Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt"

Átírás

1 II. ERDŐ VÍZ KONFERENCIA Duna-völgyi nagyvízi meder erdőállományai és árvízi hatásuk Szolnok Dunai Ferenc ÉDUVIZIG, osztályvezető Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

2 Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt 800 Kis-, közép- és árvízszintek növekvő trendje KNV-KKV=2,2 m Duna - Dunaremete Kis-, és középvizek csökkenő, árvízszintek növekvő trendje KNV-KKV=4,0 m 600 H (cm) Évek A jelenségek felgyorsultak Súlyos árvízvédelmi és ökológiai problémák!!! A problémák okainak feltárása

3 Az árvízi levezető-képesség romlásának okai Az érdesség egyaránt növekszik a főmederben, a nagyvízi levezetési irányú mellékágakban és a hullámtéren A levezető mederszelvény feltöltődik A hullámtérben az árvízi levezető-képesség csökkentő létesítmények keletkeztek

4 Az árvízszintek emelkedésének okai Az egykori szigetközi állattartást jellemző ridegtartás intenzívvé válása miatt a korábbi rétek, legelők szükségtelenné váltak, beerdősültek.

5 Szigetköz, 1820.

6 Szigetköz, 1920.

7 Szigetköz, 2002.

8 a napjainkat jellemző sűrű aljnövényzet hidraulikai ellenállása nagy! Az erdőművelés is megváltozott. Míg a korábbi éveket jellemző ligeterdők, fás legelők az árvízi levonulást nem akadályozták.

9 Mellékágak, holtágak feltöltődése, kiszáradása A főmeder berágódása és a hullámtér feltöltődése és hatásai A vízjárás szélsőségessé válik, a vízszintváltozások felgyorsulnak Főmeder berágódása Árvízszintek növekedése, a kis és középvízszintek csökkenése figyelhető meg A kis- és középvízszintek süllyedése miatt a korábbi sekélyvízű kavicszátonyok növényzettel benőtt szigetté alakulnak árvízvédelmi töltés árvízvédelmi töltés mellékág főmeder A problémák okainak feltárása

10 Duna folyó 122 VO szelvény változása között mbf 118 Hullámtér feltöltődése (kb. 2-2,5 cm/év) A középvízi meder rézsűin és a szabályozási műveken a fásszárú növényzet előretörése Lefolyási akadály-medersüllyedés növelése Az övzátonyok korlátozzák a keresztirányú átjárhatóságotfokgazdálkodás A főág és az ágrendszerek közötti közvetlen felszíni kapcsolat egyre ritkábban alakult ki A kavicszátonyok vízborítása egyre ritkább, ezért a korábbi sekélyvízű kavicszátonyok beerdősültek, intenzíven töltődnek, lefolyási akadályt képeznek, fontos ívó és élőhelyek szűnnek meg m 1970 évi Duna atlasz 2002 évi felmérés DB 1966 DB 2006 Mász.:

11

12

13

14 NAGYVÍZI MEDERBEN TALÁLHATÓ SZIGETEK BEERDŐSÜLÉSE, ERDÉSZETI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE (Tát térsége)

15 Mi a megoldás? Célok-Hollandiában 2006 szeptember közötti Holland tanulmányút 1 sz prioritás: Árvízi biztonság javítása 2 sz prioritás: Árvízi biztonság javítása 3 sz prioritás: Árvízi biztonság javítása 4 sz prioritás: Természetvédelem 5 sz prioritás: Egyéb hasznosítás (mezőgazdaság, erdészet, hajózás) Árvízi biztonság javítása és a természetvédelmi igények összhangjának a megteremtése!!!

16 A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési tervek készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról: Elsődleges cél a nagyvízi meder kijelölése és a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének megállapítása Az árvízlevezetés szempontjából jellemző zonáció meghatározása elsődleges levezető sáv, akadálymentes hozamátbocsátás biztosítása minden időszakban, maximum gyep vegetáció másodlagos levezető sáv, az árvízek levonulását térben kis mértékben, ill. időszakosan korlátozó, nagyvízi levonulást szolgáló, jól ápolt azaz kiritkított lehetőleg legeltetett (aljnövényzet nélkül és az árvízszint feletti fakorona) ligeterdő átmeneti zóna, Az árvízek levonulásában kisebb mértékben, de részt vesz áramlási holttér, Nincs erdészeti korlátozás középvízi partél kijelölése és hatósági rögzítése A NMKT készítésével érintett vízfolyások, folyószakaszok megjelölése (országosan 67 db terv, melyből Igazgatóságunk 13 db-ot készít)

17 Lehetőségek általában Teret a folyónak Nem csupán vízszintes (a töltések áthelyezése), magassági értelmezés is Az árvízi lefolyási teret is biztosítani kell - szabadon hagyandó sávok Már a kisebb árhullámoknál a hullámtéri elöntés biztosítása (lásd fokgazdálkodás ), a víz visszatartása (az ATÁZ biológiai funkciójának a javítása), a nagy árvizek biztonságos levezetése- árvízi biztonság javítása - természetvédelmi igények 1. Az árvízvédelmi töltések áthelyezése, a hullámtér növelése 2. Az árvízvédelmi töltések magasítása, erősítése helyenként megoldás 4. A folyószabályozási művek lehetőség szerinti átalakítása 7-9. Épületek, nyári gátak egyéb lefolyást akadályozó létesítmények tiltása, eltávolítása a hullámtérről 10. Szükségtározók, árvízkapuk kialakítása Lehetséges megoldások

18 Lehetőségek általában Az érdesség csökkentése, 5-6. Főmeder, mellékágak tisztítása, zátonyok, szigetek visszabontása 8. A hullámtéri területhasználat alárendelése az árvízi levezetőképesség biztosításának Művelési ág megváltoztatása, optimalizálása, füves árapasztó sávok kialakítása 4. A folyószabályozási művek lehetőség szerinti átalakítása, visszabontása A levezető mederszelvény bővítése 5-6. A főmeder és a nagyvízi levezetési irányú mellékágak szelvénybővítése, rehabilitálása, övzátonyok rendezése 3. Nagyvízi levezető vápák kialakítása A hullámtér és a mellékágak nagyobb arányú bevonása az árvízlevezetésbe mérsékelheti a főmeder süllyedését is Lehetséges megoldások

19 Néhány jellemző faállománytípus Sűrűség -korú tölgyes Vékony rudas tölgyes Vastag rudas hazai nyáras Vastag rudas fűzes

20 Néhány jellemző faállománytípus Vékony rudas nemesnyáras Vastag rudas nemes nyáras Nemesnyár szálerdő Kezelt nemes nyár szálerdő

21 FFÜ/ NNY HNY FAÁLLOMÁNYOK FŐBB ÉLETSZAKASZAI ÉS ÁLLOMÁNYNEVELÉSI BEAVATKOZÁSAI Fafajok TI TI TKGY TKGY NFGY NFGY VH KST (kocsányos tölgy) MK (magas kőris) MÉ (mézgás éger) A (akác) HNY (hazai nyár, fehér és szürke nyár) FFÜ (fehér fűz) NNY (nemes nyár) Fahasználatok A MÉ TI TI TKGY TKGY NFGY VH NFGY VH TI - tisztítás TKGY törzskiválasztó gyérítés NFGY növedékfokozó gyérítés VH - véghasználat Korosztályok: MK TI TKGY NFGY VH TI TKGY NFGY KST VH életkor (év) Konklúzió: Lassú növekedésű és elhúzódó fiatalkori fejlődésű, kemény lombos állományok árvízi levezető-képesség szempontjából nagyobb érdességet eredményeznek.

22 Faállományok térbeli eloszlása a nagyvízi mederben (Ásványráró térsége) Keménylombos (tölgy, kőris, akác) állományok mederérdességet növelő szerepe! Nyár Akác Tölgy Kőris Tölgy Tölgy Tölgy

23 A legjelentősebb, elsődleges nagyvízi levezető vápák, sávok nyomvonalában az alábbi megoldásokat kell előnyben részesíteni Legeltetéssel, kaszálással karbantartott gyepterületek, füves vápák kapcsolódás a Nemzeti Parkok génbank programjához ívóhelyek!! A természetvédelem igényeit is kiszolgáló, a szárazföldi növényzet kialakulását megakadályozó, időszakos vagy gyakori vízborítású, az árvízi sodorvonalnak vagy részsodorvonalnak megfelelő vonalvezetésű tavak, tocsogók kialakítása ívóhelyek!! A fejlesztés csak akkor lesz hatékony ha a karbantartás is biztosított!!!

24 Rajna hullámtere Hollandiában

25 A 2013 évi árvíz utáni felvételek - övzátonyok

26 A 2013 évi árvíz utáni felvételek főmeder zátonyai

27 A 2013 évi árvíz utáni felvételek - főmeder zátonyai

28 Hordalék lerakódás, Lipót, 2002.

29 Lehetőségek általában A hullámtéri feltöltődés kezelése, csökkentése A hullámtéri érdesség csökkentése ebből a szempontból is kedvező Hidraulikai szempontból kedvező árvízi meder kialakítása, a hullámtéri kiülepedés irányítása nagyvízi sarkantyúk kialakítása célirányos nyomvonalú nyárigátak kialakítása 3. A hullámtér magasságának csökkentése kotrással, árapasztó vápák kialakítása, Vizes élőhelyek, hullámtéri tavak kialakítása (A hullámtéri feltöltődés eltávolítása, a szárazföldi növényzet kialakulásának megakadályozása) Övzátonyok részleges eltávolítása, megnyitása Bármilyen célú kotrási anyag döntő hányadának lehetőség szerinti kiszállítása a hullámtérből Célirányos kotrásokkal vápák, anyaggödrök, vizes élőhelyek, hullámtéri tavak kialakítása (holland téglagyárak) Lehetséges megoldások

30 Jogszabály alkotási, szabályozási feladatok Hosszútávon árvíz-levezetési, természetvédelmi és parthasználati szempontból egyaránt célszerű lenne a hullámterek állami tulajdonba vétele és a kezelési viszonyok és üzemtervi rendezése. Ezzel feloldható lenne a meder szabad vándorlásából származó állami területnyerés és a parti tulajdonosok közötti konfliktus is. Az árvízlevezetésben részt vevő másodlagos és átmeneti zónákban lehetőleg legeltetett, kiritkított erdőművelés engedélyezhető. Problémát jelent azonban, hogy a jelenlegi jogszabály kategórikusan tiltja az erdőben történő legeltetést, melyet a hullámterekre vonatkozóan fel kell oldani. A medrek melletti közvetlen parti sáv jogszabályi tisztán tartása elvileg biztosított. A vízparti galéria erdők ugyanakkor jelentős ökológiai tényezők. Megőrzésük az árvízlevezetés biztosítása érdekében kompenzációs lehetőségként nem közvetlenül a parton, legeltetéssel, kaszálással karbantartott gyepterületek, füves vápák kialakításával lehetséges.

31 Jogszabály alkotási, szabályozási feladatok Lefolyást akadályozó létesítmények megszüntetése, tiltása. A különböző célú kotrásokból származó anyagdepókat csak meghatározott rövid időtartammal szabad az árvízlevezetésben részt vevő zónákban tárolni. A hullámtéri feltöltődés kezelésére lehetséges megoldás, hogy árvízvédelmi fejlesztéseknél és egyéb földművek építésénél az anyagnyerés célirányosan kialakított hullámtéri anyaggödrökből kötelezően legyen előírva. A nagyvízi mederben - az áramlási holt-terek kivételével - tölgyerdő telepítése nem kívánatos- nemes nyaras Festetics professzor kontra Alexai Zoltán

32 Rajna hullámtere Hollandiában- hosszú távon fel kell készülnünk az áramlási holt terek kivételével a ligeterdős sőt az erdő nélküli hullámterekre

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dunai Ferenc ÉDUVIZIG, osztályvezető Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Tisza hullámterén tervezett tájhasználat-váltás természetvédelmi szempontú értékelése

A Tisza hullámterén tervezett tájhasználat-váltás természetvédelmi szempontú értékelése NA-2-2010-043 Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája A Tisza hullámterén tervezett tájhasználat-váltás természetvédelmi szempontú értékelése Dr. Tóth Albert főiskolai tanár Dr. Tóth Csaba

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Természetvédelem és területhasználat a hullámtereken NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 5.

Természetvédelem és területhasználat a hullámtereken NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 5. Természetvédelem és területhasználat a hullámtereken NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 5. Elôszó Folyóink hullám- és árterének sorsalakulása a Kárpát-medencében végrehajtott XIX. századi folyószabályozások óta

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.)

ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) ELEMZÉS A MARCAL FOLYÓ VÍZGYŰJTŐTERÜLETÉRE (1-4 ALEGYSÉG) A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERV (VGT-1) ALAPJÁN (2009.-2013.) AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK HAZAI MEGVALÓSÍTÁSA REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Fejlesztési Kft. Kisköre 2010. november A Tisza-tavi Kódex a Tiszavíz Vízerőmű Kft.,

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács 2013 MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló 2013. november 18-19., Mohács IMPRESSZUM Szerkesztette: Kerpely Klára Siposs Viktória Szerzők Kiadja: WWF Magyarország,

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN KÖZTES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FORDULÓ A TÁJGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben