KÕLAP HIRDETÉSEK. Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÕLAP HIRDETÉSEK. Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek!"

Átírás

1 HIRDETÉSEK Emlékeztetjük a gyülekezetünk kisgyerekes tagjait, hogy minden vasárnap a 11 órás istentisztelet ideje alatt az új gyülekezeti házban foglalkoztatót tartunk óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Ez is segítség kíván lenni abban, hogy a szülõk addig nyugodtan részt vehessenek az istentiszteleten. 2% - nem kerül semmibe Az idén is minden aktív keresõ ember rendelkezhet adója 2%-ról és ez átutalható a gyülekezetünk számára. Így is támogatható gyülekezeti életünk az egyházfenntartó járulék befizetése mellett. A 230-as nyilatkozatot igényelni lehet az irodában és a következõ adatokkal kell kitölteni: A pont - személyes adatok B pont: Suma: szabadon lehet hagyni, ha nem tudjuk az összeget ami átutalható a gyülekezet számára, mert a pénzügyisek kiszámolják Denumire entitate nonprofit: Parohia Reformata nr.. X, Targu-Mur argu-mures Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit: Cont bancar (IBAN): RO84 RNCB A kitöltött nyilatkozatot az irodában lehet hagyni vagy le lehet adni a pénzügyi hivatalba. Elõre is köszönjük támogatásukat! Ismételten jelezni szeretnénk, hogy a Kõlap, amely évente kétszer jelenik meg, adományokból tartja fent magát. E célra adományokat a presbitereknek és a körzetfelelõsöknek lehet átadni a lap kézbesítésekor, vagy pedig e célból is adományokat fogadunk a lelkészi hivatalban. Köszönjük eddigi támogatásukat, valamint hogy olvasóink közé tartoznak! 16 Kõlap március KÕLAP A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, IX. évf. 1. sz., 2007 március Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek! GYÓG YÓGYÍTS YÍTS MEG! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd: elszárad a fám A testem-lelkem fája De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt, Gyökereimben: érzem magamat, És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: Rólam gondolt roppant gondolatod Torz árnyékaképpen. Egy kóbor szellõ néha-néha Valami balzsam-illatot hozott. Akkor megéreztem: ez az élet, S megéreztem a Te közelléted, - S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok: Egy harmatcseppért is tengereket. S most tengereket látok felém jönni, És nem maradt egy könnyem megköszönni. KEGYELEM Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem.

2 Kõlap IX. évfolyam 1. szám 2007 március A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztõség címe: Târgu Mures, str. Suceava nr. 41 Tel.: A szerkesztõség: Fõszerkesztõ Grosz Imola Szerkesztõ Lõrincz János Tördelés: Kövesdi Attila VÁRJUK A MESSIÁST Lukács 19:11-15 és Jézus egynapi járóföldre van Jeruzsálemtõl. Mi tudjuk, hogy ez azt jelenti: közeledik a Golgotához. De ezt a hajdani tömeg nem tudja, hanem azt gondolják, hogy azonnal megjelenik majd az Isten országa, Jézus átveszi a földi uralmat, majd világpolitikai elsõbbségre tör. Ez a téves várakozás élt az akkori Izraelben. De a kérdés az, hogy mi mai emberek milyen várakozással tekintünk a Húsvétra? A példázatban egy nemes ember a királyságért messze idegenbe kell menjen, hogy elnyerje az országot. Ugyanígy nem egyhamar lesz az, hogy Jézus megkapja az országot, messze kell Neki mennie. Ez a példázat tehát türelemre akarta és akarja inteni a Jézus követõit, mert van olyan idõszak, amikor várni kell az Urat. De ezt nem akarták hallani az akkori emberek, inkább tovább éltek egy hamis Messiás várakozásban és emiatt csalódniuk kell, mert Jézus nem úgy viselkedik, ahogy õk akarják. De vajon mi 2oo7- ben hogyan várakozunk a Messiásra? Mit teszünk, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi elvárnánk? Jellemeze minket az, hogy Jézus helyreigazító szavát elfogadjuk és engedelmeskedünk neki? Nagyon sokszor sajnos nem! Olykor türelmetlenül hajtanánk elõre a dolgokat: jöjjön már el a Messiás! Vagy éppen ne jöjjön még! Sokszor imádkozunk valamiért és nem következik be, és ettõl szenvedünk. Ilyenkor kiderül, hogy milyen nehéz nekünk Isten tervét felismerni és belesimulni abba. Márpedig ebben a világban a dolgok Isten rendelése szerint történnek, nem a vágyaink szerint. Boldog ember azért az, aki el tudja kérni az engedelmesség lelkületét, aki belátja, hogy nem körülöttünk forog a világ, hanem az Isten forgatja. Ha ez a lelkület lenne bennünk, akkor sok zúgolódástól megszabadulnánk! A példázatban az Úr távol van és közben a szolgáknak a gírákat kell forgatni, azaz van feladatuk és eszközük ehhez. A várakozás tehát nem a tétlenség ideje. A kérdés: mivel töltjük az idõnket? Akkor töltjük helyesen, ha az Úrtól kapott feladatot végezzük. Ezt a feladatot pedig mindenkinek személyesen kell elkérnie a napi Bibliaolvasás rendjén. Eltemettük 2006.okt.31-tõl 2007.márc.10-ig Özv. Galamb Andrásné szül. Darkó Anna 84 éves Pánczél András 57 éves Csató Kálmán 78 éves Özv. Baki Józsefné szül. Szántó Anna 72 éves Veres Sándorné szül. Buksa Anna 67 éves Szõcs József 49 éves Kóródi János 71 éves Magyari Albertné szül. Várbeli Erzsébet 55 éves Farkas Ildikó 56 éves Eliseiné szül. Kacsó Olga 64 éves György Géza 71 éves Kiss Ernõ 64 éves Bende Antalné szül. Ozsváth Rózália 74 éves Bauer Lajos 72 éves Házasságot kötöttek: Dézsi Károly Lehel és Tõkés Tünde Dalma Fekete Attila és Sandra Maria van Rijssel Megkereszteltük eszteltük Györki Norbert, István Hunor, Sipos Roland Zsolt, Bukur Gábor, Hegedüs Péter, Ignéczi Villárd Attila, Borbély Noémi, Suciu Nikolett Enikõ, Szõcs Dávid Szilárd Felnõtt Keresztelés: esztelés: Soós Orsolya Felnõtt konfirmáló máló: Soós Orsolya Konfirmációi fogadalmat fognak tenni 2007.ápr.. 1-én, virágvasárnap nap: Barabás Réka, Bartha Zalán, Birtalan Kálmán, Codoi Réka, Csergedi Szabolcs, Gergely Szabolcs, Gyéresi Hunor András, Hampel Boglárka, Lõrincz Hanna, Keserû Lóránd, Kóródi Eszter,Nagy Erika Beáta, Nagy Lajos Lóránd, Papp Timea Mónika, Pádár Antal, Puskás Gyopár, Nistor Arnold, Ferkõ Ferencz István, Ozsváth Beáta, Gyéresi Zsófia, Suciu Rómeo, Szép Hajnal, Simon László, Szász Hunor, Szövérfi Júlia, Szabadi Dalma, Szász Szidónia. 2 Kõlap március Kõlap március 15

3 Most pedig hadd következzen néhány résztvevõ vallomása a napról: A konfirmandusok Csendesnapja nagyon jól telt. A szervezõk minden maguktól telhetõt megtettek, hogy a konfirmálók jól érezhessék magukat, amely sikerült is. Énekeltünk, játszottunk, beszélgettünk, nevettünk és egész nap jól éreztük magunkat. Sõt még vendégek is voltak más templomból érkezett konfirmálok, egy meghívott tiszteletesúr, és egy házaspár is. Mindenkin látszott, hogy nagyon tetszett ez a felejthetetlen nap. Nagy Lajos Lóránd Március 10.-e a kisifisek számára nem egy átlagos nap volt. Hogy miért? Hát nehéz kérdés, de megsúgom nektek: ezen a napon több igével, beszélgetéssel a kövesdombi kisifi vezetõi és meghívottai megtanítottak minket a KONFLIKTUSOK (a nap címe) kezelésére, legyõzésére. Sokat tanulhattunk ezekrõl a bennünk zajló, hozzátartozóinkon levezetett problémákról. Rengeteget énekeltünk, imádkoztunk, játszottunk. Megbánhatja, aki nem jött el! Nagyon köszönjük a szervezõknek ezt a csodálatos napot, a fáradozásukat! Aki nem tudott, vagy nem akart eljönni, az nehogy kihagyja a következõ alkalmat (reméljük lesz), mert akkor...akkor...akkor...megharagszunk rá. Kórodi Eszter A Csendes nap témájáról még énekek is voltak. Különösen a zenekarnak kell köszönetet mondani ezért, mivel sok szép éneket adtak elõ. Sok köszönetet mondhatunk azoknak a személyeknek is, akik elmagyarázták nekünk, hogy mi is az a konfliktus, mibõl áll és hogyan boldogulnak ezzel. Az ebédelés szendvics valamint hûsítõk illetve tea formájában a helyszínen történ. Két játék is volt a programban. A Ne haragudj testvér -nél egy hatalmas gurítókockával és különösen a kérdésekre adott feleletekkel lehetett gyõzelmet aratni. A másik játék az úgynevezett Házi buli volt, amelynél megmutathattuk az ügyességünket zöldség pucolással, tojás feltöréssel és felkavarással, varrással, vasalással és öltözködéssel. Végül csoportokba kerültünk színes kártyák segítségével. Ezek után éneklés következett, majd a tiszteletes úr egy áldással elbocsátott. Gergely Szabolcs Szerintem ez a csendesnap jó volt. Az elején nem tetszett ez a cím, de aztán megértettem, hogy nem is olyan rossz. Elég szomorkás hangulata van ennek a szónak KONFLIKTUS, és így a csoportos beszélgetés is egy kicsit szomorú volt. De a két játék vagány és érdekes volt. Szívesen részt vennék más ilyenfajta csendesnapokon. Lõrincz Hanna Amikor Jézus ezt a példázatot mondja az akkori politikai helyzetbõl indul ki: meghalt a betlehemi gyermekgyilkosságok szerzõje Heródes, fiai elõkellõ nemes emberek voltak, de nem királyi család tagjai. Dávid családja volt a királyi család. Ezek a Heródes fiak idegenbe mentek, mégpedig Rómába, hogy kieszközöljék a császár kegyét és megkapják Júdeát. Ment egy zsidó küldöttség is, aki meg akarta akadályozni ezt, de nem sikerült nekik. És Jézus ebbõl a politikai helyzetbõl indul ki, az eseményt pedig számos ponton önmagára alkalmazza. Jézus hallgatói értették, hogy mit jelent, hogy messzi tartományba kell elmenni, csak nem tudták, hogy Jézusra kínhalál, majd feltámadás vár. Nem tudták tehát, hogy várni kell, mert nem most lesz a hatalomátvétel. Jézus arról is beszél, hogy ahogy Heródes fiát gyûlölték, a Messiást is gyûlölni fogják. Jézus tehát ilyen mélyen belelát a szívükbe, mert valójában a zsidók nem szeretik, mint királyukat, hanem gyûlölik. Valójában nem akarják, hogy uralkodjon rajtuk, pedig Õ nem Heródes fia, hanem az, aki betegeket gyógyított és halottakat támasztott fel. Rettenetes, de így van: Jézust gyûlöli a saját népe és nem akarja, hogy uralkodjon rajta. Eljött közéjük és gyûlölik, mert az csak szép szó, hogy várják a Messiást. Õk olyan Messiást várnak, aki úgy szól, úgy ugrál, ahogy elvárják. Ha elvárásaikat teljesíti, akkor kell, különben nem. Végül ez a gyûlölet juttatja a keresztre. Ezért nem véletlen a Jézus elítélésénél a feszítsd meg kiáltása, ami jelzi, hogy inkább a császár legyen az úr, mint ez a zsidó király. Ma nem így van? Az én hobbymat hagyja békén. Ott költöm el a pénzemet, ahol akarom. Annyit iszom, amennyit akarok, azzal töltöm az idõmet, amivel akarom. Õ ne szóljon bele az életembe! Jézus ismeri az Õ népét, az embereket ma is! Vajon mi szeretjük Jézust? A mi magyar népünk szereti Jézust? Próbáljuk megkérdezni az embereket, hogy mennyire szeretik Jézust. Kérdezzük meg, hogy van-e örök életük, olvassák e naponta a Bibliát, megtették-e amit mára parancsolt nekik Jézus. Bizony a nép tekintélyes része ma is gyûlöli Jézust. Miért? Mert nem akarjuk, hogy Õ uralkodjon rajtunk. Ha pedig letagadjuk, hogy van Úr felettünk, akkor az énünk az úr. Itt van ma is a nyitott templom ajtó, hívnak a harangok, de vannak, akik nem akarják tisztelni az Urat. Nem akarják, hogy Igéje beleszóljon az életükbe. Jézus ezt látja. Most pillanatnyilag mindent lehet, lehet Õt rágalmazni, megtagadni, Ám visszajön! Mi lesz azokkal, akik gyûlölték Õt? Eggyel se szeretnék cserélni. Jézus ugyanis világosan megmondja mi lesz. Jézus ellen nem lehet büntetlenül intrikálni, mert Õ van akkora Úr, mint Heródes, sõt nagyobb. Amikor Jézus visszatér, Õ lesz a világ ítélõ bírája, nem kis Jézus. Most még a második adventben vagyunk, most még ott lehet hagyni azok táborát, akik nem akarják, hogy Jézus uralkodjon rajtuk. Lehet hívogatni is másokat: gyertek ki a Jézust gyûlölõk táborából, kezdjétek el tisztelni Õt. Az ige tehát világosan ránk kérdez a húsvéti várakozásunkban: hol tagadjuk meg Jézust? Milyen ponton van az életünk ellentétben az Õ tanításával? Szuverén személyes urunk-e Õ vagy az énünk a parancsolónk? Mi lesz velünk, ha Õ visszatér? Mi lesz a kövesdombi gyülekezetünkkel? Miben kell megváltozni, amíg idõ van? Lõrincz János lelkipásztor 14 Kõlap március Kõlap március 3

4 A páskabáránytól az Úrvacsoráig Jézus Krisztus utolsó földi napjai egybeestek a zsidó páskaünnep elõkészületeivel. Az egész világról több zarándok gyûlt össze, mert a páskabárányt csak Jeruzsálemben lehetett elfogyasztani, hiszen a templom udvarán kellett leölni. A zsidó nép számára a páskaünnep emlékezés volt az Egyiptomból való szabadulásra. A tanítványok megkérdezték Jézust: Hol akarod megenni a húsvéti bárányt, hol készítsük el? Vendéget nem volt nehéz találni ezekben a napokban Jeruzsálemben, de vacsorázóhelyre annál nehezebb volt szert tenni. Jézus útbaigazította tanítványait, s ebbõl kiderült, hogy az Úr Jézusnak a 12 tanítványon túl is voltak tanítványai. Ezek közé tartozott Márk is, aki akkor még csak serdülõ ifjú volt, de édesanyjával együtt Jézus seregébe tartozott. Nagycsütörtök este valószínüleg az õ jeruzsálemi házukban került sor az ünnepi vacsorára. A páskavacsorának elõírt menete volt. A házigazda elõször elmondott egy hálaimát: Légy áldott Urunk Istenünk, világ Királya, Aki a szõlõtõke levét teremtetted. Az elsõ pohár bor elfogyasztása után hozták be az ételeket: a kovásztalan kenyeret, a keserû füvet, gyümölcsízt, sült bárányt. Ekkor a család legkisebbik fiának ezt kellett kérdeznie: Miféle ételek ezek?, a családfõ pedig megmagyarázta. Elmondta az Egyiptomból való szabadulás történetét, s felemlítette Izráel reménységét, a Messiást, az Eljövendõt. Azután Halleluja-zsoltárokat énekeltek, általában a zsoltárokat. Ezután a családfõ megtörte a kenyeret és ezt mondotta: Légy áldott, Istenünk, világ Királya, Aki a földön kenyeret termelsz. Jézus Krisztus ezen a nevezetes vacsorán új jelentést vitt be ezen a ponton a páskaünnepbe. A megtört kenyérre ezt mondotta: Ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Hasonlóképpen vette a poharat is miután vacsoráltak és ezt mondotta : E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Ezzel Jézus Krisztus a maga áldozati halálát tette az új szövetség alapjává. Drága véren, a hibátlan és szeplõtelen Báránynak, Krisztusnak vérén történt a megváltás. Amíg a prédikáció mindenkihez szól, hívõkhöz és hitetlenekhez egyaránt, mert hitre hív és hitben nevel, addig az úrvacsora csak a hívõkhöz szól, s õket ifjusági házat. Ezúton szeretnénk újból megköszönni híveink adományait is, amelyek mindezt lehetõvé tették. Február között evangelizációs hetet tartottunk, amelyen Mezey Tibor Budapest Fasori gyülekezet lelkipásztora hirdette az Igét. Március cius 2-án a Nõszövetség tagjai részt vettek a Nõi Imanapon, amit az idén az Unitárius Gyülekezetben szerveztek meg. Március 5-én hálát adtunk a gyülekezet vegyes karának fennállásáért. A Halleluja kórus immár hetedik éve szolgálja énekével az Úr dicsõségét és a gyülekezeti tagok épülését. A sok közös alkalom által a Kórus egy igazi lelki közösséggé is formálódhatott, amelyben a tagok Istenhez és egymáshoz is közelebb kerültek és mindez nem utolsó sorban Derzsi Éva kórusvezetõnk kitartó, hûséges munkájának köszönhetõ. Március 24-én presbiteri konferenciát szerveztünk gyülekezetünkben, amelynek témája : A presbiter anyagi és lelki felelõsége. Holland vendégek lesznek az elõadók és több gyülekezet presbitériumát is meghívtuk erre az alkalomra hagyományainkhoz híven. összeállította Tordai Tünde segédlelkész CSENDESNAP KONFIRMANDUSOKNAK Az idén, 2oo7 március 1o-én tartottuk meg a gyülekezetünkben lassan hagyománnyá váló csendesnapot konfirmandusok számára. Mivel napjainkban, talán éppen felgyorsult életritmusunk miatt, sok konfliktusba belekeveredünk akarva-akaratlanul, illetve mi magunk is okozunk galibát, e nap címe a következõ volt: Konfliktus Istennel, magammal és másokkal. Meghívott elõadó testvérünk Botos Csaba református lelkipásztor volt Somosdról, aki elõadásában felhívta a figyelmet e kérdés összetettségére valamint arra a tényre, hogy a konfliktusok bár néha elkerülhetetlenek, de hála Istennek kezelhetõek. Ahhoz, hogy a nap konfliktusmentesen teljen Póra Zoltán és Pálosi Tünde moderátorok vállaltak felelõsséget. Az elõadáshoz kapcsolódtak a csoportos játékok, valamint beszélgetések is. A Szabó Tímea Nem elég jónak lenni, a Kórodi Eszter és Annamária Konfliktusok a családban, valamint a Fekete Attila és Sandra Isten vezet és formál címû bizonyságtevései nemcsak színezték a napot, hanem húsbavágóan példázták e témakör fontosságát. Nem hiányzott a közös éneklés sem, amit nagyon köszönünk zenész atyánkfiainak minden résztvevõ fiatal nevében is. Külön köszönetet szeretnénk mondani névszerint is Demeter Anikónak, Tamási Arankának, Tamási Öcsinek valamint a konfirmandusok szüleinek, akik kétkezi munkájukkal és a finom élelem elkészítésével ajándékozták meg a résztvevõket. Istennek hála nem csak a gyülekezetünkbõl vett részt 45 konfirmandus (22 másodéves és 23 elsõéves), hanem voltak vendégeink is Mezõzáhról, Udvarfalváról, a Gecse és Alsóvárosi valamint az evangélikus gyülekezetbõl összesen 19 fiatal személyében. Reméljük jövõre is lesz ilyen találkozási lehetõség! 4 Kõlap március Kõlap március 13

5 Gyülekezetünk rendszer endszeres es alkalmai Vallásórák allásórák: A kiscsoportosok (óvodásoktól második osztályosokig) 10 órától jönnek, míg a nagycsoportosok (harmadikosoktól hatodikosig) 11 órától. Kisifi szombat 12 órától az elsõ és másodéves konfirmandusok számára. A már nem vallásórás, de még nem is középifis gyerekek számára nagyon fontos lenne ez a közösség, hogy ne csak konfirmáljanak, hanem beépüljenek a gyülekezetbe. Középifi szombat 19 órától Nagyifi vasárnap 19 órától a 21 és 35 év közötti fiatalok számára. Kismamakör minden második szerdán 18 órától Meghívottak és a mamakör tagjai tartják az alkalmakat az érdekelt témakörökben. Házastalálkozó minden második szombaton 16 órától A házastársi kapcsolataink ápolásáról szólnak ezek az alkalmak. Nem bibliaórákról van szó, hanem különbözõ témáknak (intimitás, érzelmeink stb.) az átbeszélésérõl. Gyülekezeti bibliaóra csütörtök 18 órától, valamint d.e. 10 órától a Kishegyszõlõben. Minden hónap elsõ csütörtökjén nõszövetségi bibliaóra, ahol Dr. Bustya Dezsõ lp. szolgál az elkövetkezendõkben. Bátorítunk mindenkit, hogyha idejébõl telik, látogassa ezt az alkalmat is, mert áldott órává tud válni a hétköznapi futásban. Az alkalmakat a gyülekezetünk lelkésze és segédlelkésznõje vezeti be. ESEMÉNYNAPTÁR December 2-án gyülekezeti csendesnapot tartottunk elsõ alkalommal. Meghivottunk Daray Attila Kolozsvárról, a Tóközi gyülekezet fõgondnoka, és témánk: Munka, szolgálat és pihenés volt. Körülbelül hetvenen vettek részt ezen az alkalmon. Jó volt életünk több területét is mérlegre tenni és keresni az Isten szerint való utat. Ezen az alkalmon szolgált a marosszentgyörgyi Református Gyülekezet Kórusa gyülekezetünkben, igét hirdetett Becsky Örs lelkipásztor. Advent idején megjelent gyülekezetünk elsõ falinaptára, melynek egyedisége, hogy a 2oo7-es esztendõ minden napjára egy-egy kijelölt bibliai szakaszt is tartalmaz, hogy a naponkénti bibliaolvasást segítse. Karácsonykor két vallásórás csoportnak volt ünnepélye. Gyülekezetünk is bekapcsolódott a Cipõsdoboznyi szeretet akcióba és 8o ajándékcsomag gyûlt össze rászoruló gyerekek részére. A Nõszövetség tagjai adventi és karácsonyi vásárt szerveztek, amelyen adventi koszorúk, üdvözletek voltak kaphatóak. A befolyt összegbõl a lepramissziót támogatják. A 2006-os évet ifjúsági csoportjaink a gyülekezetben fejezték be oly módon, hogy együtt szilveszterezett a középifi és a nagyifi. Közös szeretetvendégséggel indult a presbitérium és a körzetfelelõsök közössége is a esztendõ felé. Megtartottuk tottuk az egyetemes imahetet, amelyen Bustya Dezsõ ny.lp, Pitó Antal mezõpaniti lp, Majtényi Wass Csaba göcsi lp, Zöld György székelyvajai lp, Simon Béla lörincfalvi lp, Brassai Zsombor székelykövesdi lp, Jakab Viktor vadasdi lp szolgáltak. Az Egyetemes Imahét záró istentiszteletén Ötvös József a Marosi Egyházmegye esperese hirdetett Igét. Jelen volt Kali Ellák az Egyházmegye Fõgondnoka. Ennek az Istentiszteletnek a keretében szenteltük fel az új gyülekezeti- szervezi a Krisztus testévé, élõ közösséggé.. Ez a közösség hármas vonatkozású. Egyrészt hitközösség. A gyülekezet átéli, hogy a szent asztalnál a Megfeszített és Feltámadott Úr vendége. Ezért megvallja méltatlanságát, vallást tesz hitérõl, majd hálaadással részesül a szent jegyekben. Innen adódik az úrvacsora görög neve is : eucharisztia, ami hálaadást, hálalakomát jelent. Amilyen valóságosan táplálja testünket a megevett kenyér és megivott bor, olyan valóságosan átjárja lelkünket a Krisztus ereje, Szentlelke. Ezért nevezte Kálvin is az úrvacsorát a Krisztussal való titokzatos közösségnek. Másodsorban az úrvacsora reménység-közösség is. Amint már a páskavacsorán szóba került a Messiás eljövetele ( ezért tesznek a zsidók mindmáig egy tányérral többet a páskalakoma asztalára, hátha éppen hozzájukl köszönt be az érkezõ Messiás), úgy az úrvacsora is elõre néz Krisztus második eljövetelére. Õ maga mondotta : Valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek amíg eljön. Ezért nem halotti tor az úrvacsora, hanem az örvendezõ reménység jegyében áll, a végsõ idõkre tekint: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány mennyegzõjének vacsorájára. (Jel 19,9). Végül pedig az úrvacsora egyben szeretetközösség etetközösség is. Az úrvacsora a hívõ népet egymással is összefûzi. Az õsegyházban sokszor szeretetvendégség, agape keretében ünnepelték az úrvacsorát, s a magukkal hozott eledelt többnyire megosztották egymás között. Adja Isten, hogy éljük meg mi is ezt a hármas közösséget, a hit-remény-szeretetközösséget mindenkor, s a hit-remény-szeretet megélésében erõsödjünk az úrvacsora által is. Mindezekbõl világos, hogy az úrvacsora nem maradhat csupán szertartás a mi számunkra sem, hanem követi azt Urunk áldozatos szeretetének a lemásolása, gyakorlása ebben a világban. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre - mondja Jézus. Kálvin János azt mondja erre: Krisztust nem szerethetjük különben, mindha felebarátainkban szeretjük Õt. Gróf Bethlen Miklós ( ), a vallásszabadság élharcosa, aki ben bécsi börtönbe került, azt írja önéletírásában, hogy neki leginkább az úrvacsoravétel hiányzott a börtönben, s kimondhatatlan élmény volt számára, amikor két év és hat hónap éhezés után élhetett az úrvacsorával. Adja az Úr, hogy mi is így vágyakozzunk, s így tudjunk örvendezni az Úr vacsorájának, mint évszázadokkal elõttünk járó hitbeli elõdünk. Ámen 12 Kõlap március Kõlap március 5

6 SZERESSÜK EGYMÁST! A keresztyén egyházak szószékeirõl is gyakran elhangzik ez a felhívás, különösen amikor János apostol elsõ levelébõl való a prédikálásra szánt bibliai rész. Szükség is van erre a felhívásra! Szóval tudunk mi, -sokszor nagyon is hangosan - szeretni, de amikor a szeretet áldozatot követel, egyszerre megtorpanunk és kezdünk kifogásokat keresni. A szeretetünk legtöbbször feltételes. Szeretünk valakit, ha az illetõ családunk tagja, közeli rokonunk vagy jó barátunk, ha velünk egy nép gyermeke vagy egy vallás híve. Szeretjük, ha rokonszenves az egyénisége, ha a vele való szeretetkapcsolat fenntartása elõnyös számunkra. Az apostol szerint a hívõ keresztyénnek nem ezekért és nemcsak ezeket kell szeretni. Krisztus tanítványa azért szeret, mert a szeretet Istentõl van, isteni parancs és isteni életgyakorlat. Mert Isten is szeret, mégpedig nem személyeket válogatva. Nem aszerint, hogy kinek milyen a külseje, a színe, a nyelve, a faja vagy a vallás, hanem aszerint, hogy kinek milyen a szíve, a lelke, a belsõ értéke. De atyai szíve szeretni tudja még a méltatlanokat is, az ellene lázadókat is. Aki így szeret, csak az mondhatja el, hogy Õ Isten gyermeke és ismeri az Istent. Istenrõl nagyon különbözõ képzeteik lehetnek még a hívõ embereknek is. A pogány hívõk azt hiszik, hogy az Isten zsarnok, akitõl rettegni kell és akit tanácsos áldozatokkal kiengesztelni. A keresztyén hívõknek Krisztus evangéliuma alapján csak azt szabad hinni, hogy Isten Atya, akinek lénye a szeretet. Aki még a büntetést is javító szándékkal szabja gyermekeire. Aszerint, hogy milyen az Istenrõl alkotott fogalmunk, módosul a szeretet kötelezõ voltára vonatkozó véleményünk is. Szerethetünk valakit csak színbõl, mert félünk tõle és nem akarunk vele rossz viszonyba kerülni. Szerethetünk valakit, mert igazságérzetünk azt diktálja, hogy nincsen okunk nem szeretni és nehéz helyzetében nem segíteni. De szerethetünk valakit azért is, mert tudjuk, hogy az Isten is szereti és mert mi mindenekfelett Tõle akarunk tanulni és Õt igyekszünk követni. Hogy Isten szeret bennünket, az a hívõ ember számára nem feltételezés, hanem bizonyosság. Szeretete sok mindenben nyilvánvalóvá vált ezen a világon. Áldásokkal áraszt el bennünket újra meg újra. Megtehetné, hogy verjen, csapást csapásra halmozzon, de nem teszi. Próbál, de nem kísért feljebb, mint elszenvedhetjük. Még mikor büntet, akkor is szeret. De a hívõk számára nem ezek mutatják legbeszédesebben az Isten szeretetét, hanem az, hogy egyszülött Fiát váltságul elküldte a világra, hogy éljünk általa. Gondoljuk át mélyen ezt az áldozatot! Nekünk sokszor nehezünkre esik még egy lépést is tenni testvéreinkért. Megkér valaki, hogy szóljunk az érdekében egy pár jó szót, és hányszor még ennyit sem teszünk A mi gyülekezetünkben is sokféle problémával küszködnek gyülekezeti tagjaink. Anyagi gondok, betegség, magányosság - mindezek sokak számára jelentenek megterhelést. Gyülekezetünk igyekszik, anyagi és lelki lehetõségeihez képest, számon tartani és ténylegesen segíteni azokat a családokat, akik különösen nehéz keresztet hordoznak. Gyülekezetünkben már évek óta tevékenykedik a Diakóniai Bizottság, amely presbiterekbõl és gyülekezeti munkásokból áll. Az õ feladatuk annak felderítése, hogy kik a legrászorulóbb családok, egyének és milyen segítséget tudunk nyújtani számukra. Nyitottak vagyunk minden jelzésre, amely presbiterektõl vagy gyülekezeti tagoktól jön. A holland testvérgyülekezetünk támogatásával kezdtük el ezt a szolgálatot, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már többen vannak a Kövesdombi gyülekezetben is, akik külön a szeretetmunka támogatására adakoznak. Ilyen adományokat a lelkészi hivatalban fogadunk és tervezzük egy külön diakóniai persely felállítását is. Hetente három alkalommal tartunk benti szolgálatot hétfõn, szerdán és csütörtökön délelõtt fél kilenc és tíz óra között. Ilyenkor lehetõség van vérnyomásmérésre, illetve vércukorszint mérésre. Ezt a szolgálatot ingyen vehetik igénybe a cukorbeteg gyülekezeti tagjaink, de évente egyszer minden gyülekezeti tag igénybe veheti, aki ellenõriztetni szeretné vércukor szintjét, amíg van rá keretünk. A vérnyomásmérés és tanácsadás mindenki számára ingyenes. Indokolt esetben valamint kis nyugdíjasok esetében gyógyszertámogatást is tudunk nyújtani. Igyekszünk otthonaikban is felkeresni azokat, akik házhoz kötöttek vagy betegek családlátogatás keretében. Olyan családok is vannak, akiknek segítünk a bevásárlásban. Ezen a télen húsz családot tudtunk fûtéspótlékban részesíteni. Karácsonykor 5o család számára készítettünk élelmiszer csomagot azokból az adományokból, amit gyülekezeti tagjaink hoztak. Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani nekik a családok nevében. Tavaly két alkalommal tartottuk meg a nyugdíjasok, betegek, idõsek vasárnapját, ahol istentisztelet után szeretetvendégség keretében voltunk együtt. Szeretnénk az ige parancsának engedelmeskedni, egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Valamennyi anyagi segítség mellett, a lelki terhek hordozásában is szeretnénk gyülekezeti tagjaink mellett állni. Erre alkalom nyílik, amikor Isten Igéjét hallgatjuk a templomban, otthonainkban együtt imádkozunk, vagy lelkigondozói beszélgetések során Isten Igéjének útmutatását keressük. Aki szeretne részt venni a diakóniai munkában megteheti egyrészt azzal, hogy imában hordozza ezt a szolgálatot, a munkatársakat valamint a rászoruló egyháztagokat. Másrészt, ha teheti és szíve indítja, adományozhat ezentúl erre a célra Isten iránti hálából és felebaráti szeretetbõl, tudván azt, hogy a jókedvû adakozót szereti és megáldja Isten. Lõrincz Hajnal a diakóniai bizottság tagja 6 Kõlap március Kõlap március 11

7 gyerekek mellett. Megbeszéljük, hogy ki hogyan birkózik meg a kisebbnagyobb nehézségekkel, amelyek egy-két gyerek mellett naponta felmerülnek. Jó lehetõség a gyerekeknek is, hogy szokják egymás társaságát, találkozzanak hasonló korú gyerekekkel és megtanuljanak kommunikálni, együtt játszani. A nagyobbik fiamnak volt egy idõszaka, hogy nem akart gyerekek közé jönni, most viszont újra szívesen jön, és jól eljátszik a többiekkel. Örülök, hogy van ez az alkalom. Úgy gondolom, hogy nagy szükséget tölt be, ezért látogatják egyre többen. Sebesi Kállay Tünde, tanárnõ, Dávid három éves, Barni másfél éves Több mint három éve veszünk részt a baba-mama kör foglalkozásain, elõbb a lányommal, most már mindkét gyerekkel közösen. Itt kerültem közelebb Istenhez, az egyházhoz, és örülök, hogy most már a gyerekeim is elindultak az Istenhez vezetõ úton. Köszönettel tartozom a szervezõknek, hogy alkalomról alkalomra sikerül közösséget kovácsolniuk az összegyûlt anyukákból, gyerekekbõl. Bodoni Ágnes, szociálpedagógus, Ágota négy éves, Koppány majdnem kettõ Én is, a gyermekeim is nagyon kedveljük a bamakört ahogy a kislányom fogalmazott. Remélem, hogy mindkettõjükben megfogan az Isten utáni vágy, és az Benne találják majd meg az igaz értéket, nem a postaládában vagy a televízióban halmozódó reklámkínálatban. Köllõ Melinda, gyógyszerész, Eszter három éves, Sarolta öt hónapos Nekem sok erõt ad a közös imádság gyermekeinkért és a gyermeknevelési munkánkért. Hasonló helyzetben levõkkel vagyok együtt és jó megosztani az élményeket és véleményeket hallani engem is foglalkoztató kérdésekrõl. Babos Judit, szociális munkás, Boróka három és fél hónapos Azért szeretek kismama körre járni, mert sok édes kisgyerek társaságában lehetek, hasznos tanácsokat kapok a mindennapok apró és nagy problémáinak a megoldásához a kismamáktól és a meghívottaktól, és a kismamáktól Isten szerinti szülõi példamutatást és hitre való nevelést tanulok. Hegedûs Judit, fogtechnikus, Balázs hét éves, Péter 9 hónapos meg. Hát még amikor anyagi áldozatot is kérnek tõlünk milyen leleményesen keressük ilyenkor a kibúvókat! Képzeljük el, hogy egy ügy egészen nagy áldozatot kíván, amit nem lehet könnyedén a mellényzsebünkbõl teljesíteni, hanem érte el kell adnunk valami féltett értékünket, hányan tudnánk ezt megcselekedni? Pedig még ez sem közelíti meg az Istennek velünk szemben megmutatott atyai szeretetét! Mert mit tett értünk Isten? Képzeljük el, hogy valaki azt kéri tõlünk, hogy adjuk oda érte azt, aki számunkra mindenkinél drágább, aki a büszkeségünk, a szemünk fénye: a legkedvesebb fiunkat. Ha ezt is meg tudnánk tenni nem kényszerbõl, hanem önként, akkor mondhatnánk, hogy a szeretetünk hasonlít az Isten szeretetéhez. Amikor Õ egyszülött Fiát az Úr Jézus Krisztust a bûnösök váltságáért önként halálra adta, akkor mutatta meg, hogy milyen az igazi, önzetlen, minden áldozatra kész szeretet. Mi a kárhozattól való megmenekülést, a boldog élet lehetõségét köszönhetjük annak, hogy Isten így szeretett bennünket. Ha mi Õt ezért hálánk kimutatásául viszontszeretjük, ez részünkrõl nem azonos értékû, mert már kötelezõ szeretet. A szeretet az Õ szívébõl indult felénk mentési szándékkal, a legnagyobb áldozatra készen. Mivel mutathatjuk ki ezért méltóképpen Iránta való hálánkat? Csak azzal, hogyha szeretjük azokat, akiket Õ szeret, mégpedig nem feltételhez kötötten, hanem érdemre való tekintet nélkül, mert azok is mind az Õ gyermekei és nekünk, akár tetszik, akár nem, Krisztusban testvéreink. Az Õ szeretete mentõ szeretet volt. Ilyennel kell nekünk is szeretnünk egymást és elsõsorban azokat, akik védelmünkre és áldozatunkra szorulnak, mert különben nyomorúság, talán pusztulás lenne az osztályrészünk. Istennek könnyebb lett volna ítéletet tartani, hiszen ez nem került volna Neki a legnagyobb áldozatba, Fia golgotai kereszthalálába és Õ még ezen az áron is kegyelmét gyakorolta. Ha az Õ gyermekei vagyunk, csak Õt követjük szívünk hálás érzéseivel a mentõ szeretet gyakorlása útján, mert Isten iránti hálánkat és szeretetünket leginkább a ránkszorult testvéreinkkel szembeni szolgálattal és áldozattal tudjuk kifejezni. Ezt a szolgálatot és áldozatot gyakoroljuk az Õ kegyelmébõl a továbbiakban azokon a helyeken, ahová az Õ akarata állított bennünket. Fog adni elég szolgálati és áldozati alkalmat, csak éljünk azokkal készségesen, húzódózás nélkül. Ha engedelmesek leszünk, fog adni jutalmat is! A jótét feletti örömet, a lelkiismeret nyugalmát, embertestvéreink bizalmát és szeretetét, életünk külsõ és belsõ békességét. Így lesz boldoggá nemcsak ez az évünk, hanem egész életünk, ha szemünk elõtt tartjuk a felszólítást: Fiacskáim szeressétek egymást! néhai Arday Aladár református püspök 10 Kõlap március Kõlap március 7

8 Jézus szeret et minden kicsi gyereket... eket... Gyülekezetünk baba-mama körös anyukái kérték, hadd mutatkozzanak be õk is, hátha kedvet kapnak más kismamák is arra, hogy közösségben legyenek egymással. Minden mai kismama tudja, hogy sokszor milyen nehéz megbirkózni az egyedülléttel, a tanácstalansággal, a meg nem értettség érzésével. De nem kell ennek így lennie! Az alábbi írások hangulata bizonyítékai annak, hogy milyen lelki-szellemi erõforrás lehet egy-egy közös találkozás, amire szeretettel várunk új anyukákat gyerekeikkel együtt. A marosvásárhelyi kövesdombi református templom udvarán nagy a sürgésforgás, gyerekzsivaj. Szerda este 6 óra van, és kezdõdik a már hagyományossá vált kismamakör. Babakocsik tolonganak, és kis totyogó emberkék próbálkoznak utat csinálni maguknak apró lépteikkel, fülsiketítõ visításaikkal. Az újonnan épült ifjúsági házban otthonos hangulat, finom tea, aprósütemény, sok érdekes játék és egy nagy-nagy játszószõnyeg várja az apróságokat. Mindez adományokból adódott össze az évek során... a játékok is változtak, cserélõdtek, akár csak az itt megforduló édesanyák és gyerekeik. A valamikori kismamakör (2002 márciusában volt az elsõ próbálkozás) gyerektagjai ma már nagy óvodások, de van utánpótlás... és ez a legfontosabb. Személy szerint örültem ennek a körnek már akkor, mikor az elsõ gyerekünkkel várandós voltam, és szülés után nagyon hamar állandó tagja is lettem. Azóta együtt szervezzük Póra Annamária kismama-társammal, illetve egymást váltogatjuk. Mikor én szültem, õ gondoskodott a körrõl és fordítva. Máris felcsendül a gyerekdal: Jézus szeret minden kicsi gyereket... minden kicsi Andráskát, Ferenckét, Márkot, Józsuét, Bencét, Mátyást, Gyopárt, Orsikát, Koppányt, Ágotát, Péterkét, Tamást, Gábort, Évikét, Borókát, Hannát. Katikát, Zsuzsikát, Kamillát, Barnit, Dávidot, Norbit, Andit, Esztert, Saroltát. A gyerekeknek jó együtt énekelni, játszani, barátkozni. Így ez a kör az elsõ lépés az óvodai beilleszkedéshez, sõt megkönnyíti a szocializációt. Gyerekdalokkal, mondókákkal, játékokkal próbáljuk színessé tenni az alkalmakat, és mi, kismamák igyekszünk kibeszélni a hétköznapok egyhangúságát vagy az éppen gondot okozó kérdéseket: gyerekvállalás, szülés, szoptatás, gyermekbetegségek, nevelési gondok, keresztény értékrend szerinti nevelés... Mindannyiunknak hasznos a tapasztalatcsere, de azért szakemberi segítséget is igénybe veszünk: gyerekorvos, pszihológus, logopédus, fogorvos, gyógyszerész tanácsolnak bennünket. Hosszú ideig Ross Campbell: A szülõi hivatás és Garry Chapman & Ross Campbell: Gyerekekre hangolva címû könyveket próbáltuk átbeszélni és megfigyelni gyerekeink szeretetnyelvét. Járt nálunk a Mikulás is sok-sok ajándékkal, nyáron pedig kirándultunk is. A Kövesdomb utcáin sétálva sok kismamával megismerkedünk és hívogatjuk õket ezekre az alkalmakra. A gyülekezet lelkipásztorával tervezzük, hogy havonta egyszer tartsunk családos istentiszteletet, ahol a program gyerekközpontú lenne és a gyülekezet is tolerálná a sok nem éppen csendes apróságot. Így mi is: anyukák és gyerekek beépülnénk és aktív tagjai lehetnénk a gyülekezetnek. Péterfi Enikõ, tanárnõ, Mátyás három éves, Bence Dániel egy éves A kismamák bibliaórájaként emlegetik ezt a találkozót, de ez a név nem teljesen fedi az együttlétek jellegét. Kimondottan bibliaórát minden hónapban egy alkalommal tartunk, de minden találkozáskor próbáljuk megszólaltatni Isten Igéjét valamilyen formában: imádkozással, zsoltárolvasással, gyülekezeti vagy vallásórás énekkel. Az utóbbinak van a legnagyobb sikere, hiszen minden kismama szívesen tanítja csemetéjét mozgásos énekre és Isten szeretetére. A gyerekek pedig kimondottan szeretik, mert ilyenkor csak rájuk figyelünk. Témaválasztásunkban a kismamák igényeihez igazodunk. Volt olyan idõszak, amikor minden alkalmat gyerekénekkel vagy énektanulással kezdtünk. Utána következik a napi téma, a közös beszélgetés, majd vallásórás énekekkel mozgatjuk meg az apróságokat, végül imádsággal zárul az együttlét. A programon néha lazítunk, nem ragaszkodunk a keretekhez. Az elmúlt év elején volt olyan idõszak, amikor hetente találkoztunk, mert igényelték a kismamák. De a nyári szünidõ elérkeztével enyhült a lelkesedés és 2006 szeptemberétõl újra csak kéthetenként gyûlünk össze. A gyerekeinkkel való délelõtti sétálás kiváló alkalom új tagok verbuválására. Közben új témák és ötletek is adódnak. Az ismerõs ismerõst hoz magával, így már a város távolabbi negyedeibõl is járnak kismamák. Minden második anyuka így érkezett a mamakörre. Egy-egy pocakos kismama hosszabbrövidebb idõre kimarad, de aztán harmadmagával érkezik vissza. Kívánjuk, hogy minél többen találjanak otthonra nálunk, és reméljük, hogy lesz kinek továbbadnia stafétabotot, hiszen nemsokára mi is kiöregedünk a kismamaságból és szükség lesz az utánpótlásra. Póra Annamária, tanítónõ, Márk három éves, Józsué négy hónapos Dávid születése után kezdtünk járni kismamakörre. Jó alkalom ez arra, hogy elbeszélgessünk a közös problémákról, megosszuk egymással gondjainkat és örömeinket a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ugyanakkor lehetõség is arra, hogy kapcsolatot tartsunk más fiatal anyukákkal, ne legyünk annyira elszigetelõdve az alatt a két vagy négy év alatt, amit otthon töltünk a 8 Kõlap március Kõlap március 9

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben