Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7."

Átírás

1 Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. Pedagógiai munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz tartozó családok gyermekeiben az Európához tartozás tudata nem alakult ki, nem motiváltak az Európában gondolkodásban, egy nyitottabb jövőképben. Projektünkkel arra tettünk kísérletet, hogy tanítványainkban kialakuljon ez a motiváció. Fontosnak tartottuk, hogy megértsék, mi az általános európai, és mi a sajátos nemzeti tartalom, azt, hogy az európai kultúrának része minden nemzet, minden kisebbség kultúrája. Szerettük volna megláttatni, átélni velük, hogy mindenki tud értéket teremteni. Nyilvánvalóvá akartuk számukra tenni, hogy az érték időtálló dolog. Meg akartuk tapasztaltatni velük a multikulturalitás fogalmát, tudatosítani bennük az egyetemes kultúra jelentését is. Ezekhez a célokhoz olyan tartalmi elemeket kerestünk, amelyek illeszkednek a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődésükhöz, kellően sokrétűek, és magukban hordozzák a multikulturális értékeket. Az életkori sajátosságoknak megfelelően volt egy másfajta rendje, egymásra épültsége is a projektnek, ami az Ismerd meg!, Mutasd be!, Teremtsd meg! lépcsőin keresztül a kompetenciák fejlesztésére irányult. A projekt leírása az alsó tagozatos korcsoporttól a középiskolásig példát ad a projekt megszervezésére azokkal a gyakorlati útmutatásokkal, problémafelvetésekkel, amelyek a munka során felvetődtek. L. Ritók Nóra L. R RII TÓ K N Ó R RA A Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában Egy sikeres példa: Európa-projekt Berettyóújfalun

2 Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. L. Ritók Nóra Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában Egy sikeres példa: Európa-projekt Berettyóújfalun

3

4 Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 7. L. Ritók Nóra Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában Egy sikeres példa: Európa-projekt Berettyóújfalun Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008

5 Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának A komponense kere tében. Szakmai vezető Kovács Gábor Munkacsoport-vezető Balogh Gyula A borítón szereplő rajzot az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola (Berettyóújfalu) tanulója, Kovács Rebeka (9 éves) készítette. A fotókat a projektben dolgozó pedagógusok készítették, az illusztrációk a projektben részt vevő gyerekek munkái. Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt. L. Ritók Nóra, 2008 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Azonosító: 8/211/A/4/jgy/eu ISSN (Padtárs) ISSN (Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek) ISBN A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) Nyomtatta a Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató

6 Tartalom Bevezetés...7 A projekt bemutatása...9 Az I. korcsoport projektje rész. Az indítás rész. A csoport felállása, témaválasztás rész. A munka megtervezése rész. Az információszerzés szakasza rész. A projekttermék elkészítése rész. A bemutatás rész. Az értékelés...35 A II. korcsoport projektje rész. Az indítás rész. A csoport felállása, témaválasztás rész. A munka megtervezése rész. Az információszerzés szakasza rész. A projekttermék elkészítése rész. A bemutatás rész. Az értékelés...55 A III. korcsoport projektje rész. Az indítás rész. A csoport felállása, témaválasztás rész. A munka megtervezése rész. Az információszerzés szakasza rész. A projekttermék elkészítése rész. A bemutatás rész. Az értékelés...70 Összegzés

7

8 Bevezetés Pedagógiai munkánk során többször tapasztaltuk, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz tartozó családok gyermekeiben az Európához tartozás tudata nem fejlődött ki, nem motiváltak az Európa-tudatos gondolkodás, egy nyitottabb jövőkép kialakításában. Az oka ennek főleg abban keresendő, hogy szüleiktől is távol állnak ezek a fogalmak, részben a képzettség hiánya, részben a család szociális, gazdasági helyzete miatt. Ezeknek a családoknak a kapcsolatrendszerében nem szerepelnek azok a követendő példaként megjeleníthető személyek, akik képesek rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez, képesek nyelveket tanulni, munkát keresni külföldön, élni, ha átmenetileg is, egy másik országban, alkalmazkodni egy más kultúrához úgy, hogy közben saját identitásukat is megőrizzék. Az európai polgárrá váláshoz elengedhetetlen bizonyos ismeretek elsajátítása, ehhez a tanulási folyamathoz azonban megfelelő motiváció szükséges. Projektünkkel arra tettünk kísérletet, hogy tanítványainkban kialakuljon ez a motiváció, átérezzék az Európához tartozás vágyát, tudatát. Fontosnak tartottuk, hogy megértsék, mi az általános európai, és mi a sajátos nemzeti tartalom, azt, hogy az európai kultúrának része minden nemzet, minden kisebbség kultúrája. Szerettük volna megláttatni, átéreztetni velük, hogy mindenki tud értéket teremteni. Nyilvánvalóvá akartuk számukra tenni, hogy az érték időtálló dolog. Jelen van a múltban, a jelenben és a jövőben is. Meg akartuk tapasztaltatni velük a multikulturalitás fogalmát, tudatosítani bennük az egyetemes kultúra jelentését, jelentőségét is. Ezekhez a célokhoz olyan tartalmi elemeket kerestünk, amelyek illeszkednek a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődésükhöz, kellően sokrétűek, és magukban hordozzák a multikulturális értékeket. Így találtunk rá velük közösen a mesék, a népszokások, a művészetek és a globális problémák területére. A projekt középpontjában az ember, az általa létrehozott értékek szerepeltek. Az életkori sajátosságoknak megfelelően volt egy másfajta rendje, hierarchiája is a projektnek, ami az Ismerd meg!, Mutasd be!, Teremtsd meg! lépcsőin keresztül a kompetenciák fejlesztésére irányult. A munka során fejlődtek szociális kompetenciáik, új elemekkel gazdagodtak ismeretszerzési eljárásaik, megtanulták megfelelő módon és sokoldalúan bemutatni a szerzett ismereteket. 7

9 Sikeres projektünk bemutatásával szeretnénk felkelteni mások érdeklődését a téma és a módszer iránt. A téma iránt azért, mert úgy véljük, ez nemcsak a mi területünkön megjelenő probléma, a módszer iránt pedig azért, mert sokkal fejlesztőbb hatású, mint a hagyományos pedagógiai rendszerekben átadott ismeretek. L. Ritók Nóra 8

10 A projekt általános bemutatása A projekt komplex ismeretszerzést biztosít. Olyan szerteágazó hatásrendszerben szervezett tevékenység ez, mely több terület összekapcsolásával éri el célját. Mindennél jobban fejleszti a kreativitást, a képességeket, miközben az ismeretek feltárása, bevésése és alkalmazása is megtörténik. Megvalósítása során a korábbi és a projekt alatt megszerzett ismeretek új rendszerekbe illeszkednek; a munka életszerű helyzeteket produkál, újfajta gondolkodás kialakítására alkalmas. Csak akkor sikeres, ha lebonyolítói a tervezéstől az értékelésig átfogják az egész munkát, rugalmasan reagálnak a felmerülő problémákra, képesek módosítani, tudják megfelelő munkamegosztással szétosztani a feladatokat, szervezni a lebonyolítást. Van feladattudatuk, szereptudatuk, érzik a felelősség jelentőségét, a közösségben alkotás módját. Képesek elfogadni egymás véleményét, meggyőzni a másikat, van vitakultúrájuk, megfelelő a kommunikációjuk. Ennek megfelelően egy projekt lebonyolítása mindennél hatékonyabban fejleszti azokat a kompetenciákat, amelyek az életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. A projekt egyik alapvető jellemzője, hogy a gyerekek kezdeményezéseire épül. Ez a záloga annak, hogy érdeklődésük a téma iránt végig fennmaradjon, kellően motiváltak legyenek a projekt teljes lebonyolításához. A saját élményekre alapozó technika az, ami a projektet kiemeli a többi pedagógiai módszer közül. A csoportban végrehajtott projekt egy összetett hatásrendszerben megvalósuló tevékenység, melynek másik alapvető jellemvonása a kooperativitás. Csak akkor valósulhat meg sikeresen, ha ebben a folyamatban egy egész csoport részt vesz, mindenki megtalálja a képességeinek, egyéniségének legmegfelelőbb feladatot, mindenki hozzáteszi a maga részét az egészhez. Ennek megfelelő értékelési és önértékelési képességgel is kell párosulnia. A kooperatív tanulásszervezés módszere nagy segítséget nyújt a lebonyolításhoz, ugyanis egy működőképes csoportszerkezetet, munkaszervezést biztosít, feladatmegoldásai pedig nagyon hatékonyak a szükséges kompetenciák megszerzésében. Mi ebben a folyamatban a pedagógus szerepe? A projektben tevékenykedést, a megfelelő magatartásmintákat, a szervezés lebonyolításának menetét meg kell tanulnia a közösségnek. Ez a fo- 9

11 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában lyamat, illetve a kompetenciafejlesztés akkor a legmegfelelőbb, ha tudatos, tervezett pedagógiai tevékenység van mögötte, ezért a pedagógus szerepe óriási. A projekt nem egy önállóan lezajló tanulói tevékenység; a pedagógus a felelős azért, hogy a tevékenység fejlesztő hatása a legnagyobb legyen. A projekt egy tanulási folyamat, saját élményű ismeretszerzéssel és az ismeretek alkalmazásával megvalósuló képességfejlesztés. A pedagógusnak jelen kell lennie teljes tudásával, minden képességével, de nem a hagyományos értelemben vett irányítóként, hanem a háttérben tevékenykedő segítő partnerként, aki figyel, akire számítani lehet, ha a csoport megoldhatatlannak tűnő probléma elé kerül, és aki nem megoldja a problémát, hanem megmutatja a megoldáshoz vezető utat. Ennek érdekében: Tudásával segítenie kell a gyerekek céljainak megvalósulását, ezért a témában jártasnak kell lennie, ismernie kell az információk fellehetőségét. Támogatnia kell a csoportot a szerepek felosztásában, a csoport munkamegosztásának, munkaszervezésének kialakításában, a motiváció fenntartásában. Segítenie kell a konfliktuskezelés fejlődését. Tanácsaival, segítő véleményével jelen kell lennie a projekt minden fázisában, amikor a csoport azt igényli. Ennek kommunikációjában és metakommunikációjában egyaránt érvényesülnie kell. Mit ne tegyen a pedagógus a projekt megvalósítása során? A legnehezebb egy gyakorló pedagógus számára, aki elsősorban frontális módszerekkel tanít, változtatni hagyományos, irányító szerepén. Ám ha belátjuk, hogy az utasítások végrehajtása helyett az utak saját megtalálása mennyivel fejlesztőbb tanítványaink számára, könnyedén ráhangolódhatunk erre a megváltozott tanárszerepre. Nem kell félni a tekintélyvesztéstől az ilyen munka során. A tudás megszerzését segítő, a gyerekeket partnerként kezelő, ötleteiken elgondolkodó, véleményüket elfogadó tevékenységünk éppen olyan értékes tanítványaink körében, mint az egész tevékenységet irányító, információforrásként funkcionáló, mindentudó szerepet játszó pedagógus. Ráadásul ez a partneri szerep sokkal emberibb, életszerűbb, a mai gyerekek számára értékesebb. 10

12 A projekt általános bemutatása Mit ne tegyen a pedagógus a projekt megvalósítása során? Ne mondja meg, melyik téma lesz a legmegfelelőbb a gyerekek számára, hagyja, hogy maguk találjanak rá. Legyen képes elfogadni azt, tudja alkalmazni ahhoz a tervezett pedagógiai tevékenységét. Ne mondja meg a megoldásokat, csak a hozzájuk vezető utat. Ne irányítson a munka során, de figyeljen, legyen mindig kéznél. Ne oldja meg hatalmi szóval a konfliktusokat, hanem segítse a tisztázó beszélgetést, a kompromisszum kialakulását. Ne kívülről figyelje az eseményeket, metakommunikációja sugallja az érdeklődést, figyelmet, támogatást. Ne utasítgasson, legfeljebb ajánlásokat tegyen, készen a kompromiszszumra, hiszen ő ebben a szerepében is minta a csoportban tevékenykedő gyerekek számára. A csoportok összetételéről: A projektet három korcsoportban szerveztük, alsó tagozatos (2. osztálytól), felsős és középiskolás korú tanítványainkkal. A csoportok összetétele az iskola tanuló-összetételének megfelelően heterogén volt, vagyis roma és nem roma származású, hátrányos helyzetű és jó körülmények között élő, ép és SNI-gyerekek egyaránt voltak a csoportokban. Ez a csoportösszetétel azért is fontos volt számunkra, mert így további lehetőségeket, alkalmazási színtereket kaphattunk a toleranciára nevelés tekintetében, erősíthettük tanítványainkban egymás elfogadásának érzését. Azok a közös élmények, melyek a projekt tervezése, lebonyolítása, a projekttermékek elkészítése közben érték őket, óriási érzelmi többlettel járultak hozzá ehhez a munkához. 11

13 Népszokások feldolgozása az alsó tagozatos korcsoportban

14 Az I. korcsoport projektje Ez az alsó tagozatos tanulók korcsoportja volt. (Nem vettek részt a projektben az első osztályosok, részben, mert az iskolaindítás amúgy is rengeteg új dolgot hozott számukra, részben, mert az információszerzéshez kapcsolódó feladatokhoz valamennyire szükséges volt az értő olvasás.) A projekt címe: Ismerd meg Európát! Pedagógiai célok: A gondolkodási képességek fejlesztése. (A megismerési folyamatok gyakorlása, az információszerzés különféle módjainak kipróbálása.) A kommunikációs képességek fejlesztése. (A megszerzett információk átadása vizuálisan és verbálisan.) Az együttműködési képességek fejlesztése. (A kooperatív tevékenységek során.) Toleranciára nevelés. (A heterogén csoportösszetételből adódó helyzetek kihasználásával.) Ismeretátadás: Európa nemzetei, azok meséi, mondái, mítoszai. Európa nemzetei, azok népszokásai, ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományai. A pedagógus szerepe: Alsó tagozatos tanítványaink először dolgoztak projektben. Ezért itt a pedagógus szerepe nagyobb volt, többször kellett segítenie, hogy a csoportok működése megfelelő legyen. Ez a csoport még járatlan volt a kooperatív tanulásszervezésben, ebből adódóan a pedagógusnak több feladata volt. Segítenie kellett a szerepek felosztásánál, az egyenlő részvétel biztosításánál, a konfliktusok feloldásánál. A kooperativitás, az együttműködés még a kezdeti fázisban volt, de ez nem akadályozta a projekt céljainak teljesülését. 13

15 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában 1. rész. Az indítás Az indítás fontos eleme a projektnek. Itt a pedagógus feladata felkelteni a gyerekek érdeklődését a téma iránt. A projekt tanórán kívüli tevékenységben folyt, részt vehetett benne az alsó tagozatos gyerekek közül bárki. Egyetlen kikötésünk az volt, hogy az első beszélgetés után egy héttel álljon fel a csoport, és annak összetételében, létszámában később ne történjen változás. Természetesen ez magában hordozta annak a veszélyét, hogy aki később mégis szívesen bekapcsolódott volna a tevékenységbe, azt már nem tudtuk fogadni, de ők majd más projektekben, illetve a projekttermékek bemutató rendezvényein vehetnek részt. (Nem kis motivációs erő egy sikeres projekt a következő lebonyolításához.) Ugyanakkor az is fontos volt, hogy aki jelentkezett, az ezt a döntést kellő felelősséggel hozza meg, később ne szálljon ki a munkából, és vegye is ki a részét belőle. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a jelentkezők kis, rajzos igazolványt kaptak a projekt idejére, ami egyben egy szerződés is volt, a vállalások rögzítésével. Az indító beszélgetést, témafelvetést a pedagógus irányította. A gyerekek életkori sajátosságát figyelembe véve egy nagycsaládhoz hasonlította Európát. Így elkerülte azt, hogy az elvontabb gondolkodást igénylő, a másodikosok számára érthetetlen térképértelmezéssel kelljen foglalkozni, ugyanakkor ott volt a térkép azoknak a harmadik, negyedik osztályos tanulóknak, akik már eligazodtak az elvontabb rendszerekben is. A gyerekek végigvették az Európa-család tagjait, a pedagógus irányító kérdéseire válaszolva elmondták, mit tudnak, hallottak róluk. Párhuzam- 14

16 Az I. korcsoport projektje ban a családi példákkal próbálták összegyűjteni az egyéni és a közösségi jellemvonásokat, beszéltek például az egyéniségek megnyilvánulásairól a családon belül, az egyformaságról és a különbözőségről, majd ezt próbálták kivetíteni Európára és országaira. A pedagógus azokról a területekről, országokról mondott el érdekességeket, rövid meséket, verseket, dalokat, amelyekre feltételezésünk szerint ez a korosztály a leginkább kíváncsi. A gyerekeket érdekelte a téma. Célként a pedagógus annyit jelölt meg, hogy akik részt kívánnak venni ebben a munkában, azokkal majd közösen kitalálják, mit tartanak érdekesnek ebben az Európa-családban, hogyan lehetne többet megtudni róluk, és miként lehetne ezt megmutatni másoknak is. A pedagógus ismertette a projekthez kapcsolódás módját, elmondta és megmutatta a szerződés-igazolvány funkcióját, használatát. Kérte, hogy aki dolgozni akar a projektben, az egy héten belül iratkozzon fel a folyosón elhelyezett táblára. 2. rész. A csoport felállása, témaválasztás Egy hét után elkezdődhetett a munka. Egy csoport létszámát húsz főben maximáltuk, e fölött újabb csoport indítását terveztük. Ez alatt az egy hét alatt a pedagógus figyelemmel kísérte a feliratkozásokat, és motiváló utalásokkal, az érdeklődés további felkeltésével vette rá azokat a gyereket a 15

17 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában jelentkezésre, akik nem szoktak külön tevékenységekre vállalkozni. Ezzel értük el, hogy biztosítva legyen a roma származású, az SNI-, a hátrányos helyzetű és a gyengébb képességű gyerekek részvétele is. Első lépésként a gyerekek megkötötték a szerződéseket, vagyis megkapták és aláírták kis igazolványukat, melyben vállalták a részvételt és a munkát a projekt végéig. Az igazolvány (ami egy A/5-ös méretű rajzlap volt összehajtva) egy része üres volt, ahová egyéniségüknek megfelelő rajzot készíthettek, aláírásukon kívül ezzel téve személyesebbé azt. Az átvételt természetesen ünnepélyes kis rituálékkal tettük emlékezetessé. Az első, tematikus megbeszélést is a pedagógus irányította, de nagy szerepet kaphattak az egyéni vélemények is. A beszélgetésen felelevenítették a családi párhuzamot, és próbálták az egyéniség megjelenésének lehetőségeit az országokra kivetíteni. Több lehetőség is felvetődött. Volt, aki úgy vélte, hogy egy ország tájainak bemutatásával vagy az ott élő állatokkal kellene foglalkozni, mások az emberek foglalkozásaira gondoltak. Minden felvetődő ötletet, még a legviccesebbeket is, felírtunk egy csomagolópapírra (amit eltettünk, hátha később szükség lesz rá), nem sorban, hanem összevissza, hogy a sorrendiség tudat alatt se befolyásoljon senkit. A családi párhuzamban a nagyszülők meséinek felemlítésével a pedagógusnak sikerült a gyerekek figyelmét a népmesékre irányítani. Ezt is 16

18 Az I. korcsoport projektje felírtuk a táblára. A gyerekek az újabb ötletek között szintén a családhoz kapcsolódva az öltözködésen, a ruhaviseleteken keresztül könnyen eljutottak az ünnepekig, a szokásokig. Amikor a csoport kifogyott az ötletekből, a pedagógus segítségével, szavazással állapították meg, melyek a legnépszerűbb témák. A legtöbb szavazatot a mesék és a népszokások, ünnepek kapták. A nagyobb csoportot aztán két kisebb egységre tagoltuk. Azt, hogy ki melyik csoportba került, azt az érdeklődésük határozta meg, ami nagyjából egy korosztályos tagozódást is tükrözött. A másodikosok és néhány harmadikos a mesékkel kívánt foglalkozni (ebben a csoportban több volt a lány), a harmadikosok másik része és a negyedikesek a szokásokat, ünnepeket választották (itt több volt a fiú). Természetesen a pedagógus szerepe a témaválasztásban is fontos. Metakommunikációjával, kérdésfeltevéseivel pontosan tudja irányítani a csoportot anélkül, hogy a gyerekek észrevennék ezt. A későbbiekben, amikor több projektet lebonyolítottak már, egyre nő a gyerekek önállósága, és egyre nagyobb kreativitás, alkalmazkodás, rugalmasság szükséges a pedagógus munkájában ahhoz, hogy pedagógiai céljait megvalósíthassa, de a kicsiknél még inkább az indirekt irányításon van a hangsúly. Az indirektség nagyon fontos, mert ezzel hangolja rá a pedagógus a gyerekeket az önálló véleménynyilvánításra, a szuverén döntésekre, ezzel éri el, hogy megérezzék: ők is egyéniségek, akik nem utasításokat végrehajtó, 17

19 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában hanem ha kell, irányító, ötletadó, szervező szerepet betöltő tagjai a csoportnak. Így tanulnak meg információkat szerezni, tanulni, gondolkodni az életszerű szituációkban, nem passzív befogadóként, hanem aktív részvevőként. Mindezt már alsó tagozatos korban el kell kezdeni. Persze ekkor még nagyobb a pedagógus erőt, biztonságot sugárzó szerepe, ami nagyon fontos a kisiskolásnak, de mindig terelgetnünk kell őket önmaguk megismerésének, kipróbálásának kis útjaira is. A csoportok ezután nevet választottak maguknak, ami fontos a csoport identitás kialakítása szempontjából. A tanár kérésére, már kooperatív formában, a csoporton belül, önállóan próbálták ki az ötletroham módszerét. Közben különböző csoportszerepeket próbáltak ki: az Írnokét (aki a csomagolópapírra felírta az ötleteket); a Csendkapitányét (akinek az volt a dolga, hogy ügyeljen, ne legyen túl nagy a munkazaj); a Mókamesterét (aki a vicces ötletekért felelt); a Vállveregetőét (aki megdicsérte az ötletadókat); a Szóvivőét (aki lebonyolította a szavazást, és ismertette a csoport nevét). A szavazásnál mindenkinek három javaslatot kellett tennie, amit a nevek mellé tett vonalakkal jelöltek, és a végén összesítettek. A legtöbb vonallal rendelkező név lett a csoport neve. Így a mi projektünk esetében a Mesemadarak és a Kalózok neveket adták maguknak a két csoport tagjai. Ezután megkapták a projektnaplójukat, ami egy nagyalakú üres füzet volt. Ezt kellett vezetniük a projekt során, ebbe kellett minden lényeges dolgot feljegyezniük, időrendben kö- 18

20 Az I. korcsoport projektje vetve a munka menetét. Természetesen első lépésként a naplóra rákerült a csoport és a tagok neve, majd kedvükre díszíthették, hogy egyéni, a csoport identitását kifejező legyen. 3. rész. A munka megtervezése A beszélgetés után a csoport már tudja, mivel szeretne foglalkozni. A kö vetkező fontos lépés a projekttermék kitalálása és a létrehozásához szükséges munka megtervezése. A projekttermék kitalálása egyszerűbb, hiszen ezt az előző találkozón már gyakorolták az ötletroham módszerével. Arra a kérdésre, hogy miként lehetne majd a megszerzett ismereteket bemutatni másoknak, rengeteg javaslat született. Így az élőképektől az illusztrációkig, a könyvkészítéstől a falfestményig, a képeslapkészítéstől a filmrendezésig, a dramatikus feldolgozástól a bábszínházig stb. számtalan ötlet felmerült. Amikor már jó sok lehetőség volt fenn a lapon, egy másik szempont szerint szelektáltunk ki közülük néhányat. Ez pedig a megvalósíthatóság feltétele volt. Így például lekerült a filmrendezés, a falfestmény vagy a könyvkiadás. A már megvalósítható ötletekkel ezután a csoportok dolgoztak tovább. A csoporton belül a gyerekek először megpróbáltak tervet készíteni a kitűzött projekttermék megvalósításához. Itt újra nagyobb szerepet kapott a pedagógus, hiszen a gyerekek életkoruk és tapasztalatuk hiánya miatt nem voltak képesek önállóan megtervezni a munka menetét. Segítségükre szolgált néhány tacepao, ami a tervezés vázlatát mutatta, azokkal a gyerekek számára is érthető szempontokkal, kérdésekkel, amit figyelembe kell venniük a közös gondolkodás során. A tacepaók a következők voltak: 1. A csoport témája:... Válasszátok ki a közösen összegyűjtött dolgokból azt, amit a csoport szeretne! (Először magában mindenki gondolja át, aztán sorban kerekasztalmódszerrel mindenki mondja el, szerinte mi lenne a legjobb, és miért gondolja ezt. Az indoklások alapján megváltozhat a véleményetek, és a be- 19

21 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában szélgetés végére megtalálhatjátok a mindenkinek megfelelő témát. Ha ez nem sikerül, szavazzatok a tanult módon!) Írjátok be a projektnaplóba a választásotokat! 2. Honnan tudjuk meg?... Ha megvan az ötlet, gyűjtsétek össze azt is, honnan szerzitek meg az információkat, ami a munka elkészítéséhez kell (például meséskönyvek, útikönyvek, internet, folyóiratok, tévéműsor stb.)! Írjátok fel ezeket is a naplótokba! 3. Ki mit választ?... Írjátok be a napló egy lapjára a csoport névsorát! Az információgyűjtés után mindenki válasszon, melyiket fogja feldolgozni, és írja a neve mellé! 4. Mi szükséges hozzá?... Gyűjtsétek össze, milyen anyagok szükségesek ahhoz, hogy a munkát mindenki elkészíthesse! Azt is írjátok fel a listára, ami a rendelkezésetekre áll, és jelöljétek meg azokat, ami nincs meg! Ezt a listát adjátok oda tanárotoknak is, hogy beszerezhesse a szükséges dolgokat! 5. Mi kell a bemutatáshoz?... Gondoljátok végig, mi minden kell ahhoz, hogy a kész munkákat a többieknek bemutathassátok! Minden dologhoz, munkafázishoz írjatok felelőst a csoportból! Ügyeljetek az egyenletes munkamegosztásra, és arra, hogy mindenkinek legyen feladata! Például ha egy kiállítást szeretnétek a munkákból: Ki (kik) írja fel a neveket a rajzok alá? Ki kéri el a kiállítóhelyet? Ki rakja fel a munkákat? Ki készíti el a meghívót? Ki juttatja el a meghívókat a címzettekhez? 20

22 Az I. korcsoport projektje Ki gondoskodik a megnyitóra produkcióról? Ki készít fotókat a kiállításról? Ki gondoskodik a büféről? 6. Időbeosztás Készítsétek el a projekt időbeosztását! (A projekt időtartama 6 hónap. Októberben indul. Melyik hónapban mi fog történni?) Október:... November:... December:... Január:... Február:... Március: A siker titka:... Gyűjtsétek össze azokat a dolgokat, ami szerintetek a projekt sikerességét mutatja! Például: Akkor lesz sikeres a munkánk, ha a kiállítást legalább ötvenen megnézik. Akkor lesz sikeres a munkánk, ha legalább 20 kiállítási tárgyat elkészítünk. Akkor lesz sikeres a munkánk, ha legalább 10 országgal foglalkozunk az Európa-családból. Akkor lesz sikeres a munkánk, ha mindenki dolgozik a csoportban. Akkor lesz sikeres a munkánk, ha mindenki végigdolgozza a projektet. Akkor lesz sikeres a munkánk, ha jól érezzük magunkat együtt. 8. Váratlan helyzetek:... (Ez most, a munka elején még üresen marad, később, ha valami előre nem látható probléma jelentkezik, ide majd feljegyezzük.) 21

23 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában Természetesen a pedagógus szerepe itt is nagyon fontos. Mivel, főleg a másodikos gyerekek számára, ennyi szöveg nehezen értelmezhető, ezért célszerű lépésről lépésre haladva, egy-egy szempontot elemezve és megoldva végigvenni azokat. A szempontok különböző tacepaókon vannak, így sorban vehető elő egy újabb, ha az előzővel végeztek. Így a munka rendszere is rögzül bennük, és értelmet nyer a tervezés mint feladat. Minden rész után tudatosítsuk bennük, hogy ezzel elkészültek, értékeljük, motiváljuk őket, és emeljük ki mindig azt is, miért volt fontos ez a rész a későbbi munka szempontjából! A pedagógusnak sok-sok példával kell megvilágítania a szempontok lényegét, hogy a gyerekek először ezek közül választva, majd önállóan is kitalálva egyet-egyet, képesek legyenek önálló tervezésre. Így mindig a konkrét dolgokkal tudjuk megvilágítani nekik az elvontabb fogalmakat, amíg nem lesznek képesek arra, hogy a szempontokhoz tartozó konkrétumokat megkeressék. Az is fontos, hogy a gyerekeknek csak rövid feljegyzéseket kelljen készíteniük, ne menjen el sok idő azzal, hogy az Írnokra várnak! Ezért a tacepaókról csak a vastag betűvel kiemelt részeket írják le a naplójukba, és utána írják a saját válaszukat! Az Írnok szerepét megsokszorozhatjuk, és az időt nagyban lerövidíthetjük, ha öntapadós papírt használunk, például a nevét mindenki erre írja fel, majd beragasztják a naplóba, vagy ha bármi olyan elhangzik, ami később szükséges lesz, valaki már fel is írja, és beragasztják a lapra stb. Ne feledkezzünk meg a szerepekről: a Csendkapitány, az Írnok, a munkát irányító Együttműködés-mester, az eszközellátásra ügyelő Eszközfigyelő stb. Ezeket a szerepeket eleinte a mi irányításunkkal vállalják a gyerekek, később már elég csak kiosztani a szerepkártyákat, és ők döntenek arról, ki 22

24 Az I. korcsoport projektje minek lesz a felelőse. Fontos azonban, hogy figyeljük és értékeljük a felelősök munkáját, különben értelmét veszti a szerepjáték. Eleinte arra is nekünk kell figyelmeztetni a gyerekeket, hogy cserélgessék a szerepeket, később ennek is lehet felelőse, aki írásban is rögzíti, mikor, ki, mire ügyelt. Ez a tervező szakasz több órát is igénybe vehet. A munkát színesíthetjük a csoportidentitást fejlesztő, játékos feladatokkal vagy a témához tartozó érdekességek elmesélésével, esetleg az ehhez kapcsolódó rejtvények készítésével, amit egy-egy foglalkozás elejére vagy végére illesztünk be. Ilyen a munkát színesítő elem volt nálunk a Keress valakit! c. játék: ennek során a gyerekek felírták öt kedvenc meséjüket egy lapra, majd körbejárták a csoportot, és akivel azonos volt valamelyik kedvencük, azzal aláíratták a lapjukat. Hasonlóan érdekes a Keresd a párját! : a játék előtt a pedagógus a csoport létszámának megfelelő számú kártyát készített, amire felírta a neveket, dolgokat. Ezeket összekeverte, majd kiosztotta a gyerekeknek, akik megpróbálták megtalálni a kártyák párjait. Kis nyüzsgéssel jár, de nagyon élvezetes játék. Játékos rejtvény lehet a Miben más? c. játék: egy fekete-fehér, vonalas meseillusztrációt keresünk egy meséskönyvből, két példányban lefénymásoljuk, majd irodai hibajavítóval, esetleg vékony fekete filccel megváltoztatunk rajta részeket. (Eltüntetünk vagy odarajzolunk apró vonalakat, pötytyöket, formákat.) Aztán új fénymásolatot készítünk. A gyerekek feladata az, hogy a két lapon találják meg a különbségeket. Négy gyereknek célszerű egy rajzzal foglalkozni, mert többen nem férnek hozzá rendesen. Ám ha több képet készítünk, és a megváltoztatott rajzról új fénymásolatot csiná- 23

25 projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában lunk, a csoportok cserélgethetik egymás között a lapokat. Akár versenyt is szervezhetünk. Készíthetünk még a gyerekeknek egyszerű keresztrejtvényt, amit szintén nem nehéz megcsinálni, és mindig osztatlan sikert arat. Természetesen nem bonyolult rejtvényhálóra kell gondolni: vízszintesen szerepeljenek a kérdésekre adandó egyszavas válaszok, a függőleges, vastagon kiemelt oszlopba pedig a megfejtendő szó kerüljön. A rejtvény kérdései és a megfejtés mindig a témához kapcsolódjon, és fontos, hogy a gyerekek egyértelmű válaszokat tudjanak adni. Egy ilyen rejtvény egyénileg, párosban vagy négyfős csoportokban oldható meg. Mi előnyben részesítettük a páros és a csoportos megoldásokat, a társas kapcsolatok fejlesztése miatt. Többet is fénymásolhatunk egy rejtvényről, vagy készíthetünk többtípusút, amit a párok vagy kiscsoportok cserélhetnek egymás között. (Később a gyerekek is képesek a rejtvények készítésére, örömmel dolgoznak rajta, akár otthon is, miközben ismereteik elmélyülnek.) Az ilyen típusú játékok erősítik a csoport összetartozását, illetve elmélyítik a motivációt a téma iránt. Persze ügyeljünk arra, hogy ezek csak mint mellékes elemek jelenjenek meg, a hangsúly a projekt megtervezésén legyen! Minél nagyobbak a gyerekek, és minél gyakorlottabbak a projektmunkában, annál kevesebb ilyen hangulatfenntartó játékra lesz szükség, hiszen érteni fogják a tervezés fontosságát az egész munka szempontjából, és ez az érzés megfelelő motivációt ad nekik. A szempontok szerinti tervezés átfogja és tudatosítja bennük az egész önálló folyamatot. Képessé teszi őket arra, hogy át tudjanak fogni egy nagyobb munkát, megértsék a honnan? és miként? fontosságát, átlássák a személyi felelősség lényegét, azt, hogy milyen fontos az időbeosztás a tervezésben. A tervezés szempontjai között egy kis minőségbiztosítási szem- 24

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A foglalkozás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

L. Ritók Nóra Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

L. Ritók Nóra Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény L. Ritók Nóra Az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tizenkét Hajdú-Bihar megyei település gyermekeinek művészeti képzésével

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Egy TITOK az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban Amire senki nem gondol Nagy Erika, 2014 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Tehetség prezi. Igazgyöngy Alapítvány és AMI. 1. A projekt neve: Tehetség prezi

Tehetség prezi. Igazgyöngy Alapítvány és AMI. 1. A projekt neve: Tehetség prezi Tehetség prezi Igazgyöngy Alapítvány és AMI 1. A projekt neve: Tehetség prezi 2. Bevezetés: Számtalanszor megtapasztaljuk, hogy a HH tehetséges gyerekek esetében is mennyire visszahat a teljesítményre

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Tanulás a világhálón

Tanulás a világhálón Tanulás a világhálón Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 11-12

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása Kovács Katalin az igazi kreativitás nem a végtermékben (a kész filmben), hanem magában a folyamatban

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben