Hazai vízi társulások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai vízi társulások"

Átírás

1 Társulások

2 Hazai vízi társulások Hol Befolyásolja planktonok Lebegő hínár Gyökerező hínár Álló és lassan folyó víz Fény,(víz F,K tul.) Szintezettség van van Víz felszínén,vagy kicsit besüllyedve N Kék-,zöldmoszat Rucaöröm(haraszt), békalencse,rence, hínáros békaszőlő Á Fogalom Sekélyebb v. partközeli vizek Víziboglárka,fehér tündérrózsa, vízitök,telepes zöldmoszat Szúnyoglárva,kagylólárva,ráklárva,szitakötő lárva,csíbor, Vízibolha,kandicsrák,hidra,búvárbogár,kárász, csuka, kecskebéka,tőkésréce partközel:varangy Plankton:lebegő N,Á < pár centi

3 planktonok szúnyoglárva zöldmoszat Rák- és kagyló lárva kékmoszat

4 lebegőhínár rucaöröm rence békalencse Hínáros békaszőlő

5 Gyökerező hínár víziboglárka Fehér tündérrózsa Telepes zöldmoszat vízitök

6 állatok kandicsrák vízibolha zölghidra Szitakötő lárva Álkérész lárvája

7 Sárgaszegélyű csíkbogár búvárbogár csibor víziskorpió tarka hanyattúszó

8 kecskebéka Barna és zöld varangy Tőkés réce kárász csuka

9 Hazai fátlan társulások endemikus:szűk elterjedés,egyedi környezeti igény Löszgyep (löszpusztarét) Homoki gyep Nyílt homoki gyep Szikesek Hol Mi kell Zárt-e N Á Alföld,csapa dékszegény, lösz Kiskunsági NP. Barcsi tájvédelmi körzet Hortobágy NP. Humusz gazdag homok Homok, mikroklíma Felszíni vízben sok Na-ion zárt Nyílt zárt Bókoló zsálya,erdély i hérics Kései szegfű, báránypirosí tó, királydinnye Pusztai kutyatej Sziki cickafark Macskahere cincér Marokkói sáska, buckabagoly lepke, ugartyúk hólyaghúzó, szongáriai cselőpók, széki lille, gólyatöcs,gu lipán

10 Szikes pusztarét Hol Mi kell Zárt-e N Á Taposás Tavasz:belví z nyár:száraz Zárt Sovány csenkesz, sziki üröm, here f. Vakszik Fehér sófoltok nyitott Bárányparé j, kamilla Nedves szik Nyáron is lehet víz Zárt Pázsitfű, sziki őszirózsa Sziklagyep Közép hgys. Alapkőzet, kitettség, fekvés Pohos gyászbogár,sziklai fehérlepke, szemeslepke, szürke sziklai araszoló, pannon gyík, haragos sikló, bajszos sármány,vándor-,kerecsen sólyom

11 Szilikát Mészkő Dolomit Lejtősztyepprét Hol Mi kell Zárt-e N Á Vulkanikus Zemplén, Börzsöny Budai hgys.,vértes, Keszthelyi hgys. Nem lényeges a talaj Gyors szukcesszió Sovány talaj, karsztosodik, lassú szukcesszió Nem málik, aprózódik, nagy hőingás Aranyos,É-i fodorka, szirti páfrány,kövirózsa,s ziklai csenkesz Kövi fodorka, kőtörőfű, nyúlfarkfű nyílt Cifra kankalin, Elevenszülő gyík zárt Leány-,fekete kökörcsin, tavaszi hérics,fürtös gyöngyike, szürke ördögszem, vetővirág Fűrészeslábú, nyerges szöcske, kékszárnyú sáska, fürge, zöld gyík, rézsikló

12 Nádasok Magassásos Hol Mi kell Zárt-e N Á Álló, lassan folyó vizek Sekély, időszakos vizek Mocsárrét Alföld Tavaszi friss víz Nád, széleslevelű gyékény, Posványsás, zsombéksás Pázsitfüvek,réti csenkesz,ecs etpázsit, fehér tippan, orchideák Hal, kétéltű, gerinctelen lárva, kanalas gém, nagykócsag, récék, búbos vöcsök, szárcsa, pézsmapocok Vízi, kockás sikló, vöröshasú unka, pettyes gőte Bíbic, nagygoda, szalonka

13 Láprét Patakmenti magaskórós Hegyi kaszálórétek Hol Mi kell Zárt-e N Á Csaroda, Mohos-tavak pangóvíz Hegyvidéki patak Nyitott Moha, sások, kékperje, kormos csáté Erdei angyalgyökér, halovány aszat, vörös acsalapú, Zabfű, rezgő pázsit, réti lóhere, fehér here, terbélyes harangvirág, kakascímer, fehér margitvirág, bíborszínű bakfű Holyva, bagoly-, araszoló lepke, lápi póc Kérész, szitakötő, álkérész, levélbogár, ormányosbogár, vízirigó Tarkalepke, gyöngyházlepke, boglárkalepke, lemezescsápú, cicncér, méhek, darazsak, kétszárnyúak, őz, szarvas

14 Gyomtársulás Hol Mi kell Zárt-e N Á Vetési Kukorica, Burgonya Kalászosok: Rízsföld: Nitrofil: Taposott: Romtalaj: Erdei irtás: Kapások:fekete csucsor, zöld muhar, betyárkóró KONKOLY Vízi hídőr, káka Csattanó maszlag, beléndek, bojtorján Porcsin, madárkeserűfű, útifű Szőrös disznóparéj, parlagfű, tarackbúza, kígyószisz Siskanád, erdei deréce Poliofágok:le véltetű, poloska,

15 löszgyep Bókoló zsálya Erdélyi hérics

16 Nyílt homoki gyep báránypirosító királydinnye Kései szegfű Pusztai kutyatej

17 Homoki gyepek állatvilága Marokkói sáska Buckabagoly lepke ugartyúk

18 Szikes pusztarét Sziki üröm Pusztai here Sovány csenkesz

19 vakszik bárányparéj kamilla sóvirág

20 Nedves szik köles Sziki őszirózsa Sziki cickafark

21 Szikesek állatai Szalagos hólyaghúzó Széki lile Szongáriai cselőpók gulipán gólyatöcs

22 Szilikát sziklagyepek csenkesz Hegyi kövirózsa Szirti páfrány Aranyos fodorka északi fodorka

23 Mészkő sziklagyep Kövi fodorka kőtörőfű nyúlfarkfű

24 Dolomit sziklagyep Elevenszülő gyík Cifra kankalin

25 Sziklagyepek állatvilága Sziklai fehérlepke Pohos gyászbogár sziklaaraszoló Szemes lepke

26 Sziklagyepek gerincesei Bajszos sármány Pannon gyík Vándor-,kerecsensólyom Haragos sikló

27 lejtősztyepprét Szürke ördögszem Leány-, fekete kökörcsin Fürtös gyöngyike Tavaszi hérics vetővirág

28 Lejtősztyepprét állatai Kékszárnyú sáska Nyerges szöcske Réz sikló Fürge és zöld gyík

29 nádas Széleslevelű gyékény vízisikló nád Mocsári teknős

30 Nádas madárvilága Búbos vöcsök Nagy köcsag Tőkés réce Kanalas gém

31 nádasok nádirigó pézsmapocok Barkós cinege szárcsa

32 magassásos posványsás zsombéksás zsombékos

33 Magassásos állatai vízisikló Kockás sikló Vöröshasú unka Pettyes gőte

34 mocsárrét Hússzínű, mocsári kosbor Réti csenkesz Réti ecsetpázsit Fehér tippan

35 Mocsárrét állatai szalonka bíbic nagygoda

36 lápok nedves kiszáradó kékperje Kormos csáté

37 forrásláp Lápi hízóka Réti kakukktorma Erdei káka békaszittyó májmoha lombosmoha

38 Átmeneti láp tőzegmoha Kereklevelű harmatfű vidrafű

39 Dagadó láp= tőzegmoha láp tőzegáfonya Tőzegmoha, láp gyapjúsás

40 Patakmenti magaskórós Erdei angyal gyökér Halovány aszat álkérész levélbogár Vörös acsalapu kérész vízirigó

41 hegyikaszáló zabfű rezgőpázsit Réti csenkesz Fehér here Réti lóhere

42 Hegyikaszáló II. Bíborszínű bakfű Fehér margitvirág Zörgő kakascímer harangvirág

43 Hegyikaszáló állatai gyöngyházlepke tarkalepke kétszárnyú boglárkalepke Lemezescsápú, ganajtúró Cincér(zöld) Méh darázs, Őz, szarvas

44 Gyomtársulás-kapás Fekete csucsor Zöld muhar betyárkóró

45 Gyomtársulás-kalászos Réti szarkaláb Mezei aszat Kék búzavirág pipacs

46 Gyomtársulás-rízsföldek rízs Tavi káka Vízi hídőr Szürke káka

47 Gyomtársulás-nitrofil beléndek Közönséges bojtorján Csattanó maszlag

48 Taposott gyomtársulás porcsin Nagy útifű madárkeserűfű

49 Gyomtársulás-romtalaj Közönséges kígyószisz tarackbúza Szőrös disznóparéj parlagfű

50 Gyomtársulás-erdei irtások Erdei deréce nadragulya siskanád

51 Gyomtársulás-rovarok polifágok poloskák levéltetvek

52 Hazai fás társulások típ us K K neve hol Lomb szinte k Tatárjuharo s lösztölgyes Cserestölgyes Alföld <250m m N Kocsányos tölgy, tatárjuhar 1, laza Csertölgy, kocsánytalan tölgy, som, egybibés galagonya, fagyal, fehér pimpó, baracklevelű harangvirág, pázsitfű, pillangósvirágúak Á Gyászcincér, szarvasbogár, erdei szemeslepke,énekes rigó, vörösbegy, ökörszem, kakukk, mátyásmadár, erdei pocok, sárganyakú erdei egér, mogyorós pele (cserje), nagy pele (lomb), őz, szarvas, vaddisznó

53 típ us K neve hol Lomb szinte k Gyertyános -tölgyes m K Bükkös m K Fenyves >800 m Alpokalja, Őrség, Göcsej I(k ő) Homoki erdő N 2, zárt Kocsánytalan tölgy, gyertyán, tavasz:odvas keltike, bogláros szellőrózsa, galambvirág, salátaboglárka 1, zárt Bükk, tavasz:~gyertyános 1, zárt Lucfenyő, erdei fenyő homok 1,nyílt Kocsányos tölgy, gyöngyvirág (ma nyáras borókás, akác) Á ~ Cseres +bükkösé Havasi cincér, T- betűs pávaszem, bükkfapohók lepke

54 tí pu s I(k ő) I (k ő) neve hol Lomb szinte k Sziki erdő Na ion Kocsányos tölgy, tatár juhar, gyep~szki Mészkerülő erdő ph: 3-4, vulkáni, homokkő, Zemplén, Őrség N Kocsánytalan tölgy, bükk, csarab, fekete áfonya, korpafű, kereklevelű körtike, mohák Á Kékvércse, I(d o m b) Törmeléklej tő erdő Magas kőris, kis-, nagylevelű hárs, aljnövény É:gyertyános, D:cseres I(d o m b) Szurdokerd ő Bükki NP Vulkán, mészkő, Bükk, Bakony Hegyi juhar, magas kőris, bükk, moha, Mész::gímpáfrány, vulkán: szőrös vesepáfrány, sárga ibolya, győzedelmes hagyma Ragadozó madarak

55 típ us I(d o m b) Ví z Ví z Ví z neve hol Lomb szinte k Bokorerdő Hegy+dél nyílt Molyhos tölgy, virágos kőris, gyepűrózsa, húsos-, veresgyűrű som, husáng Puhafa ligeterdő Keményfa ligeterdő Láperdő Magasabb an Lefolyástal an, tőserdő, dabasi láperdő N Fűz, nyár, hamvas szeder, ligeti szőlő, komló, csalán, ragadós galaj (ma: nemes nyár) Kocsánytalan tölgy, magyar kőris, vénic szil, gyap~előbbi +hóvirág, tavaszi csillagvirág, gyöngyvirág Enyves éger, mocsári páfrány, szálkás pajzsika, magyar kőris, nyír, kutyabenge, mocsári gólyahír Á Virágbogarak, díszbogarak, lepkék, lágybogarak, hártyásszárnyúak Borostyánkő csiga, márványos csiga, ligeti csiga, diócincér, remetebogár, fekete gólya, szürke gém, kárókatona Gólyaorr boglárkalepke

56 tatárjuharos lösztölgyes Talaj: csernozjom, barna erdőtalaj Magasság:tengerszint felett max. 250 m-ig Elhelyezkedése:Alföld Klimazonális erdő :12-15 m Nagy részét kiirtották a mezőgazdaság miatt Nincs zárt koronaszint

57 Tatár juhar Kocsányos tölgy

58 Cseres-tölgyes Talaj: csernozjom, barna erdőtalaj Magasság:tengerszint felett m-ig Klimazonális erdő Nincs zárt koronaszint

59 Húsos som Fehér pimpó Baracklevelű harangvirág Egybibés galagonya fagyal

60 Cseres-tölgyes rovarjai szarvasbogár Erdei szemeslepke gyászcincér

61 Cseres-tölgyes madarai kakukk mátyásmadár ökörszem Énekes rigó vörösbegy

62 Cseres-tölgyes, gyertyános emlősei Erdei pocok Mogyorós pele Sárganyakú erdei egér Nagy pele Őz Szarvas Vaddisznó

63 Gyertyános tölgyes Talaj: csernozjom, barna erdőtalaj Magasság:tengerszint felett m-ig Klimazonális erdő Kettős zárt lombkoronaszint Dunántúl

64 Gyertyános - tölgyes gyertyán Odvas keltike Kocsánytalan tölgy galambvirág salátaboglárka Bogláros szellőrózsa

65 Bükkös Talaj: csernozjom, barna erdőtalaj Magasság:tengerszint felett m-ig Klimazonális erdő Kettős zárt lombkoronaszint Dunántúli-, Északi-középhegység Extrazonális bükkös: alacsonyabb területeken pl.:normafa

66 Bükkös

67 Bükkös állatai T-betűs pávaszem Havasi cincér Pávaszemes lepke

68 Fenyvesek Talaj: savanyú, tápanyagben szegény Magasság: 800 m felett Klimazonális erdő zárt lombkoronaszint Ny-Mo-i területeken és a Dunántúl DNY-i részén (Őrség, Göcsej)

69 Fenyvesek Lucfenyő Erdei fenyő

70 Homoki erdő-intrazonális Kocsányos tölgy kecskerágó gyöngyvirág

71 Sziki erdők-intrazonális Tatárjuhar Kékvércse árvalányhaj

72 Mészkerülő erdők- intrazonális (ph:3-4) Kocsánytalan tölgy Bükk

73 Csarab Korpafüvek Fekete áfonya

74 Kereklevelű körtike Mohák

75 Hársas törmelékejtő erdő Északi fekvés,meredek hegyoldalakon Sekély termőtalaj védelmét szolgálják Viszonylag zárt lombkoronaszint É-i fekvésnél~gyertyános aljnövényzete D-i kitettségnél~cseres aljnövényzete

76 Törmeléklejtő növényzetelombkorona Nagylevelű hárs Magas kőris Kislevelű hárs

77 Gyepszint Északi, hűvösebb fekvés= Gyertyánostölgyes Odvas keltike, Déli, melegebb fekvés=cseres-tölgyes Pázsitfüvek, harangvirág salátaboglárka

78 szurdokerdők Típusai: vulkanikus, mészkő Sekély termőtalaj védelmét szolgálják Viszonylag zárt lombkoronaszint kevés fény, párás, hűvös mikroklíma Pl. Leány-völgy, Bükki NP.

79 Szurdokerdő növényzete bükk Hegyi juhar Magas kőris

80 Szurdokerdő - aljnövényzete mohák gímpáfrány vesepáfrány

81 Szurdokerdő - reliktumok Sárga ibolya Győzelmes hagyma

82 Bokorerdők Alacsony hegyvidéken Sekély termőtalaj védelmét szolgálják meleg,déli lejtő nem zárt erdőtársulás

83 Bokorerdő - növényzete Molyhos tölgy som Virágos kőris sajmeggy gyepűrózsa

84 Bokorerdő - állatai virágbogár lágybogár hártyásszárnyú díszbogár

85 Puhafa ligeterdő Nagyobb folyók ártere Tavaszi vízborítottság Tápanyagban gazdag öntéstalaj

86 Puhafa ligeterdő Fűzfajok Fehér fűz Törékeny-, vagy csörögefűz

87 Mandulalevelű fűz Szomorúfűz

88 Nyárfajok Rezgő nyár Fehér nyár Fekete nyár

89 Hamvas szeder Ligeti szőlő Komló

90 Nagy csalán Ragadós galaj Szálkás tarackbúza

91 Keményfa ligeterdő szil Kocsánytalan tölgy gyöngyvirág Magyar kőris hóvirág Tavaszi csillagvirág

92 láperdő Lefolyástalan medencék,pangóvizes területek Egész évben vízborítottság oxigénbem szegénytalaj

93 Láperdő - növényzete Enyves éger Mocsári páfrány Magyar kőris Szálkás pajzsika kutyabenge

94 Ligeterdő láperdő Borostyánkő csiga Ligeti csiga remetebogár szürkegém kárókatona

Magyarország jellemző élőhelytípusai

Magyarország jellemző élőhelytípusai Magyarország jellemző élőhelytípusai Bokorerdők Többnyire délies kitettségű, sekély talajú, száraz-meleg hegyoldalakon fejlődnek állományaik, mindig sztyeppfoltokkal mozaikot alkotva. A lombkoronaszint

Részletesebben

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban A társulás típusát meghatározza: Klíma-zóna (makroklíma) Európai lombhullató erdők *Ezen belül (mikroklíma): Edafikus tényezők Vízellátás Domborzati tényezők

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK Megoldások BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK 1.a. 1. Aggteleki Nemzeti Park, 2.Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 3.Bükki Nemzeti Park, 4.Duna-Dráva Nemzeti Park, 5.Duna-Ipoly Nemzeti Park, 6.Fertõ-Hanság Nemzeti

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt tovább!

Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt tovább! 124 125 Ott tenyészik a bús árvalányhaj, S kék virága a szamárkenyérnek, Hűs tövéhez nyári nap hevében Megpihenni tarka gyíkok térnek. Petőfi Sándor: Az Alföld Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 Növényismeret (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 1 HARASZTOK TÖRZSE (PTERIDOPHYTA) Korpafüvek osztálya (Lycopsida) Korpafűfélék családja (Lycopodiaceae) kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

Részletesebben

Tatabányai Múzeum 2011

Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum 2011 Tatabánya 2012. Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum Évkönyve II. Sorozatszerkesztő: Fűrészné Molnár Anikó Szerkesztő: Kisné Cseh Julianna Kiss Vendel Lektor: Czajlik Zoltán,

Részletesebben

Beszámoló a Kiserdő-projektről

Beszámoló a Kiserdő-projektről Beszámoló a Kiserdő-projektről A projekt megvalósításának ideje előkészületek: 2011. novemberétől projekt megvalósítása: 2012. március 1. -május 10. A projekt résztvevői: Eötvös Loránd Szakközépiskola

Részletesebben

Keszthely. növényvilága. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg

Keszthely. növényvilága. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg Keszthely növényvilága A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával valósult meg Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, a 2012. évi Zöld Forrás pályázati felhívásra

Részletesebben

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy MELLÉKLET 6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy 7. melléklet A szurdokvölgy nyugati kijárata Remeteszöllős irányába 8. melléklet

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

1. forduló 5 6. osztály

1. forduló 5 6. osztály Iskola neve: 1. forduló 5 6. osztály Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI Környezetvédõ Egyesület Érd, 2011. ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI 2011. Írták: Halász Antal, Kállayné Szerényi Júlia, Kovács Sándor és dr. Szerényi Gábor Szerkesztette:

Részletesebben

1. számú térképvázlat

1. számú térképvázlat 1. számú térképvázlat Köszöntő Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat. (Áprily Lajos: Bíztatás)

Részletesebben

HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONKEZELÉSI

HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONKEZELÉSI HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONKEZELÉSI TERV 2007-2016 BALATONI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. A vagyonkezelési koncepcióban lefektetett alapelvek szerint készült el a következő tíz év feladatait és célkitűzéseit tartalmazó

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09.

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09. A Göd-felsői kékperjés láprét helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület, és a felsőgödi nádas terület botanikai jellemzése, és természetvédelmi szempontú értékelése Készítette: Szénási Valentin Készült:

Részletesebben

Nádvilág és lápvilág a Fôvárosban

Nádvilág és lápvilág a Fôvárosban 86 87 Beszélő nádak itt is mindenütt. Összesúgnak-búgnak, bólingatnak. Szárcsa sikkant rejtekükben, riadót fúj Nádországnak: Vigyázzatok, csitt-csitt! Ember van itt! Álom ez, édes álom, amelyből bár ne

Részletesebben

Védett állatok Magyarországon. Védett ízeltlábúak I. természetesen a teljesség igénye nélkül. Scolopendra cingulata

Védett állatok Magyarországon. Védett ízeltlábúak I. természetesen a teljesség igénye nélkül. Scolopendra cingulata Védett állatok Magyarországon Öves scolopendra Soklábúak Miriapoda Százlábúak Chilopoda Scolopendra cingulata Scolopendrák Scolopendridae 10-15 cm hosszú, ujjnyi vastag is lehet, mediterrán elterjedésű

Részletesebben

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyihegységben NYDOP-2.1.1./F-09-2010-0003

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Fogalmak, fajok

Tanmenetjavaslat Fogalmak, fajok 1. Év eleji ismétlés Tanmenetjavaslat I. Az élőlények rendszerezése 2. A rendszerezés alapjai A rendszerezés elvei. A természetes és mesterséges rendszer összehasonlítása. Rendszertani kategóriák. Rendszertani

Részletesebben

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították. Ma a nemzeti park igazgatósága kilenc különálló nemzeti parki egység, két tájvédelmi körzet és tizenhét természetvédelmi terület

Részletesebben

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története

Takács László Kovács Zsolt. Hejõbába története Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Ne vegyük a dolgot, amint lennie kellene, hanem amint van, s úgy az embereket. (Széchenyi István) Takács László Kovács Zsolt Hejõbába története Hejõbába,

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig MELIUS ALAPÍTVÁNY

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig MELIUS ALAPÍTVÁNY Szabó László Gy. MTA doktora, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem TTK Növényélettani Tanszék és ÁOK Farmakognóziai Tanszék e-mail: szabol@gamma.ttk.pte.hu GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÉLELMISZERNÖVÉNYEK A-tól Z-ig

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Szakértők: Béres István ornitológus Egri Károly mikológus Erhardt

Részletesebben