Mozgásfejlesztésre irányuló projektek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgásfejlesztésre irányuló projektek"

Átírás

1 TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Mozgásfejlesztésre irányuló projektek KÉSZÍTETTE: Baráth Katalin 1

2 Általános Művelődési Központ Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád út / OM azonosító: Intézményünkről: Tápiószőlős 2900 lakosú község Ceglédhez 15 km-re. Budapesthez pedig 70 km-re található. Lakói zömében Cegléden dolgoznál, helyben a mezőgazdasági szövetkezet, az intézmények és néhány vállalkozás ad munkalehetőséget. Területileg nagy kiterjedésű település. régi neve Halesz volt. Közigazgatásilag önállóvá 1947-ben vált. Az elmúlt években községünk dinamikusan fejlődött. Tápiószőlősön az első óvoda 1964 októberében került átadásra, 1 fő óvónővel, 1 fő dajkával, 1 fő főzőnővel és 25 fő óvodással, 25 m2-en. A növekvő gyermeklétszám tette szükségessé az új óvoda megépítését, melyet augusztus 20-án adtak át. A 3 csoportos, 75 férőhelyes óvoda már átadáskor kinőtte magát, hiszen 120 gyermeket írattak be. Az újabb bővítésre 1998-ban került sor. Beépítésre került a tetőtér tól 5 csoportos és 125 férőhelyes az intézmény. Felmenő rendszerű óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítést folytatunk. Nevelőtestületünk az oktatási törvény bevezetése óta él a lehetőséggel, hogy sajátosságainknak megfelelően, belső fejlesztő munka révén alakítsa ki a nevelés helyi rendszerét óvodánkban. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladat a községben lakó óvodáskorú gyermekek ellátása. Az óvoda mint nevelési intézmény nem függetlenítheti magát a környezeti hatásoktól, mely mindig meghatározza kultúrájának, szokásainak értékrendjével nevelési célkitűzéseinket. Be óvodázási körzetünk az egész falu, Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Többségben vannak a rossz szociális és anyagi körülmények között élők. Mivel községünk tipikus mezőgazdasági település, nevelőmunkánkat is ehhez a helyzethez igazítottuk. A nevelők megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő hátránnyal induló gyerekek felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is. Nevelőmunkánkra kezdettől hatással volt Freinet pedagógiája és jelentős szerepet játszik a helyi hagyományokra való támaszkodás is. Jelenlegi formáját Az óvodai nevelés országos alapprogramjá -nak figyelembevételével nyerte el. Programunk a gyerekek megismertető tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Célunk: hogy gyermekeink találják meg helyüket a környezetükbe, az őket körülvevő világban. 2

3 Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek mindennemű tevékenységben. Tevékenysége során egyre több tapasztalatot szerezve, egyre jobban eligazodik az őt körülvevő világban, beletanul a világba. A program kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, mert a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik. Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, akik mindegyike szakképzett. Az óvodai neveléshez és napközbeni ellátáshoz a személyi feltételek hosszabb távon biztonságosan rendelkezésre állnak. Kapcsolatrendszer Kapcsolatrendszerünk széleskörű, a partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelőmunkának. Az intézmény egységeinek külső kapcsolatrendszere: hagyományainknak, arculatunknak megfelelően együttműködünk más intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódunk a falu kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe a partneri igények figyelembevételével Fenntartója: Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. Tel.: / Fax: / cím: A csoportok szervezésének főbb szempontjai: A csoportok létszámát a csoportszobák méreteihez igazítottuk. Jelenleg négy óvodai csoportot működtetünk. Óvodai csoportjaink között heterogén és homogén csoportok is megtalálhatók. Átlagosan 25, maximum 33 kisgyermek jár egy óvodai csoportba. Óvodánk saját nevelési programjára épülve végzi nevelő munkáját a Kapcsos könyvvel kiegészítve. Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, gyógypedagógusok helybeli szolgáltatásait igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét 3

4 Hagyományaink: Falunap, Idősek világnapja, Föld napja, Anyák napja, Gyermeknap, Pedagógusnap, Játszóház, Ballagás, Tanévzáró, Művészeti fesztivál, Tápiószőlős színre lép, gyermekek születésnapjának és névnapjának megtartása. Jól felszerelt csoportszobáinkban és esztétikusan kialakított parkosított udvarainkon, mely az unió-s szabványnak megfelelően lett felszerelve, a tevékenységeink széles körét kínáljuk gyermekeink számára. A TÁMOP pályázati konstrukció egyik elemeként a megvalósító intézményeknek lehetőségük nyílik az intézmény saját innovációjának megvalósítására, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. A pályázat keretein belül lehetőség van olyan szakmai együttműködések kialakítására es egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. Ilyenek például: színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, tanösvényre látogatás, stb. 4

5 Közlekedésbiztonsági Nap A Föld napja alkalmából rendezett programsorozat keretein belül a Tápiószőlősi Óvoda a Közlekedésbiztonsági Napot a Ceglédi Rendőrkapitányság közreműködésével valósítja meg. A gyermekeket a valós életnek megfelelő, a gyakorlatban előforduló veszélyhelyzetekkel ismertetjük meg, kiemelve azokat a fizikai törvényszerűségeket, amelyeknek megsértése óhatatlanul balesethez vezethet. A gyalogos és kerékpáros közlekedés fontos szabályainak, fizikai törvényszerűségeinek ismertetésével, játékkal egybekötött ismeretanyagok megtekintésével kezdődik a program. Az óvodás korú gyermekek életkorukból adódóan, a közúti forgalomban csak gyalogosan, vagy kerékpárral vehetnek részt. A KRESZ-ismeretek és a kerékpározás vezetéstechnikájának elsajátítása számukra is kötelező érvényű. A technikai elemek gyakorlása, azok elsajátítására ügyességi pályát alakítunk ki. A közúti jelzésekkel, forgalmi lámpákkal, veszélyes forgalmi helyzeteket bemutató útszakaszokkal, kereszteződésekkel tarkított pályán sok olyan forgalmi helyzet megtalálható, amely a közúti közlekedésben résztvevőket a KRESZ szabályainak betartására, azok alkalmazására, gyakorlására készteti. A tanpálya külön részét képezi az ügyességi pálya. A rendkívül hatékony gyakorlatok, az egyensúlytartás, a kormányzás, a megfelelő sebesség megválasztása, a kanyarodás mind a kerékpár biztos kezelését teszik lehetővé. A helyes közlekedésre felkészítetlen gyermekek hajlamosak arra, hogy körültekintés nélkül lépjenek az úttestre. A gyermekek többsége nem tudja helyesen megbecsülni a közlekedő jármű távolságát, még kevésbé a sebességét. A következmények ebben az esetben szinte beláthatatlanok. A program lehetőséget biztosít minden gyermek számára, hogy megtalálja azt a mozgásos tevékenységet, amely leginkább megfelel egyéni és életkori sajátosságainak. A projekthét keretében az egész óvoda bevonásával kerül sor a Közlekedésbiztonsági Nap megrendezésére, mellyel célunk a helyes közlekedési szabályok megismerése mellett a játékos mozgásfejlesztés, valamint a rendőrséggel való együttműködés. A játékos feladatok összeállításánál figyelembe vettük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. A játékok helyszíne a Tápiószőlősi Focipálya. 5

6 Innovációnk célja: a közlekedési ismeretek összekapcsolása a mozgásos játékokkal, melynek keretében nemcsak mozgásuk fejlődik, hanem a játékos tevékenységek által ismereteket szerezhetnek az őket körülvevő világról. Megelőző szervezési feladatok: közlekedési eszközök rajzolása közlekedési táblák rajzolása, festése közlekedési eszközök képeinek gyűjtése, újságcikkek gyűjtése közlekedési táblák képeinek gyűjtése, újságcikkek gyűjtése közlekedési eszközök: bicikli, roller, görkorcsolya, gördeszka beszerzése mindenből legalább kettő darab egyéb eszközök összekészítése: képek, paravánok, bóják, gyurmaragasztó, kosarak, váltóbot, kötelek, kréta, gyümölcssaláta készítés játékvezetők kijelölése, és velük a játék menetének megbeszélése segítők bevonása: szülők és a Tápiószőlősi focicsapat általános iskolás korú gyermekeivel való együttműködés, ezzel is hozzájárulva a szülő-óvoda harmonikus kapcsolatának kialakításához, valamint az óvoda-iskola átmenet elősegítéséhez Dadus nénik feladata a játék végére a gyümölcssaláta és a limonádé feltálalása 6

7 MESE VERS Külső világ tevékeny megismerése - Alapvető közlekedési táblák megismerése, felelevenítése, megbeszélése - Helyi körzeti megbízott rendőr bemutatása, ismerkedés a gyermekekkel - Rendőri kézjelzések megismerése, megbeszélése - Alapvető közlekedési szabályok megismerése, megbeszélése - Közlekedési eszközök felelevenítése, felismerése, megbeszélése - Nemes Nagy Ágnes: A kukások - Mese a piros, kicsi tűzoltóautóról - Nagy Éva: LÉTRA, A SEGÍTŐKÉSZ TŰZOLTÓAUTÓ - Kicsi kocsi - Nemes Nagy Ágnes: Piros autó - Grünfelder Szilárd: Piros autó, Álom és valóság - Enyedi György: A vonat - Vonat vers játék - Weöres Sándor: Kocsi és vonat 1. játék: közlekedési eszközök 2. játék: közlekedési táblák, helyes közlekedés 3. kerékpáros ügyességi játékok 4. játék: Roller ügyességi játékok 5. játék: görkorcsolya, gördeszka ügyességi játékok Föld napja rendezvénysorozat projekt Közlekedésbiztonsági Nap Ének-zene, énekes játékok - Megy a vonat, fut a vonat - Megy a vonat kereke fölfelé meg lefele - Liccs-loccs népi mondóka - Illyés Gyula: Mozdony - Masiniszta Gyűjtő munka - Szelektív hulladékok gyűjtése (dobozok, kupakok stb.): közlekedési eszközök készítése céljából - Képek gyűjtése: újságból, internetről közlekedési eszközökről, közlekedési táblákról Ábrázolás - Közlekedési eszközök és táblák tetszés szerinti ábrázolása - Szelektív hulladékokból autók, buszok, vonatok megformázása - Közlekedési eszközök ujjfestéssel való ábrázolása - Szivacstechnikával való ábrázolás - Közlekedési eszközök és táblák ábrázolása varrás technikával 7

8 1. játék: közlekedési eszközök Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - szociális képességek fejlesztése: társas magatartás, együttműködési képesség, alkalmazkodás - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - szív- és keringési rendszer edzése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása: rá, oldalt, előre, mellett - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - több, kevesebb, ugyanannyi megállapítása összehasonlítással, méréssel Eszközök: - 2 darab paraván, kosarakban képek, gyurmaragasztó Szervezeti keret: - csoportos Játék szabálya: Két csapatot alkotunk, maximum fő. A csapatokból egy- egy gyermek, általában a legelöl állók lesznek a csapatkapitányok. A sorversenyhez választunk két csapatnevet, majd ismertetjük a szabályokat! A két csapat a vonal mögött áll, minden csapatnak van egy váltóbotja, amit a feladat elvégzése után visszaérve át kell adnia társának és a sor végére állnia. Csak akkor indulhat el a társa, ha a vonal mögött áll és megkapta a váltóbotot. A játéknak akkor van vége, ha újra a csapatkapitány kezében van a váltóbot. A csapatokkal szemben található két paraván. A paraván három részre van osztva, melyet rajzolt képek illusztrálnak: FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ. A paraván alján a kosár tele van a gyermekek által gyűjtött közlekedési eszközök képeivel. Minden gyermekre mikor rá kerül a sor, el kell szaladnia a paravánhoz, ki kell vennie egy képet a kosárból és arra a részre kell felragasztania, ahol a jármű közlekedik. Minden csapat a vele szemben lévő paravánra ragaszt csak fel képet. Ha felragasztotta a megfelelő helyre, akkor visszafut, átadja a váltóbotot, és a sor végén várakozik, illetve szurkol a társának. A kosárban csak annyi kép van, ahány főből áll a csapat, így ha ügyesek voltak nem marad kép a kosárban, és minden kép a megfelelő helyére kerül fel. Az a csapat győz, amelyik a leggyorsabban és legpontosabban végezte el a feladatot. A verseny végén közösen megbeszéljük melyik közlekedési eszköz hová került és miért. 8

9 2. játék: közlekedési táblák, helyes közlekedés Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - szociális képességek fejlesztése: társas magatartás, együttműködési képesség, alkalmazkodás - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés Eszközök: - a gyerekek által készített közlekedési táblák - a gyerekek által készített közlekedési eszközök belaminálva, nyakba akaszthatóvá tétele - közlekedési útvonal készítése újságpapírból, krétával az aszfaltra rajzolva Szervezeti keret: - mikro csoportos Játék szabálya: Egyszerre 6, maximum 8 gyermek játszhat előre meghatározott ideig. A résztvevők nyakába a gyerekek által készített rajzokat kötjük a közlekedési eszközökről. Minden gyermek az a jármű, amelynek a képe a nyakában van. A közlekedési játékot a helyi rendőr irányítja. A gyermekeknek elmutogatja a rendőri kézjelzéseket, és közösen megbeszélik. A gyermekek a mesterséges városban közlekednek, melyet a rendőr irányít. A városban gyalogosok, biciklisek, autósok, buszok egyaránt közlekednek. A közlekedés során figyelemmel kell lenniük egymásra, a közlekedési táblákra és a rendőri irányításra, hogy ne történjen baleset. 3. játék: kerékpáros ügyességi játékok Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével 9

10 - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés - egyensúlyérzék fejlesztése Eszközök: - bója - kötél - zsámoly - kerékpár Szervezeti keret: - egyéni Játék szabálya: A gyermekek a kihelyezett bóják, zsámolyok, kötelek mentén haladnak. Egyszerre csak egy gyermek mehet végig a pályán, ha végig ért, csak akkor kezdheti a következő a feladatokat. 4. játék: roller ügyességi játékok Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés - egyensúlyérzék fejlesztése 10

11 Eszközök: - bója - kötél - zsámoly - roller Szervezeti keret: - egyéni Játék szabálya: A gyermekek a kihelyezett bóják, zsámolyok, kötelek mentén haladnak. Egyszerre csak egy gyermek mehet végig a pályán, ha végig ért, csak akkor kezdheti a következő a feladatokat. 5. játék: görkorcsolya, gördeszka ügyességi játékok Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés - egyensúlyérzék fejlesztése Eszközök: - görkorcsolya - gördeszka Szervezeti keret: - egyéni - mikro csoportos Játék szabálya: 11

12 A gyermekek különböző erő- és ügyességi versenyeket játszanak végig: hasalva a gördeszkán menj előre vagy hátra, úgy, hogy a két vonalon belül haladj, ülve hajtsd magad előre/hátra, hogy a vonalon belül haladj, kerüld meg a zsámolyokat Görkorcsolyával vonalon belül haladj egyenesen, illetve kerüld meg a különböző akadályokat! Az öt, mozgásos játék folyamatosan zajlik, és a gyermekek maguk választhatnak érdeklődésüknek megfelelően szabadon és kötetlenül a különböző tevékenységek közül. Mikor vége a játéknak a Daduska nénik kihozzák az elkészített gyümölcssalátát, szendvicseket és a limonádét. 12

13 MIÉRT FONTOS A MOZGÁS? A rendszeres egészséget védő mozgásnak már az óvodában el kell indulnia. Hiszen itt kapcsolódik be a gyermek először a rendszeres testnevelésbe, melynek színvonala hosszú időre meghatározza a fejlődését. A mozgásfejlődés szempontjából a korai gyerekkor és a kisgyermekkor a legfontosabb. Hiszen, ha a motorikus és koordinációs képességeket és készségeket nem fejlesztik a gyermekeknél kellőképpen, a lemaradás később már behozhatatlan. Viszont az ekkor megszerzett motorika egy életre szilárd alapot nyújt. Ráadásul az értelmi és mozgásfejlődés közvetlenül kiegészíti egymást: a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél mozgásterápiával, a mozgáskoordináció fejlesztésével javulás érhető el. A bizonytalan mozgás összefügg a kialakulatlan testképpel. A gyermeknek nehézséget okoz testrészeinek megnevezése, nem is tudja megmutatni magán, hogy például hol a kézfeje, a bokája. De van olyan is, aki deréktól lefelé láthatóan képtelen megérinteni a testét. Érdekesség, hogy a gyerekek emberrajzai hűen tükrözik testséma zavaraikat; ahol az érzékelés problémás, ott az ábrázolás is bizonytalan. Ilyenkor általában végtag nélküli figurák vagy nem megfelelő helyen illeszkedő testrészek jelennek meg rajzaikon. A rossz térben való tájékozódás is kapcsolatban van a testséma problémával. A gyermek nem tudja megnevezni és alkalmazni az irányt jelölő fogalmakat, mint pl. jobbra, balra, fölfelé, lefelé, alatta, fölötte, stb. Ezért a Tápiószőlősi ÁMK Óvodában figyelembe vesszük, hogy a gyermekeknek a mozgás az első kommunikációs eszköze a világgal, és hogy mozgásos tevékenységek által szereznek információt a világról. Ebben az életkorban a kisgyermekek fő tevékenységi formája a mozgás és a játék. Ennek érdekében pedig mindent megtesz az intézmény, hogy a gyermekek igényeit kielégítse a mindennapok folyamán is. Hiszen a csoportok heti rendjében mindennap megjelenik a szabad mozgás, és a mozgásos percek. A Közlekedésbiztonsági Nap keretében pedig minden percet kihasznál az óvoda annak érdekében, hogy elegendő időt és teret adjunk az egész nap folyamán mindezek kielégítésére. 13

14 MELLÉKLETEK Nemes Nagy Ágnes: A kukások Megjöttek a kukások, narancssárga ruhások. Narancsszín a kocsijuk, attól döng a kocsiút. Döng a kocsi, dörömböl, nagy vödröket kihörpöl, csörög, röfög az egész állatkerti etetés. Itt a sárga víziló, eteti az ápoló. Mese a piros, kicsi tűzoltóautóról Szomszédunkban lakott egy kisfiú. Petinek hívták. Minden vágya az volt, hogy születésnapjára kapjon egy piros, kicsi tűzoltóautót. Már ki is nézte a játékbolt kirakatában. Nagyon vágyott erre az ajándékra. De sajnos a kisfiú családja nagy szegénységben élt. Gyakran még kenyérre való pénz is hiányzott a házipénztárból. Édesapja munkanélküli volt, és hiába vette nyakába a várost, mindenhol elküldték, hogy nincs munkás felvétel. Édesanyja szegényes fizetéséből éltek hárman, és még akkor nem említettem meg Bundás kutyát, aki hozzájuk tartozott. Peti titkon beszélt édesanyjának óhajáról. De a nő könnyes szemmel, csak ennyit mondott: - Majd meglátjuk. Legyél jó kisfiú, és hátha a jóisten megsegít! Tudta ő jól, ha szülei ilyeneket mondanak, akkor kívánsága egyhamar nem valósül meg, és megint csak egy aprócska csokival lesz megköszöntve születésnapja alkalmából. Ez nagyon fájt neki. Este lefekvéskor még sírt is, de erről édesanyjának nem tett említést. Hiszen ő már nagyfiú, maholnap ötéves lesz, és egy nagyfiú nem sír. Édesapja is azt szokta neki mondani, férfiaknak nem kenyere a könnyhullatás. Mindennap elsétált a játékbolt kirakatához, és megnézte a piros, kicsi tűzoltóautót. A boltos 14

15 néni mondta neki, hogy siessenek megvenni, mert csak ez az egyetlen van belőle, és egyhamar nem is kapnak újat. Édesapja vagy édesanyja vegye meg gyorsan, mielőtt valaki elviszi az orruk elől. Ettől nagyon rettegett Peti. Mindenegyes alkalommal drukkolt, hogy a játék ott legyen a kirakatban. Csak akkor nyugodott meg, amikor látta, hogy sértetlenül a helyén van. Nem is tudom, mi történt volna, ha tényleg megveszi valaki. Bizonyára Peti azonnal elsírta volna magát. Szerencsére erre nem került sor. Már csak pár nap volt vissza a születésnapig. Csak reménykedni tudott, hogy az égiek meghallgatják imáját, és övé lesz a játék. Elképzelte milyen jókat fog vele játszani. Büszkén mutogatja majd barátainak: Nézzétek, milyen csodás játékom van. Szüleimtől kaptam születésnapomra. A létráját még mozgatni is lehet és szirénázik, amikor megy. Olyan, mint egy igazi tűzoltóautó. A nagy esemény előtt két nappal megint elsétált a játékbolthoz. Amint közeledett szíve egyre hevesebben vert. Mintha csak érzett volna valamit. És valóban a kirakatban nagy változások voltak. A boltos néni átrendezett mindent. Új játékok kerültek a régiek helyére, a piros, kicsi tűzoltóautó eltűnt, mintha ott sem lett volna. Ijedten rohant be az üzletbe és rémülten kérdezte: - Hová lett a piros, kicsi tűzoltóautó a kirakatból? - Jött egy bácsi, és valószínűleg megvette a kisfiának. Odaadtam neki, különben is már ideje volt átrendezni a kirakatot mondta a boltos néni és egy vásárlóhoz lépett, aki éppen fizetni akart. A vele lévő szőke kislány boldogan ölelte magához a játékmacit, és csacsogva újságolta el Petinek: - Születésnapomra vette édesanyám. Be be, neked nincs is ilyen szép játékod! Amikor ezt meghallotta, majdnem sírva fakadt. Úgy érezte, becsapták. Elvették a játékát, a piros, kicsi tűzoltóautót. Szomorúan kisomfordált az üzletből. Szemében könny csillogott. Nem volt kedve hazamenni. Hosszasan bolyongott az utcán. Már megéhezett, de most még ez sem érdekelte. Nem tudta mitévő legyen. Ha hazamegy, édesanyja észreveszi, hogy bánatos, és akkor csak még rosszabb lesz. Nem tudta elviselni, ha édesanyját sírni látja. Ilyenkor mindig azt gondolta, ő az oka a szegénységüknek. Örökké nem lehet az utcán. Ezt jól tudta. Különben is már kezdett sötétedni. Sötétedésre mindig haza kell érnie. Elindult hazafelé lassú, szomorú léptekkel. Ilyen bánatosan csak egy olyan kisfiú tud menni, akinek szíve mélyén óriási a bánat. Akármilyen lassan is haladt, egyszer csak a kapujuk előtt találta magát, és be kell, hogy menjen. Holnapután lesz a születésnapja, és elvitték a játékboltból a kicsi, piros tűzoltóautót. Milyen születésnapja lesz? Még csak elképzelni sem tudta. Nem is igen akart rágondolni, de akármihez is fogott, mindig a kicsi, piros tűzoltóautó jutott az eszébe. 15

16 Iszonyatos két napot kellett átélnie. Édesanyja állandóan kérdezgette: Mi a baj, Peti fiam? De ő csak hallgatott, nem merte elárulni mi bántja a szívét. Esténként lefekvéskor még egy kicsit pityergett is, amíg el nem aludt. Elérkezett a születésnap, amit mindig szűk családi körben szoktak megünnepelni. Tavaly még a nagymama is eljött, de idén sajnos nélküle kell megtartani, mert szegényke ősszel meghalt. Hárman készülődtek a kis meghitt ünnepségre: szülei és ő. Az asztalon már ott díszelgett a finom csoki torta. Szülei szépen kiöltöztek. Rá is csínos, ünneplős ruhát adtak. Minden olyan volt, mint egy igazi születésnap. De hiszen az is, csak a születésnapi vágya nem teljesült. Nem fogja megkapni a kicsi, piros tűzoltóautót. Megpróbált beletörődni a dologba. Nagyfiú már, és megérti, hogy szüleinek nincsen pénze. Tudta érezte, ha nem lennének szegények, akkor megvennék neki a kiválasztott játékot, mert nagyon szeretik. Kissé erőltetett mosollyal lépett be a szobába. - Isten éltessen sokáig, kisfiam! mondták a szülei Hatéves lettél. Egy igazi nagyfiú Édesapja felemelte magához és megcsókolta, és ezt követően édesanyja is ezt tette, majd mondta Petinek: - Meg sem nézed, mit kaptál születésnapodra? - Mindjárt megnézem mondta a kisfiú udvariaskodva, mert úgy gondolta az asztalon lévő szépen becsomagolt kartondobozban a városi, rokonfiúk kinőtt ruhái lesznek. Úgy ment a dobozhoz, mint aki tudja, mi van benne, és közömbös arccal bontogatni kezdte. Az asztalon lévő tortakéssel szépen, komótosan elvagdosta a fényes szalagokat, majd kicsomagolta a dobozt a papírból és felnyitotta a tetejét. Először a sok szokásos ruha között meg sem látta az igazi ajándékot. Azt hitte, a képzelete űz vele csúcsa tréfát. Amikor végre eljutott a tudatáig, hogy valójában mi is van ott felsikított: - Tűzoltóautó! - Ugye erre vágytál? kérdezte édesapja. Peti a nagy izgalomtól csak hebegett, dadogott. - De hiszen egy bácsi megvette a kicsi, piros tűzoltóautót és a boltban azt mondták egyhamar nem is lesz ilyen. - Úgy bizony erősítette meg édesanyja Tudod ki volt az a bácsi? - Ki? - Az édesapád, és ő kérte meg a boltos nénit, hogy el ne árulja a meglepetést, ha véletlenül arra jársz. Tudjuk, mindennap elmentél megnézni a tűzoltóautót. Összekuporgattuk a kis 16

17 kevés pénzünket, és édesapád egyszer még egy nehéz munkát is elvállalt, hogy meg tudjuk venni számodra ezt az ajándékot. Ugye most nagyon boldog vagy? - Igen. Nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szép születésnapi ajándékot mondta Peti csillogó szemekkel. KICSI KOCSI Kicsi kocsi csíkok nélkül Incognitóban a drága, rózsaszínbe öltözködve pöfög a világba. Kicsi kocsi csíkok nélkül Hiába az álca, Kemény legény, van vagy ötven Szemet vetett rája. Kicsi kocsi jaj lesz neked - tűzoltók nagy álma -, Kerülsz majd fecskendőkből Ömlő vízsugárba. Kicsi kocsi csíkok nélkül Leszel újból csíkos, S zebrán állva lesz az Álca hatékony és biztos. 17

18 Grünfelder Szilárd: Piros autó Piros autó nagyon szalad Piros autó, mint a pipacs. Piros autó ipiapacs, megláttam a rendszámodat! Piros Autó, Álom és valóság Kis pacsirta kertemben már nem dalol, A határban a vonat sem zakatol. Itt az éj, és most lehunyom szememet, És estére más világba tévedek. Álmomban azt teszek amit akarok, Ha kell, a sportkocsimban utazgatok. Mellettem ül egy ember, kit szeretek, És nélküle én semmit sem érhetek. Álmomból jött az én piros autóm, Kiről egyszer már volt mesélni valóm. Itt megvan minden, ami számomra jó, De sajnos ez csak álom, és nem való. Reggel lett, és én most ismét felkelek, Reggel a busszal iskolába megyek. A busz sajnos nem egy sportkocsi, Iskolába viszont jó vele menni. Iskolában a tanárt is figyelve, Meghallok valamit, kicsit fülelve. A pacsirta már a kertemben nem dalol, A vonat már határban zakatol. Hazamegyek és késő estig várok, Itt az éjszaka és újra álmodok. Sportkocsimmal szállok fel a magasba, Míg fel nem kelek egy újabb szép napra. 18

19 JÁTÉK: Vonat vers Megy a vonat fel a hegyre. Segítsetek meg-sza-ka-dok, segítsetek meg-sza-ka-dok! Legurul a vonat a hegyről. Mostmár-csakkibírom, mostmár-csakkibírom! A játék menete: Lassan, térden döcögtetve, és a második sort egyre gyorsabban mondogatva, végül hadarva, egyre gyorsabban mozgatjuk a gyereket. Nagyobb gyermekkel körbe sétálva, zakatolva is lehet játszani. Változat: Ágyra fektetve a gyermek karjait vagy lábait mozgatjuk lassan majd egyre gyorsabban. Sokszor egymás után! Enyedi György: A vonat Si-ha-ha-ha, Fut a vonat, repíti az utasokat. Ha hegynek megy, a kerekek ezt suttogják: "Se-gít-se-tek!" Ám ha völgyben vígan szalad, füstje keskeny ezüstszalag. S ha a völgyet már megunta, besurran az alagútba! Weöres Sándor: Kocsi és vonat Jön a kocsi, fut a kocsi: Patkó-dobogás. Jön a vonat, fut a vonat: Zúgó robogás. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön, hegyen át! 19

20 Zim, zim, megy a gép, megy a gép, Fut a sinen a kerék, Forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, nagy az út, Fekete az alagút, A masina fut. Nemes Nagy Ágnes: Piros autó Piros autó nagyon szalad Piros autó, mint a pipacs. Piros autó ipiapacs, megláttam a rendszámodat! Illyés Gyula: Mozdony Ssh-sszh, beh sok súly! Meg se mozdul! Friss szenet, ha bekapok: messze, messze szaladok, szaladok... Masiniszta Megy a zsiki, zsiki, zsiki Megy a zsuku, zsuku, zsuku, Megy a masina nézd mama én vagyok a masiniszta. Liccs-loccs, liccs-loccs Liccs-loccs, liccs-loccs Megy a hajó a Dunán, lemarad a kapitány, Kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll, zsupsz! 20

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2010. Környezettudatos magatartás kialakítása KÉSZÍTETTE: Kaszás Ferencné Tubicsák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

Az egészség maga az élet

Az egészség maga az élet A Táncsics Mihály Óvoda nevelési gyakorlata Bevezetés A helyi nevelési programunk a kormánynak a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramjának

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ..5 Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda helyi Környezet szeretetére nevelő pedagógiai

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032986 1./NT./2013. (2013.08.30.) határozatszámon elfogadta: Óvodavezető:.. Szabó Éva Legitimációs

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben