bankrendszer Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bankrendszer Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2007"

Átírás

1 Pénzügytan bankrendszer Dr. Varga JózsefJ előad adássorozata

2 Tartalom 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 2. A bankmérleg forrásoldala 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 5. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom 2

3 Tartalom 6. Belföldi ldi fizetési formák A) készpénzfizetés B) bankszáml mlák k közötti k fizetések C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák 7. A pénzforgalmi p bankszámla 8. A girorendszer működése 9. Bankszolgáltat ltatások 3

4 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A pénzp nzügyi intézm zményrendszer Pénzügyi intézm zmény 1. Hitelintézet 2. PénzP nzügyi vállalkozv llalkozás Bank 2 milliárd Ft 50 millió Ft a) univerzális b) specializált lt Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet 250 millió Ft takaréksz kszövetkezet hitelszövetkezet 4

5 1.2. A bankügyletek típusait Közgazdaságilag gilag alapvető ügyletek: a) betétgy tgyűjtés b) hitelezés c) pénzforgalmi p szolgáltat ltatás s nyújt jtása Ügyletek csoportosítása: sa: a) aktív b) passzív c) indifferens 5

6 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése Forrásoldal logikai struktúrája a) kötelezettsk telezettségek: - vállalati jellegű - banki jellegű b) közbensk zbenső elemek: - céltartalék - passzív v időbeli elhatárol rolás c) saját t tőket ke-szavatoló tőke 6

7 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése Bank 2.4. Pénzteremtési ismeretek: betét, t, felvett hitel Banki tipikus tőket keáttétel tel A forrásoldal felrajzolása Fontosabb területek: - betét - bankrendszertől l felvett források - saját t tőke t szavatoló tőke: a prudens bankműködés s elemei 7

8 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Betétek tek - lejárat szerint - lekötés s módja m szerint: látra l szóló,, lekötött, tt, felmondásos - hozam szerint: formailag nem kamatozó, fix, változv ltozó,, változtathatv ltoztatható - tulajdonos szerint - pénzforgalmi szolgáltatat ltatatás s nyújt jtása alapján 8

9 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Bankrendszerrel szembeni kötelezettsk telezettségek 1. Bankközi piac a) célja c a likviditáskezel skezelés b) rövid r távút pénzek piaca ld. köv. k c) hektikus kamatlábalakul balakulás d) nincs pénzp nzügyi fedezet e) az ügyletkötés s speciális lebonyolítása 2. Jegybankkal szembeni kötelezettsk telezettség 9

10 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Standardizált bankközi ügyletek: overnight tomnext spotnext 10

11 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 1. Repo (Repurchase Agreement) A / Aktív repo: a jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot 1. azonnali ügylet: a jegybank megvásárolja a ker. banktól a jegybankképes értékpapírt, jegybankpénzzel fizet --> hitelt nyújt 2. határidős ügylet: a jegybank eladja határidősen a ker. banknak a jegybankképes értékpapírt --> visszaszívja a jegybankpénzt B/ Passzív repo: a jegybank betétet fogad el a kereskedelmi banktól 1. azonnali ügylet: a jegybank eladja a ker. banknak a jegybankképes értékpapírt, jegybankpénzt kap --> betételhelyezés történt a jegybanknál 2. határidős ügylet: a jegybank megvásárolja határidősen a ker. banktól a jegybankképes értékpapírt --> jegybankpénzzel fizet érte 11

12 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek A repo számviteli értelmezése Sajátoss tosság: Nemzetközi zi repo: : tényleges t adás-vétel Magyarország: g: az értékpapír r csak fedezetül szolgál 12

13 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 2. Swapügylet Lényegében ugyanaz, mint a repo-ügylet gylet,, de itt deviza - és nem jegybankképes értékpapír - az adás-vétel tárgyat Aktív swap: a jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot 1. azonnali ügylet: : a jegybank megvásárolja a ker. banktól a devizát, jegybankpénzzel nzzel fizet --> > hitelt nyújt 2. határid ridős ügylet: a jegybank eladja határid ridősen a ker. banknak a devizát --> > visszaszívja vja a jegybankpénzt nzt Passzív swap: a jegybank betétet tet fogad el a kereskedelmi banktól Az ügyletek fordítva törtt rténnek. 13

14 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 4. Folyósz számlahitel A kereskedelmi bank jegybanknál l vezetett folyósz számlája terhére re hitelt vehet fel Likviditásszab sszabályozó jelleg 5. Refinanszíroz rozási hitel Speciális hitelkonstrukciók k (külf lföldi ldi hitelkeretek, speciális hitelcélok) lok) keretében végzett v hitelezés Továbbhitelez bbhitelezési - refinanszíroz rozási - jelleg 14

15 Bank Pudens bankműködés A tőkemegfelelési mutató Tőkemegfelelési mutató = súlyozott s eszközkock zkockázati zati arány TM = Szavatoló tőke/korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke: Hpt.. 5. melléklet Szavatoló tőke=alapvető + járulj rulékos elemek Járulékos tőke t max.. az alapvető tőkeelem összegéig vehető figyelembe Korrigált mérlegfőösszeg: : kockázati súlyokkal s korrigált mérlegm rleg- és s mérlegen m kívüli k tételekt telek 15

16 Bank Fizetőképess pességi mutató (szolvencia ráta) Szavatoló tőke/korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke: Hpt.. 5. melléklet Szavatoló tőke = alapvető + járulj rulékos + kiegész szítő elemek A részelemek r közötti k korlátoz tozó szabályok: 1. JárulJ rulékos tőke t max.. az alapvető tőkeelem összegéig vehető figyelembe 2. Alárendelt kölcsk lcsöntőke max.. az alapvető tőke 50 %-a Korrigált mérlegfőösszeg: : kockázati súlyokkal s korrigált mérlegm rleg- és s mérlegen m kívüli k tételekt telek 16

17 Bank Alapvető tőkeelemek pozitív v része: r 1. jegyzett tőket 2. tőketartalt ketartalék 3. lekötött tt tartalékb kból l a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész 4. általános tartalék 5. általános kockázati céltartalc ltartalék kmf 1,25 %-ig% (társas rsasági adóval csökkentett összege) 6. eredménytartal nytartalék k (ha pozitív) 7. mérleg m szerinti eredmény (ha pozitív) 17

18 Bank Alapvető tőkeelemek negatív v része r például: Jegyzett tőke t be nem fizetett részer Negatív v eredménytartal nytartalék Év v végi v vagy évközi negatív v mérleg m szerinti eredmény Kockázati céltartalc ltartalék és s az értékvesztés hiánya 18

19 Járulékos tőkeelemekt Bank Osztalékels kelsőbbségi jegyzett és s befizetett részvr szvények értéke Értékelési tartalék Alárendelt kölcsk lcsöntőke: max.. az alapvető tőkeelem 50 %-a% a) ténylegesen t rendelkezésre áll b) a szerződés s a kölcsk lcsönt nyújt jtó fél l egyetért rtését tartalmazza c) eredeti futamideje öt évet meghaladó vagy lejárat nélkn lkül felmondást stól l számított legkevesebb öt év v múlva m fizetendő vissza (kivéve ve PSZÁF-eng eng.) d) semminemű kapcsolódó kamat- és s járulj rulékfizetés emelkedés s (kivéve ve a referenciakamta emelkedéséből adódó kamatnöveked vekedés) öt éven belüli li lejárat esetén évente 20 % csökken kkenés 19

20 Bank Kiegész szítő tőkeelem Kiegész szítő alárendelt kölcsk lcsöntőke - az alárendelt kölcsk lcsöntőke szabályai (10. a, b, d, e, f pont), kivéve ve - A 10.c. pont: a futamidő nem legalább öt, hanem legalább kettő év - csak a tőkekt kekövetelmények teljesítése se esetén n fizethető vissza A járulj rulékos tőkének t a korlátoz tozások miatt fel nem használhat lható része 20

21 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben Hitelkonszolidáci ció Bankkonszolidáci ció Adóskonszolid skonszolidáció Garancia- és s kezességv gvállalás 21

22 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés Pénzeszközök Forgalomképes értékpapírok Bankközi nyújtott hitelek Nettó ügyfélhitelek: céltartalék - értékvesztés Tartós s befektetések Egyéb b eszközök 22

23 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés I. Pénzeszközök 1. KészpK szpénz 2. Jegybanki száml mlák k egyenlege 3. Nostro száml mlák k egyenlege II. Forgalomképes értékpapírok 1. Állami kibocsátású értékpapírok (államk( llamkötvény, kincstárjegy) ezek általában jegybankképes értékpapírok is 2. VáltV ltók 3. Tőzsdei T kötvk tvények nyek és s részvr szvények, befektetési jegyek III. Bankközi és s más m s hitelintézeti kihelyezések 23

24 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés IV. Ügyfeleknek nyújtott nettó hitelek 1. Forgóeszk eszközhitelekzhitelek 2. Fejlesztési si hitelek V. Tartós s befektetések 1. Befektetési célú, c, kis likviditású értékpapírok 2. Más M s társast rsaságokban szerzett érdekeltségek VI. Tárgyi eszközök 1. Saját t használat latú tárgyi eszközök 2. Fedezetként megszerzett tárgyi t eszközök 3. Befektetési céllal c vásárolt v tárgyi t eszközök VII. Egyéb b eszközök Pl. Készletek, K Átmenő aktívák k stb. 24

25 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Hitelszerződés: s: kötelezettségvállalás, hitelkeretet hoz létrel rendelkezésre állási jutalék k fizetendő Kölcsönszerződés: s: az összeg folyósítása sa kamat fizetendő Kereskedelmi hitel: nincs benne bank Bankhitel 25

26 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Pénzhitel: - folyósz számlahitel: forgalmi szemlélet, let, egy számla - számlahitel: állományi szemlélet, let, kettő számla Hitelszerű kihelyezés: - váltó leszámítol tolása - követelés s megvásárl rlása (faktor( faktorálás, foretíroz rozás) - áruvásárolási hitel - értékpapírhitel Kötelezettségvállalási hitel: - hitelkeret - fizetési kötelezesség vállalás s (garancia, kezesség) 26

27 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Hitelfajták Hitelfajták k hitelcél és s vállalat v fontossága szerint: Típus Cél Cég 1. Folyósz számla-hitel Átmeneti forgóeszk eszköz-hitel Tartós s forgóeszk eszköz-hitel Fejlesztési si hitel Projekthitel

28 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Hitelfajták Hitelfajták k a PénzP nzügytan tankönyv nyv alapján: 1. Vállalati V hitelek - hitel nyitott hitelkeret alapján - áthidalási hitel - forgóeszk eszközhitelzhitel - rulíroz rozó hitel - hosszú lejárat ratú hitel 2. Fogyasztói i hitel - részletfizetési si hitelek - hitelkárty rtyák és rulíroz rozó hitelkeretek 3. Jelzáloghitel loghitel - építési hitel - jelzálog log-hitelintézetek átmeneti finanszíroz rozása 28

29 5. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom A nemzeti fizetési forgalom váza: v a) előtanulm tanulmány: ny: pénzteremtp nzteremtés, banki pénz p és jegybanki pénz p helye a bankmérlegekben b) Menete: Ü1 Bank 1 MNB Bank 2 Ü2 c) Technikailag a girorendszer ékelődik csak közbe d) Létezik tehát t egy kompenzáci ciós s központ, k ahol az egyes fizetési összegek egyenlegeződnek 29

30 Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom Nemzetközi zi fizetési forgalom vázav a) előtanulm tanulmány: ny: loro, nostro száml mlák, correspondent bankok b) Menete: Ü1 Bank 1 Bank Bank V Ü2 c) Nincs nemzetközi zi kompenzáci ciós s központ k nincs világbank 30

31 6. Belföldi ldi fizetési formák A) készpk szpénzfizetés A készpk szpénz közvetlen k átadása Bankszáml mlára törtt rténő befizetés Készpénzfelvételi utalvány bankszláról felvét Pénzfelvétel esetenkénti nti átutalással: - a forgalom nem olyan nagy, hogy bankszáml mlát érdemes lenne nyitni - a számlatulajdonos a székhely khelyével nem azonos helységben, de valamely hitelintézeti fiókkal azonos helységben működőm egysége ge pénzellátására alkalmas 31

32 6. Belföldi ldi fizetési formák A) készpk szpénzfizetés Kifizetési utalvány: a számlatulajdonos megbízza a pénzintézetet, zetet, hogy az postai úton fizessen a címzettnekc Készpénzátutalási megbízás: - közismert, rosszul használt neve: csekk - postai befizető helyeknél l a Posta Elszámol moló Központon zponton keresztüli pénzmozgp nzmozgás - részei: feladóvev vevény (befizetőnél l marad) és készpénzátutalási megbízási szelvény (postánál l marad) Pénzforgalmi betétk tkönyv: a szlatulajdonos az arra kijelölt lt postahelyen a hitelintézet székhely khelyén n kívül k l vehet fel készpénzt 32

33 6. Belföldi ldi fizetési formák B) készpk szpénz nélkn lküli li fizetési formák b1) átutalás - egyszerű átutalás - csoportos átutalás b2) beszedési si megbízás - azonnali inkasszó: 1. a felek ebben egyeztek meg 2. jogszabályban meghatározott esetekben (pl. adótartoz tartozás), végrehajthatv grehajtható bírósági és s közigazgatk zigazgatási határozat, közjegyzk zjegyzői i okiraton alapuló követelés 3. Azonnali inkasszó lakossági bankszámla terhére, re, illetve javára nem nyújthat jtható be 33

34 6. Belföldi ldi fizetési formák - csoportos inkasszó: 1. azonos jogcímen benyújtott kötegelt k beszedési si megbízás 2. alkalmazható,, ha a kötelezett k a száml mláját t vezető hitelintézetet felhatalmazta - váltóbeszedési si megbízás: 1. az azonnali beszedési si megbízás s nyomtatványa nya + a csatolt váltv ltó 2. A kötelezett k a fizetés s teljesítését t letiltathatja - határid ridős s beszedési si megbízás: 1. a fizetésre kötelezettet k számlavezet mlavezető bankja előzetesen értesíteni teni köteles k létezik tezik kifogásol solási si határid ridő 2. csak a Magyar Államkincstárnál l száml mlával rendelkező kötelezett terhére re lehet benyújtani 3. korábbi nyári pénzkeresp nzkeresési si gyakorlat 34

35 6. Belföldi ldi fizetési formák b3) akkreditív: Félreérthető nevén: n: okmányos meghitelezés Szereplői: vevő eladó nyitó bank gyakori a 4. szereplő belépése: az eladó bankja, amely a) avizáló bank vagy b) konfirmáló (megerősítő) ) bank a bank alapesetben a vevő pénzéből l fizet kölcsönös s bizalomhiány esetén n használatos belföld ldön n Magyarországon gon nem terjedt el, mert viszonylag drága 35

36 b) váltv ltó 6. Belföldi ldi fizetési formák fizetési ígérvény vagy felszólítás saját t váltv ltó: : kétszereplk tszereplős, s, fizetési ígéret (fizetek vkinek, vmikor, vmennyit) idegen váltv ltó: : háromszereplh romszereplős, s, fizetési felszólítás váltókellékek: kek: 1. a váltv ltó megnevezés s az okirat szöveg vegében 2. határozott pénzp nzösszeg megjelölése 3. a címzett c neve (csak idegen váltv ltónál) l) 4. az esedékess kesség g megjelölése (hiánya esetén n a váltv ltó bemutatáskor esedékes) 5. a fizetési hely feltüntet ntetése 6. a kedvezményezett neve 7. a váltv ltó kiáll llításának napja és s helye 8. a kibocsátó vagy kiáll llító aláí áírása 36

37 6. Belföldi ldi fizetési formák a váltv ltó alapjogviszonya: kölcsk lcsönviszony a váltv ltójogviszony formailag ettől l függetlennf ggetlenné válik: a váltv ltót t esedékess kességkor ki kell fizetni, az alapjogviszony perben érvényesíthető a váltv ltó gazdasági gi funkciói: i: hiteleszköz és s fizetési eszköz típusai lejárat szerint: 1. bemutatásra szóló 2. bemutatás s után n meghatározott időre szóló 3. kelet után n bizonyos időre szóló 4. meghatározott napra szóló 37

38 6. Belföldi ldi fizetési formák C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák C1) csekk Csekk: banknak szóló utasítás Értékpapír, melynek alaki kellékei: kei: o csekk megjelölés s a kiáll llítás s nevén o meghatározott pénzp nzösszeg kifizetésére szóló feltétlen tlen meghagyás o a fizetésre kötelezett k megnevezése, telephelye, a fizetési hely megjelölése o a csekk kiáll llításának helye és s napja o A kibocsátó aláí áírása évi genfi Csekkjogi Egyezmény Mo.. 2/1965. (I.24.) IM-rendelet 38

39 6. Belföldi ldi fizetési formák A csekk A csekk típusai: t a) Fizetés s módja m szerint: 1. fizetési csekk: a kifizetés s készpk szpénzben 2. általános (elszámol molási) csekk: átutalás az előlapon lapon szerepel a csak elszámol molásra megjelölés 3. különleges k keresztezett csekk: a vonalak közék valamely pénzintp nzintézet zet nevét írják, a csekk csak azon keresztül l hívhath vható le b) A bemutató személye szerint: 1. meghatározott személy rendeletére: re: a csekk forgatással átruházható,, mint a váltv ltó 2. névre n szóló 3. bemutatóra szóló: : a csekk átruházásának egyszerűsége ge miatt kedvelt forma 39

40 6. Belföldi ldi fizetési formák c2) A bankkártya A csekk nagy tömegt megű forgalma nehezen automatizálhat lható,, ezért a kártya k kiszorította a fizetési forgalomból A kártya k mögött m egy bankszámla húzódik h meg A kártyak rtyaüzletág g résztvevr sztvevői: 1. kártyakibocsk rtyakibocsátó: : korábban kereskedő,, ma alapvetően en pénzintp nzintézetzet 2. kártyabirtokosk 3. elfogadóhely 4. elfogadó bank 40

41 6. Belföldi ldi fizetési formák. A bankkártya A kártyk rtyák k típusai: t a) a terhelés s módja m szerint: 1. használatkor terhelt kártya: k a tranzakciót követően en rövid r időszakon belüli li terhelés 2. halasztott fizetéssel terhelt kártyak charge card: : a hitelt a kártyabirtokos k az időszak végén v n törlesztit credit card: : az ügyfél l hitelképess pességének megfelelően en hitelkeret kerül l kialakításra, a törlesztés ütemezése adott budget card: rulíroz rozó hitelkeretet tartalmaz, melyet szabadon törleszthett 3. előrefizetett kártya: k pl. telefonkártya, üzemanyag-,, parkoló-, fénymásolókártya 41

42 6. Belföldi ldi fizetési formák. A bankkártya b) a kibocsátó szerint: saját t kártyak nemzetközi zi rendszerhez tartozó kártya c) technikai formája szerint: 1. dombornyomású 2. mágnescsíkos 3. chipes 4. optikailag olvasható 42

43 7. A pénzforgalmi p bankszámla 7.1. Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek Belföldi ldi jogi személyek Jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdasági gi társaságok Egyéni vállalkozv llalkozók ÁFA-alany természetes személyek Bank-ügyf gyfél l kapcsolat: bankszámla mla-szerződés s a hitelintézet Üzletszabályzata lyzata alapján 43

44 7.2. Számlat mlatípusok Bankszámla: az ügyfél és s a bank írásbeli megállapod llapodása alapján n (bankszámla mla-szerződés) s) megnyitott követelk vetelés Lakossági bankszámla: az azonnali inkasszó kivétel telével valamennyi fizetési mód m d lebonyolítására alkalmas bszla Pénzforgalmi bankszámla: valamennyi fizetési mód, m így különösen az azonnali inkasszó lebonyolítására alkalmas bszla Folyósz számla: kölcsk lcsönös s tartozás- és s követelk vetelésállomány nyilvántart ntartása automatikus hitellehetőség g = negatív v egyenleg (overdraft) Egyéb: pl. takarékbet kbetét bszla,, fedezeti bszla (importfedezet, akkreditív v fedezete), értékpapír-letéti ti szla 44

45 7.3. A pénzforgalmi p jelzősz szám jel: a hitelintézeti fiók k azonosítása sa 7+1 vagy 15+1 jel: az ügyfél l azonosítása sa A +1 jelek: technikai ellenőrz rzés Pl. OTP Pl. Szegvár és s Vidéke Takaréksz kszövetkezet Pl. Monor és s Vidéke Takaréksz kszövetkezet

46 8. A girorendszer működése Működtetésének célja: c a pénzforgalom p technikai lebonyolítása Eldöntend ntendő alapkérd rdések: 1. bruttó vs.. nettó módszer 2. egypontos vs.. többpontos t csatlakozás 3. real time vs.. kötegelt k feldolgozás Bankközi Zsírórendszer rendszer november 18. VIBER: bankközi fizetési megbízások szeptember 3. 46

47 A zsírórendszer átutalási folyamata MNB Küldő bank e c e GIRO Fogadó bank b e d a f Fizető ügyfél Kedvezményezett a, A külső bank ügyfele benyújtja átutalási megbízását bankjához. b, A beérkezett megbízást feldolgozzák a külső bankfiókban. c, Az információkat továbbítják a GIRO felé. d, A GIRO-ban megtörténik a tranzakció feldolgozása. e, A GIRO továbbítja a feldolgozás során előállt információkat a fogadó bank, a küldő bank és a Magyar Nemzeti Bank felé. f, A fogadó bank jóváírja ügyfele számláján az átutalt összeget. 47

48 9. Bankszolgáltat ltatások Vagyonkezelés, befektetési szolgáltat ltatás Biztosítás Személyi tanácsad csadás: s: befektetési, biztosítási si és s adózási tanácsad csadás Lízing Faktorálás,forfet forfetírozás 48

49 9. Bankszolgáltat ltatások LízingL Speciális finanszíroz rozási és s kereskedelmi eszköz lease (angol) speciális bérletet b jelent A futamidő végén n a lízingbe l vevő tulajdonjogot szerez A lízingbe l adó azzal a céllal c vásárolja v meg a lízingbe vevőnek a kiválasztott jószj szágot, hogy díjfizetd jfizetés s ellenében adott időre átengedje Az átadás s a kockázati jogokat is jelenti. 49

50 9. Bankszolgáltat ltatások LízingL Lízing alapügylete: bérbeadb rbeadás típusai: pénzp nzügyi lízing l és s operatív v lízingl Pénzügyi lízingl zing: 1. a lízingbe l adó a lízingbe l vevő által kiválasztott eszközt zt megvásárolja 2. a lízingbe l adó csak a finanszíroz rozást látja l el, a fenntartás s a lízingbe vevőt t terheli 3. a berendezés s a lízingbe l adónál l marad 4. a berendezés s maradvány nyérték k fejében a vevőre száll a szerződés lejártakor 5. A kockázatokat a lízingbe l vevő viseli. 6. A lízingtl zingtárgy üzemeltetéséből l származ rmazó teljes haszon a vevőt (lízingel zingelőt) illeti meg. = hitelezés beruházás-finansz finanszírozás 7. A tulajdonjog a lízingell zingelőt t illeti meg a futamidő-tartalma tartalma alatt Összegzés: s: a pénzp nzügyi lízing l egy hitelfelvétel 50

51 9. Bankszolgáltat ltatások LízingL Operatív v lízingl zing: 1. a bérbeadb rbeadó karbantartást, eszközcser zcserét t is vállal v (pl. számítógépek, gépkocsik) g 2. a futamidő lejártakor a lízingbe l vevő az eszközt zt köteles k visszaszolgáltatni ltatni 3. általában részamortizr szamortizációs s lízing: l a lízingtl zingtárgy értéke nem csökken nullára 4. Komplex típusat pusa: : szolgáltat ltatási lízingl 5. Kockázata kisebb,, mint a pénzp nzügyi lízing. l 6. A lízingtl zingtárgy fedezeti értéke nagyobb,, mint a pénzp nzügyi lízing l esetén. 7. A lízingbe l adónak fel kell készk szülni a jószj szág g visszavétel telére, utóhasznos hasznosítására, értékcsökkenésére, műszaki állapot romlására. ra. 8. A lízingdl zingdíjat belekalkulálhatja lhatja a költsk ltségeibe: Összegzés: s: leginkább a bérleti b viszonyhoz hasonlíthat tható. 51

52 9. Bankszolgáltat ltatások 9.2. Faktorálás, forfetíroz rozás Faktorálás 1. általában rövid r távú, t, funkciói: i: - kinntlévőség behajtása - főkönyvi számla nyilvántart ntartása - vevő cégkockázatának átvállalása - finanszíroz rozás 2. vállalt v kockázat: csak vevőkock kockázat 3. általában visszkereset nélkn lküli li (az összes kockázat átvállalása) vagy visszkereset kizárásával 4. bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi száml mlákba foglalt pénzkp nzkövetelés s engedményez nyezése 52

53 9. Bankszolgáltat ltatások 9.2. Faktorálás, forfetíroz rozás Forfetíroz rozás 1. általában közép-k és s hosszú távú, beruházási eszközökre kre vonatkozik 2. kockázat: teljes kockázat átvállalása 3. csak visszkereset nélkn lküli li 4. a forfetírozhat rozható követelés általában a váltv ltó 53

(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006

(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006 A bankrendszer működésem (fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ előad adássorozata 2006 1 Tartalom 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai 1.2. Likviditás

Részletesebben

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere 3. Dr. Varga JózsefJ A nemzeti száml mlák k rendszere avagy Mire jój a flow of funds séma? 1 Tartalom A tőkepiac t működésem 1. A megtakarítás útja a gazdaságban gban 2. A nemzeti számlarendszer 2.1. Nettó

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét Fizetési forgalom, semleges bankműveletek 6. hét 2010.10.12. 1 Fizetési forgalom Fizetési forgalom: a gazdasági alanyok fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek.

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

Dr. Varga JózsefJ. 1-4. pont

Dr. Varga JózsefJ. 1-4. pont 1. Dr. Varga JózsefJ Pénzügytan Pénz-pénzteremtés-pénzáramlás 1-4. pont 1 I. A modern pénzp I/1. Számviteli megközel zelítés Kölcsönadás a pénz p keletkezése Szüks kséges alapfogalom: mérlegm Mérleg: időpontra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék.

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank A fizetési rendszer működésének alapjai Pénzügytan 6. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig

Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig Fogalomtár Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Pénzforgalom lebonyolítása

Pénzforgalom lebonyolítása Pénzforgalom lebonyolítása Vállalkozói bankszámlák fajtái Fogalmak Bankszámlaszerződés: hitelintézet kötelezettséget vállal Pénzeszközt nyilvántartja A szl. terhére kifizetési és átutalási megbízásokat

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Fizetési módok. Hazai pénzforgalmi szabályozása. Fizetési módok. Készpénzfizetési módok. + Készpénzfizetési módok 2015.04.11.

Fizetési módok. Hazai pénzforgalmi szabályozása. Fizetési módok. Készpénzfizetési módok. + Készpénzfizetési módok 2015.04.11. Hazai pénzforgalmi szabályozása + Fizetési módok Készpénzfizetési módok, átutalás, beszedési megbízás, akkreditív, csekk, váltó, bankkártya. 1 a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t

ett : 2012 JúN 2 módosító javaslato t +.''.r'rvatal a Az Országgy űlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága ett : 2012 JúN 2 Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k Bizottsági módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési HItel Bank Zrt. H-1118 Budapest Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK

Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Gál Erzsébet PRAKTIKUS BANKSZAKMAI ISMERETEK Budapest, 2011 Írta : Gál Erzsébet Szerkesztette: Illés Ivánné dr. fõiskolai docens Lektorálta: Dr. Mérõ Katalin Ph.D. tudományos fõmunkatárs ISBN 978 963 638

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben