NOVO VIRJE VÍZERŐMŰ Határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata Espooi egyezmény. Papp Zsófia fordítása január 10. javított!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NOVO VIRJE VÍZERŐMŰ Határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata Espooi egyezmény. Papp Zsófia fordítása 2003. január 10. javított!"

Átírás

1 NOVO VIRJE VÍZERŐMŰ Határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata Espooi egyezmény KIEGÉSZÍTŐ ANYAG 2 Papp Zsófia fordítása január 10. javított!

2 A. ÁTTEKINTÉS 1. BEVEZETŐ A kiegészítő anyag a javaslat a kiegészítő anyag tartalmára című (a magyar fél levele STE-1084/2001) anyag alapján készült el, és a többcélú Novo Virje rendszerhez kapcsolódó, határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatával foglalkozik. Az anyag a Drávának a Mura-torkolat és Ferdinandovac közé eső szakaszára vonatkozó, meglévő szakmai dokumentáción alapul, amelyet három részben dolgoztak ki: 1. Határokon Átterjedő Környezeti Hatások vizsgálata A Dráva folyómedre az alvízi oldalon; tervdokumentációk: Y1-NVD.0042-G01.0 horvátul, valamint Y1-NVD G01.1 angolul. 2. Határokon Átterjedő Környezeti Hatások vizsgálata A Dráva folyómedre a tározó fölötti szakaszon (Botovo hidak); tervdokumentációk: Y1-NVD G02.0 horvátul, valamint Y1- NVD G02.1 angolul. 3. Határokon Átterjedő Környezeti Hatások vizsgálata A Magyar Köztársaság határokon átterjedő területei; tervdokumentációk Y1-NVD G03.0 horvátul, valamint Y1- NVD G03.1 angolul. A többcélú Novo Virje rendszerrel kapcsolatos általános témákat az Y1-ND G01.0 G01.1 tervdokumentációk A. Áttekintés c. fejezetei tartalmazzák, melyek tartalma a következő: 1. Bevezető 2. Építési előkészületek és jogi procedúrák a Horvát Köztársaságban 3. Környezeti hatástanulmány általános ismertetés 4. A Novo Virje Vízerőmű 4.1 A projekt építésének célja 4.2 Az építési terület 4.3 Az erőmű üzemeltetése 4.4 Az államhatár közelsége 4.5 Kísérő dokumentáció, felhasznált adatok és módszerek 4.6 Elvetett alternatívák 5. Kiegészítő anyag 2. A DRÁVÁN TÖRTÉNT FEJLESZTÉSEK SZINTJE A Dráva fejlesztési szintjével kapcsolatos általános áttekintést a Novo Virje Vízerőmű, Határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata, Espooi egyezmény KIEGÉSZÍTŐ ANYAG tartalmazza; tervdokumentációk: Y1-NVD G01.0 és G01.1, C.2 fejezet; tartalom: 2.1 A Dráva folyó vízerőműtelepei 2.2 A Dráva folyó horvátországi szabályozási művei 2.3 Adatok és információk a Dráva-csatorna üledék kitermeléséről A folyóeróziós erők elmossák a folyópartokat és mélyítik a folyómedret, amelyek idővel áthelyeződnek, és így új kanyarulatokat alakítanak ki a folyóvölgyben. A múltban a Dráva folyómedre meglehetős mértékben mozgásban volt, így az új kanyarulatok kialakulása már veszélyeztette az infrastrukturális létesítményeket (vasút, közutak, hidak és hasonlók), valamint elárasztotta a településeket és a mezőgazdasági területeket. A különböző építmények és bizonyos területek védelmét a folyómederbe, illetve annak a közvetlen közelébe épített folyószabályozási művek látták el, vagy a kanyarulatok átvágásával oldották meg, amellyel új folyásirányt hoztak létre, mely így már nem veszélyezteti ezeket az építményeket, ugyanakkor védelmet nyújt a települések és a földek számára az árvizekkel szemben. A folyópart elmosását, valamint a különböző építmények veszélyeztetettségét illető aktuális példa a Dráva bal partja a Repaš hídnál. A Dráva bal partját számos esetben az árvizek alkalmával a folyó alsó szakaszára lemosott kőtörmelék támogatta meg, miközben a híd baloldali pillérét egyre inkább fenyegette a

3 parterózió. Hasonlóan veszélyeztetett helyzet állt fenn a Botovo hidak fölötti részen (Botovo-Zákány kanyarátvágás) a vasút szakaszánál kivitelezett szabályozási munkálatok előtt (Gyékényes-Murakeresztúr), valamint a Bélavár környéki Dráva szakaszon kivitelezettek előtt (Bélavár-Kingovo kanyarátvágás), mely a Bélavár-Vízvár vasútvonal védelmét szolgálja. Ezek a kanyarátvágások, melyek főként a horvát területen helyezkednek el, a magyar vasutat védték. Mind a jugoszláv, mind a magyar fél jóváhagyta 1974-ben ezt a folyószabályozási elképzelést. A múlt század hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évei folyamán a Mura-torkolat és Ferdinandovac közötti Dráván szakaszon végbe mentek a szabályozási munkálatok, melyek a Dráva irányának megerősítését és stabilizálását szolgálták. Az említett kanyarátvágást végrehajtották, továbbá nagy számban építettek folyószabályozási műveket, mint például töltéseket, partvédő műveket, sarkantyúkat, traverzes hosszirányú szabályozási műveket, hordalékfogókat és zárógátakat. A mederfenék megfigyelt eróziótrendje, valamint a folyómeder folyamatos mélyülése a Botovo hidak (vasút és közúti híd) területén veszélyeztette ezeknek az építményeknek a stabilitását, amely a folyam további stabilizációs munkálatait tette szükségessé. Ez alátámasztja azt, hogy a vízi hatásokkal szembeni védekezés, valamint a vízvédelem és a vízhasználat folyamatosan fennálló tevékenységek, amelyek napjainkban a többcélú rendszerek megépítésével valósulnak meg. Ennek következményeként a Mura-torkolat és a Botovo hidak főleg az alsó rész közötti Dráva szakaszt töltések, átvágások, partvédő művek, hosszirányú szabályozási művek, sarkantyúk, kőtörmelékek és gátak felépítésével szabályozták. Ez tulajdonképpen a Dráva új folyómedre, amelyet az elmúlt év alatt építettek. Az elhagyott kanyarulatokat lassanként feltöltötték az árvizekből származó anyagok, így holtágak jöttek létre, állóvizek, pangó vizek és kisebb tavak. Általában véve elmondható, hogy a szóban forgó területen a folyó áramlásirányában beálltak olyan változások, amelyek jelentős hatással voltak a növényfajok szukcessziójára, így jelenleg a terület új morfológiájával és ökorendszerével van dolgunk. 3. A BOTOVO HIDAK, VALAMINT A NEMZETKÖZI HATÁR FÖLÖTT HÚZÓDÓ DRÁVA SZAKASZ A tározó megépítése a folyó felső szakaszának duzzasztását eredményezi. A duzzasztás szintje és kiterjedése mindenképpen közvetlen kapcsolatban áll a tározótér gátnál biztosított szintjével. A Novo Virje Vízerőmű Koncepcionális Terve szerint a 124,00 méteres tengerszint feletti magasságú tározószint került kiválasztásra, de fontolóra vették a 122,50, 123,30, 124,00 és a 125,00 méteres tengerszint feletti magasságokat is. A tározótér gátnál biztosított szintje közvetlen kapcsolatban áll az energiatermeléssel, a mezőgazdaság gravitációs vízellátásával, valamint a folyó felső szakaszára kifejtett hatással. A tározó vízszintjének átgondolásánál korlátozó tényező az a szükséglet, hogy a Botovo hidak alatti Dráva szakaszra, vagyis az államhatárokat átszelő területre kifejtett jelentős hatásokat elkerüljük. Prekodravlje magában foglalja a bal part 9650 ha-os területét a horvát oldalon, a Botovo hidaktól lefelé egészen a Čambina tóig. Az államhatár keresztezi a Koprivnica-Gyékényes vasútvonalat a Drávától úgy 700 méterre északra, keresztül halad egy keskeny árterületen a Zakanjki fennsík és a folyó között, majd tovább halad észak-nyugati irányba a Mura-torkolathoz. Ezen a területen az államhatár nem keresztezi a Dráva jobb partját. Nagyrészt az árterületen halad keresztül, egy kis szakaszon pedig a Dráva folyómedrében. A Botovo-Zákány átvágás nagyjából 650 méterrel délebbre vitte a Dráva medrét, a nagy meander legnagyobb részébe, aminek az árterülete a horvát oldalon helyezkedik el. A hidak feletti szakaszon a Dráva és az államhatár közötti távolság nagyjából 3100 m. A szóban forgó Dráva szakaszon (megközelítőleg 9,0 km hosszú) nem épült meg a baloldali védtöltés, így a Murakeresztúr Berzence vasútvonal keskeny árterülete ár alá kerül, amikor a Dráva vízszintje magas.

4 Ennek az árterületnek a felszíni területe körülbelül 370 ha, amelyből 250 ha Magyarország nemzeti parkján belül helyezkedik el, a fennmaradó 120 ha pedig a horvát területen található, mely részben nehezen közelíthető meg, ezért nincs eléggé kihasználva. Az említett területet elemezték ki szóban forgó területként, amely egyébként nagyobb annál, amelyet potenciálisan behatás érhet. 4. DUZZASZTÁS Gát építése a zárószelvényben tározó létrehozásával jár. A Koncepcionális Tervben a 124,00 méteres tengerszint feletti tározóvízszint került kiválasztásra. A szóban forgó folyószakasz vízoszlop magasság koncentrációján kívül a tározó biztosítja a 16 millió m³-es üzemi kapacitást az energiatermelés, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, a vízellátás és más szükségletek számára. A tározónak a felső folyószakaszra kifejtett hatását a duzzasztás határozza meg, vagyis a vízszint növekedése egy adott vízhozamnál. Világos, hogy az ilyen hatások növekednek a tározótól való távolság csökkenésével, ugyanakkor a felvízi irányában elhanyagolhatóvá. válnak. Másfelől viszont a duzzasztásból adódó hatások (vízszint növekedés, áramlási sebesség csökkenése) kiterjedése és intenzitása szintén függ az elemzett vízhozamoktól. A hatás kiterjedése és intenzitása fordítottan arányos a vízhozammal, vagyis a magasabb vízhozamok hatásai messzebbre kiterjednek lefelé, mint az alacsonyabb vízhozamok hatásai.

5 B. A TERVEZETT PROJEKT HATÁSA A DRÁVA VÍZJÁRÁSÁRA 1. ÁTTEKINTÉS A tervezett többcélú Novo Virje rendszer azon részének, mely a tározó (Botovo hidak) feletti Dráva szakaszon helyezkedik el, közvetlen kihatása lesz a folyó egy bizonyos szakaszának hidraulikai jellemzőire. A tározó, amelynek a Koncepcionális Terv szerinti tengerszint feletti magassága 124,00 méter, fel fogja duzzasztani a folyót egy meghatározott hosszúságú mederszakaszon. A Dráva jelenlegi vízjárását, lévén, hogy fontos mutató az elemzés számára ismerni kell a Botovo vízmérő állomásnál ahhoz, hogy a duzzasztás kiterjedését és nagyságát ki lehessen értékelni. A hidrológiai és hidraulikai elemzésnek magában kell foglalnia a Dráva vízjárását a projekt munkálatai utánra kiterjedően is. El kell végezni ugyanazon paramétereknek az összehasonlítását ahhoz, hogy kiértékelhetőek legyenek a változások, illetve hogy fel lehessen mérni a duzzasztás hatását annak nagysága, kiterjedése és ideje (tartósság) szempontjából. A vízszint és az áramlási sebesség az idevonatkozó hidraulikai paraméterei annak a folyószakasznak, ahol változás várható. A vízjárást (egységnyi idő alatti vízmennyiség) nem fogja befolyásolni a tervezett projekt. A vízjárást a vízgyűjtőterületen fennálló tényezők, és a vonatkozó Botovo szelvény fölötti folyószakasz határozza meg; az alsó szakaszon tervezett projekt nem fogja befolyásolni a felső szakasz vízhozamát. Az elvégzett hidrológiai és hidraulikai elemzések, valamint azok eredményeinek az áttekintését, továbbá a tározó feletti Dráva szakasznak a természetes állapothoz kapcsolódó és a megépítés utáni helyzethez kapcsolódó vízszintjeinek és áramlási sebességeinek összehasonlítását az alábbiakban adjuk meg. A B.13 ábra mutatja be azokat a területeket, amelyek a tározó duzzasztó hatása miatt megnövekedett áradásnak vannak kitéve. A vízszint növekedés hatásának az egyes vízhozamokra és területekre vonatkozó kiértékelésénél, az alsó szakasz projektje miatt, figyelembe kell venni a Botovo szelvénynél az elmúlt valamivel több, mint 100 év alatt mért csökkenő vízszint trendet; a trend folytatódására vonatkozó előrejelzéseket, ami a Dráva medrének fokozott szivárgásával, valamint a folyó vízgyűjtőjében lévő talajvízfelszín csökkenésével, a fokozatos kiszáradásával, valamint a növényfajok hidrofitából higrofitába való átalakulásával járhat. A fentieket figyelembe véve (vízszint csökkenés fennálló folyamat, valamint a vízszint helyi megnövekedése a tározóduzzasztás miatt) a szóban forgó hatásokat a környező élőhelyek korábbi víz-levegő háztartásának visszaállítása szempontjából is szükséges átgondolni. 2. VÍZFELSZÍN SZÁMÍTÁSOK 2.1 Bevezetés A vízfelszínre vonatkozó kalkulációkat a többcélú Novo Virje rendszer Koncepcionális Tervének kísérő dokumentációja tartalmazza. A vízfelszínre vonatkozó kalkulációkhoz a következő tevékenységeket és vizsgálatokat végezték el: a) a vonatkozó terepfelmérési és hidrológiai dokumentációk, valamint a felhasznált adatok áttekintése, kiértékelése és kiválasztása, b) további vizsgálatok a Dráván elhelyezkedő vízmérőállomások vízhozam görbéinek meghatározásához, c) a matematikai modell, valamint a kalibrálási mód kiválasztása, d) matematikai modell vizsgálat - a modell kalibrációja, valamint a különböző feltételekre vonatkozó vízfelszínek kalkulációi. 1

6 A vízfelszínre vonatkozó kalkulációkat a tervezett helyen végezték el, amelynek elhelyezkedését a jövőbeli többcélú Novo Virje rendszer építményei (természetes és a megépítés utáni állapot), továbbá a vízmérőállomások elhelyezkedése, illetve a tározóduzzasztás kiterjedése határozzák meg. A kalkulációkat elvégezték mind a természetes állapotra vonatkozóan, mind az azutánira, hogy a Novo Virje tározó megépült. A kalkulációkat a Mura-torkolat és a Botovo közötti szakasz 5 jellemző vízhozamára nézve készítették el (Q 95% = 237, Q közép = 526, Q = 850, Q 100 = 3079 és Q 1000 = 4057 m 3 /s). A megépített állapotnál a gátnál lévő négy különböző tározóvízszintre is elvégezték a számításokat: az elfogadott 124,00 méteres tengerszint feletti tározószintre, valamint a 122,5, 123,3 és a 125,0 méteres t.sz.f. magasságra is. Az alábbiakban a Botovó hidaktól a Mura-torkolatig terjedő szelvény számítási eredményeit fogjuk megadni, vagyis a többcélú Novo Virje rendszer hatását a Botovo hidaktól feljebb eső Dráva szakasz vízszintjére. A Dráva folyó szóban forgó szakaszának elhelyezkedése, azon a Dráva szakaszon belül, amelyre a matematikai modell kiterjed, a B.1 ábrán látható. A Terezino Poljetől (Barcs fkm, EP 104/A szelvény) a Mura-torkolatig ( fkm, EP 152/2 szelvény) terjedő Dráva szakaszra végzett elemzések és kalkulációk a Dráva méter hosszú szakaszát foglalják magukban. Jelen dokumentáció a kkm-től a Mura-torkolatig ( fkm) terjedő Dráva szakasz eredményeit mutatja be. 2.2 A vízfelszín-mérések határai A vizsgálat térbeli kiterjedésének határait a jövőbeli építmények elhelyezkedése, a többcélú Novo Virje rendszer gátduzzasztásának kiterjedése, és az ide tartozó vízmérőállomások elhelyezkedése adja meg. A Drávára vonatkozó számításokat a tározó és a Novo Virje Vízerőmű alvízcsatornájának területére, az alvízi szakaszon Terezino Poljéig, a tározótól felfelé a Mura-torkolatig végezték el. A számításokat elvégezték: a) a természetes állapotra, b) a többcélú Novo Virje rendszer megépülése utáni állapotra (megépített állapot). A természetes állapot az 1992 óta épült összes vízi építmény jelenleg fennálló formáját jelenti, a megépített állapot pedig megelőlegezi, hogy a többcélú Novo Virje rendszer összes építménye felépült. A matematikai modell kalibrációjánál a vízfelszínekhez tartozó számítási szelvények a rendelkezésre álló vízmérőállomások elhelyezkedése alapján lettek behatárolva. A felhasznált hidrológiai mérések, és a Dráva vízmérőállomásainak (vízmércék) elemzése a B.1 táblázatban látható. B.1 táblázat A Dráva vízmérőállomásai Szelvény folyam fkm szelvénymegnevezés Botovo Dráva /L Novo Virje Dráva /8 Barcs Dráva /A A szelvénymegnevezések és a fkm a természetes állapotra vonatkoznak. B.1 ábra A Dráva, a Mura-torkolat-Barcs, kalkuláció, a bemutatott és a szóban forgó szakasz. a tározó szintje Vízhozamok (Q): 124,00 méter t.sz.f. Novo Virje Vízerőmű Barcs állomás 104/A gát szelvény, fkm Szóban forgó fkm terület magasság 2

7 Mura-torkolat, 152/2 Botovo állomás 146/L fkm fkm bemutatott terület állomás (fkm) bal part jobb part folyó mederfenék (t.sz.f.) A természetes állapotra vonatkozó matematikai modell kalibrációja után a Dráva természetes állapotánál fennálló vízfelszínek kalkulációját az egész szóban forgó területre elvégezték, a Drávába ömlő Muratorkolattól ( állomás, EP 152/2) Barcsig ( állomás, EP 104/A). 2.3 A matematikai modell leírása és kalibrációja 1 dimenziós matematikai modellt használtak a komplex csatornák stacionárius, fokozatosan változó áramlásához. A vízfelszínt iterációkkal kalkulálták ki, Bernoulli energiaegyenletének megoldásával. A medersimaságot (K = 1/n) a Manning-féle érdességi együttható (n) alapján határozták meg. Két simasági együtthatóval számoltak: medersimaság, hullámtér simaság. A kalkulációs szelvényeket alszelvényekre osztották, és mindegyik alszelvényt egy állandó vízhozammal vagy egy állandó simasági együtthatóval határoztak meg. A helyi veszteségeket magában foglalja a simasági együttható. Az egymás melletti szelvények távolságát a csatorna középvonala mentén mérték. A csatorna középvonalát az egymás melletti szelvények legmélyebb pontjait összekötő vonal adja meg. Az energiavonal esése ugyanaz a főcsatornára és a hullámtérre vonatkoztatva. A matematikai modellt részletesen a következő dokumentáció taglalja: Ðurđevac és Barcs Vízerőmű rendszer, Közös Beruházási Program, A Dráva és a Mura közös érdekeltségű szakaszainak vízfelszín kalkulációja, 1-es kötet, Matematikai modell, Elektroprojekt Zágráb, Viziterv Budapest, A természetes állapotra vonatkozó matematikai modell kalibrációjában meghatározták azt a medersimaságot, amely megfelel a peremfeltételeknek. A peremfeltételeket, a vízhozamot és a vízszintet meghatározták a kalkulációs szelvény elejére és végére. A vízhozamot illetően állandó hullámtér simaságot feltételeztek, a medersimaság meghatározása pedig fokozatos, a keresztszelvények össz-vízhozamainak függvényében. Azokat az alszelvényeket, ahol egy adott vízhozamnál állandó a simaság, azok a vízmérőállomások határolják be, amelyeknél ismertek a vízhozam-görbék. Az alkalmazott modell kalibrációs módszere mellett, ahol állandó a hullámtér simasági együtthatója, a kiválasztott együttható hatását kiértékelték a Drávába ömlő Mura-torkolat-Barcs szelvényre. 2.4 Vízhozam eloszlás A vízfelszín kalkulációit előre kiválasztott vízmérőállomások jellemző vízhozamaira végezték el. A vízhozamok a következők alapján lehetnek jellemzőek: a. reálisan várható többlet vízhozam egy meghatározott ismétlődési időszakban (árvizek), b. tervezett vízerőmű-üzemeltetési mód, c. a magasság behatárolása, amely érinti a vízi építmények (pl. szívócső kimenet) víz alá kerülését, valamint az energia termelésre használt folyószakasz meghatározása (kisvizek), d. a projekt építési hatásainak behatárolása (közép-vízhozam az összes többi vízhozammal együtt). A kalkulált vízhozamok változnak a Dráva különböző szakaszain, így az alkalmazott vízmérőállomásokon megegyeznek a kijelölt vízhozamokkal (például az ismétlődési időszakban). A B.2 táblázat mutatja be a felhasznált kalkulációs vízhozamok eloszlását. Adottak a keresztszelvények, amelyben a kalkulációs vízhozamok változnak, miközben a vízhozamok egyenlőek az alvízi szakaszon a táblázatban látható szelvények között. 3

8 B.2 táblázat A Dráva kalkulációs vízhozam eloszlása szelvény szám állomás Barcsi állomás 1 EP EP /A 70 Botovo állomás (146/L) 108 A Mura-betorkollása 123 a Drávába (152/2) ahol: Q nn nn ismétlődési időszak árvízi vízhozam Q 95% adott és nagyobb vízhozam, átlagos tartósság 95% 2.5 A felhasznált terület-felmérési adatok A vizsgálat során használt terület-felmérési kísérőanyagok Dráva keresztszelvényeivel kapcsolatos térképek voltak, valamint a adatok. A B.2 ábra mutatja be a Mura-torkolat Drávába ömléstől a Botovo hidakig terjedő Dráva szakasz keresztszelvényeinek elhelyezkedését. A Dráva és a Dráva melléfolyók keresztszelvényeinek felmérését több lépésben, több év alatt hajtották végre. A Mura-torkolat Dráva-torkolat szakaszon az utolsó, mindenre kiterjedő felmérést 1968-ban végezték el, eredményeit pedig az 1972-es Vízrajzi Atlaszban tették közre. A vízfelszín kalkulációihoz a Dráva keresztszelvényeit 1987-ben és 1988-ban mérték fel a többcélú Novo Virje rendszer szelvényében, azokon a szelvényeken kívül, amelyeket már vízkészlet-gazdálkodási célokból felmértek (az os időszakban), valamint azokon kívül, amelyeket a rendszeres hidrometeorológiai megfigyelések alkalmával mérnek fel. A Barcs fölött elhelyezkedő EP /A szelvény keresztszelvényeit utoljára 1968-ban mérték fel, ennek a felmérésnek az eredményei kerültek felhasználásra. Az értékelés azt mutatja, hogy az ezen a szakaszon 1968 és 1988 között a folyómederben végbemenő változások nem befolyásolják a többcélú Novo Virje rendszer területének vízfelszín kalkulációit. B.2 ábra A Mura-torkolat és Botovo közötti Dráva szakasz kalkulációs szelvényének térképe. 2.6 A felhasznált hidrogeológiai adatok Az ös időszakban a Botovo, Novo Virje és Barcs állomásokon elvégzett vízmérési eredmények felhasználásra kerültek. A Hidrológiai elemzések egy másik dokumentációban találhatóak, Ðurđevac Vízerőmű Rendszer, További hidrológiai elemzések az ös időszakra, Elektroprojekt Zágráb, Viziterv Budapest, Az 1988-ig mért vízmérési eredményeket használták fel a tetőzések vízhozam görbéinek felrajzolásához. A felhasznált vízhozam görbéket az es időszak vízmérési eredményei is megerősítik. A három állomás adatainak összehasonlítása megmutatja, hogy a változások nem lényegiek. Az újabb mérések a felhasznált vízhozam görbékkel szemben maximum 10% eltérést mutatnak a kis- és középvízszinteknél, ezen a Dráva szakaszon pedig, az erősen kihangsúlyozott változékonyság miatt, a vízhozam mérés pontossága nagyjából 10%-os. A Botovo állomás vízfelszín kalkulációihoz az as időszak vízhozam görbéjét használták fel (B.3 ábra). Az új mérések nem mutatnak lényegi eltérést a felhasznált vízhozam görbétől. B.3 ábra Botovo vízhozam görbéje 4

9 A Novo Virje állomásnál a vízfelszín kalkulációhoz az as időszak vízhozam görbéjét használták (B.4 ábra). Ezen az ábrán a vízhozam görbét jelentő szaggatott vonal együtt látható az 1989, 1990, 1991 és 1992-ben végzett mérési értékekkel. Az eltérések nem a szelvény változásából fakadnak, hanem abból a tényből, hogy a vízhozam görbét a 150 m 3 /s-tól 400 m 3 /s-ig terjedő sávban határozták meg. Mivel a vízhozam görbék kis különbségeket mutatnak, a 350 m 3 /s fölötti vízhozamok modell kalibrációjához az as időszak vízhozam görbéjét használták fel. B.4 ábra Novo Virje vízhozam görbéje ELFOGADOTT GÖRBE ELVETETT GÖRBE A barcsi állomásnál a vízfelszín kalkulációjához az 1985-ben megállapított vízhozam görbét használták. Ez a görbe a Ðurđevac Vízerőmű rendszer Koncepcionális Tervének Hidrológiai Elemzéséből származik. A barcsi állomás vízhozam görbéinek megállapításához a Terezino Poljénél elvégzett vízhozam méréseket használták fel. Ez a vízhozam görbe a B.5 ábrán látható. Bemutatja a Barcs és Terezino Polje állomások görbéit, valamint az 1985-ben a Barcs és Terezino Polje állomásokon végzett vízmérési eredményeket a barcsi vízszintekhez viszonyítva. B.5 ábra Barcs-Terezino Polje vízhozam görbe a barcsi állomáshoz viszonyítva A természetes állapot modell kalibrációjához a Barcs, Novo Virje és Botovo állomások vízhozam görbéit használták. A vízszint-vízhozam arányt a következőképpen lehet kifejezni: Q = a(k H - H 0 ) b k együttható = 1, a barcsi állomás vízhozam görbéjének kivételével (k = 0,923). A vízmérőállomások alapadatait a B.3 táblázat mutatja be. A H vízszintet méterben adták meg tengerszint felett (m t.sz.f.) a barcsi állomás kivételével, ahol szintén méterben adták meg, de a referenciamagasságtól számítva. Az a, b, k változók az együtthatók. B.3 táblázat A vízmérőállomások alapadatai A táblázat fejléce: Szelvény Szám Állomás Kijelölés Referencia Vízhozam (km) magasság görbe (m,t.sz.f) egyenlet paraméterei A vízmérőállomások vízhozam görbéi a főcsatorna vízhozamainak (közepes vizek) mért értékeiből és a meglévő árvízi mérésekből származnak. A vízszint-vízhozam arány megállapításának ez a módja nem szolgált kielégítő adatokkal a Novo Virje állomás árvizeit illetően, mert az 1000 m 3 /s-os vízhozamot meghaladó vízhozamokra nem végeztek elegendő mérést az elmúlt években, ezért a vízhozam görbe egyenlet a nagyjából 1000 m 3 /s-os vízhozamot nézve tekinthető kielégítőnek. Az ös időszak napi vízhozam-gyakorisági és -tartóssági görbéje a Dráva vízgyűjtőjén a Botovo állomásig terjedő terület átlagos víztartó képességét tükrözi, ahogy azt a B.6-os ábra is mutatja. B.6 ábra BOTOVO ÁLLOMÁS lefolyás-gyakoriság és -tartósság ( ) B.7 ábra Havi vízhozam eloszlás, Dráva: Botovo ( ) A havi vízhozam eloszlásnak megfelelően (B.7 ábra) a Dráva maximum vízhozamait tavasszal és nyáron mérik, a minimumokat pedig ősszel és télen. Ez a fajta évközbeni lefolyás eloszlás a Dráva vízgyűjtőinek és mellékfolyóinak feljebb eső szakaszán tavasszal és kora nyáron lezajló hó- és jégolvadás következménye. 5

10 Figyelembe kell venni a Dráva glaciális vízjárását is, mivel a lefolyás hidraulikus paramétereinek hatásai kisebbek a nagyobb vízhozamoknál, melyek túlnyomóan a vegetációs időszak alatt fordulnak elő, mint a késő ősszel, télen és kora tavasszal (vegetációs perióduson kívül) rendszeresen mért alacsonyabb vízhozamok hatásai. Magától értetődően az éves vízszinteloszlás követi az éves vízhozam hidrogramját. 3. KALKULÁCIÓS EREDMÉNYEK A TÁROZÓDUZZASZTÁS HATÁSAI 3.1 Vízfelszín A kalkulációkat a többcélú Novo Virje rendszer jövőbeli helyeként megállapított területen végezték el, mind a természetes, mind a megépített állapotra, valamint a kiválasztott vízmérőállomások jellemző vízhozamaira nézve. A vízfelszín kalkulációit a tározó normál vízszintjének négy lehetséges változatára végezték el (122,5, 123,3, 124,0 és 125,0 m t.sz.f.). A kapott eredmények pontosságát bizonyos mértékig befolyásolta a vízmérőállomások vízhozam görbéinek megbízhatósága, különösen árvizek idején; az állomások közötti távolság, melyet a kalibrációban peremfeltételként használtak, a szükséges egyszerűsítések (mint például a kalkulációs keresztszelvények elhelyezkedésének és távolságának kiválasztása), a főcsatorna középvonalának, valamint a tengely mentén elhelyezkedő állomásoknak a meghatározása bizonyos pontatlanságokat okoz a kapott eredményben a folyó erőteljesen kanyarulatos volta (a főcsatorna és az árterület hossz-szelvénye különböző), és a különböző hidraulikai érdességű keresztszelvénydarabok sematikus bemutatása miatt. A B.8, B.9, B.10 és B.11 ábrák a kiválasztott vízhozamok (természetes és megépült állapot) vízfelszíneinek összehasonlítását mutatja be a négy különböző tározószint esetében. Az ábra világosan mutatja, hogy a Q 100 és a Q 1000 esetében a tározó egyik tározószint esetén sincs hatással a Dráva vízszintjére attól a vonaltól feljebb eső szakaszon, ahol a folyó a Horvát Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti határt képezi. 124,0 m t.sz.f. tározószintnél és Q = 850 m 3 /s-os vízhozamnál a 148/B szelvényben (magyarországi határvonal) a vízszintemelkedés 19 cm, összevetve a természetes állapottal, a Q = 526 m 3 /s-os vízhozamnál pedig ez a növekedés 31 cm (B.6 táblázat, B.10 ábra). A B.12 ábra mutatja be a botovói közepes vízhozamnál (Q közép = 526 m 3 /s) a vízfelszínek összehasonlításait a négy különböző tározószint esetében (122,5; 123,3; 124,0 és 125,0 m t.sz.f.), és a természetes állapot esetében. Az ábra világosan mutatja, hogy a 125,0 m t.sz.f. tározószint nagyobb kihatással van a Dráva vízszintjére azon a ponton, ahol a Dráva bal partja magyar területen van (148/B szelvény). A B.13 ábra mutatja a határhoz közeli Dráva szakaszhoz és ártereihez adódó további árterületeket a többcélú Novo Virje rendszer gátjánál számításba kerülő négyféle tározószint (122,50, 123,30, 124,00 és 125,00 m t.sz.f.), valamint a Q közép = 526 m 3 /s-os közép-vízhozam esetében. A Drávának a Botovo hidaknál lévő vízszintjeinek összehasonlításai a természetes állapotra és a különböző tározószintekkel megépült állapotra nézve a B.5 táblázaton láthatók, az pedig, ahol a Dráva a határfolyó (148/B szelvény), a B.6. táblázaton került bemutatásra. B.8 ábra Vízfelszínek a természetes és megépült állapotnál, 122,5 m t.sz.f. tározószintnél. B.9. ábra Vízfelszínek a természetes és megépült állapotnál, 123,3 m t.sz.f. tározószintnél. B.10 ábra Vízfelszínek a természetes és megépült állapotnál, 124,0 m t.sz.f. tározószintnél. B.11 ábra Vízfelszínek a természetes és megépült állapotnál, 125,0 m t.sz.f. tározószintnél. B.12 ábra Vízfelszínek a természetes és megépült állapotnál a négy figyelembe vett tározószintnél, amikor a közép-vízhozam Q közép = 526 m 3 /s. B.5 táblázat A Dráva vízszintjeinek összehasonlítása a 146/L szelvénynél, 226,135 km állomás (Botovo hidak). 6

11 sorok megnevezése: tározóvízszint (m t.sz.f.), természetes, 122.5; 123.3; 124.0; 125 oszlopok megnevezése: vízszint (m t.sz.f.) a különböző vízhozamoknál B.6 táblázat A Dráva vízszintjeinek összehasonlítása a 148/B szelvénynél, 229,210 km állomás (magyar államhatár). 3.2 Áradás sorok megnevezése: tározóvízszint (m t.sz.f.), természetes, 122.5; 123.3; 124.0; 125 oszlopok megnevezése: vízszint (m t.sz.f.) a különböző vízhozamoknál Az ugyanannál a vízhozamnál beálló vízszintemelkedés, valamint a tározóduzzasztásnak a Dráva természetes állapotára gyakorolt hatása miatt az árterek felszíni területe meg fog növekedni, ahogy azt a B.13 ábra is mutatja. 3.3 Áramlási sebesség A Dráva kijelölt felső szakaszán a tervezett tározó duzzasztásból származó hatása csökkent áramlási sebességet és megnövekedett vízszinteket és árterületeket fog eredményezni. A vízszintnövekedést a 3.1-es alfejezet B.5 és B.6 táblázata mutatja be, egyes vízhozamoknál és duzzasztásoknál létrejövő vízszintnövekedés kiterjedése pedig a B.8 B.11 ábrákon látható. Az árterület növekedését a 3.2-es alfejezet taglalja, és a B.13 ábrán látható. A természetes és megépült állapotnál, valamint 124,0 m t.sz.f. tározószintnél a Dráva főcsatorna áramlási sebességeinek összehasonlítása (B.14 ábra) megmutatja, hogy az áramlási sebesség csökkenése a kisebb vízhozamoknál (Q 95% = 237 m 3 /s) valamivel nagyobb, a nagyobb vízhozamoknál pedig elhanyagolható. A természetes és megépült állapot áramlási sebességei, és a 148/B szelvény különböző vízhozamai közötti kapcsolat a B.14 ábrán látható. A Q közép =526 m 3 /s-os vízhozamnál, és ahol a Dráva képezi az államhatárt Horvátország és Magyarország között (148/B szelvény), az áramlási sebesség 0,22 m/s-mal, vagyis nagyjából 17 %-kal csökken, a Q = 850 m 3 /s-os vízhozamnál pedig az áramlási sebesség 0,15 m/s-mal, vagyis megközelítőleg 10 %-kal csökken. A B.7 táblázat mutatja be a főcsatorna áramlási sebességeit a Botovo hidak (146/L szelvény) és a Mura Drávába való betorkollása (152/2 szelvény) közötti szakaszon a természetes és megépült állapotnál, 124,0 m t.sz.f. tározószintnél, a Q 95% = 237 m 3 /s-os vízhozamtól a Q 1000 = 4057 m 3 /s-os vízhozamig. B.13 ábra A határ melletti Dráva szakasz további árterületei, a négy számításba vett tározószintnél Q közép = 526 m 3 /s-os közép-vízhozamnál. JELMAGYARÁZAT: Duzzasztott Dráva szakasz, természetes állapot, közép-vízhozam Q közép = 526 m 3 /s. További duzzasztott Dráva szakasz, 122,5 m t.sz.f. tározószint. További duzzasztott Dráva szakasz, 123,3 m t.sz.f. tározószint. További duzzasztott Dráva szakasz, 124,0 m t.sz.f. tározószint. További duzzasztott Dráva szakasz, 125,0 m t.sz.f. tározószint. B.7 táblázat A Dráva főcsatornájának áramlási sebességei a Botovo hidaktól a Mura Drávába való betorkollásáig, természetes és megépült állapot, 124,0 m t.sz.f. tározószint. B.14 ábra A Dráva főcsatornájának áramlási sebességei a természetes és megépült állapot vízhozamainak függvényében, 124,0 m t.sz.f. tározószint, 148/B szelvény (a Dráva képezi az államhatárt). tengelyek jelölései: ábrák jelölése: főcsatorna áramlási sebessége (m/s) vízhozam (m 3 /s) természetes állapot kiépített állapot A B.15 ábra az áramlási sebesség csökkenésének mértékét mutatja. Az áramlási sebesség felső szakaszon beálló csökkenése nagyobb a kisebb vízhozamoknál, amely összhangban van a vízszint növekedésével ugyanolyan vízhozamoknál. 7

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEINK ÁLLAPOTA CSEGÉNY JÓZSEF Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1. Bevezetés A VKI az EU vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabálya, amelynek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése

A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar A magyarországi Tisza egy reprezentatív szakaszának hidromorfológiai jellemzése Tudományos Diákköri Konferencia 2010. Készítette: Sági Rajmund,

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú Tájökológiai Lapok 12 (1): 75 93. (2014) 75 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág helyzetének környezet- és természetvédelmi szempontú bemutatása hidrológiai adatok alapján TÓTH Zsolt Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN KÖZTES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FORDULÓ A TÁJGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Kerti tó mellett szóló zöld varangy (Epidalea viridis) A 2010. májusi júniusi rendkívüli időjárás Vízkészletek, vízhasználat agroklimatológiai

Részletesebben

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 Készült: 2015. május Készítette: Juhász Péter környezetvédelmi szakértő Tartalomjegyzék I. Előzmények 4 1. Tervezési előzmények (megbízás, megbízott,

Részletesebben