BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 305/2009. (V. 27.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a megszűnő Piacfelügyelet (Budapest XVI. kerület Sashalmi tér, helyrajzi száma: /2 és ) záró beszámolóját július 15-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készíttesse el, és terjessze a Képviselőtestület elé. Határidő: a háromnegyed éves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg (17 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 607/2009. (XII. 2.) határozatával elfogadta az Önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amely részletesen tartalmazta a megszűnt Piacfelügyelet beszámolóját. 474/2009. (IX. 9.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a KMOP /B jelű ( Budapest, XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja") pályázat második fordulójára beadott és igényelt ,- Ft (azaz Hatszáznyolvannégy millió ötszázezer forint) támogatási összeg költségvetés bevételi oldalán történő megjelenítéséről. Határidő: szeptember 9. (16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) Az Önkormányzat évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló 39/2009. (X. 27.) rendeletében a Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek" között KMOP /B-2f jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)" jogcímen tervezésre került E Ft (az összeg az aláírt támogatási szerződésben rögzítettek alapján módosult). A E Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete is tartalmazza.

2 2 506/2009. (IX. 30.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest XVI. kerület, hrsz-ú területen a János utca - Csömöri út sarkán kialakítandó, közforgalomnak átadott területként az I. világháborúban elhunyt rákosszentmihályi sportolók tiszteletére felállított emlékmű környezetének kulturált kialakítását támogatja, és felkéri a polgármestert, hogy a Fejlesztési céltartalék" keret terhére az ennek fedezetéül szolgáló 11 millió forintot biztosítsa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az emlékmű környezetének kialakításáról és karbantartásáról szóló megállapodás aláírására. Határidő: október 21. (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 670/2009. (XII. 9.) Kt. A Képviselő-testület az 506/2009. (IX. 30.) Kt. határozatának utolsó bekezdését visszavonja. Határidő: december 9. (18 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) Az I. világháborúban elhunyt rákosszentmihályi sportolók tiszteletére felállított emlékmű környezetének kulturált felújítását követően november 6-án ünnepélyes koszorúzás volt. 523/2009. (X. 21.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a fűtési támogatás fedezetét az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítsa. Határidő: február 28. (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az átmeneti gazdálkodásról szóló 40/2009. (XII. 7) rendeletének 3. (1) bekezdés ca) pontja tartalmazta a fűtési támogatásra elkülönített összeget. Az Önkormányzat évi költségvetésébe beépítésre került ezen a jogcímen E Ft.

3 3 557/2009. (X. 21.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Ónkormányzat Képviselőtestülete a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" című KMOP kódszámú pályázaton, az újonnan építendő Vágás utcai bölcsőde megvalósítása érdekében, részt kíván venni. Határidő: december 1. (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) november 30-án a pályázatot benyújtottuk. 558/2009. (X. 21.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" című KMOP kódszámú pályázathoz, az újonnan építendő Vágás utcai bölcsőde megvalósítása érdekében a 260 millió forint önrészt biztosítja. Határidő: december 1. (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Az Önkormányzat évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló 39/2009. (X. 27.) rendeletében az összeg beépítésre került. 51/2010. (II. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott Közfoglalkoztatási Tervet a Magyar Államkincstárnak küldje meg. Határidő: február 15. (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4 4 Az elfogadott Közfoglalkoztatási Tervet a Magyar Államkincstárnak február 12-én megküldtük. 52/2010. (II. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest XVI. kerület, helyrajzi szám alatti Bajcsy-Zsilinszky tér közterületet Tabódy Ida tér" közterületi névre j avasolj a átnevezni. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a közterület elnevezésével kapcsolatosan a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: február 15. (20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) A javaslatot március 10-én felterjesztettük Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához a Fővárosi Közgyűlés előterjesztése céljából. Jelen előterjesztést a Képviselőtestület eredetileg a január 20-i ülésén tárgyalta volna, azonban ténylegesen csak a február 10-i ülésen került elfogadásra - változatlan tartalmú előterjesztés mellett - a tárgyi határozat. Erre tekintettel a végrehajtási határidő sem módosult és ez az oka a későbbi felterjesztésnek. 53/2010. (II. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Budapest XVI. kerület (117242) helyrajzi szám alatti névtelen közterületet Bianka utca" közterületi névre nevezi el. Felkéri a Polgármestert a közterület elnevezésével kapcsolatosan a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: március 10. (24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Az utcaelnevezést tartalmazó határozatot március 10-én felterjesztettük Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához a Fővárosi Közlönyben történő kihirdetés és a nyilvántartásukba rögzítés céljából. 64/2010. (II. 10.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a XVI. kerület lakosainak részére a gyógyszertári ügyeletet továbbra is az Örs Vezér

5 5 Gyógyszertár (1148 Budapest, Örs vezér tér, hrsz.: 39221/46) lássa el. Az ellátás fejében a Gyógyszertár részére ,- Ft pénzügyi támogatást nyújt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Örs Vezér Gyógyszertár Bt. (cg.: , képviseli: Kinics László), Budapest-Zugló Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata között létrejövő, egy éves időtartamra szóló együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására a költségvetés elfogadását követően azonnal (24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Az Önkormányzat évi költségvetésének rendelet-tervezete tartalmazta a gyógyszertári ügyelet fedezetére szolgáló összeget. A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében - tekintettel a három oldalú jogviszonyra - az együttműködési megállapodást február 25-én írták alá a felek. 78/2010. (III. 3.) Kt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Aktuál Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61.), az FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.), a KIPSZER Elektromos Szerelő Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út ) 1. részterületre vonatkozó ajánlata, a Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.) 2. részterületre vonatkozó ajánlata, az EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.), a Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u B. ép. V. em.) és a VPS-16" Konzorcium (1215 Budapest, Vasas u ) 3. részterületre vonatkozó ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján, mivel nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek. Határidő: március 3. Felelős: Kovács Péter polgármester (18 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) Az eredményhirdetés március 4-én megtörtént. 79/2010. (III. 3.) Kt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ARKMA Konzorcium (1095 Budapest IX., Soroksári út 48.) és a Sashalom 2010 Konzorcium (1054 Budapest, Perczel Mór u. 4.)

6 6 mindhárom részterületre, az ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) és a HÉROSZ Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u ) az 1. részterületre, az EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.), a Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u B. ép. V. em.) és a VPS-16" Konzorcium (1215 Budapest, Vasas u ) a 2. részterületre, a FŐKERT Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.), PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út l/e.) és a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.) a 3. részterületre érvényes ajánlatot tettek és figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra alkalmasak a szerződés teljesítésére. Határidő: március 3. (18 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) Az eredményhirdetés március 4-én megtörtént. 80/2010. (III. 3.) Kt. A Képviselő-testület, az 1. rész tekintetében az ajánlati felhívásnak megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ÉPKAR Zrt-t (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) (Nettó Ft + ÁFA Ft = Bruttó Ft, összpontszám: 957,08) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként, valamint a második legkedvezőbb ajánlattevőként a Sashalom 2010 Konzorciumot (1054 Budapest, Perczel Mór u. 4.) (Nettó Ft + ÁFA Ft = Bruttó Ft, összpontszám: 863,67) jelöli meg. Határidő: március 4. (17 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) Az eredményhirdetés március 4-én megtörtént. 81/2010. (III. 3.) Kt. A Képviselő-testület, a 2. rész tekintetében az ajánlati felhívásnak megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Kft-t (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) (Nettó Ft + ÁFA

7 7 Ft = Bruttó Ft, összpontszám: 1000,00) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként, valamint a második legkedvezőbb ajánlattevőként az ARKMA Konzorciumot (1095 Budapest IX., Soroksári út 48.) (Nettó Ft + ÁFA Ft = Bruttó Ft, összpontszám: 811,13) jelöli meg. Határidő: március 4. (16 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) Az eredményhirdetés március 4-én megtörtént. 82/2010. (III. 3.) Kt. A Képviselő-testület, a 3. rész tekintetében az ajánlati felhívásnak megfelelő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft-t (1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.) (Nettó Ft + ÁFA Ft = Bruttó Ft) hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. Határidő: március 4. Felelős: Kovács Péter, polgármester (16 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) Az eredményhirdetés március 4-én megtörtént. HATÁROZATI JAVASLAT I.:..../2010. (III. 24.) Kt. A Képviselő-testület a 305/2009. (V. 27.) 474/2009. (IX. 9.) 506/2009. (IX. 30.) 523/2009. (X. 21.) 557/2009. (X. 21.) 558/2009. (X. 21.) 670/2009. (XII. 9.) 51/2010. (II. 10.) 52/2010. (II. 10.) 53/2010. (II. 10.) 64/2010. (II. 10.) 78/2010. (III. 3.) 79/2010. (III. 3.)

8 8 80/2010. (III. 3.) 81/2010. (III. 3.) 82/2010. (III. 3.) számú határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

9 9 Határidő módosítás iránti kérelem 368/2009. (VI. 17.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a csendes övezet kijelöléséről szóló rendelet-tervezet Képviselő-testület elé történő beterjesztési határidej e j anuár 31. Határidő: június 17. (23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 368/2009. (VI. 17.) határozat végrehajtási határidejét szíveskedjen december 31-re módosítani a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező tájékoztatásban foglalt indokok alapján! HATÁROZATI JAVASLAT II.:.../2010. (III.24.)Kt. A Képviselő-testület a 368/2009. (VI. 17.) határozat végrehajtási határidejét december 31-re módosítja. Határidő: azonnal (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

10 BUDAPEST FÓVUOS \ X V I. / \\ KERÜLETE A' Tf*>ÓNIOUIAMYZATA.(V' o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA Tárgy: Tájékoztatás a csendes övezet kijelöléséről szóló rendelet-tervezet előkészítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2009. (VI. 17.) határozatával a csendes övezet kijelöléséről szóló rendelet-tervezet (a továbbiakban rendelet-tervezet) Képviselő-testület elé történő beterjesztési határidejét január 30- ban állapította meg. Budapesten nem találtunk olyan kerületet, ahol a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti csendesövezet-kijelölés történt volna, így gyakorlatilag lépésről lépésre nekünk kellett kidolgozni azt a munkatervet, amely alapján haladva végül is egy a jövő fejlesztéseihez valóban használható, a döntéseket megalapozó anyag készülhet. így merült fel az előkészítés során az igény, hogy célszerű lenne az egész kerületre kiterjedő zajvédelmi szempontú, komplex módon történő vizsgálatot elvégeztetni, mely a kerületi környezetállapot jelentéshez is fontos adalékul szolgálna. Ennek alapján a stratégiai zajtérképre és a rendelet-tervezet elkészítésére árajánlatot kértünk év végén, de a beérkezett ajánlatok vagy nem voltak teljeskörüek, vagy túl magas vállalási árat tartalmaztak. Költségtakarékos megoldást keresve, új eljárás keretében az ajánlatkérésünket megbontottuk és előbb közlekedési forgalmi vizsgálatot kívánunk megrendelni. (De forgalomszámlásra a téli időszak nem ideális, mivel télen lényegesen kisebb a forgalom, mint a többi évszakban.) E vizsgálat elvégzésével lehetőségünk lesz a évi, a közlekedési koncepciót megalapozó állapotvizsgálattal való összevetésre, így az elmúlt 5-6 év változásait is nyomon tudjuk követni. Majd a rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatok birtokában, valamint az üzemi létesítmények zajjellemzőinek ismeretében elő lehet állítani a kerület zajtérképét, a terhelési térképet és a konfliktustérképet, mely alapján lehetséges a csendes övezetek körülhatárolása és a rendelettervezet elkészítése. Reményeim szerint a külön - külön történő ajánlatkérés költségtakarékosabb, bár a rendelet előkészítésének ideje kitolódik. Időközben felvettük a kapcsolatot a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztályával is, kérve, hogy tegyék lehetővé a Fővárosi Stratégiai Zajtérképhez előállított terepmodell alaptérképének való felhasználását is, mert ezzel is jelentős összeget takaríthatunk meg. Szóbeli ígéretet már kaptunk rá, még az írásbeli megerősítésre várunk. Budapest, március 9. Tisztelettel: ' Szirmainé Gilyén Katalin irodavezető Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax:

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben