2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. év Vasvár. Minősített Közművelődési Intézmény. A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve"

Átírás

1 2014. év Vasvár Minősített Közművelődési Intézmény A Nagy Gáspár Kulturális Központ munkaterve Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. /Nagy Gáspár/

2 Tartalomjegyzék Összefoglaló Közművelődési tevékenységek Információs tevékenység Ismeretterjesztés Képzés Kiállítási tevékenység Művelődő közösségek Rendezvények Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás Nem programszerű tevékenységek/nyitott formák/ Tábor Nemzetközi együttműködések Kiegészítő jellegű szolgáltatások Származtatott alapszolgáltatások Források és fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések Pályázati tervek Önkéntes erőforrások Egyéb forrásteremtő lehetőségek Partnerkapcsolatok Befejező rész sz. melléklet

3 Összefoglaló A munkaterv alapvető funkciója a szaktörvényben foglalt törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg. Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló szakmai válaszokat fogalmazzon meg. Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. A munkaterv soha nem készül rutinból és csupán a törvény adta kényszer miatt. Az intézmény kollektívája (amibe mindenkor beleértjük az önkénteseket, a kiscsoportok képviselőit, a civil segítőket, az alternatív formában foglalkoztatottakat, a kulturális közfoglalkoztatottakat, stb) azzal a szándékkal készíti el a munkatervet, hogy az évközben a legfontosabb iránytűje lesz a napi működésben úgy, hogy a stratégiai terveket szolgálja, és igazodjon a fenntartó szakmai bizottságának az elvárásaihoz. A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciójának prioritásait ismeri a kollektíva, amely szükséges ahhoz, hogy a mindenkori pályázati rendszerek között is felismerjük a számunkra legmegfelelőbbeket. Tény, hogy a pályázati lehetőségek egyre inkább a nagy projectekre korlátozódnak. Az intézmény dolgozói a forrásteremtésekben maximálisan kihasználják a lehetőségeket. A Minősített Közművelődési Intézmény címünk feljogosít bennünket arra, hogy pályázzunk a Közművelődési Minőségi Díjra. Erőnket felmérve úgy döntöttünk, hogy 2014.évben is prioritást élvez a szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok továbbfejlesztése, a zavartalan és eredményes közművelődési munka, amire alapozva a későbbiekben pályázhatunk a címre. Az elmúlt évben már csökkentett főállású létszámmal dolgoztunk. A négy főállású dolgozó egy nagyon erős fizikai és szellemi megterhelés mellett tudta koncentráltan véghezvinni a vállalt feladatokat. A napi működés és a szakmai munka teljesítése csakis úgy volt lehetséges és ez a jövő útja is, hogy meg kellett és meg kell találni azon önkéntesek körét, és más formában foglalkoztatottak körét, akikre számíthatunk. Minden nehézség ellenére, a dolgozók szakmai elszántsága mellett évben is szeretnénk megőrizni az elért eredményeinket, amire kötelez a Minősített Közművelődési Intézmény cím is. Szakmai kapcsolataink közül kiemelkedik a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárral való együttműködésünk, ami a jövőben további perspektívákat jelent városunk közművelődési kínálatában. Intézményünk öt évvel ezelőtt vette fel Nagy Gáspár nevét. Az idei évben hetedik alkalommal kerül megrendezésre a rendkívül rangos Költő Hazatér Találkozó és mindehhez társul, hogy a költő születésének a 65.ik évfordulója lesz az idei évben. A költő szülőházának a megnyitása is újabb feladatokat generál az intézményre. A Nagy Gáspár díj első alkalommal kerül átadásra 2014-ben. A Nemzetközi Színjátszó Fesztivál térségi kiterjedése a kulturális vidékfejlesztés nagyszerű példájává válik a Kárpát-medencében

4 A Közkincs Kerekasztal folyamatos működése fenntarthatóvá vált, tagjai elkötelezettek közösségfejlesztői terveik megvalósításában, s a közösségi összefogásban. A Csatrum Galériához kapcsolódóan alkotó táborok kerülnek megszervezésre a városban és a térségben. Az első világháború idején készült nagybányai ihletettségű festmény, amely a város egyik képzőművészeti ikonjává vált az elmúlt években inspirálja az alkotó táborok szervezését. Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók, kiemelkedő személyiségekhez kapcsolódó évfordulókra különösen ügyelünk. Az intézmény kirakatában elkészített emléksorokkal emlékezünk, és így informáljuk a látogatóinkat is. A digitális írástudás fejlesztése területén a feladatunk folyamatos. A digitális írástudatlanság csökkentése, az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások használatához szükséges kompetencia fejlesztése, a számítógép- és internet-használat növelése versenyképességi és esélyegyenlőségi szempontból egyaránt elsődlegesen jelenik meg intézményünk munkájában. Ebben a tevékenységünkben a generációs együttműködések erősek. A fiatal korosztály képezi az idősebbeket. Közművelődési tevékenységünk során nem teszünk hátrányos megkülönböztetést sem vallás, világnézet, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás szerint, ugyanakkor a társadalmi változásokra, munkánk során gyorsan reagálnunk kell. A növekvő számú cigány nemzetiség kultúrájával, a mélyszegénységben élők válságkezelésével kapcsolatos ismeretek bővítése a szakterületen, s térségi szinten elengedhetetlen. Az intézmény dolgozóinak méltó, a munkájukkal arányos anyagi elismerésére, önállóan nincs módja az intézménynek, de erkölcsi elismerésüket szorgalmazzuk helyi szinten és szakmai fórumokon. A Franciaországban gyakorlatként működő vallidációs folyamat helyi szinten való alkalmazását szeretnénk szorgalmazni, a több évtizedes gyakorlattal rendelkező kollégák esetében

5 1. Közművelődési tevékenységek 1.1. Információs tevékenység Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását, illetve a közönségtől érkező visszajelzések fogadására irányuló tevékenységet. feladatok alkalom felelős Véleménykérések: Képzési igényfelmérés, Családi igényfelmérés, Színházi igényekről Milyen közösségek alakításában venne rész 8 Elégedettség mérés: Digitális írástudásról, Gyermek rendezvényről, Felnőtt színházi és zenei rendezvényről, Fesztiválokról, 20 kiállításokról, a nyitott formákról megyei sajtóval kapcsolat heti F. Orbán Ildikó Kapcsolat a helyi sajtóval Honlapunk ( facebook oldalunk frissítése Intézményi Ajánló havi 5 naponta havi Minden kolléga, és önkéntesek. Plakátok, szórólapok Híreink honlapokra célzottan Kivetítő /mint információs csatorna/ Adatbázis, címlista készítés, folyamatos bővítés karbantartás: /protokoll lista/ Információs Iránytű folyamatos fejlesztése Kiegészítő tevékenység (fénymásolás, kiadványszerkesztés) Az intézmény dolgozói szakmai publikációkat készítenek. Közösségi Művelődés Szín folyóiratba, Versmondó újságba, Honlapokra, Helyi Újságba. nagyrendezvényekhez heti nagy rendezvényeken folyamatosan érdeklődési célcsoportok szerint Szükség és lehetőség szerint. 6 Rendezvényért felelős kolléga G. Szakály Georgina A felelősök feladata a tervek figyelemmel kísérése, és a szervezésbe a kollégák legszélesebb körének a bevonása. Nem csupán végrehajtói a munkának, hanem irányítói, vagy akár vezetői feladatokat is ellátnak

6 1.2. Ismeretterjesztés A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti különbség talán abban ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret / kompetencia nem kerül ellenőrzésre. rendezvény alkalom forrás felelős Filmvetítés /színházterem, rendezvénytér, egyéb terek/. Civil közösségek számára az infrastrukturális lehetőségeket biztosítjuk a saját kezdeményezésű vetítésekhez. 3 Alkotókkal találkozó. Filmkészítésre pályázat kiírás. Pályázatfüggő. G. Szakály Georgina Idősebb korosztály érdeklődésére alkalmas ismeretterjesztési lehetőségeket teremtünk. Hagyományos ismeretterjesztő előadások. (Helyi előadók) Vas-vár Örökség Népfőiskolával, egyesületekkel közösen. Dr. Bendefy László Városi Könyvtárral együttműködés. 4 A Járásban élő tanítók, papok, orvosok, nyugdíjas értelmiség, bevonása a cél előadások tartására. G. Szakály Georgina Történelmi tárgyú előadássorozat. 6 Könyvtárral közösen. Könyvkóstoló (Tarics Péter, Mátyus Aliz, Bunyevác Zsuzsa, Petrás Mari, Döbrentei Kornél, Pék Tibor, Gábor Ferenc, Rostás-Farkas György, Jónás Tamás, Beck Zoltán, Forgács István) 6 Barbalics Imre János Térségi jelleggel is. G. Szakály Georgina - 6 -

7 1.3. Képzés Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. Képzésben részt vesznek az intézmény dolgozói és a hatókörében segítők. Informatikai ismeretek bővítése és fejlesztése, nyelvtanfolyamok, tréningek a társintézmények dolgozóival. Az intézmény szervezésében lesznek informatikai és nyelvi képzések, valamint az infrastruktúránkat igénybe véve más szervezetek is végeznek képzéseket. A színjátszó fesztiválhoz kapcsolódóan és táborokban is folynak ifjúsági képzések, önismereti tréningek. Munkanélküliek képzése. ideje tartalma partnerek, költségek résztvevők köre Január-május Számítógépes TAMOP Városból képzés programkeretében Folyamatosan Nyelvi képzések TAMOP program Térségből keretében és önköltségen Februárban és az Kulturális Nemzeti Művelődési A térségben év második közfoglalkoztatási Intézettel foglalkoztatottak felében képzés Ősz folyamán Minőségbiztosítás önköltséges Vas megye angol nyelv NGKK dolgozók honlap fejlesztése NGKK dolgozók 1.4. Kiállítási tevékenység A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása. A kiállítás lehetőségek között a táblázatban tervezetteken túl még lehetségesek az alábbiak. Kígyókiállítás. (Hüllőbörze Kft. Nagy Lajos 06/ ) Vépi motorosok kiállítása Németh Nyiba Sándor: A rock legendákról Bencze Irén (Egervár) üvegfestő Komor András ismerőse. ( 30/ ) Soós Nóra (Soós Pál a kontakt) Vépről. Oberwart. Istvanits Ernő Burgenlandból. ( Székely Márta 30/ , ) Sebeő Talán (a jövő népművészete) Orosz István. Keresztesi Dóra, Egy kiál/li/tás a hegyháton. Az összes létező boltban, kirakatban, kocsmában és minden közösségi helyen megjelenne egy gondolatot ötvöző kiállítás. Graffiti a helyi fiatalokkal. Helyi (térségi) hobby kiállítás. Stekovics. Szombathely, Bedő Krisztina ( ,Andráshida) rokona vasvári. Bedő Éva 20/

8 Tartalom Dátum Partnerek Felelős Martin György néprajzkutató munkája fotón Január-február Hagyományok Háza Marton Szilvia ruha alkotásai március (egyéni vagy csoportos) Czanik Ferenc Festő alkotásai Győr megyéből. április Devecseri Zoltán Vasváriak fotói. Pogács Mónika, Benedek Szilárd, Hideg István régi háborús gyűjteményei a Golghelóghin és a Castrumon. hej,regö rejtem Lakatos József művész kiállítása Gobelinek, horgolások, kötések és egyéb különleges technikák Május-Juniús Julius-augusztus ősz További vasvári fotósok és gyűjtők Sárvár Művelődési Központ, Drimmer László Rásó Gabriella, Rábahidvégi Hímző Kör, Barbalics Margit, Grábler Margit, Házi Béla. Süle József Horváth Julcsi.(Sorkikápolna) HAZATÉRÉS. Hogy lehet vissza /t/ érni? A szülőföldhöz, hazához, házhoz, iskolához, gyermekkorhoz? Vándor Textil kiállítás. Molnár Edit fotói (Nagy Gáspárral), vagy Kornis Péter, Garas Kálmán portréi A Vasvári Járásról fotók Zsennyei alkotók műveiből. Pályázatfüggő ősz Kozári Hilda (Finnországban élő Vasvárról elszármazott alkotó) Cebula Anna (Szombathelyi Képtár) NMI, Hagyományok Háza Interneten pályázat, ahol a kiválasztott fotókból nyílna nyár kiállítás. (szabadtéren, a város terein, kirakatain) Vegh-Mozgai Henrietta, június 20-július 18. Nádler László, Sejber Mihály, Tompa László, Molnár Ferenc, Nemcsics Ákos, További tervek Kondor János Vasváriak képzőművészek a Balatonra (Balatonfüred- Arács) kaptak meghívást egy ottani alkotókörtől Januárfebruár Sárvári Művelődési Központ - 8 -

9 1.5. Művelődő közösségek A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő - jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető. Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás. Közösség Verilun Zenekar Vasvári Játékszín Üss a hasadra! Színpad Napsugár Nyugdíjas Klub Őszirózsa Népdalkör Képzőművész Kör Alkotókör Vasvári Fúvós Egyesület Hölgy Klub Gitár Klub Energy Dance Team Fény-kép keresők klubja Megjegyzés Próbalehetőség elsősorban akkor, mikor az intézmény nincs nyitva, mert hangerejével minden egyéb foglalkozást akadályozhat. Koncertszervezésben együttműködnek, és technikával közreműködnek az intézmény rendezvényein. Az elmúlt év gyakorlata alapján meg tudtuk oldani a közös együttműködést, amiből tudunk tovább lépni. (nyári koncertek). A zenekar lemezbemutató rendezvényt tart az év folyamán. Évenkénti szerződés alapján működnek az intézményben. A színjátékhoz kapcsolódó egyéb területeken igényeljük ismereteiket, tudásukat. (vers, mese, film, narráció, felolvasás, Színjátszó Fesztivál, Impro Fesztivál, Költő Hazatér rendezvényeken közreműködés) Szerződésben rögzítettek alapján történik a működésük. Önállóságuk kibontakozását az intézmény támogatja. A színjátékhoz kapcsolódó egyéb területeken igényeljük ismereteiket, tudásukat. (vers, mese, film, narráció) A térség hasonló korú klubjaival gyakrabban működnek együtt egymás rendezvényein. (közös farsangolás, települési rendezvények) A népművészet egyéb kategóriáiban való megjelenésüket animáljuk. /népmese, díszítőművészet/ Helyiek és térségiek számára találkozási alkalmak. Versírók, fotózók, filmkészítők közös együttgondolkodását inspiráljuk. (Alkotók meghívásával.) Rendezvényeken közreműködik. Alkalomszerűen az intézményben is próbálnak. Civil kezdeményezést támogatjuk. Megfelelő alapok után egy részük a helyi rendezvények, összejövetelek szereplői lehetnek. Családi rendezvényeken, intézményi eseményeken az ügyesebbek kipróbálhatják magukat. A világháló adta lehetőségekre alapozva érdeklődési körök szerint inspiráljuk e témában az egyéneket, hogy közösségi alkalmakon találkozzanak egymással

10 1.6. Rendezvények A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre. Rendezvény Időpont Partnerek Felelős Wass Albert Felolvasó Est Születésének.106.évfordulója Doni áldozatokról megemlékezés Gyermekszínház: Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni I.08. Civilek, Vasvári Játékszín H. T. I.12. I.16. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O. I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Újévi koncert II.8. Zeneiskola, civilek F. O. I. Színházi előadás Sík Sándor: István király. Magyar Kultúra napja. I.21. Török Richárd halálának napja. I.18. I.22. Forrás Színház, önkormányzatok, Hagyományok Háza, Győrvári tánccsoport, színjátszók Városi Bál I.25. H. T. Impro Fesztivál Kultúrházak Éjjel Nappal Kiállítás, Bál. Felnőtt Színház Bérlet Dr. Fűzfa Balázzsal K. Kesey: Száll a kakukk a fészkére Gyerekszínházi bérlet előadása Hamupipőke Farsang a szép korúakkal II.1. II.28- III.2. II.15. III.6. III.6. Vasvári Játékszín, Magyar Szín- Játékos Szövetség NMI H. T. Lendvai Egy & Más Vándorszínház Nektár Színház, Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O. I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Egervölgyi dalosok, Vasvári G. SZ. G. Őszirózsa Népdalkör Nőnapi Operett Gála III.8. Civilek, vendéglátósok. F. O.I. Nemzeti Ünnep Ismerős Arcok, Csillagösvény Költészet Napja Felolvasó Est III.15. H. T. IV.11. Vasvári Játékszín, civilek, színjátszók, dalosok G. SZ.G.

11 Nemzeti Színház: Tamási Áron: Vitéz lélek. Gyermekszínház előadások (Filmvetítés) A költő hazatér N.G.65 éve született Weöres Sándor Regionális Gyermekszínjátszó Fesztivál. IV. vége Nemzeti Színház, Járás. - V. eleje IV.17. V V.8. Vasvári Járás iskolái és óvódási, Hosszúpereszteg, Sorokpolány, Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Nagy Gáspár Alapítvány, Hitel szerkesztőség, Nagytilaj és Bérbaltavár önkormányzat, Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ, iskolák, szülők Magyar Drámapedagógiai Társaság, nevezett csoportok, Vasvári Játékszín, Hegyháti iskolák F. O.I. G. SZ.G. G. SZ.G. H. T. Majális V.01. F. O.I. Színjátszó Fesztivál Magyar Színjátékos Szövetség, Járás önkormányzatai és civil VI.19- szervezetei, vasvári lakosok, 22. vasvári civil csoportok, Vasvári Játékszín Mákfai Kaláka vagy a Golghelóghi Török Richárd 60 éve született. Vetítések este a szabadtérre. VI Nagymákfai Hagyományőrzők, civilek, színjátszók, dalosok VII.31. H. T. Hegyháti Napok VIII. Külön tervezés és költségvetés XII. Vasvári Rétes Fesztivál VIII.09. Hegyháti Napokhoz kapcsolódóan G. Sz.G Alkotó tábor. VIII Vasvár Vas megye Szentendréje H. T. Idősek Napja X.01. Karitász, Máltai Szeretetszolgálat, G. Sz. G. Családsegítő, Nemzeti emléknap X.06. H. T. Forradalom Ünnepe X.23 G. Sz. G. Népdalos Fesztivál XI.7. Megrendezése az év második felében dől el. Hegyháti Toborzó XI.8. G. Sz. G. Vasvári Járás iskolái és óvódási, Gyerekszínház XI.6. Hosszúpereszteg, Sorokpolány, F. O.I. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái. Magyar Nyelv Napja. XI.13. Civil csoportok. H. T. Felnőtt színházi előadás. XI.15. Gyermekszínházi előadás XII.11. Vasvári Járás iskolái és óvódási, F. O.I. Hosszúpereszteg, Sorokpolány, G. Sz. G. Sorkifalud, Rum, Egervár iskolái

12 és óvodái. Önkormányzatok, szülők. Felnőtt Színház XII.13 Vasvári Ádventi rendezvényekhez kapcsolódás XI.30. XII.7,14, 21. H. T. G. Sz. G. Civil Mulatság. Regölés. XI.28. Helyi csoportok Wass Albert Felolvasó Est I.08. Civil csoportok. H. T. Doni megemlékezés a Magyar Kultúra Napja I.22. A fenntartó önkormányzatot minden rendezvényünkben partnerként értelmezzük, ezért nem írtuk ki a rendezvényekhez. A terv nem tartalmaz évközben igényként jelentkező eseményt, amit nem lehet tervezni, de mindent mérlegelve gyorsan kell reagálni. (civil kezdeményezések, magán kezdeményezések, központi programok, események) 1.7. Szakmai kapcsolatok, tanácsadás és szolgáltatás A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás főbb elemei: közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi, regionális közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok gondozása/ápolása, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, kulturális értékek bemutatása, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások. Program Kapcsolatok Forrás Műsorcserék, forgalmazás Amatőr csoportok a térségben Szín- Játékos Szövetség, NMI. megállapodások alapján Szakmai értekezlet Szomszédos kistérségek. Regionális konferencia a NMI partnerségével. Minőségbiztosítás területén Önköltséges szerzett tudásunkat tovább adjuk Egyetemekről, képzőhelyekről gyakorlatosok fogadása Közkincs Kerekasztal (5 alkalom) Hegyháti Kistérség (Vasvári Járás) Települések, civil csoportok Nagy Gáspár Emlékház, Dr.Kiss Gyula Egyesület Önköltséges Mindszenty Emlékház. Népfőiskolákkal szakmai találkozó I.12. Vas-vár Örökség Népfőiskola, Vasvári Játékszín Népfőiskola Kárpát-medencei résztvevői

13 1.8. Nem programszerű tevékenységek /nyitott formák/ Nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben (jellemzően aulában, folyosón), belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások A különböző életkorú látogatói közönség kiszolgálása további eszközfejlesztésekkel az aulában. (társasjátékok, mászókötél, babzsák, retro kávézó, játékok, asztalitenisz, darts, babasarok, csocsó, asztali játékok, kávé-üdítő automata üzembe helyezése, újságolvasás, TV nézés, gyerekjátszó, zongora) Tábor A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy a nélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat. Tartalma Partnerek, feladatok Megjegyzés Felelős Színjátszó tábor. Csoportok, Magyar Szín- Játékos Szövetség, Nagymákfai Hagyományőrzők Fafaragó tábor. Nagymákfai Hagyományőrzők Képzőművész tábor. Nádler László Ellátás esetén az alkotók egy-egy művel gyarapítanák a város képzőművészeti alkotásait. (Lehetséges helyszíne a Padlás galéria.) Képzőművész ifjúsági tábor. Csehimindszent, Nagytilaj

14 1.10. Nemzetközi együttműködések Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás. A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek részvételével. Tartalom Partnerek Források Cserekapcsolatok: Zilah Bácskertes, Kupuszina, Oroszország, Lendva, Szilágycsehi, Köröstárkány, Nagybánya, Belényes, Zenta, Beregszász Művészeti csoportok, civil egyesületek. Népfőiskolák Pályázatok, szponzorok, egyéni támogatások Kiállításcserék, Szimpózium (Képzőművészet) City Cooperation egymás tájékoztatása (Lengyel, Szlovén, Osztrák) A programban résztvevő 24 város, TDM. Pályázatokból Kiegészítő jellegű szolgáltatások Kisebb jelentőségű, a közművelődési programhoz (alapszolgáltatáshoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást /tevékenységet/ gazdagítják. A nyitott formákon belül nyújtott szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások nehezen választhatóak szét, ez nem is mindig lehetséges. A különbség az lehet, hogy míg a nyitott formákon belül rendelkezésre álló szolgáltatások bárki számára hozzáférhetőek, addig a kiegészítő szolgáltatások kimondottan egy-egy rendezvényhez kapcsolódnak, jellemzően a jelenlevők veszik / vehetik igénybe. Színházi, zenei, koncert előadások után, kiállítás megnyitókon az alkotókkal, művészekkel találkozót szervezünk, amelyeken kötetlen formában vesznek részt a látogatók. Tárlatvezetést tartunk a rendezvények szüneteiben, felkészült önkéntesek bevonásával. Gyermekrendezvények előtt és után szervezett formában lehetőséget biztosítunk a várakozási időben hasznos tevékenységhez.(kézműves foglalkozás, játék, filmnézés, biliárd, sport, egyéb) Származtatott alapszolgáltatások Olyan az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet /szolgáltatást/ igénybe nem vevők számára is. Céges eseményekhez, vállalkozások rendezvényeihez infrastruktúrát kínálunk. A bevált terembérleti tevékenységeket folytatjuk. További szigorításokat teszünk a termékbemutatóknak álcázott üzleti tevékenységek esetén. Keres-kínál fal működtetését indítjuk az intézményben. Csere-bere akciókat szervezünk. Az intézményben végezhető sportolási lehetőségekhez szükséges eszközrendszert fejlesztjük.(asztalitenisz, kondicionáló terem)

15 2. Források és fejlesztések 2.1. Infrastrukturális fejlesztések A fejlesztésekre akkor kerülhet sor, ha költségvetési vagy egyéb forrás ezt lehetővé teszi. Legsürgetőbb a színpadi függönyök lángmentesítése, valamint balett szőnyeg a színpadra. Kapaszkodó korlát készítetése a Tretter Terem lejártai lépcsőjéhez balesetvédelmi okból indokolt. Színpad technika fejlesztése (zsinórpadlás) Első széksor mobilizálása Lépcső a színpadhoz Nagy Gáspár hangján hallható versek technikai feltételeinek a megteremtése az előtérben a látogatók számára egyéni igényeknek megfelelően. Robot lámpák a színházterembe, amelyek szabadtérre is mobilizálhatók (ledes lámpák színekkel és irányítottan) Hangtechnika fejlesztése, folyamatos modernizálása (mikro portok). A padlás beépítése azért lenne célszerű, mert egy olyan nagyságrendű termet lehetne kialakítani (40-50 fő) amely a legkisebb termeink és a nagyterem között foglalna helyet a paramétereiben. 2.2.Pályázati tervek Kiíró Tartalom Határidő Felelős Vizuális Művészetek Kollégiuma Közművelődés és Népművészet Kollégiuma Építőművészet és Örökségvédelem K. NKA Előadó művészeti Kollégiuma Helyi pályázat Bethlen Gábor Alapítvány Kozári Hilda kiállításához tavasz H. T. Hegyháti Toborzó, táborok, 2015.évi rendezvények Padlás Galéria Kút tavasz, ősz kiírás szerint G.Sz.G. Színházi előadások tavaz, ősz H. T. Zenei előadások tavaz, ősz Gyermekprogramok és tájolási programok Csoportok Programok Határon túli kapcsolatok ápolása. Különös tekintettel, a szórvány területekkel. tavaz, ősz F. O. I. tavasz tavasz minden kolléga II.17. EMMI miniszterhez Költő Hazatér rendezvény Január

16 Folyamatban lévő részben támogatott projektek kiíró tartalom felelős Miniszterelnökség Holucausthoz kapcsolódó. A múltat tudnunk kell G. Sz. G. NKA Táborok F. O. I. NKA Nemzetközi Színjátszó Fesztivál A pályázatok készítése csapatban történik. A felelősnek az összefogás és koordinálás a feladta. A munkába bevonja az intézményen kívüli erőket is. A felelős a pályázat készítésén túl annak megvalósításáért is felelős Önkéntes erőforrások Együttműködések Közönségszervezői hálózat építése Fordítások, tolmácsolások, külföldi együttesek kísérése, város bemutatása turisták részére Fellépő csoportok szállásolásában Étkezési szolgáltatások Rendezvényeken közreműködés, Tudósítások (írás, riport, fotózás, film, stb.) a médiák felé Önkéntesek fogadása Ügyeleti munkára Információs szolgáltatás, kiállítások őrzése, marketing tevékenység. Bevonható célcsoport Nyugdíjas értelmiség, pályakezdő munkanélküli fiatalok, megváltozott munkaképességűek, középiskolások, kulturális közfoglalkoztatottak vidéki tagjai Az intézményben nyelveket tanuló csoportok tagjai, vasvári egyetemisták, nyugdíjas értelmiség. Magánszemélyek, vállalkozások, intézmények, a vasvári járásra kiterjesztve, önkormányzatok, iskolák, óvodák. Magánszemélyek, vendéglátósok, civilek. Fiatal munkanélküliek, nyugdíjasok, kismamák, megváltozott munkaképességűek, középiskolások. Diákok, nyugdíjas értelmiség. Külföldi diákok, hazai önkéntesek. Munkát kereső fiatalok, nyugdíjasok, egyedülállók mentori segítséggel. Álláskereső fiatalok, diákok, nyugdíjasok

17 2.4.Egyéb forrásteremtő lehetőségek Támogató Magánszemélyek Lehetséges támogató partner Támogatandó tevékenység Költő Hazatér Rétes Fesztivál Felelős G. SZ. G. G. SZ. G. PNH Színjátszó Fesztivál F. O.I. Vállalkozások, cégek HP További 5 támogató Színházi előadások Hegyháti Toborzó F. O.I. G. SZ. G. Költő Hazatér G. SZ. G. Önkormányzatok Színjátszó Fesztivál Gyermekszínházi előadások Hegyháti Toborzó F. O.I. G. SZ. G. COOP. Üzletlánc Kulturális szervezetek Nagymákfai Golghelóghi Költő Hazatér G. SZ. G

18 3. Partnerkapcsolatok emagyarország Centrum Vas Megyei emagyarország pontok Vasvári Önkormányzat Országos Szakmai Szervezetek Város intézményei Városi csoportok Mecénások, Művészek Közkincs Kerekasztal Vasvári járás Városon kívüli kulturális csoportok Művészeti csoportok Szakmai intézmények Szomszéd járások Cégek, Vállalkozók Terembérlők Egyházi Közösségek Vendéglők

19 Befejező rész Az év folyamán készített pályázatokat, publikációkat, szakmai jelentéseket és csoportok információit is felhasználtuk a munkaterv készítésében. A munkaterv elfogadását követően azonnal felkerül az intézmény honlapjára a szakmai anyagok közé, minden érdeklődő számára elérhetően. A városi intézmények, főbb partnereink részére papíralapon is megküldjük. Az intézményben személyesen is olvashatják a látogatók. A munkaterv készítésének folyamatban az intézmény szakmai munkatársai vettek részt, akik a tervezés folyamatában együtt működtek az intézmény közösségeivel, a partnereinkkel és a civil közösségekkel. Az évközben felmerülő új terveknek is nyitott helyszíne, partnere, és fogadója az intézmény. F. Orbán Ildikó G. Szakály Georgina Vasvár, Gergye Rezső Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgató ne a terv keresse az embereket, hanem az emberek hajlamai, mániái keressenek, találjanak helyet a tervben. ( Írta Németh László író 1964-ben a vasvári művelődési házhoz küldött levelében.)

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

A 2011-es év rövid értékelése 4

A 2011-es év rövid értékelése 4 é s K ö n y v t á r v a l a m i n t a D r. J a b l o n k a y I s t v á n H e l y t ö r t é n e t i G y ű j t e m é n y MUNKATERV 2012 Tartalom: Fontosabb jogszabályok a közművelődési tevékenységet végző

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014.(II.4.) Közművelődési rendelete Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016.(V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása. Gabriel García Márquez Közművelődési tevékenység

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben