Táji és regionális léptékű növényi biodiverzitás változások a Kiskunság homoki Erdőssztyepp növényzetében. Rédei Tamás MTA-ÖK-ÖBI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Táji és regionális léptékű növényi biodiverzitás változások a Kiskunság homoki Erdőssztyepp növényzetében. Rédei Tamás MTA-ÖK-ÖBI"

Átírás

1 Táji és regionális léptékű növényi biodiverzitás változások a Kiskunság homoki Erdőssztyepp növényzetében Rédei Tamás MTA-ÖK-ÖBI

2 Tájhasználat hatása a biodiverzitásra Természetes vs. antropogén mintázatok. Az emberi hatás nálunk mindenütt jelen van. Számos természetközelinek gondolt életközösség is magán viseli a nyomát. Művelésbe vonás felhagyás, ellentétes folyamatok gyakran egy helyen. Kizárólag a jelenlegi mintázatok alapján gyakran hibás következtetéseket vonunk le. Késleltetett hatások (kihalási és betelepedési adósság). Nemlineáris összefüggések. Természetvédelem számára elengedhetetlen a folyamatok ismerete. A természetes mintázatok kutatásához is, a vegetációgenezis utolsó lépése.

3

4

5 Sűrű árvalányhajas gyep leégett fenyves helyén. Stabil, magas természetességű, olcsó, ellenáll az aszálynak, kis vízigény, ökoturizmus. A gyepet beszántották és újra fenyővel ültették be. Pénzbe kerül, néhány évtizedre szól, kis munkaerőigény, csekély gazdasági haszon, tűzveszély.

6 Kiskun-LTER mintaterület hálózat - Jedlik Csapat tagjai (egykori ÖBKI): Török Katalin, Kröel-Dulay György, Kertész Miklós, Rédei Tamás, Szabó Rebeka, Csecserits Anikó, Szitár Katalin, Lellei-Kovács Eszter, Ónodi Gábor, Barabás Sándor, Halassy Melinda, Ónodi Gábor, Somay László, Pándy Ildikó, Láng Edit, Lhotsky Barbara, Örvössy Noémi és számos terepi felvételező. Téma: A biodiverzitás és egyes ökoszisztéma szolgáltatások függése a tájhasználattól a Kiskun Homokhátságon. Módszer: 16 db 5x5 km-es mintaterület (Tájablak) kialakítása a Kiskunságban tájhasználati gradiens mentén. Térinformatikai és biodiverzitás adatbázis kialakítása e területekre koncentrálva. Adatgazdag kutatási környezet kialakítása. Alkalmas hosszú távú vizsgálatokra Párhuzamosan adatgyűjtés az ökoszisztéma szolgáltatásokról, kvantitatív és leíró vizsgálatok egyaránt (SZIE KGI).

7 Kiskun LTER mintaterületek Változatos tájhasználat

8 Adatbázis (térképi és távérzékelt adatok) - Színes ortofotók a mintaterületekről. Rögzítés éve: 2000 (16db), 2005 (16 db), 2009 (6db). - Fekete-fehér légifelvételek a mintaterületekről az és az közti időszakokból - 5x5m-es rácsméretű digitális domborzati modell (DDM) állományok az 1:10000-es topográfiai térképek alapján. - Landsat TM multispektrális űrfelvétel, 10 m felbontással, (2006, georeferált). - CORINE felszínborítási térkép 1:50000-es digitális térkép, Talajtani térképek (AGROTOPO és Kreibig-féle talajtérkép) - Erdőrészlet szintű kezelési adatok minden erdőállományról - 1:5000 felbontású digitális élőhelytérképek a 2005-ös ortofotók alapján. - 1:10000-es felbontású digitális élőhelytérképek az ös, valamint az es légifelvételek alapján. - 1:25000-es felbontású digitális tájhasználat és növényzeti térképek az I. ( ) és a II. katonai ( ) térképezés alapján.

9 Adatbázis (biológiai adatok) db 20x20 m-es a mintaterületek és élőhelyek alapján rétegezve kihelyezett cönológiai felvétel ( ) - Nagyemlős fauna és populáció becslés mintaterületenként 5 db 500 méteres transzektben végzett lábnyom számlálás alapján. - Madárfauna becslés 12 mintanégyzet 100 db 100 m sugarú kör alakú gyepterületén az MMM (Mindennapi Madaraink Monitoringja) módszerei szerint (2008). - Nappali lepke fauna becslés 2011-ben. 6 tájablakban, 4 élőhelyen (természetes erdő, természetes gyep, parlag, nedves rét), élőhelyenként 3 ismétlésben, tehát összesen 72 db 500m hosszú, 5 m széles transzekt mentén 50m-es szakaszokon fajlista és egyedszám adatok rögzítése összesen 4 alakalommal júniustól szeptemberig havonta. - Növényi biomassza és produkció adatok az egyes élőhelytípusokhoz. - Gazdasági adatok: éves jövedelem és felvehető támogatások az egyes élőhelytípusokhoz.

10 A fő tájhasználati típusok aránya a KISKUN-LTER mintaterületeken. Balástya Ballószög Mikebuda Rém Ruzsa Csévharaszt Soltvadkert Jakabszállás Orgovány Nagykőrös Fülöpháza Kunadacs Kéleshalom Tázlár Tatárszentgyörgy Bócsa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Területarány erdő gyep hazai ültetvény idegen ültetvény parlag agrár egyéb

11 A tájhasználat változása a kisbócsai buckás környékén (5 GIS fedvény)

12 Eredmények Az élőhelyek fajkészlete Gyümölcsös Szántó Fiatal parlag Nyílt másodlagos gyep Zárt másodlagos gyep Erdészeti talajelőkészítés Akác ültetvény Fenyő ültetvény Nemesnyár ültetvény Hazai nyár ültetvény Tölgy ültetvény Zárt nyaras Gyöngyvirágos tölgyes Pusztai tölgyes Nyaras-borókás Zárt homoki gyep Nyílt homoki gyep Átlagos fajszám (20x20m) Zavarást kerülő Őshonos zavarástűrő Idegen zavarástűrő Zavarást igénylő

13 Erdők - Erdőssztyepp tölgyesek Az erdei specialista fajok száma a felvételekben és a XVIII, sz. végi erdőborítás Fekete pont Hiány (erdei flóra) Fehér körök Jelenlét (fajszám: körök mérete) Világoszöld Cserjések 1780 Sötétzöld Zárt erdők 1780 Piros kör Elpusztult erdők Kék kör Tölgymentes régió?

14 Erdők - Ültetvények Őshonos fafajú erdők fajkészlete nem folyamatos tölgyültetvény folyamatos tölgyültetvény nem folyamatos nyárültetvény folyamatos nyárültetvény nem folyamatos természetes nyaras folyamatos természetes nyaras természetes tölgyes Erdei fajok száma (400m 2 ) Idegen fajok eloszlása Gyöngyvirágos tölgyes Zárt természetes nyaras Pusztai tölgyes Nyaras-borókás Zárt természetes gyep Nyílt természetes gyep Tölgy ültetvény Fehér nyár ültetvény Akác ültetvény Fenyő ültetvény Nemesnyár ültetvény Zárt idős parlag Nyílt idős parlag Fiatal parlag Szőlő-gyümölcs Szántó Neofiton fajok átlagos száma (400 m 2 ) Ültetvények fajkészlete előző használat fehér nyár fenyő akác 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Erdei fajok átlagos száma (400 m 2 ) 1950-ben agrár 1950-ben ültetvény Az erdők gyengén, a gyepek jól regenerálnak. Habitat kontinuitás meghatározó tényező. Táji környezet jelentősége (lépték!). Invázió fókusza a regenerálódó táj, elsősorban az ültetvények.

15 Az invázió mértékét meghatározó tényezők Habitat legfontosabb (piros) Múltbeli tájhasználat (lila) Táji környezet (kék) Növényzet borítása (zöld)

16 Parlagszukcesszió Regionális léptékben 161 parlag adatai alapján A zavarást kerülő fajokat a természetes és antropogén élőhelyeken készült felvételek alapján választottuk ki. A parlagok vegetációja néhány évtized alatt megközelíti, de teljesen sosem éri el a természetes gyepeket. Csecserits A., Czúcz B., Halassy M., Kröel-Dulay Gy, Rédei T., Szabó R., Szitár K., Török K. (2011): Regeneration of sandy old-fields in the forest-steppe region of Hungary Plant Biosystems, 145(3):

17 Természetes gyepek Utolsó természetes vegetáció (homoki erdősztyepp) elemei. A holocénben mindvégig jelen voltak (endemizmusok) óta biztosan nem szántott állományok, eredeti mikrodomborzat ( ősgyepek ). Edafikus és klimatikus hatások által erősen limitált fajkészlet. Viszonylag nagy kiterjedésű állományok, az eredeti kiterjedés 90%-a elpusztult. Módszerek: A folyamatosan természetes erdősztyepp állományok leválogatása az idősoros térképek alapján. Az ősgyep állományokhoz kötődő specialisták azonosítása az elsődleges és másodlagos gyepfelvételek osszehasonlításával fidelitás alapján. Az elsődleges gyepek 249 fajából 76 kötődött szignifikánsan ezekhez a gyepekhez. E fajok viselkedését vizsgáltuk a továbbiakban a táji környezet függvényében.

18 A táji környezet hatása Ősgyep specialisták száma a 2005-ös, 300m-es pufferben a természetes erdőssztyepp vegetáció arányának, a gyeptípusnak, valamint az éves csapadék és hőmérsékleti átlag függvényében. Poisson GLM modell. A jelenlegi táji környezet nem bizonyult szignifikáns prediktornak. Ez ellentétben áll számos európai vizsgálattal. A természetes erdősztyepp múltbani arányának hatása a reziduálisokra: Rédei T., Szitár K., Czúcz B., Barabás S., Lellei-Kovács Eszter., Pándi I., Somay, L., and Csecserits A Weak evidence of long-term extinction debt in Pannonian dry sand grasslands. Agriculture, Ecosystems and Environment (revízió alatt).

19 További teendők Az adatbázis fejlesztése, a módszerek publikálása. Időbeli kiterjesztés: A felvételek megismétlése. Térbeli kiterjesztés: A vizes és szikes területek bevonása. Újabb állatcsoportok regionális léptékű vizsgálata (Örvössy Noémi Lepkék). Multitaxon elemzések. A biodiverzitás és a gazdasági haszon, növényi produkció, vízmérleg, széndioxid mérleg összefüggésének vizsgálata. Az adatbázis felhasználása újabb mintavételezések tervezésére, hazai és nemzetközi együttműködésben való részvételre.

20 Felsőtárkány szentély Bükkzsérc rontott Diósjenő szentély Királyrét rontott Sárhegy szentély Gereg rontott Ostoros-völgy szentély Novaj rontott Csákvár szentély Zalahaláp rontott Tés szentély Várpalota rontott Csévharaszt szentély Kunadacs rontott Bócsa szentély Tázlár rontott Bodrogzug szentély Pácin rontott Szabadszállás szentély Izsák rontott Kelemen-szék szentély Bába-szék rontott Büdös-szék szentély Sóstó rontott Növényi biodiverzitás vizsgálatok regionális léptékben 2 szentély és 2 zavart táj típusonként, 2x2 kn-es mintaablakok. Rétegzett mintavétel, élőhelyenként és mintaterületenként 3 db 20x20 m-es felvétel. Összesen 414 felvétel. A hazai flóra kb őshonos fajából 1157 (64%) fordul elő a felvételekben. Fajkészlet összehasonlítása tájtípusonként antropogén generalista specialista Erdő Lösz Dolomit Homok Mocsár Szik

21 Összefoglalás Természetes homoki erdősztyepp élőhelyek növényi biodiverzitása, regenerációs képessége és veszélyeztetettsége Biodiversity Regeneration Threats Species richness + Habitat specialists rate + Regeneration potential (species)+ Regeneration potential (habitat)+ Invasibility - Overall vulnerability - Open grasslands Medium Very high Very high Very high Medium Very low Closed grasslands High Medium Medium High Very low Low Juniper-poplar shrubs Very high Very low High Medium High Medium Steppic oak forests Very high High Low Very low Very high Very high Closed poplar forests Very low Low Low Medium Very high High Closed oak forests Low Very high Very low Very low Very high Very high

22 Köszönjük a figyelmet!

A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre

A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. & Mojzes A. (szerk.): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA ÖBKI, Vácrátót. 2008. pp. 23-38. A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

9. Magyar Ökológus Kongresszus

9. Magyar Ökológus Kongresszus 9. Magyar Ökológus Kongresszus Keszthely, 2012. szeptember 5-7. Programfüzet Előadások és poszterek összefoglalói szerkesztette: Bartha Sándor és Mázsa Katalin 9. Magyar Ökológus Kongresszus védnökei:

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2011. évben végzett tevékenységéről

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2011. évben végzett tevékenységéről A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2011. évben végzett tevékenységéről Készítették: Dobrosi Dénes, Illésné Papp Mária, dr. Kardos Mária, Dr. Kovács Éva, Dr. Magyar Gábor, Medgyesi Gergely,

Részletesebben

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI Horváth Ferenc 1, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Botta-Dukát Zoltán, Czúcz Bálint, Oláh Krisztina és Krasser Dóra Kivonat A MÉTA program feltárta Magyarország

Részletesebben

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Botanika Program A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PhD értekezés Biró Marianna Témavezető: Dr. Fekete

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 249-258, 2007 Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Báldi András 1, Batáry Péter 2, Erdős Sarolta 2,3, Kisbenedek Tibor 1,4, Orci Kirill Márk

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december)

Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) Kiskunsági Bibliográfia tétellistája (2010. december) A kiskunsági hosszú távú ökológiai kutatások /KISKUN LTER/ elektronikus szakirodalmi adatbázisában jelenleg szereplő publikációk listája. Az adatbázis

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban

Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban KÁZMÉR Miklós (szerk.): Környezettörténet. Hantken Kiadó Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2009 Az Alföld erdei a folyószabályozások és az

Részletesebben

A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei

A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei Horváth András 1 Szemán László 2 Bartha Sándor 1 Virágh Klára 1 Bölöni János 1 Fülöp Gyula 3 Rév Szilvia 4 1 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete,

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete

Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Eger, 2005. november 3 6. Az III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete Szerkesztette Lengyel Szabolcs Sólymos Péter Klein Ákos Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2005

Részletesebben

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1 TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN Deák József Áron 1 Absztrakt: 2002-től kezdődően elkezdtem Csongrád megye aktuális és történeti élőhelytérképének

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days. Kivonatfüzet. Abstracts. Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6.

15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days. Kivonatfüzet. Abstracts. Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6. 15. Kolozsvári Biológus Napok 15 th Biology Days Kivonatfüzet Abstracts Kolozsvár Cluj-Napoca 2014 április 4-6. Kivonatfüzet Kolozsvár 2014 április 4 6. Szervezők/Organizers: Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

8. Magyar Ökológus Kongresszus

8. Magyar Ökológus Kongresszus 8. Magyar Ökológus Kongresszus Elıadások és poszterek összefoglalói 2009. augusztus 26-28. Szeged 8. Magyar Ökológus Kongresszus Elıadások és poszterek összefoglalói Szerkesztette: Körmöczi László 2009.

Részletesebben

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI

8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI 8. KLÍMAVÁLTOZÁS, BIODIVERZITÁS ÉS KÖZÖSSÉGÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSAI HUFNAGEL LEVENTE SIPKAY CSABA DRÉGELY-KIS ÁGOTA FARKAS ESZTER TÜREI DÉNES GERGÓCS VERONIKA PETRÁNYI GERGELY BAKSA ATTILA GIMESI

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben

MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA

MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA Tájökológiai Lapok 5 (1): 161 172. (2007) 161 MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA ERDÔS SAROLTA 1, SZÉP TIBOR 2, BÁLDI ANDRÁS 3, NAGY KÁROLY

Részletesebben

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9.

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Program és absztrakt-kötet Szerkesztette: Lengyel Szabolcs Mihók Barbara Lendvai Ádám

Részletesebben

Természet adta javak és szolgáltatások: szakértői és állampolgári értelmezések

Természet adta javak és szolgáltatások: szakértői és állampolgári értelmezések OKoszisz_2_Layout 1 2010.10.25. 21:28 Page 1 ESSRG Füzetek 1/2010 Természet adta javak és szolgáltatások: szakértői és állampolgári értelmezések Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti Társadalomkutatók

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben