Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába!"

Átírás

1 II. Ipics-apacs, Csíkszereda! honismereti játék Szervezők: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Szülői Közössége Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! A játék szabályai A játékot 4-6. osztályos tanulóknak javasoljuk, de elfogadjuk 1-3. illetve 7-8. osztályos tanulók jelentkezését is. A játékban egyedül vagy párban lehet részt venni. A játékban való részvétel az itt megadott feladatok megoldásából és a megoldások határidőre történő beküldéséből áll. A feladatok megoldása során segítséget lehet kérni tanítóktól, tanároktól, szülőktől és/vagy más személyektől. A játékvezetők csak a határidőre beküldött és a játékosok adataival kitöltött megoldásokat értékelik. Valamennyi a feladatokat megoldó játékos emléktárgyban részesül. Jutalomban részesülnek az egyes évfolyamok legjobbjai. Kivétel: amennyiben alsóbb évfolyamú diákok a náluk idősebb diákoknál nagyobb pontszámot érnek el, őket illeti az általuk megelőzött nagyobbaknak járó jutalom. A játékosok a megoldások beküldésével beleegyeznek abba, hogy rajzaikat, képeiket, történeteiket a játékvezetők közkinccsé tegyék. A beadott eredeti képeslapokat és/vagy fényképeket visszaszolgáltatjuk tulajdonosaiknak az eredményhirdetés során. A játékkal kapcsolatos tudnivalókat illetve a legjobban sikerült rajzokat, a képeket, a legérdekesebb történeteket a Nagy Imre Általános Iskola című honlapján tesszük közzé. Feladatlap kitöltési útmutató Keressétek fel a feladatlapon szereplő épületeket, műalkotásokat, tárgyakat, fákat! Ha figyelmesen körülnéztek ezeken a helyeken, megtaláljátok a válaszokat a legtöbb kérdésre. A többi kérdésre könyvekben és/vagy a Világhálón találhattok feleletet. A megoldásokat írjátok egy lapra! A képet rajzoljátok külön lapra! A lapokon tüntessétek fel a játék során használt neveteket, a valódi neveteket, osztályotokat, iskolátokat, telefonszámotokat és drótposta-címeteket! A lapokat (képet) tegyétek műanyag irattartóba! A játék során használt névnek egy Csíkszeredához kapcsolódó történelmi személyiség nevét válasszátok! 1-2 mondatban indokoljátok, hogy miért éppen őt választottátok! A megoldásokat november 28-a (hétfő) óráig nyújthatjátok be a Nagy Imre Általános Iskola Igazgatóságára (Kerekes Szilárd igazgatóhelyettesnek) vagy küldhetitek el a drótpostacímre! A játékkal kapcsolatos bonyodalmak megoldása érdekében Kerekes Szilárdhoz fordulhattok. Telefonszáma: , , drótposta-címe: Örömteli játszást kívánunk! Bartha Dalma Kerekes Szilárd 1

2 1) Csíki diákélet az 1850-es években Az iskolaház egy dránciás faépület volt. Állott egy tanteremből, a deák szobájából és a mest uram, a kántor lakásából. A tanterem apró ablakainak háromnegyed része ki volt törve, s papírossal volt beragasztva. A tanterem berendezése nem egészen az oktatás célját szolgálta. Az ülőhelyek alapját a kántorné asszony két hosszú mosópadja képezte, melyekre a kántor uram ganyézó deszkái keresztben voltak rakva. Ha a kántorné asszonynak nagymosása vagy kántor uramnak ganyézó kalákája volt, akkor iskolai szünet kellett legyen. Emiatt túlterhelésről nemigen panaszkodtunk. Nagy gyönyörűségünkre szolgált, mikor a legszigorúbb oktatás folyamata alatt összedűltek a deszkák, s mi azokról hanyatt gurultunk. A felszerelés fő tárgya volt a nagy fekete tábla, mely a falon lógott ugyan, de írni nem igen lehetett rá, mert a festéken a kréta inkább korcsolyázott, mint fogott. Gyári krétának hírét sem hallottuk, krétakövekkel írtunk a táblára, melyeket bárányőrzés évadján szedegettünk. A felszereléshez tartozott egy cseber víz. A cseberhez csipor volt madzaggal odakötve, de miután a csipor így is gyakran eltűnt, egy elmés ezermester szívócsövet erősített a cseber oldalára s azután azon szívtuk a vizet. Szigorú rendeletek szabályozták az ingatag falú csempekályha mellé állás sorrendjét aszerint, hogy naponta ki milyen minőségű fát hozott az iskolába. A száraz bükkfát hozóknak joguk volt elöl állni, a nyersfások csak a hátulsó sorban fűtőzhettek. A hátulsó sorban didergők gyakran olyan nyomást gyakoroltak az elöl álló gyerekekre, hogy a csempe oldala bedűlt. Ilyenkor előbb nyírfavessző, azután iskolai szünet következett. A katalógus egy kurta nyelű, négy ujjnyi széles, beviaszozott deszkalap volt. Erre volt felírva a nebulók névsora. Tanóra előtt reggel és délután erről olvasott névsort a familiás s a hiányzók neve után a viaszba nyomta a körmével a gulicsot. Óra közben is kézbe került a katalógus s a csendzavaró keresztes-gulicsot kapott, melyért aztán mest uram szolgált palágával. A palága egy súlyos bükkfa kanál volt, mellyel mest uram olyat csapott kinyújtott tenyerünk közepébe, hogy a tenyerünkbe haraptunk s szörnyű bőgéssel valamerre megfutamodtunk. Némelyek többet vissza se tértek az iskolába. A sarokban hosszú csigolyavesszők voltak felállogatva. Olyan hosszúak voltak, hogy a padsor elejétől hátra értek a leghátulsó sorig. Ezekből egyet kezébe vett a familiás, amíg mest uram megérkezett s fejünk felett lebegtetve, aki mozdult, vagy félre nézett, annak a fejére kopolt vele. A gerendában sorba felszúrt nyírfavesszők a fegyelem fenntartására és a szorgalom erősbítésére használtattak. A familiások a tansegédek voltak s azon nebulókból teltek ki, kik legalább 8-10 télen át jártak már iskolába. A kátét könyv nélkül tudták, de azért olvasni nem mindenik tanult meg. Ők sepregettek, vizet hoztak a patakról s tüzet raktak. Mindezen szolgálataikért minden tanuló egy krajcárt, vagy két tojást tartozott tanévenként beszolgáltatni. A tankötelezettség nem volt korhoz kötve. Négy évestől húsz esztendős korig minden gyermek és ifjú megfordult egynéhányszor az iskolában. Volt olyan tanítvány is, aki tizenkét télen is járt iskolába. A napközi otthon már akkor ismeretes volt: a távolról járó gyermekek délben az iskolában maradtak s a tarisnyájukból ebédeltek meg. A szorgalmi idő hólerekedéstől bárány-fűremenésig tartott. Disznóöléskor, radina, lakodalom, vagy szöszlopó-kaláka esetén egy-egy darab kalács vagy kolbász igazolta a mulasztott órákat. Ezért egyik napon csak öten-hatan, másnap százan voltunk az iskolában. Reggel szép rendben, énekszó mellett, levett kalappal vonultunk a templomba. Az, hogy néha 30 fokos hideg volt, szóba se jött. Nagyobb templomi ceremóniák alatt sokszor órákig térdepeltünk a templom kőpadlásán, pedig a gyermeksereg nagy része csak egy szál ingben és szőrös bocskorban didergett, legfennebb az édesanyja kurtiját vette fel némelyik. Mise után visszatértünk az iskolába, hol az egyik familiás előmondásával megkezdődött az aranyszabályok sorbamondása, mely így kezdődött: Jókor kelj fel, öltözz, mosdjál, Az Istenhez fohászkodjál! Mosd meg kezed, füled, szemed, Mert frisebb lesz egész tested! Ennek végeztével kezdődött a káté karbamondása, egészen addig, amíg mest uram megérkezett. Közben a bibliai történeteket és a kétszerkettőt is ezen módszerrel tanultuk. Tudományunk alig is terjedt ezeken túl. 2

3 A szépírás gyakorlatokat megviaszkolt juharfa táblákra hegyes fácskákkal karmoltuk. Égerfa bimbókból magunk főztük hozzá a tintát. Mest uram a juharfa táblára írt gyakorlatunkat bükkfa-szénnel bírálta, húzván a szénnel az ákombákomos tábla oldalán egy nagy keresztet, ellenőrzésül arra, hogy a tűzvilágnál írt verejtékes feladványt több ízben bemutatni ne lehessen. Az így megbírált feladványt aztán levakartuk bicskával, vagy nagy keresés árán szerzett üvegdarabbal, azután újra megviaszoztuk rongyba fogott viasszal és új feladványt karmoltunk rá. Egyik pajtás egyszer egy palatáblát hozott az iskolába, melyet nemcsak az egész gyermeksereg, de még mest uram is komolyan megbámult. A papíros ugyan nem volt ismeretlen, de szerfelett becses tárgy volt, melyet kár lett volna az iskolás gyermek kezébe adni, hogy vesztegesse. Iskolai tanulmányaink végcélja az olvasás és írás legfőbb mesterségének elsajátítása volt, melyre némelyek csak három-négy tél gyötrelmei árán jutottak el. Tivai Nagy Imre (2009) Mest uram iskolája című írása nyomán Tivai Nagy Imre ( ) Csíkszereda egyik meghatározó személyisége volt. Csík gazdasági, társadalmi és közművelődési életének kiváló ismerője, a közösség életében jelenlevő, a közösségi gondokat vállaló tevékeny ember volt. Volt tanár, gazdálkodó, felső-népiskolai igazgató, gazdasági szakíró, lapalapító és szerkesztő, számos lap munkatársa, a gazdag hagyományokra visszatekintő erdélyi emlékirat-irodalom késői képviselője. (WIKIPÉDIA) a) Magyarázd meg a következő szavak jelentését: dránica, mosópad, szöszlopó kaláka! b) Nevezz meg 3 olyan dolgot, amely szerinted jó volt mest uram iskolájában! c) Nevezz meg 3 olyan dolgot, amely szerinted rossz volt mest uram iskolájában! 2) A fehér nyár fehér kérgéről és fehéren molyhos fonákú leveleiről könnyen megismerhető. Átlagos magassága m, törzse elérheti az 1,5 m kerületet évet élhet. Gyapjas szőrzetű leveleivel nagy mennyiségű port képes a levegőből megkötni, így tisztítja a levegőt. Kétlaki növény: a porzós és a termős barkák külön fákon nőnek. Egykor olimpiai győzelmi koszorúkat fontak vesszőiből. (GODET 2001) A Csíksomlyón található évszázados fehér nyárfákat Bethlenfalvi Pál Gábor ültette az 1800-as évek végén két fia, Gábor és Andor születésekor (POMJÁNEK 2005). Bethlenfalvi Pál Gábor ( ) a csíksomlyói gimnázium mennyiségtan-természettantanára volt között tól 1912-es nyugdíjazásáig a csíksomlyói illetve a csíkszeredai gimnázium igazgatója volt (LEXIKON. KATOLIKUS.HU). A két nyárfa közül a keletebbre vagy a nyugatabbra lévő a magasabb? 3) A képen látható épület Csíkszereda egyik legrégibb épen maradt emeletes, erkélyes kőháza. Sprentz Pál, a szeredai várban székelő határőrség regiment asztalosa építtette az 1860-as években vigadónak és szállodának a város és a környék polgári és katonai előkelőségei részére (TIVAI 2009). Nemcsak nagy kártyacsaták, de különböző előadások, táncmulatságok színhelye is volt a Petőfi utcai épület (SZABÓ 2000) ben az épületet a csíkszeredai református körlelkészség megvásárolta. A református egyház evvel az épülettel nyert otthont Csíkvármegyében (SZABÓ 2000). Mennyi pénzért vásárolták meg a reformátusok az épületet? 3

4 4) A Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utcák kereszteződésétől a Gimnázium felé tartó utcát ma Márton Áron utcának nevezik. Az utcában két öreg házszám is arról árulkodik azonban, hogy hívták már ezt az utcát Rákóczy utcának is. A kettő közül az egyik házszámot a mellékelt képen láthatjátok. Hányas számot visel a másik öreg házszám? 5) Dr. Nagy András ( ) orvos és szakíró, aki életének nagy részét Csíkban élte le. Bár magasfokú orvosi képesítése és életútjának egy-egy állomása szerint elképzelhető lett volna végleges elszakadása a szülőföldtől, mégis haláláig az itthonmaradás hirdetője és példaképe volt. A Városkép és ami hozzá tartozik című, Csíkszeredáról szóló emlékirata színes és tanulságos olvasmány a második világháború előtti kisváros házairól, jellegzetes alakjairól, emlékezetes eseményeiről. (KOZMA MÁRIA) Melyik utcában és hányas házszám alatt született Dr. Nagy András? 6) Az 1880-as évek elején egy báli meghívó kinyomtatásáért Budapestre, Kolozsvárra de legalább Székelyudvarhelyre kellett utazni. A bíróságok, hatóságok külön litografáló gépeken sokszorosították kiadványaikat, az ügyvédek, végrehajtók az akkor hektográfnak nevezett kocsonyán nyomtattak, sőt a vándorszínészek is ilyen kocsonyán nyomtatott színlapokkal dolgoztak (TIVAI 2009). 4

5 1885-ben érkezett városunkba az első nyomdász, Györgyjakab Márton egy kézi erővel működő nyomdagéppel. A jóravaló, törekvő munkás és szerény ember munkáját siker koronázta: üzlete hamar fellendült, vagyont szerzett (NAGY 1997). Házat építtetett s nyomdáját motorerőre rendezte be (TIVAI 2009). Mi található ma abban az épületben, amelyben Györgyjakab Márton nyomdája működött egykoron (a nyíllal jelzett házban)? Az utca bal oldalán egy távozó Ford autó, a másik oldalon az ellenkező irányból jövő pedálozó kalapos úr látható. Szabályosan közlekedtek, ugyanis ekkor még a baloldali közlekedés volt a szabályos ben tértek át eleink a jobboldali közlekedésre. (ERŐSS 2005) 7) Egyedül tanult zongorázni. Már diákkorában komponált. Mindenben ő volt a legügyesebb. Halászott, hokizott, rajzolt, kosárlabdázott, biliárdozott, csak gombfociban tudták legyőzni, abban második lett. Nem voltak különösen jó jegyei, de soha nem állt bukásra így emlékszik rá Fodor Pál. Járta a vidéket, népdalokat gyűjtött, bábáskodott a Hargita Együttes születésénél, kórust vezetett, gyerekeket tanított. Legismertebb szerzeményei a Hajrá, fiúk, csíki gyerekek! hokiinduló valamint a Márton Áron Gimnázium himnusza. Élete utolsó éveiben sokat volt kórházban. Többször előfordult, hogy a kórházból hozták ki, hogy levezényelje a kórus fellépését. (DACZÓ 2010) A Városi Művelődési Ház falán plakett őrzi emlékét ( ). Ki volt ő? 8) között ebben az épületben működött a KALOT Székely Népfőiskola. A népfőiskolában a legények általános műveltséget, hittant, erkölcstant, számtant, mértant, történelmet, földrajzot, néprajzot, népi hagyományokat, mezőgazdaságtant, egészségtant tanultak. Ugyanakkor népdalok, népballadák gyűjtésével is foglalkoztak. Vasárnaponként a Kaláka Leánynépfőiskola leányaival a néptáncot gyakorolták. (WIKIPÉDIA) Kós Károly tervrajzán láthatók olyan bejáratok, amelyek ma ablakként szolgálnak. Hány ilyet találtok? 9) Domokos Pál Péter ( ) tanár, néprajztudós, zenetörténész, a csángók történetének, kultúrájának kutatója (WIKIPÉDIA) ben fazekasárusnak álcázva magát tette első gyűjtőútját a moldvai csángó magyarok falvaiban, feltérképezve az ott élő magyarokat. Ettől kezdve e táj és népcsoport elismert tudósa lett. Ő gyűjtötte össze Moldvában a 18. század hangszeres tánczenéjét. Hétvégén székely harisnyát öltött, újjáélesztve az ősi viseletet, néptáncokat tanult, s bálokat rendezett, ahová népviseletben volt csak szabad belépni. Ő szervezte meg először az Ezer Székely Leány Napját. Népművészeti kiállításokat rendezett, lerakta a csíkszeredai Székely Múzeum alapjait. (HARGITA NÉPE 2006) 1998-ban szobrot állítottak a néprajztudósnak. Bodó Levente szobrászművész alkotása 2010 óta a csíksomlyói Szent István Kollégium előtt áll (SZOBORLAP.HU). Mi a címe a könyvnek, amelyet Domokos Pál Péter a kezében tart? 5

6 (DACZÓ MÁTÉ 2003) 10) A térkép Csíkszereda megyei jogú város központjának 35 évvel ezelőtti állapotát ábrázolja. Nevezzétek meg a térképen névvel ellátott utcák közül: a) azokat az utcákat, amelyeket ma is ugyanúgy nevezünk, mint szüleitek gyermekkorában, b) azokat az utcákat, amelyeket az azóta eltelt időszak során átkereszteltek! Adjátok meg ezen utcák új nevét is! (pl. egykor: George Coşbuc utca ma: Márton Áron utca) 6

7 11) A Vákár Lajos Műjégpálya szomszédságában található olimpiai emlékmű olyan sportolóknak és edzőknek állít emléket, akik Hargita megyében születtek és/vagy Hargita megyei sportegyesületet képviselve jutottak ki az ötkarikás játékokra. A Nagy Ödön szobrászművész terve alapján készült alkotás egy olimpiai pódiumot ábrázol, öt oszlopa az olimpiai karikák számát idézi. A 2004-ben felállított alkotás az első ilyen jellegű emlékmű Romániában. (RÉDAI 2004) Ki volt az emlékmű felállításának kezdeményezője és szervezője? 12) Rajzoljatok le egy Számotokra értékesnek vagy érdekesnek tűnő csíkszeredai épületet! A rajzot a lehető legpontosabban, grafit- és/vagy színes ceruzákkal, fehér lapra készítsétek el! A kért rajz helyett beadhattok egy (vagy több) olyan képeslapot, képet és/vagy fényképet, amelyen az 1990 előtti Csíkszereda, a város történetének valamely jelentős eseménye vagy személyisége látható. (A beadott képeket az eredményhirdetés során visszaszolgáltatjuk tulajdonosaiknak.) Felhasznált irodalom: 13) Jegyezzetek fel egy olyan történetet, amely Csíkszeredában esett meg, korábban még nem írták le könyvben, és véleményetek szerint számot tarthat arra, hogy feljegyezzék az utókor számára (mert tréfás, szórakoztató eset vagy mert a város életében fontos eseményt örökít meg)! Jegyezzétek fel annak a személynek a nevét és életkorát, akitől hallottátok ezt a történetet! DACZÓ KATALIN MÁTÉ KLÁRA (2003): A mi utcánk Csíki Műemlékvédő Egyesület, Csíkszereda DACZÓ KATALIN (2010): Hetvenöt éve született a csíki hokiinduló szerzője DR. NAGY ANDRÁS (1997): Városkép és ami hozzá tartozik Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda ERŐSS VILMOS (2005): Mesélő képeslap Hargita Népe, Csíkszereda JEAN-DENIS GODET (2001): Fák és cserjék Officina 96 Kiadó POMJÁNEK BÉLA (2005): Mesélő fák, kövek, kápolnák Magiszter Kiadó, Csíkszereda RÉDAI ATTILA (2004): Felavatták az olimpiai emlékművet SZABÓ KATALIN (2000): Visszajátszás Státus Könyvkiadó, Csíkszereda TIVAI NAGY IMRE (2009): Emlékezés régi csíkiakról Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda Csíksomlyói KALOT-ház hu. wikipedia.org Domokos Pál Péter hu. wikipedia.org Domokos Pál Péter Magyar Katolikus Lexikon Százöt éve született Domokos Pál Péter Hargita Népe, Csíkszereda Tivai Nagy Imre hu. wikipedia.org 7

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába!

Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! III. Ipics-apacs, Csíkszereda! honismereti játék Szervezők: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy

Részletesebben

MEGOLDÁSOK. Feladat Megoldás. Elérhető pontszám 1. Csapatnév

MEGOLDÁSOK. Feladat Megoldás. Elérhető pontszám 1. Csapatnév IV. Ipics-apacs, Csíkszereda! honismereti játék Szervezők: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA!

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! honismereti játék Szervezők: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre

Részletesebben

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet!

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet! Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT A tanóra célja: A Szársomlyó - mint ökológiai egység tanulmányozása, vizsgálata. 1. Feladat Nézzük meg közösen ezt a filmrészletet! 2. Feladat Üljünk

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok

Gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely hősök halhatatlanok VI. IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! HONISMERETI JÁTÉK Szervező: Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre Általános Iskola Támogatók: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kerekcsere Egyesület, Nagy Imre

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése:

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése: TEVÉKENYSÉGNAPLÓ A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 az Európai Unió támogatásával megvalósuló Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés projekt keretében megvalósuló mozgásszenzoros kutatáshoz Tanuló neve: Iskola

Részletesebben

Tervezz játékot! Lehet logikai, kártya, táblás, akár szerepjáték. játékhoz egyedi kiegészítő. Szelfi fotópályázat diákoknak

Tervezz játékot! Lehet logikai, kártya, táblás, akár szerepjáték. játékhoz egyedi kiegészítő. Szelfi fotópályázat diákoknak PÁLYÁZAT A homoludens.hu Egyesület célja, hogy minél többen ismerjék meg a hagyományos társasjátékozás örömét. Pályázhatnak XIII. kerületi lakosok és a kerületben élő és/vagy tanuló diákok. Részletes információ:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

MODERIRANA RAZLIČICA

MODERIRANA RAZLIČICA Državni izpitni center *N11113132* RENDES MÉRÉS 3. szakasz MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 2011. május 6., péntek ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS MODERIRANA RAZLIČICA RIC 2011

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

I. kerületi forduló: január 26. (csütörtök) 15 óra. Iskola hivatalo s ímélcím e. Iskola irányító száma. Versenyző neve

I. kerületi forduló: január 26. (csütörtök) 15 óra. Iskola hivatalo s ímélcím e. Iskola irányító száma. Versenyző neve A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett XXV. Telei Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 2016/2017. tanév budapesti versenykiírása Központi honlapcím: www.mtte.hu www.foldrajzitarsasag.hu

Részletesebben

Tisztelt Sporttársak!

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sporttársak! Szeretettel köszöntünk Benneteket az Angyalföldi Sportiskola és DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett kézilabda utánpótlás tornán. Időpont: 2015. december 19-20-21.

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára ESTÖRI KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2016/2017-es tanév témakiírása: Az Esterházy család egy kivételes karrier a 17. században

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Versenykiírás. A pályázás menete:

Versenykiírás. A pályázás menete: Versenykiírás A Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület orosz-magyar mesemondó versenyt hirdet minden olyan hazai és határon túli általános iskola számára, ahol tanítják az orosz nyelvet,

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román,

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tematikus iskolai projekt Holokauszt Emléknapra ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Gonda Zita gyakorlóiskolai vezetőtanár Holokauszt Emléknap: hivatalos iskolai emléknap a 2000-2001-es tanévtől Gothár

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben