Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... 7... 7... 11... 23"

Átírás

1 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 1 Szakmai összefoglaló Szervezetfejlesztés Gyomaendrődd Város Önkormányzatánál Árop-1.A november 26.

2 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Előzmények Gyomaendrőd Város Önkormányzata ÁROP-1.A számú pályázatának részterületei Korábbi ÁROP felülvizsgálata (1. tevékenység) Támogató infrastruktúra felülvizsgálata (2. tevékenység) Intézményirányítási modell (2. tevékenység) A költségvetési helyzet értékelése ( 3. tevékenység) Feladat-ellátási modell (4. tevékenység) Települési közszolgáltatások (5. tevékenység) Funkcionális feladatok térségi szintűű modellje (8. tevékenység) Humánerőforrás kapacitásgazdálkodás (12. tevékenység) Intézkedési terv tevékenységenként... 35

3 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 3 1. Bevezető Megbízónk kérésére a szervezetfejlesztési munka jelenlegi állapotában készítettünk egy szakmai anyagot, amelyben bemutattuk az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat lényegét, összefoglaltuk az eddig elkészített tanulmányok főbbb megállapításait és javaslatait. A 4. pontban a javaslatcsomagot a döntési szintek jelölésével és ahol releváns volt - tervezhetőő határidők kitöltésével táblázatos formában összefoglalva is csatoltuk. 2. Előzmények február 15-én indult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezetfejlesztési Programja. Az Államreform Operatív program keretén belül négy egymással szervess kapcsolatban álló szervezetfejlesztési projektben a központi közigazgatási intézmények és az önkormányzatok közel 4 Mrd Ft keretösszegre pályázhattak. A szervezetfejlesztési projektek a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban meghatározott szervezet, személyzet, eljárás és feladat beavatkozási területeken megvalósítandó fejlesztések által a pályázó szervek belső működési hatékonyságának javításátt célozzák meg. A projektek mind a központi közigazgatási intézmények, mind az önkormányzatok számára lehetőséget adnak a szervezetfejlesztésben való részvételre. A Magyaryy Programra épülő szervezetfejlesztés központi közigazgatási lábát az ÁROP Szervezetfejlesztési Program elnevezésű kiemelt projekt, és a hozzá kapcsolódó /A - Szervezetfejlesztés a központi közigazgatási szervek számára elnevezésűű egy fordulós projekt képezi, míg az önkormányzati lábát az ÁROP-1.A.5 - Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára elnevezésű, és az ÁROP-3.A.2 - Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarország Régióban levő önkormányzatok számára elnevezésű egy fordulós pályázatok alkotják. A Magyaryy Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként útjára induló Szervezetfejlesztési Program célja a közigazgatási működési hatékonyság növelését támogató kezdeményezések célzott alkalmazása, hatékonyabb és gazdaságosabb erőforrás-felhasználást, a jobbb teljesítményt, szolgáltatási színvonalat eredményező módszerek bevezetése a közigazgatásban. A központi közigazgatási intézmények, és az önkormányzatok egyaránt pályázhattak a szervezetfejlesztési projektben való részvételre. A pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén:

4 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 4 Az Önkormányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokatt tesz szükségessé a pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának ámogatása. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendbenn és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezettt szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A pályázati konstrukció keretében a konvergencia régiókban lévő települési önkormányzatok) nyújthattak be pályázatot. A támogatható tevékenységek köre az alábbiak szerint került meghatározásra: A Magyaryy Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések: 1. ÁROP-1.A.2pályázatában számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes vállalt intézkedések felülvizsgálata. (Azon szervezetek számára kötelező, akikk részt vettek ebben a korábbi ÁROP projektben). 2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata A Magyary-Program feladat beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések: 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtésétt szolgáló strukturális s változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell megvalósítani. 4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösenn köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetettt konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat t ellátó intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembee vételévell a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. 5. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányításii erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére,

5 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 5 működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezéséree alkalmas eszköz bevezetése. 6. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában, valamint önkormányzatonként a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálata, az új modell megvalósítása A Magyaryy Program eljárás beavatkozási területéhez kapcsolódóó intézkedések: 7. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos s elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményén nek, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. 8. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. 9. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modelll bevezetése, például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazásaa révén. A Magyaryy Program személyzet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések: 10. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 11. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedésekk megvalósításának folyamatos, teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. a projekt

6 Szervezetfejlesztés s Gyomaendrőd Váro os Önkormányz zatánál 6 Kötelező és választtható tevé ékenysége ek az alábbiak voltak:

7 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 7 3. Gyomaendrődd Város Önkormányzata ÁROP 1.A számú pályázatának részterületei 3.1. Korábbi ÁROP felülvizsgálata (1. tevékenység) A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése területén időközben lezajlott változásokra tekintettel módosításra kerültek a Polgármesteri Hivatal dokumentumai, mindemellettt informatikai beruházások valósultak meg (Elektronikus Döntéstámogató rendszer (EDTR), Polisz 2000, SeQuence Ügyfélhívó rendszer, új iktatóprogram, új portálra történő átállás). A korábbi szervezetfejlesztési tanulmány koordinációs stíluss témakörben megfogalmazottt helyzetfelmérésére reflektálva a szervezet méretére figyelemme a koordinációs stílus területén nem javasolt változtatást a tanulmány a korábbi működéshez képest. A közpénzekkel való hatékony gazdálkodás érdekében új költségvetési tervezési technikákk kerültek bevezetésre, továbbá a végrehajtási és ellenőrzési folyamatok területének fejlesztésee történt meg. Javaslataink A Polgármesteri Hivatal koordinációs struktúrája tekintetében a koordinációt javító eszköz bevezetése egy táblázatban rendezett feladatlistaa létrehozásával Elektronikus ügyiratkezelés bevezetése Az ügyfélszolgálati funkció bővítése, korszerűsítése A projektmenedzsment folyamatos felülvizsgálata és továbbfejlesztése. Az intézményii költségvetés tervezési rendszerének felülvizsgálata A költségvetés tervezése, valamint a Képviselő-testülett részére készített előterjesztés, rendelet-tervezet készítése lényegre törően a törvényi előírások alapján (Áht.) Támogató infrastruktúra felülvizsgálata (2. tevékenység) A tanulmányban összefoglaltuk az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatának eredményét, áttekintően bemutattuk a kiszervezett és kiszervezhe ető önkormányzati feladatok felülvizsgálatát az új feladat-ellátási társaságai költség-haszon elemzéseit. rendben, valamint elvégeztük Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági

8 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 8 Az önkormányzati és közigazgatási reform után az új feladat-ellátási rendszer lényegét továbbra is az önkormányzati törvény határozza meg azzal, hogy a jogalkotói szándék szerint az új rendszerben a helyi önkormányzatok feladata, hogy a valós helyi feladatszervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítsák a lakosság számára. Az önkormányzati működés szempontjából sarkalatos törvény a korábbi önkormányzati törvényhez hasonlóan nem sorolja fel konkrétan, melyek az önkormányzati feladatok, csak azt határozza meg, hogy milyen jellegű feladatok tartoznak a helyi közügyek körébe azzal, hogy az Országgyűlés törvényben további, konkrét önkormányzati feladatokat is megállapíthat. Ha valamilyen helyi közügyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe, akkor a helyi önkormányzat önként vállalhatja az azzal kapcsolatos feladatok ellátását. Alapelv viszont, hogy ezek nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását, továbbá a finanszírozást az önkormányzatnak saját bevételeiből, egyes esetekben az erre a célra biztosított külön forrásokból kell megoldania. Összességében elmondható, hogy az önkéntes feladatvállalás lehetőségei a korábbiakhoz képest jóval nehezebbek lettek. A szerződéses kapcsolatok vizsgálatához megkapott dokumentumok alapján elemeztük a közszolgáltatási szerződések, az üzemeltetési szerződések és egyes megbízási szerződések révén ellátott feladatok legfőbb jellemzőit. Az elmúlt években a közigazgatást érintő változások eredményeként a közfeladatok korábban jellemzően, mondhatni hagyományosan intézményi keretek között történő ellátását felváltotta a költségvetésen kívüli feladatellátás, melynek legfontosabb szereplői a nonprofit szervezetek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok lettek. Napjainkban a jelentősebb közfeladatok ellátása többségében ilyen keretek között zajlik. A tanulmányban kiemelt terület az önkormányzati támogató infrastruktúra felülvizsgálataa Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági társaságaiban, különös figyelemmel a szakmai feladatellátás megszervezésére. A mérlegbeszámolók elemzésénél a kiszámított mutatószámok értékeinekk megítélését azonbann több tényező befolyásolja. Egyrészt a társaságok speciális vállalkozási helyzete, nevezetesen a közfeladata ellátása, a tulajdonostól való kizárólagos függőség, másrészt, az elemzésree alkalmas időszakok még viszonylag rövidek az önkormányzati cégek életében, ezért azok jövőre mutató hatását óvatosan kell kezelni. Javaslatainkat a szerződésess kapcsolatok felülvizsgálata, az önkormányzati gazdasági társaságok feladatellátásának és működésének vizsgálata, valamint a költség-haszon elemzések alapján a Tanulmány adott pontjainál részletesen megfogalmaztuk. Ezt követően a 7. pontbann az általános jellegű javaslatainkat és megállapításainkat külön is összefoglaltuk.

9 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 9 Javaslatok, megállapítások a támogató infrastruktúrára vonatkozó szerződésess kapcsolatok felülvizsgálata témában A tanulmány 4. pontjában részletesen elemeztük Gyomaendrőd Város Önkormányzataa támogató infrastruktúrára vonatkozó, a Szakmai Specifikációban foglalt vizsgálati erületeknekk megfelelően kiválasztott szerződéseit. A GYOMASZOLG Ipari Kft-vel kötött vállalkozási szerződések vonatkozásában az alábbi megállapításokat tesszük, tekintettel arra, munkálatok kivitelezése már megtörtént: hogy a szerződések alapjául szolgáló o o A szerződések nem tartalmazzák a jogszabályi hátterett (Ptk., valamint az építésre vonatkozó jogszabályok) való hivatkozást a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében javasolt lett volna kikötnii meghiúsulási kötbért és jóteljesítési biztosítékot. Javaslatok, megállapítások a gazdasági társaságok működése témában A bekért dokumentumok, valamint a vezetői interjúk alapján az a tapasztalatunk, hogy az egyes gazdasági társaságok tevékenységi köre a létrehozásuk óta eltelt időszak és a tulajdonosi döntések miatt párhuzamosságokat takar, s a célok mára már nincsenek összhangban. Egyetlen kivételként a Liget Fürdő Kft. említhető, ahol a cél és feladatellátás összhangja jelen van. A Fürdőnél azonban a szerződéses keretek áttekintése elkerülhetetlen, tekintettel arra, hogy a nonprofit és a vállalkozási feladat határai összemosódnak, biztosítani szükséges a profit lehetőségét nagymértékben biztosító piacorientált gazdasági és gazdálkodási tevékenységgel, pályázati lehetőségekkel. A másik három cég vonatkozásában elmondható, kialakításaa nélkülözhetetlen. hogy az egységes feladat ellátási modelll A GYOMAKÖZSZOLG Kft. által végzett, de közszolgáltatási szerződéssel le nem fedhetőő feladatok körének más gazdasági társaság által történő elvégzését javasoljuk. (pl. gyepmesteri szolgáltatás.) A GYOMASZOLG Kft. széleskörű feladatott lát el önkormányzati megbízásból, azonban szoross átfedés látható a városüzemeltetési tevékenységek vonatkozásában a ZÖLDPARK Kft. által is végzett munkák tekintetében, ezért javasoljuk a ZÖLDPARK Kft. beolvasztását a GYOMASZOLG Kft-be.

10 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 10 Ezen bontásban szakmai alapon képviselhető és kérhető számon az egyes gazdasági társaságok tevékenysége, reális szempontok alapján mérhetővé válik a teljesítmény, letisztult, egymás nem zavaró, a szakterületek specialitását is tükröző, ellentmondásoktól mentes eredmény lesz elvárható. A másik elképzelhetőő megoldás lehet középtávon - valamennyi cég összevonásával holding létrehozása. A holdingban az elismert vállalatcsoport tagjai számára ún. uralmi szerződésben kerülnek meghatározásra a szervezeti, működési keretei, a központosítottt tevékenységi körei. Az azonban nem elhanyagolható, hogy a folyamatosan alakuló gazdasági környezet, az egyes részterületeket érintő jogszabályi változások nyomon követése, a piaci lehetőségekre való hatékony és rugalmas reakcióképességet, a pályázati források igénybevételének lehetőségét, a nagyméretű, nehézkes döntési folyamatokat megtestesítő gazdasági társaságba történőő tömörülés gátolhatja. Álláspontunk szerint a gazdasági társaságok egyértelműen lehatárolt feladatellátása, szükség esetén feladat átadás-átvétel, kiválás és összeolvadás jelentheti a hatékony feladatmegoldást, ennek részletes kidolgozását, a lehetséges alternatívák bemutatását az Intézményirányításii modellben készítettük el. A gazdasági társaságok feladatellátásának racionalizálására, szervezeti és strukturális s átszervezésére 2011-ben történt szakmai előterjesztés a képviselő-testület számára, azonbann a tulajdonosi döntés elmaradt. Javaslatok, megállapítások a költség-haszon elemzés témában A tanulmány 6.3. pontjában végeztük társaságaira vonatkozó költség-haszon javaslatokat fogalmazzuk meg. el Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági elemzéseket, melyek alapján az alábbi általános Azoknál a társaságoknál, ahol az elhatárolt kapott támogatás az értékcsökkenés arányábann kerül feloldásra, a feloldás történhet az egyéb bevételek között, Költségek ellentételezéséree kapott támogatás, főkönyvi számlán. Ugyanis a számviteli törvény megengedi, hogy azonos eredménykategórián belül történjen az elszámolás. Mivel az elszámolt értékcsökkenés az üzemi tevékenység eredményének része, így az értékcsökkenés arányában feloldott bevétel is lehet egyéb bevétel, ezáltal nem rontja a vállalkozásról alkotott összképet, mutatói ebben az eredményka ategóriában javulnak.

11 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál A tanulmány egyéb vonatkozó javaslatai: 11 A legtöbb költség és ráfordítás a felmerülés pillanatában már konkrét költséghelyhez (felmerülési helyhez) köthető. Az elszámolással azonos időben, a költségek a költségnem számlák mellett, költséghely számlákra is rögzíthetőek. Ez történhet a 6-os számlaosztályban használható főkönyvi számlákon, vagy egy analitikus rögzítéssel, amely a rendszerből lekérdezhető. Ez a nyilvántartás segítené az értékelést, egyben többletinformációt szolgáltatna a vezetőség számára. A kiegészítő melléklet az Éves beszámolónak és az Egyszerűsített éve beszámolónak is egyaránt része, csak ez utóbbi kevesebb törvényi előírást tartalmaz. Javasolható, hogy szerkezeti felépítése és tartalma lehetőség szerint mélyebben kövesse az előírásokat vagy szükség szerint további csatolt mellékletként része legyen a Kiegészítőő mellékletnek. Szintén szakmai szempontból, a teljességre való törekvés igénye általi megfogalmazásból javasolható egy Befektetett tükör használata, amely akár beágyazvaa vagy külön mellékletként alkalmazható, átlátható, összesítettt táblázat, amely a mérlegben megjelenő nettó értékett is tartalmazza (javaslat mellékelve). a GYOMASZOLG Kft. céljai megvalósításához, színvonalasabb tevékenység nyújtásához többféle külső forrást vesz igénybe. Szükséges lenne, hogy további pályázati lehetőségekett keressen és az inkubátorházban lévő kapacitásokat teljes mértékben kihasználja Intézményirányítási modell (2. tevékenység) A részterülethez elkészített tanulmánybann (jelen összefoglaló előző pontja szerint) ismertettük az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatának eredményét, áttekintően bemutattuk a kiszervezett t és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálatát az új feladat-ellátási rendben, valamint elvégeztük Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági társaságai költséghaszon elemzéseit. Fentieken túl feladatunk volt Gyomaendrőd Város Önkormányzata vizsgált gazdasági társaságai intézményirányítási modelljére javaslatot tenni. A feladat elvégzéséhez több körben egyeztettünk a város vezetésével, interjúztunk az ügyvezetőő igazgatókkal. A tanulmányban megfogalmazott javaslatainkkal összhangban az intézményirányítási modellre vonatkozó dokumentumban felvázoltuk azokat az elméleti alapokat, amelyeket szükségesnek tartottunk a döntés előkészítők/döntéshozók számára összefoglalni.

12 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 12 A dokumentumban ezt követően gazdasági társaságonként fogalmaztuk az intézményirányítás fejlesztésére vonatkozó javaslatainkat, ahol indokoltnak láttuk szervezeti felépítés javaslatot is csatoltunk. Álláspontunk szerint a feladatellátásokban jelenleg párhuzamo osságok találhatóak, keverednek k a gazdasági társaságokban a nonprofit és az eredményorientáltt tevékenységek. Tanulmányunkban a következő szervezeti megoldást javasoltuk: feladatváltozással érintett gazdasági társaságok divizionális szervezetté alakítással 1. Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Társaság Nonprofit Korlátolt Felelősségű ű 3. GYOMASZOLG Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadással megszűnőő gazdasági társaság a ZÖLDPARK Gyomaendrőd Korlátolt Felelősségű Társaság Nonprofit új gazdasági társaság a GYOMASZOLG Kft-ből történő kiválással az Gyomaendrődi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság Javasoltuk, hogy az Ipari Park Kft. teljesen önálló Kft-kéntt folytassaa jövőbeni tevékenységét, ez a gazdasági tevékenység különíthető el leginkább a GYOMASZOLG és a ZÖLDPARK Kft. által végzett feladatoktól. Tekintettel arra, hogy a feladatkör a kapcsolódó tevékenysé égekkel együtt is egy letisztultt átlátható rendszert képez, a Gyomaendrődi Ipari Park Kft. szervezeti felépítésre nem készítünkk szervezeti diagramot, nem látjuk szükségességét a szervezeti tagozódásnak, az operatív irányítás egy gazdasági szakember, egy műszaki szakember és egy jogász bevonásával megoldható az Képviselő-testület, valamint Felügyelő Bizottság által ellenőrzött, irányítottt ügyvezetéssel. A jelenlegi társasági forma megtartása mellett szervezeti felépítésére az alábbi javaslatott tettük: a GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. Képviselő-testület Ügyvezető igazgató Felügyelő Bizottság Jogtanácsos Gazdaságvezető Műszaki vezető Humánerőforrás menedzsment

13 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Javasolt szervezeti struktúra a Felelősségű Társaság részére 13 Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátoltt Képviselő-testület Ügyvezetőő igazgató Felügyelőő Bizottság Jogtanácsos Marketingvezető Gazdaságvezető Műszaki vezető Humánerőforrás menedzsment Gyógyászati tevékenység divízió Turisztikai divízió Javasolt szervezeti struktúra a GYOMASZOLG Korlátolt Felelősségű Társaság részére Képviselő-testület Felügyelő Bizottság Ügyvezető igazgató Jogtanácsos Gazdaságvezető Műszaki vezető Humánerőforrás menedzsment Városüzemeltetési Divízió Ingatlanüzemeltet ési Divízió Parkfenntartási és temetőő fenntartási Divízió

14 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Javaslatok 14 Az önkormányzati tulajdonbann lévő gazdasági társaságok egyre inkább a gazdasági élet kihívásainak megfelelve próbálnak érvényesülni a piacon, ezzel együtt a szervezeti struktúrátt érintő tulajdonosi döntések meghozatalának igénye is egyre inkább megjelenik. A tapasztalat szerint a gazdasági társaságok rugalmasságot, gyors döntéshozatalt várnak el a tulajdonostól, ami éppen a tulajdonosi struktúrából fakadóan akadályokba ütközik. Az intézményirányítási modell kidolgozása során arra törekedtünk, hogy a jogszabályi környezetnek és a piaci versenyhelyzetben lévőő gazdasági társaságok számára olyan megoldási javaslatot dolgozzunk ki, ami a szorosabb együttműködésnek, az intenzív, dokumentált formában történő kommunikációnak átruházásával a döntési folyamatot meggyorsítja. köszönhetően, a hatáskörök esetlegess Ennek ellenére Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájánakk felülvizsgálatáról készült tanulmánybann tett megállapítások alapján nem javasoljuk olyan gazdasági társaságok létrehozását - működését -, melyek nagyfokú szakmai és gazdasági önállóság mellett látják el tevékenységüket. Ennek oka, hogy az Önkormányzat tulajdonábann lévő gazdasági társaságok alapvetően közpénzekk felhasználásából, önkormányzati támogatásból gazdálkodnak, a saját (vállalkozási tevékenységből származó) bevételek aránya alacsony. Tapasztalatunk szerint az Önkormányzatnál kialakult eljárásrend nem biztosítja teljes körűen a szakmai kontrollt, és nem használja ki a tulajdonosi jogok gyakorlásának minden eszközét. Különösenn fontosnak ítéljük a gazdasági társaságok részéről a Hivatal szervezeti egységeivel, szakirodáival a dokumentált formában történő együttműködést, az időközönkénti szakmai beszámoló, formalizált keretek között történő egyeztetések, megbeszélések folytatását. Az általunk javasolt szervezeti struktúrák működési tapasztalataira alapozva elképzelhető a jövőben egyes gazdasági társaságok fúziója, ehhez azonban olyan stabil lábakon álló, saját vállalkozási bevételi forrást is felmutató szervezetek kellenek, ahol a kiadások ekintetébenn nincs átfedés a tevékenységi körök között, ahogy azt már többször hangsúlyoztuk a biztonságos működéshez szükséges eszköz- és forrásigény ténylegesen ismertté válik. A szervezeti formák közül az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok többségét, esetleg valamennyit egyesítő holding létrehozását nem javasoljuk, tekintettel arra, hogy nehezenn átláthatóvá válhat a rendszer, belső viszályok alakulhatnak ki a munkamegosztás tekintetében. A holdingok működését tekintve számoss előnyt soroltunk fel a tanulmányban, azonban a hátrányok - valamint jelen ismereteink alapján, a tanulmányrészben is felsorolt hiányosságok - miatt tekintettünk el a holding alapítására vonatkozó elképzelés részletes kidolgozásáról.

15 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 15 Elképzelhetőnek tartjuk, hogy középtávon Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok Elismert Vállalatcsoportként (EVCS) működjenek. Azonban EVCS létrehozásához is fontosnak tartjuk a több alkalommal is jelzett feladatokhoz rendelt tényleges költségek ismeretét. Az intézményirányítási modell javaslatunkban a szervezeteken belül több esetben is divíziók létrehozását javasoltuk jelen tanulmányrészben már szereplő indokok alapján: Az egyes divíziók nagy szakmai önállóságot élveznek. A divízióvezetőkhözz nemcsak az operatív és adminisztratív döntések tartoznak, hanem saját területükön stratégiai jellegű döntéseket is hozhatnak. Ez a szervezeti struktúra hatékony feladatellátást biztosíthat, természetesen nélkülözhetetlen az ügyvezetéssel való rendszeres kommunikáció, valamint a divízióvezetők ügyvezetés felé való tájékoztatási kötelezettség és a döntési önállóság szabályozórendszerének kialakítása. Javaslataink által azt az ellentmondásosnak mondható helyzetet próbáltuk feloldani, hogy míg a Hivatal a funkcionális szervezeti formának felel meg, a gazdasági társaságoknál a divizionális szervezeti forma eredményezhet hatékony működést. Megoldást jelenthet a tanulmányban részletezett módon a hatáskör részben, vagy egészben történő átruházása, mely a hétköznapi ügymenetben megkönnyíti mind a gazdasági társaságok önálló működését, mind az Önkormányzat és a gazdasági társaságok közötti együttműködést A költségvetési helyzet értékelése (3. tevékenység) A vizsgált időszakra vonatkozóan megállapítható, hogy települési önkormányzati körben a kivételek között - az önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét tekintvee a vizsgált időszak éveiben működési bevételi többlettel, illetvee év kivételével, felhalmozási többlettel rendelkezett. Az önkormányzati törvény egyértelműen a képviselő-testület kollektív felelősségi körébe utalják a gazdálkodás biztonságának megteremtését. Nem képzelhetőő el a hatékonysági követelmények érvényesülése a költségvetési egyensúly garanciája nélkül. A európai uniós programok lényegi tartalma már megismerhető, ezért az önkormányzati stratégiák felülvizsgálataa és az új prioritások meghatározásaa a helyi gazdaságfejlesztés ámogatására kiemelt jelentőségű. A költségvetési egyensúly biztosítása követelménye. A működési költségvetés az önkormányzati gazdálkodás egyik sarkalatoss egyensúlyának biztosításához a korábbi szokásoktól

16 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 16 eltérően nem egy előirányzat felosztási, hanem valódi likviditási terv készítése és aktuális kezelése szükséges. Kiemelkedően fontos, hogy a város önkormányzata feladat-ellátásazok tényleges tartalmát és ellátásának színvonalát. Az állam a feladatfinanszírozást a kötelező feladatokhoz biztosítja, ezért az önként vállalt feladatok finanszírozását az önkormányzatnak megbízhatóan teljesülő saját forrásai terhére kell vállalnia. A város fejlesztésének célja túlmutat a működtetésen. A felhalmozási célok tervezésénél fontos vizsgálni, hogy a fejlesztések mire irányulnak, már a tervezés fázisában számolni kell azzal, hogy a beruházások üzembe helyezését követően mind az infrastrukturális, mind intézményii fejlesztéseknél üzemeltetési és működtetési kiadásokkal kell számolni. A működési kiadásokk a évtől új szervezeti struktúrában, majd a évi költségvetési évtől már új tevékenységi szerkezeti rendben (kormányzati funkciók, új rovatrend) kerülnekk megtervezésre. helyenként részletesen beazonosítsa kötelező és önként vállalt feladatait, A költséghatékonyság mérésének fontos átállás megfelelő szakmai színvonalon bevezetése. alapja lesz történő az új államháztartási számvitelre történőő informatikai eszközökkel támogatott Javaslatok A évi őszi önkormányzati választást követően készülő új gazdasági programban a költségvetési gazdálkodás elvei között a működési költségvetés és felhalmozási költségvetés egyensúlyának garanciáján nak meghatározása. A gazdaságfejlesztési és növekedési program fő céljainak a TOP prioritásaihoz való illesztése. A likviditás folyamatos figyelemmel kísérése. A kötelező és önként vállalt feladatok feladatellátási helyenként (költségvetési szervek és önkormányzati gazdasági társaságok) történő részletes meghatározása. Az induló fejlesztéseknél költségvetési terv készítése. legalább középtávra működtetési, üzemeltetési

17 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 3.5. Feladat ellátási modelll (4. tevékenység) 17 A Szakmai koncepcióban önálló részterületben megfogalmazott célként jelent meg, hogy az önkormányzati fenntartásban, vagy működésben álló intézményekkel kapcsolatosan kidolgozásra kerüljön egy intézmények üzemeltetésére fókuszáló feladat-ellátási modell. A tanulmányban bemutattuk az önkormányzatok új feladat ellátási és finanszírozási modelljét általában és konkrétan is Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményein, valamint feladat- ellátási megállapodásain keresztül. Az egyes területekree vonatkozóan, a hatályos jogszabályok ismertetésével, a keretmodelltt vázoltuk, mely jelentősen eltér a korábbi jogszabályi környezettől. A közigazgatásban lezajlottt reform folyamatok jelentősen átalakították ugyanis az önkormányzati szervezeti- és feladat ellátási és finanszírozási struktúráját, melyek mind az önkormányzati fenntartásban álló köznevelési-oktatási, mind a szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézmények, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhák esetében szükséges változásokat hoztak. Az intézményüzemeltetési feladatok vizsgált területein a helyi specifikumokat dokumentumelemzéssel és interjúk készítésével feltérképeztük, majd egy hatékony műhelymunka keretében a résztvevő vezetőkkel egyeztettük a jelenlegi működési kereteket és fejlesztési lehetőségeket. Végül a kialakult új keretmodellen belül konkrét finomhangolására, hatékonyabbb működtetésére. javaslatokat tettünk az egyes területek Összefoglaló megállapításunk, hogy Gyomaendrődd Város Önkormányzata az intézményii feladatellátás új intézményi struktúráját és szerződéses kapcsolatait megfelelő integrációval alakította ki. Ez alatt értjük egyrészt az ágazati feladatellátó intézmények szakmai szervezeti összevonását, másrészt az intézményüzemeltetési feladatok integrációját is. Változtatási javaslatot tettünk azonban az intézmények üzemeltetési feladataitt is ellátó önkormányzati gazdasági társaságokra vonatkozóan. Az intézmények üzemeltetésével kapcsolatosan feladatot ellátó Gyomaszolg Kft. és Zöldpark Kft szervezeti és feladat-ellátási struktúrájának felülvizsgálatára jelen dokumentumm 2. és 3. pontja szerint tettünk javaslatot. A feladat-ellátási modell kidolgozása megerősítette, hogy, szükségesnek tartjuk középtávon kialakítani a homogén feladat-ellátási divíziókat a megfelelőő vezetői és felelősségi szintekkel. A megváltozott feladatellátáshoz kapcsolódóan, javasoljuk továbbá a Hivatal szervezeti struktúrájának átvizsgálását, a kapcsolódó feladatokhoz munkakörelemzések elvégzését, a

18 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 18 megfelelő kontroll folyamatok biztosítása érdekében. Erre a humánerőforrás gazdálkodás felülvizsgálata részterület megállapításai alapján tettünk javaslatot. A tanulmányrész 8. pontban részletes Intézkedési tervet készítettünk, amelyben javaslataink implementálási lépéseit táblázatos formában mutattuk be. A javasolt határidőknél figyelemmel voltunk arra, hogy október hónap az önkormányzati választás, majd az új képviselő-testülett megalakulása jegyében telik. Ezért megvalósítási szándék esetén is, a legkorábbi döntési helyzet csak novembertől várható és a projekt szempontjából szükséges is. Vannak azonban olyan, elsősorban hatékonyság javító és rövidebb határidőn belül meg lehet valósítani. előkészítő lépések, amelyeket Eredményül tehát elkészítettükk a feladat-ellátási és finanszírozási modellt, külön kiemelve az üzemeltetési kérdéseket. Javaslatok az óvodai ellátásnál Az Nkt. rendelkezései alapján szeptember 1-jétől a gyermekekk három éves kortól kötelesek lesznek legalább napi négy órát részt venni az óvodai nevelésben. A rendelkezésree álló adatok alapján elmondható, hogy a jelenlegi kapacitás mellett, ha szűkösen is, de mindenn gyermek ellátását biztosítani lehet Gyomaendrődön. A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, ha nincs pontos helyi nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekekről, és nem áll rendelkezésre az óvodák fizikai állapotának részleteire kiterjedő egységes regiszter. Az óvodai férőhelyek optimalizálása érdekében szükséges megvizsgálni az óvodaingatlanok elhelyezési feltételeitt (csoportszobák, óvodaudvar mérete stb.).. A megfelelő színvonalú szakmai munka biztosítása érdekében szükségesnek tartjuk felülvizsgálni, hogy az ingatlanok megfelelő állagmegóvás és az ehhez szükséges beruházások mellett hosszú távon megfelelőek a feladat-ellátás biztosítására. Különös figyelemmel arra, hogy az óvodaingatlanok kialakítása, és a szerkezete, ill. csoportszobái mérete miattt megfelel- e a mai igényeknek és előírásoknak. Fontos feladat a szervezeti és működési szabályzat valamint az alapító okirat folyamatos felülvizsgálata a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Humánerőforrás-igény jelentkezhet. felmérése, amely az SNI-ellátás optimalizálása következtében Javaslatok a szociális ellátás területén A társadalmi-gazdasági folyamatok, demográfiai tendenciák, munkanélküliség, a létbizonytalanság, illetve az ebből eredő devianciák következtében egyre többen igénylik a gondoskodás, a támogatás valamilyen formáját. A közelmúltban lezajlott feladatátrendeződés miatt azonban Gyomaendrőd városában is szükségess újragondolni az egyes önként vállalt feladatok támogatására fordított keretösszeg mértékét.

19 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 19 A közeljövőben továbbra is igényként és ezáltal fontos önkormányzati feladatként jelenik meg a szociáliss alapellátások, ezen belül a közösségi és nappali ellátást nyújtó szolgáltatási formák erősítése, lehetőleg teljes körű biztosításuk szükségessége. Mivel ezen ellátási formák működtetése teszi lehetővé, hogy minél több rászoruló a saját otthonában, megszokott környezetébenn kapja meg a szükséges segítséget, továbbáá humánusabb és lényegesen olcsóbb a működtetésük, mint a bentlakásos ellátásoké. Az önkormányzatok fontos feladata ugyanis a város lakóinak igényeihez, illetve szociáliss szükségleteihez igazodó, a jogszabályokban előírt ellátórendszer kialakítása, a szociáliss szolgáltatások teljes körű biztosításának megvalósítása. Javasoljuk az egyházi, alapítványi, civil szervezetek által fenntartott szolgáltatások működésének további elősegítését. A hiányzó ellátások esetében keresni kell a lehetőségét a szolgáltatás nyújtását vállalni tudó és szakmai szempontból is megfelelő egyházi és civil szolgáltatóval a feladat ellátásának átadására, átvállalására. Javaslatok a közművelődésre vonatkozóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a kulturális élet eddig elért eredményei megmaradjanak és új forrásokkal bővüljenek. Az önkormányzat a pályázati források megkeresésével igyekszik fejleszteni a meglévőő közművelődési infrastruktúrát. A kultúra a közművelődés területén az önkormányzat anyagi megőrzése, forrásbiztosítás lehetőségeinek tovább keresése. és pártfogói szerepvállalásának Javaslatok az egészségügyi szolgáltatásban Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Városi Egészségügyi Intézményben működtetett t alapellátások és szakellátások rendkívül nagy értékei az önkormányzati feladatellátásnak. A városvezetés stratégiai célként kezeli az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában való közvetlen szerepvállalást. Mindez jól tükröződik az intézmény szakmai beszámolóiból. Az intézmény feladatellátásának sajátossága és működési rendje miatt az egyes üzemeltetési feladatok igénybevétele is több területen eltérő módon jelenik meg (takarítás, portaszolgálat). Ez azonban nem lehet akadálya a kapacitás felmérések elvégzésének, s az ágazati jogszabályok betartása mellett bizonyos fokú központosításnak akár a takarítás, akár a portaszolgálat, gépjármű üzemeltetés területén. Üzemeltetési tevékenységet érintő megállapítások, javaslatok Összességében elmondható, hogy a kialakult rendszer tapasztalatai alapvetően elégedettségett tükröznek az intézményvezetők részéről. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó ó feladatellátás szervezetten és szabályozott keretek között működik. A jelenlegi rendszerr finomhangolására a következő pontokban fogalmazzuk meg javaslatainkat.

20 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 20 Az intézményi feladat-ellátási modell szervezeti keretei Összefoglaló megállapításunk, hogy Gyomaendrődd Város Önkormányzata az intézményii feladatellátás új intézményi struktúráját és az intézményüzemeltetés szervezeti kereteitt megfelelő integrációval alakította ki. A megváltozott önkormányzati feladatokhoz igazodó önkormányzati intézményrendszerr kialakítását szakmailag megalapozottnak tartjuk, annak jelentős szervezeti változtatását mi sem javasoljuk. Az intézmények rendelkeznek a hatályos jogszabályok igazodó alapdokumentumokkal, rendszeres és kialakított a szakmai beszámolási kötelezettségük a képviselő-testület és polgármester felé. Fontos feladat a szervezeti és működési szabályzatok valamint az alapító okiratok folyamatos karbantartása. Az intézmények üzemeltetésével kapcsolatosan feladatot ellátó önkormányzati gazdasági társaságok (Gyomaszolg Kft. és Zöldpark Kft). szervezeti- és feladat-ellátási struktúrájátt szükségesnek tartjuk felülvizsgálni, középtávon kialakítani a homogén feladat-ellátási divíziókat a megfelelő vezetői és felelősségi szintekkel. Erre külön tanulmányban javaslatokatt tettünk. A megváltozott feladatellátáshoz, szükségesnek tartjuk a Hivatal szervezeti struktúrájánakk átvizsgálását, a kapcsolódó feladatokhoz munkakörelemzések elvégzését, a megfelelő kontrolll folyamatok biztosítása érdekében. Erre lehetőséget adnak jelen projekt humánerőforrás gazdálkodás felülvizsgálata részterületek is. Az intézményi feladat-ellátási modell működési területei A továbbiakban az intézményi feladatellátás, fő vizsgált erületeit foglaljuk össze. fókuszban az üzemeltetési feladatellátás A gondnoki, karbantartási és takarítási feladatok ellátásának központosítása költséghatékony megoldást jelenthet. Ehhez azonban szükségesnek tartjuk a tényleges kapacitásigény felmérését igénybevevői helyekre és feladatellátásokra. Megjegyezzük továbbá, hogy jelen szervezetfejlesztési pályázat külön részterületben foglalkozikk az intézményüzemeltetési feladat-ellátást is végző önkormányzati gazdasági társaságok működésének vizsgálatával. A meglévő párhuzamosságok, a feladatellátás központosított megfogalmaztuk. Karbantartás megszervezésére vonatkozó javaslatainkat a tanulmányunkbann A karbantartási, javítási feladatok közvetlenül, külső szolgáltató igénybevételével történőő ellátása megfontolandó, mivel árfelhajtó ereje lehet.

21 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 21 Ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok kizárólagossága szinténn magas átlagárakat eredményezhetnek. A közvetlen intézményi megrendelések önkormányzati szakmai kontroll nélkül ugyancsak árnövelő hatásúak lehetnek. Ezen veszélyek kiküszöbölése érdekében javasolható az önkormányzat érdekérvényesítőő szerepének erősítése, a Hivatal megfelelő szervezeti egysége által biztosított szakmai kontrollon keresztül. A karbantartási költségek 28,87 %-os csökkentése, melyet a dologi kiadások és a személyi juttatás csökkenésével kívánnak elérni, az ingatlanállomány műszaki állapotának megőrzését veszélyezteti, ami a későbbiekk folyamán jelentősebb ráfordítást igénylő felújítási feladatok megjelenését eredményezheti. A dologi kiadások ilyen mértékű csökkentése meghaladja a racionális gazdálkodásra való törekvés mértékét, az összességében közel 1/3-os csökkenéss indokoltságát átfogó műszaki állapotfelméréssel lehetne alátámasztani. Az épületek felmérését követően, az állapotok ismeretében 3-5 éves időtartamra karbantartási és felújítási terv összeállítása javasolt. Takarítás A takarítási feladatok ellátásához kapacitás felmérés elvégzését javasoljuk, különös tekintettel arra, hogy a feladatellátás vegyesen történik: a Zöld Park, valamint az intézmények saját foglalkoztatottjai által, esetenként közfoglalkoztatottak bevonásával. A kapacitás felmérés alapján a feladatellátás központosítása költségkímélőő megoldást jelenthett önkormányzati és intézményi szinten egyaránt. Mivel a takarításszervezés napi feladatott igényel, reggel és délután is át kell ekinteni és igazodni az épületek funkciója szerinti nyitva tartáshoz, ezt jól támogatná egy elektronikus napló használata, ahol elektronikusan rögzítésre kerülhetnének az intézményi rendszeres és egyedi igények is. Portaszolgálat, őrzésvédelem Ezen üzemeltetési feladatellátás vonatkozásában is vegyes megoldással találkozhatunk, az előzőekhezz hasonlóan ezen tevékenység vonatkozásában is kapacitás felmérés elvégzését javasoljuk. Jól látható, hogy több intézmény esetében a távfelügyelet elegendőő a vagyon védelmee érdekében, kivételes esetekben azonbann a személyes feladatvégzés, portaszolgálat, vagy őrzésvédelem biztosítása szükséges. Gépjármű üzemeltetés A évre tervezett dologi kiadások csökkenése a gépjárműállomány műszaki állapotának romlásához vezethet, ezért a dologi kiadások csökkentése esetén gyakrabban elvégzettt műszaki állapotellenőrzés elvégzése szükséges, javasoljuk továbbá osztott munkakörben gépjárműszerelő alkalmazását a soron kívüli, egyszerűbb beavatkozások elvégzése érdekében. Javasolható a gépjárműpark rendszeres karbantartására ütemterv készítése.

22 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 22 A Könyvár látogatottságának növelése érdekében érdemesnek tartjuk áttekinteni, hogy van-e olyan szabad gépjármű kapacitás, ami az iskolás csoportokhoz hasonlóan pl. rászorulókat ingyenesen szállítsa az intézményhez. Az intézmények vonatkozásában a hivatalos ügyek intézése érdekében (anyagbeszerzés, postára pénztári befizetés, stb.) saját gépjárműhasználat esetére az elszámolás módjának kidolgozását, szabályzat megalkotását javasoljuk. Az Egészségügyi Intézmény esetében a külső vállalkozó, valamint az orvosok által végzettt szállítási tevékenység felülvizsgálatát szükségesnek tartjuk. Javasoljuk egy egységes, költségkímélő rendszer kialakítását, esetleg az önkormányzat tulajdonában lévőő gépjárműállomány bocsájtásával. Közétkeztetés igénybevételével, a szabad kapacitás intézményi rendelkezésree A városban a feladatot a Térségi Szociális Gondozási Központ látja el. Szükségess tartanánk rendszeres időközönként lakossági elégedettségmérés végzését. A kiadások csökkentésének ellensúlyozása érdekében javasoljuk a közétkeztetés általl előállított termékekkel a piacon történőő megjelenést, például étel házhozszállításra való vállalkozás, mint saját bevételt generáló gazdasági tevékenység. A térítési díjak befizetésével kapcsolatosan a jelenlegi gyakorlat a napi készpénz Postán történő befizetése, amely helyett biztosítani lehetne a hivatali pénztárba történőő közvetlen befizetést is. Ehhez elegendő a Pénzkezelési szabályzat módosítása. Vagyonbiztosítás Javaslatunk a vagyonelemek újraértékelésére meghatározása a vagyonrendeletben, mely ugyan elkerülhetőő az alulbiztosítás veszélye. vonatkozó szabályrendszer, időközökk biztosítás díjat növelő tényezőő lehet, de Intézmények üzemeltetési feladatainak ellátása az önkormányzati gazdasági társaságoknál Jelen tanulmány alapján javasolható a gazdasági társaságok tevékenységi körénekk átstrukturálása a feladatellátás racionalizálása érdekében, az egyes intézmények jelenleg többb önkormányzati gazdasági társasággal is kapcsolatban állnak az intézményüzemeltetési feladatok ellátása érdekében, egyes esetekben saját munkatársakkal is végeztetnek üzemeltetési feladatot, melyek központosítása célszerű, költséghatékony és zökkenőmentes működést biztosíthat. Javaslatainkat Intézkedési terv formájában is elkészítettük, amelyet jelen összefoglaló 4.4. pontja tartalmaz.

23 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 3.6. Települési közszolgáltatások (5. tevékenység) 23 A projektben önálló részterület foglalkozott a települési közszolgáltatások összehangolásával a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. A részterület célja, hogy olyan közszolgáltatási modell működjön Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a nem önkormányzati feladatellátók vonatkozásában is, ami figyelembe veszi az állampolgári igényeket, továbbá, hogy hatékonyan és szakmai szempontból is helyesen biztosítsa az önkormányzaton kívüli feladatellátók bevonását. A tanulmányban bemutattuk a települési közszolgáltatások fajtáit, az önkormányzatok meghatározó szerepét a közszolgáltatási formák kialakításában. Közszolgáltatási térképen mutattuk be Gyomaendrőd Város jelenlegi közszolgáltatási fajtáit és az ellátások formáit. Külön részben elemeztük a lakossági igények megjelenésének formáit, az igények figyelembevételének módszereit, az önkormányzati és nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók panaszkezelésének gyakorlatát. Összefoglaló véleményünk, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a lakossági igények megjelenésének széles tárházát biztosítja, s a megjelenőő igények a feladatellátás teljes területéről (hivatali, intézményi, kiszervezett közszolgáltatás) szervezettt formában eljutnak a döntéshozói szintig. Javaslatok Végül a hatékonyságnövelés és együttműködés fejlesztésére fogalmaztunk meg. az alábbi konkrét javaslatokatt 1. lakossági igények kezelése, a tájékoztatási formák fejlesztése területén javasoljuk: a havonta megjelenőő városi újságban (Gyomaendrődi Hírmondó) is történjen meg a lakossági mérések és eredményük közlése, a honlapon elérhető gyakran ismételt kérdések (GYIK) felület kibővítését, további a hivatal ügyintézésével kapcsolatos kérdésekkel való feltöltését, a honlapon a lakosság szélesebb körű tájékoztatá ása érdekében a szolgáltatások menüpont feltöltését valamennyi szolgáltatóval. 2. Nem önkormányzati szolgáltatásnyújtókkal való együttműködés fejlesztése területén: A feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatát indokolt tartjuk. A feladat-ellátási szerződésekben javasoljuk az elvégzendő közfeladatok vonatkozásában a mennyiségi és minőségi elvárások rögzítését, a beszámolás mellett az önkormányzat ellenőrzési lehetőségének biztosítását. Javasoljuk továbbá, hogy a feladatot ellátó, az Önkormányzattal ellátási szerződési jogviszonyban álló szervezetek vezetői véleményez zési lehetőséget kapjanak. Egy

24 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 24 intézményesített egyeztetési lehetőség/műhelymunka rendszeressé tétele útján a szolgáltatók egymással is kapcsolatba léphetnek, valamint megvalósulhat az állampolgári szempontok figyelembevétele és kialakulhat a többcsatornáss információáramlás Javasoljuk, hogy az önkormányzat a halászati jog hasznosítására, a holtágak üzemeltetésére készítessen középtávú koncepciót. A hatékonyságnövelés és az együttműködés új lehetőségei A nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók és az Önkormányzat együttműködésének és feladatellátásának hatékonysága az irányítás, az együttműködés és kommunikáció területén is javítható. Ennek szemléltetésére az alábbi táblázaton mutatjuk be az egyes tartalmuk szerint. Irányítás Önkormányzati stratégiák, koncepciók Helyi rendeletek Feladatellátási szerződések Feladatellátás Bevonás a döntéselőkészítésbe Egyeztetési/véleményezési fórum lehetőségek biztosítása az állampolgári szempontok figyelembe vétele érdekében Önkormányzati támogatás egyéb területeken is (helyiség felújítása, továbbképzések) Beszámolás Rendszeres beszámolás a feladatellátó szervezetek részéről a végzett tevékenységükről a képviselő-testület felé területeket konkrét Kommunikáció Többcsatornás információ áramlás kialakítása a feladatellátó szervezetek részére egymással és az érintett önkormányzati intézményekkel A feladatellátó szervezetek tevékenységéről széleskörű lakossági tájékoztatás A feladat-ellátáselvégzendő közfeladatok vonatkozásában mennyiségi és minőségi elvárások rögzítését, a szerződések felülvizsgálata indokolt. A szerződésekben javasoljuk az beszámolás mellett az önkormányzat ellenőrzési lehetőségének biztosítását.

25 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 25 Javasoljuk továbbá, hogy a feladatot ellátó, az Önkormányzattal ellátási szerződési jogviszonyban álló szervezetek vezetői véleményezési lehetőséget kapjanak. Egy intézményesített egyeztetési lehetőség/műhelymunka rendszeressé tételee útján a szolgáltatók egymással is kapcsolatba léphetnek, valamint megvalósulhat az állampolgári szempontok figyelembevétele és kialakulhat a többcsatornás információ-áramlás a döntés előkészítés és feladatellátás területén is. Megállapítható, hogy az Önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokon túl, az Önkormányzatnak sokszor olyan területen is be kell avatkoznia, amely közvetlenül ugyan nem közszolgáltatás, de fontos lakossági érdek fűződik az ellátás biztosításához. Erre példa Nagylapos külterülete, ahol bezárt a helyi bolt helyett a szociális szövetkezet által üzemeltetettt üzlet biztosítja a lakossági ellátást. Az Önkormányzat ebben a szerepkörben való közbelépésee a jövőben is szükséges a lakossági igények, minél szélesebbb körű kielégítéséhez, ezért az Önkormányzat az ilyen helyzetek megoldását a jövőben is a feladatának kell, hogy tekintse. Gyomaendrőd Városában nagy lehetőség rejlik 2015 januárjától a halászati jog önkormányzathoz kerülésében, melynek meg kell találni a leghatékonyabbb módját. Véleményünk szerint az egyik lehetőség, hogy vagyonkezelésbe adja az önkormányzat a holtágakatt és a halászati tevékenységet saját gazdasági társaságaa látja el. Mivel a tevékenység egyértelműen pénzügyi nyereséget hozhat, fontos kialakítani ehhez a megfelelőő szerződéses viszonyokat. Szükséges lennee azonban egy középtávú koncepció elkészíttetése. Nagy jelentőséggel bír az egészségturizmus fejlesztése. Ennek már jól működő formája van, melynek keretében a Városi Egészségügyi Intézmény a fürdő területén nyújt jelenleg nyolcféle terápiás kezelést a Ligetfürdő Kft-vel közös szervezésben. Még fejleszthető lenne az iszappakolás és a súlyfürdő, ezek azonbann a pályázati lehetőségektől függenek. Lehetőség kínálkozikk továbbá a 16 holtág kihasználására, melyet össze lehetnee kötni az egészségügyi rehabilitációval. Ennek megvalósítására az önkormányzati vezetés részéről komoly szándék mutatkozik. Az önkormányzat fontos szerepvállalása, hogy a közfoglalkoztatás lehetséges formáit kihasználja. Jelenleg közvetlenül a polgármester irányítási alatt álló közfoglalkoztatási iroda végzi a pályázatok kezelését, elszámolását. Emellett önkormányzati részvétellel évben alapítottak szociális szövetkezetet is, például a varroda működikk ebben a formában. Javasolható a helyi termékpiacon az őstermelői, közfoglalkozatás keretében termeltt termékekk előnyben részesítése.

26 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Térségi feladatellátás (7. tevékenység) A Szakmai koncepcióban önálló részterületben megfogalmazott célnak jelölték meg a térségi feladat-ellátási modell kialakítását és megvalósítását az önként vállalható és térségi szintenn ellátható feladatvállalások vonatkozásában. Gyomaendrődön a feladatellátással kapcsolatosan jelenleg is van szinergia és térségi szemlélet a környezőő településekkel. Erre utal többek között az önkormányzati tulajdonú Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. a térségi szerepe, melynek keretében több településén is - Dévaványa, Hunya, Örménykút - nyújtja hulladékkezelési szolgáltatásait, továbbá az önkormányzat informatikai rendszere több településsel is összeköttetésben áll. Ennek a meglévő kapcsolatnak a továbbfejlesztését fogalmaztuk meg ebben a Tanulmányban. A térségi feladat-ellátási modell elmélyítése kapcsán, Csárdaszállás és való összhang további fenntartása fontos cél. Hunya településekkell Felülvizsgáltuk Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya jelenlegi feladat ellátási modelljét üzemeltetési oldalról - dokumentumok elemzésével, a vezetőkkel folytatott interjúk alapján. A társulások tagjaival workshop keretében vitattuk meg az aktuális nehézségeket, problémákat, azonosítottuk a fejlesztendő területeket. A tanulmányban ezek alapján összefoglalóan bemutattuk a jelenlegi térségi feladat-ellátási térképet és felvázoltuk az együttműködés lehetőségeit és szükségességét. Végül összefoglalóan bemutattuk az általunk fontosnak tartott fejlesztési területeket: Javasoljuk a helyi gazdaságfejlesztési program kidolgozását, a évi őszii választásokat követően kötelezően felülvizsgálatra kerülő Gazdasági program részeként vagy azzal szorosan kapcsolódó, de önálló dokumentumként. A Békés Megyei Településfejlesztési Koncepció Gyomaendrődöt helyi gazdaságfejlesztési és egészségturisztikai fejlesztési övezetnek, valamint helyi piac fejlesztési övezetnek jelölte ki. Javasoljuk a település ezen profiljának a kihasználását. Érdemesnek tartjuk megvizsgálni egy Európai Térségi Társulás létrehozásának lehetőségét, amely laza, de a pályázatok szempontjából jó alapot adó együttműködési lehetőség. További együttműködési lehetőség lehetnee Békésben az agrár együttműködés, mely az agrárgazdálkodási fórum létrehozásától a közös feldolgozásig tartó folyamatott foglalhatná magába. A térségi és megye hagyományaa a mezőgazdaságii feldolgozóipar (vadhús és libafeldolgozás). Két élelmiszer feldolgozó üzemet lehetnee beindítani a pályázati lehetőségeket kihasználva. Javasoljuk a Gyomaendrődi Szociális Szövetkezet tevékenységi körének az alapításkori célkitűzések figyelembevételével. kibővítésétt

27 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 27 A kirendeltségeken javasolt korszerűsíteni a belső hálózati struktúrát, az erőforrás elosztást és a közös hivatali virtuális téren belüli információ áramlást. A térségben a közúthálózat minősége a leggyengébb pont, holott a közúthálózatt fejlesztésee a térségi gazdaságfejlesztéss alapja, melyet ugyanakkor jelentősenn befolyásol rövidtávon az önkormányzati döntéshozók hozzáállása. Fontosnak tartja a tanulmány ezen területen a mielőbbi beavatkozást. Fontos fejlesztési terület továbbá a korszerű energia alkalmazásának további bővítése pályázatokkal (pl.: a hőszivattyúss fűtésfejlesztés) Funkcionális feladatok térségi szintű modellje (8. tevékenység) A Szakmai koncepcióban önálló részterületben megfogalmazott célnak tekintik térségi szintenn önkormányzatonkéntt a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálatát. A részterület vizsgálatának fókusza tehát az intézményüzemeltetési feladatok térségi szintűű ellátásának bemutatása. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a feladat ellátási rend változásának hatása az önkormányzati támogató infrastruktúrára című tanulmányhoz kapcsolódóan kidolgozottt Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági társaságai intézményirányítási modelljére tett javaslatunk lehetővé teszi a térségi szintű feladatellátás megerősítését. Az Intézményirányítási modelll kitér az egyes gazdasági társaságok szerepére, szervezeti átalakítására, mely a hatékonyabb, eredményesebbb működtetést biztosíthatja. Véleményünk szerint az új struktúrában javasolt divíziók az adott feladat-ellátás szakmai szintjei, amelyekben az egyértelműsített jogosultságok és felelősségi viszonyok mellett az üzemeltetési feladatok igénybevevő intézmények is hatékonyabban tudják igényeiket érvényesíteni. A tanulmányban megfogalmazott javaslataink a térségi szintű feladatellátás egyes erületeinek bővítési lehetőségeire vonatkoznak. Fontosnak tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy az üzemeltetési feladatellátás rendszere jól kiépített és átgondolt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az intézmények üzemeltetési feladatait intézményei közvetlen feladat-ellátásával illetve a tulajdonában álló gazdasági társaságai útján biztosítja. Ebben a pontban a gazdasági társaságok tevékenységének területeiről, majd az egyes intézményüzemeltetési tevékenységekbenn meglévő térségi szintű lehetőségekről készítettünk összefoglalást. Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A fürdő tevékenységének térségi szerepének erősítése a térségben élők számára kedvezményt biztosító szolgáltatás nyújtásával érhető el.

28 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 28 A térség önkormányzatai közöttt megkötendő együttműködési megállapodások az egészségügyi szolgáltatások igénybevevőinek köre bővíthető, a térségben de akár a régióban - élők számára a szolgáltatások kedvezményes igénybevétele pedig a Fürdő saját bevételétt növelheti. GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. jelenleg is térségi szintű feladatot lát el. Gyomaendrőd Város Önkormányzata június 29. napján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ből történő kiválással hozta létre a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátoltt Felelősségű Társaságot ( a továbbiakban Társaság) ), mely azóta a jogszabályi változásoknakk megfelelően Nonprofit gazdasági társasággá alakult. A Társaság kezdetben Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait volt hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a gyepmesteri telepet, és a hulladékudvart napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), napjától Hunya község önkormányzata (1%), napjától Örménykút község önkormányzata (1%), napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), napjától Kardos község önkormányzata (1%), hóban Csárdaszállás község 1% tulajdonrészt vásárolt a társaságban. Ennek megfelelően a Társaság többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággáá alakult, megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műbe. A Társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: - települési szilárd hulladék szállítása a város lakosai részére, - települési szilárd hulladék szállítása a város vállalkozói, intézményei részére, közterületekree kihelyezett hulladék tárolók ürítése és szállítása, - gyepmesteri telep üzemeltetése, - lakossági hulladék udvar üzemeltetése. GYOMASZOLG Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság A feladatellátás vonatkozásában jelenleg és a jövőben is a legösszetettebb tevékenységet folytató gazdasági társaság. Az intézményirányítási modellben tett javaslatunk szerint a létrehozandó 3 divízió jelentős mértékben tudná segíteni a környező települések városüzemeltetési feladatainak ellátásátt térségi együttműködés alapján. Az ingatlanüzemeltetési tevékenység térségi szintű kiszélesítésének célja lehetne a helyi sajátosságokat megjelenítő építészeti értékek védelme, állagmegóvása. Ehhez az önkormányzatok által kiírt értékvédelmi pályázat, illetve önkormányzati összefogással országoss pályázatokon való részvétel kapcsolódhat.

29 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 29 Saját bevételi forrást növelő lehet a temetkezési szolgáltatásnyújtás térségi szinten, valamint a zöldfelület kezelés magánszemélyek részére, szintén régiós szinten. A Kft. Ipari Park tevékenységi körében a térségi szereperősítését abban látjuk, hogy a régióból betelepülni szándékozók részére, illetve az inkubátorház szolgáltatásait a régióból igénybevevők részére kedvezményeket biztosítanak. A szakemberek, valamint az értelmiség elvándorlását megakadályozandó projektekk kidolgozása megtartó erőt jelenthet. Elsősorban kezdő vállalkozások támogatására, vagy meglévő vállalkozások fejlesztési elképzelésének megvalósítását segítő elképzelésekk kidolgozására gondolunk, melyekhez pályázati források is igénybe vehetők. Javasoljuk a hazatérést támogató programok, ösztöndíjrendszer bevezetését, mindezt térségi szintű összefogással. Tevékenységek térségi szintű ellátása tevékenységenként Karbantartás Ahogy azt a Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára intézményekkel kapcsolatos feladat- ellátási modell kidolgozására tett javaslatainkban jeleztük, a karbantartási, javítási feladatok közvetlenül, külső szolgáltató igénybevételével történő ellátása megfontolandó, mivel árfelhajtó ereje lehet. Ugyanakkor az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok kizárólagossága szinténn magas átlagárakat eredményezhetnek. A közvetlen intézményi megrendelések önkormányzati szakmai kontroll nélkül ugyancsak árnövelő hatásúak lehetnek. Azonban az ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság (GYOMASZOLG Kft.) térségi szintű megjelenése, a lakossági szolgáltatásnyújtás erősítése a saját bevételi források növelésee mellett erősíti a verseny. Térségi összefogással mind a szakemberállomány, mind az eszközállomány stabil minőségii megjelenést biztosíthat ezen a téren, gyengítheti a szakemberállomány elvándorlását, a közmunkaprogramban maradásra. Takarítás résztvevők számára újabbb lehetőséget biztosíthat a munkábann A takarítási feladatok térségi szintű ellátásához, szintén kapacitás felmérés elvégzését javasoljuk, melynek alapján a feladatellátás egyes területeinek részleges központosítása költségkímélő megoldást jelenthet térségi szinten is az önkormányzatok számára. Portaszolgálat, őrzésvédelem Térségi szinten a térséget érintő távfelügyeleti megoldást, ami a biztonságos üzemelést erősíti. rendszer működtetése jelenthet olyan

30 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 30 Gépjármű üzemeltetés Az önkormányzatnál és a gazdasági társaságnál meglévő gépjárműpark esetleges szabad kapacitásai jelenthetik az együttműködés alapját, akár a gépjárműhasználat, akár a karbantartási feladatok ellátása tekintetében. Közétkeztetés A közétkeztetést tekintve a piaci áron történő házhozszállítási tevékenység térségi szintűű kiterjesztése - a távolságok - miatt csak abban az esetben javasolható, ha az érintettt települések beszállítóként közreműködnek, ami kompenzáló tényezőő lehet a költségekk vonatkozásban, ezen a téren költséghatékonysági elemzés elvégzését javasoljuk. Vagyonbiztosítás A biztosítandó vagyonelemek térségi szintű biztosítási konstrukciójában nem látunk lehetőséget, mivel problematikájával. az elérhető kedvezmény nem áll arányban a közös vagyonbiztosításs 3.9. Humánerőforrás kapacitásgazdálkodás (12. tevékenység) A Szakmai koncepcióban önálló részterület foglalkozik az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársakk munkaköri kérdéseivel. és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezésee A téma fontosságát indokolja, hogy az elmúlt években lezajlottt jogszabályi változások jelentős hatással voltak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) létszámára, feladatellátására. A szervezeti változások következtében a munkatársak feladatai átalakultak, ezért munkaköri leírásukat felül kellett vizsgálni és módosítani. Jelen részterület keretében a hivatalvezetéssel történt egyeztetés alapján - tanulmányunkban a szervezeti együttműködési modell finomhangolásaként két jelentős belsőő szervezeti egység vezetőinek munkaköri leírását, valamin a vagyongazdálkodási területett külön is vizsgáltuk. Részletes munkaköri elemzést készítettünk tehát az alábbi munkakört betöltő munkatársakkal történt interjúzás, majd munkaköri leírásuk elemzésee alapján: Szilágyiné Bácsi Gabirella Pénzügyi Osztály vezetője Pardi László Városüzemeltetési Osztály vezetője Csényi István vagyonkezelői ügyintéző

31 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 31 Eredményül jelen tanulmányban elkészült a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, sor került a kiválasztottt területen dolgozó munkatársak tevékenységi körének felmérésére, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a változással érintett munkaköri leírások aktualizálására Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal belső munkamegosztása igen jól szervezett, a munkafolyamatok szabályozása, az eljárásrendek kellően részletezettek. Ebben a környezetben az új munkatárs számára könnyen átláthatóak a feladatai, egyértelműek a munkakör ellátásának követelményei, felelősségi és függelmi viszonya. A dokumentumelemzések, az interjúk, kérdőíves felmérés valamint a munkakörelemzések alapján a szervezet működésének finomhangolására a következő javaslatokat fogalmaztuk meg. Közös Önkormányzati Hivatal számára megfogalmazott javaslatok: A Szervezeti és Működési Szabályzatnak a tanulmányunk 5.1. pontja szerinti pontosító módosítása. A munkaköri leírások általános érvényű módosítási javaslata a helyettesítés rendjének részletes leírására, valamint a vezetői felelősségek általános meghatározáson túli leírása A vagyongazdálkodási feladatellátás helyének és módosítására vonatkozó alternatív javaslatunk lényege: a munkakör tartalmának a - - egy fő műszaki szakember biztosítása önálló szervezeti egységként történő kialakítása (osztályként vagy osztályok közötti áthelyezése). - A vagyongazdálkodási feladatok között az önkormányzati társaságokkal kapcsolatos hivatali feladatok pontosítása. tulajdonú gazdasági Többletvállalásunkként elkészítettük a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, amelyet a három munkaköri leírás felülvizsgálattal a tanulmánnyal együtt külön dokumentumban megküldünk. Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal belső munkamegosztása igen jól szervezett, a munkafolyamatok szabályozása, az eljárásrendek kellően részletezettek. Ebben a környezetben az új munkatárs számára könnyen átláthatóak a feladatai, egyértelműek a munkakör ellátásának követelményei, felelősségi és függelmi viszonya. A dokumentumelemzések, az interjúk, kérdőíves felmérés valamint a munkakörelemzések alapján a szervezet működésének finomhangolására a következő javaslatokat fogalmaztuk meg.

32 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 32 Javaslatok a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata a tekintetében részletesen indokoltuk az alábbi pontosító jellegű javaslatainkat. Javasoljuk: az SZMSZZ szövegébe építeni a Közös Önkormány yzati Hivatal Alapító hatályos, egységes szerkezetbee foglalt változatának keltét, Okiratánakk a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladato ok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet hatályos kormányzati funkciókk szerint besorolt alaptevékenységeinek megfelelően módosítani az SZMSZ 6. mellékletét, kijelölni az SZMSZ-ben a gazdasági vezetőő személyét, beépíteni az SZMSZ-be a szervezeti és működési szabályzatban nevesítettt munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörökhöz, a hatáskörök gyakorlásánakk módjához valamint a helyettesítés rendjéhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, az SZMSZ mellékletében foglalt szabályzatok helyett azok jegyzői utasításban történő külön kiadását, az SZMSZ 28. és 32. pontjábann foglalt állami irányítás egyéb jogi eszközei szöveg szervezet szabályozó eszköz szövegre történő módosítását. Javaslatok a munkaköri leírások felülvizsgálatára A munkakör elemzések alapján általános jellegű észrevételünk és javaslatunk: A munkaköri leírások alapján általános tapasztalatunk volt, hogy tartalmazzák a helyettesítés rendjére vonatkozó rendelkező részt. azok nem A Pénzügyi Osztályvezető munkaköri leírásában nem szerepel utalás arra, hogy a vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységért hogyan és milyen mértékben felelős. A vezetők részére készült munkaköri leírások a vezető felelősség tekintetében nem tartalmazzák kellő részletezettséggel az adott szakterülett specialitásait, egy általános megfogalmazás szerepel mindkét munkaköri leírásban. A vezetők vonatkozásában a munkaköri leírásokban szerepel a kiadmányozási jog gyakorlásának lehetősége és módja, azonban ennek alkalmazása a két osztályvezetővel készült interjú alapján sem egyértelműen körülhatárolt. A vagyonkezelői feladatellátás közvetett érintettee mindkét osztályvezető munkakörénekk elemzését is. A vagyonkezelői ügyintéző összetett feladatot lát el.

33 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 33 Munkaköri leírása széles körű tevékenységet fed le, ugyanakkor nem minden részfeladatraa terjed ki részletesen, például az intézmények karbantartási feladatainak ellátásához kapcsolódóan az intézményekkel, valamint a Gyomaszolg Kft-hez való kapcsolattartásra. Teljesen hiányzik a vagyonkezelői munkakörből az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi feladatkörökhöz kapcsolódó hivatalon belül biztosítandó feladatok ellátása. A vagyonkezelői munkakörrel kapcsolatban a munkaköri leíráson túl a feladat hivatalon belüli elhelyezésére vonatkozóan is alternatív javaslatot teszünk. A javaslatunk egyaránt érinti a munkakör elhelyezését a belső szervezeti rendben, illetve a munkakör tartalmát. Érdemesnek tartjuk áttekinteni, hogy a vagyonkezelői ügyintéző által végzettt feladatok közül melyek szervezhetők ki, kiemelten az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységét meghatározó, döntésbefolyásoló értékbecslésekk vonatkozásában. Ugyanezen megfontolásból átgondolandó a társasházi alapítók önkormányzaton belüli készítése. A közterület-foglalási engedélyek kiadása, valamint az üzemanyag elszámolás nem tekinthetőő klasszikuss értelemben vett vagyongazdálkodási tevékenységnek. Ugyanakkor nem szerepel a munkaköri leírásban az önkormányzat tulajdonábann lévő gazdasági társaságokkal való kapcsolattartás, elszámoltatás, szakmai kontroll, ami jelentős területnek tekinthető azon pénzeszközökk nagyságrendjének figyelembevételével, melyből a cégek gazdálkodnak. A vagyonkezelési feladatokat ellátó munkatárs hosszú évek alatt megszerzett gyakorlati tapasztalata mellett is megállapítható, hogy feladatköre rendkívül leterhelt. Amennyibenn megvalósulna az önkormányzati gazdasági társaságok tulajdonosi és szakmai kontrolljának hivatalon belüli biztosítása, az véleményünk szerint további egy fő műszaki szakember létszámot igényelne a vagyongazdálkodási területre. Ebben az esetben a vagyongazdálkodási feladat ellátását önálló szervezeti egységben érdemes megszervezni, amely megoldása lehet, hogy: 1. A Pénzügyi Osztály helyett a Városüzemeltetési Osztályon önálló irodaként kerüljön kialakításra, 2. Közvetlenül jegyzői vagyongazdálkodás. irányítás mellett önálló osztályként lássa el feladatát a Osztályon belüli belső szervezeti egységként való kialakításnál a vagyongazdálkodási tevékenységhez nem kapcsolódó pénzügyi feladatok (pl.: selejtezés), valamint az üzemanyag elszámoláss a Pénzügyi Osztályon maradnának, közterület-foglalási engedélyek a

34 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 34 Városüzemeltetési Osztályhoz kerülnének, a fentiekben említett értékbecslések készítésével, társasházak alapításával kapcsolatos feladatok pedig kiszervezésre kerülhetnek. Osztályként való működés esetén az üzemanyag elszámolás és közterület foglalási engedély kiadásán túl valamennyi jelenlegi feladat ellátásának megtartását javasoljuk. A vagyongazdálkodás jelenlegi hivatali struktúrában lévő elhelyezkedésének a megváltoztatását, a feladatok összetettsége miatt mindenképpenn javasoljuk, mely véleményünket a szervezetfejlesztési projekt más részterületein is megalapoztuk.

35 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Intézkedési terv tevékenységenként 4.1. Korábbi ÁROP felülvizsgálata Feladat Döntési szint Határidő A Polgármesteri Hivatal koordinációs struktúrája tekintetében a koordinációt javító eszköz bevezetése egy táblázatban rendezett feladatlistaa létrehozásával Elektronikus ügyiratkezelés bevezetése jegyző jegyző ig Az ügyfélszolgálati funkció bővítése, korszerűsítése A projektmenedzsment folyamatos felülvizsgálata és továbbfejlesztése Az intézményi költségvetés tervezési rendszerének felülvizsgálata A költségvetés tervezése, valamint a Képviselő- testület részére készített előterjesztés, rendelet- előírások alapján (Áht.). tervezet készítése lényegre törően a törvényi jegyző polgármeste er/ jegyző polgármeste er/ jegyző/ képviselő-te estület intézményvezető jegyző ig ig ig

36 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Támogató infrastruktúra, intézményirányítási modell Feladat Döntési szint Határidő A GYOMASZOLG Kft. vonatkozásában a szerződések nem tartalmazzák a jogszabályi hátteret (Ptk., valamint az építésre vonatkozó jogszabályok) való hivatkozást a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében. A GYOMASZOLG Kft. vonatkozásában a jövőben szerződést biztosító mellékkötelezettségek körében javasolt meghiúsulási kötbér és jóteljesítési biztosíték kikötése A Ligetfürdő Kft. vonatkozásában a profit lehetőségét nagymértékben biztosító piacorientált gazdasági és gazdálkodási tevékenységek, pályázati lehetőségek biztosítása A GYOMAKÖZSZOLG Kft. által végzett, de közszolgáltatási szerződéssel le nem fedhető feladatok körének más gazdasági társaság által történő elvégzése A ZÖLDPARK Kft. beolvasztása a GYOMASZOLG Kft. be Az Ipari Park kezelésére, fenntartására, fejlesztésére kiválás a GYOMASZOLGK Kft ből jegyző ig jegyző ig képviselő-te estület évi üzleti terv képviselő-te estület év üzleti jelentést követően képviselő-te estület év üzleti jelentést követően képviselő-te estület év üzleti jelentést követően

37 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 4.3. Költségvetési helyzet értékelése 37 Feladat Döntési szint Határidő A évi őszi önkormányzati választást követően készülő új gazdasági programban a költségvetési gazdálkodás elvei között a működési költségvetés és felhalmozási költségvetés egyensúlyának garanciájának meghatározása. A gazdaságfejlesztési és növekedési program fő céljainak a TOP prioritásaihoz való illesztése A likviditás folyamatos figyelemmel kísérése A kötelező és önként vállalt feladatok feladat- ellátási helyenként (költségvetési szervek és önkormányzati gazdasági társaságok) történő részletes meghatározása. Az induló fejlesztéseknél legalább középtávra működtetési, készítése üzemeltetési költségvetési terv képviselő-testület jegyző jegyző jegyző új gazdasági program jóváhagyása ig évi költségvetés tervezése ig

38 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 4.4. Feladat-ellátási modell 38 Feladat Döntési szint Határidő A feladat-ellátási modell szervezeti keretei Gyomaszolg Kft. és Zöldpark Kft. szervezeti és feladat-ellátási struktúrájának felülvizsgálata, a homogén feladat-ellátási divíziók és megfelelő vezetői és felelősségi szintek kialakítása. Hivatal szervezeti struktúrájának felülvizsgálata, a kapcsolódó feladatokhoz munkakörelemzések elvégzése, a megfelelő kontroll folyamatok biztosítása érdekében. A feladat-ellátási modell működési keretei képviselő-te estület évi üzleti terv polgármeste er/ ig jegyző/ képviselő-te estület Az egyes önként vállalt feladatok támogatására fordított keretösszegek felülvizsgálata a kötelező feladatellátás biztosítása céljából. Az óvodai férőhelyek optimalizálása érdekében az óvodaingatlanok, csoportszobák, eszközök megfelelőségeinek vizsgálata. Humánerőforrás-igény felmérése, amely az SNI feladatellátás optimalizálása következtében jelentkezhet. Javasoljuk az egyházi, alapítványi, civil szervezetek által fenntartott szolgáltatások működésének további elősegítését. A kultúra a közművelődés területén az önkormányzat anyagi és pártfogói szerepvállalásának megőrzése, forrásbiztosítás lehetőségeinek tovább keresése. Egészségügyi ellátásban a kapacitás felmérések elvégzése után bizonyos fokú központosítás a takarítás, a portaszolgálat, a gépjármű üzemeltetés területén. Takarítás: - létszám és eszköz kapacitásigény felmérés készítése, melyek alapján integrált feladatellátás kialakításának megvizsgálása polgármeste er/ képviselő-te estület képviselő-te estület képviselő-te estület képviselő-te estület képviselő-te estület intézményvezető képviselő-te estület ügyvezető/ polgármeste er évi költségvetéss tervezése új gazdasági program jóváhagyásaa új gazdasági program jóváhagyásaa új gazdasági program jóváhagyásaa feladat-ellátási megállapodások éves költségvetések pályázatok január- február felmérést követően január- február

39 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 39 - elektronikus napló használata, ahol elektronikusann rögzítésre kerülhetnének az intézményii rendszeres és egyedi igények is. Az épületek felmérését követően, az állapotok ismeretében 3-5 éves időtartamra karbantartási és felújítási terv összeállítása javasolt. A vagyonrendelet felülvizsgálataa a vagyonelemek újraértékelésére vonatkozó szabályrendszer, időközök meghatározása. A gépjárműpark rendszeres karbantartására ütemterv készítése. polgármeste er/ képviselő-te estület jegyző/ képviselő-te estület ügyvezető/ polgármeste er Az intézmények vonatkozásában a hivatalos ügyek intézése érdekében (anyagbeszerzés, postára pénztári befizetés, stb.) saját gépjárműhasználat esetére az elszámolás módjának kidolgozását, szabályzat megalkotását javasoljuk. Közétkeztetésnél rendszeres időközönkéntt lakossági elégedettségmérés végzése évi költségvetéss tervezése ig ig polgármeste er ig intézményvezető/ bevezetése polgármeste er/ évben képviselő-te estület A térítési díjak befizetésénél biztosítania a hivatali pénztárba történő közvetlen befizetést is intézményvezető/ jegyző Pénzkezelési szabályzatok módosítása

40 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Települési közszolgáltatások összehangolása Feladat Döntési szint Határidő A havonta megjelenőő városi újságban (Gyomaendrődi Hírmondó) is történjen meg a lakossági mérések és eredményük közlése. A honlapon elérhető gyakran ismételt kérdések (GYIK) felület kibővítését, további a hivatal ügyintézésével kapcsolatos kérdésekkel való feltöltését. A honlapon a lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében a szolgáltatások menüpont feltöltését valamennyi szolgáltatóval. A feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatát indokolt tartjuk. A feladat-ellátási szerződésekben javasoljuk az elvégzendő közfeladatok vonatkozásában a mennyiségi és minőségi elvárások rögzítését, a beszámolás mellettt az önkormányzat ellenőrzési lehetőségének biztosítását. Javasoljuk továbbá, hogy a feladatot ellátó, az Önkormányzattal ellátási szerződési jogviszonyban álló szervezetek vezetői véleményezési lehetőséget kapjanak. Egy intézményesített egyeztetési lehetőség/műhelymunka rendszeressé tétele útján a szolgáltatók egymással is kapcsolatba léphetnek, valamint megvalósulhat az állampolgári szempontok figyelembevételee és kialakulhat a többcsatornás információáramlás. Javasoljuk, hogy az önkormányzat a halászati jog hasznosítására, a holtágak üzemeltetéséree készítessen középtávú koncepciót. jegyző jegyző jegyző képviselő-testület polgármester képviselő-testület ig ig ig ig

41 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 4.6. Térségi feladat-ellátási modell 41 Feladat Javasoljuk a helyi gazdaságfejlesztési program kidolgozását, a évi őszi választásokat követően kötelezően felülvizsgálatra kerülő Gazdasági program részeként vagy azzal szorosan kapcsolódó, de önálló dokumentumként. A Békés Megyei Településfejlesztési Koncepció Gyomaendrődöt helyi gazdaságfejlesztési és egészségturisztikai fejlesztési övezetnek, valamint helyi piac fejlesztési övezetnek jelölte ki. Javasoljuk a település ezen profiljának a kihasználását. Érdemesnek tartjuk megvizsgálni egy Európai Térségi Társulás létrehozásának lehetőségét, amely laza, de a pályázatok szempontjából jó alapot adó együttműködési lehetőség. További együttműködési lehetőség lehetnee Békésben az agrár együttműködés, mely az agrárgazdálkodási fórum létrehozásától a közös feldolgozásig tartó folyamatot foglalhatná magába. A térségi és megye hagyománya a mezőgazdasági feldolgozóipar ( vadhús és libafeldolgozás). Két élelmiszer feldolgozó üzemet lehetne beindítani a pályázati lehetőségeket kihasználva. Javasoljuk a Gyomaendrődi Szociális Szövetkezet tevékenységi körének kibővítését az alapításkori célkitűzések figyelembevételével. A kirendeltségeken javasolt korszerűsíteni a belső hálózati struktúrát, az erőforrás elosztást és a közös hivatali virtuális téren belüli információáramlást. A térségben a közúthálózat minősége a leggyengébb pont, holott a közúthálózat fejlesztésee a térségi gazdaságfejlesztés alapja, melyet ugyanakkor jelentősen befolyásol rövidtávon az önkormányzati döntéshozók hozzáállása. Fontosnak tartja a tanulmány ezen területen a mielőbbi beavatkozást. Fontos fejlesztési terület továbbá a korszerű energia alkalmazásának további bővítése. Döntési szint képviselő-testület képviselő-testület polgármester/ képviselő-testület képviselő-testület képviselő-testület jegyző képviselő-testület képviselő-testület Határidő új gazdasági program jóváhagyása

42 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Funkcionális tevékenységek térségi szintű modellje Feladat Döntési szint Határidő A fürdő tevékenységének térségi szerepének erősítése a térségben élők számára kedvezményt biztosító szolgáltatás nyújtásával legyen elérhető GYOMASZOLG Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanüzemeltetési tevékenységének térségi szintű kiszélesítésének célja lehetne a helyi sajátosságokat megjelenítő építészeti értékek védelme, állagmegóvása. Ehhez az önkormányzatok által kiírt értékvédelmi pályázat, illetve önkormányzati összefogással országos pályázatokon való részvétel kapcsolódhat. Saját bevételi forrást növelő lehet a temetkezési szolgáltatásnyújtás térségi szinten, valamint a zöldfelület kezelés magánszemélyek részére, szintén régiós szinten. Az Ipari Park tevékenységi körében a térségi szereperősítését abban látjuk, hogy a régióból betelepülni szándékozók részére, illetve az inkubátorház szolgáltatásait a régióból igénybevevők részére kedvezményeket biztosítanak. A szakemberek, valamint az értelmiség elvándorlását megakadályozandó projektek kidolgozása megtartó erőt jelenthet. A hazatérést támogató programok, ösztöndíjrendszer bevezetése térségi szintű összefogással. A karbantartási, javítási feladatok közvetlenül, külső szolgáltató igénybevételével történő ellátása megfontolandó. A takarítási feladatok térségi szintű ellátásához kapacitás felmérés elvégzése, melynek alapján a feladatellátás egyes területeinek részlegess központosítása költségkímélő megoldást jelenthet térségi szinten is az önkormányzatok számára. Térségi szinten a térséget érintőő távfelügyeleti rendszer működtetése jelenthett a biztonságos üzemelés erősítéséree képviselő-testület/ ügyvezető képviselő-testület/ ügyvezető képviselő-testület/ ügyvezető képviselő-testület/ ügyvezető képviselő-testület képviselő-testület képviselő-testület képviselő-testület ügyvezető képviselő-testület gazdasági program felülvizsgálata ig ig ig ig ig ig ig ig

43 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 43 Az önkormányzatnál és a gazdasági társaságnál meglévő gépjárműpark esetleges szabad kapacitásai a térségi együttműködés alapját jelentheti, akár a gépjárműhasználat, akár a karbantartási feladatok ellátása tekintetében. A közétkeztetést tekintve a piaci áron történő házhozszállítási tevékenység térségi szintűű kiterjesztése - a távolságok - miatt csak abban az esetben javasolható, ha az érintett települések beszállítóként közreműködnek, ami kompenzáló tényező lehet a költségek vonatkozásban, ezen a téren költséghatékonysági elemzés elvégzése. ügyvezető képviselő-testület ig ig 4.8. Humánerőforrás kapacitásgazdálkodás Feladat Döntési szint Határidő A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása A munkaköri leírások általános érvényű módosítási javaslata a helyettesítés rendjének részletes leírására, valamint a vezetői felelősségek általános meghatározáson túli leírása Egy fő műszaki szakember biztosítása A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatellátás önálló szervezeti egységként történő kialakítása, vagy osztályok közötti áthelyezése A vagyongazdálkodási feladatok között az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos hivatali feladatok pontosítása képviselő-testület jegyző képviselő-testület képviselő-testület jegyző ig ig évi költségvetés elfogadása ig

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Szervezetfejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS II EGYEZTETÉSI ANYAG ÁROP-1.A

90 TARTALOM A KUTATÁS CÉLJA 3 LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS MÓDSZERTANA 4 AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA 8 RÉSZLETES EREDMÉNYEK 12 ÖSSZEFOGLALÁS 35

91 A KUTATÁS CÉLJA A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszerrel (pl.: kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú, stb.) alkalmazásával, minimum két időintervallumban. Jelen dokumentum Gyomaendrőd település lakossági elégedettség mérésének II. körös eredményeit, az eredmények elemzését és összefoglalását, valamint a módszertant és metodikai háttér összefoglalását tartalmazza. A lakosság megkérdezését telefonon végeztük el. 3

92 LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS MÓDSZERTAN A Vanin Vezetési Tanácsadó Kft. és a Responsum Kft november 13-án szerződést kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával a Szervezetfejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál projekt keretében a lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítésére a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakossági elégedettség mérés módszertana a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatala által elkészített módszertani útmutatónak megfelelően került kialakításra. Ennek keretében végrehajtásra került: Az igény- és elégedettségmérés céljának és kiterjedésének meghatározása; A megkérdezendők körének beazonosítása, jellemzése; Az ügyféligény- és elégedettségmérés szempontrendszerének kialakítása; Az igény- és elégedettségmérés módszereinek és eszközeinek meghatározása; Az igény- és elégedettségmérés mintavételi eljárásának, eredményességi és érvényességi kritériumainak meghatározása; 4

93 LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS MÓDSZERTAN Mobil és vezetékes telefonos hálózati telefonszám-adatbázisból leválogatásra került véletlenszerű mintavétellel a megkérdezendő lakosok (720 fő) számának 5-szöröse, 3600 fő. A felmérés reprezentativitását a teljes alapsokaságból véletlenszerűen kiválasztott minta biztosítja. Az adatbázisból betöltött 3600 fő véletlenszerű sorrendben történő megkérdezése A megkérdezésekre adott válaszokból adatbázis készült az elemzéshez. Az elemzést megelőzően az adatbázis szűrése és tisztítása megtörtént. A kutatás elvárt eredménytermékei: Lakossági elégedettség és igényfelmérés módszertan (jelen dokumentum tartalmazza) Két közvélemény felmérés (jelen dokumentum a második felmérés eredményeit tartalmazza) Az eredmények értékelése és prezentációja (jelen dokumentum a második felmérés eredményeinek értékelését és prezentációját tartalmazza) 5

94 A LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS SZEREPE A SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN KIM KÖZIGH ÚTMUTATÓ Az elégedettség-mérés fontos része annak a szélesebb eszközkészletnek, amellyel betekintést nyerhetünk az ügyfelek igényeibe, magatartásába és motivációjába. Mindez kulcsfontosságú a szolgáltatások átalakítása szempontjából. Lehetővé teszi egy szervezet számára, hogy megértse, mi a fontos ügyfelei számára, ez hogyan változik az emberek különböző típusai között, és ezt követően hol lehet a szolgáltatásnyújtást javítani. Az ügyfélelégedettség-mérés lehetővé teszi egy szervezet számára, hogy felmérje azt, hogy ügyfelei mit érzékelnek a szervezettel való kapcsolatba lépés vagy a kapott szolgáltatással kapcsolatban. Ez a módszer egyszerű és könnyen elérhető kiindulópontot nyújt az ügyfélnézőpont megismerésnek bevezetéséhez az olyan szervezetekben is, akiktől idegen ez a szemlélet. Az ügyfélelégedettség-mérési program hatékony segítség lehet a középtávú szervezeti stratégiák kialakításához, mert alapot ad a világos célok megfogalmazásához azon szervezeti egységek számára, melyek kapcsolatban állnak az ügyfelekkel. 6

95 A LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG-MÉRÉS SZEREPE A SZERVEZETFEJLESZTÉSBEN KIM KÖZIGH ÚTMUTATÓ Az ügyfélelégedettség-mérés már önmagában is fejleszti a szervezeti kultúrát, hiszen a kérdései irányultságával, a módszertannal is üzeneteket küld úgy az ügyfeleknek, mint a belső munkatársaknak. Ezen felül a mérés eredményei a belső irányításban is felhasználhatók, egyrészt az ügyintézők munkájának folyamatos vizsgálata, értékelése, másrészt a jó gyakorlatok és a fejlesztésre váró területek előtérbe helyezése érdekében. Az ügyfelek elégedettségének megismerése alkalmas lehet a szervezet, a szervezeten belüli részleg, vagy éppen az egyes ügyintézők teljesítményének értékelésére is. Érdemes és szükséges is összekapcsolni az ügyfélelégedettség-mérés eredményeit a szervezeti és az egyéni teljesítményértékeléssel. Az ügyfélelégedettség-mérés eredményei a szolgáltatás javítása mellett számos esetben lehetőséget biztosít a szervezet költségeinek csökkentésére is. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem egy esetben a szolgáltatás minőségének javítása költségnövekedéssel is járt, mégis számos példa létezik arra, amikor jelentős költségmegtakarítás volt realizálható, hiszen előfordulhat, hogy olyan szolgáltatást is nyújtunk, amit az ügyfelek egyáltalán nem igényelnek. Költségcsökkentéshez tartoznak az olyan esetek, amikor az ügyfelekkel való elkerülhető és ismételt kapcsolatba lépést redukálták a kommunikáció javításával, vagy a panaszok elintézésének költségeit csökkentették azzal, hogy megteremtették az ügy azonnali elintézésének feltételeit. 7

96 AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA A lakossági elégedettség felmérésének minden egyes kérdése külön ki van értékelve és elemezve. A II. körben összesen 722 fő (I. kör 721 fő) megkérdezésére került sor. A kérdésre adott válaszok ehhez lettek arányosítva, százalékban meghatározva. Ha kevesebben adtak választ, akkor az adott kérdésre válaszolók számához történt az arányosítás. Ha több válasz adása is lehetséges volt, akkor mind a válaszok számát mind a válaszadók számát megadtuk százalékos formában. Az egy témakörhöz kapcsolódó kérdések egy oldalon találhatóak. Ahol fontos megmutatni, hogy egy kérdésre adott válasz és a demográfiai tényezők között van-e összefüggés, ott az elemzés kiterjed a nemek aránya, életkor, foglalkozási jogviszony, iskolai végzettség szintű elemzésre is. Ahol az adott kérdésnél nem jelöltünk demográfiai összefüggést, ott a kérdés és a demográfiai adatok között nem mutatható ki korreláció. Értékelési skála értéke: (1 egyáltalán nem értek egyet 10 maximálisan egyetértek), (1 egyáltalán nem értek egyet 10 maximálisan egyetértek), (1 kevésbé fontos, 10 nagyon fontos), (1 kevéssé -10 jelentősen), (1- nem vagyok elégedett, 10- nagyon elégedett vagyok) Korcsoport meghatározás: Mivel a KSH adatok életkor besorolásainak arányai megegyeznek a felmérés életkor besorolásainak arányaival (a KSH standard életkori besorolásait több csoportra bontottuk a megkérdezés során), így a felmérés életkor besorolás lett alapul véve az elemzéskor. Megkérdezettek köre: 18 éven felüli nők és férfiak 8

97 A MEGKÉRDEZÉS KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZLEHETŐSÉGEK 9

98 A MEGKÉRDEZÉS KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZLEHETŐSÉGEK 10

99 A MEGKÉRDEZÉS KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZLEHETŐSÉGEK 11

100 RÉSZLETES EREDMÉNYEK GYOMAENDRŐD LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉS 12

101 TOVÁBBRA IS A MEGKÉRDEZETTEK MINDÖSSZE 34% ÉRZÉKELI A TELEPÜLÉS TÉRSÉGI POZÍCIÓJÁNAK ERŐSÖDÉSÉNEK POZITÍV HATÁSAIT. 13

102 A VÁLASZADÓK 59%-A ÉRT EGYET AZZAL, HOGY GYOMAENDRŐD ARCULATA A KÖZELMÚLTBAN SOKAT FEJLŐDÖTT. 2. Gyomaendrőd arculata a közelmúltban sokat fejlődött, a település szerkezete is korszerűsödött, egységesebbé vált. Kérem, értékelje 1-10-es skálán, mennyire ért egyet Gyomaendrőd városias irányba történő további fejlesztésével! 14

103 A FEJLESZTÉSEK KÖZÜL A LEGFONTOSABB AZ ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE. A MEGKÉRDEZETTEK A TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁSI LEHETŐSÉG FEJLESZTÉSÉT TARTOTTÁK KEVÉSBÉ FONTOSNAK. 3. Ön milyen mértékben tartja fontosnak az alábbi fejlesztési tevékenységeket? Kérem, értékelje 1-10 skálán! (1 egyáltalán nem fontos-10 nagyon fontos) n=721 15

104 A MEGKÉRDEZETTEK 89%-ÁNAK NEM OKOZ PROBLÉMÁT AZ IDEIGLENES FORGALOMELTERELÉS, HA MINDAZ A NAGY BERUHÁZÁSOK MIATT TÖRTÉNIK. 16

105 A START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETRŐL A MEGKÉRDEZETTEK 42%-A HALLOTT MÁR. AKIK HALLOTTAK RÓLA, AZOK A VÁLLALKOZÓK, AKIK NEM HALLOTTAK RÓLA, AZOK FŐKÉNT NYUGDÍJASOK. VÁROSRÉSZT TEKINTVE, MINDKÉT RÉSZEN A TÖBBSÉG NEM ISMERI A PROGRAMOT. Foglalkozási jogviszony Igen Nem Alkalmazott 49% 51% Egyéb 38% 63% Munkanélküli 50% 50% Nyugdíjas 36% 64% Vállalkozó 56% 44% Melyik városrészen lakik? Igen Nem Endrőd 43% 57% Gyoma 42% 58% 17

106 AKIK ISMERIK A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETET, AZOK TÖBB MINT 50%-A GONDOLJA ÚGY, HOGY A SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT LEHETŐSÉGEK FONTOSAK LEHETNEK AZOKNAK, AKIK A MUNKAERŐPIACRA VISSZA SZERETNÉNEK KERÜLNI. 6. Amennyiben igen, értékelje 1-10-es skálán, mennyire fontosak a szociális szövetkezet által biztosított alábbi lehetőségeket: 18

107 A KÖZMUNKA PROGRAM EREDMÉNYEIVEL A VÁLASZADÓK 58-67%-A ELÉGEDETT. A LEGEREDMÉNYESEBBNEK A REND NÖVEKEDÉSÉT TARTJÁK, LEGKEVÉSBÉ A MUNKAKULTÚRA FEJLŐDÉSÉVEL VANNAK MEGELÉGEDVE. A HAT FEJLESZTÉSI IRÁNY KÖZÜL A KÖZMUNKAPROGRAM SZEREPELT AZ UTOLSÓ HELYEN. 7. Kérem, jelölje 1-10-ig terjedő skálán, hogy mennyire tartja fontosnak a közmunka program egyes elért eredményeit? (1 kevésbé fontos, 10 nagyon fontos) n= Mely fejlesztési irányokat tartaná fontosnak?! 1. Munkahelyteremtés 96% 19

108 A VÁLASZADÓK TÖBB MINT 85%-A GONDOLJA ÚGY, HOGY AZ INKUBÁTORHÁZ LÉTREJÖTTE SEGÍTI A VÁROS FEJLŐDÉSÉT. VISZONT HA A VESZTESÉGESSÉ VÁLNA, AKKOR 52%-UK SZERINT A LÉTESÍTMÉNYT NEM KELLENE TOVÁBB MŰKÖDTETNI. 8. Gyomaendrődön inkubátorház épült az önkormányzat támogatásával, mely évről évre kevesebb támogatást igényel szolgáltatásainak fenntartásához. Ön egyet ért az alábbi állításokkal? Kérem, válaszoljon igennel vagy nemmel! n=721 20

109 A KÁLLAI FERENC NÉPFŐISKOLÁRÓL A MEGKÉRDEZETTEK 33%-A HALLOTT. A FŐISKOLÁN A VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK ÉS MEZŐGAZDASÁG TÉMÁK OKTATÁSÁT TARTANÁK A LEGFONTOSABBNAK. 10. Az alább felsoroltakból mely témák oktatását tartaná fontosnak a főiskolán? Kérem, válaszoljon igennel (fontos) vagy nemmel (nem fontos)! n= Egyéb: egészségügyi ismeretek erkölcstan etika, viselkedéskultúra színművészet gazdasági, pénzügyi ismeretek idegen nyelvek informatika természetismeret, környezetismeret, környezetvédelem hagyományos szakmák egyéb n=290

110 A VÁLASZADÓK 55%-A HALLOTT MÁR A ZARÁNDOK ÉS TURISZTIKAI ÚTVONALAK FEJLESZTÉSÉRŐL. 59%-UK SZERINT EZ A FEJLESZTÉS HOZZÁJÁRUL A VÁROS TURISZTIKAI FORGALMÁNAK NÖVEKEDÉSÉHEZ. 22

111 A LEGFONTOSABBNAK A LIGETFÜRDŐBEN A CSALÁDI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS A GYÓGYÁSZAT FEJLESZTÉSÉT TARTJÁK AZ EMBEREK. KEVÉSBÉ FONTOSAK AZ ATTRAKCIÓK. 13. A Ligetfürdő kedvelt célpontja a város lakosainak. Ön milyen szolgáltatások fejlesztését tartaná itt fontosnak? (1- kevéssé fontos, 10 nagyon fontos) n= Egyéb: A elavult kabinok és a bejárat felújítása. A fedett medencében hatalmas a klórmennyiség! Használhatatlan! A medence szám(strand) nem megfelelő. Olyan medencét kell építeni amibe mindenki tud strandolni (nem gyermek és nem 40C-os).Szépítés. Nagy gondozást igényel (esztétikára odafigyelni) Árak csökkentése Kemping fejlesztése Csónakázás, vizibiciklizés Csúszda Élményfürdő Gyerekbarát fürdők Kint lehetne több medence Környezetrendezés Nyugágyak, melegebb fürdő víz, babaúszás Parkoló fejlesztése. Téli medence bentre Területbővítés. Új medencék létrehozása. Tisztaság és higiénia fejlesztése, fenntartása. Több családi program. Több támogatás a sportnak egyéb n=142

112 A VÁLASZADÓK SZERINT A TURIZMUS FELLENDÍTÉSE MIND A HÉT FELSOROLT LEHETŐSÉGTŐL NAGYBAN FÜGG. 14. Ön szerint az alábbi lehetőségek milyen mértékben járulnának hozzá a turizmus fellendítéséhez? Kérem, értékelje 1-10-es skálán! 24

113 ELSŐ HELYEN A KÉNYELMES SZÁLLÁSHELYEK (90%), UTOLSÓ HELYEN A MAGAS SZÍNVONALÚ KULTURÁLIS ESEMÉNYEK (81%) VÉGEZTEK. 14. Ön szerint az alábbi lehetőségek milyen mértékben járulnának hozzá a turizmus fellendítéséhez? Kérem, értékelje 1-10-es skálán! 25

114 A MEGKÉRDEZETTEK KÖZEL FELE ELÉGEDETT A VÁROSVEZETÉS GYOMAENDRŐD FEJLŐDÉSÉÉRT TETT MUNKÁJÁVAL. AZ ENDRŐDIEK ELÉGEDETTEBBEK (+15%) A GYOMAIAKKAL SZEMBEN. 26

115 AZ ÖSSZES FEJLESZTÉSI IRÁNYT FONTOSNAK TARTJÁK A MEGKÉRDEZETTEK. ELSŐ HELYEN A MUNKAHELYTERMÉS, UTOLSÓ HELYEN A KÖZMUNKAPROGRAM SZEREPELT. 16. Mely fejlesztési irányokat tartaná fontosnak? Kérem, jelölje 1-10-ig! (kevésbé fontos -10 nagyon fontos) n=721 27

116 EGYÉB FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ EGYÉB VÁLASZOK ALAPJÁN: 16. KÉRDÉS Következetes munka végzés a munka számon kérése a közmunka programban Infúzió beadás, kórház, helybe kellene lennie, egészségügyi fejlesztése 90-es évek szintjére feljavítani a tömegközlekedés sűrűségét. A buszközlekedés megoldása az állomástól a fürdőig. Busz és vonat összehangolása. A közmunkaprogram HATÉKONYSÁGÁNAK fejlesztése. A közutakat nemcsak foltozni kéne, hanem egyszer rendesen megcsinálni. A közbiztonság szorul fejlesztésre. A tisztaság fenntartása. A városházával szemben lévő holtág teljes mértékben szabadidő központtá való alakítása. Autók, traktorok szakszervizelésére szükség lenne képzett informatikusokra. Az Endrődi rész fejlesztése. Az öregek otthonában gyenge minőségű a koszt, az ellátás. Bicikli út Öregszőlő és Endrőd között katasztrofális az út, Idősek otthonánál utakat megcsináltatni, esőbe még az autó se tud menni ott,járda sem jó, mellékutakat is lekövezni valahogy Bicikli utak biztonságossá tétele. Akadálymentesítés. Biztonság, útfejlesztés, lakhatóbb legyen a település Családi gazdaságok létrehozása és támogatása Csatornázás, az aluljáró és a zarándokút újragondolása. Egészségfejlesztési iroda létrehozása. Egy kicsit több tájékoztatást adhatnának. Nincs elég információ Endrődön a bicikliút fejlesztésének befejezése. Endrődön nincs szórakozási lehetőség a fiataloknak, holtágat takarították, kerítés tövéig feltolták nem bírja rendbe tartani, nem tudja kinek a feladata lenne Falusi turizmus fejlesztése Fásítás Fesztiválok legyenek még, koncertek Fő utca, város arculata, közhangulat, munkahely teremtés főként Főút fejlesztése Gyerekeknek játszótér Hajózási lehetőségek fejlesztése Helyi buszjáratok egyensúlyba helyezése a vonatjáratokkal. 28

117 EGYÉB FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ EGYÉB VÁLASZOK ALAPJÁN: 16. KÉRDÉS Horgászat, holtágak, kerékpárutak Hosszú távú városfejlesztési koncepció, sorrend kellene hogy mi lehetne a kitörési lehetőség a város számára. Időseknek hiányoznak az elérhető programok!! Színház pl. Ihatatlan a víz ezt tessék javítani Ipari tevékenységek bővítése. Szakmunkásképzés közmunkás tanfolyamok helyett!!! Jacht kikötő bővítése kerékpárút összekötés közelebbi településekhez kerékpárutak karbantartása, kamion elterelés, az egészségügy fejlesztése! Kereskedelmi hálózatok. Kőrös alj kitakarítása Közutak felújítása bicikli út bővítése járda Közmunkások ellenőrzése Közterületek fejlesztése köztisztaság fejlesztése Köztisztaság fenntartása, közterületek rendben tartása. Kulturális körök. (Zene) Külső városrészek fejlesztések!! Utak! Rosszak a csatornák. Egyensúlyba hozni Gyomát és Endrődöt! mezőgazdasági utak karbantartása. Lakosságközpontú önkormányzati vezetők. Látványosságok Leendő városközpontnál orvosi rendelő. Magtárlapos részen jó lenne játszótér. Minél több pályázat benyújtása,hogy megvalósíthassák a lakók vágyait. Motor múzeum fejlesztése. Munkahelyek, energia források felhasználása Munkahelyek a legfontosabbak Nagyobb cégek környékre csalogatása. Nagyon silányak a rendezvények évről évre. Első a munkahelyteremtés. Ne csak Gyomát fejlesszék, hanem Endrődöt is. 29

118 EGYÉB FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ EGYÉB VÁLASZOK ALAPJÁN: 16. KÉRDÉS Nyugdíj kiegészítésre lenne szükség. Oktatás fejlesztése Olcsóbb közétkeztetés és olcsóbb szálláshelyek biztosítása. A községháza visszahelyezése a korábbi épületbe. Orvosi ellátás csak Gyomán van, gerinctorna kezelés Orvos létszám növelése!! Parkoló helyek bővítése Piactér lefedése, a forgalmi csomópontok korszerűsítése (lámpák). Régóta kérik hogy Gyomai közúti hidat világítsák ki Reklám és marketing. Rend tartása, biztonságos lét, de legfontosabb a munkahelyek teremtése Rendezvény szervezés nagyon elmarad, szomszédos városokhoz képest Sport pl. kosár és foci. Strand fürdő nagyon szuper, de kicsit még lehetne bővíteni Szemetelés megszüntetése. Közterületek megszépítése. Termelő ipari beruházások Természetvédelem Tisztaság Több közmunkás alkalmazása Több munkahely. Legfőbb a munkahely(nem közmunka)! Több napos rendezvények Tömegközlekedés, busz járat nagyon rossz Turisztikai szempontból nagyon fontos lenne kempingek, horgászhelyek kialakítása a holtágakban!! Utak állapotát, se a mentő se a rendőr nem tud oda bemenni, az utcájukba. Kukás autó feltúrja még inkább az utat, mindenhol máshol kövezett út. (Öregszőlő) Térdig gyalogolnak a sárban Úthálózat fejlesztése(földutak) Víziturizmus. 30

119 DEMOGRÁFIA GYES-en / GYED-en lévő anyuka Őstermelő Tanuló Háztartásbeli Rokkant nyugdíjas 31

120 MIVEL A KSH ADATOK ÉLETKOR BESOROLÁSAINAK ARÁNYAI MEGEGYEZNEK A FELMÉRÉS ÉLETKOR BESOROLÁSAINAK ARÁNYAIVAL, ÍGY A FELMÉRÉS ÉLETKOR BESOROLÁS LETT ALAPUL VÉVE AZ ELEMZÉSKOR. Főváros, megye, régió X éves Férfiak Békés 14,5 35,4 28,7 6, Nők Békés 12,6 30,2 27,6 7,1 22,4 100 Összesen Összesen Békés 13,5 32,7 28,1 6,8 18,9 100 Adatbázis KSH Forrás: KSH 2011-es adatok 32

121 MIVEL A KSH ADATOK ÉLETKOR BESOROLÁSAINAK ARÁNYAI MEGEGYEZNEK A FELMÉRÉS ÉLETKOR BESOROLÁSAINAK ARÁNYAIVAL, ÍGY A FELMÉRÉS ÉLETKOR BESOROLÁS LETT ALAPUL VÉVE AZ ELEMZÉSKOR. Forrás: KSH 2011-es adatok 33

122 BÉKÉS MEGYE KORFÁJA: HAGYMA VAGY URNA ALAK: ÖREG KORÖSSZETÉTELŰ NÉPESSÉG FOGYÓ TÍPUS Forrás: KSH 2011-es adatok 34

123 ÖSSZEFOGLALÁS 1 TOVÁBBRA IS A MEGKÉRDEZETTEK MINDÖSSZE 34% ÉRZÉKELI A TELEPÜLÉS TÉRSÉGI POZÍCIÓJÁNAK ERŐSÖDÉSÉNEK POZITÍV HATÁSAIT. A VÁLASZADÓK 59%-A ÉRT EGYET AZZAL, HOGY GYOMAENDRŐD ARCULATA A KÖZELMÚLTBAN SOKAT FEJLŐDÖTT. A FEJLESZTÉSEK KÖZÜL A LEGFONTOSABB AZ ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE. A MEGKÉRDEZETTEK A TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁSI LEHETŐSÉG FEJLESZTÉSÉT TARTOTTÁK KEVÉSBÉ FONTOSNAK. A MEGKÉRDEZETTEK 89%-ÁNAK NEM OKOZ PROBLÉMÁT AZ IDEIGLENES FORGALOMELTERELÉS, HA MINDAZ A NAGY BERUHÁZÁSOK MIATT TÖRTÉNIK. A START SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETRŐL A MEGKÉRDEZETTEK 42%-A HALOTT MÁR. AKIK HALLOTTAK RÓLA, AZOK A VÁLLALKOZÓK, AKIK NEM HALLOTTAK RÓLA, AZOK FŐKÉNT NYUGDÍJASOK. VÁROSRÉSZT TEKINTVE, MINDKÉT RÉSZEN A TÖBBSÉG NEM ISMERI A PROGRAMOT. AKIK ISMERIK A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETET, AZOK TÖBB MINT 50%-A GONDOLJA ÚGY, HOGY A SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT LEHETŐSÉGEK FONTOSAK LEHETNEK AZOKNAK, AKIK A MUNKAERŐPIACRA VISSZA SZERETNÉNEK KERÜLNI. A KÖZMUNKA PROGRAM EREDMÉNYIVEL A VÁLASZADÓK 58-67%-A ELÉGEDETT. A LEGEREDMÉNYESEBBNEK A REND NÖVEKEDÉSÉT TARTJÁK, LEGKEVÉSBÉ A MUNKAKULTÚRA FEJLŐDÉSÉVEL VANNAK MEGELÉGEDVE. A HAT FEJLESZTÉSI IRÁNY KÖZÜL A KÖZMUNKAPROGRAM SZEREPELT AZ UTOLSÓ HELYEN. A VÁLASZADÓK TÖBB MINT 85%-A GONDOLJA ÚGY, HOGY AZ INKUBÁTORHÁZ LÉTREJÖTTE SEGÍTI A VÁROS FEJLŐDÉSÉT. VISZONT HA A VESZTESÉGESSÉ VÁLNA, AKKOR 52%-UK SZERINT A LÉTESÍTMÉNYT NEM KELLENE TOVÁBB MŰKÖDTETNI. 35

124 ÖSSZEFOGLALÁS 2 A KÁLLAI FERENC NÉPFŐISKOLÁRÓL A MEGKÉRDEZETTEK 33%-A HALLOTT. A FŐISKOLÁN A VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK ÉS MEZŐGAZDASÁG TÉMÁK OKTATÁSÁT TARTANÁK A LEGFONTOSABBNAK. A VÁLASZADÓK 55%-A HALLOTT MÁR A ZARÁNDOK ÉS TURISZTIKAI ÚTVONALAK FEJLESZTÉSÉRŐL. 59%-UK SZERINT EZ A FEJLESZTÉS HOZZÁJÁRUL A VÁROS TURISZTIKAI FORGALMÁNAK NÖVEKEDÉSÉHEZ. A LEGFONTOSABBNAK A LIGETFÜRDŐBEN A CSALÁDI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS A GYÓGYÁSZAT FEJLESZTÉSÉT TARTJÁK AZ EMBEREK. KEVÉSBÉ FONTOSAK AZ ATTRAKCIÓK. A VÁLASZADÓK SZERINT A TURIZMUS FELLENDÍTÉSE MIND A HÉT FELSOROLT LEHETŐSÉGTŐL NAGYBAN FÜGG. ELSŐ HELYEN A KÉNYELMES SZÁLLÁSHELYEK (90%), UTOLSÓ HELYEN A MAGAS SZÍNVONALÚ KULTURÁLIS ESEMÉNYEK (81%) VÉGEZTEK.. A MEGKÉRDEZETTEK KÖZEL FELE ELÉGEDETT A VÁROSVEZETÉS GYOMAENDRŐD FEJLŐDÉSÉÉRT TETT MUNKÁJÁVAL. AZ ENDRŐDIEK ELÉGEDETTEBBEK (+15%) A GYOMAIAKKAL SZEMBEN. AZ ÖSSZES FEJLESZTÉSI IRÁNYT FONTOSNAK TARTJÁK A MEGKÉRDEZETTEK. ELSŐ HELYEN A MUNKAHELYTERMÉS, UTOLSÓ HELYEN A KÖZMUNKAPROGRAM SZEREPELT. 36

125 Lendvay Endre ügyvezető igazgató +36 (30) Budapest, Érmelléki utca 9. Tel./fax: +36 (1) Fekete Barbara cégvezető +36 (20) Budapest Szabadság u. 29. Tel./fax: +36 (1)

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Hegedűs-Medgyesy Anett városfejlesztési csoportvezető Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-1.A.5-2013 - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Működési

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY! 96/ számú előterjesztés

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY! 96/ számú előterjesztés SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY! 96/2013.. számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011.(IV.04.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató a Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %. Pápa Város Önkormányzata 2013. augusztusában sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program támogatási rendszeréhez Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0115)

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Szentendre ÁROP szerződés módosítás 3.

Szentendre ÁROP szerződés módosítás 3. Szentendre ÁROP szerződés módosítás 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

ÁROP -1.A SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ

ÁROP -1.A SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ ÁROP -1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓBAN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TEMATIKA A Projekt célja; Vállalt feladatok; Feladatok

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 11. napirend

ELŐTERJESZTÉS. 11. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS 11. napirend Az előterjesztés törvényes. Fülöp Község Önkormányzat

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP3.A.2201320130003 kódszámú zati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.06.012014.06.30. Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Projekt 201 Alapító Dokumentum

Projekt 201 Alapító Dokumentum 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban 1/16 oldal Dokumentum információk Projekt

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. Ügyiratszám: IV. - /2013 Tárgy: Árajánlat szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására Ügyintéző: Nyíri-Szmolár Eszter Hiv.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÜF koncepció 2010. január 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer CAF 2013 Fekete Leticia szakmai tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 november 5 1 Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer Szervezeti önértékelési eszköz: Az önértékelés az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP3.A.2201320130003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.02.012014.02.28. Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK (TÉRSÉGI SZINT) Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087. projekt 13.fejlesztési elem: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben