KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA ARANY JÁNOS TAGÓVODA HELYI SPECIFIKUMOK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA ARANY JÁNOS TAGÓVODA HELYI SPECIFIKUMOK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN"

Átírás

1 KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA ARANY JÁNOS TAGÓVODA HELYI SPECIFIKUMOK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 1

2 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Arany János Tagóvoda AZ ARANY JÁNOS TAGÓVODA HELYI SPECIFIKUMAI A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN Készült: Készítésért felelős: Tóth Zoltánné - Tagóvoda vezető Készítette: Decsi Judit Miklós Róbertné Horváth Györgyné Tóth Zoltánné Jóváhagyta: Molik Edit - Óvodavezető 2

3 Helyzetkép Óvodánk Arany János Tagóvoda 1971 ben került átadásra. Lakótelepi övezetben, 6 vegyes összetételű csoportjában 150 gyermek befogadására alkalmas. Gyermekeink nagy hányada emeletes házban lakik és csak kevés lehetőségük van a szabadban való játékra, mozgásra, kirándulásra, a természet megismerésére. Az elmúlt 42 évben megújult a külső- belső környezet. Átalakult a játszóudvar, megszépültek a csoportszobák, a gyermeköltözők. A gyermekeket korszerű, bútorok, játékeszközök fogadják. Nagyon jól felszerelt tornaszertári eszközök teszik lehetővé a mindennapokban a kiemelt mozgásfejlesztést. A helyi adottságokra építve fő feladatunknak tekintjük a környezettudatos magatartás alakítását: a természet megszerettetését, megismertetését, megóvását valamint az egészségesebb életvitel kialakítását. A gyermekek megfelelő testi fejlődéséhez, az egészségesebb életvitel kialakításához, az értelmi képességek egészséges fejlődéséhez elengedhetetlennek tartjuk az intenzív mozgásfejlesztést, s ezt alapul véve dolgoztuk ki helyi specialitásainkat. A Nevelőtestület innovatív munkájának eredményeként készült el a Képességfejlesztés játékkal, mozgással és a természet megismertetésével című sajátkészítésű Helyi Nevelési Program. A Helyi Nevelési Programunk 2010-ben, az integrációt követően került átdolgozásra, majd 2013-ban, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Pedagógiai Programja néven újabb módosításra került sor, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Tagóvodájaként továbbra is fontosnak tartjuk a helyi sajátosságok megtartását, természetesen a törvényi előírásoknak megfelelve. 3

4 Érzelmi nevelés Az óvodás korú gyermekek jellemző sajátossága, a magatartás érzelmi vezéreltsége. A gyermekekek személyiségében az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy érzelmi biztonság, szeretetteljes derűs légkör vegye körül. A családias légkör hatására, kialakul az érzelmi kötődés társaihoz, felnőttekhez egyaránt. Ez olyan alaphangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre és tevékenységre ösztönzi őket. Óvodánk dolgozói ezt a légkört a legteljesebb odafigyeléssel, gyermekek szeretetével, szaktudással, differenciált és játékos fejlesztéssel, a csoportszobák otthonos berendezésével örömteli hangulat kialakításával, gondozott játszóudvarral valósítják meg. A derűs légkör kialakítását a születésnapok megünneplése, az ünnepek érzelemfokozó hangulati előkészítése, a kapcsolatteremtő játékok és nem utolsó sorban a vegyes összetételű csoportszerveződés biztosítja. A beszoktatás nem az óvodába lépés első napján, hanem már a beiratkozás előtti hónapokban szervezett Manóházi ovis játékok című játszóházi programokkal kezdődik, amelyet leendő óvodásaink és szüleik részére szervezzük a koraesti órákban. A beiratkozást követően a gyermekek befogadása szülővel együtt, fokozatosan történik, alkalmazkodva a gyermek egyéni igényeihez, fejlettségéhez és a szülők lehetőségeihez. Játék A kisgyermekek legfontosabb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze a játék, amely egyben pszichikumot, kreativitást fejlesztő, erősítő, élményt adó tevékenység. Óvodásaink számára megfelelő időt, helyet, eszközöket biztosítunk, hogy a legalapvetőbb tevékenységét gyakorolhassa: játszhasson. Az óvoda nevelési programjára építve játékba integrált tanulással biztosítjuk gyermekek folyamatos fejlődését. Kiemelt pedagógiai célunk, hogy a gyermekek óvodai élete során fejlesszük önbizalmukat, tágítsuk érdeklődési körüket és minél több sikerélményben részesítsük őket. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi képesség területeknek a tudatos és tervszerű fejlesztésére, amelyek biztosítják a gyermekek sikeres iskolai felvételét, beilleszkedését. Mozgás A tagóvodánkba járó gyerekek, családok körülményeit figyelembe véve, egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a ránk bízott gyerekek egészséges életmódja érdekében a mozgás megszerettetését, a kisgyerekkori természetes mozgásigény kielégítését. Ennek érdekében továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítunk a kiemelt mozgásfejlesztésre, a csoportszoba keretein belül. A mindennapi testnevelés és a heti egy alkalommal szervezett kiemelt mozgásos napon a gyermekeknek várakozás nélkül lehetősége van a folyamatosan változó eszközök kipróbálására, mozgásigényének sokoldalú kialakítására. Mindehhez nagyon gazdag 4

5 eszközháttérrel rendelkezünk. Folyamatosan figyelünk, a mozgásfejlesztő eszközök bővítésére, színesítésére. Az óvoda udvarát, berendezését úgy alakítjuk, hogy a lehető legjobban szolgálja a gyerekek mozgásának fejlesztését. A kiemelt mozgásfejlesztés négy területen valósul meg az óvodánkban: A szabad játékban a gyerekek spontán, természetes mozgása közben. A heti egy alkalommal szervezett szabad mozgásos tevékenység és testnevelés foglalkozás folyamán. A csoportközi szervezési formában. A mindennapos testnevelés alkalmával. Mozgásfejlesztés a szabad játékban: A gyerekek mozgásigénye különböző. A szabad játék során célunk, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének legmegfelelőbb mozgásos tevékenységet. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, a csoport összetételéhez igazodunk. Mozgásfejlesztés a heti egy alkalommal szervezett testnevelés során: Reggel a gyermekek szabadidő ruhában érkeznek a csoportba és szabadon játszanak. Ezt követően a délelőtt egy részében az óvónő által tudatosan kiválasztott eszközökkel szabadon, egyéni fejlettségének, igényeinek megfelelően mozoghatnak, eközben többoldalú tapasztalatszerzésre, kreativitásra, önmegvalósításra nyílik mód. A délelőtt másik részében a kötelező foglalkozás értékeit megtartva testi fejlesztésben együtt vesznek részt a gyermekek. Mozgásfejlesztés csoportközi szervezési formában: A vegyes életkorú csoportban a nagycsoportosok viszonylag alacsonyabb száma miatt kevés lehetőség adódik arra, hogy kipróbálhassák erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat a korosztályon belüli verseny- és szabályjátékokban. Ennek felismeréseként hoztuk létre a szomszédos csoportok nagycsoportosai részére a csoportközi szervezési formát, a kötelező foglalkozások befejezéseként. Ekkor a gyerekeknek lehetőségük nyílik a verseny és a csapatszellem átélésére és összetettebb szabályok elsajátítására. A játékok megtervezése és levezetése a testnevelési napot szervező óvónő feladata. Mozgásfejlesztés a mindennapos testnevelés során: Óvodánkban a mozgásfejlesztés szerves része a mindennapos testnevelés. Ez minden csoportban napi rendszerességgel, a délelőtti játékidő lezárásaként, vagy ebéd előtt szerveződik. Anyagát a mozgásos játékok, a folyamatosan és rendszeresen ismétlődő lúdtalpés gerinc deformitásokat megelőző gyakorlatok, valamint a részképességek fejlesztését szolgáló feladatok alkotják. Szervezésénél törekszünk a minél változatosabb eszközök és kézi szerek alkalmazására. 5

6 Környezeti nevelés Arany János Tagóvoda Az óvodai élet mindennapjait az évszakok, az ünnepek, a jeles és zöld napok köré építjük. Óvodánkban ünnepelhető jeles zöld napok, népszokások: Ősz jeles napjai: Állatok Világnapja (Október 5.) Szüret Tél jeles napjai: Mikulás (December 6.) Adventi (András napot követő első vasárnaptól) ünnepkör: Lucázás választható népszokás Kántálás választható népszokás Betlehemezés választható népszokás Karácsony (December 3. hetében) Farsang (Dorottya nap, Február 6.) Tavasz jeles napjai: Víz Világnapja (Március 22.) Húsvét Föld napja (Április 22.) Madarak és fák napja (Május 10.) Nyár jeles napja: Pünkösd Ünnepeink: Arany János születésének évfordulója (Március 2.) Nemzeti Ünnep (Március 15.) Anyák Napja Évzáró Nagycsoportosok búcsúztatója Az Évkör elrendezésében a természeti és társadalmi témakörök több ponton kapcsolódnak, összefüggnek egymással. 6

7 ÉVKÖR Arany János Tagóvoda Egyes témakörök (család, testünk, felnőttek-gyerekek munkája, ahogy növekedünk, óvodánk környéke, élő-élettelen, anyagok, színek, napszakok), valamint a gyerekek érdeklődéséből fakadó témakörök rugalmasan helyezhetők el az Évkörben. A környezettudatos magatartás alakítására, ezen belül a környezet védelmére, megismertetésére, szeretetére neveljük a gyerekeket. A Zöld óvoda címet elnyerve még intenzívebben tanítjuk gyerekeinket a szelektív hulladékgyűjtésre. Nem titkolt szándékunk a családok bevonásával a felnőttek szemléletmódjának alakítása, a környezetre jobban figyelő emberek nevelése. 7

8 Kertünk udvarunk a dolgozók igyekezetének köszönhetően Kaposvár legszebb óvodakertjének nevezhető, amit az utcán közlekedők is megcsodálnak, elismernek nap, mint nap. Munkánk eredményeképpen több címet is elnyertünk: Tiszta virágos ház Tiszta, virágos Kaposvárért Zöld Óvoda cím, amelyet 2014-ben harmadszor nyertünk el. A legmélyebb érzelmi töltésű élményeket, a legsokoldalúbb hatásokat azonban az Erdei óvodában élhetik át a gyerekek. Az együttélés a természettel olyan elemi erővel hat rájuk- a környezettel kapcsolatos attitűdjeikre-, ami semmi mással nem pótolható. Ennek helyszínéül a Belső-Somogyi erdőkben található, Sziágyi Erdei iskolát választottuk. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy itt egy korszerű, gazdagon felszerelt erdei iskola működik. A döntés mellett szólt még a megközelíthetősége, a környezet természeti szépsége, gazdagsága, mely komplex megfigyelésekre, tapasztalatszerzésre, az évszakok változásainak folyamatos nyomon követésére ad lehetőséget. A közös felfedezésen, barangoláson túl a gyermekek szabadon választhatnak a felkínált tevékenységek közül - megszabadulva gátlásaiktól, félelmeiktől - képességeiknek és az érdeklődésüknek a leginkább megfelelőt: barangolás a tanösvényen "nyomkeresés", állatok lábnyomainak gipszbe öntése kéregnyomat készítés, azonosítás levél-, növénynyomat-készítés "keresd a növényt" azonosító játék /levél, termés alapján / a "természetből elengedett" növények gyűjtése, préselése, ebből való alkotás / állathangok megfigyelése állatok lakhelyének felkutatása állatok mozgásának utánzása dramatikus játékokkal talajvizsgálat rovarcsapda készítése "portya a természetben" - oda nem illő tárgyak keresése éjszakai vadles Ezek a közös együttlétek fejlesztik a gyermek - óvónő és gyermek - gyermek közötti kapcsolatrendszereket is. Az egészséges életmód alakítása Az 1998-as helyi Nevelési Programunk összeállítása során is kiemelt fontosságúnak tartottuk a ránk bízott gyermekek egészséges életmódjának alakítását. Terveink, elképzeléseink helyességét az elmúlt 17 év igazolta, amely azóta is meghatározza a gyermekekkel való mindennapi foglalkozásainkat. 8

9 Rendezett, növényekkel, virágokkal körbeültetett füves játszóudvarunk és a szilárd burkolatú kisudvaraink lehetővé teszik, hogy a legzordabb időjárási körülmények között is akár nyáronakár télen biztosítani tudjk a megfelelő levegőzést óvodásaink számára. Sokat sétálunk, kirándulunk. A különböző évszakok szépségét igyekszünk a természetes környezetben bemutatni. Rendszeresen visszatérve egyes helyekre, a változást is érzékeltetni tudjuk. Az egészséges életmód alakításához szükségesnek tartjuk a gyerekek megfelelő vitamin utánpótlásának biztosítását, ezért vezettük be a szülők beleegyezésével a Vitamin napokat. A gyerekek sokféle zöldségekekel- gyümölcsökkel ismerkedhetnek, ízlelés - beszélgetés közben. Óvodánk sajátosságai Manóházi ovis játékok: leendő óvodásaink és szüleik részére szervezzük, az óvodai beiratkozás előtti hónapokban, a koraesti órákban. Célja a közös játék, szülő - gyermek óvónő - dajka részvételével és ismerkedés az óvodánkkal, óvoda játékaival, egyes csoportok dolgozóival. Az Egészségnevelési munkaközösség rendszeresen szervez verseny játékokat, évszakonként és korcsoportonként az adott időszaknak megfelelő eszközökkel, feladatokkal. A szülők bevonásával vitamin napot tartunk, ahol a behozott zöldségek, gyümölcsök változatos elkészítésével kedvet teremtünk azok fogyasztására. Az Oviolimpia megszervezésre az olimpia évében került sor, a Sportcsarnok nagy pályáin, az olimpiai hagyományoknak megfelelő szervezéssel (dobogó, érem, jutalom), óvodásoknak megfelelően leegyszerűsítve - már három alkalommal. Tagóvodánknak ez a sajátossága egyedi az óvodák életében, amelynek sikere a város óvodáira is pozitívan, inspirálóan hatott. Óvodánk csoportjai rendszeresen - évszakonként és egyéb alkalmakkor is -, kirándulásokat szerveznek a város környéki erdők, tavak, folyók, ligetek és a falusi környezet élővilágának, hagyományainak megismerése céljából. A közösség fejlesztését is szolgálja az évente megrendezett óvodai kirándulás, melyen minden csoportunk összes gyermeke és dolgozója részt vesz es évtől pályázunk a Madár Barát Óvoda cím elnyerésére. Folyamatosan törekszünk a feltételek megteremtésére. (madárodúk, madáretetők, itatók ) Fontosnak tartjuk a hagyományok megőrzését, ápolását: Pünkösdi játékok, Nemzeti ünnepünk huszárokkal, Táncház, Somogyi betyár, Skanzen foglalkozás Szenna. Arany János születésének évfordulójához igazítva, csoportos és óvodai mesemondásra nyílik lehetősége a vállalkozó gyerekeknek, akik teljesítményük elismeréseként oklevelet kapnak. 9

10 A városi sport és kulturális rendezvényeken rendszeresen részt veszünk: Zene- Világnapja, Esély egyenlőségi nap, Népi Gyermekjátékok országos találkozója Betlehemes találkozó, Szépkorúak felköszöntése, Kihívás napja. Rendszeresen látogatjuk városunk intézményeit: könyvtár, múzeum, színház, Bábszíntér, Zene iskola Helyben is szervezünk kulturális programokat, ezeken minden korosztály részt vesz: Karácsonyi hangverseny, bábelőadások, zenés műsorok, katonazenekari koncert. A Gyermekheti programokkal mégszínesebbé igyekszünk tenni óvodásaink életét: Légvár, arcfestés, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, kirándulások, zene, táncház, tűzoltó - rendőr bemutató től beléptünk a Mosolygós Magyarország kezdeményezésbe és Mosolygós Óvoda címet szerezve a hozzánk betérőknek kedves Szülőmegállító gondolatok kifüggesztésével kedveskedünk. 10

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ Tartalom 1. Óvodánk bemutatása 4. oldal 2. Az óvoda objektív feltételrendszere 5. Oldal 3.

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott,

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A NYITNIKÉK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYITNIKÉK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A NYITNIKÉK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 3 Önmeghatározás 6 Rendszerábra 12 A program cél és feladatrendszere 13 Nevelésfilozófiánk 14 Az egészséges életmód, az érzelmi biztonság

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013.

Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja. Táplánszentkereszt 2013. Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Táplánszentkereszt 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4. 2. HELYZETKÉP... 5. 2.1. Személyi feltételeink... 6. 2.2. Tárgyi feltételeink...

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben