A MOST-HÍD párt programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MOST-HÍD párt programja"

Átírás

1 A MOST-HÍD párt programja

2 A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint a más nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok közti megbékélés pártja. A HÍD azok pártja kíván lenni, akik békében és biztonságban akarnak élni, vállalkozni és dolgozni a kölcsönös bizalom, az egymás iránti türelem és megértés jegyében. A HÍD arra törekszik, hogy a szlovákok, a magyarok és más, Szlovákia területén élő nemzeti kisebbségek között a bizalmon és a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat jöjjön létre. A HÍD párt célja, hogy megteremtse a feltételeket Szlovákia valamennyi régiójának kiegyensúlyozott fejlődéséhez és kidolgozza a legelmaradottabb térségek megsegítésének tervét. A HÍD párt a nyílt párbeszéd és a felelős megoldások szószólója, mert ez a jövő útja. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági növekedés, valamint a társadalmi viszonyok stabilizálása csak akkor szilárdítható meg és válik fenntarthatóvá, ha megteremtjük a kölcsönös bizalom, a tolerancia és a biztonság feltételeit. A HÍD párt azonos feltételeket kíván teremteni Szlovákia valamennyi polgára számára a nyugodt élethez, és meggyőződése, hogy megteremthető a társadalmi igazságosság. A Szlovák Köztársaság többnemzetiségű, többnyelvű és többkultúrájú ország, ezért minden egyes lakosa számára azonos lehetőségeket kell teremteni a munkához, az érvényesüléshez és az együttéléshez. Meggyőződésünk, hogy csak a szabad társadalomban élő szabad emberek élhetnek teljes értékű életet. Éppen ezért támogatjuk és védelmezzük a polgárok szabadságjogait, a szólásszabadságot, a vállalkozás szabadságát, a politikai és egyéb szabadságjogokat, a magántulajdonhoz való jogot és a szabad emberek önkéntes jogát a kölcsönös együttműködéshez egy szabad társadalomban. Alapelveink jegyében a következő célok elérését tűztük ki: a demokrácia védelme és bővítése, az egyén szabadságának, a szólásszabadságnak, a vállalkozás szabadságának és a közélet szabadságának szavatolása, a polgárok érdekeinek és alkotmányos jogainak képviselete, az európai együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok ápolása a Szlovákiában élő polgárok békés együttélésének és egyenlőségének a szavatolása tekintet nélkül a nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásra, valamint a szexuális irányultságra együttműködés és kölcsönös tolerancia kialakítása az etnikai csoportok közötti viszonyban a család szerepének megerősítése a jelenlegi társadalmi kihívásokkal összhangban az esélyegyenlőség biztosítása mindkét nem számára, a fiatalabb és idősebb nemzedékek és a kevésbé fejlett régiókban élők számára és társadalmi szolidaritás elősegítése a hátrányos helyzetű csoportok iránt a piacgazdaság támogatása és a magántulajdon védelme a regionális különbségek enyhítése gazdasági téren és az életszínvonal tekintetében az európai és az állami fejlesztési politika révén,

3 szociális biztonság megteremtése a fiatalok, fiatal családok, idősek és az átmenetileg munkanélküliek számára, komplex gazdasági, szociális és egészségügyi programok kialakítása a jobb életminőség megteremtése érdekében. Gazdaságpolitika Az állam van a polgárért, nem a polgár az államért Az utóbbi években, Szlovákiában a gazdasági fejlődés jelentősen visszaesett. Amíg 2007-ben és 2008-ban még érezhető volt a reformok jótékony hatása, 2008 végén és 2009 elején a gazdaság teljesítőképessége jelentősen és ellenőrizhetetlenül zuhanni kezdett. Ezt a visszaesést két tényezőnek tulajdoníthatjuk: egyrészt a gazdasági válságnak, másrészt a jelenlegi kormány hozzáállásának óta fokozatosan romlott a gazdaság és a vállalkozók helyzete. Ebben az időszakban a gazdasági bizalom folyamatos csökkenése volt megfigyelhető, ami fokozatosan a történelmi mélypontra süllyedt. A kormány, tudatosan figyelmen kívül hagyva ezt a romlást, olyan intézkedéseket hozott, amelyek tovább rontották ezt az állapotot. Ezek közül a legfontosabbak a munkaerő-piaci rugalmasság romlása, a piacszabályozó szervek függetlenségének nagymértékű gyengülése, az egészségügyi biztosító rendszer szétverése, s nyugdíjrendszer folyamatos leépítése, vagy a pénzügyi és energetikai szektor befektetői ellen folytatott kontraproduktiv harc. A vállalkozói és beruházói környezet javítása érdekében szinte semmilyen pozitív lépés nem történt, aminek eredményeként csökkent a külföldi vállalatok beruházási hajlandósága Szlovákiában. A tudásalapú társadalom kiépítésének támogatása - ami elősegíthette volna Szlovákia versenyképességének növekedését - az elmúlt években meddő szándék maradt, pedig éppen ez segíthetett volna a gazdasági válság hatásainak enyhítésében. Eközben a korrupció soha nem látott mértékűvé nőtt, melynek hatásai makrogazdasági szinten is érzékelhetők és ma már a bruttó hazai termék néhány százalékát is kiteszik. A kormány intézkedéseinek negatív hatását felerősítette a világgazdasági válság, amelynek hatását Szlovákiára a kormány sokáig tagadta, értékes időt pazarolva el a válság kezelésében. A későbbi zűrzavaros lépések és a mondvacsinált válságellenes intézkedések hatalmas összegeket emésztettek fel az állami költségvetésből, hatásuk azonban jelentéktelen volt. A kormány jelenlegi lépései felelőtlen pénzszóráshoz, az államháztartás hiányának és az ország adóterheinek ellenőrizhetetlen növeléséhez vezetnek. Szlovákiának ezért a lehető leggyorsabban el kell gondolkodnia azon, hogyan folytassa a válságkezelést, és miként váljon majd sikeressé a globális piacon a válság utáni konjunktúrában. Nyilvánvaló azonban, hogy az utóbbi három évben folytatott gazdaságpolitika helytelen. A HÍD pártnak határozott elképzelése van arról, hogy milyen legyen a szlovák gazdaság, és programjában megoldásokat javasol a gazdasági célok eléréséhez. Jövőképünk A párt gazdasági programja a gazdaság időszerű állapotából indul ki, és egy gazdaságilag erős, versenyképes ország kiépítésére irányul, ahol a tudás, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása, az innováció, a termelékenység, a hatékonyság, a versenyképesség és a környezettudatosság mind-mind az egyén gondolkodásának szerves részei. Olyan országot szeretnénk, amelynek polgárai érdekeltek az

4 értékteremtésben és megvan a lehetőségük arra, hogy dolgozzanak, vagy vállalkozzanak. A célunk olyan gazdasági környezet kialakítása, ahol a vállalkozók és beruházók bíznak a szlovákiai gazdasági környezet és a szabályozás állandóságában. Olyan társadalmat akarunk, ahol az emberek távlatot látnak az önmegvalósításban, a családalapításban és bízhatnak gyermekeik jövőjében. Olyan államot akarunk, ahol a csökkent munkaképességűek és az önhibájukon kívül munkanélküliek is kelllő szociális gondoskodásban részesülnek, szabadon és tisztességesen élhetnek. Egy olyan Szlovákiát építünk, amely támogatja a tenni akarást, a személyes és közösségi kreativitást, ahol létezik társadalmi felelősségvállalás. Egy országot, ahol a gazdasági sikerek külföldi elismerése mellett itthon sem csorbul az egyén és a család méltósága. Hisszük, hogy csak a munkaerő képzettségének fokozásával és folyamatos fejlődéssel teremthetünk olyan gazdaságot, amely nemcsak úrrá lesz a gazdasági válságon, hanem azután is állandó, fenntartható fejlődést szavatol. Meggyőződésünk, hogy meg tudjuk változtatni a jelenlegi állapotot, megszüntetve a közpénzek pazarlását és a korrupció és klientizmus nem marad büntetlenül, nem lesz általánosan elfogadott jelenség, amely eltorzítja és demoralizálja az egész társadalmat. Az állam van a polgárokért és nem fordítva. Szlovákia esélye, az Európai Unió Az Európai Unió 2004-es bővítése idején olykor reményeink, olykor kétségeink voltak erősebbek, bár bíztunk a jövőben. Öt év tapasztalatai igazolták, sőt, felülmúlták az elvárásokat. Szlovákia nemcsak az EU, de a Schengeni Egyezmény és az euróövezet teljes jogú tagjává vált. A Híd párt egyértelműen azonosul azzal a nézettel, hogy Szlovákia EU-tagsága pozitív hatással van az ország polgárainak mindennapi életére, a nemzetgazdaságra és magára az Európai Unióra is. Politikájával ezért az EU-tagság gazdasági előnyeinek még következetesebb kihasználásáért kíván dolgozni és célja, hogy az EU gazdaságpolitikáját tevékenyen és szakszerűen befolyásolja. Az EU legfontosabb előnye az egységes piac, amelyen belül az áru- és a tőkepiac viszonylag akadálymentesnek és jól kiépítettnek minősíthető. A közös munkaerőpiac rövidesen, az átmeneti korlátozó intézkedések megszűnésével alakul majd ki. A szolgáltatások közös piaca azonban a Híd álláspontja szerint még nem nem létezik. A különböző szolgáltatások a bruttó hazai termelés legnagyobb hányadát képezik Szlovákiában csakúgy, mint az egész EU-ban. A szolgáltatások jellemzően munkaigényesek, és a hazai lakosság számára a szállítási, elszállásolási, étkeztetési, egészségügyi, szociális, oktatási és pénzügyi szolgáltatások exportja komoly lehetőségeket rejt a foglalkoztatottság növelése szempontjából. A Híd párt támogatja a kínálkozó lehetőségek kihasználását, ezért célja a szolgáltatások valóban közös és szabad piacának kiépítése, amely egyaránt hasznos a szlovák és az európai gazdaság számára. A valódi konvergencia elérésének fontos eszközei az strukturális alapok, amelyek nagysága és céljai megfelelnek a kitűzött célnak. Az utóbbi három évben azonban a strukturális alapok lehetőségeit a szlovák kormány nem használja ki megfelelően, sőt, elszabotálja. A Híd párt különösen fontosnak tartja a közös európai piac és strukturális alapok által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználását, és vonatkozó a programjának minden egyes részében és politikai tevékenységében is kiemelt figyelmet szentel. Versenyképes Szlovákia A HÍD párt gazdasági programjának fő célja az ország versenyképességének javítása. Ez a cél szorosan összefügg a foglalkoztatottság és az életszínvonal emelésével, valamint a gazdaság fenntartható növekedésének elérésével. A versenyképesség javításában látjuk a leghatékonyabb hosszú távú megol-

5 dást a gazdasági válság hatásainak enyhítésére is. Úgy látjuk, hogy nemzetközi szinten és főleg a szűkebb európai gazdasági térben a szlovák gazdaságpolitikából egyértelműen hiányzik célirányosság és az átlátható gazdasági stratégia. Tudatosítjuk, hogy jelenleg a legnagyobb nemzetközi versenyelőnyünk az alacsony bérköltség és a munkaerő viszonylag magas képzettségi szintje. A bérek és az életszínvonal folyamatos, természetes emelkedése azonban ezt a versenyelőnyt folyamatosan csökkenti. A jövőben ezért nem támaszkodhatunk csak az olcsó munkaerőre, és nem válhatunk csupán a külföldi termékek felvevőpiacává. Úgy kell alakítanunk a gazdaságot, hogy az tudásközpontú, környezetbarát, nemzetközileg versenyképes és exportképes legyen. Olyan gazdaságot kell építenünk, amely képes a folyamatos alkalmazkodásra és rugalmasan válaszol a globális piaci környezet változásaira. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos változás természetes jelenség, ami a gazdasági folyamatok és a döntéshozás szerves része. Szlovákia ipari szerkezetében viszonylag magas az alacsony hozzáadott értéket előállító, magas nyersanyag- és energiaigényű ágazatok aránya, ahol az innovációk és a tudás felhasználása alacsony szintű. Ezért a legfontosabb változás, amely a céljaink közt kiemelt helyen szerepel, a gazdaság célzott átállítása a magasabb hozzáadott értéket képviselő áruk és szolgáltatások előállítására. Ennek eléréséhez szükséges a munkaerő magasabb képzettségi szintje, a jobb termelékenység, a tudásalapú gazdaság támogatása, a vállalkozóbarát gazdasági környezet kiépítése és az ország infrastruktúrájának javítása. Így megakadályozhatjuk a tartós agyelszívást is. Támogatjuk az olyan új munkahelyteremtő vállalkozásokat, amelyek nem vándorolnak el egyik napról a másikra olcsóbb országokba. Makrogazdasági szinten kulcsfontosságúnak tartjuk a közfinanszírozás egészséges szerkezetét, az ország eladósodásának megállítását, a korrupció és klientizmus megszüntetését. Meggyőződésünk, hogy a gazdaságpolitika minden intézkedésének elsősorban a versenyképes ország kiépítése hosszú távú célját kell szolgálnia. Ez alapján határoztuk meg gazdaságpolitikánk fő pilléreit: A munkanélküliség csökkentése és a vállalkozói környezet javítása. Legfontosabb célunk Szlovákia munkanélküliségi mutatóinak javítása, mivel nálunk a legmagasabb a tartósan munkanélküliek aránya az EU-ban. A korrupció és a klientizmus megszüntetése, a közfinanszírozás hatékonyságának javítása. Célunk a közpénzek átlátható és hatékony felhasználása. Humántőke avagy Tanulni érdemes. Meggyőződésünk, hogy a sikeres gazdaság alapja a tanult, jól képzett munkaerő. Infrastruktúra és energetika, mint a versenyképes ország fejlődésének feltétele. A munkanélküliség csökkentése és a vállalkozói környezet javítása, avagy Dolgozni és vállalkozni érdemes Az Európai Unióban sajnos már megszokottá és természetessé vált, hogy az összes tagállam közül Szlovákiában a legmagasabb a tartósan munkanélküliek aránya. Mi úgy gondoljuk, hogy a Szlovák Köztársaság polgárainak politikai képviselői nem maradhatnak tétlenek, és nem hagyhatják figyelmen kívül országunk legnagyobb gazdasági és szociális kihívását. Ennek a komoly problémának a megoldása természetesen komplex hozzáállást kíván, ezért az általunk egyéb területeken javasolt intézkedések is szorosan

6 összefüggenek a foglalkoztatottság növelésének és a szegénység leküzdésének céljával. Munkahelyeket elsősorban a magánszféra teremt és a magánszféra állapotától (az adóbevételek nagyságától) függ a közszféra munkahelyteremtő képessége is. Erről a szoros kapcsolatról éppen a gazdasági válság idején bizonyosodhatunk meg. A vállalatok számára azonban jelenleg komoly nehézséget jelentenek a magas adó és járulékterhek, a bürokrácia és az elégtelen finanszírozási lehetőségek. Gazdaságunkban rendkívül fontos szerepet játszanak a magánvállalkozók, valamint a kis- és középvállalatok (KKV). Ők azok, akik a legtöbb munkahelyet teremtik, gyakran alkalmaznak újításokat, új termékekkel jelennek meg a piacon és azzal is biztosítják a gazdasági fejlődés lehetőségét, hogy Szlovákiában adóznak. Emellett a KKV-k és magánvállalkozók nem költöznek olyan könnyen olcsóbb országokba, ezért az ország gazdasági alappillérét képezik és szerepük kulcsfontosságú a gazdaság biztonsága szempontjából. Szlovákiának azonban szüksége van hazai és külföldi nagyvállalatokra is, mivel ezek adják a bruttó hazai össztermék jelentős részét és elősegítik a modern technológiák és a knowhow eljutását a KKV-hoz. Ezért a vállalkozói környezet javításakor olyan intézkedéseket javaslunk, amelyek egyenlő feltételeket biztosítanak a hazai és külföldi, valamint a kis- és nagyvállalatok számára egyaránt. A gazdaságpolitikai intézkedéseket elsősorban a foglalkoztatottság növelésére és a vállalkozói környezet javítására összpontosítjuk, főleg a alábbi intézkedések segítségével: A munka járulékterheinek csökkentése és a behajtás összevonása Átlátható adórendszer és egységes, egykulcsos jövedelemadó, melynek mértéke kedvező makrogazdasági helyzet esetén 17 százalékra csökkenthető A szuperbruttó bér intézményének bevezetése a munkavállalói és munkaadói járulékok összevonásával - a járulékoknak a munkaadó és a munkavállaló általi külön-külön befizetése miatt a jelenlegi bruttó bér tájékoztatóértéke kisebb (a munkavállaló nem látja a munkaadó által befizetett járulékok nagyságát, így nem ismeri a valós bérköltséget) az adószabályozás egyes kivételeinek eltörlése vagy megváltoztatása - pl. a milliomos adó hatály alá eső bruttó bér határának megemelése, hogy az ne elsősorban a középréteget sújtsa az európai adóharmonizáció elutasítása, mivel Szlovákia számára jelentős versenyképesség-csökkenést és gazdasági hátrányt eredményezne az egészségügy reformjának befejezése, beleértve a nagy kórházak átalakítását részvénytársaságokká a haszon- és osztalékképzés lehetőségének újbóli bevezetése az egészségbiztosítók részére a szociális rendszer átalakítása úgy, hogy az csak a valóban rászorulókat támogassa, és munkavállalásra ösztönözzön. Az érvényesítendő alapelv: dolgozni és vállalkozni érdemes A Munka Törvénykönyvéből a foglakoztatást gátoló rendelkezések eltávolítása - pl. a saját elhatározásból történő munkahelyváltás megkönnyítése, a munkaerőpiac rugalmasságának javítása (elsősorban a rugalmas foglalkoztatási formák támogatásával) a minimálbér értékének régiók bérszintje szerinti rétegezése, valamint a munkaadók és a munkavállalók közti ágazati megállapodások kötelező érvényének megszüntetése az aktív foglalkoztatáspolitika hatékonyabbá tétele - pl. a munkaügyi hivatalok működésének hatékonyabbá tétele a piaci munkaerő-közvetítő ügynökségek bevonásával a munkahelykeresésbe a vállalkozások törvényi és adminisztratív terheinek csökkentése a feladatok államra történő átruházásával, például: - egyablakos ügyintézési helyszínek kialakítása az egyszerű és gyors vállalkozásalapítás érdekében

7 - a regisztrációs, engedélyezési és nyilvántartási kötelezettségek egyszerűsítése - az adó-, egészségügyi és szociális járulékok beszedésének összevonása - a digitalizáció kiterjesztése a közhivatalokkal történő kommunikációban (elektronikus aláírás) - a kettősség megszüntetése a nyilvántartásokban és kimutatásokban - a vállalkozókkal szembeni aránytalan mértékű szankciók megszüntetése a büntetést megelőző figyelmeztetés kötelezettségének bevezetése - a díjbefizetési szabályok egyszerűsítése - az adóbevallás és egyéb kimutatások egyszerűsítése - az ÁFA- visszatérítés időtartamának lerövidítése a vállalkozások támogatása átlátható ösztönző pénzügyi csomagok által - a beruházások pénzügyi támogatásáról szóló törvény átalakítása figyelmet szentelve az oktatásra és hasonló tevékenységekre az állami támogatások és vissza nem térítendő EU-támogatások megítélésénél hangsúlyosabb feltételként szerepeljenek a regionális munkanélküliségi mutatók és az új munkahelyek teremtésének feltételei javítani a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, arra ösztönözni a pénzügyi és bankszektort, hogy nagyobb mértékben finanszírozzák a vállalkozásokat (a hazai vállalatok tartós tőkehiányának kezelése) - a KKV-nak és a kezdő vállalkozóknak nyújtott hitelek és banki garanciák elérhetőségének javítása pl. a mikrohitel-program, a garanciális rendszer és a kockázati tőkealapok fejlesztése (A kis- és középvállalatok nemzeti fejlesztési ügynöksége, az EXIMBANK, a Szlovák Garanciális és Fejlesztési Bank programjai, JEREMIE program stb.) - az Európai Régiófejlesztési Alap, az Európai Beruházási Alap és az Európai Fejlesztési Bank forrásainak hatékonyabb kihasználása - a tőkepiac fejlesztése és a pozsonyi Értékpapírtőzsde helyzetének kezelése - a szlovák vállalatok értékpapírjaiba történő beruházási hajlandóság támogatása a jogérvényesítés és a pályázati rendszer hatékonyságának növelése javasoljuk a földterületeknek a termőföld-nyilvántartásból történő kivételekor fizetendő illeték megszüntetését, mivel ez mesterségesen emeli a földterületek árát és gátolja a beruházásokat a magánvállalkozások, mikro- és kisvállalatok alapításának ösztönzése, a kezdő vállalkozók tájékozottságának növelése az adminisztratív, törvényi, könyvelési és járulékfizetési és egyéb kötelezettségekről és feltételek tekintetében. a vállalkozói szellem erősítése a tanulók és diákok körében - pl. tanfolyamok indítása a vállalkozásról, a munkaügyi és üzleti jogról, vállalkozói inkubátorok létrehozása stb. ingyenes nyilvános adós-nyilvántartási lista létrehozása, melynek célja a másodlagos fizetésképtelenség és a körbetartozások mértékének csökkentése a regionális gazdasági együttműködés és a civil kezdeményezések támogatása az egyedi, lokális termékmárkák létrehozásában, a turizmus fejlesztése terén (pl. ökoturizmus, falusi turizmus) stb. a környezettudatos gazdálkodás, a megújuló energiaforrások és a környezetvédelem támogatása az állami költségvetés lehetőségeivel összhangban a gazdaság felkészítése a növekvő létszámú idős korosztályok igényeinek kielégítésére Szlovákiában és az EU-ban az ún. ezüst gazdaság - pl. a idős emberek igényeihez alkalmazkodó turizmus és egészségügy (az időseket szolgáló áruk és szolgáltatások importja és exportja) a hazai idegenforgalom támogatásának hatékonyabbá tétele - jelenleg is van jelentős pénzügyi támogatás, de látható eredmények nélkül - az állami szervek, önkormányzatok, szakmai, érdekképviseleti szervezetek és a magánszféra koordinációjának javítása 7

8 A vesztegetés és klientizmus megszüntetése és az állami kiadások hatékonyságának növelése, avagy Elég lopásból és pazarlásból Korrupció és klientizmus Szlovákiában napirenden vannak a túl drága és átláthatatlan pályázatok, mindennapos az állami pénzek pazarlása. Ezért nem csodálkozhatunk, hogy az állami költségvetésben nincs elég forrás a béremelésekre az oktatásügyben, vagy az állam által fizetett egészségügyi hozzájárulás összegének emelésére. Meggyőződésünk, hogy képesek vagyunk megszüntetni az állami források pazarlását, és hogy a vesztegetés és klientizmus nem marad büntetlen, mindennapos jelenség, amely torzítja és demoralizálja az egész társadalmat. A közszférának és a politikusoknak olyan rendszerben kell működnie, amely átlátható, és a lehető legkisebb teret enged a korrupciónak és klientizmusnak, miközben lehetővé teszi a döntések hatékony ellenőrzését. Ennek érdekében a következő megoldásokat javasoljuk: a közbeszerzések rendszerének átalakítása - központilag irányított közös közbeszerzési rendszer bevezetése - a nyilvános versenytárgyalási eljárás nélküli állami vásárlások feltételeinek szigorítása (pl. pénzügyi korlát megszabása az ún. kevésbé fontos szolgáltatások esetében hogy,5 milliárd SKK értékben vásárolt étkezési jegyek ne lehessenek közbeszerzési eljárás nélkül beszerezhetők) - elektronikus közbeszerzés (ne lehessen több faliújság-pályázat ) - elektronikus árverések és árverések lehető legszéleskörűbb alkalmazása - a túl alacsony ár mint kizáró ok alkalmazásának szigorítása - gyakran az üzleti titok fogalmával, mint a közvélemény tájékoztatásának akadályával találkozunk. Ezt meg kell szüntetni. A közpénzek felhasználásáról való tájékoztatást nem lehet üzleti titokra való hivatkozással megtagadni. - a média és a polgárok tájékoztatásának és ellenőrző szerepének erősítése (a közpénzekkel való gazdálkodásról szóló tájékoztatásak nyilvánosságra hozatala a hivatalok internetes honlapjain, stb.) az EU-pénzalapok felhasználásának hatékonyabbá tétele, az odaítélés átláthatóságának javítása - a szükséges adminisztratív és műszaki feltételek kialakítása - az önrész biztosításának támogatása az EU-pénzalapokból fedezett projektek esetében - a jóváhagyási folyamat és a vissza nem térítendő források kifizetési idejének lerövidítése - a pályázatokból formai hibák miatti kizárás lehetőségének minimalizálása - átlátható, elfogulatlan feltételrendszer bevezetése a pályázatok elbírálásánál - az illetékes hatóságok általi ellenőrzés fokozása a közbeszerzési folyamatokban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóvá tétele a magas beosztású hivatalnokok és politikusok indokolatlan vagyonosodásának hatékonyabb ellenőrzése - pl. az adóügyi ellenőrzés lehetőségének bevezetése aránytalan vagyonnövekedés esetén. Egészséges költségvetési rendszer Az ország hosszú távú versenyképességének alapfeltétele a kiegyensúlyozott közfinanszírozás. A közpénzek kezelése és az állami költségvetés nagymértékben befolyásolja a gazdasági szereplők viselkedését és meghatározza a gazdasági fejlődés irányát. Az állami költségvetés hiányának és a közszféra eladósodá- 8

9 sának jelenlegi folyamatos növelése azonban tarthatatlan és veszélyes irány, amelynek oka csak részben a gazdasági válság, sokkal inkább a politika tétlensége, a szakmai felkészültség aggasztó hiánya, a pazarló gazdálkodás és a korrupció. A kormány három év alatt felelőtlenül és indokolatlanul felélte a meglévő állami forrásokat, valamint az állami vagyon értékesítéséből származó korábbi bevételeket, és jelenleg adósságot adósságra halmoz. Ez a felelőtlen hozzáállás, a jövő nemzedékek eladósítás, a rövid távú politikai haszonszerzés érdekében rombolóan hat az egész társadalomra. Ezen felül az állami kiadások növelése a magánszektor elől vonja el a forrásokat, emeli az árakat és a kamatlábakat. Az eladósodás növekedése a jövőben több negatív hatást is kiválthat, mint pl. a költségvetési hiány fedezésének drágulását, a nagyobb mértékű eladósodás pedig növekvő összegű törlesztéssel jár. A Híd párt a Stabilitási és Növekedési Egyezmény következetes betartását szorgalmazza. A közfinanszírozás területén az alábbi célokat követjük: a kiegyensúlyozott költségvetés biztosítása, azért, hogy ne a gyermekeinknek kelljen visszafizetni a jelenben felhalmozott hatalmas adósságot - átértékelni, a valós helyzethez közelíteni a gazdaság állapot és az állami gazdálkodás előrejelzését és olyan módosításokat javasolni az állami költségvetésben, valamint a járulékos törvényekben, hogy a lehető legkisebb legyen az állami költségvetés hiánya - átértékelni, a valós helyzetből kiindulva legalább három évre prognosztizálni a teljes közszféra költségvetési helyzetét (állami költségvetés, önkormányzatok költségvetése, Szociális Biztosító, egészségügyi biztosítók, állami pénzalapok) törvényben rögzíteni olyan költségvetés kidolgozásának kötelezettségét, amely 3%-os vagy magasabb gazdasági növekedés esetén folyamatosan csökkenti az ország eladósodottságát a Szociális Biztosító jövőbeni hiánya fedezésének rendszerszerű megoldása kezdeményezzük a Stabilitási és Növekedési Egyezmény feltételeinek szigorítását - az európai valutaunió és a közös valuta szükségessé teszi, hogy minden tagállam felelős fiskális politikát folytasson a költségvetési hiány és a köztartozások feltételeinek folytonos megsértése önműködő szankciók és a makrogazdasági stabilizátorok alkalmazása nélkül veszélybe sodorhatja a közös valutarendszert és megrendítheti a nemzetközi bizalmat az euro iránt. Folytatni kell az állami újraelosztás mértékének hosszú távú csökkenési irányvonalát, hogy a rendelkezésre álló források elosztásáról nagyobb arányban döntsenek azok, akik ezeket megtermelték a közigazgatás egyes intézményeiben a kiadások indokoltságának alapos átértékelése és a közberuházások mértékének ésszerűsítése Kisebb és hatékonyabb közigazgatás A gazdaságban az állam nem a piaci szereplő, hanem a döntőbíró szerepét töltse be: az állam feladata, hogy egyértelmű szabályokat hozzon és ellenőrizze e szabályok betartását. Fontos, hogy a szabályok az összes gazdasági szereplőre egyformán vonatkozzanak. A gazdaság azon ágazataiban, ahol nagy állami vállalatok működnek, torzul a piaci környezet és teret kap a korrupció és a klientizmus. Néhány kisszámú stratégiai fontosságú vállalat kivételével az állami vállalatok privatizációját javasoljuk, az állam erős és hatékony ellenőrző szerepének megtartása mellett, amit állami intézmények és a törvényhozás eszközei által gyakorol. Egyszersmind az állami intézmények működését hatékonyabbá kell tenni, amihez fontos a kellő tárgyi és törvényi feltételek biztosítása. 9

10 Amint a magánszféra vállalatait kényszerítik a piaci körülmények, hogy hatékony és racionális döntéseket hozzanak (különösen gazdasági válság idején), a közigazgatásnak is folyamatosan keresnie kell a hatékonyság növelésének lehetőségeit. Ennek eszközei például a közbeszerzési eljárás javítása, a közberuházások racionalizációja és az digitalizáció. Éppen az informatika gyakorlati alkalmazása lehet a közigazgatás karcsúsításának egyik eszköze. Ám nem csak a felszereltség javításával, hanem az információs technológia ésszerű, céltudatos alkalmazásával a közhivatalokban (egészségügy, iskolaügy, az állampolgároknak, vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások). Legfontosabbnak a következő alapelveket és intézkedéseket tartjuk: az állam közvetlen piaci beavatkozásának minimalizálása - a törvényhozási folyamatok minőségi javítása a törvények gyakori módosításainak csökkentése, a véleményezési időszak meghosszabbítása, a vállalkozói környezetre gyakorolt hatás nem formai, hanem valóságos felmérése (mérhető feltételek bevezetése) stb. az állami tulajdonban lévő vállalatok arányának csökkentése a minőségi intézményi háttér kialakítása, kevesebb alkalmi jellegű intézkedés - pl. jó és állandó törvényhozási környezet, a jogok érvényesíthetősége, a bírósági eljárások időtartamának lerövidítése a független és hatékony piacszabályozó intézmények újbóli kiépítése - az állam ellenőrző szerepének szigorú elválasztása az állam vállalkozói szerepétől a közigazgatás karcsúsítása, működésének hatékonyabbá tétele Az állam van a polgárért, nem a polgár az államért, pl.: - a minisztériumok és állami hivatalok törvényi feladatainak teljes körű átvilágítása, melynek célja a feladatok számának csökkentése és racionalizálása, majd ennek alapján a minisztériumok és hatóságok számának csökkentése. - Független személyi könyvvizsgálat alapján az alkalmazottak számának csökkentése (lehetővé teszi a közalkalmazottak jobb értékelését és motiválását) - az állami tulajdonú ingatlanok optimális kihasználása (pl. a képviselők üdülési előjogainak megszüntetése - Častá Papiernička) a közhivatalok internet-hálózatának kiépítése (e-government) - következetesen végigvinni az internet-hálózat kiépítésének tervezetét (iskolaügy, egészségügy, állampolgároknak és vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások stb.) - az európai pénzalapok felhasználásának felgyorsítása (Társadalmi Informatikai Operatív Program) - összevont közbeszerzések alkalmazása (pl. a minisztériumok honlapjai eltérő szerkezetűek és nem azonos a működtetőjük) - a különböző adatbázisok és nyilvántartások összevonása a kettősségek kiküszöbölése végett - az alkalmazottak informatikai képzése Humántőke, avagy Tanulni érdemes A biztos és virágzó társadalom kialakításához szükséges, hogy megfelelő színvonalú és kellőképpen javadalmazott munkahelyeket teremtsünk, ezzel elősegítve az alacsonyabb keresetű társadalmi rétegek helyzetének javítását és a középréteg kiszélesítését - amely Szlovákiában még mindig nem elég erős - a leszakadó régiókat támogatva. A vállalkozói környezet javítása mellett ezért az egyik legfontosabb lépés a művelődés, a tudomány, a kutatás és fejlesztés vagyis a tudásalapú társadalom támogatása. Szlovákiának nagy szüksége 10

11 van a művelt és hozzáértő szakemberekre a magán- és a közszférában egyaránt. Mivel ennek a témakörnek a kezelése sokrétű hozzáállást igényel, az intézkedések a program, egyéb részeiben is elsősorban az oktatásügyi fejezetben szorosan kötődnek a tudásalapú társadalom támogatásához. A legfontosabb lépéseknek a tudásalapú társadalom fejlesztésében a következőket tartjuk: az iskolázottsági szint növelése, az oktatás elérhetőségének javítása az oktatási rendszer reformja - tartalmi reform, a gyakorlati és hasznos tudás előtérbe helyezése, kevesebb memorizálás, hangsúlyos nyelvi és informatikai képzés (az oktatás informatikai fejlesztése, tanárok és diákok informatikai képességeinek javítása) - az oktatásügy és a munkaerőpiac igényeinek jobb összehangolása a piac valós igényeinek felmérése és az oktatási rendszer ezen igényekhez igazítása (ne képezzünk munkanélküli érettségizetteket, diplomásokat) összpontosítás az átképzésre és a felnőttoktatásra, hogy lehetővé tegyük az érvényesülést a munkaerőpiacon megfelelő hazai környezet kialakítása, hogy megállítsuk a magas fokon képesített munkaerő elvándorlását - pl. a tanulási célból felvett kölcsönök esetében az állam pontosan meghatározott körülmények között átvállalja a törlesztést, ha a végzős nem külföldön vállal munkát - sajátos programok az idős munkavállalóknak, végzősöknek, csökkent munkaképességűeknek, tartósan munkanélkülieknek stb. - az egész életen át tartó tanulás hatékony rendszerének kidolgozása és alkalmazása modern ösztönző rendszer kidolgozása a tudomány, kutatás és fejlesztés terén - magasan fejlett kutatói-fejlesztői központok és az ehhez szükséges infrastruktúra létrehozása - az EU-pénzalapok kihasználása a vezető tudósok és a doktorandusképzés számára - inkubátorok, kutató-fejlesztő és innovációs központok támogatása - átlátható pénzügyi támogatási rendszer - a kutatás és fejlesztés támogatása az egyetemeken a magánszféra és az akadémiai szféra összekapcsolása (know-how átadás) - a tudományos és kutatási eredmények egyszerűbb átvitele a magánszférába és az oktatásba - átlátható és hatékony ösztöndíj rendszer, és a kockázati tőke bevonása az innovatív ötletek megvalósításába - tanácsadás nyújtása a szellemi tulajdon területén - magánberuházások támogatása a tudomány, kutatás és innováció területén az orvosok, pedagógusok, kutatók megfelelő javadalmazása, az elvégzett munka minősége és a teljesítmény alapján Infrastruktúra és energetika - Az állam nem vállalkozik, az állam a vállalkozási feltételeket biztosítja Infrastruktúra A jó közlekedési infrastruktúra elengedhetetlen a regionális különbségek csökkentéséhez és az ország versenyképességének javításához. Ezért a közlekedési infrastruktúra nemcsak a közúti, de a vasúti, vízi és légi is kiépítése és hatékony működése a Híd párt számára prioritás. Nagyon fontos a beruházások EU-pénzalapokból történő fedezése, de a magánszektor mindenütt teret kap, ahol bizonyíthatóan képes hatékonyabban kiépíteni és működtetni az infrastruktúrát, mint az állam. 11

12 Legfontosabbnak az alábbi alapelveket és intézkedéseket tartjuk: módosítani a közberuházások törvényi és előkészítési folyamatát úgy, hogy Szlovákia a lehető legnagyobb mértékben és a lehető leggyorsabban legyen képes meríteni az EU-forrásokat a infrastruktúra-fejlesztés prioritásainak alapos elemzése tekintettel az egyes régiók igényeire - közúti közlekedés az autópályák és gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése, az 1. osztályú főutak rekonstrukciója és áteresztőképességük növelése. Prioritásunk a déli gyorsforgalmi út, Kassának a keleti és a déli országhatárral való összekötése, a D1-es autópálya, valamint a Duna- és Ipoly-hidak - vasúti közlekedés a vasút átalakításának és privatizációjának folytatása, valamint a vasúti pályahálózat és állomások felújítása - vízi közlekedés a széleskörű kihasználás támogatása (pl. a Vág folyami út befejezése folyami kapcsolat Lengyelországgal) - légi közlekedés repterek privatizációja vagy magánszféra általi működtetése a közlekedési rendszerek integrációja a közösségi közlekedés javítása érdekében. a környezetkímélőbb közlekedési formák támogatása, összhangban a gazdaságossággal és a gazdaság lehetőségeivel a közutak tehermentesítése, a kamionok helyett környezetkímélőbb szállítási módszerek előtérbe helyezése a kombinált áruszállítás támogatása (pl. átrakodó állomások kiépítése) és multimodális folyosók kiépítése a versenyhelyzet és a szolgáltatás liberalizálásának elősegítése a postai szolgáltatásokban a versenyhelyzet elősegítése a szolgáltatások liberalizációja a távközlésben és ehhez kapcsolódó szolgáltatások terén Energetika Az infrastruktúra elválaszthatatlan részei az energetikai rendszerek és hálózatok. Ezek rendkívüli jelentőségét megtapasztaltuk a gázválság idején. A hazai és nemzetközi kapcsolódások megfelelő rendszere alakítja ki a biztonságos energiaellátást. A gázhálózat rugalmasságának növelése érdekében a szomszédos országokkal együttműködve szükséges kezdeményeznünk a tranzithálózatok észak-déli irányú összekötését lehetséges kapcsolódással a Balti- és Adriai-tengeri part menti terminálokkal, a cseppfolyós földgáz fejtésének és gázosításának lehetőségével. Ez az egyik lehetőség, hogy kiküszöböljük az egyetlen beszállítótól való függőséget. A határon átnyúló rendszerekhez való kapcsolódás növelése a liberalizált energiapiacon lehetővé teszi, hogy a fogyasztók olcsóbban vásároljanak elektromos áramot az európai áramtermelőktől. A hálózati rendszerek területén a versenyhelyzet kialakítását szorgalmazzuk, aminek a célja, hogy alacsonyabbak legyenek az árak és a fogyasztók elégedettebbek legyenek a szolgáltatásokkal. Kulcsfontosságúnak tartjuk a regulációs intézmények függetlenségét és az energetikai szektor liberalizációját. Ebben az ágazatban is szükséges az átláthatóság és az ellenőrzés növelése, hogy elkerüljük az állami források további pazarlását (mint pl. a CO 2 -kvóta értékesítésekor). A szlovák gazdaság energiaigényessége 30%-kal magasabb, mint az EU-átlag, ezért az energiaigényesség csökkentése a HÍD párt energiapolitikájának egyik fő célja. Az energiaigényesség csökkentése a szlovák ipar fejlődésének és versenyképességének feltétele. Az energiaigényesség csökkentésének érdekében nem használjuk ki megfelelően az energetikai szolgáltatásokat (mint pl. az energetikai audit). 12

13 A kihasználás gátja a kidolgozatlan törvényi háttér és a felhasználók érdeklődésének hiánya, ami abból ered, hogy nincs meghatározva, kié a felelősség. A fejlett országokban az energetikai tanácsadás és egyéb szolgáltatások jelentős számú munkahelyet is teremtenek. A fosszilis energiahordozók csökkenő készletei, a környezetszennyezés, a globális felmelegedés és az élet természeti feltételeinek veszélyeztetése a következő generációk számára mind környezetbarát és egyben gazdaságilag hatékonyabb energiabiztonsági megoldások felé terelik az energiapolitikát. Szlovákiában nincsenek eléggé kihasználva a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások. A legnagyobb potenciállal a biomassza rendelkezik (a megújuló energiaforrások 59,3%-a). Ezután következnek a nagy vízerőművek, a geotermikus energia, napenergia, hulladékgazdálkodás, biológiai üzemanyagok, kis vízerőművek és a szélenergia. A megújuló energiaforrások kihasználása az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett lehetőséget ad új beruházások létrehozására is, ami pozitív hatással van a foglalkoztatottságra, amennyiben a javasolt megoldások gazdaságilag is hatékonyak. A HÍD párt ezért az Európai Bizottság által meghatározott kötelező érvényű nemzeti normák szigorú betartását szorgalmazza a megújuló energiaforrások alkalmazása terén, az állami költségvetés és a vállalkozói szféra lehetőségei szerint. Külpolitika Európa szívében A HÍD párt számára az Európai Unió természetes közeget jelent mind intézményi, mind pedig regionális szinten. Ennek keretében intenzív kapcsolatokat kell ápolni a legfontosabb intézményekkel, például az Európai Bizottsággal, amelynek állandó képviselete van Pozsonyban. Nagyra értékeljük az Amerikai Egyesül Államok szerepét és helyzetét, valamint eddigi pótolhatatlan erőfeszítéseit a demokrácia és a szabadság kiterjesztése érdekében térségünkben. Az USA-t az euroatlanti térségben stratégiai partnerünknek és szövetségesünknek tekintjük. Szlovákia számára a legfontosabb régió egyértelműen Közép-Európa és ezen belül kiemelten fontosak a V4-es országok közötti kapcsolatok. Legfőbb célkitűzésünk a Magyar Köztársasággal való kölcsönös kapcsolatok javítása. Ugyancsak rendkívül fontosnak tartjuk a Lengyelországgal ápolt kapcsolatokat, mivel Varsó vezető szerepet tölt be régiónkban, amely tény a környező országokra ösztönzőleg hathat. A Cseh Köztársasággal ápolt hagyományosan jó kapcsolatokat a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani. Ugyancsak fontos számunkra bizonyos érzékeny kérdések megnyitása, amelyek a cseh-szlovák-magyar valamint osztrák kapcsolatrendszert érintik. Az Európai Unió és NATO tagállamain kívül Szlovákiának fontos szerepet kell játszania a balkáni országok, elsősorban Szerbia és Horvátország integrációs törekvéseinek támogatásában. Ugyancsak támogatjuk Törökország uniós csatlakozását, mivel ez a lépés hozzájárul a közös piac kiszélesítéséhez és tartósítsa a régiót. A Balkán és Ukrajna stabilizálása nélkül egyéb régiók számára sem biztosított a hosszú távú politikai stabilitás. Ukrajna európai integrációja fontos cél azzal a feltétellel, hogy ezzel az országon belül stabilizálódik a politikai rendszer és minden szinten betartják a politikai szabadságjogokat. Szlovákiának általánosságban olyan külpolitikát kell folytatnia, amellyel segítségére lehet egyes nehéz helyzetben levő országoknak és támogathatja azok demokratikus irányba történő fejlődését. Kerülni kell az tevékeny együttműködést olyan rezsimekkel, amelyek nem ismerik el polgáraik alapvető emberi jogait vagy más országok önrendelkezési jogát. 13

14 A biztonságpolitikában erősíteni kell a NATO szerepét, amely szavatolja Európa biztonságát csakúgy, mint az Egyesült Államok stratégiai politikai és katonai jelenlétét Európa területén. Emberi jogi és kisebbségi kérdések: Szabadon együtt egymásért A kormány státus quo-alapú kisebbségi politikája csődöt mondott és hazugság volt. Az elért szint megőrzése helyett sok területen visszafejlődés tapasztalható. Szlovákia többnemzetiségű, többnyelvű és többkultúrájú ország. A korszerű nemzettudat kialakulásához a nemzeti félelmeket, a nemzeti és faji előítéleteket és a nemzeti türelmetlenséget kell felszámolni. A nemzeti kisebbségek gondjait csak olyan demokrácia oldhatja meg, amelyben minden nemzeti, etnikai, vallási és egyéb kisebbség a kölcsönös megértés légkörében érvényesítheti érdekeit. A nacionalista demokrácia nem demokrácia. Emberi, polgári és nemzeti jogegyenlőség nélkül nincs demokrácia. Hatékony kisebbségpolitikát és kisebbségvédelmet az EU-tag Szlovákiában ma is csak a többség támogatásával lehet megvalósítani. A többségnek ez politikai és nemzeti kötelessége. Ezért mielőbb el kell fogadni a kisebbségek jogállásáról és kisebbségi kultúrák pénzügyi támogatásáról szóló törvényt. Fontosnak tartjuk a Szlovákiában élő valamennyi nemzeti kisebbség identitástudatának megtartását és megerősítését, oktatási, kulturális és egyéb társadalmi intézményrendszerük fejlesztését. Nem tartjuk megfelelőnek a kisebbségi nyelvhasználat jelenlegi törvényi szabályozását és a vonatkozó jogérvényesítési lehetőségeket. Továbbra is szorgalmazni fogjuk a szlovák államnyelvtörvény hátrányosan megkülönböztető rendelkezéseinek a megszűntetését. A szlovák államnyelvről szóló törvény és az állami szervek ne szóljanak bele a nyilvános érintkezésbeli és a közéleti nyelvhasználatba. Ne sújtsa a szlovák nyelvjárások használóit a hivatali érintkezésben és - Európában egyedülállóan - ne büntessen a nyelvi vétségekért. A törvény valamennyi magyarokat és a többi nemzeti kisebbséget sújtó rendelkezését meg kell szüntetni. Hosszú távon törekedni fogunk a nyelvhasználati jogok bővítésére, a pozitív joggyakorlat alkalmazására. Hangsúlyos problémakörnek tartjuk a kisebbségek nyelvének érvényesülését a hivatali érintkezésben. Szorgalmazni fogjuk az európai nyelvi charta szlovákiai végrehajtó rendelkezéseinek törvénybefoglalását. A leghatározottabban ellenezzük a szólás- és sajtószabadság bárminemű csorbítását, támogatjuk a tényfeltáró újságírást, az újságírók és hírforrásaik védelmét. Elítéljük a gyűlöletbeszédet. Számunkra alapérték a másik ember tisztelete tekintet nélkül fajra, nemre, etnikumra, vallásra, kultúrára, magánéleti szokásra, korra. Mindannyiunk, így az állam felelőssége megvédeni mindenkit, akit az előbbi tulajdonságok miatt hátrányos megkülönböztetés ér. Támogatjuk a nők esélyegyenlőségének megteremtését a munkahelyi és társadalmi érvényesülésben. Helytelennek és elitélendőnek tartjuk azt a gyakorlatot, hogy sok esetben az azonos beosztásban lévő és azonos értékű munkát végző alkalmazottak közül a nők kevesebbet keresnek. Nem tartjuk helyesnek a nők alacsony közéleti szerepvállalását. Növelni kellene a nők számát a vezető beosztásokban. E helyzet megváltoztatásához azonban részletes vizsgálatokat kell folytatni és meg kell teremteni a megfelelő társadalmi feltételeket. 14

15 A családon belüli erőszak áldozatainak védelmében szorgalmazni fogjuk a hatékonyabb törvényi védelmet, a már meglévő törvények következetesebb alkalmazását és a menhelyek valamint segélyirodák hálózatának kiépítését. A gyermekek és az idősek jogainak védelmében támogatjuk a szemléletváltást. Ők a társadalom legsérülékenyebb csoportját képezik. Szemléletváltásra és a társadalmi gyakorlat megváltoztatásra van szükség a tartósan egészségkárosultak és fogyatékkal élők hátrányos helyzetének felszámolásánál. Fokozottabban kell érvényesülnie a társadalmi szolidaritás elvének az élet minden területén. Biztosítani kell az akadálymentességet az állampolgári jogok gyakorlásában, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a közlekedés terén. Roma program A rendszerváltás egyik vesztese társadalmi csoportja a roma népesség. A romák helyzetének megoldása Szlovákiában a demokrácia sarkköve. Alapvető fordulatra van szükség. A roma közösség és a többség közti szakadék évről évre növekszik. A romák hátrányos helyzetének okai az alacsony vagy semmilyen iskolázottsági szint, a társadalmi együttélés szabályainak gyakori megszegése, a lakóhelyi és iskolai szegregáció, a sokszor indokolatlan megkülönböztetés, a rossz munkaerőpiaci helyzet és a szegénység. A legfontosabb teendő egy olyan törvény elfogadása, amely magában foglalja a pozitív megkülönböztetés néhány elemét is. Nem egy átfogó, pozitív megkülönböztetésről lenne szó, hanem pontosan körülhatárolt, és időben is behatárolt érvényességű törvényre gondolunk, mely elsősorban az oktatásban jelenne meg. Ennek végső célja a ma még szinte nem létező roma értelmiségi réteg megteremtése, mivel értelmiségi réteg nélkül egyetlen közösség sem létezhet tartósan a mai világban. Ez a törvény a legrosszabb körülmények közt az ún. roma gettókban élő romák számára adná meg a felzárkózás reményét, mégpedig úgy, hogy az ezekben a 30% feletti roma lakosságú településeken élő romák számára romaasszisztensi képzési lehetőséget biztosítana. Képzési területek: polgármesteri, oktatási, egészségügyi, kulturális, háztartásvezetési környezetfejlesztési, rendfenntartás - biztonsági asszisztens. A tehetséges roma fiatalok számára tehetséggondozó kollégiumok felállítását javasoljuk. Javítani kell a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő roma fiatalok arányát. Támogatjuk a roma nyelvű alap és középiskolai oktatás megteremtését. Nem zárkózunk el az önkéntességen alapuló Ghandi típusú bennlakásos középiskolák támogatásától sem. A munkapiaconvaló mielőbbi érvényesülés érdekében támogatjuk a roma fiatalok nagyobb arányú szakiskolai képzését. Tizenöt éven belül semmi esélye sem lesz a munka világában azoknak, akik nem tudnak legalább alapfokon számítógépet kezelni és nem igazodnak el az internet világában. Ezért célzott roma programot kell elfogadni a digitális írástudatlanság felszámolására. A kormányzatnak vissza kell térnie az előző kormány integrációs romaprogramjainak megvalósításához, külön figyelmet szentelve a foglalkoztatottság, a lakásgondok enyhítésének és az oktatási kirekesztésnek. Követelni fogjuk a mesterségesen kialakított roma osztályok megszüntetését. Az úgynevezett roma osztályokban bizonyíthatóan alacsonyabb színvonalú oktatás folyik. Támogatjuk a kölcsönösen toleráns légkör kialakítását a romák és a többségi lakosság között, 15

16 miközben nem szabad megértően kezelni a társadalmi együttélés szabályainak megsértését és a bűnözést sem. Szigorúan felügyelni kell a szociális segélyek felhasználását, hogy azok a címzettekhez jussanak el és a célnak megfelelően legyenek felhasználva. Szorgalmazzuk, hogy az egyházak hittérítői segélyszolgálata terjedjen ki a romákra is. A közbiztonság növelése érdekében roma járőrszolgálat kialakítását javasoljuk. A lakhatás területén folytatni kell a szociális lakásprogramot azzal, hogy a lakások jövőbeli használóit továbbra is kötelezzék, hogy az építkezésben maguk is vegyenek részt. A pozitív megkülönböztetés eszközeivel is el kellene érni, hogy a közigazgatásban, az állami és községi rendőrségben, a hadseregben, az egészségügyben és az oktatásügyben a romák részaránya növekedjen. Egészségügy A bizalom helyreállítása, avagy Első a beteg Szlovákiában helyre kell állítani az állampolgári bizalmat az egészségügyi szolgáltatókkal szemben, és egyben emberközpontúbbá tenni az egészségügyi dolgozók viszonyulását a betegekhez ben a szlovák kormány elfogadta az Európai Betegjogi Kartát, amelyet még mindig nem léptettek teljes mértékben életbe. Éppen ezért a Híd párt fontosnak tartja ennek a hiányosságnak a gyors, operatív jellegű megszüntetését a szlovákiai egészségügy mindennapi gyakorlatában. A természetes tiszteletadás alapvető kifejezése, hogy a beteget az egészségi állapotáról lehetőség szerint anyanyelvén kell tájékoztatni. Nagyon világosan kell látni, hogy nem az állam, hanem a beteg az, aki a betegbiztosítás vagy az adók befizetésével az egészségügyet pénzügyileg fedezi. Az egészségügyi ellátórendszer hatékony kialakítása hosszú távú folyamat és társadalmi konszenzus eredménye kell, hogy legyen, miközben meg kell őrizni az emberség, az egészséges piaci mechanizmusok, az egyenlőség és szolidaritás elvét. A vonatkozó törvényi szabályozások előkészítése és megalkotása során a legkülönbözőbb területeken működő egészségügyi dolgozók részvételével is számolunk. Az egészségügy egyes részelemeinek tökéletesítése során el kell érni, hogy a rendszer beteg- és szolgáltató-orientált legyen, miközben a beteg szükségleteinek elsőbbséget kell élvezniük. Az orvos és az egészségügyi szolgáltató kiválasztásához olyan piaci feltételeket kell teremteni, hogy elsősorban olyan orvosok kapjanak teret, akikben a betegek megbíznak. Egyúttal javítani kell az egészségügyi ellátás elérhetőségét, és jelentősen meg kell erősíteni a család- és szakorvosi ellátórendszert. Ki kell alakítani a szakosodott járóbeteg-ellátás minimális hálózatát és a fekvőbeteg-ellátást (milyen vonzáskörzet, hány szakorvos, hány beteg tartozzon egy régióhoz). A nehéz pénzügyi helyzet miatt azonban az optimális megoldás nem megvalósítható az egészségügyi ellátó hálózat optimalizálása és a szolgáltatói hálózat szerkezeti átalakítása nélkül. Fontosnak tartjuk támogatni az ellátások új, objektívebb értékelési mechanizmusát az egészségügyben, hogy ne alakuljanak ki ár tekintetében indokolatlanul előnyben részesített, egészségbiztosításból finanszírozott szakterületek az egészségügyi ellátáson belül, az egészségügyi alapellátás keretében végzett ellátás kárára. Be kell fejezni a nagy kórházak részvénytársasággá történő átalakítását, és el kell fogadni azt a törvényi szabályozást, amely lehetővé teszi a nonprofit szervezetek számára a részvénytársasággá történő átalakulást. Lehetővé kell tenni a magántőke belépését a kórházi hálózatba, a közérdek védelmét pedig törvényhozás, valamint ellenőrző és szabályozó hatóságok útján kell védeni. Megengedhetetlen a politikailag és 16

17 gazdaságilag motivált pazarlás az állami kézen levő egészségügyi létesítményekben, miközben nem teljesül a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó több alapvetői minőségi és mennyiségi követelmény. A pazarlás megszüntetésére, a korrupció felszámolására, és a hatékonyság elérésére irányuló állandó nyomásgyakorlás a feltétele annak, hogy növekedjenek a jó szakemberek bérei. Törekedni kell egyszersmind az egészségügyi rendszerbe beáramló közpénzek és magánforrások mértékének növelésére is. A Versenyhivatalnak sokkal hatékonyabban kell fellépnie a szolgáltatók között létrejövő esetleges kartellegyezményekkel szemben, csakúgy, mint a biztosítók ártárgyalások során kötött kartellegyezményeivel szemben is. A mentőszolgálatok működési engedélyének odaítélését elektronikus árverés útján kell lebonyolítani. Az egészségügy fedezése, avagy Megelőzés, minőség, hatékonyság Jelentős szerepet töltenek be a különböző motivációs programok és a prevenciós ellátás, ill. az egészséges életmód támogatása. El kell érni, hogy azon polgárok számára, akik példásan törődnek egészségükkel, olcsóbb legyen az esetleges orvosi ellátás, mint azok számára, akik ezt elhanyagolják. Ki kell alakítani az egészségügyi szolgáltatók jutalmazásának lehetőségét is, az általuk végzett ellátások minősége és a részükről tanúsított felelősség függvényében. A kötelező egészségbiztosítás keretén belül pontosan meg kell határozni azokat a szociális és társadalmi csoportokat, amelyek tagjai felmentést kapnak az egészségügyi ellátás költségeinek megtérítése alól, és pontosan meg kell jelölni az egészségbiztosító által finanszírozott szolgáltatásokat és kiadásokat. A biztosítási rendszernek a pluralitás elvén kell nyugodnia, és lehetővé kell tennie a polgárok bekapcsolását azokba a programokba is, amelyek magasabb szintű ellátást biztosítanak. Vissza kell adni a biztosítóknak annak lehetőségét, hogy pontosan meghatározott feltételek mellett nyereséget képezzenek. A biztosítóknak nyomást kell gyakorolniuk az egészségügyi szolgáltatókra a hatékonyság és a minőség növelése irányában, miközben védeniük kell a náluk biztosított páciensek érdekeit. Az állam az egészségbiztosítási törvény értelmében köteles az államilag biztosított polgárokra ugyanolyan összeget fizetni, mint minden más biztosított, de az állami költségvetésben ezt az összeget minden évben csak a számára megfelelő minimumon határozza meg. Ez a helyzet hosszútávon eladósodásba sodorja a biztosítókat és az egészségügyi szolgáltatókat. Rendszerszerű - az egészségbiztosítók jelenlegi jogszabályokon alapuló pluralitásából kiinduló - megoldásokat kell keresni. Ezeknek az összetett kérdéseknek a megoldása során az európai egészségbiztosítási rendszerek tapasztalataiból kell kiindulni. Szükségesnek tartjuk egy részletes elemzés kidolgozását az egészségbiztosítás jelenlegi helyzetéről. Az adott lehetőségek keretén belül minimalizálni kell a gyermekek gyógyítása során alkalmazott gyógyszerekért fizetendő térítést. Speciális támogatási rendszer segítségével mindenki számára biztosítani kell a kellő gyógyszerellátást az egyes krónikus betegségek gyógyítása során (szívbetegségek, a keringési rendszer betegségei, cukorbetegség). Maximális mértékben támogatjuk a megelőzési programok, valamint az onkológiai és szív- és érrendszeri betegségek gyógyításának teljes körű fedezését, csakúgy, mint az újszülött-gondozás programját és a térítésmentes egészségügyi ellátást a cukorbetegség gyógyítása során. Elengedhetetlenül fontos olyan törvényi intézkedések elfogadása a gyógyszerek, gyógykészítmények és gyógyászati segédeszközök terén, amelyek biztosítják a gyógyszerészeti piac megfelelő szabályozását. A szlovák piac árai átlagukat tekintve magasabbak, mint néhány EU-s ország árai. Az új gyógyszerek szlo- 17

18 vák piacra történő bekerülésének engedélyezési folyamata áttekinthetetlen, ami jóval magasabb árakat eredményez a külföldi referenciaárakhoz képest. Meg kell változtatni a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények kategorizálási folyamatát oly módon, hogy a gyógyszer egészségbiztosításból történő finanszírozásának elsőrangú szempontja a klinikailag - ismereteken alapuló orvoslás alapján - bizonyított hatása, valamint a gyógyszerészeti és gazdasági tanulmányokkal alátámasztott költséghatékonyság legyen. Az egészségügyi létesítmények működtetésének pénzügyi fedezetét az ott nyújtott szolgáltatások függvényében kell meghatározni. Azonos szolgáltatásokért azonos összeget kellene kapniuk az embereknek. Mivel a kórházi ellátással kapcsolatos kiadások térítésének a diagnózistól kell függenie, fontos, hogy ugyanazon betegségek gyógyítása során minden kórház azonos módon járjon el. El kell érni, hogy minden biztosított fel tudja mérni az egészségügyi ellátásának valós költségeit, és lehetősége legyen ezeknek az eredményeknek az összevetésére, az erre illetékes hatóságnál, mert jelenleg erre nincs lehetőség. Be kell vezetni a beteg elektronikus dokumentációját - on-line -, úgy, hogy az az orvos, aki pl. egy kassai beteget Pozsonyban vizsgál, hozzáférhessen a beteg egészségügyi dokumentációjához. Ez a lehetőség megakadályozná a felesleges, kétszeri gyógyszerfelírást, egységesítené az egészségügyi dokumentációt. Az orvos pedig megfelelő ismerettel rendelkezne a beteg egészségi állapotáról (kórelőzmény, idült betegségek, korábban előírt gyógyszeres kezelés), és nem kerülne sor ugyanazokra a vizsgálatokra akár többször is. Részt kell venni a határokon átívelő egészségügyi ellátásra vonatkozó, színvonalas törvényjavaslatok előkészítésében, és a határokon átívelő egészségügyi ellátás prioritásaira vonatkozó keretjavaslat meghatározásában. A határokon átívelő egészségügyi ellátás jövőbeli rendszerének biztosítania kell az egészségügyi ellátás minőségét és biztonságát, függetlenül attól, hogy melyik tagországban kerül sor az ellátásra. Szociális politika Munkaerő-piaci politika és foglalkoztatottság - Dolgozni mindig érdemes A foglalkoztatottság fogalma a szociális politika alapvető és kulcsfontosságú eleme lesz. A foglalkoztatottság kérdésének megoldása nélkül lehetetlen kialakítani a szociális politika bármilyen működő modelljét. Szlovákiában a foglalkoztatottság területén javítani kell a vállalkozói környezetet egyrészt a munkahelyteremtés támogatásával a globalizált szabad piacon, másrészt olyan munkahelyek teremtésével, amelyek minimalizálják a gazdasági mariginalizáció érzését. A HÍD párt legfőbb prioritása Európa szociális kihívásainak gyakorlati átültetése a foglalkoztatottság terén. A tartós munkahelyek teremtését szorgalmazzuk, amelyeket elsősorban a regionális hatások szintjén a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a gazdasági élet globalizációja. A második prioritás a tisztességes munka és a szociális kohézió problémájának megoldása az állami foglakoztatási szolgálat segítségével. Az állami foglalkoztatási szolgálatok eddig folyamatos átalakításon és változtatásokon mentek keresztül, az ügyfélközpontú szolgálat, az álláskeresés és közvetítés céljából. A munkanélküliség ördögi körét viszont a munkaerőpiacon elhelyezett álláskeresők alacsony számaránya és az elhelyezés magas költsége miatt nem tudták megtörni. A mi célunk, hogy valódi szolgáltatást nyújtsunk a munkaerőpiacon, amely képesített munkaerő felkészítésével növeli a munkaerő- 18

19 piaci kínálatot és támogatja a kisvállalkozókat és azok fenntartható fejlődését. A harmadik prioritás a tisztességes munka tisztességes nyugdíj alapelv érvényesítése. A munkaerő termelékenységének növekedésével elkerülhetetlen lesz az egy háztartás két kereset modelljének fokozatos elhagyása. Törvényhozási eszközökkel fogjuk meghatározni a szociálisan nem integrált állampolgárok körét, akikre a szociális védőháló eszközein kívül a motivációs és kényszerítő eszközök is hatni fognak azért, hogy újra integrálják őket a munka világába és a társadalomba. A HÍD párt javasolja és kezdeményezi: Az állami foglalkoztatási szolgálat új irányítási modelljének kidolgozását és a munkaerő-piaci politika aktív eszközeinek átlátható finanszírozását azért, hogy megerősítsük a makrogazdasági eszközök szerepét az új, magasabb hozzáadott értéket képző munkahelyek teremtésében. A nyilvántartott munkanélküliek aktív munkaerő-piaci jelenlétének motiválására irányuló mechanizmusok pontosítását azért, hogy személyi számlákat alakítsunk ki a kihelyezett pénzeszközök célszerű és hatékony felhasználásának ellenőrzése céljából, amelyek a munkaerőpiac kínálati oldalának megerősítésére irányulnak. Szociális védőháló és családpolitika - A családban alakulnak ki a helyes szokások Támogatjuk az irányítási és döntési folyamatokban résztvevők körének szélesítését a jogkörök és a felelősség alacsonyabb, regionális szintre történő átruházása által, egészen községi szintig. Egy jól szervezett társadalomban azonban a jogkörök átruházását további, főleg költségvetési intézkedéseknek kell követnie, amelyek a szükséges lépések megvalósítását és a segélyezési rendszer egyszerűsítését szolgálják. Az állampolgár és a község szerepének megerősítését jövő szociális politikája legfőbb prioritásának tartjuk! A község történelmi és gyakorlati szempontból is a szociális segítségnyújtás legmegfelelőbb helyszíne, különösen némely individuális, célzott szociális segély esetében. Ezért szükséges a községek ösztönzésére szolgáló pénzügyi rendszer (az ún. participatív finanszírozás) kialakítása. A községek azonban maguk dönthetik el, hogy nyújtanak-e, vagy elvégeznek-e valamit. Az államnak az ilyen tevékenységet pénzügyi programokkal kell támogatnia. Így olyan helyzet alakítható ki, amelyben a községek érdekeltek a saját szociális politika kialakításában, és nem csupán szétosztják az állami pénzeket. Célunk az ún. polgárjog, mint a közösségi jog egyik legfontosabb elemének megújítása. Kezdeményezzük olyan lépések megvalósítását, amelyek növelik a szülői szerep és az anyaság jelentőségét a nemkívánatos demográfiai fejlődés megállítása érdekében. Az állami szociális járulékok rendszerén keresztül támogatni fogjuk a célzott támogatások bevezetését, különös tekintettel a családtámogatásra. Ezzel egy időben tényleges prioritásokat határozunk meg a jövő nemzedékek szükségleteihez való felelőtlen hozzáállás szigorúbb szankcionálása érdekében. Javasoljuk a kötelező iskolalátogatás vagy orvoslátogatás elhanyagolásának eddiginél szigorúbb megítélését. Az írástudatlanság felszámolása, a munkára nevelés és az egészségügyi megelőzés a jövő szempontjából a legjobb szociális politika. 19

20 A HÍD párt támogatja és kezdeményezi: - A községek illetékességeinek megerősítését a szociális segélyek politikájának terén a városok és községek tervezett költségvetésén belül, az állam törvényben meghatározott pénzügyi hozzájárulásával és a szociális segélyek törvényi hátterének egyszerűsítésével. - A szociális ellátásról szóló törvény módosítását úgy, hogy a polgárok helyzete és joga a szociális ellátás megválasztásában erősödjön, külön figyelmet fordítva a szociális szolgáltatásokat nyújtó állami- és magánintézmények igazságos finanszírozására. - Egymást kölcsönösen kiegészítő, állami szintű programok kidolgozását, amelyek a rendelkezésre álló eszközöket arányosan osztják szét a szociális berendezkedés megerősítésére. - Rugalmasabbá tesszük a időszaki és alkalmi munkák rendszerét munkavállalói igazolványok bevezetésével a tartósan munkanélküliek részére (azért, hogy megtartsuk a munkához való viszonyukat és kihasználjuk az adott lehetőségeket, elsősorban vidéken). Szociális biztosítás - Fejezzük be a jövő nyugdíjainak felélését A politikai és gazdasági erőforrásokat a szociális gondoskodás legfontosabb alapelveire kell irányítani: univerzalitás, uniformitás, egyenlőség, arányosság, a szolidaritás elviselhető mértéke, a polgár felelőssége a saját jövőjéért, demokrácia az irányításban és az igazgatásban. A felsorolt alapelvekből logikusan következnek a következő elvárások: - mindenki számára biztosítottak a tisztességes életfeltételek, aki teljesíti az elvárásokat - a gazdaságilag aktív korban elért jövedelmi színvonal bizonyos mértékig mindenkinek megtérül A kötelező nyugdíjbiztosítás rendszerében a tőkefedezet bevezetésének fő célja a források diverzifikációja. Valójában a munka és a tőke biztosítja a kötelező rendszer szolidaritását felosztó-kirovó finanszírozás és a tőkefedezet által. Ez elosztja a rendszer finanszírozásának kockázatát is, mivel a tőkefedezet kiegyenlíti a felosztó-kirovó rendszer demográfiai és gazdasági kockázatát és kiegészíti a pénzpiac hatásával. Ezért támogatni fogjuk a tőkefedezeti rendszer kialakítását. Be kell szüntetni a második pillér ellen folytatott háborút, újra működőképessé kell azt tenni és visszaállítani a hosszú távú biztonságát. A Híd párt részt kíván venni a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer finanszírozhatóságának megoldásában a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével. Az emelés rendszerének összhangban kell lennie a munkaerő-piaci helyzettel. Nem engedhetjük meg azonban, hogy a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt jelentősen romoljon a közvetlenül nyugdíjazás előtt álló állampolgárok helyzete, különösen azoké, akik egész életükben rendesen dolgoztak és fizették a járulékokat. Komoly gondnak tartjuk az elégtelen hatékonyságú és komplikált járulékbehajtást, ami a szociális ellátási rendszer fizetésképtelenségének egyik oka, és így a járulékcsökkentés akadálya. Megfelelőnek tartjuk a járulékbehajtás jogkörének átruházását az adóhatóságra. Az állampolgárok nagyobb felelőssége és a járulékrendszer jobb átláthatósága miatt megfelelő megoldásnak tűnik, hogy csak a polgároknak, illetve az államnak legyen járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha ráhárul nyugdíjbiztosítás törlesztése. A HÍD párt támogatja és kezdeményezi: - Egyes járuléktípusoknál a járulékok mértékének átalakítását úgy, hogy megfeleljenek a szociális alapok kiadásainak, valamint az egyes pénzalapok közt a források átcsoportosításának korlátozását. Az egyes 20

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Tisztességes munka tisztességes nyugdíj

Tisztességes munka tisztességes nyugdíj 1 2 3 Harc a munkanélküliség ellen munkát az embereknek 30%-kal csökkenteni kívánjuk a munkanélküliséget. Szorgalmazzuk, hogy az uniós alapok munkahelyteremtésre kerüljenek felhasználásra. Szükségesnek

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására.

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására. Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására Hana Synková a Cseh Kormány azon törekvésének eszköze, hogy támogassa a községeket

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben