BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2009/2010."

Átírás

1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatársak továbbképzésének megvalósulása Belső ellenőrzés Minőségfejlesztés Minőségfejlesztő munkánk Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 5 2. KIEMELT KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 5 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Beszámoló a mérési csoport munkájáról Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója A felső tagozatos munkacsoport beszámolója Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról 36 Alsó tagozatos tehetséggondozó versenyek (Patakfalvi Attiláné) 37 Felső tagozatos tehetséggondozó versenyek (Kalmárné Takács Erzsébet) 37 Drámapedagógiai Műhely (Ledőné Dolmány Mária) Beszámoló a továbbképzések szervezéséről A PEDAGÓGIAI ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TEVÉKENYSÉGE Kiemelt feladatok Folyamatos feladatok és adatok 46 2

3 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL A PIHGY alapfeladatainak megfelelően 2009/2010. tanévben is biztosította a kerület számára a helyi pedagógiai munkát segítő szakmai szolgáltatásokat és a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény széleskörű kulturális tevékenységét. A többcélú intézmény az engedélyezett Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint működött. Munkatársai előző tanévi kitüntetésükhöz méltóan magas színvonalon, közmegelégedésre látták el az alapító okiratban és az éves munkatervben megfogalmazott teendőkön túl önként vállalt feladataikat is. Legtöbben a nyári szünidőben is jelentős szakmai kihívásokkal néztek szembe: példa lehet erre Tóthné Kővári Csilla óvodaszervező tevékenysége, Patakfalvi Attiláné pestszentimrei nyári napközis tábora, Kalmárné Takács Erzsébet szakértői tevékenysége. Hasonlóképpen önfeláldozó munkát végeztek a gyűjtemény munkatársai is; jól szervezett munkájuknak köszönhetően az alacsony dolgozói létszám ellenére egész nyáron az érdeklődők rendelkezésére tudott állni a kutatószolgálat és a Múzeumsarok. Az intézmény még a korábbi évek túlfeszített munkatempójánál is mozgalmasabb évet zárt részben a jubileumi évvel kapcsolatos feladatoknak, részben a benyújtott országos közoktatási és közgyűjteményi pályázatoknak köszönhetően. A Mi Havannánk projektben önállóan vagy a Szeretve Tanulni és a Művészeti Egyesülettel közösen vállalt, kb. 35 millió forint értékű programok mellett a PIHGY igazgatója és érdekelt munkatársa az év során további 5, összesen 34 millió Ft értékű EU-s pályázatot készített, illetve módosított. (Egy ilyen pályázat összeállításához két ember két-három heti munkájára van szükség. Ráadásul a költségvetés elkészítése hivatali időben az állandó telefonok, azonnali teendők miatt lehetetlen.) Közülük hármat (tehetséghálózat, Alfa-programban való múzeumfejlesztés, öt konzorciumi tagból álló múzeumpedagógiai pályázat) már elnyertünk, kettőnél a pótlásoknál tartunk végéig remélhetőleg ezek is realizálódnak. Az EU-s pályázatok mellett a kedvezőtlen gazdasági változások ellensúlyozására hazai pluszforrásokat is igénybe kívántunk venni. Kb. 4 millió forint értékben pályáztunk oktatási projektek, rendezvények megvalósítására. Közoktatási szakértő munkatársaink számos helyi és országos feladatot teljesítettek - közmegelégedésre. A jogszabályok változása miatt a kerületi közoktatási intézmények megsegítésére több 5 órás szakmai képzést tartottak. Intézményünk a HEFOP pályázat fenntartási kötelezettsége miatt 2013-ig működteti a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot, melynek disszeminációs tevékenysége a kompetencia alapú oktatás térségi elterjesztésére, illetve a HEFOP és TÁMOP pályázat közép-magyarországi intézményeinek mentorálására fókuszálódott. Reményteli változások történtek a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény életében is. Lassan megszűnik a krónikus helyhiány legalábbis ami a bemutató teret és a foglalkoztatót illeti. Hamarosan öt helyszínen (Múzeumsarok 130 nm, Havanna kiállítóhely 60 nm, Múzeumpedagógiai foglalkoztató 50 nm, Óvodatörténeti kiállítóhely 25 nm, PIHGY lépcsőház 15 nm) nyílik állandó lehetőség arra, hogy a kerület polgárai megismerhessék lakóhelyük értékeit. A Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény ebben az évben is részt vett valamennyi nagy kerületi rendezvényen (Szeptember Fesztivál, Havanna Napok, Krepuska Szüreti Mulatság, Majális), sőt a Nemzeti Múzeum kertjében tartott Múzeumi Majálison is, és öt kerületi helyszínen szervezett programot a Múzeumok Éjszakáján. Programjai, saját és támogatott kiadványai hozzájárultak Pestszentlőrinc, ill. Pestszentimre községgé válása 100. és 80. évfordulójának méltó megünnepléséhez. A gyűjteményi anyag folyamatos gyarapodása miatti raktározási gondok azonban továbbra is fennállnak. 1.1 Személyi feltételek A évi költségvetésben elfogadott intézményi pedagógus létszám 14 fő (2 intézményvezetés, 6,75 pedagógiai szakértő/előadó, 5,25 gyűjteményi dolgozó), a technikai dolgozók létszáma 4,75 fő. Az előző évhez képest jelentős változás nem történt: belső átcsoportosítás eredményeképpen nőtt a gyűjteményi feladatokat ellátó fiatal szakképzett munkatársak száma. 3

4 Terület Pedagógus munkatársak Nem pedagógus munkatársak Intézményvezetés Frank Gabriella Heilauf Zsuzsa (ig.h., muzeológus) Csoroszlán Mihályné adminisztrátor Pedagógiai Intézet Mérés-értékelés Maadadiné Borbély Mária Madárné Gyúrján Ildikó (4 óra) Bene Andrásné adatkezelő, pénztáros, pályázatkezelő Szaktanácsadói munkacsoportok Tehetséggondozás Továbbképzés Tóthné Kővári Csilla (óvodai 8 ó.) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 ó.) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Madárné Gyurján Ildikó (i. segítő, 2 óra) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 ó.) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Ledőné Dolmány Mária (drámapedagógus) Szujkóné H. Rozália koordinátor (4 óra) Tájékoztatás Dr. Szilágyiné (médiatár, honlap) Varga Tamás rendszergazda (6) Helytörténeti Gyűjtemény Ritterné Pajor Csilla (múzeumped.-kvt. 8 ó.) Szegediné Mucsi Eleonóra (adattáros 8 ó.) Feitl Irisz (tudom. munkatárs 6 ó.) Kovács Márk (tudom. munkatárs 8 ó.) Nagy Veronika Sára (tud. mts. 6 ó.) Pápai Tamás (tud. mts. 6 ó.) Összesen 14 fő 4,75 fő Szujkóné Hegedüs Rozália (4) Horváth Jánosné gyűjt.kezelő (8) A technikai dolgozók létszámának 2008-ban történt csökkentése óta a két intézményegységgel több helyszínen működő, összetett feladatokat ellátó PIHGY nem tud önálló gazdasági ügyintézőt, takarítót és karbantartót alkalmazni (a pénzügyi-számviteli feladatokat, pályázati dokumentumok nyilvántartását a 3 adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozó végzi; az épület fenntartási feladatait a Nevelési Tanácsadó állományában lévő dolgozók látják el). A közgyűjteményi feladatokat ellátó Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményt a törvényi előírásoknak megfelelően 1 fő nem pedagógus végzettségű muzeológus vezeti (pedagógus állományba sorolva). Irányításával a múzeumban folyó szakmai munkát az elmúlt évben 3 tudományos munkatárs, 1 fő múzeumpedagógus-könyvtáros, 1 fő gyűjteményi előadó végezte. A 18,75 belső munkatárson kívül az intézmény az elmúlt tanévben 23 kerületi munkaközösség-vezetőt és 1 kerületi nyugdíjügy-intézőt foglalkoztatott folyamatos, 16 főt pedig gyűjteményi segítőként, mentorként, felkért előadóként alkalmi megbízási szerződéssel. 1.2 Tárgyi feltételek A jubileumi évre való tekintettel a képviselő testület 2015-ig használatunkba adta a Szent Lőrinc sétány 2. sz. alatti múzeumi kiállítóhelyet, főépületünkben azonban a 2007-es HEFOP pályázat lezárása óta jelentősebb eszközbeszerzés vagy épület-felújítás nem történt. A pályázatban beszerzett eszközök amortizálódása miatt egyre kevésbé felelnek meg a szakmai munkához szükséges feltételeknek. A tanév során két elavult számítógép cseréjére került sor, további ötre lenne szükség. A Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény jelenleg 4 helyszínen (PIHGY - Polgárok háza Eszterlánc óvoda Csontváry u. 15. üzlethelyiség) elhelyezett anyagának megfelelő raktározása sem megoldott. A tanév során rendkívüli igénybevételnek volt kitéve előadótermünk is (múzeumpedagógiai foglalkozások, Tájak, korok, múzeumok találkozói, rendszeres pedagógus továbbképzések, PIHGY és Nevtan munkaértekezletei). A sokféle folyamatos program összehangolása komoly feladat. A művelődési házak mellett többször igénybe kellett vennünk a Csontváry iskola helyiségeit is. 1.3 Munkatársak továbbképzésének megvalósulása A személyi állomány és a munkaköri feladatok megváltozása miatt az intézményi szakfeladatok előírásszerű elvégzéséhez 4 munkatárs (Tóthné, dr. Szilágyiné, Ledőné, Szegediné) szakirányú képzésére volt szükség. Ledőné szakvizsgát adó, Szegediné 120 órás múzeumi képzésben vesz/vett részt. Tóthné és Szilágyiné befejezte egyetemi tanulmányait. 4

5 A kerületi munkaközösség-vezetők szaktanácsadói képzését ebben a tanévben sem tudtuk megvalósítani, de ismereteik bővítésére a csoportértekezleteken több szakmai előadást szerveztünk. 1.4 Belső ellenőrzés A munkaterv szerinti belső ellenőrzés számottevő hiányosságot nem tárt fel. Intézkedési terv készült a hivatali adminisztráció és a leltározás ésszerűsítésére. Munkaalkalmassági vizsgálat határidejének elmulasztása miatt egy írásbeli figyelmeztetésre került sor. A tanév során az intézmény vezetése újrafogalmazta a minőségirányítási programot. Hasonlóképpen módosításra szorult az SZMSZ is. 1.5 Minőségfejlesztés A 2009/2010. tanévben 8 fő végzett minőségfejlesztő feladatokat (intézményi programok minőségbiztosítása, elégedettségi kérdőívek készítése, intézkedési tervek készítése, munkaközösségek munkájának értékelése, nyilvánosság biztosítása, digitalizálás). A vállalt feladatokat (a PIHGY működésének ésszerűsítését és az intézmény munkájának szélesebb körű megismertetését célzó javaslatokat) a kollégákkal való egyeztetés után elvégezték. Az általuk kidolgozott terveket, beszámolókat az alkalmazotti közösség elfogadta Minőségfejlesztő munkánk Az alkalmazotti testület 2009 szeptemberében úgy döntött, hogy intézményfejlesztési munkacsoport létrehozása helyett az intézményfejlesztési feladatokat részeire bontja, és az egyes feladatok elvégzésére célprémiumot tűz ki. Az egyes munkakörökhöz köthető fejlesztési feladatokra vállalkozó munkatársak munkájuk eredményét munkaértekezleten ismertették Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 1. Munkaközösségek tevékenysége A munkaközösségek vezetői a tanév során min. 4 munkaközösségi foglalkozást tartottak. Ezeken átlagosan az iskolák 63%-a vett részt. A megjelentek visszajelzései szerint a résztvevők elégedettségének mértéke 87%. 2. Munkacsoport-vezetők tevékenysége 2.1 Csoportjuk tagjainak havi rendszerességgel személyes konzultációt tartottak. 2.2 Összegyűjtötték a munkaközösségi események jegyzőkönyveit, félévenként értékelték a munkát. 2.3 A tanév során átlagosan 7 közös rendezvényt tartottak. 3. Tehetséggondozó foglalkozások szervezése október 15-ig elkészült az Esemény- és versenynaptár. 3.2 Valamennyi kerületi versenyen jelen volt a pedagógiai intézet képviselője. 3.3 Házilagos megvalósítással, nyomdai segítséggel elkészült az Aranyalbum. 2. KIEMELT KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 1. A tanév során munkatervünknek megfelelően, a DPTIOK tapasztalatait is felhasználva kiemelten foglalkoztunk a kompetenciaalapú oktatásnak a kerület intézményeiben történő elterjesztésével, a tehetséggondozás összefogásával és a képesség-kibontakoztatás módszertanával (differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, drámapedagógia, projektmódszer). 2. A tanév során előtérbe került a kerületi iskolák munkájának értékelése, a kompetenciamérések során elért eredménye. Ezért különösen fontos volt a kötelező országos és helyi mérések szakszerű lebonyolítása, összegzése, értékelése, ill. az intézmények felkészítése a mérések szakszerű lebonyolítására és a szolgáltatott adatok értelmezésére. 3. Feladatunk volt a kerületi intézmények szakmai segítése a közoktatásban folyó változások (törvényi előírások, ellenőrzési rendszer, oktatási programok, pedagógiai módszerek, szakmai feladatok) 5

6 követésében. Ebben az évben is nehézséget jelentett a szakmai segítségnyújtás időben való tervezhetősége és a munkatársak egyenetlen terhelése. 4. A pedagógiai szakmai szolgáltatás minden területét felhasználva (szaktanácsadás, tájékoztatás, továbbképzés, mérés) 29 kerületi és intézményi rendezvényen adtunk tájékoztatást a kompetenciaalapú tananyagok tesztelése óta eltelt öt évben szerzett tapasztalatokról. A munkacsoport-vezetők 33 bemutató foglalkozást szerveztek a kerület pedagógusai számára. 5. A tanév során 17 saját és kihelyezett tanfolyam, előadás és műhelymunka szervezésével segítettük a kerületi pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődését, s mintegy 190 fő vett részt a munkaközösségeken belül szervezett előadássorozatokon. Az oktatást érintő változások kulcsszereplői a pedagógusok. A továbblépéshez az is szükséges, hogy a lehető legszélesebb körben el tudjuk fogadtatni a pedagógiai útkeresés, az egyéni képességek fejlesztésén alapuló módszerek szükségességét a helyi pedagógusokkal. Köszönjük az óvodák, iskolák ehhez a munkához nyújtott támogatását. 6. Ez évi munkánkban is kiemelt szerepe volt a kerületi tehetségek gondozásának. A kiemelkedő tanulók számára 13-féle alsós készségfejlesztő és 23-féle felsős tanulmányi versenyt szerveztünk. Aranygála ünnepségünkön 81 felkészítő pedagógusnak adtuk át az önkormányzat köszönetét. Tanulmányi versenyeink mellett az intézmények pedagógusainak igényeihez igazodva havonta tartottunk felsős komplex tehetséggondozó foglalkozást. A Magyar Géniusz pályázat eredményhirdetésének elhúzódása miatt a következő tanévre maradt a kerületi pedagógusok érzékenyítését segítő képzés és a központi tehetséggondozó foglalkozások indítása. 7. Ebben az évben is fontos feladatunknak tekintettük a digitális tartalmak közvetítését, az intézmények tájékoztatását szolgáló eszközök megújítását. A rendszeresen frissített PIHGY honlapot idén is több ezer látogató kereste fel. Önálló oldala van a Helytörténeti Gyűjteménynek és a 99. Tehetségpontnak is. 8. Két ezernél is több munkaórát fordítottunk pályázatok írására, a megnyert pályázatok elszámolására, projekt-fenntartási kötelezettségünk teljesítéséről való beszámolásra, ill. szakmai tevékenységünk széleskörű bemutatására (a PIHGY honlapjának folyamatos frissítésére, szakmai kiadványok készítésére, gyűjteményi bemutatkozó napok szervezésére, kerületi kiállítások létrehozására saját kiállítóhelyeinken és külső helyszíneken). 9. Ebben az évben 7 ISBN számos és 3 belső használatra szánt kiadvány készült intézményünkben szeptember és augusztus között 71 pedagógiai és gyűjteményi szakmai anyagot állítottunk össze és nyomtattunk ki az önkormányzat és az intézmények tájékoztatására, illetve különböző kiállításokhoz, konferenciákhoz, munkaközösségi foglalkozásokhoz és versenyekhez. Fenti anyagok sokszorosításához szeptembertől augusztusig fekete-fehér oldalt nyomtattunk. 10 hónap alatt 29 nagy kerületi rendezvényünkre 2880 színes meghívót, versenyünkre = 2195, az Aranygálára kb színes oklevelet, emléklapot, fedőlapot készítettünk, a kiállításainkhoz szükséges képanyaggal, feliratokkal, füzetekkel együtt összesen kb színes oldalt nyomtattunk. 10. A kerületi munkaközösség-vezetők közös szakmai értekezleteit és kiemelt programjainkat néhány időpont-változástól eltekintve a munkatervnek megfelelően teljesítettük. Egyetlen rendezvényünk maradt el (Merre tartasz, iskola? című szülői fórum) az iskolasegítő munkacsoport tagjainak túlterheltsége miatt. Már évek óta nagy problémát jelent munkatársaink számára a Városháza Galériára benyújtott közös kiállítások megszervezése, mert az elnyert, tanítási szünetekre eső vagy közvetlen azok utáni időpontokban nehéz mozgósítani a gyakorló pedagógusokat. Ebben az évben a téli szünet utáni héten, illetve a nyári szünet elején mutathatták be pedagógusok és tanulók kreatív alkotásaikat. 11. Kulturális tevékenységünk sorában kiemelkedő szerepük volt a kerületi évfordulókhoz kapcsolódó rendezvényeinknek. A Szeptember Fesztiválra jelent meg a Szeretettel vár c. kerületi képeskönyv. A Pedagógiai héten eredményes helytörténeti konferenciát és intézettörténeti kiállítást rendeztünk. Tavasszal új kiállítást láthattak az érdeklődők a Múzeumsarok helyiségeiben. Májusban rendeztük meg a több ezer tanulót megmozgató helytörténeti vetélkedőt. 12. A helyi lakosokból, pedagógusokból, diákokból verbuválódott és a PIHGY keretében működő Sonore Vegyeskar, ill. a Drámapedagógiai műhely 11 kerületi rendezvényen lépett fel sikerrel. 6

7 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Intézetünk a fővárossal kötött közoktatási megállapodás alapján 1994 óta széleskörű pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a kerület valamennyi óvodájának, általános iskolájának, de több területen (gyermekvédelem, tehetséggondozás) segíti az önkormányzati fenntartású középiskolákat is. A szakmai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tevékenységünk az elmúlt tanévben is kiterjedt a helyi mérés-értékelésre, pedagógiai tájékoztatásra, pedagógus-továbbképzések, ill. szaktanácsadás szervezésére és a tehetséggondozásra. 3.1 Beszámoló a mérési csoport munkájáról (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) A Mérés-értékelés a szakmai szolgáltatók kiemelt, de nem mindig hálás feladata. Mivel a mérésnek esetenként ellenőrzési funkciója is van, az intézmények, különösen a gyenge eredménnyel szereplők nem fogadják kitörő lelkesedéssel a kívülről érkező vizsgálódásokat. Kiemelt feladatunknak tekintjük ezért a mérés teljes körű elfogadtatását a kerület intézményeivel, valamint a fenntartóval is. Az iskolai megkereséseknek igyekszünk maximálisan eleget tenni, sőt megpróbálunk a felkéréseknek elébe menni. A tanév legelső mérési feladata az elsősök bemenetmérése, a DIFER volt. Annak ellenére, hogy az iskoláknak a korábbi években rendkívül sok kifogásuk volt e méréssel kapcsolatban, többségük elfogadta a bemenetmérés szükségességét. Problémát okozott viszont, hogy ki végezze a mérést. Javasoltuk a fejlesztőpedagógusok igénybevételét. Végül az igazgatók saját hatáskörben bízták meg többnyire a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a mérést végző kollégákat. A mérések rendben lezajlottak. A 2009/2010-es tanév mérési szempontból két legfontosabb momentuma az Országos Kompetenciamérés eredményeinek kötelező nyilvánosságra hozatala, és a kerületi idegen nyelvi mérés volt. A törvényi előírások 1 szerint ettől a tanévtől kötelező az egyes oktatási intézményeknek az OKM eredményeiket nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozás pontos módja nem került meghatározásra, ezt az iskolák maguk határozhatták meg. Több iskolai tantestületben és munkaközösségben tartottam ezért e témában tájékoztatót. Ugyancsak törvényi előírás az OKM eredmények minimálisan teljesítendő szintje. Minden évben a tanév rendjében szerepel az előző tanév OKM mérési minimum értékei. Azok az iskolák, akik nem érik el ezeket a bizonyos minimum értékeket, kötelesek intézkedési tervet készíteni a felzárkóztatás érdekében. Szerencsére a kerületben eddig minden iskola elérte az előírt határértékeket. Az Oktatási Hivataltól kapott fenntartói és intézményi jelentésekből kerületi összesítést készítettünk. Az eredményekről több munkaközösség előtt beszámoltunk. Az intézmények részéről nagy elvárás előzte meg a kerületi idegennyelv mérést. A nyelvtanárok aggódtak a mérőanyag tartalma miatt, hogy vajon mennyire lesz alkalmas az egységes kérdőív a rendkívül sokféle óraszámmal, többféle tankönyvből tanuló diákok tudásának felmérésére. A mérés deklarált célja a használható nyelvi tudás mértékének megállapítása volt. A mérőanyag összeállításakor nagy hangsúlyt fektettünk az angol és a német feladatlapok ekvivalenciájára. A mérési eredmények feldolgozása során figyelembe vettük az óraszámokat, és az iskolák teljesítményét ennek függvényében értékeltük. A korábban szokásos értékeléseknél részletesebb anyagot állítottunk össze az iskolák részére. Reményeink szerint a nyelvtanárok elfogadják a javító szándékkal megfogalmazott javaslatainkat. A még részletesebb elemzésekre az új tanévben munkaközösségi foglalkozások keretében kerül majd sor. Évek óta próbálunk a fenntartónak összeállítani egy széles konszenzuson alapuló javaslatot az iskolák pedagógiai munkájának értékelésére, ehhez kikértük az iskolák véleményét is. Az iskolai jelzések alapján összeállított anyagot a fenntartónak elküldtük. 1 Kt. 99. (5) A évi törvény 9. -ával megállapított Kt ának (11) bekezdése alapján első ízben a 2008/2009. évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek. 7

8 I. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) 1. KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Előkészítés (összes munkaóra) November 9. Tehetségnap. Előadás: Tehetségazonosítás két kerületi iskolában Az Intézet fennállásának 15. évfordulójára készült ünnepi tabló mérési csoportra vonatkozó anyagának összeállítása. 2. MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK 4. MÉRÉSEK ÉRTÉKELÉSEK szeptember-október DIFER - írásmozgás-koordináció, - beszédhang-hallás, - elemi számolás nov. 8. és 19. Kerületi idegennyelvi mérés Lebonyolítás (összes munkaóra) Felhasznált anyagok (oklevél, feladatlap segédanyag, vendéglátás, egyéb) száma Helyszín / egyéb kapcsolat 20 óra 4 - Kondor Közösségi Ház Résztvevő intézmények, pedagógusok gyermekek száma Elégedettség % 80 fő 71 % 18 óra - - PIHGY óra 1000 óra mérés, 80 óra feldolgozás, 20 óra összeáll. 120 óra 200 óra mérés, 530 óra javítás, 600 ó. feldolg. 20 óra összeáll. 20 PIHGY Mérési táblázatok 500 lap + nyomt.festék Teszt 4000 lap + nyomt.festék Az összes kerületi általános iskola 953 fő tanuló, 60 fő külső pedagógus Az összes 1700 tanuló kerületi 36 fő pedagógus önkormányzati ált. iskola 5. EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS Március 2. 2 óra 8 óra - PIHGY 2 fő hallgató - ELTE pedagógia szakos hallgatók gyakorlata Összesen III. 3. KIADVÁNY,. MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE A természettudományos oktatásról szóló cikk írása a PIHGY kiadványba: 20 óra 10 óra - PIHGY 1-4. TEHETSÉGGONDOZÁS október Tehetségdiagnosztizálás 20 óra 600 óra mérés, 60 óra feldolgozás Kérdőív 1800 lap + nyomt.festék Csontváry Kastélydombi 614 fő tanuló, 50 fő külső pedagógus 5. TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓ-NYÚJTÁS A PIHGY-honlapon cikkek 20 óra 20 óra - PIHGY 1 - közlése (környezeti nevelés és természettudományi oktatás) Összesen

9 IV. MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYTÁS (749031) SZELLEMI TEVÉKENYSÉG (SZAKTANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS, MENTORÁLÁS) szeptember 3. 8 óra 2 óra Adatlapok PIHGY 20 - DIFER mérési felkészítő a mérést végző alsós kollégáknak 200 lap szeptember 17. Mérési 8 óra 2 óra - Csontváry 20 - tájékoztató a magyar munkaközösség részére október óra 2 óra 100 lap PIHGY 19 - Szakmai fórum az iskolák mérési felelősei számára Október 22-június óra - PIHGY - - Segítség szakdolgozat készítéshez Dobos Krisztinának Január óra 2 óra - Csontváry 20 - Beszámoló az iskola tehetségdiagnosztikai méréseinek eredményeiről Március óra 3 óra - Kandó 30 - Mérési tájékoztató az iskola 2009-es OKM eredményeiről Április 1. 8 óra 3 óra - Brassó 25 - Mérési tájékoztató az iskola 2009-es OKM eredményeiről Április óra 3 óra - Karinthy 40 - Mérési tájékoztató az iskola 2009-es OKM eredményeiről Május 4. 4 óra 2 óra - Csontváry 20 fő - Tájékoztató a magyar munkaközösségnek az OKM eredményeiről Május óra 2 óra 80 lap Csontváry 30 fő 98 % Szakmai fórum az iskolák mérési felelősei számára: Felkészülés a 2010-es OKM-re Összesen V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK Szeptember óra - - Részvétel a Zöld cseresznye konferencián Szeptember óra - MFPPI - Részvétel az MFPPI 2 napos mérési konferenciáján Szeptember 20 óra - - PIHGY - - Szempontsor összeállítása az isk. mérési eredményeinek értékeléséhez. Szeptember 25. OKSIB előterjesztési javaslat kész. 10 óra 3 óra - PIHGY - - 9

10 Október 6. Részvétel Tolerancia konferencián Október 7. OKSIB ülés Október 20. Részvétel az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató mérési programján November 11. Előadás: A kommunikációról kicsit másképp November 12. Részvétel a Ped.hét Kémia mk. programján November 30. Tájékoztató a Jerikó Keresztény Iskola hallgatóinak December 3-5. Sulinetwork IKT Konfer. Január Részvétel az Apáczai Kiadó születésnapi rendezvényén Január 11. Részvétel a Tehetségpont értekezleten Január 24. A Kastélydombi Ált. Iskola pályázatához tehetségdiagnosztikai szakértői anyag készítése Február 12. Részvétel a kötelező felkészítésen Egyéb szaktanácsadói Educatio Február 25. Részvétel a Tehetségsegítő Tanács alakuló értekezletén Március 16. Beszámoló az OKM eredményeiről az igazg. mk-nek Április 9. Kodolányi Főiskolások tájékoztatása a PIHGY méréseiről Április 11. Húsz év múlva Cikk írása az Időkapszulába Április 15. A Nevelési tanácsadó Matematikakonferenciájához többéves DIFEReredmények összeállítása Április 23. Bókay verseny zsűrizése Április 26. Részvétel a Minden válság lehetőség is egyben konferencián - 8 óra óra 3 óra Hétszínvirág Óvoda óra óra 2 óra - Kondor Közösségi Ház 60 fő óra - Vörösmarty óra 2 óra - PIHGY 15 fő hallgató - 30 óra - Esterházy Főiskola - 8 óra - BMV A épület - 4 óra - II. kerületi PSZK óra - PIHGY óra - Pilisborosjenő óra óra 4 óra PIK 25-3 óra 2 óra - PIHGY 10 fő hallgató - 2 óra 4 óra - otthon óra - - PIHGY óra - Bókay óra 8 óra 80 lap Kondor Közösségi Ház - 10

11 Elégedettségi kérdőívek, értékelés Május 13. Részvétel a Fenntartható fejlődés Konferencián Május 18. Részvétel a Kémia munkaközösség fogl. (Róka András kísérleti bemut.) Május 20. Részvétel a Szárny és teher konferencián Május 26. Részvétel angol vendég-professzor kísérleti bemutatóján Május 27. Részvétel a Felsős Aranygálán Június 7. Részvétel a Pedagógus köszöntőn Június 9. Részvétel a Csontváry születésnapi rendezvényén Június 14. A kísérleti bemutató előkészítése Június 19. Múzeumok éjszakája bemutató Június 14. XX. Ker. PEPI tapasztalatcsere Június 17. Részvétel a Szeretve tanulni Egy. programján: Erdélyi László előadása a társadalmi tőkéről Részvétel külső és belső értekezleteken Június Év végi táblázatos beszámoló készítése - 8 óra - Hungária Hotel óra - Csontváry óra - MTA óra - ELTE óra - Kondor Közösségi Ház - 3 óra - Kondor Közösségi Ház - 3 óra - Kondor Közösségi Ház 5óra - - Hunyadi Gimnázium óra 4 óra Alapanyagok, Hunyadi 40 felnőtt - eszközök M.G. 20 gyerek - 3 óra - PIHGY 8 fő óra - PIHGY óra - PIHGY óra - PIHGY - - Összesen Mindösszesen Az óraszámok tartalmazzák a mérési csoport tagjainak munkavégzésen túl a mérésben és a feldolgozásban segédkező kollégák erre fordított idejét is. 11

12 3.2 Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó pedagógiai előadó, médiaszakértő) I. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) TERÜLET 1. MÉDIAINFORMATIKAI PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS 2. EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS Darus Iskola könyvtárostanára Kastélydombi Iskola könyvtárostanára Etalonsport Iskola könyvtárostanára 3. ADATBÁZISKÉSZÍTÉS (TANKÖNYVEK) Előkészítés (összes munkaóra) Lebonyolítás (összes munkaóra) III. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK (855935) Felhasznált anyagok (oklevél, feladatlap segédanyag, vendéglátás, egyéb) száma Városkép online Iskolák weblapjai Géniusz portál Fotók, beszámolók Munkatervek Helyszín / egyéb kapcsolat PIHGY (pihgy.hu) Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjt. (pihgymuzeum.gportal.hu) 99. Tehetségpont (tehetsegpontpihgy. gportal.hu) Darus Iskola könyvtára Kastélydombi Iskola könyvtára Etalonsport könyvtára db tankönyv PIHGY tankönyvtár Résztvevő intézmények, pedagógusok gyermekek száma 8550 fő 3250 fő 1838 fő Elégedettség % 1 fő 95% 1 fő 95% 1 fő 90% - - SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, TARTÁSA Továbbképzés a könyv és olvasás megszerettetésének módszereiről óvónőknek Kisiskolások olvasóvá nevelése továbbképzés óvónőknek és tanítóknak Szövegértést mérő lapok összeállítása 34 4 Szövegértést mérő lapok összeállítása Nagymegyer (Szlovákia) Élesd (Erdély) 45 fő 100% 35 fő 100% Médiahatás és olvasási szokások a tizenévesek körében Olvasásszociológiai és médiahatáselemzések IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (856099) 1. KIADVÁNY, MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE Mese és valóság tanulmány Tanerőtér tanulmánykötet szerkesztése, lektorálása Békés 55 fő 90% PIHGY V. MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYÍTÁS (749031) Tanulmányok SZELLEMI TEVÉKENYSÉG (SZAKTANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS, MENTORÁLÁS) A mese hatása a gyermek mentális fejlődésére ( ) Egyetemi szakdolgozat Károlyi Gáspár Egyetem BTK Magyar Nyelvi Tanszék - 1 fő 12

13 A meseszókincs fejlesztő hatása a kisgyermek anyanyelvi fejlőd. ( ) A család szerepe az olvasóvá nevelésben ( ) A mese sajátosságai gyermekkorban ( ) Egyetemi szakdolgozat Egyetemi szakdolgozat Egyetemi szakdolgozat VI. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK 1. ELŐADÁSOK TARTÁSA Kommunikációs csatornák hatékony alkalmazásának módszerei (ppt) ( ) A szövegértés és az olvasóvá nevelés megalapozása (ppt) ( ) Az olvasóvá nevelés útján Irodalmi Konferencia (ppt) ( ) 40 1 Fotók, saját anyag 25 2 Fotók, saját anyag Pécsi TE BTK Magyar Nyelvi Tanszék Szent István Egyetem informatikus könyvtáros szak Selye János Egyetem, Komárom Tanárképző Kar Kondor Béla Közösségi Ház FSZEK 20. kerületi könyvtár 1 fő 1 fő 1 fő 40 fő 35 fő 95% 35 2 Fotók, saját anyag Hajdúböszörmény 55 fő 95% 2. SZAKMAI KONFERENCIÁKON, TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL Ahol a mese útja Konferencia ( ) KTE Őszi Szakmai Nap - Iskolai könyvtári projektek ( ) Mozgókép és médiaismeret műhelyfoglalkozások ( ) 5 foglalkozás Könyvtárostanárok Műhelye ( és 11. hó) Szakmai továbbképzés MA Mozgóképkultúra és médiaismeret tanárképzés (2009/2009 tanév) OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum OPKM MFFP és PI (utazás) 320 Egyetemi konzultációk MFFP és PI - - EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 40 alkalomm al Diplom aminő sítés: jó 3.3 Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről A Pedagógiai Intézet szolgáltatásai között kiemelt szerepe van a szaktanácsadás szervezésének. A kerületi munkaközösségek vezetőinek munkáját a közoktatás szintjeinek és az iskolai feladatoknak megfelelően négy munkacsoport-vezető szervezi (Tóthné Kővári Csilla óvodai, Madárné Gyurján Ildikó iskolasegítő, Patakfalvi Attiláné alsós és Kalmárné Takács Erzsébet felsős). 13

14 3.3.1 Az óvodai munkacsoport beszámolója (Tóthné Kővári Csilla) Az óvodai munkacsoport, ebben az évben a kompetencia alapú nevelés szemléletéhez igazodva valósított meg tervezett feladatait. A munkatervünket is ennek szellemében állítottuk össze, hogy az új módszertani eljárások, tervezési lehetőségek minél szélesebb körben bemutatásra kerüljenek, így biztosítva az óvodák szakmai életének fejlődését. Szakmai munkánkban fontosnak tartottuk, hogy az elméleti alapvetések mellett a gyakorlati megvalósíthatóság lehetőségeit is bemutassuk. Fontosnak tartottuk az adott témában a szakirodalmi háttér megismertetését is. Célkitűzéseink között szerepelt: A kreativitás és innováció évéhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése, a helyszíni tevékenységek lehetőségeinek szélesítése, a természet ünnepeihez kapcsolódó tevékenységek, módszerek tárházának bővítése. Szakmai programjainkhoz kapcsolódva terveink között szerepelt kiállítások megrendezésre kerültek az alábbi témában: a gyermeknaphoz kapcsolódóan óvodások rajzainak kiállítása, alkotó óvodapedagógusok tárlata, határtalan gyermekvilág vándorkiállítás anyagának hazai és külföldi bemutatása. A Határtalan Gyermekkiállítás anyagának külföldi bemutatása az elnyert COMENIUS Régiók együttműködése pályázat keretein belül a 2010/2011 nevelési évben valósul meg Szlovákiában. A 2009/2010-es nevelési év első félévében az óvodai szakmai programokat az Önkifejezés, kreativitás kibontakoztatása és tehetséggondozás témája köré szerveztük. Az év második felében a mentorok az általuk gondozott területhez kapcsolódóan tartottak elméleti és gyakorlati bemutatót a kerület óvodapedagógusok és tanítók számára. Ebben az évben is megvalósítottuk a kerület családjait, megszólító programunkat, az Angyalkert hagyományőrző játszóházat a Bókay kertben. Az óvoda-iskola átmenetét segítő programok: Az alsós szaktanácsadóval közösen szervett szakmai nap az óvodapedagógusoknak és tanítóknak Az év folyamán szervezett szakmai bemutatókat a tanítók felé is kínáltuk, így lehetőség nyílt a folyamatos együttműködés, módszertani közelítés megalapozására. A munkacsoport bekapcsolódott az Önkormányzati esélyegyenlőségi terv megvalósításába, valamint több pályázat megírásába. A tervezett szakmai programok közül egy program az Erdei tekergő az időjárás okozta helyszíni viszonyok miatt nem tudott megvalósulni, ezért a következő nevelési évben újra betervezzük. I. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) 1. KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Angyalkert Hagyományőrző gyermeknap Havanna napok a német nemzetiségi csoportok segítése Múzeumlátogatás a Hartai Múzeumba - a német nemzetiségi csoportok segítése Előkészítés (összes munkaóra) Lebonyolítás (összes munkaóra) Felhasznált anyagok száma Helyszín / egyéb kapcsolat Résztvevő pedagógusok gyermekek száma Elégedettség % Bókay Kert Havanna lakótelep Hartai Múzeum

15 2. MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK szeptember PIHGY október PIHGY november PIHGY december PIHGY január PIHGY február PIHGY március PIHGY április PIHGY május PIHGY június PIHGY EGYÉNI SZAKTANÁCSADÁS Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Szakmai bemutatóra felkészítés Dráva Óvoda Szivárvány Óvoda Gyöngyszem Óvoda Napsugár Óvoda Pitypang Óvoda Nyitnikék Óvoda Vackor Óvoda Zöldike tagóvoda Bóbita Óvoda Napraforgó Óvoda Kerekerdő Ó Csemete Ó Cseperedő Ó II. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK (855935) SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, TARTÁSA Óvoda iskola átmenetet segítő szakmai nap Albertirsa Dajkaképzés Zöldliget Ó

16 A farsang hagyománya - előadás, gyakorlati PIHGY praktikák A mentorok által irányított területen gyakorlati PIHGY tevékenységek, műhelymunka III. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG (856099) 1. BEMUTATÓ Szakmai előadás és gyakorlati bemutató az Dráva Óvoda Állatok világnapjához kapcsolódóan Pedagógiai Hét - óvodai nap Kondor B. KH Szakmai előadás és bemutató Téma: A kreativitás kibontakoztatása és tehetség-gondozás a mozgás területén Szakmai előadás és bemutató Téma: A kreativitás kibontakoztatása és tehetség-gondozás a művészeti nevelésben Szakmai előadás és bemutató A kreativitás kibontakoztatása és tehetséggondozás a mese, vers és anyanyelvi nevelés terén Szakmai előadás és bemutató A kreativitás kibontakoztatása és tehetséggondozás a zenei nevelésben Szakmai előadás és bemutató téma: Kreativitás kibontakoztatása és tehetséggondozás a nemzetiségi nevelésben Szakmai konzultáció a fejlesztőpedagógia jelentőségéről (gyakorlat) Szakmai előadás és bemutató Téma: Mozgás Szakmai előadás és bemutató: Művészeti nevelés lehetőségei Nyitnikék Óvoda Gyöngyszem Óvoda Napsugár Óvoda Kerekerdő óvoda Vackor Óvoda Csemete Óvoda Szivárvány Óvoda Zöldike tagóvoda

17 Szakmai előadás és bemutató Téma: A mese Szakai előadás és bemutató Téma: A természet ünnepei a Víz világnapja Szakmai előadás és bemutató Téma: A nemzetiségi nevelés Szakmai előadás és bemutató Téma: Nemzeti ünnepre való készülődés lehetőségei 2.KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS Rajzkiállítás testvérvárosi óvodák részvételével a FÖLD NAPJÁHOZ kapcsolódóan Óvodai gyermekrajz kiállítás Óvodai gyermekrajz kiállítás 3. KIADVÁNY, MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÉSZÍTÉSE Az alapprogram módosításához segédanyag készítése 4. TEHETSÉGGONDOZÁS, INNOVÁCIÓ 5. TELEKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓNYÚJTÁS IV. MÓDSZERTANI SZAKIRÁNYTÁS (749031) SZELLEMI TEVÉKENYSÉG (SZAKTANÁCSADÁS, SZAKÉRTÉS, MENTORÁLÁS) Óvodavezető-helyettesi értekezlet Programmódosítás segítése, szaktanácsadás Programmódosítás segítése, szaktanácsadás Programmódosítás segítése, szaktanácsadás Programmódosítás segítése, szaktanácsadás Bóbita Óvoda Napraforgó Óvoda Cseperedő Óvoda Kerekerdő Óvoda Városház Galéria Városház Gal Bókay Kert PIHGY Eszterlánc Óvoda Oktató Központ PIHGY Gyöngyszem Óvoda Kerekerdő Óvoda Vackor Óvoda

18 V. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK Nyitnikék Óvoda konferenciájának szakmai segítése Szlovákiai szakmai napok Előadás tartása Esélyegyenlőségi munkacsoportok létrehozása, munkatervek összeállítása, munkacsoport vezetése Jó gyakorlat átadásának koordinálása, mentorálása Fővárosi bemutató szakmai felkészítése, mentorálás, szervezés Sportkastély Szlovákia Brezno PIHGY Pitypang Óvoda Vadvirág tagóvoda Tehetségazonosítás Vackor Óvoda 5 - Szaktanácsadás Mocorgó tagóvoda Pályázatírás: Comenius Régiók együttműködése PIHGY Pályázatírás TÁMOP PIHGY Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója (Madárné Gyurján Ildikó) Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. ( Albert Einstein) A munkacsoport ebben a tanévben kiemelt szempontnak tekintette, hogy az információ áramlása olyan irányt vegyen, amelynek segítségével elérhető, hogy sokkal hatékonyabban szerveződjenek mind az egyes rendezvényeink, eseményeink, mind a munkacsoporton belüli egyes megbeszélések, új irányú módszertani változások, innovációk, továbbá a szülőkkel és nevelőkkel történő egyéb kommunikációk. Erre azért kellett sort kerítenünk, mert az eddigi tapasztalataink azt mutatták, hogy a kommunikációnak az a területe, amely az információ áramlására, folytonosságának meglétére vonatkozik, időről-időre kisebb figyelmet kap. Tapasztalatunk szerint a megelőző években több olyan alkalom is volt, amikor jól megtervezett és megszervezett valamint kivitelezett rendezvényünk olyan nehézségekkel járt, amely a nem megfelelő információ áramlásának hiánya miatt későn jutott az érintettek tudomására, és emiatt csökkent a résztvevők száma. Ezért szeretnénk a következő tanévben megteremteni egy olyan szervezési egységet, amelytől komoly előrejutást várunk a jövőben. Ebben kulcsszerepe lenne az Igazgató helyettesi, az Osztályfőnöki és a Napközis munkaközösségeknek. Természetesen a többi munkacsoport is megfelelő módon kapcsolódna ehhez, de a hangsúly ezen a három munkacsoporton lenne. 18

19 Az iskolasegítő munkacsoport Pedagógiai hét alkalmával rendezett konferenciája egyértelművé tette, hogy a továbbiakban is ilyen színvonalas előadásokra várnak a kollegák, amelyek utat mutatnak számukra, és hozzásegítik őket a naprakész értékes információk megszerzéséhez. Konferenciánkon 135 fő vett részt. Ez a mutató önmagában is elegendő az elégedettség mérésére. A pályaorientáció, pályaválasztás lehetőségére irányuló tavalyelőtti tanévben megkezdett, és nagy érdeklődéssel zajló rendezvényét most is betervezte a z Osztályfőnöki és Pályaválasztási Munkacsoport. Ebben a tanévben a Karinthy Gimnázium adott otthont a rendezvényünknek. A helyszín megválasztása kiválónak bizonyult, azonban az időpont (december 3.) már kevésbé volt szerencsés választásunk. Mivel a jövő évre is felajánlotta a gimnázium a helyet, meg kell gondolnunk, hogy mikorra tervezzük az ankétunkat, hogy sokkal nagyobb segítséggel legyünk a diákok és szüleik számára. Így hatékonyabb és eredményesebb lehet a tanácsadás menete. Erre az iskolák visszajelzése alapján nagyon nagy igény van. Az idei évben összegyűjtöttem a kerület óvodáitól, és általános iskoláitól, valamint a három kerületi gimnáziumában hogy létezik e saját esélyegyenlőségi programjuk. Az összesítés alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a következő évben mindenképpen be kell emelni a Segítő Munkacsoport tevékenységei közé, hogy az esélyegyenlőségi tervekben az egyes intézmények megfelelő konkrét segítségeket nyújtsunk annak érdekében, hogy a törvényi változások, és előírások szabályosan menjenek végbe. Nagy örömünkre szolgált, hogy a munkacsoportunk két tagja is, Jámbrik Katalin és Kiss Ágnes kolleganők a kerület vezetőségétől pedagógus napon polgármesteri kitüntetésben részesültek. Ez mindenképpen nagy elismerés, amelyhez ezúton is szeretettel gratulálunk. Gyermekvédelmi és Fejlesztő pedagógiai mk november 12. Felhasznált anyagok száma Helyszín / egyéb kapcsolat Gyermekvédelmi felelősök, Fejlesztő pedagógusok, Napközis nevelők, tanítók, tanárok, pszichológusok Résztvevő pedagógusok gyermekek száma Kondor Művelődési Ház PODO-HÍD kulturális fesztivál 2 Cigány Könyvtár rajzpályázat népmesék Szervező: Lőke Józsefné Maya PODO-HÍD kulturális fesztivál 20 8 Cigány Kondor Művelődési népmesék Ház Bókay-Pörköltfőző 5 10 Bókay Krepuska Szüreti Fesztivál 2 5 Bókay Havanna Napok 5 5 Kondor Pedagógiai Hét 20 5 Kondor 80 Nevtan Konferencia I Nevtan Konferencia II Kondor Nevtan Konferencia III. 2 6 Városháza november 12. Információ-áramlás hatékonysága november 13. du. Szakmai konferencia SOFI konfrencia Kondor Béla Művelődési Ház 2 Kondor Béla Művelődési Ház 53 I. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) 1. KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Előkészítés (összes munkaóra) Lebonyolí tás (munkaóra) Elégedettség % 12 ped

20 Gyermekvédelmi és Fejlesztő pedagógiai mk november MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK Gyermekvédelmi alakuló értekezlet Gyermekvédelmi értekezlet Gyermekvédelmi értekezlet november 12. Gyermekvédelmi értekezlet Gyermekvédelmi értekezlet és 11. Gyermekvédelmi értekezlet Gyermekvédelmi záró értekezlet szept. 17. Helyzetelemzés 2009.október.14. Délutáni tervek 2009.november. 12. Ped.Hét: Információ-áramlás február. 10. Oktatási törvény - A tanórán kívüli foglalkozás 2010.március.10. Tanár-diák konfliktus április. 28. Sikerek, kudarcok Gyermekvédelmi felelősök, Fejlesztő pedagógusok, Napközis nevelők, tanítók, tanárok, pszichológusok Kondor KH 18 3 Értesítések telefonok 3 3 szakirodalo m PIHGY PIHGY Gyermekvédelmi felelősök, Fejlesztő pedagógusok, Napközis nevelők, tanítók, tanárok, pszichológusok 23 óvoda iskola óvoda iskola GYJK 17 óvoda 18 iskola Kondor KH 4 3 tervezet PIHGY óvoda 1 óvodavezető 6 3 törvények PIHGY 13 óvoda 20 iskola gyermek jóléti központ 6 3 törvények PIHGY óvoda iskola 2 3 Éves munka PIHGY 16 óvoda értékelése 15 iskola 3 2 Foglalkozási terv Kondor iskola Napi, heti, Kondor iskola 7 80 havi terv 1 3 Kondor KH 3 2 Kondor iskola Kondor iskola Jövő évi tervek Kondor iskola 5 70 Szeptember 2 3 PIHGY November 2 3 PIHGY Február 2 3 PIHGY Április 2 3 PIHGY PIHGY 18 igh Eötvös Loránd Á.I. 15 igh PIHGY, SOFI 20 igh Múzeumsarok kiállítóterem PIHGY 17 igh 20

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben