T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á r g y s o r o z a t a. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról"

Átírás

1 2010. november 26-án 14:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: Rendelete: 17 Interpellációk, kérdések T á r g y s o r o z a t a Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről valamint a lejárt határidejű határozatokról 1.)Tsp. Előterjesztés Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás beszámolójára 2.) Tsp. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda beszámolójára Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke 3.)Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola beszámolójára Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke 4.) Tsp. Előterjesztés a köztisztviselők munkavégzésről, a munka- és pihenőidőről, egyéb juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatal működését érintő egyes szabályokról szóló 10/2008. (VIII.01.) Kt.rendelet módosításáról Dr. Páczi Antal alpolgármester OKKSB elnök, EKB elnök, PTB elnök, SZB elnök 5.) Tsp. Előterjesztés a téli síkosság-mentesítésre vonatkozó szerződésre Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 6.) Tsp. Előterjesztés a temetői harang villamosításának megrendelésére Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 7.) Tsp. Előterjesztés településőr továbbfoglalkoztatására vonatkozó javaslatra Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 8.) Tsp. Előterjesztés haszonbérleti díjak megállapítására 1

2 Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 9.) Tsp. Előterjesztés előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatra Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 10.) Tsp. Előterjesztés az iskola- és ifjúságügyi orvosi ellátásról és védőnői szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződésre Dzsupin Imréné bizottsági elnök 11.) Tsp. Előterjesztés a Bogárzó Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződésre Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke 12.) Tsp. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi működéséről Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző 13.)Tsp. Előterjesztés a rendőrség támogatására Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke 14.) Tsp. Előterjesztés jogi feladatok ellátására 15.) Tsp. Előterjesztés OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlához kapcsolódó, 2011.évben felhasználható folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 16.) Tsp. Előterjesztő ivóvíz pályázatra 17.) Tsp. Előterjesztés a évi koncepcióra I. forduló 18.) Tsp. Előterjesztés egyéb feladatokra 19.) Tsp. Egyebek Monorierdő, november 30. Juhász Sándor polgármester 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 26-án 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor, Szente Béla képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Vargáné Vass Éva jegyző Megjelentek: Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető, Hényel Krisztiánné igazgatási csoportvezető Meghívottak: Nyeste László Főépítészi Társulás elnöke Orbán Péterné Csicsergő Óvoda intézményvezető Sasvári Istvánné Fekete István Általános Iskola intézményvezető Juhász Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dzsupin Imréné és Dr. Pácziné Félix Anna képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Derján Hajnalkát. Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a 21.Tsp. a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészeti Társulás beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztés legyen az 1.Tsp. Az iskola és az óvoda beszámolója az 12. Tsp. és a 13.Tsp. legyen a 2.Tsp. és a 3.Tsp. Javasolja, hogy a 4.Tsp-t, a 6.Tsp-t, 5.Tsp-t, 16 Tsp-t a mai nap folyamán ne tárgyalják. Ezek a napirendi pontok a beruházással kapcsolatosak, és a mai nap folyamán olyan információk jutottak a birtokába, amit teljes egészében nem tudtak feldolgozni az ülésre, illetve írásos anyagot nem tudtak előterjeszteni. Javasolja, hogy ezeket a napirendi pontokat egy rendkívüli ülésen tárgyalják meg. A képviselő-testület a napirendet a módosításokkal együtt, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja. Interpelláció Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról A képviselő-testület 7 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 1.) Tsp. Előterjesztés Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás beszámolójára Juhász Sándor: a beszámolót mindenki kézhez kapta. Ha kérdés, felvetés van, azt kéri, hogy tegyék meg a képviselők. Ha Nyeste úrnak van kiegészítése, kéri, hogy tegye meg. 3

4 Nyeste László: köszönti a képviselő-testületet. Az írásos anyaghoz képest nincs kiegészítése, de ha kérdés van, arra szívesen válaszol. Juhász Sándor: kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet. 310/2010.(XI.26.) Kt. Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészeti Társulás beszámolójának elfogadásáról Képviselő-testülete Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészeti Társulás beszámolóját elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester Nyeste László: Napirenden kívül elmondja, hogy szeretné, ha az önkormányzatok minél hamarabb felkészülnének arra, hogy ügyfél szerepet fognak kapni az építéshatósági eljárásban. Rendkívül fontos cél ez, hogy az egyedi építési ügyekben negyedik szomszéd - ként véleményt formálhasson, fellebbezési joga legyen. A Minisztérium munkaprogramjában ez októberre van súlyozva, rengeteg munkaanyag fog abban elkészülni. Olyan adatbázis készül, a helyi önkormányzatok számára is hozzáférhető lesz. Amikor majd a költségvetést előterjeszti, akkor fog tenni arra javaslatot, hogy az önkormányzatok olyan több felhasználós programot tudjanak beszerezni, amivel a Földhivatal is dolgozik. Ez az egyik legfontosabb adatbázis az önkormányzatok számára, a Földhivatalnál lévő ingatlan adatbázis. Jelenleg van egy digitális térkép, ami minden önkormányzat részére rendelkezésre áll. A másik feladat, hogy valóban és tényszerűen, amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy nem működik közös szabályozással Monor várossal, akkor ennek a szétválasztásával kell foglalkozni, mindenféle munkarészeket el kell hozzá készíteni a településfejlesztési koncepciótól az értéklapokig. 2.) Tsp. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda beszámolójára Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke Juhász Sándor: az írásos anyagot mindenki megkapta, az OKKSB megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 311/2010. (XI. 26.) Kt. a Csicsergő Óvoda vezetőjének beszámolójáról A Képviselő-testület figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport 4

5 Bizottság javaslatára a Csicsergő Óvoda vezetőjének 2009/2010. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 3.)Tsp. Előterjesztés a Fekete István Általános Iskola beszámolójára Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke Juhász Sándor: az OKKSB javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Borbás Elvira: szeretné megköszönni mindkét intézményvezetőnek a munkáját. Köszönetét fejezi ki a rendezvényeken való segítségért, és hogy mindig, mindenben a rendelkezésre állnak. További jó munkát kíván mindkét intézményvezetőnek. Dr. Páczi Antal: úgy látja a beszámoló alapján és egyébként is, hogy mindkét intézmény jól dolgozik. Köszöni mindkét intézmény munkáját és további jó munkát kíván. Borbás Elvira: elmondja, hogy 34M Ft került az iskolába, és köszöni az önkormányzatnak és az intézményvezetőnek azt, hogy ez megtörtént pályázat útján. A pénzből bútorokat tudtak vásárolni és a kollégák el tudtak menni továbbképzésekre, ahol új módszereket tanultak meg. Juhász Sándor: szintén köszöni a munkát az intézményekben is és kívánja, hogy a továbbiakban is így együtt tudjanak működni. A képviselő-testület 7 igen egyhangú - szavazattal az alábbi szavazatot hozza: 312/2010. (XI. 26.) Kt. a Fekete István Általános Iskola vezetőjének beszámolójáról A Képviselő-testület figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslatára a Fekete István Általános Iskola vezetőjének 2009/2010. tanévről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 4.) Tsp. Előterjesztés a köztisztviselők munkavégzésről, a munka- és pihenőidőről, egyéb juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatal működését érintő egyes szabályokról szóló 10/2008. (VIII.01.) Kt.rendelet módosításáról Dr. Páczi Antal alpolgármester OKKSB elnök, EKB elnök, PTB elnök, SZB elnök Juhász Sándor: az előterjesztést mindenki megkapta, az egységes szerkezetbe foglalt rendeletmódosítás is rendelkezésre áll. 5

6 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja: 17/2010. (XI.29.) önkormányzati R E N D E L E T E (A köztisztviselők munkavégzéséről, a munka- és pihenőidőről, egyéb juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatal működését érintő egyes szabályokról szóló az 5/2010. (IV.26.) Kt. rendelettel módosított 10/2008. (VIII.01.) Kt. rendelet módosításáról) ának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörébe eljárva, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. és 39 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka- és pihenőidőről, egyéb juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatal működését érintő egyes szabályokról szóló 5/2010. (IV.26.) Kt. rendelettel módosított 10/2008. (VIII.01.) Kt. rendelet (a továbbiakban: ÖR.) módosításáról a következőket rendeli el: 1. (1) Az ÖR. 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (2) A rendszeres túlmunkát végző köztisztviselő számára a munkáltatói jogkör gyakorlója szabadidő átalányt állapíthat meg. A munkáltatói jogkör gyakorlójának eltérő rendelkezése hiányában a bizottsági referenst évente 10 munkanap szabadidő átalány illeti meg. (2) Az ÖR. 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (5) A heti pihenőnapon és munkaszüneti napon munkát végző köztisztviselő részére a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár, melyet 30 napon belül kell kiadni. Amennyiben 30 napon belül nem került kiadásra csak indokolt esetben fizethető ki, amelyhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 2. Az ÖR. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (3) A Hivatali szervezetben nem önálló szervezeti egységként 2 csoport működik. Hatósági, Pénzügyi és Községgazdálkodási csoport. 3. (1) Az ÖR. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kiemelkedő munka elismeréseként évente egy alkalommal egy havi illetménynek megfelelő összeg erejéig pénz, avagy tárgy-jutalomban részesítheti a dolgozót, a Hivatal éves költségvetésében meghatározott keret terhére a Képviselő-testület jóváhagyásával, amennyiben a költségvetés megengedi. (2) Az ÖR. 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (2) A jegyzőt a Polgármester részesítheti jutalomban a Képviselő-testület jóváhagyásával a bérmegtakarítás terhére. A jutalom átadására ünnepélyes körülmények között lehetőség szerint a nemzeti ünnepekhez, avagy a Köztisztviselők Napjához kapcsolódóan kerül sor. (3) Az ÖR. 8. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6

7 8. (4) A kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőt a Polgármester általa alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb. formájában, továbbá általa adományozott névre szóló emléktárgy átadásával elismerésben részesítheti, melynek értéke nem számít bele e rendelet 8. (1) bekezdésébe. Értéke ,- forint. 4. Az ÖR. 15. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) A Hivatal köztisztviselői számára a mindenkori érvényes jogszabályok szerinti mértékben és módon tanulmányi ösztöndíj, képzés, továbbképzés támogatás folyósítható. 5. (1) Az ÖR. 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 17. (1) A Képviselő-testület szociális és kegyeleti támogatás céljára ,- Ft/fő szociális támogatást biztosít mely más célra nem használható fel, és nem csoportosítható át. Rászorultság alapján a köztisztviselőnek szociális helyzetére figyelemmel támogatás adható a Képviselő-testület jóváhagyásával. 6. Az ÖR. 18. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 18 (1) b) a juttatásokra megállapított keretösszeg a kiadásokat nem fedezi a hivatalvezető pótelőirányzat kéréssel fordulhat a képviselő-testülethez. A képviselő-testület a hatályos rendelkezések, illetve a helyi rendeletben szabályozottak alapján a költségvetési rendeletet módosítja, abban az esetben ha arra a költségvetés lehetőséget ad. 7. Hatályát veszti az ÖR. 5. (3) bekezdése, a 8. (3) bekezdése és a 9. -a. 8. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Vargáné Vass Éva: a bizottsági ülésen is elmondta, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (3) bekezdése alapján ismételten jelzi a képviselő-testület felé, hogy a rendelet elfogadással munkáltatói jogokat von el. Dr. Páczi Antal: kérdése, hogy melyik munkáltatói jogban lett akadályoztatva a jegyző asszony. Vargáné Vass Éva: például a rendelet 5. (5) bekezdésében, 8. (1) bekezdése. A polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáltatója a jegyző. Megfontolásra ajánlja a képviselő-testületnek a jelzést. 5.) Tsp. Előterjesztés a téli síkosság-mentesítésre vonatkozó szerződésre Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: a szerződés-tervezetet csatolták az előterjesztéshez, azon kívül a javaslatokat is, hogy milyen észrevételeket tettek. E szerint fogják a szerződés-tervezetet módosítani, így fog aláírásra kerülni. Mint ismert, eddig is Vladár Zoltán végezte a síkosság-mentesítést. Az ár jelenleg ugyanannyi, mint a tavalyi volt, 1M Ft a téli síkosság-mentesítés, a sózás ,-Ft/tonna. A sózás csak külön megrendelésre történik. 7

8 Dr. Páczi Antal: legutóbb vita volt arról, hogy ki figyeli az időjárást és mikor indul el az ügyelet. Juhász Sándor: Eddig a közterület-felügyelő végezte el ezt a feladatot és ő volt állandó jelleggel ügyeletben. Kéri a testületet, hogy jelöljön meg valakit, aki ezt a feladatot ellátja, illetve ennek a feladatnak a finanszírozását külön fogja megfizetni az önkormányzat. Egy összeget meg kellene határozni erre a feladatra, annak, aki el fogja látni. Ezt az összeget a személyi juttatás előirányzat terhére biztosítani kell. Szalai Gábor: javasolja, hogy a Molnár László közterület-felügyelőt bízzák meg, és havi ,-Ft-ot. Juhász Sándor: ,-Ft-ot javasol. 313/2010.(XI.26.) Kt. Téli hó ügyelet megbízásáról és díjazásáról Képviselő-testülete a téli síkosság-mentesítésre vonatkozó szerződés időszakára (2010. december 01-től április 15-ig) hóügyeletet biztosít Molnár László közterület-felügyelő bevonásával. A Képviselő-testület a hóügyelet díjának fedezetét, havi ,-Ft összeget, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat terhére biztosítja. Felelős: Juhász Sándor polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 314/2010.(XI.26.) Kt. a téli síkosság-mentesítésre vonatkozó szerződésről Képviselő-testülete a téli síkosság-mentesítésre vonatkozó szerződést Vladár Zoltán egyéni vállalkozóval köti meg a december 01-től április 15-ig terjedő időszakra 1 M Ft + Áfa összegben, a só és a sózás a polgármester külön megrendelése szerint összesen 17 E Ft +Áfa/tonna összegben. Felkéri Juhász Sándor polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt a szerződés aláírására. Felelős: Juhász Sándor polgármester 8

9 Vargáné Vass Éva jegyző 315/2010.(XI.26.) Kt. A téli hóügyelet biztosításáról Képviselő-testülete felkéri Vargáné Vass Éva jegyzőt, hogy a téli síkosság-mentesítésre vonatkozó szerződés időszakára (2010. december 01-től április 15-ig) biztosítson hóügyeletet a hivatalban dolgozó 1 fő köztisztviselő bevonásával. A Képviselő-testület a hóügyelet díjának fedezetét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat terhére biztosítja. Kéri a jegyzőt, hogy a 2011.évi költségvetés tervezésénél a hóügyelet díját a személyi juttatások előirányzatánál tervezze be. Felelős: Juhász Sándor polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 6.Tsp. Előterjesztés a temetői harang villamosításának megrendelésére Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: mindenki tudja, hogy a temetői harang a falba kerül beépítésre, éppen ezért szükség van egy vasszerkezetre, a tervező feladata lesz, hogy ezt megtervezze. Ez fog beépülni ebbe a könnyűszerkezetbe. Elmondja, hogy ez a harang kézzel nem működtethető, ezért javasolja, hogy ezt elektromosan működtessék. Erre árajánlatot kértek be, ,-Ft + Áfa összeget adta meg. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Dr. Páczi Antal: elmondja, hogy gyakorlatilag még nincs is meg a ravatalozó és máris a harang villamosításáról van szó. Ez olyan, mintha a kabátra megvennék a gombot, kabát meg még nincs is. Juhász Sándor: korábban már döntött a képviselő-testület a harang megrendeléséről, ezért döntöttek úgy, hogy most behozzák, de ez nem azt jelenti, hogy holnapután készen lesz, ezt a 2011-es költségvetésben kell előirányozni. 316/2010.(XI.26.) Kt. A temetői harang villamosítására vonatkozó szerződésről 9

10 Képviselő-testülete felkéri Juhász Sándor polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt a temetői harang villamosítására vonatkozó szerződés aláírására, azzal a feltétellel, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezés időpontjában a polgármester tárgyalásokat folytasson a vállalkozóval a vállalási díj összegéről, mely nem lehet több 220 E Ft + Áfa összegnél, és utólag a Képviselő-testületet tájékoztassa. Kéri a hivatalt, hogy a szerződés összegét a 2011-es költségvetés tervezésekor vegye figyelembe., 2011.évi költségvetés tervezése Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 7.) Tsp. Előterjesztés településőr továbbfoglalkoztatására vonatkozó javaslatra Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: eddigi előjelzések szerint úgy néz ki, hogy január 1-től a településőrök foglalkoztatása megszűnik. A bizottság úgy döntött, hogyha ez megszűnne, akkor településőrt mindenképpen az önkormányzat költségvetésének terhére fog foglalkoztatni az önkormányzat. Az egy főnek Vikartóczky Józsefet javasolja a bizottság. Ha tovább lehet pályázni a településőr foglalkoztatására, akkor mindkét településőrt tovább foglalkoztatják. 317/2010. (XI.26.) Kt. Településőr továbbfoglalkoztatásáról Képviselő-testülete egy fő településőr továbbfoglalkoztatását január 01-től 2011.december 31-ig terjedő időszakra önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja. Az egy fő településőrnek Vikartóczky Józsefet kéri továbbfoglalkoztatni. Pályázati lehetőség esetén a jelenlegi két fő foglalkoztatását javasolja. Kéri a hivatal, hogy a településőr személyi juttatásait a 2011.évi koncepció készítésekor tervezze be. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 8.) Tsp. Előterjesztés haszonbérleti díjak megállapítására Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a haszonbérletek díját nem emeli, és marad a 2010-es évi, viszont a Postánál, ahogy a szerződés is szól, az infláció mértékével emelésre kerül a bérleti díj. 10

11 Dr. Páczi Antal: kérdése, hogy mi indokolja azt, hogy ne emeljék a bérleti díjakat. Szalai Gábor: ez egy segítség az önkormányzatnak, hogy bérlik az ingatlanokat, takarítják stb. így nem kerül külön költségbe az önkormányzatnak. Nem egy nagy tétel lenne, amit emelni tudnának, ezért döntöttek úgy, hogy nem emelik a haszonbérleti díjakat. 318/2010.(XI.26.) Kt. haszonbérleti díjak és helyiségbérleti díjak megállapításáról Képviselő-testülete a haszonbérleti díjakat 2011-re vonatkozóan nem módosítja. A Magyar Postával kötött helyiségbérleti szerződést az infláció mértékével megnöveli, és felkéri Juhász Sándor polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt a szerződés aláírására. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 9.) Tsp. Előterjesztés előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatra Dr.Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: a bizottságok az előterjesztést tárgyalták. Az ,-Ft kerül felhasználásra, ami tartalék volt a civil szervezetek támogatás keretéből. Borbás Elvira: elmondja, hogy ezt az ,-Ft-ot elköltötték. Ugyanis ma került megrendezésre a ún. Humán nap, ami 8-12 óra között zajlott. Oda ruhákat kölcsönöztek és díszletet vásároltak az összegből. 319/2010.(XI.26.) Kt. 50 E Ft átcsoportosításáról Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskolában megrendezendő Humán napra a civil szervezetek támogatásáról szóló 140/2010.(IV.29.) Kt. határozatában meghatározott 50 E Ft tartalékot átcsoportosítja. Felkéri a Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő. 11

12 Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 10.) Tsp. Előterjesztés az iskola- és ifjúságügyi orvosi ellátásról és védőnői szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződésre Dzsupin Imréné bizottsági elnök Juhász Sándor: elmondja, hogy az EKKB javasolja a szerződés meghosszabbítását, módosítását és ezzel megbízza a hivatalt, hogy ezt végezze el. Vargáné Vass Éva: ha minden rendben zajlik, akkor július 1-től, vélhetően a második körzet védőnője is munkába állhat az előzetes információk szerint. Arról tájékoztatja még a képviselő-testületet, hogy az OEP szerződésben a korábbi szerződéshez képest a két körzetben személycsere történik. 320/2010.(XI.26.) Kt. az iskola-és ifjúságügyi orvosi ellátás és védőnői szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződés módosításáról Képviselő-testülete az iskola- és ifjúságügyi orvosi ellátás és a védőnői szolgálat finanszírozási szerződésének meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, s figyelemmel a szakbizottság javaslatára a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral, a mellékelt szerződés-tervezet szerint, a feladatellátásra vonatkozó finanszírozási szerződést módosítja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. Határidő: november 30. Felelős: polgármester, jegyző 11.) Tsp. Előterjesztés a Bogárzó Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződésre Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke Borbás Elvira: a bizottság tárgyalta és az előterjesztéshez képest nincs kiegészítése. 321/2010. (XI. 26.) Kt. 12

13 a Bogárzó Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződésről A Képviselő-testület a Bogárzó Közhasznú Egyesülettel kötendő évi szerződést újratárgyalni nem kívánja. A évben kötendő szerződést az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslata alapján a civil szervezetek támogatásának tárgyalásával egyidejűleg fogja újra napirendre tűzni. Határidő: áprilisi soros ülés Felelős: Juhász Sándor polgármester, Borbás Elvira OKKSB elnök 12.) Tsp. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi működéséről Juhász Sándor: az írásos előterjesztéshez képest nincs kiegészítése. Előterjesztő: Vargáné Vass Éva jegyző Dr. Páczi Antal: megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkáját és látszik az, hogy nagyon sokat dolgoznak és ezt mind elismerik és elfogadják, de vannak olyan észrevételek, amik nincsenek benne az előterjesztésben. A múltkor kaptak egy előterjesztést, amiben az szerepelt, hogy a beruházások előkészítésénél vannak hiányosságok. Kérdése, hogy ez előkészítések hogy állnak. Juhász Sándor: arról volt szó, hogy a beruházással kapcsolatos dolgokat egy rendkívüli ülésen fogják tárgyalni. Dr. Páczi Antal: úgy gondolja, hogy a napirendet le kellett volna venni, hiszen még nincs megtárgyalva. Dr. Pácziné Félix Anna: Az előterjesztést kiegészítené azzal, hogy egyes dolgozók valóban kiválóan végzik a munkájukat és azoknak köszönet jár, a hibák ott vannak és amíg azok nem kerülnek helyre, addig nem helytálló az előterjesztés. Juhász Sándor: azok nem hibák, hanem hiányosságok. Dr. Pácziné Félix Anna: a polgármesteri hivatal dolgozóinak túlnyomó része tényleg jól dolgozik, az valakinek a hibája. Juhász Sándor: ugyanúgy hibája a képviselő-testületnek, mint a polgármesteri hivatalnak. Itt a felelősség közös. Ezeket meg kell vizsgálni és megtárgyalni. Amikor az építési dolgokat fogják tárgyalni, ezt is ki fogják tárgyalni. Dr. Páczi Antal: az a véleménye, hogy ezt így továbbra sem tudja elfogadni. Borbás Elvira: elmondja, hogy a polgármesteri hivatal a képviselő-testület melletti előkészítő, végrehajtó munkát valóban kiválóan végezte az elmúlt ciklusban. Bízik abban, hogy a továbbiakban jól fognak tudni együttműködni. Szente Béla: javasolja, hogyha ezt a későbbiekben még át fogják beszélni, akkor nem most kellene megszavazni. 13

14 Juhász Sándor: akkor tegyék át rendkívüli ülésre, és amikor megvitatásra kerülnek az építési dolgok, akkor azzal együtt ezeket is meg tudják vitatni. Dr. Páczi Antal: javasolja, hogy a soros testületi ülésen tárgyalják. 322/2010.(XI.26.) Kt. Határozata Napirend elnapolásáról Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi működéséről szóló beszámolót a decemberi soros ülésen kívánja tárgyalni. Határidő: decemberi soros ülés Felelős: polgármester 5 perc szünet 13.)Tsp. Előterjesztés a rendőrség támogatására Előterjesztő: Borbás Elvira OKKSB elnöke Juhász Sándor: tegnap találkozott a Kelemen úrral és ezt a dolgot jelezte neki, hogy nem találják a Mol teletank kártyát, és megígérte, hogy után fog nézni és értesíti az önkormányzatot, azután pedig feltöltésre kerülhet a kártya ,-Ft-tal. Borbás Elvira: a bizottság tárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 323/2010. (XI. 26.) Kt. a Monori Rendőrkapitányság támogatásáról A Képviselő-testület figyelemmel az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság javaslatára 100,000.-Ft-tal kívánja támogatni a Monori Rendőrkapitányság munkáját, Mol Teletank kártyafeltöltés formájában. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1/2010. (II.12.) Kt. rendelet módosítását készítse elő. Határidő: soros kt. ülés Felelős: Juhász Sándor polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 14.) Tsp. Előterjesztés jogi feladatok ellátására Juhász Sándor: a szerződés-tervezet az előterjesztés mögött található. Az önkormányzatnak 14

15 szüksége van egy jogi képviselőre, aki minden szerződést átnéz, és jogi feladatokat lát el. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szöllősi Ügyvédi Irodával kössenek szerződést a jogi feladatok ellátására. Felhatalmazást kér, hogy a polgármester és a jegyző a szerződést aláírja. A szerződés december 1. naptól lép életbe és október 31-ig tart. 324/2010.(XI.26.) Kt. jogi szakértő megbízási szerződéséről Képviselő-testülete Szöllősi Ügyvédi Irodával jogi feladatok ellátására megbízási szerződést köt. A szerződés időtartama december 1.napjától 2011.október 31.napjáig terjedő határozott időszak. Felkéri Juhász Sándor polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt a szerződés aláírására. Felelős: Juhász Sándor polgármester, Vargáné Vass Éva jegyző 15.) Tsp. Előterjesztés OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlához kapcsolódó, 2011.évben felhasználható folyószámla hitelkeret meghosszabbítására Juhász Sándor: mindenki tudja azt, hogy eddig 20M Ft volt a hitelkerete az önkormányzatnak. Javasolja, hogy a hitelkeretet emeljék meg 25M Ft-ra, mert ha elkezdődnek a beruházások, akkor ne okozzon az önkormányzatnak esetleg 1-2 M Ft átutalási gondokat. Ehhez az OTP Nyrt. nem kér semmilyen fedezetet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 325/2010.(XI.26.) Kt. OTP Bank Nyrt.- nél vezetett bankszámlához kapcsolódó folyószámla hitelkeretről a 25 M Ft összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét december 27-től 2011.december 26-ig határozza meg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 15

16 megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. Felelős: Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző 16.) Tsp. Előterjesztő ivóvíz pályázatra Juhász Sándor: van egy nyilatkozat, melyet jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek ahhoz, hogy Monor be tudja nyújtani az ivóvíz minőség javító program pályázatot. Önrész itt nincs, mivel a megállapodás úgy szól Monorral, hogy ezt a önerőt Monor fizeti meg. 326/2010.(XI.26.) Kt. Határozata Ivóvíz pályázatról Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Monor Város Önkormányzat az Ivóvíz minőség javítási program pályázatát benyújtsa. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat aláírására. Felelős: polgármester, jegyző 17.) Tsp. Előterjesztés a évi koncepcióra I. forduló Juhász Sándor: Az EKB és az OKKSB megtette a javaslatait, amit a koncepcióban szerepeltetni akar. Az OKKSB 3,5M Ft-ot szeretne, javasolná, hogy 3,2M Ft legyen. Ebben benne lenne a táboroztatás is és nem külön szerepelne. A koncepció tételesen ki lesz majd dolgozva, ami később a képviselő-testület elé fog kerülni. 327/2010.(XI.26.) Kt. 16

17 Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság évi költségvetési keretéről Képviselő-testülete a évi költségvetésben a Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság által lebonyolítandó rendezvények fedezetére, a TV adások finanszírozására, a táborok és egyéb szabadidős tevékenység támogatására, a díszpolgári cím adományozására ,-Ft-ot biztosít az Oktatási, Kulturális, Közbiztonsági és Sport Bizottság részére. Felelős: polgármester, jegyző 328/2010.(XI.26.) Kt évi koncepció I. fordulójának jóváhagyásáról Képviselő-testülete a évi koncepció I. fordulóját elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző 18.) Tsp. Előterjesztés egyéb feladatokra Juhász Sándor: az állami normatíva igényléshez időben le kell adni a létszámokat. Kisebb gondot okozott az iskolaotthonos ellátás, mivel az nem szerepel az iskolának az alapító okiratában, így ez nem valósítható meg csak szeptembertől. Így maradtak tovább napközis besorolásban. Vargáné Vass Éva: az Alapító Okirat módosítása szükséges, amely tanévben már nem lehetséges. Csak a es tanévben lehet az állami normatívát bevenni. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 329/2010.(XI.26.) Kt. az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására és az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására nyert pályázattal kapcsolatos költségvetési rendelet módosításáról szóló tájékoztató elfogadásáról Képviselő-testülete az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására és az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 17

18 pedagógusok anyagi támogatására nyert pályázattal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester 330/2010.(XI.26.) Kt évi felmérés állami normatíva igényről szóló tájékoztató elfogadásáról Képviselő-testülete a 2011.évi felmérés állami normatíva igényről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Juhász Sándor polgármester 19.) Tsp. Egyebek Juhász Sándor: mindenki előtt van egy rajz, korábbi egyeztetés folytán addig sikerült a MÁV-val egyezkedni, hogy végül úgy döntöttek, - ami ma lett végleges-, hogy meg fog valósulni 2012-ben az, hogy Monorierdő kap egy vasútállomást, ami ott fog elhelyezkedni, ahol most a régi bakterház van. 2 db esőbeálló is fog készülni, az érkező és az elmenő oldalra. Betonból lesz, magas tetővel. Szente Béla: sikerült megállapodni abban is, hogy több fa fog ültetésre kerülni, mint ami kivágásra kerül, ez juhar lesz. Juhász Sándor: elmondja, hogy Monorierdőnek van egy Hírmondója. Ennek a szerkesztésére kértek be ajánlatot, ami meg is érkezett. 8 oldalas lenne, minden hónapban megjelenne, és az újságot külön erre szakosodott személyek fogják szerkeszteni és írni. Ennek a költsége ,-Ft+ Áfa/hó. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt rendeljék meg és felhatalmazást kér a képviselőtestülettől a szerződés aláírására. Borbás Elvira: a cég mindent elvégez, a testületi ülésekről megírják a tájékoztatót és az újság kihordását is vállalják. Benne van a nyomtatás, a szerkesztés is példányban fog készülni. És így teljesen legális időszaki kiadvány lesz. 331/2010.(XI.26.) Kt. Határozata 18

19 Hírmondó megrendeléséről Képviselő-testülete Monorierdő település időszaki kiadványának a Hírmondónak a tervezőszerkesztésével, nyomdai munkálataival, terjesztésével megbízza a Régió Lapkiadó Kft-t (2200 Monor, Táncsics u. 38.). Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester, jegyző Vargáné Vass Éva: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII.tv. 5 (2) bekezdése szerint a polgármester úr, ha távol van a kistérségi tanács üléséről, akkor a helyettesítéséről a képviselő-testület rendelkezhet. Kéri a testületet, hogy ezen jogszabályi hely alapján szíveskedjen döntést hozni a polgármester helyettesítéséről a többcélú kistérségi tanács tanácsüléseire vonatkozóan. A polgármester javaslata az alpolgármester, Dr. Páczi Antal személye. Juhász Sándor: elmondja, hogy ezek a kistérségi értekezletek mindig délelőtt vannak. Nem tudja, hogy ez mennyiben befolyásolja a Páczi doktor feladatkörét. Dr. Páczi Antal: nehezen tudja megoldani, mert ha délelőtt van, a rendelésre helyettest kell keresnie. Köszöni a bizalmat, de szívesen venné, ha más vállalná el ezt a feladatot. Juhász Sándor: biztosítja a testületet, hogy igyekszik mindig jelen lenni, tavaly 1-2 alkalom volt, amin nem vett részt. Dr. Páczi Antal: vállalja, de ha valaki más vállalná, szívesen átadja. 332/2010.(XI.26.) Kt. Határozata Polgármester helyettesítéséről a Többcélú Kistérségi Tanács ülésein Képviselő-testülete felkéri Dr. Páczi Antal alpolgármestert, Juhász Sándor polgármester helyettesítésére a Többcélú Kistérség Tanács ülésein. Felelős: polgármester, jegyző Vargáné Vass Éva: tájékoztatja a képviselő-testületet arról is, hogy a képviselő-testületi döntést követően a évi belső ellenőrzési tervre vonatkozó döntést a Munkaszervezet részére továbbították. Szente Béla: javasolja, hogy a mostani tárgyalásokat a vasútnál fel kellene venni, mivel azt 19

20 mondták, hogy a terveket még decemberben le kell adni. Juhász Sándor: köszöni, hogy felhívta a figyelmet, de mint köztudott a tárgyalások lefolytatására és képviseletére, mint polgármester, ő jogosult. Ezt a tárgyalást december 15-ig mindenképpen le kell folytatni, hogy a tervet tovább tudják adni engedélyezésre. Borbás Elvira: a Hírmondóval kapcsolatban elmondja, hogyha azt szeretnék, hogy a decemberi szám megjelenjen, akkor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy arra nincs fedezet, ugyanis ez nem lett betervezve az idei költségvetésbe. Javasolja, hogy a képviselők fedezzék ezt a ,-Ft-ot. Karácsonyi hangversenyre kerül sor december 17-én a tornateremben. Szabó János pánsíp művész fog koncertet adni. Kéri a hivatalt, hogy a színpadot állítsák fel, a hangosító berendezést helyezzék el és annak a kezelését is kéri. Plakátok elhelyezésére is kéri a hivatalt, a plakátkészítést és a rendezvény lebonyolítását a bizottság vállalja. A pánsíp művész díját szintén nem tudják fedezni, ebben is segítséget fog kérni a képviselőktől, hogy az összeget adják össze. Dzsupin Imréné: tájékoztat mindenkit, hogy december 1-én környezetvédelmi napot tartanak a Fekete István Általános Iskolában 9-12 óra között. Előadások lesznek, a Greenpeace készül egy 1 órás műsorral, környezetvédelmi tesztek kitöltésére kerül sor, rajzverseny stb. Kéri a hivatalt, hogy a hangosítást bocsássák rendelkezésre, és a plakátokat helyezzék ki. Juhász Sándor: több tárgy nem lévén az ülést 15:58 órakor bezárja. K.m.f. Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző Dr. Pácziné Félix Anna jegyzőkönyv hitelesítő Dzsupin Imréné jegyzőkönyv hitelesítő 20

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 január 24-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben