ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2010-2019."

Átírás

1 ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA Ada, szeptemberében 1

2 Tisztelt Ada községi polgárnők és polgárok, Ada község első fejlesztési stratégiáját, mint a legfontosabb tervdokumentumot, decembere és júniusa között fejlesztették ki, majd azt Ada Község Képviselő-testülete ülésén meghozták. Az elmúlt néhány évben, a stratégia irányvonalai szerint, beindult annak megvalósítása, illetve meg is valósultak bizonyos, a község fejlődése szemszögéből jelentős projektek. Az aktuális gazdasági, társadalmi és politikai pillanat magával vonja a stratégia módszereinek, megoldásainak és az implementációban elért sikerszint felülvizsgálásának szükségességét. Az előző megoldásokra támaszkodva, lehetőség adódott arra, hogy Ada Község, az EXCHANGE 2 Az önkormányzatok közös támogatása projekt keretében, a stratégia felújítását az Európai Unió metodológiája szerint végezze el. Ez a metodológia a polgárok, gazdálkodók, szakértők és a közösség fejlődésében minden érdekelt széleskörű participációját értelmezi. A fentiekkel összhangban szerveztük meg a Partner-fórumot, valamint a meghatározott munkacsoportokat, amelyek feladatul a jövőbeli stratégia prioritásai, céljai, illetve programok és projektek definiálását kapták. A csoportok munkájában nagyszámú, az egyes területekre illetékes helyi szakember, gazdálkodó, az intézmények és szervezetek igazgatói, a Községi Tanács egyes ágazattal megbízott tagjai, valamint egyéb, érdeklődést mutató polgár vett részt. E csoportok januárjában beindult munkájának eredménye áll itt előttünk, mint ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA A IDŐSZAKRA. Külön köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a folyamat sikeresen véget érjen, és aláhúzom annak szükségességét, hogy mindannyian, együttesen, felelősségteljesen és elhivatottsággal lássunk hozzá a kitűzött prioritások és célok megvalósításához, közelebb jutva ezáltal a vízióhoz, miszerint e tájék minőséges élethely lehet úgy a mi, mint a gyerekeink számára. Meggyőződésem, ez lehetséges és megvalósítható, hiszem hogy Ada Község polgárnői és polgárai képesek felismerni a stratégiai tervezés jelentőségét, és bízom abban, hogy az önkormányzat kapacitásaival sikerrel valósítja meg az előlátottakat. Nagy tisztelettel, Bilicki Zoltán, Ada Község Elnöke 2

3 2. METODOLÓGIA A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA kidolgozásának metodológiája, az Exchange 2 Az önkormányzatok közös támogatása projekt-aktivitás eredményeként jött létre, a stratégiai tervezés metodológiai szabványosítása céljából, a Szerbia Állandó Városok és Községek Konferenciája és önkormányzatok szükségletére. A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA az EU "Millenniumi fejlesztési céljai" kerettervre támaszkodik. Nemzeti szinten, a Szerb Köztársaság Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Stratégiájával, valamint más, a lokális közösségek fenntartható fejlődését illető Nemzeti stratégiákkal van összehangolva. A fenntarthatóság kötelezi az embereket, hogy a természetes erőforrásokat olyan mértékben használják, amely lehetővé teszi ezen erőforrások megújulását. A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA a KÖZSÉG ÁLTALÁNOS STRATÉGIAI TERVE, amely irányt és ösztönzést ad a község jövőbeli fejlődésére. A lokális szintű részletes szektor-terveket és stratégiákat, a lokális közösség fenntartható fejlődésének stratégiájával teljes összhangban kell fejleszteni és megvalósítani. A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJÁNAK célja, hogy integrált rendszerű tervezést vezessenek be, amely felöleli a lokális közösség minden jelentős kérdését, beleértve a szociális befogadást, általános társadalmi tájékozottságot és környezetvédelmet. Mint a legfontosabb stratégia, a lokális közösség fenntartható fejlődésének stratégiája magába foglalja minden szektor irányába az összes útmutatót, célokat és intézkedéseket, lehetőséget nyújtva így a lokális szintű más tervek megvalósítására vagy fejlesztésére. Az összes többi lokális szintű szektor-terv célja az, hogy a saját területük keretében, a lokális közösség stratégiájában bővebben definiált lehetőségeket teljesítsék és fejlesszék, tiszteletben tartva a vízióban, célokban és prioritásokban megadott irányvonalakat, és operatív támogatást nyújtva az akció-tervben előlátott projekteknek és tevékenységeknek. A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA a PARTICIPÁCIÓS HOZZÁÁLLÁSON alapszik, ami az összes érdekelt nyilvános- és magán felek közvetlen bekapcsolását értelmezi, a folyamat teljes tartama alatt. A részvételes hozzáállás a stratégia kidolgozásában nem csak a stratégiai dokumentum és akciós tervek közös kidolgozására vonatkozik, hanem lehetővé teszi a közösség szélesebb részvételét a partnerviszonyok identifikálásában, aktivizálásában és koordinálásában az egyes tevékenységek és projektek megvalósításakor. A részvételes módszer bevezetésének oka mindenekelőtt gyakorlati természetű. A részvételes hozzáállás nélkül gyakran bizonyos aktivitás végrehajtásának a kötelezettségét róják a lokális közösségre, habár magát a közösséget nem kapcsolták be ebbe a projektbe. Végezetül, a részvételes hozzáállás javítja a meghozott döntések minőségét, azáltal, hogy lehetővé teszi: A tényeken alapuló döntések meghozatala felelősségteljes folyamatához szükséges tudásbázist A meghozott döntések széleskörű támogatási bázisát A problémák és a probléma-megoldások kollektív tulajdonjogát A lokális kapacitások erősödését a projektek megvalósítására Visszajelző információkat a vezetőség részére Az eltérő szerepekkel és funkciókkal bíró különböző szubjektumok, a tervezési fázistól a projekt megvalósításának és az irányító aktivitások definiálásáig kapcsolódtak be A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA kidolgozásának folyamatába. Minden, Ada község területén élő és dolgozó, érdekelt nyilvános- és magán felet, a Partner-fórum gyűjt maga köré, ők a A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA általános feldolgozásával voltak megbízva, míg a 3

4 szakemberek a TEMATIKUS MUNKACSOPORTOKBAN és a KOORDINÁCIÓS CSAPATBAN, a Stratégia kidolgozásában vettek részt. Ada Községben a Partner-fórum 62 tagot számlál. Az első ülésén, a Partner-fórum tagjai a következő tematikus munkacsoportokat identifikálták: Környezetvédelmi munkacsoport A társadalmi tevékenységek munkacsoportja A rurális fejlődés munkacsoportja A gazdasági fejlődés munkacsoportja A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA kidolgozásának folyamata 5 fő fázisból áll, amelyek tízéves ciklusban ismétlődnek: Fázis Dokumentumok 0. A stratégiai tervezés folyamatának beindítása Szervezési felépítés szabályzók 1. A jelen helyzet elemzése A közösség profiljának megállapítása Jelentés a fenntarthatóságról 2. A víziók, prioritások és célok definiálása Stratégiai dokumentum 3. Projektek és aktivitások az egyes eredmények irányába Akcióterv 4. Implementáció, igazgatás, figyelemmel kísérés Igazgatási rendszer 5. Marketing és kommunikáció Marketing- és kommunikációs terv A LOKÁLIS KÖZÖSSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA kidolgozásának ciklusa A JELEN HELYZET ELEMZÉSÉVEL A KÖZÖSSÉG PROFILJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL kezdődött, amellyel azonosították és felmérték a közösségben a folyó helyzetet és a fenntarthatósági tényezőket. A következő lépésben definiálják a víziókat, prioritásokat és célokat a lokális szintű STRATÉGIAI DOKUMENTUM keretében, beleértve a térbeli diagramokat, ahol az lehetséges volt. E fázis után az aktivitások és projektek lokális AKCIÓTERV keretében való definiálása következett, amelyet a PARTNERI MEGEGYEZÉSEKKEL bővítenek ki és támogatnak. Ahhoz, hogy bizonyos eredményeket tudjunk elérni, a projekt megvalósulását fejlett IGAZGATÁSI ÉS FOLYAMATOS FIGYELŐ (MONITORING) RENDSZERREL kell támogatni. 4

5 3. ÁLTALÁNOS ADATOK A KÖZSÉGRŐL 3.1. Adminisztratív és földrajzi fekvés Ada Község Vajdaság és Bácska északi részén található, a Tisza folyó jobb oldalán. A következő községek veszik körül: Zenta, Csóka, Törökbecse, Nagykikinda, Óbecse és Bácstopolya. Területe 228,6 km2-t tesz ki. Adminisztratív szemszögből az Észak-Bánáti körzethez tartozik, amelynek székhelye Nagykikinda. A 2002-es összeírás alkalmával Ada Községnek lakosa volt, öt településre osztva: Ada, Mohol, Valkai sor, Törökfalu és Völgypart. Ada a legnagyobb település és a község székhelye, lakossal. Adától délre fekszik a nagyságrendben következő település, Mohol, lakossal. Mohol falusi település jelleggel bír. Gyakorlatilag összenőtt Adával és területi értelemben városrendészeti egységet képeznek. Ada község összterülete ha, és teljes hosszával a Tisza mentén nyújtózik. A Tisza mellett még a helyi jellegű Budzsák folyócska található itt. E vízfolyam felét, kb. 14 km hosszúságban, akkumulációs tóvá változtatták, amely öntözésre és rekreációs célokra is alkalmas. A legnyugatibb ponton, a Völgypart település mellett folyik el a Csík folyó egy szakaksza. Az úthálózat, közlekedési szempontból jól fejlett. Az észak-dél tengelyirányban, a legnagyobb településeken, Adán és Moholon keresztül halad át a Horgos- Újvidék közötti, a Magyar Köztársaság határáig vonuló R-122-es regionális jelentőségű út. Ada Község az E75-ös autóúttól keletre fekszik, és a nemzetközi útra a Törökfalu településen, Svetićevón és Bácstopolyán keresztül kapcsolódik. A helyi úthálózat gyenge kiépítettségű és rossz állapotban van. Az egyedüli helyi út, kelet nyugati irányban, a község településeit köti össze A község rövid történelme Archeológiai kutatások igazolják azt a tényt, hogy Ada község területe már a neolit idején lakott volt. Megtalálták a lakhelyek nyomát kerámia- és fegyvermaradékokkal. A bronzkorszakból való színezett kerámiarészeket, fémedényeket és különféle dísztárgyakat is találtak, amelyek e térségen a folyamatos itt élést bizonyítják. E térségben sokféle nép élt : amaginok, breucok, damanok, trákok, hunok, avarok, jazigok, szlovénok, magyarok, de még törökök és tatárok is, ám a mai napig csak a szerbek és magyarok maradtak fenn. A lakott helységekről szóló első írásos adatokat a középkori világi és templomi dokumentumokban találhatók, ezek elsősorban a kalocsai főpüspökségből és a török defterekből valók. Így már az 1198-as évben említik Asszonyfalvát és Bányfalva-Banovcet, Kis Adot 1308-ban, Moharévét 1323-ban, Pesszért 1332-ben, Arkulić-ot 1409-ben, míg a XV században jelentkeznek még Obornica, Petrovce Petrina, Tatarsko Selo, Fileš (Ketfili), Dolić, Pogledić és Tivicka. E települések, a hódítások, vagy betegségek esetleg természetes katasztrófák (árvizek, tüzek) miatt a történelem forgatagában létrejöttek majd eltűntek. A török defterek 1543-ban a Petrina települést említik, templommal, amit Ada elődjének tekinthetünk, tekintettel arra, hogy ettől kezdve folyamatos a lakosok jelenléte. A török uralom estével, Ada, akkor Osztrova néven, mint a többi tiszamenti helységek, a Tiszamenti határőrvidék részévé vált, mint rögzített erődítmény. Ez miatt a területe, keskeny részen járt ki a Tiszára, határra, és mélyen benyúlt nyugatra, ahol a földterületek és legelők biztonságban voltak a törökök 5

6 Bánátból esedékes berohanásaitól. Amikor 1751-ben szétválasztották a katonai határt, létrejött a Tiszamenti koronás körzet. A kedvezmények beszüntetése miatt, nagyszámú szerb ekkor Banatsko Karlovora kltözik, egyesek pedig egészen Ukrajnába, ahol a Dnyeperen az odaköltözött szerb határőrökből és családjaikból megalakított Nova Szerbia térségben a Petro-Osztrovo települést hozzák létre. A további tömeges elköltözés megakadályozása céljából a katonai személyek birtokokat kaptak, a tisztek pedig nemesi oklevelet is. Így kapott Adán nemesi titulust Nikola Dudvarski családja, Moholon pedig a Karakašević és Ostoja Kubura családja. Ugyanakkor, a munkaerőhiány miatt, szervezetten telepítik be a katolikus lakosságot. Az évi időszakban több mint 250 család érkezett az Osztrova térségébe, főképpen magyarok, szlovákok és bunyevácok. A XVIII. Század végén zsidó lakosság is települ be, előbb Moráviából, majd Erdélyből. Közismert, hogy a pravoszláv lakosoknak már a XVI. században volt templomuk, a parókiát pedig ben újították fel. Az első szilárd anyagú templom az 1759-es évben épült. Az adai katolikus templomot 1795-ben, míg a zsidó zsinagógát a XIX. század utolsó dekádjában építették fel. Ada a szabad mezővárosi rangot, évi három vásár megtartási jogával, 1835-ben kapta meg. Mohol, a nagyságban második helység a községben, függetlenségét a koronás körzettől 1870-ben vásárolja meg, és önálló község lesz. A XIX. század második felét Ada és Mohol nagymértékű fejlődése jellemzi. Cég- és iparos egyesületek alakulnak, mint az ipar fejlődésének alapjai, s a folyammeder rendezése, kikötő építése gőzhajók részére, utak és a vasút építése, valamint a postai- és telegráf-összeköttetés kialakítása még gyorsabb fejlődést és nagyobb számú lakosságot eredményez. Az első iskolák e térségben már a XVIII. század kezdetén megkezdik működésüket, és a XIX. század második felében az iskolák szerb, magyar és héber nyelven működnek, számos kultúregyesület és olvasókör alakul, így nem csoda, hogy Adán az akkori időben a polgárság hihetetlen 70%-os írástudását mondhatták el. Mohol, a XIX. században alapvető közvilágítási rendszerrel, utcai petróleumlámpákkal, valamint férfiés női osztályt tartalmazó általános kórházzal rendelkezik. A múlt század elején Ada és Mohol több mint lakost számlálnak és ekkor kapnak villanyhálózatot is. Az aránylag fejlett és jó életkörülmények ellenére, a XX. század elején sok adai Amerikába megy és ott telepszik le állandóra. Az első világháború után, a Vajdaság, és ezzel a mai Ada község területe is, a SzHSz Királyság részévé válik. A két háború között, Ada és Mohol önálló községként fejlődnek. Adán az iparosság és kereskedelem fejlődik, míg Mohol elsősorban mezőgazdasági helység nagyszámú tanyával, egy időben számuk több mint 400 volt. A tanyán élő gyerekek részére külön szállási iskolákat is szerveztek. A második világháborúig a 6

7 híres moholi Orlovača fürdő is működött, amelynek gyógyhatású sarát még ma is sokan használják csontbetegség kezelésére. A két háború között Adán felépítik a gyönyörű pravoszláv templomot, amely az Oplenacon lévő Szent György templom hű mása, az építkezés védnöke pedig maga Aleksandar I. Karađorđević király volt. A második világháború összes értelmetlenségét és szörnyűségét Ada és Mohol lakosai is átélték, leginkább a zsidók, akik az elhurcoltatások áldozatául estek és így eltűntek a községből. Polgári véleménynyilvánítás útján, 1957-ben, Mohol megszűnt mint község, és Adánoz csatolták, míg a határvidéke egy részét a Njegoševo, Moholi Gunaros és Svetićevo, Bácstopolyához csatolták. A fémipar gyors fejlődése és az erős mezőgazdasági komplexus jellemzi a község gazdaságát, a JSzSzK széteséséig. A gazdaság fejlett társadalmi szektora mellett, Ada egyike volt a kisipar legerősebb központjainak, különösen a fejlett fémfeldolgozó- és kötödei termékek vállalkozásai tekintetében. 3.3 Lakosság Életkoronkénti és nemi összetétel Összesen Iskoláskor előtti gyermekkor (7 év alatt) Iskolai korú gyerekek (7 14) Munkabíró kontingens ( 15 64) Őszesen Férfi Nő 60 éves és idősebb lakosság A munkabíró kontingens %-a az összlakossághoz képest 60 éves és idősebb lakosság %-a az összlakoss ághoz képest ,5 20, SzK VAT 67,12 68,21 22,46 21, évi összeírás 15, évig év 65 év felett Őszesen Férfiak Nők Az utolsó, 2002-es évi népszámlálási adatok szerint Ada községben lakos él, ebből férfi és nő. A lakosság legnagyobb része (91% körül) a két nagyobb településen, Adán és Moholon él. A többi lakos (9% körül) a három kisebb településen él - Törökfalun, Valkai soron és Völgyparton. A község lakosainak átlagos életkora 40,8 év. A férfiaknál ez 39,2 év, míg a nőknél 42,4 év Iskolázottsági összetétel Összeírás Összesen Középiskola Főiskola Egyetem Szerb Köztársaság Ada Község

8 A középiskolát végz. lakosok részaránya (%) A főiskolát végz. lakosok részaránya (%) Az egyetemet végz. lakosok részaránya (%) Szerb Köztársaság Ada Község A köztársasági adatokkal összehasonlítva, Ada községben, a középiskolai és főiskolai, de főképp az egyetemi végzettségű lakosok tekintetében alacsonyabb a részarány nagysága. Nagyszámú fiatal megy iskolába Magyarországra, ami érthető, mivel a lakosságnak több mint 80%-a magyar nemzetiségű, ám nagy része többet nem tér vissza a községbe. Sajnos, a lecsökkent foglalkoztatási lehetőségek miatt, a községbe jelentős része azon fiataloknak sem tér vissza, akik az országon belül fejeznek be egyetemet. Ez különösen a 90-es években jutott kifejezésre, így a 2002-es összeírás adatai valóban rosszak a SzK-hoz viszonyítva Szociál-munkaügyi összetétel Munkanélküliség 2006-os adatok 2007-es adatok 2008-as adatok F N Σ F N Σ F N Σ Az összmunkanélküliek száma Munkanélküliek 1-es fokú végzettséggel Munkanélküliek 2-es, 3-as, 4-es és 5- ös fokú szakképzettséggel Munkanélküliek főiskolai és egyetemi végzettséggel A munkanélküliek száma 1991-től állandóan növekszik. A évben meghaladta at. 8

9 2007-ben összesen munkanélkülit tartottak nyilván - ebből 630 nő, 2008-ban összesen munkanélkülit tartottak nyilván - ebből 739 nő Demográfiai mozgások A lakosok számának évi átlagos csökkenése 1000 lakosra vonatkoztatva Szerb Köztársaság Vajdaság Észak- Bánáti Körzet Ada Község Zenta Község Óbecse Község Bácstopolya Község Figyelemmel kísérve a község demográfiai mozgásait, levonható a lakosság számának elmúlt években történő állandó csökkenése. Ada Község azon községek közé sorolható, amelyek folyamatosan negatív népszaporulatot jegyeznek. A lakosság számának csökkenése, úgy a negatív népszaporulat, mint a falusi lakosság megállás nélküli elnéptelenedése nyomán, a nagyszámú 1-2 tagú háztartásokat vonta maga után. Az átlagos háztartás mindössze 2,5 tagot számlál. A legújabb adatok szerint az átlagos háztartásnak a községben 1,4 gyermektagja van, illetve egy vagy két gyermekes. Az összlakosság számának alakulása Település Az összeírás éve Ada Mohol Völgypart Valkai sor Törökfalu összesen Ada Község összlakossága száma alakulásának elemzése a időszakban rámutatott az összlakosság számának átlagosan évenkénti -0,3% csökkenési tendenciájára. 9

10 A populációs nagyságok kevés eltérést mutatnak és 1971-től jelentkezik a lakosság számának folyamatos csökkenése, míg a legnagyobb létszámesést, az összlakosság számát illetően, az utolsó összeírásnál jegyzik. Településekre lebontva, az összlakosságuk számának legnagyobb csökkenése jelentkezik Valkai sor és Völgypart esetében Nemzetiségi összetétel szerb magyar roma horvát albán Összesen Jugoszláv Crnagorai Muzulmán egyéb 2002-es összeírás % ,5 76,64 1,46 1,45 0,35 0,2 O,15 0,1 2, es összeírás SzK % ,85 3, ,08 0,94 0,82 0,92 O,26 7,78 Ada Község többnemzetiségű környezet, ahol a lakosság ¾-ét magyar nemzetiségű polgárok alkotják, kb. 17,5%-a szerb, a többiek a lakosság úgy 6%-át képezik. Ada például szolgál a szellemi és civilizációs együttélésre, ahol különböző nemzetiségek és vallások, századokon keresztül ugyanazon életteret megosztva, sikeres, sajátos kulturális és polgári szellemet építenek. 10

11 1. INDIKÁTOROK 1. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR - VÍZ - INDIKÁTOR: A felszíni vizek minősége Ada Községben 6 A követelt vízminőség a Tisza folyó, mint legnagyobb természetes folyam esetében, a II kategória. Minősége legnagyobb részt a felső folyás nagy szennyezőitől függ. Magyarországról már III kategóriás víz érkezik, ehhez jön hozzá Szabadka szennyvize, a törökkanizsai cellulózgyár, a zentai városi kommunális szennyvíz, a,,te-to cukorgyár és élesztőgyár. A táblázat csak a padéi mérőállomás Tiszára vonatkozó adatait mutatja. A község kisebb folyamai, Csík és Budzsák vízminőségét nem mérik A vízfolyamok osztáyzása 2. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR - VÍZ - INDIKÁTOR: A szennyvizek kezelése Ada Községben Ada községben nincs szennyvíztisztító. Az Ada és Mohol lakott részein lévő csatornahálózat koncentráltan fertőzött városi szennyvíz, amelyet közvetlenül beleeresztenek, vagy tartályokból ömlesztenek bele, szerves jellegű ipari szennyvíz, a moholi,,zora és adai,,mlinprodukt cégekből, valamint szervetlen jellegű szennyvíz, kisebb szennyezőktől. A,,Mlinprodukt vállalat rendelkezik ún.,,biodiszk készülékkel, a szennyvíz mechanikus tisztítására, de az nem üzemképes. A,,Halász József MB-nak vannak a folyékony trágya ülepítésére és stabilizációjára szolgáló tartályai, de nem alkalmazza. Ülepítő-öbölt használ, ahonnan a szennyvizek ellenőrizetlenül folynak bele az öntözőcsatornába. A lakott területekről eredő szennyvizek, legnagyobb részt, emésztőgödrökbe kerülnek. Az emésztők ürítésére nincs előírással rendezve. Ada és Mohol településre létezik csatorna-hálózati projektum. E hálózat egyes mellékágait már kiépítették. A befejezetlen hálózatra való felhatalmazás és felügyelet nélküli rácsatlakozás mindkét településen gyakorlatot képez. E hálózatból az összegyűjtött szennyvíz közvetlenül a Bara nyílt lecsapoló-csatornába ömlik, ahonnan, tisztítás nélkül, a Tiszába szivattyúzzák át. Az ipari szennyvizeket szintén az említett és más lecsapoló csatornákba eresztik bele. A szennyvízcsatorna-hálózat projektuma a községben létezik és fázisonként valósul meg. 11

12 3. sz. indikátor Mérőállomások TÉMA: ÉLETTÉR LEVEGŐ INDIKÁTOR: A napok száma rossz minőségű levegővel Ada Községben SO 2 Korom Ülepedő anyagok IÉKÉ MH IÉKÉ MH IÉKÉ MH Palics / / / / / / Az általános légszennyezettségi mutatók éves átlagértéke Mérőállomások SO 2 Korom Ülepedő anyagok IÉKÉ MH IÉKÉ MH IÉKÉ MH Palics Mérőállomások SO 2 Korom Ülepedő anyagok IÉKÉ MH IÉKÉ MH IÉKÉ MH Palics / / Szabadka Szabadka Szabadka IÉKÉ: korom - palicsi mérőállomás A község területén rendszeres és folyamatos levegőminőség-mérés nincs. A legközelebbi mérőállomások Palicson és Szabadkán vannak, az adatok pedig a statisztikai évkönyvekből származnak. A községben, a levegő minőségére, leginkább azon mezőgazdasági földekről származó por van kihatással, amelyeket nem takar többéves vegetáció, viszont a települések körül nem létezik zöld övezet. A települések gázellátása mellet, a téli időszakban jelentős a szilárd tüzelő égetésével való fűtés. A tranzit közlekedés a legnagyobb települések központjain át vezet, amely forró, szélmentes nyári napokon komoly levegő-szennyezési forrást képez. Az ipari gépsorok közül jelentős imissziót az adai Potisje-Precíziós öntöde R.t. és a Litostroj-Potisje okoznak. A jelentősebb állattenyésztő gazdaságok zöme a településen kívül helyezkedik el, ellenben még jelentkezik a lakott területen való nagyméretű háziállatok tartása, ami kedvezőtlen légköri viszonyok esetén a kellemetlen szagok erős koncentrációját okozza. IÉKÉ: SO 2 - szabadkai mérőállomás IÉKÉ - a légszennyezettségi mérték (imisszió) évi középértéke MH a mérőhelyek száma 4. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR A FÖLDEK HASZNÁLATA ÉS BIODIVERZITÁS INDIKÁTOR: Védett térségek Ada Községben Ada Községben nincsenek védett térségek. Védettnek nyilvánított egyedül a moholi fehér nyárfa (Populus alba) a Tisza mellett, mint természetes objektum. Előzetes védelem alatt áll a Budzsák medre az adai és moholi KK határán, mintegy 200 ha területtel. A SzK Természetvédelmi Intézete megjelölte a Moholi erdők térségét, a Sárgapartot, és a Valkai sort, védett madárfajták lelőhelyeként, mint esedékes védett területeket. Az említetteken kívül, védettségi lehetőséggel bír még az Öreg Tölgyfa (Quercus robur) az adai KK-ben és Adán a termálvíz forrásánál lévő vad orchidea lelőhely. 12

13 5. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR A FÖLDEK HASZNÁLATA INDIKÁTOR: Elhagyatott és szennyezett földek Ada Községben A legnagyobb felületű szennyezett földterület a kommunális szeméttelep alatti terület. A legnagyobb községi szeméttároló területe 8,5 ha. Ennek szanálása és rekultivációja elengedhetetlen, mivel után nincs lehetőség a szemét további befogadására. E telep egy része már rekultivált, erdősávval beültetett, az aktív része pedig, a lehetőségekhez mérten, rendezett. Kerítés épült, a peremcsatornák lecsurgó medencével rendelkeznek, megoldott a teleptestből a biogáz elvezetése és a biztonsági felügyelet. A Moholon lévő, 1 ha területű, illegális szeméttelepet rekultiválni kellene és a szemetet eltávolítani. Adától 25 km-re, Törökfalun létezik 1,2 ha területű vad szeméttelepet, rendezés és védelem mellett, segédtárolóvá, illetve gyűjtőközponttá lehetne alakítani, a hulladék tartós helyre való elszállításáig. A hulladék kérdésének tartós megoldása érdekében, minél hamarabb szükség mutatkozik hozzálátni annak jövőbeli tárolását egy regionális hulladéktelepre irányítani. 6. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR LOKÁLIS SZÁLLÍTÓRENDSZER INDIKÁTOR: Az Ada községbeli nyilvános szállítás A községben szervezett lokális rendszerű személyszállítás nem létezik. Az utasok szállítását néhány vállalat végzi, ezek: a moholi Molprevoz, zentai Severtrans, belgrádi Lasta és az óbecsei Bečejprevoz. Mivel az autóbusz-állomás beszüntette működését, az utasok számát és az autóbuszjáratok frekvenciáját nagyon nehéz megállapítani. 7. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR HULLADÉK INDIKÁTOR: A községi hulladék, a tárolás fajtái szerint A község lakosainak száma, a 2001-es összeírás szerint A depónia már 26 éve működik. mérete a következő: hossza kb. 230m, szélessége kb. 400m, területe m2, űrtartalma m3. Használható kapacitása m3. Az évente összegyűjtött átlagos hulladékmennyiség m3, illetve a tömörített és a depóniára kivitt hulladék kb tonnát tesz ki, éves szinten. A község területéről az összes összegyűjtött kommunális hulladék itt tárolódik. E depónia szanálása, rekultivációja és bezárása után van előlátva. Ada Községben, kommunális hulladék tekintetében, nem folyik primáris vagy bármilyen más szelekció, sem a forrás-, sem a tárolóhelyen. 8. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR HULLADÉK INDIKÁTOR: Újrahasznosított hulladék Ada Község területén hulladék-újrahasznosítás nem folyik. Kivétel a kemény műanyag részleges újrahasznosítása, granulátum fázisáig, amellyel két kisebb magánvállalat foglalkozik. Az így újrahasznosított hulladék mennyisége kb. 25 t havonta, illetve kb. 300 t évi szinten. 13

14 9. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR INDIKÁTOR: Az összesített, üzemanyagonkénti energiafogyasztás Az egyedüli adat, amelyet pontosan meg lehet állapítani, a földgáz fogyasztása. Az összegzett földgázfogyasztás m3 évente. Ebből a mennyiségből a háztartásokra m3, míg a gazdaságra m3 földgáz esik. 10. sz. indikátor TÉMA: ÉLETTÉR HULLADÉK INDIKÁTOR: A megújuló energiák fogyasztása forrásonként A község területén számottevő a megújuló energiák forrása használatának potenciálja, főképp a biomasszából, biogázból származó energia tekintetében, geotermikus energia, szélenergia és napenergia esetében. A fenti megújuló energiák nagyobb méretű és kommerciális célra való használatához, indokolt a polgárok képzése, annak lehetőségeiről és előnyeiről, de a kutatásokba és projektek megvalósításába is be kell fektetni. Az utóbbi időben, a község háztartásaiban igen széles körben alkalmazzák a hőváltó, illetve a hőszivattyú gyakorlatát, mint alternatív, ökológiailag tiszta és megújuló energiaforrást. 11. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: A lakosság sűrűsége Az érvényes osztályzás szerint a község falusi térségű, mivel a lakosság sűrűsége kisebb 150 lakos/km2-től. Tény, hogy a lakosok 90% az Ada és Mohol alkotta városi egészben él (összesen kb lakos) SzK VAT É-B körzet A lakosok sűrűsége Ada Község Leírás Lakosok száma es összeírás Terület (km²) Lak. sűrűsége 2002-ben (lakos/km²) Szerb Köztársaság Vajdaság AT Észak-Bánáti körzet Ada Község

15 12. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: A lakosság, életkor szerint A 15 évtől fiatalabb lakosok részaránya A 65 évtől idősebb lakosok részaránya A év közötti lakosok részaránya az összlakosságban Ada Község Szerb Köztársaság Ada Község Szerb Köztársaság Ada Község Szerb Köztársaság Az egyes lakossági csoportok részaránya nem különbözik jelentősebben a Szerbia területére vonatkozó adatoktól. Mégis szembeötlők azon adatok, melyek szerint évről-évre csökken az újszülöttek száma, úgyhogy a község minden évben egy elemi iskolai osztállyal szegényebb. 13. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG INDIKÁTOR: A középiskolát, főiskolát és egyetemet végzett lakosok részaránya A lakosok részvétele képzettség szerint középiskolával (%) főiskolával (%) egyetemmel (%) 2002-es összeírás Összesen Középiskola Főiskola Egyetem Szerb Köztársaság Ada Község Középiskolás lakosok részvétele (%) Főiskolás lakosok részvétele (%) Egyetemi végzettségű lakosok részvétele (%) Szerb Köztársaság Ada Község Szerb Köztársaság Ada Község Nagyszámú fiatal megy iskolába Magyarországra, ami érthető, mivel a lakosságnak több mint 80%-a magyar nemzetiségű, ám ezek nagy része többet nem tér vissza a községbe. Sajnos, a lecsökkent foglalkoztatási lehetőségek miatt, a községbe nagy része azon fiataloknak sem tér vissza, akik az egyetemet az országon belül fejezik be. Ez különösen a 90-es években jutott kifejezésre, így a 2002-es összeírás adatai valóban rosszak a SzK-hoz viszonyítva. 15

16 14. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: Az utak hossza km-ben km2-ként 0,442 0,44 0,438 0,436 0,434 0,432 Az utak hos sza km -ben, km 2-ként km/km2 Leírás Utak hossza km-ben Terület km 2 Úthossz kmben km²-ként Szerb Köztársaság Ada Község A község legnagyobb problémáját nem az utak hossza és minősége jelenti, hanem a tény, hogy közülük egyik sem magisztrális jelentőségű. A fő útvonalakon kívül esünk, ami negatív mutatóként jelentkezik az elkövetkező időszak fejlesztési lehetőségére nézve. Ada Szerbia 15. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: A biztonságos vízzel rendelkező háztartások százaléka Község A háztartások össz-száma A vízvezetékre kapcsolt háztartások száma Megvalósult részvétel (%) Ada Község A község háztartásai többségének lehetősége van a városi vízvezetékre csatlakozni, de ezzel nem él mindenki, a a múlt század 50-es éveiből származó, még működő, fejlett törpevízvezeték-hálózat miatt. Az elidősödött háztartásoknak nincs pénzbeli lehetőségük a csatlakozásra, így tény az, hogy a háztartások 30%- a, különböző okok miatt, megkérdőjelezhető minőségű vizet fogyaszt, amelyet nem ellenőriznek rendszeresen. 16

17 16. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: A lakosok száma egy társadalmi, kulturális, rekreációs objektumra vonatkoztatva A község kultúrkínálatát illetően, a tény, hogy nincs egyetlen működő mozi, színház vagy galéria sem, elgondolkodtatásra késztet. A sportés rekreációs objektumok minőségével és számával aránylag elégedettek lehetünk Társad.objektumok Rekr.objektumok Lakos/objektum Község Összlakosság száma Társadalmi objektumok száma Kulturális objektumok száma Rekreációs objektumok száma Lakosok részaránya társadalmi objektumoknál (lakos/objektum) Lakosok részaránya kulturális objektumoknál (lakos/objektum) Lakosok részaránya rekreációs objektumoknál (lakos/objektum) Ada Község ,4 4748,5 791,4 17

18 17. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: Átlagos nettó kereset Köztársasági átlag Község Átlagos bruttó kereset RSD Szerb Köztársaság Község A nettó keresetek relatív mozgása, a szerbiai átlaghoz képest, állandó lemaradást jegyez ban a köztársasági átlag 86%-át, 2007-ben pedig csak a köztársasági átlag 80%-át tette ki. 18. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: A szociális védelmet igénybe vevők részvétele az összlakosságban (%) Ada Közs ég Szerb Köztárs aság A szociális védelmet igénybe vevő polgárok többsége roma nemzetiségű. A kimutatott statisztika csak azokat a szolgáltatásélvezőket öleli fel, akiket a köztársaségi költségvetés pénzel, de léteznek olyan szolgáltatások is (házi segítség, egyszeri pénzsegély, stb.) amelyeket a községi költségvetésből pénzelnek. A valamilyen formában szociális segélyt élvezők száma az összlakosság 10%-át is meghaladja. Ez mellet, a szociális védelem igénybe vevőinek %-a növekvő irányt vett. Év Összlakosság száma A szociális védelmet igénybe vevők száma Megvalósult részvétel (%) SzK Község SzK Község SzK Község ,13 3, ,29 3, ,43 4, ,53 4, ,94 4,89 18

19 19. sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: Az egy orvosra eső lakosok száma Szerb Köztársaság Ada E mutató tekintetében, a SzK-hoz viszonyítva nagy lemaradás észlelhető. Az elmúlt öt évben nem tapasztalható semmilyen elmozdulás, sem pozitív, sem negatív irányba. Közismert tény, hogy nincs elegendő orvosunk, főképp szakorvosunk, és e hiány még érezhetőbb a község faluvilágában, Törökfalu, Völgypart és Valkai sor (mintegy lakos), ahol egyetlen orvos sem rendel állandó jelleggel. Év Összlakosság száma Az orvosok összlétszáma Az egy orvosra eső lakosok száma SzK Község SzK Község SzK Község sz. indikátor TÉMA: LAKOSSÁG, OKTATÁS, ÉLETMINŐSÉG - INDIKÁTOR: A jogerősen elítélt személyek részvétele az összlakosságban, bűntény-helyek szerint 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Szerb Köztársaság Ada Év Összlakosság száma Elítélt személyek száma, bűntényhelyenként SzK SzK Ada SzK Ada SzK Ada ,47 0, ,49 0, ,53 0, ,58 0, ,56 0,47 Az elítélt személyek száma nem csak a községbeli biztonság fokáról, hanem az igazságügyi szervek időben való és hatékony munkájáról beszél. Ezért nehéz országos szintű, vagy szomszédos községközi összehasonlítást végezni. Ebből az okból kifolyólag, fontosabb az elítéltek által elkövetett bűntények összetételét elemezni. Az elítéltek több mint 50%-a lopást és közlekedési kihágást követett el. Elmondható, hogy Ada aránylag biztonságos környezet, a nagyvárosokból eredő negatív hatások, elsősorban a kábítószer elterjedésének jelensége mellett. 19

20 21. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: Az egy főre eső nemzeti jövedelem ,3 74,3 80, Szerb Köztársaság Ada SzK szintje Ada A lehetőségekhez mérten, az országos szinthez képest a községi lakosonkénti nemzeti jövedelem 20%-kal alacsonyabb, és ez gondot okozó tény, még akkor is, ha újabban e téren felfelé ívelés tapasztalható. Ez a helyzet, tekintettel a XX. század 80-as évei fejlett adai gazdaságra, a nagyvállalatok utolsó évtizedben történő tönkremenéséből, valamint a rosszul véghezvitt és elkésett magánosításból ered, amelyek miatt láthatóan csökkent a munkahelyek száma és a község összjövedelme. 22. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: A nemzeti jövedelem részaránya A nem zeti jövedelem m egoszlása tevékenységenként egyéb közlekedés és telekomunikáció kereskedelem villanyáram,gáz,víz feldolgozóipar mezőgazdaság 5,51 3,83 3,1 3,69 4,54 4,3 5,91 15,11 13,52 9,77 12,42 11,37 20,46 36,19 30,68 33,58 40,78 45,24 Ada községben a jövedelem legnagyobb része a mezőgazdaságból és a feldolgozóiparból valósul meg, összesen több mint 70%. Ez a körülmény, hogy e két terület adja a jövedelem túlnyomó részét, valamelyest korlátot szab a jövőbeli fejlődési irány tekintetében, mert bizonyos fokon a község gazdaságának alkalmazkodási képtelenségét ecseteli

21 23. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: A foglalkoztatás ágazatonkénti együtthatója 4 3,5 3 A foglalkoztatás ágazatonkénti együtthatója 2007-ben Mezőgazdaság Feldolgozóipar Kis- és nagykereskedelem, javítás Közlekedés, raktározás, telekommunikáció 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Poljoprivreda Prerađivačka industrija Trgovina na veliko i malo Saobraćaj, skladištenje i veze Év SzK Község SzK Község SzK Község SzK Község A lakosság zöme mezőgazdasággal foglalkozik, a 2003-as évben, arányosan 3,67-szer többen mint köztársasági szinten. Az itt dolgozók száma ezután csökken, de 2007-ben még mindig 2,7-szer több mint köztársasági szinten. A nemzeti jövedelem részarányos adatai és a foglakoztatási együtthatók ágazatonkénti összehasonlításával, feltételesen, nyilvánvalóvá válik az egyes gazdasági ágak termelékenysége. Az országos szint és a község összehasonlításával látható, hogy a mezőgazdaság megközelítőleg hasonló, a feldolgozóipar jóval alacsonyabb, míg a kereskedelem egészében véve jobb eredményeket valósít meg. 24. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: Az 1000 lakosra eső, előző évben kiépített üzlettér felülete Az üzlettér felülete Az összes üzlettér felülete 2007-ben A kiépített új üzlettér felülete 2007-ben Az 1 lakosra eső m2 Az 1000 lakosra eső m2 Ada Község m2 8178,12 m2 8,41 m2 8414,07 m2 Az össz-üzleti tér nagysága 2007-ben a községben elérte a m2-t, az újonnan épült üzletterek, a rendelkezésre álló adatok szerint az adott évben 8178,12 m2 tettek ki. Az üzlettér legnagyobb részét, a "Valdi SUPERMARKET'' adta ,36 m2, a többit a magánszektor, többnyire vállalkozók. 21

22 25. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: Az egy főre eső közvetlen külföldi és belföldi befektetések nagysága Ada Községben közvetlenül befektetett külföldi tőke csak 2007-ben volt, mégpedig a ''Phiwa, Kft. által dinár összegben, a,,valdi SUPERMARKET'' felépítésére, ami cc dinárt tesz ki lakosonként. A többi külföldi beruházást a megvásárolt privatizált vállalatokba lévő befektetések adták, és a nagykikindai Regionális Gazdasági Kamara, illetve terepről származó adatok szerint mintegy 12,7 millió eurót tesznek ki, illetve 670 euró lakosonként. Ezek a következők: -,, LITOSTROJ-POTISJE'' Szlovéniából, a,, Potisje-szürke öntvény''-be, kb. 11 millió eurós befektetés, - "Bat Shames Engeenes'' Izraelből az,, LPO''-ba, kb. 1,7 millió euró befektetés. 26. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: A cselekvőképesség, a foglalkoztatottság és munkanélküliség foka Összlakosság Munkaképes lakosok kontingense évesek A lakosság összetétele a 2002-es összeírás adatai szerint Aktív lakosság Személyi jövedelemmel rendelkező lakosok Eltartott lakosok Külföldön tartózkodnak 1 évig Szerbia % ,12 45,32 20,16 34,28 0,23 Ada % ,48 43,33 21,35 35,20 0,12 Munkaképes kontigens részaránya az össz-lakosságban Az aktivitás százaléka ,12 67,48 64,78 64,55 67,86 67,11 68,05 67,09 68,25 67,14 68,27 67,3 A munkanélküli munkabíró kontigens százaléka, évenként ,21 Az aktivitás százaléka 67,52 Szerb Köztársaság Ada Község Ada Község Szerb Köztársaság ,54 19,5 19,36 18,86 19,27 17,94 18,41 18,33 15,8 10,07 22

23 A munkanélküli munkabíró kontigens százaléka, évenként 21,54 19,5 19,36 19,27 18,86 18,41 17,94 18,33 15,8 10, Szerb Köztársaság Ada Község ,42 36,32 36,51 A foglakoztatottság százaléka 41,45 40,95 40,71 40,31 35, , Ada Község Szerb Köztársaság Ada községben az aktív munkaképes lakosságnak (15-65 évesek) nagyobb a százalékos részesedése mint országos szinten. Más mutatók rosszabbak, mint az országos átlag. Kisebb az aktivitás és foglalkoztatottság foka, és magasabb a munkanélküliség százaléka. Ez, részben, a nem megfelelő munkaerő-kínálat következménye, mert különleges profilú magas szakképzett személyekre van szükség, míg a munkanélkülieknek többnyire alacsonyabb képzettségűek. 27. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: A község fiskális kapacitása A lakosonként megvalósított forrás-jövedelmek (fiskális formában) , ,28 1 Össz. forrásbevétel megvalósít. (fiskális formában) , , , , Lakosok száma Lakosonk. Közs. Jöved A forrás-adóbevételek a községi költségvetésnek csak kb. 15%-át teszik ki. A a helyi önkormányzatok pénzeléséről szóló 2007-es törvény, a forrás-bevételekhez sorolta a helyi hozzájárulást is, így az egy főre jutó jövedelem látható ugrása az elmúlt két évben nem jelent minőségi változást. Jelentősebb változás a következő időszakban várható, annak a ténynek köszönhetően, hogy a bevételek megfizettetése önkormányzati hatáskörbe ment át, és várhatóan hatékonyabb lesz majd. 23

24 28. sz. indikátor TÉMA: GAZDASÁGI FEJLŐDÉS - INDIKÁTOR: A község eladósodásának mértéke 000 dinárban A A költségvetés RENDELKE- A költségvetés FOLYÓ ZÉSRE ÁLLÓ A községi folyó bevételei A tartozás bevételei A ESZKÖZÖK költségvetés valós illetve a A és a kamat valós illetve a RENDELKE- RELATÍV kiegyenlítetlen becsült RENDELKEadott ZÉSRE ÁLLÓ ÖSSZEGBEN hosszú lejáratú ZÉSRE ÁLLÓ becsült évben ESZKÖZÖK - megvalósításának 50%-a tartozásának ESZKÖZÖK megvalósításának 15%-a esedékes ABSZOLUT A végösszege, ABSZOLUT fizetendő ÖSSZEGBEN KÖLTSÉGVETÉS az adott kapitális ÖSSZEGBEN az adott összege ( ) FOLYÓ költségvetési beruházási ( ) költségvetési JÖVEDELMEINEK évben költségekre évben %-A (1 X 50/100) (1 X 15/100) (2.3 / 1 X 100 ) A költségvetés FOLYÓ bevételeinek valós illetve a becsült megvalósítása az adott költségvetési évben A RENDELKE-ZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK RELATÍV ÖSSZEGBEN - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ-FOLYÓ JÖVEDELMEINEK %-A (3.3 / 1 X 100 ) ,42 39,02 36,8 34,25 31,59 11,05 11,27 11,37 11,56 11,72 Ada Község eladósodottsági szintje nem tekinthető jelentősnek. A teljes összegű hosszú lejáratú tartozások összege a 2009-es18% és a legfeljebb 2013-ra esedékes 9% között mozog, és a tartozás, valamint a a megfigyelt években befutó kamatok, amelyek átlagosan, ugyanezen időszakban, a becsült folyó költségvetési bevételek kb. 4%-át jelentik. A becslések szerint van még lehetőség esetleg további eszközök felvételére, amelyekkel bizonyos kapitális projekteket lehet megvalósítani Az elérhetö folyó megterhelés százaléka Az elérhető összmegterhelés százaléka 24

25 5. JELENLEGI HELYZET 5.1 Környezetvédelem Az éghajlat és a természeti erőforrások Ada Község éghajlatát a földrajzi helyzete határozza meg. A község területére a mérsékelt kontinentális éghajlat jellemző, kifejezett évszakokkal Víz-erőforrások Felszíni vizek Mint a legnagyobb vízfolyam, a Tisza az adai község keleti határán folyik végig és 21 km-es szakaszával természetes határt alkot a törökbecsei és csókai község felé. Ezen a szakaszon a Tisza szélessége változó, közepes vízállás esetén métert tesz ki. A fő maximális vízszint a Tiszán áprilisban fordul elő, az olvadó hó és tavaszi esők, valamint a mellékágai beáramlása miatt. A mellék-maximum decemberben jelentkezik, és az őszi esők eredménye. A fő minimum októberben jelentkezik, mint a nyár második fele száraz időszaka és az erős kipárolgás következménye. A mellék-minimum a téli hónapokra esik, januárban és februárban, és a hó alakú csapadék eredménye. A Tisza vízállása évközben úgy 5 métert oszcillál, Ada és Mohol közötti részen pedig áramlása 913 m3/sec. A meglévő védelmi gátak eleget tesznek elsődleges feladatuknak, ám a Tisza magas vízállása esetén, a sík terepeket felszíni vizek veszélyeztetik. A község második folyama a Csík, amelyre az alacsony áramlás jellemző. Alacsony vízálláskor gyakorlatilag nincs is áramlása, közepes szintnél ez m3/sec. A Csíknek vízrajzi jelentősége e területen nincs. Ada község területén létezik még az adai Bara, autochton folyócska, ismertebb nevén Budzsák, amelynek vízrajzi jelentősége szintén nincs, de magas szintű talajvíz esetén igen fontos, mert elvégzi a terület lecsapolását. Magas vízálláskor a mederbeli áramlása 5 m3/s is lehet. A Budzsák illetve adai Bara valójában egy sokkal nagyobb folyam maradványát képezi. Ez a vízrajzi objektum kelet-nyugati irányon nyújtózik, 33,2 km hosszúságban, belevájta magát a lösz teraszba és a déli szakaszán igazi folyamvölgyet alkotott ki magának. Ada település közelében földgátat emeltek, és így 14,4 km hosszú, 112 ha területű tavat hoztak létre, amelynek átlagos szélessége 80 m és maximális mélysége 3,45 m. Talajvizek Az első vízmedence-sor vizeinek mozgása Ada község területén kulcsfontosságú az egész tájék drenázs-állapotára. Az adai község topográfiai területe vízáteresztő rétegből áll, amelyen a víz átszivárog és lejut az első vizet nem áteresztő rétegig. Az első vízmedence-sor felső szintje a község területén nem mindenhol egyforma. A lösz teraszon magasabb, míg a Tisza alluviális síkságain kisebb mélységben van. A lösz terasz felszíne átlagosan 4-6 méterrel magasabb az alluviális síkság felszínétől. A peremi talajvíz lecsapolása mellett, jelen van e vizek belső lefolyása is. Ugyanis, a lösz terasz vizei az ott lévő nagyszámú nyomás felé húzódnak, és ezért a talajvíz felső szintje a nyomásokban nincs olyan mélységben, mint a lösz terasz emelt részein. A talajvizek szintje a Tisza folyó közvetlen hatása alatt áll, így a terep felszíne alatt 1-3 méterre van, a helyszíntől és az évszaktól függően. Sekély talajvizek az alluviális síkság körzetében jelentkeznek, cm mélységben, áprilistól szeptemberig, illetve cm, októbertől márciusig. A Tisza vízállása mindig szorosan kötődik a sekély vízmedencék mélységéhez, ami maga után vonja a védőgátak mögötti meliorációs csatornák rendszeres karbantartását, de nagyméretű talajvizek is jelentkezhetnek váratlanul, éghajlati fordulatok eredményeképpen. A mélységi vízmedence-sorok több vízrétegben jelentkeznek (40 m, 80 m és 200 m), jelentős, változatlan vízmennyiségekkel. Mint ivóvízforrás, különösen jelentős a mély vízlelőréteg, amely 25

26 200 métertől is lejjebb nyúlhat, és amelyre a jelenlegi és jövőbeli artézi kutakat irányítják. Az ettől nagyobb mélységben (340 m, 650 m és 1350 m) mélységi termálvíz és ásványvíz jelenlétét konstatálták, ahol a víz sótartalma és hőmérséklete általában a mélységgel egyenes arányban emelkedik. A vizek minősége Ada Községben a Tisza folyó III. és IV. kategóriába sorolható. Minősége legnagyobb részt a felső folyás nagy szennyezőitől függ. Magyarországról már III kategóriás víz érkezik, ehhez jön hozzá Szabadka szennyvize, a törökkanizsai cellulózgyár, a zentai városi kommunális szennyvíz, a,,te-to cukorgyár és élesztőgyár. A lecsapoló csatornarendszer és a Budzsák, valamint a Csík folyócskák, a csapadékból származó vizekből táplálódnak, amelyek az NPK műtrágyából nagy mennyiségű nitrogént mosnak beléjük. Ennek eredménye az állóvíz-effektus és veszélybe kerül az állatvilág. Az öntözőcsatornákba a víz a Tiszából jut, amely öntözés céljára elégséges minőségű, de minden évben jelentkezik a vizek szennyezése a November 29. ME sertésfarm szennyvizével. Az említett szennyvíz egy k.b500 m2-es kiemelt medencében van, amelyből állandó jelleggel folyik bele a régi, lezárt, 2 km hosszúságú öntözőcsatornába. Ez a víz tartós fertőzésveszélyt is jelent, és ebből a csatornából időnként az öntözési csatornarendszerbe jut, ezen keresztül pedig a Budzsákot is veszélyezteti. Az Ada és Mohol lakott részein lévő csatornahálózat, valamint a Budzsák déli szakasza, koncentráltan fertőzött jelentkezik a városi szennyvíz, amelyet közvetlenül beleeresztenek, vagy tartályokból ömlesztenek bele, a szerves jellegű ipari szennyvíz (moholi,,zora és adai,,mlinprodukt cégből, amely egyedül rendelkezik működő, ún.,,biodiszk készülékkel, a nagyobb szemcsék kiválasztására), valamint szervetlen jellegű szennyvíz, kisebb gazdasági szubjektumoktól. E vizeket, Ada és Mohol között minden tisztítás vagy ülepítés nélkül eresztik bele a Tiszába. A község területén talajvizek kissé mineralizáltak, keménységük alacsony és némi organikus anyagot is tartalmaznak, ám a vastartalom magas. A városi körzetek területén a felső talajvizek és az első vízlelőréteg (40m-ig), az emésztőgödrök által, a településen kívül pedig az agrokémiai szereknek az elhagyatott ásott kutakba való lemosása miatt szennyezettek. Vízrajzi szempontból Ada Község gazdag felszíni vizekben és talajvizekben. A Tiszával való kapcsolat olyan lehetőségeket nyújt, amelyeket az elkövetkező időszakban ki kell használni. A felszíni vizek minőség tekintetében a III. kategóriába sorolhatók, ami jelen pillanatban korlátozást jelent, ezért a jövőben a felszíni vizek minőségének javítására kell irányítani minden aktivitást Termőföldek Ada Község területe három geomorfológiai egészet képező geo-pedológiai képződményen helyezkedik el. Keletről nyugat felé haladva észlelhető a Tisza folyó hullámtéri síkja, amely előbb lösz terasszá, majd még nyugatabbra lösz emelvénnyé alakult. Ez a geomorfológiai eltérés több fajta termőföld kialakulását eredményezte. Feketeföld 72.71%(17.590,25 ha) Ada Község területének legnagyobb része feketeföld, amelynek több altípusa, változata és formája van. Megtalálható a lösz teraszon és emelvényen, így ezen a térségen a mezőgazdasági termelés sikeres fejlődéséhez igazi természeti kincset jelent. Külön értékük, hogy mély humuszréteggel, igen kedvező vegyi-, fizikai-, víz-légi- és termelési jellemzőkkel rendelkeznek. Nagyobbrészt ezek elsőosztályú mezőgazdasági termőföldek, amelyeket könnyű művelni. Szembetűnő, hogy Ada Község területén, egyes felületeken feketeföld-karbonátok válnak ki, ami arra mutat, hogy e földeket létrejöttük esetében nem érintették a felszíni és talajvizek negatív hatásai és a karbonátokat nem mosták le a mélyebb rétegekbe. Kiváló termelési értékük miatt e területeket ésszerűen és elsősorban a mezőgazdasági termelés céljára szükséges előlátni. Réti feketeföld 13%(2.870,98 ha) A térségben való részvételük és elterjedésük szerint a réti fekete földek a második helyen vannak. Aránylag mély humuszréteggel, kitűnő szerkezettel, kedvező víz-légi rendszerrel, vegyi-, 26

27 fizikai-, és termelési jellemzőkkel rendelkeznek. Tulajdonságaik alapján az elsőosztályú termőföldekhez sorolhatók, amelyeken nagy sikerrel termeszthető valamennyi mezőgazdasági termény. Réti földek 3.13%(713,71 ha) Ada Község területén e hidromorf termőföldcsoportot, amelyek tulajdonságaik alapján potenciális termőföldet képeznek, három altípus képviseli. Ezek eltérő vegyi-, fizikai-, és termelési jellemzőkkel rendelkeznek, ám helyes mezőgazdasági agrotechnikai intézkedések alkalmazása mellett használhatók minden szántói kultúra termelésére. Alluviális földek 3.78%(830,72 ha) Az alluviális vagy fluviális földek a Tisza folyó parttérségében jöttek létre. Jellemző rájuk a könnyebb mechanikai összetétel és az alacsonyabb humusz- és növényi tápok tartalma. Ezek a földek könnyebben művelhetők és igen alkalmasak konyhakerti vetemények termelésére. A szántóföldi növények és konyhakerti vetemények termelésében magas szintű eredmények eléréséhez, az alluviális földek megkövetelik a fokozottabb szerves és műtrágya alkalmazását. Látni, hogy a keretterv által felölelt területnek kb. 89%-án az országban lévő legjobb termőföldek találhatók, amelyeken a mezőgazdasági termelés minden formáját nagy sikerrel lehetséges megszervezni. 27

28 SWOT ELEMZÉS környezetvédelem ERŐSSÉGEK Felszíni vizek gazdagsága (Tisza, Csík, Budzsák, barák, csatornák, Holt Tisza) Léteznek védőgátak és áteresztők Létezik vízellátó rendszer Aránylag alacsony szintű szennyezettség A települések földgázzal jól ellátottak Az előírásokkal összhangban rendezett szeméttelep és megszervezett szemétgyűjtés Községi határozat a regionális lerakat-rendszerhez való csatlakozásról Léteznek vállalkozók, akik a szekundáris nyersanyagok összegyűjtésével foglalkoznak Létezik a helyszínek előzetes védelme Léteznek nem kormányzati szervezetek, amelyek a védelemmel foglalkoznak Nagy lehetőségek a megújuló energiafajták használatára mezőgazdasági hulladék, biomassza, biogáz, napenergia, geotermikus energia LEHETŐSÉGEK Környezetvédelmi törvénycsomag meghozatala Külföldi befektetők érdeklődése a környezetvédelembe való befektetés iránt Az inter-regionális közreműködés erősítése (Magyarország, Románia), technológia, tudás, bevált gyakorlatok átadása A minisztériumok és titkárságok környezetvédelmi téren adott ösztönző intézkedéseinek hatékony kihasználása Az Európai Unió határa közel van Az EU szabványok bevezetése Különböző alapok létezése eszközök biztosítására GYENGESÉGEK A vizek minőségét pontosan nem állapították meg és nem kísérik figyelemmel A szennyezőknél nincsenek szennyvíztisztító rendszerek Nincs egységes szennyvízcsatorna rendszer A csapadék elvezetésére nincs elegendő kiépített csatornahálózat és nem elégséges a karbantartásuk Egy szakaszon nincs védőgát Nincs ivóvíz-gyár A törpevízvezetékek a rendszeren kívül vannak nincsenek felölelve A tranzit-közlekedést a településen kívülre elvezető út nincs befejezve A településeken kívül nincs elegendő zöld felület szélvédő sávok Meghatározó a szilárd tüzelőanyaggal való fűtés A levegő minőségét nem kísérik figyelemmel, nincs nyilvántartás a légszennyezőkről Az iparban lévő légtisztító rendszerek elavultak 12 rádióakív villámhárító létezik a településeken A parlagfű megsemmisítésére nincs szervezett rendszer A szanitáris- és illegális szemétlerakóhelyeket fel kell számolni A szomszédos községek között nincs még megegyezés az átrakó-állomások kiépítéséről Nem létezik gyűjtőközpont az újrahasznosítást illetően A tervezett regionális telep nagy távolságra van Nincs az ipari hulladékra lerakodó-telep A hulladékot primárisan nem szelektálják A föld minőségi vizsgálata nem gyakorlat Az öko-öntudat alacsony szinten van, nincs befektetés A növényvédőszerek használatát nem ellenőrzik Nincs szervezett hivatásos környezetvédő szolgálat Helyi szinten nem folyik alternatív és szekundáris energia előállítása Nincs szervezett városi szállítás Nincs vasúti és folyami szállítás VESZÉLYEK Szerbia politikai és makroökonómiai instabilitása A társadalom nem elégséges szintű gazdasági fejlettsége Elemi csapások «piszkos» technológiák felállítása Befejezetlen törvényes átalakulások és az összes rendszer-törvények meghozatala (KV átalakulása, önkormányzati tulajdon, szektortörvények, stb.) Nincs állami támogatás (szubvenció) A megújuló energiák behozatalára vonatkozó kérdésének törvényi rendezetlensége A felszerelésekbe való beruházás drága 28

29 5.2 Társadalmi tevékenységek Kultúra A kulturális aktivitások intézményes hordozója a községben, nagyszámú amatőr kultúregyesület és közösség mellet, a Szarvas Gábor Könyvtár. Ada szűk központjában helyezkedik el, épületében helyet kapott a színházterem, olvasótermek és a könyvtári tevékenység, kiállítóterem valamint a zeneiskola helyiségei. A könyvtár kihelyezett fiókjai Moholon és Törökfalun is működnek. Moholon Kultúrotthon is van, többcélú teremmel (mozi, szinház...), de azt kultúraktivitás és rendezvények tekintetében nem használják ki eléggé. A XX. század utolsó évtizedében a mozik működése Adán és Moholon is elhalt, és az adai épületet az IFIX ifjúsági szervezetnek adták át használatra, amelynek sajnos, az eltelt néhány év alatt egyetlen kulturális rendezvényt sem sikerült felújítania. Azt mégsem lehet állítani, hogy az község polgárai nem mutatnak affinitást vagy igényt a kulturális rendezvények iránt. Több amatőr egyesület is foglalkozik, úgy hagyományos mint modern zene- és táncművészettel, valamint többnemzetiségű környezetünk hagyományainak és kultúrájának ápolásával. A hagyományos kulturális rendezvények, mint a Novak Radonić képzőművészeti tábor, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, a Könyvtár szervezésében, hozzájárulnak érdemes polgártársaink emléke megőrzéséhez és gazdagítják községünk kulturális kínálatát Oktatás Ada Községben iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézmény, két általános iskola, szakközépiskola és alapfokú zeneiskola működik. Az első óvodát Adán még valamikor 1876-ban nyitották meg. A Čika Jova Zmaj Iskoláskör előtti intézmény, amely e néven szerepel 1964-től, félnapos és egész napos tartózkodást biztosít iskoláskor előtti korosztályú gyereke részére, Adán hat objektumban, Moholon négyben és egyegy objektumban Völgyparton és Törökfalun. Biztosítják a nevelő-oktató munkát, a megelőző egészségügyi- és szociális védelmet és az iskoláskor előtti oktatási program megvalósítását. A 2008/2009. iskolaévben összesen 555 gyermek iratkozott be. A Cseh Károly Általános Iskola 5 nevelő-oktatási intézményt ölel fel, 30 km-es körzetben. A városközpontban lévő iskola nyolcosztályos, a tanítás mindkét hivatalos nyelven folyik (szerbül és magyarul). A törökfalui- és az ún. Baraparti iskolában csak magyar nyelven folyik a tanítás. A Valkai soron és Völgyparton kombinált osztályok működnek. Adán működik még a fejlődésben zavart gyermekek osztálya. Összesen 928 diákja van. A Novak Radonić Általános Iskola mohol központjában van. 555 diák jár ide, két tannyelven működik, 307 diák magyar és 248 diák szerb tannyelven hallgatja a tanítást. Az iskola régi épületben helyezkedik el, hozzáépített új szárnnyal. Folyamatban van új sportcsarnok kiépítése a tornaórák szükségletére. Az elmúlt két évben az iskolában fölnőttek alapfokú oktatása is folyt. Az adai Műszaki középiskolának összesen 477 diákja van, 436 diák magyar tannyelven, 41 pedig szerb tannyelven hallgatja a tanítást. Az iskolába négy oktatási irányzat létezik, ezek: gépészet és fémmegmunkálás, elektrotechnika, textilipar és építészet. Három- és négyéves oktatási profilok vannak. A tanítás egy épületben bonyolódik le, és az iskola rendelkezik termelőszolgáltató műhelyekkel, a gyakorlati oktatás céljára. Az iskola végzi rendkívüli hallgatók képzését is. A Bartók Béla Alapfokú Zeneiskola székhelye Adán van, de párhuzamosan Moholon is működik osztálya. Az iskolába 149 diák jár Adán és 57 Moholon. A tanítás az iskolában két nyelven folyik, kétéves, négyéves és hatéves időtartammal. Az oktató-nevelő munkát szakosztályonként szervezik meg: zongora, hegedű, fuvola, harmonika, cselló, tambura, gitár és szólóének. 29

30 5.2.3 Egészségügy Az adai Egészségház primáris szintű egészségvédelmi intézmény. Az Egészségház központi épülete Adán van, de az egészségügy szolgáltatások elérhetőek Moholon az Egészségügyi állomáson és Törökfalun, Valkai soron és Völgyparton lévő ambulanciákban. A legközelebbi kórház Zentán van, 17 km távolságban, a legközelebbi alternatív kórház pedig Nagykikindán, 70 km-re. Az Egészségház tevékenységét a szervezési egységek keretében bonyolódik le: 1. A felnőtt lakosok és foglalkoztatottak egészségügyi védelmének szolgálata, a mentőszolgálattal,házi-gyógykezeléssel és egészségügyi ápolással 2. A nők, gyermekek és iskolás fiatalok egészségügyi védelmének szolgálata, a polivalens terepi járatokkal 3. Fogászati egészségügyi védelem szolgálata 4. Laboratóriumi, radiológiai, ultrahangos és más diagnózisra illetékes szolgálat 5. Belgyógyászati szakorvosi-konzultáns tevékenység, pneumofiziológia, pszichiátria, szemészet és fizikális egészségügy szolgálata 6. Gyógyszerészeti egészségügyi szolgálat gyógyszertár 7. Jogi, gazdasági-pénzügyi, technikai és egyéb munkákra illetékes szolgálat Az Egészségháznak 100 dolgozója van. Ebből 17 orvos, 4 fogorvos, 3 okleveles gyógyszerész, 1 pszichológus, 64 pedig egészségügyi dolgozó (nővérek, technikusoki, laboránsok és egyéb). Az Egészségház modern egészségügyi felszereléssel rendelkezik, amely hatékony egészségügyi védelmet és a betegségek korai felfedését teszi lehetővé Szociális védelem A jelenlegi helyzetet a szociális védelem területén Ada Községben hasonló problémák jellemzik, mint a többi vajdasági községben, a falvak elnéptelenedése, csökkenő népszaporulat, emelkedő munkanélküliség, az alapvető életszükségletek hiányával vergődő személyek és családok számának folyamatos növekedése, a lakosság képzettségi szerkezetének alacsony szintje, valamint a 60 évtől idősebb személyek számának állandó növekedése. Legnagyobb gondot a cégek és vállalkozások bezárása, illetve magánosítása miatt előállt munkanélküliség jelenti, mert kihatással van a lakosság további elszegényedésére, az elégtelen jövedelemmel rendelkező időskorúak számának növekedésére, és a lakosság egészségi állapotának veszélyeztetettségére is. A szociális szolgáltatások végzésébe bekapcsolt szervezetek községi szinten a következők: Szociális Gondozói Központ Idősek és Nyugdíjasok Otthona Mohol Önkormányzat Nem kormányzati szektor A hatékony szociális védelem konkrét programokat értelmez a szociális problémák megelőzősére, a kockázattal élő egyedek és családok és marginalizált csoportok felé irányuló aktivitásra, a különleges támogatást igénylő csoportok felé irányuló aktivitásra (szülői gondozás nélküli gyerekek, a törvénnyel összeütközésben lévő gyerekek, az önálló életre alkalmatlan felnőttek és idősek, a fogyatékossággal élő személyek, valamint az erőszak és a kihasználás áldozatai). A következő munkaterületeken különösen szükséges előbbre lépni: 1. információcsere az eltérő rendszerek között, 2. a szociális védelem alternatív formáinak fejlesztése, 3. közreműködés és partneri viszony a nem kormányzati szervekkel, mint a szolgáltatás végzőivel, 4. megbeszélés és szerződéses viszony a Szociális Gondozói Központ, a nem kormányzati szervek és a magánszolgáltatók között, a szolgáltatások szintjét illetően. 30

31 Ada Község területén a szociális szolgáltatások 3 formája működik: 1. Az idős személyek nappali tartózkodása 2. Ház körüli segítség 3. Házi ápolás Médiák és tájékoztatás Az Adai Rádió már több mint tíz éve működik és tevékenységével kiharcolta a helyét a regionális rádióállomások térképén. Az adást non-stop sugározza, magyar és szerb nyelven. A községben két kábel-operatőr dolgozik: CATV Ada és VOYSAT. A Catv Ada programkeretében, a felvételek vetítése mellett, műsorokat mutat be a községben megtörtént jelentős kulturális, társadalmi és politikai eseményekről. Mindkét kábel-operatőr kínálatában jelentkezik az internetszolgáltatás (internet provider). Az adai Panorama-Körkép már több, mint tíz éve havonta rendszeresen megjelenő folyóirat, amely a helyi jellegű témákkal foglalkozik Sport és rekreáció A községben a klubok munkájának koordinálása és a jól kifejlett munkássport szervezése a Sport és Testnevelési Központ intézményen keresztül történik. A polgári egyesületként működő 23 sportklubban több mint különböző korosztályú sportoló tevékenykedik. A legtömegesebb és a legnagyobb hagyománnyal rendelkeznek a labdarúgás és a kézilabda. A sport-infrastruktúra kielégíti a klubok igényeit, mivel a 2007-es munkássport olimpia alkalmával felújították őket. Mholon, a Novak Radonić Általános Iskola sportcsarnoka kiépítésével teljessé válhat a zárt sportlétesítmények infrastruktúrája. A moholi Tiszavirág és az adai Adica rekreációs központ területén nyitott futball-, kispályás futball-, kosárlabda-, hálólabda-, tenisz és homokos hálólabda pályák léteznek, valamint kocogóösvény a parkban, amelyeket a években újítottak fel. A Cseh Károly Általános Iskola udvarában mesterséges fűvel borított kispályás futballpályát állítottak fel. Az Adica KV nyitott medence komplexuma, a maga nemében az egyike a legszebb objektumoknak az országban és már hosszú évek óta nagyszámú látogatót csalogat ide a környékről. Sajnos, az elégtelen elhelyezési kapacitás, mint alapvető hiányosság miatt, az idegenforgalom e fajtája eddig nem tudott eléggé kibontakozni és nagyobb jövedelmet megvalósítani. Annak oka, hogy a Potisje NKK és a Mlinprodukt NATK mellet nincs több olyan klubunk, amelyek minőséges ligákban versenyezhetnének, a sport pénzelésében rejlik, mivel az csupán a községi költségvetés ilyen célú, egyre takarékosabb eszközeire, valamint a ritkuló sportkedvelői támogatásokra támaszkodhat Tűz elleni védelem Ada községben a tűzoltó-mentő egység, mint a Belügyminisztérium szervezési részlege, hat személyt foglalkoztat. Az egység Ada központjában, régi, alkalmatlan épületben kapott elhelyezést. A felszerelésük elavult, amortizálódott eszközökből áll. A tűzoltóautók már 20 évnél is régebbiek. A rajtuk lévő felszerelés is elavult, hiányos, és csak a kezelők odaadásának és szakértelmének köszönhetően tudják őket használható állapotban tartani. Az elkövetkező időben módot kell találni az egység elhelyezésére és felszerelésére, valamint a szükséges létszámbeli feltöltésre, tekintettel a polgárok e tekintetű védelme jelentőségére. 31

32 ERŐSSÉGEK SWOT ELEMZÉS társadalmi tevékenységek GYENGESÉGEK Elfogadható technikai felszeltség és modernizált objektumok az oktatás, egészségügy, sport és rekreáció, szociális védelem területén A hivatalos kétnyelvű szolgáltatásnyújtás minden területen ideértve a roma nyelvórákat, a roma nemzetiségű gyerekek részére az általános iskolákban Minőségi és képzett káderek az oktatásban gyerekekkel és felnőttekkel való munkára, egészségügyben, igazságügyben A különböző ágazatú intézmények között létezik aktív együttműködés Aktív, menedzser-hozzáállás az egészségügyi védelem fejlesztése folyamatához a községben Létezik Sport és Testnevelési Központ Fejlett nem kormányzati szektor és polgári egyesületek a szociális védelem, kultúra és sport területén Fejlett intézményes és intézményen kívüli szociális védelmi formák, az idősekre, valamint az iskoláskor előtti gyermekek oktatása egész napos és félnapos tartózkodás tekintetében A stratégiai dokumentumok előkészített tervezetei: a szociális védelem stratégiája, a sport fejlesztésének stratégiája A polgárok biztonsága magas szintű (elegendő számú rendőr, a kihágási szerv hatékony munkája) Fejlett önkéntes munka a tűzvédelemben Hagyományos kulturális rendezvények Szarvas Gábor Nyelvművelő napok, Novak Radonić képzőművészeti tábor) Gazdag kulturális örökség, neves hajdani művészek Létezik osztály az adai Cseh Károly Általános Iskolában a szellemileg fogyatékos gyermekek részére Van Műszaki Középiskola, valamint Alapfokú zeneiskola Működik egészségügyi mentőszolgálat Fejlett orvosi magánpraxis, főleg a fogászatban A primáris egészségügyi épületek hozzáférhetőek - OSI LEHETŐSÉGEK Multikulturális környezet Különböző alapok léteznek, eszközök biztosítására A kultúrális lehetőségek internacionalizálása Közös fejlesztési projektek a területen aktív NKSzkel Megalakult Euró-régió Az Európai Únió határának közelsége Létező program a szolgáltatások akkreditációja pénzelésére - szabványok Létező nemzeti programok egyes betegségek felfedésére (vastagbélrák, mellrák, méhnyakrák, krónikus nem fertőző betegségek megelőzése) A Tisza lehetőségeinek kiaknázása sport és rekreáció fejlesztésére Az önkormányzat vagyonának visszaadása Egyes oktatási-, egészségügyi,szociális védelmi-, kulturális objektumok rossz állapota és a rendeltetésre való alkalmatlansága Egyes kultúrobjektumok és intézmények hiánya (múzeum, mozi, galériák, színházi társulat, stb.) (múzeum, mozi, galériák, színházi társulat, stb.) Fedett sportpálya és fedett medence hiánya Szakemberek hiánya, szociális munkás, dialektológus, az egyes egészségügyi területek szakembere, képzett edzők különböző sportágakra, szakemberek a kultúrában, igazságügyi vizsgázott személyek, utóképzések hiánya Nem elegendő eszközök a meglévő objektumok karbantartására Nem létezik: - Idősek, fejlődésben zavart gyermeke, szociálisan veszélyeztetett gyermekek nappali központja, - Menedékhely szociális esetű személyeknek, Biztonságos ház -Gyermekek nevelőszülői, és az idősek befogadása Nem eléggé fejlett iskolai sport, és eszközök a fiatalokkal való alap-sportokban való munkára Menedzser-hiány a társadalmi tevékenységekben Kevés a fiataloknak szánt szórakozóhely A polgárok rosszul tájékozottak jogaikról Elavult felszerelés az oktatásban, tűzvédelemben Nem elég számú iskolán kívüli aktivitás (szekciók, stb.) Nem létezik a deficitáris káderek ösztöndíjazásának intézménye Nincs diák-kollégium (középiskola) Nincs egyetemi intézmény Nincs pontos és egységes nyilvántartás a szociálisan veszélyeztetett polgárokról A községnek szűkös lehetőségei vanak a bővített szociális jogok megvalósítására A községi biztonsági tanács inaktív A rendőrség nem elégséges hatékonysága a kábítószer elleni harcban VESZÉLYEK Nem megfelelő törvényes megoldások Szerbia politikai és makroökonómiai instabilitása A társadalom nem elégséges gazdasági fejlettségi szintje Elemi csapások Alacsony népszaporulat és a lakosság elöregedése Helyi hatalom váltása - veszteség időközben, a szociális kérdésekre illetékes érzékeny politikai struktúrák ( ismét elölről ) A fiatalok, elsősorban képzett lakosok elszivárgása Az anyagi források és adományozók elveszítése Az intézmény-nksz kapcsolatok megromlása Eltűnik az önkéntesség a közösségben 32

33 5.3. Rurális fejlődés Mezőgazdaság Ada Községben a lakosság nagy része foglalkozik földműveléssel, valamivel 30% felett, ami több a tartományi átlagtól (kb. 22%), viszont a fejlett országok átlagához képest (4-5%) nyilvánvaló a foglalkoztatottak előnytelen szerkezete. Főképp gabonaféléket termesztenek (kukorica, búza, árpa, stb.) míg az ipari növények és a konyhakerti vetemények részaránya jóval kisebb, annak ellenére, hogy a termőföld minősége (típusa) minden kultúra számára megfelel. Igen hosszú csatornahálózat létezik (budzsák) amellyel a szántók több mint 1/3 része öntözhető lehetne (7000 ha körül), ami a nagyobb termelékenységre kedvezően hatna ki, mert így az messze elmarad az EU országok átlagától. A növényvédő szerek és műtrágya alacsony szintű használata miatt (pénzhiány) a termőföldek aránylag környezetvédelmi szempontból tiszták, így alkalmasak egészséges élelem termelésére. Az állattenyésztés fejlesztése tekintetében nagy lehetőségek vannak, ami jelenleg tartományi szinten áll. A meglévő kiépített objektumok kapacitásaival (ezek az EU szabványok szerint készültek) és olcsó állati takarmány előállításával, lehetőség nyílna az állattenyésztés kiváló fejlődésére. A szerb állami, tartományi és a helyi pénzalapok révén a mezőgazdaság községünk fejlődésében az egyik legjelentősebb ágazat lehetne Feldolgozóipar Ada Községben a feldolgozóipar fejlődéséhez kivételes lehetőségek vannak. Nagyok a lehetőségek minőséges nyersanyagok nagybani termesztéséhez (uborka, paradicsom, burgonya, hagyma, búza...) és kiépített kapacitások is léteznek (Zora-Mohol, Mlinprodukt Ada, Buzacoop Ada, Akotex-Ada), amelyeknek az orosz piac megnyitásával új lehetőségek tárulkoznak ki. Fontos, hogy ezen ágazat technológiailag fejlődjön, modernizálódjon, számot vezetve a piaci irányvételről, a minőségi szabványokról és a termékek megfelelő egészségügyi állapotáról, és emelni a versenyképességet. Ezen ipar fejlődése új munkaerő foglalkoztatását is lehetővé tenné és nagymértékben hozzájárulna Ada Község fejlődéséhez Idegenforgalom Hatalmas idegenforgalmi potenciállal rendelkezünk, amely megfelelő alkalmazással nagyobb számú foglalkoztatottságot eredményezne és a községi költségvetés jövedelmei összetételét is jelentősen megváltoztatná. Az Adica KV medence-komplexuma és gyönyörűen rendezett környéke, valamint a felépült sportpanzió, nem csak a tágabb környékről, de külföldről is nagyszámú látogatót csalogat ide. A pályák felújításával a komplexum lehetőséget nyer arra, hogy sport-rekreációs idegenforgalommal is foglalkozzon. A Tisza folyó, a rendezett adai és moholi Tiszavirág strandokkal kimeríthetetlen teret nyújt a folyami, kemping-idegenforgalomra, de hétvégi település kiépítésére is van lehetőség. Az Orlovača gyógyhatású sár, megfelelő beruházó felkutatása után az idegenforgalmi kínálat egyike lehetne. A peloidok legújabb minőségelemzések is annak szükségességére utalnak, hogy e lehetőségre minél előbb megoldást kell találni, községünk lakossága érdekében. A Sidro kikötő, a folyami turizmus kedvelőinek pihenésre és felüdülésre kínál biztonságos helyet. A nagyszámú tanya, a megőrzött völgyparti szélmalom, valamint az elhagyatott házak sokasága a rurális (falusi) turizmus hatalmas potenciáljára utalnak. Az objektumok adaptálása és kategorizációja révén, egyesített idegenforgalmi fejlődés, azáltal pedig gazdagabb községi kínálat jönne létre. Így új bevételekhez segítenénk ezeket a területeket, és egyúttal elejét vennénk az itteni lakosság faluból városba való átköltözésének. 33

34 SWOT ELEMZÉS rurális fejlődés ERŐSSÉGEK Hagyomány és tapasztalat, különösen a konyhakerti vetemények termesztésében (nyitottzárt térben) Rendezett mezőgazdasági földek és a terület majdnem 90%-a magántulajdonban van A mezőgazdasági termelés jó, természeti feltételei (minőséges-szennyezetlen termőföld, a folyó közelsége) Öntözésre alkalmas csatornahálózat és 3200 ha területet fedő öntözőrendszer A piacokon elismert minőségű moholi sárgarépa és zöldség Hagyományos vadászturizmus, lovassport Kiépült alap-infrastruktúra a rekreációs-sport idegenforgalomra, az Adica KV elismert a régióban Gyógyhatású, minőséges peloid és termálvíz megléte Adott természeti körülmények és attraktív lokációk az idegenforgalom minden formája tekintetében (Tisza, Orlovača) Létező polgári egyesületek, amelyek tevékenysége az idegenforgalomhoz és kultúrához kapcsolódik Többnemzetiségű környezet Lehetőség a népi kézművesség kiemelésére (brand) Ökológiailag tiszta, rendezett környezet Kedvező éghajlat Kulturális nevezetességek Létező Községi Idegenforgalmi Szervezet A sport- és könnyű idegenforgalmi légi járművek befogadása LEHETŐSÉGEK A szerves termékek utáni kereslet növelése (gombák, méz), léteznek zöld piacok Új technológiák alkalmazása A zöld energia előtérbe helyezése Növekedő igény az élelem után a világpiacon Klaszterok létrehozása Hazai és EU-s alapok, rurális fejlesztési programok Nemzetközi vízi közlekedés Növekvő igény a falusi-, egészségügyi- és más nem hagyományos turizmusfajták iránt Egyre keresettebb sport-rekreációs turizmus a régióban Közös klaszterok létrehozása a szomszédos községekkel Alapok létezése GYENGESÉGEK Nagyszámú kisebb birtok, nem eléggé csoportosított parcellák Gyenge technikai felszereltség és elavult mechanizáció A mezőgazdasági családok kedvezőtlen korösszetétele, a fiatalok elvándorlása Az öntözési csatornahálózat és öntözőrendszer kapacitásának kihasználatlansága Elégtelen rurális infrastruktúra a farm-termelésre, A mezei utak csökkent alkalmassága Szakemberhiány a primáris termelésben Extenzív termelés a növénytermesztés szerkezete és hozamai szerint, de az állattenyésztésben is A mezőőrszolgálat nem hatékony A zöld energia kihasználatlan Nem elégséges tájékozottság és képzettség Gyenge idegenforgalmi kínálat és a kísérőrendezvények hiánya A marketing-aktivitás nem elégséges Alacsony szintű idegenforgalmi fogyasztás Az idegenforgalmi természeti adottságokat és létező kapacitásokat nem használják ki A szubjektumok szervezetlensége, kevés számú idegenforgalmi szakember Rendezetlen tulajdonjogok Nincs elég nyitottság a külföldi befektetők iránt Csekély kapcsolat más idegenforgalmi szervezetekkel és a régiós szintű turisztikai program hiánya VESZÉLYEK Nem következetes és nem megfelelő törvényes jogszabályok A fiatalok elvándorlása Gyakori a szélsőséges éghajlat (belvizek, jégeső) és elemi csapások Eol erózió, a termőföld talaj-degradáció a műtrágyák kizárólagos használata miatt Nem következetes agrárpolitika, a haszon átömlesztése más ágazatokba Az agrokomplexet a szociális nyugalom megszervezésére használják A feldolgozóipar monopóliuma, kivitel-behozatali lobbizások A termelők alárendeltsége a támogatott gazdaságokhoz képest A szomszédos községekkel való piacképesség Politikai instabilitás 34

35 5.4 Gazdasági fejlődés Ada, mint kis sziget Szerbiában és Európában, nem kerülheti ki a világkrízis folyamatban lévő történéseit. Az adai gazdaságnak válaszolnia kellene a pénzügyi világkrízis hatásaira, a jólét állandó növekedésének üres illúziójára, amely a hajdani erőforrások túlzott fogyasztásán alapszik. A közgazdászok elképzelése szerint a világkrízisből a kiutat a költekezés növelése és a gazdaság friss pénzzel való erősítése útján való beindítása jelenti. Fiktív bankjegyek nyomtatásával az infláción és a Modern money mehanics elméleten alapuló bankrendszer megmarad, ennek eredményeképpen minden erőforrás a nagy világbankok tulajdonába megy át, amivel az országokat az elkerülhetetlen kölcsönök spiráljába húzzák be. A pénzügyi krízishez hozzá kell adni, hogy világviszonylatban túlzottan használják a naftát, amely egyre drágább, így a világgazdaság mozgásának középtávú jóslata szerint számolni kell az energiafajták drágulásával. Gazdaságunk szerkezetének átrendezése és az EU-s szabványokhoz való alkalmazkodása szintén nyitott kérdés, amellyel közösségünknek szembesülnie kell. A pénzügyi krízis községünket, mint fejlett vállalkozásokról ismert környezetet, sem kerülte el. A polgárok hatalmas többsége ezen kis és középvállalatok munkahelyein dolgozva valósítja meg létfenntartását. E cégek nagyon veszélyes helyzetbe kerültek, mivel általában nem rendelkeznek tartalék pénzeszközökkel a krízis átvészelésére. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Köztársasági Egészségügyi Biztosító Intézet adatai szerint, a és közötti időszakban, Ada Községben valamilyen formájú munkaviszonyba jutott 447 munkás, de ugyanakkor munka nélkül maradt 720 munkás. Az utóbbi 6 hónapban Adán 29 vállalkozást zártak be, ugyanakkor szintén 29-et nyitottak meg. Az utóbbi 3 hónapban több a becsukott, mint a kinyitott vállalkozás: 18 bezárt, és 14 megnyitott volt. Ez valóban nagyon negatív trend, összehasonlítva a 2007-es év ugyanazon időszakával, amikor is 32-en nyitottak és 22 en csuktak be vállalkozást, vagy a év első hat hónapjával, amikor is 30-an nyitottak és 22 en csuktak be vállalkozást (lásd: táblázat és grafikon). Ada Község időszak Megnyitva becsukva m egnyitva becsukva DECEMBERE. - nyilvántartott összes munkanélküli (ebből 739 nő) - nyilvántartásba jelentkezett (ebből 60 nő) - nyilvántartásból munkához jutott...19 (ebből 9 nő) JANUÁRJA - nyilvántartásba jelentkezett (ebből 70 nő) - nyilvántartásból munkához jutott...12 (ebből 7 nő) 35

36 SWOT ELEMZÉS gazdasági fejlődés ERŐSSÉGEK Létező kapacitások különböző gazdasági tevékenység végzésére Megőrzött gazdasági erőforrások Létező nyersanyagbázis a feldolgozó- és élelmiszeripar kapacitásai számára A fémfeldolgozás hagyományos A kötödeipar hagyományos Kiviteli irányvétel A kis- és középvállalatok jelentős részvétele Ipari zóna létezése Fejlett gazdasági vállalkozás Széles munkaerőpiac Létező, különböző belső infrastruktúrális hálózatok (út-, elektromos-, csatorna-, gáz-, telekommunikációs, stb.) Meglévő támogatás az önkormányzat részéről Létezik Műszaki Középiskola Létezik Adica sport és rekreációs központ Léteznek erőforrások az idegenforgalom fejlesztésére LEHETŐSÉGEK Az EU-s határ közelsége Szabad kereskedelmi megegyezés a CEFTA régióban Aláírt protokoll 11 községgel és várossal A DTKM eurós régióhoz való tartozás EU szabványok bevezetése A közvetlen külföldi befektetések nagyobb százaléka Új technológiák bevezetése A KiKöV szektora további fejlődése Az árujelzés fejlesztése Léteznek határon túli alapok a KiKöV fejlesztésére Létezik Műszaki Középiskola Létező híd a Tiszán, mint a kelet-nyugat összeköttetési lehetőség egyik formája GYENGESÉGEK A fiatal képzett személyek nagyszámú elszivárgása Az oktatás nincs a gazdaság szükségleteivel összehangolva Az önkormányzat nem eléggé támogatja a beruházókat Az önkormányzat nem eléggé támogatja az exportőröket Az önkormányzat és közvállalatok közötti kommunikáció és koordináció hiánya Nincsenek regulációs tervek A szennyvízhálózat státusának kérdése nincs megoldva Eltűntek a nagy gazdasági rendszerek A rossz magánosítás következményei Az önkormányzat nem eléggé aktív a közvetlen külföldi beruházások idecsalogatása tekintetében A kapacitásokat alacsony fokon használják ki Alacsony termelékenység és gazdaságosság A kapacitások egy része a kevésbé akkumulációs ágazatokban van (textilipar) Lemaradás a világtechnológiák kísérésében A fejlesztéstámogatás intézményhálózata nem eléggé fejlett A vállalkozók nem elégséges tudásvágya az újdonságok elsajátítása iránt Inaktív klaszter-egyesületek A KiKöV nem elégséges szervezettsége a piacon való egységes fellépésre Helyi szinten nem létezik a KiKöV munkaadói egyesülete Helyi szinten nem létezik a szociális-gazdasági tanács Nincs vasúti és folyami közlekedés VESZÉLYEK Az egyetemi képzettségű személyek továbbra is elszivárognak A lokális fejlődésnek nincs hosszútávú pénzügyi forrása Pénzügyi központosítás EU-s szabványok bevezetése Nincs törvény, amely a beruházónak szavatolná a stabilitást Kedvezőtlen kölcsönök A lokális vagyon meghatározatlansága A közbeszerzésről szóló törvény és gyakorlati alkalmazásának hiányosságai (határidők betartása, a tender-dokumentáció ára, stb.) A SzK eszközeiben kedvezőtlen elosztási arány az új infrastruktúrás hálózatok kiépítésére Politikai és gazdasági instabilitás SzK-ban A WTO-ben nincs tagunk A 10-es számú korridorral nincs kapcsolat 36

37 6. Stratégiai dokumentum 6.1. ADA Község fenntartható fejlődésének víziója Ada Község 2019-ig olyan községet fog képezni: o o o o amely a KÖRNYEZETVÉDELEM terén aktívan munkálkodik a környezet megóvásán és a természetes erőforrások fenntartható kezelésén, ösztönzést adva a fejlődés és a környezetvédelem közötti szinergiának, a jövő nemzedékeinek a minőséges életre való jogát tartva szem előtt amely a TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK terén modern és biztonságos, kihangsúlyozza a kulturális sokszínűség és identitás megőrzésének az egész társadalom kohéziója melletti szükségességét, foglalkozik a szegénység csökkentésével és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok védelmével, és modern oktatási és egészségügyi rendszerrel rendelkezik amely a RURÁLIS FEJLŐDÉS terén a rurális fejlődés támogatási rendszerét állítja fel, a rurális gazdaság diverzifikációján keresztül összehangolva a lakosság szükségleteivel és sajátosságaival, különösképpen a mezőgazdaság versenyképessége növelése és a minőséges idegenforgalmi termék világos identifikálása területén amely a GAZDASÁGI FEJLŐDÉS terén dinamikus és fenntartható gazdasági gyarapodást és fejlődést mutat, valamennyi tevékenység előrehaladását elősegítő új beruházások, fejlett infrastruktúrális elemek jellemzik, és kedvező feltételeket nyújt a vállalkozások fejlesztésére, illetve a piacszükségletek szerint képzett szakemberek részére 37

38 ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK STRATÉGIÁJA GAZDASÁGI FEJLŐDÉS RURÁLIS FEJLŐDÉS KÖRNYEZET- VÉDELEM TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK A község kis- és középvállalatok és vállalkozások támogatására irányuló adminisztratív Az infrastruktúra minőséges és folyamatos javítása A versenyképes és nyitott gazdaság fejlesztése Ada község mezőgazdaságának fejlesztése Az idegenforgalom bemutatása és fejlesztésének támogatása A természetes erőforrások védelme és használata a fenntartható fejlődés alapelveivel A hatékony szolgáltatást nyújtó helyi kapacitások megerősítése A multikulturalitás, tolerancia ápolása és a marginalizált csoportok bekapcsolása A községi adminisztráció infrastrutúrát és kommunális szolgáltatást érintő munkájának 20%- A polgárok mobilitásának és Ada község régióval való összekapcsoló-dásának 40%-os növelése A beruházások lakosonkénti összegének 30%-os növelése 2019-ig A meglévő erőforrások kihasználásának javítása 30%-kal 2019-ig A lokációs foglakoztatottsági koeficies növelése az idegenforgalom területén 10%-al 2019-ig A községi adminisztráció környezetvédelmi területén történő munkájának 30%-os A humán erőforrások kapacitásának 30%-os növelése 2019-ig A község minden polgárának anyanyelve, kult. és hagyom. megőrzésére és ápol. rendezv. számának A községi adminisztráció vállalkozások és kis és kö- zépvállalatok támogatá- sához fűzódó A község energetikai stabilitásának növelése 20%-kal 2019-ig A meglévő KiKöV és vállalkozások forgalma 20%-os növelése 2019-ig A rurális infrastruktúra 20%-os fejlesztése 2019-ig Ada község 10%-al megnövelt részvétele a régiós idegenforgalmi piacon A zöld felületek területének 30%-os növelése Ada község területén 2019-ig A társadalmi tevékenységek anyagi erőforrásainak 15%-os fejlesztése 2019-ig A marginalizált csoportok részvételének 30%-os növelése a társadalmi aktivitásminden A szakképzett kéderek elszivárgásának 30%-os csökkentése 2019-ig A mezőgazdaság szervezettségének és támogatásának javítása 2019-ig A felszíni vizek és az ivóvíz minőségének 50%-os javítása ig A helyi önkormányzat szervei kapacitásának 30%-os javítása 2019-ig A szilárd kommunális hulladékkezelés rendszerének 50%-os javítása 2019-ig A környzetvédelmi projektekbe bekapcsolt polgárok számának növelése 30%-al ig 80%-kal csökkenteni a veszélyeztetett minőségű földek területét 2019-ig Az alternatív energiaforrások használatának 30%-os növelése 2019-ig 38

39 Terület: Környezetvédelem Vízió: Ada olyan község, amely aktívan munkálkodik a környezet megóvásán és a természetes erőforrások fenntartható kezelésén, ösztönzést adva a fejlődés és a környezetvédelem közötti szinergiának, a jövő nemzedékeinek a minőséges életre való jogát tartva szem előtt Implementáció Prioritások Célok Programok Indikátorok foka A községi adminisztráció környezetvédelmi területén történő munkájának 30%-os növelése 2019-ig A stratégiai dokumentumok kidolgozása Tanulmányok és elemzések kidolgozása A községi adminisztráció aktivitása a vizek-, levegő-, zaj- és földterületek figyelemmel kísérése rendszerének bevezetésében Mérőműszerek beszerzése LSDS indikátorok sz. A zöld felületek területének 20%-os növelése Ada község területén 2019-ig A községi adminisztráció tevékenységei A nyilvános zöld felületek védelme A településeken kívüli zöld felületek létrehozása és karbantartása LSDS indikátorok 5. sz. A természetes erőforrások védelme és használata a fenntartható fejlődés elveivel összhangban A felszíni vizek és az ivóvíz minőségének 30%-os javítása 2019-ig A szilárd kommunális hulladék kezelése rendszerének 30%-os javítása 2019-ig A környezetvédelmi projektokba bekapcsolt polgárok számának növelése 20%-al 2019-ig Minden település minőséges ivóvízzel való megfelelő ellátása A meglévő vízfolyamok revitalizációja A szennyvizek ellenőrzése Regiós hozzáállás a hulladék kezeléséhez A hulladék anyagok kezelése A hulladék környezetvédelmileg fenntartható tárolása A szilárd kommunális hulladék modern kezelésének alkalmazása Együttműködés kialakítása a szervezetekkel és intézményekkel Médiatámogatottság környezetvédelmi téren Képzések a polgárok részvétele szükségességéről LSDS indikátorok 1., 2., 15. sz. LSDS indikátorok 7., 8. sz. LSDS indikátorok sz. 50%-al csökkenteni a veszélyeztetett minőségű földek területét 2019-ig A földek minősége veszélyezettségének megakadályozása Adminisztratív eljárások A vegyi védelmi szerek csökkentése és használatuk ellenőrzése a mezőgazdaságban Az aratás maradványainak kihasználása LSDS indikátorok 4., 5.sz. Az alternatív energiaforrások használatának 70%-os növelése ig LSDS indikátorok 9., 10. sz. 39

40 Ada Község területén, ugyanúgy, mint a többi vajdasági községben, a termőföld potenciált és a legnagyobb természeti gazdagságot jelenti. E földek magas minőségi osztályzatúak (bonitás) és csupán a művelhető terület 3,5%-a bír gyengébb jellemzőkkel, ezáltal a mezőgazdasági termelés Ada Községben a gazdaság alapját képezi. A föld minősége tekintetében, a mezőgazdasági termelésben nagy gondot jelent a növényvédőszerek intenzív használata, nem csak a Halász József MB, hanem az összes nagyobb területet művelő magántermelők részéről is. Az állatállomány drasztikus csökkenésével, kevés a termőföldek felszínére kihordott istállótrágya, a birtok nagy parcellái esetében ez elenyésző, így a földek termékenységét műtrágyákkal tartják kellő szinten. Ennek következménye a föld összetételének degradációja, a könnyű kiszáradás, eol-erózió. Ez utóbbit még a tanyák és szélvédő sávok hiánya is növeli. Ada Község területén a környezet minősége bizonyos mértékben lecsökkent, egy sor antropogén (emberektől eredő) hatás miatt, amelyek nem csak a község területéről, hanem jelentős mértékben a határon túlról is jelentkeznek, elsősorban a Tisza vizének felsőbb szakaszain (víz és talaj szennyezettség). A települések kommunális felszereltsége Ada községben aránylag alacsony, ezért a közeljövőben fejlesztésre szorul. A környezet állapotának mutatói ellenőrzése, illetve a természetes erőforrások szennyezése tekintetében, Ada Község részben rendelkezik nyilvántartási listával a szennyezőkről, és a környezet állapotáról csak az egyes mutatókat kísérik figyelemmel. A víz-erőforrások védelme a közösség fenntartható fejlődésére primáris jelentőséggel bír, a szennyezetlen felszíni és földalatti vizek, valamint a minőséges ivóvíz a minőséges élet és jövő nélkülözhetetlen feltétele. A minőségi mezőgazdasági termelés, az egészséges élelem termelése céljából, elengedhetetlen a földek védelme és a mikroklimatikus feltételek létrehozása. 40

41 Terület: Társadalmi tevékenységek Vízió : Ada Község modern és biztonságos község, amely kiemeli a kulturális sokrétűség és identitás megőrzésének szükségességét, az egész társadalom kohéziójának megerősítése mellett, foglalkozik a szegénység csökkentésével és a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok védelmével, és modern oktatási és egészségügyi rendszerrel rendelkezik Prioritások Célok Programok Indikátorok Implementáció foka A hatékony szolgáltatást nyújtó helyi kapacitások megerősítése A humán erőforrások kapacitásának 30%-os növelése 2019-ig A társadalmi tevékenységek anyagi erőforrásainak 15%-os fejlesztése 2019-ig A helyi önkormányzat szervei kapacitásának 30%-os javítása 2019-ig A társadalmi tevékenységekben dolgozók folyamatos szakmai képzése A társadalmi tevékenységben dolgozók menedzserkészségének fejlesztése Feltételek megteremtése a deficitáris káderek ösztöndíjazására Az egyetemi szintű oktatás községi támogatása Új programok a társadalmi tevékenységek terén A középfokú szakoktatás tevékenységének bővítése Az intézmények objektumaiban az energetikai hatásfok javítása Az oktatási objektumok és felszerelés feljavítása Az egészségügyi objektumok és felszerelés feljavítása A kultúra objektumai és felszerelése állapotának feljavítása A sport- és rekreációs objektumok állapotának feljavítása A biztonsági és tűzvédelmi objektumok és felszerelés állapotának feljavítása A foglalkoztatottak folyamatos képzése Az anyagi erőforrások javítása A polgárokkal való kapcsolattartás fejlesztése LSDS indikátorok 13., 19., 20., 25. sz. LSDS indikátorok 3.,10.,16., 19., 20., 26. sz. LSDS indikátorok 25., 27. sz. A multikulturalitás, tolerancia ápolása és a marginalizált csoportok bekapcsolása A község minden polgárának anyanyelve, kultúrája és hagyománya megőrzésére és ápolására irányuló rendezvények számának 20%-os növelése 2019-ig A marginalizált csoportok részvételének 30%-os növelése a társadalmi aktivitás minden ágazatában 2019-ig Rendezvények szervezése A lakosság, intézmények és NKSz-ek kapacitásának erősítése Az idős személyek életminőségének javítása A mozgássérült személyek bekapcsolása A roma populáció integrációja a szociális környezetbe LSDS indikátorok sz. LSDS indikátorok 18. sz. 41

42 A társadalmi tevékenységek területe egyrészt igen jelentős a közösségi élet minősége szempontjából, másrészt olyan terület, amelyre a község, az adminisztrációján keresztül, leginkább hatással bír, mivel részben vagy teljesen pénzeli. A helyi kapacitások növelése, úgy magukban az önkormányzati szervekben, mint az intézményekben és szervezetekben, alapszintű előfeltételt jelent a pozitív változások és a modern irányzatok és az európai szabványok e területen való megvalósításában. Az emberek, kapacitásukkal és minőségükkel alapvető erőforrást képeznek, fejleszteni kell őket, hogy a problémák megoldására hatékonyabb előfeltételek és menedzser-hozzáállás jöjjön létre. Sajnos, Ada Községben jelenleg nagyon kevés azon képzett személyek száma, akik teljességgel képesek modern tudást, jártasságot és fejlett társadalmak tapasztalatát alkalmazva, a lokális közösség minden problémájával szembe szállni. A nagyobb fokú fejlődés következő korlátozó tényezőjét az anyagi erőforrások jelentik. E szegmens elemzésével, szembetűnő, hogy az elmúlt tíz évben, alig valamit, vagy semmit sem fektettek az oktatás, biztonság és tűzvédelem, egészségügy és kultúra objektumai és felszerelése fejlesztésébe és modernizálásába. Az utóbbi néhány év hozott némi előrelépést e téren, de ez nem elegendő és átfogó a község modern szabványokhoz való közeledéséhez. Mindezen jelenségek szorosan kötődnek egymáshoz, valamint az önkormányzat lehetőségeihez és kapacitásaihoz, hogy a területen minőségi elmozdulás történjen. A kitűzött célok reálisak és elérhetők, és hozzájárulnak majd közösségünk életminőségének általános javulásához. Ada Község többnemzetiségű és több hitvallású környezet, magyar nemzetiségű többséggel. E térségben a multikulturalitás és tolerancia évszázadok óta jelen van, ami nem azt jelenti, hogy nem kell ápolni és kihangsúlyozni őket. A különbözőség egysége alatt a saját népi hagyományok és nemzeti örökségek ápolása és minden polgártárs kultúrájának és hagyományának tiszteletben tartása értendő. Ily módon épül ki a közös, polgári szellem, amelyre mi Adán annyira büszkék vagyunk. Fontos még kiemelni a valamennyi marginalizált csoport életkörülménye javítására és a rendes társadalmi folyamatokba való bekapcsolásukra irányuló gondoskodást. Ez mindenekelőtt az idősekre (Ada polgárai átlagosan egyre idősödnek), a fogyatékossággal élő személyekre és a roma lakosokra vonatkozik. Az ő problémáik megoldása folyamatára irányuló projektek az elkövetkező időben a társadalmi közösség erőfeszítésében jelentős részt kell képeznie. 42

43 Terület: Rurális fejlődés Vízió: Ada község a rurális fejlődést támogató felállított rendszerrel rendelkezik, amelyet a rurális gazdaság diverzifikációján keresztül, összehangoltak a lakosság szükségleteivel és sajátosságaival, főképpen a mezőgazdaság nagyobb versenyképességének növelése, valamint a minőséges idegenforgalmi termékek felismerhető identitása terén. Implementáció Prioritások Célok Programok Indikátorok foka A meglévő erőforrások kihasználásának javítása 30%-kal 2019-ig Az organikus termelésre használt területek növelése A konyhakertészet és más kumulatíva termelési formák nagyságának és termelékenységének növelése A termelés fejlesztése és diverzifikációja és hatékonyságának növelése LSDS indikátorok 5., 21., 22., 23., 26. sz. Ada község mezőgazdaságának fejlesztése A rurális infrastruktúra 20%-os fejlesztése 2019-ig A mezőgazdaság támogatottságának javítása 5%-al 2019-ig Vízgazdasági objektumok építése A termőföld és termelés védelmére szolgáló objektumok kiépítése A helyi adminisztráció kapacitásának növelése A mezőgazdaságban dolgozók képzése Védjeggyel rendelkező és felismerhető mezőgazdasági termék előállítása Mezőgazdasági gazdaságokat támogató intézkedések és programok A mezőgazdasági termelés kapacitásának és szervezési szerkezetének fejlesztése A falu megőrzése és integrálása a modern társadalmi folyamatokba LSDS indikátorok 14. sz. LSDS indikátorok 21., 22., 23. sz. Az idegenforgalom bemutatása és fejlesztésének támogatása A lokációs foglalkoztatottsági koefficiens növelése az idegenforgalom területén 10%-al ig Ada község 10%-al megnövelt részvétele a regionális idegenforgalmi piacon Az idegenforgalom fejlesztésének intézményes támogatása Az elhelyezési kapacitások kiépítése, bővítése és rekonstrukciója Az idegenforgalmi szolgáltatások szintjének javítása Valamennyi szubjektum szélesebb bekapcsolása az idegenforgalmi termék kialakításába és létrehozásába Regionális kapcsolatteremtés az attraktívabb idegenforgalmi termék létrehozása céljából Infrastruktúrás munkálatok az idegenforgalom fejlesztésének támogatására LSDS indikátorok 21.,22., 23. sz. LSDS indikátorok 21., 22. sz. 43

44 A stratégiában kitűzött prioritásoknak az a feladatuk, hogy az előlátott célok és programok útján, Ada Község rurális térségei fejlődését felgyorsítsák. Itt nagyobb szintű mezőgazdasági termelést, valamint jobb minőségű és bővebb kínálattal ellátott idegenforgalmi szolgáltatást kell elérniük Ily módon versenyképesebbek ennénk nem csak a hazai, hanem a környező országok piacán is. E terület, a bővített és nagyobb termelés következményeképp, az új munkahelyek nyitása terén fő hordozói szerepet játszik, ami által biztonságot, jobb életszínvonalat tenne lehetővé és megállítaná Ada Község lakosság elvándorlásénak folyamatát. Ada Község jelenlegi és lehetséges idegenforgalmi termék-potenciálját szemügyre véve, látható, hogy reális lehetőségek léteznek a vadászati-, halászati-, folyami- és sport-rekreációs idegenforgalmi formákra, de egy ilyen fejlődés megköveteli az idegenforgalom anyagi bázisa és a szervezés felerősítését.. A látogatók eltérő összetétele elvárja a szféra komplex és sokrétű rendezését. Az idegenforgalom főtengelyeként, az Adica KV, az elhelyezési kapacitások és a szórakoztatói tartalmak bővítése révén, a meglévő sport-infrastruktúra segítségével, a község idegenforgalmi kínálata fellendítését tudja majd nyújtani. A Nagypál-féle szállás, a fennálló épséges tanyacsoporttal, jó szervezés mellett, a falusi, ökológiai és népies turizmus központja, míg a Budzsákon lévő tó a sporthorgászok kedvence lehetne. A meglévő sport-rekreációs célokra előlátott területeken továbbra is folyik majd azok felszerelése a mindennapi és hétvégi rekreációs és pihenési, valamint a nyári vakáció igényei szerint. Ezen az úton haladva, Ada Község az egész Tiszavidék és a Vajdaság átfogó idegenforgalmi kínálatba kapcsolódhat be. 44

45 Terület: Gazdasági fejlődés Vízió: Ada község dinamikus és fenntartható gazdasági növekedéssel és fejlődéssel rendelkezik, új befektetések, fejlett infrastruktúrás elemek jellemzik, amelyek lehetővé teszik minden tevékenység fejlődését, a vállalkozások fejlesztésére és a piacgazdaság szükségleteinek megfelelő képzett káderekre vonatkoztatott kedvező feltételekkel Implementáció Prioritások Célok Programok Indikátorok foka A község kis- és középvállalatok és vállalkozások támogatására irányuló adminisztratív kapacitásainak növelése A községi adminisztráció infrastruktúrát és kommunális szolgáltatást érintő munkájának 20%-os javítása 2019-ig A községi adminisztráció vállalkozások és kis és középvállalatok támogatásához fűződó munkájának 20%-os javítása 2019-ig A tervezési és döntési folyamatok javítása IT bevezetése az infrastruktúra és kommunális szolgálatok irányítása területén Az intézményes támogatás fejlesztése Az önkormányzat és közvállalatok dolgozóinak képzése LSDS indikátorok sz. LSDS indikátorok 24., 25. sz. Az infrastruktúra minőséges és folyamatos javítása A polgárok mobilitásának és Ada község régióval való összekapcsolódásának 40%-os növelése 2019-ig A község energetikai stabilitásának növelése 20%-kal 2019-ig Az elkezdett beruházások befejezése Ada község területén az úthálózat kiépítése és rekonstruálása Az elosztási gázvezeték fejlesztése a községben Az alacsony- és magasfeszültségű hálózat rekonstruálása és fejlesztése a községben LSDS indikátorok 14., 28. sz A beruházások lakosonkénti összegének 30%-os növelése 2019-ig Kedvező üzleti környezet létrehozása Bemutatkozási aktivitások a beruházók idevonzására LSDS indikátorok 13., 24., 27. sz. A versenyképes és nyitott gazdaság fejlesztése A meglévő KiKöV és vállalkozások forgalma 20%-os növelése 2019-ig A meglévő KiKöV és vállalkozók kapacitásának növelése A meglévő KiKöV és vállalkozók marketing-támogatása LSDS indikátorok 21., 24., 26., 27. sz. A szakképzett káderek elszivárgásának 30%-os csökkentése 2019-ig A helyi munkaerő szakképesítésének és képességeinek folyamatos fejlesztése A vállalkozások fejlődésének támogatása A fiatal szakemberek lakásmegoldása LSDS indikátorok 13., 17. sz. 45

46 Ada Község gazdaságának fejlődése, ahogyan az a Vajdaságra és az egész országra jellemző, szembesül a 90-es évek eseményei és a tranzíciós folyamat okozta problémákkal és korlátokkal. Ada Község gazdasága korlátozottsága elsősorban a meglévő kapacitások elégtelen kihasználásában, egyes vállalatoknál a termelési szint esésében, a munkanélküliségben, bizonyos cégek munkája leállásában, a befejezetlen magánosításban és a kisipar és szolgáltató műhelyek stagnációjában mutatkozik meg. Ada Községben a társadalmi vállalatok magánosítása, bár is eddig, nem hozta meg a várt eredményeket (néhány kollektíva kivételével) sem a hatékonyság sem a foglalkoztatás szemszögéből. Hosszabb távon, korlátozó tényező lehet Ada Község kedvezőtlen demográfiai képe is (a kellő számú munkaképes lakos biztosítása miatt), valamint az iskolázott káderek hiánya minden tevékenységben. A fejlődés eddigi korlátain a mezőgazdasági termelés, a feldolgozóipar és az idegenforgalom felújításával léphetünk túl. Az ipar fejlesztését modernizáción és a meglévő programok kibővítésével kell lebonyolítani, a piac szükségletek és a technikai-technológiai újítások értékelésével. Az új gazdálkodási körülmények nyújtotta természeti előfeltételeink és fejlődési lehetőségeink e célok eléréséhez a birtokunkban vannak. A kis- és középvállalatok és vállalkozások fejlődésének stratégiája legfontosabb elemei, amelyek Ada Községre nézve is érvényesek, azon szektorok fejlesztésére vonatkoznak, amelyek képesek a fejlődésen lendíteni és foglalkoztatottság szintjét jelentős mértékben növelni, ezek pedig a mezőgazdasági termékek feldolgozása, ipari termelés és az idegenforgalom. Ada Községnek van rá perspektívája, hogy kisebb ipari központtá váljon, foglalkoztatottal, ami az egész községre nézve jó fejlődési lehetőséget jelent. Ada Község gazdasága fejlődésének hordozói az ipar, a mezőgazdaság és az idegenforgalom lesz. Az ipar terén, a tervezett potenciálok a rendelkezésre álló természetes erőforrásokra és a munkával létrehozott értékekre alapszanak, miközben az elemi fejlődési prioritásként a dinamikusabb agráripari és fémfeldolgozó komplexus, kisipar és felerősített idegenforgalmi-, kereskedelmi- és vendéglátóipari fejlesztés jelentkezik. A legnagyobb potenciált a szekundáris és primáris szektorok meglévő kapacitásai adják. A kisipar dinamikus fejlődésére rendkívül jó potenciálok léteznek, és ez a lakosság munkalehetősége és jövedelme növelését célozza (feldolgozó tevékenységek, műhelyek és személyes szolgáltatások, háztáji kézművesség). Általános értékelésként leszögezhető, hogy a község eddig elért gazdasági fejlettsége nem elégséges szintű, a természeti erőforrások nincsenek eléggé kihasználva, a gazdaság kedvezőtlen szerkezetű, kifejezett a lakosság, a kapacitások és a tevékenységek az Ada-Mohol településpárosban való koncentrációja, valamint az, higy a tervezett időszakban a meglévő erőforrásokat jobban fel kell értékelni és kihasználni. A fejlődési stratégia fő céljai eléréséhez, elengedhetetlen az önkormányzat adminisztratív kapacitásait felerősíteni, amely a kis- és középvállalatok fejlődőséhez nyújthat támogatást. Ezek fejlődéséhez nélkülözhetetlen az intézményes támogatás és kellő feltételek létrehozása. Az infrastruktúra fejlesztése és előrehaladása, valamint a régió összekapcsolása a gazdaság fejlődésében kulcs-szerepet játszik. A versenyképes és nyitott gazdaság fejlődésének alapját az új technológiák bevezetése képezi. 46

47 6.3. Akciótervek Ada Község LSDS A fenntartható fejlődés stratégiája PARTNER-FÓRUM KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKACSOPORT Vízió : Ada község aktívan dolgozik a környezet megvédésén és a természetes erőforrások fenntartható irányításán, elősegítve ezzel a fejlesztés és a környezetvédelem közötti együttműködését, tekintettel a jövő nemzedékek minőséges életre való jogára. 1. PRIORITÁS: A természetes erőforrások védelme és használata a fenntartható fejlődés alapelveivel A prioritás foka: összhangban MAGAS 1.1. Stratégiai cél :. A községi adminisztráció környezetvédelmi területén történő munkájának 30%-os növelése 2019-ig Program: A stratégiai dokumentumok kidolgozása Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK Helyi ökológiai akcióterv (HÖAT) kidolgozás, meghozatal és megvalósítás Közvállalatok, NKSz, adományozók, Tartományi körny.védelmi titkárság Adományozók, község, Tartományi körny.védelmi titkárság A létező dokumentum Terv a hulladék kezelésére Közvállalatok, NKSz, adományozók, Tartományi körny.védelmi titkárság Minisztériumok, titkárság, község és adományozók, Tartományi körny.védelmi titkárság Kidolgozott terv Terv a polgárok képzésére és a civil szervezetekkel, intézményekkel és polgárokkal való együttműködésre Oktatási intézmények, NKSz, adományozók, Tartományi körny.védelmi titkárság dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók, Tartományi körny.védelmi titkárság Kidolgozott terv Terv a természet fejlesztésére és védelmére - zöldesítés NKSz, Közvállalatok, Tartományi körny.védelmi titkárság, adományozók Minisztériumok, titkárság, község és adományozók, Tartományi körny.védelmi titkárság Kidolgozott terv 47

48 A vizek-, levegő-, zaj- és földterületek figyelemmel kísérésének terve NKSZ, Közvállalatok, Körny.véd.minisztérium adományozók Körny.véd.minisztériumkö zség és adományozók Kidolgozott terv Akciótervek rendkívüli helyzetekre Belügyminisztérium Program: Tanulmányok és elemzések kidolgozása Illetékes Minisztériumok, titkárságok, község és adományozók Kidolgozott terv Az Ada község területén lévő szennyezők térképének kidolgozása NKSZ, Tartományi felügyelő szolgálatok dinár község A létező dokumentum Elaborátum kidolgozása Ada község területén az egyes térségek védelem alá való helyezésének eljárása megindítására Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum A mérési helyek beosztását taglaló térkép elkészítése NKSZ, Tartományi felügyelő szolgálatok dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Tanulmány kidolgozása és a vízgyár legoptimálisabb megoldásának kiválasztása Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum A lehetséges ivóvízforrások felkutatása a Tisza folyó körzetében Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok Vode Vojvodine KV dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Elaborátum kidolgozása a földalatti víztartalékokról és azok minőségéről Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Kivitelezhetőségi tanulmány elkészítése az újrahasznosítási központ kiépítéséről Minisztérium Adományozók Szak-konzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum 48

49 Program: A községi adminisztráció aktivitása a vizek-, levegő-, zaj- és földterületek figyelemmel kísérése rendszerének bevezetésében Az önkormányzat felügyelő szolgálatai munkájának javítása, azok felszerelése, képzése és a preventív munka ösztönzése útján Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok Adományozók dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók Felszerelés, elvégzett képzések, prevenció Határozat meghozatala a vizek-, levegő-, zaj- és földterületek figyelemmel kísérésére Község rendes tevékenység A létező dokumentum A figyelemmel kísérésre felhatalmazott intézmény meghatározása, nyilvános tender útján Felhatalmazott intézmény Község rendes tevékenység A létező dokumentum A polgárok értesítése a mérések eredményéről és ajánlások nyújtása Médiák, NKSz dinár titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Határozat meghozatala a rádióaktív villámhárítók kötelező kiiktatásáról Község rendes tevékenység A létező dokumentum A rádióaktív villámhárítók kiiktatása A munka kivitelezője Minisztériumok, szubjektumok ahol a villámhárító van, község i adományozók Leszerelt villámhárítók A jelen helyzet elemzése - szeméttelep és illegális lerakóhelyek Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok Adományozók, NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum A jelen helyzet elemzése szennyvíz Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok Adományozók, NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum A jelen helyzet elemzése a főút menti levegő minősége Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok Adományozók, NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum A jelen helyzet elemzése a mezőgazdasági földek szennyezettsége Tartományi titkárságok Szak-konzultánsok Adományozók, NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum 49

50 Az ivóvíz minőségének rendszeres egészségügyi figyelemmel kísérése Egészségvédelmi intézet Közvállalat rendes működésből A rendszeres ellenőrzések száma Szolgálatok létrehozása, amelyek rendkívüli helyzetekben cselekednek Belügyminisztérium Program: Mérőműszerek beszerzése Mérőhely felszerelése zaj mérésére a helyszín: Ada központja Leszállító Mérőhely felszerelése a levegő minősége kísérésére Leszállító Mérőhely felszerelése a szennyvíz minősége kísérésére Leszállító Stratégiai cél :. A zöld felületek területének 20%-os növelése Ada község területén 2019-ig Program: A községi adminisztráció tevékenységei dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező szolgálat Működő felszerelés Működő felszerelés Működő felszerelés Határozat meghozatala Ada község területének intenzív zöldesítéséről Közvállalat, Helyi közösségek Község rendes tevékenység A létező dokumentum A zöldesítésre előlátott területek tulajdonjoga szerkezetének megállapítása KGI dinár Község A létező dokumentum A zöldesítés projekt-technikai dokumentációja kidolgozása Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község A létező dokumentum Az ültetés részletes tervének kidolgozása kataszteri községenként Közvállalat, Helyi közösségek dinár Község A létező dokumentum A parlagfű kiirtása részletes tervének kidolgozása Ada község területén Közvállalat, Szakkonzultánsok, NKSz, tartományi titkárság Község, Tartományi titkárság A létező dokumentum 50

51 Program : A nyilvános zöld felületek védelme A zöld felületek karbantartása évi terveinek kidolgozása Közvállalat dinár Község, Közvállalat A létező dokumentum A zöldesítésre előlátott területek összeírása minden településen Közvállalat, Helyi közösségek, NKSz dinár Község, Közvállalat A létező dokumentum Ada és Mohol központja műépítészeti külalakjának rekonstrukciója Közvállalat, Szakkonzultánsok Község, adományozók Rekonstruált terület A meglévő nyilvános zöld területek rendszeres karbantartása és beültetése Közvállalat dinár Község, Közvállalat Jelentések Elegendő számú szemeteskanna beszerzése és elhelyezése minden településen Közvállalat, Helyi közösségek, NKSz dinár Község, Közvállalat, adományozók Az elhelyezett szemeteskannák száma A zöld területek karbantartásához szükséges hiányzó felszerelés beszerzése Közvállalat dinár Község, adományozók, Közvállalatok Beszerzett felszerelés Projekt kidolgozása a nyilvános zöld területek automatikus öntözésére Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község A létező dokumentum Automatikus öntözőrendszer kiépítése a nyilvános területeken Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár/rendszerenként Község A kiépített rendszerek száma Program : A településeken kívüli zöld felületek létrehozása és karbantartása Az utak körüli zöld felületek karbantartása Putevi Srbije KV Helyi közösségek dinár Putevi Srbije KV, Község A létező dokumentum A csatornák körüli zöld felületek karbantartása Vode Vojvodine KV dinár Vode Vojvodine KV Község Jelentések A szélfogó sávok karbantartása és védelme Mezőgazdasági minisztérium, NKSz, Helyi közösségek dinár Község Jelentések 51

52 A hiányzó szélfogó sávok ültetése évi tervének kidolgozása NKSz, Helyi közösségek dinár/évente Község Mezőgazdasági minisztérium, adományozók Kidolgozott terv A hiányzó szélfogó sávok ültetése évi tervének megvalósítása Helyi közösségek, NKSz dinár/évente Község Mezőgazdasági minisztérium Jelentések 1.3. Stratégiai cél : A felszíni vizek és az ivóvíz minőségének 30%-os javítása 2019-ig Program: Minden település minőséges ivóvízzel való megfelelő ellátása Projekt-technikai dokumentáció elkészítése a vízvezeték rekonstrukciójára Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat A létező dokumentum A vízvezeték rekonstrukciója, a rendszer veszteségének csökkentése a meglévő rendszerek revitalizációjával Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap, felhasználói részvétel A rekonstruált vezetékek hossza A veszteség csökkenésének százaléka A meglévő törpevezetékek hálózatra való csatlakoztatása Közvállalat, Szakkonzultánsok, Helyi közösségek Község, felhasználói részvétel Az új csatlakozások száma Kampány megvalósítása a lakosság és ipar területén a víz racionális fogyasztása végett Közvállalat, Szakkonzultánsok, Helyi közösségek, NKSz dinár Község, adományozók, Tribünök, plakátok, flayerok Vízgyár kiépítése Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap, felhasználói részvétel Felépített gyár Vizet át nem eresztő fólia elhelyezése a rekonstruált szeméttelepen Közvállalat, Szakkonzultánsok Község, adományozók, Közvállalat Elhelyezett fóliák 52

53 Program: A meglévő vízfolyamok revitalizációja Terv kidolgozása a Bara revitalizációjára Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat A létező dokumentum A Bara revitalizációja megvalósítására vonatkozó terv implementációja Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap, felhasználói részvétel Jelentések Program: A szennyvizek ellenőrzése Projekt-technikai dokumentáció kidolgozása a hiányzó kanalizációs hálózat kiépítéséhez Adán Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat A létező dokumentum A hiányzó kanalizációs hálózat kiépítése Adán Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap, felhasználói részvétel A szennycsatorna hálózat működőképes állapotban van Projekt-technikai dokumentáció kidolgozása a hiányzó kanalizációs hálózat kiépítéséhez Moholon Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat A létező dokumentum A hiányzó kanalizációs hálózat kiépítése Moholon Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap felhasználói részvétel A szennycsatorna hálózat működőképes állapotban van A szennyvíztisztító berendezése kiépítési helyének definiálása Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók Projekt-technikai dokumentáció kidolgozása a szennyvíztisztító berendezése kiépítésére Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat A létező dokumentum 53

54 A szennyvíztisztító berendezés kiépítése Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap felhasználói részvétel Kiépített tisztító Projekt-technikai dokumentáció kidolgozása a nyitott légköri csatorna rekonstrukciójára Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók A nyitott légköri csatorna rekonstrukciója Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap, felhasználói részvétel A rekonstruált hálózat hossza 1.4. Stratégiai cél : A szilárd kommunális hulladékkezelés rendszerének 30%-os javítása 2019-ig Program : Regionális hozzáállás a hulladékkezeléséhez Együttműködés kialakítása a szomszédos községekkel Szomszédos községek, Banat RFK dinár Aláírt együttműködési Minisztériumok, titkárság, dokumentumok község és adományozók A kommunális hulladékkezelése regionális programjának kidolgozása Szomszédos községek, Banat RFK Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók A helyi előírások összehangolása a nemzeti hulladékkezelő programmal Banat RFK, Szakkonzultánsok dinár Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók Program : A hulladék anyagok kezelése A meglévő szeméttelepek szanálása, bezárása és rekultivációja programjának kidolgozása Közvállalat, Szakkonzultánsok Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók A meglévő szeméttelepek szanálása és rekultivációja Közvállalat, Szakkonzultánsok dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap felhasználói részvétel Szanált deponiák 54

55 Rendszeres ellenőrzés és az illegális lerakóhelyek újbóli létrejöttének megakadályozása Községi felügyelők, NKSz és Helyi közösségek Község rendes tevékenység Az ellenőrzések száma A régiós szeméttelep projekt-technikai dokumentációjának részbeni pénzelése Szomszédos községek, Banat RFK dinár Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók, Szomszédos községek A régiós szeméttelep kiépítésének részbeni pénzelése Szomszédos községek, Banat RFK dinár Község, adományozók, Közvállalat Nagyberuházási alap felhasználói részvétel A létező dokumentum Program : A hulladék környezetvédelmileg fenntartható tárolása A hulladék szervezett szétválogatása Közvállalat dinár Minisztériumok, titkárság, Kidolgozott terv község és adományozók A nyilvánosség tájékoztatása a hulladék szétválogatásáról Közvállalat, Helyi közösségek, NKSz dinár Plakátok, szórólapok, Minisztériumok, titkárság, műsorok a helyi község és adományozók médiákban Projekt-technikai dokumentáció kidolgozása az újrahasznosítási központ kiépítésére Közvállalat, Szakkonzultánsok Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók Újrahasznosítási központ építése Közösségi-magán partnerség - beruházó beruházó Kiépített újrahasznosítási központ Program : A szilárd kommunális hulladék modern kezelésének alkalmazása A szaknyilvánosság informálása a hulladék energetikai alkalmazásának lehetőségéről Közvállalat, NKSz, Médiák, Tartományi Titkárság dinár/évente Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban A szaknyilvánosság informálása az újrahasznosítás lehetőségeiről Közvállalat, NKSz, Médiák, Tartományi Titkárság dinár/évente Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban 55

56 A szak-nyilvánosság informálása a bioanyagok feldolgozásának lehetőségeiről Közvállalat, NKSz, Médiák, Tartományi Titkárság dinár/évente Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban A nyilvános-magán partnerség bemutatása a szilárd kommunális hulladék problematikája megoldására Közvállalat, NKSz, Médiák, Tartományi Titkárság, üzleti szubjektumok dinár/évente Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban 1.5. Stratégiai cél : A környezetvédelmi projektokba bekapcsolt polgárok számának növelése 20%-al 2019-ig Program : Együttműködés kialakítása a szervezetekkel és intézményekkel Együttműködés kialakítása az iskoláskor előtti intézményekkel Iskol. előtti intézmény, Szak-konzultánsok és NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Együttműködés kialakítása az általános és középiskolákkal Általános és középiskolák, Szak-konzultánsok és NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Együttműködés kialakítása a NKSz-kel és ökológia szervezetekkel Szak-konzultánsok és NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Együttműködés kialakítása az illetékes intézményekkel köztársasági és tartományi szinten Illetékes Minisztériumok és tartományi titkárságok dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Együttműködés kialakítása régiós szinten Szomszédos községek, Banat RFK dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók A létező dokumentum Program Médiatámogatottság környezetvédelmi téren A helyi kábelhálózat alkalmazása informálás és képzés Médiák dinár Műsorok és mellékletek a Minisztériumok, titkárság, helyi e-médiákban község és adományozók Programok a gyerekeknek és felnőtteknek Tisztítsuk meg a természetet, a legszebb kert Médiák, NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, A programok száma község és adományozók 56

57 A helyi sajtó alkalmazása informálás és képzés céljára Médiák, HK dinár Minisztériumok, titkárság, Cikkek a helyi sajtóban község és adományozók Program Képzések a polgárok részvétele szükségességéről Minden általános és középiskolában ökológiai szakkörlétrehozása Általános és középiskolák dinár Minisztériumok, titkárság, Megalakított szakkör község és adományozók Ökológiai napok havonta egyszer minden iskoláskor előtti és iskolai intézményben Iskol. előtti intézmény, Általános és középiskolák Község rendes tevékenységből Megtartott rendezvény Megszervezni az ökológiai gyermek rendőrséget Iskol. előtti intézmény, Általános és középiskolák Község rendes tevékenységből Megszervezett szolgálat ÖKO-kuckót létrehozása minden iskoláskor előtti és iskolai intézményben Iskol. előtti intézmény, Általános és középiskolák dinár A létrehozott kuckók Minisztériumok, titkárság, száma község és adományozók Külön képzés az ökológiai oktatóknak Iskol. előtti intézmény, Általános és középiskolák dinár Minisztériumok, titkárság, A képzett előadók száma község és adományozók Képzés a legnagyobb szennyezőként azonosított KiKöV szakemberei részére KiKöV képviselői dinár Minisztériumok, titkárság, A képzettek száma község és adományozók Újságírók képzése Médiák dinár Minisztériumok, titkárság, A képzettek száma község és adományozók Szak-találkozók, tribünök és előadások megszervezése Szak-konzultánsok, NKSz dinár A megszervezett Minisztériumok, titkárság, találkozók száma község és adományozók Témakör szerinti rendezvények karnevál megszervezése Iskol. előtti intézmény, Általános és középiskolák NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, Megtartott rendezvény község és adományozók 57

58 1.6. Stratégiai cél 50%-kal csökkenteni a veszélyeztetett minőségű földek területét 2019-ig Program A földek minősége veszélyeztetettségének megakadályozása Adminisztratív eljárások Községi határozatok meghozatala ---- Község rendes tevékenységből A létező dokumentum A hulladék anyagok kataszteri feldolgozása Közvállalat, NKSz dinár Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók Elvégezni a földek minőségének elemzését és lemérni a peszticidek koncentrációját a földben Egészségvédelmi Intézet, Mezőgazdasági állomás Minisztériumok, titkárság, Elvégzett elemzések község és adományozók A földek termékenységének rendszeres ellenőrzése Mezőgazdasági állomás Mezőgazdasági egyetem dinár Minisztériumok, titkárság, Az ellenőrzés száma község és adományozók Az illetékes községi szervek képzése Mezőgazdasági állomás Mezőgazdasági egyetem dinár A képzett tisztviselők Minisztériumok, titkárság, száma község és adományozók A polgárok és a gazdasági szubjektumok tájékoztatása Médiák dinár Tribünök, találkozók, Minisztériumok, titkárság, cikkek és mellékletek a község és adományozók helyi médiákban Közreműködés kialakítása a falusi HK Helyi közösségek dinár község A létező dokumentum Program A vegyi védelmi szerek csökkentése és használatuk ellenőrzése a mezőgazdaságban A vegyi készítmények mezőgazdasági alkalmazásának szigorú ellenőrzése Mezőgazdasági állomás Mezőgazdasági egyetem dinár Minisztériumok, titkárság, Az ellenőrzések száma község és adományozók Konténer beszerzése a peszticid csomagolás tárolására Közvállalat dinár Minisztériumok, titkárság, Beszerzett konténer község és adományozók 58

59 Az elhasznált vegyi készítmények csomagolása tárolásának és eltüntetésének megszervezése Mezőgazdasági állomás Mezőgazdasági egyetem dinár Minisztériumok, titkárság, község és adományozók Ökológiai készítmények alkalmazása a kommunális higiéniában a szúnyogok permetezésére és a kullancsok megsemmisítésére Szakkonzultánsok, NKSz dinár Az ökológiai szerekkel Minisztériumok, titkárság, végzett kezelések száma község és adományozók Program Az aratás maradványainak kihasználása Az aratási maradványok égetésének megakadályozása Helyi közösségek, Belügyminisztérium NKSz dinár Község A felügyelőségi ellenőrzések száma A földművesek képzése az aratási maradványok kihasználására Szakkonzultánsok i NKSz dinár A képzett földművesek Minisztériumok, titkárság, száma község és adományozók Az aratási maradványokból való csomagolások termelésének bemutatása Szakkonzultánsok i NKSz dinár Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban Az aratási maradványokból való energetikai brikettek termelésének bemutatása Szakkonzultánsok i NKSz dinár Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban 1.7. Stratégiai cél Az alternatív energiaforrások használatának 70%-os növelése 2019-ig Az alternatív energiaforrások használatának bemutatása Szakkonzultánsok i NKSz dinár Tribünök, szakelőadások, Minisztériumok, titkárság, műsorok és mellékletek az község és adományozók e-médiákban Az alternatív szél-, nap-, termálvizek és bio- anyagokból származó energiaforrások használata lehetőségeinek kivizsgálása A meleg-váltó (hőpumpa) alkalmazási lehetőségeinek kivizsgálása a felszíni földkéreg energiája használata tekintetében Szakkonzultánsok Szakkonzultánsok Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók Minisztériumok, titkárság, A létező dokumentum község és adományozók 59

60 Ada Község LSDS A fenntartható fejlődés stratégiája PARTNER-FÓRUM A TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK MUNKACSOPORTJA Vízió : Ada Község modern és biztonságos község, amely kiemeli a kulturális sokrétűség és identitás megőrzésének szükségességét, az egész társadalom kohéziójának megerősítése mellett, foglalkozik a szegénység csökkentésével és a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok védelmével, és modern oktatási és egészségügyi rendszerrel rendelkezik 1. PRIORITÁS: A hatékony szolgáltatást nyújtó helyi kapacitások megerősítése A prioritás foka: Magas 1.1. Stratégiai cél: A humán erőforrások kapacitásának 30%-os növelése 2019-ig Program: A társadalmi tevékenységekben dolgozók folyamatos szakmai képzése Szám Projekt PARTNEREK Idő Összeg és pénzforrás INDIKÁTOROK Személyi képzés az új diagnózismódszerek alkalmazására (mammográfia, Egészségügy egyetem Újvidék ortopán készülék, a fizikális medicina modern felszerelése, és hasonlók) A leggyakoribb krónikus gasztrointesztinális betegségek felfedése és megelőzése NKSz, Egészségház, Egészségügyi misztérium, szak-konzultánsok NKSz, a Sremska Kamenica-i A stratégia alkalmazása a méhnyakrák és Intézet, Egészségügyi emlőrák korai felfedésére Központ Zenta Belügyminisztérium, CSz, A kábítószer élvezés megelőzése, gyógykezelése és visszaszorítása Egészségügyi minisztérium A professzorok munkája a multimediális SzK Oktatási minisztériuma, oktatásban Tartományi oktatási titkárság, szak-konzultánsok dinár Egészségügyi misztérium, Tartományi titkárság A képzett egészségügyi dolgozók és orvosok száma dinár Egészségügyi A megvizsgált páciensek minisztérium, Tartományi száma titkárság, adományozók dinár Egészségügyi A megvizsgált 30 év feletti minisztérium, Tartományi nők száma a községben titkárság, adományozók Egészségügyi minisztérium, Község, Tartományi titkárság, adományozók dinár Oktatási minisztérium, adományozók Az iskolai előadások száma a kábítószerek élvezésének káros hatásáról, Az elvonó-programba bekapcsolt nyilvántartott kábítószer-élvezők száma A képzett tanárok száma

61 Pedagógiai és andragógiai A tanárok képzése a felnőttek oktatásában Intézet, SzK Oktatási való munkára minisztériuma Informatikai képzés és a modern technikai Szak-konzultánsok eszközök alkalmazása Az összes tanügyi dolgozó tudásának rendszeres és folyamatos szakmai fejlesztése a modern oktatás követelményeivel összhangban Magyarországi szakmai tudásfejlesztés a magyar tannyelven oktató előadók részére A tűzoltó alakulat dolgozóinak folyamatos képzése és gyakorlása, rendkívüli helyzetek esetére való fellépésre A szociális szolgáltatásokat tervező és megvalósító intézetek és szervezetek szakembereinek folyamatos képzése Az EU szabályai és normák megismerése a szociális védelemben, egészségügyben, oktatásban, kultúrában... SzK Oktatási minisztériuma, Tartományi oktatási titkárság Tartományi oktatási titkárság, Vajdasági Pedagógiai Intézet, Magyar Köztársaság Oktatási minisztériuma Belügyminisztérium, Vállalatok és intézmények Munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium, Tartományi titkárság Munkaügyi és szociálpolitikai minisztérium, Tartományi titkárság, NKSz Program: A társadalmi tevékenységben dolgozók menedzser-készségének fejlesztése dinár Oktatási minisztérium, adományozók dinár Iskola, minisztérium, adományozók dinár/évente Oktatási minisztérium, Tartományi titkárság, dinár/évente Tartományi titkárság, adományozók Belügyminisztérium rendszeres aktivitás A képzett tanárok száma A képzett tanárok száma A képzett tanárok száma A szeminárium részvevőinek száma A képzést befejezett tűzoltók száma dinár/évente A szociális és más Munkaügyi és szociálpolitikai szakemberek részvevői minisztérium, adományozók, száma a szakmai illetékes Tartományi szemináriumokon titkárság dinár Minisztérium, adományozók A részvevők száma A dolgozók képzése a menedzselés VKÁK, NKSz, szakkonzultánsok területének témáiból A dolgozók képzése az EU-s alapokhoz Minisztériumok, VKÁK, való hozzáférés témáiról NKSz Képzés a nyilvános képviselés és lobbizás Minisztériumok, VKÁK, területének témáiról NKSz A szolgáltatás minőség-rendszerének Minisztériumok, szakkonzultánsok bevezetése az intézményekben dinár Rendes tevékenységek Intézményei, adományozók dinár Rendes tevékenységek Intézményei, adományozók dinár Rendes tevékenységek Intézményei, adományozók Minisztériumok, Tartományi titkárságok, adományozók A szeminárium és tanfolyam részvevőinek száma A szeminárium és tanfolyam részvevőinek száma A szeminárium és tanfolyam részvevőinek száma Bevezetett minőségellenőrzési rendszer 61

62 Program: Feltételek megteremtése a deficitáris káderek ösztöndíjazására A deficitáris káderek elemzése A községi és környező községek KiKöV, iskolák Határozat meghozatala a helyi önkormányzat illetékes szervei részéről, a kritériumok definiálása a deficitáris Iskolák, KiKöV káderek profiljának meghatározására és az ösztöndíjról szóló szabályzat megalkotása A fiatal tehetségek identifikálása az ifjú tehetségek központjának létrehozása Iskolák, NKSz (adatbázis) A közösségi-magán partnerség fejlesztése dinár Minisztérium, KiKöV, község, adományozók Község rendes tevékenység Elkészített dokumentum A KKT elfogadta az ösztöndíjról szóló szabályzatot dinár Iskolák, adományozók, Létrehozott adatbázis község a deficitáris káderek ösztöndíjazása terén KiKöV, intézmények, NKSz Aláírt együttműködési dokumentum Program: Az egyetemi szintű oktatás községi támogatása A gazdaság egyetemi képzettségű KiKöV káderigényének elemzése Kapcsolatok megvalósítása és az egyetemi intézmény-részleg megnyitása Egyetemi intézmény, Oktatási feltételeinek definiálása minisztérium A gazdaságon kívüli tevékenységek egyetemi képzettségű káderigényének Intézmények elemzése dinár Minisztérium, KiKöV, község, adományozók Elkészített dokumentum dinár Oktatási Minisztérium, Az egyetem vagy főiskola község, Egyetemi megnyitott részlege intézmények, adományozók dinár Intézmények, község, adományozók Elkészített dokumentum Az EU-s kis-önkormányzatok tapasztalatai Magyarországi és romániai testvér-önkormányzatok dinár Az önkormányzat és KiKöV KiKöV, község, Tartományi szakembereinek cél-utazása titkárságok az EU-s önkormányzatokba Program: Új programok a társadalmi tevékenységek terén Egészségház, Szociális A függőségi betegségek megelőzése az Gondozói Központ, iskolás gyermekek és ifjúság körében rendőrség, NKSz, iskolák dinár/évente Adományozók, község Előadások száma évente, minden iskolában, a kábítószerek élvezésének káros hatásáról 62

63 A befogadó-otthon bemutatása, A szülői Munkaügyi és soc.politikai gondozás nélküli gyerekek Klubjának és a minisztérium, polgárok, befogadók Klubjának megalakítása Szociális központ A szociális vállalat ötletének bemutatása A szociális védelem községközi stratégiájának kidolgozása Munkaügyi és soc.politikai minisztérium, NKSz NKSz, Szociális központok, szomszédos községek, Tartományi titkárság Házassági tanácsadó létesítése Szociális központ, szakértők A családban fellépő erőszak megelőzése Szociális központ, szakértők, Munkaügyi és szoc.politikai minisztérium,,biztonságos ház a családban fellépő NKSz, Munkaügyi és erőszak áldozatai részére szoc.politikai minisztérium NKSz, Szociális központok, Községközi információs hálózat kiépítése a szomszédos községek, szociális szolgáltatást végző alanyok Munkaügyi és szoc.politikai között minisztérium Iskolai újság beindítása a Novak Radonić Tartományi oktatási titkárság, elemi iskolában szak-konzultánsok Iskolai rádióállomás alapítása Tartományi oktatási titkárság, szak-konzultánsok A lakosság egészségügyi nevelése, a Batut intézet által közzétett egészségügyi Egészségügyi minisztérium, naptár szerint, a világ-egészségügyi naptár Batut Intézet, NKSz alapján dinár Minisztérium, község dinár Minisztériumok, adományozók Adományozók, községek, Minisztérium, titkárság Munkaügyi és soc.politikai minisztérium, Egészségügyi minisztérium, Tartományi szoc. polit. és demogr. titkárság és Tartományi egészségügyi titkárság, község Minisztérium, község dinár Minisztérium, község, adományozók dinár Adományozók, Minisztériumok, községek dinár/évente Titkárságok, község, adományozók, iskola dinár Tartományi titkárság, adományozók, község Egészségház rendes tevékenység A befogadás szükségességéről tartott előadások száma A programba bekapcsolódott családok száma A szociális vállalat támájára tartott előadások száma Elkészített dokumentum Megalakított tanácsadó, hivatásos foglalkoztatottakkal A családban fellépő erőszakos esetek számának %-os csökkenése A képzett önkéntesek száma Berendezett helyiségek A tényleges alanyok információcseréje Az iskolaévenként megjelenő lapok száma Felszerelt rádióállomások a község iskoláiban Az oktatások száma 63

64 Tűzoltóegység bemutató gyakorlata az iskolákban, óvodákban és helyi Iskolák, rendőrség közösségekben informatív, oktató- és megelőző tevékenység Időszakosan, kézikönyv és plakátok Egészségügyi minisztérium, kiadása a kockázatos viselkedés NKSz megelőzésének témájára Szombati és vasárnapi műsor az adai Adai Rádió, az egyes Rádióban,,egészségügyi találka az területek szakértői egészséges életmód médiumi bemutatása Program: A középfokú szakoktatás tevékenységének bővítése A kis- és középvállalatok igénye a KiKöV, Műszaki Iskola középfokú szakképzett káderek iránt A Műszaki Iskola és KiKöV KiKöV, Műszaki Iskola összekapcsolása Új munkaterületek ás oktatási profilok Oktatási minisztérium, KiKöV bevezetése a Műszaki Iskolában A Műszaki Iskola bejegyzése egyéves Oktatási minisztérium, KiKöV specializált oktatás végzésére Tűzoltóegység rendes tevékenység dinár/évente Minisztérium, Egészségház, adományozók Bemutató gyakorlatok száma minden iskolában az iskolaév folyamán A megtartott előadások száma az iskolákban és óvodákban az iskolaév folyamán A kézikönyvek száma témánként A plakátok száma témánként Egészségház, adományozók, A műsorok száma hetente adai Rádió (magyar és szerb nyelven) dinár Műszaki Iskola, község, KiKöV, adományozók Műszaki Iskola, KiKöV rendes ügyvitel dinár Oktatási minisztérium Elkészített dokumentum A végzős diákok száma akik a KiKöV-ban munkát kapnak Osztályok megnyitása új foglalkozásokra dinár Megnyitott osztályok Minisztérium, adományozók 1.2. Stratégiai cél: A társadalmi tevékenységek anyagi erőforrásainak 15%-os fejlesztése 2019-ig Program: Az intézmények objektumaiban az energetikai hatásfok javítása Nagyobb energetikai hatásfok az Tartományi oktatási iskolákban és óvodákban az elavult titkárság, Tartományi ablakok, elektromos vezetékek és központi energetikai titkárság, fűtés felszerelésének cseréje Oktatási minisztérium Energetikai hatékonyság az elektromos Tartományi egészségügyi hálózat és központi fűtés felújítása az titkárság, Egészségügyi Egészségházban Adán és az minisztérium Egészségügyi állomáson Moholon dinár Nagyberuházási Alap község, Tartományi titkárságok, dinár Tartományi titkárság, adományozók Az elhasznált elektromos energia csökkenésének százaléka az intézményekben A fűtési költségek csökkenésének százaléka Az elhasznált elektromos energia csökkenésének százaléka A fűtési költségek csökkenésének százaléka 64

65 A zárt medence vizének termálvízzel való melegítéséról szóló kivitelezhetőségi tanulmány elkészítése Tartományi energetikai titkárság, szakkonzultánsok dinár Minisztériumok, község, adományozók Elkészített dokumentum Program: Az oktatási objektumok és felszerelés feljavítása Moholi HK, iskola, Sportcsarnok kiépítése a Novak Radonić Nagyberuházási Alap, a Általános Iskolában munka kivitelezője A víz az élet forrása higiénikus vízcsapok felszerelése minden iskolában Az iskola, mint biztonságos, erőszakmentes környezet videófelügyelet beszerelése minden iskolában Helyi közösségek, iskolák, Tartományi egészségügyi titkárság Tartományi titkárságok, A Čika Jova Zmaj IENOI objektumai Tartományi titkárságok, biztonságának növelése riasztó rendszer Iskoláskor előtti intézmény beszerelése minden épületben Hosszabbított tartózkodás a Novak Radonić Általános Iskolában Oktatási minisztérium, iskola Tartományi sport és ifj. A nyitott sportpályák felújítása és titkárság, Oktatási rekonstrukciója a Novak Radonić minisztérium, Általános Iskolában Közművesítési minisztérium A fizika-, vegytan- és informatikai kabinet Tartományi oktatási alkalmassá tétele és felszerelése a Novak titkárság, Oktatási Radonić Általános Iskolában minisztérium A számítógépes programok legalizációja Felhatalmazott elosztók Középiskolai kollégium Tartományi oktatási titkárság, Műszaki Iskola dinár Vajdaság Nagyberuházási Alapja dinár Tartományi titkárságok, HK, község dinár Tartományi titkárságok, község, adományozók Tartományi titkárság, község, adományozók dinár/évente Oktatási minisztérium, adományozók, község dinár Tartományi titkárságok, Oktatási minisztérium, Közművesítési minisztérium, község, adományozók dinár Oktatási minisztérium, Oktatási titkárság, adományozók dinár Illetékes minisztériumok, adományozók, község dinár Nagyberuházási Alap Felépített csarnok Felszerelt higiénikus, szenzoros vízcsapok minden oktatási intézményben Beszerelt videó-felügyelet minden oktatási intézményben A beszerelt riasztó rendszerek száma Az épületekbe való betörések csökkenésének százaléka Megnyitott osztályok Új aszfalt (vagy tartan) alap minden nyitott pályán Felszerelt új kosárlabda kosarak Felszerelt kabinetek Legalizált szoftverek 60 diák részére biztosított elhelyezés Az iskoláskor előtti intézmény objektumainak renoválása és funkcionális felszerelése Adán, Moholon és Törökfalun Nagyberuházási Alap Iskoláskor előtti intézmény dinár Nagyberuházási Alap Renovált objektumok 65

66 A Cseh Károly Általános Iskola sporttermeinek funkcionális felszerelése Tartományi oktatási titkárság, iskola, Oktatási minisztérium Program: Az egészségügyi objektumok és felszerelés feljavítása Az Egészségház funkcionálisan felkészített osztálya, a nők, gyermekek és ifjúság Nagyberuházási Alap védelmére, polivalens terepjáró Egészségház szolgálattal A fizikális medicina és rehabilitációs osztály leköltöztetése a moholi Egészségügyi állomáson az emeletről a Egészségház, NKSz földszintre és modern felszereléssel való ellátása A gyógyszertári szolgálat átköltöztetése az Egészségház, adai Egészségház épületébe Gyógyszerészeti cégek A mentőszolgálat termeinek adaptációja Felvonó beépítése az adai Egészségház épületébe Tartományi titkárság, Egészségház Egészségház, NKSz Az információs rendszer kibővítése és Egészségház, NKSz, felújítása (E-karton, E-számla...) szak-konzultánsok Új, korai diagnosztikára és megelőzésre szolgáló készülékek beszerzése Egészségház, szakkonzultánsok (endoszkóp, ortopán, digitalizált RTG készülék...) Mentőautó beszerzése a páciensek Egészségház, szállítására adományozók A vizes gócok szanálása az adai Egészségházban Egészségház, adományozók, a munka kivitelezői Program: A kultúra objektumai és felszerelése állapotának feljavítása Galéria és múzeum megnyitása Szarvas Gábor Könyvtár, Kultúrminisztérium dinár Tartományi titkárság, adományozók dinár Nagyberuházási Alap Egészségház, község dinár Nagyberuházási Alap Egészségház, község dinár Nagyberuházási Alap Egészségház, község dinár Nagyberuházási Alap Egészségház, község dinár Nagyberuházási Alap Egészségház, község Egészségház, község, adományozók dinár Tartományi titkárság, Egészségügyi minisztérium, adományozók dinár Adományozók, község dinár Adományozók, község dinár Kultúrminisztérium, adományozók Felszerelt termek A használatra átadott objektum Az osztály megkezdte munkáját Átköltöztetett gyógyszertár Funkcióban lévő helyiség A felvonó funkcionál Működő szoftver A program használatára kiképzett dolgozók száma A készülékek funkcionálnak Beszerzett jármű Rendbe tett vizes gócok Felszerelt helyiségek 66

67 Edukatív információs központ, szórakoztató tartalommal a fiatalok részére Könyvtár, NKSz Tartományi titkárság, adományozók, község Funkcionálisan felszerelt Ifjúsági központ Könyvtár, IFIX Ifjúsági (valamikori mozi) szervezet Műhely kialakítása művészi- és néprajzitárgyak készítésére és formázására Könyvtár, Idegenforgalmi szervezet Ada, NKSz emléktárgyak készítése Funkcionálisan felszerelt helyiség dinár Felszerelt helyiség minisztériumok, Szarvas A képzett mediátorok száma Gábor Könyvtár, község dinár Község, könyvtár, adományozók Felszerelt helyiség A képzett instruktorok száma Kidolgozott eredeti emléktárgy Program: A sport- és rekreációs objektumok állapotának feljavítása Adica KV, Sportközpont, A medence komplexum tartalmának adományozók gazdagítása csúzda kiépítése A medencék funkcionális felszerelése a nyáron kívüli időszakban való működésre, Sport és ifj. titkárság, április-május és szeptember-október Adica KV, Sportközpont, (ballon-fedél) Az adai kézilabdapálya adaptációja a Sport és ifj. titkárság, talaj áthúzása tartán-réteggel Sportközpont, Program: A biztonsági és tűzvédelmi objektumok és felszerelés állapotának feljavítása Az adai Tűzoltóotthon adaptálása és Belügyminisztérium, funkcionális felszerelése NKSz Kapcsolat a Védelmi minisztériummal, Védelmi minisztérium, valamint az Ada, Dósa András u sz.n. alatt Belügyminisztérium, SzK lévő objektum (raktár) átvétele feltételeinek Vagyonigazgatósága definiálása Az Ada, Dósa András u sz.n. alatt lévő Védelmi minisztérium, objektum adaptációja és felszerelése, a Belügyminisztérium,, Rendőr-állomás és a Tűzoltósági adományozók rendőrség alakulata részére A rendkívüli helyzetben való hatékony fellépéshez szükséges felszerelés Belügyminisztérium, szakkonzultánsok beszerzése (nagy kapacitású pumpák, izolációs légzőkészülékek, stb.) dinár Adica KV, adományozók dinár minisztériumok, titkárságok, alapok, Adica KV, adományozók, HK, község dinár Titkárság, község dinár Belügyminisztérium, község, adományozók Község rendes tevékenység dinár Nagyberuházási Alap Belügyminisztérium, község, adományozók, minisztériumok, Titkárság, község, adományozók Kiépített csúzda A megnyitott új munkahelyek száma Felhelyezett ballon-fedél Felújított terep Az edzés iránt érdekelt gyerekek számának növekedési százaléka Adaptált helyiségek Az ÖTT új tagjainak száma Aláírt dokumentum Adaptált és funkcionális objektum Beszerzett felszerelés 67

68 Technikai jármű beszerzése a közúti balesetek és veszélyes anyagok esetében való fellépésre Rohamkocsi beszerzése tűzoltás esetén való gyors fellépésre Belügyminisztérium, szakértők Belügyminisztérium, szakértők dinár minisztériumok, Titkárságok, község, adományozók dinár minisztériumok, Titkárságok, község, adományozók Beszerzett jármű Beszerzett jármű 1.3. Stratégiai cél: A helyi önkormányzat szervei kapacitásának 30%-os javítása 2019-ig Program: A foglalkoztatottak folyamatos képzése A foglalkoztatottak képzése szolgáltatás nyújtására a hivatalos használatban lévő Titkárságok, szakértők nyelveken Idegen nyelvek tanulása (angol, német, Titkárságok, szakértők, olasz...) idegennyelv-iskolák dinár Titkárságok, község dinár/évente, Titkárságok, minisztériumok, község A képzett személyek száma Az angol nyelven beszélő munkások száma A német nyelven beszélő munkások száma Az olasz nyelven beszélő munkások száma Informatikai képzés és a modern technológia alkalmazása Kapacitások erősítése az EU-s előcsatlakozási alapok eszközeinek felhasználására Alapfogalmak a nyilvános-magán partnerkapcsolatról A GIS bevezetése Program: Az anyagi erőforrások javítása Iskolák, szakértők Minisztériumok, Titkárságok, VKÁK NKSz, minisztériumok Szakértők, környező önkormányzatok, KGI A KKT épülete egy részének adaptálása a Minisztériumok, helyi adó-adminisztráció szükségletére Titkárságok dinár Titkárságok, intézmények, község Község minisztériumok, Titkárságok, község, adományozók dinár minisztériumok, Titkárságok, alapok, adományozók, község A modern IT alkalmazására képzett munkások száma Megalakult HGF szolgálat Szemináriumok, képzések Képzések, kapcsolatok, közreműködések Működésben a rendszer A használatra kiképzett munkás Az épület egy része adaptálva

69 Archívum adaptációja vagy építése Minisztériumok, Titkárságok A KKT épülete földszinti bal szárnyának Minisztériumok, rendezése, a községi közigazgatás Titkárságok munkájára A vizes gócok szanálása a KKT épületében Minisztériumok, Titkárságok IT felszerelés beszerzése A számítógépes programok legalizációja Program: A polgárokkal való kapcsolattartás fejlesztése Minisztériumok, Titkárságok A cégek felhatalmazott képviselői dinár minisztériumok, Titkárságok, alapok, adományozók, község dinár minisztériumok, Titkárságok, alapok, adományozók, község minisztériumok, Titkárságok, alapok, adományozók, község dinár/godini minisztériumok, Titkárságok, alapok, adományozók, község Az archívum új helyiségben működik Az épület egy része adaptálva A földszinti és emeleti WC a KKT épületében adaptálva Beszerzett felszerelés Község, intézmények, KV, iskolák Legalizált szoftverek Az évi kapcsolattartás tervének A KKT szakszolgálatai, összeállítása szakértők, médiák A polgárok rendszeres, havi informálása az önkormányzat munkájáról a helyi médiák Helyi médiák útján Sportmérkőzések (a község csapata a HK, HK, KiKöV, intézmények KiKöV, stb. csapata ellen) Az Elnök az Önök HK-ben HK, médiák, polgárok, háromhavonta egyszer (polgárok NKSz fogadása) Internet fórum beindítása a község Szakértők, polgárok honlapján Rendszeres sajtótájékoztatók Médiák ,,Polgári kérdés NKSz, polgárok Község rendes tevékenység dinár/évente, Község dinár/évente, Község, HK, KiKöV, intézmények Község rendes tevékenység Község rendes tevékenység Község rendes tevékenység dinár/évente, Község Kidolgozott dokumentum A rádió és CATV az Önkormányzat vezetőivel tartott műsorainak száma A megtartott mérkőzések száma Az elnök HK-ben tett látogatásainak száma Aktív fórum A megtartott tájékoztatók száma Az írásbeli választ kapott polgárok száma 69

70 2. PRIORITÁS: A multikulturalitás, tolerancia ápolása és a marginalizált csoportok bekapcsolása A prioritás foka: Magas 2.1. Stratégiai cél : A község minden polgárának anyanyelve, kultúrája és hagyománya megőrzésére és ápolására irányuló rendezvények számának 20%-os növelése 2019-ig Program: Rendezvények szervezése Szám Projekt PARTNEREK Idő Összeg és pénzforrás INDIKÁTOROK Moholi HK, Tartományi oktatási Multikulturális tábor a Novak Radonić titkárság, moholi Idősek elemi iskolában otthona, Đorđe Jovanović elemi iskola N. Miloševo Szarvas Gábor nyelvművelő napok NKSz, Tartományi titkárság Novak Radonić képzőművészeti tábor Novak Radonić elemi iskola, Moholi HK, moholi Idősek és nyugdíjasok otthona, SzK Kultúrminisztérium, Tartományi oktatási titkárság, Tartományi kultúrügyi titkárság, Szarvas Gábor könyvtár Etno-napok a Cseh Károly Általános Iskola, szülők, NKSZ Iskolában Program: A lakosság, intézmények és NKSz-ek kapacitásának erősítése dinár/évente, Szülők, adományozók, Tartományi oktatási titkárság, dinár/évente, Könyvtár, Tartományi titkárság, község dinár/évente, Kultúrminisztérium, község, Moholi HK, Tartományi titkárságok dinár Iskola, község A táborozáson részvevő gyerekek száma Megtartott rendezvény Megtartott rendezvény Megtartott rendezvény Budakalászi elemi iskola - Magyarország, Nikola Tesla Általános Iskola A hazai és külföldi testvér-iskolákkal való Budapest, Vuk Karadžić együttműködés Általános Iskola Omarska-BésH, Tartományi oktatási titkárság dinár/évente, Tartományi oktatási titkárság, iskola, község, adományozók Községünk diákjainak száma, akik Magyarországon és BésHban vendégeskedtek A megvalósított közös projektek száma A tanárok száma akik Magyarországon és BésHban szemináriumon voltak 70

71 A szerb KME munkájának felújítása ,,Hajdani jó falatok a vajdasági szerbek hagyományos étkei, élkészítésük, régi receptek, szakácskönyv kiadása Čika Jova Zmaj IE Intézmény Moholi HK, Könyvtár, Novak Radonić Általános Iskola Iskoláskor előtti intézmény, Titkárság Környezetnyelv tanulása az iskoláskor előtti intézmény napközis és óvodás Nevelők, szülők csoportjaiban A kultúrával és a hagyományos értékekkel foglalkozó egyesületek és csoportok kapacitásának növelése, a NKSz-ek és a Könyvtár, adai HK-ek helyi hatalom intézményeinek aktív kapcsolattartása és közreműködése útján dinár Helyi közösség, község, adományozók dinár Tartományi titkárság, község A KME felújított munkája, két generációval (7-15 és 15 év felett) Felszerelt hagyományos konyha a Veseljko óvodában Az alapfokú nyelvtudást Iskoláskor előtti intézmény mindkét nyelven elsajátító rendes tevékenység gyerekek száma dinár/évente, Község, adományozók, helyi közösségek Az aktív NKSz elkészült adatbázisa A költségvetés NKSz-re vonatkozó tétele növelésének százaléka 2.2. Stratégiai cél : A marginalizált csoportok részvételének 30%-os növelése a társadalmi aktivitás minden ágazatában 2019-ig Program: Az idős személyek életminőségének javítása Szolgálat létrehozása a halaszthatatlan Szociális központ, beavatkozásokra Egészségház Ada Egészségház, Idősek Idősek és tehetetlenek részére otthoni otthona, Szociális segítség központ, NKSz, adományozók Az idősek és tehetetlenek befogadó-szociáliotthonának bemutatása központ, Minisztérium Az idős személyek színesebb és minőségesebb elhelyezése a moholi Idősek és Nyugdíjasok otthona bővített lokációján, amely a magántulajdon állami vásárlása révén jött létre SzK Munkaügyi és szoc.pol. Minisztériuma, Tartományi szoc.pol. és demogr. titkárság, Ada község dinár Ada Község, adományozók dinár/évente, község, adományozók dinár/évente, Munkaügyi és szoc.pol. minisztérium dinár VAT Nagyberuházási Alapja, SzK Munkaügyi és szoc.pol. Minisztériuma, SzK költségvetése Idős és tehetetlen polgároknak az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége Létrehozott hálózat, képzett önkéntesekből Az e tevékenységre képzett családok száma Előírt és modern elhelyezési körülmények az idős személyek minden kategóriájára (pszichikailag épséges, pszichikailag módosult demenció, stb.), helyiség megelőző egészségügyre, fizioterápiára, mosoda, raktár és zöld felületek

72 Nappali központ a helybéli idős személyek Szociális központ, részére Az idősek és felnőttek részére az Szociális központ, otthonukban nyújtandó segítségre szolgáló Ada Község Központ létrehozása Élelem-bank Program: A mozgássérült személyek bekapcsolása Ada Község, Ada község szociális központja Egységes adatbázis kidolgozása a Szociális központ, mozgássérült személyekről NKSz Nappali tartózkodóhely és tanácsadó Szociális központ, létrehozása a mozgássérült gyermekek és NKSz felnőttek számára dinár Ada Község dinár Ada Község dinár/évente, Nagyberuházási Alap SzK és APV Árutartalékai, Adományozók idős és felnőtt személy napközben való elhelyezése, étkezés, egészségügyi szolgáltatás, munka-foglalatossági terápia, kulturális szórakoztató és rekreációs és más aktivitások Idős és felnőtt személyeknek a segítséghez és ápoláshoz való hozzáférés lehetősége a község egész területén Megfelelő raktározó helyiség tárolásra és a szolgáltatás szociálisan veszélyeztetett használóinak száma dinár minisztérium, Tartományi Elkészült adatbázis titkárság, község Biztosított helyiség dinár A képzett önkéntesek száma minisztérium, titkárságok, A képzett hivatásbeliek község, adományozók száma Bekapcsoló iskolai osztály létrehozása a Minisztérium, N.Radonić fejlődészavarral rendelkező gyermekek Általános Iskola, NKSz részére, szerb nyelven Fejlődési tanácsadó létrehozása a fejlődészavarral rendelkező gyermekek részére Szociális központ, NKSz Az építészeti akadályok elhárítása a Szociális központ, község területén lévő intézményeknél Községi intézmények, lejtő kiépítése, feljáró, stb. helyi közösségek,,együtt a közösségért -nappali A szerbiai Hit és fény tartózkodás fejlődészavarral rendelkező polgári egyesület gyermekek részére dinár Oktatási-, Munkaügyi és Megnyitott osztály szoc.pol. minisztérium, titkárságok, adományozók dinár minisztérium, Tartományi Létrehozott tanácsadó titkárságok dinár Az elhárított akadályok Minisztérium, titkárságok, száma a középületek község, adományozók megközelítésére dinár Munkaügyi és sz/p min., Szociális központ, Ada A szolgáltatás használóinak község, Čika Jova és a képzett önkéntesek ZmajIENOI Ada, Idősek száma és nyugdíjasok otthona 72

73 Program: A roma populáció integrációja a szociális környezetbe Belügyminisztérium, Egységes adatbázis kidolgozása a roma,,szivárvány NKSz, lakosságról Szociális központ A személyes dokumentumok alap a Belügyminisztérium, jogok megvalósítására,,szivárvány NKSz Feltételek biztosítása a felnőtt roma személyek elemi iskolai oktatására A roma nemzetiségű gyerekek rendszeres védőoltásának biztosítása,,szivárvány NKSz, Novak Radonić Általános Iskola, Oktatási minisztérium Egészségház,,,Szivárvány NKSz, Szociális központ Községi kapcsolattartási stratégia NKSz, polgárok, Szociális kidolgozása aktiválni a közösség központ, fogékonyságát az érzékeny csoportok Egészségház problémái iránt dinár Emberés kisebbségjogi minisztérium, Munkaügyi és szoc.pol. minisztérium, Tartományi titkárságok, adományozók dinár minisztérium, adományozók /évente, Oktatási minisztérium, Tartományi titkárságok, adományozók dinár/évente, minisztérium, község, adományozók Elkészült adatbázis A dokumentumokkal rendelkező felnőtt roma lakosok száma Az elemi iskolát befejezett felnőtt roma lakosok száma Az összes gyermek védőoltással ellátva dinár Munkaügyi és szoc.pol. minisztérium, Tartományi Elkészített dokumentum titkárságok, község, adományozók 73

74 Ada Község LSDS A fenntartható fejlődés stratégiája PARTNER-FÓRUM A RURÁLIS FEJLŐDÉS MUNKACSOPORTJA Vízió : Ada község a rurális fejlődést támogató felállított rendszerrel rendelkezik, amelyet a rurális gazdaság diverzifikációján keresztül, összehangoltak a lakosság szükségleteivel és sajátosságaival, főképpen a mezőgazdaság nagyobb versenyképességének növelése, valamint a minőséges idegenforgalmi termékek felismerhető identitása terén A prioritás foka: KÖZEPES 1. PRIORITÁS: Ada község mezőgazdaságának fejlesztése 1.1.Stratégiai cél: A meglévő erőforrások kihasználásának javítása 30%-kal 2019-ig Program: Az organikus termelésre használt területek növelése Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK Az organikus termelés lehetőségeiről szóló tanulmány elkészítése Az organikus termelés bemutatása Az organikus termékek bemutatása Szakmai egyesületek, "Senta" Mezőgazdasági állomás Szakmai egyesületek, Környezetvédő egyesületek, Általános iskolák Mezőg.gazdaságok és polgári egyesületek dinár MEV minisztérium, VAT mezőg.fejl.alapja, Tartományi MVE titkárság, Község dinár MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Környezetv. és tarth.fejlőd. titkárság, Község, Külföldi alapok dinár MEV minisztérium, Ada község Mezőg.fejl.alapja és vállakozói, Mezőg.gazdaságok Program: A konyhakertészet és más akumulatív termelési formák nagyságának és termelékenységének növelése A konyhakerti vetemények zárt és nyitott térben való termesztése modernizálásának támogatása A konyhakerti vetemények szántóföldi termelése új technológiáinak és értékesítésük lehetőségeinek bemutatása A növényi reprodukciós anyagok termelése és értékesítése lehetőségeinek felkutatása és bemutatása Mezőg.termelők szakmai egyesületei, egyetemi intézmények, Jó gyakorlatú mezőgazdasági gazdaságok Mezőg.termelők szakmai egyesületei, egyetemi intézmény, Jó gyakorlatú mezőgazdasági gazdaságok Egyetemi intézmény, gazdasági szubjektumok, a termelők szakmai egyesületei MEV minisztérium, VAT mezőg.fejl.alapja, Község dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, gazdasági szubjektumok dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, gazdasági szubjektumok Elkészített dokumentum A tanúsítvány szerint termelő gazdaságok száma A tanúsítvánnyal rendelkező termékek száma A gazdaságok száma, amelyek modernizálásra kaptak eszközöket A konyhakerti vetemények termelésének területe A növényi reprodukciós anyagok termelésének területe 74

75 .1.3. Program: A termelés fejlesztése és diverzifikációja és hatékonyságának növelése Az állattenyésztés fejlesztési akciótervének egységes tenyésztésiszelekciós program alapján történő kidolgozása, meghozatala Mezőgazdasági állomás, termelők szakmai egyesületei dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Meghozott dokumentum A tudomány és technika új eredményei bevezetésének indítványozása a növénytermesztésben, kísérletek útján mezőgazdasági termelők szakmai egyesületei, egyetemi intézmény, Jó gyakorlatú mezőgazdasági gazdaságok dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, gazdasági szubjektumok A pozitív tapasztalatú termelők száma a közöttük végzett véleménykutatás szerint Tanulmány elkészítése a növénytermesztés és állattenyésztés lehetséges további, nem hagyományos formáiról Termelők szakmai egyesületei, egyetemi intézmény dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Külföldi alapok, gazdasági szubjektumok Elkészített dokumentum Jelentő- és prognózisadó (agrometeorológiai előrejelző) szolgálat megalakítása Köztársasági hidromet. intézet, Mezőgazdasági állomás, helyi mediák Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Külföldi alapok, Köztársasági hidromet. Intézet Megalakított szolgálat Mintagazdaság létrehozása a zöld energia termelése és használata bemutatására a mezőgazdasági gazdaságok keretében Mezőgazdasági gazdaság, Közvállalatok, Jó gyakorlatú szubjektum, gazdasági szubjektumok dinár Község, MEV minisztérium, Környezetv.és területrend. minisztérium, Bányászati és energ. minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Tartományi környezetv. és tarth.fejlőd. titkárság, Külföldi alapok, gazdasági szubjektumok Létrehozott mintagazdaság Biomasszából való hőenergia előállítására szolgáló kis kapacitású berendezések alkalmazásának támogatása Mezőgazdasági gazdaság, Jó gyakorlatú szubjektum, gazdasági szubjektumok Község, MEV minisztérium, Bányászati és energ.minisztérium, VAT fejl.alapja, Külföldi alapok, mezőgazdasági gazdaság, gazdasági szubjektumok A hőenergia előállítására szolgáló biomassza mennyisége 1.2. Stratégiai cél: A rurális infrastruktúra 20%-os fejlesztése 2019-ig Program: Vízgazdasági objektumok építése 75

76 A Kalocsa szivattyúállomás kiépítése a Tiszán A csatornahálózat átjáróinak felújítása A lecsapolócsatornák alkalmassá tétele öntözésre A nyitott csatornák hálózatának bővítése öntözés és lecsapolás céljára Nyílt csatorna ásása a Csanalas medrében Védőgát-szakasz kiépítése a Sárgapart térségben Vajdaság Vizei KV, Halász József R.t. MB Vajdaság Vizei KV, Halász József R.t. MB Vajdaság Vizei KV Vajdaság Vizei KV Vajdaság Vizei KV, Halász József R.t. MB Vajdaság Vizei KV Program: A termőföld és termelés védelmére szolgáló objektumok kiépítése A Jégelhárító állomások hálózatának bővítése Állattemető kiépítése Köztársasági hidrometeorológiai intézet Standard KKV Ada, Veterinarska stanica Ada 1.3. Stratégiai cél: A mezőgazdaság támogatottságának javítása 5%-al 2019-ig Program: A helyi adminisztráció kapacitásának növelése Modell elkészítése a mezőgazdasági beruházások pénzügyi támogatásáról Az önkormányzat kapacitásának bővítése a termelők és intézmények közötti információáramlás és kapcsolat fejlesztés céljából dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Halász József R.t. MB, VAT mezőg.fejl.alapja, Tartományi MVE titkárság, Külföldi alapok Község, Vajdaság Vizei KV, Halász József R.t. MB, Tartományi MVE titkárság dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Tartományi MVE titkárság, VAT mezőg.fejl.alapja, Külföldi alapok dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Tartományi MVE titkárság, Nagyberuházási alap, Külf.alapok dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Tartományi MVE titkárság, Nagyberuházási alap, Külföldi alapok, Halász József R.t. MB dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Nagyberuházási alap, Külföldi alapok dinár Község, KHM intézet, Tartományi MVE titkárság, Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Külföldi alapok Kiépített szivattyúállomás A felújított átjárók száma Az öntözés céljára alkalmassá tett csatornák hossza Az öntözésre és lecsapolásra szolgáló nyílt csatorna-hálózat hossza Kiásott nyílt csatorna Kiépített védőgát A Jégelhárító állomások száma Kiépített állattemető Jó gyakorlatú önkormányzatok Község rendes működés Elkészített dokumentum Médiák, intézmények dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium A szabályzatban előlátott munkahely

77 Adatbázis megalakítása a mezőgazdasági termelőkről és termelésről Mezőgazdasági tanács megalakítása Hatékony mezőőr-szolgálat megalakítása, a termelőknek a pénzelésben való részvételével Program: A mezőgazdaságban dolgozók képzése A mezőgazdaságbeliek szakmai képzése és tapasztalatcseréje a jól bevált gyakorlatok megismerése útján A mezőgazdaságbeliek tudásának növelése a gazdaságok igazgatásról és ökonómiájáról (farm management) A rurális fejlesztési hálózat helyi irodái fejlődésének és erősödésének segítése Agrárfizetések igazgatósága, mezőgazdasági termelők Gazdasági szubjektumok, Szakmai egyesületek, "Senta" Mezőgazdasági állomás, "Ada" Mezőgazdasági állomás Mezőgazdasági termelők, Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat Egyetemi intézmények, "Senta" Mezőgazdasági állomás, Polgárok egyesülete, Jó gyakorlatú termelők Egyetemi intézmények, "Senta" Mezőgazdasági állomás, Polgárok egyesülete, Jó gyakorlatú termelők Mezőgazdasági termelők, Polgárok egyesülete Program: Védjeggyel rendelkező és felismerhető mezőgazdasági termék előállítása Tanulmány kidolgozása a termék megjelöléséről és régiós jellegéről A termék identifikálása és bemutatása Egyetemi intézmények, Polgárok egyesülete, termelők Polgárok szakmai és más egyesülete, termelők Község rendes működés Megalakított adatbázis Község rendes működés Program: Mezőgazdasági gazdaságokat támogató intézkedések és programok Mezőgazdaság- és vállalkozás fejlesztési Alap létrehozása A termelés genetikai alapja javítása céljára történő tenyészállomány vásárlásának regresszálása A termelés biztosításának támogatása és bemutatása Egyetemi intézmények, Zenta Mezőgazdasági állomás, Polgárok egyesülete Biztosítással foglalkozó szervezetek dinár Község, mezőg.termelők, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi MVE titkárság dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium, Külföldi alapok dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium, Külföldi alapok dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium, Külföldi alapok dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium, Fejlesztési alap dinár Község, MEV minisztérium dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium, Külföldi alapok dinár Község, MEV minisztérium, biztosító szervezetek Megalakított mezőgazdasági tanács Megalakított, működő mezőőr-szolgálat A képzésen részvevő mezőgazdaságbeliek száma A képzésen részvevő mezőgazdaságbeliek száma A befektetés és segítség értéke Elkészített dokumentum Az identifikált brand-ek száma Létrehozott alap A regresszált állatok száma A biztosított mezőgazdasági terület nagysága 77

78 A földbirtokok ésszerűsítésének, a parcellák csoportosításának és a termelés reonizálásának támogatása Szakmai egyesületek, KGI IKSz dinár Község, mezőgazdasági termelők, MEV minisztérium, Program: A mezőgazdasági termelés kapacitásának és szervezési szerkezetének fejlesztése A meglévő öntözési lehetőségek kihasználására történő önszerveződés támogatása A mezőgazdaságbeliek társulásra való ösztönzése ésszerűbb termelés és hatékonyabb értékesítés céljából (klaszterek, egyesületek...) Gépkörök létrehozásának támogatása Vajdaság Vizei KV, Szakmai egyesületek, mezőgazdasági termelők Szakmai egyesületek, termelők, polgárok egyesülete, egyetemi intézmények, jó gyakorlatú egyesületek Szakmai egyesületek, termelők, jó gyakorlatú gépparkok Program: A falu megőrzése és integrálása a modern társadalmi folyamatokba Mezőgazdasági és falufejlesztési stratégia kidolgozása A LEADER program ötletének bemutatása és az akciócsoportok létrehozásának segítése Egyetemi intézmények, polgárok egyesületei Egyetemi intézmények, polgárok egyesületei, termelők, gazdasági szubjektumok, jó gyakorlatú akciós csoportok Község rendes működés dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Külföldi alapok dinár Község, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, termelők, gazdasági szubjektumok, Külföldi alapok dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium dinár Község, Tartományi MVE titkárság, MEV minisztérium, Külföldi alapok, gazdasági szubjektumok A víz legális használóinak száma Az egyesületek és a társulás más formáinak száma A gépkörök száma Elkészített dokumentum Létrehozott akciócsoport A prioritás foka: 2. PRIORITÁS: Az idegenforgalom bemutatása és fejlesztésének támogatása MAGAS 2.1. Stratégiai cél: A lokációs foglalkoztatottsági koefficiens növelése az idegenforgalom területén 10%-al 2019-ig Program: Az idegenforgalom intézményes fejlesztésének támogatása Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK Megalakított Ada Község Idegenforgalmi Község, minisztériumok, tartományi Idegenforgalmi szervezetének megalakítása titkárságok szervezet dinár Község, Gazdasági és régiófejl. Létrehozott Községi Községi idegenforgalom fejlesztési Polgárok egyesületei, érdekelt jogi minisztérium, Tartományi idegenforgalom fejlesztési alap alap létrehozása és természetes személyek gazdaságügyi titkárság, Külföldi alapok, adományozók 78

79 Adatbázis létrehozása a község teljes idegenforgalmi kínálatáról Átfogó és külön célterületekre szóló idegenforgalmi területrendezési terv meghozatala, különös tekintettel az attraktív természeti erőforrások -mint a turizmus fenntartható fejlesztésének mozgatói -megőrzése és kiaknázása céljából Helyi tervek és tanulmányok elkészítése minden kulcsfontosságú idegenforgalmi célegységre Szektor-programok előkészítése az egyes idegenforgalmi területek fejlesztésére és bemutatására (sport-, vízi-, rekreatív-, rendezvény-, falusi -, ökoidegenforgalom) A községi idegenforgalmi kínálata honlapjának kidolgozása és rendszeres frissítése Az idegenforgalmi kínálat bemutatásának támogatása a hazai és külföldi vásárokon A megoldatlan tulajdoni viszonyok problémájának megoldása Ösztönző programok kialakítása a beruházók részére (kommunális járulékok fizetési kötelezettsége alóli felszabadítás, felszabadítás helyi adók alól az új munkahelyek számától függően, stb.) Polgárok egyesületei, Adica KV Egyetemi intézmények, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok, Adica KV Egyetemi intézmények, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok, Adica KV Egyetemi intézmények, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok Adica KV, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok Adica KV, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok Adica KV, természetes és jogi személyek dinár Község, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Gazdasági és régiófejl. minisztérium dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Tartományi körny.védel.és fennt,fejl. titkárság dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Külföldi alapok, gazdasági szubjektumok Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, külföldi alapok, gazdasági szubjektumok dinár Község, gazdasági szubjektumok dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Létrehozott adatbázis Meghozott területrendezési terv és az idegenforgalom fejlesztési terve A kidolgozott tervek száma az egyes idegenforgalmi célegységekre A kidolgozott szektorprogramok száma Kidolgozott honlap az idegenforgalmi kínálatról A bemutatkozások száma A megoldott tárgyak száma Meghozott ösztönző program a beruházók részére

80 Az idegenforgalom fejlesztési stratégiájának definiálása Egyetemi intézmények, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok Program: Az elhelyezési kapacitások kiépítése, bővítése és rekonstrukciója Adatbázis kidolgozása a háztartásokban lévő esetleges elhelyezési kapacitásokról A háztartásokban lévő elhelyezési kapacitások kategorizálása Az elhelyezési kapacitások minőségi szintjének növelése Érdekelt természetes személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Program: Az idegenforgalmi szolgáltatások szintjének javítása Az Adai napok rendezvény megszervezése Az Újévvárás rendezvény megszervezése Pályázat új rendezvények javaslatára, amelyek javítják a község idegenforgalmi kínálatát Az idegenforgalmi vezetők képzésének támogatása Az idegenforgalomban dolgozók képzése Érdekelt gazdasági szubjektumok, Polgárok egyesületei, helyi intézmények Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei, helyi intézmények Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság Tartományi MVE titkárság, dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, külföldi alapok, természetes és jogi személyek dinár/évente Község, Érdekelt gazdasági szubjektumok, Minisztériumok és Tartományi titkárságok, adományozók dinár/godini Község, Érdekelt gazdasági szubjektumok, Minisztériumok és Tartományi titkárságok, adományozók dinár Község dinár Község, Érdekelt természetes és jogi személyek dinár Község, Érdekelt természetes és jogi személyek Kidolgozott idegenforgalom fejlesztési stratégia Létrehozott adatbázis A kategorizált elhelyezési kapacitások száma Az elhelyezési kapacitások kategóriaváltozásának száma A látogatók száma (felbecsülve) A látogatók száma (felbecsülve) A bejelentett javaslatok száma A képzett személyek száma A képzett személyek száma

81 A kapcsolattartás és marketing modern irányainak hatékonyabb elosztása és alkalmazása Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei dinár/godini Község, Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Program: Valamennyi szubjektum szélesebb bekapcsolása az idegenforgalmi termék kialakításába és létrehozásába A kézművesség bemutatása Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei dinár Önkormányzat, Érdekelt természetes és jogi személyek, Megtartott rendezvény A város hivatalos emléktárgya ötlettervének meghozatala és annak kidolgozása Az etno-elemek bekapcsolása az idegenforgalmi kínálatba Idegenforgalmi bemutatóanyagok elkészítése A bioélelmiszer értékesítésének ösztönzése az idegenforgalmi kínálaton keresztül Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei Érdekelt természetes és jogi személyek, Polgárok egyesületei dinár Község, Érdekelt természetes és jogi személyek dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, külföldi alapok, természetes és jogi személyek dinár Község, érdekelt természetes és jogi személyek, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, külföldi alapok, dinár Község, érdekelt gazdasági szubjektumok, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, külföldi alapok, természetes és jogi személyek A város elkészített hivatalos emléktárgya Brosúrák, reklámfilmek, filmek 2.2. Stratégiai cél: Ada község 10%-al megnövelt részvétele a régiós idegenforgalmi piacon Program: Régiós kapcsolatteremtés az attraktívabb idegenforgalmi termék létrehozása céljából Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK A község helyének definiálása a régió idegenforgalmi térképén Egyetemi intézmények, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság,

82 Bekapcsolódás a nemzetközi projektekbe, a kulturális örökség bemutatása céljából Külföldi önkormányzatok, Tartományi szervek, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Kultúr.és tájékozt. minisztérium, Tartományi kultúrügyi titkárság Elnyert nemzetközi projekt Regionális információs infrastruktúra kiépítése Régióbeli önkormányzatok, Egyetemi intézmények, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, külföldi alapok, Idegenforgalmi klaszter létrehozása a szomszédos községekkel együtt Régióbeli önkormányzatok, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok Program: Infrastruktúrás munkálatok az idegenforgalom fejlesztésének támogatására A Városháza és a Dositej Obradović utca környékének rendezése Az ingatlanok tulajdonosai, Városrendezési Intézet és A kulturális emlékművek védelmi intézete dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, külföldi alapok dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Tartományi Nagyberuházási alap, külföldi alapok Megalakított klaszter Rendezett terület Az Ada központjában lévő Bara környékének átalakítása pihenési és szórakozási területté Városrendezési Intézet, Vajdaság Vizei KV dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Tartományi Nagyberuházási alap, külföldi alapok, Sport és ifj. minisztérium, Tartományi sport és ifj. titkárság Rendezett terület A Zenta-Mohol közötti kerékpárút kiépítése Vajdaság Vizei KV, Zenta Község dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Zenta Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, külföldi alapok, Sport és ifj. minisztérium, Tartományi sport és ifj. titkárság Kiépített kerékpárút 82

83 Az adai strand kiépítése és felszerelése Vajdaság Vizei KV, Adica KV, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok dinár Község, Vajdaság Vizei KV, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, külföldi alapok, Rendezett környezet A tiszai kemping infrastruktúrája felújításának támogatása Vajdaság Vizei KV, Adica KV, Polgárok egyesületei, gazdasági szubjektumok dinár/godini Község, Vajdaság Vizei KV, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, külföldi alapok, Felújított infrastruktúra a kempingben Gyermek-kemping kiépítése az IRTK-nál Polgárok egyesületei, Adica KV, Sport és rekreációs Központ dinár Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Tartományi Nagyberuházási alap, külföldi alapok, Sport és ifj. minisztérium, Tartományi sport és ifj. titkárság Kiépített kemping A csónakkikötő rendezése Vajdaság Vizei KV, Polgárok egyesületei, Zenta Vízgazdasági R.t., gazdasági szubjektumok dinár Önkormányzat, Vajdaság Vizei KV, Polgárok egyesületei, Zenta Vízgazdasági R.t., gazdasági szubjektumok Felújított csónakkikötő Lovagló-gyalogló ösvény kiépítése a Budzsák folyama mentén Vajdaság Vizei KV, Polgárok egyesületei dinár Önkormányzat, Vajdaság Vizei KV, Polgárok egyesületei, Tartományi Nagyberuházási alap, külföldi alapok, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Környzetvéd. és területrend. minisztérium, Tartományi körny.védel.és fennt,fejl. Titkárság Kiépített ösvény A Nagy Tölgyfa és Sárgapart kirándulóhelyek kiépítése és infrastruktúrás felszerelése Vajdaság Vizei KV, Polgárok egyesületei dinár Önkormányzat, Polgárok egyesületei, külföldi alapok, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Környzetvéd. és területrend. minisztérium, Tartományi körny.védel.és fennt,fejl. Titkárság Kiépített kirándulóhelyek 83

84 A szélmalom rekonstrukciója Völgyparton és a környezet rendezése Polgárok egyesületei, A kulturális emlékművek védelmi intézete dinár Önkormányzat, Polgárok egyesületei, Tartományi Nagyberuházási alap, külföldi alapok, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, Rekonstruált szélmalom, mint kulturális emlékmű Tanulmány elkészítése az Orlovača gyógysár használatának lehetőségeiről Vajdaság Vizei KV, Környezetvédelmi Intézet, Egyetemi intézmények, gazdasági szubjektumok Község, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, külföldi alapok, Egészségügy minisztérium, Tartományi egészségügyi titkárság Elkészített dokumentum A Szegedi úton lévő tanyák felújítása Polgárok egyesületei, ingatlantulajdonosok dinár Önkormányzat, Tartományi Nagyberuházási alap, külföldi alapok, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság, természetes és jogi személyek A felújított tanyák száma A helyi lakosság bekapcsolása az idegenforgalmi infrastruktúrába, képzések, tájékoztatás, és az idegenforgalmi munkára való ösztönzés révén Polgárok egyesületei, természetes és jogi személyek, Egyetemi intézmények dinár/godini Önkormányzat, külföldi alapok, MEV minisztérium, Tartományi MVE titkárság, Gazdasági és régiófejl. minisztérium, Tartományi gazdaságügyi titkárság A képzés részvevőinek száma 84

85 Ada Község LSDS A fenntartható fejlődés stratégiája PARTNER-FÓRUM A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS MUNKACSOPORTJA Vízió : Ada község dinamikus és fenntartható gazdasági növekedéssel és fejlődéssel rendelkezik, új befektetések, fejlett infrastruktúrás elemek jellemzik, amelyek lehetővé teszik minden tevékenység fejlődését, a vállalkozások fejlesztésére és a piacgazdaság szükségleteinek megfelelő képzett káderekre vonatkoztatott kedvező feltételekkel 1. PRIORITÁS: A község kis- és középvállalatok és vállalkozások támogatására irányuló A prioritás foka: MAGAS adminisztratív kapacitásainak növelése Stratégiai cél : A községi adminisztráció infrastruktúrát és kommunális szolgáltatást érintő munkájának 20%-os javítása 2019-ig Program: A tervezési és döntési folyamatok javítása Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK A helyi gazdasági fejlődés stratégiájának kidolgozása (HGF) Tartományi titkárság, NKSZ, HK, Közvállalatok Tartományi titkárság Adományozók, község Kidolgozott dokumentum A községi infrastruktúra fejlődése stratégiájának kidolgozása Tartományi titkárság, NKSZ, HK, Közvállalatok Tartományi titkárság Adományozók Község Kidolgozott dokumentum A vízi közlekedésnek a szállítási Tartományi titkárság, NKSZ, szolgáltatásba való bekapcsolásáról szóló HK, Közvállalatok tanulmány kidolgozása dinár Tartományi titkárság Adományozók Község Kidolgozott dokumentum A meglévő infrastruktúra rekonstruálási tervének kidolgozása Tartományi titkárság, NKSZ, HK, Közvállalatok dinár Tartományi titkárság Adományozók Község Kidolgozott dokumentum A község vagyonkezelési tervének kidolgozása Tartományi titkárság, NKSZ, HK, Közvállalatok dinár Tartományi titkárság Adományozók Község Kidolgozott dokumentum 85

86 A városrendészeti tervek minőségének javítása Tartományi titkárság, NKSZ, HK, Közvállalatok Tartományi titkárság Adományozók, Község Kidolgozott dokumentum A hiányzó projekt-technikai dokumentáció kidolgozása Tartományi titkárság, NKSZ, HK, Közvállalatok dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község Kidolgozott dokumentum A kommunális közvállalat átszervezéséről szóló tanulmány kidolgozása A könnyű repülés Igazoltságáról szóló tanulmány kidolgozása A község régiós összekötése a közös infrastrukturális problémák megoldása céljából Folyamatos közreműködés kialakítása az infrastruktúráért és kommunális szolgálatokért felelős összes szubjektum között A parkolóhelyek és a parkolásra előlátott közterületek használatáról szóló elemzés elkészítése Tartományi titkárság, NKSZ, Közvállalatok Tartományi titkárság, Közvállalatok Tartományi titkárság, Közvállalatok Közvállalatok Közvállalatok Program: IT bevezetése az infrastruktúra és kommunális szolgálatok irányítása területén dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község Tartományi titkárság Adományozók, Község Község és közvállalatok a rendes tevékenységből Tartományi titkárság Adományozók, Község Kidolgozott dokumentum Kidolgozott dokumentum Kidolgozott dokumentum Kidolgozott dokumentum Kidolgozott dokumentum Községi szintű adatbázis elkészítése az infrastruktúráról Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község Elkészített adatbázis GIS bevezetése A GIS alkalmazására szervezett képzés Központ létrehozása az engedélyek kiadására Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók, illetékes minisztériumok Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók, illetékes minisztériumok Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók, illetékes minisztériumok dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község dinár Tartományi titkárság Adományozók, Község Bevezetett GIS A képzettek száma Létrehozott központ 86

87 A 48 órás rendszer bevezetése Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók, illetékes minisztériumok Tartományi titkárság Adományozók Község Bevezetett 48 órás rendszer Egyesített megfizettetési rendszer bevezetése a kommunális szolgáltatásoknál Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók, illetékes minisztériumok Tartományi titkárság Adományozók Község Bevezetett rendszer A parkolás SMS útján történő fizetésének bevezetése az Adicán Tartományi titkárság, Közvállalatok, Adományozók Tartományi titkárság Adományozók Község Bevezetett rendszer 1.2. Stratégiai cél : A községi adminisztráció vállalkozások és kis és középvállalatok támogatásához fűződő munkájának 20%-os javítása 2019-ig Program: Az intézményes támogatás fejlesztése Megbízott kinevezése a gazdaság fejlesztésére Üzleti egyesületek Község rendes tevékenységből Kinevezett megbízott A gazdasági szubjektumok és az illetékes intézmények közötti kapcsolatrendszer Üzleti egyesületek Község rendes tevékenységből Definiált rendszer fejlesztése Tartományi titkárság Helyi gazdasági fejlődési iroda Üzleti egyesületek, Adományozók létrehozása Tartományi titkárság, NKSZ Község Létrehozott iroda A VAT Nagyberuházási alap helyi irodája munkájának javítása Modell elkészítése a KiKöV és vállalkozók pénzügyi támogatására A business call központ létrehozásának támogatása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ, VAT nagyberuházási alapja Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ, VAT nagyberuházási alapja Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ Község - rendes tevékenységből Az iroda javított munkája Község - rendes tevékenységből Kifejlesztett modell Tartományi titkárság Adományozók Község Létrehozott business call központ A gazdasági szubjektumok gyakorlóközpontja létrehozásának támogatása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ Tartományi titkárság Adományozók Község Létrehozott gyakorlóközpont 87

88 Az üzleti egyesületek létrehozása és támogatása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ Tartományi titkárság Adományozók Község Létrehozott 2 új egyesület A technológiai újítások támogatása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ dinár Tartományi titkárság Adományozók Község A részvevők száma Információk nyújtása a pályázatokról, ösztönző eszközökről, projektekről, fejlesztési alapokról Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSZ Program: Az önkormányzat és közvállalatok dolgozóinak képzése Község rendes tevékenységből Az információk használóinak száma Vál lakozások és beruházások Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma Vagyonkezelés Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma Nyilvános-magán partnerség mint a közösségi fejlesztés új formája Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma Új nyilvános menagament Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma A projekt-ciklusok kezelése Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma Európai szabványok (ISO, HCCP) Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma A Korrupciú és az önkormányzat Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma Lobbizás és a helyi gazdaság képviselete Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma Promóciós aktivitások a helyi gazdaság támogatása érdekében Tartományi titkárság NKSZ, Konzultáns cégek dinár Adományozók A képzettek száma 88

89 2. PRIORITÁS: Az infrastruktúra minőséges és folyamatos javítása A prioritás foka: MAGAS 2.1. Stratégiai cél : A polgárok mobilitásának és Ada község régióval való összekapcsolódásának 40%-os növelése 2019-ig Program: Az elkezdett beruházások befejezése Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK A Tiszai híd kiépítése Az új hídra vezető utak kiépítése Ada és Mohol körüli kerülőút kiépítése A Moholi Nagyút kiépítése a jövőbeli régiós útirány Kishegyes Mohol Ada Nagykikinda Az ipari zóna kialakításának munkái folytatása Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok EUR Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes Befejezett híd minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok EUR Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes Befejezett felvezető utak minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok EUR Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi Befejezett kerólőút titkárságok EUR Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok EUR Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok Befejezett kiépített út Befejezett ipari zóna Program: Ada község területén az úthálózat kiépítése és rekonstruálása Nagyberuházási alap, NIT, Projekt-technikai dokumentáció Illetékes minisztériumok, kidolgozása az új útvonalakra Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Elkészített dokumentáció Projekt-technikai dokumentáció kidolgozása a rekonstrukciókra Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Elkészített dokumentáció 89

90 Utcák aszfaltozása Mohol helységben Utcák aszfaltozása Ada helységben Az Ada-Völgypart szilárd alapú helyi út rekonstruálása A Valkai sor Adai szállások szilárd alapú helyi út rekonstruálása Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi Aszfaltozott utcák titkárságok, Közvállalatok, Adományozók dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi Aszfaltozott utcák titkárságok, Közvállalatok, Adományozók dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi Rekonstruált út titkárságok, Közvállalatok, Adományozók dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi Rekonstruált út titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Utcák rekonstruálása Törökfalu helységben Utcák rekonstruálása Völgypart helységben Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Rekonstruált utcák Rekonstruált utcák A horizontális és vertikális közlekedési jelzések minőségének javítása Az Ada - Mohol közötti kerékpárút kiépítése (jobb oldali sáv) Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók dinár Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Javított közlekedési jelzések A kerékpárút jobb oldali sávja kiépült 90

91 A fő mezei utak rendezése Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok 2.2. Stratégiai cél: A község energetikai stabilitásának növelése 20%-kal 2019-ig Program: Az elosztási gázvezeték fejlesztése a községben m³/h kapacitású mérő-regulációs állomás kiépítése a szeméttelepnél A Gunaros városrész és a Mlinproduktnál lévő siló gázosítása Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Rendezett mezei utak Befejezett állomás A csatlakozások száma Az ellátói gyűrű bezárása Adán Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Befejezett beruházás A gázvezeték kiépítésének folytatása Moholon Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók A csatlakozások száma Program: Az alacsony- és magasfeszültségű hálózat rekonstruálása és fejlesztése a községben Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes Nagyberuházási alap, NIT, minisztériumok, Illetékes Tartományi Korridor biztosítása a 20 kv-os föld feletti Illetékes minisztériumok, titkárságok, Közvállalatok, távvezetéknek hálózatnak Illetékes Tartományi Adományozók titkárságok, Közvállalatok A TS,,Ada 110/20kV kapacitásának növelése 31,5MVA trafó beépítésével Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok Nagyberuházási alap, NIT, Illetékes minisztériumok, Illetékes Tartományi titkárságok, Közvállalatok, Adományozók Biztosított korridor 91

92 A porirtás foka 3. PRIORITÁS:A versenyképes és nyitott gazdaság fejlesztése KÖZEPES 3.1. Stratégiai cél : A beruházások lakosonkénti összegének 30%-os növelése 2019-ig Program: Kedvező üzleti környezet létrehozása Szám Projekt PARTNEREK Idő A pénzelés összege és forrása INDIKÁTOROK Az önkormányzat ösztönző intézkedései javaslatának és modelljének kifejlesztése Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Község rendes tevékenységből Elkészült a dokumentáció és beépült a költségvetésbe Adatbázis kidolgozása a munkaerőről, esedékes kooperánsokról, leszállítókról, oktató- és pénzügyi intézményekről és annak folyamatos frissítése Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja dinár/évente Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Működő adatbázis Adatbázis létrehozása a brownfield beruházások objektumairól Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Község rendes tevékenységből Működő adatbázis Az ipari zóna felszereltségével kapcsolatos munkálatok folytatása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja dinár/évente Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, VAT Fejlesztési alapja, község Új jelentkezők az ipai zónában Program: Bemutatkozási aktivitások a beruházók idevonzására Marketing-stratégia kidolgozása Ada Község bemutatkozásához Az ipar, mezőgazdaság és idegenforgalom önálló bemutatkozó reklámanyaga kidolgozása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja dinár Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja, VIT és község dinara Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja,vit és község Kidolgozott marketingstratégia Elkészült dokumentumokbemutatkozó reklámanyagok 92

93 Ada Község potenciáljai WEB bemutatásának javítása és folyamatos frissítése Részvétel a hazai és külföldi befektetési kiállításokon Brosúrák és szórólapok kidolgozása Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja Stratégiai cél : A meglévő KiKöV és vállalkozások forgalma 20%-os növelése 2019-ig Program: A meglévő KiKöV és vállalkozók kapacitásának növelése dinara/godini Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja,vit és község dinara/godini Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja,vit és község dinara/godini Üzleti egyesületek, Tartományi titkárság, NKSz, VAT Fejlesztési alapja,vit és község Átdolgozott és folyamatosan frissített WEB oldal A részvételes pénzelés beépült a költségvetésbe Elkészült brosúrák A menedzserek oktatására és képzésére szolgáló gyakorlási-vázlatok elkészítése Tartományi titkárságok, illetékes minisztériumok, Üzleti egyesületek, konzultáns irodák dinár Tartományi titkárság adományozók, Község Elkészült a dokumentum A minőség ellenőrzés bevezetésének támogatása Közösségi-magán partnerség Tanulmányi körutak szervezése az országban és külföldön A mezőgazdasági termékeknek a nyersanyagok termelési helyszínén történő feldolgozására előlátott mini-vonalak kiépítésének támogatása (szárító, fagyasztó, csomagoló) A kisméretű raktárak és szárítók kiépítésének és az üzleti tervük elkészítésének támogatása Tartományi titkárságok, illetékes minisztériumok, Üzleti egyesületek, konzultáns irodák. MSP KiKöV, illetékes Tartományi titkárságok, illetékes minisztériumok, Üzleti egyesületek KiKöV, illetékes minisztériumok és Tartományi titkárságok, SIEPA KiKöV, szakértők, illetékes minisztériumok és Tartományi titkárságok, illetékes minisztériumok és Tartományi titkárságok, KiKöV, konzultáns irodák dinár/évente adományozók, Község Község rendes tevékenységből dinár/évente adományozók, Község dinár Tartományi titkárságok adományozók, Község dinár adományozók, Község, illetékes Tartományi titkárságok A szertifikációt kapott KiKöV száma Aláírt együttműködési egyezmények A tanulmányi körutak száma A kiépült termelési vonalak száma Elkészült üzleti tervek száma A kiépült termelési vonalak száma

94 Program: A meglévő KiKöV és vállalkozók marketing-támogatása A gazdasági rendezvényekről való rendszeres tájékoztatás Illetékes tartományi titkárságok, gazdasági kamara, illetékes minisztériumok Község rendes tevékenységből Információk a község WEB bemutatásán keresztül A gazdasági rendezvények látogatásának megszervezése illetékes minisztériumok és tartományi titkárságok, KiKöV dinár/évente adományozók, SIEPA, tartományi titkárságok, község, KiKöV A látogatások száma A helyi vállalkozók támogatása a hazai és külföldi rendezvényeken való részvételben KiKöV, illetékes minisztériumok és tartományi titkárságok, SIEPA dinár/évente SIEPA, tartományi titkárságok, illetékes minisztériumok, adományozók, KiKöV A kiállításon való részvétel száma A szolgáltatási mesterségek reklámanyaga összeállítása és frissítése KiKöV, gazdasági kamara, szakmai egyesületek dinár/évente adományozók, község, KiKöV Elkészült katalógus 3.3. Stratégiai cél: A szakképzett káderek elszivárgásának 30%-os csökkentése 2019-ig Program: A helyi munkaerő szakképesítésének és képességeinek folyamatos fejlesztése illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi A szakközépiskolák oktatási programjainak titkárságok, gazdasági a gazdaság igényeivel való összehangolása szubjektumok, Munkaközvetítő, iskolák dinár illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok gazdasági szubjektumok,község A közvetlenül az iskola befejezése után munkába állók száma A munkanélküliek szakmai átképzési programjai támogatása illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok,munkaközvetítő, iskolák dinár illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságoki,község, adományozók Az átképzett munkások száma A társadalmi perem-csoportok munkaerő piacba való bekapcsolására irányuló képzési projektek támogatása illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Munkaközvetítő, NKSz dinár illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Község, adományozók A munkahelyhez jutott társadalmi peremcsoporttagok száma 94

95 Program: A vállalkozások fejlődésének támogatása A vállalkozások bemutatkozása a középiskolás fiatalok részére illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Vállalkozók egyesülete dinár illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Község, adományozók A bemutatkozások száma Az önfoglalkoztatási programok támogatása illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Munkaközvetítő illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok,adományozók A vállalkozók száma Üzleti- inkubátorok létrehozása illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Vállalkozók egyesülete dinár illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok, Község, adományozók Létező üzleti- inkubátorok Ada Község Vállalkozók Egyesülete támogatása illetékes minisztériumok, Illetékes tartományi titkárságok dinár Az egyesület tagjainak illetékes minisztériumok, Illetékes száma tartományi titkárságok, adományozók Program: A fiatal szakemberek lakásmegoldása A megüresedett házak adatbázisának elkészítése MZ, Ingatlanközvetítő irodák, ingatlantulajdonosok dinár Község Kidolgozott adatbázis Bérbeadás vagy eladás megszervezése Az üres házak megvásárlási modelljének meghatározása a munkaadókkal közösen Ingatlanközvetítő irodák Munkaadók dinár Község, Ingatlanközvetítő irodák KiKöV dinár Község rendes tevékenységből, Munkaadók A kiadott, eladott házak száma Kidolgozott modell 95

96 7. MENEDZSMENT ÉS FOLYAMATOS MEGFIGYELÉS (MONITORING) A stratégia megvalósításának folyamatát definiálni kell, hogy biztosítható legyen annak folytatása. A kulcsfontosságú szereplőknek tisztába kell lenniük saját szerepükkel és felelősségükkel, a végrehajtó szervnek pedig: oda kell ítélnie (szétosztani) a felelősségeket a tervek hatékony megvalósítása érdekében definiálnia kell a mérhető cél-csomagokat az előrehaladás figyelemmel kísérése érdekében. A lokális közösség fenntartható fejlődésének stratégiája implementációjának fázisa sikeres megvalósításához, a stratégiai tervezés folyamata magába foglalja az igazgatási és a figyelemmel kísérés rendszeréhez fűződő aktivitásokat is. Az igazgatás az összes nyereséges szervezetben és a közvállalatokban az emberek közös tevékenységének megnyilvánulása, a közös cél elérése érdekében. Az igazgatás tartalmazza a tervezés, szervezés, a személyek kiválasztásának, az útbaigazítás, irányítás és ellenőrzés fázisait, beleértve a humán, pénzügyi, technológiai és természetes erőforrások bekapcsolását is. A megadott célok elérését szolgáló politika és stratégia megvalósítását minden, a folyamatban részvevő személy által meg kell vitatni és felül kell vizsgálni. Az igazgatás és figyelemmel való kísérés rendszerét, különböző kapcsolatok kialakításával a szervezetben és azon kívül, valójában maga a módszer kelti életre, ahogyan a megvitatás és felülvizsgálás folyamata történik. Gyakorlatilag, a stratégiai tervezés folyamata elsősorban dinamikus folyamat és a végső dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint dinamikus és változó eszközöket. Az ilyen aktív hozzáállás jótállásaként, az egész tervezési folyamat tízéves ciklusként kell meghatározni: elemzések tervezések programozások implementációk megvalósítások figyelemmel kísérés értékeléssel és újbóli elemzések, stb., minden 10 évben komplett felülvizsgálva. 10 év után A lokális közösség fenntartható fejlődésének új stratégiáját kell kifejleszteni. A folyamatot a következő diagramm ábrázolja: 96

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Roma közösség. Fizikai környezet. Szociális környezet. Gazdasági környezet KOHÉZIÓ

Roma közösség. Fizikai környezet. Szociális környezet. Gazdasági környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárkeresztúr Milyen lesz az élet Sárkeresztúron 2020-ban? Vízió/Misszió Sárkeresztúr újra épülő, szépülő és növekedő falu lesz, melyet a roma és magyar közösség együttesen épít. Szociális

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A lehetséges forgatókönyvek

A lehetséges forgatókönyvek Az EU megerősíti pozícióit a világgazdaságban. A környezetvédelem elsőrendű prioritássá válik. Az EU megvalósítja környezetvédelmi akcióprogramjait. Az EU-ban lassú gazdasági növekedés, némileg romló pozíciók.

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! HŐENERGIA HELYBEN Célok és lehetőségek Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! Hazánk hőellátó energiahordozó struktúrája ma (EurObserv ER 2013): Földgáz 340 PJ (9,3 milliárd m3) Geotermia 4,5

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben