Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012."

Átírás

1 Közgyűlés május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

2 Közgyűlés május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Tartalomjegyzék BEVEZETŐ ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK I. AZ AKADÉMIA FEJEZETRE VONATKOZÓ KIEMELT TELJESÍTÉSI ADATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS A évi az Országgyűlés által elfogadott támogatás A támogatás mértéke ténylegesen Támogatás a központi költségvetési kiadás %-ában Az államnak visszafizetett adók, járulékok befizetési kötelezettségek alakulása és a támogatáshoz viszonyított aránya BEVÉTELEK Tervezett saját bevételek A tényleges saját bevételek A tényleges saját bevétel mértéke A tényleges saját bevételek intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása KIADÁSOK Kiadási struktúra A tényleges intézményi kiadások mértéke A tényleges kiadások intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása II. AZ AKADÉMIAI KÖZTESTÜLETI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE KUTATÓINTÉZETEK GAZDÁLKODÁSÁT JELLEMZŐ ADATOK ÉS PÉNZÜGYI MUTATÓK Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK IRODÁJA Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA TITKÁRSÁGA MTA Titkárság igazgatása Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Doktori Tanács Titkársága Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA Köztestületi feladatok Bevételi struktúra Kiadási struktúra

3 Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA KÖNYVTÁRA Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA TERÜLETI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGAI Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA KUTATÁSSZERVEZÉSI INTÉZET Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet A gazdálkodásból származó maradványok alakulása MTA JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása OTKA IRODA Bevételi struktúra Kiadási struktúra Létszámhelyzet Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések A gazdálkodásból származó maradványok alakulása III. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÖRVÉNYSORONKÉNTI ALAKULÁSA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEK MARADVÁNYOK Az intézmények előirányzat-maradványának alakulása Fejezeti maradvány alakulása IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A ÉVI ÁTFOGÓ VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA AZ EGYES VAGYONELEMEK ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA Az immateriális javak értékének alakulása Az ingatlanok értékének alakulása Változások az ingatlanállományban Az ingatlanok összesített értékének változása a felújítások és beruházások értékével Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

4 3.1. Az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok évi helyzetének alakulása, üzletrészek vétele és értékesítése Az Akadémia által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban A FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA V. MELLÉKLETEK

5 Bevezető Az Akadémia Közgyűlésének a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló többször módosított évi XL. tv. (a továbbiakban MTAtv.) 9. (2) bekezdés f) pontja szerint a Felügyelő Testület jelentése alapján jóvá kell hagynia az Akadémia előző évről szóló költségvetési beszámolóját. A költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell a) a szakmai tevékenységről és b) az előző évi költségvetés végrehajtásáról, a gazdálkodásról szóló beszámolókat. Az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek és a központi feladatok finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok évi költségvetésének felhasználásáról készített összefoglaló beszámolót a jelen összeállítás tartalmazza, beleértve a kutatóintézeti körbe nem tartozó költségvetési szervek szakmai tevékenységéről szóló beszámolót is

6 Összefoglaló megállapítások Az Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról készült fejezeti szintű, illetve egyedi, intézményi számszaki beszámolók adatainak elemzése során a következő főbb megállapítások tehetők: A évi költségvetés biztosította az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek szakmai feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi fedezetét, a kutatás, a fejlesztés és az innováció a gazdaság és társadalom kiemelt területévé vált, ezáltal hozzájárult a gazdasági és társadalmi célok megvalósításához. Az MTA fejezet évre jóváhagyott költségvetési támogatása ,9 millió Ft volt. Ebből az OTKA programokra 5 436,0 millió Ft-ot hagyott jóvá az Országgyűlés. A Kormány által év közben elrendelt intézkedésekkel, illetve jogszabályi változásokkal összefüggésben a évi költségvetési támogatás összege 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult. Ez 2,1%-kal volt kevesebb, mint a évi költségvetési támogatás. Az MTA 0,4%-os részesedést képviselt a központi költségvetésben 2011-ben. Az előző évhez képest az arány nem módosult. Az Akadémia részére az OTKA programok és az OTKA Iroda költségvetése nélkül biztosított költségvetési támogatás kétharmada (65,5%) közvetlen akadémiai kutatási célokat szolgált (kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok, fiatal kutatók támogatása, Lendület program stb.). Az országos kutatás- és tudóstámogatás (tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb.) céljára 22,3% került felhasználásra. A évhez képest csökkent, így 9,2% volt az igazgatási, kutatásszervezési, területi bizottsági, jóléti és egyéb feladatokra felhasznált összeg aránya. A saját bevétel összege 2011-ben ,0 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 2,5százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt. A növekedés jórészt a nagyobb pályázati bevételeknek tulajdonítható. A saját bevételek jelentős részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában. Az átlaglétszám 2010-ben fő volt, ez 2011-re 207 fővel csökkent. A kutatók száma fő volt 2010-ben, és fő 2011-ben, vagyis gyakorlatilag szinten maradt. A létszámcsökkentés jellemzően a funkcionális igazgatási területen valósult meg

7 A évi költségvetésről szóló törvény alapján 9 427,6 millió Ft (a teljes keret 25,4%-a) a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Ez az összeg az előző évihez képest 8%-kal magasabb, amelyen belül azonban az OTKA Kutatási témapályázatok támogatása azonos szinten maradt. A évi költségvetési irányelvekben megfogalmazott többletforrások az alábbiak szerint kerültek felhasználásra: o a Lendület Program folytatására 602,4 millió Ft került biztosításra, melyből el lehetett indítani a program 3. ütemét. Az egyetemeken is létrehoztak lendületes kutatócsoportokat; o elindulhatott a kutatóhálózati infrastruktúra fejlesztése, melyhez a évre 300 millió Ft, majd a évre millió Ft támogatást lehet szétosztani az intézetek között; o a tiszteletdíjakhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség teljesítését a fedezetre nyújtott 500 millió Ft-tal sikerült rendezni; o a tudományos könyvek kiadására 50 millió Ft többlettámogatásban részesült az Akadémia. Szerkezeti változás volt, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács Titkárságának működtetését a hozzá kapcsolódó támogatással együtt átvette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Megkezdődött az MTA-Q2 Program második szakasza megvalósításának előkészítése. Az Akadémia gép-műszer állományának használhatósági (korszerűségi) szintje összességében szinten maradt, az évek óta meglévő csökkenő tendencia megállt, a teljesen leírt eszközök állományának növekedése lelassult. A évi akadémiai költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az előző megállapítások részletes alátámasztását tartalmazza

8 I. Az Akadémia fejezetre vonatkozó kiemelt teljesítési adatok év év adatok millió Ft-ban A év adata a évhez Kiadás , ,5 87,1 Bevétel , ,0 103,3 Maradványok igénybevétele , ,3 59,6 Költségvetési támogatás , ,1 97,9 Átlaglétszám ,2 1. Költségvetési támogatás 1.1. A évi az Országgyűlés által elfogadott támogatás Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek (kutatóintézetek, egyéb intézmények), a támogatott kutatóhelyek részére, valamint a központilag kezelt feladatokra 2011-ben az Országgyűlés által elfogadott költségvetésben ,9 millió Ft támogatás szerepelt, amelyből az OTKA-programok támogatása 5 436,0 millió Ft volt. A működési és felújítási célt szolgáló támogatásból ,3 millió Ft (a teljes keret 74,6%-a) átkerült az intézményekhez. A fennmaradó 25,4% a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA-programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok az előző évhez képest a következő jogcímeken változtak: Jogcímek millió Ft-ban évi eredeti támogatási előirányzat ,7 Jutalom elvonása támogatásarányosan - 429,1 Cafeteria rendszer egységesítése miatti támogatáselvonás - 12,3 Dologi kiadásokhoz kapcsolódó támogatáselvonás - 196,3 Állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése miatti támogatáselvonás - 223,9 Egészségügyi hozzájárulás megszűnése miatti támogatáselvonás - 7,6 Lendület Program többlettámogatása + 602,4 Központi kiadványok többlettámogatása +50,0 Domus Hungarica működtetése támogatásának átvételei a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól + 30,0 Infrastrukturális fejlesztés többlettámogatása +300,0 Tiszteletdíjak járulékának többlettámogatása +500,0 Az Országgyűlés által elfogadott évi költségvetési támogatás összesen: ,9-8 -

9 A jóváhagyott költségvetési támogatás egyrészt a Kormány által elrendelt intézkedések, másrészt jogszabályi változásokkal összefüggésben 2 424,8 millió Ft-tal csökkent, így a évi költségvetési támogatás összege ,1 millió Ft-ra módosult. A költségvetési támogatást érintő évközi változások jogcímei a következők voltak: Jogcímek millió Ft-ban 1.) Jogszabályi változással összefüggő módosítások: Más fejezetek részére támogatásátcsoportosítás (átadás) OTKA-témapályázatokból átcsoportosítás ,4 Országgyűlés 0,7 Honvédelmi Minisztérium 2,5 Központi Statisztikai Hivatal 7,1 Külügyminisztérium 1,0 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2,6 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 22,8 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2 539,7 Vidékfejlesztési Minisztérium 75,0 Szakmai feladatokból átcsoportosítás - 3,6 (idős akadémikusok támogatása, Vámbéry Ármin-emléktábla) Könyv- és folyóirat-kiadásból átcsoportosítás - 2,7 Összesen: ,7 Más fejezetektől kutatási támogatás átvétele Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 2,0 Vidékfejlesztési Minisztériumtól 16,9 Összesen: 18,9 2.) Kormányintézkedésekkel összefüggő módosítások A évi adókompenzáció támogatása 195,9 Prémiumévek program kiadásainak támogatása 18,1 Összesen: 214,0 Változás összesen ,8-9 -

10 1.2. A támogatás mértéke ténylegesen adatok millió Ft-ban Intézmények Fejezeti kezelés Összesen Az Országgyűlés által jóváhagyott támogatás , , ,9 Tényleges támogatás , , ,1 Változás 3 993, , ,8 Változás % 114,4 31,9 93,5 Az akadémiai intézmények támogatásának részletezését a 4/e. számú mellékle tartalmazza. A támogatás felhasználási jogcímei A 2011-ben az Akadémia részére OTKA-programok és Iroda költségvetése nélkül biztosított működési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni: év év Felhasználás iránya % % Közvetlen akadémiai kutatási célokra 67,6 65,5 Országos kutatás- és tudóstámogatásra 20,4 22,3 Infrastrukturális célokra 2,1 2,0 Igazgatási, kutatásszervezési, területi akadémiai 9,4 9,2 bizottságok, jóléti és egyéb feladatokra Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány 0,5 1,0 Összesen 100,0 100,0 1. ábra: A költségvetési támogatás felhasználásának alakulása

11 Közvetlen akadémiai kutatási célokra felhasznált költségvetési támogatás (65,5%) Ebbe a körbe tartozik: kutatóintézetek működési és beruházási célú támogatása, támogatott kutatócsoportok támogatása, tudományos társaságok támogatása, fiatal kutatók pályázati támogatása, európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása, Lendület program, közel-keleti kutatások támogatása. Országos kutatás- és tudóstámogatás (22,3%) Ebbe a körbe tartozik: akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, doktori tiszteletdíj, nemzetközi kapcsolatok, Nagy Imre Emlékház működtetéséhez alapítványi támogatás, határon túli magyar tudósok támogatása, Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása, Bolyai Műhely Alapítvány támogatása. Infrastrukturális célok (2,0%) Ehhez a területhez sorolható: könyvtári támogatások, felújítási támogatások, könyv- és folyóirat-kiadás támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szerveknek, központi kiadványok támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szerveknek, a Magyar Tudomány folyóirat támogatása. Igazgatási, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítő, kisegítő és jóléti feladatok (9,2%) Ebbe a körbe a következő feladatok sorolhatók: szolgáltató kutatást kiszolgáló - szervezetek, jóléti intézmények, területi akadémiai bizottságok működtetése, Titkárság működtetése, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia működtetésének támogatása. Szakmai feladatok fejezeti maradványa 1,0%

12 1.3. Támogatás a központi költségvetési kiadás %-ában Az Akadémia támogatásának a központi költségvetés főösszegéhez viszonyított aránya az elmúlt években folyamatosan csökkent hez nincs jelentős változás. 2. ábra: A Magyar Tudományos Akadémia támogatásának alakulása a központi költségvetés kiadási százalékában ( ) 1.4. Az államnak visszafizetett adók, járulékok befizetési kötelezettségek alakulása és a támogatáshoz viszonyított aránya A központi költségvetést és a társadalombiztosítási alapokat megillető, teljesített befizetési kötelezettségek és adók az alábbiak szerint alakultak:

13 adatok millió Ft-ban Jogcímek év év Társadalombiztosítási járulék 5 398, ,4 Korkedvezmény-biztosítási járulék 64,1 84,4 Munkaadót terhelő egyéb járulék - 0,5 Egészségügyi hozzájárulás 1 261, ,5 Nyugdíj-biztosítási járulék 1 810, ,0 Egészségbiztosítási járulék 1 206, ,0 Magánnyugdíj-pénztári tagdíj 640,6 74,3 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Munkavállalót terhelő személyi jövedelemadó 211,5 153, , ,1 Táppénz-hozzájárulás 16,1 10,9 Rehabilitációs hozzájárulás 140,1 182,2 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű befizetések 36,0 21,6 Díjak, egyéb befizetések 95,9 69,0 Áfa különbözet 1915,9-39,0 Összesen , ,1 Ezek a befizetési kötelezettségek az Akadémia teljes kiadásainak 28,8%-át, a költségvetési támogatás 46,6%-át teszik ki. 3. ábra: Az Akadémia teljes kiadásának szerkezete

14 2. Bevételek 2.1. Tervezett saját bevételek Kiadási jogcímek évi tervezett összeg évi tényleges összeg* adatok millió Ft-ban A tényleges a tervezetthez Működési, szolgáltatási bevétel 3 875, ,9 157,7 Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel 271,3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 869,2 Átvett pénzeszközök 2 413, ,7 187,7 Támogatásértékű bevételek 2 635, ,0 260,9 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 918,7 Áfa bevételek 983, ,1 249,4 Kölcsönbevételek 30,9 66,1 213,8 Intézményi bevételek összesen 9 937, ,0 222,3 Fejezeti bevételek (OTKA-bevételek nélkül) 4 400,0 148,0 3,4 OTKA-bevételek 79,7 Mindösszesen , ,7 155,7 * A tényleges bevételek összege nem tartalmazza a maradvány-igénybevételt. Az intézményi tényleges saját bevételek a maradványok igénybevétele nélkül 122,3%- kal meghaladták a tervezett mértéket, melynek okai: az intézményi bevételek jelentős mértékben alultervezettek, mert kizárólag a tervezés idején ismert bevételi tételeket tartalmazza; az intézetek sikeres szerepelése miatt évközben több európai uniós, valamint hazai pályázati bevétel folyt be; a pályázatok terhére történő kifizetések az előző időszaki teljesítésekhez képest felgyorsultak

15 2.2. A tényleges saját bevételek A tényleges saját bevétel mértéke Az intézmények a évben is jelentős volumenű saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez. Az intézményi saját bevételek a évben ,0 millió Ft-ot tettek ki, ez az összeg 4,8%-kal magasabb, mint az előző időszak teljesítménye. A bevételek közül a felhalmozási bevételek volumene nőtt a legnagyobb mértékben. A bevételi jogcímek nagy részénél emelkedés tapasztalható, ám jelentős csökkenés volt az előző évi maradványátvételnél. Magyarázata: a Természettudományi Kutatóközpont (MTA Q2 program) létrehozására 2011-ben a Kémiai Kutatóközpont részére mindössze 0,1 milliárd Ft-os támogatás átutalása történt meg. A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat a 2. számú melléklet részletezi. 4. ábra: A évi saját bevételek összetétele A pályázati bevételek két jelentősebb forrása: Különböző központi programokból átvett támogatási forrást nem érintő pénzeszközök (pl. a korábban az NKTH, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által

16 kezelt célú támogatása, OTKA, fejezeti programok). Ezek a pályázati bevételek évben 6 035,6 millió Ft-ot tettek ki, ami 58,3%-os növekedést jelent az előző évhez. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az Innovációs Alapból származó bevételek nagyságrendje is nőtt. A külföldről kapott megbízások összege a évben 4 123,6 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 7,0%-kal emelkedett az előző évi összeghez képest. A külföldről átvett pénzeszközökből 2 563,0 millió Ft az európai uniós pályázatokból, 1 560,6 millió Ft nemzetközi szervezetektől és külföldi magánszervezetektől származik. Ez az összeg nem tartalmazza a strukturális alapokból származó bevételeket. A működési, szolgáltatási bevételeknél a beszámolási időszakban 5,9%-os növekedés következett be. Ezek a bevételek az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggésben keletkeztek, nem központi programokból származnak. Itt jelennek meg az intézmények által végzett egyéb tevékenységek (pl. bérbeadás) és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is. A devizaszámlák kamatbevételeinek volumene 2011-ben jelentősen, 35,6%-kal növekedett. Az előző évi maradványok igénybevétele 25,4%-kal csökkent a évi teljesítéshez. A maradványok igénybevétele az áthúzódó feladatokkal volt összefüggésben A tényleges saját bevételek intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása A évi tényleges saját bevételek intézményenkénti és jogcímenkénti alakulását a 4/d. mellékle tartalmazza

17 3. Kiadások 3.1. Kiadási struktúra Kiadási jogcímek évi tervezett összeg évi tényleges összeg adatok millió Ft-ban A tényleges a tervezetthez Személyi juttatások , ,7 107,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6 048, ,6 109,6 Dologi kiadások 5 990, ,3 219,3 Beruházások 1 017, ,7 341,5 Felújítások 656,7 875,8 133,4 Kölcsön 30,9 66,5 215,2 Pénzeszközátadások 141, , ,5 Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány 70,3 Intézményi kiadások összesen , ,8 135,8 Fejezeti bevételek (OTKAbevételek nélkül) 8 391, ,3 14,0 OTKA-bevételek 5 436,0 740,4 13,6 Mindösszesen , ,5 103, A tényleges intézményi kiadások mértéke Az intézmények tényleges pénzforgalmi - alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány nélküli - kiadásai ,5 millió Ft-ot tettek ki, ez az összeg 8,9%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Az intézmények legjellemzőbb összehasonlítható kiadási jogcímei a következők voltak: Kiadási jogcímek év év adatok millió Ft-ban A év adata a évhez Személyi juttatások , ,7 98,8 Munkaadókat terhelő járulékok 6 756, ,6 98,1 Dologi kiadások , ,3 89,1 Összes pénzforgalmi kiadás , ,5 91,1-17 -

18 5. ábra: Kiadási jogcímek alakulása az Akadémia intézményeiben ( ) A személyi juttatási kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok az előző évivel szinte azonos szinten maradtak. A dologi kiadásoknál jelentősebb csökkenés mutatkozik, itt az előző évi csökkenés tovább folytatódott A tényleges kiadások intézménycsoportonkénti és jogcímenkénti megbontása A évi tényleges kiadások intézményenkénti és jogcímenkénti alakulását a 4/c. mellékle tartalmazza

19 II. Az akadémiai köztestületi költségvetési szervek működési költségvetése Ebben a fejezetben az akadémiai köztestületi költségvetési szervek egyes csoportjainak főbb gazdálkodási adatait mutatjuk be. Az kerültek megjelenítésre, mert egyes intézményi adatoknál a millió Ft-ban történő összehasonlítás nem értelmezhető. 1. Kutatóintézetek gazdálkodását jellemző adatok és pénzügyi mutatók (matematikai és természettudományi, élettudományi, valamint társadalomtudományi kutatóintézetek) A kutatóintézetek főbb adatainak alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be: Eredeti Módosított Teljesítés * előirányzat előirányzat Kiadás Bevétel Maradvány-igénybevétel Költségvetési támogatás Átlaglétszám * alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány nélkül

20 1.1. Bevételi struktúra Bevétel fajtája év év A év adata a évhez Működési, szolgáltatási bevétel ,1 Kamatbevételek, árfolyamnyereségből származó bevétel ,0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,8 Átvett pénzeszközök ,6 Támogatásértékű bevételek ,3 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele ,9 Áfa bevételek ,6 Kölcsönbevételek ,7 Összesen: ,4 Költségvetési támogatás ,0 Tartalékok igénybevétele előirányzat-maradvány ,7 vállalkozási maradvány ,7 alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány ,2 Együtt ,1-20 -

21 1.2. Kiadási struktúra Kiadások fajtája év év A év adata a évhez Személyi juttatások ,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 Készletbeszerzések ,2 Szolgáltatások ,5 Kiküldetések (napidíjak nélkül) ,0 Egyéb dologi kiadások ,6 Folyó kiadások (adók, egyéb befizetések) ,5 Áfa kiadások ,1 Beruházási kiadások ,9 Felújítások ,0 Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, maradványátadások ,8 Kölcsönök ,5 Alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradvány ,2 Együtt ,8 Az intézmények kiadási jogcímeinek megoszlása a következő: Megoszlás Megoszlás Kiadások fajtája év * %-a év * %-a Személyi juttatások , ,4 Munkaadókat terhelő járulékok , ,5 Dologi kiadások , ,1 Beruházási kiadások , ,5 Felújítások , ,6 Támogatásértékű és egyéb pénzeszközátadások, , ,7 maradványátadások Kölcsönök , ,2 Pénzforgalmi kiadások együtt , ,0 * Az alaptevékenységre felhasznált vállalkozási maradványhoz kapcsolódó pénzforgalom nélküli kiadást nem tartalmazza

22 1.3. Létszámhelyzet év év adatok fő-ben A év adata a évhez Engedélyezett létszám ,4 Teljes átlaglétszám ,0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ,2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak ,3 Állományba nem tartozók ,0 Az átlaglétszámból kutatói létszám ,3 Fokozat szerinti megoszlás Akadémikusok ,7 Doktorok ,8 Kandidátusok és PhD/DLA fokozattal ,1 rendelkezők Fokozattal nem rendelkezők ,8 Korcsoport szerinti megoszlás (fiatal kutatói keret terhére foglalkoztatottak létszáma nélkül) 30 év alattiak , év között , év között , év között , év között ,8 71 év felett , Feladatellátással kapcsolatos gazdálkodási kérdések Szervezeti változások o A Kémiai Kutatóközpontban a régi Nukleáris Kémiai Laboratórium a megszűnt; a Nanokémiai laboratórium befejezte önálló működését; az NMR Laboratórium 2011 évben osztállyá alakult, elnevezése NMR Spektroszkópiai Osztály; a Kutatóközpont központi egységeinél alakították ki az MTA-Q2 beruházás

23 projektmenedzsmentjét, amely az új MTA Kutatóközpont építésével kapcsolatos feladatok elkülönített nyilvántartását teszi lehetővé. o A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben új osztályként létrejött a Tisza-kutató Osztály, telephelye: Tiszafüred. o Az Akadémia megalapította a Duna-kutató Intézetet, mint önállóan működő köztestületi költségvetési szervet, melynek gazdálkodási feladatait a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet látta el. Az intézet korábban az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet szervezeti egységeként, Duna-kutató Állomás néven működött. o A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben továbbra is öt tudományos osztály működik, azonban egy osztályon belül újabb kutatócsoportot hoztak létre a Lendület program, valamint egy jelentős külföldi forrás megszerzése révén. o A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a Főigazgató csoporton belül, illetve a Genetikai Intézetben egy-egy új témacsoport kezdte meg működését. A fenti szervezeti változások mellett a kutatóhálózat megújítása révén megkezdődtek a január 1-jével felálló új szervezeti struktúra kialakításának, a kutatóközpontok létrehozásának előkészítő munkálatai, valamint a gazdasági és műszaki szervezet teljes átalakítása. Az átalakuláshoz kapcsolódó tényleges szervezeti változásokat majd a évről szóló beszámolóban mutatjuk be. A évi gazdálkodást befolyásoló intézkedések o a korábbi NKTH-pályázatokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feloldotta a kifizetési stopot, hosszú idő után átutalásra kerültek az intézetek részére a pályázati források. o 2011-ben zárolás történt az államháztartási egyensúly megőrzése miatt. A zárolás a személyi kiadásokat és a kapcsolódó munkaadói járulékot érintette. Hatása az intézeti létszámok alakulásában nyomom követhető. o Az MTA elnöke szeptember 1-jétől 5%-os létszámcsökkentést rendelt el. Az intézetek többsége a létszámcsökkentést a nyugdíjas munkatársak felmentésével oldotta meg

24 1.5. A gazdálkodásból származó maradványok alakulása Költségvetési maradvány év év Kiadási megtakarítás/túllépés Bevételi lemaradás/túlteljesítés Összesen Vállalkozási tevékenység maradványából alaptevékenységre felhasznált összeg Önrevíziós tétel A év adata a évhez Előző évek fel nem használt maradványa Összes előirányzat-maradvány ,0 Vállalkozási maradvány év év A év adata a évhez Vállalkozási tevékenység bevételei ,8 Vállalkozási tevékenység kiadásai ,0 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ,2 Alaptevékenységre felhasznált maradvány ,2 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg ,2 A kutatóintézetek közül négy intézet végzett ténylegesen vállalkozási tevékenységet: az Atommagkutató Intézet, a Kémiai Kutatóközpont, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A vállalkozási maradvány 86,1%-a a matematikai és természettudományi kutatóintézeteknél keletkezett: legjelentősebb a Számítástechnikai és Automatizálási

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2007. évi működéséről készített beszámolójáról 2008. június Készítette:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. május hó 2 Az intézmény konszolidált, stabil feltételek mellett, szervezeti rendszereit folyamatosan fejlesztve, zárt technológiai

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben