ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP A-12/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023"

Átírás

1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51. Tel: / ; fax: / OM azonosító: ZÁRÓ KIADVÁNY Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP A-12/

2 Tartalomjegyzék A TÁMOP A-12/ projekt rövid bemutatása... 4 A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményének bemutatása... 6 Az intézmény képzési struktúrája... 6 Az iskola rövid bemutatása... 6 Az iskola képzési szerkezetének bemutatása (szakmacsoportok, szakmák, képzési szintek) 8 A tárgyi feltételek Az oktatott szakmák tükrében azok megfelelősége, teljessége Az elmúlt évek fejlesztései (TIOP 3.1.1/08, decentralizált pályázatok) A közismereti képzés tárgyi feltételei, az új munkaformákhoz kapcsolódó szükségletek A humán erőforrás A humán erőforrás összetétele, képzettsége A korábbi szakmai fejlesztések A pályázatban résztvevő célcsoportok bemutatása A közvetlen célcsoport jellemzői A közvetett célcsoport jellemzői A munkacsoportokban tevékenykedő szakmai megvalósítók bemutatása A menedzsment A menedzsmentet alkotók bemutatása (projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető) A projekt tevékenységei A szakmai tevékenységek Munkacsoportok működése A szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása Bemutató órák Szakmai, módszertani támogatás, mentor szerep vállalása intézményen belül Szakmai dokumentumok elkészítése Együttműködés a projekten belül A szakmai megvalósítók képzése A Pedagógiai program, helyi tanterv, szakmai program elkészítése A jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszemináció A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvény szervezése Pályaválasztási rendezvényen való részvétel A Nagy Szakmaválasztó

3 A bevezetésre kerülő szakképesítésekhez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele Tanulmányi célú intézményen kívüli program Nyilvánosság A tevékenységek időbeni ütemezése A projekt eredményei A eredmények bemutatása, indikátorok Összegzés

4 A TÁMOP A-12/ projekt rövid bemutatása Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület Megvalósító: 4 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye A megvalósítás kezdete: A projekt fizikai befejezése: Projektmenedzsment: Nagy Brigitta projektvezető Virányi Dániel szakmai vezető Lukácsné Barth Anikó pénzügyi vezető Dávid Józsefné pénzügyi asszisztens

5 A szakképzési törvény szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben kötelezően előírja az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai szakképzés bevezetését. A TÁMOP projekt célja az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetése a 2013/2014. tanévi kötelező alkalmazás 5 előtt. Intézményünk elsődleges célja a projekt keretében a törvény hatályba lépéséből adódó új feladatok magas színvonalú teljesítése, fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja. Az intézmény a törvény kötelező előírása előtt egy évvel vállalta az új típusú képzés bevezetését, alkalmazva az előírás szerinti, a szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményt, továbbá a szakképzési tantervi ajánlást, illetve az ajánlás alapján elkészített helyi tanterv és szakmai program megvalósítását. Az intézményben az új típusú szakképzés bevezetésében érintett pedagógusok munkacsoportokat alakítanak, és szakmai megvalósítóként a kiírásban meghatározott feladatokat teljesítik.

6 A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményének bemutatása Az intézmény képzési struktúrája 6 Az iskola rövid bemutatása A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye Tolna megye térségében folyó képzés egyik sarokköve, melynek tevékenysége a szakképzés számos területén szinte egyedülállóan sokrétű. Intézményünk elsősorban Dél-Dunántúl megyéiből, a Völgység kistérségből fogadja a szakiskolában, szakközépiskolában és szakképzésben résztvevő tanulókat. Intézményünk típusát tekintve egy többcélú, összetett iskola, hiszen szakiskolai, szakközépiskolai, valamint a szakképző képzésnek is teret ad. A szakiskolában az OKJ képzés területén építészeti,

7 gépészeti, faipari és könnyűipari szakmacsoportban szerezhetnek szakképesítést tanulóink. Intézményünkben emellett 2006-től a tíz hónapos, nappali rendszerű szakképzést előkészítő képzési formát is indítja, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek javítása. 7 Programunkkal tanulási lehetőséget indítottunk olyan fiatalok számára, akik nem végezték el az általános iskolát, és elmúltak tizenöt évesek. A szakképzést előkészítő oktatás célja a tanulókban egyrészt a társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, az alapkészségek és képességek fejlesztése, a tanulók életvezetésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban és a munkában, másrészt szakmai készségek, képességek, kompetenciák megalapozása, fejlesztése. Eddigi eredményeink alkalmassá tettek bennünket arra, hogy a 2013/2014-es tanévtől iskolánk részt vegyen a HÍD I. és HÍD II. programok megvalósításában.

8 Az iskola képzési szerkezetének bemutatása (szakmacsoportok, szakmák, képzési szintek) Iskolánk a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményeként tól az új integrált képzési struktúrában magasabb színvonalon kíván megfelelni a Völgység műszaki szakemberképzési igényeinek. A hagyományos építőipari, könnyűipari, fa- és fémipari szakmák modul rendszerű oktatása, és az erre ráépülő felnőttképzés kialakítása biztosítja nálunk intézményi szinten a garanciát. Intézményünkben a megújult OKJ alapján szervezett széles szakmaválasztékot kínálunk helyi környezetben. Az elmúlt években indított képzéseink (2 éves, 3 éves, előrehozott, duális): kőműves (idén: kőműves és hidegburkoló); ács, állványozó; festő, mázoló és tapétázó; női szabó; bútorasztalos (idén: asztalos); gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő (az idén: központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő); és géplakatos (idén: ipari gépész). Képzési kínálatunk fő mozgatórugói közé a térség munkanélküli problémáinak kezelése, a társadalmi és munkaerő-piaci szocializáció és beilleszkedés feltételeinek megteremtése, a szakmai műveltség megalapozása, a hivatásszeretet kialakítása, illetve versenyképes szakmai tudás átadása tartozik.

9 Szervezeti működésünk során nemcsak felzárkóztatást és pályaorientálást kínálunk, hanem egy megélhetést biztosító szakmát is. Iskolánk tehát az életkezdéshez szükséges munkavállalói és vállalkozói ismeretek gyakorlati megközelítésű elsajátíttatására, valamint az OKJ-ben szereplő szakmák megszerzésére ad lehetőséget. 9 A TISZK részeként projektjeink a következő fejlesztési irányokat támogatják: a szakképzés (szakmai, törvényi) változásait nyomon követő képzési rendszer működtetetését és folyamatos fejlesztését, szakmastruktúráink ágazati és regionális környezete illetve a munkaerő-piac által támasztott elvárások iránti elkötelezettség szervezeti szintű beépülését, az oktatás-nevelés minőségének és hatékonyságának intézményi szintű garanciáját; ehhez kapcsolódóan folyamatosan innovatív fejlesztések kezdeményezését mind a humánerőforrás mind az infrastrukturális feltételrendszerünk területén.

10 A tárgyi feltételek Az oktatott szakmák tükrében azok megfelelősége, teljessége 10 Intézményünkben a rendszerváltás után felszámolásra kerültek az iskolai tanműhelyek, gyakorlati képzést biztosító tantermek, intézményünk elsősorban a szakmai elméleti képzés színterévé vált. Az utóbbi 10 év tapasztalatai megmutatták, hogy minőségi szakképzés elsődleges sikerkritériuma a manuális készségeket előtérbe helyező, szakmai elméleti és gyakorlati tudást ötvöző intézményi szellemiség. Ennek érdekében iskolánk számos pályázat keretében igyekezett olyan forrásokhoz jutni, amely lehetővé teszi a szakmai képzésre alkalmas tantermek, tanműhelyek és az ehhez szükséges megfelelő eszközfeltétel kialakítását és továbbfejlesztését. Jelenleg minden szakmai képzési irányunk (gépészet, építészet, faipar, könnyűipar) részére adottak a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás intézményi feltételei, az oktató-nevelő munkához szükséges eszközök, berendezések rendelkezésünkre állnak, ezek állományát folyamatosan bővítjük. Munkatevékenységeink mellett igyekszünk kihasználni azokat a nemzeti és nemzetközi pályázati lehetőségeket, amellyel nemcsak ránk, hanem a szakképzés valamennyi szereplőjére ösztönzőleg hat. Ugyanakkor a mai szakképzésben olyan globális felgyorsuló tendenciák mutatkoznak, amelyek szükségessé teszik képzési rendszerünk rendszeres és szisztematikus újragondolását, újítások kezdeményezését. AZ OKJ-s rendszer, a szakképesítések tartalmi változásaiból adódóan nekünk is folyamatosan fejlesztéseket kell generálnunk

11 11 szervezeti szinten, amennyiben meg akarunk felelni közvetlen és közvetett partnereink elvárásainak szűkebb és tágabb értelemben. Célunk, hogy feltételrendszerünkkel, képzési szerkezetünkkel még erőteljesebb elmozduljunk a jövőben a mindennapi munka világa felé a szakmai tudástartalmak átadásában, vagyis minimális szinten folyjék a szakmai ismeretek hagyományos frontális, tantermi keretek között történő közvetítése. A szakiskolák tanműhelyeiben igyekszünk még sokkal mélyrehatóbban teremteni az önálló munkavégzés megalapozását szolgáló tevékenységek feltételrendszerét, hiszen a manuális készségek fejlődése leginkább a gyakorlatorientált foglalkozások keretében biztosított. Intézményünkben számos olyan hiányszakma (kőműves, géplakatos) képzése folyik, amelyek elsajátítását a Dél-dunántúli régióban szakiskolai ösztöndíjjal támogatják. A képzési feltételek biztosítása érdekében az utóbbi években kiemelt hangsúlyt fektetünk a hiányszakmák gyakorlati képzését szolgáló műhelyek, képzést támogató szolgáltatások és közösségi terek megfelelő kialakítására, ill. az eszközbeszerzésre. Az eszközlista összeállítása éves szinten a szakmai munkaközösség bevonásával történik, amely biztosítja, hogy olyan berendezések kerülnek megvételre, amelyekre a tanulóknak szükségük van a korszerű ismeretek elsajátításához, és felkészülten kapcsolódjanak be a külső képzőhelyek modern technológiával felszerelt műhelyeiben folyó vállalati közegbe.

12 Az elmúlt évek fejlesztései (TIOP 3.1.1/08, decentralizált pályázatok) Intézményi szintű fejlesztéseik közül kiemelnénk az SZFP II. pályázaton keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközöket, amelyek az 12 iskolai nevelés oktatás - képzés feltételeiben mérföldkőnek számított. A SZLTISZK Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményben a TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések című projekt során nagyobb értékű felújítási munkálatok, eszközbeszerzések történtek. A pályázat hatására kívülbelül megújultunk, nagyértékű taneszköz- illetve felszerelés fejlesztéssel, ingatlankorszerűsítéssel, pedagógusaink szakmai továbbképzésével kívántunk korunk követelményeinek, valamint partnereink elvárásainak megfelelni. A decentralizált pályázatok keretében intézményünk eszközállományát éves szinten felülvizsgálva fejlesztjük és bővítjük. Az utóbbi években számos kézi és gépi munkafolyamatok elsajátítását szolgáló kis- és nagyobb értékű eszközök és berendezések kerültek beszerzésre több millió forintos értékben.

13 A közismereti képzés tárgyi feltételei, az új munkaformákhoz kapcsolódó szükségletek A közismereti képzés megújításhoz nélkülözhetetlen volt új, innovatív munkaformák intézményi elterjesztése, amelyek megvalósítása szükségessé tette a tárgyi feltételek megújítását is. A diákokat a TIOP pályázatnak köszönhetően nemcsak egy megújult épület, hanem új - szakmai képzés segítő taneszközök is várják, illetve 4 tanterem teljes bútorzatának cseréje is megtörtént. Egy informatika tanterem teljes gépparkja újult meg (számítógép monitorral, szervergép, nyomtató, digitális kamera), illetve az előző tanévtől minden tanterem rendelkezik multimédiás eszközökkel (projektor, laptop), amely nagyban segíti majd az oktató és a nevelő munkát. A szakképzés oktatása is jelentős előnyhöz jutott: korszerű gépek, eszközök, berendezések segítik a szakmák tanulását felzárkózva a modern kor elvárásaihoz. Ugyanakkor az informatikai, irodatechnikai és eszközháttér folyamatos karbantartása, korszerűsítése elengedhetetlen a fejlesztési célkitűzéseink megvalósításához. 13

14 A humán erőforrás A humán erőforrás összetétele, képzettsége 14 Célunk olyan intézményi légkör kialakítása, amelyben valamennyi diákunk második otthonaként értékeli és szereti iskolánkat. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink megtanulják a közösségben élés szabályait, legyenek képesek saját értékeik felismerésére, önképzésre, továbbtanulásra, szakmai sikerekre, és megfeleljenek a modern élet, a gazdaság és a munkaerőpiac kihívásainak. Iskolánk azt a távlati célkitűzést fogalmazta meg, hogy olyan rugalmas, átjárhatóságot biztosító iskolai hálózatot építsen ki, amely a piaci elvárásoknak megfelelő technológiai, elméleti tudással felvértezett, rugalmas, több területen is jól alkalmazható szakemberek képzését valósítsa meg. Ennek érdekében diákjainknak szakképzett pedagógusok nyújtanak segítséget, akik a modern idők elvárásait kielégítő kompetenciákat magas színvonalúan adják át. A nevelőtestület ambíciója, hivatásszeretet érző és értő munkája, illetve diákjaink életben való helytállása bizonyítja, hogy több évtizedes munkánk nem hiábavaló. Pedagógusaink szakmai, humán, reál illetve osztályfőnöki munkaközösségbe tömörülve képezi oktató-nevelési tevékenységünk szervezeti mátrixát. Sikeres TÁMOP-2.2.3/07/ TISZK rendszer to-

15 vábbfejlesztése pályázatunk biztosította iskolánkban a szervezetfejlesztést, a tartalmi modernizációt. Megvalósult a digitális iskola (enapló), iskolánk valamennyi pedagógus átlagosan három 30 órás akkreditált továbbképzésen vett részt. 15 A korábbi szakmai fejlesztések Szakképző intézményünknek egyre nagyobb elvárásokkal kell szembenéznünk: alkalmazkodnunk kell a gyors változásokhoz, új technológiákat kell alkalmaznunk, eredményesnek kell lennünk, ki kell elégítenünk a partnereink igényeit, tanulnunk kell másoktól és versenyképesnek kell maradnunk. Ennék érdekében bekapcsolódtunk az SZFP II. projektbe, amely során rendszeresen, meghatározott időközönként elvégzett intézményi szintű helyzetfelmérés, helyzetelemzés, önértékelés alkalmazásával szervezetünk tevékenységeinek és eredményeinek átfogó és szisztematikus felülvizsgálatára került sor egy meghatározott szempontsor, követelményrendszer tükrében. A TÁMOP illetve TIOP pályázatok szervezeti működésünk gyökeres megújítását támogatta. A TÁMOP fejlesztések során aktívan bekapcsolódtunk a regionális munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javításában, az egész életen át tartó tanulás elősegítésében, a társadalmi összetartozás erősítésében, az esélyegyenlőség javításában. A TIOP pályázat keretében a közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kívántunk szervezeti szinten jobb működési feltételeket teremteni, és ezáltal a szakmai képzéseinket szakmailag még megalapozottabbá, vonzóbbá tenni.

16 16 Szakmai mobilitás projektünkben külföldi szakmai gyakorlatot szervezünk egész Európa területére. A projektek során a tanulók és kísérőik megismerik szakmájuk legújabb technológiáit, anyagait, a külföldi modell képzési struktúráját, valamint az ország kultúráját, mindennapi életét. A projektben a különböző szakmacsoportos tanulók a gyakorlatot a fogadóintézmény tanműhelyeiben illetve változó gyakorlati helyeken végzik. A szakmai, közismereti tananyagtartalmak elsajátíttatásakor alkalmazott módszerek Intézményi innovációs szándékunk a szakmai, közismereti tananyagtartalmak folyamatos fejlesztésében nyilvánul meg, ezt a kiemelt célt az egész életen át való tanulás elvének szervezeti szinten történő azonosulásával kívánjuk szolgálni. Számos olyan új oktatási módszer, technika került tanóráink szerkezeti felépítésében integráltan beépítésre, az intézményünkben folyó munka során számos a differenciált fejlesztést szolgáló - módszert rendszeresen alkalmazunk, pl.: kooperatív technikák, differenciált fejlesztés, projektoktatás, csoportmunka.

17 A pályázatban résztvevő célcsoportok bemutatása A közvetlen célcsoport jellemzői Új szakképesítés szerint tanuló csoport / osztály bemutatása 17 Intézményünk 9. szakiskolai osztályaiban összesen 61 tanuló négy szakmacsoportban kapcsolódik be az új képzési struktúrába. A tanulók az általános iskolai tanulmányok sikeres elvégzése után nyertek felvételt intézményünkbe. Új szakképesítések megoszlása tanuló részvétel alapján Osztály 9.A 9.B Szakma megnevezése Tanulók száma SNI /BTM Hátrányos helyzetű Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 15-1 Ipari gépész Asztalos Kőműves és hidegburkoló

18 A közvetett célcsoport jellemzői A munkacsoportokban tevékenykedő szakmai megvalósítók bemutatása 18 A pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítására intézményünk munkacsoportokat hozott részre, szakmánként 1-1 munkacsoport, valamint intézményi szinten egy közismereti munkacsoport kíván aktívan részt venni a feladatok, a munkatevékenységek tervezésében, szervezésében, kivitelezésében, folyamatos fejlesztésében. A munkacsoport tagok delegálása szakmai kritériumok mentén történt, amellyel a pályázati feltételek minél eredményesebb megvalósulást kívánta szolgálni. Szakmai munkacsoportok Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Ipari gépész Asztalos Kőműves és hidegburkoló Közismereti munkacsoport Munkacsoport létszáma 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 4 fő

19 A menedzsment A menedzsmentet alkotók bemutatása (projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető) 19 A menedzsment csoportot alkotó munkatársak delegálása szakmai rátermettségük, rálátásuk illetve a szakképzés területén szerzett tapasztalataik alapján történt. Projektmenedzseri tapasztalattal rendelkező intézményvezetőnk mellett a gyakorlati oktatás-vezetőnk, mint szakmai munkatárs működik hatékonyan a szakmai munka aktív kivitelezésében, a pénzügyi vezetőként delegált munkatársunk kiválasztása pedig a munkafolyamatokhoz szükséges pénzügyi ismeretek és jártasság kritériumrendszere alapján történt.

20 A projekt tevékenységei A szakmai tevékenységek 20 A szakmai tevékenységek végrehajtásának sorrendje, időbelisége kissé eltért tervezettől, mert a pályázat elfogadására, a támogatói nyilatkozat aláírására csak áprilisában került sor. Projekt előkészítési feladatai közé tartozott a helyzetelemzés elkészítése. A tervezés szempontjából a munkatervek elkészítése meghatározó volt. A Pedagógiai Program és a helyi tanterv átdolgozása szükségszerű volt. A szakmai dokumentumok készítése pedig folyamatosan zajlott. A szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítástanulás technikáját támogató módszerek gyakorlati alkalmazása jól segítette a kollégák munkáját. A projektben részvevő pedagógusok képzése csak a projekt utolsó harmadában tudott megvalósulni a csúszások miatt. Bikácson vehetett részt 16 kolléga augusztus között az új típusú szakképzés rendszerét támogató felkészítésen. A projektben aktívan résztvevő 16 kolléga mindegyike tartott bemutató órát átadva tapasztalatait és módszereit a többi pedagógusnak, hogy a jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszemináció minél szélesebb körben megvalósulhasson. A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvény szervezése zökkenő mentes és magas színvonalú volt, mint a szakmai tartalom, mind a szervezés tekintetében.

21 Mindent megtettünk, hogy november-februári időszakban pályaválasztási rendezvényeken 21 népszerűsítsük a rövidített idejű szakképzést, széleskörűen tájékoztatva leendő tanulóinkat és szüleiket, a megújuló szakképzés lehetőségeiről, a szakmaválasztás előnyeiről. Majd június elején a nagy szakmaválasztó rendezvényünkön megismételtük mindezt. Idei beiskolázási mutatóink igen kedvezően alakultak, bizonyítva, hogy ez a munka nem volt hiába való. A projekt befejezésével a szakmai értékelés elkészítése sem maradhatott el, ahol számot vetettünk 11 hónapos munkánk eredményeivel. Majd elkészült a komplex tájékoztató kiadvány is.

22 Munkacsoportok működése A munkacsoportok megalakítása a pályázat megvalósításának szerves részét képezték. 22 A projektmenedzsment a tantestületi tájékoztató értekezlet során - a nevelőtestületi tagok informálása után - az egyéni attitűdök, képességek, kompetenciák és szakmai tapasztalat figyelembe vételével delegálja a kollégákat a projektmunkát kivitelező munkacsoportokba. A munkacsoportok tevékenységi körükben létrehozták a munkatervüket, amelyben szabályozták a pályázati feladatok részletes lebontását feladatokra, felelősökre, határidőkre, dokumentációs kötelezettségeikre, kifejtették a munkatevékenység során alkalmazott módszereiket, meghatározzák a visszacsatolás és ellenőrzés formáit is. A folyamat fontos eleme, a munkacsoport-vezető meghatározása volt, aki a munkatevékenységek arányos elosztását koordinálta. Munkatevékenységeiket a munkaterv alapján látták el, aktívan részt vettek a program megvalósításához szükséges feltételek teljesítésében.

23 A megvalósításban öt munkacsoport vett részt: 1. Közismereti munkacsoport Tagjai: Máté Norbert (vezető) Kozáriné Seres Tünde Sere Tiborné Lützenburgerné Riegl Mária 2. Kőműves és hidegburkoló munkacsoport 23 Tagjai: Matusek József (vezető) Kovács Tamás Müller Zoltán 3. Ipari gépész munkacsoport Tagjai: Ziegler Teréz (vezető) Tóth Gábor Kovács László 4. Asztalos munkacsoport Tagjai: Frey István (vezető) Studer Ferencné Lenkay Éva 5. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő munkacsoport Tagjai: Lencz János (vezető) Ferencz-Szőcs Szilvia Török Zsolt A munkacsoportok tevékenységüket az elfogadott munkatervük alapján végezték. Munkájukat a projekt vezetése rendszeres időközökben monitorozta.

24 A szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása 24 A szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazásának rendjét intézményi stratégiai dokumentumaik felülvizsgálatával és szükség szerinti átdolgozásával korszerűsítettük (PP, éves munkaterv, szakmai program). A megújuló szakképzés megköveteli a szakmai munka operatív, taktikai szervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges tanügyigazgatási dokumentumok elkészítését (fejlesztési koncepciók, tanmenet, feladatbank). Tanulási tevékenységeink során a modern technikák számos formáját érvényesítjük, amelyek: Szociális differenciálás és lehetőségei A különböző szakmákban tanuló diákjaink számos szociális problémával küzdenek. A bonyhádi kistérségre jellemző a munkahelyek szűkössége, igen sok a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetben levő család. Ezért nagyon hasznos a munkánkhoz az, hogy új módszereket ismerhetünk meg, illetve ezeket, és már ismert metódusokat is szélesebb körben alkalmazhatunk. Nagyon jó tapasztalatokkal gazdagodhattunk a következők alkalmazásakor (a teljesség igénye nélkül): egyéni munka páros munka rugalmas tanulócsoportok csoportos tanítás kiscsoportos munka.

25 Metodikai differenciálás: Lehetőség nyílott olyan módszerkombinációk kipróbálására, amelyek jellemzője a tanuló egyéni választási lehetőségei, a sokféle megoldás többszintű, lépcsőzetesen felkínált lehetőségei közül. 25 Ez meglehetősen nagy oktatási tapasztalattal párosulva jó eredményeket képes létrehozni. A megvalósítók a projekt során a következő metódusokat is felhasználták munkájukhoz: cselekvéses tanulás felfedező tanulás optikus, akusztikus segítségnyújtás individualizált tanulás, változó tanulási és munkatempó időtartam, a feladatok száma Eszközszintű differenciálás: A diákok szakmai kompetenciáinak kialakításában modern eszközökre kell támaszkodnunk. A projektben megfelelő szemléltetőeszközök kerültek beszerzésre, így széleskörűen tudtunk használni őket a munka során, más eszközökkel karöltve, úgy, mint: auditív, vizuális és audiovizuális eszközök tankönyvek, munkalapok transzparensek, szemléltetőképek saját készítésű eszközök (tanár és tanulók) Tematikus célra irányuló differenciálás: kiegészítés (pótlás), megfelelő nehézségi szint, optimális alkalmazkodás a tanulóhoz, teljesítmény szerinti differenciálás, mintakövető tanulás, hajlamok és érdeklődés.

26 Bemutató órák Tanítás közben az ember maga is tanul. ( Seneca ) A folyamatos fejlesztés és az egymástól tanulás jegyében jó 26 Asztalos tanulók a bemutató órán gyakorlatainkat meg kívánjuk osztani másokkal, ugyanakkor befogadó módon mi is a horizontális tanulás jegyében tanácsadás, hospitálás, szakmai segítségnyújtás, partnerintézmények hospitálása keretében továbbfejleszteni kívánjuk magunkat és szaktanácsadói szolgáltatással erősítjük fejlesztő tevékenységeinket. A nálunk bevált jó gyakorlatokat tehát meg szeretnénk osztani iskolán belül és kívül is. A bemutató órákra kijelölt időpontokban került sor. Minden megvalósító tartott bemutató órát, amelyek nagyon tanulságosak voltak mind a diákok, mind pedig a tanárok számára. A bemutató óra értékelésre került, ami hasznos visszajelzés az adott kollégák számára. A következő beszámoló nagyon szemléletesen írja le a bemutató órák megtartását:

27 A bemutató órákat általában izgatottan várta mindenki, nagyon jó hangulatban teltek. Meglehetősen sokszínű, kreatív órákat láttunk, diákok nagyon élvezték, szinte kivétel nélkül magatartási probléma nélküli órákat figyelhettünk meg. Bemutató óráknak mindig nagy haszna van, mert egymástól tanulhatunk új módszereket, nevelési, 27 Kőműves és hidegburkoló tanulók a bemutató órán tanítási praktikákat. Mindenki nagyon kreatív, látványos módszereket alkalmazott. A pályázat egyik fontos alapkövetelménye volt, hogy minél jobban lekössük a diákok figyelmét. Ez érezhető volt mindenki óráin. Minden tanóra nagyon szépen fel lett építve, nagyon ötletes szemléltető eszközökkel találkoztunk, legtöbbször csoportban oldottak meg gyakorlatokat a diákok. A projekt munka volt a jellemző az órákon. Minden bemutató óra után leültünk, átbeszéltük az órát, mi volt a célja, sikerül e megvalósítanunk az óra előtt kitűzött célokat. A nem órát tartó kollégák, elmondták az erősségét és esetlegesen a gyengeségeit az órának. Nagyjából mindig egyetértés volt a vélemé-

28 nyekben, nagyon hasznos volt visszacsatolást kapni, hogy valamit jól csinálunk. Természetesen azt is mindenki zokszó nélkül elfogadta, ha egy hiányosságra hívták fel a figyelmét a kollégái. Ezeket igyekszünk korrigálni, jobban odafigyelünk azokra a területekre, amiben hiányosságaink vannak. 28 Bemutató óra a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmánál

29 Ipari gépész tanulók a bemutató órán 29 Összességében elmondható, hogy a bemutató órák, szakmailag nagyon jól voltak felépítve. Mindenkin látszott, hogy átgondolt, tervszerű munkát végeztet a diákokkal. Nagyon kommunikatív, gyermekbarát órákat láttunk. Nagyon figyelt mindenki arra, hogy kreatív legyen és a figyelmet mindvégig fenntartsa. (Máté Norbert)

30 Szakmai, módszertani támogatás, mentor szerep vállalása intézményen belül Az eredményes projektmunka elengedhetetlen feltétele, hogy a továbbképzéseken megszerzett szervezeti tudást minél szélesebb 30 Pillanatkép Studer Ferencné mentor és Tóth Gábor mentorált kollégák munkájából. körben kamatoztatni tudjuk. Ennek érdekében csoportos megbeszélések, műhelymunka-tevékenységek segítségével kívánjuk a belső tudásátadás folyamát erősíteni, amely biztosítja az ismeretek minél szélesebb körű hasznosítását. Megítélésünk szerint több kolléga esetében szükség volt mentorálásra, ami igen kemény munkát jelentett mind a mentor, mind a mentorált oldaláról. Ennek érzékeltetésére áll itt egy rövid beszámoló: Tóth Gábor az előző tanévben került iskolánkba. A pályázat keretén belül azt a feladatot kaptam, hogy segítsem Gábor mindennapi és osztályfőnöki munkáját.

31 A tényleges munka megkezdése előtt, összeállítottuk a mentori munkatervet. Meghatároztuk a találkozások gyakoriságát, időpontgyaltuk, hogy milyen problémái voltak, milyen módszereket alkalmazott a tanításai során. Gyakran alkalmazta óráin az informatikai eszközöket, ami jó, de túl gyakran alkalmazva nem hoz túl jó 31 eredményt. Szükség volt arra, hogy megismertessem Őt az oktatásban alkalmazott új módszerekre is. Beszéltünk a csoportmunka és a kooperatív technikák hatékonyságáról, egyéni törődésről és az egyéni differenciálásról is. Felhívtam a figyelmét a gyakori szóbeli dicséretek fontosságára is, és a tanórák végén alkalmazott értékelésekre is. A mentorálás során a tanóráit is látogattam. Eleinte még az informatikai eszközöket használta az óráin, majd fokozatosan megpróbálkozott az új módszerekkel is. Tanórái jó hangulatban teltek, a tanulók fegyelmezetten viselkedtek. A tanév végén segítettem összeállítani az összefüggő szakmai nyári gyakorlat munkatervét. A munkánk végére belátta, hogy valóban szükség van hatékonyabb módszerek bevezetésére az oktató munkája során. (Studer Ferencné) Valljuk, hogy senkitől sem szégyen tanulni, de főleg tapasztalt kollégától nem az. A fenti sorokból is kitűnik, hogy sok hasznot merítünk a mentori programból.

32 Szakmai dokumentumok elkészítése Intézményünk elkötelezett a megújuló tanítás-tanulási folyamatokat 32 támogató szakmai dokumentumok elkészítésében. A munkacsoportok tevékenységeik során elkészítik a képzésekhez kapcsolódó tanmeneteket illetve munkatervet, mely a szakmai munka alapját képzik. További lépésben olyan feladatgyűjteményt állítanak össze, amely mind a szakmai / törvényi, mind a pályázati elvárásoknak megfelel, valamint kielégíti a közvetett és közvetlen partnereink elvárásait is. Ugyanakkor a dokumentációs tevékenységeink során igyekszünk olyan rendszert kialakítani, amely garantálja a szakmai munka huzamosabb ideig változtatások nélküli fenntarthatóságát, valamint az új munkatársak bekapcsolódását elősegíti. A szakmai dokumentumok elkészítése számos munkacsoport megbeszélés és partnerintézményekkel való egyeztetés során valósulhatott meg. A közismereti munkacsoport is jó hangulatban végezte munkáját

33 Az ipari gépészeknél sem volt másképpen 33 Hasznos megbeszéléseket folytattunk a Mester Kft. illetékeseivel is

34 Együttműködés a projekten belül Célul tűztük ki a szoros együttműködés kialakítását gazdálkodó szervezetekkel is. 34 Együttműködési megállapodás született a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a SZOKI Szolgáltatási-, Kereskedelmi és Oktatási Kft.-vel, a Mester Szakképzési, Átképzési és Szolgáltató Kft.-vel és a Völgység Szakmunkásképző Ipari Szolgáltató Kft.- vel, amely helyeken évtizedek óta külső gyakorlaton vannak tanulóink. A megállapodásokban rögzítettük, hogy a TÁMOP A-12/ pályázat nyertese, iskolánk a partnerek számára tájékoztatást nyújt az általunk megvalósítandó program részleteiről illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezetek vállalták, hogy velünk szoros együttműködést valósítanak meg. Iskolánk vállalta négy szakmában az új típusú képzés bevezetését, alkalmazva a szakképesítésre vo-

35 35 natkozó szakmai és vizsgakövetelményt, továbbá a szakképzési kerettantervet, illetve az ennek alapján elkészített helyi tanterv és szakmai program megvalósítását. Munkacsoportok alakítását, s szakmai megvalósítóként a kiírásban meghatározott feladatokat teljesítését. A pályázat megvalósítója a szakmai tapasztalatait megosztó rendezvényeket szervezett a képzésben érintett partnerek számára. Igény szerint a szakképesítés bevezetésével kapcsolatos dokumentumokat átadja a partnernek számára. Mindezt a céllal tettük, hogy az új három éves szakképzési feladatok magas színvonalú teljesítésének eleget tegyünk, a fejlesztések elindítsuk, a korszerű képzési struktúrákat mielőbb stabilizálhassuk és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja érdekében folyamatos kommunikációt folytassunk partnereinkkel. Partnereink vállalták, hogy az új típusú szakképzés sikeres bevezetése érdekében szervezett rendezvényeinken részt vesznek. Az intézményi dokumentumok kialakításában segítség nyújtanak. és folyamatos kommunikációt folytatnak velünk a szakmai és a közismereti tantárgyi integráció tapasztalatairól, az új három éves képzés végrehajtásáról, legalább a fenntartási időszak végéig. Munka a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai képzésért felelős munkatársaival

36 A szakmai megvalósítók képzése 36 Prioritásként fogalmazzuk meg a megújuló szakképzés közismereti kerettanterveihez igazodva az új osztályfőnöki szerepre, feladatokra való felkészülést, az egyéni tanulási utak biztosítását, a tanulók saját megismerésüket elősegítő technikák terjesztését, a differenciált fejlesztés, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazását. A továbbképzés augusztusban Bikácson valósult meg. Elmélyült munka Bikácson Augusztus végén 15 munkatársammal együtt továbbképzésre utaztunk Bikácsra. A nyári szabadság lejártával a gyönyörű környezetben eltöltött 3 nap egyfajta átmenetet képezett a pihenés és a ránk váró

37 nehéz tanév között. A tanfolyam címe (Az új típusú szakképzés bevezetése) előrevetítette a témát, kíváncsian vártuk, oktatónk milyen oldalról közelíti azt meg. Az első délelőtt az ismerkedéssel és a saját élmények megosztásával, tapasztalatcserével kezdődött. Ezután elmélet következett, majd a törvényi háttér áttekintése után a 37 kompetenciáé volt a főszerep. Csoportokat alkotva dolgoztuk fel, mit is takar ez a fogalom, majd feladatul kaptuk olyan oktatási módszerek felsorolását, amelyek alkalmasak a kompetencia fejlesztésére. A csoportok 1-1 részfeladat után Power Point prezentációk segítségével egymást is tájékoztatták arról, mire jutottak. A Zichy Park Hotel dolgozói közben frissítővel kedveskedtek, délben finom ebéd várt minket a szálloda éttermében, majd a szobáinkat is elfoglalhattuk. A kora esti órákig tartó tanfolyam után jutott idő a pihenésre is, ki-ki vérmérséklete szerint röplabdázott, úszott, csónakázott, vagy csak sétált egyet a szálloda parkjában. Esténként jókat beszélgettünk a szálloda egyik hangulatos helyiségében, aminek közösségépítő hatását talán mindannyian éreztük. A harmadik napon még arra is sor került, hogy egy feladat során diákjaink helyében érezhettük magunkat, hiszen vizsgaszituációt kellett szimulálnunk. Tételsor alapján vizsgáztattuk egymást, így ismerkedve a szakmai vizsgán használatos értékelő lapokkal. A téma komolysága ellenére a vizsgáztatás vidáman zajlott. Örömmel nyugtáztuk, hogy jutott idő a sikeres teljesítéshez szükséges dolgozat elkészítésére is, ami így nem nyúlt bele a nyár utolsó hétvégéjébe. A továbbképzést tehát pozitív tapasztalatokkal zártuk. Amellett, hogy jól éreztük magunkat, oktatónk irányításával rendszerezhettük és bővíthettük az új típusú szakképzésről

38 szerzett ismereteinket, hogy a továbbiakban rutinosabban alkalmazhassuk azokat a gyakorlatban. (Török Zsolt) A Pedagógiai program, helyi tanterv, szakmai program elkészítése 38 Intézményünk szaktantárgyi munkaközösségekbe szerveződve kíván az új képzési struktúrával szemben támasztott követelményeknek megfelelni. A munkaközösségi tagok munkamegbeszélések és szakmai információcsere keretében a modern IT-technológiák segítségével készíti el a szakmai képzés dokumentációját.,

39 A jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszemináció Pályázati tevékenységeinket igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni. A pályaválasztási nyílt napok és intézményi honlapunk mellett minden módon megragadjuk a lehetőséget regionális, 39 kistérségi és intézményi szinten eredményeink nyilvánosságra hozatalához. Pályázati munkákat számos PR tevékenységgel kívánjunk erősíteni (sajtóközlemény, tábla), ezzel is elősegítve a jó gyakorlataink terjesztését. A projekt eredményeiről tájékoztató jelen komplex záró kiadvány disszeminációs tevékenységeink fontos elemét képezi. Nagy Brigitta projektvezető tart disszeminációt a nagy Szakmaválasztón, majd a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának aulájában, Szekszárdon.

40 A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvény szervezése A tantestület elkötelezettségének erősítése érdekében a projekthez kapcsolódóan nyitó és záró rendezvény szervezünk. Ezáltal a 40 külső környezetünk, illetve a TISZK tagintézményei betekintést nyernek a szakmai innovációs munkába, és ösztönzőleg hat a város, a megye szakmai szervezeteivel való kapcsolat erősítésére. Ezeken a rendezvényeken részt vett többek között az iskola felsővezetése, az együttműködő partnerek, így a további eredményes együttműködés még könnyebbé vált a tapasztalatok cseréje, és informális eszmecserék által. A projekt nyitó rendezvénye június 3-án, Bonyhádon. Az állófogadás során számos tapasztalatcserére került sor.

41 A záró rendezvényen megoszthattuk a résztvevőkkel a megvalósulás során szerzett pozitív tapasztalatainkat. 41

42 Pályaválasztási rendezvényen való részvétel A Nagy Szakmaválasztó 42 Gyakorlati bemutatókkal hívták fel magukra a figyelmet a szakmák Fontos feladat az általános iskolai pedagógusok, pályaválasztási felelősök tájékoztatása a képzés megújuló rendszeréről, a szülők tájékoztatása a megújuló szakképzésről, a választási lehetőségekről, a szakmaválasztás előnyeiről. Ezek a tevékenységek az tanulói életpálya építés folyamatát támogatják, tudatosan segítik a kétkezi munkák presztízsének helyreállítását. A vasfűrész kezelése sem egyszerű

43 Térségünkben különösen tapasztalható a demográfiai hullámvölgy megjelenése a szakképzésben. A szakképzés országos célkitűzéseinek megvalósításához szükséges a megfelelő informálás, a hatásos, figyelemfelkeltő kommunikáció, ami leglátványosabb módon ezeken a 43 rendezvényeken érhető el. Nagyon jó tapasztalatokkal gazdagodtunk, hiszen sokkal nagyobb érdeklődés volt, mint amire előzetesen számítani lehetett. A hegesztőszimulátor méltán keltett nagy feltűnést

44 44

45 45

46 A bevezetésre kerülő szakképesítésekhez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése 46 A szakképesítésekhez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök beszerzését a projektmenedzsment irányította. A projektmenedzsment tagjai a munkaközösségek igényeit felmérve a pályázati előírásoknak megfelelően összeállította azt az eszközlistát, amely intézményi szinten a projekt sikerét a legjobban garantálja, illetve beszerzésüket és megfelelő használatba vételüket a pályázati útmutatóban foglaltak szerint koordinálta.

47 Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele A megvalósítási szakaszban többször került sor szaktanácsadói szolgáltatások igénybevételére. Áprilisban Géróné Törzsök Enikő tartott programokat az alábbi témákban: 47 Korszerű pedagógusszerephez szükséges kompetenciák Optimális tanulói készség- és személyiségfejlesztés Kooperatív tanulásszervezés Feladatprofilok és tulajdonságprofilok tanítása Tanulástechnikai ismeretek A szakmai kompetencia modell összetevői Indul a munka egy közös eligazítással, majd csoportonként folytatódik

48 Júniusban Herczku István növelte a résztvevők ismereteit a következő témákban: Az új típusú szakképzés jogszabályi háttere Az új kerettantervek bemutatása, részletezése 48 A szakmai és vizsgakövetelmények szakmai vizsgáztatásra vonatkozó előírásai Szakmai programok összeállítása, tananyagelemzés Kerettanterv tananyagelemekre vonatkozó ismeretei Bemeneti kompetenciák, módszertanok alkalmazása Helyi tanterv részletes kidolgozása, összeállítása, elkészítése A gépész szakmacsoport megbeszélése a szakértővel A közismereti munkacsoport megbeszélése a szakértővel

49 Tanulmányi célú intézményen kívüli program A szakmai program első részeként a Pécsexpot kerestük fel, ahol átfogó képet kaphattunk a dél-dunántúli régióban működő legnagyobb vállalatokról, cégekről az ipar, kereskedelem és 49 szolgáltatások területén. A diákok érdeklődőek voltak, örömmel nyertek bepillantást a nagybetűs életbe, a szakma, munka valós világába. A diákok különösen érdekesnek találták a szakmai bemutatókat. Ezt követően nagyon színvonalas vendéglátásba részesíthettük a diákjainkat pályázati forrásból. A Laterum étteremben meleg ebéddel erősítettük meg magunkat a további programpontok előtt. A következő napirendi pontunk a Vasarely kiállítás megtekintése volt, ahol megcsodálhattuk a világhírű op-art művész alkotásait. Utána a Zsolnay negyed műemlék épületeit és szobrait tekintettük meg, elgyönyörködtünk a kulturális negyed varázslatos világában. Bátran kijelenthetjük, hogy diákjaink közül nagyon keveseknek lett volna e program nélkül meglátogatni ezeket a neves helyszíneket. Így nagymértékben növelni tudtuk a szakmájuk iránti értékelésüket, valamint elmondható, hogy pozitív kihatással volt a motiválhatóságukra is.

50 50 Megérkeztek a tanulók a Pécs Expo helyszínére A Zsolnay gyárban számos tapasztalattal gazdagodhattunk Rövid ismerkedés egy CNC szerszámgéppel

51 Nyilvánosság 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 ZÁRÓ KIADVÁNY Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 projekt rövid bemutatása Kedvezményezett: Klebelsberg

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/ Szakmai beszámoló A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0002 1 A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése a Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégiumban TÁMOP 2.2.5.

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése a Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégiumban TÁMOP 2.2.5. ZÁRÓ KIADVÁNY Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése a Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégiumban TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0041 1 TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0041 projekt rövid bemutatása Kedvezményezett:

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK

REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK REFERENCIAINTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE A Babus Jolán Középiskolai Kollégium az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatás ellátására TÁMOP 5900 5900 Eötvös Eötvös tér 2 tér 2 A támogatás összege: 3.863.453 Ft Fizikai megvalósítás: 2012.03.01. 2012. 10.31. A projektmenedzsment tagjai: Gombkötő Valéria projektmenedzser Kabódi Mihályné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben