2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve"

Átírás

1 2014. év Vasvár Minősített Közművelődési Intézmény A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. /Nagy Gáspár/

2 Tartalomjegyzék Összefoglaló Közművelődési tevékenységek Információs tevékenység Ismeretterjesztés Képzés Kiállítási tevékenység Művelődő közösségek Rendezvények Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás Nem programszerű tevékenységek/nyitott formák/ Tábor Nemzetközi együttműködések Kiegészítő jellegű szolgáltatások Származtatott alapszolgáltatások Források és fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések Pályázati tervek Önkéntes erőforrások Egyéb forrásteremtő lehetőségek Partnerkapcsolatok Befejező rész sz. melléklet

3 Összefoglaló A munkaterv alapvető funkciója a szaktörvényben foglalt törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló szakmai válaszokat fogalmazzon meg. Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. A munkaterv soha nem készül rutinból és csupán a törvény adta kényszer miatt. Az intézmény kollektívája (amibe mindenkor beleértjük az önkénteseket, a kiscsoportok képviselőit, a civil segítőket, az alternatív formában foglalkoztatottakat, a kulturális közfoglalkoztatottakat, stb) azzal a szándékkal készíti el a munkatervet, hogy az évközben a legfontosabb iránytűje lesz a napi működésben úgy, hogy a stratégiai terveket szolgálja, és igazodjon a fenntartó szakmai bizottságának az elvárásaihoz. A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciójának prioritásait ismeri a kollektíva, amely szükséges ahhoz, hogy a mindenkori pályázati rendszerek között is felismerjük a számunkra legmegfelelőbbeket. Tény, hogy a pályázati lehetőségek egyre inkább a nagy projectekre korlátozódnak. Az intézmény dolgozói a forrásteremtésekben maximálisan kihasználják a lehetőségeket. A Minősített Közművelődési Intézmény címünk feljogosít bennünket arra, hogy pályázzunk a Közművelődési Minőségi Díjra. Erőnket felmérve úgy döntöttünk, hogy 2014.évben is prioritást élvez a szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok továbbfejlesztése, a zavartalan és eredményes közművelődési munka, amire alapozva a későbbiekben pályázhatunk a címre. Az elmúlt évben már csökkentett főállású létszámmal dolgoztunk. A négy főállású dolgozó egy nagyon erős fizikai és szellemi megterhelés mellett tudta koncentráltan véghezvinni a vállalt feladatokat. A napi működés és a szakmai munka teljesítése csakis úgy volt lehetséges és ez a jövő útja is, hogy meg kellett és meg kell találni azon önkéntesek körét, és más formában foglalkoztatottak körét, akikre számíthatunk. Minden nehézség ellenére, a dolgozók szakmai elszántsága mellett évben is szeretnénk megőrizni az elért eredményeinket, amire kötelez a Minősített Közművelődési Intézmény cím is. Szakmai kapcsolataink közül kiemelkedik a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárral való együttműködésünk, ami a jövőben további perspektívákat jelent városunk közművelődési kínálatában. Intézményünk öt évvel ezelőtt vette fel Nagy Gáspár nevét. Az idei évben hetedik alkalommal kerül megrendezésre a rendkívül rangos Költő Hazatér Találkozó és mindehhez társul, hogy a költő születésének a 65.ik évfordulója lesz az idei évben. A költő szülőházának a megnyitása is újabb feladatokat generál az intézményre. A Nagy Gáspár díj első alkalommal kerül átadásra 2014-ben. A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál térségi kiterjedése a kulturális vidékfejlesztés nagyszerű példájává válik a Kárpát-medencében

4 A Közkincs Kerekasztal folyamatos működése fenntarthatóvá vált, tagjai elkötelezettek közösségfejlesztői terveik megvalósításában, s a közösségi összefogásban. A Csatrum Galériához kapcsolódóan alkotó táborok kerülnek megszervezésre a városban és a térségben. Az első világháború idején készült nagybányai ihletettségű festmény, amely a város egyik képzőművészeti ikonjává vált az elmúlt években inspirálja az alkotó táborok szervezését. Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók, kiemelkedő személyiségekhez kapcsolódó évfordulókra különösen ügyelünk. Az intézmény kirakatában elkészített emléksorokkal emlékezünk, és így informáljuk a látogatóinkat is. A digitális írástudás fejlesztése területén a feladatunk folyamatos. A digitális írástudatlanság csökkentése, az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások használatához szükséges kompetencia fejlesztése, a számítógép- és internet-használat növelése versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyaránt elsődlegesen jelenik meg intézményünk munkájában. Ebben a tevékenységünkben a generációs együttműködések erősek. A fiatal korosztály képezi az idősebbeket. Közművelődési tevékenységünk során nem teszünk hátrányos megkülönböztetést sem vallás, világnézet, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás szerint, ugyanakkor a társadalmi változásokra, munkánk során gyorsan reagálnunk kell. A növekvő számú cigány nemzetiség kultúrájával, a mélyszegénységben élők válságkezelésével kapcsolatos ismeretek bővítése a szakterületen, s térségi szinten elengedhetetlen. Az intézmény dolgozóinak méltó, a munkájukkal arányos anyagi elismerésére, önállóan nincs módja az intézménynek, de erkölcsi elismerésüket szorgalmazzuk helyi szinten és szakmai fórumokon. A Franciaországban gyakorlatként működő vallidációs folyamat helyi szinten való alkalmazását szeretnénk szorgalmazni, a több évtizedes gyakorlattal rendelkező kollégák esetében

5 1. Közművelődési tevékenységek 1.1. Információs tevékenység Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását, illetve a közönségtől érkező visszajelzések fogadására irányuló tevékenységet. feladatok alkalom felelős Véleménykérések: Képzési igényfelmérés, Családi igényfelmérés, Színházi igényekről Milyen közösségek alakításában venne rész 8 Elégedettség mérés: Digitális írástudásról, Gyermek rendezvényről, Felnőtt színházi és zenei rendezvényről, Fesztiválokról, 20 kiállításokról, a nyitott formákról megyei sajtóval kapcsolat heti F. Orbán Ildikó Kapcsolat a helyi sajtóval Honlapunk (www.ngkk.hu), facebook oldalunk frissítése Intézményi Ajánló havi 5 naponta havi Minden kolléga, és önkéntesek. Plakátok, szórólapok Híreink honlapokra célzottan Kivetítő /mint információs csatorna/ Adatbázis, címlista készítés, folyamatos bővítés karbantartás: /protokoll lista/ Információs Iránytű folyamatos fejlesztése Kiegészítő tevékenység (fénymásolás, kiadványszerkesztés) Az intézmény dolgozói szakmai publikációkat készítenek. Közösségi Művelődés Szín folyóiratba, Versmondó újságba, Honlapokra, Helyi Újságba. nagyrendezvényekhez heti nagy rendezvényeken folyamatosan érdeklődési célcsoportok szerint Szükség és lehetőség szerint. 6 Rendezvényért felelős kolléga G. Szakály Georgina A felelősök feladata a tervek figyelemmel kísérése, és a szervezésbe a kollégák legszélesebb körének a bevonása. Nem csupán végrehajtói a munkának, hanem irányítói, vagy akár vezetői feladatokat is ellátnak

6 1.2. Ismeretterjesztés A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti különbség talán abban ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret / kompetencia nem kerül ellenőrzésre. rendezvény alkalom forrás felelős Filmvetítés /színházterem, rendezvénytér, egyéb terek/. Civil közösségek számára az infrastrukturális lehetőségeket biztosítjuk a saját kezdeményezésű vetítésekhez. 3 Alkotókkal találkozó. Filmkészítésre pályázat kiírás. Pályázatfüggő. G. Szakály Georgina Idősebb korosztály érdeklődésére alkalmas ismeretterjesztési lehetőségeket teremtünk. Hagyományos ismeretterjesztő előadások. (Helyi előadók) Vas-vár Örökség Népfőiskolával, egyesületekkel közösen. Dr. Bendefy László Városi Könyvtárral együttműködés. 4 A Járásban élő tanítók, papok, orvosok, nyugdíjas értelmiség, bevonása a cél előadások tartására. G. Szakály Georgina Történelmi tárgyú előadássorozat. 6 Könyvtárral közösen. Könyvkóstoló (Tarics Péter, Mátyus Aliz, Bunyevác Zsuzsa, Petrás Mari, Döbrentei Kornél, Pék Tibor, Gábor Ferenc, Rostás-Farkas György, Jónás Tamás, Beck Zoltán, Forgács István) 6 Barbalics Imre János Térségi jelleggel is. G. Szakály Georgina - 6 -

7 1.3. Képzés Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. Képzésben részt vesznek az intézmény dolgozói és a hatókörében segítők. Informatikai ismeretek bővítése és fejlesztése, nyelvtanfolyamok, tréningek a társintézmények dolgozóival. Az intézmény szervezésében lesznek informatikai és nyelvi képzések, valamint az infrastruktúránkat igénybe véve más szervezetek is végeznek képzéseket. A színjátszó fesztiválhoz kapcsolódóan és táborokban is folynak ifjúsági képzések, önismereti tréningek. Munkanélküliek képzése. ideje tartalma partnerek, költségek résztvevők köre Január-május Számítógépes TAMOP Városból képzés programkeretében Folyamatosan Nyelvi képzések TAMOP program Térségből keretében és önköltségen Februárban és az Kulturális Nemzeti Művelődési A térségben év második közfoglalkoztatási Intézettel foglalkoztatottak felében képzés Ősz folyamán Minőségbiztosítás önköltséges Vas megye angol nyelv NGKK dolgozók honlap fejlesztése NGKK dolgozók 1.4. Kiállítási tevékenység A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása. A kiállítás lehetőségek között a táblázatban tervezetteken túl még lehetségesek az alábbiak. Kígyókiállítás. (Hüllőbörze Kft. Nagy Lajos 06/ ) Vépi motorosok kiállítása Németh Nyiba Sándor: A rock legendákról Bencze Irén (Egervár) üvegfestő Komor András ismerőse. ( 30/ ) Soós Nóra (Soós Pál a kontakt) Vépről. Oberwart. Istvanits Ernő Burgenlandból. ( Székely Márta 30/ , ) Sebeő Talán (a jövő népművészete) Orosz István. Keresztesi Dóra, Egy kiál/li/tás a hegyháton. Az összes létező boltban, kirakatban, kocsmában és minden közösségi helyen megjelenne egy gondolatot ötvöző kiállítás. Graffiti a helyi fiatalokkal. Helyi (térségi) hobby kiállítás. Stekovics. Szombathely, Bedő Krisztina ( ,Andráshida) rokona vasvári. Bedő Éva 20/

8 Tartalom Dátum Partnerek Felelős Martin György néprajzkutató munkája fotón Január-február Hagyományok Háza Marton Szilvia ruha alkotásai március (egyéni vagy csoportos) Czanik Ferenc Festő alkotásai Győr megyéből. április Devecseri Zoltán Vasváriak fotói. Pogács Mónika, Benedek Szilárd, Hideg István régi háborús gyűjteményei a Golghelóghin és a Castrumon. hej,regö rejtem Lakatos József művész kiállítása Gobelinek, horgolások, kötések és egyéb különleges technikák Május-Juniús Julius-augusztus ősz További vasvári fotósok és gyűjtők Sárvár Művelődési Központ, Drimmer László Rásó Gabriella, Rábahidvégi Hímző Kör, Barbalics Margit, Grábler Margit, Házi Béla. Süle József Horváth Julcsi.(Sorkikápolna) HAZATÉRÉS. Hogy lehet vissza /t/ érni? A szülőföldhöz, hazához, házhoz, iskolához, gyermekkorhoz? Vándor Textil kiállítás. Molnár Edit fotói (Nagy Gáspárral), vagy Kornis Péter, Garas Kálmán portréi A Vasvári Járásról fotók Zsennyei alkotók műveiből. Pályázatfüggő ősz Kozári Hilda (Finnországban élő Vasvárról elszármazott alkotó) Cebula Anna (Szombathelyi Képtár) NMI, Hagyományok Háza Interneten pályázat, ahol a kiválasztott fotókból nyílna nyár kiállítás. (szabadtéren, a város terein, kirakatain) Vegh-Mozgai Henrietta, június 20-július 18. Nádler László, Sejber Mihály, Tompa László, Molnár Ferenc, Nemcsics Ákos, További tervek Kondor János Vasváriak képzőművészek a Balatonra (Balatonfüred- Arács) kaptak meghívást egy ottani alkotókörtől Januárfebruár Sárvári Művelődési Központ - 8 -

9 1.5. Művelődő közösségek A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő - jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető. Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás. Közösség Verilun Zenekar Vasvári Játékszín Üss a hasadra! Színpad Napsugár Nyugdíjas Klub Őszirózsa Népdalkör Képzőművész Kör Alkotókör Vasvári Fúvós Egyesület Hölgy Klub Gitár Klub Energy Dance Team Fény-kép keresők klubja Megjegyzés Próbalehetőség elsősorban akkor, mikor az intézmény nincs nyitva, mert hangerejével minden egyéb foglalkozást akadályozhat. Koncertszervezésben együttműködnek, és technikával közreműködnek az intézmény rendezvényein. Az elmúlt év gyakorlata alapján meg tudtuk oldani a közös együttműködést, amiből tudunk tovább lépni. (nyári koncertek). A zenekar lemezbemutató rendezvényt tart az év folyamán. Évenkénti szerződés alapján működnek az intézményben. A színjátékhoz kapcsolódó egyéb területeken igényeljük ismereteiket, tudásukat. (vers, mese, film, narráció, felolvasás, Színjátszó Fesztivál, Impro Fesztivál, Költő Hazatér rendezvényeken közreműködés) Szerződésben rögzítettek alapján történik a működésük. Önállóságuk kibontakozását az intézmény támogatja. A színjátékhoz kapcsolódó egyéb területeken igényeljük ismereteiket, tudásukat. (vers, mese, film, narráció) A térség hasonló korú klubjaival gyakrabban működnek együtt egymás rendezvényein. (közös farsangolás, települési rendezvények) A népművészet egyéb kategóriáiban való megjelenésüket animáljuk. /népmese, díszítőművészet/ Helyiek és térségiek számára találkozási alkalmak. Versírók, fotózók, filmkészítők közös együttgondolkodását inspiráljuk. (Alkotók meghívásával.) Rendezvényeken közreműködik. Alkalomszerűen az intézményben is próbálnak. Civil kezdeményezést támogatjuk. Megfelelő alapok után egy részük a helyi rendezvények, összejövetelek szereplői lehetnek. Családi rendezvényeken, intézményi eseményeken az ügyesebbek kipróbálhatják magukat. A világháló adta lehetőségekre alapozva érdeklődési körök szerint inspiráljuk e témában az egyéneket, hogy közösségi alkalmakon találkozzanak egymással

10 1.6. Rendezvények A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre. Rendezvény Időpont Partnerek Felelős Wass Albert Felolvasó Est Születésének.106.évfordulója Doni áldozatokról megemlékezés Gyermekszínház: Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni I.08. Civilek, Vasvári Játékszín H. T. I.12. I.16. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O. I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Újévi koncert II.8. Zeneiskola, civilek F. O. I. Színházi előadás Sík Sándor: István király. Magyar Kultúra napja. I.21. Török Richárd halálának napja. I.18. I.22. Forrás Színház, önkormányzatok, Hagyományok Háza, Győrvári tánccsoport, színjátszók Városi Bál I.25. H. T. Impro Fesztivál Kultúrházak Éjjel Nappal Kiállítás, Bál. Felnőtt Színház Bérlet Dr. Fűzfa Balázzsal K. Kesey: Száll a kakukk a fészkére Gyerekszínházi bérlet előadása Hamupipőke Farsang a szép korúakkal II.1. II.28- III.2. II.15. III.6. III.6. Vasvári Játékszín, Magyar Szín- Játékos Szövetség NMI H. T. Lendvai Egy & Más Vándorszínház Nektár Színház, Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O. I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Egervölgyi dalosok, Vasvári G. SZ. G. Őszirózsa Népdalkör Nőnapi Operett Gála III.8. Civilek, vendéglátósok. F. O.I. Nemzeti Ünnep Ismerős Arcok, Csillagösvény Költészet Napja Felolvasó Est III.15. H. T. IV.11. Vasvári Játékszín, civilek, színjátszók, dalosok G. SZ.G.

11 Nemzeti Színház: Tamási Áron: Vitéz lélek. Gyermekszínház előadások (Filmvetítés) A költő hazatér N.G.65 éve született Weöres Sándor Regionális Gyermekszínjátszó Fesztivál. IV. vége Nemzeti Színház, Járás. - V. eleje IV.17. V V.8. Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Nagy Gáspár Alapítvány, Hitel szerkesztőség, Nagytilaj és Bérbaltavár önkormányzat, Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ, iskolák, szülők Magyar Drámapedagógiai Társaság, nevezett csoportok, Vasvári Játékszín, Hegyháti iskolák F. O.I. G. SZ.G. G. SZ.G. H. T. Majális V.01. F. O.I. Színjátszó Fesztivál Magyar Színjátékos Szövetség, Járás önkormányzatai és civil VI.19- szervezetei, vasvári lakosok, 22. vasvári civil csoportok, Vasvári Játékszín Mákfai Kaláka vagy a Golghelóghi Török Richárd 60 éve született. Vetítések este a szabadtérre. VI Nagymákfai Hagyományőrzők, civilek, színjátszók, dalosok VII.31. H. T. Hegyháti Napok VIII. Külön tervezés és költségvetés XII. Vasvári Rétes Fesztivál VIII.09. Hegyháti Napokhoz kapcsolódóan G. Sz.G Alkotó tábor. VIII Vasvár Vas megye Szentendréje H. T. Idősek Napja X.01. Karitász, Máltai Szeretetszolgálat, G. Sz. G. Családsegítő, Nemzeti emléknap X.06. H. T. Forradalom Ünnepe X.23 G. Sz. G. Népdalos Fesztivál XI.7. Megrendezése az év második felében dől el. Hegyháti Toborzó XI.8. G. Sz. G. Vasvári Járás iskolái és óvódási, Gyerekszínház XI.6. Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O.I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái. Magyar Nyelv Napja. XI.13. Civil csoportok. H. T. Felnőtt színházi előadás. XI.15. Gyermekszínházi előadás XII.11. Vasvári Járás iskolái és óvódási, F. O.I. Hosszúpereszteg, Sorokpolány, G. Sz. G. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái

12 és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Felnőtt Színház XII.13 Vasvári Ádventi rendezvényekhez kapcsolódás XI.30. XII.7,14, 21. H. T. G. Sz. G. Civil Mulatság. Regölés. XI.28. Helyi csoportok Wass Albert Felolvasó Est I.08. Civil csoportok. H. T. Doni megemlékezés a Magyar Kultúra Napja I.22. A fenntartó önkormányzatot minden rendezvényünkben partnerként értelmezzük, ezért nem írtuk ki a rendezvényekhez. A terv nem tartalmaz évközben igényként jelentkező eseményt, amit nem lehet tervezni, de mindent mérlegelve gyorsan kell reagálni. (civil kezdeményezések, magán kezdeményezések, központi programok, események) 1.7. Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás főbb elemei: közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi, regionális közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok gondozása/ápolása, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, kulturális értékek bemutatása, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások. Program Kapcsolatok Forrás Műsorcserék, forgalmazás Amatőr csoportok a térségben Szín- Játékos Szövetség, NMI. megállapodások alapján Szakmai értekezlet Szomszédos kistérségek. Regionális konferencia a NMI partnerségével. Minőségbiztosítás területén Önköltséges szerzett tudásunkat tovább adjuk Egyetemekről, képzőhelyekről gyakorlatosok fogadása Közkincs Kerekasztal (5 alkalom) Hegyháti Kistérség (Vasvári Járás) Települések, civil csoportok Nagy Gáspár Emlékház, Dr.Kiss Gyula Egyesület Önköltséges Mindszenty Emlékház. Népfőiskolákkal szakmai találkozó I.12. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Népfőiskola Kárpát-medencei résztvevői

13 1.8. Nem programszerű tevékenységek /nyitott formák/ Nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben (jellemzően aulában, folyosón), belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások A különböző életkorú látogatói közönség kiszolgálása további eszközfejlesztésekkel az aulában. (társasjátékok, mászókötél, babzsák, retro kávézó, játékok, asztalitenisz, darts, babasarok, csocsó, asztali játékok, kávé-üdítő automata üzembe helyezése, újságolvasás, TV nézés, gyerekjátszó, zongora) Tábor A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy a nélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat. Tartalma Partnerek, feladatok Megjegyzés Felelős Színjátszó tábor. Csoportok, Magyar Szín- Játékos Szövetség, Nagymákfai Hagyományőrzők Fafaragó tábor. Nagymákfai Hagyományőrzők Képzőművész tábor. Nádler László Ellátás esetén az alkotók egy-egy művel gyarapítanák a város képzőművészeti alkotásait. (Lehetséges helyszíne a Padlás galéria.) Képzőművész ifjúsági tábor. Csehimindszent, Nagytilaj

14 1.10. Nemzetközi együttműködések Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás. A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek részvételével. Tartalom Partnerek Források Cserekapcsolatok: Zilah Bácskertes, Kupuszina, Oroszország, Lendva, Szilágycsehi, Köröstárkány, Nagybánya, Belényes, Zenta, Beregszász Művészeti csoportok, civil egyesületek. Népfőiskolák Pályázatok, szponzorok, egyéni támogatások Kiállításcserék, Szimpózium (Képzőművészet) City Cooperation egymás tájékoztatása (Lengyel, Szlovén, Osztrák) A programban résztvevő 24 város, TDM. Pályázatokból Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kisebb jelentőségű, a közművelődési programhoz (alapszolgáltatáshoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást /tevékenységet/ gazdagítják. A nyitott formákon belül nyújtott szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások nehezen választhatóak szét, ez nem is mindig lehetséges. A különbség az lehet, hogy míg a nyitott formákon belül rendelkezésre álló szolgáltatások bárki számára hozzáférhetőek, addig a kiegészítő szolgáltatások kimondottan egy-egy rendezvényhez kapcsolódnak, jellemzően a jelenlevők veszik / vehetik igénybe. Színházi, zenei, koncert előadások után, kiállítás megnyitókon az alkotókkal, művészekkel találkozót szervezünk, amelyeken kötetlen formában vesznek részt a látogatók. Tárlatvezetést tartunk a rendezvények szüneteiben, felkészült önkéntesek bevonásával. Gyermekrendezvények előtt és után szervezett formában lehetőséget biztosítunk a várakozási időben hasznos tevékenységhez.(kézműves foglalkozás, játék, filmnézés, biliárd, sport, egyéb) Származtatott alapszolgáltatások Olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet /szolgáltatást/ igénybe nem vevők számára is. Céges eseményekhez, vállalkozások rendezvényeihez infrastruktúrát kínálunk. A bevált terembérleti tevékenységeket folytatjuk. További szigorításokat teszünk a termékbemutatóknak álcázott üzleti tevékenységek esetén. Keres-kínál fal működtetését indítjuk az intézményben. Csere-bere akciókat szervezünk. Az intézményben végezhető sportolási lehetőségekhez szükséges eszközrendszert fejlesztjük.(asztalitenisz, kondicionáló terem)

15 2. Források és fejlesztések 2.1. Infrastrukturális fejlesztések A fejlesztésekre akkor kerülhet sor, ha költségvetési vagy egyéb forrás ezt lehetővé teszi. Legsürgetőbb a színpadi függönyök lángmentesítése, valamint balett szőnyeg a színpadra. Kapaszkodó korlát készítetése a Tretter Terem lejártai lépcsőjéhez balesetvédelmi okból indokolt. Színpad technika fejlesztése (zsinórpadlás) Első széksor mobilizálása Lépcső a színpadhoz Nagy Gáspár hangján hallható versek technikai feltételeinek a megteremtése az előtérben a látogatók számára egyéni igényeknek megfelelően. Robot lámpák a színházterembe, amelyek szabadtérre is mobilizálhatók (ledes lámpák színekkel és irányítottan) Hangtechnika fejlesztése, folyamatos modernizálása (mikro portok). A padlás beépítése azért lenne célszerű, mert egy olyan nagyságrendű termet lehetne kialakítani (40-50 fő) amely a legkisebb termeink és a nagyterem között foglalna helyet a paramétereiben. 2.2.Pályázati tervek Kiíró Tartalom Határidő Felelős Vizuális Művészetek Kollégiuma Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Építőművészet és Örökségvédelem K. NKA Előadó művészeti Kollégiuma Helyi pályázat Bethlen Gábor Alapítvány Kozári Hilda kiállításához tavasz H. T. Hegyháti Toborzó, táborok, 2015.évi rendezvények Padlás Galéria Kút tavasz, ősz kiírás szerint G.Sz.G. Színházi előadások tavaz, ősz H. T. Zenei előadások tavaz, ősz Gyermekprogramok és tájolási programok Csoportok Programok Határon túli kapcsolatok ápolása. Különös tekintettel, a szórvány területekkel. tavaz, ősz F. O. I. tavasz tavasz minden kolléga II.17. EMMI miniszterhez Költő Hazatér rendezvény Január

16 Folyamatban lévő részben támogatott projektek kiíró tartalom felelős Miniszterelnökség Holucausthoz kapcsolódó. A múltat tudnunk kell G. Sz. G. NKA Táborok F. O. I. NKA Nemzetközi Színjátszó Fesztivál A pályázatok készítése csapatban történik. A felelősnek az összefogás és koordinálás a feladta. A munkába bevonja az intézményen kívüli erőket is. A felelős a pályázat készítésén túl annak megvalósításáért is felelős Önkéntes erőforrások Együttműködések Közönségszervezői hálózat építése Fordítások, tolmácsolások, külföldi együttesek kísérése, város bemutatása turisták részére Fellépő csoportok szállásolásában Étkezési szolgáltatások Rendezvényeken közreműködés, Tudósítások (írás, riport, fotózás, film, stb.) a médiák felé Önkéntesek fogadása Ügyeleti munkára Információs szolgáltatás, kiállítások őrzése, marketing tevékenység. Bevonható célcsoport Nyugdíjas értelmiség, pályakezdő munkanélküli fiatalok, megváltozott munkaképességűek, középiskolások, kulturális közfoglalkoztatottak vidéki tagjai Az intézményben nyelveket tanuló csoportok tagjai, vasvári egyetemisták, nyugdíjas értelmiség. Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, a vasvári járásra kiterjesztve, önkormányzatok, iskolák, óvodák. Magánszemélyek, vendéglátósok, civilek. Fiatal munkanélküliek, nyugdíjasok, kismamák, megváltozott munkaképességűek, középiskolások. Diákok, nyugdíjas értelmiség. Külföldi diákok, hazai önkéntesek. Munkát kereső fiatalok, nyugdíjasok, egyedülállók mentori segítséggel. Álláskereső fiatalok, diákok, nyugdíjasok

17 2.4.Egyéb forrásteremtő lehetőségek Támogató Magánszemélyek Lehetséges támogató partner Támogatandó tevékenység Költő Hazatér Rétes Fesztivál Felelős G. SZ. G. G. SZ. G. PNH Színjátszó Fesztivál F. O.I. Vállalkozások, cégek HP További 5 támogató Színházi előadások Hegyháti Toborzó F. O.I. G. SZ. G. Költő Hazatér G. SZ. G. Önkormányzatok Színjátszó Fesztivál Gyermekszínházi előadások Hegyháti Toborzó F. O.I. G. SZ. G. COOP. Üzletlánc Kulturális szervezetek Nagymákfai Golghelóghi Költő Hazatér G. SZ. G

18 3. Partnerkapcsolatok emagyarország Centrum Vas Megyei emagyarország pontok Vasvári Önkormányzat Országos Szakmai Szervezetek Város intézményei Városi csoportok Mecénások, Művészek Közkincs Kerekasztal Vasvári járás Városon kívüli kulturális csoportok Művészeti csoportok Szakmai intézmények Szomszéd járások Cégek, Vállalkozók Terembérlők Egyházi Közösségek Vendéglők

19 Befejező rész Az év folyamán készített pályázatokat, publikációkat, szakmai jelentéseket és csoportok információit is felhasználtuk a munkaterv készítésében. A munkaterv elfogadását követően azonnal felkerül az intézmény honlapjára a szakmai anyagok közé, minden érdeklődő számára elérhetően. A városi intézmények, főbb partnereink részére papíralapon is megküldjük. Az intézményben személyesen is olvashatják a látogatók. A munkaterv készítésének folyamatban az intézmény szakmai munkatársai vettek részt, akik a tervezés folyamatában együtt működtek az intézmény közösségeivel, a partnereinkkel és a civil közösségekkel. Az évközben felmerülő új terveknek is nyitott helyszíne, partnere, és fogadója az intézmény. F. Orbán Ildikó G. Szakály Georgina Vasvár, Gergye Rezső Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgató ne a terv keresse az embereket, hanem az emberek hajlamai, mániái keressenek, találjanak helyet a tervben. ( Írta Németh László író 1964-ben a vasvári művelődési házhoz küldött levelében.)

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A 2011-es év rövid értékelése 4

A 2011-es év rövid értékelése 4 é s K ö n y v t á r v a l a m i n t a D r. J a b l o n k a y I s t v á n H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y MUNKATERV 2012 Tartalom: Fontosabb jogszabályok a közművelődési tevékenységet végző

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása. Gabriel García Márquez Közművelődési tevékenység

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület! 16. napirendi pont E- 166 Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviseő Előterjesztést készítette: Balzó Edina Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: 2013. évi munkaterv Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Zenta A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án megalapította a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben