NTP-KKT-B-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP. Óbudai Árpád Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NTP-KKT-B-13 BESZÁMOLÓ ŰRLAP. Óbudai Árpád Gimnázium"

Átírás

1 Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: Óbudai Árpád Gimnázium NTP-KKT-B Árpád Gimnázium tehetséggondozó matematikatábora Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek(a megfelelő rész aláhúzandó!) Új kezdeményezés esetében legalább 30 órás tehetséggondozó program kidolgozásának és megvalósításának, már eredményesen működő program esetében pedig legalább 60 órás tehetséggondozó program megvalósításának támogatása. A tehetséggondozó program munkájába legalább 10 hat vagy nyolc évfolyamos oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulót szükséges bevonni. Legalább három egymást követő napon megszervezendő tematikus tehetséggondozó tábor, foglalkozás lebonyolítása. A tehetséggondozó tábor munkájába legalább 10 hat vagy nyolc évfolyamos oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulót szükséges bevonni. A tehetséggondozáshoz célirányosan kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megteremtésének támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető. A tehetséggondozó program tevékenységéhez kapcsolódó rendezvény (pl. Tehetségnap, bemutató előadás, kiállítás) lebonyolításának támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető. Olyan, intézményi együttműködésen alapuló programok részletes kidolgozására, amelyek a tehetséges, motivált hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre történő felvételét segítik elő. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a megvalósult program lényegét! Az összefoglalót egyes szám harmadik személyben kérjük megfogalmazni az esetleges nyilvános megjelentetés miatt. A matematikatábor egy hagyományteremtő kezdeményezés, melynek céljai közé tarozik a tehetséges tanulók motivációjának növelése, újszerű módszerek, segédeszközök használatával és közös feladatmegoldás élményének segítségével. A táborban a gyerekek akadályversenyen, vetélkedőn, alkotómunkán és előadásokon vettek részt. A résztvevők a polydron készlet segítségével változatos feladatokon keresztül fejlesztették térszemléletüket. E mellett a matematika egy fontos alkalmazásával, a kódfejtéssel ismerkedtek meg előadások és személyes tapasztalatszerzés formájában. A tábor után szakkörökön és órákon folytatták tovább a munkát, az iskola könyvtárába interaktív kiállítást készítettek, melynek keretében más is kipróbálhatták magukat a kódtörés területén és testeket is építhettek. Ezzel több gyerek számára tették vonzóvá a matektábort és általában a matematikát is. Oldal: 1 / 8

2 Sorolja fel a Szakmai Beszámolóhoz csatolt mellékleteket: 1. Tábor tematikája (tematika.doc), mely tartalmazza az előzetes feladatokat, feladatlapokat 2. Előadások anyaga (titkosiras.pdf, hibajavito.pdf, polydron.pdf, euler-tetel.pdf) 3. Gimnáziumunk iskolaújságja (ArpadLapok.pdf), élménybeszámolóval a táborról 4. Fény a táborról, kiállításról (Fenykepek mappában) Oldal: 2 / 8

3 RÖVIDEN ISMERTESSE A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT! 1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatásból megvalósított szakmai tevékenységeket (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott)! (minimum egy oldal) Programtevékenység Program tevékenységének típusa és jellege (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tanácsadás, a tehetség erős/gyenge oldalának fejlesztése, gazdagítás, dúsítás) Alkalmazott módszerek Időpont (év, hó, nap) és időtartam (óraszám) Helyszín Résztvevők (célcsoport) Megvalósítók(sz akemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek) Igazoló dokumentumok Kapcsolódó költségvetési sor Előkészítés, ráhangoló feladatok Konzultáció a kortárs segítőkkel Helyszín, porgamok előkészítése Poligonok 1. Kitűzött feladatok Érdeklődés felkeltése: egyéni/csopo rtos megoldás januárfebruár Konzultáció Csoportos megbeszélés február Helyszín bejárás Csoportos március 15 után Kooperatív együttműköd 28. 1,5 óra Iskola, otthoni munka Zsuzsanna, Németh Anna, Sztojcsevné Fekete Mária tematika.doc Iskola diák segítők tanárok fény A3,C1 Zsuzsanna Polydron.ppt A3 Oldal: 3 / 8

4 Titkosírás, kódok 1. Akadályverseny Alkotóműhely Logikai és társas játékok Témákhoz kötődő feladatok Játék Kooperatív együttműköd Kooperatív együttműköd Önálló feladat megoldása 28. 1,5 óra óra 28. 1,5 óra 28. 1,5 óra Németh Anna titkosiras.pdf Zsuzsanna, Németh Anna, Sztojcsevné Fekete Mária, tematika.pdf, tematika.pdf Poligonok 2 Titkosírás, kódok 2. Vetélkedő Euler-tétel Záró foglalkozás Rejtvények, játékos feladatok Kooperatív együttműköd Kooperatív együttműköd Összes résztvevő számára, frontális Beszámoló:er edmények, produktumok bemutatása 29. 1,5 óra 29. 1,5 óra óra 30. 1,5 óra 30. 1,5 óra Zsuzsanna Németh Anna Zsuzsanna, Németh Anna, Sztojcsevné Fekete Mária Besnyőné Titter Beáta S zabó Zsuzsanna, Németh Anna,, polydron.pdf titkosiras.pdf hibajavito.pdf Euler- _tetel.pdf Oldal: 4 / 8

5 Bemutató kiállítás Kiállítás Interaktív kiállításdiák vezetéssel június Iskolai könyvtár Iskola tanulói, tanárai Sztojcsevné Fekete Mária Szervezők, táborozók, feladatlapok A3 2. Amennyiben a programot partnerszervezetekkel együtt hajtotta végre, mutassa be a partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben miért és hogyan vett(ek) részt! Csatolja azokat a dokumentumokat is, amelyek az együttműködést alátámasztják (Pl.: együttműködési megállapodás stb.)!(minimum fél oldal) A szervezet hivatalos neve: Partner 1 Partner 2 Kapcsolattartó személy: cím: A partner bevonásának indoka: A program végrehajtásában betöltött szerepe: A program összes költségéből való részesedése: Oldal: 5 / 8

6 3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok!(minimum fél oldal) A tábor célja a tehetséges tanulók érdeklődésének felkeltése, megtartása, a matematika népszerűsítése érdekes témákon, szórakoztató feladatokon keresztül, a közös gondolkodás, alkotás lehetőségének megteremtése. Úgy érezzük ezt a célt sikerült megvalósítanunk, A tábor sűrű programja, hangulata minderre alkalmas volt. A tábor végén készített rövid felmérés alapján a remekül érezték magukat, elvárásaikat messzemenően felülmúlták a táborban előkerülő érdekes feladatok, témák;, a következő években is szívesen jönnének vissza. Mivel a tábort hagyományteremtő céllal szerveztük, ezeket a pozitív visszajelzéseket kiemelten fontosnak tartjuk. Úgy érezzük, hogy a táborban kiválasztott két téma a titkosírások, és a testek - jól kiegészítette egymást, változatos, érdekes program szervezésére adtak lehetőséget. A kódok megfejtése több önálló gondolkodást kívánt, a csoport tagjai egymást lendítették előre az eredmény felé. A testek építése manuális elfoglaltságot is jelentett. Miközben lehetőség nyílott az egyéni ötletek megfigyelésére, majd a közös tapasztalatok leszűrésére. A táborral kapcsolatban kritikaként fogalmazta meg néhány gyerek, hogy kevés volt a szabadidő. Valóban sok anyaggal, feladattal készültünk. Igyekszünk ebből tanulni és a későbbi években még jobban alkalmazkodni a gyerekek sajátosságaihoz. A tábor céljai között említettük, a különböző korú diákcsoportok összeismertetését. Ezért a táborban a csapatokat korban, nemekben vegyesen alakítottuk ki, ezzel is segítve a hatékony munkát és a közös szálak kialakulását. Sajnos kevesebb osztályból jöttek gyerekek, mint azt szerettük volna, de reményeink szerint a pozitív visszhangnak köszönhetően jövőre több gyerek jön majd. Úgy gondoljuk, hogy idén sikerült lebontanunk a matektáborral kapcsolatos negatív sztereotípiákat, hogy unalmas, vagy hogy csak nagyon kocka gyerekeknek van, mindenki más butának érzi magát mellettük. A részt vevő jól összeismerkedtek, segítették egymás munkáját, új oldalukról ismerték meg egymást. Nagy hálával tartozunk annak a négy 10. osztályos segítőnek, akik részt vettek a táborban. A tábor során végig támogatták, segítették a résztvevőket a közös gondolkodásban és aktív szerepet vállaltak a szabadidős tevékenységek szervezésében is. Az ő hozzáállásuk példaértékű volt a többiek számára. 4. Mutassa be a program során megvalósított tehetséggondozó tevékenységek/módszerek eredményességét!(minimum fél oldal) Egy tehetséggondozó tábor eredményességét nem könnyű lemérni. Mivel a tábor egyik célja a matematika népszerűsítése volt, ezért a tábor eredményességéről képet kaphatunk, a résztvevő véleménye alapján. A tábor végén egy néhány kérésből álló felmérést készítettünk a gyerekek körében, amelyben megkérdeztük őket arról, hogy mi tetszett nekik a táborban és mi nem, illetve, hogy jönnének-e jövőre is. A legnépszerűbb foglalkozás az akadályverseny volt, ahol kis csoportokban oldottak meg matematikai rejtvényeket. Ez azt támasztja alá, hogy a gyerekek szeretnek közösen gondolkodni, és hogy szabadtéren szívesebben dolgoznak, illetve, hogy a játékosabb fejtörőkkel nagy lelkesedéssel foglalkoznak. Sok gyereknek nagy élményt jelentett az alkotómunka is, melynek keretében lehetőségük volt fraktálcsigát hajtogatni és fullerént építeni. Ezek a feladatok fejlesztik a gyerekek kézügyességét, térlátását, és nem utolsó sorban türelmét is, hiszen nagy figyelmet és kitartást igényelnek. Általános visszajelzés volt, hogy remélték a tábor előtt, hogy nem lesz unalmas, de nem gondolták volna, hogy ennyire izgalmas lesz, felülmúlta előzetes elvárásaikat. Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a gyerekek szívesen dolgoznak az iskolaitól eltérő környezetben, új módszerekkel. Különösen nagy élményt jelentett nekik, amikor szabadtéren dolgozhattak. Úgy gondoljuk sikerült egy céljainknak nagyon megfelelő helyszínt találni Pilisszántón. Előnye, hogy közel van, így sem anyagilag sem időben nem igényel nagy áldozatokat, mégis a várostól távoli, nyugodt környezetet biztosít a munkához. a gyerekek nagyon élvezték az erdei környezetet és lelkesen dolgoztak a vetélkedő feladatain a Csillagösvénynél és a szabadtéri színháznál. A táborban sokkal több manuális feladatra volt lehetőség, mint az iskolában, ami szintén előnyére vált a tábornak. Úgy érezzük, ezek a feladatok segítettek hozzájárulni az adott témák elsajátításához és elmélyítéséhez. A Oldal: 6 / 8

7 végzett munkavégzés néha kihívások elé állította a at, de mindig megfeleltek az eléjük állított kihívásoknak. Hasznos tapasztalatokhoz jutottak a közös munka megszervezésével és egymás gondolatmenetének megértésével kapcsolatban. A tábor során nemcsak a, de a részvevő tanárok is sok hasznos tapasztalattal gazdagodtak. Nagy élményt jelentett számunkra a résztvevő érdeklődő, tehetséges gyerekekkel együtt dolgozni. Úgy érezzük eredményes munkát végeztünk, ezért a táborban szerzett tapasztalatokat felhasználva szeretnénk folytatni ezt az új hagyományt. 5. Mutassa be, hogyan valósult meg a résztvevő tehetséges produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása!(minimum fél oldal) A tábor utolsó foglalkozásaként a gyerekek bemutatták az alkotóműhelyen készített termékeiket. A résztvevők egy része fullerént épített, mások fraktálcsigát hajtogattak. Mindkettő kifejezetten látványos, de időigényes munka. A tanulók egy másik csoportja Hamming-kódokkal kapcsolatos feladatokon dolgozott. A Set kártyajátékkal próbáltuk meg ezt a nem egyszerű fogalmat szemléltetni a gyerekek számára. A munka közben kreatívan gondolkodtak, új játékokat is kitaláltak. Az utolsó foglalkozáson ennek a bemutatása is megtörtént. Az alkotómunka során a segítők a barkóba játék egy érdekes változatán dolgoztak, amivel a bemutató során lenyűgözték a részvevőket. A munka a táborból hazajőve sem ért véget. A tábort követően matematika szakkör keretében folytattuk a szabályos és félszabályos testekről tanultak elmélyítését. A táborban részvevő gyerekek átadták a többi diáknak a táborban szerzett tapasztalataikat, ismereteiket. A tábor anyagából kiállítást is készítettünk az iskola könyvtárába, hogy mind kollégáink, mind a többi diák betekintést nyerhessen a tábor munkájába. Itt egyrészt kiállítottuk a gyerekek alkotásait, másrészt lehetőséget biztosítottunk az odalátogatóknak, hogy ők maguk is kipróbálják magukat a kódfejtés és a testek építése terén. Több osztállyal ellátogattunk a kiállításra, ahol a gyerekek lelkesedéssel álltak neki az érdekes kihívásoknak. Terveink között szerepel továbbá, hogy az iskolánkban minden évben megrendezett Amfiteátrum Kupa matematika verseny keretében diákelőadásokat szervezünk a tábor anyagából az iskolánkba látogató kísérőtanárok számára. Ez egyrészt jó lehetőség a számára, hogy megmutassák mit tanultak a táborban, másrészt érdekes program a tanárok számára. A program során kollégáinknak is lehetősége lesz megtekinteni a táborban készült alkotásokat és kipróbálni magukat a kódtörésben. Reméljük sikerül felkelteni érdeklődésüket, esetleg inspirálni őket hasonló témák feldolgozására, esetleg táborok szervezésére. 6. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát!(minimum fél oldal) Nem változott meg. 7. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja ennek okát! (minimum fél oldal) A táborba a tervezettnél néhány fővel kevesebb diákot sikerült elvinni. Mivel iskolánkban ez volt az első ilyen jellegű tábor, így a gyerekek kicsit félve jelentkeztek rá, nem tudták még mire számíthatnak. Meghirdettünk előzetes, beadandó feladatokat. Ezek valóban felkeltették a gyerekek érdeklődését. Sokan foglalkoztak vele, viszont jóval kevesebben írták le, adták be. A tábor időpontja az iskolai éven belül is mozgalmas időszakra esett. Így azt hiszem különösen értékelendő, hogy ezek a gyerekek számos egyéb elfoglaltságuk, más programlehetőségek mellett, vagy akárcsak egy pihenős szombat-vasárnap helyett bevállalták a három napos, hosszúhétvégés tanulós tábort. Nagyon sűrű programot bonyolítottunk a táborban, de mivel változatos környezetben, játékos formában, csoportokban dolgozva valósítottuk meg, a gyerekek mégsem a tanulás klasszikus hangulatával mentek haza, hanem a közös gondolkodás vidám élményét vitték el, vissza az iskolába is. Ez a tapasztalat a jövő évi jelentkezőket bizonyára pozitívan befolyásolja majd. Reményeink szerint olyan osztályokból is több tehetséges diák jelentkezik a jövőben, melyeknek nem a matematika a fő profilja. Oldal: 7 / 8

8 Számunkra is tapasztalat azonban, hogy jóval korábban (már ősszel) meg kell hirdetni a tábort, kitűzni az időpontot, hogy ezzel a programok egyeztetését segítsük. 8. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket(miről, milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetők el stb.), csatolja a nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket!(minimum fél oldal) - Tábor meghirdetése iskolai plakátokon, továbbá a matematika munkaközösség honlapján ugyanitt a tábor egyéb anyagai - Élménybeszámoló az iskolaújságban Iskolai élet\árpád lapok\április - Kiállítás az Árpád Gimnázium könyvtárában - Kiállítás meghirdetése tudaskozpont.blogsplot.hu és https://www.facebook.com/arpad.tudaskozpont oldalakon - Beszámoló nyilvánosságra hozatala Hírek Kelt: Budapest, év június hó 25. nap Pályázó hivatalos képviselő aláírása és bélyegzője Gyimesi Róbert Hivatalos képviselő neve nyomtatott betűvel Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézmény esetén a Tankerületi vezető ellenjegyzése is szükséges! Tankerületi vezető aláírása és bélyegzője Tamás Ilona Tankerületi vezető neve nyomtatott betűvel Oldal: 8 / 8

BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium

BESZÁMOLÓ ŰRLAP. BME Management Szakkollégium Pályázat kódja: Pályázó szervezet neve: Program címe: NTP-SZKOLL-13-0040 BME Management Szakkollégium BME Management Szakkollégium szakmai tevékenysége és működése Pályázatban vállalt tevékenység/tevékenységek:

Részletesebben

VI. Ugródeszka Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029. A pályázat során az alábbi programok valósultak meg: Álláskereső tréning

VI. Ugródeszka Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029. A pályázat során az alábbi programok valósultak meg: Álláskereső tréning VI. Ugródeszka Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029 A pályázat során az alábbi programok valósultak meg: Álláskereső tréning Az Álláskereső tréning célja, az volt, hogy segítséget nyújtson - abban,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén? Miért nem csinálsz osztályközösség-fejlesztő programokat? - kérdezte

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30)

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) Kötelező tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megfelelése A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete INSPIRÁCIÓ TÁMOP -3.4.5-12-2012-0001 TEHETSÉGHIDAK PROGR AM I N S P I R Á C I Ó Különszám INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080 Játszani mindenki

Részletesebben

Budapest, 2010. október 2011. január

Budapest, 2010. október 2011. január Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia szakfelügyeleti szakági csoport Vizsgálati jelentés a TÁMOP 3.2.8./B/08 jelű, Múzeumok Mindenkinek Program

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

3+ Megmutatni Megmozgatni Megtartani:

3+ Megmutatni Megmozgatni Megtartani: 3+ Megmutatni Megmozgatni Megtartani: Ifjúsági civil szervezetek humánerőforrásfejlesztése TARTALOM Bevezetés 3 Képzések 4 Szakmai gyakorlat 9 Bemutató projektek 10 Esetek, helyzetek 16 Hatása az Egyesekre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése Munkaügyi Együttműködési Fórum Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése L&R SOZIALFORSCHUNG Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

647.800 Ft 809.750 Ft elemek - Zöldfelület építési, felújítási, 3.971.920 Ft 4.964.900 Ft átalakítási munkák 4. Tájékoztatás és nyilvánosság

647.800 Ft 809.750 Ft elemek - Zöldfelület építési, felújítási, 3.971.920 Ft 4.964.900 Ft átalakítási munkák 4. Tájékoztatás és nyilvánosság 1) Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004 Projekt Tartalma: A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 0+050 és 0+675

Részletesebben

Egész életen át tartó tanulás program

Egész életen át tartó tanulás program Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2010-es pályázati forduló Támogatási szerződés száma: LdV-HU-10-IVT-1149 Kedvezményezett (intézmény): Varga István

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

25 responses. Summary

25 responses. Summary 25 responses Summary Ez egy automatikus összegző riport a kérdőívre beérkezettek válaszai alapján. Az Egyéb: lehetőségre beírt létszámadatok itt nem látszanak, sajnos. Továbbá itt nem lehet látni elkülönülten

Részletesebben