KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: Budapest, Műegyetem rakpart 9. adószám: közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 11.Pk60.853/2000/2 Budapest, május 19.

2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok 4. A cél szerinti juttatások tájékoztató kimutatása 5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban) Sorsz. a Tétel megnevezése b Előző év c Helyesbít és d 2003 Tárgyév e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. ÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÓÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( SOROK) 11 C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGÉVI EREDM. (VÁLLKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL) 17 D. Tartalék E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) BUDAPEST, május 19. Dr. Nagy Ádám titkár 3

4 2. EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft) 2003 Sorsz. a Tétel megnevezése b Előző év c Helyesbítés d Tárgyév e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETTT BEVÉTEL ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 6 c) helyi önkormányzattól 7 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 11 5 Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele 16 C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadás F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (közhasznú tev.) H. Nem pénzben realizált eredm. (közh. tevékenys.) I. Adózás előtti eredmény 35 J. Fizetendő társasági adó 36 K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye BUDAPEST, május 19. Dr. Nagy Ádám titkár 4

5 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI Miniszterelnökségi Hivatal támogatása Trinety Bt Infopartk Rt Magyar Távoktatási Alapítvány MTA Regionális Kutatások Központ Támogatása OKTK Közalapítvány támogatása Közhasznú tevékenység árbevétele (BKÁE, ITTK) Folyóirat, könyvértékesítés Ellátmány KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI Könyv- és nyomtatvány előállítás Újságszerkesztés Társadalomtudományi és humán kutatás Egyéb, kiadvány előállítási ktg. (korrektúra, tervezés, stb.) Rendezvényszervezés Működési költségek, ebből: Bérleti díjak Karbantartás Szervezés, irányítás Posta, telefon, fax Oktatás, konferencia Újságok, könyvek, CD-k költsége (anyagbeszerzés) Ösztöndíj Anyag jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás decemberi zárás: Bank egyenleg Pénztár egyenleg Záró összesen

6 4. Tájékoztató adatok: Megbízási díj kifizetése Anyagjellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás 208 Összesen

7 5. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az INFONIA Alapítvány 2003-ben költségvetési támogatást kapott IHM Elektronikus kormányzat Célcsoport bővítés OKTK Digitális megosztottság MTA Könyv megjelenés támogatása Belügyminisztérium Kistelepülések ügysegédi szolgálatának modellkísérlete

8 6. A vezető nyújtott juttatások összegeinek kimutatása. Az INFONIA Alapítvány 2003-ben tisztségviselőknek az alábbi juttatást adta: Ritter Andrea (volt) titkár Varga Anna (volt) titkár Ft Ft 8

9 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az INFONIA Alapítvány 2003-ban a következő pályázatokat nyújtotta be különböző szervezetekhez 1 Projektek Megnevezés Elnyert Ft Nem nyert Pályázatok IHM-FMM-1 Elektronikus kormányzat Célcsoport bővítés OKTK Digitális megosztottság MTA Könyv megjelenés támogatása Belügyminisztérium Kistelepülések ügysegédi szolgálatának modellkísérlete József Attila Folyóirat támogatás Kulturális és Szociális Alapítvány MKA Könyvprogram támogatás NKA Könyvprogram támogatás NKA Folyóirat támogatás Adományozás Trinety Bt Infopark Rt Az INFONIA az információs kultúra terjesztésére létrejött közhasznú alapítvány. Az intézmény a kulturális és evolúciós típusváltással, az új politikai-gazdasági-társadalmi működésmódokkal, az új személyiségtípus(ok) formálódásával, a globális, lokális és individuális válaszok és szempontok rendszerével foglalkoznak, elméleti, gyakorlati és stratégiai oldalról közelítve. Az INFONIA vagyona az a szellemi tőke, amely működése köré összpontosul. Intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát adunk újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, terepet új ötletek megjelenítésének és érlelésének, nagy nyilvánosságot a sorsdöntőnek érzett kérdéseknek. Kutatásainktól azt várjuk, hogy eredményeikkel hozzájáruljanak a technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez. Ismeretterjesztőként megpróbáljuk minél gazdagabban és meggyőzőbben felvillantani az általunk átélt és megértett összefüggéseket, ekképpen gyűjteni mindazokat e 1 A táblázat a 2003-ban benyújtott és elnyert pályázatok listáját tartalmazza. Több esetben azonban a kapott támogatások felhasználása még nem, vagy csak részben történt meg. 9

10 gondolatok köré, akik számára ezek ismeretlen újdonságot jelentenek. Projektszervezőként a gyakorlatban is igyekszünk megvalósítani mindazt, amivel elméletileg foglalkozunk, s tanácsadóként, think tank -ként segítünk, ahol igényt tartanak a tapasztalatainkra vagy ötleteinkre. A Központ nyitott szellemi műhely. Szakmai és kutatási partnerek sorával tart folyamatos kapcsolatot, arra törekedve, hogy mind több fiatal, pályakezdő kutató és szakember találjon könnyű utat az együttműködés első lépéseinek megtételéhez abban a reményben, hogy az érdeklődőből viszonylag gyorsan tudástermelő szövetséges válhat. A fentiek szellemében az INFONIA kiemelt kutatási témáit multidiszciplináris társadalomtudományi háttérrel rendelkező kutatóival műveli meg, akiknek a tevékenysége egy-egy témakör igényes és folyamatos gondozása érdekében szakmai műhelyekben folyik. A fiatal kutatók bevonását utánpótlás-nevelő intézményünk segíti, külön munkaformát alakítottunk ki a középiskolás diákok információs társadalmi kutatásainak elősegítésére. A vita, a gondolatcsere, a témákkal és szerzőkkel való ismerkedés fóruma az évek óta nagy sikerrel működő szakmai klub. A hazai felsőoktatás mind nagyobb részét átfogó ITOK (Információs Társadalom Oktató és Kutató Csoportok) hálózatának létrehozásával és koordinálásával ugyanezen feladatokra szakosodott kis létszámú, de hatékony szellemi műhelyek sorát sikerült életre hívni. Így egyre több téma művelése folyik az ITOK-hálózat egyes tagjaival kiépülő együttműködések révén óta minden ősszel Információs Társadalom Szakmai Napokat szervezünk. Az információs társadalom tudományának (information society studies) magas színvonalú műveléséhez a szakmai munka számos fontos, infrastrukturális elemét hoztuk létre: a BME-OMIKK-kal közösen fenntartott és fejlesztett Információs Társadalom Szakkönyvtárat, a témakör 2001 óta megjelenő negyedéves társadalomelméleti folyóiratát, az Információs Társadalmat, a 25. megjelenésén túljutott Kutatási Jelentés című kiadványt, amely az IT-szektorban megtermelt magyar kutatási eredmények és tanulmányok enciklopédiája. Könyvsorozatokat indítottunk el kiadói partnereink segítségével. Az INFONIA immár hosszú évek óta, sok ezer olvasója számára gondozza az INFINIT hírlevelet, amely heti gyakorisággal tudósít az információs társadalom friss eseményeiről, történéseiről. A későbbi korok információs társadalom kutatói és az éppen folyó kutatási programok támogatására információs társadalom híradatbázist és hírarchívumot építettünk és tartunk fenn, és néhány témakörben szakosított hírleveleket gondozunk. Az érdeklődők online tájékozódását a konferencia-adatbázis teszi teljessé. AZ INFONIA LEGFONTOSABB REFERENCIAMUNKÁI FIDIS FUTURE OF IDENTITY IN INFORMATION SOCIETY Megbízó: Európai Unió (6-os Keretprogram) 15 országból, 35 európai kutatóintézettel együtt a téma legnagyobb európai vizsgálata A MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA PROGRAMFÜZETEI Megbízó: Informatikai és Hírközlési Minisztérium 19 programfüzet gondozása INTERNET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY Megbízó: Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program 10

11 2 éves, három dimenziós kutatás az Internet társadalomtudományi elfogadtatásáért A KORMÁNYPORTÁL CÉLCSOPORTBŐVÍTÉSE ÉS 30 ORSZÁG KORMÁNYZATI HONLAPJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Kutatás az online szolgáltatások és tartalmak bővítése érdekében ELEKTRONIKUS KORMÁNYZAT ELSŐ KÉZBŐL PROJEKT Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzati Központ E-kormányzat tudásbázis létrehozása, nemzetközi tapasztalatok gyűjtése, hazai stratégiaalkotásban való részvéte. Az INFONIA legfontosabb állami megrendelői: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a MEH Elektronikus Kormányzati Központ és az Oktatási Minisztérium. Nemzetközi kapcsolataink az Egyesült Államoktól Észtországig, Dél-Afrikától Malajziáig terjednek. 11

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben