K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 1/2010. (I.27.) sz. Kth. Beszámoló elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 213/2009. (X.21.) sz 215/2009. (X.21.) sz. 217/2009. (X.21.) sz. 266/2009. (XII.16.) sz. 267/2009. (XII.16.) sz. 273/2009. (XII.16.) sz. határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 2/2010. (I.27.) sz. Kth. Önrész biztosítás defibrillátor beszerzésére benyújtott pályázathoz Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a kerekegyházi Tűzoltó Köztestület által az Egészségügyi Minisztériumba benyújtott, defibrillátor beszerzésére irányuló pályázat önrészét évi költségvetésében biztosítja. Az önrész a képzés összege, vagyis Ft. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./ Ezen képzési összeget a Képviselő-testület abban az esetben is biztosítja, ha a Köztestület pályázata sikertelen, ugyanis a Tűzoltósághoz kihelyezett defibrillátor működtetéséhez mindenképpen szükséges. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 3./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy fenti döntését a évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: február 15. Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

3 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 3/2010. (I. 27.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező évi Közfoglalkoztatási Tervét. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós értelem szerint A határozatot kapják: 1 polgármester 2 és általa a Polgármesteri Hivatal ügyintézője Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

4 Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Kerekegyháza Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében előírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE ÉVRE január 28.

5 Kerekegyháza Városban évben 1. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek (66 fő) képzettség szerinti várható összetétele: Férfi Nő Összesen a) 8 általános b) szakképesítés c) középiskola d) felsőfokú képesítés 2-2 Összesen:

6 2. A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése és várható ütemezése, valamint a szükséges létszám szükséges létszám ütemezése fő/hó Munkavégzés helye Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Általános Iskola Humán Szolgáltató Központ szükség es létszám Közfeladat megjelölése munkakörhöz kapcsolódó isk. végzettség jan feb r márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 4 kisegítő, dajka 8 általános udvaros 8 általános konyhai kisegítő 8 általános udvaros 8 általános fertőtl.takarító 8 általános konyhavezető középiskola szoc. segítő, étk. 8 általános házigondozó 8 általános gépjárművezető 8 általános adminisztrátor középiskola asszisztens,tám.s középiskola 1 1 z Katona József 1 kisegítő 8 általános Művelődési asszisztens Ház és Könyvtár 1 takarító 8 általános Önkormányzat 1 takarító 8 általános 1 1 (egészs.ház) 4 sm.mezőgazd 8 általános 4 x x x x x x X 4 2 technikai mt 8 általános (sport) 2 közbiztonsági.f. 8 általános 2 X közmunka pr. 8 általános 2 x x x x X 2 Városgazdasági Kft 4 erdőtakarítás 8 általános 4 x x x x x X X 4 8 karbantartás, köztiszt. 8 általános öss z 16

7 Polgármesteri Hivatal 1 informatikus felsőfokú asszisztens középiskola 1 1 (Ig.iroda) 1 asszisztens középiskola 1 1 (adóügy) 1 adminisztrátor középiskola (pü) 1 fertőtlenítő 8 általános 2 1 x x 1 x x takarító Mindösszesen:

8 Tájékoztató a táblázatban szereplő adatokhoz: - Jelen ismereteink szerint biztosan tudott az x jelöléssel meghatározott ideig tartó igény és foglalkoztatás. Minden más esetben az igény és foglalkoztatás december 31. napig tart. - Szükséges létszám: 45 fő, melyet a havi ütemezésnél föltüntetettek szerint 66 fő alkalmazásával kívánunk megvalósítani. 3. A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források Ft-ban: önkormányzati: ,- központi költségvetési: ,- Összesen: ,- A közfoglalkoztatás kiadásai Ft-ban: bérjellegű: ,- dologi: ,- Összesen: ,- Záradék: 1.a. Ezen Közfoglalkoztatási Tervvel a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ a január 12. napján kelt, / számú iratában foglaltak szerint egyetértett. 1.b Ezen Közfoglalkoztatási Tervvel a Szociálpolitikai Kerekasztal a január 19. napján kelt, 1/2010. (I.18.) sz. SZPK. határozatában foglaltak szerint egyetértett. 2. Ezen Közfoglalkoztatási Tervet Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2010. (I. 27.) sz. Kt. határozatával elfogadta. Kerekegyháza, január 28. Bartha Erika irodavezető

9 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 4/2010. (I.27.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2009. (VIII.5.) sz. Kth. sz. határozatával elfogadott Kerekegyháza Város Önkormányzat közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatát február 1. napjától az szerint módosítja: a./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatának 9..(5) bekezdése az alábbi (5) bekezdésre módosul: (5) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolítására külső szakértőt (szervezet, személy) bíz meg (10. ), és nem állít fel bírálóbizottságot, úgy a szakértő a 10.. (2) bekezdés szerinti esetben, köteles a bírálóbizottságot a szakértővel jogviszonyban álló személyekből létrehozni, valamint építési beruházás esetén ellátni a 162/2004 (V. 21.) Korm. r. 6. -ában meghatározott feladatokat is. b./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatának 10..(1)-(3) bekezdései az alábbi (1)-(3) bekezdésekre módosulnak: (1) Az ajánlatkérő nevében a Képviselő-testület szükség szerint (a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is figyelemmel) a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására az eljárás előkészítésétől kezdve a lezáró döntés meghozataláig kivéve a szerződéskötést és az esetleges jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig külső szervezetet, személyt (a továbbiakban: szakértő) is megbízhat a Kbt. és ezen szabályzat előírásai szerint. A szakértő köteles ellátni ebben az esetben a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat is. (2) Az ajánlatkérő nevében, a Kbt.10..(1) bekezdésében foglalt esetekben a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására az eljárás előkészítésétől kezdve a lezáró döntés meghozataláig kivéve a szerződéskötést és az esetleges jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig külső szervezetet, személyt (a továbbiakban: külső szakértő) bíz meg a Kbt. előírásai szerint. Ebben az esetben a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek felelősségére a jelen szabályzatban foglaltak kivéve a szerződés aláírására vonatkozó rendelkezéseket nem alkalmazhatók, hanem a külső szakértő felelősségi rendje az irányadó. A felelősségi rend megfelelő elhatárolásának biztosítása érdekében a külső szakértő köteles meghatározni a külső szakértővel jogviszonyban álló és az adott közbeszerzési eljárásban közreműködő természetes személyekre kiterjedő belső felelősségi rendjét az eljárás előkészítésétől a lezáró döntés meghozataláig terjedően, amelyet a Képviselő-testület előzetesen jóváhagyott.

10 (3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott esetekben a szakértő, külső szakértő illetőleg szervezet esetén annak teljes jogú képviselője által kijelölt személy a Kbt. 6. (2) bekezdése alapján köteles az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolni. A szabályzat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 2./ Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzatot jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a február 1. napját követő eljárások esetében kell alkalmazni. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: február 1. Határozatról értesül:, és általa: - irodavezetők - közbeszerzési és beruházási referens Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

11 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 5/2010. (I.27.) sz. Kth. TEUT 2009 fel nem használt támogatásról lemondás Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint projektgazda a Regionális Fejlesztési Tanács U számú finanszírozási szerződés alapján a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca burkolat megerősítése című, (TEUT 2009) projekt kapcsán, a fel nem használt Ft összegű támogatásról lemond. 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően értesítse a Regionális Fejlesztési Tanácsot, ill. a Magyar Államkincstárt a lemondásról. Felelős: Dr. Kelemen Márk Határidő: azonnal 2./ Felkéri a t, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ezen döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:.- Vincze Miklós - Regionális Fejlesztési Tanács - Magyar Államkincstár - Pénzügyi iroda - Borbényi Nelli Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

12 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 6/2010. (I. 27.) sz. Kth. TÁMOP /A/2 pályázat benyújtása a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív program Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be három fő pedagógus továbbképzésére, Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint fenntartó nyilatkozik, hogy rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel, amennyiben a támogatott projekt részben, vagy egészben meghiúsul, ill. ha a támogatás szabálytalanul kerül felhasználásra, úgy az Önkormányzat viszszafizetési kötelezettséget vállal. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatot kapják: 1. Vincze Miklós és általa a Polgármesteri Hivatal ügyintézője 2. Gyurkovics Balázsné intézményvezető Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

13 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 7/2010. (I. 27.) sz. Kth. TEMPUS Közalapítványhoz pályázat benyújtása a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében tanárasszisztens fogadására Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a TEMPUS Közalapítványhoz pályázatot nyújtson be tanárasszisztens fogadása érdekében. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatot kapják: 1. Vincze Miklós és általa a Polgármesteri Hivatal ügyintézője 2. Gyurkovics Balázsné intézményvezető Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

14 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 8/2010. (I. 27.) sz. Kth. TÁMOP /A/2 pályázat benyújtása a Napközi Otthonos Óvoda esetében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint fenntartó támogatja, hogy a Napközi Otthonos Óvoda a Társadalmi Megújulás Operatív program Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be egy fő óvodapedagógus továbbképzésére, Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete, mint fenntartó nyilatkozik, hogy rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel, amennyiben a támogatott projekt részben, vagy egészben meghiúsul, ill. ha a támogatás szabálytalanul kerül felhasználásra, úgy az Önkormányzat viszszafizetési kötelezettséget vállal. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatot kapják: 1. Vincze Miklós és általa a Polgármesteri Hivatal ügyintézője 2. Hallainé Kis Mária intézményvezető Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

15 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 9/2010. (I. 27.) sz. Kth. Helyi Építészeti Örökség évi Építészeti Nívódíj pályázat benyújtása Határozat 1. Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Helyi Építészeti Örökség évi Építészeti Nívódíj pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz a helyi védettség alatt álló Kerekegyháza 637 hrsz.-ú Városi Könyvtár épületére vonatkozóan. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatot kapják: 1 Vincze Miklós és általa Polgármesteri Hivatal ügyintézője, 2 Németh Mariann intézményvezető Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

16 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-én megtartott ülése könyvéből 10/2010. (I. 27.) sz. Kth. A helyi közbiztonság megerősítése településőrrel Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívására támogatási igényt nyújt be 2 fő településőr foglalkoztatásának támogatására úgy, hogy 1 fő rendelkezési állásra jogosult, a felhívásnak megfelelő személyt, 1 fő esetében, pedig az igénybejelentés aláírását követően beiskolázandó személyt alkalmaz. Egyben felhatalmazza a polgármestert határozat 1. sz. mellékletét képező Támogatási szerződés aláírására. 2./ A Képviselő-testület vállalja az 1 fő beiskolázandó személynek a felhívásban szereplő képesítés megszerzése költségeit legfeljebb ,- Ft, azaz százötvenezer forint erejéig akként, hogy a képesítést megszerző személynek legalább a képzési időtartamnak megfelelő ideig kell településőrként az önkormányzat alkalmazásában dolgoznia. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal A kivonat hiteléül: 3./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy fenti döntését a évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: február 15. A határozatot kapja: 1./ dr. Kelemen Márk polgármester 2./ Vincze Miklós 3./ irattár Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester Kerekegyháza, január 28. Vincze Miklós

17 Tám ogatási megállapodás 1. sz. melléklet Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, (1055 Budapest, Kossuth tér 4.) képviseletében: dr. Turi András rendészeti szakállamtitkár, (a továbbiakban: Minisztérium és Kerekegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.; OTP NyRt-nél vezetett bankszámlaszám: ;) képviseletében eljár: dr. Kelemen Márk polgármester (a továbbiakban: Támogatott) az alábbiakban állapodnak meg: I. A Támogatott kijelenti, hogy a megállapodás általa történő aláírása időpontjában 6416 fő állandó lakossal rendelkezik. II. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás III. pontjában rögzített támogatást kizárólag a megállapodás V. pontjában meghatározott feladatok finanszírozására fordítja. III.1. A Minisztérium az V. pontban meghatározott feladat ellátására bruttó 1 x ,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint összegű egyszeri támogatást bocsát a Támogatott rendelkezésére az alábbi dologi kiadásokra, amennyiben az a településőrt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 36. szerint közcélú munka keretében kívánja foglalkoztatni. Elszámolható: a. mobiltelefon készülék a hozzá tartozó SIM kártyával (prepaid kártya esetén további feltöltő kártya is) b. kerékpár, c. TELEPÜLÉSŐR felirattal ellátott biztonsági mellény, (IRM által meghatározottak szerint 1 ) d. fekete sapka, (IRM által meghatározottak szerint 2 ) e. zseblámpa, f. jegyzettömb és íróeszköz, g. hordtáska h. fényképezőgép, i. távcső, j. esővédő felszerelés beszerzése, amelyek közül a c.-f. pontokban meghatározottak beszerzése kötelező. 1 Fényvisszaverő biztonsági mellény: bármely olyan kereskedelmi forgalomban kapható neonsárga mellény, mely megfelel az MSZ EN 471 szabványnak. A mellény hátulján, annak közepén jól látható módon, fekete színnel, nyomtatott nagy betűkkel fel kell tüntetni a TELEPÜLÉSŐR elnevezést. A betűk vonalvastagsága 1 cm, nagyságuk 4,4 cm legyen. A TELEPÜLÉSŐR felirat alatt szintén jól láthatóan fel kell tüntetni a település nevét is. 2 Sapka: kereskedelmi forgalomban kapható, fekete egyszínű baseball sapka, melynek bősége a hátsó részén állítható pánttal szabályozható. A sapka elejének közepére kerüljön fel fehér színű, nyomtatott betűkkel a TELE- PÜLÉSŐR elnevezés. A betűk vonalvastagsága 0,3 cm, nagyságuk 1,5 cm legyen.

18 III.2. A Minisztérium az V. pontban meghatározott feladat ellátására bruttó 1 x ,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint összegű egyszeri támogatást bocsát a Támogatott rendelkezésére az alábbi dologi kiadásokra: Elszámolható: a. mobiltelefon készülék a hozzá tartozó SIM kártyával (prepaid kártya esetén további feltöltőkártya is) b. kerékpár, c. TELEPÜLÉSŐR felirattal ellátott biztonsági mellény, (IRM által meghatározottak szerint 3 ) d. fekete sapka, (IRM által meghatározottak szerint 4 ) e. zseblámpa, f. jegyzettömb és íróeszköz, g. hordtáska h. fényképezőgép, i. távcső, j. esővédő felszerelés beszerzése, amelyek közül a c.-f. pontokban meghatározottak beszerzése kötelező. A dologi kiadások fedezetére nyújtott egyszeri támogatás mellett a Minisztérium településőr munkabéréből havi 1 x ,- Ft és annak járulékai (27%), azaz összesen ,- Ft, azaz Kilencvenháromezer-háromszáznegyvenöt forint rendszeres támogatást is nyújt, amennyiben a településőr nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 36. (3) bekezdése szerint közcélú munka keretében történő foglalkoztatás feltételeinek. A településőrök foglalkoztatására március 1. napjától kerül sor. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően a Támogatott tételes elszámolása alapján negyedévente utólag kerül sor. Az elszámolást a negyedévet követő hónap 15. napjáig kell a támogatás igénylési helyére benyújtani. IV.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az IRM Ellenőrzési Főosztálya, az IRM Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztály, (a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult szervek) a Támogatott képviselőjétől jogosult felvilágosítást kérni, a feladat ellátásával kapcsolatos irataiba betekinteni, továbbá a szükséges okmányokról hitelesített másolatot, kivonatot vagy kimutatást kérni. IV.2. A Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy a székhelye szerint illetékes helyi rendőrkapitányság jogosult a feladat ellátásának szakmai monitoringját végezni. Támogatott köteles a jelen megállapodás záradékát képező nyilatkozatnak megfelelően a rendőrkapitánysággal együttműködni. IV. 3. A Támogatott vállalja, hogy a megállapodás aláírásával egyidejűleg településőri feladatok ellátására alkalmaz a III.1/III.2. pontban leírt igényében megjelölt számú olyan személyt, aki a meghatározott feltételeken túl 3 Fényvisszaverő biztonsági mellény: bármely olyan kereskedelmi forgalomban kapható neonsárga mellény, mely megfelel az MSZ EN 471 szabványnak. A mellény hátulján, annak közepén jól látható módon, fekete színnel, nyomtatott nagy betűkkel fel kell tüntetni a TELEPÜLÉSŐR elnevezést. A betűk vonalvastagsága 1 cm, nagyságuk 4,4 cm legyen. A TELEPÜLÉSŐR felirat alatt szintén jól láthatóan fel kell tüntetni a település nevét is. 4 Sapka: kereskedelmi forgalomban kapható, fekete egyszínű baseball sapka, melynek bősége a hátsó részén állítható pánttal szabályozható. A sapka elejének közepére kerüljön fel fehér színű, nyomtatott betűkkel a TELE- PÜLÉSŐR elnevezés. A betűk vonalvastagsága 0,3 cm, nagyságuk 1,5 cm legyen.

19 o o o o o betöltötte a 18. életévét; cselekvőképes; büntetlen előéletű; rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal; rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről szóló 26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítések (illetve a korábban szerzett OKJ számú Személy- és vagyonőr szakképesítés) valamelyikével, vagy az igénylő önkormányzat vállalja, hogy az igény jóváhagyásától számított 3 hónapon belül a településőrt a szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza; o egészségileg alkalmas. 5 V. A településőr feladatai - A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása. - A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál. - A közvagyon helyben található elemeinek (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való közreműködés. - Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása. - A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalomirányításban. - Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában. - Az alkalmazó helyi önkormányzat által a helyi közbiztonság javítása érdekében meghatározott további feladatok végrehajtása. VI. A Támogatott tudomásul veszi, hogy: VI.1. Köteles a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani, melyhez a területileg illetékes rendőrkapitányság szakmai segítséget nyújt. VI. 2. A támogatás felhasználásával megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat kötelező leltárba venni, amely a támogatási megállapodás aláírásától számított három éven belül csak a Minisztérium előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, amelynek betartása 3 éven belül bármikor ellenőrizhető; VI. 3. Abban az esetben, ha a Támogatott a településőrökkel, illetve a településőri feladatokkal kapcsolatban tájékoztatót tesz közzé, vagy egyéb tájékoztatási eszközhöz folyamodik, például elektronikus úton közölt anyagokat (honlap, adatbázis, stb.) vagy kiadványt (ideértve a prospektusokat, szórólapokat is), illetve audio-vizuális anyagokat ad ki köteles feltüntetni, hogy a tevékenység a Minisztérium támogatásával valósul meg; 5 biztonsági őr munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat

20 A Támogatott a Minisztérium kérésére, valamint az országos és helyi média képviselőinek érdeklődésére köteles a tevékenységet bemutatni, vagy arról nyilatkozni; VI. 4. Támogatott tudomásul veszi, amennyiben az elszámolása nem kerül elfogadásra, úgy a továbbiakban mindaddig nem folyósítható részére támogatás, amíg az elfogadásra nem kerül. VI. 5. A Támogatás nem rendeltetésszerű, a jelen megállapodással ellentétes, illetve attól eltérő felhasználását az ellenőrzésre jogosult szervek a Támogatottal közösen felvett könyvben rögzítik, és javaslatot tesznek a szükséges intézkedések megtételére; VI. 6. A Támogatott vállalja, hogy a támogatási időszak alatt a támogatás elnyerésekor a közcélú foglalkoztatás keretében településőr feladatra igénybe vett személyt (1 fő) végig foglalkoztatja, kivéve ha a településőrrel szemben a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 96. (1) bekezdés a)-b) pontjának megfelelő ok merül fel. VII. A Minisztérium egyoldalú, írásban előterjesztett jognyilatkozatával a Támogatási megállapodástól való elállásra jogosult, ha az alábbi okok közül bármelyik bekövetkezik: a. jelen szerződés V. pontjában meghatározott feladatot a Támogatási megállapodás Minisztérium általi aláírásának dátumától számított 10 napon belül a Támogatott neki felróható okból nem kezdi meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; b. a Támogatott az igény benyújtása során, illetve a megállapodás megkötése érdekében valótlan, hamis adatot szolgáltatott; c. a Támogatott a támogatást nem a megállapodásba meghatározott célra használja fel; d. az V. pontban meghatározott feladat teljesítése a Támogatottnak felróható okból veszélybe kerül, illetve a Támogatott neki felróható okból nem teljesíti a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Visszafizetési kötelezettség esetén a befizetést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium sz. fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára kell teljesíteni. A Támogatási szerződéstől való elállás esetén a Támogatott a támogatási összegnek a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig, az elállás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét, az elállást tartalmazó jognyilatkozat kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles visszafizetni. VIII. Támogatott jogosult a jelen megállapodást egyoldalú írásos nyilatkozattal felmondani, ha az V. pontban meghatározott feladatot a továbbiakban ellátni nem képes, illetve azt nem kívánja. IX. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele aláírt együttműködési záradék a területileg illetékes rendőrkapitánysággal a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek történő megfelelés. X. Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amely napon a Támogatási megállapodást a felek aláírták. XI. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatával és nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.

21 A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezésére annak értékhatárától függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodáshoz csatolt Felhívás a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. Budapest, Kerekegyháza, január 28. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Támogatott P.H. Pénzügyi ellen: P.H Támogatott (kapcsolattartó) elérhetősége: Név: Bartha Erika Postacím: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Telefon: 70/ ; 76/ Záradék Alulírott dr. Kassai László r.ezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos (a szervezetben betöltött tisztség), Kecskeméti Rendőrkapitányság képviseletében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által meghirdetett, településőrök finanszírozására irányuló felhívással kapcsolatosan kijelentem, hogy amennyiben a Támogatott által benyújtott igény kedvező elbírálásban, és ennek alapján a település támogatásban részesül, a Rendőrkapitányság: - a Vezetője által kijelölt személy útján a településőri feladatok gyakorlati megvalósításához konkrét ajánlásokat ad, továbbá a településőr/településőrök felett szakmai monitoring tevékenységet lát el;

22 - a mindenkori szolgálatirányító parancsnokon keresztül figyelemmel kíséri a településőr/településőrök tevékenységét, és a jogsértésekre (bűncselekmény, szabálysértés) utaló, vagy más rendőri beavatkozást igénylő magatartásról érkező jelzés esetén soron kívül intézkedést kezdeményez; - igény esetén megfelelő képzettségű előadót biztosít a településőr/településőrök rendészeti jellegű oktatásához. Kecskemét, hó nap P. H.. aláírás

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére 678-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27.-i ülésére Tárgy: Hitelfelvételek a folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozása, valamint a támogatás

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben