TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011."

Átírás

1 TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE FŐIGAZGATÓ MELLÉKLETEK: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum éves munkaterve A Nagytétényi kastély éves programterve Az Iparművészeti Múzeum műtárgy-digitalizálási stratégiája Korábban a fenntartónak már megküldött anyagok: Az Iparművészeti Múzeum fejlesztésének és rekonstrukciójának programja Az Iparművészeti Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata A 2011-ES ÉV LEGFONTOSABB, KIEMELT FELADATAI 1. Az intézmény pénzügyi helyzetének rendezése, a 2010 októberében örökölt adósság szanálása; 2. A főépület állapotából fakadó életveszély elhárítása, tetőjavítás; 3. Az intézmény komplex fejlesztése és rekonstrukciója koncepciójának kidolgozása, a szükséges kormány-előterjesztés, megvalósíthatósági tanulmány és tervek elkészítése; 4. A Nagytétényi kastély rekonstrukciójának beindítása EU-s támogatással; 5. Korábban megnyert EU-s pályázatok lebonyolítása Médiapagoda turisztikai attrakció, akadálymentesítés, múzeumpedagógiai pályázat; 6. Az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának bevezetése, az ebből fakadó átszervezések lebonyolítása, az üres álláshelyek betöltése; 7. Korszerű műtárgynyilvántartó rendszer bevezetése, érdemi digitalizálási program kidolgozása; 8. Esterházy textíliák szakkatalógus angol változatának kiadása, Esterházy ötvöstárgyak szakkatalógusának kiadásra való előkészítése; 9. Art deco és modernizus Lakásművészet Magyarországon a két világháború között c. kiállítás és katalógusának előkészítése, a múzeum minden gyűjteményének részvételével. Kurátor: Horányi Éva; 10. A 2012-re tervezett kiállítások előkészítése, különös tekintettel a London Victoria & Albert Museum történetét bemutató kiállítás befogadásának, a kiállítások való magyar részvételnek a megszervezése; 11. Korszerű múzeumi bolt kialakítása, a főépület fogadóterületének átalakítása a szükséges információkat és tájékozódást megfelelően biztosító módon. I. Szervezeti kérdések Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően márciusában az Iparművészeti Múzeum elkészítette és jóváhagyásra a fenntartónak beterjesztette az elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely jelenleg elfogadásra vár. Ebben a dokumentumban az alábbi szervezeti változtatások kerültek megfogalmazásra:

2 - Főigazgató-helyettesi pozíciók elnevezésének, hatáskörének tisztázása (általános főigazgató-helyettes és gyűjteményi főigazgató-helyettes); - Kisgyűjtemények megszüntetése, a gyűjteményi anyag visszaosztása az egyéb gyűjteményekre; - Design gyűjtemény létrehozása, ezzel egy időben a kortárs művészeti kurátor pozíciójának megszüntetése; - tudományos titkári munkakör létesítése közalkalmazotti státuszban; - Regisztrációs és kiállítási osztály létrehozása (a jelenlegi Kiállítás-szervezési és oktatási főosztály átszervezésével; - Önálló múzeumpedagógia osztály létrehozása; - Teremőrök szervezeti átsorolása (KSZO főosztálytól a Biztonsági osztályhoz); - valamint egyéb, kisebb horderejű változtatások, amelyeket a tervezet és az azzal kapcsolatban a Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonnyal, illetve a Közgyűjteményi Főosztállyal folytatott levelezés részletesen tartalmaz. A 2011-es év kényszerű személyi változásokat is hozott. Az intézmény bértömegének finanszírozhatósága érdekében 2011 februárjától összesen 17 már nyugdíjas munkatárs (többségükben teremőrök) végleges nyugdíjazására került sor április 1-től távozott az intézmény gazdasági igazgatója, helyét pályázaton tölti be az intézmény. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) tény terv II. Szakmai működés 1) Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok 2) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései A 2011-es év központi feladata az intézményi rekonstrukció és komplex múzeumfejlesztés beindítása. A Múzeum március 15-ig kidolgozta az Iparművészeti Múzeum fejlesztésének és rekonstrukciójának koncepcióját, amelyet megküldött a fenntartónak. A további lépések a tervezet nyomán készülő kormány-előterjesztés és kormányhatározat értelmében történnek meg. A 2011-re tervezett elsőrendű feladatok a következők: 2

3 Főépületben a tető és a kupola állapota miatt kialakult közvetlen életveszély elhárítása (védőállványzat, vizsgálatok, ledőléssel fenyegető elemek levétele a tetőről) Forrás: NEFMI 60 millió forintos támogatása veszélyelhárításra Főépület rekonstrukciós terveinek kidolgozása, a teljes rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmányával és építészeti terveivel együtt. Az első ütem kiviteli terveinek elkészítése. Forrás: Kormány-előterjesztéstől függ Nagytétényi kastély hátsó, habilitációs intézettől átvett részeiben közvetlen életveszély (épületomlás) elhárítása, valamint a további lopások, épületrongálások megakadályozása érdekében a hátsó épületrészek megfelelő körbekerítése, védelmének kiépítése Forrás: 30 millió forintos beruházási keret (maradék 2010-ről) Nagytétényi kastély komplex turisztikai fejlesztésének beindítása: átvett épületrészek műemléki rekonstrukciója, bútortörténeti központ létrehozása kibővített kiállítással, restaurátorműhellyel, stb. Forrás: EUs pályázati források, forrásigény kb. 500 millió forint Hopp villa és Ráth villa rekonstrukciójának előkészítése 2011-ben tervezési fázis Forrás: magánadomány Főépületben az új SzMSz miatti átszervezések illetve biztonsági hiányosságok (Ötvös osztály) miatt szükségessé vált költözések lebonyolítása, új irodák kialakítása Forrás: beruházási keret Főépület akadálymentes megközelíthetőségének megteremtése Forrás: 28,8 milliós EUs támogatás 3) Gyűjteménygondozás és feldolgozás Kiemelt feladat 2011-ben a 2010-ben lezárt revízió leltározatlan raktári állományának beleltározása, valamint az új műtárgy digitalizálási és nyilvántartó rendszer bevezetése terv Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 1419 tétel, 1502 db 1500 tétel Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 129 tétel, 212 db 1500 tétel Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 48 tétel, 58 db Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) 760 tétel 1500 tétel Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) tétel, db ötvös osztály újbóli revíziója Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 7335 tétel, db 500 tétel Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 131 tétel, 135 db 120 tétel 3

4 A gyűjtemény gyarapodásának fő forrását 2011-ben a leltározatlan tárgyak leltárba vétele jelenti. Az év során megalapításra kerül továbbá az Iparművészeti Múzeum Designgyűjteménye, a Magyar Design Múzeum. Ennek koncepcióját az intézmény rekonstrukciós tervének mellékleteként terjesztettük a fenntartó elé folyamán az Iparművészeti Múzeum teljes intézményében korszerű, új digitális nyilvántartó szoftvert szeretnénk bevezetni, felváltva ezzel a jelenleg használt, 5 különböző (!) (de többségében egyaránt elavult) szoftvert. Forrás: NKA Iparművészeti Kollégium 17 millió forintos támogatása A 2010 végén lezárt revíziót az Ötvös Gyűjteményben újra le kell folytatni, az utórevízió során feltárt műtárgylopások miatt. Restaurálás, konzerválás terén elsősorban az év végi art deco kiállítás előkészítése kapcsán kerül sor nagyobb műtárgyanyag kezelésére. Könyvtár gyarapodása: könyv várható kb db (Vétel: 300 db, ajándék: 350 db,csere: 350 db) valamint a kurrens folyóiratok, a tavalyihoz képest (189 cím, ebből vétel: 69 cím), mintegy 10%-os csökkentéssel. a) Gyarapodás és arányainak tervezése A gyűjteménygyarapítás erre elkülönített keret hiányában jelenleg tervezhetetlen. Ez nehézséget okoz a műtárgypiacon vagy akár a kiviteli szemlék során felbukkanó jelentős műtárgyak megszerzésekor. Gyarapításra csak a pályázatok (NKA és egyéb) illetve ajándékozások függvényében kerülhet sor. A hagyatékok továbbra is jelentős gyűjteménygyarapítási forrást jelentenek: az idén kerül sor Torday Aliz tavaly a múzeumba került hagyatékának rendezésére és beleltározására. Célunk továbbá jó kapcsolatok kiépítése a kortárs gyűjtőkkel, mely hosszabb távon a gyűjtemény gyarapítását szolgálhatja. Ezt a célt szolgálja az első emeleten helyet kapott Gyűjtők vitrinje, ahol időszakonként változó módon magángyűjtemények kiemelkedő darabjait mutatjuk be, a 2010-ben megszakadt sorozatot folytatva. Feladat Felelős Határidő Vásárlási javaslatok tárgyak, hagyatékok, ajándékok megjelenése függvényében, a pályázati lehetőségek figyelembevételével Valamennyi muzeológus kolléga folyamatos b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülésének tervezése Feladat Felelős Határidő Magyar és nemzetközi piacon felbukkanó kiemelkedő darabok Jékely Zsombor Pályázati források, támogatások függvényében Torday Aliz hagyatékának Erdei Lilla június 4

5 rendezése, beleltározása (Textil o.) Brestyánszky Ilona hagyatéka letéti szerződéssel (Adattár) A MNG által kezdeményezett 31 db képes kárpit-gyűjtemény áttéte az IMM gyűjteményébe (ikt. sz /2011, Textil o.) NKA-pályázati pénzből magángyűjteményből vásárolt, sz. fordulóján Jancsurák Gusztáv műhelyében készült rézmunkák (20 db, Ötvös osztály) Lichner Magda, munkatárs: Reichart Dóra Pásztor Emese Pandur Ildikó december június május 15. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Feladat Felelős Határidő Revíziózott, szám nélküli anyag leltározása Valamennyi muzeológus második félév Új digitális nyilvántartás bevezetése Jékely Zsombor július 1. d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok Feladat Felelős Határidő Adattári retrospektív leltározás, a digitalizálási ütemterv alapján Torday Alice hagyatékának leltározása Erdei T. Lilla Folyamatosan egész évben június 30. e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok 5

6 Feladat Felelős Határidő Ötvös gyűjtemény irodáinak és magyar ezüst raktárának új helyre költöztetése Pandur Ildikó június 30. Francia bútorraktár kiköltöztetése részben Nagyéténybe, részben egyéb raktárakba Kisgyűjtemények anyagának szétosztása az új gyűjteményi rend szerint Régi könyvek tára könyvtári különgyűjtemény elhelyezése Adattár gyűjteményegységeinek teljes átrendezése, új raktári rend kialakítása, helyrajzi listák elkészítése Horányi Éva Horváth Hilda Tiszavári Eszter Horváth Hilda június július szeptember december 10. f) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok Feladat Felelős Határidő Defensorok Brenner Folyamatos szűrőcseréje Rozi Adattári fémszekrények használatba vétele Horváth Hilda 2011 szeptember 15. g) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok Feladat Felelős Határidő Art deco anyag restaurálása, kiállításra való előkészítése Horányi Éva, gyűjteményi osztályvezetők nov. 15 Esterházy kincstár török tárgyainak restaurálása Jungfer Gyula vastárgyak restaurálása Pásztor Emese, Pandur Ildikó Pandur Ildikó Támogatástól függ NKA szerződés szerint 6

7 4) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: a) A digitalizálás helyzete 2011 elején, az intézmény digitalizálási stratégiájának bemutatása Az Iparművészeti Múzeum műtárgy és fotó-állományának módszeres digitalizálását a évben indítjuk el elsősorban az NKA-nál az év során megpályázandó támogatás felhasználásával. (Ld. melléklet) b) Kutatószolgálat Mutató tény terv Kutatók száma Kutatási alkalmak száma igény szerint c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma ) Tudományos kutatás: Tudományos munka mutatói tény terv Tudományos munkatársak száma (fő) Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma 1 0 (db) A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap 1664 száma (nap) A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen 1 2 7

8 nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb 7 5 kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszaki) (db) 7 7 Megvalósult kiállítások száma (állandó időszaki) (db) Hazai tudományos programokban való részvétel 8 11 (programok száma résztvevő munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel 3 3 (programok száma résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) 3 a) A évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok, megvalósítás, tervezett eredmények) b) Feladat Felelős Határidő Galvanoplasztikák európai Lichner folyamatos intézményekben (kiállításterv) Magda A világkiállítások hatása Lechner Lichner folyamatos Ödön életművében Magda Két világháború közötti enteriőrök Reichart év vége Dóra PhD disszertáció Terdik év vége Szilveszter Görög Katolikus Örökségkutatás Terdik első negyedév (OTKA) Szilveszter Halál-ábrázolások sz. Horváth Hilda Gyűjtemények, enteriőrök Horváth folyamatos Magyarországon, sz. Európai selyemszövetek az IM gyűjteményében. c. szakkatalógus/checklist előmunkálataként az anyag tudományos feldolgozása, technikai analízise folytatódik Hilda Pásztor Emese Tóth Márta folyamatban Török szövetek és hímzések az IM. Gyűjteményében c. szakkatalógus/checklist előmunkálataként az anyag tudományos feldolgozása, technikai analízise folytatódik PhD témájában kutat Az Iparművészeti Múzeum miseruha Pásztor Emese- Pataki Anikó- Tóth Márta: Semsey Réka folyamatban Folyamatban, határidő

9 gyűjteménye címmel az IM csipkegyűjteményét feldolgozó katalógus munkálatainak folytatása - Ebből jelenleg feldolgozás alatt: Esterházy csipkék, 17. századi egyéb csipkék; rececsipkék (felmérés, osztályozás, szakirodalom, meghatározások, előadás, cikk) századi ásatási textíliák kutatása és feldolgozása Habán OTKA keretében kutatások Esterházy-szakkatalógus 1. (ötvös) kötetével kapcsolatos kutatás. Art deco kiállítás kapcsán kutatások Enteriőrök európai múzeumokban Erdei T. Lilla Erdei T. Lilla Balla Gabriella, Kerámia osztály Pandur Ildikó, Simonyi István Horányi Éva Semsey Balázs folyamatban PhD téma előkészítés Több éves program december május 30. folyamatosan Tervezett publikációk: Art Deco és Modernizmus - lakásművészet Magyarországon, A katalógus szerkesztője Horányi Éva, a katalógustételek a gyűjtemények munkatársai írják a kiadvány IMM munkatársak által megírandó tanulmányai: Horányi Éva: A változó otthon Reichart Dóra: Dekoratív tendenciák és azok osztrák, német kapcsolatai a két háború közötti magyar enteriőrművészetben Csenkey Éva, nyugalmazott munkatárs: Magyar kerámiaművészet a két világháború között Lichner Magdolna: Enteriőrök az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításán További tanulmányok: Bakos Katalin (MNM), Gellér Katalin (MTA MKI), Prékopa Ágnes (MOME), Ritoók Pál (KÖH) az Ars Decorativa évi 28. kötetének tartalomjegyzéke 9

10 Semsey Balázs: Az Iparművészeti Múzeum magyar terme építészet és muzeológia a 19. század végén Pandur Ildikó: Lechner Ödön vitrintervei Jungfer Gyula kivitelezésében Erdei T. Lilla: Jékely Zsombor: Szilágyi András: Radványi Diána: 17. századi csipkék az Esterházy-gyűjtemény viseletein Falkárpit Pieter van Aelst brüsszeli műhelyéből Esterházy Pál megrendelései. A fraknói Kunstkammer gyarapodása a 17. század utolsó harmadában A regéci porcelángyár korai produktumai és történetének első szakasza (1831 és 1848 között) Új szerzemények 2003 és 2010 között Az utóbbi nyolc év jelentős gyarapodásai Szerzemények, műfaji csoportonként, azon belül a műtárgyak készítési idejének sorrendjében Eseménynaptár Szilágyi András szerkesztésében készül Az Esterházy-kincstár szakkatalógusának 1. (ötvös) kötete. Szerzőként közreműködik Pandur Ildikó, valamint Simonyi István. Egyéb kiadványok Semsey Réka (Textil o.): Brüsszeli kárpitok az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. In: Európa szövete c. kiállítási katalógus (Brüsszel - Dobrányi Alapítvány IMM) Jékely Zsombor: 12 katalógustétel az Art and design for All c. katalógusban (London, Victoria and Albert Museum Bonn, Kunst- und Austellungshalle IMM) Kálosi Ildikó (Kerámia o.): A kézműves hagyományok továbbélése a kortárs magyar üvegművészetben. Miskolc, In.: Történet muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére. Szerk.: Gyulai Éva - Viga Gyula, p Kálosi Ildikó (Kerámia o.): (Katalógustételek: az IM üvegtárgyainak leírása), A Bethlenek. A fejedelem diplomatájától a XX. századi egyetemi tanárig. Szerk.: Dr. Tamás Edit, Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2010 Lichner Magda (Adattár) tanulmány Nemes Marcell műgyűjteményéről, és kapcsolatáról az Iparművészeti Múzeummal. A Szépművészeti Múzeum kiállításának tanulmánykötetéhez. 10

11 Terdik Szilveszter (Adattár) egyházművészeti kutatásokat folytat, s ebben az esztendőben fogja leadni az ELTE Művészettörténeti Doktori Iskolában a PhD disszertációját. Tóth Márta (Textil o.): Késő-reneszánsz rátéthímzések restaurálása. In: Műtárgyvédelem Pataki Anikó (Textil o.): Késő reneszánsz rátéthímzéses függöny restaurálása. In: Műtárgyvédelem Semsey Balázs (Bútor o.) Radisics Jenő, Végh Gyula és a történelmi szobasor koncepciója; vagy a Vogel Selbsterkenntnis-emléma bútorokon és más műtárgyakon c. tanulmány megírása Horányi Éva (Bútor o.): A Ház. Arányi Lajos rózsadombi otthona (Ligeti Pál Kaesz Gyula Kozma Lajos tervei alapján). (Tanulmány az IM kiállításának kísérőkiadványába) Pandur Ildikó (Ötvös o.): Jungfer kiállítás katalógusának előkészítése c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv A már a évi teljesítményértékeléshez is kért adatokat az akkori üzemeltetési osztályvezető nem tudta megadni, jelenleg ez a pozíció nincs betöltve. A múzeumi bolt létrehozása, esetleg az internetes könyvértékesítés bevezetése a remittenda jelentős csökkentését eredményezheti év végére. A raktáron lévő kiadványok egy része könyvtári csere keretében kerülne kiküldésre az intézmény hazai és nemzetközi partnereihez. Postázásukra fedezet hiányában mintegy másfél éve nem került sor. d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai Feladat Felelős Határidő Zágrábi Marton Museum porcelánanyagának kiállításon való bemutatása, magyar nyelvű katalógus megjelentetése Balla Gabriella június 15. Art and Design for All - A Victoria & Albert Museum története és az európai iparművészeti múzeumok IMM szerepeltetése a kiállításon és katalógusban, majd a kiállítás Magyarországra hozása Lengyel design kiállítás hazai bemutatása, magyar katalógussal Jékely Zsombor Lengyel Kulturális április 30 (sz0vegek, képek); május 15. (megállapodás a kiállításról) szept

12 Európa szövete nemzetközi kárpitkiállításra tárgykölcsönzés, katalógusszövegek és képek, a brüsszeli bemutató után a kiállítás budapesti bemutatása Együttműködés az Esterházy kincsek török tárgyainak restaurálására török partnerekkel Az Iparművészeti Múzeum anyagát nemzetközi helyszíneken bemutató kiállítások előkészítése A Konstanzi Zsinat 600. éves évfordulójára tervezett kiállítás előkészítésében való részvétel (Konstanz, 2014) A Jagelló-dinasztia korának művészetét bemutató kiállítás előkészítésében való részvétel (Krakkó-Kutna Hora-Berlin) Közép-Európa művészettörténetét feldolgozó kézikönyvsorozat középkori kötetétnek előkészítése (Lipcse) Együttműködés a Müncheni Zentralinstitut für Kunsgeschichte intézménnyel és müncheni múzeumokkal, tanulmányút a Design Múzeum előkészítése érdekében Intézet, Jékely Zsombor Pásztor Emese, Dobrányi Ildikó Alapítvány Jékely Zsombor Jékely Zsombor Jékely Zsombor Takács Imre Takács Imre Siklós Péter 2011 május 15. (Brüsszel), október 15 (Budapest) Folyamatos folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos 2011 szeptember Szakfelügyeleti tevékenység: Horváth Hilda vezető szakfelügyelő kiszállások a Minisztérium irányítása alapján Részvétel a felsőoktatásban és szakképzésben Kálosi Ildikó (Kerámia o.): Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó szilikát I. évf. Üvegtörténet 10 x 2 óra Szimultán Tanoda, OKJ-s képzés, Díszmű-üveges ill. Üvegműves szakokon 2 x 15 óra Balla Gabriella ( Kerámia o.:) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó Tanszék BA I. évf. Kerámiatörténet 3 x 2 óra; ELTE BTK Történeti muzeológia szak II. évf. kerámia szaktörténet, 4 x 2 óra Terdik Szilveszter (Adattár): ELTE Művészettörténeti Intézet (heti 3 óra) Képzőművészeti Egyetem, Restaurátorképző Intézet (heti 2 óra) Pásztor Emese (Textil o.): MOME Textiltörténet II. órák 21 óra 12

13 Erdei T. Lilla (Textil o.): BKF Alkalmazott Művészeti Intézet Néprajz I-II. órák: 2 félév x 14 óra MOME Textiltörténet I. órák 21 óra Pataki Anikó, Krasznai Judit (Textil o.): műtárgyvédelmi szakasszisztens tanfolyam 6) Kiállítási tevékenység a) Nyitva tartás: 313 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése Jegymesterrel kötött szerződés újratárgyalása, internetes jegyeladás nagy kiállításokhoz c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája Kiállítási és marketing-stratégia újragondolása d) Az épületen belüli információs eszközök Média-pagoda projekt keretében e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 2011-re tervbe vettük megfelelő alapterületű és felszerelésű, gazdag kínálatot nyújtó múzeumi bolt létrehozását, a földszinti galéria erre elkülönített szakaszán f) Az akadálymentesítés helyzete és évi célkitűzései EU-s támogatásból 2011 folyamán megtörténik a főépület részleges akadálymentesítése, a kérdésre teljes megoldást a nagyrekonstrukció adhat. g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban h) Kiállítások: Állandó kiállítások Iparművészeti Múzeum - Kiállítások 2011-ben Gyűjtők és kincsek (2006 óta, első emeleti galéria) Oszmán-török szőnyegek (2007 óta, Kupolaterem) október elejéig Bútorművészet a gótikától a biedermeierig (Nagytétényi kastély) Időszaki kiállítások az IMM főépületében 13

14 Főúri textíliák az Esterházy-kincstárból december szeptember 4. (esetleg meghosszabbítható október közepéig) Első emelet, Hőgyes utcai szárny 4 terme Az Esterházy kincstár textilanyagának teljes körű bemutatása, amely a gyűjteményi szakkatalógus megjelenésével együtt nyit. Kurátor: Pásztor Emese, Tompos Lilla Két korszak határán Perzsa művészet a Qádzsár-korban ( ) január szeptember 18. Első emelet, Szürke terem Kiállításunk az iráni művészet azon korszakát jeleníti meg, amikor az ország a Qádzsár ( ) dinasztia uralma alatt állt. A kiállítás változatos műkincsei jelentős részben most kerülnek először a közönség elé, másrészt a vállalkozás az első, a korszak művészetének egészét összefoglaló kiállításnak számít. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum közös kiállítása Kurátor: Kelényi Béla, Szántó Iván A Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti és a Moholy-Nagy László Formatervezési ösztöndíjasok évi beszámoló kiállítása február 24 április 3. Földszinti galéria A kiállítás együtt mutatja be a Moholy-Nagy László formatervező és a Kozma Lajos kézműves iparművész ösztöndíjasok munkáit. A szűkebb szakmán túl az érdeklődő közönségnek is szól a kiállítás, hiszen a rajzos vázlattervek, fotódokumentációk mellett, az ösztöndíjasok által tervezett tárgyak is szerepelnek. Rendezi a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és a Magyar Formatervezési Tanács Koordinátor: Major Gábor Duna motívum - Rajz OKTV kiállítás április 2 május 8. Könyvtár folyosója Kurátor: Zombori Béla Klasszicista porcelánok a zágrábi Marton Múzeumból június 16 szeptember 11. Földszinti galéria Vendégkiállítás a zágrábi Marton Múzeum anyagából. Kurátor: Balla Gabriella Lugossy Mária életműkiállítása június 30 szeptember

15 Medence Befogadott kiállítás, az NKA támogatásával valósul meg Magyar Formatervezési Díj október 3 november 13. Földszinti galéria jobb oldala UNPOLISHED - Kortárs lengyel design szeptember 30 november 13. Földszinti galéria bal oldala A Magyar Formatervezési Tanács által kezelt Magyar Formatervezési Díjjal a magyar design kiemelkedő alkotóit jutalmazzák termék, terv, vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában. Idén ezzel egy időben egy kortárs lengyel designkiállítás is látható lesz a földszinten. Partnerek: Formatervezési tanács/szabadalmi Hivatal, Lengyel Intézet, Design7 A Szakrális Művészetek Hete alkalmából Csipkeszentkép-kiállítás, az Ars Sacra alapítvány támogatása esetén, szeptembertől Európa szövete október november 27. Szürke terem A brüsszeli Musées Royaux D'Art et D'Histoire-ban (MRAH) május 5 és július 31 között a magyar EU elnökség alkalmából bemutatott anyag hazai bemutatója, nemzetközi kárpitművészek részvételével. Szervező: Dobrányi Ildikó Alapítvány, Hegyi Ibolya A pannonhalmi kincstár november 10-től Hőgyes teremsor három terme Egyeztetés alatt Európa fényei 2011 december, 2-3 hét Kupola + előtér A Magyar Kárpitművészek Egyesülete szervezésében Megvalósult Művek 2010 Az NKA által támogatott iparművészek kiállítása december közepe január Szürke terem Évek óta az Iparművészeti Múzeum rendezi meg a Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti Szakmai Kollégiuma által alkotói támogatásban részesült művészek műalkotásait bemutató kiállítást. A válogatás korunk hazai iparművészetének keresztmetszetét mutatja be. Az NKA támogatásával 15

16 Magyar Art Deco és modernizmus Lakásművészet a két világháború között december elejétől áthúzódik 2012-re, min. 6 hónapig Földszinti galéria A lakásművészeti kiállítás nagyjából az közötti periódust öleli fel, és bemutatja a korszakban egymás mellett élő irányzatokat, legyen az haladónak, vagy konzervatívabbnak tekinthető ízlés-irány elején szatellit-kiállítás kapcsolódik hozzálehetősége is felmerült: Márkus Lilikiállítás (a Glasgow-ban bemutatott anyag alapján), a Szürke teremben. A másik tervezett szatellit-kiállítás (Arányi-Szőnyi) anyaga inkább a főkiállításba integrálva képzelhető el. Kurátor: Horányi Éva Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv Felelős Európa szövete (Ikt.sz.: /2011) A brüsszeli Musées Royaux D'Art et D'Histoire-ban (MRAH) május 5 és július 31 között a magyar EU elnökség alkalmából bemutatott anyag hazai bemutatója, nemzetközi kárpitművészek részvételével. Szervező: Dobrányi Ildikó Alapítvány, Hegyi Ibolya Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe, bemutatás tény terv Felelős helyszíne Herendi porcelánművészeti múzeum állandó kiállítás (a kiállítás kb. 50 %-a IMM gyűjteményéből) Én írok levelet Magának Az írás eszközei kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, Keszthely, Festetics-kastély (több évre szóló sorozat keretében) szeptember 24- től szeptemberig rendező: Horváth Hilda, munkatárs: Darabos Edit 16

17 Pipatóriumok kincsei az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, Keszthely, Festetics-kastély (több évre szóló sorozat keretében) szeptembertől szeptemberig rendező: Horváth Hilda, munkatárs: Darabos Edit i) Látogatottság: Mutatók tény terv Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető ingyenes Diák látogatók Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) Az adatokat kérjük a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 7) Közművelődési tevékenység tervezése Mutatók tény terv Tárlatvezetések száma (alkalom) =129 Ebből szakvezetések száma (alkalom) 10 Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő) Ebből szolgáltatással 22 (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma 11 (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma db 3500fő (alkalom) látogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő) 47 a) Az intézmény 2011-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, 17

18 költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/). b) január 21. Magyar Kultúra Napja, Medence Csekő Györgyi óráig díjátadó február 3. Pedagógus Tájékoztató Nap Esterházykiállítás Joó Julianna február 4. Perzsa kiállításban vezetés a Perzsa-kiállítás 9.00 kollégáknak február Baráti Kör Díszterem óra február Kreatimm tájékoztató Díszterem Szabó Eszter Ágnes, Sajtó február óra Argavan perzsa koncert Díszterem Szabó Krisztina február 17. Baráti Kör Pásztor Emese Esterházykiállítás Sajtó csütörtök 17 órakor tárlatvezetése február 23. Teadélután, tárlatvezetés Esterházykiállítás Joó Julianna Pásztor Emese február 27. Barokk vigasságok Medence Joó Julianna március 18. Restaurátor tárlatvezetés Perzsa-kiállítás Darabos Edit március 22. Baráti Kör Díszterem Csekő Györgyi 18 óra március 22. Gaudi előadás Üvegcsarnok Csekő Györgyi 17 óra március 23. Teadélután, tárlatvezetés Esterházykiállítás Joó Julianna Pásztor Emese március 23. Fizetett rendezvény: Frankofónia koncert és sajtótájékoztató Díszterem és Üvegcsarnok Csekő Györgyi április 3. vasárnap óráig Kreatimm tavaszi vásár Üvegcsarnok Szabó Eszter Ágnes, Sajtó április 7. Sajtókávéház Díszterem Koren Zsolt április 8. Kreatimm - Stuttgart stuttgarti magyar intézet április Műemléki világnap április Teadélután, tárlatvezetés Semsey Réka május Zeneszerzés diplomakoncert, 6.péntek Zeneakadémia Esterházykiállítás Üvegcsarnok Szabó Eszter Ágnes, Szabó Krisztina, Nagy Zsófia Joó Julianna Csekő Györgyi május 9. Szakmai Nap óráig Tárlatvezetés 15 órától - a Magyar Régészeti és Perzsa és Esterházykiállítások Jékely Zsombor 18

19 Művészettörténeti Társulat tagjai számára. Vezet: Pásztor Emese és Kelényi Béla május 14. Európai Múzeumok Éjszakája szombat május 12. Könyvbemutató (Ernyey Díszterem Csekő Györgyi Gyula) május Múzeumok Majálisa (MNM) Nemzeti Múzeum Joó Julianna kertje május Hangszerkészítők kiállítása, Díszterem 22. koncertje, Zeneakadémia május Teadélután, tárlatvezetés Erdei Esterházykiállítás Joó Julianna 17 T.Lilla június 16. Múzeumpedagógiai szakmai Díszterem Joó Julianna nap június 23. Kert építés Medence Sajtó június 24. Múzeumok Éjszakája Egész Ház Sajtó augusztus Sziget Fesztivál részvétel Sziget Sajtó, Szabó Eszter Ágnes szeptember Kulturális Örökség Napjai szeptember Design Hét 30-október október 1- november 13. Múzeumok Őszi Fesztiválja Múzeumpedag ógia október 2. vasárnap Kreatimm őszi vásár Design Hét Medence, I. emelet, Díszterem Szabó Eszter Ágnes október 25. kedd Az Iparművészeti Múzeum napja december óráig Karácsonyi Kreatimm vásár Medence, I. emelet, Díszterem Szabó Eszter Ágnes Feladat Felelős Határidő Nyugdíjasoknak szóló programok Joó Julianna Családoknak szóló programok Joó Julianna Pedagógusoknak szóló programok Joó Julianna Felnőtteknek szóló szakkörök Joó Julianna Egyetemistáknak és felnőtteknek szóló szakmai előadások Maszka Jelmezkölcsönzővel Joó Julianna 19

20 való együttműködés c) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.) Mutatók tény terv Jegyár-bevétel Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai programok bevétele 8) Pályázati tevékenység a) Áthúzódó pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete, évi ütem teljesítési terve Hazai pályázatok megnevezése OTKA Habán kerámiák konzorciális pályázat (MNM, MTA) Jungfer tervrajzok (hat darab) restaurálása NKA, 1711/385 NKA Iparm Szakkollégium. 8-6/6/2010 Thesaurus Domus Esterhatzyanae II. magyar nyelvű megjelentetése NKA Múzeumi Szakkolégiuma. A fraknói Esterházy-kincstár textíliái az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében c. kiállítás Jancsurák Gusztáv rézműves munkáiból magángyűjtemény darabjainak megvásárlása (2.ütem) Az Iparművészeti Múzeum kovácsoltvas gyűjteményéhez tartozó négy nagyméretű műtárgy restaurálása (NKA Iparművészeti Kollégium) Főúri öltözetek az Esterházy kincstárból, kiállítás Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Felelős Ft Ft Lichner Magda Ft Pásztor Emese, elszámolva március ,-Ft ,-Ft Pandur Ildikó ,-Ft Pandur Ildikó ,- Ft Jékely Zsombor Két korszak határán Perzsa ,- Ft Fajcsák Györgyi művészet kiállítás Art deco katalógus előkészítése ,- Ft Horányi Éva 20

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évi szöveges beszámolója

Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évi szöveges beszámolója Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum szöveges beszámolója A szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. 5. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM (2012-BEN NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM) VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2012.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően 2011. márciusában az Iparművészeti

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE ÖSSZEFOGLALÁS

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE ÖSSZEFOGLALÁS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparművészeti Múzeum 2012. évi munkájának fő hangsúlya a főépület teljes rekonstrukciójának

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: RENNER ZSUZSANNA főigazgató A 2008. év munkáját az Iparművészeti Múzeumban az intézmény szabályozott és tervszerű működésének kialakítása

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2013. 2012. tény 2013. terv 14,5 15,5 5,5 5,5

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2013. 2012. tény 2013. terv 14,5 15,5 5,5 5,5 6. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2013. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága számára. Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása pályázat

Az NKA Igazgatósága számára. Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása pályázat Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az NKA Igazgatósága számára Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9.

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9. ZEMPLÉNI MÚZEUM 2017. ÉVI MUNKATERV Készítette: Fazekas Lászlóné igazgató 2017. január 9. Tartalom Bevezetés... 2 Általános elvek, célok... 2 Kiemelt feladatok... 3 Tárgyi feltételek biztosítása... 3 A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-26/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Szervezeti kérdések. 4. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2015.

Szervezeti kérdések. 4. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2015. 4. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2015. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: DR. FODOR MIKLÓS ZOLTÁN IGAZGATÓHELYETTES

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére 6415-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Katona József Múzeum beruházási koncepciója a 2007. évi címzett támogatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Az Iparművészeti Múzeum 2009. évi szöveges beszámolója

Az Iparművészeti Múzeum 2009. évi szöveges beszámolója Az Iparművészeti Múzeum 2009. évi szöveges beszámolója Budapest, 2010. március 19. 1 A 2009. évi szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. január

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. I. Szervezeti kérdések

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. I. Szervezeti kérdések MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP INTÉZMÉNY NEVE: Iparművészeti Múzeum VEZETŐJE: Renner Zsuzsanna főigazgató A 2009-es év legfőbb jellemzői (vezetői összefoglaló): Az évet sorozatos pénzügyi nehézségek kísérték,

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor A Magyar Nemzeti Múzeum, mint szabványos alapokra helyezett magyar múzeumi aggregátor Küzdünk és bízva bízunk Elvárások, válaszok kulturális vonatkozású digitális tartalmak iránti társadalmi igény növekedése

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 29. 1 Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az El Kazovszkij Alapítvány

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap 2015/12/14 2015/12/07 A magyarországi műtárgyak állapotát a változó időjárás és a raktárak műszaki állapotának romlása miatt egyre több vízkár éri. A december

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9435/2008. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága évi munkaterve

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága évi munkaterve Ikt.szám: 12313/11. Hiv.szám: 6139-0/2011-MIN A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi munkaterve Általános elemek: A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben