Törpék között óriás...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törpék között óriás..."

Átírás

1 Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Törpék között óriás órás képzés a kisgyerekkori fejlesztés témakörében Debrecen, Április A sikeres tanuláshoz szükséges részképességek játékos fejlesztése az elemi szakaszban élménypedagógiai módszerekkel Óvónők és tanítók számára *Élménypedagógia * Nem szakrendszerű oktatás * Időgazdálkodás * Kommunikáció * Élmény játszóház K I S G Y E R E K K O R I F E J L E S Z T É S T A V A S Z

2 A képzés bemutatása Miért Törpék között? A tanulás velünk született ösztön, melyet ugyanúgy az öröm motivál, mint bármely más ösztöncselekvést. Hogyan lehetséges akkor, hogy ép értelmi képességű gyerekek egyre nagyobb hányada küzd tanulási problémával, és az öröm helyett a kudarc, unalom, vagy a szorongás kíséri tanulási folyamatát? A tanulási problémáknak sokféle oka lehet. Jelentős részének hátterében valamilyen idegrendszeri probléma húzódik meg, normál intellektus mellett is. Ide tartoznak a különböző részképesség gyengeségek, zavarok. Ha ezeket már óvodáskorban észreveszik, fejlesztik, a tanulási kudarcok jó része megelőzhető, csökkenethető. Mit szeretne ez a Törpe...? - Célunk az óvodában és alsó tagozatban dolgozó pedagógusok képzése olyan játékos tevékenységek segítségével, melyek alkalmasak az óvodás és kisiskolás gyermekek magatartásában és tanulásában alapvető fontosságú pszichikus funkciók fejlesztésére; - Célunk az élménypedagógia felhasználási területeinek megismerése az óvodában és az iskolában, a szervezett foglalkozásokon, a tanórán, és a tanórán kívüli nevelésben; - Célunk felkészítés élménypedagógiai módszerek használatára és hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatására, újfajat pedagógusszerep megtapasztaltatása; A mi Törpénk kedvenc módszerei - játékos, tréningszerű képzés, a saját-élményű tanulás eszközeivel - sok-sok, gyerekek között azonnal használható fejlesztő játék - csoportos és kiscsoportos játékok tanítása mozgásos tevékenységek, mondókák, gyermekdalok felhasználásával - játékkitalálás és elemzés - szituációs gyakorlatok, mikrofoglalkozások, mesefeldolgozások - az elméleti részben előadások, csoportviták

3 Miért érdemes? Kihez szól ez a Törpe? Mindenkihez, aki újfajta módszereket kíván nevelési céljai szolgálatába állítani a gyerekek fejlesztése érdekében. Elsősorban óvópedagógusoknak, 1-3. évfolyamon dolgozó tanítóknak, fejlesztő pedagógusoknak, a korosztállyal kapcsolatos munkában érintett szociális szakembereknek, önkénteseknek, animátoroknak, alternatív iskolák tanítóinak, gyógypedagógusoknak, táboroztatóknak ajánljuk. Technikai tudnivalók Alapelveink - A hatékony képzés alapja az aktív részvétel, a módszerek, játékok és gyakorlatok személyes kipróbálása, a saját élmény megszerzése, az élmény megosztása és feldolgozása, majd pedig a tanulságok adaptálása más, hasonló helyzetekre; - Folyamatosan törekszünk a gyakorlat arányának magas szinten tartására. A résztvevők már meglévő tudásukkal járulnak hozzá a közös sikerhez; Hogyan lesz a Törpéből Óriás...? A képzés után a résztvevők képesek lesznek céltudatosan és önállóan megtervezni, megszervezni, lebonyolítani és értékelni fejlesztő foglalkozásokat; -... a tanult tevékenységeket, játékokat és gyakorlatokat fejlesztési céljaik szolgálatába állítani, hatékonyan használni az ebben rejlő lehetőségeket; -... a gyerek részképességeit fejleszteni a játékpedagógia és az élménypedagógia eszközeivel, a gyerekek aktív részvételével;

4 Apró csodák... A Törpe csodát tesz az Önök intézményével! - A korábban ismert és használt játékok, tevékenységek új tartalmakkal bővülnek, tudatosabbá válnak az újfajta módszereknek köszönhetően; - A játékokban a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekben rejlő nevelési és fejlesztési lehetőségek hatékonysága megnő; - Arésztvevők tárgyi tudása, módszertani eszköztára bővül; - Az újonnan tanult kommunikációs és problémamegoldó tevékenységek alkalmasak a gyerekek és az osztályközösségek fejlesztésére; - A pedagógusok módszertani eszköztára frissül, motivációjuk nő, megerősítést kapnak nevelési munkájuk eredményességét illetően; - A résztvevők átadhatják tapasztalataikat, bemutathatják a tanult módszereket; A Törpe csodát tesz a gyerekekkel! Az óvónők, pedagógusok rengeteget tehetnek a részképesség-gyenge gyerekekért. Egyrészt azért, hogy időben szakemberhez kerülhessenek, másrészt, hogy az egész csoport, osztály fejlődhessen tudatosan, célirányosan a tanuláshoz szükséges részképességekre fókuszálva. Ezek a részképességek minden kisgyermek számára nélkülözhetetlen eszközök az eredményes tanulási folymatban. Mindezt ajánlott csoportos helyzetben, játékos formában, az örömre alapozottan megvalósítani. Felnőttképzési engedély száma:

5 A képzés témakörei Gyakorlat A képzés keretében bővítjük, célirányosan csoportosítjuk, és kipróbáljuk a részképességek fejlesztését célzó csoportos játékokat, melyek osztálytermi és folyosói-udvari körülmények között is megvalósíthatók. Emellett az egyéni fejlesztési lehetőségekről is szót ejtünk, gyakorlati eszköztárat nyújtva ehhez is. - Bemelegítő játékok motiváló hatású keretmesével; Tér-orientációs játékok; Testséma orientációs játékok; Figyelem, észlelés (percepció) és emlékezet fejlesztő játékok; A környezet felmérése, milyen hatással van a környezet a gyerekre, milyen lehetőségeket kínál a környezet; - Élettani/biztonsági szükségletek, biztonsági elvárások egy játék kapcsán; Elmélet Az elméleti blokkban röviden áttekintjük a részképességek hierarchiáját, fejlődési sajátosságait, a tanulásban betöltött szerepüket. - Fejlesztő játékfoglalkozások megtervezésének és levezetésének tudnivalói; - A prevenciós szemlélet kialakítása; - Fejlesztési terv készítésének ismeretei; - Tanórai és tanórán kívüli fejlesztési lehetőségek, ötletbörzék, saját tapasztalatok átadása; - Minifoglalkozások vezetése, elemzése, és értékelése; - Tanulási-magatartási zavarral vagy nehezítettséggel küzdő óvodás, általános és középiskolás tanulók rehabilitációs fejlesztése, terápiája tartozik; - A diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia prevenciója és terápiája, célzott részképességfejlesztéssel; A Törpék kedvenc eszközei A képzés során könnyen beszerezhető, bármelyik óvoda, iskola által elérhető eszközöket használunk, illetve a gyerekek környezetében előforduló eszközök alkalmazását serkentjük és olyan eszközöket vonunk be, amelyek motiválóak a gyerekek számára

6 Technikai tudnivalók Jelentkezés A képzés időpontja: április Lebonyolítás: A képzés közreműködői: Helyszín: Részvételi díj: Ft/fő További információ A képzésen részt venni a csatolt Jelentkezési lap kitöltésével és a következő címre történő visszaküldésével lehet: A jelentkezési lap letölthető honlapunkról is! Jelentkezési határidő: április 8. a tavaszi szünet előtti utolsó nap Ne hagyja a szünet utánra! 3X1 napban, tréningszerű foglalkozások keretén belül, résztvevővel Veressné Kovács Éva pszichopedagógus, drámapedagógus, mozgásterapeuta Bányai Sándor, élménypedagógiai tréner, közoktatási szakértő Híd Kulturális Központ, Debrecen, Miklós u. 18. A Nagytemplomtól és az Állomástól egyaránt 10 percre... Honlap:www.hid.org, telefon: 52/ Kedvezmény: egy intézményből két fő jelentkezése esetén, a második résztvevő 10 % kedvezményt kap! A részvételi díj az esetleges szállás és étkezések díját nem tartalmazza. A képzés helyszínén szállás rendelhető, a közelben étkezési lehetőség biztosított! Szállás keresése és megrendelése ügyében munkatársunk segítségére van az alábbi címen: Bányai Sándor: 30/ , illetve Veressné Kovács Éva: 30/ , illetve Képek korábbi képzésekről: Ha úgy gondolja, hogy programunk mások érdeklődésére is számot tarthat, úgy kérjük, felhívásunkat juttassa el kollegáihoz, barátaihoz és munkatársaihoz is! KÖSZÖNJÜK!

7 További programjaink TÁMOP és Képzések a TÁMOP pályázatok nyertes iskoláinak - a módszertani kosár ajánlott képzései között - Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés, a kirekesztés és a saját kulturális örökségünk megismerése, a társadalmi előítéletek tudatosítása, az előítéletek csökkentésének lehetséges stratégiái, a kultúrák közötti konfliktusok kezelésének lehetőségei - Budapest, május 8-9 és A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés - a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismerése - A Horváth és Dubecz Kft.-vel való együttműködésben, egyedi megrendelés alapján, tantestületeknek, vagy csoportoknak. Következő képzéseink Fegyvertelen Játszótárs élménypedagógiai módszereket használó erőszakmegelőző program gyerekközösségekben. A gyakorlatok lehetőséget kínálnak, hogy a gyerekek erősségeiket és szociális készségeiket biztonságos környezetben tegyék próbára. A foglalkozások az agresszivitás áldozataira is irányulnak. Budapest, június Chit pa de ( szeretlek burmai nyelven) akkreditált képzés a multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés, a kirekesztés és a saját kulturális örökségünk megismerése, a társadalmi előítéletek tudatosítása, az előítéletek csökkentésének lehetséges stratégiái, a kultúrák közötti konfliktusok kezelésének lehetőségei; Budapest, május 8-9. és Következő szakmai napunk TÁBOR címmel 2009.május 16-án Budapesten - Tábori programötletek - Keretmesék - Tábori és szabadtéri játékok - Biztonságos kalandok - Kézműves játékok

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel

avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása... címmel Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Chit pa de* avagy Multikulturális

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés...

Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés... Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Magyarok, Románok, Szerbek,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben