Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012."

Átírás

1 Közgyűlés május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

2 Közgyűlés május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Tartalomjegyzék BEVEZETŐ ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK I. AZ AKADÉMIA FEJEZETRE VONATKOZÓ KIEMELT TELJESÍTÉSI ADATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS A évi az Országgyűlés által elfogadott támogatás A támogatás mértéke ténylegesen Támogatás a központi költségvetési kiadás %-ában Az államnak visszafizetett adók, járulékok befizetési kötelezettségek alakulása és a támogatáshoz viszonyított aránya BEVÉTELEK Tervezett saját bevételek A tényleges saját bevételek A tényleges saját bevétel mértéke A tényleges saját bevételek intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása KIADÁSOK Kiadási struktúra A tényleges intézményi kiadások mértéke A tényleges kiadások intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása II. AZ AKADÉMIAI KÖZTESTÜLETI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE KUTATÓINTÉZETEK GAZDÁLKODÁSÁT JELLEMZŐ ADATOK ÉS PÉNZÜGYI MUTATÓK Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK IRODÁJA Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA TITKÁRSÁGA MTA Titkárság igazgatása Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Doktori Tanács Titkársága Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA Köztestületi feladatok Bevételi struktúra Kiadási struktúra

3 Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA KÖNYVTÁRA Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA TERÜLETI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGAI Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA KUTATÁSSZERVEZÉSI INTÉZET Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása OTKA IRODA Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása III. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÖRVÉNYSORONKÉNTI ALAKULÁSA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEK MARADVÁNYOK Az intézmények előirányzat-maradványának alakulása Fejezeti maradvány alakulása IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A ÉVI ÁTFOGÓ VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA AZ EGYES VAGYONELEMEK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA Az immateriális javak értékének alakulása Az ingatlanok értékének alakulása Változások az ingatlanállományban Az ingatlanok összesített értékének változása a felújítások és beruházások értékével Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

4 3.1. Az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok évi helyzetének alakulása, üzletrészek vétele és értékesítése Az Akadémia által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban A FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA V. MELLÉKLETEK

5 Bevezető Az Akadémia Közgyűlésének a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló többször módosított évi XL. tv. (a továbbiakban MTAtv.) 9. (2) bekezdés f) pontja szerint a Felügyelő Testület jelentése alapján jóvá kell hagynia az Akadémia előző évről szóló költségvetési beszámolóját. A költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell a) a szakmai tevékenységről és b) az előző évi költségvetés végrehajtásáról, a gazdálkodásról szóló beszámolókat. Az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek és a központi feladatok finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok évi költségvetésének felhasználásáról készített összefoglaló beszámolót a jelen összeállítás tartalmazza, beleértve a kutatóintézeti körbe nem tartozó költségvetési szervek szakmai tevékenységéről szóló beszámolót is

6 Összefoglaló megállapítások Az Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról készült fejezeti szintű, illetve egyedi, intézményi számszaki beszámolók adatainak elemzése során a következő főbb megállapítások tehetők: A évi költségvetés biztosította az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek szakmai feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét, a kutatás, a fejlesztés és az innováció a gazdaság és társadalom kiemelt területévé vált, ezáltal hozzájárult a gazdasági és társadalmi célok megvalósításához. Az MTA fejezet évre jóváhagyott költségvetési támogatása ,9 millió Ft volt. Ebből az OTKA programokra 5 436,0 millió Ft-ot hagyott jóvá az Országgyűlés. A Kormány által év közben elrendelt intézkedésekkel, illetve jogszabályi változásokkal összefüggésben a évi költségvetési támogatás összege 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult. Ez 2,1%-kal volt kevesebb, mint a évi költségvetési támogatás. Az MTA 0,4%-os részesedést képviselt a központi költségvetésben 2011-ben. Az előző évhez képest az arány nem módosult. Az Akadémia részére az OTKA programok és az OTKA Iroda költségvetése nélkül biztosított költségvetési támogatás kétharmada (65,5%) közvetlen akadémiai kutatási célokat szolgált (kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok, fiatal kutatók támogatása, Lendület program stb.). Az országos kutatás- és tudóstámogatás (tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) céljára 22,3% került felhasználásra. A évhez képest csökkent, így 9,2% volt az igazgatási, kutatásszervezési, területi bizottsági, jóléti és egyéb feladatokra felhasznált összeg aránya. A saját bevétel összege 2011-ben ,0 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 2,5százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt. A növekedés jórészt a nagyobb pályázati bevételeknek tulajdonítható. A saját bevételek jelentős részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában. Az átlaglétszám 2010-ben fő volt, ez 2011-re 207 fővel csökkent. A kutatók száma fő volt 2010-ben, és fő 2011-ben, vagyis gyakorlatilag szinten maradt. A létszámcsökkentés jellemzően a funkcionális igazgatási területen valósult meg

7 A évi költségvetésről szóló törvény alapján 9 427,6 millió Ft (a teljes keret 25,4%-a) a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Ez az összeg az előző évihez képest 8%-kal magasabb, amelyen belül azonban az OTKA Kutatási témapályázatok támogatása azonos szinten maradt. A évi költségvetési irányelvekben megfogalmazott többletforrások az alábbiak szerint kerültek felhasználásra: o a Lendület Program folytatására 602,4 millió Ft került biztosításra, melyből el lehetett indítani a program 3. ütemét. Az egyetemeken is létrehoztak lendületes kutatócsoportokat; o elindulhatott a kutatóhálózati infrastruktúra fejlesztése, melyhez a évre 300 millió Ft, majd a évre millió Ft támogatást lehet szétosztani az intézetek között; o a tiszteletdíjakhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség teljesítését a fedezetre nyújtott 500 millió Ft-tal sikerült rendezni; o a tudományos könyvek kiadására 50 millió Ft többlettámogatásban részesült az Akadémia. Szerkezeti változás volt, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács Titkárságának működtetését a hozzá kapcsolódó támogatással együtt átvette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Megkezdődött az MTA-Q2 Program második szakasza megvalósításának előkészítése. Az Akadémia gép-műszer állományának használhatósági (korszerűségi) szintje összességében szinten maradt, az évek óta meglévő csökkenő tendencia megállt, a teljesen leírt eszközök állományának növekedése lelassult. A évi akadémiai költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az előző megállapítások részletes alátámasztását tartalmazza

8 I. Az Akadémia fejezetre vonatkozó kiemelt teljesítési adatok év év adatok millió Ft-ban A év adata a évhez Kiadás , ,5 87,1 Bevétel , ,0 103,3 Maradványok igénybevétele , ,3 59,6 Költségvetési támogatás , ,1 97,9 Átlaglétszám ,2 1. Költségvetési támogatás 1.1. A évi az Országgyűlés által elfogadott támogatás Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek (kutatóintézetek, egyéb intézmények), a támogatott kutatóhelyek részére, valamint a központilag kezelt feladatokra 2011-ben az Országgyűlés által elfogadott költségvetésben ,9 millió Ft támogatás szerepelt, amelyből az OTKA-programok támogatása 5 436,0 millió Ft volt. A működési és felújítási célt szolgáló támogatásból ,3 millió Ft (a teljes keret 74,6%-a) átkerült az intézményekhez. A fennmaradó 25,4% a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok az előző évhez képest a következő jogcímeken változtak: Jogcímek millió Ft-ban évi eredeti támogatási előirányzat ,7 Jutalom elvonása támogatásarányosan - 429,1 Cafeteria rendszer egységesítése miatti támogatáselvonás - 12,3 Dologi kiadásokhoz kapcsolódó támogatáselvonás - 196,3 Állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése miatti támogatáselvonás - 223,9 Egészségügyi hozzájárulás megszűnése miatti támogatáselvonás - 7,6 Lendület Program többlettámogatása + 602,4 Központi kiadványok többlettámogatása +50,0 Domus Hungarica működtetése támogatásának átvételei a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól + 30,0 Infrastrukturális fejlesztés többlettámogatása +300,0 Tiszteletdíjak járulékának többlettámogatása +500,0 Az Országgyűlés által elfogadott évi költségvetési támogatás összesen: ,9-8 -

9 A jóváhagyott költségvetési támogatás egyrészt a Kormány által elrendelt intézkedések, másrészt jogszabályi változásokkal összefüggésben 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a évi költségvetési támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult. A költségvetési támogatást érintő évközi változások jogcímei a következők voltak: Jogcímek millió Ft-ban 1.) Jogszabályi változással összefüggő módosítások: Más fejezetek részére támogatásátcsoportosítás (átadás) OTKA-témapályázatokból átcsoportosítás ,4 Országgyűlés 0,7 Honvédelmi Minisztérium 2,5 Központi Statisztikai Hivatal 7,1 Külügyminisztérium 1,0 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2,6 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 22,8 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2 539,7 Vidékfejlesztési Minisztérium 75,0 Szakmai feladatokból átcsoportosítás - 3,6 (idős akadémikusok támogatása, Vámbéry Ármin-emléktábla) Könyv- és folyóirat-kiadásból átcsoportosítás - 2,7 Összesen: ,7 Más fejezetektől kutatási támogatás átvétele Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 2,0 Vidékfejlesztési Minisztériumtól 16,9 Összesen: 18,9 2.) Kormányintézkedésekkel összefüggő módosítások A évi adókompenzáció támogatása 195,9 Prémiumévek program kiadásainak támogatása 18,1 Összesen: 214,0 Változás összesen ,8-9 -

10 1.2. A támogatás mértéke ténylegesen adatok millió Ft-ban Intézmények Fejezeti kezelés Összesen Az Országgyűlés által jóváhagyott támogatás , , ,9 Tényleges támogatás , , ,1 Változás 3 993, , ,8 Változás % 114,4 31,9 93,5 Az akadémiai intézmények támogatásának részletezését a 4/e. számú mellékle tartalmazza. A támogatás felhasználási jogcímei A 2011-ben az Akadémia részére OTKA-programok és Iroda költségvetése nélkül biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: év év Felhasználás iránya % % Közvetlen akadémiai kutatási célokra 67,6 65,5 Országos kutatás- és tudóstámogatásra 20,4 22,3 Infrastrukturális célokra 2,1 2,0 Igazgatási, kutatásszervezési, területi akadémiai 9,4 9,2 bizottságok, jóléti és egyéb feladatokra Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány 0,5 1,0 Összesen 100,0 100,0 1. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának alakulása

11 Közvetlen akadémiai kutatási célokra felhasznált költségvetési támogatás (65,5%) Ebbe a körbe tartozik: kutatóintézetek működési és beruházási célú támogatása, támogatott kutatócsoportok támogatása, tudományos társaságok támogatása, fiatal kutatók pályázati támogatása, európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása, Lendület program, közel-keleti kutatások támogatása. Országos kutatás- és tudóstámogatás (22,3%) Ebbe a körbe tartozik: akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, doktori tiszteletdíj, nemzetközi kapcsolatok, Nagy Imre Emlékház működtetéséhez alapítványi támogatás, határon túli magyar tudósok támogatása, Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása, Bolyai Műhely Alapítvány támogatása. Infrastrukturális célok (2,0%) Ehhez a területhez sorolható: könyvtári támogatások, felújítási támogatások, könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szerveknek, központi kiadványok támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szerveknek, a Magyar Tudomány folyóirat támogatása. Igazgatási, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítő, kisegítő és jóléti feladatok (9,2%) Ebbe a körbe a következő feladatok sorolhatók: szolgáltató kutatást kiszolgáló - szervezetek, jóléti intézmények, területi akadémiai bizottságok működtetése, Titkárság működtetése, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia működtetésének támogatása. Szakmai feladatok fejezeti maradványa 1,0%

12 1.3. Támogatás a központi költségvetési kiadás %-ában Az Akadémia támogatásának a központi költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya az elmúlt években folyamatosan csökkent hez nincs jelentős változás. 2. ábra: A Magyar Tudományos Akadémia támogatásának alakulása a központi költségvetés kiadási százalékában ( ) 1.4. Az államnak visszafizetett adók, járulékok befizetési kötelezettségek alakulása és a támogatáshoz viszonyított aránya A központi költségvetést és a társadalombiztosítási alapokat megillető, teljesített befizetési kötelezettségek és adók az alábbiak szerint alakultak:

13 adatok millió Ft-ban Jogcímek év év Társadalombiztosítási járulék 5 398, ,4 Korkedvezmény-biztosítási járulék 64,1 84,4 Munkaadót terhelő egyéb járulék - 0,5 Egészségügyi hozzájárulás 1 261, ,5 Nyugdíj-biztosítási járulék 1 810, ,0 Egészségbiztosítási járulék 1 206, ,0 Magánnyugdíj-pénztári tagdíj 640,6 74,3 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Munkavállalót terhelő személyi jövedelemadó 211,5 153, , ,1 Táppénz-hozzájárulás 16,1 10,9 Rehabilitációs hozzájárulás 140,1 182,2 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű befizetések 36,0 21,6 Díjak, egyéb befizetések 95,9 69,0 Áfa különbözet 1915,9-39,0 Összesen , ,1 Ezek a befizetési kötelezettségek az Akadémia teljes kiadásainak 28,8%-át, a költségvetési támogatás 46,6%-át teszik ki. 3. ábra: Az Akadémia teljes kiadásának szerkezete

14 2. Bevételek 2.1. Tervezett saját bevételek Kiadási jogcímek évi tervezett összeg évi tényleges összeg* adatok millió Ft-ban A tényleges a tervezetthez Működési, szolgáltatási bevétel 3 875, ,9 157,7 Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel 271,3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 869,2 Átvett pénzeszközök 2 413, ,7 187,7 Támogatásértékű bevételek 2 635, ,0 260,9 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 918,7 Áfa bevételek 983, ,1 249,4 Kölcsönbevételek 30,9 66,1 213,8 Intézményi bevételek összesen 9 937, ,0 222,3 Fejezeti bevételek (OTKA-bevételek nélkül) 4 400,0 148,0 3,4 OTKA-bevételek 79,7 Mindösszesen , ,7 155,7 * A tényleges bevételek összege nem tartalmazza a maradvány-igénybevételt. Az intézményi tényleges saját bevételek a maradványok igénybevétele nélkül 122,3%- kal meghaladták a tervezett mértéket, melynek okai: az intézményi bevételek jelentős mértékben alultervezettek, mert kizárólag a tervezés idején ismert bevételi tételeket tartalmazza; az intézetek sikeres szerepelése miatt évközben több európai uniós, valamint hazai pályázati bevétel folyt be; a pályázatok terhére történő kifizetések az előző időszaki teljesítésekhez képest felgyorsultak

15 2.2. A tényleges saját bevételek A tényleges saját bevétel mértéke Az intézmények a évben is jelentős volumenű saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez. Az intézményi saját bevételek a évben ,0 millió Ft-ot tettek ki, ez az összeg 4,8%-kal magasabb, mint az előző időszak teljesítménye. A bevételek közül a felhalmozási bevételek volumene nőtt a legnagyobb mértékben. A bevételi jogcímek nagy részénél emelkedés tapasztalható, ám jelentős csökkenés volt az előző évi maradványátvételnél. Magyarázata: a Természettudományi Kutatóközpont (MTA Q2 program) létrehozására 2011-ben a Kémiai Kutatóközpont részére mindössze 0,1 milliárd Ft-os támogatás átutalása történt meg. A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat a 2. számú melléklet részletezi. 4. ábra: A évi saját bevételek összetétele A pályázati bevételek két jelentősebb forrása: Különböző központi programokból átvett támogatási forrást nem érintő pénzeszközök (pl. a korábban az NKTH, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által

16 kezelt célú támogatása, OTKA, fejezeti programok). Ezek a pályázati bevételek évben 6 035,6 millió Ft-ot tettek ki, ami 58,3%-os növekedést jelent az előző évhez. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az Innovációs Alapból származó bevételek nagyságrendje is nőtt. A külföldről kapott megbízások összege a évben 4 123,6 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 7,0%-kal emelkedett az előző évi összeghez képest. A külföldről átvett pénzeszközökből 2 563,0 millió Ft az európai uniós pályázatokból, 1 560,6 millió Ft nemzetközi szervezetektől és külföldi magánszervezetektől származik. Ez az összeg nem tartalmazza a strukturális alapokból származó bevételeket. A működési, szolgáltatási bevételeknél a beszámolási időszakban 5,9%-os növekedés következett be. Ezek a bevételek az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggésben keletkeztek, nem központi programokból származnak. Itt jelennek meg az intézmények által végzett egyéb tevékenységek (pl. bérbeadás) és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is. A devizaszámlák kamatbevételeinek volumene 2011-ben jelentősen, 35,6%-kal növekedett. Az előző évi maradványok igénybevétele 25,4%-kal csökkent a évi teljesítéshez. A maradványok igénybevétele az áthúzódó feladatokkal volt összefüggésben A tényleges saját bevételek intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása A évi tényleges saját bevételek intézményenkénti és jogcímenkénti alakulását a 4/d. mellékle tartalmazza

17 3. Kiadások 3.1. Kiadási struktúra Kiadási jogcímek évi tervezett összeg évi tényleges összeg adatok millió Ft-ban A tényleges a tervezetthez Személyi juttatások , ,7 107,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6 048, ,6 109,6 Dologi kiadások 5 990, ,3 219,3 Beruházások 1 017, ,7 341,5 Felújítások 656,7 875,8 133,4 Kölcsön 30,9 66,5 215,2 Pénzeszközátadások 141, , ,5 Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány 70,3 Intézményi kiadások összesen , ,8 135,8 Fejezeti bevételek (OTKAbevételek nélkül) 8 391, ,3 14,0 OTKA-bevételek 5 436,0 740,4 13,6 Mindösszesen , ,5 103, A tényleges intézményi kiadások mértéke Az intézmények tényleges pénzforgalmi - alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány nélküli - kiadásai ,5 millió Ft-ot tettek ki, ez az összeg 8,9%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Az intézmények legjellemzőbb összehasonlítható kiadási jogcímei a következők voltak: Kiadási jogcímek év év adatok millió Ft-ban A év adata a évhez Személyi juttatások , ,7 98,8 Munkaadókat terhelő járulékok 6 756, ,6 98,1 Dologi kiadások , ,3 89,1 Összes pénzforgalmi kiadás , ,5 91,1-17 -

18 5. ábra: Kiadási jogcímek alakulása az Akadémia intézményeiben ( ) A személyi juttatási kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok az előző évivel szinte azonos szinten maradtak. A dologi kiadásoknál jelentősebb csökkenés mutatkozik, itt az előző évi csökkenés tovább folytatódott A tényleges kiadások intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása A évi tényleges kiadások intézményenkénti és jogcímenkénti alakulását a 4/c. mellékle tartalmazza

19 II. Az akadémiai köztestületi költségvetési szervek működési költségvetése Ebben a fejezetben az akadémiai köztestületi költségvetési szervek egyes csoportjainak főbb gazdálkodási adatait mutatjuk be. Az kerültek megjelenítésre, mert egyes intézményi adatoknál a millió Ft-ban történő összehasonlítás nem értelmezhető. 1. Kutatóintézetek gazdálkodását jellemző adatok és pénzügyi mutatók (matematikai és természettudományi, élettudományi, valamint társadalomtudományi kutatóintézetek) A kutatóintézetek főbb adatainak alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be: Eredeti Módosított Teljesítés * előirányzat előirányzat Kiadás Bevétel Maradvány-igénybevétel Költségvetési támogatás Átlaglétszám * alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány nélkül

20 1.1. Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez Működési, szolgáltatási bevétel ,1 Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel ,0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,8 Átvett pénzeszközök ,6 Támogatásértékű bevételek ,3 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele ,9 Áfa bevételek ,6 Kölcsönbevételek ,7 Összesen: ,4 Költségvetési támogatás ,0 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány ,7 vállalkozási maradvány ,7 alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány ,2 Együtt ,1-20 -

21 1.2. Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez Személyi juttatások ,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 Készletbeszerzések ,2 Szolgáltatások ,5 Kiküldetések (napidíjak nélkül) ,0 Egyéb dologi kiadások ,6 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) ,5 Áfa kiadások ,1 Beruházási kiadások ,9 Felújítások ,0 Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások ,8 Kölcsönök ,5 Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány ,2 Együtt ,8 Az intézmények kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Megoszlás Megoszlás Kiadások fajtája év * %-a év * %-a Személyi juttatások , ,4 Munkaadókat terhelő járulékok , ,5 Dologi kiadások , ,1 Beruházási kiadások , ,5 Felújítások , ,6 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, , ,7 maradványátadások Kölcsönök , ,2 Pénzforgalmi kiadások együtt , ,0 * Az alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradványhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadást nem tartalmazza

22 1.3. Létszámhelyzet év év adatok fő-ben A év adata a évhez Engedélyezett létszám ,4 Teljes átlaglétszám ,0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ,2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak ,3 Állományba nem tartozók ,0 Az átlaglétszámból kutatói létszám ,3 Fokozat szerinti megoszlás Akadémikusok ,7 Doktorok ,8 Kandidátusok és PhD/DLA fokozattal ,1 rendelkezők Fokozattal nem rendelkezők ,8 Korcsoport szerinti megoszlás (fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma nélkül) 30 év alattiak , év között , év között , év között , év között ,8 71 év felett , Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések Szervezeti változások o A Kémiai Kutatóközpontban a régi Nukleáris Kémiai Laboratórium a megszűnt; a Nanokémiai laboratórium befejezte önálló működését; az NMR Laboratórium 2011 évben osztállyá alakult, elnevezése NMR Spektroszkópiai Osztály; a Kutatóközpont központi egységeinél alakították ki az MTA-Q2 beruházás

23 projektmenedzsmentjét, amely az új MTA Kutatóközpont építésével kapcsolatos feladatok elkülönített nyilvántartását teszi lehetővé. o A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben új osztályként létrejött a Tisza-kutató Osztály, telephelye: Tiszafüred. o Az Akadémia megalapította a Duna-kutató Intézetet, mint önállóan működő köztestületi költségvetési szervet, melynek gazdálkodási feladatait a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet látta el. Az intézet korábban az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet szervezeti egységeként, Duna-kutató Állomás néven működött. o A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben továbbra is öt tudományos osztály működik, azonban egy osztályon belül újabb kutatócsoportot hoztak létre a Lendület program, valamint egy jelentős külföldi forrás megszerzése révén. o A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a Főigazgató csoporton belül, illetve a Genetikai Intézetben egy-egy új témacsoport kezdte meg működését. A fenti szervezeti változások mellett a kutatóhálózat megújítása révén megkezdődtek a január 1-jével felálló új szervezeti struktúra kialakításának, a kutatóközpontok létrehozásának előkészítő munkálatai, valamint a gazdasági és műszaki szervezet teljes átalakítása. Az átalakuláshoz kapcsolódó tényleges szervezeti változásokat majd a évről szóló beszámolóban mutatjuk be. A évi gazdálkodást befolyásoló intézkedések o a korábbi NKTH-pályázatokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feloldotta a kifizetési stopot, hosszú idő után átutalásra kerültek az intézetek részére a pályázati források. o 2011-ben zárolás történt az államháztartási egyensúly megőrzése miatt. A zárolás a személyi kiadásokat és a kapcsolódó munkaadói járulékot érintette. Hatása az intézeti létszámok alakulásában nyomom követhető. o Az MTA elnöke szeptember 1-jétől 5%-os létszámcsökkentést rendelt el. Az intézetek többsége a létszámcsökkentést a nyugdíjas munkatársak felmentésével oldotta meg

24 1.5. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés Bevételi lemaradás/túlteljesítés Összesen Vállalkozási tevékenység maradványából alaptevékenységre felhasznált összeg Önrevíziós tétel A év adata a évhez Előző évek fel nem használt maradványa Összes előirányzat-maradvány ,0 Vállalkozási maradvány év év A év adata a évhez Vállalkozási tevékenység bevételei ,8 Vállalkozási tevékenység kiadásai ,0 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ,2 Alaptevékenységre felhasznált maradvány ,2 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg ,2 A kutatóintézetek közül négy intézet végzett ténylegesen vállalkozási tevékenységet: az Atommagkutató Intézet, a Kémiai Kutatóközpont, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A vállalkozási maradvány 86,1%-a a matematikai és természettudományi kutatóintézeteknél keletkezett: legjelentősebb a Számítástechnikai és Automatizálási

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása Az Akadémia jogállását, helyzetét, működési feltételeit a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a 2009. évben bekövetkezett változások

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a 2009. évben bekövetkezett változások MTA Titkársága Pénzügyi Főosztálya BESZÁMOLÓ a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2010. május I. Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 7-1. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Működési költségvetés

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598239 1251 88 0000 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1074 Budapest

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben