TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011."

Átírás

1 TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE FŐIGAZGATÓ MELLÉKLETEK: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum éves munkaterve A Nagytétényi kastély éves programterve Az Iparművészeti Múzeum műtárgy-digitalizálási stratégiája Korábban a fenntartónak már megküldött anyagok: Az Iparművészeti Múzeum fejlesztésének és rekonstrukciójának programja Az Iparművészeti Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata A 2011-ES ÉV LEGFONTOSABB, KIEMELT FELADATAI 1. Az intézmény pénzügyi helyzetének rendezése, a 2010 októberében örökölt adósság szanálása; 2. A főépület állapotából fakadó életveszély elhárítása, tetőjavítás; 3. Az intézmény komplex fejlesztése és rekonstrukciója koncepciójának kidolgozása, a szükséges kormány-előterjesztés, megvalósíthatósági tanulmány és tervek elkészítése; 4. A Nagytétényi kastély rekonstrukciójának beindítása EU-s támogatással; 5. Korábban megnyert EU-s pályázatok lebonyolítása Médiapagoda turisztikai attrakció, akadálymentesítés, múzeumpedagógiai pályázat; 6. Az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának bevezetése, az ebből fakadó átszervezések lebonyolítása, az üres álláshelyek betöltése; 7. Korszerű műtárgynyilvántartó rendszer bevezetése, érdemi digitalizálási program kidolgozása; 8. Esterházy textíliák szakkatalógus angol változatának kiadása, Esterházy ötvöstárgyak szakkatalógusának kiadásra való előkészítése; 9. Art deco és modernizus Lakásművészet Magyarországon a két világháború között c. kiállítás és katalógusának előkészítése, a múzeum minden gyűjteményének részvételével. Kurátor: Horányi Éva; 10. A 2012-re tervezett kiállítások előkészítése, különös tekintettel a London Victoria & Albert Museum történetét bemutató kiállítás befogadásának, a kiállítások való magyar részvételnek a megszervezése; 11. Korszerű múzeumi bolt kialakítása, a főépület fogadóterületének átalakítása a szükséges információkat és tájékozódást megfelelően biztosító módon. I. Szervezeti kérdések Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően márciusában az Iparművészeti Múzeum elkészítette és jóváhagyásra a fenntartónak beterjesztette az elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely jelenleg elfogadásra vár. Ebben a dokumentumban az alábbi szervezeti változtatások kerültek megfogalmazásra:

2 - Főigazgató-helyettesi pozíciók elnevezésének, hatáskörének tisztázása (általános főigazgató-helyettes és gyűjteményi főigazgató-helyettes); - Kisgyűjtemények megszüntetése, a gyűjteményi anyag visszaosztása az egyéb gyűjteményekre; - Design gyűjtemény létrehozása, ezzel egy időben a kortárs művészeti kurátor pozíciójának megszüntetése; - tudományos titkári munkakör létesítése közalkalmazotti státuszban; - Regisztrációs és kiállítási osztály létrehozása (a jelenlegi Kiállítás-szervezési és oktatási főosztály átszervezésével; - Önálló múzeumpedagógia osztály létrehozása; - Teremőrök szervezeti átsorolása (KSZO főosztálytól a Biztonsági osztályhoz); - valamint egyéb, kisebb horderejű változtatások, amelyeket a tervezet és az azzal kapcsolatban a Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonnyal, illetve a Közgyűjteményi Főosztállyal folytatott levelezés részletesen tartalmaz. A 2011-es év kényszerű személyi változásokat is hozott. Az intézmény bértömegének finanszírozhatósága érdekében 2011 februárjától összesen 17 már nyugdíjas munkatárs (többségükben teremőrök) végleges nyugdíjazására került sor április 1-től távozott az intézmény gazdasági igazgatója, helyét pályázaton tölti be az intézmény. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) tény terv II. Szakmai működés 1) Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok 2) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései A 2011-es év központi feladata az intézményi rekonstrukció és komplex múzeumfejlesztés beindítása. A Múzeum március 15-ig kidolgozta az Iparművészeti Múzeum fejlesztésének és rekonstrukciójának koncepcióját, amelyet megküldött a fenntartónak. A további lépések a tervezet nyomán készülő kormány-előterjesztés és kormányhatározat értelmében történnek meg. A 2011-re tervezett elsőrendű feladatok a következők: 2

3 Főépületben a tető és a kupola állapota miatt kialakult közvetlen életveszély elhárítása (védőállványzat, vizsgálatok, ledőléssel fenyegető elemek levétele a tetőről) Forrás: NEFMI 60 millió forintos támogatása veszélyelhárításra Főépület rekonstrukciós terveinek kidolgozása, a teljes rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmányával és építészeti terveivel együtt. Az első ütem kiviteli terveinek elkészítése. Forrás: Kormány-előterjesztéstől függ Nagytétényi kastély hátsó, habilitációs intézettől átvett részeiben közvetlen életveszély (épületomlás) elhárítása, valamint a további lopások, épületrongálások megakadályozása érdekében a hátsó épületrészek megfelelő körbekerítése, védelmének kiépítése Forrás: 30 millió forintos beruházási keret (maradék 2010-ről) Nagytétényi kastély komplex turisztikai fejlesztésének beindítása: átvett épületrészek műemléki rekonstrukciója, bútortörténeti központ létrehozása kibővített kiállítással, restaurátorműhellyel, stb. Forrás: EUs pályázati források, forrásigény kb. 500 millió forint Hopp villa és Ráth villa rekonstrukciójának előkészítése 2011-ben tervezési fázis Forrás: magánadomány Főépületben az új SzMSz miatti átszervezések illetve biztonsági hiányosságok (Ötvös osztály) miatt szükségessé vált költözések lebonyolítása, új irodák kialakítása Forrás: beruházási keret Főépület akadálymentes megközelíthetőségének megteremtése Forrás: 28,8 milliós EUs támogatás 3) Gyűjteménygondozás és feldolgozás Kiemelt feladat 2011-ben a 2010-ben lezárt revízió leltározatlan raktári állományának beleltározása, valamint az új műtárgy digitalizálási és nyilvántartó rendszer bevezetése terv Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 1419 tétel, 1502 db 1500 tétel Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 129 tétel, 212 db 1500 tétel Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 48 tétel, 58 db Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) 760 tétel 1500 tétel Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) tétel, db ötvös osztály újbóli revíziója Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 7335 tétel, db 500 tétel Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 131 tétel, 135 db 120 tétel 3

4 A gyűjtemény gyarapodásának fő forrását 2011-ben a leltározatlan tárgyak leltárba vétele jelenti. Az év során megalapításra kerül továbbá az Iparművészeti Múzeum Designgyűjteménye, a Magyar Design Múzeum. Ennek koncepcióját az intézmény rekonstrukciós tervének mellékleteként terjesztettük a fenntartó elé folyamán az Iparművészeti Múzeum teljes intézményében korszerű, új digitális nyilvántartó szoftvert szeretnénk bevezetni, felváltva ezzel a jelenleg használt, 5 különböző (!) (de többségében egyaránt elavult) szoftvert. Forrás: NKA Iparművészeti Kollégium 17 millió forintos támogatása A 2010 végén lezárt revíziót az Ötvös Gyűjteményben újra le kell folytatni, az utórevízió során feltárt műtárgylopások miatt. Restaurálás, konzerválás terén elsősorban az év végi art deco kiállítás előkészítése kapcsán kerül sor nagyobb műtárgyanyag kezelésére. Könyvtár gyarapodása: könyv várható kb db (Vétel: 300 db, ajándék: 350 db,csere: 350 db) valamint a kurrens folyóiratok, a tavalyihoz képest (189 cím, ebből vétel: 69 cím), mintegy 10%-os csökkentéssel. a) Gyarapodás és arányainak tervezése A gyűjteménygyarapítás erre elkülönített keret hiányában jelenleg tervezhetetlen. Ez nehézséget okoz a műtárgypiacon vagy akár a kiviteli szemlék során felbukkanó jelentős műtárgyak megszerzésekor. Gyarapításra csak a pályázatok (NKA és egyéb) illetve ajándékozások függvényében kerülhet sor. A hagyatékok továbbra is jelentős gyűjteménygyarapítási forrást jelentenek: az idén kerül sor Torday Aliz tavaly a múzeumba került hagyatékának rendezésére és beleltározására. Célunk továbbá jó kapcsolatok kiépítése a kortárs gyűjtőkkel, mely hosszabb távon a gyűjtemény gyarapítását szolgálhatja. Ezt a célt szolgálja az első emeleten helyet kapott Gyűjtők vitrinje, ahol időszakonként változó módon magángyűjtemények kiemelkedő darabjait mutatjuk be, a 2010-ben megszakadt sorozatot folytatva. Feladat Felelős Határidő Vásárlási javaslatok tárgyak, hagyatékok, ajándékok megjelenése függvényében, a pályázati lehetőségek figyelembevételével Valamennyi muzeológus kolléga folyamatos b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülésének tervezése Feladat Felelős Határidő Magyar és nemzetközi piacon felbukkanó kiemelkedő darabok Jékely Zsombor Pályázati források, támogatások függvényében Torday Aliz hagyatékának Erdei Lilla június 4

5 rendezése, beleltározása (Textil o.) Brestyánszky Ilona hagyatéka letéti szerződéssel (Adattár) A MNG által kezdeményezett 31 db képes kárpit-gyűjtemény áttéte az IMM gyűjteményébe (ikt. sz /2011, Textil o.) NKA-pályázati pénzből magángyűjteményből vásárolt, sz. fordulóján Jancsurák Gusztáv műhelyében készült rézmunkák (20 db, Ötvös osztály) Lichner Magda, munkatárs: Reichart Dóra Pásztor Emese Pandur Ildikó december június május 15. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Feladat Felelős Határidő Revíziózott, szám nélküli anyag leltározása Valamennyi muzeológus második félév Új digitális nyilvántartás bevezetése Jékely Zsombor július 1. d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok Feladat Felelős Határidő Adattári retrospektív leltározás, a digitalizálási ütemterv alapján Torday Alice hagyatékának leltározása Erdei T. Lilla Folyamatosan egész évben június 30. e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok 5

6 Feladat Felelős Határidő Ötvös gyűjtemény irodáinak és magyar ezüst raktárának új helyre költöztetése Pandur Ildikó június 30. Francia bútorraktár kiköltöztetése részben Nagyéténybe, részben egyéb raktárakba Kisgyűjtemények anyagának szétosztása az új gyűjteményi rend szerint Régi könyvek tára könyvtári különgyűjtemény elhelyezése Adattár gyűjteményegységeinek teljes átrendezése, új raktári rend kialakítása, helyrajzi listák elkészítése Horányi Éva Horváth Hilda Tiszavári Eszter Horváth Hilda június július szeptember december 10. f) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok Feladat Felelős Határidő Defensorok Brenner Folyamatos szűrőcseréje Rozi Adattári fémszekrények használatba vétele Horváth Hilda 2011 szeptember 15. g) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok Feladat Felelős Határidő Art deco anyag restaurálása, kiállításra való előkészítése Horányi Éva, gyűjteményi osztályvezetők nov. 15 Esterházy kincstár török tárgyainak restaurálása Jungfer Gyula vastárgyak restaurálása Pásztor Emese, Pandur Ildikó Pandur Ildikó Támogatástól függ NKA szerződés szerint 6

7 4) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: a) A digitalizálás helyzete 2011 elején, az intézmény digitalizálási stratégiájának bemutatása Az Iparművészeti Múzeum műtárgy és fotó-állományának módszeres digitalizálását a évben indítjuk el elsősorban az NKA-nál az év során megpályázandó támogatás felhasználásával. (Ld. melléklet) b) Kutatószolgálat Mutató tény terv Kutatók száma Kutatási alkalmak száma igény szerint c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma ) Tudományos kutatás: Tudományos munka mutatói tény terv Tudományos munkatársak száma (fő) Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma 1 0 (db) A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap 1664 száma (nap) A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen 1 2 7

8 nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb 7 5 kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszaki) (db) 7 7 Megvalósult kiállítások száma (állandó időszaki) (db) Hazai tudományos programokban való részvétel 8 11 (programok száma résztvevő munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel 3 3 (programok száma résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) 3 a) A évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok, megvalósítás, tervezett eredmények) b) Feladat Felelős Határidő Galvanoplasztikák európai Lichner folyamatos intézményekben (kiállításterv) Magda A világkiállítások hatása Lechner Lichner folyamatos Ödön életművében Magda Két világháború közötti enteriőrök Reichart év vége Dóra PhD disszertáció Terdik év vége Szilveszter Görög Katolikus Örökségkutatás Terdik első negyedév (OTKA) Szilveszter Halál-ábrázolások sz. Horváth Hilda Gyűjtemények, enteriőrök Horváth folyamatos Magyarországon, sz. Európai selyemszövetek az IM gyűjteményében. c. szakkatalógus/checklist előmunkálataként az anyag tudományos feldolgozása, technikai analízise folytatódik Hilda Pásztor Emese Tóth Márta folyamatban Török szövetek és hímzések az IM. Gyűjteményében c. szakkatalógus/checklist előmunkálataként az anyag tudományos feldolgozása, technikai analízise folytatódik PhD témájában kutat Az Iparművészeti Múzeum miseruha Pásztor Emese- Pataki Anikó- Tóth Márta: Semsey Réka folyamatban Folyamatban, határidő

9 gyűjteménye címmel az IM csipkegyűjteményét feldolgozó katalógus munkálatainak folytatása - Ebből jelenleg feldolgozás alatt: Esterházy csipkék, 17. századi egyéb csipkék; rececsipkék (felmérés, osztályozás, szakirodalom, meghatározások, előadás, cikk) századi ásatási textíliák kutatása és feldolgozása Habán OTKA keretében kutatások Esterházy-szakkatalógus 1. (ötvös) kötetével kapcsolatos kutatás. Art deco kiállítás kapcsán kutatások Enteriőrök európai múzeumokban Erdei T. Lilla Erdei T. Lilla Balla Gabriella, Kerámia osztály Pandur Ildikó, Simonyi István Horányi Éva Semsey Balázs folyamatban PhD téma előkészítés Több éves program december május 30. folyamatosan Tervezett publikációk: Art Deco és Modernizmus - lakásművészet Magyarországon, A katalógus szerkesztője Horányi Éva, a katalógustételek a gyűjtemények munkatársai írják a kiadvány IMM munkatársak által megírandó tanulmányai: Horányi Éva: A változó otthon Reichart Dóra: Dekoratív tendenciák és azok osztrák, német kapcsolatai a két háború közötti magyar enteriőrművészetben Csenkey Éva, nyugalmazott munkatárs: Magyar kerámiaművészet a két világháború között Lichner Magdolna: Enteriőrök az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításán További tanulmányok: Bakos Katalin (MNM), Gellér Katalin (MTA MKI), Prékopa Ágnes (MOME), Ritoók Pál (KÖH) az Ars Decorativa évi 28. kötetének tartalomjegyzéke 9

10 Semsey Balázs: Az Iparművészeti Múzeum magyar terme építészet és muzeológia a 19. század végén Pandur Ildikó: Lechner Ödön vitrintervei Jungfer Gyula kivitelezésében Erdei T. Lilla: Jékely Zsombor: Szilágyi András: Radványi Diána: 17. századi csipkék az Esterházy-gyűjtemény viseletein Falkárpit Pieter van Aelst brüsszeli műhelyéből Esterházy Pál megrendelései. A fraknói Kunstkammer gyarapodása a 17. század utolsó harmadában A regéci porcelángyár korai produktumai és történetének első szakasza (1831 és 1848 között) Új szerzemények 2003 és 2010 között Az utóbbi nyolc év jelentős gyarapodásai Szerzemények, műfaji csoportonként, azon belül a műtárgyak készítési idejének sorrendjében Eseménynaptár Szilágyi András szerkesztésében készül Az Esterházy-kincstár szakkatalógusának 1. (ötvös) kötete. Szerzőként közreműködik Pandur Ildikó, valamint Simonyi István. Egyéb kiadványok Semsey Réka (Textil o.): Brüsszeli kárpitok az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. In: Európa szövete c. kiállítási katalógus (Brüsszel - Dobrányi Alapítvány IMM) Jékely Zsombor: 12 katalógustétel az Art and design for All c. katalógusban (London, Victoria and Albert Museum Bonn, Kunst- und Austellungshalle IMM) Kálosi Ildikó (Kerámia o.): A kézműves hagyományok továbbélése a kortárs magyar üvegművészetben. Miskolc, In.: Történet muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére. Szerk.: Gyulai Éva - Viga Gyula, p Kálosi Ildikó (Kerámia o.): (Katalógustételek: az IM üvegtárgyainak leírása), A Bethlenek. A fejedelem diplomatájától a XX. századi egyetemi tanárig. Szerk.: Dr. Tamás Edit, Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2010 Lichner Magda (Adattár) tanulmány Nemes Marcell műgyűjteményéről, és kapcsolatáról az Iparművészeti Múzeummal. A Szépművészeti Múzeum kiállításának tanulmánykötetéhez. 10

11 Terdik Szilveszter (Adattár) egyházművészeti kutatásokat folytat, s ebben az esztendőben fogja leadni az ELTE Művészettörténeti Doktori Iskolában a PhD disszertációját. Tóth Márta (Textil o.): Késő-reneszánsz rátéthímzések restaurálása. In: Műtárgyvédelem Pataki Anikó (Textil o.): Késő reneszánsz rátéthímzéses függöny restaurálása. In: Műtárgyvédelem Semsey Balázs (Bútor o.) Radisics Jenő, Végh Gyula és a történelmi szobasor koncepciója; vagy a Vogel Selbsterkenntnis-emléma bútorokon és más műtárgyakon c. tanulmány megírása Horányi Éva (Bútor o.): A Ház. Arányi Lajos rózsadombi otthona (Ligeti Pál Kaesz Gyula Kozma Lajos tervei alapján). (Tanulmány az IM kiállításának kísérőkiadványába) Pandur Ildikó (Ötvös o.): Jungfer kiállítás katalógusának előkészítése c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv A már a évi teljesítményértékeléshez is kért adatokat az akkori üzemeltetési osztályvezető nem tudta megadni, jelenleg ez a pozíció nincs betöltve. A múzeumi bolt létrehozása, esetleg az internetes könyvértékesítés bevezetése a remittenda jelentős csökkentését eredményezheti év végére. A raktáron lévő kiadványok egy része könyvtári csere keretében kerülne kiküldésre az intézmény hazai és nemzetközi partnereihez. Postázásukra fedezet hiányában mintegy másfél éve nem került sor. d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai Feladat Felelős Határidő Zágrábi Marton Museum porcelánanyagának kiállításon való bemutatása, magyar nyelvű katalógus megjelentetése Balla Gabriella június 15. Art and Design for All - A Victoria & Albert Museum története és az európai iparművészeti múzeumok IMM szerepeltetése a kiállításon és katalógusban, majd a kiállítás Magyarországra hozása Lengyel design kiállítás hazai bemutatása, magyar katalógussal Jékely Zsombor Lengyel Kulturális április 30 (sz0vegek, képek); május 15. (megállapodás a kiállításról) szept

12 Európa szövete nemzetközi kárpitkiállításra tárgykölcsönzés, katalógusszövegek és képek, a brüsszeli bemutató után a kiállítás budapesti bemutatása Együttműködés az Esterházy kincsek török tárgyainak restaurálására török partnerekkel Az Iparművészeti Múzeum anyagát nemzetközi helyszíneken bemutató kiállítások előkészítése A Konstanzi Zsinat 600. éves évfordulójára tervezett kiállítás előkészítésében való részvétel (Konstanz, 2014) A Jagelló-dinasztia korának művészetét bemutató kiállítás előkészítésében való részvétel (Krakkó-Kutna Hora-Berlin) Közép-Európa művészettörténetét feldolgozó kézikönyvsorozat középkori kötetétnek előkészítése (Lipcse) Együttműködés a Müncheni Zentralinstitut für Kunsgeschichte intézménnyel és müncheni múzeumokkal, tanulmányút a Design Múzeum előkészítése érdekében Intézet, Jékely Zsombor Pásztor Emese, Dobrányi Ildikó Alapítvány Jékely Zsombor Jékely Zsombor Jékely Zsombor Takács Imre Takács Imre Siklós Péter 2011 május 15. (Brüsszel), október 15 (Budapest) Folyamatos folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos 2011 szeptember Szakfelügyeleti tevékenység: Horváth Hilda vezető szakfelügyelő kiszállások a Minisztérium irányítása alapján Részvétel a felsőoktatásban és szakképzésben Kálosi Ildikó (Kerámia o.): Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó szilikát I. évf. Üvegtörténet 10 x 2 óra Szimultán Tanoda, OKJ-s képzés, Díszmű-üveges ill. Üvegműves szakokon 2 x 15 óra Balla Gabriella ( Kerámia o.:) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó Tanszék BA I. évf. Kerámiatörténet 3 x 2 óra; ELTE BTK Történeti muzeológia szak II. évf. kerámia szaktörténet, 4 x 2 óra Terdik Szilveszter (Adattár): ELTE Művészettörténeti Intézet (heti 3 óra) Képzőművészeti Egyetem, Restaurátorképző Intézet (heti 2 óra) Pásztor Emese (Textil o.): MOME Textiltörténet II. órák 21 óra 12

13 Erdei T. Lilla (Textil o.): BKF Alkalmazott Művészeti Intézet Néprajz I-II. órák: 2 félév x 14 óra MOME Textiltörténet I. órák 21 óra Pataki Anikó, Krasznai Judit (Textil o.): műtárgyvédelmi szakasszisztens tanfolyam 6) Kiállítási tevékenység a) Nyitva tartás: 313 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése Jegymesterrel kötött szerződés újratárgyalása, internetes jegyeladás nagy kiállításokhoz c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája Kiállítási és marketing-stratégia újragondolása d) Az épületen belüli információs eszközök Média-pagoda projekt keretében e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 2011-re tervbe vettük megfelelő alapterületű és felszerelésű, gazdag kínálatot nyújtó múzeumi bolt létrehozását, a földszinti galéria erre elkülönített szakaszán f) Az akadálymentesítés helyzete és évi célkitűzései EU-s támogatásból 2011 folyamán megtörténik a főépület részleges akadálymentesítése, a kérdésre teljes megoldást a nagyrekonstrukció adhat. g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban h) Kiállítások: Állandó kiállítások Iparművészeti Múzeum - Kiállítások 2011-ben Gyűjtők és kincsek (2006 óta, első emeleti galéria) Oszmán-török szőnyegek (2007 óta, Kupolaterem) október elejéig Bútorművészet a gótikától a biedermeierig (Nagytétényi kastély) Időszaki kiállítások az IMM főépületében 13

14 Főúri textíliák az Esterházy-kincstárból december szeptember 4. (esetleg meghosszabbítható október közepéig) Első emelet, Hőgyes utcai szárny 4 terme Az Esterházy kincstár textilanyagának teljes körű bemutatása, amely a gyűjteményi szakkatalógus megjelenésével együtt nyit. Kurátor: Pásztor Emese, Tompos Lilla Két korszak határán Perzsa művészet a Qádzsár-korban ( ) január szeptember 18. Első emelet, Szürke terem Kiállításunk az iráni művészet azon korszakát jeleníti meg, amikor az ország a Qádzsár ( ) dinasztia uralma alatt állt. A kiállítás változatos műkincsei jelentős részben most kerülnek először a közönség elé, másrészt a vállalkozás az első, a korszak művészetének egészét összefoglaló kiállításnak számít. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum közös kiállítása Kurátor: Kelényi Béla, Szántó Iván A Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti és a Moholy-Nagy László Formatervezési ösztöndíjasok évi beszámoló kiállítása február 24 április 3. Földszinti galéria A kiállítás együtt mutatja be a Moholy-Nagy László formatervező és a Kozma Lajos kézműves iparművész ösztöndíjasok munkáit. A szűkebb szakmán túl az érdeklődő közönségnek is szól a kiállítás, hiszen a rajzos vázlattervek, fotódokumentációk mellett, az ösztöndíjasok által tervezett tárgyak is szerepelnek. Rendezi a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és a Magyar Formatervezési Tanács Koordinátor: Major Gábor Duna motívum - Rajz OKTV kiállítás április 2 május 8. Könyvtár folyosója Kurátor: Zombori Béla Klasszicista porcelánok a zágrábi Marton Múzeumból június 16 szeptember 11. Földszinti galéria Vendégkiállítás a zágrábi Marton Múzeum anyagából. Kurátor: Balla Gabriella Lugossy Mária életműkiállítása június 30 szeptember

15 Medence Befogadott kiállítás, az NKA támogatásával valósul meg Magyar Formatervezési Díj október 3 november 13. Földszinti galéria jobb oldala UNPOLISHED - Kortárs lengyel design szeptember 30 november 13. Földszinti galéria bal oldala A Magyar Formatervezési Tanács által kezelt Magyar Formatervezési Díjjal a magyar design kiemelkedő alkotóit jutalmazzák termék, terv, vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában. Idén ezzel egy időben egy kortárs lengyel designkiállítás is látható lesz a földszinten. Partnerek: Formatervezési tanács/szabadalmi Hivatal, Lengyel Intézet, Design7 A Szakrális Művészetek Hete alkalmából Csipkeszentkép-kiállítás, az Ars Sacra alapítvány támogatása esetén, szeptembertől Európa szövete október november 27. Szürke terem A brüsszeli Musées Royaux D'Art et D'Histoire-ban (MRAH) május 5 és július 31 között a magyar EU elnökség alkalmából bemutatott anyag hazai bemutatója, nemzetközi kárpitművészek részvételével. Szervező: Dobrányi Ildikó Alapítvány, Hegyi Ibolya A pannonhalmi kincstár november 10-től Hőgyes teremsor három terme Egyeztetés alatt Európa fényei 2011 december, 2-3 hét Kupola + előtér A Magyar Kárpitművészek Egyesülete szervezésében Megvalósult Művek 2010 Az NKA által támogatott iparművészek kiállítása december közepe január Szürke terem Évek óta az Iparművészeti Múzeum rendezi meg a Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti Szakmai Kollégiuma által alkotói támogatásban részesült művészek műalkotásait bemutató kiállítást. A válogatás korunk hazai iparművészetének keresztmetszetét mutatja be. Az NKA támogatásával 15

16 Magyar Art Deco és modernizmus Lakásművészet a két világháború között december elejétől áthúzódik 2012-re, min. 6 hónapig Földszinti galéria A lakásművészeti kiállítás nagyjából az közötti periódust öleli fel, és bemutatja a korszakban egymás mellett élő irányzatokat, legyen az haladónak, vagy konzervatívabbnak tekinthető ízlés-irány elején szatellit-kiállítás kapcsolódik hozzálehetősége is felmerült: Márkus Lilikiállítás (a Glasgow-ban bemutatott anyag alapján), a Szürke teremben. A másik tervezett szatellit-kiállítás (Arányi-Szőnyi) anyaga inkább a főkiállításba integrálva képzelhető el. Kurátor: Horányi Éva Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv Felelős Európa szövete (Ikt.sz.: /2011) A brüsszeli Musées Royaux D'Art et D'Histoire-ban (MRAH) május 5 és július 31 között a magyar EU elnökség alkalmából bemutatott anyag hazai bemutatója, nemzetközi kárpitművészek részvételével. Szervező: Dobrányi Ildikó Alapítvány, Hegyi Ibolya Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe, bemutatás tény terv Felelős helyszíne Herendi porcelánművészeti múzeum állandó kiállítás (a kiállítás kb. 50 %-a IMM gyűjteményéből) Én írok levelet Magának Az írás eszközei kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, Keszthely, Festetics-kastély (több évre szóló sorozat keretében) szeptember 24- től szeptemberig rendező: Horváth Hilda, munkatárs: Darabos Edit 16

17 Pipatóriumok kincsei az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, Keszthely, Festetics-kastély (több évre szóló sorozat keretében) szeptembertől szeptemberig rendező: Horváth Hilda, munkatárs: Darabos Edit i) Látogatottság: Mutatók tény terv Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető ingyenes Diák látogatók Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) Az adatokat kérjük a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 7) Közművelődési tevékenység tervezése Mutatók tény terv Tárlatvezetések száma (alkalom) =129 Ebből szakvezetések száma (alkalom) 10 Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) Ebből szolgáltatással 22 (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma 11 (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma db 3500fő (alkalom) látogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) 47 a) Az intézmény 2011-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 17

18 költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/). b) január 21. Magyar Kultúra Napja, Medence Csekő Györgyi óráig díjátadó február 3. Pedagógus Tájékoztató Nap Esterházykiállítás Joó Julianna február 4. Perzsa kiállításban vezetés a Perzsa-kiállítás 9.00 kollégáknak február Baráti Kör Díszterem óra február Kreatimm tájékoztató Díszterem Szabó Eszter Ágnes, Sajtó február óra Argavan perzsa koncert Díszterem Szabó Krisztina február 17. Baráti Kör Pásztor Emese Esterházykiállítás Sajtó csütörtök 17 órakor tárlatvezetése február 23. Teadélután, tárlatvezetés Esterházykiállítás Joó Julianna Pásztor Emese február 27. Barokk vigasságok Medence Joó Julianna március 18. Restaurátor tárlatvezetés Perzsa-kiállítás Darabos Edit március 22. Baráti Kör Díszterem Csekő Györgyi 18 óra március 22. Gaudi előadás Üvegcsarnok Csekő Györgyi 17 óra március 23. Teadélután, tárlatvezetés Esterházykiállítás Joó Julianna Pásztor Emese március 23. Fizetett rendezvény: Frankofónia koncert és sajtótájékoztató Díszterem és Üvegcsarnok Csekő Györgyi április 3. vasárnap óráig Kreatimm tavaszi vásár Üvegcsarnok Szabó Eszter Ágnes, Sajtó április 7. Sajtókávéház Díszterem Koren Zsolt április 8. Kreatimm - Stuttgart stuttgarti magyar intézet április Műemléki világnap április Teadélután, tárlatvezetés Semsey Réka május Zeneszerzés diplomakoncert, 6.péntek Zeneakadémia Esterházykiállítás Üvegcsarnok Szabó Eszter Ágnes, Szabó Krisztina, Nagy Zsófia Joó Julianna Csekő Györgyi május 9. Szakmai Nap óráig Tárlatvezetés 15 órától - a Magyar Régészeti és Perzsa és Esterházykiállítások Jékely Zsombor 18

19 Művészettörténeti Társulat tagjai számára. Vezet: Pásztor Emese és Kelényi Béla május 14. Európai Múzeumok Éjszakája szombat május 12. Könyvbemutató (Ernyey Díszterem Csekő Györgyi Gyula) május Múzeumok Majálisa (MNM) Nemzeti Múzeum Joó Julianna kertje május Hangszerkészítők kiállítása, Díszterem 22. koncertje, Zeneakadémia május Teadélután, tárlatvezetés Erdei Esterházykiállítás Joó Julianna 17 T.Lilla június 16. Múzeumpedagógiai szakmai Díszterem Joó Julianna nap június 23. Kert építés Medence Sajtó június 24. Múzeumok Éjszakája Egész Ház Sajtó augusztus Sziget Fesztivál részvétel Sziget Sajtó, Szabó Eszter Ágnes szeptember Kulturális Örökség Napjai szeptember Design Hét 30-október október 1- november 13. Múzeumok Őszi Fesztiválja Múzeumpedag ógia október 2. vasárnap Kreatimm őszi vásár Design Hét Medence, I. emelet, Díszterem Szabó Eszter Ágnes október 25. kedd Az Iparművészeti Múzeum napja december óráig Karácsonyi Kreatimm vásár Medence, I. emelet, Díszterem Szabó Eszter Ágnes Feladat Felelős Határidő Nyugdíjasoknak szóló programok Joó Julianna Családoknak szóló programok Joó Julianna Pedagógusoknak szóló programok Joó Julianna Felnőtteknek szóló szakkörök Joó Julianna Egyetemistáknak és felnőtteknek szóló szakmai előadások Maszka Jelmezkölcsönzővel Joó Julianna 19

20 való együttműködés c) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.) Mutatók tény terv Jegyár-bevétel Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai programok bevétele 8) Pályázati tevékenység a) Áthúzódó pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete, évi ütem teljesítési terve Hazai pályázatok megnevezése OTKA Habán kerámiák konzorciális pályázat (MNM, MTA) Jungfer tervrajzok (hat darab) restaurálása NKA, 1711/385 NKA Iparm Szakkollégium. 8-6/6/2010 Thesaurus Domus Esterhatzyanae II. magyar nyelvű megjelentetése NKA Múzeumi Szakkolégiuma. A fraknói Esterházy-kincstár textíliái az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében c. kiállítás Jancsurák Gusztáv rézműves munkáiból magángyűjtemény darabjainak megvásárlása (2.ütem) Az Iparművészeti Múzeum kovácsoltvas gyűjteményéhez tartozó négy nagyméretű műtárgy restaurálása (NKA Iparművészeti Kollégium) Főúri öltözetek az Esterházy kincstárból, kiállítás Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Ft Ft Lichner Magda Ft Pásztor Emese, elszámolva március ,-Ft ,-Ft Pandur Ildikó ,-Ft Pandur Ildikó ,- Ft Jékely Zsombor Két korszak határán Perzsa ,- Ft Fajcsák Györgyi művészet kiállítás Art deco katalógus előkészítése ,- Ft Horányi Éva 20

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19558-3/2013/KTF számú intézkedésében meghatározott szempontok szerint.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A muzeológiai szakfelügyelet ügyrendje

A muzeológiai szakfelügyelet ügyrendje Visszhang A muzeológiai szakfelügyelet ügyrendje I. A szakfelügyelet a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vonatkozásában a nemzeti kulturális örökség minisztere ágazati szakmai felügyeletében

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE I. BEVEZETÉS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság intézményeinek életében 2010 rendkívül nehéz évnek ígérkezik. Az

Részletesebben

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: 3. oldal 1.) Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások 3-41. oldal 2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben