BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről október Szombathely

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2. A KAR KÜLDETÉSE A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A KAR OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG (Eredmények, teljesítmények, alkotó tevékenységek) A KARI INTÉZETEK KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI OKTATÁS A képzés formái Hagyományos képzések Bolognai rendszerű képzések Alapképzések Mesterképzések Tanári mesterképzések Diszciplináris mesterképzések Felsőfokú szakképzések Szakirányú továbbképzési szakok Hallgatói adatok Jelentkezési és felvételi adatok Hallgatói létszám Záróvizsga létszámai, kiadott diplomák száma KUTATÁS Az oktatók tudományos tevékenysége PhD tanulmányok, személyi feltételek Konferenciaszervezés, részvétel konferencián Publikációs tevékenység Művészeti alkotó tevékenység Kitüntetések, elismerések Motivációs beszélgetés A hallgatók eredményei Tudományos Diákköri tevékenység Hallgatói versenyek, sport és művészeti rendezvényeken nyújtott teljesítmények Tehetséggondozás GAZDÁLKODÁS Humánerőforrás-gazdálkodás Pályázati aktivitás Pénzügyi gazdálkodás A KAR KAPCSOLATAI HAZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, TAGSÁGOK KÜLKAPCSOLATAOK KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING INFRASTRUKTÚRA TEREM ÉS IRODAELLÁTOTTSÁG INFORMATIKAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI ELLÁTOTTSÁG A KAR MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ ÖNÉRTÉKELÉS SZÁZALÉKOS EREDMÉNYEI (RADAR) FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 67. ZÁRSZÓ 69. 1

3 BEVEZETÉS A Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanácsa 2008 szeptemberében tárgyalta először a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolóját. Azóta több változás is bekövetkezett a kar életében, mind a működési feltételeket, mind az oktatási, kutatási feladatokat tekintve. A kar jelen beszámolója tartalmazza oktatási, tudományos és egyéb tevékenységünket, összefoglalva és részletesen bemutatva mindazokat az eredményeket, amelyek a szeptember és szeptember közötti időszakban a kar működését minősítik. A kar képzési struktúrája az elmúlt időszakban változásokon ment át, amit az elnevezésben is kifejezésre kívántunk juttatni. Már a névben is tükröződik az a három fő képzési terület, ami így együtt az országban egyedülálló. Az egyes képzési területeket a tanító- és a tanárképzés kapcsolja össze. A kar nevében jelzett képzési területek mindegyikén számottevő eredményeket felmutató tudományos és művészeti eredményekkel rendelkezünk, melyeknek jelentős a regionális és az országos, esetenként a nemzetközi kisugárzása. Ez utóbbiról elsősorban a sporttudomány területén beszélhetünk, ahol több ország számos egyetemét összekapcsoló tudományos hálózati együttműködésnek a központját működtetjük. Művészeti területen különösen büszkék vagyunk a Berzsenyi Dániel Vegyeskarra és a köré épülő zenei műhelyre. Sporteredményeink országosan is kiemelkedők. Természetesen a legnagyobb hagyományokkal a pedagógusképzéshez kapcsolódó műhelyek rendelkeznek, de ez a teljesítmény a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal és az egyetemen működő Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal való együttműködésben is megjelenik. A kar jelenleg nem rendelkezik önálló doktori iskolával. Terveink szerint első lépésként együttműködést alakítunk ki a képzési profilunknak megfelelő doktori iskolákkal. Az eddigi egyéni felkérések mentén kialakult együttműködést kívánjuk formalizálni. Az oktatáshoz és a kutatáshoz rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával, különösen a központi könyvtárunk és a központi számítógépes laboratóriumaink felelnek meg az elvárásoknak. A tanszékek, intézetek infrastrukturális feltételei az elmúlt időszak gazdasági kényszerintézkedései révén erősen elhasználódtak. Ennek javítása, pótlása a közeljövő sürgető feladata. Ebben a pályázati források hatékonyabb kihasználását ösztönözzük. A feladatokat és lehetőségeket a kar testületei rendszeresen napirendre tűzik, és ebben a tájékoztatási feladatban kitüntetett szerepe van a Kari Tanács ülésein rendszeressé váló első napirendi pontnak, a dékáni beszámolónak. A félévek elején vezetői és intézeti értekezletek kötelező témája a feladatok és lehetőségek ismertetése. A kar dékánja hetente tart tájékoztatást, egyeztető megbeszélést a Dékáni Tanács (dékánhelyettesek, intézetigazgatók) tagjai számára az operatív feladatokról. Természetesen a mindenkori tényszerű információk adják a tájékoztatás lényegét. Úgy is mondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján félévenként fogalmazzuk újra az elvárásokat és a fejlesztési lehetőségeket. Örömünkre, az elmúlt években csak az árnyalatok, a hangsúlyok változtak, de ezek nélkül a változtatások nélkül a fejlődésünk is bizonytalanabb lenne. Szintén örömünkre szolgál, hogy a célok ismertek és elfogadottak, és így a nehezebb időszakokat is támogató, vagy legalábbis megértő légkör övezi. 2

4 A KAR KÜLDETÉSE A kar jogelődjének tekinti a Kőszegi Tanítóképző Intézetet, ahonnan a tanítóképzés 1958 szeptemberében átkerült Szombathelyre. Az 1974-ben Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven önálló vált főiskola 1984-ben a Berzsenyi Dániel nevet vette fel. Az intézmény január 1-i karosodása eredményeképpen jött létre a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, mely 2007 ősze óta a képzési struktúrában bekövetkezett változtatások érzékeltetése érdekében - a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (=MNSK) elnevezést használja január 1-jétől a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának egyik karaként az NymE SEK elnök-rektorhelyettesének felügyelete alá tartozó oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységeként működik január 1-től az egyetem önálló oktatási és tudományos kutatási szervezeti egysége, melynek működését a SEK koordinálja. A kar jövőképének, elkötelezettségének kialakításában az önálló arculat megteremtésének szándékával igazodik az Egyetem egészére érvényes Küldetésnyilatkozatban kinyilvánított minőség iránti elkötelezettséghez, amit a Minőségpolitikai nyilatkozat fogalmaz meg. Ez a kettősség, az igazodás és az önállóság erősítése, határozza meg a szervezeti kultúra kialakítását is. A kar nevében is szerepel a három fő képzési terület, ami így együtt az országban egyedülálló. A művészetközvetítés képzés képi ábrázolás és az ének-zene alapszakok mellett a BA szintű kézműves szakkal, illetve az egyházzenei szakiránnyal együtt nevezhető egyedinek. Meg kell említeni ezen a területen a jelentős hazai és nemzetközi elismerésnek örvendő Berzsenyi Dániel Vegyeskart, amelyre büszke a kar. A pedagógusképzési területen meghatározó a tanító- és a tanárképzés. Az új típusú MA szintű tanárképzés központjaként a kar széleskörű és kitűnő együttműködést alakított ki a Savaria Egyetemi Központ másik két karán kívül az ország 6. legjobb középiskolájával, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, illetve szintén az egyetem részeként Szombathelyen működő Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal. Ez utóbbi kapcsolat révén lényegében a régió közoktatásához is szervesen kötődik. A sporttudományi képzés országosan is meghatározó jelentőségű. Ebben a fejlesztésben kiemelkedő szerepet játszott a Sportegyesület, amelyik egyúttal a megye legnagyobb, legtöbb sportágat működtető sportegyesülete. A további fejlesztés fontos bázisa az a szombathelyi központtal működő sporttudományi kutatásokat szervező konzorcium, amelyik 23 európai felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg. Az utóbbi képzési kínálata a régió igényeihez igazodva kibővült, ami azt is jelenti, hogy olyan rekreációhoz értő szakembereket is képez a kar, akik a wellness és fitness központokban, az idegenforgalom területén, a turizmusban helyezkedhetnek el tól létrehozott Egészségfejlesztési Intézet fontos feladata a képzési kínálat további bővítése. Az egészségfejlesztők korszerű egészségképpel, elméleti ismeretekkel és készségekkel rendelkező szakemberek a pozitív egészségmagatartás felépítésének fontos láncszemei, akik az élet különböző színterein településeken, lakóközösségekben, civil szervezeteknél, munkahelyeken, iskolákban közvetítik és fejlesztik az egészségtudatosság megalapozását. 3

5 A bölcsészettudományi képzési területen belül a pedagógia alapszak mellett - a felnőttkori tanulás jelentőségének felértékelődése miatt - a kar fontosnak tartja továbbá olyan szakemberek képzését is, akik a felnőttek tanulásának szervezésével, az emberi erőforrás fejlesztésével, az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatával, munkavállalási, pályaválasztási és ifjúsági tanácsadással, kultúraközvetítéssel és közösségfejlesztéssel foglalkoznak. A 2008-ban létrehozott Andragógia Intézet ezt a szerteágazó képzési feladatot látja el. 4

6 1. A KAR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2008-tól - az NymE létrejöttét követően a kar vezetője a dékán lett dr. Gáspár Mihály személyében, a dékánhelyettesi tisztséget pedig dr. Polgár Tibor töltötte be től egy tudományos, dr. Polgár Tibor és egy oktatási dékánhelyettes, dr. Simon Katalin segíti a dékán munkáját. A dékán mellett önálló, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységként - a tól működő, a kari igazgatási, tanulmányi, ügyviteli és szervezési, gazdasági, jogi és műszaki feladatok ellátását biztosító - Dékáni Hivatalt 2009-től a dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető, Bárcziné Lenkai Nóra irányítja, továbbá egy dékáni gazdasági és egy dékáni tanulmányi ügyintéző segíti a kar munkáját tól a Kari Ügyrend biztosítja, hogy az MNSK az Egyetem SzMSz-ében meghatározott feladatokat kari szinten megvalósítsa. A Kari Ügyrend meghatározza és szabályozza a kisebb szervezeti egységeket, pontosan rögzítve azok feladatkörét és hatáskörét. A dokumentum határozattan körvonalazza a kar feladatát, rögzíti a karon folyó képzéseket. Szabályozza a Kari Tanács jogosítványait, összetételét, választásának módját, de foglalkozik a különböző bizottságok feladatainak kijelölésével is. Meghatározza a karon működő szervezeti egységek és öntevékeny csoportok működésének kereteit ben a Kari Ügyrend módosítására volt szükség, mert megváltozott a kari struktúra, újabb MA szakok kerültek elfogadásra, a Dékáni Tanács és a Kari Tanács összetételét is át kellett dolgozni ben a kar önállósodásával együtt járó változásokkal egészült ki a jelenleg hatályos Kari Ügyrend. A kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács. A jelenlegi Kari Tanács január 1- én alakult és december 31-ig tart mandátuma. Szavazati jogú tagjainak száma 18 fő. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő) a dékán, aki egyben a Kari Tanács elnöke. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (17 fő): - 6 fő a karon dolgozó egyetemi/főiskolai tanár/docensek köréből, - 6 fő a karon dolgozó tanársegéd/adjunktusok köréből, - 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből, - 4 fő a hallgatók és doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK szabályzata alapján delegálnak. A delegálás írásban történik. E delegálás jegyzőkönyvi kivonatát a Dékáni Hivatalban a Kari Tanács jegyzőkönyveivel együtt kell őrizni. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek: a) állandó meghívottak: - a dékáni hivatalvezető (aki egyben a Tanács titkára,) - a dékánhelyettesek, - a reprezentatív szakszervezet képviselője, - a Közalkalmazotti Tanács képviselője, - a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Kollégium képviselője, - a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviselője, - a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ képviselője. b) alkalmankénti meghívottak: - szakfelelősök, - átoktató szervezeti egységek képviselője, - a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő, - a gazdaság és a tudomány képviselői. A Dékáni Tanács a dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit. Tagjai a dékánhelyettesek, a dékáni hivatalvezető és a kar intézeteinek igazgatói. A Dékáni Tanács heti rendszerességgel ülésezik. 5

7 A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és munkabizottságokat hoz létre tól az alábbi bizottságok működnek a karon: Gazdasági és Stratégiai Bizottság; Minőségbiztosítási Bizottság; Tudományos, Művészeti és Tudományos Diákköri Bizottság; Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság; Fegyelmi és Kártérítési Bizottság ben a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság kettévált, továbbá megalakult a Felvételi Bizottság, valamint a Juttatási és Térítési Bizottság: a) Gazdasági és Stratégiai Bizottság: a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és végrehajtást ellenőrző testülete. Feladata a kar hosszú-, közép- és rövid távú stratégiai terveinek kimunkálása, a feltételek változásának folyamatos elemzése és értékelése, a rendelkezésre álló keretek felosztási elveinek kidolgozása és ennek folyamatos figyelemmel kísérése. b) Minőségbiztosítási Bizottság: feladata a kar oktatási, kutatási és művészeti munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. Évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység eredményeit, s ezekről értékelő jelentést küld a Szenátusnak. c) Tudományos, Művészeti és Tudományos Diákköri Bizottság: vezeti és szervezi a kar tudományos életét, segíti a kutatási témák felderítését, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos és tudományos diákköri tevékenységét, megszervezi a kari tudományos rendezvényeket, a kari TDK konferenciát. Biztosítja a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságát, támogatja azok hasznosítását. d) Tanulmányi Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói igények elbírálása a HKR 66. szerint. e) Kreditátviteli Bizottság: Hallgatók kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeinek elbírálása a HKR 66. szerint. f) Fegyelmi és Kártérítési Bizottság: Hallgató fegyelmi és kártérítési ügyek a HKR 39. szerint. g) Felvételi Bizottság: A karon folyó képzésekhez kapcsolódó felvételi vizsgák, motivációs elbeszélgetések szervezése, lebonyolítása a HKR 20 szerint. h) Juttatási és Térítési Bizottság: Hallgatói juttatási és térítési ügyek a HKR 105. szerint. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg; az Egyetem Szenátusába, annak Bizottságaiba tagokat delegál, választ. A kar jelentőségét mutatja, hogy az Egyetem szenátusa által működtetett két fontos testületnek az elnöke az MNSK dékánja. A két testület pedig a Rekreációs és Sport Bizottság, illetve a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Kollégium. A kar megalakulásakor 1 intézet, 7 tanszék és 1 tanszékcsoport szerveződött az oktatási feladatok ellátására, melyekből 2006-ban 5 intézet alakult ban indokolttá vált a meglévő és újabb képzések szervezeti egységhez sorolása miatt a kar intézeti struktúrájának újragondolása. Az Emberi Erőforrásfejlesztési Intézet kettévált. Két új intézet alakult: az Andragógia és Egészségfejlesztési Intézet, 2-2 új intézeti tanszékkel. (A Színházművészeti Tanszéken jelenleg szünetel a képzés, ezért az anyag a továbbiakban nem tér ki erre az egységre.) A kar jelenlegi szervezeti struktúrája megfelel a képzési profilnak. A képzések szakmai irányítását hat intézet végzi. Az intézeteken belül működő intézeti tanszékek a feladatok megvalósítását elősegítő nem önálló egységek. A Dékáni Hivatal és a SEK központi hivatalai segítik a szervezést, a kommunikációs -, és gazdasági tevékenységet. A SEK kari tagozódását 6

8 sajnálatos módon a HÖK nem képezi le. Formailag van ugyan hallgatói képviselet, de a HÖK SEK-szinten nem osztja le karokra a jogosítványokat. (1. ábra: A kar szervezeti felépítése 2009-től) 7

9 1. ábra: A kar szervezeti felépítése 2009-től (Forrás: Kari Ügyrend) KARI TANÁCS DÉKÁN Tudományos dékánhelyettes Oktatási dékánhelyettes Dékáni hivatalvezető Andragógia Intézet - Andragógia Elméleti Intézeti Tanszék - Humánszervezési és közösségfejlesztési Intézeti Tanszék Dékáni Hivatal Egészségfejlesztési Intézet - Alkalmazott Egészségtudományi Intézeti Tanszék - Prevenciós Intézeti Tanszék Művészeti Intézet - Rajz Intézeti Tanszék - Színházművészeti Intézeti Tanszék - Zenei Intézeti Tanszék Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Pedagógia Intézeti Tanszék - Pszichológia Intézeti Tanszék Sporttudományi Intézet - Sportági Intézeti Tanszék - Sportelméleti Intézeti Tanszék Tanítóképző Intézet 8

10 2. A KAR OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI 2.1. TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG (Eredmények, teljesítmények, alkotó tevékenységek) Tudományos eredmények A kar publikációs tevékenysége tükrözi a kutatómunka eredményességét. Az elmúlt két évben 45 könyv, 32 könyvfejezet, 199 lektorált publikáció és 99 idegen nyelvű lektorált publikáció került kiadásra. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 19 dolgozatból 8 munka díjazott lett, köztük az egyik első helyezést kapott. Oktatói és hallgatói sporttevékenységek Racketlon világbajnok lett 2009-ben és 2010-ben Sákovics Péter főiskolai docens. Sportlövészetben mindkét évben országos bajnoki címet ért el Polgár Tibor intézetigazgató. Woth Péter adjunktus a Strand-Kézilapba Válogatott Szövetségi Kapitánya lett az elmúlt évben. Hallgatóink országos sportversenyeken 2008/09-ben 47, 2009/10-ben 61 dobogós helyet értek el, ebből 14, illetve 25 első helyezést szereztek. Művészeti alkotó tevékenységek A Berzsenyi Dániel Vegyeskar és a Zenei Tanszék az elmúlt két évben mindegy 40 koncertet adott. A rajz szakos hallgatók mindkét évben önálló kiállításon mutatták be diplomamunkáikat. Oktatói tevékenység A hagyományos képzési rendszerben mindössze nyolc főiskolai szakja volt a karnak. Az akkreditációs anyagok folyamatos kidolgozása eredményeképpen ma már 24 szakot hirdethetünk, de a közeljövőben további szakok akkreditációja várható. A karon korábban nem folyt egyetemi szintű képzés. Ma már ezen a területen 4 tanári MA-t és két diszciplináris mesterszakot hirdetünk. Gazdasági tevékenység A kari gazdálkodásban az alapvető cél az intézetek közötti gazdasági egyensúly megtartása. A kar önfenntartásának legfőbb biztosítéka az intézetek között a bevételforrások allokációjának arányosítása annak érdekében, hogy a nem csökkenthető fix kiadásokat biztonsággal fedezzék. 9

11 2.2. A KAR INTÉZETEINEK KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI Andragógia Intézet Az intézet két területen mutatott jelentősebb eredményeket: 1. A képzési programok tekintetében a doktori iskola kivételével lefedi a teljes vertikumot (andragógia BA és MA, andragógustanár MA, ifjúságsegítő és közösségi civil szervező FSz). 2. Az oktatók tudományos minősítettsége vonatkozásában a folyamatosság biztosított: három minősített oktató (két PhD, egy DsC) mellett egy oktató PhD abszolutórimmal rendelkezik, ketten az ELTE doktori iskoláinak hallgatói. Egészségfejlesztési Intézet 1. Az Egészségfejlesztési Intézet összhangban a kormányzati irányelvekkel és a Népegészségügyi Programmal a megelőzésre helyezi a fő hangsúlyt. Ennek érdekében kívánja indítani az egészségfejlesztő tanár MA szakát, hogy jól képzett oktatókkal megvalósítható legyen a tervezett, kötelező egészségtan oktatás az iskolákban. 2. Ugyanez a cél vezérelte az intézetet, amikor elvállalta a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesület (amelynek tagintézete) IV. Konferenciájának a megszervezését 2010-ben. Művészeti Intézet Rajz intézeti Tanszék Őrzi a hagyományt, hogy teret biztosítson a hallgatók számára a művészeti életbe való bekapcsolódásra. Ennek érdekében: 1. kiállítások rendezése Szombathely különböző helyszínein (pl.: Diplomakiállítás a Képtárban) 2. folyamatos a hallgatók művészeti tevékenysége alkotótáborok és a művésztelep keretében 3. a hallgatók művészettörténeti tanulmányainak megjelentetése Bordács Andrea főiskolai docens, művészettörténész szakmai támogatásával (Új Művészet folyóirat) 4. a tanszék oktatói közül 6-an országos díjjal rendelkeznek: - Ferenczy-díj: Lovas Ilona és Polgár Csaba iparművészek - Munkácsy-díj: Butak András, Kovács Péter Balázs és Stefanovits Péter grafikusok, valamint Péter Ágnes szobrász Zenei Intézeti Tanszék 1. A tanszék oktatói között olyan országosan és nemzetközileg elismert művészek vannak, mint: - Kiss Gyula Liszt-díjas zongoraművész - Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes - Kertesi Ingrid Liszt-díjas operaénekes - Virágh András Liszt-díjas orgonaművész - Iván Ildikó Artisjus-díjas operaénekes - Vinczeffy Adrienne Artisjus-díjas karvezető 2. Olyan hiánypótló kiadványok megjelentetése a Hangműhely keretében, mint A magyar egyházzene évszázadai I-VI. lemez és könyvsorozat, Az Eszterházy udvar zenéje könyv és CD program, és A magyar egyházzene évszázadai kottasorozat. 3. Az országosan és nemzetközileg ismert Berzsenyi Dániel Vegyeskar Vinczeffy Adrienne vezetésével évtizedek óta emeli az intézmény, a Kar zenei képzésének hírnevét. 10

12 Pedagógia és Pszichológiai Intézet 1. Az új típusú tanárképzésben a BTK-val és a TTK-val való együttműködés keretében az intézet a közös rész, a pedagógikum modulért felelős. 2. A pedagógia tanár mesterképzés az intézményen belül a legnépesebb szakok közé tartozik. 3. Az intézet oktatóinak több mint a 85%-a minősített. Sporttudományi Intézet 1. A Testnevelési Egyetem után a legtöbb alap- és mesterszakkal rendelkezik az országban. 2. A sporteredményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak mind a hallgatók, mind az oktatók (EB, VB). 3. A teljesítmény-élettani laboratórium országosan is kiemelkedően felszerelt, és a Sportteljesítmény Elemező Központ világszínvonalú a University of Wales Institute Cardiff-val való együttműködésben. Tanítóképző Intézet Az 50 éves szombathelyi tanítóképzés őrzi az évtizedek alatt kialakult hagyományait. A hagyományőrzés fontos állomásai: 1. a 2008-as regionális konferencia, amit az intézet rendezett a felsőfokú tanítóképzésről szóló rendelet 50 éves jubileumára 2. a 2009-es nemzetközi konferencia az intézet szervezésében a szombathelyi felsőfokú tanítóképzés 50 éves jubileumának tiszteletére. 3. A tudományos kutatómunka eredményességét mutatja, hogy az elmúlt 20 évben az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról díjazott munkákkal térnek haza hallgatóik. 11

13 2.3. OKTATÁS A képzés formái A kar képzési struktúrája az elmúlt időszakban változásokon ment át Hagyományos képzések Hagyományos képzési formában a kar művelődésszervező, tanító és általános iskolai tanárt (6-féle szakon, bármilyen párosítással) képezhetett. (1. táblázat: Az MNSK hagyományos szakjai és szakirányaik) 1. táblázat: Az MNSK hagyományos szakjai és szakirányaik Intézet Főiskolai szak Szakirány Andragógia Intézet művelődésszervező andragógia film- és videokultúra közvetítő közösségfejlesztő nonprofit menedzser PR menedzser protokoll rendezvényszervező térségfejlesztő Egészségfejlesztési Intézet egészségtantanár Művészeti Intézet ének-zene egyházzene ének-zene karvezetés rajztanár Sporttudományi Intézet testnevelő tanár Tanítóképző Intézet tanító magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (angol) idegen nyelv (német) informatika vizuális nevelés testnevelés (Forrás: Dékáni Hivatal) A fenti szakok közül négy esetében (művelődésszervező, tanító, egészségtan tanár, testnevelő tanár) a 2005/2006-os tanévben indult az utolsó évfolyam. A 2006/2007-es tanévben hagyományos képzés keretében utoljára vehettünk fel rajztanár egyszakos, ének-zenekarvezetés, valamint ének-zene-egyházzene tanár szakos hallgatókat nappali és levelező tagozatos képzésre. A HKR Kari melléklete alapján a szeptember 1-je előtt tanulmányait megkezdő hallgatók kötelesek az abszolutóriumot legkésőbb ig megszerezni. (2. táblázat: Hagyományos képzések kifutó rendszerben) Az abszolutóriumhoz még hiányzó tantárgyak teljesítését kifutó kurzusok hirdetésével oldja meg a kar, melyek tartalmi azonosság esetében összevontan kerülnek megtartásra az alapszakos kurzusokkal. 12

14 szakok száma 2. táblázat: Hagyományos képzések kifutó rendszerben Sorszám Kar Képzési szint A 2008/2009. tanév végén megszűnt képzések E F P FSZ 1. MNSK angol-ének-zene x 2. MNSK egészségtantanár egészségtantanár-földrajz x egészségtantanár-művelődésszervező 3. MNSK ének-zene-kommunikáció x 4. MNSK horvát nemzetiségi-rajz x 5. MNSK matematika-tanító x 6. MNSK művelődésszervező-tanító x 7. MNSK technika-testnevelés x A 2009/2010. tanév végén megszűnt képzések 8. MNSK egészségfejlesztő mentálhigiénikus x 9. MNSK ének-zene-karvezetés x 10. MNSK ének-zene-egyházzene x 11. MNSK rajz egyszak x 12. MNSK 4 éves testnevelő-tanár x E = egyetemi, F = főiskolai, P szakirányú továbbképzés, FSZ = felsőfokú szakképzés (Forrás: Intézetek) Bolognai rendszerű képzések A bolognai többszintű képzés bevezetésével tanévenként egyre több akkreditált szakot indíthatott a kar. Jelenleg 9 alapszakot, a tanári mesterszakon belül 4 diszciplináris területet, 2 nem tanári mesterszakot, 2 felsőfokú szakképzést és 6 szakirányú továbbképzést hirdethet az MNSK 2 szakmacsoportban: közgazdasági és szociális szolgáltatások szakmacsoport; és 4 képzési területen: bölcsészettudományi, művészetközvetítő, pedagógusképzés, sporttudományi képzési terület. (2. ábra: Akkreditált szakok az MNSK-n) (Forrás: Dékáni Hivatal) 2. ábra: Akkreditált szakok az MNSK-n x alapszak mesterszak tanári diszciplina nem tanári mesterszak felsőfokú szakképzés 5 6 szakirányú továbbképzési szak x A tanári mesterszak esetében a csökkenés csak látszólagos, a háttérben az áll, hogy az egyes szakterületeket a SEK 2010-ben megosztotta a három kar között. 13

15 Jelenleg a Sporttudományi Intézet 5, a Művészeti Intézet 4, a Pedagógia és Pszichológiai Intézet 6 (+ a tanári MA pedagógiai-pszichológiai modulja), az Andragógia Intézet 5, az Egészségfejlesztési Intézet 2, a Tanítóképző Intézet 1 szakot gondoz az új rendszerű képzések közül. Önálló alapszakkal egyelőre az Egészségfejlesztési Intézet nem rendelkezik, viszont hozzájuk tartozik a rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc egészségfejlesztő szakiránya. (3. táblázat: Az MNSK új rendszerű képzései 2010-ben) 3. táblázat: Az MNSK új rendszerű képzései 2010-ben Intézet Képzési terület Szak Szakirány szociális szolgáltatások szakmacsoport ifjúságsegítő Fsz közgazdasági szakmacsoport közösségi civil szervező Fsz Andragógia felnőttképzési szervező Intézet bölcsészettudomány andragógia BA munkavállalási tanácsadó művelődésszervező bölcsészettudomány andragógia MA pedagógusképzés andragógustanár bölcsészettudomány életmód tanácsadó és terapeuta Egészségfejlesztési Intézet Művészeti Intézet bölcsészettudomány sporttudomány művészetközvetítő művészetközvetítő művészetközvetítő munkahelyi egészségfejlesztés ének-zene BA képi ábrázolás BA kézműves BA rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc egészségfejlesztés szakiránya egyházzene karvezetés festő díszítőfestő képgrafika bőrművesség szövő-textilművesség festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség pedagógusképzés tanár-vizuális- és környezetkultúra tanár MA sporttudomány testnevelő-edző BSc testnevelői és sportszervezői edzői szakmai specializáció Sporttudományi Intézet sporttudomány sporttudomány rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc sportszervező BSc rekreációszervezés sporttudomány Rekreáció MSc pedagógusképzés tanár-testnevelőtanár MA 14

16 Intézet Képzési terület Szak Szakirány Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (angol) Tanítóképző pedagógusképzés tanító BA idegen nyelv (német) Intézet informatika vizuális nevelés testnevelés Szakmai specializáció: bölcsészettudomány pedagógia BA nevelési asszisztens oktatási asszisztens pedagógusképzés fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsga Pedagógiai és Pszichológiai Intézet pedagógusképzés pedagógusképzés pedagógusképzés pedagógusképzés mentorpedagógus szakvizsga mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga gyakorlatvezető mentortanár Tanári MA (Forrás: Dékáni Hivatal) pedagógusképzés tanár-pedagógiatanár MA Új szakok kidolgozása mellett 2009-ben sor került a művészetközvetítő képzési terület akkreditációjára. A zenekultúra képzési ágba tartozó ének-zene alapszakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentés alapján a MAB plénuma 2009/6/XII/2. sz. határozatával 2012-ig A minősítést adott a kar Zenei Intézeti Tanszékének. A Rajz Intézeti Tanszéket érintő, vizuális kultúra alapszakokat a MAB plénuma 2009/8/VIII/3/12. sz. határozatával december 31-ig A minősítéssel akkreditálta Alapképzések Mivel hagyományos képzési rendszerben a 2006/2007-es tanévben indíthatott a kar utoljára első évfolyamot, ezért már azt megelőzően stratégiai célként tűzte ki, hogy minden korábbi szakjának megfelelő szakot a bolognai képzési rendszerben is akkreditáltathasson. A 2008/2009-es tanévben így már nyolc alapszakon hirdethetett képzést. Ezekhez társult a 2009/2010-es tanévben egy további, újonnan akkreditált szak. (4. táblázat: Hagyományos szakoknak megfeleltethető alapszakok; 5. táblázat: Akkreditált alapszakok az MNSK-n) 4. táblázat: Hagyományos szakoknak megfeleltethető alapszakok Hagyományos szakok Alapszakok művelődésszervező andragógia tanító tanító egészségtantanár rekreációszervezés és egészségfejlesztés egészségfejlesztés szakiránya ének-zene tanár ének-zene egyházzenész ének zene egyházzene szakiránya karvezető ének-zene karvezetés szakiránya rajztanár képi ábrázolás testnevelőtanár testnevelő-edző testnevelői és sportszervezői szakmai specializáció 15

17 5. Táblázat: Akkreditált alapszakok az MNSK-n Alapképzés Szint N L E/T MAB határozatszám tanító BA x x 2005/6/X/2/10. andragógia (művelődésszervező; felnőttképzési szervező; munkavállalási tanácsadó szakirány) rekreációszervezés és egészségfejlesztés (szakirányok: rekreáció-szervezés, egészségfejlesztés) BA x x 2005/8/III/2/26. BSc x x 2005/8/III/2/193. testnevelő-edző BSc x x 2005/8/III/2/198. pedagógia (nevelési asszisztens; oktatási asszisztens szakirány) ének-zene (szakirányok: karvezetés, egyházzene) BA x x 2005/10/VII/2/18. BA x x 2006/7/IX/1/24. Szenátusi/ET határozatszám 79/3.c/2005.(III.21.) 79/1.a/2005.(III.21.) 79/3.a/2005.(III.21.) 79/3.b/2005.(III.21.) 113/a/2005.(XI.14.) 79/3.d/2005.(III.21.) Képzési terület Képzési ág Nyilvántartási szám Szakfelelős neve pedagógusképzés bölcsészettudomány óvodapedagógus, tanító pedagógia és pszichológia A meghirdetés kezdő tanéve OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Gáspár Mihály 2006/2007. OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Mátrai Zsuzsanna 2010-től Dr. Gál Zoltán 2006/2007. sporttudomány testkultúra OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Polgár Tibor 2006/2007. sporttudomány sport OH-FRKP/62-2/2006 bölcsészettudomány pedagógia és pszichológia Heszteráné dr. Ekler Judit 2006/2007. OH-FRKP/62-2/2006 Dr. Simon Katalin 2006/2007. művészetközvetítés zenekultúra OH-FRKP/62-2/2006 Vinczeffy Adrienne 2007/2008. képi ábrázolás (szakirányok: festő, díszítő festő, képgrafika) kézműves (szakirányok: bőrművesség, szövő-textilművesség, festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség, kerámia) BA x x 2006/8/X/57. 27/c/2006. (VII. 10.) művészetközvetítés vizuális kultúra OH-FRKP/220/2007. Butak Andárs 2007/2008. BA x x 2006/9/XV/30. 27/b/2006. (VII. 10.) művészetközvetítés vizuális kultúra OH-FRKP/152-3/2007. Lovas Ilona 2007/2008. sportszervező BSc x x 2008/6/IX/4/9. 32/2008. (I.29.) sporttudomány testkultúra OH-FRKP/2209-2/2008. Szegnerné dr. Dancs Henriette 2009/2010. (Forrás. Dékáni Hivatal) 16

18 Jelenleg 4 képzési területen, és ezeken belül 9 alapszakon folyik a karon oktatás, közülük három több helyszínen (karon) valósul meg. (6. táblázat: Több helyszínen folyó képzések alapszakon) 6. táblázat: Több helyszínen folyó képzések alapszakon Alapképzési szakok karközi képzésben Kar Alapképzés Szint Képzési terület Képzési ág MNSK Sorszám AK- FMK MNSK AK MNSK 3. AK (Forrás: IFT) andragógia (művelődésszervező; felnőttképzési szervező; munkavállalási tanácsadó szakirány) andragógia (művelődésszervező; felnőttképzési szervező; munkavállalási tanácsadó; személyügyi szervező szakirány) rekreációszervezés és egészségfejlesztés (szakirányok: rekreációszervezés, egészségfejlesztés) rekreációszervezés és egészségfejlesztés (szakirányok: rekreációszervezés, egészségfejlesztés) tanító tanító BA bölcsészettudomány pedagógia és pszichológia BSc sporttudomány testkultúra BA pedagógusképzés óvodapedagógus, tanító Az alapszakos képzések közül szükségesnek tartotta a kar a pedagógia és a tanító szakok mintatantervének összehangolását, közös tantárgyfelelősök megjelölése érdekében. Az andragógia BA mintatantervének felépítését pedig a karközi képzés miatt az Apáczai Karéhoz közelítette. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak esetében is várható hasonló jellegű harmonizáció. A kar az alapszakok körét a közeljövőben nem kívánja bővíteni Mesterképzések Tanári mesterképzések A tanári mesterszak tanári modulját az MNSK akkreditálta 2008-ban. Ennek értelmében valamennyi sikeresen akkreditált tanári szakterület a karhoz tartozott. Így az új típusú tanárképzést a 2008/2009-es tanévben - bár az akkreditációs eljárások elhúzódása miatt csak pótfelvételi keretében hirdethettük - 10 szakterületen indíthattuk be, melyekre először a már oklevéllel rendelkezők jelentkeztek. A 2009/2010-es tanévben a levelező tagozat mellett nappali tagozaton (földrajztanár, magyartanár, pedagógiatanár) is megkezdődhetett az oktatás, melyre az intézményünkben frissen végzett, egyszakos képzésben részt vehető hallgatók jelentkeztek. Az MNSK annak érdekében, hogy az alapszakos képzés után minél több 17

19 hallgató számára tudjon lehetőséget biztosítani tanulmányaik folytatására, 2010-ben akkreditáltatta az előfeltétel nélkül felvehető andragógustanár szakot. A kar folyamatosan törekszik képzési kínálatának bővítésére, ezért a 2010/2011-es tanévben további tanári MA diszciplináris területek (egészségfejlesztés-tanár, gyógytestnevelő tanár, ének-zene tanár) karon belüli kidolgozását tűzte ki célul. (7. táblázat: Akkreditált tanári mesterszakok az MNSK-n) 2010 nyarán a SEK dékánjai közötti megállapodás értelmében a szakterületek megosztásra kerültek a három kar között. Így az MNSK jelenleg négy szakterületen (andragógus-, pedagógia-, testnevelő-, vizuális és környezetkultúra tanár) hirdethet tanári mesterképzést. Az Egyetemen tipikusan több helyszínen folyó képzésnek tekinthető a tanári mesterszak. A tanárképzést a SEK három kara és a Benedek Elek Pedagógiai Kar végzi. A törvényi előírásoknak megfelelően a szak működtetéséért egy testület felel. Ennek a testületnek, az Egyetem Szenátusa által létrehozott Tanárképzési és Tanártovábbképzési Kollégiumnak az elnöke a szak felelőse, aki egyúttal az MNSK Pedagógiai Pszichológiai Intézetének az oktatója, jelenleg igazgatója és egyúttal a kar dékánja. (8. táblázat: Több helyszínen folyó képzések mesterszakon) 2008 első felében a már akkreditált tanári mesterszakok mintatantervét a KKK-kat tartalmazó 15/2006. (IV.3.) OM-rendelet módosításához igazította a kar. Majd 2009 tavaszán a tanári MA képzésen belül egyrészt valamennyi képzési formában elkészítette a mintatanterveket; másrészt a pedagógiai, pszichológiai tanári modult a Benedek Elek Pedagógiai Karral harmonizálva, közös mintatantervet állított össze, melyről a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottsága szeptemberi ülésén a kar dékánja tájékoztatót is tartott. 18

20 7. táblázat: Akkreditált mesterszakok az MNSK-n Tanári mesterszak Szint N L MAB döntés tanári modul (MNSK) MA x x 2007/10/XII/5/6. pedagógiatanár (MNSK) MA x x 2007/10/XII/5/9. technikatanár (2010-től TMK) MA x x 2007/10/XII/5/10. testnevelőtanár (MNSK) MA x x 2008/6/IX/5/39. földrajztanár (2010-től TMK) MSc x x 2008/6/IX/5/40. Szenátusi határozatszám 144/2008. (IV.10.) 143/2008. (IV.10.) 52/2007. (VIII.27.) 142/2008. (IV.10.) 147/2008. (IV.10.) Szakképzési terület Kizárólag második tanári szakképzettség Nyilvántartási szám Szakfelelős A meghirdetés kezdő tanéve OH-FHF/623-4/2009. Dr. Gáspár Mihály 2008/2009. ember és társadalom életvitel és gyakorlati ismeretek testnevelés és sport földünkkörnyezetünk _ technikatanár OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/778-4/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/778-4/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/2208-2/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/2208-2/2008. Dr. Simon Katalin 2008/2009. Dr. Nemes József 2008/2009. Heszteráné Dr. Ekler Judit 2008/2009. Dr. Lakotár Katalin 2008/2009. környezettan-tanár (2010-től TMK) MSc x x 2008/6/IX/5/ /2008. (IV.10.) földünkkörnyezetünk _ OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/2208-2/2008. Dr. Béres Csilla 2008/2009. orosztanár (2010-től BTK) MA x x 2008/3/VII/5/3. szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségi szlovén-tanár (2010-től BTK) horváttanár/ horvát- és nemzetiségi horvát-tanár (2010-től BTK) vizuális és környezetkultúra tanár (MNSK) MA x x 2008/3/VII/5/4. MA x x 2008/4/VIII/5/3. MA x x 2009/1/VIII/29. 52/2007. (VIII.27.) 52/2007. (VIII.27.) 52/2007. (VIII.27.) 331/2008. (XI.19.) idegen nyelv idegen nyelv idegen nyelv OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/1922-6/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/1922-6/2008. OH-FHF/623-4/2009. OH-FHF/1922-6/2008. Dr. Mojszejenko Viktor Dr. Bernjak Elizabeta /2009. Dr. Gadányi Károly 2008/2009. művészetek _ OH-FHF/623-4/2009. Dr. Butak András 2009/2010. magyartanár (2010-től BTK) MA x x 2009/1/VII/28. andragógustanár (MNSK) MA x x 2010/4/XI/ /2008. (IV.10.) magyar nyelv és irodalom _ Exp szept.9. Dr. Guttmann Miklós 2009/ /2009. (XII.02.) ember és társadalom andragógustanár OH-FHF/1010-4/2010 Dr. Kiss Endre Mihály 2010/2011 Diszciplináris mesterszak Szint N L MAB döntés Szenátusi határozatszám Nyilvántartási szám Szakfelelős A meghirdetés kezdő tanéve andragógia MA x x 2009/8/IX/27 80/2009. (V.13.) OH-FHF/2464-4/2009 Prof. Dr. Mátrai Zsuzsa 2010/2011 rekreáció MSc x x 2009/9/XI/23 (Forrás: Dékáni Hivatal) 27/2008. (I. 29.) OH-FHF/186-2/2010. felfügg. AO mód. Prof. Dr. Osváth Károly 2010/

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2012. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3.

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2013. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2013 1/2013. (I.8.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 36 igen egyhangú szavazattal

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

NYÍLT NAP I. 2015. december 4.

NYÍLT NAP I. 2015. december 4. LEGYÉL TE IS SZOMBATHELYEN EGYETEMISTA! NYÍLT NAP I. 2015. december 4. PROGRAMFÜZET További Nyílt Napjaink: 2016. január 27. 2016. február 4. Program: 10.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK A épület, I. emelet, DÍSZTEREM

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában J ó v á h a g y o m! 2016. május -án, Dr. Káposzta József dékán TERV a Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában című kiadvány elkészítésére Felterjesztés: 2016. április 26-án, Dr.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezetiszakmai integráció a Nyugat-magyarországi Egyetemen

A pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezetiszakmai integráció a Nyugat-magyarországi Egyetemen TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0003 jelű Regionális pedagógiai szolgáltató és kutató központ továbbfejlesztése, térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugat-Dunántúlon című projekt A pedagógusképzés teljes

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport kar kpz_név szint nyelvvizsgakövetelmény javaslat angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész angol nyelvtanári (főiskolai) főiskola bölcsész francia nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2014. évi határozatai Győr 2014 1/2014. (03.05.) SZ. HATÁROZAT személyére (Balogh István, Venesz Norbert) tett 2/2014. (03.05.) SZ.

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben