MAGYAR SZABVÁNY MSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-3"

Átírás

1 1995. február MAGYAR SZABVÁNY MSZ Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kv-tól 40/69 kv-ig terjedő névleges feszültségre A terhelhetőség meghatározása Az MSZ :1982 helyett F 07 Power cable lines for rated voltages from 0,6/1 kv up tó and including 40/69 kv. Determination of the current rating E szabványt a Magyar Szabványügyi Hivatal a nemzeti szabványosításról, valamint a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálási rendjének ideiglenes szabályairól, továbbá a Magyar Szabványügyi Hivatal ideiglenes feladat- és hatásköréről szóló 42/1994. (l II. 25.) Korm. rendelet alapján teszi közzé. A szabvány alkalmazása e kormányrendelet alapján nem kötelező, kivéve ha jogszabály kötelezővé teszi. A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, helyesbítése, nincs-e visszavonva, továbbá, hogy kötelező alkalmazását jogszabály nem rendelte-e el. E szabvány tárgya a 0,6/1...40/69 kv névleges feszültségű erősáramú kábelek folyamatos és ciklikus terhelhetőségének meghatározása különböző elhelyezési, elrendezési és üzemi körülmények között. Nem tárgya a szabványnak a szükségterhelhetőség és a zárlati terhelhetőség meghatározása. A kábel fektetésével kapcsolatos előírásokat az MSZ tartalmazza. ETO /3: Hivatkozási szám: MSZ :1995 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL (40 oldal) Árkategória: R 1

2 Tartalomjegyzék 1. Fogalommeghatározások Általános előírások Elhelyezési, környezeti és üzemi alapkörülmények Talajban fekvő kábelek Levegőben elhelyezett kábelek A különböző kábelfajták terhelhetőségének meghatározása Az alapterhelhetőség meghatározása Az átszámítási tényezők alkalmazása...6 Táblázatok...8 Mellékletek M1. Alkalmazási példák talajban történő fektetésre M2. Alkalmazási példák levegőben történő elhelyezésre A szövegben említett magyar szabványok A tárggyal kapcsolatos külföldi szabvány Oldal 2

3 1. Fogalommeghatározások 1.1. Terhelés (áramterhelés): a meghatározott üzemmód vagy hiba esetén adódó, a kábelt terhelő áramerősség Terhelhetőség (áramterhelhetőség): a meghatározott feltételek mellett megengedett legna gyobb terhelés Megengedett üzemi hőmérséklet: a kábel vezetőjére megengedett legnagyobb hőmérséklet za varmentes állapotban, amely a terhelhetőség meghatározásának alapjául szolgál Napi terhelési görbe: a terhelésnek 24 óra alatti időbeli lefolyása zavarmentes állapotban Referencia terhelési görbe: a közelítően ismétlődő napi terhelési görbe átlagos időbeli alakulása. Megjegyzés: Ez a terhelési mód a közcélú hálózatokra jellemző Átlagterhelés: a napi terhelési görbe középértéke Legnagyobb terhelés: a napi terhelési görbe legnagyobb értéke. Ha a terhelés 15 percnél kisebb időközökben változik, legnagyobb terhelésként a legalább 15 perces terheléscsúcs középértékét kell számításba venni Terhelési tényező: az átlagterhelés és a legnagyobb terhelés viszonya Kábelcsoport: több, egymás közelében levő kábel vagy kábelrendszer, amelyek egymás terhelhetőségét befolyásolhatják. Megjegyzés: Az MSZ szerint kábelrendszer: egyerű kábelekből kialakított háromfázisú kábelvonal A talaj hőmérséklete: az a hőmérséklet, amely a kábel fektetési mélységében a kábel terheletlen állapotában mérhető Kábel közelében levő közeg (ágyazóréteg): a kábelt körülvevő azon közeg, amelynél fokozott kiszáradással kell számolni. Megjegyzés: A kábel közelében levő közeg általában az ágyazóréteg, amelynek a fajlagos hőellenallasa - elsődlegesen a kiszáradás miatt - nagyobb értékű, mint a kábeltől távoli tartományé Kábeltől távol levő közeg (talaj): a kábeltől távolabbi azon közeg, amelynél a kiszáradás kisebb mértékű. Megjegyzés: A kábeltől távol lévő tartomány általában az ágyazóréteget körülvevő talaj, amelynél üzemszerű állapotban és átlagos időjárási viszonyok esetén a kiszáradás kisebb mértékű és Így hőellenallasa kisebb, mint a kábel közelében levő közegé. Kedvezőtlen körülmények esetén (a kábel hosszú ideig tartó, a megengedhető terhelhetőségével való igénybevétele, tartós szárazság) a fajlagos hőellenállás növekedésével kell számolni. 3

4 2. Általános előírások 2.1. Egy adott terhelésre a kábel vezetőjének keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy a vezető egyetlen helyen és egyetlen időpontban se melegedjék a megengedett üzemi hőmérséklet fölé. Ezért a terhelés teljes időtartama alatt és a kábelvonal teljes hosszán a legkedvezőtlenebb üzemi és elhelyezési körülményeket kell figyelembe venni. Megjegyzés: A melegedés, illetve egy adott vezetőkeresztmetszetű kábel terhelhetősége a kábel szerkezetétől és szerkezeti anyagától (kábelfajtától), az üzemi, az elhelyezési (fektetési) és környezeti körülményektől függ A kábel terhelhetőségét úgy kell meghatározni, hogy a kábel névleges feszültsége, érszáma, keresztmetszete és a 3. fejezet szerinti elhelyezési, környezeti és üzemi alapkörülmények tekintetbe vételével a 4.1. szakaszban megadott alapterhelhetőséget mindazokkal a 4.2. szakaszban meg adott átszámítási tényezőkkel meg kell szorozni, amelyeket az alapkörülményektől eltérő tényleges körülmények miatt figyelembe kell venni A terhelhetőségi adatok zavarmentes üzemre, a kábel (egy) vezetőjére, váltakozó áram esetén a fázisvezetőre, négy vezetős kábelnél szimmetrikus fázisterhelés (terheletlen nullavezető) esetére, 50 Hz névleges frekvenciára és mindkét végén földelt árnyékolásokra, ill. fémköpenyekre vonatkoznak. Megjegyzések: 1. A terhelhetőség - különösen nagy keresztmetszetű kábelek esetében - ellenőrző számítások alapján növelhető az árnyékolás nélküli kábeleknél vagy az árnyékolt kábeleknél, ha megfelelő intézkedések révén (pl. a fémköpenyek vagy az árnyékolások csak az egyik végponton való kivezetésével és földelésével) a köpenyveszteségek csökkennek. Az ennek következtében fellépő indukált feszültségekre azonban főleg a zárlat alkalmával jelentkező feszültségekre - megfelelően tekintettel kell lenni. 2. Ha a négyvezetős kábel nullavezetője nem tekinthető terheletlennek, akkor a fázisvezetők terhelhetőségét olyan mértékben kell csökkenteni, hogy a négy terhelt vezető együttes veszteségi teljesítménye ne haladja meg azt az értéket, amely terheletlen nullavezető esetén a három fázisvezetőben keletkezik. 3. Ha a négyvezetós kábelvonal pl. kisülőlámpás világítási berendezést táplál, akkor a fényforrásban létrejövő villamos ív nemlieneraritása folytán áram-felharmonikusok jelenlétével és melegítő hatásával is számolni kell, még szimmetrikus terheléselosztás esetén is. Az áramnak hárommal osztható rendszámú felharmonikus összetevői u.i. a nullavezető számottevő terhelését okozhatják. Ennek a többletterhelésnek a kábel hőmérsékletét növelő hatása csak a fázisvezetők terhelhetőségének csökkentésével küszöbölhető ki. Meggondolás tárgyát kell hogy képezze négyerű, csökkentett keresztmetszetű nullavezetővel ellátott kábel alkalmazása nagy összteljesítményű kisülőlámpás világítási berendezések tápkábele gyanánt. Az összegződő felharmonikus áramok, a véletlenszerűen meghibásodó fényforrások okozta terhelési aszimmetria és a csökkentett nullavezető-keresztmetszet együttes hatásaként a nullavezető jelentős túlterhelése állhat elő s ez megengedhetetlen, ha a nullavezetőnek érintésvédelmi funkciója is van A terhelhetőség az MSZ * számítási módszerei alapján is meghatározható A terhelhetőségek meghatározását az táblázat tartalmazza, ezek áttekintését a 22. táblázat adja meg az alábbiak szerint: - az 1. és 2. táblázat az alapkörülményeket és az azoktól eltérő körülményeket adja meg; - a táblázatok az alapterhelhőségeket adják meg különféle paraméterek függvényében. - a táblázatok az átszámítási tényezőket adják meg különféle paraméterek függvényében. *Átdolgozása az IEC 287 alapján folyamatban van. 4

5 3. Elhelyezési, környezeti és üzemi alapkörülmények A kábelek alapterhelhetősége a szokásos és átlagos hazai elhelyezési, környezeti és üzemi körülmények alapján lett megállapítva. Talajban fektetett kábelek elhelyezési, környezeti és üzemi alapkörülményeit az 1. táblázat 1. oszlopa; a levegőben elhelyezettekét a 2. táblázat 1. oszlopa adja meg. Az alapkörülmények értelmezése a következő Talajban fekvő kábelek A 3., 5., 7., 9., 11. táblázatokban található értékek az un. áramszolgáltatói terhelés alapján lettek meghatározva. Ezt a fajta napi terhelésváltozást a legnagyobb terhelés és a terhelési tényező jellemzi (lásd az 1. ábrát). A talajban fektetett kábelek terhelhetőségi értékei a táblázatokban 0,7 terhelési tényező alapulvételével kerültek meghatározásra. A legnagyobb terhelés és a terhelési tényező a napi terhelési görbéből vagy a referencia terhelési görbéből határozható meg (1. ábra). A terhelési tényező a referencia terhelési görbe alatti terület, valamint a 100%-os terhelés és a 24 óra által alkotott négyszög területének hányadosa. Megjegyzés: A napi terhelési görbe kiértékeléséhez célszerű a terhelési értékeket a legnagyobb terhelés százalékában milliméter pa- 1. ábra A napi terhelési görbe és a terhelési tényező a terhelés és a legnagyobb terhelés viszonya az átlagterhelés és a legnagyobb terhelés viszonya píron ábrázolni. A görbe alatti területet közelítőleg a görbe alatt található négyzetek megszámolásával lehet meghatározni. Az így kiszámított területet a diagramban fel kell tüntetni és így mód nyílik a terhelési tényező közvetlen leolvasására. Ha az ábrázolás léptékét az 1. ábrának megfelelően választjuk meg, akkor a 100%-os terhelés 1,0 terhelési tényezőnek felel meg. Amennyiben a napi terhelési görbe fölvétele 15 percnél kisebb mintavételezési idővel történik, akkor a legnagyobb terhelés a 15 perc alatt mért terhelési csúcsok átlagértéke. A terhelési tényezőt az így mért legnagyobb terhelés segítségével kell meghatározni. 5

6 A3.,5.,7.,9., 11. táblázatokban fektetési mélységként az MSZ szerint a terepszint és az ahhoz legközelebb eső, kábelárokba fektetett kábel alsó érintősíkja közötti távolság lett megállapítva, amelynek értéke 0,7 m. Megjegyzés: A terhelhetőség a fektetési mélység növekedésével a szokásos 0,7-1,2 m fektetési mélységek tartományában kis mértékben csökken ugyan, de ezt a csökkenést a talaj hőmérsékletének csökkenése és a talaj kisebb fajlagos hőellenállása kompenzálja. A fentieknek megfelelően a szokásos fektetési mélység tartományban a terhelhetőség korrekciójától el lehet tekinteni. A terhelhetőségi értékek az 1. táblázat szerinti fektetési módok esetében, azaz egyedül fektetett többerű kábel; vagy egyenáramú, egyerű kábel; vagy háromfázisú rendszer három egyerű kábeléből alkotott kábelrendszer esetére érvényesek A 3., 5., 7., 9., 11. táblázatok terhelhetőségi adatai ezeken túlmenően - az MSZ szerinti ágyazóréteg és védőborítás, - 20 C környezeti hőmérséklet, - az árnyékolások, illetve köpenyek mindkét végen való földelése esetére vonatkoznak Levegőben elhelyezett kábelek A 4., 6., 8., 10., 12. táblázatokban a levegőben elhelyezett kábelek esetére megadott terhelhetőségi értékek alapja az 1,0 terhelési tényező. Megjegyzés: A levegőben elhelyezett kábelek felmelegedés! és hűlési ideje a földben történő fektetéshez képest lényegesen rövidebb, így átmenetileg sem engedhető meg nagyobb terhelés A 4., 6., 8., 10., 12. táblázatok terhelhetőségi értékei a levegőben szabadon" elhelyezett többerű és három egyerű kábelből álló rendszerekre vonatkoznak. A szabadon" történő elhelyezés alatt olyan körülményeket értünk, amikora sugárzás és hőelvezetés által történő hőleadás akadálytalanul lehetséges, a kábel közelében idegen hőforrás nincs, és a kábel által leadott hő a környezeti hőmérsékletet észrevehetően nem növeli A 4., 6 8., 10., 12. táblázatok terhelhetőségi adatai ezeken túlmenően - az MSZ szerinti elhelyezési körülmények, - 30 C környezeti hőmérséklet, - az árnyékolások, illetve fémköpenyek mindkét végen való földelése esetére vonatkoznak. 4. A különböző kábelfajták terhelhetőségének meghatározása 4.1. Az alapterhelhetőség meghatározása A 3. fejezetben meghatározott elhelyezési, környezeti és üzemi alapkörülmények esetén a különböző kábelfajták alapterhelhetőségét a táblázatok adják meg Az átszámítási tényezők alkalmazása A 3. fejezetben meghatározott elhelyezési, környezeti és üzemi alapkörülményektől eltérő esetekben átszámítási tényezőket kell alkalmazni a terhelhetőség megállapítására. Talajban fekvő kábelek esetére az 1. táblázat 2. oszlopa, levegőben elhelyezettekre a 2. táblázat 2. oszlopa ad ezekre vonatkozóan adatokat, illetve hivatkozik a vonatkozó táblázatokra Talajban fekvő kábelek Az alapkörülményektől eltérő elhelyezési, környezeti és üzemi körülmények esetén a 3., 5., 7., 9., 11. táblázatok terhelhetőségi értékeit a táblázatokban megadott f 1 és Í2 tényezőkkel kell megszorozni, a terhelhetőség megállapítására. 6

7 A 0,7 terhelési tényezőtől eltérő 0,5,0,6, 0,85 és 1,0 (folyamatos terhelés) terhelési tényezőktől; a talaj 20 C-tól eltérő hőmérsékletétől, illetve 1,0 K-m/W-tól eltérő fajlagos hőellenállásától függő f 1 átszámítási tényezőket a 13. táblázat tartalmazza. A köztes értékek interpoláció segítségével ha tározhatók meg. Az f 1 átszámítási tényezőt a alatti f 2 átszámítási tényezővel együttesen kell alkalmazni. Megjegyzések: 1. A 0,7... 1,2 m fektetési mélységben a talaj hőmérsélete Magyarországon a legmelegebb hónapokban kb. 20 C, a leghidegebb hónapokban pedig kb. 5 C. Szilárd burkolattal ellátott talaj (pl. utcák) alatt, ahol a napsugárzás melegítő hatása is jelentős - különösképpen 0,7 m-nél kisebb fektetési mélység esetében - nagyobb, kb. 25 C hőmérséklettel kell számolni. 2. A talaj fajlagos hőellenállását alapvetően a talaj sűrűsége és nedvességtartalma határozza meg. Ezt egyes speciális talajtípusok, a klimatikus viszonyok (csapadék, talajhőmérséklet), a talajvíz szintje, a talaj esetleges fedettsége, a növénytakaró gyökérzete időnként és helyenként csökkentik. A kábel saját, valamint a szomszédos kábelek, távhővezetékek stb. melegítő hatása a talajt kiszáríthatja. A terhelhetőségi táblázatok elkészítésekor ezért a kábeltől távoli közeg fajlagos hőellenállásaként 1,0 K-m/W került alapul vételre. Ez az érték normál nedvességű talajra vonatkozik legfeljebb 25 C hőmérsékletig. Ennél kisebb értékek hidegebb évszakban, megfelelő mennyiségű csapadék és meg felelő talajtípus esetén jöhetnek létre. Ennél nagyobb értéket akkor kell választani, ha a talajhőmérséklet a fenti értéket meghaladja, hosszú idejű szárazsággal kell számolni, vagy ha egyáltalán nincsen csapadék. Törmelékkel, salakkal, hamuval vagy szerves anyagokkal, szeméttel szennyezett talaj esetében nagyon nagy fajlagos hőellenállással kell számolni. Ez esetben vagy mérésekre, vagy a kábel környezetében történő talajcserére van szükség. Az olyan talaj-visszatöltések esetében, melyek tömörítése nem megfelelő és tömörödésére a jövőben sem lehet számítani, a táblázatok szerinti következő, nagyobb fajlagos hőellenállással kell számolni. Ugyanez érvényes akkor is, ha a kábel bokrok ill. fák gyökereinek közelében halad A kábelrendszerek számától, a talaj fajlagos hőellenállásától, valamint a terhelési tényezőtől függő f 2 átszámítási tényezőt a táblázatok tartalmazzák. Ezek az átszámítási tényezők azonos fajtájú, ugyanabban a síkban fektetett kábelek vagy kábelcsoportok esetében akkor érvé nyesek, ha a kábeleket egyidejűleg ugyanazzal a legnagyobb terheléssel és terhelési tényezővel üzemeltetik. Az f 2 átszámítási tényezőt a alatti f 1 átszámítási tényezővel együtt kell alkalmazni A négynél többerű PVC-szigetelésű kábelek terhelhetősége a 3. táblázat szerinti alapterhelhető ségnek a 21. táblázat szerinti f 5 átszámítási tényezővel való megszorzásával számítható Védőcsőben fekvő kábelszakaszoknál a terhelhetőséget csökkenteni kell, ha a cső hossza nagyobb 1 m-nél. Az átszámítási tényező értéke a cső anyagától függetlenül 0, Az ágyazóréteg fajlagos hőellenállásaként a gyakran használt homok tulajdonságainak figyelembevételével 2,5 K-m/W érték lett megadva. Megjegyzés: Különleges talajfajták, vagy stabilizált ágyazó közeg esetében, ha a tömörítettség megfelelő mértékű, ennél kisebb értékek is előfordulhatnak. Az ilyen különleges esetekben adódó terhelhetőséget külön kell meghatározni Levegőben elhelyezett kábelek Az alapkörülményektől eltérő körülmények esetén a 4., 6., 8., 10., 12. táblázatok adatait a táblázatokban megadott átszámítási tényezőkkel kell megszorozni, a terhelhetőség megállapítására A levegőben történő elhelyezés esetére vonatkozó táblázatokban szereplő értékek meghatározásának alapjául 30 C-os levegőhőmérséklet szolgál. Eltérő hőmérsékletek esetében a 18. táblázat f 3 átszámítási tényezőit kell alkalmazni Ha a kábel veszteségi hője a környező levegő hőmérsékletét növeli (pl. kábelcsatornában, kábelalagútban stb.), akkor a 18. táblázat szerinti, a 30 C-tól eltérő levegőhőmérsékletre vonatkozó fa átszámítási tényezőket a kábelcsoportok esetére vonatkozó átszámítási tényezőkkel együtt kell használni A szakaszban megadottól eltérő elhelyezési viszonyok és a kábelcsoportok esetére az f 4 átszámítási tényezők a táblázatokban találhatók A négynél többerű, PVC-szigetelésű kábelek terhelhetősége a háromerű kábelekre vonatkozó 4. táblázat és az f 5 átszámítási tényezőket tartalmazó 21. táblázat szerint határozható meg. 7

8 Fektetés talajban Alapkörülmények és az azoktól eltérő körülmények 1. táblázat 8

9 Elhelyezés levegőben Alapkörülmények és az azoktól eltérő körülmények 2. táblázat 9

10 Uo/U = 0,6/1 kv névleges feszültségű, rézvezetőjű kábelek alapterhelhetősége talajban 3a. táblázat 1) Egyenáramú hálózatban. 2) XLPE = térhálósított polietilén. 3) Háromfázisú hálózatban. 10

11 Uo/U = 0,6/1 kv névleges feszültségű, alumíniumvezetőjü kábelek alapterhelhetősége talajban 3b. táblázat 1) Egyenáramú hálózatban 2) Háromfázisú hálózatban 11

12 U o/u = 0,6/1 kv névleges feszültségű, rézvezetőjű kábelek alapterhelhetősége levegőben 4a. táblázat 1) Egyenáramú hálózatban 2) Háromfázisú hálózatban 12

13 U o/u = 0,6/1 kv névleges feszültségű, alumíniumvezetőjű kábelek alapterhelhetősége levegőben 4b. táblázat 1) Egyenáramú hálózatban 2) Háromfázisú hálózatban 13

14 U o/u = 3,6/6 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége talajban 5. táblázat 14

15 U o/u = 3,6/6 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége levegőben 6. táblázat 15 15

16 U o/u = 6/10 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége talajban 7. táblázat 16

17 U o/u = 6/10 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége levegőben 8. táblázat 17

18 U o/u = 12/20 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége talajban 9. táblázat 18

19 U o/u = 12/20 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége levegőben 10. táblázat 19

20 U o/u = 18/30 és 20/35 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége talajban 11. táblázat 20

21 U o/u = 18/30 és 20/35 kv névleges feszültségű kábelek alapterhelhetősége levegőben 12. táblázat 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 ó 30

31 31

32 32

33 Az f 4 átszámítási tényező több kábelrendszer levegőben történő elhelyezése esetére 1) Egyerű kábelek háromfázisú rendszerben 19a. táblázat 1) Amennyiben a helyiség kis mérete vagy a kábelrendszerek nagy száma miatt a kábelek által termelt hó a levegőt felmelegíti, akkor az eltérő levegőhömérsékletre vonatkozó átszámítási tényezőt a 20. táblázatból figyelembe kell venni. 33

34 Az f 4 átszámítási tényező több kábelrendszer levegőben történő elhelyezése esetére 1) Egyerű kábelek háromfázisú rendszerben 19b. táblázat 1) Amennyiben a helyiség kis mérete vagy a kábelrendszerek nagy száma miatt a kábelek által termelt hő a levegőt felmelegíti, akkor az eltérő levegőhőmérsékletre vonatkozó átszámítási tényezőt a 20. táblázatból figyelembe kell venni. 34

35 Az f 4 átszámítási tényező több kábelrendszer levegőben történő elhelyezése esetére ' Háromerű kábelek és egyerű egyenáramú kábelek 20a. táblázat 1) Amennyiben a helyiség kis mérete vagy a kábelcsoportok nagy száma miatt a kábelek által termelt hő a levegőt felmelegíti, akkor az eltérő levegöhőmérsékletre vonatkozó átszámítási tényezőt a 20. táblázatból figyelembe kell venni. 35

36 Az f 4 átszámítási tényező több kábelrendszer levegőben történő elhelyezése esetére 1) Háromerű kábelekés egyerű egyenáramú kábelek 20b. táblázat 1) Amennyiben a helyiség kis mérete vagy a kábelcsoportok nagy száma miatt a kábelek által termelt hő a levegőt felmelegíti, akkor az eltérő levegőhőmérsékletre vonatkozó átszámítási tényezőt a 20. táblázatból figyelembe kell venni. 36

37 Az f 5 átszámítási tényezők négynél több erű, 1,5-10 mm vezetőkeresztmetszetű kábelek talajban történő fektetésnél vagy levegőben való elhelyezésnél A terhelt erek száma Talajban fektetve Levegőben elhelyezve 5 0,70 0,75 7 0,60 0, ,50 0, ,45 0, ,40 0, ,35 0, ,30 0, ,25 0,30 Az f 5 átszámítási tényezőket kell használni: - talajban történő fektetés esetén a 3. táblázat 4. és 8. oszlopa értékeinek, - levegőben történő elhelyezés esetén a 4. táblázat 4. és 8. oszlopa értékeinek módosítására 21. táblázat 37

38 Áttekintés a táblázatokról. 22. táblázat *Az f 1 és f 2 átszámítási tényezőket együttesen kell szorzótényezőként alkalmazni 38

39 MELLEKLETEK M1. Alkalmazási példák talajban történő fektetésre 1. példa A feladat három, 12/20 kv névleges feszültségű, alumíniumvezetőjű, 1x240 mm 2 vezetőkeresztmetszetű XLPE-szigetelésű, síkban fektetett kábel alapterhelhetőségének meghatározása áramszolgáltatói terhelés esetében, ha a fektetés körülményei megfelelnek az 1. táblázat szerinti fektetési alapkörülményeknek. Megoldás: Az alapterhelhetőség a 9. táblázat alapján közvetlenül meghatározható: I t = 457 A 2. példa Az 1. példa szerinti kábelt 1,0 terhelési tényezővel kívánjuk igénybe venni. A kábel talajvízben szegény, száraz tál aj bán kerül lefektetésre, amelynek fajlagos hőellenállása az elvégzett mérések tanulsága szerint 1,5 K-m/W. Megoldás: A terhelhetőség az 1. példa szerinti alapterhelhetőség és az alapkörülményektől eltérő fektetési körülményeket figyelembe vevő f 1 és f 2 átszámítási tényező szorzataként adódik. Az fi átszámítási tényező az XLPE-szigetelésű kábelekre megengedett 90 C üzemi hőmérséklet és az alapkörülményeknek változatlanul megfelelő 20 C talajhőmérséklet esetén a 13a. táblázat 5. oszlopa szerint: f 1 = 0,86 Az f 2 átszámítási tényező pedig a 16a. táblázat 5. oszlopa szerint (1 rendszer, 1,0 terhelési tényező): f 2 = 0,85. A kábel terhelhetősége (az 1. példában meghatározott alapterhelhetőség figyelembevételével): I t = 0,86 0, A = 334 A 3. példa A 2. példa szerinti fektetési körülmények között két kábelrendszert kívánunk párhuzamosan üzemeltetni. Megoldás: A kábelrendszerek egymást kölcsönösen melegítik, ami terhelhetőségüket csökkenti. A terhelhetőség az 1. példa szerinti alapterhelhetőség és az alapkörülményektől eltérő fektetési körülményeket figyelembe vevő f 1 és f 2 átszámítási tényező szorzataként adódik. Az f 1 átszámítási tényező értéke azonos a 2. példával, az f 2 átszámítási tényező pedig a 16a. táblázat 5. oszlopa szerint (2 rendszer, 1,0 terhelési tényező): f 2 = 0,71. A kábel terhelhetősége (az 1. példában meghatározott alapterhelhetőség figyelembevételével): l t = 0,86 * 0,71 * 457 A = 279 A 39 39

40 M2. Alkalmazási példák levegőben történő elhelyezésre 1. példa A feladat három, 12/20 kv névleges feszültségű, alumíniumvezetőjű, 1x240 mm 2 vezető keresztmetszetű XLPE-szigetelésű, síkban elhelyezett kábel alapterhelhetőségének meghatározása áramszolgáltatói hálózatban fellépő terhelés esetében, ha a fektetés körülményei megfelelnek a 2. táblázat szerinti fektetési alapkörülményeknek. Megoldás: Az alapterhelhetőség a 10. táblázat alapján meghatározható: I t = 573 A (Áramszolgáltatói terhelés, azaz 0,7 terhelési tényező levegőben való elhelyezésnél nem vehető figyelembe!) 2. példa Az 1. példa szerinti kábelfajtából egy kábelcsatorna padozatán két rendszert üzemeltetünk párhuzamosan. A kábelcsatorna szellőzése nem megfelelő, így abban a levegő hőmérséklete 45 C. Megoldás: A fektetési alapkörülményektől eltérő levegőhőmérsékletet a 18. táblázat 10. oszlopa szerint, az XLPE-szigetelésű kábelekre érvényes fa = 0,87-es átszámítási tényezővel kell figyelembe venni. A padozaton párhuzamosan lefektetett két kábelrendszer kölcsönös melegítő hatása miatt a terhelhetőség a 19a. táblázat 2. oszlopa (padozaton fekvő kábelek) szerinti f 4 = 0,89 átszámítási tényező szerint tovább csökken. A kábel terhelhetősége (az 1. példa szerint meghatározott alapterhelhetőség figyelembevételével): I t = 0,87 0, A = 444 A A szövegben említett magyar szabványok MSZ-IEC 287* MSZ MSZ Kábelek folyamatos terhelésű (100% terhelési tényező) üzemének számítása Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kv-tól 40/69 kv-ig terjedő névleges feszültségre A kábelek fektetése Erősáramú kábelek fektetése. A terhelhetőség számítása A tárggyal kapcsolatos külföldi szabvány DIN Teil 2 VDE 0298 Teil 2 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagén. Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln mit Nennspannungen U 0/U bis 18/30 kv *Hatályba léptetése folyamatban. (Cím nem végleges) A szabvány érvényességében beálló minden változást a Magyar Szabványügyi Hivatal a Szabványügyi Közlönyben hirdet meg (előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR); vásárolható a Budapest, V..Bajcsy-Zsilinszky út 76. szám alatti Hírlapboltban). Agyakorlati tapasztalatokaíapjánajánlatosnaklátszó helyesbítő, módosító, kiegészítő indítványokat és észrevételeket megfelelő indoklással a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz, Budapest, 1091 Üllői út 25. (levélcím: Budapest, Pf , telex: , telefax: ) lehet benyújtani. A szabvány beszerezhető a Szabványboltban, Budapest, 1091 Üllői út 25. (levélcím: Budapest, Pf ). Felelős kiadó: Az MSZH Értékesítési Osztályának vezetője Készítette: Az MSZH Módszertani és Oktatási Főosztálya HVP-vel. (TN) Fejezetnév: M

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer Villamos szakmai rendszerszemlélet II. A földelőrendszer A villamos szakmai rendszerszemléletről szóló cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül elsőként a földelőrendszert tárgyaljuk.

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1585-3

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1585-3 1991. november 6. A hatálybalépés időpontja: 1992. január 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 1585-3 ERŐSÁRAMÚ ÜZEMI SZABÁLYZAT Közcélú hálózatok kisfeszültségű berendezései Work rules fór power current equipment.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1452/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1452/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1452/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. Termék üzletág Termékvizsgáló

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Létesítési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire Kétvölgy 2000. 1 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (SZERKEZETI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2016.I.1. 2017.XII.31. A jelek a bekezdések múltbeli és

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

ú ó ü ó ü ü ő ő ő í ó í í ü ű ü ő ó ő í ó í ó ó ú ó ü í ó ő í ú ü ü ű ü ű ő í ó í ű ő ő ű ú ó ú í ű ő í ó ó ó í ú Í ü ó í ü í í ő ó ő í ó ú ó í ó í í ü í ü ü ú ü ú ü ü ű ü ü í ú í ő úí ő í ő í í ó ü ó

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 2012. június MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 Fürdőmedencék építési és átvételi műszaki követelményei Az MSZ-10-533-1:1990 helyett. Pool basin. Technical requirements of building and acceptance E nemzeti szabványt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben 2015. NOVEMBER 17-19./ SIÓFOK HOTEL AZÚR A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben Dr. VARJÚ GYÖRGY Professor Emeritus BME Villamos Energetika

Részletesebben

Villámvédelem. Kruppa Attila

Villámvédelem. Kruppa Attila Villámvédelem Kruppa Attila ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1. Az épületeket és egyéb építményeket villámvédelmi szempontból a villámhárító berendezés szükséges fokozatának és tűzvédelmi műszaki követelményeinek

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA

VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4032 Debrecen, Postakert u. 10. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VIZSGÁLÓLÁMPA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI CÉLRA Típus: EL - 02F A készülék gyártási száma:

Részletesebben

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei DR. DUDÁSNÉ, PINTÉR MÁRTA Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei v ETO 621.310.212.011:621.395.74:622.691.4+622.692.4 Napjainkban világviszonylatban jelentkező igény a létfontosságú energiahordozók

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) Tengelyek fogalma, csoportosítása Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. A tengelyeket

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

ő Á ő ú ü í ó ü ó É ú í ő í ü ő ü ü ő ő ó í í í ő ű ö ó ö ö őű ő ö í í ó í ö ő ü ű ö ő í ó ő ö í ó ő ő í ű ő ó Á É É ó ú í ö ó ö ő í í í ó öí ó í í í í ö ó ó í í í ő ű ő í í ő íí ő í ö í í íí íó óö ü í

Részletesebben

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 2010. szeptember 15-17. A4 Szekció Alállomások műszaki kérdései FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA Ladányi József egy. tanársegéd BME Villamos

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által

Részletesebben

3. Alkalmazástechnika

3. Alkalmazástechnika . Hangvédelem 3. Alkalmazástechnika 3.1. Hangvédelem 3.1.1 A hangról általában Hangnak nevezzük valamely rugalmas közeg mechanikus rezgését és hullámszerű mozgásását. Ezen belül különösen azokat, amelyek

Részletesebben

ö É Ö Á ö É ö Á É ő ü É Á ú Ő Ö ü ö ó Ö ő ü ö ó Ü ő ű ő ű ő Á ő ő ő ó ő ő ö ö ö ö ő ü í ő ü ö ú ő ö ó ő ö ő ő ő í ő ő ü ú ö őí ö ő ü ö ő ö ö ö ö ö í ö Ö ő ü ó ó ü ü í ö ű ö ö ő ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ő ü

Részletesebben

Búza M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 6383

Búza M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 6383 Búza M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 6383 Artwork & Web Design www.futo.co.yu Danubia Grain Kft. 1998. március M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 6383 Búza Az MSZ 6383:1979 és az MSZ-08-0700:1984 helyett

Részletesebben

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok.

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok. A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A szárítás fontossága a műanyag-feldolgozásban Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal

Részletesebben

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő Tájékoztató

Részletesebben

1. sz. nyomtatvány Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

1. sz. nyomtatvány Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 partnerszám 9 8 7 6 5 4 3 2 1 szerzôdés száma Teszt Éva rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve 765432 HA város

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230935-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó

ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó Ú Í ú í ó ő ő ó ó ő ü í ó ó ü ő ü ó í ó ő ő í ő ú ú ó ó ő ű í ó Í í ó Ü Í ő Ó Ó Ó Ú Ó Ó í ü ú ú ű í ó ó ő ó í í ú ú ő ő ő ü ő í í í ő ó í ó í ő í í ő í í í ő í ő í ő í í ő í ü ú ü ü ú ó ó ő ó ú ó í ó ó

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1 2011. április MAGYAR SZABVÁNY MSZ 24210-1 Nevelési intézmények tervezési előírásai 1. rész: Bölcsődék Az MSZ-04-205-2:1987 helyett. Design requirements of educational institutions. Part 1: Créches E nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet

49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet 49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet A Budapest, VIII.ker. Orczy tér - Orczy út - Visi Imre utca - Szeszgyár utca - Baross utca által határolt tömbökre vonatkozó RRT módosításáról A VIII.ker. Önkormányzat

Részletesebben

Egyszerû és hatékony megoldások

Egyszerû és hatékony megoldások Moduláris túlfeszültség-levezetôk Egyszerû és hatékony megoldások A siker egyértelmû! A legtöbbet tesszük a villamosságért. A villámmal kapcsolatos kockázatok A villám a talajjal kondenzátort képezô zivatarfelhôkben

Részletesebben

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés

12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12. Útüzemeltetés: munkaterületek ideiglenes forgalomkorlátozása, téli útüzemeltetés Útépítés és fenntartás 12. 12.2. Az előadás végén Az előadás végére a hallgatók tisztában

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A villámvédelemről Hogyan károsíthatja a villámcsapás egy épület villamos fogyasztóit? A villám egy magas frekvenciájú villamos jelenség, amely bármely vezetőben, de különösen a kábelekben és a villamos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Villámvédelem. #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

Villámvédelem. #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #4. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-4:2011 Villamos és elektronikus rendszerek

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) B.1.10. Fejezet Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények kiadás A dokumentum megnevezése kiadva visszavonva

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL!

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL! Cégünk felismerve a gázkészülék piac egy még betöltetlen üres szegmensét, kifejlesztette a MIKA-6E 6 kw-os parapetes/turbós mini kazánt. Új fejlesztéseink a MIKA-6E.LV látvány mini kazán illetve a MIKA-6E

Részletesebben

NKE és NKD nagykonyhai ernyõk

NKE és NKD nagykonyhai ernyõk NKE és NKD nagykonyhai ernyõk NKE NKD A nagykonyhai elszívó ernyõket gõzökkel szennyezett meleg levegõ elszívásához ajánljuk. Jellemzõ alkalmazásuk a vendéglátó helyek konyháiban minden olyan munkahely

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BIO-VONAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 4400 Nyíregyháza, Keleti M. u. 2/c. Mobil telefon: 06-20-540-6301 E-mail cím: bio.vonal@gmail.com Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai Magyar nyelven megjelentek: MSZ EN 61439-1:2012: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61439-1:2011)

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő

Részletesebben

* Elfogadva: 2007. május 30.

* Elfogadva: 2007. május 30. ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2007. (VI.22.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE * A BUDAPEST III. kerület ARANYHEGY ÜRÖMHEGY PÉTERHEGY (Pusztakúti út Aranyhegyi út Aranyvölgy utca Bécsi

Részletesebben

II/1. Szabadvezeték szerkezeti elemei, sodronyok, szigetelők, szerlvények anyaga, igénybe vétele, kialakítása, feladata.

II/1. Szabadvezeték szerkezeti elemei, sodronyok, szigetelők, szerlvények anyaga, igénybe vétele, kialakítása, feladata. II/1. Szabadvezeték szerkezeti elemei, sodronyok, szigetelők, szerlvények anyaga, igénybe vétele, kialakítása, feladata. A szabadvezeték olyan csupasz vezeték, amely a földtől elszigetelten a véletlen

Részletesebben

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján 2014. november 1 Előzmények Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai

Tartalom 1 ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének kockázatai E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 6. szám 2015. június Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Vezető tisztségviselő nyilatkozattételének

Részletesebben

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 KOIMTEX MIKROKPCSOLÓ CSLÁD mikrokapcsolók a vezérléstechnika, az irányítástechnika, az automatizálás igen fontos elemei. Jellemzőjük a nagy mechanikai

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

6./2000. (IKK 2.) GM 4/1999. (II. 24.) GM

6./2000. (IKK 2.) GM 4/1999. (II. 24.) GM 6./2000. (IKK 2.) GM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során

Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során MUNKABIZTONSÁG 2.5 Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során Tárgyszavak: elektrosztatikus feltöltődés; műanyag csővezeték; üzemanyag; gyújtás. A villamos szigetelő

Részletesebben

Akusztikai Szakértői Vélemény

Akusztikai Szakértői Vélemény Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének a tagja AHCEA Association of Hungarian Consulting Engieneers and Architects FIDIC Federation Internationale des Ingénieurs Conseils EFCA European Federation

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401975-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 247-401975 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

- a hozzáférés, összekapcsolás pontok műszaki specifikációja, melyet jelen dokumentum 3.sz. függeléke tartalmazza (INRIO 8. sz. melléklete).

- a hozzáférés, összekapcsolás pontok műszaki specifikációja, melyet jelen dokumentum 3.sz. függeléke tartalmazza (INRIO 8. sz. melléklete). A HF/25011-51/2012 ügyiratszámú határozat rendelkező rész A. pontjában illetve a HF/25016-187/2012. ügyiratszámú határozat rendelkező rész A/1. pontjában az átláthatóság kötelezettség tartalmaként meghatározott

Részletesebben

mozgó, mobil és nehéz üzemi alkalmazásokhoz

mozgó, mobil és nehéz üzemi alkalmazásokhoz PNZERFLEX KÁBELEK pa l azzo BestOFKft.hu HJLÉKONY ERÕÁTVITELI ÉS VEZÉRLÕKÁBELEKS mozgó, mobil és nehéz üzemi alkalmazásokhoz PNZERFLEX KÁBELEK P O Z Z L pal azzo Bevezetõ PNZERFLEX P LZZO története speciális

Részletesebben

A kiürítést, menekülést ezekben az esetekben a tűz illetve elsősorban a füst függőlegese és vízszintes terjedése befolyásolja.

A kiürítést, menekülést ezekben az esetekben a tűz illetve elsősorban a füst függőlegese és vízszintes terjedése befolyásolja. Heizler György Mozgáskorlátozott személyek menekítése Az elmúlt időszakban örvendetesen szaporodó rekonstrukciók elsősorban a kórházaké valamint a téma szabályozatlansága és egyúttal bonyolult volta indokolja

Részletesebben

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gázüzemű kondenzációs kazán 404-628 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gázüzemű kondenzációs kazán 404-628 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gázüzemű kondenzációs kazán 404-628 kw Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCROSSAL 200 Típus: CT2 Gázüzemű kondenzációs kazán H és S földgázhoz

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0035/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0035/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-6-0035/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Kft. Termékek üzletág Terméktanúsító-hely (1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás A közlekedési zajról általánosságban A zaj egészségkárosító hatása mára már elfogadott tény. Egy felmérés szerint, az Európai Unió lakosságának

Részletesebben

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC

Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu 1 Távközlő hálózatok villámvédelme Tematika - A hálózatban fellépő túlfeszültségek, - Védelmi módszerek, - A hálózatvédelem

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok GEGE-AGG labormérések Csavarkötés mérése. Elméleti alapok Csavarkötéseknél az összekapcsolt alkatrészek terhelés alatti elmozdulásának megakadályozása céljából előfeszítést kell alkalmazni, amelynek nagyságát

Részletesebben

"Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése "Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Nyíradonyban tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 04.) sz. rendelete a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. Újpesti központi telepe szabályozási

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben