Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Éves Beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi Éves Beszámolóhoz 1

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ SPECIFIKUS RÉSZE II A. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II B. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS III. IV. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK VAGYONI PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2

3 I. Általános jellegű kiegészítések A Kiegészítő melléklet a többször módosított számvitelről szóló évi C. törvény alapján készült. A Kiegészítő melléklet elkészítésének az a célja, hogy a törvényi előírásokkal összhangban bemutatásra kerüljenek mindazok az adatok, amelyek a Palota Holding ZRt. vagyoni, pénzügyi helyzetének, a mérleg és az eredmény kimutatás adatain túl fontosak a Társaság gazdasági tevékenységének megítéléséhez. A ZRt. tevékenység kezdete: január 1. A ZRt. tulajdonosa 100 %-ban a XV. kerületi Önkormányzat Cégjegyzék száma: Fő tevékenységi köre: Ingatlankezelés 6832 statisztikai számjele A ZRt. munkáját felügyeli és ellenőrzi: - Budapest XV. kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete, Budapest XV. kerületi Önkormányzat - Felügyelő Bizottság, - Könyvvizsgáló, - Önkormányzat Belső Ellenőrzési Osztálya. Társaságunk a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végzi e szerződésben meghatározott feladatokat, melyek összhangban vannak a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében elfogadott előirányzatokkal. Egyéb üzleti tevékenységként Társaságunk vegyes tulajdonú társasházak kezelésével foglalkozik. A Megbízási Szerződést felek minden évben felülvizsgálják és az V. pénzügyi finanszírozás fejezetét az Önkormányzat tárgyévi Költségvetésének megfelelően aktualizálják. A pénzügyi finanszírozás tervszámait az Önkormányzat költségvetése és a Palota Holding ZRt. üzleti terve tartalmazza. Társaságunk a Megbízási Szerződés keretein belül kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás bérleményeket, üres telkeket, életvédelmi helyiségeket, valamint a Nyugdíjas és a Közéleti Házat. Kiszámlázza és beszedi a bérleti díjakat. Elvégzi a felújítási, karbantartási munkákat. A klasszikus bérbeadói feladatok mellett a Zrt. kezelési, üzemeltetési feladatköréhez tartozik a Nyugdíjasház és a Közéleti Ház működtetése is, amely ingatlanokban gondnoki szolgálat segíti a Bérlők rendeltetésszerű ingatlan-használatát. 3

4 Társaságunk január 1-től végzi az önkormányzati lakás- és nem lakás bérlemények kezelését, az Önkormányzatot megillető lakbérek és bérleti díjak számlázását és beszedését, az önkormányzati lakások elidegenítési tevékenység előkészítését, a részletfizetések kezelését, nyilvántartását évben az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőinek távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenysége új feladatként jelentkezett a ZRt-nél. E tevékenységekkel felmerülő feladatok programfejlesztés, hátralékok behajtása, stb. napjainkban is folyamatosan megoldandó feladatokat jelentenek Társaságunknak évben ZRt-nk dolgozói elkészítették a kezelésünkben lévő Önkormányzat tulajdonát képező vagyonkataszter felfektetését, biztosítva ezzel a december 31-i számviteli bruttó érték egyezőséget. Az adatok egyeztetése, folyamatos karbantartása, a változások továbbvitele, az elkövetkezendő években is igen munkaigényes és szakmai ismereteket igénylő feladatokat jelent. Palota Holding Zrt által kezelt önkormányzati lakások, komfortfokozat szerinti megoszlása Komfortfokozat Összesen db Összesen m² Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás Összesen Nyugdíjas Ház Mindösszesen Nem lakás célú helyiségek: 462 db, m² A Társasházak közös képviseletét ellátó csoportunk által kezelt albetétek száma XII. 31-én db XII. 31-én db A Társasházi közös képviseleti csoportunk költségeit, illetve árbevételüket elkülönített számlákon vezetjük. A csoport eredménye csak a közvetlen költségek levonása után keletkezett nyereséget mutatja, az nem tartalmaz közvetett költségeket. A Társasházkezelő csoportunk 2012 évi 2013 évi adózás előtti nyeresége E Ft E Ft A Társasházkezelő Csoport üzleti tevékenységével elért nyereség részét képezi Társaságunk adózás előtti eredményének. 4

5 II. Az éves beszámoló specifikus része Adóhatósági kapcsolatok, adóellenőrzés, szerződések A Társaságunk adóhatóság felé teljesítendő feladatait ellátó szervezetekben változás nem történt. A évben adóhatósági ellenőrzés nem volt. Egy alkalommal a szociális hozzájárulás került önellenőrzésre a kedvezmény igénybe vétele miatt, továbbá kettő alkalommal az ÁFA bevallás került önellenőrzésre. Az önellenőrzésnek az eredményre gyakorolt hatása nem jelentős. A XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szeptember 1-től jogosult közvetlenül ellenőrizni a gazdasági társaságait. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Osztály évben az ellenőrzési munkaterve alapján elkezdte a gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálatát, mely áthúzódott a évre. Az ellenőrzés eredménye évben várható. A Zártkörűen Működő Részvénytársaságunk minden külső vállalkozó által elvégzett munkára szerződést köt, melyet a szerződés nyilvántartás tartalmaz. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának karbantartási és felújítási munkáit részben saját kivitelező szervezetünkkel, részben alvállalkozók bevonásával, szerződéses jogviszony keretében végeztetjük. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Számviteli politika fő elemei Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel A mérleg fordulónapja: december 31. Üzleti év: naptári év Részvénytársaságunk a mérleg és eredménykimutatását a évi C. Számviteli törvény 1 számú melléklete szerinti A típusú mérleget és az 2 számú melléklete szerinti A típusú összköltség eljárású eredménykimutatást készíti. A évi záró főkönyvi kivonat és a évi nyitó főkönyvi kivonat a mérleg dokumentáció anyagában megtalálható, egyezősége biztosított. 5

6 A mérleg és az eredménykimutatás egyező főkönyvi kivonatból, a törvény által előírt szerkezetben készült el. Az előző évhez viszonyítva a számviteli politikában változás nem történt. A mérleg és az eredménykimutatás sorai a bázis időszaki adatokhoz tartalmi korrekciók nélkül hasonlíthatóak. Az amortizációs kulcsok az előző évhez viszonyítva nem változtak. A terv szerinti értékcsökkenési leírást naptári napra számoljuk el. A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolását a Számviteli Politikában rögzített elvek alapján számolja el a Társaság, amely megfelel a Társasági adótörvény szerinti kulcsoknak. A nullára leírt, de még használatban lévő tárgyi eszközöket a kiselejtezés napjáig érték nélkül, az analitikus nyilvántartásban eszközcsoportonként tartjuk nyilván. Az ,- Ft egyedi előállítású-, vagy bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket azonnal használatbavételkor egy összegben számoljuk el költségként a számviteli politikában meghatározottak szerint. Értékvesztés Értékvesztést Vevőnkénti minősítés elve alapján számoltunk el a Számviteli Politikában meghatározott kulcsokkal. Az értékvesztés mértéke, ha a követelés jelentős, vagy tartós: napos késedelem esetén 10 % napos késedelem esetén 20 % napon túli késedelem esetén 50 % évi értékvesztés alakulása: Az adóévben elszámolt értékvesztés vevői követelésre Az adóévben elszámolt értékvesztés szállítói követelésre Előző években elszámolt értékvesztés: Előző évről visszaírt értékvesztés Értékvesztés záró állománya XII.31-én 254 E Ft 170 E Ft 739 E Ft E Ft E Ft Az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi Kft. tévesen számlázta a gázdíjat társaságunk részére, melyből a helytelen számlázás miatt 170 E Ft követelésünk keletkezett. A Kft. többszöri felszólításunk ellenére sem fizette meg követelésünket. Időközben a Cégközlöny szerint január 28-án a Kft. felszámolása elkezdődött. Az előzetesen megküldött társasági mérleg szerint a követelésünk várhatóan nem fog megtérülni, ezért ez már a mérlegbe nem került beállításra, 100 %-ban elszámoltuk értékvesztésként. 6

7 II. A MÉRLEG Részletezése: A évi mérleg főösszege E Ft. - Befektetett eszközök 2012 év 2013 év Változás A ZRt. az Adótörvényben előírt %-os kulcsokkal terv szerinti értékcsökkenéssel számolja el az értékcsökkenést az alábbi kulcsok szerint, nem jelentős, illetve nulla maradványértékkel. Gépek, berendezések Járművek Számítástechnikai gépek Épületek Építmények Bérelt ingatlan 14,5 % értékcsökkenés 20.0 % értékcsökkenés 33,0 % értékcsökkenés 2,0 % értékcsökkenés 3,0 % értékcsökkenés 6,0 % értékcsökkenés A befektetett eszközök, az immateriális javak és tárgyi eszközök változását a 8. oldalon található, december 31-i állapot szerinti táblázat mutatja be. Befektetett tárgyi eszközöket bruttó értéke E Ft összegben növekedett. A tárgy évben 2 db használt személygépkocsit vásároltunk összesen E Ft értékben, valamint 237 E Ft értékben egyéb irodai berendezés került beszerzésre évben bevezetésre került egy új vagyonnyilvántartó és számlázási rendszer, melynek értékét 2013-ban nettó E Ft-tal növeltük. A rendszert tovább bővítjük, szeretnénk, minden programot kiváltani az új integrált szoftverrel. Az elavult, és nem használt eszközeinket, továbbá a nem használt programokat leselejteztük, összesen E Ft értékben. Ebből 178 E Ft kisösszegű eszközök között volt nyilvántartva. A kivezetett eszközök mindegyike 0 nyilvántartási értéken szerepelt. Egy összegben elszámolt, 100 E Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értéke E Ft volt az üzleti évben. Nagyrészt szerszámok, valamint kis összegű irodai berendezések, gépek kerültek beszerzésre. 7

8 Megnevezés Immateriális javak és tárgyi eszközök változása Állóeszközök záró nettó Állóeszközök bruttó értéke: E Ft Állóeszközök értékcsökkenése: E Ft értéke: E Ft Nyitó érték Növekedés Bruttó érték Csökkenés Átsorolás Záró Nyitó érték Terv szerinti Értékcsökkenés Növekedés Terven felüli Kisértékű Csökkenés Átsoro - lás Záró Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javak értékhelyesbítése Kisértékű immateriális javak IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Kisértékű tárgyi eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK Mindösszesen:

9 - Készletek év év Változás Készletek között került kimutatásra: - a évben elvégzett évben továbbszámlázott közvetített szolgáltatások nettó értéke E Ft összegben, melyek készletekből való kivezetése a tárgy évben megtörtént. - A tárgy évi záró állomány a követelés fejében átvett eszközök értékét tartalmazza E Ft értékben, melyet a későbbiekben értékesíteni szándékozunk. - Követelések év év Változás Részletezése: - Vevők Követelések kapcsolt vállalkozással Egyéb követelések Összesen: évben jelentősen, E Ft-tal növekedett a követelések záró értéke, ezen belül a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés az előző évhez képest E Ft-tal lett magasabb, ugyanis a november és december havi üzemeltetési költséget a tárgy évben csak részben egyenlítette ki az Önkormányzat, a teljes kiegyenlítés áthúzódott évre. Követelések részletezése -Vevők Ft-ban Számlaszám Megnevezés Összeg (311) Vegyes Vevők Követelések kapcsolt vállalkozással Megnevezés Önkormányzat tartozása: Ft 321 Bp.XV.ker.Polgármesteri Hivatal Követelések kapcsolt vállalkozással összesen:

10 Egyéb követelések Ft-ban 3611 OMB Munkaváll.foly.előleg Különféle Egyéb követelések THK ellátmány Társasági adó Innovációs járulék Iparűzési adó Szállító követelés Összes egyéb követelés Pénzeszközök 2012 év 2013 év Változás összesen: A ZRt. pénzeszközeit teljes egészében az OTP Banknál vezetett számlákon tartja. Részletezés: Ft-ban - Pénztár Lekötött pénzeszköz A Társaságunknak E Ft lekötött pénzeszköze van, 1 havi lekötéssel, havonta hosszabbítjuk. Ebből idegen forrás a nem lakás és lakás bérleményekre fizetett óvadék. Óvadék nem lakás célú helyiségre Óvadék lakásra Összesen Bankszámlák egyenlegei 384 OTP Bank elszámolási számla OTP Bank megtakarítási számla OTP kártyaalszámla MOK

11 35813 Lekötött betét OTP Bank Kártya számla Önkormányzat Elidegenítési számla Bankszámlák egyenlegei összesen Mindösszesen pénzeszközök A pénzeszközök változását tételesen bemutatja a Cash-flow kimutatás. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti év: CASH-FLOW kimutatás december 31. adatok Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele

12 20. Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl.,megszün.,beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása ± 0 0 IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) Aktív időbeli elhatárolás E Ft 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása E Ft Ft-ban 1., Lekötött betétek 2013 évre járó kamata évet érintő bevételek Összesen: Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Részletezése: E Ft Ft-ban 1. Újságok, folyóiratok, közlöny előfizetés Gépkocsik biztosítási díja évi BKV bérlet Társasház kezelői biztosítás, épületbiztosítás Továbbképzés költsége Használati, fenntartási díjak Összesen:

13 FORRÁSOK A Palota Holding ZRt. saját tőkéje én E Ft év év változás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék - - Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Céltartalék képzése évben nem volt. Eredménytartalék a évhez képest nem változott. A évi mérleg szerinti eredmény nulla volt, mert az adózott eredmény osztalékként kifizetésre került a tulajdonos részére, kiegészítve az az eredmény tartalékból. A évi Éves Beszámoló elfogadásakor, ban összesen e Ft osztalék kifizetés került elfogadásra a tulajdonos által évi mérleg szerinti eredmény E Ft. Hátrasorolt kötelezettsége a Társaságnak nincs. Hosszúlejáratú kötelezettségek nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen E Ft Vevőktől kapott előlegek E Ft Részletezése: Ft-ban Vevőtől kapott előlegek (Óvadék) nem lakás célú helyiségekre (Óvadék) lakás bérleményekre Összesen

14 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben E Ft Részletezve: Ft-ban számlaszám megnevezés összeg Nyugdíjasház lakbér elszámolás Lakbér elszámolás Lakbér kamat, egyéb lakással kapcs. bevétel Nem lakás bérleti díj Nem lakás kamat Ingatlan értékesítés elsz. önkormányzattal Nyugdíjasház telefon bevétel Önkormányzati egyéb bevétel Önkorm. Egyéb bevétel fűtés díj Közéleti Ház bérleti díj Sódergödör fűtési díj Fűtésdíj DHK Fűtés díj kamat Távhődíj Távhődíj kamata Szippantási díj Egyéb befizetés Összesen Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból: 4541 Szállítók E Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek E Ft Részletesen: Ft-ban számlaszám megnevezés összeg Kifizetői Szja elszámolási számla Cégautóadó EHO kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás ÁFA elszámolási számla, XII. havi ÁFA

15 4733 Táppénz 1/3-a Egyéb kötelezettség Vevő túlfizetés összesen: Passzív időbeli elhatárolás Költségek passzív időbeli elhatárolás Részletezés 1. Közüzemi díjak (áram, víz, gáz, fűtés, csatorna, szemét díjak) 2. Vezetői prémium + dolgozók teljesítményének értékelése E Ft Ft-ban Bérjárulékok Postaköltség Könyvvizsgálat Telefon, mobiltelefon díja Tulajdoni lap másolat Számítógépes programfelügyelet díja Takarítás Ügyviteli díj, munkába járás, kamat, egyéb költség 11. Egyéb továbbszámlázott költségek 12. Üres lakások fűtésdíja Továbbképzés Összesen: A passzív időbeli elhatárolás olyan költségeket tartalmaz, melyek 2014-ben kerülnek kiegyenlítésre, de még a évet terhelik. 15

16 Számviteli törvény 89. (3) bekezdés A ZRt-nek más gazdasági társaságban nincs részesedése és nincs leányvállalata. Számviteli törvény 89. (4) bekezdés a. pont A vezető tisztségviselő (vezérigazgató) részére az üzleti év után, testületi döntés alapján történik prémium kifizetése. A Felügyelő Bizottság részére az üzleti évben megtörtént a tiszteletdíj kifizetése, ennek összege E Ft b.pont c.pont d.pont Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság részére a Társaság előleget és kölcsönt nem nyújtott. Nyugdíjfizetési kötelezettsége nincs a Társaságnak. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy a vezérigazgató Dr. Kiss Gyula 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 21/b. A Részvénytársaság honlapjának címe: Számviteli törvény 90. (1) bekezdés b.pont d.pont Társaságunknak halasztott ráfordítása nincs. Társaságunknak halasztott bevétele nincs. Számviteli törvény 90. (2) bekezdés Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozással nincs. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással (anyavállalat Budapest XV. Kerületi Önkormányzat) Rövid lejáratú követelés kapcsolt vállalkozással (anyavállalattal Budapest XV. Kerületi Önkormányzat) E Ft E Ft Számviteli törvény 90. (3) bekezdés Kötelezettségek, melyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év, nincs. Hátralévő jelentős pénzügyi kötelezettségek, amelyek a mérlegben nem szerepelnek nincsenek. Kutatás, kísérleti fejlesztés céljára költség nem merült fel. Lekötött tartalék évben a Zrt-nél nincs. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség nincs. 16

17 II. B. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az értékesítés nettó árbevétele az önkormányzati Megbízási Szerződés keretében végzett szolgáltatások ellenértékét, a részvénytársaság bérbeadásból származó bevételeit, valamint a Társasházkezelő csoportunk kiszámlázásait tartalmazza. Az Egyéb bevételek majdnem teljes egészében az Önkormányzatnak átszámlázott költségeket tartalmazzák. Pénzügyi műveletek eredménye a pénzintézettől kapott kamatok összege. Az üzleti tevékenység eredménye: (2012. év 198 E Ft ) év E Ft Pénzügyi műveletek eredménye E Ft Szokásos vállalkozási eredmény E Ft Rendkívüli eredmény E Ft Adózás előtti eredmény E Ft Adófizetési kötelezettség: Társasági adó Összes adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény E Ft E Ft E Ft E Ft I. Bevételek részletezése: Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele évben E Ft. Részletezése E Ft Megnevezés év év Lebonyolítási díjak Egyéb tovább számlázott árbevétel Telek szerviz Önkorm.lakások karbantartása továbbszáml Egyéb alaptev. bevétele, munkabér+járulékok Önkorm. Lakás, nem lakás+ külön keret 2012 évi áthúzódása

18 Kontyfa bontás áthúzódása Értékbecslés Száraznád u. 5. Közösségi ház egyéb Távhő hátralék rendezése Társasházkezelő csoport közös képviseleti díja Palota Holding ZRt. saját bevétele Üres lakások, és nem lakások távhő díja Összesen Egyéb bevételek E Ft Megnevezés évi évi Egyéb bevételek (Önkormányzatnak átszámlázott) Panel Program Egyéb bevétel Követelésekre visszaírt értékvesztés Egyéb bevétel összesen: Az egyéb bevételek majdnem teljes egészében a kezelt önkormányzati lakások és nem lakás bérlemények, valamint a Nyugdíjasház továbbszámlázott költségeinek bevétele. Ezen a soron számoljuk el a társasházak részére fizetett közös költségek és külön kiemelve a Panel programmal kapcsolatos költségek megtérítését. Az egyéb más bevételek kártérítés, késedelmi kamat és kerekítésből származó bevételeket tartalmaz. Előző években leírt vevői követelésekből 154 E Ft került visszaírásra. II. Költségek részletezése: Anyagköltség E Ft Megnevezés év év Üzemanyag Vízdíj, áramdíj, gázdíj Karbantartási anyag Nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyag Összesen Igénybevett szolgáltatások értéke E Ft A működéssel és az önkormányzati ingatlanvagyon működtetéssel kapcsolatos költségek és szolgáltatások az alábbiak. 18

19 Megnevezés év év Szállítás, rakodás, konténer mozgatás, kiürítés Karbantartás Szakkönyv, folyóirat előfizetés Bérleti és használati díjak Ügyviteli szolgáltatás, tűzvédelem, takarítás, porta szolgálat, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak (távhő, szippantás, csatorna,stb.) Szakértői munkát végzők díjai, számítógépes ügyviteli, tevékenység, programfelügyelet,stb Hirdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Ügyvédi munkadíjak Könyvvizsgálat Kéményseprés Szemét szállítás (Kommunális hulladék) Posta, telefon, fax, mobil telefon Egészségügyi szolgáltatási költség Tulajdoni lap másolás Társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költsége Társasházi ÖKO és Panel program Összesen: Egyéb szolgáltatások értéke E Ft Megnevezés év év Hatósági díjak, egyéb költségek Bankköltség Biztosítási díjak Perköltség Összesen Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke E Ft A XV. kerületi Önkormányzattal kötött megbízási szerződésben foglalt feladatok továbbszámlázását tartalmazza feladatonként. Anyagjellegű ráfordítások összesen: E Ft 19

20 Személyi jellegű ráfordítások E Ft Megnevezés év év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen Egyéb ráfordítás 6 575E Ft Megnevezés év év Értékesített és megsemmisült tárgyi eszköz költségek Bírságok, kötbér, késedelmi kamat Önellenőrzési pótlék 1 0 Gépjárműadó Fővárosi önkormányzattal elszámolt iparűzési adó Innovációs járulék Terven felüli é.cs. 0 0 Egyéb ráfordítások Behajthatatlan követelések leírása Követelésekre elszámolt Vevői értékvesztés Készletekre elszámolt értékvesztés Összesen: Behajthatatlan követelésként leírásra került 22 E Ft, ami 3 vevővel szembeni kis összegű követelés volt, behajtása gazdaságtalan. Céltartalékot nem képeztünk. Vevői értékvesztést évben 254 Ezer Forintot, továbbá egy szállítói követelés után 170 Ezer Forintot, összesen 424 Ezer Forintot számoltunk el. Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli ráfordításként került elszámolásra kettő vevő részére kiszámlázott karbantartás, melyet a részvénytársaság a vevő jogos kérelmére elengedett, összesen 382 E Ft értékben. III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Részvények: 1. típus törzsrészvény száma A db ,- Ft névértékű, névre szóló részvény 20

21 2. típus törzsrészvény B db ,- Ft névértékű, névre szóló részvény évi létszám és béradatok Teljes munkaidős Rész munkaidős Mellékállásban foglalkoztatottak Összesen Fizikai 11 fő 1 fő - 12 fő Szellemi 38 fő 2 fő - 40 fő Összesen: 49 fő 3 fő - 52 fő Erdőkerülő u. 34. Nyugdíjasház Fizikai 1 fő Szellemi - Összesen: 1 fő Központ Fizikai 11 fő Szellemi 40 fő Összesen: 51 fő Statisztikai létszám: hó 49 fő hó 49 fő hó 49 fő hó 50 fő hó 49 fő hó 50 fő hó 48 fő hó 52 fő hó 46 fő hó 52 fő hó 47 fő hó 52 fő Éves átlagos létszám: 49 fő Éves bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetések: E Ft E Ft 21

22 Társasági adó alapját befolyásoló tényezők Társasági adóalapot csökkentő gazdasági események Társasági adóalapot növelő gazdasági események Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Adótörvény szerinti értékcsökkenés 571 Terv szerinti értékcsökkenés 572 Használatbavételkor egy összegben leírt értékcsökkenés Visszaírt értékvesztés Behajthatatlan követelésből az értékvesztésként el nem számolt rész mindösszesen adóalapot csökkentő: Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés 571. Terv szerinti értékcsökkenés Használatbavételkor egy összegben leírt értékcsökkenés Követelések értékvesztése 424 mindösszesen adóalapot növelő: Társasági adó kiszámítása Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Korrigált adóalap Mivel mind az adózás előtti eredmény, mind a korrigált adóalap alacsonyabb, mint a jövedelem-(nyereség) minimum alapján számított adóalap, ezért a társasági adót is a jövedelem (nyereség) minimum alapján kell számítani. Társasági adó kiszámítása Jövedelem- (nyereség) minimum: - Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek

23 - Pénzügyi műveletek bevétele Összes bevétel Bevételt csökkentő tétel (közvetített szolgáltatás) Korrigált összes bevétel Kötelező adóalap: ( x 2%) Számított adó: x 10 % = E Ft Adófizetési kötelezettség összesen: E Ft Adózott eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft Mérlegen kívüli tételek: Részvénytársaságunk a Kontrolling és döntéstámogató, valamint Munkafolyamat irányítási rendszer implementálása a Palota Holding Zrt-nél projekt megvalósításának finanszírozására pályázatot nyújtott be. A megítélt támogatás mértéke E Ft. A projekt lezárása folyamatban van, a támogatás kifizetése a projekt megvalósulása után fog megtörténni. IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Társaságunk üzleti eredménye a tervezettnél jelentősen magasabb összegben realizálódott. Az adózott eredmény E Ft-tal mérsékeltebb a bázis időszak eredményénél. A Zrt pénzeszközét igyekszik gazdaságosan felhasználni, ezért pénzét megtakarítási számlán tartja. A kamatokból származó bevételünket a pénzügyi eredmény mértéke mutatja, ami a bázis időszak pénzügyi eredményéhez viszonyítva E Ft-tal alacsonyabb. Ez egyrészt a pénzintézeti kamatkonstrukciók romlásából, másrészt a követeléseink növekedéséből következik évi terv: 94 E Ft. Üzleti tevékenység eredménye évi tény: E Ft. Üzleti tevékenység eredménye Tény/Terv: 1311,46% évi adózott eredmény: E Ft évi adózott eredmény: E Ft évi mérleg szerinti eredmény: 0 E Ft évi mérleg szerinti eredmény: E Ft 23

24 Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott volt év folyamán, a Szállítói számlák határidőben kiegyenlítésre kerültek. A kötelezettségek csak a évre áthúzódó kötelezettségeinket tartalmazza, köztük a tulajdonosnak fizetendő E Ft kötelezettség, ami a december hónapban befolyt, Önkormányzatot illető bevételek. Követeléseink jelentős része szintén a tulajdonossal szemben fennálló követelés, aminek összege E Ft. A követelést a tulajdonos január hónapban rendezte. A XV. Kerületi Önkormányzati költségvetés A Palota Holding ZRt vonatkozásában évben négy alkalommal került módosításra. Az I. számú módosításkor a testület megszavazta a évről áthúzódó közvetített szolgáltatások (felújítások) előirányzatát, valamint 60 millió forintot a bérlők távhődíj hátralékainak rendezésére. A többi módosítás csak előirányzat átcsoportosításokat tartalmazott. A havi üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolásainkat a tulajdonos a novemberi és decemberi hónap kivételével kiegyenlítette, azokat évben rendezte. A Tulajdonos és a PH ZRt. kérésére a FB tagjai munkaterven kívüli vizsgálatokat is végeznek. A 2013 évi mérleg auditálását a Triász-Audit Kft. nevében Varga Eszter hites könyvvizsgáló végzi évben a könyvvizsgáló cég részére az alábbi kifizetés történt: A Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft Ft A beszámoló és mérleg összeállításáért felelős: Pálfi Istvánné regisztrált mérlegképes könyvelő. Regisztrációs száma: , lakcíme: Aszód, Kossuth u ½. Likviditási mutató: 1./ év év Forgóeszközök = 188,09% = 202,86 % Rövid lej.köt / Követelések = 8,73% = 99,16 % Rövid lej. köt Az 1. számú mutató változásából megállapítható, hogy a következő évben is biztosítható a kiegyensúlyozott gazdálkodás. Mind a forgóeszközök, mind a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenő mértéket mutat, de a forgóeszközeink lényegesen meghaladják kötelezettségeinket. 24

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben