V. LÉLEKTAN PEDAGÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. LÉLEKTAN PEDAGÓGIA"

Átírás

1 V. LÉLEKTAN PEDAGÓGIA Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Becze Márta A hatéves gyermekek pszihikai fejlettsége és egyes vonatkozásainak vizsgálata az iskolaérettség tükrében 2. Farkas A nevelő személyiségének varázsa a 6-10 éves Magdolna gyermekek megítélése szerint 3. Fülöp Olga Veszélyeztetett gyermekek beilleszkedése az iskolába 4. Kocsi Annamária A család fontossága a gyermek fejlődésében 5. Máthé Ibolya Összehasonlító tanulmány intézményben és családban nevelkedett gyerekek szociális Albert Lőrincz megnyilvánulásairól a másik gyerek felé 6. Pete Sándorné Csiszár Katalin A kisgyermek rajzainak elemzése 7 éves korig 7. Szabó Kiss Ildikó A siker és kudarc befolyása a gyerek Személyiség fejlődésére 8. Szakáts Olga A játék és a tanulás kölcsönhatása az elemi osztályokban 9. Tőkés Erika A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az iskolaérettség tükrében 10. Fazakas Ildikó A drámapedagógia az első osztályos oktatónevelő Debreczeni Tibor munkában 11. Godó Éva A szülői elvárások és a gyermek teljesítménye közötti kapcsolat 12. Sámuel Éva A serdülők veszélyeztetettsége a Nyárádmentén 13. Szász Erika Serdülőkori beilleszkedési nehézségek 14. Szőcs Magdolna A normálisan fejlett és az értelmi fogyatékos kisiskolások megismerő tevékenysége összehasonlításának néhány vonatkozása 15. Faust Zita A gyermek személyiségfejlődése a keresztyén nevelés tükrében 16. Csiki Hátrányos szociális környezetben élő gyermekek írás-olvasás kézsége kialakításának előkészítése 17. Kacsó Csilla Személyiségfejlesztés és agresszió csökkentés drámajátékok segítségével 18. Kozma Rozália Ibolya 19. Péter Gyöngyvér Éva 20. Nagy Emese Margit A nevelés céljáról történeti és bibliai megvilágításban Iskola előkészítés óvodákban és gyermekotthonokban Az iskolaérettség felmérésének és fejlesztésének lehetőségei

2 21. Kelemenné Számít-e életünk első jegye Mihály Zsófia Czakó Júlia 22. Koós Mónika Tanulási nehézségek az I IV. osztályban Mihály Zsófia Sára 23. Vass Erika Éva A drámapedagógia alkalmazása alsó tagozaton Debreczeni Tibor 24. Andrási Ilona A rajz, mint kifejezési eszköz kisiskolás Horváth Zsófia gyerekeknél 25. Csatlós Anikó Polixénia Cigányok iskola pasztoráció Sepsiszentgyörgyön 26. Gábor Lizetta Jutalmazás és büntetés alkalmazása egy Horváth Zsófia marosvásárhelyi iskola elemi osztályában 27. Jakab Gyöngyi Halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek Horváth Zsófia Noémi beilleszkedési nehézségei az iskolába 28. Szász Szabolcs- A televízió negatív hatása a kisiskolás Horváth Zsófia Béla gyerekekre 29. Tőkés Jolán A gyerekek viszonyulása a halál gondolatához Horváth Zsófia 30. Noghi Adélka- Játékos tanulás hatékonysága a kisiskolás Horváth Zsófia tevékenységben 31. Szász András A drogfogyasztás megelőzésének fontossága a Horváth Zsófia nevelésben 32. Virág Imola A család és válsága a gyermekek életében Horváth Zsófia 33. Czikó Katalin A szeretet fontossága az óvodás és kisiskolás Horváth Zsófia gyerek harmonikus fejlődésében 34. Magyarosi Éva Diszlexia és diszgráfia Horváth Zsófia 35. Péter Erika- Környezet hatása a kisiskolás gyerekek Horváth Zsófia Mónika agresszív megnyilvánulásaira 36. Russu Hilda A család és iskola együttműködése a gyermek Horváth Zsófia Mona nevelésében 37. Sável Erika Az osztályközösség kialakításának fontossága Horváth Zsófia a pedagógiai tevékenységben 38. Sipos Réka Magatartászavarok kisiskoláskorban Horváth Zsófia 39. Cseke Mónika Az értelmi fejlesztés egyes kérdései az alapozó Zsófia osztályokban (I-IV. osztály) a permanens nevelés függvényében 40. Demeter Katalin Az egyszülős családban nevelkedő gyerekek Horváth Zsófia lelki sajátosságai 41. György Szidónia A kreativitás fejlesztése kisiskoláskorban Horváth Zsófia 42. Jakab Ibolya A hiperaktív gyermekek Horváth Zsófia 43. Nagy Margit Veronika Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok. A romániai hátrányos helyzetű gyermekek intézményes lehetőségei és a keresztyén értékrend pozitív hatása nevelésükre 44. Orbán Ferenc A múzeumlátogatás szerepe és lehetősége az I IV. osztályokban 45. Pete Annamária A keresztyén pedagógus személyisége és nevelő munkája Makkai Kinga

3 46. Sánta Timea Különbségtevő eljárások a hátrányos helyzetű Makkai Kinga alsó tagozatos tanulók nevelésében 47. Gergely Példakép a nevelésben Szabolcs 48. Kulcsár Klára Róma gyerekek oktatásának sajátosságai az elemi iskolában 49. Márton Emőke Az érzelmi nevelés szerepe és lehetőségei az Makkai Kinga általános iskolában 50. Scheitli Anna A csoportos foglalkozások szerepe a Makkai Kinga Renáta gyermekek erkölcsi nevelésében 51. Strausz Imre A tanulási motiváció alakulása az általános Makkai Kinga iskolában 52. Ács Anna Nehéz szívvel büntessünk! 53. Balázs A kisiskolás gyermek kapcsolata édesanyjával Horváth Zsófia Annamária 54. Bartus Kinga A gondolkodás sajátosságai kisiskolás korban Horváth Zsófia 55. Bereczki Éva Tehtetséggondozás Marosvásárhelyen Horváth Zsófia Júlia 56. Biró Zsófia A család mint a játék forrása Horváth Zsófia 57. Borsos Hajnalka Az iskola és a szülői ház Horváth Zsófia 58. Csegezi László A magyarságtudat alakításának sajátos kérdései az elemi osztályokban a hazafias nevelés vonzatában 59. Csegezi Loránd A tanulmányi teljesítményt befolyásoló Makkai Kinga tényezők 60. Fogarasi Sára A hátrányos helyzetű gyermek élete a Horváth Zsófia családban és iskolában 61. Kaiser Ildikó A nyelvi kommunikációs nevelés lehetőségei Makkai Kinga I. osztályban 62. Magyarossy Réka- A beszédkészség fejlesztése az I- II. osztályban Makkai Kinga Márta 63. Moga Anna A kisiskolás énképe, világképe, jövőképe Horváth Zsófia 64. Munteanu Ildikó Az értékelési rendszer módosításának Makkai Kinga padagógia hatásai 65. Orbán Erzsébet Az összevont osztályokban való tanítás Makkai Kinga sajátosságai 66. Ráduly Jolán A helyesírás megalapozása játékos Makkai Kinga feladatokkal 67. Schefler Emese A gyermek, mint a szeretet tükre Horváth Zsófia 68. Sükösd A szövegértő olvasás efjlesztése I IV. Makkai Kinga Gyöngyvér osztályban 69. Szabó Erika Mesetanítás az első osztályban Makkai Kinga 70. Szabó Zoltán Változások és trendek a játék történetében, a városi és vidéki kisiskolás gyermekek játékszokásai Horváth Zsófia 71. Székely Szabolcs Az internet és a számítógép hatása a gyerekek pszichikai fejlődésére Horváth Zsófia

4 72. Bartók Parajdi A személyiség fejlődése és fejlesztése Horváth Zsófia Olga Erika kisiskoláskorban 73. Benedek A kisiskolás emlékezetének sajátosságai Horváth Zsófia 74. Gálfi Ibolya Lelki egészségvédelem a tüdőklinika Arabella gyermekosztályán 75. Imre Emőke Teljesítményszsorongás kisiskoláskorban Horváth Zsófia 76. Szőcs Margit A kosiskoláskorban jelentkező magatartászavar Horváth Zsófia 77. Koncz A kisiskolás gyermek szorongásos tüneteinek felismerése a mese és a rajz segítségével 78. Fejes Réka A kooperatív tanulás helye, szerepe az iskolai tanulás folyamatában, alkalmazási lehetőségei a III. osztályos matematika tanításában 79. Győrffy Éva Szabadidős tevékenységek és játékok, mint a személyiségfejlesztés és közösségformálás hatékony eszközei 80. Mezei Ildikó A diszlekszia és diszgráfia korrigálásának Horváth Zsófia lehetőségei 81. Mihály Judit Identitástudat, nevelés, jővőkép a cigány Réka családoknál 82. Mózes Beáta A vizuomotoros készségek fejlesztése, a tanulási zeverokkal küszködő gyerekeknél 83. Nagy Iskolaérettséghez szükségek képességek fejlettségének vizsgálata az óvódában 84. Osváth Éva Roma és magyar gyerekek rajzkészség Horváth Zsófia fejlődésének vizsgálata 85. Papp A feladattudat kialakulását befolyásoló tényezők a kisiskolásoknál 86. Puskás A gyerekotthonban élő gyerekek esélye a Noémi fennmaradásra 87. Salak Emőke A kisiskolás gyermek személyiségvizsgálatának módozatai 88. Simon Anna - A gyermekkori személyiségzavarok és a családi rendszer közötti összefüggések vizsgálata 89. Sipos Ilona Kisiskoláskori félelmek Horváth Zsófia 90. Tamás Mónika A prepubertás kor sajátosságainak megnyilvánulásai kisiskolás korban 91. Tarsoly Renáta A Dévai Szent Ferenc Alapítvány élete és munkássága 92. Vargyas Judit Családi viszonyok tükröződése a kisiskolás magatartásában és teljesítményében 93. Gál Réka Az agresszív viselkedés megnyilvánulási formái kisiskolás gyerekeknél 94. Koncz Dalma A szülői nevelői stílus hatása a kisiskolás gyerekek kortárscsoporti státusára 95. László Judit Személyközi kapcsolatok fejlesztése játékkal kisiskoláskorban 96. Márton Adél A kreativitás fejlesztési lehetöségei kisiskolás korban Horváth Zsófia

5 97. Takács Az iskolát kezdő gyermek értelmi és érzelmi Terézia követelményeinek vizsgálata 98. Török Edit Beilleszkedési nehézségek I. és II. osztályban cigány és nem cigány osztályokban 99. Horgas József Nevelés pedagógus hátrányos helyzetű Attila gyermekek (2009/2010) 100 Vass Gyöngyike Az értelmi és érzelmi intelligencia vizsgálata kisiskoláskorban (2009/2010) 101 Keresztúri A hagyományőrzés mint a tanító Erzsébet nevelőmunkájának szerves része (2009/2010) 102 Koncz Melinda A beszédhibák javításának szerepe a kommunikációs- és helyesírási készség alakításában (2009/2010) 103 Bereczki Margit A kiközösítés jelensége az osztályközösségben (2009/2010) 104 Fazakas Etelka A televízió és a számítógép használata a Annamária kisiskolás gyermek nevelésben (2009/2010) 105 Ozsváth A játék helye és szerepe a tanítási órákon (2009/2010) 106 Bandár Liliana A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztési Monica lehetőségei (2010/2011) 107 Benke Emma Az összevont osztályokban folyó oktató nevelő tevékenység sajátos problémái (2010/2011) 108 Fazakas Anna Keresztyén erkölcsi nevelés (2010/2011) 109 Fekete Dalma A magatartásproblémák és a családi nevelés közötti összefüggések vizsgálata (2010/2011) 110 Gál Ildikó A kisiskolások képességeinek összehasonlítása hagyományos és a step by step oktatásban (2010/2011) 111 Jakab Ibolya Az agresszivitás és a szociális problémamegoldó képesség vizsgálata kisiskolásoknál (2010/2011) 112 Makkai Ibolya Az iskolaérettséghez szükséges kompetenciák vizsgálata (2010/2011) 113 Pataki A bábozás, bábjáték szerepe a szocializációban (2010/2011) 114 Szabó Rebeka A keresztyén nevelés lehetőségei a IV. osztályos tanítási órákon (2010/2011) 115 Fülöp Szilvia A televízió és a számítógép hatása a Delinke kisiskoláskorú gyermek személyiségfejlődésére (2011/2012) 116 Gyenge Ildikó A szabályjátékok szerepe az óvodás és kisiskolás korú gyerekek jellem- és akarati vonásainak alakításában (2011/2012) 117 Udvar Emese Emőke 118 Kötö Anita A szülő szerepe a gyermek értelmi fejlődésében (2011/2012) Az oktató játékok szerepe a tanulási motiváció fenntartásában és erősítésében (2011/2012)

6 119 Szabo Izabella A negatív érzelmek viselkedészavarokban történő megnyilvánulásának hatása a nevelési folyamatra (2011/2012) 120 Bereş Imola A játék és a játékszerek megválasztása falusi illetve városi környezetben 121 Györfi Iboica III. osztályos tanulók kortárskapcsolatainak és azok fejleszthetőségének vizsgálata az agrasszió viszonylatában 122 Kőllő Timea Az ép és csonka családból származó gyermekek személyiségének vizsgálata 123 Mátyus A tanulás fejlődése és fejlesztése kisiskoláskorban Annamaria 124 Nagy Szidonia A teljesítményszorongás vizsgálata kisiskolásoknál 125 Soós Renáta Kinga A család szerepe a gyermek szocializálódásában 126 Szfarli Kinga - A csoportdinamikai folyamatok fejlesztése Annamaria drámajátékok által kisiskoláskorban 127 Borzási Ildikó A kreativitás fejlesztésének hatása az énképre és a tanulási motivációra kisiskolás korban 128 Gombos Az I. IV. osztályban kialakuló személyközi Erzsebet kapcsolatok szerepe a kisiskolás szociális fejlődésében 129 Kerekes Melinda A didaktikai játékok szerepe az I. osztályos matematika tanításában 130 Nagy Antonia A kisiskolás gyerekek kommunikációs készségeinek Maria fejlesztése 131 Nagy Edith Az énkép, önértékelés, önbizalom fejlesztési lehetőségei kisiskoláskorban 132 Demeter Kinga Magatartásproblémák és szülői nevelési stílus Beata 133 Frunza Emőke Anna közötti összefüggések vizsgálata kisiskolásoknál A magatartásproblémák és az érzelmi képességek közötti összefüggések vizsgálata kisiskolásoknál 134 Varga Tünde A kisiskolás gyermekek empátiás képességének fejlesztése

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015)

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) Lezárva: 2015. június A Együtt a gyermekekért A 1 Alapfogalmak A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak

SZAKDOLGOZATOK. bibliográfia. IV / b 2008-2010. Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZAKDOLGOZATOK bibliográfia IV / b 2008-2010 Andragógia, Humánerőforrás-tréner, Intézményi kommunikátor, Mediáció, Személyügyi szervező szak SZIE Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 TARTALOMJEGYZÉK Andragógia

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM SZOMBAT 8.30-10.15 A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata Zsolnai Anikó Géczi János Új trendek a nyelvtudás mérésében Nikolov Marianne Józsa Krisztián B/301. terem B/306. terem SZIMPÓZIUM

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK TANÍTÓ SZAK Ének-zene 1. A zenei nevelés elvei kisiskolás korban A zenei nevelés szerepe a kisiskolás gyermek személyiségfejlődésében. Kodály Zoltán

Részletesebben

Program. Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Program. Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Program Plenáris ülés 2015. június 4. (csütörtök) Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 11.00 Regisztráció 12.30 Megnyitó ünnepség Köszöntések: Dr. Simicskó István, az Emberi

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció.

A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció. A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; = alapképzés;, MSc = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2014 Tartalomjegyzék oldalszám A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 121 SPÎNOCHI CSILLA VIII. Gyergyószentmiklós Vaskertes Általános 53 803 856 122 BERSZÁN-ÁRUS DÁNIEL VII. Gyergyószentmiklós Vaskertes Általános

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA (szakosító képzés) 1994. Engedélyszám: 20 499/94 2 Csecsemõ és gyermekgondozó szakképesítés központi programja Szerkesztõ:

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS TANÍTÓI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM () 1. Az anyanyelvi nevelés feladat- és tevékenységrendszere, részterületei az ban 2. Az anyanyelvi tudás mibenléte, továbbfejlesztésének összefüggése

Részletesebben