 400mA Max. ANT IN ANT IN ANT IN

Részletesebben

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben