JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V március 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V 1997. március 6."

Átírás

1 HfAHETI JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V március 6. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Ülésezett a közgyűlés Démász-tájékoztató Emlékezés dr. Mohácsy Mátyásra Csabai Közlöny - Döntés előtt Ki volt Fábry Károly? Negyven éve a városházán Önkormányzati aggályok A no mint napfény Amazon, démon, tündér, boszorkány, mind személyiség, s olykor mindegyik megtalálható egyetlen individuumban. John Lennon mondta, az asszony a világ négere, de ez már régen volt. Ma már inkább vállalkozó vagy munkanélküli, háziasszony és anya, rabszolga vagy ürinö, kurtizán vagy apáca. Feminizmus ide, emancipáció oda. a liberalizálódott univerzumban igencsak sokszínű arcot mutat a női nem, nem beszélve a férfinemről, melynek egyes ivadékai igencsak elfeledték a lovagiasság szabályait. Az udvarlás kihűlt, mint egy galaktikából kipotytyant, idejétmúlt planéta, a gyöngédség érdekektől függ. B mézédes realizmus azonban magában foglalja a múlt visszakívánását is, ama nosztalgiát, mely romantika és mámor után áhítozik, s elfelejti azt, hogy soha nem volt ideális a helyzet. A nő nőiessége, a lány kecsessége, a középkorú hölgyek bája mindig a miliő, a társadalmi lét függvénye. Mik a szokások, elvárások? Ezek persze legtöbbször férfi szempontok, direktívák". A normális hím megadja a tiszteletet arájának, ha az nem romlott perszóna. A balkanizálódott férfit meg a szebbik nemnek csak egyes mazochista csoportjai kedvelik. Vallás, neveltetés, igényesség. Ezek a motivációk beszéltetik a nemek szereplőit. De egy biztos: igy szép a világ. S elsődleges: a szeretet, a türelem ethosza! KÁNTOR ZSOLT KÖZGYŰLÉS Egészséges városok Három rendelet tervezetét fogadta el múlt heti ülésén a városi közgyűlés. Az avar ós a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló, környezetvédelmi szempontból is fontos rendelettel azt a célt szeretné az önkormányzat elérni, hogy az elégethető hulladékok megsemmisítésére szabályozott formában kerülhessen sor a jövőben, a hulladékokat újra lehessen hasznosítani, továbbá azt, hogy a levegőtisztaság biztosítható legyen. Mint a közgyűlésen elhangzott, Békéscsaba az első néhány olyan település között van, ahol ilyen jellegű rendeletet alkotnak. Rendelet születik a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról is. Az ügyben a szakemberek, a szakhatóságok és az érintettek között közel egy éve folynak az egyeztetések, melyeknek eredménye a most elfogadott tervezet, a benne található lista a védelem alá helyezendő helyi természeti értékekről. Új rendelet készül a térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettségekről, mivel a közoktatási törvény tavalyi módosítása jelentős változásokat hozott az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások és díjak körében. A rendeletek végleges megalkotására a márciusi közgyűlésen kerül sor. Módosították a lakossági út- és közműépítések támogatásának és szervezésének rendjéről módosított szabályzatot. Ennek lényege, hogy az utak és a közműépítések támogatásához az érintett lakosoknak társulást kell alakítaniuk, és pályázatot kell benyújtaniuk a polgármesteri hivatalhoz. A minimális lakossági hozzájárulás vízvezeték esetén forint/lakás, útalap építése esetén forint/telek. Csak annak a létesítménynek az építéséhez adható támogatás, ahol az érdekelt lakástulajdonosoknak legalább a kétharmada egyetért a megvalósítással, és ahhoz önként hajlandó anyagilag is hozzájárulni. A társulások tagjai kedvezményt kapnak azokkal szemben, akik nem akarnak az adott társulásba belépni; a támogatási igényeket a városgazdálkodási ós városfejlesztési bizottság bírálja el. Az önkormányzat egyetért az 1994-ben Helsinkiben, a WHO európai tagországai által kidolgozott Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram alapelveivel és vállalja, hogy annak célkitűzéseit a mindenkori lehetőségei függvényében megvalósítja, továbbá azt a szándékát fejezi ki, hogy Békéscsaba csatlakozzék az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez. A program célja a lakosság jó egészségi állapotát megőrző környezet elérésének lehetővé tétele. A környezet-egészségügy azon elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, amelyek a társadalom egészségi állapotának felmérését, javítását, a károsító okok kontrollját, illetve kiküszöbölését jelentik. A testület foglalkozott dr. Ferenczy Attilának, a Lencsési-lakótelep egyik képviselőjének lakossági kezdeményezés alapján megfogalmazott beadványával, melyben azt kérte, hogy az önkormányzat állítsa vissza a Lencsési úti rendelő 1993-ban megszüntetett laboratóriumát. A képviselők végül megszavazták, hogy nemcsak a Lencsési, hanem a Kolozsvári úti rendelőben is részmunkaidőben működtetett vén/ételi állomás legyen, melynek fedezetére az önkormányzat biztosítja a szükséges kétmillió forintot. Felügyelőbizottság és kórháztanács létrehozásáról döntöttek, melyek ellenőrzik, illetve javaslatokkal segítik a Réthy Pál Kórház gazdálkodását. (SZ. SZ.)

2 Együtt a szlovákságért Múlt csütörtökön tartotta idei első közgyűlését a szlovák kisebbségi önkormányzat. Először Wagner Sándorné számolt be arról, hogyan és miből gazdálkodtak az elmúlt évben. Kiemelte, hogy megkönynyítette, kiszámíthatóbbá tette munkájukat az, hogy az éves előirányzatot egyszerre kapták meg tavaly. A tervezett programokra, támogatásokra, a Békéscsabai Szlovákságért kitüntetés anyagi vonzatára, a tiszteletdíjakra futotta a keretükből. A fizetőképesség megtartását mindig szem előtt tartották, s ha szűken is, de a bevételek fedezték a kiadásokat. A Csabai Szlovákok Szervezete részéről jelen volt István Anna elnök és Ancsin Pálné, akik szorgalmazták, hogy közösen lépjenek fel a városban a kisebbségi törvény érvényesítéséért, hisz együtt hatékonyabban képviselhetik, szolgálhatják a csabai szlovákság érdekeit. Született egy együttműködési megállapodás, amelyben elvek fogalmazódnak meg. Felmerült például a közös pályázatok írása, képzőművészeti kiállítások rendezése és az egyházakkal való közös kapcsolattartás. Hornokné Uhrin Erzsébet az ez évi munkaterv javaslatát ismertette. Elmondta, fontos feladatként kell kezelni, hogy a szlovák kisebbségi önkormányzat képviselői jelen legyenek, és ha érintettek, aktívan vegyenek részt a városi önkormányzat bizottságai és a közgyűlés munkájában. A tervezet szerint meg kell vizsgálni a városban működő rádiókkal, tévékkel, újságokkal a továbbfejlődés lehetőségét a szlovákságról és a szlovákságnak szóló hírek, információk tekintetében. A munkatervben szerepelnek még különböző tájékoztatók, meghívások és kiemelt programként egy gyerektábor a városban szlovákul tanuló szorgalmas gyerekek számára. Végleges munkaterv a Csabai Szlovákok Szervezetével történő egyeztetés után készül. M. E. 1 A Démász az áramlopások ellen A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság képviselői a napokban hívták fel a figyelmet egy olyan közmorált romboló jelenségre, amely a tisztességes fogyasztókkal szemben erkölcstelen és igazságtalan. Ezen túlmenően pedig az rt.-nek minden eddiginél nagyobb kárt okozott az elmúlt évben. Miről is van szó? Mint az országban mindenhol, Békés megyében is egyre több a szabálytalanul működő villamosenergia-fogyasztási hely. Magyarán: tendenciaszerűen nő az áramlopások száma. A Démász a '90-es évek elejétől kezdte érezni a hálózati veszteséget, amely 1996-ban 1 milliárd forintnyi árbevétel-kiesést okozott a részvénytársaságnak. A fogyasztási ellenőrzések során derült ki, hogy a 650 ezer fogyasztó 3 százaléka szerzi meg nem engedhető módon az áramot. A Démász képviselői szerint a jelenség nem ismeretlen számukra, hiszen ügyeskedők mindig is voltak. Ám amíg a villamos energia olcsó volt, kevesen kockáztattak. Az energiaárak emelkedése viszont arra az időszakra esett, amikor megjelent a munkanélküliség, és a fizetőképesség romlani kezdett. A megélhetési nehézségeket kihasználva jelentek meg azok az ügynökök", akik jó pénzért kezdték árulni az áramlopás módszereit. Ezzel pedig példátlan mértékű veszteséget okoztak a Démásznak, amely a tervezett fejlesztéseket is veszélyezteti. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a szabálytalanságok kiderítése csak idő kérdése. Fokozottabban és folyamatosan ellenőrzik a jövőben a fogyasztási helyeket, mérőórákat, ezen túlmenően pedig jelentős apparátust hoznak létre. Ahol pedig bizonyítást nyert a szerződésszegés ténye, ott a fogyasztónak nemcsak a magasabb, felemelt árat kell megfizetnie, hanem az elkövetés mértékétől függően viselnie kell a szabálysértés vagy bűncselekmény egyéb következményeit. Az áramszolgáltató a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt fektet. Olyan technikát, technológiát fog alkalmazni a mérőhelyeken, amelyek megakadályozzák, illetve felismerhetővé teszik az áramlopás tényét. K. G. FOGADÓNAP. Március 7- én, pénteken Sisak Péter alpolgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. ROMÁN FOGADÓÓRA. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata március 10-én, hétfőn óráig tart fogadóórát a Szabadság tér /16. szám alatt. ANGYALI DIMENZIÓK címmel tart előadást Déri Zsuzsanna terapeuta a SZÜV Rt. székházában (Kinizsi u. 4-6.) március 8-9-én óráig a Fehér Fény Alapítvány szervezésében. Belépődíj: 500 Ft/fő/nap vagy 800 Ft/fő/2 nap. KIE-KÖZGYŰLÉS. Március 11-én, kedden 18 órától tartja közgyűlését a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület a Szent István tér 20. alatt található gyülekezeti teremben. ÚSZIK A BÁRKA. A megye egyetlen irodalmi-művészeti folyóirata, a Bárka új felállásban működik tovább. Szerdán a Szent Johannes Kávéházban találkoztak a szerkesztőség új tagjai a lap főszerkesztőjével, Kántor Zsolttal. Mostantól közösen adja ki a lapot a Tevan Kiadó és a Békés Megyei Könyvtár. A felelős kiadói tisztet Ambrus Zoltán, a könyvtár igazgatója tölti be, s emellett a dialógus rovatot is vezeti. Cs. Tóth János, a periodika hajdani alapítója, jelenleg a Móra Kiadó vezérigazgatója a képzőművészeti rovatot irányítja, Köteles Lajos, a Körösi Csorna Sándor Főiskola főigazgatója az eszszé rovatot, Elek Tibor irodalomtörténész a műbírálatokat, Grecsó Krisztián Gérecz Attila-díjas költő a versrovatot felügyeli. A szépprózákkal a főszerkesztő foglalkozik. A továbbiakban évi négy alkalommal kivannak megjelenni. Az orgánumot Békés Megye Önkormányzata szubvencionálja a legnagyobb mértékben, de támogatja őket a József Attila Alapítvány és a békéscsabai önkormányzat is. VERSMONDÓVERSENY A FŐISKOLÁN. Február végén 6. alkalommal rendezték meg Békéscsabán, a Körösi Csorna Sándor Főiskolán a pedagógusjelöltek országos versmondóversenyének döntőjét. A 22 hazai és erdélyi diák versmondását háromtagú zsűri - élén Bánffy György színművésszel - értékelte. A hagyományoknak megfelelően most is elsősorban Erdélyből jött szavalók kerültek a díjazottak listájára, míg a versválasztásért járó különdíjat Takács Ildikónak, a békéscsabai főiskola hallgatójának ítélték oda, aki a közönségdíjat BÉKÉSCSABA HÍREKBEN A város, ahol élünk is elnyerte. A rendezvény szponzorai voltak a Baromfi Trans Kft., a békéscsabai polgármesteri hivatal és a Tevan Kiadó. FELHÍVÁS. A Békéscsabai Magyar-Német Baráti Kör felhívja a tisztelt polgárok figyelmét, hogy szívesen fogadna német és magyar eredetű recepteket, népi gyógymódokat mindenkitől. Az eredeti (nem könyvből kiírt) recepteket, népi gyógymódokat beküldők a Groschl atya csodaszere című könyvecske német nyelvű kiadását kapják ajándékba, amellyel meglephetik jelenlegi és leendő német ismerőseiket, barátaikat. A leveleket Paál Tamás várja, címe: Békéscsaba, Lencsési út I/3. MATRIKULA SZÜLETÉS Vágási Róbert és Sipos Ilona fia Róbert, Korcsok Mihály és Gyüre Margit fia Gergő Bence, Krizsán Mihály és Kvasz Ágnes fia Bertalan, Kokavecz Róbert László és Kónya Erzsébet Szilvia leánya Alexandra, Kudlák András és Balázs Noémi leánya Ami Noémi, Bella Sándor és Borza Anna fia Dávid Márk, Viczián Péter és Martincsek Ildikó leánya Adél, Hochrein József és Kovács Marianna leánya Anna, Zahorán János és Aradszki Edit fia Csaba Ingyenes városi lap, Békéscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: Mikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pf. 112 Telefon/fax: (66) , telefon: Szedés: Reproform Bt. Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 EMLÉKEZÉS dr. Mohácsy ( M A C H Á C S ) Mátyásra A modern magyar kertgazdaság megalapozója Békéscsabán született március 12-én, s Budapesten hunyt el április 6-án. E ritka, nagy ívű életút egyben kudarcokkal és sikerekkel tarkított küzdelmes életpálya is, melynek Dr. Mohácsy Mátyás eredményét, az életművet a Sors ajándékaként ő maga is megláthatta. Hosszú út vezetett a csabai Pokol utcából a csúcsok meghódításáig, az egyetemi rektorságig, a Kossuth-díjig, és ami számára a legbecsesebb volt: a Matyi bácsi titulusig. Ehhez először egyéniségét kellett kibontakoztatnia a csabai algimnáziumtól a Kertészeti Tanintézetig, majd európai és amerikai tanulmáfiyútjainak tapasztalatszerzéséig, ahol a szakmát sajátította el. Kegyetlen, de jellemformáló állomása életének a krasznojarszki fogolytábor, ahonnan emberi tartással és első két könyve kéziratával érkezett haza. Korlátoltságával tüntető korának minden ellenállását szívós munkával megtörve egyetemi rangra emeltette a kertészeti szakoktatást, megszervezve ezzel a kertész hadsereget". Ezt követte a kertészeti kutatás intézményrendszerének kialakítása Budatétényben. A szakmai-személyi feltételek megteremtődtek, ezzel élete legnagyobb álmának megvalósításához, az amerikai mintájú - nem manufakturális - üzemi áru-gyümölcstermelés bevezetéséhez. Munkatársaival ezt is sikerült megvalósítania; a közös munkára mindig büszke volt. Ugyanakkor a házikerti gyümölcstermesztés apostolává is vált. A szakmai-társadalmi életről sem feledkezett meg: szervezője, irányítója volt számos szakmai-érdekvédelmi szervezetnek, szövetségnek. 23, főként társszerzőkkel irt könyve jelent meg. Élete alkonyán megérte életművének társadalmi elismerését - kitüntetéseit felsorolni is hosszú lenne a Kossuth-díjig. Ő a GONDOLKODÓ Mea culpa A magányos la gyökerei az árnyékvilághoz érnek. Felhők úsznak a magasba szökő korona körül. Sűrű ágak átláthatatlan falában fészkel az éj szele. A líra szelleme bejárja az egyedüllét mezejét, kisugárzása lappangó érzések folyton kialvó vulkánját lobbantja. Sötét színekbe öltözik minden. Kitömött, élettelen madárrá lényegül át a lélek. Utolsó lírai sóhaj derengés előtt: megjártam, és nem felejtem el! Nincs más kincsem, csak a meggyilkolandó izmosodásá legnagyobb elismerést azonban a kertgazdaság ban látta. érzések. SZTOJCSEV SZVETOSZLAV A fa köré erdőt varázsol a képzelet, az érzés halott, a falon élő szavak szüremlenek át, amelyek majd meghallgatásra találnak valahol. Mára a szakképzés új feladatok elé néz, a kutatás nagy szervezeti átalakuláson ment át, a termelés pedig a birtokrendszer változása következtében a kisüzemekben keresi a megújulást. Mohácsy Mátyás korszakos életművet alkotott, amely a maga idejében társadalomfenntartó gazdasági tényezővé vált. Életműve jövőbe mutató tanulságainak levonása az utódok erkölcsi kötelessége. Szülővárosa megkésve, posztumusz emlékezett meg először nagy fiáról születése centenáriumán, nagyszabású rendezvénysorozattal (emlékülés, tudományos ülésszak, szoboravatás, emlékkiállítás, megyei kertészeti kiállítás, emlékkötet). Ez évtől a Lencsési Kertbarátkör vállalta fel a Mohácsy-kultusz ápolását. Ennek jegyében kerül sor március 10-én 16 órakor szobrának megkoszorúzására a Széchenyi-ligetben, majd órakor a tanítvány, dr. Probocskai Endre ny. egyetemi tanár emlékezik mesterére a Lencsési Közösségi Házban. A programokra szeretettel várunk minden érdeklődőt. DR. SICZ GYÖRGY IRÁNYTŰ AZ IPIHAZBAN Iránytű címmel rendezett módszertani napot az ifjúsági ház abból a célból, hogy a fiatalok jobban megismerkedhessenek a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények és programok képviselőivel, tevékenységével. Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok mellett meghívták az érdeklődő pedagógusokat, diákokat is, hogy közvetlen formában ismerkedhessenek meg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, a rendőrség DADA-programjával, a Diáktanya, a Nevelési Tanácsadó, a Mentálhigénés Programiroda, a polgármesteri hivatal vezetőivel, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, az S. 0. S. Tini Telefonos Szolgálat, valamint a városi drogellenes munkacsoport tevékenységével. A rendezvény első felében a szervezetek ötperces nyilvános bemutatkozásra kaptak lehetőséget, majd az előtérben kötetlen beszélgetés formájában folyt tovább a program. Zsótér Mária szervező szerint reménykednek abban, hogy a rendezvénnyel sikerült közelebb hozni egymáshoz az érintetteket, a fiatalokat s a velük, értük tevékenykedő szervezeteket. HIRDETMÉNY DANCS LÁSZLÓ A közgyűlés szociális bizottsága értesíti a város lakosságát, hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. Atámogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást ügytélfogadási időben a városháza földszint 10 számú irodájában. Atámogatási kérelmeket március 15-ig lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. BÉKÉSCSABÁÉRT KITÜNTETÉS A legutóbbi közgyűlés napirendjén szerepelt a Békéscsabáért Kitüntetés adományozására beérkezett javaslatok megvitatása is. A testület döntése értelmében az idén dr. Ambrus Zoltánné és dr. Borbola József részesül e jeles városi kitüntetésben. Akitüntetések átadására - a hagyományoknak megfelelően - nemzeti ünnepünkön, március 15-én kerül sor. Néhány mondat a kitüntetettekről: Dr. Ambrus Zoltánné az Országos Filharmónia Békés Megyei Kirendeltségének a vezetője. Személyes munkássága meghatározó jelentőségű Békéscsaba zenei életének alakításában. Dr. Borbola József nyugalmazott kórházi belgyógyász főorvos az országban elsők között szervezte meg a cukorbetegek rendszeres gondozását, ellenőrzését. Úttörő munkát végzett a májbiopsiák területén, melyet országosan is elismertek kiváló orvos kitüntetéssel. Városunk legidősebb - és leg(el)ismertebb - orvosa. A kitüntetetteknek szívből gratulálunk! (H. M.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának egészségügyi irodája értesíti a város lakosságát, hogy Békéscsabán, a 26. számú új háziorvosi körzetben dr. Józsa Zoltán belgyógyász szakorvos megkezdte rendelését az Andrássy út szám alatt (Orvosi Centrum). Rendelési idő: hétfőtől csütörtökig 8-11 és óráig, pénteken 8-12 óráig. Telefon: A 26. sz. felnőtt-háziorvosi körzethez tartozó utcák a területi kötelezettségi ellátás szerint: Árpád sor, Bajza u., Deák u., Degré u., Urszinyi Dezsőné u., Andárssy út , Andrássy út , Bertóthy udvar. Illesházi út, őr u. 2-8., Kazinczy-ltp , Kazinczy utca 2-4., Felsőnyomás T.: , , Szigligeti u., Alsó-Körös sor, Baross u., Kiss Ernő u., Szeberényi tér, Szent István tér, Szerdahelyi u., Gyulai út, Rákóczi u. páros old., Urszinyi Andor u. "(flerlcc!

4 K CSABAI ÖZLÖNY Di ONTES ELŐTT Tisztelt Olvasó! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta rendelettervezeteit az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól, a természeti értékek helyi védelméről és a téritésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról. A tervezetekkel kapcsolatban március 13-ig lehet észrevételeket, javaslatokat benyújtani a közigazgatási, illetve az oktatási, közművelődési és sportirodához. TERVEZET Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének /1997. ( ) számú önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló, többször módosított évi XX. tv. 85. (1) bekezdés h) pontja és a levegő tisztaságának védelméről szóló többször módosított 21/1986. (VI. 2.) MTrendelet és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 4/1986. (VI. 2.) OKTHrendelkezés 6. (6) bekezdése alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az avar és kerti hulladékok (a továbbiakban: hulladékok) nyílt téri égetéséről a helyi körülményeknek megtelelő szabályozás érdekében önkormányzati rendeletet alkot. 1. A rendelet célja a hulladékok nyílt téri égetésének szabályozása a levegőtisztaság-védelmi követelmények érvényre juttatása érdekében. A rendelet hatálya Békéscsaba város közigazgatási területén az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére és az égetést végző személyekre terjed ki. 2- A rendelet nem terjed ki, és a jegyző külön engedélye szükséges: (1) a nem védett, illetve a helyi védelem alatt álló területeken a nádas és más vízinövények égetésére, (2) a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladók elégetésére, (3) tarlóégetésre. 3. A rendelet alkalmazása szempontjából kertinövényi-maradvány (a továbbiakban: hulladék") a falomb, kaszálók és nyesedék. (1) Hulladékok közül az olyan hulladék elégetése engedélyezett, Q i amelyek csírázásgátló anyagokat (diófalomb, tölgyfalomb, fenyőtű), gyommagvakat, elszáradt, beteg növényi részeket tartalmaznak. (2) Az (1) bekezdés kivételével minden más hulladékot komposztálási eljárással kell kezelni, majd újrahasznosítani. 4. (1) Hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz, és nem jelent tűzveszélyt. Elégetni csak légszáraz (elszáradt), folyamatos, intenzív lánggal égethető állapotú hulladékot szabad. (2) A napi égetést a nyári időszámítás szerinti időszakban óra között lehet végezni, kivéve azt az időszakot, amikor országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Az országos tűzgyújtási tilalmat a földművelési miniszter rendeli el és sajtó útján teszi közzé. (3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (4) A hulladék égetését végzőnek ügyelni kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel vagy földtakarással kell ellátni. (5) Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék közterületről való eltávolításáról az égetést végző köteles gondoskodni abban az esetben, ha közterületen végzi az égetést az égető személy. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles. 5. (1) Vasárnap és hivatalosan ünnepnapnak minősített ünnepeken tilos a hulladék égetése. (2) Helyi védettség alatt álló területen, városi közparkokban, tereken hulladék égetése tilos. (3) A lakóterület I. és II. építési övezeteiben (tömör városias beépítés) a hulladék égetése heti egy alkalommal, szombaton végezhető. 6. Az égetésből eredő kárért az égetés végzője felel, a polgári törvénykönyvben előírt jogszabály szerint. 7. Szabálysértési rendelkezések (1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A kiszabható pénzbírság maximuma a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott összeg. A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. (2) A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság maximuma a mindenkori hatályos felsőbb jogszabályok által meghatározott összeg. (3) Helyszíni bírság kiszabására a termesze védelmi őr, a rendőrség és a közterüle ellenőr jogosult. 8. E rendelet április 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, PAP JÁNOS polgármester DR. SIMON MIHÁLY jegyző TERVEZET "1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének,i. /1997. ( ) számú önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló, többször módosított évi XX. tv. 85. (1) a) pontja és a természetvédelemről szóló üli. törvény 24. (1) bekezdés b) pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi jelentőségű természeti értékek védelmére önkormányzati rendeletet alkot. 1. Az önkormányzatirendelet-alkotásnak a célja, hogy a helyi természeti értékeket fenntartsa a jövő számára és ezzel lehetővé tegye azt, hogy a védelembe vonható terület élővilága mint természetes erőforrás a mai álla pótban még fellelhető formában fennmara jon, az élőhelyeket, az állat-, rovarvilágot I növényzetet megóvja a károsodástól. 2- természeti értékeket, az 1. számú mellékletben hrsz. 4,6589 ha művelési ágból kivett, beépítetlen terület és út megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában - Erzsébethelyi (jaminai) belvíztározót és környékét, amelyen a nádast, a cserjést és a facsoportokat, tételes felsorolásukat az 1/b számú melléklet tartalmazza, védelem alá helyezi. az 1/a számú melléklet ábrázolja, helyi védelem alá vont természeti értékek leírását, kezelési utasítását az 1/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az Erzsébethelyi (jaminai) belvíztározó őrizze meg a megmaradt élővilágának sajátosságait, potenciális élőhelyeit, növelje az élőhelyek vegetációs értékét, biztosítsa a vizes élőhelyek fennmaradását.

5 3. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése helyi jelentőségű természeti értékekké természeti értékeket a 2. számú mellékletben -6103/1. hrsz ha Önkormányzata tulajdonában -6103/3. hrsz. 0,2962 ha művelési ágból kivert, töltés megnevezésű, /2. hrsz. 0,1665 ha a Békéscsaba Megyei Jogú Város -6169/5. hrsz. 0,6625 ha művelési ágból kivett, beépítetlen területű, /7. hrsz. 0,1923 ha művelési ágból kivett, beépítetlen terület, -6173/1. hrsz. 4,6564 ha művelési ágból kivett, gyep, nádas, mocsár megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában -6173/2. hrsz. 0,2566 ha a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,6721 ha művelési ágból kivett, közterület megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,9104 ha művelési ágból kivett, saját használatú út megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,2190 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, hrsz. 1,4043 ha művelési ágból kivett, tó megnevezésű, Önkormányzatának tulajdonában hrsz. 1,8412 ha művelési ágból kivett, mocsár, erdő, gyep megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában hrsz. 1,7696 ha Békéscsaba Megyei Jogú Város álló ingatlanokat, a negyedik kerületi belvíztározót és környékét, az itt fellelhető nádast, vizes élőhelyeket, erdőfoltokat, cserjéseket, facsoportokat, tavat, gyepet, töltést - körgátat - csatornát, utat, mocsarat és ezek élővilágát, vegetációját védelem alá helyezi. a 2/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és a kezelési utasítását a 2/b számú melléklet tartalmazza. (3) A negyedik kerületi belvíztározó és a védelem alá vont környéke őrizze meg a vizes élőhelyeket, a nádast, a facsoportokat, a gyepes területeit, a vízfelületeit, a mocsárvilágát, a töltést - körgátat -, az út jelenlegi állapotát. Tilos a területre szennyvizet beengedni, hulladékot lerakni, és jelenlegi állapotát az élővilág szempontjából hátrányosan alakítani. 4- természeti értékeket, az 1. számú mellékletben /1. hrsz. 17,7569 ha művelési ágból kivett erdő megnevezésű, hrsz. 0,6787 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, /14. hrsz. 18,7333 ha művelési ágból kivett, erdő megnevezésű, /26. hrsz. 19,3208 ha művelési ágból kivett, közterület megnevezésű, de természetben erdőként fellelhető, és a Békéscsaba Megyei Jogú Város /4. hrsz. 1,4557 ha művelési ágból kivett, erdő megnevezésű, hrsz. 0,5323 ha /1. hrsz. 0,2913 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, /5. hrsz. 24,2366 ha művelési ágból kivett, szántó megnevezésű, de természetben erdőként fellelhető, álló ingatlanokon a parkerdőt, amely ültetett erdő és annak vegetációját védelem alá helyezi. a 3/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és a kezelési utasítást a 3/b számú melléklet tartalmazza. (3) A parkerdő őrizze meg a parkerdő jellegét, az ott fellelhető vegetációt. Az erdőt az előírt szabályoknak megfelelően kell kezelni. A védelem biztosítása mellett lehetővé kell tenni a parkerdő igénybevételét a lakosságnak pihenés céljára. (4) A védelembe vont területre részletes kezelési utasítást kell készíteni, amelynek meg kell felelnie az erdőtörvényben előírt követelményeknek, ugyanakkor az erdő üzemi tervének elkészítésére fokozott figyelmet kell fordítani. A terület parkerdő jellege nem változtatható meg. 5. értékeket, a 4. számú mellékletben hrsz. 18,8961 ha művelési ágból kivett, országos közút megnevezésű, a magyar állam tulajdonában de a békéscsabai közúti igazgatóság kezelésében lévő ingatlanon a fürjesi vadkörtést és ősgyepmaradványt. a hajdani flóra elemeit, az ősgyepmaradványt, a 100 év körüli egészséges vadkörtefát, a területek vegetációját védelem alá helyezi. a 4/a számú melléklet ábrázolja. A helyi védelem alá vont természeti értékek leírását és kezelési utasítását a 4/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az út széli gyepen - löszpusztagyepen - található növényeket védeni kell azoktól a káros behatásoktól, amelyek az itt élő növényi faunát károsítják, az értékes növényeket óvni kell. (4) A területen található vadkörtét kivágni, csonkítani nem szabad. 6. természeti értékeket, az 5. számú mellékletben hrsz. 0,8454 ha tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati (áljami tartalékföld), hrsz. 24,7219 ha művelési ágból kivett, erdő, csatorna, gyep (legelő) megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban a felsorolt ingatlanokon az ó- gerlai Kovácsi-erdőt, a bokros területeket, a csatornát, gyepet, mocsarat és élővilágot, ezek vegetációját védelem alá helyezi. az 5/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és kezelési utasítását az 5/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az ó-gerlai Kovácsi-erdő őrizze meg a jelenlegi erdő-, bokros, gyepes területét az utókor számára. Biztosítani kell a terület vegetációját, a mellékletben részletesen felsorolt fajok fennmaradását. LAPOZZON i Pír

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

a város több beruházást és felújítást vállalhat az idén, mint decemberben reálisnak látszott, ám továbbra is mértéktartónak

a város több beruházást és felújítást vállalhat az idén, mint decemberben reálisnak látszott, ám továbbra is mértéktartónak Probléma nélkül nincs szerencse. Az élet van belül, ami naponként öszszeáll. Újra felépül reggel, ami volt. Az agyam vagyok én vagy a testem? Egy bőrbe kötött tudat. Olykor fellapozza az emlékeket az idő.

Részletesebben

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Döntés után, döntés előtt 15 éves a Ruhaipari iskola Óvodai beíratás Versenyeredmények INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Diákszemmel Az év kórháza Közmeghallgatás

Részletesebben

Ne féltsük magyarságunkat!

Ne féltsük magyarságunkat! Pályázati felhívások Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Versenyeredmények Népszámlálási adatok a városról Földutak karbantartása INGYENES VÁROSI LAP «BÉKÉSCSABA MÁRCIUS 15. Ne féltsük magyarságunkat!

Részletesebben

Egy kis tél. Ülésezett a közgyűlés. Költségvetés első olvasatban. Döntés előtt, döntés után. Közgyűlési visszhang. A közhasznú szervezetekről

Egy kis tél. Ülésezett a közgyűlés. Költségvetés első olvasatban. Döntés előtt, döntés után. Közgyűlési visszhang. A közhasznú szervezetekről Ülésezett a közgyűlés Költségvetés első olvasatban Döntés előtt, döntés után Közgyűlési visszhang A közhasznú szervezetekről Az adózók figyelmébe! INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno.. Egy kis

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA tvheti r térteg evtoiyam y. szam 1994. március 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Márciusi episztola Hogy állsz az életkedveddel. Barátom? Csak élsz, mint a leghajszoltabb hangyák, cipeled a rád rótt terheket,

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1 'Ili, HETI (Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 995. november 23. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Szociális kerekasztal Pierrot Gyermekszínház A munkanélküliség alakulása Mi lesz a sporttal? Be íratás előtt

Részletesebben

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát

Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 9. szám 2013. december 2. HAZATÉRT A LEGENDA Cegléden temették újra Zsengellér Gyulát Kívánságának megfelelően szülővárosában, Cegléden

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget

Tavaszi Fesztiválon. dégeinek. Számos kiállítás, színdarab, önálló est, komolyzenei. jazz- és rockkoncert, táncház, táncszínház ad lehetôséget XVIII. évfolyam 6. szám 2008. március 27. INGYENES VÁROSI LAP A csatornahálózat terve Elkészült a csatornahálózat vízjogi létesítési engedélyezési terve a teljes belterületbe vont területre. A létesítési

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

AFejlesztéspolitikai Irányító Testület képviseletében

AFejlesztéspolitikai Irányító Testület képviseletében Soron kívüli közgyûlés Átalakul a hivatal Fakivágás után ültetés a ligetben Képviselõk Gerláról, Mezõmegyerrõl Hálón a Bárka XVII. évfolyam 7. szám 2007. április 26. Városvédõk tisztújító közgyûlése Kiállítás

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Herczeg Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a

Herczeg Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Megújult a Közgé Elkészült a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola gyönyörű új épülete, amelyet szeptember elején vettek birtokukba a tanárok

Részletesebben

(Mérleg CSABAI. Kitüntetés a jegyzőnek. A Natúrpark Európa vérkeringésében. Városi bál. Ülésezett a testület. Kitüntetett nemzetiségiek

(Mérleg CSABAI. Kitüntetés a jegyzőnek. A Natúrpark Európa vérkeringésében. Városi bál. Ülésezett a testület. Kitüntetett nemzetiségiek CSABAI Ülésezett a testület Kitüntetett nemzetiségiek A Filharmóniát ünnepeltük (Mérleg xiv. eviolyam li. szam 2004. december 23. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Élsportolók köszöntése Az év legrangosabb

Részletesebben

Rácalmás 1. 2013. február XX. évfolyam 2. szám. Székely zászló

Rácalmás 1. 2013. február XX. évfolyam 2. szám. Székely zászló 1 2013. február XX. évfolyam 2. szám TARTALOM Sikeres volt az iskolában rendezett rajzverseny a Magyar Kultúra Napján. 11. oldal A Jankovich-kúria is bemutatkozott a dunaújvárosi Esküvő Kiállításon. 13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben