JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V március 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V 1997. március 6."

Átírás

1 HfAHETI JtéWeg VII. évfolyam 9. szám V március 6. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Ülésezett a közgyűlés Démász-tájékoztató Emlékezés dr. Mohácsy Mátyásra Csabai Közlöny - Döntés előtt Ki volt Fábry Károly? Negyven éve a városházán Önkormányzati aggályok A no mint napfény Amazon, démon, tündér, boszorkány, mind személyiség, s olykor mindegyik megtalálható egyetlen individuumban. John Lennon mondta, az asszony a világ négere, de ez már régen volt. Ma már inkább vállalkozó vagy munkanélküli, háziasszony és anya, rabszolga vagy ürinö, kurtizán vagy apáca. Feminizmus ide, emancipáció oda. a liberalizálódott univerzumban igencsak sokszínű arcot mutat a női nem, nem beszélve a férfinemről, melynek egyes ivadékai igencsak elfeledték a lovagiasság szabályait. Az udvarlás kihűlt, mint egy galaktikából kipotytyant, idejétmúlt planéta, a gyöngédség érdekektől függ. B mézédes realizmus azonban magában foglalja a múlt visszakívánását is, ama nosztalgiát, mely romantika és mámor után áhítozik, s elfelejti azt, hogy soha nem volt ideális a helyzet. A nő nőiessége, a lány kecsessége, a középkorú hölgyek bája mindig a miliő, a társadalmi lét függvénye. Mik a szokások, elvárások? Ezek persze legtöbbször férfi szempontok, direktívák". A normális hím megadja a tiszteletet arájának, ha az nem romlott perszóna. A balkanizálódott férfit meg a szebbik nemnek csak egyes mazochista csoportjai kedvelik. Vallás, neveltetés, igényesség. Ezek a motivációk beszéltetik a nemek szereplőit. De egy biztos: igy szép a világ. S elsődleges: a szeretet, a türelem ethosza! KÁNTOR ZSOLT KÖZGYŰLÉS Egészséges városok Három rendelet tervezetét fogadta el múlt heti ülésén a városi közgyűlés. Az avar ós a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló, környezetvédelmi szempontból is fontos rendelettel azt a célt szeretné az önkormányzat elérni, hogy az elégethető hulladékok megsemmisítésére szabályozott formában kerülhessen sor a jövőben, a hulladékokat újra lehessen hasznosítani, továbbá azt, hogy a levegőtisztaság biztosítható legyen. Mint a közgyűlésen elhangzott, Békéscsaba az első néhány olyan település között van, ahol ilyen jellegű rendeletet alkotnak. Rendelet születik a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról is. Az ügyben a szakemberek, a szakhatóságok és az érintettek között közel egy éve folynak az egyeztetések, melyeknek eredménye a most elfogadott tervezet, a benne található lista a védelem alá helyezendő helyi természeti értékekről. Új rendelet készül a térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettségekről, mivel a közoktatási törvény tavalyi módosítása jelentős változásokat hozott az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások és díjak körében. A rendeletek végleges megalkotására a márciusi közgyűlésen kerül sor. Módosították a lakossági út- és közműépítések támogatásának és szervezésének rendjéről módosított szabályzatot. Ennek lényege, hogy az utak és a közműépítések támogatásához az érintett lakosoknak társulást kell alakítaniuk, és pályázatot kell benyújtaniuk a polgármesteri hivatalhoz. A minimális lakossági hozzájárulás vízvezeték esetén forint/lakás, útalap építése esetén forint/telek. Csak annak a létesítménynek az építéséhez adható támogatás, ahol az érdekelt lakástulajdonosoknak legalább a kétharmada egyetért a megvalósítással, és ahhoz önként hajlandó anyagilag is hozzájárulni. A társulások tagjai kedvezményt kapnak azokkal szemben, akik nem akarnak az adott társulásba belépni; a támogatási igényeket a városgazdálkodási ós városfejlesztési bizottság bírálja el. Az önkormányzat egyetért az 1994-ben Helsinkiben, a WHO európai tagországai által kidolgozott Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram alapelveivel és vállalja, hogy annak célkitűzéseit a mindenkori lehetőségei függvényében megvalósítja, továbbá azt a szándékát fejezi ki, hogy Békéscsaba csatlakozzék az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez. A program célja a lakosság jó egészségi állapotát megőrző környezet elérésének lehetővé tétele. A környezet-egészségügy azon elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, amelyek a társadalom egészségi állapotának felmérését, javítását, a károsító okok kontrollját, illetve kiküszöbölését jelentik. A testület foglalkozott dr. Ferenczy Attilának, a Lencsési-lakótelep egyik képviselőjének lakossági kezdeményezés alapján megfogalmazott beadványával, melyben azt kérte, hogy az önkormányzat állítsa vissza a Lencsési úti rendelő 1993-ban megszüntetett laboratóriumát. A képviselők végül megszavazták, hogy nemcsak a Lencsési, hanem a Kolozsvári úti rendelőben is részmunkaidőben működtetett vén/ételi állomás legyen, melynek fedezetére az önkormányzat biztosítja a szükséges kétmillió forintot. Felügyelőbizottság és kórháztanács létrehozásáról döntöttek, melyek ellenőrzik, illetve javaslatokkal segítik a Réthy Pál Kórház gazdálkodását. (SZ. SZ.)

2 Együtt a szlovákságért Múlt csütörtökön tartotta idei első közgyűlését a szlovák kisebbségi önkormányzat. Először Wagner Sándorné számolt be arról, hogyan és miből gazdálkodtak az elmúlt évben. Kiemelte, hogy megkönynyítette, kiszámíthatóbbá tette munkájukat az, hogy az éves előirányzatot egyszerre kapták meg tavaly. A tervezett programokra, támogatásokra, a Békéscsabai Szlovákságért kitüntetés anyagi vonzatára, a tiszteletdíjakra futotta a keretükből. A fizetőképesség megtartását mindig szem előtt tartották, s ha szűken is, de a bevételek fedezték a kiadásokat. A Csabai Szlovákok Szervezete részéről jelen volt István Anna elnök és Ancsin Pálné, akik szorgalmazták, hogy közösen lépjenek fel a városban a kisebbségi törvény érvényesítéséért, hisz együtt hatékonyabban képviselhetik, szolgálhatják a csabai szlovákság érdekeit. Született egy együttműködési megállapodás, amelyben elvek fogalmazódnak meg. Felmerült például a közös pályázatok írása, képzőművészeti kiállítások rendezése és az egyházakkal való közös kapcsolattartás. Hornokné Uhrin Erzsébet az ez évi munkaterv javaslatát ismertette. Elmondta, fontos feladatként kell kezelni, hogy a szlovák kisebbségi önkormányzat képviselői jelen legyenek, és ha érintettek, aktívan vegyenek részt a városi önkormányzat bizottságai és a közgyűlés munkájában. A tervezet szerint meg kell vizsgálni a városban működő rádiókkal, tévékkel, újságokkal a továbbfejlődés lehetőségét a szlovákságról és a szlovákságnak szóló hírek, információk tekintetében. A munkatervben szerepelnek még különböző tájékoztatók, meghívások és kiemelt programként egy gyerektábor a városban szlovákul tanuló szorgalmas gyerekek számára. Végleges munkaterv a Csabai Szlovákok Szervezetével történő egyeztetés után készül. M. E. 1 A Démász az áramlopások ellen A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság képviselői a napokban hívták fel a figyelmet egy olyan közmorált romboló jelenségre, amely a tisztességes fogyasztókkal szemben erkölcstelen és igazságtalan. Ezen túlmenően pedig az rt.-nek minden eddiginél nagyobb kárt okozott az elmúlt évben. Miről is van szó? Mint az országban mindenhol, Békés megyében is egyre több a szabálytalanul működő villamosenergia-fogyasztási hely. Magyarán: tendenciaszerűen nő az áramlopások száma. A Démász a '90-es évek elejétől kezdte érezni a hálózati veszteséget, amely 1996-ban 1 milliárd forintnyi árbevétel-kiesést okozott a részvénytársaságnak. A fogyasztási ellenőrzések során derült ki, hogy a 650 ezer fogyasztó 3 százaléka szerzi meg nem engedhető módon az áramot. A Démász képviselői szerint a jelenség nem ismeretlen számukra, hiszen ügyeskedők mindig is voltak. Ám amíg a villamos energia olcsó volt, kevesen kockáztattak. Az energiaárak emelkedése viszont arra az időszakra esett, amikor megjelent a munkanélküliség, és a fizetőképesség romlani kezdett. A megélhetési nehézségeket kihasználva jelentek meg azok az ügynökök", akik jó pénzért kezdték árulni az áramlopás módszereit. Ezzel pedig példátlan mértékű veszteséget okoztak a Démásznak, amely a tervezett fejlesztéseket is veszélyezteti. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a szabálytalanságok kiderítése csak idő kérdése. Fokozottabban és folyamatosan ellenőrzik a jövőben a fogyasztási helyeket, mérőórákat, ezen túlmenően pedig jelentős apparátust hoznak létre. Ahol pedig bizonyítást nyert a szerződésszegés ténye, ott a fogyasztónak nemcsak a magasabb, felemelt árat kell megfizetnie, hanem az elkövetés mértékétől függően viselnie kell a szabálysértés vagy bűncselekmény egyéb következményeit. Az áramszolgáltató a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt fektet. Olyan technikát, technológiát fog alkalmazni a mérőhelyeken, amelyek megakadályozzák, illetve felismerhetővé teszik az áramlopás tényét. K. G. FOGADÓNAP. Március 7- én, pénteken Sisak Péter alpolgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. ROMÁN FOGADÓÓRA. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata március 10-én, hétfőn óráig tart fogadóórát a Szabadság tér /16. szám alatt. ANGYALI DIMENZIÓK címmel tart előadást Déri Zsuzsanna terapeuta a SZÜV Rt. székházában (Kinizsi u. 4-6.) március 8-9-én óráig a Fehér Fény Alapítvány szervezésében. Belépődíj: 500 Ft/fő/nap vagy 800 Ft/fő/2 nap. KIE-KÖZGYŰLÉS. Március 11-én, kedden 18 órától tartja közgyűlését a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület a Szent István tér 20. alatt található gyülekezeti teremben. ÚSZIK A BÁRKA. A megye egyetlen irodalmi-művészeti folyóirata, a Bárka új felállásban működik tovább. Szerdán a Szent Johannes Kávéházban találkoztak a szerkesztőség új tagjai a lap főszerkesztőjével, Kántor Zsolttal. Mostantól közösen adja ki a lapot a Tevan Kiadó és a Békés Megyei Könyvtár. A felelős kiadói tisztet Ambrus Zoltán, a könyvtár igazgatója tölti be, s emellett a dialógus rovatot is vezeti. Cs. Tóth János, a periodika hajdani alapítója, jelenleg a Móra Kiadó vezérigazgatója a képzőművészeti rovatot irányítja, Köteles Lajos, a Körösi Csorna Sándor Főiskola főigazgatója az eszszé rovatot, Elek Tibor irodalomtörténész a műbírálatokat, Grecsó Krisztián Gérecz Attila-díjas költő a versrovatot felügyeli. A szépprózákkal a főszerkesztő foglalkozik. A továbbiakban évi négy alkalommal kivannak megjelenni. Az orgánumot Békés Megye Önkormányzata szubvencionálja a legnagyobb mértékben, de támogatja őket a József Attila Alapítvány és a békéscsabai önkormányzat is. VERSMONDÓVERSENY A FŐISKOLÁN. Február végén 6. alkalommal rendezték meg Békéscsabán, a Körösi Csorna Sándor Főiskolán a pedagógusjelöltek országos versmondóversenyének döntőjét. A 22 hazai és erdélyi diák versmondását háromtagú zsűri - élén Bánffy György színművésszel - értékelte. A hagyományoknak megfelelően most is elsősorban Erdélyből jött szavalók kerültek a díjazottak listájára, míg a versválasztásért járó különdíjat Takács Ildikónak, a békéscsabai főiskola hallgatójának ítélték oda, aki a közönségdíjat BÉKÉSCSABA HÍREKBEN A város, ahol élünk is elnyerte. A rendezvény szponzorai voltak a Baromfi Trans Kft., a békéscsabai polgármesteri hivatal és a Tevan Kiadó. FELHÍVÁS. A Békéscsabai Magyar-Német Baráti Kör felhívja a tisztelt polgárok figyelmét, hogy szívesen fogadna német és magyar eredetű recepteket, népi gyógymódokat mindenkitől. Az eredeti (nem könyvből kiírt) recepteket, népi gyógymódokat beküldők a Groschl atya csodaszere című könyvecske német nyelvű kiadását kapják ajándékba, amellyel meglephetik jelenlegi és leendő német ismerőseiket, barátaikat. A leveleket Paál Tamás várja, címe: Békéscsaba, Lencsési út I/3. MATRIKULA SZÜLETÉS Vágási Róbert és Sipos Ilona fia Róbert, Korcsok Mihály és Gyüre Margit fia Gergő Bence, Krizsán Mihály és Kvasz Ágnes fia Bertalan, Kokavecz Róbert László és Kónya Erzsébet Szilvia leánya Alexandra, Kudlák András és Balázs Noémi leánya Ami Noémi, Bella Sándor és Borza Anna fia Dávid Márk, Viczián Péter és Martincsek Ildikó leánya Adél, Hochrein József és Kovács Marianna leánya Anna, Zahorán János és Aradszki Edit fia Csaba Ingyenes városi lap, Békéscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: Mikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pf. 112 Telefon/fax: (66) , telefon: Szedés: Reproform Bt. Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 EMLÉKEZÉS dr. Mohácsy ( M A C H Á C S ) Mátyásra A modern magyar kertgazdaság megalapozója Békéscsabán született március 12-én, s Budapesten hunyt el április 6-án. E ritka, nagy ívű életút egyben kudarcokkal és sikerekkel tarkított küzdelmes életpálya is, melynek Dr. Mohácsy Mátyás eredményét, az életművet a Sors ajándékaként ő maga is megláthatta. Hosszú út vezetett a csabai Pokol utcából a csúcsok meghódításáig, az egyetemi rektorságig, a Kossuth-díjig, és ami számára a legbecsesebb volt: a Matyi bácsi titulusig. Ehhez először egyéniségét kellett kibontakoztatnia a csabai algimnáziumtól a Kertészeti Tanintézetig, majd európai és amerikai tanulmáfiyútjainak tapasztalatszerzéséig, ahol a szakmát sajátította el. Kegyetlen, de jellemformáló állomása életének a krasznojarszki fogolytábor, ahonnan emberi tartással és első két könyve kéziratával érkezett haza. Korlátoltságával tüntető korának minden ellenállását szívós munkával megtörve egyetemi rangra emeltette a kertészeti szakoktatást, megszervezve ezzel a kertész hadsereget". Ezt követte a kertészeti kutatás intézményrendszerének kialakítása Budatétényben. A szakmai-személyi feltételek megteremtődtek, ezzel élete legnagyobb álmának megvalósításához, az amerikai mintájú - nem manufakturális - üzemi áru-gyümölcstermelés bevezetéséhez. Munkatársaival ezt is sikerült megvalósítania; a közös munkára mindig büszke volt. Ugyanakkor a házikerti gyümölcstermesztés apostolává is vált. A szakmai-társadalmi életről sem feledkezett meg: szervezője, irányítója volt számos szakmai-érdekvédelmi szervezetnek, szövetségnek. 23, főként társszerzőkkel irt könyve jelent meg. Élete alkonyán megérte életművének társadalmi elismerését - kitüntetéseit felsorolni is hosszú lenne a Kossuth-díjig. Ő a GONDOLKODÓ Mea culpa A magányos la gyökerei az árnyékvilághoz érnek. Felhők úsznak a magasba szökő korona körül. Sűrű ágak átláthatatlan falában fészkel az éj szele. A líra szelleme bejárja az egyedüllét mezejét, kisugárzása lappangó érzések folyton kialvó vulkánját lobbantja. Sötét színekbe öltözik minden. Kitömött, élettelen madárrá lényegül át a lélek. Utolsó lírai sóhaj derengés előtt: megjártam, és nem felejtem el! Nincs más kincsem, csak a meggyilkolandó izmosodásá legnagyobb elismerést azonban a kertgazdaság ban látta. érzések. SZTOJCSEV SZVETOSZLAV A fa köré erdőt varázsol a képzelet, az érzés halott, a falon élő szavak szüremlenek át, amelyek majd meghallgatásra találnak valahol. Mára a szakképzés új feladatok elé néz, a kutatás nagy szervezeti átalakuláson ment át, a termelés pedig a birtokrendszer változása következtében a kisüzemekben keresi a megújulást. Mohácsy Mátyás korszakos életművet alkotott, amely a maga idejében társadalomfenntartó gazdasági tényezővé vált. Életműve jövőbe mutató tanulságainak levonása az utódok erkölcsi kötelessége. Szülővárosa megkésve, posztumusz emlékezett meg először nagy fiáról születése centenáriumán, nagyszabású rendezvénysorozattal (emlékülés, tudományos ülésszak, szoboravatás, emlékkiállítás, megyei kertészeti kiállítás, emlékkötet). Ez évtől a Lencsési Kertbarátkör vállalta fel a Mohácsy-kultusz ápolását. Ennek jegyében kerül sor március 10-én 16 órakor szobrának megkoszorúzására a Széchenyi-ligetben, majd órakor a tanítvány, dr. Probocskai Endre ny. egyetemi tanár emlékezik mesterére a Lencsési Közösségi Házban. A programokra szeretettel várunk minden érdeklődőt. DR. SICZ GYÖRGY IRÁNYTŰ AZ IPIHAZBAN Iránytű címmel rendezett módszertani napot az ifjúsági ház abból a célból, hogy a fiatalok jobban megismerkedhessenek a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények és programok képviselőivel, tevékenységével. Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok mellett meghívták az érdeklődő pedagógusokat, diákokat is, hogy közvetlen formában ismerkedhessenek meg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, a rendőrség DADA-programjával, a Diáktanya, a Nevelési Tanácsadó, a Mentálhigénés Programiroda, a polgármesteri hivatal vezetőivel, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, az S. 0. S. Tini Telefonos Szolgálat, valamint a városi drogellenes munkacsoport tevékenységével. A rendezvény első felében a szervezetek ötperces nyilvános bemutatkozásra kaptak lehetőséget, majd az előtérben kötetlen beszélgetés formájában folyt tovább a program. Zsótér Mária szervező szerint reménykednek abban, hogy a rendezvénnyel sikerült közelebb hozni egymáshoz az érintetteket, a fiatalokat s a velük, értük tevékenykedő szervezeteket. HIRDETMÉNY DANCS LÁSZLÓ A közgyűlés szociális bizottsága értesíti a város lakosságát, hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. Atámogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást ügytélfogadási időben a városháza földszint 10 számú irodájában. Atámogatási kérelmeket március 15-ig lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. BÉKÉSCSABÁÉRT KITÜNTETÉS A legutóbbi közgyűlés napirendjén szerepelt a Békéscsabáért Kitüntetés adományozására beérkezett javaslatok megvitatása is. A testület döntése értelmében az idén dr. Ambrus Zoltánné és dr. Borbola József részesül e jeles városi kitüntetésben. Akitüntetések átadására - a hagyományoknak megfelelően - nemzeti ünnepünkön, március 15-én kerül sor. Néhány mondat a kitüntetettekről: Dr. Ambrus Zoltánné az Országos Filharmónia Békés Megyei Kirendeltségének a vezetője. Személyes munkássága meghatározó jelentőségű Békéscsaba zenei életének alakításában. Dr. Borbola József nyugalmazott kórházi belgyógyász főorvos az országban elsők között szervezte meg a cukorbetegek rendszeres gondozását, ellenőrzését. Úttörő munkát végzett a májbiopsiák területén, melyet országosan is elismertek kiváló orvos kitüntetéssel. Városunk legidősebb - és leg(el)ismertebb - orvosa. A kitüntetetteknek szívből gratulálunk! (H. M.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának egészségügyi irodája értesíti a város lakosságát, hogy Békéscsabán, a 26. számú új háziorvosi körzetben dr. Józsa Zoltán belgyógyász szakorvos megkezdte rendelését az Andrássy út szám alatt (Orvosi Centrum). Rendelési idő: hétfőtől csütörtökig 8-11 és óráig, pénteken 8-12 óráig. Telefon: A 26. sz. felnőtt-háziorvosi körzethez tartozó utcák a területi kötelezettségi ellátás szerint: Árpád sor, Bajza u., Deák u., Degré u., Urszinyi Dezsőné u., Andárssy út , Andrássy út , Bertóthy udvar. Illesházi út, őr u. 2-8., Kazinczy-ltp , Kazinczy utca 2-4., Felsőnyomás T.: , , Szigligeti u., Alsó-Körös sor, Baross u., Kiss Ernő u., Szeberényi tér, Szent István tér, Szerdahelyi u., Gyulai út, Rákóczi u. páros old., Urszinyi Andor u. "(flerlcc!

4 K CSABAI ÖZLÖNY Di ONTES ELŐTT Tisztelt Olvasó! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta rendelettervezeteit az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól, a természeti értékek helyi védelméről és a téritésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról. A tervezetekkel kapcsolatban március 13-ig lehet észrevételeket, javaslatokat benyújtani a közigazgatási, illetve az oktatási, közművelődési és sportirodához. TERVEZET Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének /1997. ( ) számú önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló, többször módosított évi XX. tv. 85. (1) bekezdés h) pontja és a levegő tisztaságának védelméről szóló többször módosított 21/1986. (VI. 2.) MTrendelet és annak végrehajtásáról szóló többször módosított 4/1986. (VI. 2.) OKTHrendelkezés 6. (6) bekezdése alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az avar és kerti hulladékok (a továbbiakban: hulladékok) nyílt téri égetéséről a helyi körülményeknek megtelelő szabályozás érdekében önkormányzati rendeletet alkot. 1. A rendelet célja a hulladékok nyílt téri égetésének szabályozása a levegőtisztaság-védelmi követelmények érvényre juttatása érdekében. A rendelet hatálya Békéscsaba város közigazgatási területén az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére és az égetést végző személyekre terjed ki. 2- A rendelet nem terjed ki, és a jegyző külön engedélye szükséges: (1) a nem védett, illetve a helyi védelem alatt álló területeken a nádas és más vízinövények égetésére, (2) a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladók elégetésére, (3) tarlóégetésre. 3. A rendelet alkalmazása szempontjából kertinövényi-maradvány (a továbbiakban: hulladék") a falomb, kaszálók és nyesedék. (1) Hulladékok közül az olyan hulladék elégetése engedélyezett, Q i amelyek csírázásgátló anyagokat (diófalomb, tölgyfalomb, fenyőtű), gyommagvakat, elszáradt, beteg növényi részeket tartalmaznak. (2) Az (1) bekezdés kivételével minden más hulladékot komposztálási eljárással kell kezelni, majd újrahasznosítani. 4. (1) Hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz, és nem jelent tűzveszélyt. Elégetni csak légszáraz (elszáradt), folyamatos, intenzív lánggal égethető állapotú hulladékot szabad. (2) A napi égetést a nyári időszámítás szerinti időszakban óra között lehet végezni, kivéve azt az időszakot, amikor országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Az országos tűzgyújtási tilalmat a földművelési miniszter rendeli el és sajtó útján teszi közzé. (3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (4) A hulladék égetését végzőnek ügyelni kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel vagy földtakarással kell ellátni. (5) Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék közterületről való eltávolításáról az égetést végző köteles gondoskodni abban az esetben, ha közterületen végzi az égetést az égető személy. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles. 5. (1) Vasárnap és hivatalosan ünnepnapnak minősített ünnepeken tilos a hulladék égetése. (2) Helyi védettség alatt álló területen, városi közparkokban, tereken hulladék égetése tilos. (3) A lakóterület I. és II. építési övezeteiben (tömör városias beépítés) a hulladék égetése heti egy alkalommal, szombaton végezhető. 6. Az égetésből eredő kárért az égetés végzője felel, a polgári törvénykönyvben előírt jogszabály szerint. 7. Szabálysértési rendelkezések (1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A kiszabható pénzbírság maximuma a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott összeg. A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. (2) A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság maximuma a mindenkori hatályos felsőbb jogszabályok által meghatározott összeg. (3) Helyszíni bírság kiszabására a termesze védelmi őr, a rendőrség és a közterüle ellenőr jogosult. 8. E rendelet április 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, PAP JÁNOS polgármester DR. SIMON MIHÁLY jegyző TERVEZET "1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének,i. /1997. ( ) számú önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló, többször módosított évi XX. tv. 85. (1) a) pontja és a természetvédelemről szóló üli. törvény 24. (1) bekezdés b) pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi jelentőségű természeti értékek védelmére önkormányzati rendeletet alkot. 1. Az önkormányzatirendelet-alkotásnak a célja, hogy a helyi természeti értékeket fenntartsa a jövő számára és ezzel lehetővé tegye azt, hogy a védelembe vonható terület élővilága mint természetes erőforrás a mai álla pótban még fellelhető formában fennmara jon, az élőhelyeket, az állat-, rovarvilágot I növényzetet megóvja a károsodástól. 2- természeti értékeket, az 1. számú mellékletben hrsz. 4,6589 ha művelési ágból kivett, beépítetlen terület és út megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában - Erzsébethelyi (jaminai) belvíztározót és környékét, amelyen a nádast, a cserjést és a facsoportokat, tételes felsorolásukat az 1/b számú melléklet tartalmazza, védelem alá helyezi. az 1/a számú melléklet ábrázolja, helyi védelem alá vont természeti értékek leírását, kezelési utasítását az 1/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az Erzsébethelyi (jaminai) belvíztározó őrizze meg a megmaradt élővilágának sajátosságait, potenciális élőhelyeit, növelje az élőhelyek vegetációs értékét, biztosítsa a vizes élőhelyek fennmaradását.

5 3. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése helyi jelentőségű természeti értékekké természeti értékeket a 2. számú mellékletben -6103/1. hrsz ha Önkormányzata tulajdonában -6103/3. hrsz. 0,2962 ha művelési ágból kivert, töltés megnevezésű, /2. hrsz. 0,1665 ha a Békéscsaba Megyei Jogú Város -6169/5. hrsz. 0,6625 ha művelési ágból kivett, beépítetlen területű, /7. hrsz. 0,1923 ha művelési ágból kivett, beépítetlen terület, -6173/1. hrsz. 4,6564 ha művelési ágból kivett, gyep, nádas, mocsár megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában -6173/2. hrsz. 0,2566 ha a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,6721 ha művelési ágból kivett, közterület megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,9104 ha művelési ágból kivett, saját használatú út megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,2190 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, hrsz. 1,4043 ha művelési ágból kivett, tó megnevezésű, Önkormányzatának tulajdonában hrsz. 1,8412 ha művelési ágból kivett, mocsár, erdő, gyep megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában hrsz. 1,7696 ha Békéscsaba Megyei Jogú Város álló ingatlanokat, a negyedik kerületi belvíztározót és környékét, az itt fellelhető nádast, vizes élőhelyeket, erdőfoltokat, cserjéseket, facsoportokat, tavat, gyepet, töltést - körgátat - csatornát, utat, mocsarat és ezek élővilágát, vegetációját védelem alá helyezi. a 2/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és a kezelési utasítását a 2/b számú melléklet tartalmazza. (3) A negyedik kerületi belvíztározó és a védelem alá vont környéke őrizze meg a vizes élőhelyeket, a nádast, a facsoportokat, a gyepes területeit, a vízfelületeit, a mocsárvilágát, a töltést - körgátat -, az út jelenlegi állapotát. Tilos a területre szennyvizet beengedni, hulladékot lerakni, és jelenlegi állapotát az élővilág szempontjából hátrányosan alakítani. 4- természeti értékeket, az 1. számú mellékletben /1. hrsz. 17,7569 ha művelési ágból kivett erdő megnevezésű, hrsz. 0,6787 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, /14. hrsz. 18,7333 ha művelési ágból kivett, erdő megnevezésű, /26. hrsz. 19,3208 ha művelési ágból kivett, közterület megnevezésű, de természetben erdőként fellelhető, és a Békéscsaba Megyei Jogú Város /4. hrsz. 1,4557 ha művelési ágból kivett, erdő megnevezésű, hrsz. 0,5323 ha /1. hrsz. 0,2913 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, /5. hrsz. 24,2366 ha művelési ágból kivett, szántó megnevezésű, de természetben erdőként fellelhető, álló ingatlanokon a parkerdőt, amely ültetett erdő és annak vegetációját védelem alá helyezi. a 3/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és a kezelési utasítást a 3/b számú melléklet tartalmazza. (3) A parkerdő őrizze meg a parkerdő jellegét, az ott fellelhető vegetációt. Az erdőt az előírt szabályoknak megfelelően kell kezelni. A védelem biztosítása mellett lehetővé kell tenni a parkerdő igénybevételét a lakosságnak pihenés céljára. (4) A védelembe vont területre részletes kezelési utasítást kell készíteni, amelynek meg kell felelnie az erdőtörvényben előírt követelményeknek, ugyanakkor az erdő üzemi tervének elkészítésére fokozott figyelmet kell fordítani. A terület parkerdő jellege nem változtatható meg. 5. értékeket, a 4. számú mellékletben hrsz. 18,8961 ha művelési ágból kivett, országos közút megnevezésű, a magyar állam tulajdonában de a békéscsabai közúti igazgatóság kezelésében lévő ingatlanon a fürjesi vadkörtést és ősgyepmaradványt. a hajdani flóra elemeit, az ősgyepmaradványt, a 100 év körüli egészséges vadkörtefát, a területek vegetációját védelem alá helyezi. a 4/a számú melléklet ábrázolja. A helyi védelem alá vont természeti értékek leírását és kezelési utasítását a 4/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az út széli gyepen - löszpusztagyepen - található növényeket védeni kell azoktól a káros behatásoktól, amelyek az itt élő növényi faunát károsítják, az értékes növényeket óvni kell. (4) A területen található vadkörtét kivágni, csonkítani nem szabad. 6. természeti értékeket, az 5. számú mellékletben hrsz. 0,8454 ha tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati (áljami tartalékföld), hrsz. 24,7219 ha művelési ágból kivett, erdő, csatorna, gyep (legelő) megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban a felsorolt ingatlanokon az ó- gerlai Kovácsi-erdőt, a bokros területeket, a csatornát, gyepet, mocsarat és élővilágot, ezek vegetációját védelem alá helyezi. az 5/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és kezelési utasítását az 5/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az ó-gerlai Kovácsi-erdő őrizze meg a jelenlegi erdő-, bokros, gyepes területét az utókor számára. Biztosítani kell a terület vegetációját, a mellékletben részletesen felsorolt fajok fennmaradását. LAPOZZON i Pír

6 (4) A védelem alá vont területeken véghasznosítás jellegű tarvágást, élőfák kivágását, a bokros területek irtását, beleértve a tisztítást is, tilos végezni. A terület jellege - részleteiben sem - változtatható meg. 7. természeti értékeket, a 6. számú mellékletben hrsz. 4,1656 ha művelési ágból kivett, országos küzút megnevezésű, a magyar állam tulajdonában de a békéscsabai közúti igazgatóság kezelésében ingatlanon található gönci (gerlai) platánfasort védelem alá helyezi. a 6/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és kezelési utasítását a 6/b számú melléklet tartalmazza. (3) A gönci (gerlai) platánfasor kezelése során törekedni kell arra, hogy a fasor jelenlegi szépsége fennmaradjon. A területen fát kivágni, gallyazni tilos. Az országos közút rendeltetésszerű használatát akadályozó, esetleges fakidőlések észlelése esetén a kidőlés veszélyét vagy a kidőlt fa által okozott forgalmi akadályt haladéktalanul be kell jelenteni a kezelőnek és a jegyzőnek. A kezelő köteles a veszélyhelyzetet haladéktalanul elhárítani olyan módon, hogy az a védelem alá vont fasorban csak a legkevesebb kárt idézze elő. A kezelőnek a fenti okok miatt kivágott fát szakszerűen pótolni kell a fasorba illő fafajiakkal. (4) A platánfasort különösen annak a Dobozi út felől a Veszély felé vezető 600 m-es szakaszán, a menetirány jobb oldalán található (a Békéscsaba felőli oldalon) 35 db, még a menetirány bal oldalán (a Gerla felőli oldalon) 12 db, összesen 47 db platánfát fokozott gondoskodással kell megtartani és szabályszerűen kell kezelnie a kezelőjének. 8. természeti értékeket, a 7. számú mellékletben hrsz. 4,1862 ha hrsz. 2,9384 ha hrsz. 1,1963 ha hrsz. 1,3484 ha művelési ágból kivert, töltés megnevezésü, a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 1,6331 ha hrsz. 1,5018 ha álló ingatlanokon található gerlai védgát és kubikjának növényzetét, kubikjait, vízinövényeit, fáit, facsoportjait, kökény- és galagonyabokrait, a vizes élőhelyeit, gyékényesét, a mocsaras élőhelyeit, a kubikban összegyűlt vizet, állat- és madárvilágát védelem alá helyezi. a 7/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és kezelési utasítását a 7/b számú melléklet tartalmazza. (3) A gerlai védgátat és kubikját, ezek növényzetét, állatvilágát, vegetációit meg kell őrizni az utókor számára úgy, hogy az egyrészt fenntartsa a település védelmét, másrészt a töltés talpvonalától a kubikok széléig terjedő sávon található élővilág megmaradjon, és kárt ne szenvedjen. A területen fákat kivágni nem szabad. (4) A védelem alá vont terület szépségét a rajta található értékekkel meg kell őrizni és fenn kell tartani. 9 nyilvánítja közigazgatási területén található természeti értékeket, a 8. számú mellékletben hrsz. 0,4413 ha hrsz. 26,4858 ha művelési ágból kivett, gyepterület megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati hrsz. 0,2420 ha a magyar állam tulajdonában de a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő, hrsz. 12,0780 ha tulajdonba történő bejegyzésért hrsz. 0,3214 ha hrsz. 5,8254 ha hrsz. 0,0674 ha hrsz. 1,0395 ha hrsz. 3,0900 ha hrsz. 5,6991 ha hrsz. 2,7082 ha hrsz. 0,1529 ha hrsz. 1,5392 ha hrsz. 0,1229 ha hrsz. 4,8474 ha hrsz. 1,6525 ha hrsz. 2,5463 ha hrsz. 0,8277 ha 0170/2. hrsz. 0,1592 ha

7 0173. hrsz. 0,1691 ha művelési ágból kivett, tanya, gyep megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban 0175/4. hrsz. 3,6557 ha művelési ágból kivett, gyep, erdő megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati hrsz. 0,0979 ha 0178/1. hrsz. 1,2000 ha a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének tulajdonában 0178/2. hrsz. 2,3043 ha művelési ágból kivett, gyep és gazdasági épület megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban hrsz. 0,5630 ha hrsz. 6,5305 ha hrsz. 3,6094 ha hrsz. 0,4504 ha hrsz. 0,4881 ha hrsz. 0,9206 ha tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati hrsz. 1,4292 ha művelési ágból kivett, közút megnevezésű, hrsz. 1,3445 ha hrsz. 1,5536 ha művelési ágból kivett, töltés és közút megnevezésű, a Békéscsaba Megyei Jogú Város hrsz. 0,8449 ha hrsz. 7,0466 ha hrsz. 0,2269 ha művelési ágból kivett, saját használatú út megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban hrsz. 9,2515 ha hrsz. 0,1048 ha hrsz. 1,7555 ha hrsz. 0,6772 ha hrsz. 4,6911 ha hrsz. 0,0563 ha művelési ágból kivett, saját használatú út megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban hrsz. 0,4494 ha művelési ágból kivett, saját használati út megnevezésű, tulajdonosa a magyar állam, önkormányzati tulajdonba történő bejegyzéséért bírósági eljárás van folyamatban hrsz. 8,8949 ha hrsz. 1,3526 ha hrsz. 0,2500 ha hrsz. 14,9420 ha hrsz. 0,0763 ha /2. hrsz. 1,2537 ha művelési ágból kivett, borjú-réti-csatorna megnevezésű, a magyar állam tulajdonában álló és a Körösi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő, /2. hrsz. 0,9324 ha Békéscsaba Megyei Jogú Város álló ingatlanokon található Öntözött-rétet, a szikes legelőket, a szikes mocsárfoltokat, a szikes telepített kaszálókat, a nádas-vízinövényeket, az ültetett fasorokat, az erdőfoltokat, azok növényzetét, a szikes réteket, az értékes fajokat őrző ősgyepmaradványokat, a nádfoltokat, a magas-sásas mocsárfoltokat, az alacsony töltéseket, a terület állatvilágát védelem alá helyezi. a 8/a számú melléklet ábrázolja. A helyi természeti értékek részletes leírását és a kezelési utasítást a 8/b számú melléklet tartalmazza. (3) Az Öntözött-rét őrizze meg a jelenlegi állapotát oly módon, ahogyan az a védelem alá vonásának az időpontjában fellelhető. A tulajdonosoknak, kezelőknek a tulajdonukban, kezelésükben álló ingatlanokat és az ezeken található helyi természeti értékeket szakszerűen úgy kell kezelniük, hogy azok megmaradjanak annak, amelyek a védelem alá helyezésekor voltak. Az előírt utasítás szerint kell kezelni azzal a kiegészítéssel, hogy a szikes jellegét megőrző kaszálások, legeltetések folytathatók legyenek. A területen hulladékot elhelyezni tilos. A területen csak gyalogos- és kerékpárút létesíthető abból a célból, hogy a védelem alá vont terület egyrészt pihenőhely céljából, másrészt pedig mint védett természeti terület bemutatható legyen. A területen tilos gyepkockát vágni, és a területre gépi erővel meghajtott járművel behajtani. A területen a szakszerű és eredményes gazdálkodás érdekében történő munkagépekkel való behajtást és ennek a konkrét módját a jegyző állapítja meg. A területet beépíteni nem szabad. (4) A különböző rendeltetésű és állapotú területeken olyan kezelési módokat kell alkalmazni, amelyek az adott területekre érvényes és a legmagasabb szintű szakmai igényeket is ki- f * 1 LAPOZZONI tar

8 elégítő kezelési követelményeknek is megfelelnek, és ezek alkalmazása feltétlenül biztosítja a védelemmel elérni kívánt célt, amely szerint a védelemmel védett természeti értékek azok maradjanak, amelyek valójában a védelem elrendelésének időpontjában voltak. (5) A védelem alá vont területekre előírt kezelési utasítást a tulajdonosoknak kell betartani. Figyelemmel arra, hogy a területek tulajdonosai, kezelői eltérőek, a védelmet és az azt biztosító kezelést önállóan, tulajdonosonként kell teljesíteni azzal, hogy a kezeléssel járó vélt többletkiadás miatt a tulajdonosok kárigényét az önkormányzattal szemben nem érvényesíthetik, mert a kezelési utasítás csak azt tartalmazza, hogy minden védelem alá vont területet úgy kell kezelni, hogy az a jelenlegi állapotában fennmaradjon, a kezelési kultúra fenntartásával és az elvárható betartásával. 10. (1) A 2. és a 9. -ban megjelölt helyi természeti értékek területi állapotának az értékelése, megóvása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztése helyi közérdek, ezért a helyi természeti értékek védelmével öszszefüggő feladatok teljesítése a képviselő-testület folyamatos feladata. (2) A 10. (1) bekezdésében meghatározott feladatok körében ki kell dolgozni: - a védelemhez szükséges gazdasági, pénzügyi, oktatási, valamint az ehhez szükséges szabályozási rendszer kialakítását, - a védelem alá vont területek védelmével kapcsolatos nyilvántartási, megelőzési, tervezési, szabályozási, hatósági részletes kezelési utasításokat, - a részletes kezelési utasítások során a tulajdonosokat és az érintetteket meg kell hallgatni, - a helyi védelem intézményrendszerét. (3) Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti értékek védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, azok következményeinek megszüntetésében és a károsodás előtti állapot helyreállításában. 11- (1) A helyi természeti értékek védelem alá vont értékeit a rendelet előírásai szerint kell kezelni. (2) A helyi természeti területek alá vont természeti értékek védelmének a korlátozása, a tilalmak alóli esetleges felmentés megadását a közgyűlés a jegyző hatáskörébe utalja. (3) A helyi természetvédelem alá vont értékeknek a megszüntetését - a közgyűlés előzetes hozzájárulásával - a jegyző végzi. 12. A közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy a helyi természetvédelem alá vont területekre elrendelt védelem tényét, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse, és ennek során a vé- Q i delem alá vont területek helyrajzi számában - az esetleges időközi változások miatt bekövetkező eltéréseket - feltétlenül szükséges módosításokat hajtsa végre. 13. (1) A helyi védelem alá vont természeti értékeket megsértők ellen a jegyző természetvédelmi bírságot szabhat ki. (2) A természetvédelmi bírságból befolyó öszszegeket az önkormányzatnál kialakítandó és elkülönített számlán kell kezelni, az így befolyt összeget csak a helyi természeti értékek fenntartására és növelésére lehet fordítani. 14. (1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A kiszabható szabálysértési bírság maximuma a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott összeg. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 15. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a természetvédelméről szóló évi UH. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 16. (1) A rendelet ban megjelölt kezelési utasításokat az ingatlan-nyilvántartásba mindenkor bejegyzett tulajdonosnak, kezelőnek kell teljesítenie. (2) A rendelet ban megjelölt ingatlanokra vonatkozóan - a helyi természeti értékek védelmének a tényét - be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. 17. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, PAP JÁNOS polgármester DR. SIMON MIHÁLY jegyző TERVEZET Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének /1997. ( ) számú önkormányzati rendelete a téritésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: tv) 102. (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatási törvény 117. íjának (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja: A rendelet szabályozási köre 1.1 A rendelet hatálya kiterjed: a) valamennyi önkormányzati fenntartású, valamint a helyi önkormányzati feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézményre, b) önkormányzati fenntartású, valamint az önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodába beíratott gyermekre, iskolával tanulói jogviszonyban lévő, kollégiummal tagsági viszonyban lévő tanulóra, c) a gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 2. A törvény ában felsorolt szolgáltatások, valamint a kollégiumban, amennyiben a kollégiummal tagsági viszonyban lévő tanuló közoktatási intézménnyel áll tanulói jogviszonyban - a kollégiumi foglalkozások (53. (7) bekezdés); - a lakhatási feltételek biztosítása; - a folyamatos pedagógiai és a rendszeres egészségügyi felügyelet; - a kollégium létesítményeinek, eszközeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport-, szabadidős létesítmények stb.) használata az ingyenes szolgáltatások, a lakhatás igénybevételekor; - testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos tanuló esetén az állapotának megfelelő teljes ellátás. A térítésidíj-fizetési kötelezettség 3- (1) Atérítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó összes kiadás egy tanulóra jutó hányadának megfelelő százaléka. (2) Az önkormányzati intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybevehető szolgáltatások: a) Atv ában fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószoba. A térítési díj mértéke a feladatra jutó folyó kiadások maximum 15%-a (a tv. szerinti lehetséges mértéke: 15-25%). b) Az alapfokú művészetoktatási intézményben: - heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga) és egy művészi előadás, egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése, - az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében: Atérítési díj mértéke: 18 éven aluli tanulóknál a feladatra jutó folyó kiadások maximum 6%-a (5-10%); 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a feladatra jutó folyó kiadások maximum 15%-a (15-30%). c) A felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy a szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor, szakképzési évfolyamon a tv (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.

9 A térítési díj mértéke a teladatra jutó folyó kiadások maximum 25%-a (20-40%). d) Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a tv (1) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározottak. A térítési díj mértéke a feladatra jutó folyó kiadások maximum 50%-a (25-50%). (3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében is alkalmazni kell. A tandíjfizetési kötelezettség 4. (1) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. (2) Az önkormányzati intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: a) alapfokú művészetoktatásban a 2. íjban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, a 22. életév elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás; b) második és további szakképesítés megszerzésekor a tv (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak; c) az óvodában, az iskolában, a kollégiumban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás; d) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a tv (1) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározottak; e) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. (3) A (2) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében is alkalmazni kell. (4) Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tandíjról, a kedvezményekről és a befizetés módjáról az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, illetve a kollégium vezetője dönt. Kedvezmények (1) Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: ha az adott Intézményben az elozo évben a magatartás és szorgalmi jegy kivételével képzett tantárgyi átlag a kedvezmény a rendeletben megállapított maximális díj 1,00-2,99-3,00-3,49 25%-a 3,50-3,99 50%-a 4,00-4,49 75%-a 4,50-5,00 100%-a Második és további szakképesítés megszerzésekor tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: ha az adott intézményben az elózó évben a magatartás és szorgalmi jegy kivételével képzett tantárgyi átlag a kedvezmény a rendeletben megállapított maximális dfj 1,00-2,49 2,50-2,99 25%-a - 3,00-4,00 50%-a 4,01-4,49 75%-a 4,50-5,00 100%-a Alapfokú művészetoktatásban tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény: ha az adott Intézményben az előző évben a magatartás és szorgalmi jegy kivételével képzett tantárgyi átlag a kedvezmény a rendeletben megállapított maximális dfj 1,00-4,50 4,51-5,00 50%-a (2) Szociális helyzet alapján adható kedvezmény: Amennyiben a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a tan- és térítési díj - tanulmányi eredmény figyelembevételével megállapított - mértéke 50%-kal csökkenthető. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. Befizetés módja 6. (1) A tan- és térítési díjat évente kell megállapítani az előző év tanulmányi eredményének és a gyermek, tanuló szociális helyzetének figyelembevételével. A tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a második félévben a félévi osztályzatok figyelembevételével kell megállapítani. A körülmények jelentős változása esetén évente egy alkalommal kérvényezhető a díj módosítása, a kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. (2) Óvodában, iskolában a tan-, illetve térítési díjat évente két egyenlő részletben kell befizetni október 31-ig, illetve március 1- jéig. Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet. (3) Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga, ezeken a vizsgákon a javítóvizsga esetén a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell a díjat az intézménybe befizetni. (4) A (2) bekezdésben említett esetekben a tan- és térítésidíj határidőben történő befizetésének elmulasztása esetén az intézmény vezetője 30 napon belül a fizetésre kötelezettet felszólítja, és a befizetésre új határidőt szab meg. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony (a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után) megszüntethető, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. Nem szüntethető meg a tanköteles tanuló tanulói jogviszonya abban az intézményben, amelyben tankötelezettségét teljesíti. Átmeneti és záró rendelkezések 7. (1) Az étkezésért fizetett térítési díj mértékét és az alkalmazható kedvezményeket külön önkormányzati rendelet szabályozza. (2) Azok a tanulók, akik tanulói jogviszonyukat az 1996/97-es tanévben vagy azt megelőzően létesítették, akkor fizetnek térítési díjat, illetve tandíjat, ha e kötelezettségük a tanulói jogviszony létesítésekor is fennállott; e rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a tanuló az első évfolyamot azért ismétli, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. (3) Azok a tanulók, akik tanulói jogviszonyukat az 1996/97-es tanévben vagy azt megelőzően létesítették szakközépiskolában és szakiskolában, a második és a további szakképesítés megszerzésekor a tv (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak igénybevételekor térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a feladatra jutó folyó kiadások maximum 12%-a. (4) Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 15/1995. (IV. 13.) számú önkormányzati rendelettel módosított 36/1994. (XI. 1.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Békéscsaba, PAP JÁNOS polgármester DR. SIMON MIHÁLY jegyzi Figyelem! március 17-ig késedelmipótlék-mentesen fizethetik be az I. félévi gépjárműadót, helyi iparűzési adót, vállalkozók kommunális adóját, gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adóját. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot számítunk fel, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének egy napra eső összege. Kérjük, hogy a gépjármű adataiban, tulajdonában bekövetkezett változásokat szíveskedjenek közölni. A vállalkozási tevékenység megkezdése és befejezése esetén bejelentkezési és bevallási kötelezettségüknek 30 napon belül szíveskedjenek eleget tenni. Ügyfélfogadási idő: hétfőn és , kedden az ügyfélfogadás szünetel, szerdán és ,_ csütörtökön , pénteken Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénzügyi és gazdasági Irodájának adócsoportja rjlérm

10 AJÁNLJUK ADÓNKAT! Békéscsabai kutyatelep. Adóazonosító szám: Tevékenységi kör: kutyák élelmezése, gyepmesteri teendők ellátása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE pályázatot hirdet a MEZÖMEGYERI ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ igazgatói munkakörének betöltésére. Az intézmény szakmailag ön gazdaságilag részben önálló városi költségvetési szerv. A vezetői megbízás S év határozott időre szól. A megbízás leltételeit a (XI. 20.) sz. kormányrendelet tartalmazza. Pályázati leltételek: népmüvelés, közművelődés szakos felsőfokú iskolai végzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és OKJ-jegyzókben feltüntetett szakirányú (elsőfokú munkaköri szakvizsga; legalább 5 éves szakmai gyakorlat: büntetlen előélet. A pályázatnak tartalmaznia kell: a végzettséget igazoló okirat másolatát; szakmai önéletrajzot; érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre építő távlati tervet. A pályázat benyújtási határideje: a Művelődési Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. Cím: Pap János polgármester, Békéscsaba, Szent István tér 7, 5601 Pl. 112 Az elbírálás határideje: a pályázat beadását követő 30 nap, illetve az azt követő közgyűlés napja. A pályázat iránt érdeklődők tájékozódhatnak a polgármesteri hivatalban Szegediné Kozák Máriánál, a közművelődési csoport vezetőjénél (telefon; , ). A pályázati leihívás az február 18-t Művelődési Közlönyben megjelent. Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr! Kedves Szülők! Az évi XI. számú törvény 3. a) pontja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kötelességévé teszi a lakosság egészségi állapotának vizsgálatát. Az 1079/1993. (XII. 23.) kormányhatározat 9. pontja szerint folyamatosan figyelemmel kell kísérni a levegőminőség és az egészségi állapot alakulását, és az eredményekről évente értékelő jelentést kell készíteni a kormány részére." Egy 1996-ban meghirdetett pályázat alapján a Népjóléti Minisztérium és a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet anyagi eszközei révén 1997-ben lehetőség nyílik öt megye 12 városában egy gyakorlati hasznú felmérésre. A vizsgálatokra az elmúlt 2 év levegőtisztasági vizsgálatai alapján szennyezett" minősítést kapott települések között van Békéscsaba is. Városunkban az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetének laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján a legforgalmasabb helyeken, időszakosan mért szennyezettségi mutatók - ülepedöpor, szállópor és ólomtartalom - meghaladták a levegőtisztasági szabványban írt határértékeket. A szennyezett levegőjű városokban, így Békéscsabán is a kijelölt iskolákban összesen 900 fö, 7-11 éves gyermekek szüleitől az iskolavédőnők kérdőívek segítségével kívánják beszerezni az információkat, a családi kórelőzménnyel, majd a gyermek egészségi állapotával, a települési-lakókörnyezeti hatásokkal, az életmóddal stb. kapcsolatban. Az adatszolgáltatás önkéntes, kitöltés után bizalmasl Kérjük a vizsgálat eredményes lebonyolításához a kedves szülők és az iskolák segítségét. DR. JUHASZ ISTVÁN városi tisztifóorvos KERESKEDŐK, FIGYELEM! Felhívjuk az üzletet (irodát) üzemeltető kereskedők figyelmét, hogy az üzletek működéséről szóló 4/1997. (I. 22.) korm. számú rendelet értelmében augusztus 22-ig ki kell cserélni a jegyző által záradékolt üzletnyitás-bejelentő lapot működési engedélyre. Fenti határidőig a nagykereskedelmi raktárt üzemeltetőknek és az élelmiszer-előállítóknak (pl. cukrász, száraztészta-készítő stb.) is működési engedélyt kell kérniük. Az engedély cseréjére, valamint a működési engedély kiadására irányuló kérelmet a városháza (Szent István tér 7.) fszt. 13. sz. irodájában kell benyújtani ügyfélfogadási napokon. IV HETI MOZIMŰSOR március PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 15.45, 17.45, 20.00, péntek-szombat órától is: PHAEDRA MOZI KISTEREM óra: és óra: Jack Nicholson-Tim Burton: TÁMADÁS A MARSRÓL (magyarul beszélő amerikai sci-fi paródia) Walt Disney: A NOTRE-DAME-I TORONYŐR (magyarul beszélő amerikai rajzfilm) Urna Thurman: VONZÁSOK ÉS ÁLLATSÁGOK (amerikai romantikus vígjáték) PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 18.30, 20.30, 8-án csak órától: 8-án órától: Polanski: KESERŰ MÉZ (angol-francia erotikus thriller) Filmklub:.A nö 7 x" Truffaut: JULES ÉS JIM (bérletes előadás) HETI FILMAJÁNLAT Tlm Burton: TÁMAD A MARS! (Mars Attackl) Fantaszsci-fikus amerikai űrmóka a Warner testvérek gondozásában, széles változatban is! Főszereplők: Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Tom Jones, Danny DeVito, Michael J. Fox, Annette Boning Végre jönnek! Itt vannak, és megölelhetjük őket. Mindig is tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül! Hurrá, megérkeztek a Mars-lakók: - Föld polgárai! Ne féljetek - békés szándókkal jöttünkül A Kétszersült Államok nyáljas elnöke és a försztlédi rendíthetetlen optimizmussal fogadja a Mars-követet és talpig fölfegyverzett kis csapatát. Aztán fölröppen egy békagalamb, és elszabadul a pokol... - Föld polgárai! Szerettünk benneteket... Tim Burton oltári kacajsci-fije (x-y) 2 -szer látványosabb a csillagok III. világháborújánál, de fele olyan véres sincs, mint a maszületett gyilkosok, tehát akinek tetszett a spenótfejű karangyok inváziója viszszatér két és fél paródiája, az most sem fog csalódni. A film remek szpesöl-effektjeit a többszörös Oscar- és nyugdíjas Mya Maneau tervezte. A mozipizzériában és a Csirkefogó gyorsétkezöben KISZÁLLÍTÁS 99 Ft, hétfőtől szombatig és óráig. IfflliHli Telefon: maséé ; l b l Kft \i - Középületek, lakóépületek tervezése, kivitelezése. - Festés, mázolás, tapétázás, kádfelújítás. - Épület- és egyéb lakatosmunkák. Telefon: 66/ , Békéscsaba, Irányi u. 10.

11 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA vállalkozási engedéllyel rendelkező hirdetésszervezőt keres az újonnan kiadásra kerülő Békéscsaba várostérképen megjelenő hirdetők felkutatására. Jelentkezés: városüzemeltetési iroda, Bak Imréné vagy Fodor Jánosné. Határidő: március Békéscsaba, Szent István tér 7. Telefon: NŐNAPI VASÁR 1 Apedagógusok szakszervezete és a nyugdíjas-egyesület értesíti tagságát és az érdeklődőket hogy március 6-án, csütörtökön óráig nőnapi vásárt rendeznek a Luther u. 6. szám alatt Kaphatók olcsó kozmetikai és vegyi áruk, fehérneműk. Ezt az akciót minden hónap első csütörtökén megismételik. &k ywiál GYORS - PONTOS - Személy-, teherfuvarozás, autómentés. Automata, hagyományos, iktató-, valamint emblémás készítése. GYORSNYOMDA Békéscsaba, Szabadság tér 1-3 (nagyposta) Telefon: TAXI éjjel-nappal Legyen Ön is a törzsutasunk - így olcsóbban utazhat! MEGBÍZHATÓ S-4S-45 TELEZÖLD AUTÓSISKOLA PENZTARIGEPICENTRUM Segédmotoros, motoros és szemelygepkocsi-vezeto tanfolyamot Mii a Telezöld Autósiskola az ifiházban március 11-én 17 órakor. Halgassa meg tájékoztatónkat a helyszínen vagy a es telefonszámon! Egyéniséghez alkalmazkodó képzés, belesi könnyítés. A természetest pedig minek reklámozni!? Új és használt pénztárgépek, PC-kasszák és hálózatok, árazok, bankjegyvizsgálók, továbbá festékkazetták, festékszalagok és nyomtatványok, valamint bankkártyaolvasó berendezés. PÉNZTÁRGÉPEK ADÓÜGYI ZÁRÁSA. Javítás, karbantartás, garanciális szerviz. SZERVIZ és SZAKÜZLET Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2 a. Nyitva: hétfőtől péntekig Figyelem! Alapunkban közölt ingatlan-apróhirdetések ingyen megjelenhetnek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű INGATLANBÖRZE című hirdetési, reklám- és információs magazinban. APRÓHIRDETÉS Az Őr utcában 2 szobás, erkélyes, I. emeleti, fútésmérós, vizórás lakás eladó. Teleion: I. emeleti, egyedi gázos, 1,5 szobás lakás eladó a Kazinczy utcában. Telefon: m'-es és 55 m'-es, egyedi gázos lakások I. emeleti téglaépületben eladók, * f garázs: Kétsopronyban kert eladó: / m'-es, 2,5 szobás, erkélyes, vizórás, redőnyös lakás a Lencsésin igényesnek eladó: Eladnám vagy elcserélném 51 m'-es, 1 szobás, egyedi gázos, vízórás lakásomat kisebbre, Penza- vagy Kazinczy-lakótelepire. Békéscsaba, Andrássy út 7. II/2. Nagyréten Körös-parti jól termo gyümölcsöskert közmübekótési lehetőséggel eladó vagy részmúvelésre kiadó: Kertészkedni és pihenni szeretne? Ajánlatom: zártkert kis hétvégi házzal, tárolásra kiválóan alkalmas pincével a Lencsési szélén. Telelőn: Kettő egyedi gázos lakás eladó a Kazinczy-lakótelepen. Az egyik 1 szobás, földszinti, ára Ft, a másik 2 szobás, III. emeleti, ára Ft Teleion: Vandháti zártkert villannyal, furott kúttal, termő gyümölcsfákkal eladó. Telefon: Csorvás, Petőfi u. 9. számú ház és Békéscsabán 3024 m! kert eladó. Érdeklődni: Békéscsaba III.. Vereczkei u. f/a. Teleion: Eladó a Felső-Körös 39. számú lakás. Tele- Ion: ,5 szobás, egyedi gázos lakás eladó a Lencsésin: vagy Komfort nélküli családi ház eladó Mezómegyer, Fó út 28/1. alatt Teleion: , 17 órától. Kertes családi ház sürgősen eladó. Békéscsaba, Tavasz u. 69. Garázs kiadó: Zártked eladó a Borjú utcában. Telefon: A város szélén tanya eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Mátyás király u Belvárosi, 2,5 szobás, IV. emeleti, központi fűtéses lakás eladó: Kert eladó a Kastély-szőlőkben, a Kannáim utcában. Érdeklődni: reggel 9-ig a számon. Eladó Tolnai u.-i I. emeleti, egyedi gázos, piacközeli, 57 m'-es lakás. Teleion: éves, üzemképes Trabant 20 ezer forintért eladó. Teleion: Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy nyitva tartásunkat március 3-tól az alábbiak szennt változtattuk: hétfőtől péntekig 7-18 óráig, szombaton t 12-ig. Autó Dena Kkt (autósbolt), Békéscsaba, Berényi út 34. Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, régebbi típusú is. Hibabejelentés teleionon: , Tomka Attila. Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 38. Telefon: Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, -javítás. Telefon: Háztartási hűtők, fagyasztók javítását vállalom. Telefon: 06-20/ Lakások, intézmények, üzemek helyszíni üvegezése. Varga László, Békéscsaba, Dr. Petényi László u. 41. Szobafestés, mázolás, tapétázás. Mank István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., lelefon: Redőny, reluxa, hevederzár kedvezménynyel, előleg nélkül. Telefon: Biztonsági hevederzár szerelése, zánavitás, zárcsere: Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. Qábnel Pál. teleion: 06-20/ Fodrász hívásra házhoz megy. Teleion: 06-20/ Színes televíziók javítása garanciával, hétvégén is. Domokos Tamás, telefon: 06-30/ Bőrkabátok, bőrdzsekik, farmer- és szövetruházat alakítását javítását cipzárak cseréjét vállalom: Kardos László, Ihász u. 6.1/2. Telefon: Szirtes tévé, videó javítása: 06-20/ Energomat. Minimál, Energolux, Vjatka, Evnka, Hajdú mosógépek javítása garanciával, hétvégén is. Telefon: , 06-60/ , Elektron. Nyugati típusú személy- és kistehergepkocsik kipufogófelújítását vállalom rövid határidővel: 06-20/ Szobafestés, mázolás. Telefon: Villany- és gázszerelés. - avitas. központtútes-szereles. Gabonakombájn dobkosarának felújítása. Ugyanitt hidraulikus vályogprés eladó: 06-30/ Redőny javítása, készítése: Szokolné Pallag Eszter női-férfi fodrász. Hívásra házhoz megyek: 06-30/ Akciós nőnapi virágvásár! Március 7-én a József Attila Altalános Iskolában (a Lencsési úti Jééé diszkont mögött). Cserepes virágok óriási választéka és szálas geibera termelői áron délelőtt 9 órától délután 5 óráig. Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvegezése. Glass-Team e. v. Telefon: 06-60/ Szőnyeg-, kárpit- és ablaktisztítás. Húsvétig 20% kedvezmény! Bugár, teleion: Kárpitozott bútorok felújítása. Teleion: 06-60/ (Krnyán). Hízók hasítva eladók: Porfirius kennel Champion várományos kanjától, Clowntól, lekete színű, törzskönyvezett angol cocker spániel kiskutyák eladók. Clown kedvező lettételekkel ledez. Érdeklődni: órától Angolnyelv-oktatás. Telefon: es új, plüss, lekhelyes ülőgarnitúra eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Tavasz u és 17 óra kőzött Hízók hasítva 270 FtAg-ert és tarka pónikanca csikó eladó. Békéscsaba. Illyés Gy. utca 47. Commodore 64, floppy, joystick eladó monitorral, kompletten. Telefon: , 16 óra után. Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 06-30/ Autogéntréning-tanfolyam. Telefon: Takarítást vállalok: Angoltanítás kezdőknek: Sötétkék plüss ülőgarnitúra eladó Ft-ért Telefon: Számitógépes könyvelő tanfolyam indul. Teleion: Állást keres 42 éves nő. Szövegszerkesztő, gépíró, számítástechnikai végzettseggel. Teleion: Matematika- és fizikakorrepetálás. Teleion: rjlérlec"

12 ÖNKORMÁNYZATI AGGÁLYOK Kevesebb pénz - több feladat Február én Kaposváron tartotta idei első összejövetelét a magyarországi nagyvárosokat tömörítő Megyei Jogú Városok Szövetsége, amelynek Békéscsaba is aktív tagja. A debreceni székhelyű önkormányzati érdekvédelmi szervezet tanácskozására meghívták a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium képviselőit is, hogy a kormányzatban szerepet vállalók első kézből - a 22 nagyváros polgármesterétől - hallhassák az évi költségvetéssel szembeni aggályokat. A kétnapos tanácskozáson a résztvevők megvitatták az érdek-képviseleti munka hatékonyságát, a hét önkormányzati szövetséget összefogó Önkormányzati Szövetségek Tanácsa addigi tevékenységének hatékonyságát, valamint sor került az k'5szerű tisztújításokra is. Pap János, Békéscsaba polgármestere újabb két évre a szövetség alelnöke lett. A László Csabával, a PM helyettes államtitkárával, majd a Kuncze Gábor belügyminiszterrel folytatott eszmecserét követően a közgyűlés kétoldalas állásfoglalásban rögzítette az önkormányzatok pénzügyi szabályozó rendszere változtatásának irányairól szóló elképzeléseit. A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE állásfoglalása az önkormányzatok pénzügyi szabályozó rendszere változtatásának irányairól Az önkormányzatok központi támogatásának növekedési üteme évek óta jelentősen elmarad az infláció mértékétől. A saját források növelésének lehetőségei korlátozottak. A nagyvárosok az intézményrendszerük működtetéséhez fejlesztési forrásaikat évről évre növekvő mértékben kényszerülnek igénybe venni. Az intézményrendszer átvilágítását követően elhatározott vagy még előttünk álló megszorító intézkedések megközelítőleg sem tudják visszapótolni ezen fejlesztési forrásainkat. A Megyei Jogú Városok Szövetsége éppen ezért úgy látja, hogy az önkormányzatok pénzügyi szabályozó rendszerének reformja már nem elégséges módszer a nagyvárosok és más települések pénzügyi helyzetének normalizálására. Ahhoz, hogy településeink az adott gazdasági, társadalmi környezetben is elvárható szinten működhessenek és fejlődhessenek, az államnak több és garantáltan inflációkövető - de legalább az állami költségvetési bevételnövekményeknek megfelelő - forrást kell juttatnia az önkormányzatok részére. Alapvető szempont kell hogy legyen az, hogy a normatív állami támogatások és megosztott bevételek a reálisan tervezhető önkor- Negyven éve a városházán Janyik Jánost köszöntötték múlt csütörtökön a városháza dolgozói Pap János polgármesterrel az élen abból az alkalomból, hogy pontosan negyven éve dolgozik a házban. Janyik úr február 27- én lépett az akkori tanács szolgálatába, 1961 nyarán pedig be is költözött családjával a városháza középső udvarán álló gondnoki lakásba. Fiatalos, jó egészségnek örvend, és bár decemberben betöltötte a 69. életévét, a mai napig aktív, segít megoldani az apróbb-nagyobb gondokat és vigyáz a város házára - hisz a kulcsok az ő kezében vannak. (H. M.) mányzati forrásokkal együtt biztosítsák a kötelezően előírt önk mányzati feladatok ellátását és ugyanakkor hagyjanak mozgást! ret a helyi kezdeményezések kibontakozására, a legfontosabbna ítélt önként vállalt feladatok finanszírozására és a települések fe lesztésére. Az önkormányzatok pénzügyi szabályozó rendszerével kapc latos további kezdeményezéseink: - a kormányzat biztosítsa a pénzügyi szabályozó rendszer lega lább középtávú stabilitását és kiszámíthatóságát; - a szabályozó rendszer egyes források nevesítésével források terhére - ne gerjesszen konfliktusokat az önkormányzato és egyes érdekcsoportok, továbbá az önkormányzatok és a lakos ság, illetve intézményei között; - a céltámogatási rendszer a közműberuházásokat jelentőseb mértékben és arányban támogassa és ezzel együtt ne hasson az önkormányzati fejlesztések uniformizálásának irányába; - a szabályozás okozta feszültségeket az egyes önkormányza ti területeken ne más önkormányzatok terhére rendezzék; - a személyi jövedelemadó helyben maradó arányát a szabá lyozás hosszú távra a jelenleginél magasabb szinten határozza meg; - javasoljuk a közalkalmazotti bérfejlesztés finanszírozásához hogy az évben az előző évi közalkalmazotti bérfejleszté szintre hozott hatásának biztosítása egyszeri jelleggel, a központ költségvetésből történjen; - az évtől a normatív állami támogatások finomítását ja vasoljuk oly módon elvégezni, hogy a tervezés kiinduló alapja I korrigált bázis" legyen, figyelembe véve minden olyan változást, amelyet az állam kötelező feladatként az önkormányzatok száma ra előír; - hosszú távon szükséges annak rögzítése, hogy milyen mé tékben vállal szerepet az állam, illetve az önkormányzatok a köza kalmazotti bérfejlesztések finanszírozásában; az állam garantálja i kötelezően előírt bértábla fedezetét, az azon felüli rész pedig < önkormányzatok döntése alapján legyen biztositható. BÉKÉSCSABAI VÁROSVÉDŐK ROVATA (B.J.) KIK VOLTAK SZERKESZTI' GÉCSBÉ FELSÓALMÁSSY Fábry Károly ( ) FÁBRY KÁROLY ügyvéd, város- és társadalom-történetíró, június 2-án született Békéscsabán Fábry János és Kraller Magdolna házasságából. Iparoscsalád gyermekeként nevelkedett testvérével, Fábry Sándorral, aki Békés vármegye al-, majd főispánja volt. Fábry Károly a gimnázium alsó osztályait Békéscsabán, a felső osztályokat Szarvason fejezte be. Jogi tanulmányait között Eperjesen végezte. Sikeres ügyvédi vizsgák letétele után nyitott irodát Csabán. Hamarosan bekapcsolódott a közéletbe, a politikába, és közismert alakja lett a megyei és az országos politikai életnek. A gyomai választókerületben lett képviselő ban. Tagja volt a '48-as Függetlensé Pártnak, 1908-ban közéleti vékenységéért nemességet ka-j pott. Az ügyvédi pályától me válva 1910-től gazdálkodó csabai és köröstarcsai birtokait Kora ifjúságától hódolt írásnak. Számos tárcát írt. kép viselősége idején politikai írás jelentek meg a lapokban. irásai- ban sokat foglalkozott a vári közügyeivel. Amikor egyetle fiát elvesztette, visszavonults gában az írásnak, a csabai i kutatásának szentelte idej< Műveiben, mint A csabai na árviz és egyebek, Tallózás Cs ba múltjából és A Csabai él< korhű képet rögzített városu egykori életéről. írásai a várt és társadalomtörténeti sze pontból forrás értékűek február 6-án halt ma és a csabai Ligeti temetőben I pott örök nyughelyet. Művei, és 1992-től utca emlékét.

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2006. (II.23.) KGY r e n d e l e t e a nevelési-oktatási és az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanulók által fizetendő költségtérítésről és tandíjról,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 37.903/2012. Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III. 31.) Ör.sz rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő:

A RENDELET HATÁLYA 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő: 1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő - testületének a 2/2007. /I. 26./ számú, 29/2007. /IX. 20./ számú és a 14/2010. /V. 21./ számú önkormányzati rendeletével módosított, az általa fenntartott oktatási-nevelési

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014..

2. E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. Pásztó, 2013. november 14. Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2014.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı:

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában mőködı: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelete a térítési és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról (A rendelet szövege egységes szerkezetben a 20/2000.(V.11.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-177 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Az ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások

Az ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2008. (IV. 25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (III.29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 1 2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 2 I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Klebelsberg

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról

Részletesebben

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása a polgármester 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Rendelet és határozat - tervezet: az

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04.

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04. A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö Z O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E I B E N I G É N Y B E V E T T S Z O L G Á L T A T Á S O K É R T F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE S O I - / l u ì Készült a 2012. november 21-én tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Bucella Gézáné közoktatási referens Tárgy: Javaslat

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben