2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve"

Átírás

1 2014. év Vasvár Minősített Közművelődési Intézmény A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. /Nagy Gáspár/

2 Tartalomjegyzék Összefoglaló Közművelődési tevékenységek Információs tevékenység Ismeretterjesztés Képzés Kiállítási tevékenység Művelődő közösségek Rendezvények Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás Nem programszerű tevékenységek/nyitott formák/ Tábor Nemzetközi együttműködések Kiegészítő jellegű szolgáltatások Származtatott alapszolgáltatások Források és fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések Pályázati tervek Önkéntes erőforrások Egyéb forrásteremtő lehetőségek Partnerkapcsolatok Befejező rész sz. melléklet

3 Összefoglaló A munkaterv alapvető funkciója a szaktörvényben foglalt törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló szakmai válaszokat fogalmazzon meg. Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. A munkaterv soha nem készül rutinból és csupán a törvény adta kényszer miatt. Az intézmény kollektívája (amibe mindenkor beleértjük az önkénteseket, a kiscsoportok képviselőit, a civil segítőket, az alternatív formában foglalkoztatottakat, a kulturális közfoglalkoztatottakat, stb) azzal a szándékkal készíti el a munkatervet, hogy az évközben a legfontosabb iránytűje lesz a napi működésben úgy, hogy a stratégiai terveket szolgálja, és igazodjon a fenntartó szakmai bizottságának az elvárásaihoz. A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciójának prioritásait ismeri a kollektíva, amely szükséges ahhoz, hogy a mindenkori pályázati rendszerek között is felismerjük a számunkra legmegfelelőbbeket. Tény, hogy a pályázati lehetőségek egyre inkább a nagy projectekre korlátozódnak. Az intézmény dolgozói a forrásteremtésekben maximálisan kihasználják a lehetőségeket. A Minősített Közművelődési Intézmény címünk feljogosít bennünket arra, hogy pályázzunk a Közművelődési Minőségi Díjra. Erőnket felmérve úgy döntöttünk, hogy 2014.évben is prioritást élvez a szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok továbbfejlesztése, a zavartalan és eredményes közművelődési munka, amire alapozva a későbbiekben pályázhatunk a címre. Az elmúlt évben már csökkentett főállású létszámmal dolgoztunk. A négy főállású dolgozó egy nagyon erős fizikai és szellemi megterhelés mellett tudta koncentráltan véghezvinni a vállalt feladatokat. A napi működés és a szakmai munka teljesítése csakis úgy volt lehetséges és ez a jövő útja is, hogy meg kellett és meg kell találni azon önkéntesek körét, és más formában foglalkoztatottak körét, akikre számíthatunk. Minden nehézség ellenére, a dolgozók szakmai elszántsága mellett évben is szeretnénk megőrizni az elért eredményeinket, amire kötelez a Minősített Közművelődési Intézmény cím is. Szakmai kapcsolataink közül kiemelkedik a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárral való együttműködésünk, ami a jövőben további perspektívákat jelent városunk közművelődési kínálatában. Intézményünk öt évvel ezelőtt vette fel Nagy Gáspár nevét. Az idei évben hetedik alkalommal kerül megrendezésre a rendkívül rangos Költő Hazatér Találkozó és mindehhez társul, hogy a költő születésének a 65.ik évfordulója lesz az idei évben. A költő szülőházának a megnyitása is újabb feladatokat generál az intézményre. A Nagy Gáspár díj első alkalommal kerül átadásra 2014-ben. A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál térségi kiterjedése a kulturális vidékfejlesztés nagyszerű példájává válik a Kárpát-medencében

4 A Közkincs Kerekasztal folyamatos működése fenntarthatóvá vált, tagjai elkötelezettek közösségfejlesztői terveik megvalósításában, s a közösségi összefogásban. A Csatrum Galériához kapcsolódóan alkotó táborok kerülnek megszervezésre a városban és a térségben. Az első világháború idején készült nagybányai ihletettségű festmény, amely a város egyik képzőművészeti ikonjává vált az elmúlt években inspirálja az alkotó táborok szervezését. Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók, kiemelkedő személyiségekhez kapcsolódó évfordulókra különösen ügyelünk. Az intézmény kirakatában elkészített emléksorokkal emlékezünk, és így informáljuk a látogatóinkat is. A digitális írástudás fejlesztése területén a feladatunk folyamatos. A digitális írástudatlanság csökkentése, az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások használatához szükséges kompetencia fejlesztése, a számítógép- és internet-használat növelése versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyaránt elsődlegesen jelenik meg intézményünk munkájában. Ebben a tevékenységünkben a generációs együttműködések erősek. A fiatal korosztály képezi az idősebbeket. Közművelődési tevékenységünk során nem teszünk hátrányos megkülönböztetést sem vallás, világnézet, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás szerint, ugyanakkor a társadalmi változásokra, munkánk során gyorsan reagálnunk kell. A növekvő számú cigány nemzetiség kultúrájával, a mélyszegénységben élők válságkezelésével kapcsolatos ismeretek bővítése a szakterületen, s térségi szinten elengedhetetlen. Az intézmény dolgozóinak méltó, a munkájukkal arányos anyagi elismerésére, önállóan nincs módja az intézménynek, de erkölcsi elismerésüket szorgalmazzuk helyi szinten és szakmai fórumokon. A Franciaországban gyakorlatként működő vallidációs folyamat helyi szinten való alkalmazását szeretnénk szorgalmazni, a több évtizedes gyakorlattal rendelkező kollégák esetében

5 1. Közművelődési tevékenységek 1.1. Információs tevékenység Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását, illetve a közönségtől érkező visszajelzések fogadására irányuló tevékenységet. feladatok alkalom felelős Véleménykérések: Képzési igényfelmérés, Családi igényfelmérés, Színházi igényekről Milyen közösségek alakításában venne rész 8 Elégedettség mérés: Digitális írástudásról, Gyermek rendezvényről, Felnőtt színházi és zenei rendezvényről, Fesztiválokról, 20 kiállításokról, a nyitott formákról megyei sajtóval kapcsolat heti F. Orbán Ildikó Kapcsolat a helyi sajtóval Honlapunk (www.ngkk.hu), facebook oldalunk frissítése Intézményi Ajánló havi 5 naponta havi Minden kolléga, és önkéntesek. Plakátok, szórólapok Híreink honlapokra célzottan Kivetítő /mint információs csatorna/ Adatbázis, címlista készítés, folyamatos bővítés karbantartás: /protokoll lista/ Információs Iránytű folyamatos fejlesztése Kiegészítő tevékenység (fénymásolás, kiadványszerkesztés) Az intézmény dolgozói szakmai publikációkat készítenek. Közösségi Művelődés Szín folyóiratba, Versmondó újságba, Honlapokra, Helyi Újságba. nagyrendezvényekhez heti nagy rendezvényeken folyamatosan érdeklődési célcsoportok szerint Szükség és lehetőség szerint. 6 Rendezvényért felelős kolléga G. Szakály Georgina A felelősök feladata a tervek figyelemmel kísérése, és a szervezésbe a kollégák legszélesebb körének a bevonása. Nem csupán végrehajtói a munkának, hanem irányítói, vagy akár vezetői feladatokat is ellátnak

6 1.2. Ismeretterjesztés A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti különbség talán abban ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret / kompetencia nem kerül ellenőrzésre. rendezvény alkalom forrás felelős Filmvetítés /színházterem, rendezvénytér, egyéb terek/. Civil közösségek számára az infrastrukturális lehetőségeket biztosítjuk a saját kezdeményezésű vetítésekhez. 3 Alkotókkal találkozó. Filmkészítésre pályázat kiírás. Pályázatfüggő. G. Szakály Georgina Idősebb korosztály érdeklődésére alkalmas ismeretterjesztési lehetőségeket teremtünk. Hagyományos ismeretterjesztő előadások. (Helyi előadók) Vas-vár Örökség Népfőiskolával, egyesületekkel közösen. Dr. Bendefy László Városi Könyvtárral együttműködés. 4 A Járásban élő tanítók, papok, orvosok, nyugdíjas értelmiség, bevonása a cél előadások tartására. G. Szakály Georgina Történelmi tárgyú előadássorozat. 6 Könyvtárral közösen. Könyvkóstoló (Tarics Péter, Mátyus Aliz, Bunyevác Zsuzsa, Petrás Mari, Döbrentei Kornél, Pék Tibor, Gábor Ferenc, Rostás-Farkas György, Jónás Tamás, Beck Zoltán, Forgács István) 6 Barbalics Imre János Térségi jelleggel is. G. Szakály Georgina - 6 -

7 1.3. Képzés Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. Képzésben részt vesznek az intézmény dolgozói és a hatókörében segítők. Informatikai ismeretek bővítése és fejlesztése, nyelvtanfolyamok, tréningek a társintézmények dolgozóival. Az intézmény szervezésében lesznek informatikai és nyelvi képzések, valamint az infrastruktúránkat igénybe véve más szervezetek is végeznek képzéseket. A színjátszó fesztiválhoz kapcsolódóan és táborokban is folynak ifjúsági képzések, önismereti tréningek. Munkanélküliek képzése. ideje tartalma partnerek, költségek résztvevők köre Január-május Számítógépes TAMOP Városból képzés programkeretében Folyamatosan Nyelvi képzések TAMOP program Térségből keretében és önköltségen Februárban és az Kulturális Nemzeti Művelődési A térségben év második közfoglalkoztatási Intézettel foglalkoztatottak felében képzés Ősz folyamán Minőségbiztosítás önköltséges Vas megye angol nyelv NGKK dolgozók honlap fejlesztése NGKK dolgozók 1.4. Kiállítási tevékenység A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása. A kiállítás lehetőségek között a táblázatban tervezetteken túl még lehetségesek az alábbiak. Kígyókiállítás. (Hüllőbörze Kft. Nagy Lajos 06/ ) Vépi motorosok kiállítása Németh Nyiba Sándor: A rock legendákról Bencze Irén (Egervár) üvegfestő Komor András ismerőse. ( 30/ ) Soós Nóra (Soós Pál a kontakt) Vépről. Oberwart. Istvanits Ernő Burgenlandból. ( Székely Márta 30/ , ) Sebeő Talán (a jövő népművészete) Orosz István. Keresztesi Dóra, Egy kiál/li/tás a hegyháton. Az összes létező boltban, kirakatban, kocsmában és minden közösségi helyen megjelenne egy gondolatot ötvöző kiállítás. Graffiti a helyi fiatalokkal. Helyi (térségi) hobby kiállítás. Stekovics. Szombathely, Bedő Krisztina ( ,Andráshida) rokona vasvári. Bedő Éva 20/

8 Tartalom Dátum Partnerek Felelős Martin György néprajzkutató munkája fotón Január-február Hagyományok Háza Marton Szilvia ruha alkotásai március (egyéni vagy csoportos) Czanik Ferenc Festő alkotásai Győr megyéből. április Devecseri Zoltán Vasváriak fotói. Pogács Mónika, Benedek Szilárd, Hideg István régi háborús gyűjteményei a Golghelóghin és a Castrumon. hej,regö rejtem Lakatos József művész kiállítása Gobelinek, horgolások, kötések és egyéb különleges technikák Május-Juniús Julius-augusztus ősz További vasvári fotósok és gyűjtők Sárvár Művelődési Központ, Drimmer László Rásó Gabriella, Rábahidvégi Hímző Kör, Barbalics Margit, Grábler Margit, Házi Béla. Süle József Horváth Julcsi.(Sorkikápolna) HAZATÉRÉS. Hogy lehet vissza /t/ érni? A szülőföldhöz, hazához, házhoz, iskolához, gyermekkorhoz? Vándor Textil kiállítás. Molnár Edit fotói (Nagy Gáspárral), vagy Kornis Péter, Garas Kálmán portréi A Vasvári Járásról fotók Zsennyei alkotók műveiből. Pályázatfüggő ősz Kozári Hilda (Finnországban élő Vasvárról elszármazott alkotó) Cebula Anna (Szombathelyi Képtár) NMI, Hagyományok Háza Interneten pályázat, ahol a kiválasztott fotókból nyílna nyár kiállítás. (szabadtéren, a város terein, kirakatain) Vegh-Mozgai Henrietta, június 20-július 18. Nádler László, Sejber Mihály, Tompa László, Molnár Ferenc, Nemcsics Ákos, További tervek Kondor János Vasváriak képzőművészek a Balatonra (Balatonfüred- Arács) kaptak meghívást egy ottani alkotókörtől Januárfebruár Sárvári Művelődési Központ - 8 -

9 1.5. Művelődő közösségek A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő - jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető. Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás. Közösség Verilun Zenekar Vasvári Játékszín Üss a hasadra! Színpad Napsugár Nyugdíjas Klub Őszirózsa Népdalkör Képzőművész Kör Alkotókör Vasvári Fúvós Egyesület Hölgy Klub Gitár Klub Energy Dance Team Fény-kép keresők klubja Megjegyzés Próbalehetőség elsősorban akkor, mikor az intézmény nincs nyitva, mert hangerejével minden egyéb foglalkozást akadályozhat. Koncertszervezésben együttműködnek, és technikával közreműködnek az intézmény rendezvényein. Az elmúlt év gyakorlata alapján meg tudtuk oldani a közös együttműködést, amiből tudunk tovább lépni. (nyári koncertek). A zenekar lemezbemutató rendezvényt tart az év folyamán. Évenkénti szerződés alapján működnek az intézményben. A színjátékhoz kapcsolódó egyéb területeken igényeljük ismereteiket, tudásukat. (vers, mese, film, narráció, felolvasás, Színjátszó Fesztivál, Impro Fesztivál, Költő Hazatér rendezvényeken közreműködés) Szerződésben rögzítettek alapján történik a működésük. Önállóságuk kibontakozását az intézmény támogatja. A színjátékhoz kapcsolódó egyéb területeken igényeljük ismereteiket, tudásukat. (vers, mese, film, narráció) A térség hasonló korú klubjaival gyakrabban működnek együtt egymás rendezvényein. (közös farsangolás, települési rendezvények) A népművészet egyéb kategóriáiban való megjelenésüket animáljuk. /népmese, díszítőművészet/ Helyiek és térségiek számára találkozási alkalmak. Versírók, fotózók, filmkészítők közös együttgondolkodását inspiráljuk. (Alkotók meghívásával.) Rendezvényeken közreműködik. Alkalomszerűen az intézményben is próbálnak. Civil kezdeményezést támogatjuk. Megfelelő alapok után egy részük a helyi rendezvények, összejövetelek szereplői lehetnek. Családi rendezvényeken, intézményi eseményeken az ügyesebbek kipróbálhatják magukat. A világháló adta lehetőségekre alapozva érdeklődési körök szerint inspiráljuk e témában az egyéneket, hogy közösségi alkalmakon találkozzanak egymással

10 1.6. Rendezvények A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre. Rendezvény Időpont Partnerek Felelős Wass Albert Felolvasó Est Születésének.106.évfordulója Doni áldozatokról megemlékezés Gyermekszínház: Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni I.08. Civilek, Vasvári Játékszín H. T. I.12. I.16. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O. I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Újévi koncert II.8. Zeneiskola, civilek F. O. I. Színházi előadás Sík Sándor: István király. Magyar Kultúra napja. I.21. Török Richárd halálának napja. I.18. I.22. Forrás Színház, önkormányzatok, Hagyományok Háza, Győrvári tánccsoport, színjátszók Városi Bál I.25. H. T. Impro Fesztivál Kultúrházak Éjjel Nappal Kiállítás, Bál. Felnőtt Színház Bérlet Dr. Fűzfa Balázzsal K. Kesey: Száll a kakukk a fészkére Gyerekszínházi bérlet előadása Hamupipőke Farsang a szép korúakkal II.1. II.28- III.2. II.15. III.6. III.6. Vasvári Játékszín, Magyar Szín- Játékos Szövetség NMI H. T. Lendvai Egy & Más Vándorszínház Nektár Színház, Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O. I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Egervölgyi dalosok, Vasvári G. SZ. G. Őszirózsa Népdalkör Nőnapi Operett Gála III.8. Civilek, vendéglátósok. F. O.I. Nemzeti Ünnep Ismerős Arcok, Csillagösvény Költészet Napja Felolvasó Est III.15. H. T. IV.11. Vasvári Játékszín, civilek, színjátszók, dalosok G. SZ.G.

11 Nemzeti Színház: Tamási Áron: Vitéz lélek. Gyermekszínház előadások (Filmvetítés) A költő hazatér N.G.65 éve született Weöres Sándor Regionális Gyermekszínjátszó Fesztivál. IV. vége Nemzeti Színház, Járás. - V. eleje IV.17. V V.8. Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Nagy Gáspár Alapítvány, Hitel szerkesztőség, Nagytilaj és Bérbaltavár önkormányzat, Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ, iskolák, szülők Magyar Drámapedagógiai Társaság, nevezett csoportok, Vasvári Játékszín, Hegyháti iskolák F. O.I. G. SZ.G. G. SZ.G. H. T. Majális V.01. F. O.I. Színjátszó Fesztivál Magyar Színjátékos Szövetség, Járás önkormányzatai és civil VI.19- szervezetei, vasvári lakosok, 22. vasvári civil csoportok, Vasvári Játékszín Mákfai Kaláka vagy a Golghelóghi Török Richárd 60 éve született. Vetítések este a szabadtérre. VI Nagymákfai Hagyományőrzők, civilek, színjátszók, dalosok VII.31. H. T. Hegyháti Napok VIII. Külön tervezés és költségvetés XII. Vasvári Rétes Fesztivál VIII.09. Hegyháti Napokhoz kapcsolódóan G. Sz.G Alkotó tábor. VIII Vasvár Vas megye Szentendréje H. T. Idősek Napja X.01. Karitász, Máltai Szeretetszolgálat, G. Sz. G. Családsegítő, Nemzeti emléknap X.06. H. T. Forradalom Ünnepe X.23 G. Sz. G. Népdalos Fesztivál XI.7. Megrendezése az év második felében dől el. Hegyháti Toborzó XI.8. G. Sz. G. Vasvári Járás iskolái és óvódási, Gyerekszínház XI.6. Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O.I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái. Magyar Nyelv Napja. XI.13. Civil csoportok. H. T. Felnőtt színházi előadás. XI.15. Gyermekszínházi előadás XII.11. Vasvári Járás iskolái és óvódási, F. O.I. Hosszúpereszteg, Sorokpolány, G. Sz. G. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái

12 és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Felnőtt Színház XII.13 Vasvári Ádventi rendezvényekhez kapcsolódás XI.30. XII.7,14, 21. H. T. G. Sz. G. Civil Mulatság. Regölés. XI.28. Helyi csoportok Wass Albert Felolvasó Est I.08. Civil csoportok. H. T. Doni megemlékezés a Magyar Kultúra Napja I.22. A fenntartó önkormányzatot minden rendezvényünkben partnerként értelmezzük, ezért nem írtuk ki a rendezvényekhez. A terv nem tartalmaz évközben igényként jelentkező eseményt, amit nem lehet tervezni, de mindent mérlegelve gyorsan kell reagálni. (civil kezdeményezések, magán kezdeményezések, központi programok, események) 1.7. Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás főbb elemei: közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi, regionális közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok gondozása/ápolása, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, kulturális értékek bemutatása, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások. Program Kapcsolatok Forrás Műsorcserék, forgalmazás Amatőr csoportok a térségben Szín- Játékos Szövetség, NMI. megállapodások alapján Szakmai értekezlet Szomszédos kistérségek. Regionális konferencia a NMI partnerségével. Minőségbiztosítás területén Önköltséges szerzett tudásunkat tovább adjuk Egyetemekről, képzőhelyekről gyakorlatosok fogadása Közkincs Kerekasztal (5 alkalom) Hegyháti Kistérség (Vasvári Járás) Települések, civil csoportok Nagy Gáspár Emlékház, Dr.Kiss Gyula Egyesület Önköltséges Mindszenty Emlékház. Népfőiskolákkal szakmai találkozó I.12. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Népfőiskola Kárpát-medencei résztvevői

13 1.8. Nem programszerű tevékenységek /nyitott formák/ Nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben (jellemzően aulában, folyosón), belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások A különböző életkorú látogatói közönség kiszolgálása további eszközfejlesztésekkel az aulában. (társasjátékok, mászókötél, babzsák, retro kávézó, játékok, asztalitenisz, darts, babasarok, csocsó, asztali játékok, kávé-üdítő automata üzembe helyezése, újságolvasás, TV nézés, gyerekjátszó, zongora) Tábor A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy a nélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat. Tartalma Partnerek, feladatok Megjegyzés Felelős Színjátszó tábor. Csoportok, Magyar Szín- Játékos Szövetség, Nagymákfai Hagyományőrzők Fafaragó tábor. Nagymákfai Hagyományőrzők Képzőművész tábor. Nádler László Ellátás esetén az alkotók egy-egy művel gyarapítanák a város képzőművészeti alkotásait. (Lehetséges helyszíne a Padlás galéria.) Képzőművész ifjúsági tábor. Csehimindszent, Nagytilaj

14 1.10. Nemzetközi együttműködések Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás. A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek részvételével. Tartalom Partnerek Források Cserekapcsolatok: Zilah Bácskertes, Kupuszina, Oroszország, Lendva, Szilágycsehi, Köröstárkány, Nagybánya, Belényes, Zenta, Beregszász Művészeti csoportok, civil egyesületek. Népfőiskolák Pályázatok, szponzorok, egyéni támogatások Kiállításcserék, Szimpózium (Képzőművészet) City Cooperation egymás tájékoztatása (Lengyel, Szlovén, Osztrák) A programban résztvevő 24 város, TDM. Pályázatokból Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kisebb jelentőségű, a közművelődési programhoz (alapszolgáltatáshoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást /tevékenységet/ gazdagítják. A nyitott formákon belül nyújtott szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások nehezen választhatóak szét, ez nem is mindig lehetséges. A különbség az lehet, hogy míg a nyitott formákon belül rendelkezésre álló szolgáltatások bárki számára hozzáférhetőek, addig a kiegészítő szolgáltatások kimondottan egy-egy rendezvényhez kapcsolódnak, jellemzően a jelenlevők veszik / vehetik igénybe. Színházi, zenei, koncert előadások után, kiállítás megnyitókon az alkotókkal, művészekkel találkozót szervezünk, amelyeken kötetlen formában vesznek részt a látogatók. Tárlatvezetést tartunk a rendezvények szüneteiben, felkészült önkéntesek bevonásával. Gyermekrendezvények előtt és után szervezett formában lehetőséget biztosítunk a várakozási időben hasznos tevékenységhez.(kézműves foglalkozás, játék, filmnézés, biliárd, sport, egyéb) Származtatott alapszolgáltatások Olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet /szolgáltatást/ igénybe nem vevők számára is. Céges eseményekhez, vállalkozások rendezvényeihez infrastruktúrát kínálunk. A bevált terembérleti tevékenységeket folytatjuk. További szigorításokat teszünk a termékbemutatóknak álcázott üzleti tevékenységek esetén. Keres-kínál fal működtetését indítjuk az intézményben. Csere-bere akciókat szervezünk. Az intézményben végezhető sportolási lehetőségekhez szükséges eszközrendszert fejlesztjük.(asztalitenisz, kondicionáló terem)

15 2. Források és fejlesztések 2.1. Infrastrukturális fejlesztések A fejlesztésekre akkor kerülhet sor, ha költségvetési vagy egyéb forrás ezt lehetővé teszi. Legsürgetőbb a színpadi függönyök lángmentesítése, valamint balett szőnyeg a színpadra. Kapaszkodó korlát készítetése a Tretter Terem lejártai lépcsőjéhez balesetvédelmi okból indokolt. Színpad technika fejlesztése (zsinórpadlás) Első széksor mobilizálása Lépcső a színpadhoz Nagy Gáspár hangján hallható versek technikai feltételeinek a megteremtése az előtérben a látogatók számára egyéni igényeknek megfelelően. Robot lámpák a színházterembe, amelyek szabadtérre is mobilizálhatók (ledes lámpák színekkel és irányítottan) Hangtechnika fejlesztése, folyamatos modernizálása (mikro portok). A padlás beépítése azért lenne célszerű, mert egy olyan nagyságrendű termet lehetne kialakítani (40-50 fő) amely a legkisebb termeink és a nagyterem között foglalna helyet a paramétereiben. 2.2.Pályázati tervek Kiíró Tartalom Határidő Felelős Vizuális Művészetek Kollégiuma Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Építőművészet és Örökségvédelem K. NKA Előadó művészeti Kollégiuma Helyi pályázat Bethlen Gábor Alapítvány Kozári Hilda kiállításához tavasz H. T. Hegyháti Toborzó, táborok, 2015.évi rendezvények Padlás Galéria Kút tavasz, ősz kiírás szerint G.Sz.G. Színházi előadások tavaz, ősz H. T. Zenei előadások tavaz, ősz Gyermekprogramok és tájolási programok Csoportok Programok Határon túli kapcsolatok ápolása. Különös tekintettel, a szórvány területekkel. tavaz, ősz F. O. I. tavasz tavasz minden kolléga II.17. EMMI miniszterhez Költő Hazatér rendezvény Január

16 Folyamatban lévő részben támogatott projektek kiíró tartalom felelős Miniszterelnökség Holucausthoz kapcsolódó. A múltat tudnunk kell G. Sz. G. NKA Táborok F. O. I. NKA Nemzetközi Színjátszó Fesztivál A pályázatok készítése csapatban történik. A felelősnek az összefogás és koordinálás a feladta. A munkába bevonja az intézményen kívüli erőket is. A felelős a pályázat készítésén túl annak megvalósításáért is felelős Önkéntes erőforrások Együttműködések Közönségszervezői hálózat építése Fordítások, tolmácsolások, külföldi együttesek kísérése, város bemutatása turisták részére Fellépő csoportok szállásolásában Étkezési szolgáltatások Rendezvényeken közreműködés, Tudósítások (írás, riport, fotózás, film, stb.) a médiák felé Önkéntesek fogadása Ügyeleti munkára Információs szolgáltatás, kiállítások őrzése, marketing tevékenység. Bevonható célcsoport Nyugdíjas értelmiség, pályakezdő munkanélküli fiatalok, megváltozott munkaképességűek, középiskolások, kulturális közfoglalkoztatottak vidéki tagjai Az intézményben nyelveket tanuló csoportok tagjai, vasvári egyetemisták, nyugdíjas értelmiség. Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, a vasvári járásra kiterjesztve, önkormányzatok, iskolák, óvodák. Magánszemélyek, vendéglátósok, civilek. Fiatal munkanélküliek, nyugdíjasok, kismamák, megváltozott munkaképességűek, középiskolások. Diákok, nyugdíjas értelmiség. Külföldi diákok, hazai önkéntesek. Munkát kereső fiatalok, nyugdíjasok, egyedülállók mentori segítséggel. Álláskereső fiatalok, diákok, nyugdíjasok

17 2.4.Egyéb forrásteremtő lehetőségek Támogató Magánszemélyek Lehetséges támogató partner Támogatandó tevékenység Költő Hazatér Rétes Fesztivál Felelős G. SZ. G. G. SZ. G. PNH Színjátszó Fesztivál F. O.I. Vállalkozások, cégek HP További 5 támogató Színházi előadások Hegyháti Toborzó F. O.I. G. SZ. G. Költő Hazatér G. SZ. G. Önkormányzatok Színjátszó Fesztivál Gyermekszínházi előadások Hegyháti Toborzó F. O.I. G. SZ. G. COOP. Üzletlánc Kulturális szervezetek Nagymákfai Golghelóghi Költő Hazatér G. SZ. G

18 3. Partnerkapcsolatok emagyarország Centrum Vas Megyei emagyarország pontok Vasvári Önkormányzat Országos Szakmai Szervezetek Város intézményei Városi csoportok Mecénások, Művészek Közkincs Kerekasztal Vasvári járás Városon kívüli kulturális csoportok Művészeti csoportok Szakmai intézmények Szomszéd járások Cégek, Vállalkozók Terembérlők Egyházi Közösségek Vendéglők

19 Befejező rész Az év folyamán készített pályázatokat, publikációkat, szakmai jelentéseket és csoportok információit is felhasználtuk a munkaterv készítésében. A munkaterv elfogadását követően azonnal felkerül az intézmény honlapjára a szakmai anyagok közé, minden érdeklődő számára elérhetően. A városi intézmények, főbb partnereink részére papíralapon is megküldjük. Az intézményben személyesen is olvashatják a látogatók. A munkaterv készítésének folyamatban az intézmény szakmai munkatársai vettek részt, akik a tervezés folyamatában együtt működtek az intézmény közösségeivel, a partnereinkkel és a civil közösségekkel. Az évközben felmerülő új terveknek is nyitott helyszíne, partnere, és fogadója az intézmény. F. Orbán Ildikó G. Szakály Georgina Vasvár, Gergye Rezső Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgató ne a terv keresse az embereket, hanem az emberek hajlamai, mániái keressenek, találjanak helyet a tervben. ( Írta Németh László író 1964-ben a vasvári művelődési házhoz küldött levelében.)

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Non-profit menedzsment képzés Vésztőn A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben